Dorpsplan Zieuwent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dorpsplan Zieuwent 2005-2015"

Transcriptie

1 Dorpsplan Zieuwent

2

3 Dorpsplan Zieuwent Een visie op de ontwikkeling van Zieuwent de komende 10 jaar, met als centraal onderwerp de leefbaarheid van het dorp. Samengesteld door de Dorpswerkgroep Zieuwent Juni 2005, Zieuwent

4 COLOFON Het dorpsplan is samengesteld op initiatief van Zieuwents Belang. Het maken van dit dorpsplan is mede mogelijk gemaakt door: - Gemeente Groenlo- Lichtenvoorde - VKK Gelderland - Sponsorbundeling Zieuwent - Romeo Delta - Zieuwents Belang De dorpswerkgroep Zieuwent bestaat uit de volgende personen: - Ruud Hulshof (voorzitter) - Wilma Kolkman - Bennie Hummelink - Elise Roelofsen - Kim Krabbenborg - Leon Massop - Eric Waalderbos - Francis Knippenborg - Mark Kemkens - Ria Hoenderboom - Jan Nijenhuis - John Reymer - Karin Klein Goldewijk - Erik Leneman - Marion Wopereis - Joris Beerten - Jacqueline Kolkman De volgende procesbegeleiders van de VKK hebben het proces begeleid: - Klaas Westerbeek - Dirk van Pijkeren - Heleen Tiessen

5 VOORWOORD Het dorpsplan Zieuwent is door de inspanning van velen tot stand gekomen. Onder leiding van drie procesbegeleiders van de Vereniging Kleine Kernen (VKK) is met veel inwoners van Zieuwent gewerkt aan dit plan. Het bestuur van Zieuwents Belang is blij met de grote belangstelling vanuit de Zieuwentse bevolking om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van dit plan. Het enthousiasme van de Dorpswerkgroep en de medewerking van verschillende verenigingen en instellingen waren onmisbaar in het proces. Het plan komt vanuit de bevolking en wordt dus breed ondersteund en gedragen, wat van essentieel belang is. De tijd van plannen maken zal nu gevolgd moeten worden door de fase van het werken aan de uitvoering. Dat kan het bestuur van Zieuwents Belang niet alleen. Er worden nu uitwerkgroepen ingesteld die uitvoering gaan geven aan de ideeën met de hoogste prioriteit. Naast de inzet van de Dorpswerkgroep, rekenen wij ook op de medewerking van de vele verenigingen en instellingen in Zieuwent, maar ook zeker op de medewerking van de inwoners van Zieuwent. Uiteraard zal ook de samenwerking met de gemeente verder worden geïntensiveerd. Samen zullen we ons sterk moeten maken voor de leefbaarheid van ons dorp, nu en in de toekomst. Namens Zieuwents Belang, Jos Kolkman (voorzitter) Juni 2005

6

7 SAMENVATTING Initiatief Het dorpsplan voor Zieuwent is een initiatief van Zieuwents Belang. Zij hebben de Vereniging Kleine Kernen Achterhoek Liemers (VKK-AL) gevraagd om ondersteuning bij het maken van een dorpsplan. De VKK heeft daarop drie procesbegeleiders aangewezen om het dorpsplan te begeleiden. Door Zieuwents Belang is een Dorpswerkgroep (DGW) ingesteld (zie bijlage 2, stap 2). Deze DWG is een afspiegeling van de inwoners van het dorp wat betreft leeftijd en beroepsgroep. De DWG heeft onder begeleiding van de procesbegeleiders en samen met de inwoners van het dorp een visie op de toekomstige ontwikkeling van Zieuwent opgesteld: het dorpsplan. Leefbaarheid Bij het dorpsplan staat leefbaarheid centraal. Het dorpsplan richt zich op ontwikkelingen die behoud en ontwikkeling van de leefbaarheid in Zieuwent ondersteunen. Als we praten over leefbaarheid, waar hebben we het dan op z n Zieuwents over? Leefbaarheid is Ow good veul n over un umgeving woar ij ow ei kwiet kunt, ow natjen en dreugjen hebt en kunt kriegen en woar de leu zich betrokken veult en zich bekommert um wat d r zich in de buurte afspült. Leefbaarheid is een begrip dat te maken heeft met de beleving die je voelt voor de omgeving. Het is de waardering voor de woonomgeving en het hebben van een prettige arbeidsplek en het daarbij horende inkomen. Ook goede voorzieningen zijn hierbij belangrijk. De betrokkenheid die de bewoners voelen voor hun dorp geeft de kwaliteit van leefbaarheid van het dorp aan. Proces Het maken van een dorpsplan is een dynamisch proces waarbij een stappenplan doorlopen wordt met als uiteindelijk resultaat een visie over toekomstige ontwikkelingen van het dorp. Het uiteindelijke dorpsplan is in eerste instantie een visie die handvatten biedt voor de uitvoering van ideeën voor de toekomst. Op de startbijeenkomst (zie bijlage 2, stap 6) en de toetsingsbijeenkomst (zie bijlage 2, stap 9) hebben dorpsbewoners en belanghebbende organisaties hun mening kunnen geven over de huidige situatie en hun visie kunnen geven op de toekomst van Zieuwent. Voor deze bijeenkomst zijn door de DWG hoofdthema s geselecteerd, die als meest belangrijk voor het dorp werden bestempeld: - Wonen - Infrastructuur - Voorzieningen - Economie en werkgelegenheid - Sociale samenhang - Overige punten Inventarisatie ideeën Zieuwent in de toekomst Op de startbijeenkomst hebben inwoners de gelegenheid gekregen ideeën over de ontwikkeling van Zieuwent kenbaar te maken en aan bepaalde ideeën prioriteit te geven. Zo is duidelijk geworden welke onderwerpen de inwoners het belangrijkst vinden. De ideeën zijn per thema voor de toetsingsbijeenkomst samengevat in een aantal doelstellingen. Uit deze

8 doelstellingen is een achterliggende visie samengesteld. De uitkomsten zijn per thema geclusterd. Wonen: - Bouwen naar behoefte voor de leefbaarheid in de toekomst Door beter inzicht te geven in de daadwerkelijke behoefte aan woningen (door middel van een enquête) kan beter invulling gegeven worden aan het idee van bouwen naar behoefte. Economie en werkgelegenheid: - Behoud en stimuleren van de middenstand en het klein bedrijf - Zorgen voor een saamhorigheidsgevoel tussen middenstand en consument om leegloop te voorkomen Mensen moeten zich meer bewust worden van de wisselwerking tussen middenstand en burgers. Ook moet het inwoneraantal op peil blijven om de huidige voorzieningen te behouden. Daarnaast moet er meer worden ingezet op recreatie en kleine bedrijvigheid. Dit verbetert het voorzieningenniveau en de economische situatie. Voorzieningen: - Het samen realiseren van een verenigingsgebouw, rekening houdend met wensen van jongeren, ouderen en verenigingen - Het dorp moet leefbaar blijven voor jong, maar zeker ook voor oud Er is te weinig (geschikte) ruimte in het dorp om alle verenigingen te herbergen. Hier moet een oplossing voor gevonden worden. De voorzieningen voor ouderen zoals ze er nu zijn moeten minimaal worden gehandhaafd. Voor jongeren moeten er speel- en vermaakmogelijkheden blijven of worden aangelegd in het dorp. Vooral voor tieners is er nu weinig vermaak. Infrastructuur: - Verbeteren van de veiligheid in en om Zieuwent - Verbeteren van het onderhoud van wegen en trottoirs - Verbeteren van de aankleding van Zieuwent De infrastructuur in en rond Zieuwent moet veiliger en beter, vooral voor de jeugd en de ouderen. Ook moet het dorp en vooral de kern aantrekkelijker worden aangekleed (bijvoorbeeld door het verbeteren van de straatverlichting, voldoende parkeerplaatsen, bewegwijzering enz.). Jeugd: De jongeren en kleine kinderen uit Zieuwent zijn gevraagd hun mening te geven tijdens een aantal aparte avonden voor de tieners, en een werkweek op school voor de jeugd. Ook jongeren hebben veel ideeën. Om het gat tussen knikkers en café (jong en oud) te dichten kan er een organisatie opgericht worden die opkomt voor de belangen van jongeren (tussen 12 en 15 jaar) en die zoekt naar praktische oplossingen voor de uitwerking van de ideeën van jongeren. Visie op leefbaarheid Het samennemen van de doelstellingen voor de verschillende thema s heeft geleid tot de samenstelling van de volgende visies op de toekomstige ontwikkeling van Zieuwent: - economische en sociale leefbaarheid met een gezonde aanwas van bewoners - ontwikkeling van economie en werkgelegenheid - betere en meer veilige (wegen)infrastructuur - zuinig zijn op de verenigingen

9 Samenwerking Er is geïnventariseerd welke organisaties willen en kunnen bijdragen aan de uitvoering van de ideeën. Bij de uitwerking van de ideeën in uitwerkingsplannen (de fase na het dorpsplan) zullen de betreffende partijen benaderd worden om een praktische invulling te geven aan de ondersteuning van de ideeën en het samen komen tot uitvoering. Voorbeelden van te betrekken bedrijven en organisaties zijn de gemeente Groenlo-Lichtenvoorde, 3VO, LTO, verschillende dorpsverenigingen, woningbouwverenigingen en het waterschap. Na het dorpsplan Met succes heeft Zieuwent het proces van het maken van een dorpsplan doorlopen: in uw handen heeft u nu het dorpsplan waar Zieuwent nog jaren mee vooruit kan. Nu het dorpsplan afgerond is, worden er uitwerkingsgroepen samengesteld waarin leden van de DWG, samen met bewoners van het dorp, zich sterk maken voor de uitvoering van bepaalde ideeën uit het dorpsplan. Met de goede sfeer van enthousiaste bewoners nog fris in het geheugen gaat Zieuwent met de uitvoering aan de slag!!

10

11

12

13 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 Pag. 1.1 Algemeen Aanleiding tot het maken van een dorpsplan Het dorpsplan Visievorming Methode Leeswijzer 2 2 HUIDIGE SITUATIE Ontstaansgeschiedenis Zieuwent Zieuwent nu De kern van Zieuwent Economie en werkgelegenheid Wonen Verkeersveiligheid Het buitengebied van Zieuwent 4 3 METHODE EN WERKWIJZE Inleiding Begrip leefbaarheid Proces tot leefbaarheidsvisie Organisatie rond het dorpsplan 7 4 INVENTARISATIE WENSEN ZIEUWENT IN DE TOEKOMST Startbijeenkomst Toetsingsbijeenkomst 9 5 UITKOMSTEN START- EN TOETSINGSBIJEENKOMST Wonen Algemeen Doelstellingen voor wonen Economie en werkgelegenheid Algemeen Doelstellingen economie en werkgelegenheid Voorzieningen Algemeen Doelstellingen voorzieningen 13

14 5.4 Infrastructuur Algemeen Doelstellingen infrastructuur Jongeren 15 6 VISIE OP ZIEUWENT IN DE TOEKOMST 16 7 TE BETREKKEN PARTIJEN EN OVERHEIDSKADERS 17 8 NA HET DORPSPLAN 19 BIJLAGEN Bijlage 1: De verzamelde ideeën uit de startbijeenkomst Bijlage 2: Proces van het maken van een dorpsplan COLOFON

15 1 INLEIDING 1.1 Algemeen Voor u ligt het dorpsplan van Zieuwent. Dit dorpsplan geeft weer welke ruimtelijke en sociale ontwikkelingen, in de komende vijf tot tien jaar gewenst zijn door de inwoners van het dorp. Dit kan zowel het behoud van bestaande elementen, als de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe plannen betekenen. Het dorpsplan is in eerste instantie een visie op de gewenste ontwikkelingen en geeft de eerste aanzet tot de uitvoering van ideeën. Zieuwent ligt in de Achterhoek; het is één van de kerkdorpen van de gemeente Groenlo- Lichtenvoorde. Het dorp is onder meer bekend vanwege het muziekfestival PaasPop- Zieuwent en op een geheel ander terrein door het uitgebreide netwerk van kerkpaden die richting De Kathedraal van de Achterhoek lopen. Er woont een hechte gemeenschap in het dorp. De sociale samenhang is onder meer terug te vinden in het grote aantal verenigingen dat het dorp rijk is. 1.2 Aanleiding tot het maken van een dorpsplan De laatste jaren zien de inwoners van Zieuwent, net als vele inwoners van andere plattelandsdorpen, met lede ogen aan dat de ontwikkelingen in en om hun dorp tot stilstand zijn gekomen. Men ziet jongeren en delen van de middenstand vertrekken. De regionalisering van de gemeentelijke structuur werkt vooralsnog niet in het voordeel van de ontwikkelingen. Als tegenwicht is besloten een dorpsplan te ontwikkelen waarin de inwoners hun ideeën en plannen kunnen neerleggen. In het dorpsplan dienen maatregelen te staan die de leefbaarheid, in al z n veelzijdigheid, vergroten Het dorpsplan De dorpsorganisatie Zieuwents Belang heeft in 2004 contact opgenomen met de Vereniging Kleine Kernen Achterhoek/Liemers (VKK, inmiddels uitgegroeid tot VKK-Gelderland). De VKK heeft daarop het Zieuwents Belang de ondersteuning van drie procesbegeleiders aangeboden om het planproces in goede banen te leiden. Het plan dient een visie op de ontwikkelingen te bevatten en daarop gebaseerd, voorstellen voor de uitvoering van ideeën die in de loop van het proces ontstaan. Met het plan heeft Zieuwent haar wensen op een rij voor de bewoners en kan het gemakkelijk haar wensen kenbaar maken aan de buitenwereld. Het dorpsplan is een plan van de inwoners van het dorp. Het is een visie op de toekomstige ontwikkeling van het dorp, gemaakt door alle inwoners. Het geeft weer welke ontwikkelingen wenselijk zijn op verschillende gebieden: wonen, werken, recreatie, sociale samenhang et cetera. Na het opstellen van het dorpsplan volgt een fase waarin de uitvoering van ideeën centraal staat. Voor het realiseren van het dorpsplan zijn de lokale overheden en andere belanghebbende organisaties van belang. Samenwerking met verschillende partijen zal uiteindelijk leiden tot uitvoering. Ook de inwoners van Zieuwent zelf zullen hun steentje bijdragen aan de realisatie van het dorpsplan en dus aan het leefbaar houden van hun dorp. Wanneer er in dit plan wordt gesproken over Zieuwent, hebben we het niet alleen over de dorpskern, maar zeker ook over het buitengebied. Zieuwent is van oudsher een plattelandsdorp en de samenhang tussen buitengebied en dorpsbewoners is dan ook groot. 1 van 19

16 1.2.2 Visievorming Leefbaarheid staat in dit dorpsplan centraal. De centrale vraag in dit dorsplan is Hoe kan in de komende jaren de leefbaarheid in Zieuwent worden behouden?. Om een gestructureerd antwoord te kunnen formuleren, zijn deelvragen gesteld: Wat is leefbaarheid en hoe is die te bevorderen? De leefbaarheid van het dorp Zieuwent en haar omgeving moet, waar dit nodig wordt geacht, verbeteren. Leefbaarheid kent verschillende aspecten: verkeer en verkeersveiligheid, bereikbaarheid, recreatie en sport, woningbouw, woonomgeving, verfraaiing dorp, economische bedrijvigheid, promotie dorp, normen en waarden, natuur en milieu, voorzieningen et cetera. Wat wil Zieuwent? Welke aspecten wil Zieuwent behouden of ontwikkelen? Waar liggen knelpunten en hoe kunnen deze worden opgelost? Alle inwoners zijn betrokken bij het plan. Ze hebben allen de gelegenheid gekregen hun wensen en ideeën over de ontwikkeling van hun dorp te uiten. Welke partijen zijn nodig om de ideeën te realiseren? Voor de uitvoering van de ideeën spelen ook andere partijen een rol. Vaak is het zo dat de samenwerking tussen het dorp en bijvoorbeeld gemeente of waterschap noodzakelijk is om tot de uitvoering van het plan te komen. Voor het dorp is het goed te weten wie mee wil en kan werken. Ook is het verstandig dat het dorp zich op de hoogte stelt van de geldende beleidskaders. Door in een vroeg stadium de partijen te betrekken bij het dorpsplan kan de uitvoering veelal gemakkelijker plaatsvinden. Waar gaan we mee verder? Om orde te scheppen in de grote hoeveelheid ideeën die naar voren zijn gebracht, is het belangrijk dat de inwoners aangeven welke van deze ideeën zij belangrijker vinden dan andere. Aan het einde van het proces is aan de hand van deze prioriteiten besloten welke ideeën het eerste in aanmerking komen voor uitvoering. 1.3 Methode Het dorpsplan is een document dat door de bewoners is gemaakt. Het maken van een dorpsplan is een interactief proces met inbreng van inwoners (jong en oud), verenigingen, organisaties, instellingen en de school. Het dorp maakt het plan in eerste instantie voor zichzelf en daarna voor haar bestuurders. Door het doorlopen van een stappenplan heeft het dorpsplan zich tot een volwaardige visie ontwikkeld waarbij iedereen uit het dorp is betrokken. 1.4 Leeswijzer Het tweede hoofdstuk van dit dorpsplan bevat een beschrijving van Zieuwent; een eerste kennismaking met het dorp voor diegenen die het niet of nauwelijks kennen. In het derde hoofdstuk worden de methode en werkwijze om te komen tot dit dorpsplan beschreven. Het vierde hoofdstuk bevat een overzicht van te betrekken partijen en de geldende beleidskaders. Het vijfde hoofdstuk behandelt de uitkomsten van de startbijeenkomst, de uiteindelijke visie en de eventuele maatregelen die daaruit voortvloeien. Het dorpsplan sluit af met een beschrijving van de stappen die na het dorpsplan genomen gaan worden. 2 van 19

17 2 HUIDIGE SITUATIE 2.1 Ontstaansgeschiedenis Zieuwent Zieuwent is een dorp in de Achterhoek en staat onder meer bekend om haar mooie omgeving en kerkenpaden. Zieuwent wordt in 1059 voor het eerst genoemd in een geschreven stuk. Zieuwent heette destijds Syenwede. Syen betekende laag gelegen en wede stond voor weide of bos. Dit wijst naar de oorspronkelijk moerasachtige omgeving. Ook nu nog is in veel familienamen en namen van gebieden en boerderijen deze oorsprong terug te vinden. Er zijn veel namen die op hoger gelegen of lager gelegen gebieden wijzen. Rond 1250 liet de graaf van Gelre een afwateringskanaal graven. Hierdoor kreeg de omgeving een lager grondwaterpeil en werd vestiging in Zieuwent mogelijk. 2.2 Zieuwent nu Sinds 1 januari 2005 maakt Zieuwent deel uit van de gemeente Groenlo-Lichtenvoorde. Op 8 oktober 2004 telde Zieuwent exact 2021 inwoners. Opvallend in de leeftijdsopbouw van de Zieuwentse bevolking is de leeftijdscategorie tussen 20 en 30 jaar. Het aantal Zieuwentse inwoners dat behoort tot deze categorie is opvallend laag (zie figuur 1). Dit kan te maken hebben met het wegtrekken van deze inwoners uit Zieuwent naar elders in verband met studie of werk. Telling Burg-Staat Aantal Personen Mannen Vrouwen Leeftijd Figuur 1 Leefttijdsopbouw Zieuwent Zieuwent heeft naast een groot, dynamisch en fanatiek verenigingsleven een grote sociale betrokkenheid die ook voor buitenstaanders merkbaar is. Zo vinden er in Zieuwent jaarlijks enkele evenementen plaats die regionale en zelfs landelijke bekendheid genieten. Met Pasen is er het PaasPop-Zieuwent, waar al veel bekende artiesten een optreden hebben verzorgd en waar jaarlijks duizenden muziekliefhebbers op af komen. Tijdens dit popfestival ontbreekt het grote paasvuur dat wordt gestookt met bosjes gebonden snoeihout (boesken) niet. Daarnaast is er tijdens het Pinksterweekend het internationale jeugdvoetbaltoernooi in Zieuwent. Hieraan nemen jeugdteams van nationale en internationale topclubs deel. De 3 van 19

18 slogan Zieuwent leeft, beleef het is zeker van toepassing. Het is aan de Zieuwentse bevolking om deze slogan ook in de toekomst in ere te houden. 2.3 De kern van Zieuwent De kern van Zieuwent is gebouwd rondom de kerk, zoals zoveel esdorpen in de Achterhoek. De oorspronkelijke kerk was te klein om alle gelovigen te kunnen herbergen, dus rond 1900 werd er besloten tot de bouw van een nieuwe kerk. Deze nieuwe kerk heet de St. Werenfriduskerk en wordt wel de Kathedraal van de Achterhoek genoemd. De bouw van deze kerk startte in 1898 en al in 1899 werd de kerk in gebruik genomen. De kosten voor de bouw van deze kerk zijn door de Zieuwentse bevolking zelf bijeengebracht. Ook veel van de bouwwerkzaamheden zijn door de bewoners zelf gedaan. 2.4 Economie en werkgelegenheid In Zieuwent is op dit moment nog een behoorlijke middenstand aanwezig in vergelijking met sommige andere Achterhoekse dorpen. Voor de basisbehoefte kan de Zieuwentse bevolking nog steeds bij de eigen middenstand terecht. Naast de middenstand zijn er in Zieuwent nog diverse andere voorzieningen aanwezig. Zo zijn er een huisartsenpraktijk met apotheek, een basisschool, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een multifunctioneel sportcentrum aanwezig. Het is erg belangrijk dat de middenstand en de voorzieningen in de toekomst voortbestaan en dat de kern van Zieuwent haar sociale functie en hiermee de leefbaarheid behoudt. Ten westen van Zieuwent bevindt zich sinds enkele jaren een bedrijventerrein. Hier zijn bedrijven gevestigd die vroeger in de kern van Zieuwent gevestigd waren, maar zich nu om diverse redenen daarbuiten hebben gevestigd. 2.5 Wonen De laatste 10 à 15 jaar is er aan de rand van de kern een aantal woningen bijgebouwd. Ten zuiden van Zieuwent is een nieuwbouwplan gerealiseerd met woningen in diverse categorieën. Deze woningen worden bewoond door zowel Zieuwentenaren als mensen die oorspronkelijk ergens anders vandaan komen. 2.6 Verkeersveiligheid De bebouwde kom is onlangs veranderd in een 30 km-zone. Dit om de veiligheid in de kern te bevorderen. Zieuwent is zowel per fiets als per auto van alle kanten goed te bereiken. Vanuit de richtingen Harreveld, Lichtenvoorde, Ruurlo en Beltrum zijn er wegen die naar het dorp leiden. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is minder goed. Het is lastig om met de bus in Zieuwent te komen. Dit is met name een probleem voor de Zieuwentse jongeren die elders studeren en voor ouderen die niet beschikken over eigen vervoer. 2.7 Het buitengebied van Zieuwent Het buitengebied van Zieuwent bestaat voornamelijk uit agrarisch gebied en voor een klein gedeelte uit natuur. De omgeving heeft een kleinschalige landelijke uitstraling door de vele bomen, bosjes en watergangen die door het gebied lopen. De aanwezige weide- en akkergronden die worden begrensd door deze watergangen en bossages, geven het gebied het uiterlijk van een groot landgoed. Door de aanleg van de kerkpaden is het gebied 4 van 19

19 uitermate geschikt voor wandel- of fietsrecreatie. Deze Zieuwentse kerkpaden zijn wandelen fietspaden met een totale lengte van ongeveer 10 kilometer. De paden zijn gemaakt door tientallen vrijwilligers. Ook het onderhoud wordt door vrijwilligers verzorgd. Een belangrijke reden om deze paden aan te leggen is de toegenomen drukte op de wegen van en naar Zieuwent. Dit leverde zeer gevaarlijke situaties op voor onder andere de schoolgaande jeugd. In 1994 is begonnen met de aanleg. Tegenwoordig zijn ook omliggende dorpen van Zieuwent begonnen met de aanleg van kerkpaden. Deze sluiten vaak aan op de kerkpaden van Zieuwent, zodat hierdoor een netwerk van mooie wandel- en fietsroutes ontstaat in een mooi natuurrijk gebied. 5 van 19

20 3 METHODE EN WERKWIJZE 3.1 Inleiding Door een steeds mondiger en minder maakbaar wordende samenleving is gezocht naar andere planvormen waarin de overheid samen met burgers beslist wat er gebeurt. De overheid zoekt steeds meer naar samenwerkingsvormen met de burgers en omgekeerd. Burgers kunnen in een dorpsplan hun wensen en gewenste toekomstige ontwikkeling uiteenzetten. Met het dorpsplan onder de arm kunnen de burgers gemakkelijker aan de overheid duidelijk maken wat zij met hun dorp willen en hoe het dorp volgens hen leefbaar kan blijven. 3.2 Begrip leefbaarheid In het dorpsplan staat leefbaarheid centraal: hoe houden of krijgen we een leefbaar dorp? Als we praten over leefbaarheid, waar hebben we het dan op z n Zieuwents over? Leefbaarheid is: Ow good veul n over un umgeving woar ij ow ei kwiet kunt, ow natjen en dreugjen hebt en kunt kriegen en woar de leu zich betrokken veult en zich bekommert um wat d r zich in de buurte afspült (Hulshof, 2005). Leefbaarheid is een begrip dat te maken heeft met de beleving die je voelt voor je omgeving. Het is de waardering voor je woonomgeving en het hebben van een prettige arbeidsplek en het daarbij horende inkomen. Ook het hebben van goede voorzieningen waar je achter staat zijn belangrijke aspecten. De betrokkenheid die de bewoners voelen voor hun dorp geeft de kwaliteit van leefbaarheid van dat dorp aan. 3.3 Proces tot leefbaarheidsvisie In de afgelopen jaren signaleren bewoners in kleine kernen problemen van diverse aard. Door schaalvergroting bij bedrijven, gemeenten en middenstand, verdwijnen er steeds meer voorzieningen uit het dorp. Er is sprake van stilstand of zelfs achteruitgang van de leefbaarheid en voorzieningen. Vaak is het voor overheden niet echt duidelijk wat de dorpsbewoners willen en voor de dorpsbewoners is het beleid van de gemeente vaak maar een vaag iets. Om het voor de bewoners mogelijk te maken met hun eigen breed-gedragen visie naar de overheid te gaan om hun wensen duidelijk te maken heeft de VKK een methode (stappenplan) ontwikkeld waarbij een dorpsplan/visie wordt gemaakt voor en door het hele dorp. De mensen uit het dorp komen zelf aan het woord en hebben direct invloed op de visie die wordt opgesteld over hun dorp. Door het hele dorp te betrekken bij het opstellen van een visie wordt draagvlak voor het dorpsplan gecreëerd. Om inzicht te krijgen in het proces dat voor het maken van dit dorpsplan is doorlopen, is in bijlage 2 een overzicht van het stappenplan opgenomen. In 15 stappen wordt aangeven welke activiteiten moeten plaatsvinden om tot een goed dorpsplan te komen. Elke stap weerspiegelt een fase waarvoor meerdere bijeenkomsten nodig kunnen zijn om tot een goed resultaat te komen. In bijlage 2 is een beschrijving van de verschillende stappen opgenomen. Het stappenplan is in het kort in te delen in de volgende onderdelen: - Inventarisatie - Idee vorming - Interactie - Opstellen van het dorpsplan 6 van 19

21 - Presentatie aan het dorp - Aanbieden aan de gemeente 3.4 Organisatie rond het dorpsplan Om het dorpsplan te maken is er een dorpswerkgroep (DWG) ingesteld die bestaat uit verschillende inwoners van Zieuwent. De DWG is een afspiegeling van het dorp wat betreft leeftijdsopbouw, beroepen en opleiding zodat alle verschillende belangen vanaf het begin vertegenwoordigd worden. De DWG heeft alle fasen van het dorpsplan voorbereid en het organisatie team (O-team, zie bijlage 2, stap 2) heeft zorg gedragen voor alle praktische zaken (het verzorgen en verspreiden van de nieuwsbrief, het contact met de pers en regelen van vergaderruimten et cetera). Het O-team bestaat uit enkele leden van de DWG. De DWG is allereerst bezig geweest met de voorbereiding van de eerste dorpsbijeenkomst: de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hebben alle inwoners de kans gehad om hun ideeën over de ontwikkeling van Zieuwent kenbaar te maken. De startbijeenkomst is de basis van het dorpsplan. Door de inwoners zelf te laten weergeven wat hun ideeën zijn en hen te laten aangeven wat hun prioriteiten zijn, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de wensen. Na een rangschikking van alle ideeën onder de door de DWG geselecteerde thema s, hebben de aanwezigen aan bepaalde ideeën prioriteit gegeven. De onderwerpen met de hoogste prioriteit komen in de uitvoeringsfase als eerste aan bod. Na deze startbijeenkomst heeft er een toetsingsbijeenkomst plaatsgevonden waarvoor bedrijven, instanties en overheden zijn uitgenodigd. Het doel van deze bijeenkomst was te inventariseren welke bijdrage aan uitvoering deze partijen kunnen en willen leveren en draagvlak voor het dorpsplan te creëren. Uiteindelijk wordt het dorpsplan in zijn geheel gepresenteerd aan het dorp en de burgemeester en wethouders van de gemeente. Hierna kan gestart worden met de uitvoering van genoemde ideeën uit het dorpsplan. 7 van 19

22 4 INVENTARISATIE WENSEN ZIEUWENT IN DE TOEKOMST 4.1 Startbijeenkomst Niemand kent Zieuwent beter dan de inwoners van het dorp zelf. De één woont er zijn of haar leven lang al, terwijl de ander er pas op latere leeftijd is komen wonen. Een ieder heeft een beeld van het dorp, en natuurlijk ook een beeld van wat er beter kan. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen is Zieuwent een hecht dorp met veel sociale samenhang. Tijdens de startbijeenkomst hebben inwoners van Zieuwent de gelegenheid gekregen om wensen en ideeën over de ontwikkeling van Zieuwent kenbaar te maken.150 inwoners van Zieuwent hebben de startbijeenkomst bijgewoond. In tabel 1 een overzicht van thema s die in de voorselectie door de DWG zijn aangewezen als belangrijkste thema s voor Zieuwent: Wonen - ouderen - jongeren - vrijkomende agrarische bebouwing - locaties in en buiten het dorp - huur / koop - overig / algemeen Infrastructuur - water - bereikbaarheid - veiligheid - kwaliteit - overig / algemeen Economie en werkgelegenheid - middenstand - recreatie - bedrijven - overig / algemeen Sociale samenhang Hoe kan deze worden behouden en versterkt. - vrijwilligers - verenigingen - overig / algemeen Voorzieningen - ouderen - jongeren - openbaar vervoer - overig / algemeen Overige punten Tabel 1 Overzicht belangrijkste thema s startbijeenkomst De startbijeenkomst geeft een eerste indruk van wat de wensen van de inwoners voor de ontwikkelingen in Zieuwent zijn, maar ook waar de knelpunten volgens haar inwoners liggen. Op deze avond zelf zijn alle ideeën geïnventariseerd en is er een prioritering gegeven aan de ideeën. In totaal zijn er meer dan 300 ideeën naar voren gebracht. Een reactie van een aanwezige was als volgt: Het was vooral een nuttige avond omdat er vaak iets ad hoc gerealiseerd wordt en er nu met het dorpsplan een langetermijnplanning gemaakt wordt In tabel 2 staan de door de aanwezigen als meest belangrijk aangegeven ideeën. Er zijn veel meer ideeën geopperd en ook knelpunten gesignaleerd op de startbijeenkomst dan in deze samenvattende tabel staan weergegeven. Het totale overzicht van ideeën is terug te vinden in bijlage 1. Er is naar gestreefd deze ideeën in de uitvoering te betrekken. Onderzocht wordt welke oplossingen mogelijk zijn en of partijen die nodig zijn aan de uitvoering hun steentje willen bijdragen. Niet alles zal direct gerealiseerd kunnen worden en sommige ideeën misschien helemaal niet. Geprobeerd wordt bij de uitvoering van de ideeën zoveel mogelijk burgers te betrekken. 8 van 19

23 Wonen - betaalbare woningen voor jongeren - behoefte aan starterswoningen en senioren woningen - mogelijkheden tot boerderijsplitsing - bouwen naar behoefte Infrastructuur - informatiebord aan/langs de toegangswegen - ontlasten dorpsstraat, minder (zwaar) verkeer - geen A 18 - wel A 18 - fietspaden Voorzieningen - jeugdhonk - voorzieningen voor jeugd van 12 tot 15 jaar - een Kulturhus - voor ouderen meer zorgvoorzieningen - een grote speelplaats - buurtbus / regiotaxi Economie en werkgelegenheid - middenstand behouden - voor bedrijven: versimpeling van regels - mogelijkheden tot recreatie, campings / overnachtingen Sociale samenhang - behouden vrijwilligers - kennis uitwisselen Overige punten - meer natuur - minder natuur Tabel 2 Overzicht belangrijkste uitkomsten startbijeenkomst Zoals te zien is in de bovenstaande tabel is er voor het thema wonen concrete vraag naar starters- en seniorenwoningen. Eén van de bouwbedrijven had hiervoor al concrete plannen voordat het dorpsplan gereed was, namelijk voor de bouw van appartementen en huizen op de plek van Zalencentrum Bongers. Nog voor het dorpsplan af is liggen er al concrete plannen die inspelen op de behoeften die naar voren komen in de ideeën die zijn ingebracht op de startbijeenkomst. Het dorpsplan is een middel om dergelijke behoeften in een dorp helder weer te geven. 4.2 Toetsingsbijeenkomst Het is belangrijk om verder te kijken dan alleen de ideeën die in Zieuwent naar voren zijn gekomen. Niet alleen de Zieuwentenaren hebben invloed op hun dorp, maar ook de vele bedrijven en (overheids)instanties die wat met het dorp te maken hebben. Om een beeld te krijgen van wat bedrijven en organisaties kunnen en willen bijdragen aan de uitvoering van bepaalde ideeën, en om het draagvlak voor het dorpsplan te vergroten, is na de startbijeenkomst een bijeenkomst georganiseerd waarvoor belanghebbende bedrijven en organisaties zijn uitgenodigd: de toetsingsbijeenkomst. De uitkomsten van de startbijeenkomst hebben de basis gevormd voor de toetsingsbijeenkomst: voor de ideeën met de hoogste prioriteit zijn doelstellingen geformuleerd. Op de toetsingsbijeenkomst is de genodigden gevraagd in hoeverre zij de doelstellingen ondersteunen en in hoeverre zij zouden willen bijdragen aan de daadwerkelijke uitvoering. In het hierop volgende hoofdstuk worden de uitkomsten van de start- en toetsingsbijeenkomst beschreven. Naar aanleiding daarvan wordt er een visie voor het betreffende onderdeel geformuleerd. Immers, het dorpsplan is een visie, en niet al een uitvoeringsplan. 9 van 19

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Beuningen 23 september 2013 1 Introductie Onder de titel Dorpsplan Beuningen 2025 geven we een overzicht van de gewenste activiteiten voor de komende 10 jaar. Dit

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen Inleiding Op 7 januari 2010 is het Dorpsplan Nieuwveen door de gemeente vastgesteld. Nieuwveen was het eerste dorp in de gemeente Nieuwkoop waar de gemeente dorpsgericht wilde werken met een dorpsraad.

Nadere informatie

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN

DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN DORPSPLANNEN MAKEN 1 FEBRUARI 2011 GEMEENTE GELDERMALSEN VKK Gelderland Uitgangspunten dorpsplan volgens VKK Methodiek Succesfactoren en Struikelblokken VKK GELDERLAND Overkoepelende organisatie voor dorpsbelangenorganisaties

Nadere informatie

Bevindingen monitoring uitvoering dorpsplannen

Bevindingen monitoring uitvoering dorpsplannen Bevindingen monitoring uitvoering dorpsplannen Een studie naar de effecten van een dorpsplan en de ervaringen van dorpsbelangenorganisaties met de uitwerking ervan in 16 kleine kernen September 2009 Bevindingen

Nadere informatie

Naar een dorpsvisie Inhoudsopgave 1. Dorpsvisies 2. Doel 3. Werkwijze 4. Tijd & kosten 5. Communicatie 6. Aandachtspunten 7.

Naar een dorpsvisie Inhoudsopgave 1. Dorpsvisies 2. Doel 3. Werkwijze 4. Tijd & kosten 5. Communicatie 6. Aandachtspunten 7. Naar een dorpsvisie Als dorpen - meer dan nu - invloed willen uitoefenen op ontwikkeling van hun dorp, dan is het van belang dat zij goed beslagen ten ijs komen. Planvorming was altijd voornamelijk een

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Werksessie. Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media. Inspiratiedag 4 oktober 2014

Werksessie. Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media. Inspiratiedag 4 oktober 2014 Samenwerken aan een dorpsplan Vernieuwde aanpak met inzet van social media Inspiratiedag 4 oktober 2014 Samenwerken, voorbereid op de toekomst Niels Olthof, VKK-FDG Stef Veldkamp, dorpsraad Gaanderen Even

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten woondroom voor betrokke Op Providentia in Sterksel wonen mensen

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Opzet Dorpsontwikkelingsplan Buitengewoon wonen, werken en leven.

Opzet Dorpsontwikkelingsplan Buitengewoon wonen, werken en leven. Opzet Dorpsontwikkelingsplan 2 2012-2017 Buitengewoon wonen, werken en leven. Inleiding is een vervolg op het eerste dorpsplan (2004-2010). Dit nieuwe dorpsplan loopt vanaf 2011 tot 2017. Momenteel zijn

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

DE ZHVKK VERBREEDT UW HORIZON..44ig«- Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen

DE ZHVKK VERBREEDT UW HORIZON..44ig«- Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen DE ZHVKK VERBREEDT UW HORIZON ^ < 3 r e _ e -/1 ' P r s -.44ig«- Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen LEEFBAARHEID KLEINE KERNEN OP HET SPEL De provincie Zuid-Holland bestaat uit ongeveer 130 kleine

Nadere informatie

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Ter verbetering van de leefbaarheid in Oostrum vragen wij 15 minuten van uw tijd. Deze enquête heeft tot

Nadere informatie

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied 05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied In dit hoofdstuk wordt de structuurvisie verdiept: wat betekent deze visie voor de kernen en het buitengebied? Het wordt in dit hoofdstuk allemaal

Nadere informatie

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE ENQUÊTE DORPSRAAD ROSSUM LEMSELO VOLTHE 2012 1 Nu en in de nabije toekomst: wat leeft er bij u? Januari 2012 Geachte inwoner(s)

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel 2014-2018 Startnotitie 1 Inleiding De gemeente Scherpenzeel ligt in de Gelderse Vallei en is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe.

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe. Beste dorpsgenoten, Uw mening telt!!! U wilt uw dorp leefbaar houden, wij ook! Daarom zijn wij op zoek naar uw mening, tips en adviezen. Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om

Nadere informatie

Een dorpsplan maken: Leefbaarheid in perspectief

Een dorpsplan maken: Leefbaarheid in perspectief Een dorpsplan maken: Leefbaarheid in perspectief Deze brochure is bestemd voor besturen van dorpsbelangenorganisaties, dorpswerkgroepen (DWG) en gemeenten. U denkt blijkbaar na over het maken van een dorpsplan.

Nadere informatie

Mijn mening over harmelen.nl

Mijn mening over harmelen.nl Mijn mening over harmelen.nl Woonvisie Beleid in opdracht van Gemeenteraad Democratisch besluit Breed draagvlak Handvat voor alle partijen Geeft een inventarisatie over het huidige woning voorraad Uitvoeringskader

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Enquête Wonen. Algemene vragen. Leeftijd. loondienst / zelfstandig / geen. Werk in Merselo. bebouwde kom / buitengebied. huurwoning / koopwoning

Enquête Wonen. Algemene vragen. Leeftijd. loondienst / zelfstandig / geen. Werk in Merselo. bebouwde kom / buitengebied. huurwoning / koopwoning Enquête 2017 Algemene vragen Geslacht Leeftijd Werk Werk in Merselo Wonen Wonen M / V.. loondienst / zelfstandig / geen J / N bebouwde kom / buitengebied huurwoning / koopwoning Wonen In welk soort woning

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

Onderzoek woonservicegebieden

Onderzoek woonservicegebieden Gemeente Dalfsen Onderzoek woonservicegebieden Kern: Lemelerveld Onderzoek uitgevoerd en opgesteld: - Lemelerveld: Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld - Dalfsen: Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen - Nieuwleusen:

Nadere informatie

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland de Agenda van Brabant kansen voor het platteland Inleiding In deze korte notitie reikt de vereniging kleine kernen noord-brabant u handvatten aan die de agenda voor de toekomst positief kunnen beïnvloeden.

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

Zorg om het Dorp Mariahout

Zorg om het Dorp Mariahout Zorg om het Dorp Mariahout Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorg om het Dorp Mariahout Inleiding Bij het uitwerken van het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Dorpsplan VRAGENDER December 2013

Dorpsplan VRAGENDER December 2013 Dorpsplan VRAGENDER December 2013 Inhoudsopgave I II Aanleiding Werkwijze II.1 II.2 Inwonersavond Website Voorwoord III IV V VI VII Het landschap Komende jaren Bibliobus Bevolkingsopbouw-onderzoek Ouderen

Nadere informatie

Visie voor Marken op de Toekomst (1/20)

Visie voor Marken op de Toekomst (1/20) Visie voor Marken op de Toekomst (1/20) -Waarom, hoe en wat? -Speerpunten visie -Knelpunten -Vragen? Openbare Vergadering Eilandraad 1 december 2014 Visie voor Marken op de Toekomst (2/20) Waarom? Leefbaarheid

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Onderzoek woningbehoefte

Onderzoek woningbehoefte Onderzoek woningbehoefte Woningbouw stagneert in Waarde. Wie wil er in Waarde wonen? Waarde, april 2017 Aan: Gemeente Reimerswaal R&B Wonen Wethouder J. Sinke Directeur P. Bevers Postbus 70 Van der Biltplein

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Visie werkgroep recreatie en toerisme, economie en veiligheid.

Visie werkgroep recreatie en toerisme, economie en veiligheid. Visie werkgroep recreatie en toerisme, economie en veiligheid. Aanleiding: Toekomstvisie Oostflakkee 2030 In oktober 2007 is de voormalige gemeente Oostflakkee gestart met de ontwikkeling van een Toekomstvisie

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Beesd, oktober 2017 - 2 - Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Resultaten enquête woonbehoeften Beesd 4 Enquête woonbehoeften Beesd 12 Beesd voor Elkaar 18 - 3 - Voorwoord

Nadere informatie

Korte termijn visie 2014 2018

Korte termijn visie 2014 2018 Korte termijn visie 2014 2018 Wij willen een dorp met een constant of licht groeiend bewonersaantal, waarin alle basisvoorzieningen minimaal op het huidige peil blijven. Wij willen dat jong en oud elkaar

Nadere informatie

Stichting Leefbaarheidsgroep Bergharen

Stichting Leefbaarheidsgroep Bergharen Stichting Leefbaarheidsgroep Bergharen ANBI-status Vereiste vermelding van gegevens in verband met de ANBI-status Stichting Leefbaarheidsgroep Bergharen De Stichting Leefbaarheidsgroep Bergharen, hierna

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Bijlage. Aktualisering van de opgestelde. dorpsvisie

Bijlage. Aktualisering van de opgestelde. dorpsvisie Bijlage Aktualisering van de opgestelde dorpsvisie 1 Inleiding: waarom een aktualisering van de dorpsvisie? In onze dorpsvisie van juni 2006 staan de toekomstige gewenste ontwikkelingen van Garyp verwoord.

Nadere informatie

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven.

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven. Verslag en uitkomst van de presentatie gehouden op maart 2008. Op maandag maart zijn er drie scenario s c.q. drie verschillende visies voor de toekomst van Hellouw door de dorpsbelangenvereniging gepresenteerd

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

Leefbaarheid is mensenwerk. Leeuwarden, 21 maart 2013 Roosje van Leer, STAMM

Leefbaarheid is mensenwerk. Leeuwarden, 21 maart 2013 Roosje van Leer, STAMM Leefbaarheid is mensenwerk Leeuwarden, 21 maart 2013 Roosje van Leer, STAMM Programma Wat is leefbaarheid? Krimp en leefbaarheid Ontwikkelingen op het platteland Hoe meet je leefbaarheid? Wat is van invloed

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Jaarverslag van de Dorpsbelangenvereniging Hellouw Juli 2008

Jaarverslag van de Dorpsbelangenvereniging Hellouw Juli 2008 Jaarverslag van de Dorpsbelangenvereniging Hellouw Juli 2008 Vanaf de vorige ledenvergadering [november 2007] is het volgende te vermelden betreffende de activiteiten van de Dorpsbelangenvereniging Hellouw.

Nadere informatie

Bijlage 1 Verslag van de verschillende discussiegroepen d.d. 6 november 2014

Bijlage 1 Verslag van de verschillende discussiegroepen d.d. 6 november 2014 Bijlage 1 Verslag van de verschillende discussiegroepen d.d. 6 november 2014 Aantekeningen thema Maatschappelijk Vastgoed Functie kerk: Belangrijk: Trouw en rouw blijven behouden Beperkte functie nu zijn

Nadere informatie

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen Beleidskader Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen In het buitengebied 1. Inleiding Het Streekplan Gelderland (2005) biedt nieuwe beleidsruimte voor

Nadere informatie

Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan "Nieuweschoot"

Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan Nieuweschoot B i j l a g e n Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan "Nieuweschoot" Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan "Nieuweschoot" dinsdag 22 januari

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSVISIE KLEINE KERNEN VAN OOST GELRE

LEEFBAARHEIDSVISIE KLEINE KERNEN VAN OOST GELRE LEEFBAARHEIDSVISIE KLEINE KERNEN VAN OOST GELRE Lievelde Mariënvelde Zieuwent Vragender Zwolle Harreveld Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze kleine kernen ook in de toekomst leefbaar zijn? GROENLO

Nadere informatie

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt. Dit Masterplan moet antwoord geven op de onderstaande vragen;

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt. Dit Masterplan moet antwoord geven op de onderstaande vragen; Masterplan; Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Dit Masterplan moet antwoord geven op de onderstaande vragen; - Zijn Heetense jongeren en starters überhaupt genegen om in ons dorp te (blijven)

Nadere informatie

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Doel en opbrengst Debat van Baarle De gemeente wil graag samen met bewoners en belangenvertegenwoordigers de toekomst van de gemeente creëren. In het eerste

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus Fleringen Fleringen start dit najaar met het maken van een Dorpsplan

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Aan tafel in Overasselt

Aan tafel in Overasselt Aan tafel in Overasselt Dorp in ontwikkeling Overasselt maakte in 2009 een dorpsplan. Tijdens de Inspiratiedag op 3 oktober 2015 kregen we een rondleiding door het dorp om met eigen ogen de resultaten

Nadere informatie

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen 26-11-2013 Agenda 1. Opening 2. Terugblik tweede dorpsavond 3. Uitwerken actieplan (in deelgroepen) 4. Plenaire terugkoppeling 5. Doorkijk vervolg gebiedsplan

Nadere informatie

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Schriftelijke raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek

Nadere informatie

Bouwen voor Leegstand?

Bouwen voor Leegstand? Bouwen voor Leegstand? Een peiling naar de woonbehoefte van de inwoners van West Maas en Waal. April 2012 Dit rapport wordt u gratis aangeboden door de SP afdeling in oprichting West Maas en Waal. Gegevens

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst!

Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst! Samenvatting bijeenkomst Overasselt Senioren zelf aan zet voor hun toekomst! Project: Voorzieningenladder voor zelfstandig wonende ouderen Datum: 27-2-13 Locatie: Verenigingsgebouw Overasselt Tijd: 14.00-16.00

Nadere informatie

BEVOLKINGSGROEI VERGELEKEN

BEVOLKINGSGROEI VERGELEKEN 31 mei 2016 KERNCIJFERS BUNNIK BEVOLKINGSOPBOUW De grafiek geeft de bevolkingspiramide voor Bunnik in 2013 weer. Iedere staaf representeert een leeftijdsklasse en toont het percentage dat deze leeftijdsklasse

Nadere informatie

Dorpsvisie. Zorgvlied, Wateren en Oude Willem

Dorpsvisie. Zorgvlied, Wateren en Oude Willem Dorpsvisie Zorgvlied, Wateren en Oude Willem 2015-2025 Voorwoord In de statuten van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Zorgvlied-Wateren-Oude Willem staat geschreven: De vereniging stelt zich ten doel

Nadere informatie

Dorpsbrede bijeenkomst Bouwen & Wonen in Bergharen op weg naar 2025

Dorpsbrede bijeenkomst Bouwen & Wonen in Bergharen op weg naar 2025 Dorpsbrede bijeenkomst Bouwen & Wonen in Bergharen op weg naar 2025 Doelstelling van vanavond 1. Informatie delen over het belangrijke thema bouwen en wonen in het kader van de leefbaarheid 2. Met elkaar

Nadere informatie

TJUCHEM. Dorp met een visie

TJUCHEM. Dorp met een visie TJUCHEM Dorp met een visie 2017-2027 Inhoud. Inleiding. Blz. 1 Plan van aanpak dorpsvisie 2017 2027. Blz. 2 Zwakke en sterke punten van Tjuchem. Blz.3 Kansen en bedreigingen voor Tjuchem. Blz.4 Visie verkeer.

Nadere informatie

Uitslag enquête wonen en ondernemen Vessem

Uitslag enquête wonen en ondernemen Vessem Dorpsraad VESSEM wvnv.dorpsraad vebbcnrdai^nl Pagina 1 van 7 Uitslag enquête wonen en ondernemen Vessem 1 Inleiding 1 2 Conclusie en aanbevelingen 1 2.1 Conclusie: 2 2.2 Aanbevelingen 3 3 De behoefte aan

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Wijkplan Koudekerk aan den Rijn

Wijkplan Koudekerk aan den Rijn Wijkplan Koudekerk aan den Rijn 2016-2017 Gemeente Alphen aan den Rijn 1 1. Koudekerk: een dorp met een duidelijke mening Koudekerk aan den Rijn is een echt dorp in Het Groene Hart. De oorsprong voert

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Helemaal oneens. Helemaal eens Geen mening. Neutraal Eens. Oneens

Helemaal oneens. Helemaal eens Geen mening. Neutraal Eens. Oneens Algemeen 1. Bent u een man of een vrouw? 0 Man 0 Vrouw 2. Wat is uw geboortejaar?... 3. Hoe betrokken voelt u zich bij het dorp? 0 Zeer betrokken 0 Redelijk betrokken 0 Nauwelijks betrokken 0 Niet betrokken

Nadere informatie

Ell, een dorp in ontwikkeling!

Ell, een dorp in ontwikkeling! Ell, een dorp in ontwikkeling! In deze folder zijn de hoofdlijnen uit het Dorpsontwikkelingsplan Visie op de toekomst van Ell tot 2020 (DOP, april 2008) samengevat. Via onze website www.dorpsraadell.nl

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U < 18 jaar. 0 18 tot 25 jaar. 3 25 tot 35 jaar. 7 35 tot 45 jaar 18 45 tot 55 jaar. 14 55 tot 65 jaar. 20 65 tot 75 jaar. 9 > 75 jaar 9 Totaal

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur.

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur. Bijlage I Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur. Eenmalige budgetten voor onderwerpen die op korte termijn kunnen starten. De verschillende werkgroepen hebben eenmalig een

Nadere informatie

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk De samenleving verandert. Bewoners pakken steeds meer zelf op en gemeenten geven meer ruimte aan lokale bewonersinitiatieven (CMO STAMM, 2015).

Nadere informatie

ENQUÊTE BASISONDERWIJS Z W A R T E B R O E K - T E R S C H U U R

ENQUÊTE BASISONDERWIJS Z W A R T E B R O E K - T E R S C H U U R ENQUÊTE BASISONDERWIJS Z W A R T E B R O E K - T E R S C H U U R Onderzoek naar de wensen van de ouders over de toekomst van het basisonderwijs in de dorpen Zwartebroek en Terschuur Onderdeel van COLOFON

Nadere informatie

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug!

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug! De Groene Corridor langzaam verkeersbrug Wilhelminakanaal Als eerste zullen we enkele kanttekeningen plaatsen bij de Groene Corridor. Vervolgens komt onze enquête aan bod en tot slot zullen we enkele conclusies

Nadere informatie