geheugensteuntje Geheugensteuntje Putten, Ermelo, Harderwijk Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "geheugensteuntje Geheugensteuntje Putten, Ermelo, Harderwijk Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie"

Transcriptie

1 Geheugensteuntje Putten, Ermelo, Harderwijk 1. Wat is er aan de hand en wat kan helpen? Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie 2. Omgaan met de ziekte en de zieke geheugensteuntje Belangrijke telefoonnummers: Spoed: Bel uw huisarts T:... s Avonds, s nachts en in het weekend: Bel de huisartsenpost T: Ziekenhuis St. Jansdal Wethouder Jansenlaan DG Harderwijk Bij noodsituaties: Bel alarmnummer 112 Regionale website dementie: Alzheimertelefoon: Dag en nacht bereikbaar T: versie Advies, begeleiding en casemanagement dementie 4. Mantelzorger: zorg ook goed voor uzelf 5. Wmo, CIZ-indicatie en PGB 6. Hulp bij praktische zaken 7. Vrije tijd, vervangende zorg, vakantie 8. Hulp bij persoonlijke verzorging 9. Als zelfstandig wonen niet meer gaat 10. Telefoonnummers en websites

2 1. Wat is er aan de hand en wat kan helpen? Vergeetachtigheid betekent nog niet dat je dement bent Iedereen is wel eens iets kwijt, bijvoorbeeld huissleutels of leesbril. En dat iemand zich even iets niet kan herinneren, betekent niet dat hij of zij dement is. Vergeetachtigheid kan verschillende oorzaken hebben. Zo kunnen bepaalde medicijnen tijdelijk vergeetachtigheid als bijwerking hebben, maar ook eenzaamheid of een depressie kan er toe leiden dat men dingen vergeet. Wacht daarom niet te lang en laat u onderzoeken bij de huisarts, omdat veel van deze klachten goed te behandelen zijn. Wanneer moet u naar de huisarts? Als u zich zorgen maakt over uw geheugen of dat van een familielid, bespreek dit dan met uw huisarts. De huisarts kan u zelf onderzoeken, maar kan u ook doorverwijzen naar de Geheu gen poli of GGz centraal, Centrum voor ouderenpsychiatrie. De huisarts kan u ook laten onderzoeken door de specialist Ouderengeneeskunde van het verpleeghuis. Er wordt dan uitgezocht wat er aan de hand is en welke behandeling of zorg er nodig of mogelijk is. Zij kunnen u verder behandelen en begeleiden of dit aan uw huisarts overlaten. Dementie is een ziekte Dementie is in principe een leeftijdgebonden ziekte. Hoe ouder iemand wordt, des te meer kans er bestaat op dementie. Dementie op jonge leeftijd komt veel minder voor. Dementie is een sluipend proces. Meestal gaat eerst het geheugen achteruit. Dingen die iemand zich nu nog herinnert, kan hij of zij zich binnenkort misschien niet meer herinneren. Hoe dit proces verloopt, verschilt per persoon. Er zijn verschillende vormen van dementie, maar de ziekte van Alzheimer is nu nog de meest voorkomende. De ziekte verloopt geleidelijk en wordt pas in een later stadium ontdekt. Andere vormen van dementie kennen soms een grilliger patroon. Als u weet dat het om dementie gaat, kunnen u en uw naasten zich hierop instellen. U kunt informatie verzamelen en nadenken over de toekomst. Genezing of voorkoming van dementie is niet mogelijk. Soms kunnen medicijnen het proces vertragen, daarnaast zijn er medicijnen die helpen om bijkomende klachten zoals agressie, lusteloosheid, achterdocht, angst en onrust te verminderen. U kunt dit met uw huisarts of specialist bespreken. Tijdens de ziekte is het belangrijk dat het leven zoveel mogelijk gewoon doorgaat in een vast dagschema. Dat kost misschien moeite, maar geeft stabiliteit en zelfvertrouwen. Als de ziekte vordert, heeft de persoon die dementie heeft steeds meer zorg en ondersteuning nodig. Over belasting van de vaste mantelzorger komt dan veel voor. Voorkom dit en maak vroegtijdig en op maat gebruik van professionele en vrijwillige hulp. Een familielid of andere direct betrokkene bij de begeleiding en zorg voor iemand met dementie, heet, wat we noemen, een mantelzorger. Diagnostiek Centrum voor Ouderenpsychiatrie (GGz centraal), Ermelo Telefoon: Internet: Geheugenpoli Ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk Telefoon: Internet: Advies en Behandelcentrum Stichting Zorggroep Noordwest- Veluwe Telefoon: Internet:

3 1. Wat is er aan de hand en wat kan helpen? 2. Omgaan met de ziekte en de zieke 3. Advies, begeleiding en casemanagement dementie 4. Mantelzorger: zorg ook goed voor uzelf 5. Wmo, CIZ-indicatie en PGB 6. Hulp bij praktische zaken 7. Vrije tijd, vervangende zorg, vakantie 8. Hulp bij persoonlijke verzorging 9. Als zelfstandig wonen niet meer gaat 10. Telefoonnummers en websites

4 2. Omgaan met de ziekte en de zieke Hoe gaat u om met uw ziekte? Het is niet gemakkelijk te accepteren dat u dementie heeft. Het is begrijpelijk dat u briefjes gaat neerleggen, om uzelf te herinneren aan bepaalde afspraken. Op deze manier probeert u goed te blijven functioneren in het dagelijks leven. Dat valt niet mee. De diagnose dementie kan een erkenning van uw strijd en zorgen zijn. Nu kunt u er met anderen over praten en kunt u hulp vragen. U kunt zaken regelen nu dit nog gaat. Het is belangrijk dat u actief blijft en uw hobby s uit blijft voeren. Zo houdt u contact met uw omgeving en kunt u van hen steun ontvangen als u dat nodig heeft. Steeds weer leren omgaan met de ziekte en de zieke Voor de persoon met dementie en voor de naasten vraagt de ziekte steeds weer om aanpassingen. Als het geheugen steeds minder wordt, het gedrag verandert, de stemming verandert en het lichaam slechter functio neert. Steeds weer zult u met elkaar een manier moeten vinden om hiermee om te gaan. Dat valt niet mee! Dat vraagt geduld, vindingrijkheid, inzicht, begrip voor wat er gebeurt en steun van uw omgeving, die mogelijk niet altijd doorhebben wat u meemaakt. Daarom is het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt over de ziekte en het ziekteverloop. U kunt leren van anderen, zoals lotgenoten en hulpverleners. Informatie over dementie Er is een regionale website ontwikkeld met informatie over dementie. Hierop kunt u informatie vinden over het lokale ondersteuning s- aanbod en vindt u tips over hulp, zorg, services en wonen. U kunt boeken lezen waarin uitgebreider ingegaan wordt op dementie en de verzorging van de persoon met dementie. Er zijn romans geschreven waarin u leest hoe mensen met dementie omgaan. Ook kunt u brochures met informatie over verschillende thema s aanvragen bij Alzheimer Nederland. Internet Regionale website dementie: Telefoon Alzheimertelefoon Telefoon: (dag en nacht bereikbaar) Informatieve boeken De Alzheimerwijzer, van Alzheimer Nederland Telefoon: Dementie zorgboek, van Stichting September Bestellen bij uw apotheek of via internet: De heldere eenvoud van dementie, van Huub Buijssen Een gids voor de familie ISBN: Het wordt steeds stiller, van Paul Dautzenberg ISBN: Had ik het maar geweten, van Ruud Dirkse en Caro Petit Kosmos uitgevers Romans Hersenschimmen, van J. Bernleff (Geschreven vanuit de beleving van de dementerende) ISBN: De winter die niet mocht zijn, van Sonia (Geschreven vanuit de mantelzorger) ISBN:

5 Ik heb Alzheimer, van Stella Braam (Geschreven vanuit de mantelzorger en de dementerende) ISBN: Op staat onder boeken over dementie een uitgebreide literatuurlijst. Folders en brochures Alzheimer Nederland Telefoon: Internet: Alzheimer Nederland heeft verschillende brochures uitgebracht waaronder: De meest gestelde vragen over dementie De ziekte van Alzheimer Activiteiten voor dementerenden NFGV Telefoon: Internet: Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) heeft een brochure uitgebracht onder de titel: Dementie Als het geheugen vervaagt. MEZZO Telefoon mantelzorglijn: (werkdagen van uur) Internet: Mezzo, landelijke belangenorganisatie mantelzorg en vrijwilligerszorg, heeft verschillende brochures uitgebracht. Deze kunt u via de website downloaden of bestellen. De brochures zijn ook verkrijgbaar bij het Steunpunt Mantelzorg in uw woonplaats. Gespreksgroep Hoofdzaken Centrum voor ouderenpsychiatrie (GGz centraal) Telefoon: Internet:

6

7 1. Wat is er aan de hand en wat kan helpen? 2. Omgaan met de ziekte en de zieke 3. Advies, begeleiding en casemanagement dementie 4. Mantelzorger: zorg ook goed voor uzelf 5. Wmo, CIZ-indicatie en PGB 6. Hulp bij praktische zaken 7. Vrije tijd, vervangende zorg, vakantie 8. Hulp bij persoonlijke verzorging 9. Als zelfstandig wonen niet meer gaat 10. Telefoonnummers en websites

8 3. Advies, begeleiding en casemanagement dementie Advies Dementie grijpt in op alle facetten van het leven: fysiek, psychisch en sociaal. De gevolgen van de ziekte in de hersenen zijn vaak onvoorspelbaar, mede afhankelijk van de persoon en de onderliggende ziekte. Dementie is niet alleen maar een ouderdomskwaal, een pro bleem met vergeetachtigheid. Zeker als de ziekte vordert is deskundige begeleiding en behandeling noodzakelijk. De diagnose dementie kan vele vragen oproepen. Vragen waarvoor u terecht kunt bij uw huisarts, de specialist of bij betrokken verpleegkundigen en consulenten. Het ziekteproces kan vele jaren duren. Stabiele periodes, langzame achteruitgang en plotselinge veranderingen: ze komen allemaal voor. U moet dan kunnen rekenen op advies en begeleiding die deskundig en beschikbaar is. Op afstand, als u dat wilt; dichtbij als het nodig is. Casemanagement dementie Om mensen met dementie en hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen en adviseren, kunt u speciale begeleiding krijgen door een casemanager dementie. Afhankelijk van wat u wilt of nodig heeft, adviseert de casemanager u over de gevolgen van de ziekte, hoe u hiermee kunt omgaan en de mogelijkheden aan hulp en zorg. De casemanager coördineert de hulp- en zorgverlening zodat deze is afgestemd op uw situatie. Hij/zij heeft ook oog voor het welzijn van de partner of kinderen die mantelzorger zijn. Alleen als zij het goed kunnen volhouden, kan de persoon met dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De casemanager is een speciaal opgeleide verpleegkundige, ouderenadviseur of maatschappelijk werker. Zij combineren het casemanagement met hun functie bij de Thuiszorg, de GGZ, het zorgcentrum, de welzijnsinstelling of ze zijn praktijkondersteuner bij de huisarts. De casemanager stemt de zorg af met uw huis arts, geriater, thuiszorg en informele zorg. U kunt uw huisarts of specialist vragen om begeleiding door een casemanager dementie. De casemanager kan u veel zorgen uit handen nemen! U kunt ook contact opnemen met onderstaande organisaties die casemanagement dementie bieden. Casemanagement dementie Thuiszorg Icare (Ermelo en Putten) Telefoon: (10 ct p/m) Internet: AanlegIcare (Harderwijk) Telefoon: Internet: Zorg aan huis (van Zorggroep Noordwest-Veluwe) Telefoon: Internet: Centrum voor ouderenpsychiatrie (GGz centraal), (voorheen Meerkanten) Telefoon: Internet: Beeuwkes Thuiszorg Telefoon: Internet: Ouderenadviseur/ casemanager dementie Servicepunt Mantelzorg Putten Telefoon: Internet:

9 1. Wat is er aan de hand en wat kan helpen? 2. Omgaan met de ziekte en de zieke 3. Advies, begeleiding en casemanagement dementie 4. Mantelzorger: zorg ook goed voor uzelf 5. Wmo, CIZ-indicatie en PGB 6. Hulp bij praktische zaken 7. Vrije tijd, vervangende zorg, vakantie 8. Hulp bij persoonlijke verzorging 9. Als zelfstandig wonen niet meer gaat 10. Telefoonnummers en websites

10 4. Mantelzorger: zorg ook goed voor uzelf Mantelzorg: meer dan gebruikelijke zorg Als mantelzorger zorgt u misschien dagelijks of wekelijks voor een ander. Hoe uw situatie ook is en welke mantelzorgtaken u ook verricht, het is belangrijk om uw eigen behoeften niet uit het oog te verliezen. U kunt zich heel verantwoordelijk voelen voor de zorg voor uw naaste met dementie, maar als u niet goed voor uzelf zorgt, kunt u ook niet meer goed voor uw naaste zorgen! Zorgen voor iemand met dementie is een langdurige, zware inspanning, zowel lichamelijk als geestelijk. De zorg kan jaren duren waarbij stabiele perioden worden afgewisseld met plotselinge verslechteringen. Ondertussen heeft u ook nog uw eigen verdriet en verlies te verwerken. Soms komen er ook financiële problemen bij, door gebrek aan inkomsten en extra kosten. Mogelijk dat u recht heeft op vergoeding, bijvoorbeeld via een Persoonsgebonden Budget. (zie hoofdstuk 5) Voorkom overbelasting, zorg óók goed voor uzelf! Goed voor uzelf zorgen betekent dat u zoveel mogelijk normale activiteiten blijft ondernemen: vrienden bezoeken, winkelen, naar uw club of vereniging gaan, sporten of andere hobby s. Zo voorkomt u dat u in een isolement komt. De boog kan niet altijd gespannen staan! Door uw zinnen te verzetten, kunt u de accu weer opladen. Vaak kan dit alleen als u de zorg even aan een ander kan overdragen. Aan een familielid, buur, vriend of een vrijwilliger. Ook kunt u uw naaste met dementie voor een dag of dagdeel naar een groep in een verzorgingshuis, verpleeghuis of zorgboerderij brengen, waar hij of zij prettige activiteiten kan doen onder goede begeleiding. We noemen dat vervangende zorg of respijtzorg. Zo kunt u voorkomen dat u overbelast raakt en de zorg niet langer kunt volhouden (zie hoofdstuk 7). Tips om goed voor u zelf te zorgen: Blijf datgene doen, wat belangrijk voor u is. Houd uw eigen gezondheid in de gaten. Blijf goed eten, zorg voor regelmatige lichaamsbeweging en goede nachtrust. Stop uw gevoelens niet weg, praat erover met anderen. Neem tijd voor uzelf. Stel grenzen voor uzelf en kom voor uzelf op, ook naar hulpverleners toe. Maak gebruik van hulp die er is, zodat u het beter en langer kunt volhouden. Probeer uw gevoel voor humor te bewaren. Mantelzorger, wat mag u van uw zorgverleners verwachten? Als u te maken krijgt met zorgverleners, merkt u hoe belangrijk het is dat zij prettig met u samenwerken. Dat ze met u overleggen en luisteren naar uw inzichten en ervaringen. Dat ze u adviseren en de weg wijzen. Dat ze rekening houden met uw specifieke situatie en wensen. Zodat het, ondanks de ziekte, met u en uw naaste zo goed mogelijk gaat. Zorgorganisaties die deelnemen aan de regionale Zorgketen Dementie, hebben afgesproken dat u hierop moet kunnen rekenen. Hieronder vindt u de afspraken nader uitgewerkt. 1. Aansluiten bij uw manier van leven Iedereen heeft eigen gewoontes, een eigen ritme in de dag, eigen voorkeuren. De zorgverlening en ondersteuning willen u en uw naasten helpen zo goed en zo lang mogelijk uw eigen leven te leiden. Daarom zal de zorgverlener goed met u overleggen. Van uw zorgverlener mag u verwachten dat hij/zij: u vraagt naar de voorkeuren, ervaringen en wensen van u en uw naaste; probeert de zorgverlening hierop aan te laten sluiten, zodat u zolang en goed mogelijk zelfstandig uw leven kunt leiden; uw zorgen onderzoekt en antwoord geeft op uw vragen.

11 2. Samen zorgt u voor uw naaste U heeft ervaring met het begeleiden en verzorgen van uw naaste. Daar kan de zorgverlener van leren. De zorgverlener is deskundig in het omgaan met deze ziekteverschijnselen. Daar kunt u wat van leren. U mag verwachten dat de zorgverlener: u vraagt naar uw ervaringen en inzichten; informatie geeft over de ziekteverschijnselen en de wijze waarop u hiermee om kunt gaan; u tips en inlichtingen geeft, zodat u uw naaste gemakkelijker en beter kunt verzorgen; informatie geeft over korte trainingen die u kunt volgen zoals Kennismaking met dementie of Omgaan met dementie ; u aangeeft wanneer aanpassingen in huis wenselijk zijn. 3. De weg wijzen naar optimale zorg en ondersteuning Als uw naaste meer zorg en begeleiding nodig heeft, kan de zorgverlener u de weg wijzen. Van uw zorgcoördinator of contactpersoon mag u verwachten dat hij/zij: u bij het eerste contact het Geheugensteuntje van uw gemeente aanreikt; u een goed overzicht geeft van de mogelijkheden voor begeleiding, zorg, ondersteuning en voorzieningen; met u meedenkt om beslissingen te nemen, passende zorg en ondersteuning te organiseren en deze aan te vragen. 4. Voorkomen dat u overbelast wordt Zorgen voor een naaste met dementie is zwaar en duurt vaak vele jaren. Alleen als u ook goed voor uzelf zorgt, regelmatig even vrijaf neemt en de batterij weer oplaadt, is dit op een goede manier vol te houden. Het advies van mantelzorgers die dit al vele jaren doen is: er het beste van te maken en te leven met de dag. Van uw zorgcoördinator of contactpersoon mag u verwachten dat deze: regelmatig met u apart een gesprek heeft, om van u te horen hoe het met u gaat; u een gesprek met een mantelzorgconsulent aanbiedt of u vraagt of deze contact met u mag opnemen; met u meedenkt om ontspanning voor uzelf te organiseren, de zorg evenwichtiger te organiseren en anderen uit te nodigen mee te helpen; informeert over voorzieningen zoals het Alzheimer Café, de Mantelzorgsalon, mantelzorgondersteuning, inzet van vrijwilligers, mogelijkheden voor vervangende zorg (= respijtzorg), dagopvang, logeervoorzieningen, vakantievoorzieningen, cursussen en de Alzheimertelefoon. Informatie, advies en begeleiding De mantelzorgconsulenten van de steunpunten mantelzorg hebben veel ervaring met mantelzorgers, bieden een luisterend oor voor uw problemen, kunnen advies en informatie geven. Zij kunnen u helpen bij het invullen van formulieren, wegwijs maken bij instanties of helpen bij het regelen van vervanging van u als mantelzorger. Daarnaast behartigen zij uw belangen. Steunpunten Mantelzorg Steunpunt Mantelzorg Ermelo Raadhuisplein NT Ermelo Telefoon: (bereikbaar maandag t/m donderdag) Steunpunt Mantelzorg Harderwijk Albert Verweyplein HH Harderwijk Telefoon: (bereikbaar maandag t/m donderdag) Servicepunt Mantelzorg Putten Harderwijkerstraat ED Putten Telefoon: (bereikbaar maandag t/m vrijdag) Hulplijnen Alzheimertelefoon Telefoon: (dag en nacht bereikbaar) Internet: Mantelzorglijn (MEZZO) Telefoon: (0,10 p/m) Internet:

12 Informatie over begeleiding, zorg en dagopvang MEE Veluwe Telefoon: Internet: Inloopspreekuur: Gemeentehuis Ermelo, Klantcontactcentrum/WMO-loket, Raadhuisplein 2-10, 3851 NT Ermelo Dinsdag van uur Inloopspreekuur: Wijkcentrum De Roef, Zuiderzeepad 1, 3844 JV Harderwijk Dinsdag van uur Inloopspreekuur: Gemeentehuis Putten Fontanusplein 1, 3881 BZ Putten Woensdag van uur Cursussen en lotgenotengroepen voor mantelzorgers Er worden cursussen verzorgd voor mantelzorgers. Hier leert u over de ziekte dementie, de problemen die u daarin kunt tegenkomen en hoe u hiermee het beste kunt omgaan. Tijdens de lotgenotengroep ontmoet u andere mantelzorgers en mensen met dementie. Er worden verschillende onderwerpen behandeld en u kunt vragen stellen en uw ervaringen delen. Cursussen Kennismaking met dementie Informatie bij Indigo Flevo-Veluwe afdeling Preventie Telefoon: Internet: Omgaan met dementie Informatie bij Indigo Flevo-Veluwe afdeling Preventie Telefoon: Internet: De steunpunten mantelzorg kunnen u ook informeren over relevante cursussen. Lotgenotengroepen Natuurlijk Bewegen Bezoekerscentrum Veluwe-Noord, Plesmanlaan 2 te Nunspeet. Iedere 2e en 4e donderdagmiddag van de maand, van uur Langs het bospad van mijn vader Een natuurproject van Stichting Welzijn Putten en Grensverleggende Talenten, voor mantelzorgers en hun naaste(n) Telefoon: Internet: Alzheimer Café Nijkerk Café Restaurant Prins Heerlijk Oranjelaan 56-58, 3862 CX Nijkerk Iedere eerste maandag van de maand, van uur (open vanaf uur) Alzheimer Café Ermelo/Harderwijk/Putten De Baanveger, Stichting Welzijn en Ondersteuning Ermelo IJsbaanweg 45, 3851 CP Ermelo. Elke eerste donderdag van de maand in de Baanveger, behalve in juli en augustus, van uur Informatie: Paul van Wijk Telefoon: Mantelzorgsalon Harderwijk/Ermelo Om de twee maanden wordt de mantelzorgsalon afwisselend georganiseerd bij Zorgcentrum De Aanleg in Harderwijk of Stichting Pinel in Ermelo, van uur Informatie: Steunpunt Mantelzorg Harderwijk Steunpunt Mantelzorg Ermelo Telefoon: Informatieavonden over dementie in Putten Stichting Welzijn Putten Harderwijkerstaat 19 Telefoon: Internet:

13 1. Wat is er aan de hand en wat kan helpen? 2. Omgaan met de ziekte en de zieke 3. Advies, begeleiding en casemanagement dementie 4. Mantelzorger: zorg ook goed voor uzelf 5. Wmo, CIZ-indicatie en PGB 6. Hulp bij praktische zaken 7. Vrije tijd, vervangende zorg, vakantie 8. Hulp bij persoonlijke verzorging 9. Als zelfstandig wonen niet meer gaat 10. Telefoonnummers en websites

14 5. Wmo, CIZ-indicatie en PGB Wanneer u zorg, begeleiding of voorzieningen nodig heeft, krijgt u te maken met instellingen en regels om dit aan te vragen. Deze aanvraag is nodig voor de financiering. Na een goedgekeurde aanvraag kunt u de zorg, begeleiding of voorzieningen geleverd krijgen. De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning, sinds 2007) heeft tot doel dat iedereen kan meedoen. De gemeente heeft de taak u hierbij, indien nodig, te helpen. Bij de gemeente kunt u bij het Wmo-loket terecht voor: huishoudelijke verzorging (hulp in het huishouden); vervoersvoorzieningen; woonvoorzieningen; rolstoelvoorzieningen; gehandicaptenparkeerkaart; ondersteunende begeleiding thuis (informatie en advies). Als u in aanmerking wilt komen voor een voorziening op grond van de Wmo, dan kunt u hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Het aanvraagformulier kunt u ophalen bij het Wmo-loket. De medewerkers van het Wmo-loket nemen uw aanvraag in behandeling en vragen indien nodig extern advies. U ontvangt schriftelijk bericht of u wel of niet in aanmerking komt voor de gevraagde hulp of voorziening. AWBZ Voor mensen die langdurige zorg en begeleiding nodig hebben, zoals mensen met dementie, is er de AWBZ. Dit betreft dan o.a. persoonlijke verzorging, verpleging, en (tijdelijk) verblijf in het verzorging- en verpleeghuis. Voor zorg in het kader van de AWBZ kunt u een aanvraag indienen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Telefoon: Internet: U kunt de aanvraag schriftelijk, digitaal of telefonisch melden. Als de aanvraag bij het CIZ binnenkomt, ontvangt u een aanvraagformulier dat u moet invullen, ondertekenen en terugsturen. Soms is dit voldoende om een indicatie te kunnen stellen, maar er kan ook een huisbezoek nodig zijn om een goed beeld te krijgen van uw situatie. Dan maakt het CIZ een afspraak om langs te komen. Het afgeven van de indicatie kan ongeveer zes weken duren. U ontvangt dan een brief waarin staat voor welke voorzieningen of zorg u in aanmerking komt. Zorg in Natura of Persoonsgebonden budget (PGB) Voor zowel de hulp en voorzieningen via de Wmo, als voor de AWBZ, kunt u kiezen of u de hulp en/of voorziening in natura wilt ontvangen of via een persoonsgebonden budget. Als u kiest voor zorg in natura, zorgt de gemeente (Wmo) of CIZ (AWBZ) ervoor dat de hulp of de voorziening geleverd wordt. U betaalt dan slechts de eigen bijdrage (zie kopje Eigen bijdrage ). Als u bijvoorbeeld hulp bij het huishouden krijgt, dan kunt u kiezen tussen één van de zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. De gemeente regelt dan de hulp voor u. Wanneer u kiest voor een Persoonsgebonden Budget, dan kunt u zelf uw zorg, begeleiding en voorzieningen inkopen. U krijgt dan een bepaald bedrag om het zelf te regelen. Het voordeel van het PGB is dat u zelf kan bepalen wie u komt helpen, wanneer die hulp komt en wat er precies gebeurt. Dat is mogelijk met het PGB, met uitzondering van het mobiliteitspasje van de Regiotaxi. Er zijn ook een paar haken en ogen aan het PGB, bijvoorbeeld het zelf (laten) regelen van de administratie. PGB-houders kunnen voor het regelen van de PGB-administratie gratis gebruik maken van het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank. Kijk voor meer informatie bij telefoon

15 Voor informatie en advies over het Persoonsgebonden Budget kunt u terecht bij het Wmoloket. Ook kunt u kijken op de site van Per Saldo: Eigen bijdrage Voor de huishoudelijke verzorging en de AWBZ-zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. Bij de meeste gemeenten moet u ook een eigen bijdrage betalen als u een vervoers- en/of woonvoorziening heeft. De medewerker van het Wmo-loket van uw gemeente kan u daar meer over vertellen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen van u en uw eventuele partner. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK zal u een rekening voor de eigen bijdrage sturen. Dit kan enige tijd duren. Wilt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage, die u moet gaan betalen? Maak dan een proefberekening op U kunt als u een laag inkomen heeft, in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. De kosten van de eigen bijdrage worden dan vergoed door de gemeente. Mantelzorgcompliment Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor het vele werk dat mantelzorgers langdurig, intensief en onbetaald voor iemand uit hun eigen familie, omgeving verrichten. Iedereen die zorgt voor iemand met een indicatie voor AWBZ-zorg van langer dan 12 maanden, komt in aanmerking voor deze regeling. Voor indicaties afgegeven na 1 augustus 2009, ontvangt degene voor wie u zorgt automatisch een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat hij of zij de mantelzorger een compliment mag geven. De SVB stuurt daarvoor een formulier waarop de zorgvrager vermeldt wie de mantelzorger is. U ondertekent dit formulier allebei en stuurt het daarna terug naar de SVB. Rond de Dag van de Mantelzorg, 10 november, ontvangt u dan een bedrag op uw rekening. Heeft de zorgvrager een indicatie die afgegeven is vóór augustus 2009, dan mag de mantelzorger het mantelzorgcompliment geven op basis van een overgangsmaatregel. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij het Steunpunt Mantelzorg in uw woonplaats. Informatie over het Mantelzorgcompliment Steunpunten Mantelzorg Harderwijk, Ermelo en Putten Voor adresgegevens, zie hoofdstuk 4 CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) Telefoon: Internet: MEZZO Telefoon: (0,10 p/m) Internet: Informatie en vragen over de Wmo Wmo-loket Ermelo Gemeentehuis Ermelo Raadhuisplein 2, 3851 NT, Ermelo Telefoon: Internet: en Wmo-loket Harderwijk Gemeentehuis Harderwijk (Stadswinkel) Havendam AA Harderwijk Telefoon: Internet: en Wmo-loket Putten Gemeentehuis Putten Fontanusplein 1, 3881, BZ Putten Telefoon: Internet: en Naast het Wmo-loket is er ook een digitaal loket: Deze is zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Het digitaal loket geeft een overzicht van alle instanties en bedrijven die zich op het terrein van de zorg bewegen. Ook is het mogelijk een vergelijking te maken tussen de verschillende leveranciers van hulp, hulpmiddelen en voorziening.

16 Informatie over gezondheid, zorg of zorgverzekeringen Kiesbeter.nl Telefoon: Internet: Consumentendezorg.nl Telefoon: Internet: Aanvragen zorg, begeleiding en voorzieningen AWBZ/PGB CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) Telefoon: Internet: Per Saldo (Persoons Gebonden Budget) Telefoon: (0,20 p/m) Internet: Hulp bij aanvraag AWBZ, CIZ-indicatie en PGB Steunpunten Mantelzorg in Harderwijk, Ermelo en Putten Voor adresgegevens, zie hoofdstuk 4 MEE Veluwe Telefonisch elke werkdag bereikbaar van uur Telefoon Internet: Stichting Welzijn Putten Telefoon: Internet: Zorgkantoor Achmea zorgkantoor, Bureau Zorgbemiddelingen Telefoon: Internet: Advies bij bezwaar Zorgbelang Gelderland Postbus 5310, 6802 EH Arnhem Telefoon Internet: Juridisch loket Telefoon: (0,10 p/m) Internet: Juridisch Steunpunt Telefoon: Internet: Klachten Zorgbelang Gelderland Postbus 5310, 6802 EH Arnhem Telefoon: Internet: Humanitas Thuisadministratie Telefoon: Stichting Welzijn Ouderen Harderwijk Telefonisch spreekuur ouderenadviseur: Telefoon: Internet: Stichting Pinel Telefoon: Internet: Stichting Welzijn en Ondersteuning Ermelo Telefoon: Internet:

17 1. Wat is er aan de hand en wat kan helpen? 2. Omgaan met de ziekte en de zieke 3. Advies, begeleiding en casemanagement dementie 4. Mantelzorger: zorg ook goed voor uzelf 5. Wmo, CIZ-indicatie en PGB 6. Hulp bij praktische zaken 7. Vrije tijd, vervangende zorg, vakantie 8. Hulp bij persoonlijke verzorging 9. Als zelfstandig wonen niet meer gaat 10. Telefoonnummers en websites

18 6. Hulp bij praktische zaken Voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u terecht bij de steunpunten mantelzorg, zie voor adresgegevens hoofdstuk 4. Via hulpdiensten, vrijwilligersorganisaties en thuiszorg kunt u hulp krijgen bij praktische zaken. U kunt denken aan boodschappen doen, vervoer, hulp bij het huishouden, administratie en klusjes in en rond het huis. De consulenten van de steunpunten helpen u graag bij het zoeken naar een passende hulp. Ook kunnen zij behulpzaam zijn bij het aanvragen van een eventuele indicatie. Natuurlijk kunt u ook zelf contact opnemen met de hieronder genoemde organisaties. Boodschappen doen Lukt het om zelf boodschappen te doen, maar heeft u geen vervoer, dan kunt u gebruik maken van een stadstaxi of de Opstapbus. Vindt u het prettig om samen met iemand boodschappen te doen of wilt u het iemand anders laten doen, dan zijn hier ook mogelijkheden voor. Vervoer om zelf boodschappen te doen Regiotaxi Gelderland Noord-Veluwe Telefoon: (lokaal tarief) Internet: Bus Stichting Welzijn Putten U moet minimaal één dag van te voren bellen om de bus te bestellen Telefoon: Internet: Samen of door een vrijwilliger Vrijwillige Hulpdienst Stichting Pinel Raadhuisplein 8-10 Telefoon: Internet: NPV Vrijwillige Thuishulp Telefoon: Internet: Algemene Hulpdienst Harderwijk Albert Verweyplein 30 Telefoon: Internet: Thuisbezorgen Supermarkten Er zijn enkele supermarkten (o.a. AH en Plus) die de boodschappen voor u bezorgen. Zij rekenen over het algemeen bezorgkosten. Informeer bij uw eigen supermarkt naar de mogelijkheden. Maaltijdvoorzieningen Als u niet kunt koken, kunt u gebruik maken van de maaltijdservice. U kunt een aantal vriesverse maaltijden bestellen om thuis op te warmen. Daarnaast kunt u soms gebruik maken van het restaurant van een verzorgingshuis. Maaltijdvoorzieningen Stichting Welzijn en Ondersteuning Ermelo Telefoon: Internet: Stichting Welzijn Ouderen Harderwijk Telefoon: Internet: Stichting Welzijn Putten Telefoon: Internet: Zorggroep Noordwest-Veluwe Telefoon: Internet: Vérian Telefoon: Internet:

geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie

geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie Deze gids is een uitgave van de gemeente Enkhuizen november 2009 Wegwijzer 1 Geheugensteuntje mantelzorg 2 3 4 Zorg goed voor uzelf! Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

Wij wensen u alvast veel succes met uw zoektocht!

Wij wensen u alvast veel succes met uw zoektocht! Beste lezer, Voor u ligt een exemplaar van Houvast voor mensen die op zoek zijn naar meer informatie over dementie en de voorzieningen en mogelijkheden die in Zeeuws-Vlaanderen aanwezig zijn. Als dementie

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3. 1 Wat is mantelzorg? pagina 5. 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9

Inhoud. Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3. 1 Wat is mantelzorg? pagina 5. 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 M antelzorggids Inhoud Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3 1 Wat is mantelzorg? pagina 5 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 3 Respijtzorg en praktische hulp pagina 15 4 Werk en

Nadere informatie

BEWAARGIDS infowijzer ouderen 2013/2014

BEWAARGIDS infowijzer ouderen 2013/2014 BEWAARGIDS infowijzer ouderen 2013/2014 praktische informatie over organisaties, voorzieningen en regelingen voor senioren, compleet met adressen en telefoonnummers. (advertentie) voorwoord U hebt de nieuwe

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids Voor steun in de rug bij de zorg voor uw naaste Mantelzorg, vanzelfsprekend? Naast professionele, beroepsmatige zorg kennen we in Nederland ook het begrip Mantelzorg.

Nadere informatie

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorgwijzer Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorg en werk Meedenken en meehelpen

Nadere informatie

Informatiegids. Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Leudal

Informatiegids. Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Leudal Informatiegids Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Leudal Opbouwwerk Leudal 2014 Voorwoord Deze informatiegids is een handige wegwijzer voor zorgvragers, senioren en mantelzorgers

Nadere informatie

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers Voorwoord De nieuwsbrief mantelzorg gemeente Bergen op Zoom waarin we u als mantelzorger willen informeren over landelijke en plaatselijke organisaties, activiteiten en regelgeving die er zijn voor u als

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen

Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen voor gebruikers van Wmo-voorzieningen en degenen die hun belangen behartigen Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen

Nadere informatie

OUDER(EN)WIJZER 2015 OUDER(EN)WIJZER 2015. Informatie over wonen, zorg en welzijn. Welzijn Ouderen. partner bij zelfstandigheid

OUDER(EN)WIJZER 2015 OUDER(EN)WIJZER 2015. Informatie over wonen, zorg en welzijn. Welzijn Ouderen. partner bij zelfstandigheid OUDER(EN)WIJZER 2015 Welzijn Ouderen OUDER(EN)WIJZER 2015 Informatie over wonen, zorg en welzijn 1 2 Welzijn Oude Beste lezer, Alifa Welzijn Ouderen brengt jaarlijks een vernieuwde Ouder(en) wijzer uit.

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven waarom het loket WWZ U hebt de brochure van het Loket WWZ in de hand. Hierin willen wij u laten zien wat het loket WWZ voor u kan betekenen. Wij willen u graag helpen om de weg te vinden in het woud van

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder

Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder Inhoud 1. Voor wie is deze brochure? 3 2. Emotionele veranderingen 4 3. Lichamelijke veranderingen 6 4. Veranderingen in relaties 8 5. Veranderingen in het dagelijkse leven

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Allochtone Ouderenwerk Amersfoort 1 Voorwoord Voor u ligt een informatiegids. Deze gids is gemaakt door Allochtone Ouderenwerk Amersfoort.

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten

Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten Palliatieve Zorg Informatie voor patiënten en hun naasten Patiëntenversie van de zorgmodule Palliatieve Zorg april 2014 Colofon Deze brochure is geschreven door het CBO in opdracht van Coördinatieplatform

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie