geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie"

Transcriptie

1 geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie

2 Deze gids is een uitgave van de gemeente Enkhuizen november 2009

3 Wegwijzer 1 Geheugensteuntje mantelzorg Zorg goed voor uzelf! Wet- en regelgeving Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) CIZ (Centrum Indicatie Ziektekosten) Klantmanagers Zorgloket Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Zorg in natura Persoonsgebonden budget (PGB) De eigen bijdrage Mantelzorgcompliment Hulp bij praktische zaken boodschappen doen hulp in het huishouden bezorging maaltijden administratie, financiën en juridische vragen vervoer klusjes in en rondom huis

4 5 De zorg even uit handen geven vervangende zorg dagverzorging, dagactiviteiten en dagbehandeling logeervoorzieningen vakantie hulp bij persoonlijke verzorging 6 Als zelfstandig wonen niet meer gaat

5 1. Geheugensteuntje mantelzorg Mantelzorg is de zorg die men geeft aan een bekende uit de directe omge ving, zoals een partner, een kind, buren of vrienden, als deze persoon voor een langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. De Gemeente Enkhuizen waardeert haar mantel zorgers enorm en vindt het belangrijk dat de mantelzorgers goed ondersteund worden. Zo kunnen de mantelzorgers hun zorgtaken langer vol blijven houden. Een vorm van ondersteuning is deze gids over mantelzorg. Dit geheugensteuntje bevat nuttige informatie voor mantelzorgers uit Enkhuizen. Zo vindt u in deze gids uiteen lopende informatie over de Wmo, hulp bij praktische zaken en logeeradressen. Leeswijzer Deze gids bevat 6 hoofdstukken. Elk hoofdstuk gaat over een belangrijk onderwerp voor een mantelzorger. De hoofdstukken zijn makkelijk op kleur terug te vinden en bij ieder onderwerp staan de bijbehorende adressen en telefoonnummers vermeld. In Hoofdstuk 2 leest u meer over wat mantelzorg precies is en over hoe overbelasting tegengegaan kan worden. Wet- & regelgeving waar - onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Centraal Indi cati estelling Zorg (CIZ) en het Persoons Gebonden Budget (PGB) komt in hoofdstuk 3 aan de orde. Hoofdstuk 4 biedt onder steuning voor prak tische zaken zoals bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging, het 1. Geheugensteuntje mantelzorg

6 huishouden, vervoersmogelijkheden en vervanging van zorgtaken tijdens vakantie. In hoofdstuk 5 praten wij over wat u kunt doen om de zorg even uit handen te geven en het laatste hoofdstuk gaat over wat een mantelzorger kan doen als het zelfstandig wonen van de zorgvrager niet meer gaat. Het kan zijn dat u in deze gids een onderwerp, instantie of adres mist. Wilt u ons dit dan laten weten? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat onze informatie altijd actueel blijft! Kent u nog een mantelzorger? Laat hem/ haar dan de antwoordkaart invullen verkrijgbaar op o.a. het Stads - kantoor aan de Hoogstraat en het SMC in de Vijzelstraat - zodat ook wij weten om wie het gaat! *

7 2. Zorg goed voor uzelf! Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg. Als mantelzorger zorgt u dagelijks of wekelijks voor een ander. Hoe uw situatie ook is en welke mantel zorgtaken u ook verricht, het is belangrijk om uw eigen behoef - ten niet uit het oog te verliezen. U kunt zich heel verant woordelijk voelen voor de zorg voor uw naaste, maar als u niet goed voor uzelf zorgt, kunt u ook niet meer goed voor uw naaste zorgen! Zorgen voor iemand met een lichamelijke en/of verstandelijke beper - king, dementie, psychische klachten of andere ziekte is een langdurige en zware inspanning. Zowel lichamelijk als geestelijk. De zorg kan jaren duren waarbij stabiele perioden worden afgewisseld met plotselinge verslechteringen. En ondertussen heeft u ook nog uw éigen zorgen. Soms komen er financiële problemen bij, bijvoorbeeld door extra kosten en/of gebrek aan inkomsten. Het kan zijn dat u recht heeft op een vergoeding, bijvoorbeeld via een Persoonsgebonden Budget. Als u bijstand ontvangt, kunt u bijvoorbeeld vrijstelling vragen op uw solli - citatieplicht. Al deze extra hulpmiddelen kunnen de mantel zorg voor u een stuk verlichten. Voorkom overbelasting Goed voor uzelf zorgen betekent onder andere dat u zoveel mogelijk normale activiteiten moet blijven ondernemen naast uw zorgtaken: vrienden bezoeken, winkelen, naar uw club of vereniging gaan, sporten of andere hobby s uitoefenen. Zo voorkomt u dat u in een isolement komt; de boog kan immers niet altijd gespannen staan! Door de zinnen 2. Zorg goed voor uzelf!

8 te verzetten, laat u de accu weer op. Vaak kan dit alleen als u de zorg - taak even aan een ander kunt overdragen. Aan een familielid, een goede buur, een vriend of vrijwilliger. Ook kunt u de persoon waar u voor zorgt voor een dag of dagdeel naar een groep in een verzorgingshuis, verpleeghuis of zorgboerderij brengen, waar hij/zij activiteiten kan doen onder goede begeleiding. We noemen dat vervangende zorg. Zo kunt u voor komen dat u over be - last raakt en de zorg niet langer vol kunt houden (zie ook hoofdstuk 4). Tips om goed voor uzelf te zorgen: blijf datgene doen, wat belangrijk voor u is houd uw eigen gezondheid in de gaten blijf goed eten, zorg voor regelmatige lichaamsbeweging en een goede nachtrust stop uw gevoelens niet weg, praat erover met anderen neem tijd voor uzelf stel grenzen en kom voor uzelf op, ook naar zorgvrager en zorgverleners toe! maak gebruik van beschikbare hulp zodat u uw zorgtaak beter en langer kunt volhouden probeer uw gevoel voor humor te bewaren maak gebruik van het aanbod voor mantelzorgers vanuit de gemeente, zoals een mantelzorgverwenmiddag

9 Zorgverleners Als u te maken krijgt met zorgverleners, merkt u hoe belangrijk het is dat zij prettig met u samenwerken. Dat ze met u overleggen en luisteren naar uw inzichten en ervaringen, dat ze u adviseren en de weg wijzen en dat ze rekening houden met uw specifieke situatie en wensen. Alleen op deze manier kan het, ondanks de ziekte, met u en uw naaste zo goed mogelijk gaan. Zorgverleners hebben bovendien de kennis en kunde om u als mantelzorger te herkennen. Informatie, advies en begeleiding U staat er niet alleen voor! De klantmanagers van het Zorgloket van de gemeente Enkhuizen zijn voor een goede gesprekspartner voor u. Het Zorgloket is dagelijks geopend van 9.00 tot uur en u kunt gewoon zonder afspraak binnenlopen. Het Zorgkantoor is iedere werkdag tele - fonisch bereikbaar. U kunt uw verhaal en vragen dus altijd kwijt bij één van de klantmanagers. Zij onderkennen de problematiek die een man - tel zorger ervaart en bespreken dit met u. Bovendien geven zij informatie en advies en helpen u met het leggen van aanvullende contacten zoals met Steunpunt Zorg en Welzijn, de Mantelzorgmakelaar, de Mantelzorg - lijn, de Alzheimer telefoon of een andere voor u belan g rijke organisatie. Ook vele andere mantelzorgondersteuners kunnen op basis van hun ervaring een luisterend oor bieden voor uw problemen en u van infor - matie en advies voorzien. Daarnaast behartigen óók zij uw belangen. Informatie Mantelzorgondersteuners: Zorgloket Wmo - in Sociaal Medisch Centrum Vijzelstraat 24, Enkhuizen telefoon website 2. Zorg goed voor uzelf!

10 Steunpunt Zorg voor Welzijn Commandeur Ravenstraat 49/40, Hoorn telefoon website Mantelzorgmakelaar Steunpunt Zorg voor Welzijn Commandeur Ravenstraat 49/40, Hoorn telefoon website Mantelzorglijn MEZZO telefoon website Alzheimer telefoon dag en nacht bereikbaar telefoon website Cursussen en lotgenotengroepen Steunpunt Zorg voor Welzijn Het Steunpunt Zorg voor Welzijn verzorgt cursussen voor mantelzorgers. Hier leert u bijvoorbeeld over de effecten van een ziektebeeld, zoals de ziekte van Parkinson. Ook is er momenteel een cursus waarin u leert hoe u als mantelzorger goed voor uzelf kunt blijven zorgen, bijvoorbeeld door het aanleren van ontspanningsoefeningen.

11 Daarnaast heeft Steunpunt Zorg voor Welzijn verschillende lotgenoten - groepen. Hier kunt u andere mantelzorgers ontmoeten. Er wordt infor matie gegeven over diverse onderwerpen, u kunt vragen stellen en uw erva rin - gen delen. Er is ook digitaal lotgenotencontact beschik baar. Informatie lotgenotencontact: Steunpunt Zorg voor Welzijn Commandeur Ravenstraat 49/40, Hoorn telefoon website Alzheimer Café Enkhuizen Iedere vierde dinsdag van de maand, uur Romeinstraat 41, Enkhuizen telefoon Informatie Tips: MEZZO heeft verschillende brochures uitgebracht over mantelzorg. Voor meer infor matie kunt u bellen met MEZZO via telefoon of bezoek de website Stichting September heeft het Zorgboek Mantelzorg uitgegeven. U kunt dit boek bestellen via 2. Zorg goed voor uzelf!

12 3. Wet- en regelgeving Wanneer iemand zorg, begeleiding of voorzieningen nodig heeft door ziekte, dan krijgt hij/zij te maken met instellingen, regels en voor - waarden om dit aan te vragen. Pas ná een volledige goedgekeurde aanvraag wordt de zorg, begeleiding of voorziening geleverd. Het is best lastig om door de bomen het bos te blijven zien. Daarom is het belangrijk dat patiënt en/of mantelzorger in ieder geval weet bij wie hij/zij aan de bel moeten trekken. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo maakt het voor zieken mogelijk om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en mee te draaien in de samenleving. De gemeente heeft de taak hierbij te helpen. Bij het Zorgloket van de gemeente kunt u terecht met vragen over: Hulp in het huishouden, in de vorm van daadwerkelijk hulp in huis of een persoonsgebonden budget (PGB, zie ook pag. 7) Vervoersvoorzieningen, hierbij kunt u denken aan een pasje voor de OV-taxi, een tegemoetkoming voor de eigen auto, taxikostenvergoeding of een scootmobiel (zie hoofdstuk 4) Woonvoorzieningen, hieronder vallen b.v. een verhuiskosten - vergoeding bij een noodzakelijke verhuizing en een woning aanpassing Rolstoelvoorzieningen in de vorm van een handbewogen rolstoel en zo nodig een elektrische rolstoel Gehandicaptenparkeerkaart. Het Zorgloket stelt de indicatie voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier 3. Wet- en regelgeving

13 Ondersteunende en activerende begeleiding. Het doel van de ondersteuning en begeleiding is het behouden van de zelf - redzaamheid, het integreren in de samenleving en aandacht aan de omgeving van de zieke en/of gehandicapte Mantelzorg, voor het ondersteunen van u als mantelzorger Wmo en CIZ (Centrum Indicatie Zorg) indicatie Een Wmo-aanvraag kan op verschillende manieren gedaan wor den. De meest voorkomende is een aanvraag persoonlijk in te dienen bij het Zorgloket. Als u het Zorgloket bezoekt, wordt er tijdens het gesprek bekeken wat uw Wmo-aanvraag inhoudt en welke mogelijke problemen hiermee samenhangen. Een Wmo-aanvraag kan ook tot stand komen tijdens een huisbezoek van een klantmanager van het Zorgloket. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u zelf niet in staat bent om naar het Zorgloket te komen, als er sprake is van een vraag over woning aanpassing of een verzoek voor huishoudelijke hulp. In een enkele situatie zal de klant - manager u een aanvraag formulier toesturen. Klantmanagers Zorgloket De klantmanagers van het Zorgloket kunnen op grond van hun kennis en ervaring een aanzienlijk deel van de Wmo-aanvragen zelf beoor - delen. Bij bijvoorbeeld een aanvraag voor hulp bij het huishouden komt de klantmanager bij u thuis om onderzoek te doen naar uw gezins - situatie, eventuele beperkingen van u en uw eventuele huisgenoten en

14 naar de grootte van uw woning. Aan de hand van dit onderzoek kan de klantmanager u direct een indicatie geven van het aantal uren waarvoor u in aanmerking zou kunnen komen. In een aantal situaties zal de klantmanager de adviesorganisatie van de gemeente, Trompetter en van Eeden, vragen een indicatie te stellen. De gemeente dient vervolgens binnen 8 weken een beslissing te nemen op uw aanvraag. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Mocht tijdens het intakegesprek blijken dat er behoefte is aan persoon - lijke verzorging, verpleegkundige zorg of andere AWBZ-zorg, dan zal de klantmanager hiervoor in overleg met u een aanvraag doen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor AWBZ-zorg kunt u echter ook zon - der tussen komst van het Zorgloket een aanvraag indienen bij het CIZ. Hiervoor belt u met tele foonnummer Zorg in Natura Op de Wmo-aanvraag kunt u aangeven van welke zorgaanbieder u bij voorkeur de zorg wilt ontvangen. Het Zorgloket zal deze zorgaanbieder op de hoogte brengen van uw situatie. De zorgaanbieder neemt binnen twee werkdagen contact met u op voor het maken van afspraken en levering van de hulp. Persoonsgebonden budget (PGB) Indien u zelf uw zorg, begeleiding en voorzieningen wilt inkopen, kunt u op de aanvraag aangeven dat u een Persoons gebonden budget (PGB) wilt. U krijgt dan niet de zorg in natura, maar een eigen budget. Dit is een bedrag dat u voor de aangevraagde zorg kunt besteden. Het voor - deel van een PBG is dat u zelf kunt bepalen wie u komt helpen, wanneer die hulp komt en wat er precies gebeurt. Zelf een rolstoel aanschaffen of zelf vervoersvoorzieningen regelen? Dat is mogelijk met het PGB. 3. Wet- en regelgeving

15 Wie een PGB ontvangt en deze besteedt voor hulp bij het huishouden is eigenlijk werk gever geworden. U moet het bedrag aan PGB dus kunnen verantwoorden! Om u behulp zaam te zijn bij het voeren van uw admini - stratie, de afdrachten en dergelijke heeft de gemeente voor iedere PGB-er een contract afgesloten bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor administratieve ondersteuning. U kunt hiervan gebruik maken. Voor informatie en advies over een PGB kunt u terecht bij het Zorgloket en op de site van Per Saldo De eigen bijdrage Voor de Wmo en de AWBZ-zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte van de eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van het inko - men van u en uw eventuele partner. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor CAK). Het CAK zal u een rekening voor de eigen bijdrage(n) sturen. Dit kan echter enige tijd duren. U kunt als u een laag inkomen heeft, in bepaalde gevallen, in aanmerking ko - men voor een tegemoetkoming in de kosten via de bijzondere bijstand. De kosten van de eigen bijdrage worden dan vergoed door de gemeente. Mantelzorgcompliment Het Mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor het vele werk dat mantelzorgers langdurig, intensief en onbetaald voor iemand uit hun eigen familie, omgeving verrichten. Het Rijk heeft per mantel - zorger in 2009 een bedrag van maximaal 250 beschikbaar gesteld.

16 Iedereen die zorgt voor iemand met een indicatie voor AWBZ-zorg van meer dan 6 maanden komt in aanmerking voor de regeling. De indicatie moet wel afgegeven zijn na 1 april Of het mantelzorgcompliment ook na 2009 wordt gegeven is momenteel nog niet duidelijk. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij het Zorgloket, via telefoon , de gemeentelijke website en/of het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Informatie Wmo, AWBZ, CIZ en mantelzorg algemeen: Zorgloket Wmo - in Sociaal Medisch Centrum Vijzelstraat 24, Enkhuizen telefoon website Ministerie van VWS publieksvoorlichting (gratis) algemeen website MEZZO telefoon website Steunpunt Zorg voor Welzijn Commandeur Ravenstraat 49/40, Hoorn telefoon website CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) telefoon website 3. Wet- en regelgeving

17 Hulp bij aanvraag: Sociaal Raadslieden De Wering Spreekuur in Sociaal Medisch Centrum Vijzelstraat 24, Enkhuizen telefoon website Telefonisch spreekuur van ma t/m do uur SOE-adviesbureau stichting Senioren Overleg Enkhuizen Seringenstraat 11, Enkhuizen telefoon Zorgkantoor: Achmea Zorgkantoor telefoon website Advies bij bezwaar: Zorgbelang Noord-Holland afdeling Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg IKG) telefoon website

18 4. Hulp bij praktische zaken U kunt hulp krijgen bij praktische zaken. U kunt denken aan; bood - schap pen doen, vervoer, hulp bij het huishouden, administratie en klusjes in en rond het huis. Hieronder staat de informatie per onderwerp omschreven. Boodschappen doen Vindt u het prettig om samen met iemand boodschappen te doen of wilt u het iemand anders laten doen? Uiteraard zijn hier mogelijkheden voor. Zelf boodschappen doen: Belmobiel alleen in Enkhuizen telefoon Voor mensen vanaf 60 jaar, per rit 1 per persoon Reserveren tussen uur Vrijwilliger inschakelen: Stichting Helpende Handen Noorderweg 13a, Enkhuizen telefoon Maandag t/m vrijdag tussen uur te bereiken Bezorging maaltijden Als u niet kunt of even wilt koken, kunt u gebruik maken van een maal - tijd service. Hier kunt u een aantal vries-verse maaltijden bestellen om 4. Hulp bij praktische zaken

19 thuis op te warmen. Daarnaast kunt u gebruik maken van het restaurant van een verzorgings- of verpleeghuis. De kosten voor de maaltijden zijn inkomensafhankelijk. Maaltijdbezorging: Maaltijdendienst Stichting Welzijn Ouderen regi0 West-Friesland telefoon Bezorging: één keer per week vries-vers Crea Catering Streepen P.J. Jongstraat 31, 1614 LA Lutjebroek telefoon Maandag t/m zaterdag warme maaltijden thuis bezorgd Open tafel: De restaurants van onderstaande instellingen zijn op onderstaande loca - tie geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van uur en op zaterdag van uur. Verzorgingshuis Westerhof Restaurant De Senior Westerstraat 175, Enkhuizen telefoon website Woonzorgcentrum Overvest Lijsterbesstraat 4, Enkhuizen telefoon

20 Wijkcentrum Bonte Veer Wielewaal 1, Enkhuizen telefoon website Vervoer Lukt het niet meer om zelfstandig met de auto te rijden, dan kunt u zich op verschil lende manieren laten vervoeren. De OV-taxipas kunt u aan - vragen bij het Zorgloket. Binnen Enkhuizen: OV taxi in Enkhuizen of kleine afstanden tot 15 km Beschikbaar van uur telefoon Belmobiel alleen in Enkhuizen telefoon Voor mensen vanaf 60 jaar, per rit 1 per persoon Reserveren tussen uur Vervoer (ook buiten Enkhuizen): Valys hier heeft u een Valys-pas voor nodig telefoon website Taxicentrale West-Friesland De Tocht 6, Bovenkarspel telefoon website 4. Hulp bij praktische zaken

21 Bijzonder vervoer: Taxi Enkhuizen Ziekenvervoer of naar schiphol Kievitstraat 13, Enkhuizen website Hulp in het huishouden Wilt u hulp in de huishouding? Neem contact op met het Zorgloket en bespreek de mogelijkheden! telefoon Administratie, financiën en juridische vragen Heeft u vragen over de administratie en financiën, dan kunt u gebruik maken van verschillende adviseurs. Ook zijn er adviseurs die u kunnen helpen bij juridische vragen over bijvoorbeeld mentorschap. Welzijn, wonen en zorg: Zorgloket Wmo - in Sociaal Medisch Centrum Vijzelstraat 24, Enkhuizen telefoon website Steunpunt Zorg voor Welzijn Commandeur Ravenstraat 49/40, Hoorn telefoon website

22 Sociaal Juridische Dienstverlening: Sociaal Raadslieden De Wering Spreekuur in Sociaal Medisch Centrum, Vijzelstraat 24 website Telefonisch spreekuur van ma t/m do uur SOE-adviesbureau stichting Senioren Overleg Enkhuizen Seringenstraat 11, Enkhuizen telefoon Sociaal Beraad Berkenlaan 31, Enkhuizen telefoon Financiën: Gemeente Enkhuizen Afdeling sociale voorzieningen of Zorgloket telefoon website Klusjes in en rondom het huis Als het voor u niet mogelijk is om zelf de klusjes in en rondom het huis te doen, dan zijn er organisaties die u daarbij graag helpen. Onder - staande stichting biedt gratis hulp. Stichting Helpende Handen Noorderweg 13a, Enkhuizen telefoon Maandag t/m vrijdag tussen uur bereikbaar 4. Hulp bij praktische zaken

23

24 5. De zorg even uit handen geven Als u zorgt voor een familielid of vriend(in), dan is het niet vreemd wanneer u dat als zwaar ervaart. Vaak past u uw eigen leven aan de zorg die u geeft. Bijvoorbeeld hel pen bij wassen en aankleden, waardoor u zelf eerder moet opstaan. Behalve dat de zorg tijd vraagt, kunt u er in gedachten druk mee bezig zijn. Om de zorg vol te kunnen houden, moet u af en toe de zorg uit handen kunnen geven. Op deze manier kunt u even ontspannen en nieuwe energie opdoen. Dit noemen we vervangende zorg. Vervangende zorg Vervangende zorg betekent dat iemand tijdelijk uw mantelzorgtaken overneemt, waardoor u zelf vrij bent om andere dingen te doen. De zorg of hulp kan thuis gegeven worden, maar ook buitenshuis. Thuis kan de zorg bijvoorbeeld tijdelijk overgenomen worden door familie, vrienden of andere bekenden. Daarnaast zijn er vrijwilligers en professionele hulpverleners op wie u een beroep kunt doen. Het is misschien wel even wennen. Door regelmatig de zorg aan iemand anders over te dragen, ontstaat er een band. U kunt er voor kiezen om uw naaste buitenshuis te laten verzorgen. Dit kan voor één of meerdere dagdelen per week in een verpleeg- of verzorgingshuis. Als het voor één of meer nachten is, dan kan er een logeer voorziening gezocht worden. Thuis voor enkele uren: Stichting Helpende Handen Noorderweg 13a, Enkhuizen telefoon Maandag t/m vrijdag tussen uur te bereiken 5. De zorg even uit handen geven

25 Respijtzorg via Zorgloket Enkhuizen Vijzelstraat 24, Enkhuizen telefoon Steunpunt Zorg voor Welzijn Commandeur Ravenstraat 49/40, Hoorn telefoon website Woonzorggroep Wilgaerden Steunpunt ouderenzorg Enkhuizen Westerstraat 175, Enkhuizen telefoon website Dagverzorging, Dagactiviteiten en Dagbehandeling Er zijn verschillende mogelijkheden om de persoon waar u voor zorgt voor een dag(deel) ergens naar toe te brengen. U kunt denken aan het verzor - gings-, verpleeghuis of de boerderij. De opvang in een verzorgingshuis wordt dagverzorging genoemd, die in een verpleeghuis wordt dag behan - deling genoemd en op de boerderij wordt het dagactiviteit genoemd. Om in aanmerking te komen voor dagopvang heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Als u met deze vraag bij het Zorgloket komt zal de klant - manager u aanbieden voor u een melding te doen bij het CIZ. Het CIZ zal een indicatie stellen voor het aantal uren dagverzorging dat nood - zakelijk is.

26 Dagverzorging: Woonzorgcentrum Overvest Lijsterbesstraat 4, Enkhuizen telefoon ma t/m vrij) Verzorgingshuis St. Nicolaas Doelenstraat 2, Enkhuizen telefoon di en do) Inloophuis de Baanbreker Driebanen 19, Enkhuizen telefoon website Esdégé-Reigersdaal Statedijk 1, Broek op Langedijk telefoon website Zorgboerderijen: Op vindt u veel informatie over zorgboerderijen in heel Neder land. Dagactiviteiten: Activiteitenbegeleiding thuis Via Zorgloket: Vijzelstraat 24, Enkhuizen telefoon Dagbesteding Elsenburg Via Zorgloket: Vijzelstraat 24, Enkhuizen telefoon De zorg even uit handen geven

27 Inloophuis de Baanbreker Driebanen 19, Enkhuizen telefoon website Activiteiten in wijkcentra, verzorgingshuizen en woonzorgcentra: Verzorgingshuis Herfstzon Romeinstraat 41, Enkhuizen telefoon website Verzorgingshuis Westerhof Westerstraat 175, Enkhuizen telefoon website Woonzorgcentrum Overvest Lijsterbesstraat 4, Enkhuizen telefoon Wijkcentrum IJsselzand Anjerstraat 1, Enkhuizen telefoon Wijkcentrum De Bonte Veer Wielewaal 1, Enkhuizen telefoon website

28 Logeervoorzieningen Bij verschillende zorginstellingen bij u in de buurt zijn mogelijkheden voor de zorgvrager om te logeren. Dit kan voor een weekend, een paar dagen of een week. Voor de logeervoorzieningen heeft u een indicatie nodig. Verzorgingshotel in aanbouw: Villa Wilgaerden, Woonzorggroep Koepoortsweg 73, Hoorn website voor de laatste ontwikkelingen Logeren: Logeerhuis Merakel Voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen P.J. Jongstraat 45, Lutjebroek telefoon website Vakantie U, als mantelzorger, vindt het misschien wel prettig om een keer het huis uit te gaan. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een vakantie of logeren bij een familielid. Het is mogelijk om alleen op vakantie te gaan, maar dan moet er wel wat geregeld worden voor de persoon waar u voor zorgt. Daarnaast is er de mogelijkheid om samen op vakantie te gaan. Tijdens deze vakantie is er altijd professionele zorg aanwezig. 5. De zorg even uit handen geven

29 Vakantie voor persoon waar u voor zorgt en uzelf, als u thuis woont: Zorgloket WMO - in Sociaal Medisch Centrum Vijzelstraat 24, Enkhuizen telefoon website Steunpunt Zorg voor Welzijn Commandeur Ravenstraat 49/40, Hoorn telefoon website Alzheimer Nederland: Toch Uit vakantie telefoon website Rode Kruis telefoon website Vakantiebureau Dennenheul telefoon website Zonnebloem nationale vereniging telefoon website Stichting mens en samenleving telefoon website

30 Voor de mantelzorger: De Zorg voor jezelf Dagen Via: Mezzo telefoon website Handen in Huis, Mantelzorgvervanging Nederland J.F. Kennedylaan 99, Bunnik telefoon website Hulp bij persoonlijke verzorging Misschien wilt u met uw partner of familielid thuis blijven wonen. Dan kunt u voor de persoonlijke verzorging van uw naaste advies krijgen van een professionele hulpverlener. U kunt denken aan: eten geven, wassen en aankleden, incontinentie verzorgen en tillen. In een gesprek kunt u ook bespreken welke zorg u uit handen wilt geven aan de professionele hulpverleners, zodat u de zorg langer vol kunt houden. Er bestaan cursussen over hoe je voor iemand kunt zorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zorgloket via telefoon Cursussen/bijeenkomsten: Steunpunt Zorg voor Welzijn Commandeur Ravenstraat 49/40, Hoorn telefoon website 5. De zorg even uit handen geven

31

32 6. Als zelfstandig wonen niet meer gaat Als het zelfstandig wonen niet meer gaat voor de persoon voor wie u zorgt, dan kan er gekeken worden naar andere mogelijkheden. U kunt voor informatie naar het Zorgloket komen zodat u samen met een klantmanager kan zoeken naar mogelijke oplossingen. In verschillende verzorgings- en verpleeghuizen kunt u een kijkje gaan nemen of een afspraak maken voor een rondleiding. Voor het wonen in zowel het verzorgings- als verpleeghuis is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Als het CIZ de indicatie afgeeft, gaat de indicatie naar het verzorgings- of verpleeg - huis waar u voor gekozen heeft. Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met het Zorgloket. Het verzorgings- of ver - pleeg huis neemt contact op en nodigt de zorgvrager en de mantelzorger uit voor een rondleiding en verdere informatie. Verzorgingshuizen: Herfstzon Romeinstraat 41, Enkhuizen telefoon website St. Nicolaas Doelenstraat 2, Enkhuizen telefoon website Westerhof Westerstraat 175, Enkhuizen telefoon website 6. Als zelfstandig wonen niet meer gaat

33 Verpleeghuizen: Nicolaas verpleeghuis P.J. Jongstraat 53, Lutjebroek telefoon Ondersteuning gehandicapten bij wonen: Esdégé-Reigersdaal Statedijk 1, Broek op Langedijk telefoon website Stichting Philadelpia Zorg telefoon website Woonbegeleiding in de geestelijke gezondheidszorg: Stichting RIBW Zaanstreek, Waterland en West-Friesland Sienkstraat 201-4, Purmerend telefoon website

34

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorgwijzer Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorg en werk Meedenken en meehelpen

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2011 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Allochtone Ouderenwerk Amersfoort 1 Voorwoord Voor u ligt een informatiegids. Deze gids is gemaakt door Allochtone Ouderenwerk Amersfoort.

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS

ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS Voor de mantelzorger in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) 2 Mantelzorg: nog nooit

Nadere informatie

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk U kunt als huisarts, samen met uw team, veel betekenen voor een mantelzorger! 4 Stille zorgers 5 Wat levert

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder? Informatie over de veranderingen in het leven als je niet meer beter wordt

Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder? Informatie over de veranderingen in het leven als je niet meer beter wordt Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder? Informatie over de veranderingen in het leven als je niet meer beter wordt 1 Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland Netwerkcoördinator: Patricia Appeldoorn W.M.

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie