Overzicht Beleid en Activiteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht Beleid en Activiteiten 2014 2017"

Transcriptie

1 Overzicht Beleid en Activiteiten Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Afdeling t Gooi april

2 Inleiding De Afdeling t Gooi van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Weer- en Sterrenkunde (KNVWS Afdeling t Gooi) bestaat 80 jaar. De vereniging is op 6 april 1979 ontstaan uit een fusie tussen de afdelingen Bussum (opgericht 1934), Baarn (opgericht 1941) en Hilversum (opgericht 1944). In die tijd is de afdeling voortdurend bezig geweest met het organiseren van diverse activiteiten op het gebied van weer- en sterrenkunde voor zowel de eigen leden als het publiek jong en oud - in t Gooi. KNVWS Afdeling t Gooi is lid van de landelijke Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, gevestigd in Utrecht. De landelijke organisatie heeft als doel het beoefenen en het verbreiden van de weer- en sterrenkunde in populairwetenschappelijke zin. Binnen dit ruime kader heeft KNVWS Afdeling t Gooi haar eigen visie, missie en doelstellingen geformuleerd. De afdeling wil nu een volgende stap in haar ontwikkeling nemen: een vaste locatie met een moderne publiekssterrenwacht. Hiermee kunnen bestaande activiteiten worden uitgebreid en nieuwe activiteiten toegevoegd. Dit document is een geactualiseerde versie van het plan en geeft in hoofdlijnen weer de richting voor de periode Deze wordt vervolgens in de jaarplanningen en begrotingen verder uitgewerkt. Visie KNVWS Afdeling t Gooi wil landelijk herkenbaar zijn als een modern en innovatief regionaal centrum voor informatie, educatie en praktijkervaring op het gebied van sterrenkunde en in mindere mate, weerkunde. Onze activiteiten richten zich op een brede doelgroep van kinderen en jongeren tot volwassenen van alle leeftijden. Door eigen inspanningen en door samenwerking met anderen blijven onze activiteiten actueel. Vooral jongeren worden gestimuleerd om sterrenkunde - en wetenschap in het algemeen - verder te verkennen. Missie KNVWS Afdeling t Gooi wil sterrenkunde en de daaraan gerelateerde wetenschap toegankelijk maken voor jongeren en volwassenen in de regio t Gooi. Een permanente locatie inclusief moderne sterrenwacht speelt een sleutelrol in het realiseren van onze visie. Door sterrenkunde begrijpelijk en interessant te maken, zal er meer interesse zijn in de sterrenkunde en ook in wetenschap in bredere zin. Hierdoor zal ook meer inzicht ontstaan in het werkterrein van wetenschappers in binnen- en buitenland en meer jongeren zullen een carrière in wetenschap overwegen. Doelstellingen Om deze visie en missie te realiseren, heeft KNVWS Afdeling t Gooi drie hoofddoelstellingen: het stimuleren van de interesse in de weer- en sterrenkunde onder leden, het publiek en jongeren in het bijzonder, het onderhouden en actualiseren van kennis van de weer- en sterrenkunde, en het bieden van ontplooiingsmogelijkheden in het praktiseren van de sterrenkunde voor zowel de jeugd als voor volwassenen. Hierbij kan worden samengewerkt met relevante organisaties in binnen- en buitenland. 2

3 Activiteiten Om deze doelstellingen te realiseren, worden een aantal activiteiten ontplooid. Vele activiteiten ondersteunen meerdere doelen. Uitgangspunt voor de activiteiten is dat de kosten voor leden en het publiek zo laag mogelijk worden gehouden om ook de drempel om deel te nemen laag te houden. Onderstaand worden de huidige (vóór opening sterrenwacht) en toekomstige (na opening sterrenwacht) situaties beschreven. Doel 1: het stimuleren van de interesse in de weer- en sterrenkunde onder leden, het publiek en jongeren in het bijzonder Nagenoeg alle activiteiten zoals lezingen en sterrenkijkavonden ondersteunen dit doel. Echter de activiteiten op het gebied van media & PR zijn specifiek gericht op een breed publiek. PR & Media KNVWS Afdeling t Gooi onderhoudt relaties met de lokale pers en met radio- en televisiezenders. Persberichten worden verstuurd en/of gepubliceerd in on-line regioagenda s over lezingen, sterrenkijkavonden en andere bijzondere gebeurtenissen. Doordat de afdeling al enige bekendheid in de regio geniet, worden wij steeds vaker gevraagd om deel te nemen aan interviews over sterrenkunde-gerelateerde onderwerpen. KNVWS Afdeling t Gooi heeft ook een Twitter account en een Facebook pagina (https://www.facebook.com/knvwshetgooi) om het publiek op de hoogte te houden van de activiteiten en actualiteiten. Wij nemen deel aan zowel ESA (European Space Agency) als NASA zgn. tweetups, Socials en overige voorlichtingsactiviteiten en onderhouden goede contacten met beide organisaties om zo in een vroeg stadium op de hoogte te zijn van nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van de sterrenkunde. Website De afdeling onderhoudt een website: waar informatie over de activiteiten van de afdeling wordt gegeven. Daarnaast is informatie te vinden over actuele onderwerpen met links naar relevante bronnen (bijvoorbeeld een zons- of maansverduistering, nieuwe ontdekkingen, ruimtemissies, enz.). Deze informatie wordt minimaal één keer per dag aangepast. Het ISS is live te volgen op de site. Er zijn ook actuele sterrenkaarten om te downloaden. Er is een gedeelte met informatie over de activiteiten onze leden: bijvoorbeeld wetenschappelijke artikelen (http://www.knvwshetgooi.nl/ gunther_konnen.htm) of astrofotografie (o.a. De website bevat ook een gesloten deel voor leden en cursisten, waar presentaties van de lezingen, agenda s van de verschillende werkgroepen en cursusmateriaal te vinden zijn. Toekomstige situatie De relaties met de pers zullen verder worden uitgebreid. Mogelijkheden om zelf persberichten in online media te publiceren zullen steeds worden geactualiseerd en uitgebreid. De afdeling zal ook op de hoogte blijven van communicatie trends onder jongeren en nog meer gebruik gaan maken van andere vormen van sociale media zoals Facebook om via deze kanalen meer jongeren te bereiken. Op termijn zal een interactief forum worden toegevoegd. Bij realisatie van een robotische sterrenwacht, zal er ook een mogelijkheid zijn om buiten de normale kijktijden mee te kijken door de 3

4 telescopen. Scholen, cursisten en leden zullen ook op termijn hun eigen opdrachten kunnen uitvoeren op de telescopen. Doel 2: het onderhouden en actualiseren van kennis van de weer- en sterrenkunde De huidige hoofdactiviteiten op dit gebied zijn lezingen, presentaties voor scholen en volwassenen, cursussen en de Werkgroep Theoretische Sterrenkunde (WTS). Lezingen KNVWS Afdeling t Gooi organiseert ieder jaar acht lezingen op het gebied van weer- en sterrenkunde. Sprekers zijn professionele astronomen of gevorderde amateurs. Bij uitzondering komt een spreker uit de eigen afdeling. Getracht wordt bij de samenstelling van de onderwerpen zoveel mogelijk rekening te houden met de actualiteit en met de wensen van de leden en bezoekers. Hiertoe wordt eens per jaar de lezingen geëvalueerd door de bezoekers en vervolgens door het bestuur ter voorbereiding op het nieuwe programma. De lezingen zijn voor het publiek toegankelijk. Presentaties De leden van KNVWS Afdeling t Gooi geven presentaties op scholen en voor clubs en verenigingen in de regio. De meeste presentaties op scholen zijn voor kinderen vanaf de 4 de groep (7 8 jaar) en voor jongeren tot eind middelbare school. Aanleiding kan een schoolproject zijn of een bijzondere astronomische- of sterrenkundige gebeurtennis (e.g., het recente verblijf van André Kuipers op het ISS). Onderwerpen worden aangepast aan de leeftijd en belangstelling van de doelgroep. Cursussen KNVWS Afdeling t Gooi heeft een Edu-werkgroep die zich bezig houdt met het schrijven en actualiseren van cursusmateriaal voor zowel scholen als volwassenen. Cursussen bestaan meestal uit meerdere onderdelen, i.t.t. de presentaties die veelal één deel bevatten. Voor volwassenen bestaat er een basis en een vervolgcursus. Voor scholen kan op verzoek van een school ook een korte cursus over een specifiek onderwerp worden samengesteld. Om de inhoud van het lesmateriaal te toetsen, worden professionele astronomen ingeschakeld. Leden van de afdeling volgen regelmatig ook zelf seminaars en cursussen om hun kennis actueel te houden. Daarnaast volgt één van onze leden maandelijkse NASA trainingen over actuele ruimte missies en wetenschappelijke vraagstukken. NASA stelt dit materiaal ook beschikbaar voor gebruik door de afdeling voor cursussen en presentaties. Werkgroep Theoretische Sterrenkunde In tegenstelling tot de lezingen en cursussen die voor een breed publiek zijn bedoeld, is in 2012 als proef een Werkgroep Theoretische Sterrenkunde (WTS) opgericht voor de eigen leden. Deze groep bespreekt onderwerpen uit de lezingen en onderzoekt verschillende onderwerpen met enige diepgang. Resultaten hiervan kunnen eventueel worden gebruikt in toekomstige presentaties en cursussen. Mede door gebrek aan een vaste locatie is deze groep voorlopig gestopt. De intentie is na de opening van de nieuwe sterrenwacht deze groep weer op te starten. Toekomstige situatie Op dit moment, kent de afdeling geen eigen locatie voor lezingen en cursussen. Een vaste locatie met presentatieruimte biedt de kans om bovenstaande activiteiten uit te breiden. Indien een vaste locatie ook met een sterrenwacht kan worden gecombineerd, nemen de mogelijkheden aanzienlijk toe, bijvoorbeeld: 4

5 cursussen voor zowel jongeren als volwassenen kunnen een theoretisch en praktisch deel combineren, naschoolse activiteiten kunnen worden georganiseerd voor kinderen, schoolreisjes kunnen worden aangeboden die een presentatie en bezoek aan de sterrenwacht combineren, bij slecht weer tijdens een sterrenkijkavond kan een alternatief-programma worden aangeboden voor het publiek, en de op dit moment inactief Jongerenwerkgroep (JWG) Gooister kan weer geactiveerd worden. Jongeren met bijzondere belangstelling voor sterrenkunde kunnen hieraan deelnemen en kennis maken met theoretische en praktische aspecten van de sterrenkunde. Doel 3: het bieden van ontplooiingsmogelijkheden in het praktiseren van de sterrenkunde voor zowel jeugd als volwassenen De huidige hoofdactiviteiten op dit gebied zijn de sterrenkijkavonden en de Werkgroep Praktische Sterrenkunde (WPS). Openbare Sterrenkijkavonden Al bijna 20 jaar houdt KNVWS t Gooi openbare sterrenkijkavonden voor het publiek op de hei tussen Huizen en Bussum en nu ook bij Natuurmonumenten in s-graveland. Gemiddeld worden vier sterrenkijkweekenden per jaar ingepland ofwel acht avonden bij goed weer. Het eerste weekend wordt gehouden tijdens het landelijkje Nacht van de Nacht weekend en de laatste tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen, waardoor er extra publiciteit voor die avonden mogelijk is. In 2014 is ook voor het eerst een succesvolle sterrenkijkavond georganiseerd tijdens Earth Hour in maart. Ten minste drie keer per jaar wordt een zonnekijkdag georganiseerd. Bezoekers komen voornamelijk uit t Gooi maar ook uit de wijde omgeving inclusief Amersfoort, Amsterdam, Weesp en Utrecht. Deelnemers zijn van alle leeftijden van ca. 6 jaar t/m senioren. Op de sterrenkijkavonden staan diverse telescopen opgesteld. Afhankelijk van de tijd van het jaar worden de planeten, de Maan, sterrenstelsels, sterrenhopen en vele andere objecten bekeken. Besloten Sterrenkijkavonden Naast de openbare sterrenkijkavonden, worden op verzoek besloten sterrenkijkavonden georganiseerd voor scholen en organisaties. Deze worden vaak op locatie bij de scholen of organisaties zelf georganiseerd en kunnen worden gecombineerd met een presentatie. Overdag kan er naar de Zon worden gekeken. Sterrenkijkavonden voor bijzondere gebeurtenissen Bijna alle waarnemingsactiviteiten van de afdeling zijn gericht op het publiek. Eén uitzondering hierop kan de sporadische sterrenkijkmomenten zijn die buiten de normale waarneemuren vallen wanneer er iets bijzonders aan de hemel te zien is zoals een eclips of komeet. Deze activiteiten zijn in dat geval primaire voor de eigen leden en belangstellenden en worden meestal niet in de pers aangekondigd, tenzij de waarneming-mogelijkheid binnen de reguliere tijden voor een sterrenkijkavonden valt. 5

6 Werkgroep Praktische Sterrenkunde (WPS) De WPS bestaat ruim 20 jaar en komt bijeen ca. acht keer per jaar. De WPS kent twee hoofddoelen: het organiseren van activiteiten voor het publiek en het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen. Het organiseren van en invulling geven aan de sterrenkijkavonden is één van de belangrijkste activiteiten van de WPS. De groep houdt zich ook bezig met het organiseren van presentaties en sterrenkijkavonden op scholen en de presentaties voor andere doelgroepen. Toekomstige situatie Vooral voor de praktische activiteiten van de afdeling biedt de nieuwe sterrenwacht grote kansen voor de toekomst. Doordat ten minste twee telescopen permanent worden opgesteld, is het minder inspannend en tijdrovend om gereed te zijn voor het publiek. Het zal ook makkelijker zijn activiteiten te organiseren op korte termijn wanneer een bijzonder verschijnsel zich voordoet (denk aan een komeet of nova). Tevens kunnen meer mensen worden ontvangen door minder vrijwilligers. Hierdoor kan een sterrenwacht meer avonden open zijn, bijvoorbeeld iedere vrijdagavond van september t/m april (wanneer het donker genoeg is) voor het publiek, andere dagen of avonden op afspraak voor cursussen en voor scholen, en wellicht op woensdagmiddag of avond voor een jeugdclub. Zonnekijkdagen kunnen ook worden georganiseerd op een meer regelmatige basis, bijvoorbeeld 1 of 2 zondagen/weekenden per maand en/of op een middag door de week voor kinderen en jeugd. Een aantal dagen per maand is de Maan ook overdag te zien en op die dagen kan er zowel naar de Maan als de Zon worden gekeken. Schoolreizen, bedrijfsuitjes of zelfs verjaardagsfeestjes naar de sterrenwacht kunnen ook worden georganiseerd. Aanwezigheid van een presentatieruimte en elektriciteit binnen en buiten op de sterrenwacht maakt het mogelijk voor het publiek om live en in kleur via een beeldscherm mee te kijken naar de hemel. Op zonnige dagen kan er eveneens een live beeld van de zon worden geprojecteerd. De actuele informatie vanuit het weerstation kan ook worden weergegeven op een scherm. Bij slecht weer is er een mogelijkheid om een alternatief programma aan te bieden. Ook bij goed weer zal de presentatieruimte worden gebruikt voor toelichting over de objecten die te zien zijn en voor hands-on activiteiten voor kinderen. Dankzij een internet verbinding, een mogelijkheid om in te loggen op een sterrenwacht op de Canarische Eilanden en mee te kijken door die telescopen. Theoretische delen van cursussen sterrenkunde of astrofotografie kunnen worden aangevuld met een praktijkdeel. Zo spoedig mogelijk, zal de sterrenwacht worden ingericht voor astrofotografie en wetenschappelijk onderzoek, en mogelijk voor bediening op afstand. Hierdoor kan de sterrenwacht buiten de normale openingstijden worden gebruikt. Scholen, cursisten en leden kunnen voorstellen uitschrijven voor waarnemingen die zij zelf vervolgens onder begeleiding kunnen uitvoeren. In de toekomst kunnen ook in de nachtelijke uren onderzoeken voor hen worden uitgevoerd en de data aan hen beschikbaar gesteld voor analyse. In een volgende fase zal het mogelijk zijn voor scholen om zelf (onder toezicht) op aftand in te loggen en waarnemingen uit te voeren. Zowel praktijkopdrachten als afstudeeropdrachten zullen op termijn ook tot de mogelijkheden kunnen behoren. 6

7 Samenwerking met soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland Alhoewel er veel kennis en kunde aanwezig is binnen KNVWS Afdeling t Gooi zelf, kan nog meer synergie worden bereikt door samenwerking met diverse personen en organisaties in binnen- en buitenland. In Nederland kan worden samengewerkt met de landelijke organisatie, maar ook met verschillende afdelingen door het land. Buitenlandse sterrenwachten worden ook geraadpleegd om ervaringen uit te wisselen. Contacten met professionele astronomen in binnen- en buitenland evenals de ruimtevaart organisaties ESA en NASA verzekeren dat het aanbod van KNVWS Afdeling t Gooi actueel en stimulerend blijft. De natuur, milieu en de weer- en sterrenkunde hebben vele raakvlakken. Op dit gebied wordt samengewerkt met Natuur- en Milieueducatie (NME), Nacht van de Nacht (een initiatief van Natuur & Milieu en de Provinciale Milieufederaties) en Natuurmonumenten. Vooral de intensieve samenwerking met Natuurmonumenten s Graveland inclusief de daar op te richten sterrenwacht zal nu en in de toekomst vele voordelen voor beide organisaties en uiteindelijk voor het publiek genereren. Mensen met belangstelling voor de ene activiteit vormen een natuurlijke (potentiele) doelgroep voor de andere. Doordat de activiteiten van Natuurmonumenten vaak overdag plaatsvinden en die van de sterrenwacht vaak s avonds, kan er meer efficiënt gebruik worden gemaakt van dezelfde faciliteiten. Ten slotte kan een sterrenwacht op het terrein van een Natuurmonumenten extra publiciteit voor beide organisaties en ook extra bezoek voor beide partijen genereren. Fasering De pad van de huidige (2014) situatie naar de in dit plan beoogde situatie strekt zich uit over vier jaren. Volgens de huidige inzichten zijn de hoofdpunten per jaar als volgt: 2014, Kw. 1-3: Bouw sterrenwacht, viering hoogste punt eind mei. Bestaande activiteiten continueren, cursusmateriaal voltooid, inrichting voor sterrenwacht fase 1 inkopen (NB de telescoop voor zuil 1, een 41cm Meade ACF, is begin april mede dankzij steun van Prins Bernhard Cultuurfonds al gekocht). PR & media inspanningen intensiveren, fondsenwerving onder bedrijven en het publiek intensiveren als resultaten zichtbaar worden. 2014, Kw 4: Aanloop fase opening sterrenwacht begint. Sterrenwacht wordt ingericht. Opstellingen getest en operationeel vóór eind van het jaar. Lezingen verhuizen van ATC in Hilversum naar s-graveland, vrijdag sterrenkijkavonden (nu nog in Huizen) verhuizen naar s-graveland. 2015: Formele opening sterrenwacht met basis uitrusting en on-site bediening, weerstation gereed met projectiescherm weer en zon, ook in te zetten op sterrenkijkavonden. Cursussen worden opgestart met het nieuwe materiaal. Afhankelijk van financiering, inrichten sterrenwacht voor astrofotografie en voor wetenschappelijk onderzoek. 2016: Sterrenwacht volledig operationeel. Cursussen en projecten met scholen volledig geïmplementeerd. Jongeren werkgroep weer opgestart. Overige activiteiten stabiel. 2017: Begin inrichting van bediening op afstand mits voldoende financiering. 7

8 Samenvatting KNVWS Afdeling t Gooi bestaat al bijna 80 jaar en is ruim 20 jaar actief bezig sterrenkunde en wetenschap toegankelijk te maken voor jongeren en volwassenen in de regio t Gooi. Door sterrenkunde begrijpelijk en interessant te maken, hoopt KNVWS Afdeling t Gooi meer interesse voor sterrenkunde en wetenschap in het algemeen te stimuleren en zo jongeren aan te moedigen om een carrière in wetenschap te overwegen. De hoofddoelstellingen van de afdeling zijn: het stimuleren van de interesse in de weer- en sterrenkunde onder leden, het publiek en jongeren in het bijzonder, het onderhouden en actualiseren van kennis van de weer- en sterrenkunde, en het bieden van ontplooiingsmogelijkheden in het praktiseren van de sterrenkunde voor zowel de jeugd als volwassenen. Op dit moment, worden deze doelstellingen verwezenlijkt door middel van: een actief benadering en gebruik van de pers en overige media en door inzet van sociale media en de eigen website, door lezingen van professionele astronomen te organiseren, door zelf cursussen en presentaties voor jongeren en volwassenen te geven, en door sterrenkijkavonden en zonnekijkdagen te houden. Bouwend op deze solide basis wil de afdeling nu een volgende stap in haar ontwikkeling nemen: een permanente locatie inclusief een moderne sterrenwacht op het terrein van Natuurmonumenten te s-graveland, volledig operationeel in 2015 en voltooid in 2016/7. Hiermee kunnen bestaande activiteiten worden uitgebreid en nieuwe activiteiten toegevoegd waardoor het bereik van de afdeling aanzienlijk kan worden vergroot. Hiertoe zal ook worden samengewerkt met soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland. Door uitvoering te geven aan dit beleid en deze activiteiten hoopt KNVWS Afdeling t Gooi de toegankelijkheid van de wetenschap en sterrenkunde in het bijzonder aanzienlijk te kunnen vergroten en hierdoor een belangrijke toegevoegde waarde te hebben voor jongeren en volwassenen in de regio t Gooi. 8

9 Voortgang Sterrenwacht t/m mei

Overzicht Beleid en Activiteiten 2016 2018

Overzicht Beleid en Activiteiten 2016 2018 Overzicht Beleid en Activiteiten 2016 2018 1 Bezoekadres: Noordereinde 54e 1243 JJ s-graveland Website: http://www.sterrenwach-gv.nl KNVWS Gooi en Vechtstreek Beleid & activiteiten 2016-2018 Inleiding

Nadere informatie

Jaarrekening KNVWS Gooi en Vechtstreek 2015

Jaarrekening KNVWS Gooi en Vechtstreek 2015 KNVWS Gooi en Vechtstreek Jaarrekening 2015 Jaarrekening KNVWS Gooi en Vechtstreek 2015 Jaarverslag 2015 van het bestuur KNVWS Gooi en Vechtstreek (voorheen Afdeling t Gooi van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

KNVWS GOOI EN VECHTSTREEK BEGROTING 2016 2016

KNVWS GOOI EN VECHTSTREEK BEGROTING 2016 2016 Begroting 2016 BEGROTING 2016 Begroting Verwacht Begroting Werkelijk 2016 2015 2015 2014 Inkomsten Contributie leden 3.000 1.900 2.000 1.980 Vrijwillige bijdragen leden 1.000 1.550 1.750 1.600 Vrijwillige

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Afdeling t Gooi april 2014

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Afdeling t Gooi april 2014 Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Afdeling t Gooi april 2014 Jaarrekening KNVWS Afdeling t Gooi 2013 De Afdeling t Gooi van de Koninklijke Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Jaarrekening KNVWS Afdeling t Gooi 2014

Jaarrekening KNVWS Afdeling t Gooi 2014 KNVWS t Gooi Jaarrekening 2014 Jaarrekening KNVWS Afdeling t Gooi 2014 Jaarverslag 2014 van het bestuur van de afdeling 't Gooi van de K.N.V.W.S. De Afdeling t Gooi van de Koninklijke Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Kerntaken. Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum Menno van Coehoornweg 9 9251 LV Burgum tel. 0511 46 55 44 www.streekmuseum-volkssterrenwachtburgum.

Kerntaken. Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum Menno van Coehoornweg 9 9251 LV Burgum tel. 0511 46 55 44 www.streekmuseum-volkssterrenwachtburgum. Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum Menno van Coehoornweg 9 9251 LV Burgum tel. 0511 46 55 44 www.streekmuseum-volkssterrenwachtburgum.nl Kerntaken spreken is zilver, zwijgen is out Venusovergang 6 juni

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Bergen 20-01-2015 1-13 Inhoud 1 Visie en Missie 3 1.1 Statement: 3 1.2 Visie 3 1.3 Missie 3 2 Ervaring 3 3 Evenement 2015 4 4 Toekomst. 4 5

Nadere informatie

Sterrenwacht. in Doepark Nooterhof in Zwolle

Sterrenwacht. in Doepark Nooterhof in Zwolle Sterrenwacht in Doepark Nooterhof in Zwolle Sterrenkunde is een populaire, moderne en oude wetenschap die interessante objecten en processen in het heelal onthult, aanzet tot creatief nadenken over de

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

2. Het verslag van de ledenvergadering van 25 april 2013 wordt zonder voorlezing en zonder discussie goedgekeurd.

2. Het verslag van de ledenvergadering van 25 april 2013 wordt zonder voorlezing en zonder discussie goedgekeurd. KNVWS t Gooi Vergaderverslag ALV d.d. 10 april 2014 Locatie: Aanvang: Aanwezig: (bestuur) Alberdingk Thijmcollege te Hilversum 21:10 uur Lynn van Rooijen-Mc Cullough (voorzitter) Gerard Peet (secretaris)

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations Programma Stichting Educatie Atrium Innovations Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding Hippocrates Groeien in gezondheid door kennis Gezondheid is een kostbaar bezit. Wij willen graag

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Samenwerking BC S binnen gemeente/subregio

Samenwerking BC S binnen gemeente/subregio AANVULLING HANDBOEK LEDENWERVING Samenwerking BC S binnen gemeente/subregio t.b.v. de bij het District Gooi- en Ommeland aangesloten bridge verenigingen Datum: 04 oktober 2015 Versienummer: 1.0 status:

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Social Media Valencia

Social Media Valencia TrainAway Spiegelstraat 38 B Bussum, Utrecht 1405 HX Telefoon: 085-0600310 E-mail: info@trainaway.nl Website: www.trainaway.nl Social Media Valencia 24 september 2014 OPLEIDINGSREIS Pagina 2 TrainAway

Nadere informatie

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE Beleidsplan IVN Deventer 2013-2014 Het bestuur van IVN-Deventer wil met dit beleidsplan haar visie en missie uiteen zetten en van daaruit haar plannen voor

Nadere informatie

Nationale sterrenkijkdagen 2012

Nationale sterrenkijkdagen 2012 Nationale sterrenkijkdagen 2012 Gemeenteschool Vichte Beukenhofstraat 38 Vichte Op 21 en 22 december 2012 Vanaf 19h00 tot 24h00 De toegang is gratis!!!!! We zitten weer in de mooiste periode van het jaar

Nadere informatie

Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar

Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar 2017-2018 Inleiding In het beleidsplan 2015-2019 heeft het bestuur van de Volksuniversiteit West-Betuwe (VUWB) haar plannen voor de lange termijn uiteengezet.

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Algemene gegevens Stichting Cemin Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Doel Cemin streeft naar een samenleving waarin burgers in vrede met elkaar

Nadere informatie

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 1. Vul hieronder de naam in van het Leercentrum waarvoor u deze inventarisatie invult. Toelichting: - Als u de inventarisatie voor meerdere Leercentra invult,

Nadere informatie

Jaarplan Werkgroep Politiek Café. GroenLinks Utrecht

Jaarplan Werkgroep Politiek Café. GroenLinks Utrecht Jaarplan 2016 Werkgroep Politiek Café GroenLinks Utrecht januari 2016 1 1. Inleiding In 2012 is de werkgroep Politiek Café GroenLinks Utrecht van start gegaan. Elke tweede woensdag van de maand organiseren

Nadere informatie

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Project: Van Geologisch museum naar Geologisch Museaal Educatief Centrum van het Geologisch Museum

Nadere informatie

Acquisitie & Commercieel Mind Management Berlijn. TrainAway. 16 september 2014 OPLEIDINGSREIS

Acquisitie & Commercieel Mind Management Berlijn. TrainAway. 16 september 2014 OPLEIDINGSREIS TrainAway Spiegelstraat 38 B Bussum, Utrecht 1405 HX Telefoon: 085-0600310 E-mail: info@trainaway.nl Website: www.trainaway.nl Acquisitie & Commercieel Mind Management Berlijn 16 september 2014 OPLEIDINGSREIS

Nadere informatie

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014 Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020 ALV april 2014 Jeugdplan presentatie Achtergrond De jeugd van tegenwoordig Kernpunten jeugdbeleid 2014-2020 Wat gaan we doen? Uitnodiging Waarom een jeugdplan? Jeugd is

Nadere informatie

cursusaanbod voor het onderwijs 2013-2014

cursusaanbod voor het onderwijs 2013-2014 WORKSHOPS thema avonden TRAININGEN team en individueel CURSUSSEN persoonlijk computergebruik OP MAAT cursussen, trainingen en workshops cursusaanbod voor het onderwijs 2013-2014 1 WORKSHOPS thema avonden

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Nationale sterrenkijkdagen 2014

Nationale sterrenkijkdagen 2014 Nationale sterrenkijkdagen 2014 Gemeenteschool Vichte Beukenhofstraat 38 Vichte Op 7 en 8 Maart 2014 Vanaf 19h00 tot 24h00 De toegang is gratis!!!!! We zitten weer in de mooiste periode van het jaar waarin

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 3: Aanpassing lidmaatschapscategorieën en tarieven voor 2015 en 2016

Bijlage bij Agendapunt 3: Aanpassing lidmaatschapscategorieën en tarieven voor 2015 en 2016 Bijlage bij Agendapunt 3: Aanpassing lidmaatschapscategorieën en tarieven voor 2015 en 2016 SAMENVATTING Voorstel Op basis van de achtergrondinformatie en motivering in de volgende pagina s wordt voorgesteld:

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Datum: 14 Juli 2016 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse activiteiten. CINERGIE

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl BELEIDSPLAN Stichting Hersentumor.nl 2016-2018 1 VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hersentumor.nl. Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht

Nadere informatie

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr:

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr: Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK :67403611 RSINnr: 856971091 http://www.stichtingkokai.nl secretariaat M.S van der Heide Kwartelstraat 28 8916 BN Tevens bezoekadres Tel. 06 41134599 1 Inhoud

Nadere informatie

Ook bekend als: Publiekssterrenwacht Phoenix.

Ook bekend als: Publiekssterrenwacht Phoenix. Te publiceren gegevens per 1 januari 2014: Naam: Stichting Amateur Astronomie Lochem (S.A.A.L.) Ook bekend als: Publiekssterrenwacht Phoenix RSIN / Fiscaal nummer: 0053.08.781 Contactgegevens: bezoekadres:

Nadere informatie

Jaarplan Amsterdam West 2015

Jaarplan Amsterdam West 2015 Jaarplan Amsterdam West 2015 Inleiding Dit jaarplan 2015 van de PvdA Amsterdam West schetst doelen en activiteiten van de vereniging voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf SocialforMedia organiseert i.s.m. Innovatieplatform Colibre van Cubiss de Social Media trainingen Social Media succesvol inzetten

Nadere informatie

Beleidsplan Luisteren naar de basis

Beleidsplan Luisteren naar de basis Beleidsplan 2017 2022 Luisteren naar de basis Het IVN Roermond e.o. is één van de 36 lokale afdelingen in de Provincie Limburg. De afdeling Roermond e.o. heeft momenteel 250 leden. 1 Doelstellingen De

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Taak 1. Bewegingsarmoede bij kinderen

Taak 1. Bewegingsarmoede bij kinderen Taak 1 10 Bewegingsarmoede bij kinderen U werkt als bewegingswetenschapper op de Hogeschool PXL en u werkt mee aan een onderzoek over bewegingsarmoede bij kinderen. Over dit onderzoek is een kort bericht

Nadere informatie

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban 27 MAART 2017 ENDOMETRIOSE STICHTING Donateurs en achterban DE DONATEURS ZIJN IN TE DELEN IN VERSCHILLENDE GROEPEN LANDELIJKE ENDOMETRIOSE DAG 2016 MMC BEURZEN EN CONGRESSEN 2016 WEBSITE BELANGRIJK COMMUNICATIE

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting

Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting INHOUD Inleiding 2 1 Visie 2 2 Missie 2 3 Doelstelling 2 4 en plannen per taakgebied 3 4.a Cursussen en studiedagen 3 4.b Advisering en ondersteuning

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma Juli - december 2016 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Heb je een vraag over

Heb je een vraag over Heb je een vraag over Promoten van mijn boek Een business bouwen rond mijn boek Ik wil weten hoe ik mijn boek kan laten bijdragen aan het succes van mijn bedrijf Ik wil mijn boek beter verkopen Ik wil

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Beleidsplan 2013/2014 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Doelstellingen 2013/2014 Bladzijde 6 Uitgaven Overige inkomsten PR Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Brochure. The Honours Club 2015-2016

Brochure. The Honours Club 2015-2016 Brochure The Honours Club 2015-2016 The Honours Club is een initiatief om WO en HBO studenten uit regio De Langstraat bij elkaar te brengen. The Honours Club Waarom The Honours Club? Veel studenten uit

Nadere informatie

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION Gecertificeerde Social Media Opleidingen en Basiscursussen Hands-on trainingen Social Media Projecten Gecertificeerde docenten Gecertificeerde consultants Gecertificeerde

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden M.M.V. De Nederlandse Bridge Bond De Koninklijke Nederlandse Dam Bond De Nederlandse

Nadere informatie

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website:

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: Publicatieplicht ANBI De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: 1. de naam van de instelling 2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 3. contactgegevens

Nadere informatie

Stichting GLOBE Nederland

Stichting GLOBE Nederland Stichting GLOBE Nederland Jaarverslag 14-15 Van: Aan: Country coordinator GLOBE Nederland: Matthijs Begheyn Bestuur Stichting GLOBE Nederland Datum: september 2015 Wereldwijd zijn er 28.000 GLOBE scholen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Adverteren op Marketingmed.nl

Adverteren op Marketingmed.nl 1. Online? - profiteer van scherpe prijzen Adverteren kost u altijd geld, de vraag is vooral: wat levert het op? Is dat meetbaar wanneer u in een krant of tijdschrift adverteert? Niet echt. U kunt uiteraard

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Resultaten enquête deputaten mediazaken

Resultaten enquête deputaten mediazaken Resultaten enquête deputaten mediazaken Aantal geënquêteerden: 109 1. Beamergebruik 1. Waar wordt de beamer voor gebruikt? Aantal Percentage Presentaties bij de preek 102 94% Bijzondere liederen (die niet

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Avontuurlijke ruimtestages. 6 dagen / 5 nachten (van dag 1 om 17 u. tot en met dag 6 om 15 u.)

Avontuurlijke ruimtestages. 6 dagen / 5 nachten (van dag 1 om 17 u. tot en met dag 6 om 15 u.) Euro Space Center 15/12/2013 1/5 ACTIVITEITENPROGRAMMA Astronomiestage 6 dagen - 5 nachten Duur 6 dagen / 5 nachten (van dag 1 om 17 u. tot en met dag 6 om 15 u.) Timing n Dag 1 17.00 u : Aankomst / onthaal

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

A picture paints a 1.000 words

A picture paints a 1.000 words Online Content Publiceren Kennismarketing naar de next level Omdat publiceren steeds belangrijker wordt, is de gedachte ontstaan om het zelf kunnen publiceren zeer laagdrempelig te maken en daarbij geheel

Nadere informatie

Opgeleverde producten Handig met Internet

Opgeleverde producten Handig met Internet Opgeleverde producten Handig met Internet Subsidieregeling Mediawijsheid 2009 Periode: mei 2009 maart 2010 Datum: 19 maart 2010 Door: Karlien Dijkstra, projectleider Handig met Internet bij SeniorWeb 1

Nadere informatie

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek

HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING. 17 september coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek HIER OPGEWEKT KENNISSESSIE: LEDENWERVING 17 september 2013 coöperatie Zuidenwind Sjoerd Parren Mundel van Wezenbeek Agenda 1. Introductie Zuidenwind Ontstaan, doelstelling Actueel project: ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER Bepalingen bij het Digisterker-abonnement De Algemene Voorwaarden Digisterker beschrijven de bepalingen die gelden voor het Digisterker-abonnement. 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

educatie in Natura Artis Magistra natuurbewust, onderzoekend, belevend en verwonderend opzet educatieve visie Natura Artis Magistra 23-4-2015

educatie in Natura Artis Magistra natuurbewust, onderzoekend, belevend en verwonderend opzet educatieve visie Natura Artis Magistra 23-4-2015 educatie in Natura Artis Magistra natuurbewust, onderzoekend, belevend en verwonderend Jasper Buikx formeel onderwijs en Artis Academie Artis-bioloog opzet Natura Artis Magistra: een educatieve instelling

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2015 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

IVN Weert e.o. Beleidsplan

IVN Weert e.o. Beleidsplan IVN Weert e.o. Beleidsplan 2017 2021. Samenvatting De hoofdzaken van het afdelingsbeleid voor de komende jaren zijn: - Waar mogelijk aansluiten bij het beleid van de landelijke vereniging IVN en Regio

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS. Waarde voor ondernemers POWERED BY

Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS. Waarde voor ondernemers POWERED BY Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS Waarde voor ondernemers POWERED BY Stop met adverteren met events bereik je meer! Hoe bereik ik nieuwe klanten voor mijn

Nadere informatie

Jaarplan My Book Buddy 2012 Inleiding

Jaarplan My Book Buddy 2012 Inleiding Inleiding In januari 2010 is de Stichting My Book Buddy opgericht. Dit initiatief komt voort uit de grote behoefte en noodzaak om het analfabetisme en laaggeletterdheid in ontwikkelingslanden terug te

Nadere informatie

Communicatieplan Kids in Movement

Communicatieplan Kids in Movement Timo de Bresser Semester 6 Communicatieplan Juni 2017 Communicatieplan Kids in Movement In dit communicatieplan staat alle informatie met betrekking tot de campagne die we in werking hebben gezet in de

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012!

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012! ASW Cursus bulletin Het ASW Cursusbulletin blikt terug op cursussen die zijn geweest en brengt onder de aandacht wat er de komende maanden op de kalender staat. Wilt u dit bulletin rechtstreeks in uw mailbox

Nadere informatie

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report 02-09-2013 design inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave & contactgegevens 2

Nadere informatie

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk Beleidsplan Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk 2017-2021 Versie t.b.v. gemeenteberaad 11 juni 2017 Dit document beschrijft het beleid van de Ichthuskerk voor de komende 4 jaren. Het is een kort

Nadere informatie