Europees Handvest. Richtlijnen. voor de Verkeersveiligheid. inzake verbintenissen Focus op verbintenissen door jongeren. Doprava

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europees Handvest. Richtlijnen. voor de Verkeersveiligheid. inzake verbintenissen Focus op verbintenissen door jongeren. Doprava"

Transcriptie

1 Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid Richtlijnen inzake verbintenissen Focus op verbintenissen door jongeren Doprava

2 Inhoudsopgave Het hernieuwde Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid p.3 Verbintenis in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheidh p Voor wie zijn deze richtlijnen bedoeld en waarom? 2.2 Principes van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid 2.3 Een stap verder 2.4 Wat vind ik in deze richtlijnen? Een verbintenis aangaan in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid p Hoe definieert u uw doelstellingen? 3.2 Hoe bereidt u uw actieplan voor in 10 stappen? 3.3 Concentratie op jongeren 4 De evaluatie uitvoeren p Waarom is evaluatie zo belangrijk 4.2 Hoe definieert u uw indicatorenk? 4.3 Hoe ontwerpt u het evaluatieplan? 5 Uw verbintenis op de website van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid p.17 2

3 1 Het hernieuwde Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid Het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid is een burgerplatform over verkeersveiligheid, gebaseerd op concrete verbintenissen van bedrijven, verenigingen, lokale instanties, onderzoeksinstellingen, universiteiten en scholen. Tot nu toe hebben al meer dan instanties uit alle EU-lidstaten het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid ondertekend. Ze sloten verbintenissen af om de verkeersveiligheid te verbeteren en onder de Europese burgers een echte verkeersveiligheidscultuur te ontwikkelen. De volgende fase van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid komt voort uit de ervaringen en lessen van de eerste twee edities. Het onderliggende principe van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid blijft hetzelfde: eigendom en verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid moeten gedeeld worden met alle belanghebbenden, ongeacht of zij experten zijn of leken. De nieuwe slogan spreekt wat dit betreft voor zich: Together, we are Road Safety! 3

4 2 Verbintenis in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid 2.1 Voor wie zijn deze richtlijnen bedoeld en waarom? Het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid staat open voor alle soorten organisaties (zoals bedrijven, verenigingen, lokale instanties, onderzoeksinstellingen, universiteiten en scholen) die op hun werkterrein een verschil willen maken voor de verkeersveiligheid. Deze richtlijnen moeten de leden van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid helpen effectieve verkeersveiligheidsverbintenissen uit te werken door hen de vereiste kennis en aanbevelingen te verstrekken over hoe zij hun acties moeten plannen en evalueren. Zij zijn gebaseerd op de kennis die is opgedaan met de meer dan verbintenissen die tussen 2005 en 2013 ontworpen en uitgevoerd werden door de leden van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid. Speciale aandacht zal hierbij uitgaan naar de verbintenissen en de preventieve acties die specifiek met jongeren werken. 2.2 Principes van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid Om deel uit te maken van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid, moet elk lid de algemene principes onderschrijven, met specifieke vermelding van: Hun algemene verkeersveiligheidsverbintenis Hun bereidheid om kennis en praktijken uit te wisselen Hun ethische principes Deze principes, die zijn bijgewerkt voor de derde fase van de campagne, vormen de kern van de verbintenis in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid. Alle organisaties die deze principes onderschrijven worden lid van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid en worden als zodanig uitgenodigd om hun verbintenis verder uit te werken en hun acties en activiteiten te delen met de rest van de gemeenschap en de samenleving in haar geheel 4

5 2 Verbintenis in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid De principes van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid We onderschrijven de volgende principes van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid: 1 We erkennen het belang van de ontwikkeling van een positieve cultuur rond verkeersveiligheid in de Europese Unie omdat we tot doel hebben het aantal verkeersslachtoffers te halveren en vorderingen te maken in de richting van onze 'zero visie' voor verkeersveiligheid. 2 We erkennen het belang van onze deelname aan een Europees initiatief dat deelnemers uit alle lidstaten groepeert en alle organisaties* van gelijk welke omvang betrekt, met of zonder voorgaande ervaring in verkeersveiligheid. 3 We geloven dat onze organisatie acties voor verkeersveiligheid in ons vakgebied moet ondernemen of ondersteunen. 4 We kiezen vrijwillig voor de actie die het best aansluit bij onze behoeften, capaciteiten en vaardigheden. 5 We ondersteunen de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de leden van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid om nieuw inzicht in de verkeersveiligheid te verwerven. 6 We geloven in open, eerlijke en accurate communicatie met elkaar. 7 We respecteren de rechten, het geloof en de cultuur van alle leden en individuen en benaderen elkaar respectvol en waardig. 8 We genieten dezelfde rechten als alle andere leden om toegang te krijgen tot informatie en die te verspreiden, deel te nemen aan de activiteiten van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid en de zichtbare identiteit van het Handvest te gebruiken. 9 We begrijpen dat het Handvest aan strikt ethische regels onderworpen is om elk misbruik van de voordelen van het lidmaatschap te vermijden. *Met uitzondering van politieke organisaties 5

6 2 Verbintenis in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid 2.3 Een stap verder Alle leden van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid hebben de optie om een complexere verbintenis met impactbeoordeling te ontwikkelen en zich kandidaat te stellen voor Goede Praktijken. Elk lid kan op elk moment tijdens de duur van het project besluiten het bereik van zijn of haar verbintenis uit te breiden. Gelieve voor verdere inlichtingen onze Richtlijnen voor kandidaten Goede Praktijken te raadplegen of contact op te nemen met het team van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid. 2.4 Wat vind ik in deze richtlijnen? Deze richtlijnen omvatten volgende informatie: Hoe definieert u uw doelstellingen? Hoe bereidt u een actieplan voor? Waarom is evaluatie zo belangrijk? Hoe ontwerpt u uw evaluatieplan? Hoe vult u uw aanvraag in op de website van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid? Hoe krijgt u verdere informatie over uw verbintenis? 6

7 3 Een verbintenis aangaan in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid 3.1 Hoe definieert u uw doelstellingen? Uw verbintenis is een concreet resultaat van uw motivatie en interesse voor betere verkeersveiligheidsnormen in uw omgeving. Als eerste stap in het ontwerp van uw verbintenis in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid bepaalt u welk probleem u wenst aan te pakken. Om dat te bereiken, kunnen de volgende vragen u helpen: Welke verkeersveiligheidsproblemen identificeer ik in mijn omgeving? Hoe wil ik op die problemen reageren? Hoe kan ik dat doen met mijn financiële en organisatorische mogelijkheden? U kunt iets geheel nieuws uitproberen en innoveren Kijk hoe anderen dat deden: Getuigenis van Chaves-Verín 1 Welke belangrijke acties heeft u ondernomen sinds uw ondertekening van het Handvest? Gezien de verkeersvolumes aan de grens (vooral in de weekeinden) en de vele ongevallen hebben we gemeenschappelijke oplossingen nodig voor de slachtoffers en voor de verbetering van de veiligheid in de grensregio s. Wij hebben gevaarlijke wegarchitectuur verwijderd, verkeersborden onderhouden en vervangen, gemeenschappelijke verkeerseducatieve activiteiten voor automobilisten opgezet en gezamenlijke verkeerscontroles door de Portugese en Spaanse politie laten uitvoeren Getuigenis van Multipack 2 Welke belangrijke acties heeft u ondernomen sinds uw ondertekening van het Handvest? Wij hebben 4 miljoen suikersticks geproduceerd en gedistribueerd met het motto 'Let s save lives' en 10 verschillende slogans over verkeersveiligheid, evenals exemplaren van onze eigen producten met hetzelfde motto en de slogan 'Thank you for driving safely'. Ook hebben wij verkeersveiligheidsmateriaal op onze website en Facebookpagina gepubliceerd. We zijn van mening dat het feit dat onze producten dichtbij onze consumenten staan, hen heeft doen nadenken over wat zij kunnen doen om verkeersongevallen te helpen terugdringen. 1 Verín in Spanje en Chaves in Portugal zijn steden die dichtbij de grens tussen beide landen liggen. Samen ondertekenden zij het Handvest in april Multipack Bulgarije produceert verpakkingen voor producten zoals suiker, koffiemelk, instantkoffie, zoetstof, honing, warmedrankenmixen, zout en peper. Het ondertekende het Handvest in februari

8 3 Een verbintenis aangaan in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid Zodra u het te verbeteren verkeersveiligheidsprobleem heeft geïdentificeerd, begint u met het uitstippelen van uw SMART-doelen: Specifiek Omschrijf duidelijk de actie die u wilt ondernemen, wie van uw acties zal profiteren en wie u zal helpen bij de implementatie Wat wilt u precies doen? Wat wil ik precies bereiken? Wat is mijn doelgroep? Meetbaar Uw prestaties en resultaten kunnen worden gemeten. Hoe kan ik objectieve kennis vergaren over indicatoren voor de verbetering van de verkeersveiligheid, zoals de daling van het aantal ongevallen, verminderde blootstelling aan risico s of gedragsveranderingen met betrekking tot verkeerssituaties? Kan ik informatie van de deelnemers krijgen over het effect en het bereik van de acties? Hoeveel mensen zullen voordeel hebben bij mijn acties? Haalbaar Wees realistisch en stel doelen die aansluiten bij uw financiële en organisatorische hulpmiddelen en mogelijkheden. Wie in mijn organisatie zal bij de ontwikkeling van de acties betrokken worden? Welke activiteiten zal ik uitvoeren? Over welke hulpmiddelen beschik ik om mijn acties te ontwikkelen? Realistisch Uw doelen moeten duidelijk inspelen op een door u geïdentificeerd verkeersveiligheidsprobleem Zal mijn actie een reële impact hebben op de verbetering van de verkeersveiligheid of is ze slechts folklore Tijdgebonden Leg de tijdlijn van uw acties vast: geen einddatum aangeven is het beste excuus om geen actie te ondernemen! Heeft mijn actie een duidelijke einddatum? 8

9 3 Een verbintenis aangaan in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid 3.2 Hoe bereidt u uw actieplan voor in 10 stappen? Stap Vragen stellen Noteren 1 Probleem Waarom moet ik iets aan de verkeersveiligheid doen? Welke concrete problemen moet ik aanpakken? 2 Verbintenis Waarover gaat mijn actie? Welke indicatoren zijn van belang voor haar succes? 3 Kennis Wat weet ik over het door mij geïdentificeerde verkeersveiligheidsprobleem? Welk soort deskundige kennis heb ik nodig? 4 Doelgroep Op wie zal mijn actie gericht zijn? Wie zal profiteren van mijn actie? 5 Deskundigen Wie is het meest aangewezen om mijn actie te implementeren? 6 Activiteiten Welke concrete activiteiten zal ik uitvoeren? Relevante statistische gegevens ter illustratie van uw verkeersveiligheidsprobleem Succesindicatoren Aspecten van uw probleem en bron van deskundige kennis Personen die door het probleem geraakt worden Deskundigen die medewerking verlenen Acties die vruchten kunnen afwerpen 7 Methoden en instrumenten 8 Implementatie en teams Welke methoden (bv. onderwijs) en instrumenten (bv. folders) zal ik gebruiken? Hoe plan ik het implementatieproces? Wie uit mijn organisatie zal deelnemen? Instrumenten die ontworpen en gebruikt moeten worden in uw actie Actieplan en teamschema 9 Verwachte resultaten Welke resultaten verwacht ik? Verwachte resultaten 10 Communicatie Hoe communiceer ik over mijn resultaten? Middelen en communicatieplan 9

10 3 Een verbintenis aangaan in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid 3.3 Concentratie op jongeren Jongeren zullen de komende jaren een hoofdprioriteit worden voor het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid. Verkeersverwondingen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren onder de 24 jaar. Leeftijdsgroepen met het hoogste percentage sterfgevallen onder voetgangers zijn kinderen onder de 10 jaar (en volwassenen boven de 65 jaar). Bovendien zijn de sterftecijfers onder fietsers het grootst bij kinderen tussen 6 en 14 jaar. Jonge mensen tussen 15 en 24 jaar maken maar 13 % uit van de Europese bevolking, maar zijn toch verantwoordelijk voor 25 % van de verkeersdoden. Waarom lopen jongeren zo n groot risico? Mobiliteitspatronen: jongeren beginnen op die leeftijd auto/motor te rijden Onervarenheid, gebrek aan vaardigheden (bv. met autorijden) en gebrekkige kennis over verkeersveiligheid Experimenteren met alcohol en drugs Gebrek aan toezicht ouders/volwassenen Overmoedigheid Hogere blootstelling aan druk van leeftijdsgenoten en aan experimenten met alcohol en drugs Neiging tot risicogedrag als natuurlijk deel van het ontwikkelingsproces Daarom moedigt het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid de leden specifiek aan om initiatieven uit te werken voor jongeren. Jongerenacties kunnen betrekking hebben op een of meer van de volgende leeftijdsgroepen 0 11 Kinderen en kleuters Jonge tieners Adolescenten Jongvolwassenen 10

11 3 Een verbintenis aangaan in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid Hier vindt u enkele voorbeelden van acties van de ondertekenaars van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid ten behoeve van jongeren, gerangschikt in drie categorieën: educatie & handhaving, veiligheid van voertuigen & personen, veilige infrastructuur & verzorging na ongevallene: Jonge tieners en adolescenten Educatie & handhaving De middelbare school Maiuri in Pompei (Italië) organiseert een sensibilisatiecampagne voor verkeersveiligheid en ontwikkelt trainingen voor nieuwe bromfietsbestuurders. FEDEMOT (België) organiseert verkeersveiligheidsdagen in scholen om de verkeersveiligheid van gemotoriseerde tweewielers te verbeteren, met verschillende workshops, waaronder EHBO-training. De universiteit van Maastricht voert een onderzoeksproject uit naar het verkeersgedrag bij tieners (fietsen), adolescenten (brommers) en de oudere jeugd (auto s). De Letse vereniging van medische studenten wil lessen voor tieners voorbereiden over verkeersveiligheid, inclusief rijden onder invloed (ook op de fiets) en veilig gedrag voor voetgangers en fietsers. Veiligheid van voertuigen & personen Veilige infrastructuur & verzorging na ongevallen McRf heeft zich ertoe verbonden een campagne te ontwikkelen om het geknoei van Zweedse brommerhandelaars tegen te gaan. Pirelli werkt aan een campagne met een veiligheidsboodschap, inclusief advies over hoe men ook plezier kan beleven aan het op een veilige manier besturen van motorfietsen (goedgekeurde helm, beschermende kledij, integriteit van de motorfiets en naleving van de verkeersvoorschriften op de snelweg). Het Slowaakse Rode Kruis verstrekt EHBO-lessen aan leerlingen en aan iedereen die een rijbewijs aanvraagt. 11

12 3 Een verbintenis aangaan in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid Jongvolwassenen Educatie & handhaving De brandweer van Midden- en West-Wales runt het Pass Plus Cymru schema voor jonge automobilisten (17-25) die nog maar net hun rijbewijs hebben gehaald. De bedoeling van die regeling is om hun rijvaardigheid te verbeteren, extra ervaring op te doen en mogelijk ook korting te krijgen op hun autoverzekering. De Griekse vereniging van verzekeringsmaatschappijen gaat nachtelijke operaties organiseren om onder automobilisten folders te verspreiden met een sterke boodschap tegen het rijden onder invloed. De Driving Research Group van de Universiteit van Cranfield gaat samenwerken met a²om, s werelds eerste academisch diploma voor rijinstructeurs. De onderzoeksgroep gaat bijstand verlenen aan het ontwerp en de ontwikkeling van technische oplossingen om automobilisten te instrueren over de risico s van autorijden, op basis van de Goals for Driver Education (nationale streefdoelen voor het rijonderwijs) FAGE werkt aan een brede sensibilisatiecampagne over rijden onder invloed. Hiertoe verstrekt ze instrumenten en training onder haar leden, de studentenvereniging, om veilige evenementen te organiseren Het nationaal centrum voor gezondheidszorg (LZG) is een verzameling van ruim vijftig instellingen en verenigingen in Beieren die actief zijn op het gebied van gezondheidszorg en preventie. Hun Disco Fever Project moedigt adolescenten en jongvolwassenen aan zich verantwoord te gedragen op de weg, door een emotionele toespraak die de doelgroep persoonlijk bij het onderwerp betrekt Veiligheid van voertuigen & personen Veilige infrastructuur & verzorging na ongevallen Dekra e.v. biedt veiligheidscontroles aan voor de voertuigen van jonge automobilisten (18 tot 24 jaar). FECASARM, de Catalaanse Federatie van verenigingen van recreatiebedrijven gaat het gebruik van nachtelijke busroutes bevorderen: haar leden bieden iedereen die een buskaartje laat zien niet-alcoholische dranken en kortingen op toegangstickets voor bars of nachtclubs aan. STIVO (Frankrijk) heeft in overleg met de Franse studentenverenigingen studentenpendelbussen gecreëerd om jongeren veilig naar en van studentenfeesten en evenementen te vervoeren. De studentenverenigingen verbinden zich op hun beurt door een Handvest Verantwoord Rijden te ondertekenen. 12

13 4 De evaluatie uitvoeren 4.1 Waarom is evaluatie zo belangrijk? Hoewel alle verbintenissen en acties kunnen bijdragen tot betere verkeersveiligheidsnormen is het belangrijk dat u beoordeelt of uw actie ontwikkeld wordt volgens het initiële plan en of ze aan de gestelde doelstellingen voldoet. De evaluatie is belangrijk om volgende redenen: Ze kan u uw acties helpen verbeteren en helpen identificeren wat wel en niet werkt, zodat u verbeteringen kunt aanbrengen; Ze kan u de impact van uw acties helpen meten en u helpen bepalen tot op welke hoogte u uw doelen heeft verwezenlijkt; Een exact inzicht in de resultaten van uw acties is nodig om investeringsbeslissingen te nemen en over de toekomst van uw acties te kunnen beslissen; U doet objectieve kennis over de doeltreffendheid van uw acties op die andere leden van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid kan begeleiden en inspireren. Het helpt u toekomstige beslissingen van uw organisatie vorm te geven en het kan zelfs het beleid inzake verkeersveiligheid beïnvloeden; Opname van de evaluatie in uw actieplan hoeft niet veel te kosten; integendeel, uw prestaties en vergissingen negeren kan heel wat duurder uitvallen. 13

14 4 De evaluatie uitvoeren 4.2 Hoe definieert u uw indicatoren? Eerst moet u de indicatoren definiëren waaraan uw actie zal worden gemeten. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn als u uw SMART-doelen goed heeft uitgestippeld en het actieplan heeft uitgewerkt. Hieronder geven wij een lijst met indicatoren die gebruikt kunnen worden om de doeltreffendheid van verkeersveiligheidsacties te meten: Objectieve indicatoren: Daling van het aantal verkeersongevallen en slachtoffers Daling van het aantal verkeersovertredingen, vooral de ernstigste (gebruik van veiligheidsgordels, te hard rijden, risicogedrag t.g.v. alcohol en drugs, enz.) Daling van de kosten van ongevallen qua materiaal en tijd Vermindering van de blootstelling aan risico s: aantal reizen, typen of lengte van reizen, meer gebruik van openbaar vervoer, enz. Indicatoren die de deelname meten: aantal deelnemers en begunstigden van uw acties Verhoogde zichtbaarheid van uw acties in sociale media of andere communicatiemiddelen Subjectieve indicatoren op basis van de inzichten en subjectieve percepties van deelnemers of begunstigden: Verhoogde kennis van verkeersveiligheid, zoals blijkt uit: - Positieve veranderingen in verkeersveiligheidsgedrag - Positieve veranderingen in verkeersveiligheidsgewoonten Indicatoren op basis van de perceptie van externe waarnemers of de beheerders/ uitvoerders van verkeersveiligheidsprogramma s: - Evaluatie van de naleving van de streefdoelen en doelstellingen van uw acties - Evaluatie van de naleving van het initiële actieplan - Evaluatie van de relevantie van de acties - Evaluatie van de communicatie-inspanningen of de aanwezigheid in de sociale media Niet alle indicatoren zijn even pertinent of belangrijk. Het uiteindelijke doel het aantal ongevallen en hun gevolgen te verminderen is wel duidelijk, maar om dat doel te bereiken zijn tijd, middelen en de gezamenlijke inzet van alle sectoren van de samenleving nodig: Together, we are Road Safety! Deskundige tip: Kies indicatoren die binnen uw financiële en organisatorische mogelijkheden liggen. Als u nog een stap verder wilt gaan en een verbintenis wilt aangaan met een complexer evaluatieplan, kunt u onze Richtlijnen voor kandidaten Goede Praktijken of het team van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid raadplegen. 14

15 4 De evaluatie uitvoeren 4.3 Hoe ontwerpt u het evaluatieplan De evaluatie heeft een dubbele functie. Formatieve Evaluatie Hierbij worden projecten of acties gewoonlijk beoordeeld tijdens hun ontwikkelings- of vroege implementatiefasen, om informatie op te leveren over hoe ze het best bijgesteld en verbeterd kunnen worden. Deze evaluatie beantwoordt vragen als: loopt de implementatie van de activiteiten volgens plan? Hoe kan ik mijn activiteiten verbeteren? Formatieve evaluatie draait om producten en concrete implementatieprocessen. Meestal geldt ze voor elke activiteit van uw actieplan. Summatieve Evaluatie Bij summatieve evaluaties worden programma s of projecten beoordeeld aan het einde van de cyclus om een beter inzicht te krijgen in de effecten van de acties. Ze beantwoorden vragen als: heeft mijn actie het gewenste effect, overeenkomstig de door mij geïdentificeerde doelstellingen? Summatieve evaluatie draait om uitkomst en impact. Over het algemeen wordt dit soort evaluaties gepland vóór de implementatie van de activiteiten, maar uitgevoerd aan het einde van het hele implementatieproces. Beide soorten evaluatie kunnen natuurlijk ook worden gecombineerd: een summatieve evaluatie geeft aan of u uw doelstellingen heeft verwezenlijkt, terwijl een formatieve evaluatie u zal informeren over uw prestaties gedurende de implementatie van uw actie en hoe ze kunnen worden verbeterd. 15

16 4 De evaluatie uitvoeren Hier is een voorbeeld van welke informatie u uit een evaluatie kunt halen: Evaluatie van activiteiten (activiteitenblad): Omschrijf uw activiteit: Soort activiteit? (Cursus- of trainingsactiviteit, verbetering, nieuw ontwerp, nieuwe toevoeging, communicatie, verspreiding, campagne, media, wetswijziging... ) Mate van naleving van het initiële plan Mate van tevredenheid van de deelnemers/begunstigden over de actie Mate van tevredenheid van de organisatoren en managers over de actie Indicatoren Aantal deelnemers: Aantal bereikte begunstigden: Hoeveelheid geproduceerd materiaal: Lessen Deskundige tip: Om te bekijken of uw actie behoorlijk effect heeft gehad op de indicatoren, moet u een impactbeoordeling plannen en uitvoeren. Hiertoe verwijzen wij u naar de Richtlijnen voor kandidaten Goede Praktijken [link], die wij speciaal hiervoor hebben uitgewerkt. Weke lessen heb ik geleerd? Wat concludeer ik uit de actie? Hoe kan ik de actie in de toekomst repliceren/opschalen? 16

17 5 Uw verbintenis op de website van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid In het herziene Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid willen wij ons concentreren op het delen van verkeersveiligheidspraktijken met de platformleden en daarbuiten. Onze website werd helemaal vernieuwd voor de 3de editie, teneinde u meer mogelijkheden te bieden om te reageren, informatie uit te wisselen, ervaringen te delen en inspiratie op te doen van anderen. 17

18 5 Uw verbintenis op de website van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid Wat kunt u doen in de sectie Mijn Handvest van de website van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid 1 Informatie uitwisselen over uw ver keersveiligheidsactiviteiten 2 Informatie opslaan over uw eerdere verbintenissen (voor eerdere ondertekenaars) 1 3 Informatie uitwisselen over uw verkeersveiligheidsevenementen, deze publiek maken en deelnemers uitnodigen 4 Anderen inspireren door een getuigenis te delen over een aspect van uw verkeersveiligheidsverbintenis en over het proces van ontwikkeling en implementatie van uw acties 2 5 Toegang krijgen tot uw op maat gemaakte toolkit voor promotiemateriaal en de verbintenisrichtlijnen Hulp krijgen bij de uitwerking van een complexere verbintenis met impactbeoordeling [oproep voor Goede Praktijken] 7 Soortgelijke acties van andere leden van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid bekijken 7 18

19 Deze richtlijnen werden ontwikkeld door P.A.U. Education, in overleg met het door Dr. Jaime Sanmartín gecoördineerde team van experten van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid, in het kader van het contract van de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Mobiliteit en Vervoer. 19

20 Sluit u aan bij het Europees Handvest voor de verkeersveiligheid en maak een verschil Sluit u aan bij duizenden Europese organisaties, verenigingen en bedrijven en red levens! Tel: (34)

Preventief werken aan verkeersveiligheid

Preventief werken aan verkeersveiligheid Preventief werken aan verkeersveiligheid Een leidraad voor steden en gemeenten Helmut Paris Stephan Van den Broucke KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Onderzoeksgroep voor Gezondheidspsychologie 2006 Inhoudsoverzicht

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

MaxSumo Handleiding bij het plannen, controleren en evalueren van mobiliteitsprojecten

MaxSumo Handleiding bij het plannen, controleren en evalueren van mobiliteitsprojecten Projectnr.: 518368 Projectacroniem: MAX Projecttitel: Succesvolle reisbewustzijnscampagnes en mobiliteitmanagementstrategieën Geïntegreerd project 6.2 Duurzame ontwikkeling 1.6.2 Doelstelling duurzaam

Nadere informatie

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8 21 maart 2013 Inhoud Inhoud... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Gezondheidsbeleid op Walcheren... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2 Kaders en ontwikkelingen... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Kaders... 4 2.2.1 Wet Publieke Gezondheid

Nadere informatie

HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING HarmoniCOP SAMEN LEREN OM SAMEN TE BEHEREN EFFECTIEVERE PARTICIPATIE IN HET WATERBEHEER

HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING HarmoniCOP SAMEN LEREN OM SAMEN TE BEHEREN EFFECTIEVERE PARTICIPATIE IN HET WATERBEHEER HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING HarmoniCOP SAMEN LEREN OM SAMEN TE BEHEREN EFFECTIEVERE PARTICIPATIE IN HET WATERBEHEER Samengesteld door het HarmoniCOP Team. Kernredactie: D. Ridder, E. Mostert, H.

Nadere informatie

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht 2013 PAGE 1 Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht PAGE 2 Een

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid Orange NL 2003 dit rapport legt de nadruk op een aantal reeds behaalde mijlpalen Inleiding 3 verklaring van

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

Travelife Training. Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties

Travelife Training. Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties Travelife Training Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties Colofon Deze training is mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van de volgende organisaties: Toerisme Vlaanderen ECEAT-Projects

Nadere informatie

Erasmus+ Programmagids

Erasmus+ Programmagids Erasmus+ Programmagids Geldig met ingang van 1 januari 2015 Nederlandstalige pocketeditie Jeugd In geval van inhoudelijke tegenstrijdigheden tussen taalversies is de Engelse versie van de Programmagids

Nadere informatie

Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken

Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken CSL Limited Juli 2013 Inhoud > < vorige pagina Inhoud volgende pagina > Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken Klantgerichtheid. Innovatie. Integriteit.

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

BP Gedragscode. Onze Gedragscode. Waar we in geloven

BP Gedragscode. Onze Gedragscode. Waar we in geloven Onze Gedragscode Waar we in geloven Gedragscode 1 BP Gedragscode Inhoudsopag.ve Inleiding 8 Waar onze Gedragscode over gaat 10 Onze Gedragscode is gebaseerd op vier grondbeginselen 14 Zero tolerance bij

Nadere informatie

Social Enterprising Europe (SEE)

Social Enterprising Europe (SEE) 1 Social Enterprising Europe (SEE) 2 SEE-leerprogramma Handboek voor studenten WP4: studiemateriaal Materiaal 4.2: Handboek voor studenten SEE valt onder een Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share

Nadere informatie

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 Samenvatting... 10 DEEL 1.... 14 HET COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK... 14

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

Het nieuwe werken. Vandaag de dag is informatiewerk een intrinsiek onderdeel van een groot aantal banen en werkstijlen. Deze groei van het

Het nieuwe werken. Vandaag de dag is informatiewerk een intrinsiek onderdeel van een groot aantal banen en werkstijlen. Deze groei van het Het nieuwe werken Het nieuwe werken KPN is van mening dat er een echte nieuwe manier van werken aan het ontstaan is. De organisaties die hiervan zullen profiteren, zijn die organisaties die hierbij stil

Nadere informatie

RAADPLEGINGSDOCUMENT: MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER DE RECHTEN VAN HET KIND

RAADPLEGINGSDOCUMENT: MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER DE RECHTEN VAN HET KIND RAADPLEGINGSDOCUMENT: MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER DE RECHTEN VAN HET KIND (2011-2014) 1 De rechten van het kind. Overeenkomstig artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie dient

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie European Commission Directorate Public Health and Risk Assessment IRCCS Burlo Garofolo Trieste, Italy Unit for Health Services Research and International Health WHO Collaborating Centre for Maternal and

Nadere informatie