geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie"

Transcriptie

1 geheugensteuntje mantelzorg met tips en informatie

2 Deze gids is een uitgave van de gemeente Enkhuizen november 2009

3 Wegwijzer 1 Geheugensteuntje mantelzorg Zorg goed voor uzelf! Wet- en regelgeving Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) CIZ (Centrum Indicatie Ziektekosten) Klantmanagers Zorgloket Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Zorg in natura Persoonsgebonden budget (PGB) De eigen bijdrage Mantelzorgcompliment Hulp bij praktische zaken boodschappen doen hulp in het huishouden bezorging maaltijden administratie, financiën en juridische vragen vervoer klusjes in en rondom huis

4 5 De zorg even uit handen geven vervangende zorg dagverzorging, dagactiviteiten en dagbehandeling logeervoorzieningen vakantie hulp bij persoonlijke verzorging 6 Als zelfstandig wonen niet meer gaat

5 1. Geheugensteuntje mantelzorg Mantelzorg is de zorg die men geeft aan een bekende uit de directe omge ving, zoals een partner, een kind, buren of vrienden, als deze persoon voor een langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. De Gemeente Enkhuizen waardeert haar mantel zorgers enorm en vindt het belangrijk dat de mantelzorgers goed ondersteund worden. Zo kunnen de mantelzorgers hun zorgtaken langer vol blijven houden. Een vorm van ondersteuning is deze gids over mantelzorg. Dit geheugensteuntje bevat nuttige informatie voor mantelzorgers uit Enkhuizen. Zo vindt u in deze gids uiteen lopende informatie over de Wmo, hulp bij praktische zaken en logeeradressen. Leeswijzer Deze gids bevat 6 hoofdstukken. Elk hoofdstuk gaat over een belangrijk onderwerp voor een mantelzorger. De hoofdstukken zijn makkelijk op kleur terug te vinden en bij ieder onderwerp staan de bijbehorende adressen en telefoonnummers vermeld. In Hoofdstuk 2 leest u meer over wat mantelzorg precies is en over hoe overbelasting tegengegaan kan worden. Wet- & regelgeving waar - onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Centraal Indi cati estelling Zorg (CIZ) en het Persoons Gebonden Budget (PGB) komt in hoofdstuk 3 aan de orde. Hoofdstuk 4 biedt onder steuning voor prak tische zaken zoals bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging, het 1. Geheugensteuntje mantelzorg

6 huishouden, vervoersmogelijkheden en vervanging van zorgtaken tijdens vakantie. In hoofdstuk 5 praten wij over wat u kunt doen om de zorg even uit handen te geven en het laatste hoofdstuk gaat over wat een mantelzorger kan doen als het zelfstandig wonen van de zorgvrager niet meer gaat. Het kan zijn dat u in deze gids een onderwerp, instantie of adres mist. Wilt u ons dit dan laten weten? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat onze informatie altijd actueel blijft! Kent u nog een mantelzorger? Laat hem/ haar dan de antwoordkaart invullen verkrijgbaar op o.a. het Stads - kantoor aan de Hoogstraat en het SMC in de Vijzelstraat - zodat ook wij weten om wie het gaat! *

7 2. Zorg goed voor uzelf! Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg. Als mantelzorger zorgt u dagelijks of wekelijks voor een ander. Hoe uw situatie ook is en welke mantel zorgtaken u ook verricht, het is belangrijk om uw eigen behoef - ten niet uit het oog te verliezen. U kunt zich heel verant woordelijk voelen voor de zorg voor uw naaste, maar als u niet goed voor uzelf zorgt, kunt u ook niet meer goed voor uw naaste zorgen! Zorgen voor iemand met een lichamelijke en/of verstandelijke beper - king, dementie, psychische klachten of andere ziekte is een langdurige en zware inspanning. Zowel lichamelijk als geestelijk. De zorg kan jaren duren waarbij stabiele perioden worden afgewisseld met plotselinge verslechteringen. En ondertussen heeft u ook nog uw éigen zorgen. Soms komen er financiële problemen bij, bijvoorbeeld door extra kosten en/of gebrek aan inkomsten. Het kan zijn dat u recht heeft op een vergoeding, bijvoorbeeld via een Persoonsgebonden Budget. Als u bijstand ontvangt, kunt u bijvoorbeeld vrijstelling vragen op uw solli - citatieplicht. Al deze extra hulpmiddelen kunnen de mantel zorg voor u een stuk verlichten. Voorkom overbelasting Goed voor uzelf zorgen betekent onder andere dat u zoveel mogelijk normale activiteiten moet blijven ondernemen naast uw zorgtaken: vrienden bezoeken, winkelen, naar uw club of vereniging gaan, sporten of andere hobby s uitoefenen. Zo voorkomt u dat u in een isolement komt; de boog kan immers niet altijd gespannen staan! Door de zinnen 2. Zorg goed voor uzelf!

8 te verzetten, laat u de accu weer op. Vaak kan dit alleen als u de zorg - taak even aan een ander kunt overdragen. Aan een familielid, een goede buur, een vriend of vrijwilliger. Ook kunt u de persoon waar u voor zorgt voor een dag of dagdeel naar een groep in een verzorgingshuis, verpleeghuis of zorgboerderij brengen, waar hij/zij activiteiten kan doen onder goede begeleiding. We noemen dat vervangende zorg. Zo kunt u voor komen dat u over be - last raakt en de zorg niet langer vol kunt houden (zie ook hoofdstuk 4). Tips om goed voor uzelf te zorgen: blijf datgene doen, wat belangrijk voor u is houd uw eigen gezondheid in de gaten blijf goed eten, zorg voor regelmatige lichaamsbeweging en een goede nachtrust stop uw gevoelens niet weg, praat erover met anderen neem tijd voor uzelf stel grenzen en kom voor uzelf op, ook naar zorgvrager en zorgverleners toe! maak gebruik van beschikbare hulp zodat u uw zorgtaak beter en langer kunt volhouden probeer uw gevoel voor humor te bewaren maak gebruik van het aanbod voor mantelzorgers vanuit de gemeente, zoals een mantelzorgverwenmiddag

9 Zorgverleners Als u te maken krijgt met zorgverleners, merkt u hoe belangrijk het is dat zij prettig met u samenwerken. Dat ze met u overleggen en luisteren naar uw inzichten en ervaringen, dat ze u adviseren en de weg wijzen en dat ze rekening houden met uw specifieke situatie en wensen. Alleen op deze manier kan het, ondanks de ziekte, met u en uw naaste zo goed mogelijk gaan. Zorgverleners hebben bovendien de kennis en kunde om u als mantelzorger te herkennen. Informatie, advies en begeleiding U staat er niet alleen voor! De klantmanagers van het Zorgloket van de gemeente Enkhuizen zijn voor een goede gesprekspartner voor u. Het Zorgloket is dagelijks geopend van 9.00 tot uur en u kunt gewoon zonder afspraak binnenlopen. Het Zorgkantoor is iedere werkdag tele - fonisch bereikbaar. U kunt uw verhaal en vragen dus altijd kwijt bij één van de klantmanagers. Zij onderkennen de problematiek die een man - tel zorger ervaart en bespreken dit met u. Bovendien geven zij informatie en advies en helpen u met het leggen van aanvullende contacten zoals met Steunpunt Zorg en Welzijn, de Mantelzorgmakelaar, de Mantelzorg - lijn, de Alzheimer telefoon of een andere voor u belan g rijke organisatie. Ook vele andere mantelzorgondersteuners kunnen op basis van hun ervaring een luisterend oor bieden voor uw problemen en u van infor - matie en advies voorzien. Daarnaast behartigen óók zij uw belangen. Informatie Mantelzorgondersteuners: Zorgloket Wmo - in Sociaal Medisch Centrum Vijzelstraat 24, Enkhuizen telefoon website 2. Zorg goed voor uzelf!

10 Steunpunt Zorg voor Welzijn Commandeur Ravenstraat 49/40, Hoorn telefoon website Mantelzorgmakelaar Steunpunt Zorg voor Welzijn Commandeur Ravenstraat 49/40, Hoorn telefoon website Mantelzorglijn MEZZO telefoon website Alzheimer telefoon dag en nacht bereikbaar telefoon website Cursussen en lotgenotengroepen Steunpunt Zorg voor Welzijn Het Steunpunt Zorg voor Welzijn verzorgt cursussen voor mantelzorgers. Hier leert u bijvoorbeeld over de effecten van een ziektebeeld, zoals de ziekte van Parkinson. Ook is er momenteel een cursus waarin u leert hoe u als mantelzorger goed voor uzelf kunt blijven zorgen, bijvoorbeeld door het aanleren van ontspanningsoefeningen.

11 Daarnaast heeft Steunpunt Zorg voor Welzijn verschillende lotgenoten - groepen. Hier kunt u andere mantelzorgers ontmoeten. Er wordt infor matie gegeven over diverse onderwerpen, u kunt vragen stellen en uw erva rin - gen delen. Er is ook digitaal lotgenotencontact beschik baar. Informatie lotgenotencontact: Steunpunt Zorg voor Welzijn Commandeur Ravenstraat 49/40, Hoorn telefoon website Alzheimer Café Enkhuizen Iedere vierde dinsdag van de maand, uur Romeinstraat 41, Enkhuizen telefoon Informatie Tips: MEZZO heeft verschillende brochures uitgebracht over mantelzorg. Voor meer infor matie kunt u bellen met MEZZO via telefoon of bezoek de website Stichting September heeft het Zorgboek Mantelzorg uitgegeven. U kunt dit boek bestellen via 2. Zorg goed voor uzelf!

12 3. Wet- en regelgeving Wanneer iemand zorg, begeleiding of voorzieningen nodig heeft door ziekte, dan krijgt hij/zij te maken met instellingen, regels en voor - waarden om dit aan te vragen. Pas ná een volledige goedgekeurde aanvraag wordt de zorg, begeleiding of voorziening geleverd. Het is best lastig om door de bomen het bos te blijven zien. Daarom is het belangrijk dat patiënt en/of mantelzorger in ieder geval weet bij wie hij/zij aan de bel moeten trekken. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo maakt het voor zieken mogelijk om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en mee te draaien in de samenleving. De gemeente heeft de taak hierbij te helpen. Bij het Zorgloket van de gemeente kunt u terecht met vragen over: Hulp in het huishouden, in de vorm van daadwerkelijk hulp in huis of een persoonsgebonden budget (PGB, zie ook pag. 7) Vervoersvoorzieningen, hierbij kunt u denken aan een pasje voor de OV-taxi, een tegemoetkoming voor de eigen auto, taxikostenvergoeding of een scootmobiel (zie hoofdstuk 4) Woonvoorzieningen, hieronder vallen b.v. een verhuiskosten - vergoeding bij een noodzakelijke verhuizing en een woning aanpassing Rolstoelvoorzieningen in de vorm van een handbewogen rolstoel en zo nodig een elektrische rolstoel Gehandicaptenparkeerkaart. Het Zorgloket stelt de indicatie voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier 3. Wet- en regelgeving

13 Ondersteunende en activerende begeleiding. Het doel van de ondersteuning en begeleiding is het behouden van de zelf - redzaamheid, het integreren in de samenleving en aandacht aan de omgeving van de zieke en/of gehandicapte Mantelzorg, voor het ondersteunen van u als mantelzorger Wmo en CIZ (Centrum Indicatie Zorg) indicatie Een Wmo-aanvraag kan op verschillende manieren gedaan wor den. De meest voorkomende is een aanvraag persoonlijk in te dienen bij het Zorgloket. Als u het Zorgloket bezoekt, wordt er tijdens het gesprek bekeken wat uw Wmo-aanvraag inhoudt en welke mogelijke problemen hiermee samenhangen. Een Wmo-aanvraag kan ook tot stand komen tijdens een huisbezoek van een klantmanager van het Zorgloket. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u zelf niet in staat bent om naar het Zorgloket te komen, als er sprake is van een vraag over woning aanpassing of een verzoek voor huishoudelijke hulp. In een enkele situatie zal de klant - manager u een aanvraag formulier toesturen. Klantmanagers Zorgloket De klantmanagers van het Zorgloket kunnen op grond van hun kennis en ervaring een aanzienlijk deel van de Wmo-aanvragen zelf beoor - delen. Bij bijvoorbeeld een aanvraag voor hulp bij het huishouden komt de klantmanager bij u thuis om onderzoek te doen naar uw gezins - situatie, eventuele beperkingen van u en uw eventuele huisgenoten en

14 naar de grootte van uw woning. Aan de hand van dit onderzoek kan de klantmanager u direct een indicatie geven van het aantal uren waarvoor u in aanmerking zou kunnen komen. In een aantal situaties zal de klantmanager de adviesorganisatie van de gemeente, Trompetter en van Eeden, vragen een indicatie te stellen. De gemeente dient vervolgens binnen 8 weken een beslissing te nemen op uw aanvraag. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Mocht tijdens het intakegesprek blijken dat er behoefte is aan persoon - lijke verzorging, verpleegkundige zorg of andere AWBZ-zorg, dan zal de klantmanager hiervoor in overleg met u een aanvraag doen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor AWBZ-zorg kunt u echter ook zon - der tussen komst van het Zorgloket een aanvraag indienen bij het CIZ. Hiervoor belt u met tele foonnummer Zorg in Natura Op de Wmo-aanvraag kunt u aangeven van welke zorgaanbieder u bij voorkeur de zorg wilt ontvangen. Het Zorgloket zal deze zorgaanbieder op de hoogte brengen van uw situatie. De zorgaanbieder neemt binnen twee werkdagen contact met u op voor het maken van afspraken en levering van de hulp. Persoonsgebonden budget (PGB) Indien u zelf uw zorg, begeleiding en voorzieningen wilt inkopen, kunt u op de aanvraag aangeven dat u een Persoons gebonden budget (PGB) wilt. U krijgt dan niet de zorg in natura, maar een eigen budget. Dit is een bedrag dat u voor de aangevraagde zorg kunt besteden. Het voor - deel van een PBG is dat u zelf kunt bepalen wie u komt helpen, wanneer die hulp komt en wat er precies gebeurt. Zelf een rolstoel aanschaffen of zelf vervoersvoorzieningen regelen? Dat is mogelijk met het PGB. 3. Wet- en regelgeving

15 Wie een PGB ontvangt en deze besteedt voor hulp bij het huishouden is eigenlijk werk gever geworden. U moet het bedrag aan PGB dus kunnen verantwoorden! Om u behulp zaam te zijn bij het voeren van uw admini - stratie, de afdrachten en dergelijke heeft de gemeente voor iedere PGB-er een contract afgesloten bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor administratieve ondersteuning. U kunt hiervan gebruik maken. Voor informatie en advies over een PGB kunt u terecht bij het Zorgloket en op de site van Per Saldo De eigen bijdrage Voor de Wmo en de AWBZ-zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte van de eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van het inko - men van u en uw eventuele partner. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor CAK). Het CAK zal u een rekening voor de eigen bijdrage(n) sturen. Dit kan echter enige tijd duren. U kunt als u een laag inkomen heeft, in bepaalde gevallen, in aanmerking ko - men voor een tegemoetkoming in de kosten via de bijzondere bijstand. De kosten van de eigen bijdrage worden dan vergoed door de gemeente. Mantelzorgcompliment Het Mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor het vele werk dat mantelzorgers langdurig, intensief en onbetaald voor iemand uit hun eigen familie, omgeving verrichten. Het Rijk heeft per mantel - zorger in 2009 een bedrag van maximaal 250 beschikbaar gesteld.

16 Iedereen die zorgt voor iemand met een indicatie voor AWBZ-zorg van meer dan 6 maanden komt in aanmerking voor de regeling. De indicatie moet wel afgegeven zijn na 1 april Of het mantelzorgcompliment ook na 2009 wordt gegeven is momenteel nog niet duidelijk. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij het Zorgloket, via telefoon , de gemeentelijke website en/of het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Informatie Wmo, AWBZ, CIZ en mantelzorg algemeen: Zorgloket Wmo - in Sociaal Medisch Centrum Vijzelstraat 24, Enkhuizen telefoon website Ministerie van VWS publieksvoorlichting (gratis) algemeen website MEZZO telefoon website Steunpunt Zorg voor Welzijn Commandeur Ravenstraat 49/40, Hoorn telefoon website CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) telefoon website 3. Wet- en regelgeving

17 Hulp bij aanvraag: Sociaal Raadslieden De Wering Spreekuur in Sociaal Medisch Centrum Vijzelstraat 24, Enkhuizen telefoon website Telefonisch spreekuur van ma t/m do uur SOE-adviesbureau stichting Senioren Overleg Enkhuizen Seringenstraat 11, Enkhuizen telefoon Zorgkantoor: Achmea Zorgkantoor telefoon website Advies bij bezwaar: Zorgbelang Noord-Holland afdeling Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg IKG) telefoon website

18 4. Hulp bij praktische zaken U kunt hulp krijgen bij praktische zaken. U kunt denken aan; bood - schap pen doen, vervoer, hulp bij het huishouden, administratie en klusjes in en rond het huis. Hieronder staat de informatie per onderwerp omschreven. Boodschappen doen Vindt u het prettig om samen met iemand boodschappen te doen of wilt u het iemand anders laten doen? Uiteraard zijn hier mogelijkheden voor. Zelf boodschappen doen: Belmobiel alleen in Enkhuizen telefoon Voor mensen vanaf 60 jaar, per rit 1 per persoon Reserveren tussen uur Vrijwilliger inschakelen: Stichting Helpende Handen Noorderweg 13a, Enkhuizen telefoon Maandag t/m vrijdag tussen uur te bereiken Bezorging maaltijden Als u niet kunt of even wilt koken, kunt u gebruik maken van een maal - tijd service. Hier kunt u een aantal vries-verse maaltijden bestellen om 4. Hulp bij praktische zaken

19 thuis op te warmen. Daarnaast kunt u gebruik maken van het restaurant van een verzorgings- of verpleeghuis. De kosten voor de maaltijden zijn inkomensafhankelijk. Maaltijdbezorging: Maaltijdendienst Stichting Welzijn Ouderen regi0 West-Friesland telefoon Bezorging: één keer per week vries-vers Crea Catering Streepen P.J. Jongstraat 31, 1614 LA Lutjebroek telefoon Maandag t/m zaterdag warme maaltijden thuis bezorgd Open tafel: De restaurants van onderstaande instellingen zijn op onderstaande loca - tie geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van uur en op zaterdag van uur. Verzorgingshuis Westerhof Restaurant De Senior Westerstraat 175, Enkhuizen telefoon website Woonzorgcentrum Overvest Lijsterbesstraat 4, Enkhuizen telefoon

20 Wijkcentrum Bonte Veer Wielewaal 1, Enkhuizen telefoon website Vervoer Lukt het niet meer om zelfstandig met de auto te rijden, dan kunt u zich op verschil lende manieren laten vervoeren. De OV-taxipas kunt u aan - vragen bij het Zorgloket. Binnen Enkhuizen: OV taxi in Enkhuizen of kleine afstanden tot 15 km Beschikbaar van uur telefoon Belmobiel alleen in Enkhuizen telefoon Voor mensen vanaf 60 jaar, per rit 1 per persoon Reserveren tussen uur Vervoer (ook buiten Enkhuizen): Valys hier heeft u een Valys-pas voor nodig telefoon website Taxicentrale West-Friesland De Tocht 6, Bovenkarspel telefoon website 4. Hulp bij praktische zaken

21 Bijzonder vervoer: Taxi Enkhuizen Ziekenvervoer of naar schiphol Kievitstraat 13, Enkhuizen website Hulp in het huishouden Wilt u hulp in de huishouding? Neem contact op met het Zorgloket en bespreek de mogelijkheden! telefoon Administratie, financiën en juridische vragen Heeft u vragen over de administratie en financiën, dan kunt u gebruik maken van verschillende adviseurs. Ook zijn er adviseurs die u kunnen helpen bij juridische vragen over bijvoorbeeld mentorschap. Welzijn, wonen en zorg: Zorgloket Wmo - in Sociaal Medisch Centrum Vijzelstraat 24, Enkhuizen telefoon website Steunpunt Zorg voor Welzijn Commandeur Ravenstraat 49/40, Hoorn telefoon website

22 Sociaal Juridische Dienstverlening: Sociaal Raadslieden De Wering Spreekuur in Sociaal Medisch Centrum, Vijzelstraat 24 website Telefonisch spreekuur van ma t/m do uur SOE-adviesbureau stichting Senioren Overleg Enkhuizen Seringenstraat 11, Enkhuizen telefoon Sociaal Beraad Berkenlaan 31, Enkhuizen telefoon Financiën: Gemeente Enkhuizen Afdeling sociale voorzieningen of Zorgloket telefoon website Klusjes in en rondom het huis Als het voor u niet mogelijk is om zelf de klusjes in en rondom het huis te doen, dan zijn er organisaties die u daarbij graag helpen. Onder - staande stichting biedt gratis hulp. Stichting Helpende Handen Noorderweg 13a, Enkhuizen telefoon Maandag t/m vrijdag tussen uur bereikbaar 4. Hulp bij praktische zaken

23

24 5. De zorg even uit handen geven Als u zorgt voor een familielid of vriend(in), dan is het niet vreemd wanneer u dat als zwaar ervaart. Vaak past u uw eigen leven aan de zorg die u geeft. Bijvoorbeeld hel pen bij wassen en aankleden, waardoor u zelf eerder moet opstaan. Behalve dat de zorg tijd vraagt, kunt u er in gedachten druk mee bezig zijn. Om de zorg vol te kunnen houden, moet u af en toe de zorg uit handen kunnen geven. Op deze manier kunt u even ontspannen en nieuwe energie opdoen. Dit noemen we vervangende zorg. Vervangende zorg Vervangende zorg betekent dat iemand tijdelijk uw mantelzorgtaken overneemt, waardoor u zelf vrij bent om andere dingen te doen. De zorg of hulp kan thuis gegeven worden, maar ook buitenshuis. Thuis kan de zorg bijvoorbeeld tijdelijk overgenomen worden door familie, vrienden of andere bekenden. Daarnaast zijn er vrijwilligers en professionele hulpverleners op wie u een beroep kunt doen. Het is misschien wel even wennen. Door regelmatig de zorg aan iemand anders over te dragen, ontstaat er een band. U kunt er voor kiezen om uw naaste buitenshuis te laten verzorgen. Dit kan voor één of meerdere dagdelen per week in een verpleeg- of verzorgingshuis. Als het voor één of meer nachten is, dan kan er een logeer voorziening gezocht worden. Thuis voor enkele uren: Stichting Helpende Handen Noorderweg 13a, Enkhuizen telefoon Maandag t/m vrijdag tussen uur te bereiken 5. De zorg even uit handen geven

25 Respijtzorg via Zorgloket Enkhuizen Vijzelstraat 24, Enkhuizen telefoon Steunpunt Zorg voor Welzijn Commandeur Ravenstraat 49/40, Hoorn telefoon website Woonzorggroep Wilgaerden Steunpunt ouderenzorg Enkhuizen Westerstraat 175, Enkhuizen telefoon website Dagverzorging, Dagactiviteiten en Dagbehandeling Er zijn verschillende mogelijkheden om de persoon waar u voor zorgt voor een dag(deel) ergens naar toe te brengen. U kunt denken aan het verzor - gings-, verpleeghuis of de boerderij. De opvang in een verzorgingshuis wordt dagverzorging genoemd, die in een verpleeghuis wordt dag behan - deling genoemd en op de boerderij wordt het dagactiviteit genoemd. Om in aanmerking te komen voor dagopvang heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Als u met deze vraag bij het Zorgloket komt zal de klant - manager u aanbieden voor u een melding te doen bij het CIZ. Het CIZ zal een indicatie stellen voor het aantal uren dagverzorging dat nood - zakelijk is.

26 Dagverzorging: Woonzorgcentrum Overvest Lijsterbesstraat 4, Enkhuizen telefoon ma t/m vrij) Verzorgingshuis St. Nicolaas Doelenstraat 2, Enkhuizen telefoon di en do) Inloophuis de Baanbreker Driebanen 19, Enkhuizen telefoon website Esdégé-Reigersdaal Statedijk 1, Broek op Langedijk telefoon website Zorgboerderijen: Op vindt u veel informatie over zorgboerderijen in heel Neder land. Dagactiviteiten: Activiteitenbegeleiding thuis Via Zorgloket: Vijzelstraat 24, Enkhuizen telefoon Dagbesteding Elsenburg Via Zorgloket: Vijzelstraat 24, Enkhuizen telefoon De zorg even uit handen geven

27 Inloophuis de Baanbreker Driebanen 19, Enkhuizen telefoon website Activiteiten in wijkcentra, verzorgingshuizen en woonzorgcentra: Verzorgingshuis Herfstzon Romeinstraat 41, Enkhuizen telefoon website Verzorgingshuis Westerhof Westerstraat 175, Enkhuizen telefoon website Woonzorgcentrum Overvest Lijsterbesstraat 4, Enkhuizen telefoon Wijkcentrum IJsselzand Anjerstraat 1, Enkhuizen telefoon Wijkcentrum De Bonte Veer Wielewaal 1, Enkhuizen telefoon website

28 Logeervoorzieningen Bij verschillende zorginstellingen bij u in de buurt zijn mogelijkheden voor de zorgvrager om te logeren. Dit kan voor een weekend, een paar dagen of een week. Voor de logeervoorzieningen heeft u een indicatie nodig. Verzorgingshotel in aanbouw: Villa Wilgaerden, Woonzorggroep Koepoortsweg 73, Hoorn website voor de laatste ontwikkelingen Logeren: Logeerhuis Merakel Voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen P.J. Jongstraat 45, Lutjebroek telefoon website Vakantie U, als mantelzorger, vindt het misschien wel prettig om een keer het huis uit te gaan. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een vakantie of logeren bij een familielid. Het is mogelijk om alleen op vakantie te gaan, maar dan moet er wel wat geregeld worden voor de persoon waar u voor zorgt. Daarnaast is er de mogelijkheid om samen op vakantie te gaan. Tijdens deze vakantie is er altijd professionele zorg aanwezig. 5. De zorg even uit handen geven

29 Vakantie voor persoon waar u voor zorgt en uzelf, als u thuis woont: Zorgloket WMO - in Sociaal Medisch Centrum Vijzelstraat 24, Enkhuizen telefoon website Steunpunt Zorg voor Welzijn Commandeur Ravenstraat 49/40, Hoorn telefoon website Alzheimer Nederland: Toch Uit vakantie telefoon website Rode Kruis telefoon website Vakantiebureau Dennenheul telefoon website Zonnebloem nationale vereniging telefoon website Stichting mens en samenleving telefoon website

30 Voor de mantelzorger: De Zorg voor jezelf Dagen Via: Mezzo telefoon website Handen in Huis, Mantelzorgvervanging Nederland J.F. Kennedylaan 99, Bunnik telefoon website Hulp bij persoonlijke verzorging Misschien wilt u met uw partner of familielid thuis blijven wonen. Dan kunt u voor de persoonlijke verzorging van uw naaste advies krijgen van een professionele hulpverlener. U kunt denken aan: eten geven, wassen en aankleden, incontinentie verzorgen en tillen. In een gesprek kunt u ook bespreken welke zorg u uit handen wilt geven aan de professionele hulpverleners, zodat u de zorg langer vol kunt houden. Er bestaan cursussen over hoe je voor iemand kunt zorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zorgloket via telefoon Cursussen/bijeenkomsten: Steunpunt Zorg voor Welzijn Commandeur Ravenstraat 49/40, Hoorn telefoon website 5. De zorg even uit handen geven

31

32 6. Als zelfstandig wonen niet meer gaat Als het zelfstandig wonen niet meer gaat voor de persoon voor wie u zorgt, dan kan er gekeken worden naar andere mogelijkheden. U kunt voor informatie naar het Zorgloket komen zodat u samen met een klantmanager kan zoeken naar mogelijke oplossingen. In verschillende verzorgings- en verpleeghuizen kunt u een kijkje gaan nemen of een afspraak maken voor een rondleiding. Voor het wonen in zowel het verzorgings- als verpleeghuis is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Als het CIZ de indicatie afgeeft, gaat de indicatie naar het verzorgings- of verpleeg - huis waar u voor gekozen heeft. Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met het Zorgloket. Het verzorgings- of ver - pleeg huis neemt contact op en nodigt de zorgvrager en de mantelzorger uit voor een rondleiding en verdere informatie. Verzorgingshuizen: Herfstzon Romeinstraat 41, Enkhuizen telefoon website St. Nicolaas Doelenstraat 2, Enkhuizen telefoon website Westerhof Westerstraat 175, Enkhuizen telefoon website 6. Als zelfstandig wonen niet meer gaat

33 Verpleeghuizen: Nicolaas verpleeghuis P.J. Jongstraat 53, Lutjebroek telefoon Ondersteuning gehandicapten bij wonen: Esdégé-Reigersdaal Statedijk 1, Broek op Langedijk telefoon website Stichting Philadelpia Zorg telefoon website Woonbegeleiding in de geestelijke gezondheidszorg: Stichting RIBW Zaanstreek, Waterland en West-Friesland Sienkstraat 201-4, Purmerend telefoon website

34

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 Mantelzorgcompliment Van het SVB ( Sociale verzekeringsbank) Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 24-07-2013 De staatssecretaris van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

De Transferverpleegkundige

De Transferverpleegkundige De Transferverpleegkundige In het Lievensberg ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook de zorg, die nodig is na een ziekenhuisopname. De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Het Geheugensteuntje Zeewolde

Het Geheugensteuntje Zeewolde Het Geheugensteuntje Zeewolde Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie Belangrijke telefoonnummers: Uw zorgcoördinator dementie Naam: Bij spoed: Bel uw huisarts tel.: tel.: s Avonds,

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Het Geheugensteuntje Urk Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie

Het Geheugensteuntje Urk Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie Het Geheugensteuntje Urk Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie Belangrijke telefoonnummers: Uw zorgcoördinator dementie Naam: Bij spoed: Bel uw huisarts tel.: tel.: s Avonds,

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s 1 Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. De Wmo is er voor iedereen, van jong

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Het Geheugensteuntje Noordoostpolder Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie

Het Geheugensteuntje Noordoostpolder Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie Het Geheugensteuntje Noordoostpolder Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie Belangrijke telefoonnummers: Uw zorgcoördinator dementie Naam: Bij spoed: Bel uw huisarts tel.: tel.:

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Goed geregeld. Informatie over hulp en zorg na ontslag uit Tergooi

Patiënteninformatie. Goed geregeld. Informatie over hulp en zorg na ontslag uit Tergooi Patiënteninformatie Goed geregeld Informatie over hulp en zorg na ontslag uit Tergooi Inhoudsopgave Pagina Algemeen 4 Wat is gebruikelijke zorg? 4 Overige mogelijkheden om zelf zorg te regelen 5 Wanneer

Nadere informatie

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

geheugensteuntje Geheugensteuntje Putten, Ermelo, Harderwijk Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie

geheugensteuntje Geheugensteuntje Putten, Ermelo, Harderwijk Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie Geheugensteuntje Putten, Ermelo, Harderwijk 1. Wat is er aan de hand en wat kan helpen? Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie 2. Omgaan met de ziekte en de zieke geheugensteuntje

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 2 Casemanager 2 Praktische zorgverlening 2 CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) 3 WMO 3 Psychosociale hulpverlening

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven waarom het loket WWZ U hebt de brochure van het Loket WWZ in de hand. Hierin willen wij u laten zien wat het loket WWZ voor u kan betekenen. Wij willen u graag helpen om de weg te vinden in het woud van

Nadere informatie

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis Zorg na ontslag uit het ziekenhuis Afdeling transferpunt mca.nl Inhoudsopgave Transferpunt van het MCA 3 Wat is AWBZ-zorg? 4 Wat regelt het transferpunt van het MCA voor u? 5 Vervoer 7 Huisarts 8 Apotheek

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Wegwijzer voor Mantelzorgers

Wegwijzer voor Mantelzorgers Wegwijzer voor Mantelzorgers in de gemeenten Rheden en Rozendaal Mijn kind heeft extra zorg nodig Mijn vader kan zichzelf niet meer scheren Wanneer is iemand mantelzorger? Mantelzorgers zijn mensen die

Nadere informatie

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Inhoud Waarom dit informatieboekje? 1 1 Zorgverleners zoeken 2 2 Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen maken 4 3 Huisbezoek 7 4 Jaarafrekening 7 5 Verandert

Nadere informatie

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Mantelzorg Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Inleiding Met de mantelzorger bedoelen we diegene die een belangrijke rol in de zorg voor een naaste vervult. Vaak is dit een ouder, partner

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Persoonsgebonden budget www.heerde.nl Hoe werkt dit? Heeft u een ondersteuningsvraag voor uw kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met u in gesprek. Daarbij

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 1 WMO, WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

geheugensteuntje Geheugensteuntje Putten, Ermelo, Harderwijk Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie

geheugensteuntje Geheugensteuntje Putten, Ermelo, Harderwijk Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie Geheugensteuntje Putten, Ermelo, Harderwijk 1. Wat is er aan de hand en wat kan helpen? Gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie 2. Omgaan met de ziekte en de zieke geheugensteuntje

Nadere informatie

De Kopgroep in Nieuwegein. Praten over en omgaan met uw dementie

De Kopgroep in Nieuwegein. Praten over en omgaan met uw dementie De Kopgroep in Nieuwegein Praten over en omgaan met uw dementie "In het begin vond ik het eng", vertelt Pieter. "Nu zeg ik het gewoon tegen iedereen: Ik heb Alzheimer." Omgaan met dementie Sinds de diagnose

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Wat verandert er in 2015? Veel mensen die niet meer alles zelf kunnen, lukt het prima om hun leven te organiseren met hulp van familie of buren. Maar

Nadere informatie