Europees Handvest. Richtlijnen. voor de Verkeersveiligheid. inzake verbintenissen Focus op verbintenissen door jongeren. Doprava

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europees Handvest. Richtlijnen. voor de Verkeersveiligheid. inzake verbintenissen Focus op verbintenissen door jongeren. Doprava"

Transcriptie

1 Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid Richtlijnen inzake verbintenissen Focus op verbintenissen door jongeren Doprava

2 Inhoudsopgave Het hernieuwde Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid p.3 Verbintenis in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheidh p Voor wie zijn deze richtlijnen bedoeld en waarom? 2.2 Principes van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid 2.3 Een stap verder 2.4 Wat vind ik in deze richtlijnen? Een verbintenis aangaan in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid p Hoe definieert u uw doelstellingen? 3.2 Hoe bereidt u uw actieplan voor in 10 stappen? 3.3 Concentratie op jongeren 4 De evaluatie uitvoeren p Waarom is evaluatie zo belangrijk 4.2 Hoe definieert u uw indicatorenk? 4.3 Hoe ontwerpt u het evaluatieplan? 5 Uw verbintenis op de website van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid p.17 2

3 1 Het hernieuwde Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid Het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid is een burgerplatform over verkeersveiligheid, gebaseerd op concrete verbintenissen van bedrijven, verenigingen, lokale instanties, onderzoeksinstellingen, universiteiten en scholen. Tot nu toe hebben al meer dan instanties uit alle EU-lidstaten het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid ondertekend. Ze sloten verbintenissen af om de verkeersveiligheid te verbeteren en onder de Europese burgers een echte verkeersveiligheidscultuur te ontwikkelen. De volgende fase van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid komt voort uit de ervaringen en lessen van de eerste twee edities. Het onderliggende principe van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid blijft hetzelfde: eigendom en verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid moeten gedeeld worden met alle belanghebbenden, ongeacht of zij experten zijn of leken. De nieuwe slogan spreekt wat dit betreft voor zich: Together, we are Road Safety! 3

4 2 Verbintenis in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid 2.1 Voor wie zijn deze richtlijnen bedoeld en waarom? Het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid staat open voor alle soorten organisaties (zoals bedrijven, verenigingen, lokale instanties, onderzoeksinstellingen, universiteiten en scholen) die op hun werkterrein een verschil willen maken voor de verkeersveiligheid. Deze richtlijnen moeten de leden van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid helpen effectieve verkeersveiligheidsverbintenissen uit te werken door hen de vereiste kennis en aanbevelingen te verstrekken over hoe zij hun acties moeten plannen en evalueren. Zij zijn gebaseerd op de kennis die is opgedaan met de meer dan verbintenissen die tussen 2005 en 2013 ontworpen en uitgevoerd werden door de leden van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid. Speciale aandacht zal hierbij uitgaan naar de verbintenissen en de preventieve acties die specifiek met jongeren werken. 2.2 Principes van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid Om deel uit te maken van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid, moet elk lid de algemene principes onderschrijven, met specifieke vermelding van: Hun algemene verkeersveiligheidsverbintenis Hun bereidheid om kennis en praktijken uit te wisselen Hun ethische principes Deze principes, die zijn bijgewerkt voor de derde fase van de campagne, vormen de kern van de verbintenis in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid. Alle organisaties die deze principes onderschrijven worden lid van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid en worden als zodanig uitgenodigd om hun verbintenis verder uit te werken en hun acties en activiteiten te delen met de rest van de gemeenschap en de samenleving in haar geheel 4

5 2 Verbintenis in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid De principes van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid We onderschrijven de volgende principes van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid: 1 We erkennen het belang van de ontwikkeling van een positieve cultuur rond verkeersveiligheid in de Europese Unie omdat we tot doel hebben het aantal verkeersslachtoffers te halveren en vorderingen te maken in de richting van onze 'zero visie' voor verkeersveiligheid. 2 We erkennen het belang van onze deelname aan een Europees initiatief dat deelnemers uit alle lidstaten groepeert en alle organisaties* van gelijk welke omvang betrekt, met of zonder voorgaande ervaring in verkeersveiligheid. 3 We geloven dat onze organisatie acties voor verkeersveiligheid in ons vakgebied moet ondernemen of ondersteunen. 4 We kiezen vrijwillig voor de actie die het best aansluit bij onze behoeften, capaciteiten en vaardigheden. 5 We ondersteunen de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de leden van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid om nieuw inzicht in de verkeersveiligheid te verwerven. 6 We geloven in open, eerlijke en accurate communicatie met elkaar. 7 We respecteren de rechten, het geloof en de cultuur van alle leden en individuen en benaderen elkaar respectvol en waardig. 8 We genieten dezelfde rechten als alle andere leden om toegang te krijgen tot informatie en die te verspreiden, deel te nemen aan de activiteiten van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid en de zichtbare identiteit van het Handvest te gebruiken. 9 We begrijpen dat het Handvest aan strikt ethische regels onderworpen is om elk misbruik van de voordelen van het lidmaatschap te vermijden. *Met uitzondering van politieke organisaties 5

6 2 Verbintenis in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid 2.3 Een stap verder Alle leden van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid hebben de optie om een complexere verbintenis met impactbeoordeling te ontwikkelen en zich kandidaat te stellen voor Goede Praktijken. Elk lid kan op elk moment tijdens de duur van het project besluiten het bereik van zijn of haar verbintenis uit te breiden. Gelieve voor verdere inlichtingen onze Richtlijnen voor kandidaten Goede Praktijken te raadplegen of contact op te nemen met het team van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid. 2.4 Wat vind ik in deze richtlijnen? Deze richtlijnen omvatten volgende informatie: Hoe definieert u uw doelstellingen? Hoe bereidt u een actieplan voor? Waarom is evaluatie zo belangrijk? Hoe ontwerpt u uw evaluatieplan? Hoe vult u uw aanvraag in op de website van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid? Hoe krijgt u verdere informatie over uw verbintenis? 6

7 3 Een verbintenis aangaan in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid 3.1 Hoe definieert u uw doelstellingen? Uw verbintenis is een concreet resultaat van uw motivatie en interesse voor betere verkeersveiligheidsnormen in uw omgeving. Als eerste stap in het ontwerp van uw verbintenis in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid bepaalt u welk probleem u wenst aan te pakken. Om dat te bereiken, kunnen de volgende vragen u helpen: Welke verkeersveiligheidsproblemen identificeer ik in mijn omgeving? Hoe wil ik op die problemen reageren? Hoe kan ik dat doen met mijn financiële en organisatorische mogelijkheden? U kunt iets geheel nieuws uitproberen en innoveren Kijk hoe anderen dat deden: Getuigenis van Chaves-Verín 1 Welke belangrijke acties heeft u ondernomen sinds uw ondertekening van het Handvest? Gezien de verkeersvolumes aan de grens (vooral in de weekeinden) en de vele ongevallen hebben we gemeenschappelijke oplossingen nodig voor de slachtoffers en voor de verbetering van de veiligheid in de grensregio s. Wij hebben gevaarlijke wegarchitectuur verwijderd, verkeersborden onderhouden en vervangen, gemeenschappelijke verkeerseducatieve activiteiten voor automobilisten opgezet en gezamenlijke verkeerscontroles door de Portugese en Spaanse politie laten uitvoeren Getuigenis van Multipack 2 Welke belangrijke acties heeft u ondernomen sinds uw ondertekening van het Handvest? Wij hebben 4 miljoen suikersticks geproduceerd en gedistribueerd met het motto 'Let s save lives' en 10 verschillende slogans over verkeersveiligheid, evenals exemplaren van onze eigen producten met hetzelfde motto en de slogan 'Thank you for driving safely'. Ook hebben wij verkeersveiligheidsmateriaal op onze website en Facebookpagina gepubliceerd. We zijn van mening dat het feit dat onze producten dichtbij onze consumenten staan, hen heeft doen nadenken over wat zij kunnen doen om verkeersongevallen te helpen terugdringen. 1 Verín in Spanje en Chaves in Portugal zijn steden die dichtbij de grens tussen beide landen liggen. Samen ondertekenden zij het Handvest in april Multipack Bulgarije produceert verpakkingen voor producten zoals suiker, koffiemelk, instantkoffie, zoetstof, honing, warmedrankenmixen, zout en peper. Het ondertekende het Handvest in februari

8 3 Een verbintenis aangaan in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid Zodra u het te verbeteren verkeersveiligheidsprobleem heeft geïdentificeerd, begint u met het uitstippelen van uw SMART-doelen: Specifiek Omschrijf duidelijk de actie die u wilt ondernemen, wie van uw acties zal profiteren en wie u zal helpen bij de implementatie Wat wilt u precies doen? Wat wil ik precies bereiken? Wat is mijn doelgroep? Meetbaar Uw prestaties en resultaten kunnen worden gemeten. Hoe kan ik objectieve kennis vergaren over indicatoren voor de verbetering van de verkeersveiligheid, zoals de daling van het aantal ongevallen, verminderde blootstelling aan risico s of gedragsveranderingen met betrekking tot verkeerssituaties? Kan ik informatie van de deelnemers krijgen over het effect en het bereik van de acties? Hoeveel mensen zullen voordeel hebben bij mijn acties? Haalbaar Wees realistisch en stel doelen die aansluiten bij uw financiële en organisatorische hulpmiddelen en mogelijkheden. Wie in mijn organisatie zal bij de ontwikkeling van de acties betrokken worden? Welke activiteiten zal ik uitvoeren? Over welke hulpmiddelen beschik ik om mijn acties te ontwikkelen? Realistisch Uw doelen moeten duidelijk inspelen op een door u geïdentificeerd verkeersveiligheidsprobleem Zal mijn actie een reële impact hebben op de verbetering van de verkeersveiligheid of is ze slechts folklore Tijdgebonden Leg de tijdlijn van uw acties vast: geen einddatum aangeven is het beste excuus om geen actie te ondernemen! Heeft mijn actie een duidelijke einddatum? 8

9 3 Een verbintenis aangaan in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid 3.2 Hoe bereidt u uw actieplan voor in 10 stappen? Stap Vragen stellen Noteren 1 Probleem Waarom moet ik iets aan de verkeersveiligheid doen? Welke concrete problemen moet ik aanpakken? 2 Verbintenis Waarover gaat mijn actie? Welke indicatoren zijn van belang voor haar succes? 3 Kennis Wat weet ik over het door mij geïdentificeerde verkeersveiligheidsprobleem? Welk soort deskundige kennis heb ik nodig? 4 Doelgroep Op wie zal mijn actie gericht zijn? Wie zal profiteren van mijn actie? 5 Deskundigen Wie is het meest aangewezen om mijn actie te implementeren? 6 Activiteiten Welke concrete activiteiten zal ik uitvoeren? Relevante statistische gegevens ter illustratie van uw verkeersveiligheidsprobleem Succesindicatoren Aspecten van uw probleem en bron van deskundige kennis Personen die door het probleem geraakt worden Deskundigen die medewerking verlenen Acties die vruchten kunnen afwerpen 7 Methoden en instrumenten 8 Implementatie en teams Welke methoden (bv. onderwijs) en instrumenten (bv. folders) zal ik gebruiken? Hoe plan ik het implementatieproces? Wie uit mijn organisatie zal deelnemen? Instrumenten die ontworpen en gebruikt moeten worden in uw actie Actieplan en teamschema 9 Verwachte resultaten Welke resultaten verwacht ik? Verwachte resultaten 10 Communicatie Hoe communiceer ik over mijn resultaten? Middelen en communicatieplan 9

10 3 Een verbintenis aangaan in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid 3.3 Concentratie op jongeren Jongeren zullen de komende jaren een hoofdprioriteit worden voor het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid. Verkeersverwondingen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren onder de 24 jaar. Leeftijdsgroepen met het hoogste percentage sterfgevallen onder voetgangers zijn kinderen onder de 10 jaar (en volwassenen boven de 65 jaar). Bovendien zijn de sterftecijfers onder fietsers het grootst bij kinderen tussen 6 en 14 jaar. Jonge mensen tussen 15 en 24 jaar maken maar 13 % uit van de Europese bevolking, maar zijn toch verantwoordelijk voor 25 % van de verkeersdoden. Waarom lopen jongeren zo n groot risico? Mobiliteitspatronen: jongeren beginnen op die leeftijd auto/motor te rijden Onervarenheid, gebrek aan vaardigheden (bv. met autorijden) en gebrekkige kennis over verkeersveiligheid Experimenteren met alcohol en drugs Gebrek aan toezicht ouders/volwassenen Overmoedigheid Hogere blootstelling aan druk van leeftijdsgenoten en aan experimenten met alcohol en drugs Neiging tot risicogedrag als natuurlijk deel van het ontwikkelingsproces Daarom moedigt het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid de leden specifiek aan om initiatieven uit te werken voor jongeren. Jongerenacties kunnen betrekking hebben op een of meer van de volgende leeftijdsgroepen 0 11 Kinderen en kleuters Jonge tieners Adolescenten Jongvolwassenen 10

11 3 Een verbintenis aangaan in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid Hier vindt u enkele voorbeelden van acties van de ondertekenaars van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid ten behoeve van jongeren, gerangschikt in drie categorieën: educatie & handhaving, veiligheid van voertuigen & personen, veilige infrastructuur & verzorging na ongevallene: Jonge tieners en adolescenten Educatie & handhaving De middelbare school Maiuri in Pompei (Italië) organiseert een sensibilisatiecampagne voor verkeersveiligheid en ontwikkelt trainingen voor nieuwe bromfietsbestuurders. FEDEMOT (België) organiseert verkeersveiligheidsdagen in scholen om de verkeersveiligheid van gemotoriseerde tweewielers te verbeteren, met verschillende workshops, waaronder EHBO-training. De universiteit van Maastricht voert een onderzoeksproject uit naar het verkeersgedrag bij tieners (fietsen), adolescenten (brommers) en de oudere jeugd (auto s). De Letse vereniging van medische studenten wil lessen voor tieners voorbereiden over verkeersveiligheid, inclusief rijden onder invloed (ook op de fiets) en veilig gedrag voor voetgangers en fietsers. Veiligheid van voertuigen & personen Veilige infrastructuur & verzorging na ongevallen McRf heeft zich ertoe verbonden een campagne te ontwikkelen om het geknoei van Zweedse brommerhandelaars tegen te gaan. Pirelli werkt aan een campagne met een veiligheidsboodschap, inclusief advies over hoe men ook plezier kan beleven aan het op een veilige manier besturen van motorfietsen (goedgekeurde helm, beschermende kledij, integriteit van de motorfiets en naleving van de verkeersvoorschriften op de snelweg). Het Slowaakse Rode Kruis verstrekt EHBO-lessen aan leerlingen en aan iedereen die een rijbewijs aanvraagt. 11

12 3 Een verbintenis aangaan in het kader van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid Jongvolwassenen Educatie & handhaving De brandweer van Midden- en West-Wales runt het Pass Plus Cymru schema voor jonge automobilisten (17-25) die nog maar net hun rijbewijs hebben gehaald. De bedoeling van die regeling is om hun rijvaardigheid te verbeteren, extra ervaring op te doen en mogelijk ook korting te krijgen op hun autoverzekering. De Griekse vereniging van verzekeringsmaatschappijen gaat nachtelijke operaties organiseren om onder automobilisten folders te verspreiden met een sterke boodschap tegen het rijden onder invloed. De Driving Research Group van de Universiteit van Cranfield gaat samenwerken met a²om, s werelds eerste academisch diploma voor rijinstructeurs. De onderzoeksgroep gaat bijstand verlenen aan het ontwerp en de ontwikkeling van technische oplossingen om automobilisten te instrueren over de risico s van autorijden, op basis van de Goals for Driver Education (nationale streefdoelen voor het rijonderwijs) FAGE werkt aan een brede sensibilisatiecampagne over rijden onder invloed. Hiertoe verstrekt ze instrumenten en training onder haar leden, de studentenvereniging, om veilige evenementen te organiseren Het nationaal centrum voor gezondheidszorg (LZG) is een verzameling van ruim vijftig instellingen en verenigingen in Beieren die actief zijn op het gebied van gezondheidszorg en preventie. Hun Disco Fever Project moedigt adolescenten en jongvolwassenen aan zich verantwoord te gedragen op de weg, door een emotionele toespraak die de doelgroep persoonlijk bij het onderwerp betrekt Veiligheid van voertuigen & personen Veilige infrastructuur & verzorging na ongevallen Dekra e.v. biedt veiligheidscontroles aan voor de voertuigen van jonge automobilisten (18 tot 24 jaar). FECASARM, de Catalaanse Federatie van verenigingen van recreatiebedrijven gaat het gebruik van nachtelijke busroutes bevorderen: haar leden bieden iedereen die een buskaartje laat zien niet-alcoholische dranken en kortingen op toegangstickets voor bars of nachtclubs aan. STIVO (Frankrijk) heeft in overleg met de Franse studentenverenigingen studentenpendelbussen gecreëerd om jongeren veilig naar en van studentenfeesten en evenementen te vervoeren. De studentenverenigingen verbinden zich op hun beurt door een Handvest Verantwoord Rijden te ondertekenen. 12

13 4 De evaluatie uitvoeren 4.1 Waarom is evaluatie zo belangrijk? Hoewel alle verbintenissen en acties kunnen bijdragen tot betere verkeersveiligheidsnormen is het belangrijk dat u beoordeelt of uw actie ontwikkeld wordt volgens het initiële plan en of ze aan de gestelde doelstellingen voldoet. De evaluatie is belangrijk om volgende redenen: Ze kan u uw acties helpen verbeteren en helpen identificeren wat wel en niet werkt, zodat u verbeteringen kunt aanbrengen; Ze kan u de impact van uw acties helpen meten en u helpen bepalen tot op welke hoogte u uw doelen heeft verwezenlijkt; Een exact inzicht in de resultaten van uw acties is nodig om investeringsbeslissingen te nemen en over de toekomst van uw acties te kunnen beslissen; U doet objectieve kennis over de doeltreffendheid van uw acties op die andere leden van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid kan begeleiden en inspireren. Het helpt u toekomstige beslissingen van uw organisatie vorm te geven en het kan zelfs het beleid inzake verkeersveiligheid beïnvloeden; Opname van de evaluatie in uw actieplan hoeft niet veel te kosten; integendeel, uw prestaties en vergissingen negeren kan heel wat duurder uitvallen. 13

14 4 De evaluatie uitvoeren 4.2 Hoe definieert u uw indicatoren? Eerst moet u de indicatoren definiëren waaraan uw actie zal worden gemeten. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn als u uw SMART-doelen goed heeft uitgestippeld en het actieplan heeft uitgewerkt. Hieronder geven wij een lijst met indicatoren die gebruikt kunnen worden om de doeltreffendheid van verkeersveiligheidsacties te meten: Objectieve indicatoren: Daling van het aantal verkeersongevallen en slachtoffers Daling van het aantal verkeersovertredingen, vooral de ernstigste (gebruik van veiligheidsgordels, te hard rijden, risicogedrag t.g.v. alcohol en drugs, enz.) Daling van de kosten van ongevallen qua materiaal en tijd Vermindering van de blootstelling aan risico s: aantal reizen, typen of lengte van reizen, meer gebruik van openbaar vervoer, enz. Indicatoren die de deelname meten: aantal deelnemers en begunstigden van uw acties Verhoogde zichtbaarheid van uw acties in sociale media of andere communicatiemiddelen Subjectieve indicatoren op basis van de inzichten en subjectieve percepties van deelnemers of begunstigden: Verhoogde kennis van verkeersveiligheid, zoals blijkt uit: - Positieve veranderingen in verkeersveiligheidsgedrag - Positieve veranderingen in verkeersveiligheidsgewoonten Indicatoren op basis van de perceptie van externe waarnemers of de beheerders/ uitvoerders van verkeersveiligheidsprogramma s: - Evaluatie van de naleving van de streefdoelen en doelstellingen van uw acties - Evaluatie van de naleving van het initiële actieplan - Evaluatie van de relevantie van de acties - Evaluatie van de communicatie-inspanningen of de aanwezigheid in de sociale media Niet alle indicatoren zijn even pertinent of belangrijk. Het uiteindelijke doel het aantal ongevallen en hun gevolgen te verminderen is wel duidelijk, maar om dat doel te bereiken zijn tijd, middelen en de gezamenlijke inzet van alle sectoren van de samenleving nodig: Together, we are Road Safety! Deskundige tip: Kies indicatoren die binnen uw financiële en organisatorische mogelijkheden liggen. Als u nog een stap verder wilt gaan en een verbintenis wilt aangaan met een complexer evaluatieplan, kunt u onze Richtlijnen voor kandidaten Goede Praktijken of het team van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid raadplegen. 14

15 4 De evaluatie uitvoeren 4.3 Hoe ontwerpt u het evaluatieplan De evaluatie heeft een dubbele functie. Formatieve Evaluatie Hierbij worden projecten of acties gewoonlijk beoordeeld tijdens hun ontwikkelings- of vroege implementatiefasen, om informatie op te leveren over hoe ze het best bijgesteld en verbeterd kunnen worden. Deze evaluatie beantwoordt vragen als: loopt de implementatie van de activiteiten volgens plan? Hoe kan ik mijn activiteiten verbeteren? Formatieve evaluatie draait om producten en concrete implementatieprocessen. Meestal geldt ze voor elke activiteit van uw actieplan. Summatieve Evaluatie Bij summatieve evaluaties worden programma s of projecten beoordeeld aan het einde van de cyclus om een beter inzicht te krijgen in de effecten van de acties. Ze beantwoorden vragen als: heeft mijn actie het gewenste effect, overeenkomstig de door mij geïdentificeerde doelstellingen? Summatieve evaluatie draait om uitkomst en impact. Over het algemeen wordt dit soort evaluaties gepland vóór de implementatie van de activiteiten, maar uitgevoerd aan het einde van het hele implementatieproces. Beide soorten evaluatie kunnen natuurlijk ook worden gecombineerd: een summatieve evaluatie geeft aan of u uw doelstellingen heeft verwezenlijkt, terwijl een formatieve evaluatie u zal informeren over uw prestaties gedurende de implementatie van uw actie en hoe ze kunnen worden verbeterd. 15

16 4 De evaluatie uitvoeren Hier is een voorbeeld van welke informatie u uit een evaluatie kunt halen: Evaluatie van activiteiten (activiteitenblad): Omschrijf uw activiteit: Soort activiteit? (Cursus- of trainingsactiviteit, verbetering, nieuw ontwerp, nieuwe toevoeging, communicatie, verspreiding, campagne, media, wetswijziging... ) Mate van naleving van het initiële plan Mate van tevredenheid van de deelnemers/begunstigden over de actie Mate van tevredenheid van de organisatoren en managers over de actie Indicatoren Aantal deelnemers: Aantal bereikte begunstigden: Hoeveelheid geproduceerd materiaal: Lessen Deskundige tip: Om te bekijken of uw actie behoorlijk effect heeft gehad op de indicatoren, moet u een impactbeoordeling plannen en uitvoeren. Hiertoe verwijzen wij u naar de Richtlijnen voor kandidaten Goede Praktijken [link], die wij speciaal hiervoor hebben uitgewerkt. Weke lessen heb ik geleerd? Wat concludeer ik uit de actie? Hoe kan ik de actie in de toekomst repliceren/opschalen? 16

17 5 Uw verbintenis op de website van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid In het herziene Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid willen wij ons concentreren op het delen van verkeersveiligheidspraktijken met de platformleden en daarbuiten. Onze website werd helemaal vernieuwd voor de 3de editie, teneinde u meer mogelijkheden te bieden om te reageren, informatie uit te wisselen, ervaringen te delen en inspiratie op te doen van anderen. 17

18 5 Uw verbintenis op de website van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid Wat kunt u doen in de sectie Mijn Handvest van de website van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid 1 Informatie uitwisselen over uw ver keersveiligheidsactiviteiten 2 Informatie opslaan over uw eerdere verbintenissen (voor eerdere ondertekenaars) 1 3 Informatie uitwisselen over uw verkeersveiligheidsevenementen, deze publiek maken en deelnemers uitnodigen 4 Anderen inspireren door een getuigenis te delen over een aspect van uw verkeersveiligheidsverbintenis en over het proces van ontwikkeling en implementatie van uw acties 2 5 Toegang krijgen tot uw op maat gemaakte toolkit voor promotiemateriaal en de verbintenisrichtlijnen Hulp krijgen bij de uitwerking van een complexere verbintenis met impactbeoordeling [oproep voor Goede Praktijken] 7 Soortgelijke acties van andere leden van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid bekijken 7 18

19 Deze richtlijnen werden ontwikkeld door P.A.U. Education, in overleg met het door Dr. Jaime Sanmartín gecoördineerde team van experten van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid, in het kader van het contract van de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Mobiliteit en Vervoer. 19

20 Sluit u aan bij het Europees Handvest voor de verkeersveiligheid en maak een verschil Sluit u aan bij duizenden Europese organisaties, verenigingen en bedrijven en red levens! Tel: (34)

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2011 -- 2020

ACTIEPLAN 2011 -- 2020 Verkeersveiligheid GEWE STELIJK ACTIEPLAN 2011 -- 2020 SGVV BHG Strategische en operationele goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 3 maart 2011 1Verminderen van de verkeerssnelheid

Nadere informatie

Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 vast te stellen.

Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 vast te stellen. Collegevoorstel Sector : SOB Opsteller : F. de Ligt-Huijser Telefoon : (033) 469 44 71 User-id : HUI3 Onderw erp Uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 Voorstel: Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Fietsklimaattest. Benchmarken. www.trendy-travel.eu. supported by

Fietsklimaattest. Benchmarken. www.trendy-travel.eu. supported by Benchmarken Fietsklimaattest supported by www.trendy-travel.eu De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze publicatie ligt volledig bij de auteurs. Het vertegenwoordigt niet noodzakelijk de mening

Nadere informatie

Analyse verkeersongevallen

Analyse verkeersongevallen Analyse verkeersongevallen Voorwoord De verkeerspolitie stemt haar verkeersveiligheidsbeleid al jaren af op basis van objectieve gegevens. Zij heeft hiervoor de beschikking over een jaarlijks groeiende

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

Psychologische en medische hulp voor een veilige mobiliteit (PASS)

Psychologische en medische hulp voor een veilige mobiliteit (PASS) Psychologische en medische hulp voor een veilige mobiliteit (PASS) Een interdisciplinair model 1. Veronderstellingen 2. Het niveau van het verkeersinzicht verbeteren en vastleggen 3. Preventief ingrijpen

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Kernindicatoren voor assessment binnen de context van inclusief onderwijs

Kernindicatoren voor assessment binnen de context van inclusief onderwijs Kernindicatoren voor assessment binnen de context van inclusief onderwijs Proloog Assessment binnen de context van inclusief onderwijs is een aanpak van assessment binnen het reguliere onderwijs waarbij

Nadere informatie

Inleiding LEGO MINDSTORMS Education EV3-programmeerapp

Inleiding LEGO MINDSTORMS Education EV3-programmeerapp Inleiding LEGO MINDSTORMS Education EV3-programmeerapp LEGO Education presenteert met trots de tablet-editie van de LEGO MINDSTORMS Education EV3-software een leuke, gestructureerde manier om uw LEGO MINDSTORMS

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2 2 1.1. WAAROM DIT HANDBOEK? Internationale mobiliteit wordt steeds meer een absolute noodzaak op een arbeidsmarkt waar een sterke vraag heerst naar meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Een van de

Nadere informatie

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC.

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC. Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: van EUMUSC.NET In partnerverband met EULAR en 22 centra in Europa - Met steun van

Nadere informatie

Personen met een handicap hebben gelijke rechten

Personen met een handicap hebben gelijke rechten Personen met een handicap hebben gelijke rechten De Europese strategie voor personen met een handicap 2010-2020 Europese Commissie Gelijke rechten, gelijke kansen Europese toegevoegde waarde Circa 80 miljoen

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

TALENT KAMPIOENEN. www.epathways.eu. e-pathways CPD Handboek. Handboek nr. in serie

TALENT KAMPIOENEN. www.epathways.eu. e-pathways CPD Handboek. Handboek nr. in serie TALENT KAMPIOENEN e-pathways CPD Handboek Handboek nr. 15 in serie www.epathways.eu Wat zijn talentkampioenen? De pool met getalenteerd personeel is waarschijnlijk de grootste hulpbron die elke organisatie

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur Versie 0.1 Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur In dit document wordt een beschrijving op hoofdlijnen

Nadere informatie

De beleidscontext van opdrachtformulering: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN, BELEIDSDOELEN EN RESULTATEN

De beleidscontext van opdrachtformulering: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN, BELEIDSDOELEN EN RESULTATEN De beleidscontext van opdrachtformulering: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN, BELEIDSDOELEN EN RESULTATEN MAATSCHAPPELIJK EFFECT Een maatschappelijk effect is een geformuleerde globale ambitie welke de overheid

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

[MARIE CURIE-EUROPESE REÏNTEGRATIESUBSIDIE] [MARIE CURIE-INTERNATIONALE REÏNTEGRATIESUBSIDIE]

[MARIE CURIE-EUROPESE REÏNTEGRATIESUBSIDIE] [MARIE CURIE-INTERNATIONALE REÏNTEGRATIESUBSIDIE] BIJLAGE III BIJZONDERE BEPALINGEN [MARIE CURIE-EUROPESE REÏNTEGRATIESUBSIDIE] [MARIE CURIE-INTERNATIONALE REÏNTEGRATIESUBSIDIE] III. 1 Definities Naast de definities in artikel II.1 zijn de volgende definities

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Risicogedrag pubers: breder dan verkeer alleen? Divera Twisk (SWOV) Eva Schreuder (TeamAlert) Willemijn Noordman (TeamAlert)

Risicogedrag pubers: breder dan verkeer alleen? Divera Twisk (SWOV) Eva Schreuder (TeamAlert) Willemijn Noordman (TeamAlert) Risicogedrag pubers: breder dan verkeer alleen? Divera Twisk (SWOV) Eva Schreuder (TeamAlert) Willemijn Noordman (TeamAlert) Inhoud Waarom deze studie? Voorlopige resultaten - Is er een samenhang tussen

Nadere informatie

MARIE CURIE-INTERNATIONAAL UITWISSELINGSPROGRAMMA VOOR ONDERZOEKSPERSONEEL Meerdere begunstigden

MARIE CURIE-INTERNATIONAAL UITWISSELINGSPROGRAMMA VOOR ONDERZOEKSPERSONEEL Meerdere begunstigden BIJLAGE III BIJZONDERE BEPALINGEN MARIE CURIE-INTERNATIONAAL UITWISSELINGSPROGRAMMA VOOR ONDERZOEKSPERSONEEL Meerdere begunstigden III. 1 Definities Naast de definities in artikel II.1 zijn de volgende

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard versie: 2005 De Investors In People standaard Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen Een Investor in People ontwikkelt effectieve strategieën om de prestaties

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

Verspreiden en borgen: werkwijze om andere locaties binnen de organisatie veilig te maken

Verspreiden en borgen: werkwijze om andere locaties binnen de organisatie veilig te maken Verspreiden en borgen: werkwijze om andere locaties binnen de organisatie veilig te maken Dat men zich bewust is van een probleem en een mogelijke oplossing (een verbetertraject) leidt niet automatisch

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud. Inhoud van de presentatie

Beheer en Onderhoud. Inhoud van de presentatie Beheer en Onderhoud Inhoud van de presentatie De richtlijn Beheer en Onderhoud Opzetten van een beheersysteem Resultaten van de 3M enquête Beheer en Onderhoud 3M TSS Studiecentrum cases Case Gemeente Tiel

Nadere informatie

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties 5 praktische tips voor waardevolle evaluaties Maak de waarde van jouw training zichtbaar en meetbaar! Ingrid Bijl Training & Development Consultant Inhoud Waarom evalueren?... 3 Tip 1 Evalueer alleen wat

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Gezond werk is werk zonder stress! De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk

Gezond werk is werk zonder stress! De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk Gezond werk is werk zonder stress! De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk Veilig en gezond aan t werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak.. Inleiding tot de campagne

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

NOG TIJD ZAT voor een enquête

NOG TIJD ZAT voor een enquête 13/11/2014 NOG TIJD ZATvoor een enquête Waarom? Wie? Voorstelling resultaten enquêtes en geplande acties NOG TIJD ZAT voor een enquête Enquête jongeren - algemeen 1668 jongeren 62% van 12 tot 15 jaar 29%

Nadere informatie

voor politiefunctionarissen.

voor politiefunctionarissen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 april 2010 (12.04) (OR. en) 8309/10 ENFOPOL 93 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Coreper / de Raad nr. vorig doc.: 5025/4/10 EUROPOL 3 Betreft:

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld.

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Vragenlijst "Een tussentijdse herziening van Europa 2020 - het standpunt van de EU-regio's en -steden" Achtergrond De tussentijdse herziening

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt.

Transparantie Public Affairs is een vak dat volgens de beroepsvereniging in alle openheid bedreven wordt. HANDVEST 1. Inleiding Wat kunnen en mogen politici, ambtenaren en journalisten verwachten van leden van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) die het vak van Public Affairs uitoefenen? En waarop

Nadere informatie

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum}

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} EVALUATIE PLAN {Voeg naam GB programma in} Evaluatie plan voor {tijdsperiode in jaren} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} 1 Introductie Introduceer hier de onderdelen

Nadere informatie

Module: Aanpassing kruispunt

Module: Aanpassing kruispunt Module: Aanpassing kruispunt Invullen van de tool In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie reistijd

Nadere informatie

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die:

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die: Mentor informatie Introductie Het Mentoringprogramma is voor studenten die een begeleidingsvraag hebben. Deze begeleidingsvraag kan zeer divers van aard zijn en heeft te maken met schoolse-, persoonlijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Voor de komende twee jaar bij wijze van

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren en behouden van een veiligheidscultuur in de gemeente Ledegem. De grootste vraag waarop het actieplan verkeersveiligheid

Nadere informatie

BELEID. tegen PESTEN

BELEID. tegen PESTEN BELEID tegen PESTEN Versie januari 2014 Beleid tegen pesten Penta Primair Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend en vaak terugkerend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

raamovereenkomst norm voor Sociale en milieuverslagen binnen de Europese leder- en looiindustrie Commissie dialogen sociale sector leder/looien

raamovereenkomst norm voor Sociale en milieuverslagen binnen de Europese leder- en looiindustrie Commissie dialogen sociale sector leder/looien raamovereenkomst norm voor Sociale en milieuverslagen binnen de Europese leder- en looiindustrie Commissie dialogen sociale sector leder/looien (op 17 juni 2008 in de Commissie goedgekeurd) 1. Inleiding

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap I. Inventaris, context en achtergrond Vrij op vakantie kunnen gaan en sport en recreatie bedrijven is een zeer belangrijke factor voor

Nadere informatie

Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid

Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid VSV i.s.m. Ethias Verzekeringen Geert Van Aken 1 De ongevalsaangifte 2 Wat te doen na een ongeval BLIJF KALM WEES HOFFELIJK WORD NIET BOOS

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

Internationale vergelijking van verkeersveiligheid op basis van ongevallendata en risicofactoren

Internationale vergelijking van verkeersveiligheid op basis van ongevallendata en risicofactoren Internationale vergelijking van verkeersveiligheid op basis van ongevallendata en risicofactoren Elke Hermans Tom Brijs Geert Wets Steunpunt MOW - verkeersveiligheid Instituut voor Mobiliteit Universiteit

Nadere informatie

Toolkit voor de ondertekening

Toolkit voor de ondertekening Handvest voor multilevel governance in Europa Toolkit voor de ondertekening Het Comité van de Regio's heeft op 3 april 2014 zijn goedkeuring gehecht aan het Handvest voor multilevel governance en zou graag

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Deontologische Code. Deze Deontologische Code is zowel op individuen als op entiteiten die interne auditdiensten verlenen van toepassing.

Deontologische Code. Deze Deontologische Code is zowel op individuen als op entiteiten die interne auditdiensten verlenen van toepassing. Deontologische Code INLEIDING Het doel van de Deontologische Code van het Instituut is het stimuleren van een ethische cultuur binnen het geheel van de professionele uitoefening van interne audit. Interne

Nadere informatie

Smartphoneapplicatie moet jongeren zichtbaarder maken in het verkeer

Smartphoneapplicatie moet jongeren zichtbaarder maken in het verkeer Smartphoneapplicatie moet jongeren zichtbaarder maken in het verkeer Drive Up Safety en Fidea lanceren nieuwe campagne voor meer verkeersveiligheid tijdens donkere dagen Antwerpen, 24 november 2015 Nu

Nadere informatie

GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W. Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering

GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W. Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering Rijexamens: theorie en praktijk Klassiek Focus op theoretische

Nadere informatie

Leren Leren en ExcelLeren

Leren Leren en ExcelLeren Leren Leren en ExcelLeren www.mindsetlearnandgrow.nl Wat is MindSet? MindSet is een groep studenten die leerlingen leert effectief te leren. Wij helpen leerlingen betere schoolresultaten te behalen door

Nadere informatie

Dr. M. van Eek Projectleider Stichting Bevordering Verkeerseducatie. Drs. W. Vreeling Projectleider Stichting Bevordering Verkeerseducatie

Dr. M. van Eek Projectleider Stichting Bevordering Verkeerseducatie. Drs. W. Vreeling Projectleider Stichting Bevordering Verkeerseducatie (Bijdragenr. 12) Verkeerslessen allochtonen Dr. M. van Eek Projectleider Stichting Bevordering Verkeerseducatie Drs. W. Vreeling Projectleider Stichting Bevordering Verkeerseducatie Samenvatting De SBV

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2008 (OR. en) 14914/08 COPEN 199 EUROJUST 87 EJN 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Hallo mogen wij ons even voorstellen

Hallo mogen wij ons even voorstellen Hallo mogen wij ons even voorstellen Wij zijn Verkeersschool Janssen en bedanken je voor het benaderen van informatie over jou rijopleiding. Denk je nog steeds dat het behalen van je rijbewijs duur en

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

Het belangrijkste doel van de studie in hoofdstuk 3 was om onafhankelijke effecten van visuele preview en spellinguitspraak op het leren spellen van

Het belangrijkste doel van de studie in hoofdstuk 3 was om onafhankelijke effecten van visuele preview en spellinguitspraak op het leren spellen van Samenvatting Het is niet eenvoudig om te leren spellen. Om een woord te kunnen spellen moet een ingewikkeld proces worden doorlopen. Als een kind een bepaald woord nooit eerder gelezen of gespeld heeft,

Nadere informatie

Tips voor een succesvol evenement

Tips voor een succesvol evenement Tips voor een succesvol evenement Luc David Lien Vanden Broucke Toerisme, WES Zet drie Vlamingen bij elkaar en ze beginnen iets te organiseren. Maar hoe beginnen ze eraan? Een succesvol evenement organiseren

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Samenvatting (Summary in Dutch) Achtergrond Het millenniumdoel (2000-2015) Education for All (EFA, onderwijs voor alle kinderen) heeft in ontwikkelingslanden veel losgemaakt. Het

Nadere informatie

Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein

Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen,

Nadere informatie

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven.

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven. Het GROW-model Een ontwikkelingsgesprek is het meest effectief als je de vragen in een bepaalde structuur stelt. Het GROW-model biedt deze structuur. (Whitmore, 1995) Het GROW model bestaat uit de volgende

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel mensen met een licht

Nadere informatie

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Het ervaringsverhaal Start met vragen aan u, kort SITA algemeen Laaggeletterdheid bij SITA Afronding met vragen aan u 2 Vraag 1 Heeft u medewerkers

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004,

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004, Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 mei 2009 (26.05) (OR. en) PUBLIC 8723/4/09 REV 4 LIMITE CRIMORG 63 MIGR 43 E FOPOL 86 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het COREPER/de Raad Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Dutch summary. (Nederlandse samenvatting)

Dutch summary. (Nederlandse samenvatting) Dutch summary (Nederlandse samenvatting) 151 152 1. Inleiding Rijden onder invloed van alcohol en/of drugs is een belangrijke oorzaak van verkeersongelukken. Al is alcohol de belangrijkste veroorzaker

Nadere informatie

Persmap Politiezone Westkust

Persmap Politiezone Westkust Persmap Politiezone Westkust Agendapunten Jaarverslag 2013 Geplande snelheids-en alcoholcontroles maand oktober Verkeerslessen voor de laatste graad van de lagere school Startschot campagne Veilig fietsen

Nadere informatie

MVO actieplan HKV 2015-2016

MVO actieplan HKV 2015-2016 MVO actieplan HKV 2015-2016 November 2015 November 2015 MVO actieplan HKV Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Onze MVO doelen en actiepunten... 5 3 Implementatie, review en communicatie... 8 4 Verantwoording...

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

Slachtofferrechten in Europe

Slachtofferrechten in Europe Frida Wheldon - EU Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten Slachtofferrechten in Europe 28 EU Lidstaten Verschillende

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving DEELPROJECT PUBERBREIN LOCATIE CHRISTOFFEL ACTIVITEIT NAAM DEELPROJECT DE MUSICAL KWALITEITSASPECT TOEZICHTKADER A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E.

Nadere informatie

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen?

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Door: GGD Flevoland Aanleiding Alcoholgebruik onder jongeren is al enige jaren een belangrijk thema binnen de gemeente

Nadere informatie

Feest Wijzer Services voor fuiven en kleine festivals

Feest Wijzer Services voor fuiven en kleine festivals Feest Wijzer Services voor fuiven en kleine festivals Feest Wijzer is een initiatief van VAD met ondersteuning van Gezonde Gemeente. Met Feest Wijzer geven fuiven en kleine festivals aan dat ze zich inzetten

Nadere informatie