Wat is het nut van de WeWiE? Passen de wetenschapswinkels nog wel in het beleid van de TU/e? Is de WeWiE nog wel van deze tijd?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is het nut van de WeWiE? Passen de wetenschapswinkels nog wel in het beleid van de TU/e? Is de WeWiE nog wel van deze tijd?"

Transcriptie

1 Voorwoord Het masterplan van de TU/e en de daarbij behorende bezuinigingen hebben gevolgen gehad voor de WeWiE. In totaal wordt in 2002 een ton bezuinigd op een budget van ongeveer gulden. Alle wetenschapswinkels hebben zich ingezet om deze ton te behouden, maar de WeWiE moest eraan geloven. Ook de Elektrowinkel. Door het zware weer wat op komst was, is de WeWiE kritisch naar zichzelf gaan kijken en zijn de volgende vragen aan bod gekomen: Wat is het nut van de WeWiE? Passen de wetenschapswinkels nog wel in het beleid van de TU/e? Is de WeWiE nog wel van deze tijd? Afgezien van de laatste paar maanden. Die in het teken stonden van de bezuinigingen van 2002, was 2001 een mooi jaar voor de Elektrowinkel. Het bestuur wil de volgende personen bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij de Elektrowinkel: De begeleidingscommissie van de Elektrowinkel, bestaande uit: Gerard Jacobs, Herman Ossevoort en Remi Zorge. Hartelijk bedankt voor jullie steun! De faculteit Elektrotechniek en alle medewerkers die in 2001 voor ons klaar stonden. Alle studenten die zich, ondanks de studiedruk, hebben ingezet voor de winkel. Zonder deze waardevolle mensen zou het winkelwerk niet mogelijk zijn. Verder willen wij onze donateurs bedanken voor hun financiële steun. In 2001 waren dat de volgende bedrijven: Nederlandse Philips Bedrijven B.V., Shell Nederland B.V. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Sander van Boxtel Bart Janssen Ruud Kalis Frank Rentmeester

2 VOORWOORD 1 INLEIDING 3 1. ALGEMENE ZAKEN PERSONEEL EN BETALING EVALUATIE VAN DE BEMERKTE PROBLEMEN IN AANVRAGEN EN OPDRACHTEN INLEIDING VERGELIJKING MET VOORGAANDE JAREN OVERZICHT VAN AANVRAGEN EN OPDRACHTEN PUBLICITEIT INLEIDING INTERNE PUBLICITEIT EXTERNE PUBLICITEIT CENTRALE PUBLICITEITSVERGADERING TOEKOMSTPLANNEN FINANCIËN INLEIDING BEGROTING 2001 EN ALGEMEEN BEHEER 21 BIJLAGE 1: OVERZICHT VAN OPDRACHTEN M.B.T BIJLAGE 2: OVERZICHT UITBETALINGEN WINKELIERS IN BIJLAGE 3: BEGROTING ELEKTROWINKEL 2001/2002 EN UITGAVEN BIJLAGE 4: MOTIVERING BEGROTING ELEKTROWINKEL

3 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Elektrowinkel over het kalenderjaar De elektrowinkel tracht de kennis, die aanwezig is bij de studenten van de faculteit elektro- en informatietechniek aan de TU/e, over te dragen naar de maatschappij en alle aangenomen opdrachten met gepaste zorgvuldigheid te voltooien. Het jaarverslag zal een overzicht geven van alle werkzaamheden die het afgelopen jaar binnen en buiten de winkel hebben plaatsgevonden. Eerst zal de voorzitter aandacht besteden aan algemene zaken die van belang waren voor de winkel. Tevens zullen de problemen van 2001 worden besproken. Daarna zal een overzicht worden gegeven van het opdrachtenwerk in 2001 door het bestuurslid opdrachtbegeleiding. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de interne en externe publiciteit van de winkel door het bestuurslid publiciteit. In de laatste twee hoofdstukken komen de financiën van de winkel en het systeem- en materiaalbeheer aan de orde door respectievelijk de penningmeester en de voorzitter. 3

4 1. Algemene zaken 1.1 Personeel en betaling Het bestuur van de Elektrowinkel is in september van het jaar 2001 met drie man van bestuur gewisseld. In tabel 1.1 is de bezetting van de bestuursfunctie te zien. Januari September September - December Opdrachtbegeleiding Ward van Vlimmeren Sander van Boxtel Penningmeester Bart Janssen Bart Janssen Public Relations Frank van Heesch Frank Rentmeester Voorzitter Jochem Wildenberg Ruud Kalis Tabel 1.1: Overzicht bezetting 2001 De bestuursleden hebben voor hun werk betaald gekregen in de vorm van 1 studentassistentschap (SA) per maand. 1 SA komt overeen met 4 uur per week In de onderstaande tabel, tabel 1.1, is een overzicht gegeven van het totale aantal uren dat door winkeliers en bestuursleden is besteed aan winkelwerk. Bestuurswerkzaamheden 980 Vergaderingen 200 Begeleidingscommissie vergaderingen 140 Overige taken (incl. Begeleiding 640 projectleden) Opdrachtwerk 350 Opdrachten door bestuur 180 Opdrachten door projectleden (schatting) 170 Centraal overleg 41 Bestuurscommissie vergadering 27 Centrale Werkgroep Publiciteit 14 Totaal 1371 Tabel 1.2: Aantal aan winkelwerk bestede uren Het totale overzicht van de vergoeding is opgenomen in bijlage 2: overzicht uitbetalingen winkeliers Het overzicht is opgesplitst naar winkeliers met vermelding van de opdracht(en) waaraan ze gewerkt hebben. De totale vergoeding voor het jaar 2001 bedraagt fl. 1730,00. 4

5 Evaluatie van de bemerkte problemen in is net als 2000 geen slecht jaar geweest voor de Elektrowinkel. Vooral op het gebied van promotie naar studenten is er goed werk gedaan. Dit is te merken aan het aantal studenten (8) dat in 2001 voor het eerst actief is geweest in de winkel. De bestuurswisseling leverde weinig problemen op, dit vanwege de met succes toegepaste dakpanconstructie. Het grootste probleem van 2001 was de aankondiging van een bezuinging op het totale budget van de Wetenschapswinkel Eindhoven (WeWiE). De bestuurscommissie (BC) is medio 2001 gewaarschuwd, dat er gulden zou worden bezuinigd op het geld dat naar de winkels gaat. Als reactie daarop heeft een afvaardiging van de BC een beleidsnotitie ingediend bij het bestuurlijk overleg (BoV) van de universiteit. Dit leverde in eerste instantie geen resultaat op. Ondanks een artikel in de cursor en de nodige inspanningen van alle winkels moet er gulden bezuinigd worden op het budget van de winkels. Het gevolg hiervan voor de Elektrowinkel is dat er kritisch naar de begroting is gekeken. Een aantal posten zijn hierdoor lager of zelfs verdwenen. Dit is tevens het eerste jaar geweest dat de uitbetaling van het bestuur is opgenomen in de begroting. Hierdoor lijkt de begroting hoger dan voorgaande jaren (zie voorgaande jaarverslagen), dit is echter niet het geval. De begroting wordt voortaan niet meer ingediend bij de WeWiE maar bij de faculteit Elektrotechniek. Hierdoor ontstaat een betere controle op de besteding van het budget. Een ander gevolg van de bezuiniging is dat de discussie over de waarde van het winkelwerk weer op gang is gekomen. De Elektrowinkel heeft daarom een A4-tje opgesteld met daarin beknopt de doelstelling van de Elektrowinkel, de structuur en enkele statistieken wat betreft het aantal projecten en actieve studenten. Het boekhoudsysteem ORCA welke door de gehele TU/e gebruikt wordt, werkt nog steeds niet perfect. Dit is ook door het College van bestuur erkend. Er is wel verbetering ten opzichte van voorgaande jaren, dit mede dankzij de hulp van Stephan de Kruijf. Een probleem dat in 2002 waarschijnlijk opgelost zal worden, is het functioneren van de Werkgroep Publiciteit. Omdat deze werkgroep geen vaste coördinator heeft, ontbreekt de continuïteit die er in de BC wel is. Daarom is besloten om deze werkgroep voortaan onder te brengen in de BC. 5

6 2 Aanvragen en opdrachten 2.1 Inleiding Elke aanvraag die bij de Elektrowinkel binnenkomt (in 2001 waren dit er 38) wordt tijdens de wekelijkse bestuursvergadering besproken. Er wordt dan gekeken of de aanvraag binnen de doelstellingen van de Elektrowinkel past, zoals vastgelegd in de Winkelhandleiding. Zo mag de aanvrager geen commercieel doel nastreven en mag de aanvraag niet hobbyistisch van aard zijn. Ook mag het product waar de klant om vraagt niet al op de markt verkrijgbaar zijn. Dit laatste kan minder zwaar meewegen in de beoordeling als de klant er niet de financiële middelen voor heeft, en het maatschappelijk belang een grotere rol speelt. Uiteraard worden alleen aanvragen van elektrotechnische of informatietechnische aard aangenomen. Mocht een aanvraag worden afgewezen omdat deze niet aan alle voorwaarden voldoet, dan probeert de Elektrowinkel toch enig advies te geven over waar de klant dan wel terecht kan. Als de aanvraag niet binnen het vakgebied elektro- en informatietechniek valt, dan kan de aanvraag worden doorverwezen naar bijvoorbeeld één van de andere Wetenschapswinkels. Voldoet een aanvraag aan de voorwaarden en wordt deze aangenomen, dan komt de opdracht op de wachtlijst te staan. De opdracht blijft op de wachtlijst, staan totdat er een student gevonden wordt die de opdracht uit wil voeren. Het kan voorkomen dat door te weinig interesse voor een bepaalde opdracht, deze opdracht te lang op de wachtlijst blijft staan. Het bestuur probeert dit dan zoveel mogelijk op te vangen, door de betreffende opdracht zelf uit te voeren. Een student die geïnteresseerd is in een opdracht van de wachtlijst, neemt contact op met de Elektrowinkel. Deze wijst de student de opdracht toe, waarna eerst door de student een vooronderzoek gemaakt wordt. Hierin bekijkt het projectlid wat de klant precies wil en wat de eisen zijn. Ook wordt uitgezocht of de aanvraag niet al op de markt verkrijgbaar is. Verder wordt er globaal aangegeven wat voor soort mogelijkheden er zijn. Dit om het realisatieproces te vereenvoudigen en de haalbaarheid in te schatten. De student geeft zelf ongeveer aan hoeveel tijd het gehele project gaat duren. Dit alles komt terecht in een verslag. Tijdens een bestuursvergadering wordt gekeken of het vooronderzoek goed uitgevoerd is en de wensen en eisen van de klant duidelijk zijn. Het bestuur bepaalt ook of de urenspecificatie niet te hoog of te laag is. Als het vooronderzoek goedgekeurd wordt, wordt een contract opgesteld voor het uitvoeren van het project binnen de urenspecificatie. Hierna kan de student aan de slag met de uitvoering van het project. De apparatuur en het gereedschap dat aanwezig is in de Elektrowinkel, kan door de student gebruikt worden. Ook zijn veelgebruikte onderdelen voorhanden. Onderdelen of materiaal dat niet aanwezig is in de Elektrowinkel, kan in overleg met het bestuur elders gehaald of gekocht worden. Dit alles wordt gedeclareerd bij de penningmeester. 6

7 Het bestuur en met de name de projectbegeleider houdt regelmatig contact met de student om de voortgang te volgen. Op deze manier kan tijdig ingesprongen worden op eventuele problemen. Na afronding van het project wordt het product goedgekeurd door de begeleidingscommissie van de Elektrowinkel, waar het getest wordt op veiligheid en werking volgens het vooronderzoek. Als het product eenmaal goedgekeurd is, kan het geïnstalleerd worden bij de klant. De student sluit uiteindelijk het project af met een eindverslag, waarin de gebruikte oplossing staat, met gegevens over de schakelingen en materialen. De penningmeester zorgt dat de student uitbetaald wordt voor de geleverde prestatie. 7

8 2.2 Vergelijking met voorgaande jaren In het jaar 2001 zijn er 38 aanvragen binnengekomen. Dit is één aanvraag meer dan in 2000 en ligt boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (33). In figuur 2.1 is een overzicht te zien van het aantal aanvragen vanaf Figuur 2.1 Aantal aanvragen Figuur 2.2 Aantal afgehandelde opdrachten van Het aantal afgehandelde projecten (20) in 2001 ligt iets onder dat van 2000, maar nog altijd ver boven het aantal van de jaren daarvoor. In figuur 2.4 is het 8

9 aantal afgehandelde opdrachten in de periode 1995 tot en met 2000 weergegeven. Van het totaal aantal afgehandelde opdrachten blijft het grootste deel informatie opdrachten. Dit komt omdat dergelijke opdrachten minder tijd in beslag nemen en dus snel afgehandeld kunnen worden. In figuur 2.3 is te zien in welke soort opdrachten de afgehandelde projecten verdeeld waren. Aanpassing apparatuur 20% Overig 5% Informatie 55% Ontwikkeling apparatuur 20% Figuur 2.3 Onderverdeling afgehandelde projecten 2001 In figuur 2.4 is de status van de projecten op 31 december 2001 te zien. Dit zijn niet de gegevens over alleen Sommige projecten stonden al op de wachtlijst voor 2001, en zijn in 2001 in behandeling gegaan of afgerond. In behandeling 20% Doorverwezen 4% Wachtlijst 16% Afgehandeld 42% Afgewezen 18% Figuur 2.4 Status aanvragen 2000 per 31 dec

10 De wachttijd van een opdracht is de tijd tussen het tijdstip van de aanvraag van de opdracht en het tijdstip waarop de opdracht in behandeling is genomen. In figuur 2.5 is de wachttijd van de in het jaar 2001 aangenomen opdrachten weergegeven. Dankzij het groot aantal informatie opdrachten is de gemiddelde wachttijd laag. 5 maanden 25% 2-5 maanden 4% < 2 maanden 71% Figuur 2.5 Wachttijd aangenomen opdrachten 2001 De doorlooptijd van een opdracht is de tijd tussen het tijdstip van de aanvraag van de opdracht en het tijdstip van afronding van de opdracht. In figuur 2.6 is de doorlooptijd van de in het jaar 2001 afgehandelde opdrachten weergegeven. > 9 maanden 14% 4-9 maanden 14% < 4 maanden 72% Figuur 2.6 Doorlooptijd afgehandelde opdrachten

11 2.3 Overzicht van aanvragen en opdrachten In bijlage 1 is een overzicht opgenomen waarin te zien is wat er in het jaar 2000 met de aanvragen en opdrachten is gebeurd. Ook is te zien wat de huidige status van de opdrachten is. 11

12 3. Publiciteit 3.1 inleiding Eén van de functies van het elektrowinkelbestuur is de pr-functionaris. Deze heeft als functie dat de winkel naamsbekendheid verkrijgt. Dit moet hij voor zowel intern als extern verzorgen. Interne publiciteit houdt in alle publieksactiviteiten binnen de TUE. Externe publiciteit alles buiten de TUE. De PR-functionaris moet zich op een aantal doelgroepen richten. Eén van deze doelgroepen zijn de studenten. Projecten worden immers door studenten uitgevoerd. Het is dus nodig om naamsbekendheid onder de studenten te verkrijgen, vooral onder de eerstejaars studenten. Hiervoor organiseert de Elektrowinkel een aantal festiviteiten, zoals het beroemde Frikadellen Freet Festijn. Naast de studentenwerving, moeten er ook projecten binnengehaald worden. Een andere doelgroep van de pr-functionaris zijn de mensen met potentiële projecten. Om de aandacht van deze mensen te trekken, worden er allerlei activiteiten buitenom en met de TUE ontplooit. Deze activiteiten zijn o.a. artikelen in de krant en weekbladen plaatsen of ons te presenteren op de publieksdag. Een derde taak van de PR-functionaris is dat hij om de 6 weken een publiciteitsvergadering bijwoont. Dit zijn vergaderingen, waarbij alle PRfunctionarissen van alle winkels bij elkaar komen. Daarbij worden activiteiten besproken om als één geheel, nl. de Wetenschapswinkels Eindhoven, naar voren te komen. 3.2 Interne publiciteit De interne publiciteit is bedoeld om studenten te werven, die zich als projectlid aanmelden. Die worden via een aantal ludieke activiteiten geworven. Die activiteiten worden beschreven in deze paragraaf. Door deze activiteiten worden studenten nieuwsgierig wat de Elektrowinkel te bieden heeft. Namelijk een bijbaantje op eigen vakgebied, wat studenten aantrekt. Daarom is het belangrijk dat de Elektrowinkel zich manifesteert onder de studenten en een goede naam opbouwt. Intro De Intro is een week waarin de nieuwe generatie studenten kennis maken met de universiteit. Dinsdag is hiervan de dag waarop deze nieuwe studenten kennis maken met diverse verenigingen, faciliteiten en activiteiten die hun faculteit rijk is. De nieuwe studenten aan de faculteit Elektrotechniek worden op deze dinsdag in kleine groepen rondgeleid door de faculteit. Een bezoek aan de Elektrowinkel hoort bij deze rondleiding. Bij de Elektrowinkel kregen deze groepen studenten kort te horen wat de Elektrowinkel is, wat ze doen en hoe de studenten deel uit kunnen maken van de winkel. Tevens is er een soldeerwedstrijd georganiseerd, waarbij studenten zo snel mogelijk een eenvoudige schakeling in elkaar moeten zetten. Dit alles onder het genot van wat fris en een warme frituursnack. 12

13 Tijdens de Intro probeert de Elektrowinkel niet de nieuwe studenten te werven aangezien pas actief kunnen bijdragen aan de Elektrowinkel als ze hun P- diploma hebben behaald. In plaats hiervan probeert de Elektrowinkel een goede eerste indruk achter te laten bij de nieuwe eerstejaars. Frikadellen Freet Festijn (FFF) Elk jaar worden er een aantal Frikadellen Freet Festijnen georganiseerd. Dit houdt in dat studenten gratis frikadellen en soms ook wat extra snacks kunnen nuttigen. Ook het fris is tijdens deze activiteit gratis. Een Frikadellen Freet Festijn heeft tot doel studenten niet alleen met de naam "de Elektrowinkel" te confronteren, maar ook met de locatie en wat er zoal in de Elektrowinkel omgaat. Studenten kunnen een keer "rondneuzen" in de winkel en er vertrouwd mee raken. Daardoor wordt voor studenten de drempel lager om langs te komen om zich aan te melden als projectlid. Feestweek Om het 20-jarig bestaan van de Elektrowinkel te vieren is er een feestweek gehouden. Om de feestweek aan te kondigen zijn, verspreid door E-hoog, posters opgehangen. Op deze poster werd vermeld dat de woensdag een Frikadellen Freet Festijn werd gehouden en de donderdag een feest ter ere van het 20-jarig bestaan van de Elektrowinkel. Naast het promoten van de feestweek via posters, is de feestweek ook aangekondigd tijdens de college-uren van de eerste- resp. tweedejaars studenten. In de feestweek zijn een aantal activiteiten gehouden. Op maandag zijn er gratis pepernoten in E-hoog uitgedeeld. Dit enerzijds ter verbetering van de naamsbekendheid van de Elektrowinkel en anderzijds om de feestweek aan te kondigen. Op dinsdag was er een bestuursuitje. Dit behoort niet tot het promoten van de Elektrowinkel en valt dus buiten het bestek van dit hoofdstuk. Zoals eerder gezegd was er op de woensdag een Frikadellen Freet Festijn. Deze begon om ongeveer 12:00 uur. In vergelijking met voorgaande jaren was het behoorlijk 13

14 druk. Zowel veel eerstejaars als tweedejaars studenten waren aanwezig. Ook was een groot deel van de projectleden aanwezig. Verder werd er ter ere van het 20-jarig bestaan naast frikadellen ook diverse snacks gebakken. Ook zijn er onder de ALV van Thor snacks uitgedeeld ter promotie van de Elektrowinkel. Een minpunt van het FFF was dat de meeste bezoekers al na een uurtje weg waren. Ook werd op de poster vermeld dat de donderdag er een feest in het Walhalla gegeven werd door de Elektrowinkel. Het feest duurde van 18:00 uur tot 21:00 uur. Voordat het feest begon, kwam Sinterklaas langs. Maar na 18:00 uur zijn we begonnen met ons feest door gratis fusten bier weg te geven. Gedurende het feest bleef de gezelligheid hangen en bleef ook de drukte op peil. Ook waren een aantal besturen van andere winkels aanwezig. Al met al was de feestweek een geslaagd evenement. Posters & Prikbord Op het prikbord hangen een aantal posters. De belangrijkste poster is de vacaturelijst. Deze hangt altijd op het bord. Projectleden kunnen op deze poster een indruk krijgen welke projecten er open staan. Daarbij wordt per project een omschrijving gegeven. Zo kan het projectlid naar eigen inzicht bepalen of er een leuk project voor hem of haar tussen zit. De vacaturelijst hangt niet alleen op het prikbord, maar ook in de Elektrowinkel zelf. Voortaan zal iedere maand een nieuwe vacaturelijst gemaakt worden. Hier wordt ook de maand op vermeld. De vacaturelijst blijft geupdate en het staat bovendien professioneler. Een oude vale vacaturelijst is niet motiverend om een project te gaan doen. Naast de vacaturelijst hangt een poster, waarop staat vermeld hoe je als nietprojectlid een project als projectlid kan gaan doen. Ook worden er door E-hoog kleine posters opgehangen, waarop één bepaald project extra onder de aandacht wordt gebracht. Deze posters hebben tot doel studenten of projectleden een bepaald project extra in het oog te laten vallen, waardoor ze eerder dat project gaan doen. Op de vacaturelijst springt een project er nog niet helemaal duidelijk uit. Als een project lang op de vacaturelijst staat, kan dat op deze manier extra onder de aandacht gebracht worden. Dit jaar zijn er echter te weinig van dit soort posters gemaakt. In 2002 en komende jaren zullen er dan ook meer gemaakt moeten worden. Vacaturelijst on-line 14

15 Naast een vacaturelijst op het prikbord of in de winkel zelf, is dezelfde vacaturelijst aan de website van de Elektrowinkel toegevoegd. Projectleden kunnen ook thuis kijken of er interessante projecten zijn. De vacaturelijst on-line heeft ook een externe publiciteitsfunctie. Mensen met een mogelijk project kunnen de projecten op de vacaturelijst als voorbeelden beschouwen. Jaarlijkse uitgave In het jaar 2000 is er een jaarlijkse uitgave uitgebracht. In het 2001 is dit blaadje niet uitgebracht, omdat het een erg kostbare en tijdrovende taak is gebleken, terwijl het blaadje erg weinig respons heeft opgeleverd. Advertentie AG&DA Ook is er een advertentie in AG&DA gezet. Dit om naamsbekendheid onder de studenten te krijgen. Naast een algemeen deel over de WewiE, had iedere winkel zijn eigen stukje geschreven. Promodag De Promodag is een middag bedoeld voor eerstejaars studenten waarin de verschillende studentenverenigingen van de faculteit Elektrotechniek zichzelf presenteren. De Elektrowinkel doet hier vanzelfsprekend aan mee en heeft zich dit jaar de rol vandagvoorzitter opgenomen. 15

16 Het programma was vrijwel identiek aan dat van vorig jaar, gezien het succes vorig jaar. Het programma bestond uit drie onderdelen. In het eerste gedeelte gaven de verschillende verenigingen in maximaal 15 minuten uitleg waar hun vereniging voor staat. Het tweede gedeelte bestond uit een lucratieve wedstrijd waarin de studenten in teams aan een skelterrace konden deelnemen. Het laatste gedeelte bestond uit een borrel in het Walhalla. Na afloop werd door er in de Cursor een verslag geplaatst van dit evenement. 3.3 Externe publiciteit Naast interne publiciteit is er ook externe publiciteit nodig. Externe publiciteit houdt in alle publiciteit buiten de TU/e. In feite komt dat neer op onze doelgroep, de mensen die projecten voor ons hebben. Deze publiciteit wordt verkegen door door publicaties in kranten en andere verwante bladen. Maar ook op open dagen van de TU/e of beurzen promoten de Elektrowinkel zich. Publieksdag 2001 Op zondag 8 oktober werd de publieksdag van de TU/e gehouden. Op deze dag kunnen belangstellenden, zowel kinderen en volwassenen, op de TU/e kennis maken met wat de TU/e te bieden heeft aan de maatschappij. Daar horen natuurlijk alle 8 wetenschapswinkels ook bij. De 8 wetenschapswinkels kregen een half lokaal toegewezen, waar ze zichzelf konden promoten. De Elektrowinkel had een aantal apparaten meegenomen. Dit als voorbeeld en om te laten zien wat de Elektrowinkel doet. Zo kon de Elektrowinkel een apparaat laten zien, dat zinnen kon uitspreken voor iemand die niet meer kon spreken. Daarnaast werd er ook een multimeter gedemonstreerd, die de waardes van een bepaalde elektrische grootheid kon uitspreken. Speciaal voor de kinderen werd er een extra activiteit door de Elektrowinkel georganiseerd. De bedoeling was dat er foto's van de kinderen werd genomen en dat ze m.b.v. een computerprogramma hun gezichten in grappige vormen konden omvormen. Echter leverde de aansluiting van het fototoestel op de aangewezen laptop, problemen op. Daarom is er een foto van president Lincoln genomen, die op de laptop stond. Via een aansluiting op een beamer konden de kinderen de foto in het groot vervormen. Als herinnering kon de foto worden uitgeprint en mee naar huis worden genomen. 16

17 Publicaties Op 14 november is er een interview gehouden door het Eindhovens Dagblad. Dit interview had 2 kanten. Enerzijds vanwege het 20-jarig bestaan en anderzijds om de Elektrowinkel bekender te maken onder de lokale bevolking. Dat dient tot nieuwe projecten te leiden. In het interview werd onder andere de geschiedenis besproken van Elektrowinkel, wat we doen en voor wie, wat er leuk is aan om projectlid of bestuurslid te zijn, etc. In 2002 zal gestreefd worden om meer publicaties in dag-, week- en streekbladen te plaatsen. Het aantal publicaties in 2001 was namelijk aan de matige kant. Homepage Elektrowinkel Alle wetenschapswinkels hebben een eigen homepage. Deze homepages zijn allemaal verbonden en doorgelinkt aan de site van de WeWiE: De Elektrowinkel is ook via het internet bereikbaar voor onze doelgroep. Op de site staat onder andere wat wij doen en voor wie. Ook heeft de site een functie als interne publiciteit. Studenten kunnen op de site ook de vacaturelijst vinden. Gouden Gids Voorgaande jaren is er een advertentie geplaatst in de Gouden Gids. Echter leverde deze weinig projecten op. Ook werden de kosten hiervan zodanig hoog, dat er besloten is deze vorm van publiciteit af te schaffen. 3.4 Centrale publiciteitsvergadering De Centrale Werkgroep Publiciteit is de overkoepelende organisatie voor de publiciteit van alle wetenschapswinkels. Van iedere winkel neemt de PRfunctionaris deel. De werkgroep coördineert de gezamenlijke publiciteitsactiviteiten. Een voorbeeld hiervan is de publieksdag op de TU/e. Ook het maken van een publiciteitskrantje behoort tot de taken van de werkgroep. Deze krantjes worden in de omgeving verspreid om bekendheid te geven aan de wetenschapswinkels. 3.5 Toekomstplannen In het komende jaar moeten er een aantal doelstellingen nagestreefd worden. Er zijn meer dan genoeg projectleden als dat vergeleken wordt met het aantal openstaande projecten. Het werven van projectleden staat dan ook niet op de eerste plaats. Echter moeten er in het nieuwe jaar wel enkele projectleden geworven worden. Men kan denken aan 2 à 3 projectleden. Dit omdat er projectleden zijn, die te weinig tijd hebben voor het winkelwerk als gevolg van stages of afstuderen. Ook zijn er projectleden die net afgestudeerd zijn en dus geen projecten meer doen. Die projectleden moeten worden opgevangen. Zoals in het vorige puntje vermeldt, blijkt er een overschot aan projectleden te zijn. Het is dus nodig dat er in het komende jaar veel nieuwe opdrachten binnenkomen. Externe publiciteit heeft dus een belangrijke functie het 17

18 komende jaar. Zodoende moeten er ongeveer 40 à 50 aanvragen binnenkomen. Het plaatsen van artikelen in kranten en bladen, moet de externe publiciteit bevorderen. Hierbij kan men denken door niet alleen artikelen te plaatsen in kranten of streekkranten. Ook het plaatsen van artikelen in sport-, medische bladen, e.d. dient te worden gerealiseerd. Het omvat bladen, die voor onze doelgroep bestemd zijn. Ook dienen de nevenactiviteiten in stand gehouden te worden. Deze nevenactiviteiten zijn onder andere de publieksdag en de naamsbekendheid van de wetenschapswinkels. Dit laatste kan d.m.v. de Werkgroep Centrale Publiciteit. Een goed voorbeeld hiervan is het verspreiden van het WeWiEkrantje. Samengevat geeft dat: Werving van 2 à 3 projectleden. Binnenhalen van 40 à 50 aanvragen. Ongeveer 4 artikelen in (regionale) kranten plaatsen. Daarnaast ongeveer 3 artikelen in doelgroepgerichte bladen plaatsen. Nevenactiviteiten in stand houden. Meer kleine posters maken, waarop een project extra wordt belicht. 18

19 4. Financiën 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een financieel overzicht gegeven van het boekjaar Naast een overzicht van boekjaar 2001 zal hier ook de begroting voor 2002 toegelicht worden. Door de invoering van de euro op 1 januari 2002 zijn alle bedragen die voorheen in guldens vermeld stonden geconverteerd naar euro s. De begrotingen van 2001 en 2002 verschillen in opzet omdat de financiering vanaf 1 januari 2002 veranderd is. Voorheen werd er door de Elektrowinkel (en alle andere wetenschapswinkels) een begroting ingediend bij de WeWiE die op haar beurt een begroting indiende bij het college van bestuur van de TU/e. De situatie is per 1 januari 2002 gewijzigd: de begroting wordt ingediend bij de faculteit der elektrotechniek. Er zijn enkele posten op de begroting geschrapt en de post beloning voor arbeid is uitgebreid met de sub-post vergoeding bestuur. Vanwege de financiële problemen die binnen de TU/e is er flink gekort op de begroting van Het beleidsweekend zal bijvoorbeeld in 2002 op een alternatieve manier gefinancierd worden. Ook is er een alternatieve manier van vergoeding voor het bestuur gevonden. Tot 2001 werd het bestuur via EUFLEX uitbetaald. In de loop van 2002 zal dit niet meer het geval zijn, het bestuur zal vanaf dan een stage vergoeding krijgen. Dit levert een behoorlijke besparing op. Ondanks uitdrukkelijk verzoek van de Elektrowinkel is de computer die aan het eind van 2000 gekocht is toch in 2001 geboekt. Hierdoor heeft de Elektrowinkel in 2001 geen nieuwe computer aangeschaft maar is deze wel te vinden in dit jaarverslag. In het vorig jaarverslag is de aankoop van dezelfde computer ook terug te vinden, omdat toen nog niet bekend was dat de computer niet in het boekjaar van 2000 geboekt is. 4.2 Besteding van het budget In bijlage 3 is een overzicht gegeven van de begroting van de Elektrowinkel voor 2001 en de bestedingen voor ditzelfde jaar. Ook is de begroting van 2002 hierin geplaatst. De bedragen zijn allen in euro s. De posten die voorkomen worden hieronder kort beschreven: 511** beloning voor arbeid Deze post omvat de beloning van de projectleden en de beloning van het bestuur. 552** aanschaf apparatuur Deze post neemt de kosten van nieuw gereedschap, nieuwe software en computer-accessoires voor haar rekening. 19

20 55302 onderhoud apparatuur Met dit geld wordt de apparatuur van de Elektrowinkel in optimale staat gehouden. 556** bibliotheekvoorzieningen Deze post bestaat enkel uit het abonnement op De Elektuur. 559** Interne dienstverlening Uit deze post wordt het werk dat de Elektrowinkel uitbesteed aan de technische dienst en de repro dienst betaald. Tevens worden uit deze post de repro materialen betaald. 56*** aanschaf materialen kantoor, schrijf en tekenbehoeften Deze neemt de jaarlijkse behoefte aan administratief materiaal voor haar rekening computer en verbr. materialen Deze post wordt in beslag genomen door de toner voor de laserprinter en andere kleine computer-benodigdheden, zoals diskettes, CD s en dergelijke elektrotechnische materialen Voor het uitvoeren van de opdrachten van de Elektrowinkel zijn veel elektronische componenten nodig. De gehele post elektrotechnische materialen is daarvoor bestemd. 572** communicatiekosten Dit zijn voornamelijk de telefoonkosten die de Elektrowinkel jaarlijks maakt. 574** representatiekosten Deze kosten worden gemaakt om de Elektrowinkel te promoten, zowel richting studenten om nieuwe projectleden te werven, als richting maatschappij voor nieuwe opdrachten. Hieronder vallen standkosten bij beursbezoeken, advertenties en posters, vermelding in de Gouden Gids en andere publicitaire acties. 575** reis- en verblijfkosten Hieronder vallen de reizen, die bestuurs- en projectleden ten behoeve van de Elektrowinkel maken. Deze reizen worden gemaakt om apparatuur bij klanten te installeren of controleren of om een beurs te bezoeken. 4.3 Begroting 2001 en 2002 In bijlage 3 zijn de begrotingen van 2001 en 2002 opgenomen. Tevens staan hierbij de uitgaven in 2001 vermeld. Alle bedragen zijn in euro s. Bijlage 4 bevat de motiveringen voor deze begrotingen. 20

Jaarverslag 2004. Elektrowinkel Eindhoven. Verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven

Jaarverslag 2004. Elektrowinkel Eindhoven. Verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven Jaarverslag 2004 Elektrowinkel Eindhoven Verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven Voorwoord Afgelopen jaar is er wederom ontzettend veel gebeurd en er is een poging gedaan om deze dingen zo goed

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons

INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons INTRATONE Gebruiksaanwijzing 1 knop met 9 toetsenbord deurtelefoons Algemene omschrijving The INTRATONE interface is een intercom systeem voor een telefoonsysteem (intern PABX of telefoonlijn). Het systeem

Nadere informatie

Voorwoord. Kevin de Ram Smart Systems 1

Voorwoord. Kevin de Ram Smart Systems 1 Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. Maart 2017 Voorwoord Voor de lessen smart systems is mij gevraagd een document op te zetten met mijn visie op smart systems. Hierbij heb ik gekeken

Nadere informatie

Skype. Praktische informatie over Skype

Skype. Praktische informatie over Skype April 2015 Auteur: E.C.Bliek Skype Praktische informatie over Skype Dit bestand omvat een introductie over het programma Skype. Functies, gebruik en een gebruiksinstructie worden behandeld. ICT&Onderwijs

Nadere informatie

Design Document If This Then That. HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art

Design Document If This Then That. HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art Design Document If This Then That HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art Concept Iedereen ervaart wel eens stress of een drukke ruimte die ze even teveel wordt waar ze even weg van moeten gaan om tot

Nadere informatie

Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten)

Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten) Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten) Algemene inleiding en informatie De Tropaz-app van de trombosedienst Friesland Noord is alleen beschikbaar voor cliënten die onder

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Versie 1: 10-05-2013 Versie 2: 14-05-2013 bestemd voor ALV Gastvrijheidsgilde Postbus 386 6710 BJ Ede Inhoudsopgave Voorwoord 1 Budget 2012 2 Budget 2012 2 Toelichting bij budget

Nadere informatie

Problemen oplossen met NummerWeergave

Problemen oplossen met NummerWeergave Problemen oplossen met NummerWeergave Deze handleiding is bedoeld om u op weg te helpen als NummerWeergave bij u niet werkt. Met onderstaand stappenplan kunt u zelf proberen de problemen op te lossen.

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm

Handleiding. Sinner bluetooth scooterhelm Handleiding Sinner bluetooth helm Sinner bluetooth skihelm Sinner bluetooth scooterhelm Inhoudsopgave 1 Introductie bluetooth 1.1 Bluetooth helm controle knop 1.2 Ondersteunende profielen en functies 1.3

Nadere informatie

Nieuwe computer en printer?

Nieuwe computer en printer? Nieuwe computer en printer? Waar moet ik op letten? Peer Custers Nieuwe computer: waarom? Huidige computer is defect Nog te repareren voor redelijke prijs? Huidige computer voldoet niet meer Geheugen bijplaatsen?

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)?

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Volgt u onderstaande adviezen in de aangegeven volgorde alstublieft

Nadere informatie

EM6551 - e-domotica dimmer

EM6551 - e-domotica dimmer EM6551 - e-domotica dimmer 2 NEDERLANDS EM6551 - e-domotica dimmer Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde.

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde. Informatie Veel vmbo-leerlingen komen na het vmbo terecht in eenvoudige helpende functies of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Vooral als leerlingen bij particulieren of in kleine settings werken,

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0 Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven Versie 1.0 Inhoudsopgave 1! Inleiding... 3! 2! Algemene info... 4! 2.1! Kas... 4! 2.2! Bankrekeningen... 4! 2.2.1!

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

Handleiding TROPAZ - APP voor Android Trombosedienst Leiden

Handleiding TROPAZ - APP voor Android Trombosedienst Leiden Handleiding TROPAZ - APP voor Android Trombosedienst Leiden Algemene inleiding en informatie De Tropaz-app van de trombosedienst Leiden is alleen beschikbaar voor patiënten die onder behandeling zijn bij

Nadere informatie

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 1.0 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een scorebord optie 7 van Data Display. We hopen dat er veel plezier aan beleefd zal

Nadere informatie

Departement industriële wetenschappen en technologie

Departement industriële wetenschappen en technologie Departement industriële wetenschappen en technologie Universitaire Campus, gebouw B B-3590 DIEPENBEEK Tel.: 011-23 07 90 Fax: 011-23 07 99 Aansturen en testen van een hybride infrarood beeldopnemer Abstract

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten

Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten 1/13 Groene Hart Diagnostisch Centrum (GHDC) Bleulandweg 3 2803 HG Gouda Telefoon: 0182-570237 E-mail: zelfmeten@ghdc.nl www.trombosedienstgouda.nl

Nadere informatie

Draadloze video intercom Gebruiksaanwijzing

Draadloze video intercom Gebruiksaanwijzing Draadloze video intercom Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Introductie.. 3 2. Eigenschappen 3 3. Monitor 4 4. Deurstation 4 5. Instellingen 5 6. Gebruiksinstructie.. 6 7. Installatieaanwijzingen 7 8. Omgeving

Nadere informatie

KENNISBERICHT 2013-1. Elektromagnetische velden bij 24-uurs stralers Michiel Haas

KENNISBERICHT 2013-1. Elektromagnetische velden bij 24-uurs stralers Michiel Haas Stichting Kennisplatform EMS High Tech Campus 9 5656 AE Eindhoven www.kennisplatformems.org KENNISBERICHT 2013-1 Eindhoven, 19 juni 2012 Elektromagnetische velden bij 24-uurs stralers Michiel Haas Op elektromagnetisch

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/056

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/056 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/056 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) niet tijdig over

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless Internet Phone. Met deze internettelefoon kun je gemakkelijk en snel voicechatten met je favoriete

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3.

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

TC 60/8. Handleiding

TC 60/8. Handleiding TC 60/8 ovenbesturing Handleiding Ve-Ka Ovenbouw b.v. Industrieweg 7 6621 BD Dreumel, Nederland Telefoon (0487) 57 17 03 Fax (0487) 57 17 03 info@ve-ka.nl www.ve-ka.nl 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Algemeen Met behulp

Nadere informatie

Mobiel Internet Aansluiten

Mobiel Internet Aansluiten Mobiel Internet Aansluiten Mobiel Internet aansluiten is niet veel meer dan het plaatsen van een simkaart in het apparaat waar u Mobiel Internet voor wilt gebruiken. Uw eigen apparaat of de Internet Stick

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

Adverteren op one2xs

Adverteren op one2xs Adverteren op one2xs GPT advertenties die wél rendabel zijn. Laat u overtuigen door de vele mogelijkheden die one2xs u biedt. www.one2xs.com 28-11-2008 Adverteren op one2xs. Waarom? Enorm brede doelgroep

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Noodoproep Installatie

Noodoproep Installatie Noodoproep Installatie GEBRUIKSAANWIJZING 2010-2011 1. Gebruik en toepassingen Uw oproepsysteem zorgt ervoor dat u een hulpoproep doet uitgaan op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om de telefoon

Nadere informatie

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad Om als een rol van betekenis te kunnen spelen bij het bevorderen van de implementatie van familiebeleid in de instelling, is het een voorwaarde dat de bekend is. Niet alleen bij de Raad van Bestuur, maar

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN)

RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN) RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN) Vooraf Voor PhD kandidaten geldt dat alle vormen van onderzoekskrediet gerelateerd moeten zijn aan het PhD project van de betrokkene

Nadere informatie

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1. MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.3-1 - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE In deze handleiding beperken we ons tot de functionaliteiten zoals ze beschreven zijn op de website seniorenalarmen.be. Vooraleer

Nadere informatie

De evenementen die Sk8-Depot zal organiseren zullen aantrekkelijk zijn en publieke aandacht trekken.

De evenementen die Sk8-Depot zal organiseren zullen aantrekkelijk zijn en publieke aandacht trekken. Sk8-Depot is een brand new indoor SKATE, BMX en ROLLERBLADE park gelegen op een goed bereikbare locatie in Antwerpen, goed bereikbaar met de auto, openbaar vervoer en de fiets. Sk8-Depot bied sponsors

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT OMSCHRIJVING Dit draadloze magneetcontact kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning. Met het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Energie besparen door meten

Energie besparen door meten In deze brochure informeren wij u over het bij u toegepaste meetsysteem en hoe u op uw energiekosten kunt besparen. Energie besparen door meten radiografische warmtekostenverdeler Besparen op energiekosten

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ALED-2009 GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen ALED-2009 DRAADLOOS DIMBARE LED LAMP Lees voordat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Software installatie Software Veelgestelde vragen 6 M25

INHOUDSOPGAVE. 1. Software installatie Software Veelgestelde vragen 6 M25 Handleiding INHOUDSOPGAVE 1. Software installatie 3 2. Software 3 3. Veelgestelde vragen 6 1. Software installatie (Alleen Windows PC) 1. Download de 7.1 geluid extensie software van onze website www.sharkoon.com

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

B Problemen oplossen met NummerWeergave op ISDN

B Problemen oplossen met NummerWeergave op ISDN Problemen oplossen met NummerWeergave op ISDN Deze handleiding is bedoeld om u op weg te helpen als NummerWeergave bij u niet werkt. Met onderstaand stappenplan kunt u zelf proberen de problemen op te

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Beleid Stichting De Peetfamilie 2015-2017

Beleid Stichting De Peetfamilie 2015-2017 2015-2017 Bestuur Stichting de Peetfamilie Sebastiaan Meijers Voorzitter Amarins Bellinga Secretaris Lisette Tas Penningmeester Emilie Buist Commissaris Fondsen Jolie Derkx Commissaris Gasten en Verpleging

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Secretarieel Jaarverslag H.E.M.A.-bond Nederland

Secretarieel Jaarverslag H.E.M.A.-bond Nederland Secretarieel arverslag H.E.M.A.-bond Nederland arlijks presenteert de secretaris tijdens de ALV een algemene stand van zaken van de bond. Na het eerste bestaansjaar van de bond is dit dan ook het moment

Nadere informatie

EM65X0 - e-domotica schakelaar

EM65X0 - e-domotica schakelaar EM65X0 - e-domotica schakelaar 2 NEDERLANDS EM65X0 - e-domotica schakelaar Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING Algemeen: Deze 12 / 24 volt GSM telefoon module is gemonteerd in een metalen behuizing en is geschikt voor het GSM 900 en 1800 net. De te bellen telefoonnummers worden

Nadere informatie

Problemen oplossen met NummerWeergave

Problemen oplossen met NummerWeergave Problemen oplossen met NummerWeergave Deze handleiding is bedoeld om u op weg te helpen als NummerWeergave bij u niet werkt. Met onderstaand stappenplan kunt u zelf proberen de problemen op te lossen.

Nadere informatie

Handleiding Scorebord Horstacker (Nijmegen) Wildcats; november 2011; Versie 1.1 Page 1

Handleiding Scorebord Horstacker (Nijmegen) Wildcats; november 2011; Versie 1.1 Page 1 Wildcats; november 2011; Versie 1.1 Page 1 Foto-1: Scorebord met weergave basis voor Basketball wedstrijd Wildcats; november 2011; Versie 1.1 Page 2 Voorbereiding 1. Kies juiste Sport Voor BASKETBALL moet

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Het verkrijgen van een fiets met hulpmotor Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Welzorg

Het verkrijgen van een fiets met hulpmotor Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Welzorg Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het verkrijgen van een fiets met hulpmotor Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Welzorg 26 juni 2007 RA0612574 Samenvatting Een vrouw heeft via de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID RU NIJMEGEN. Richtlijnen voor de facultaire studentenverenigingen Academisch jaar 2014-2015

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID RU NIJMEGEN. Richtlijnen voor de facultaire studentenverenigingen Academisch jaar 2014-2015 FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID RU NIJMEGEN Richtlijnen voor de facultaire studentenverenigingen Academisch jaar 2014-2015 Aan: alle facultaire studentenverenigingen Van: het faculteitsbureau Om een prettige

Nadere informatie

C.S.R. Delft Informatie Brochure

C.S.R. Delft Informatie Brochure C.S.R. Delft Informatie Brochure C.S.R. Delft Een studentenvereniging, bruisend, levend, actief en juist daarom interessant om te adverteren. In deze brochure laten wij u kennis maken met C.S.R. Delft.

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Handleiding versie 1.1. Zie ook www.emdrkit.com. Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding.

Handleiding versie 1.1. Zie ook www.emdrkit.com. Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding. Handleiding versie 1.1 Zie ook www.emdrkit.com Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 De controller... 3 1.1 Aan/uit... 3 1.2 Starten... 3 1.3 Pauzeren...

Nadere informatie

Handleiding BTS-5. Lees deze handleiding zorgvuldig door

Handleiding BTS-5. Lees deze handleiding zorgvuldig door Handleiding BTS-5 Lees deze handleiding zorgvuldig door Handleiding voor draagbare Bluetooth-luidspreker Bedankt voor het kiezen van de BTS-5, lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 Bestuur...2 Communicatie en Promotie...2 Fondswerving...2 Projecten...2 Plannen...3 Financieel

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Systeemeisen. Nederlandse versie. IP002 Sweex USB Internet Phone

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Systeemeisen. Nederlandse versie. IP002 Sweex USB Internet Phone Inleiding IP002 Sweex USB Internet Phone Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex USB Internet Phone. Met deze eenvoudig aan te sluiten telefoon kun je telefoongesprekken voeren via het

Nadere informatie

Handleiding voor. Compact. Natte spons POROSITEIT DETECTOR

Handleiding voor. Compact. Natte spons POROSITEIT DETECTOR Handleiding voor Compact Natte spons POROSITEIT DETECTOR Voldoet aan de eisen als gegeven in: Australian Standard AS3894.2-2002 (Wet Sponge Testing), ASTM G62-A, NACE RP0274-98, ASTM G6 and AS1580.485.1

Nadere informatie

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld.

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. MKP-300 DRAADLOOS BEDIENDEEL MKP300_NL 03/12 Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. 1. Eigenschappen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Nivra/Novaa. Onderwerp; stand voor de studiebeurs.

Nivra/Novaa. Onderwerp; stand voor de studiebeurs. Nivra/Novaa Onderwerp; stand voor de studiebeurs. Nivra/Novaa wil de interesse voor het beroep van accountant stimuleren. En daarmee de instroom van nieuwe studenten, die uiteindelijk accountancy gaan

Nadere informatie

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden Door met AEGEE- Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE- Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Energiebesparen door METEN

Energiebesparen door METEN Tips voor verstandig stoken Gebruik radiatoren alleen als dat nodig is. Dit geldt met name in het voor- en najaar. Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt. Voorkom bevriezing of grote afkoeling door bijvertrekken

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VOORWOORD Beste Utrechtse student, Momenteel is het vijfde bestuur van VIDIUS nog hard aan het werk om jouw belangen te behartigen. Gevraagd en ongevraagd laten wij horen wat

Nadere informatie

Xanura huisautomatisering. Voor verlichting en apparatuur Onzichtbaar te installeren Voor nieuw- en bestaande bouw Geen hak- en breekwerk

Xanura huisautomatisering. Voor verlichting en apparatuur Onzichtbaar te installeren Voor nieuw- en bestaande bouw Geen hak- en breekwerk Xanura huisautomatisering Voor verlichting en apparatuur Onzichtbaar te installeren Voor nieuw- en bestaande bouw Geen hak- en breekwerk Xanura is... Vandaag de dag kan met recht gesproken worden van een

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven Fotografica

Inkomsten en uitgaven Fotografica Inkomsten en uitgaven Fotografica 2013 Totaal jaar Totaal jaar Inkomsten Uitgaven Resultaat Begroting +/- 2012 2013 Begr 2014 Contributie binnenland leden 27.736 Contributie buitenland leden 3.946 Contributie

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Dienstverlening 25,- Prijs per min 0,90

Dienstverlening 25,- Prijs per min 0,90 Dienstverlening Buitendienst Heeft u thuis hulp nodig met uw netwerk, computer of andere apparaten? Neem contact op om een afspraak te maken voor het bezoek van een van onze servicemonteurs. Voorrij kosten

Nadere informatie

Handleiding Elektronische leeromgeving

Handleiding Elektronische leeromgeving Handleiding Elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Pagina Inloggen 3 Navigatie 4 Navigatie profiel 5 Starten 6 Module toevoegen 7 Beginnen met de module 8 Met de module aan de slag! 9 Aan de slag! 10

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie