Ontwikkelmethodiek voor software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelmethodiek voor software"

Transcriptie

1 voor software Sonja Rouwhorst Instituut voor interactieve media Hogeschool van Amsterdam Datum: 28 januari 2008 Versie: 1 Status: definitief

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Het proces van software ontwikkelen... 3 Wat is ontwikkelmethodiek?... 3 Methode is als een vangnet... 4 In de tijd... 4 CASE-tools... 4 Sequentieel versus Iteratief... 5 Agile... 6 Waterfall... 8 Ontstaansgeschiedenis... 8 Uitgangspunten... 8 Stappenplan... 8 (R)UP... 9 Ontstaansgeschiedenis... 9 Uitgangspunten... 9 Stappenplan Tools Technieken DSDM Ontstaansgeschiedenis Uitgangspunten Stappenplan Tools Technieken XP Ontstaansgeschiedenis Uitgangspunten Stappenplan Tools Technieken van 15

3 Inleiding Onze dagelijkse wereld is vol apparaten die gebruik maken van software die ooit ontwikkeld is, zoals de programma's die op je computer draaien, het internet staat vol met applicaties en games, je mobiele telefoon gebruikt software. Zelfs huishoudelijke apparatuur bevat steeds meer software. Met de uitvinding van de microprocessor in de jaren '70 werd de computer toegankelijk voor alle bedrijven en consumenten. De afgelopen 30 jaar is daarmee een nieuw vakgebied ontstaan dat zich bezig houdt met software ontwikkeling. Het proces van software ontwikkelen Wanneer je software ontwikkelt doorloop je altijd een aantal stappen. Het is onverstandig gelijk te beginnen met de realisatie. Je gaat eerst na hoeveel tijd je hebt voordat de software af moet zijn, je kijkt naar budget, je onderzoekt de wensen van toekomstige gebruikers en beheerders, wat randvoorwaarden zijn, wat voor kwaliteit er gewenst is en zo meer. De resultaten van deze analyse gebruik je voor het ontwerp van de software. Bij het ontwerp kun je onderscheid maken in technisch ontwerp, functioneel ontwerp, interface ontwerp en grafisch ontwerp. Het ontwerp wordt gebruikt voor de realisatie van de software, maar dan ben je nog niet klaar. Voordat een applicatie echt gebruikt kan worden, zul je nog eens goed testen of alle fouten eruit zijn en of het aan de kwaliteitscriteria voldoet. Parallel aan dit hele proces is er projectmanagement en documentatie nodig om het project soepel te laten verlopen. Wat is ontwikkelmethodiek? De afgelopen dertig jaar zijn er ontzettend veel softwareprogramma's ontwikkeld. Mensen hebben de neiging om routines te ontwikkelen wanneer ze iets herhaaldelijk doen. De routines of methodes kunnen overgedragen worden aan anderen. Waarschijnlijk heb je zo ooit van je ouders geleerd hoe je je band moet plakken van je fiets. Zonder die uitleg was het waarschijnlijk uiteindelijk ook wel gelukt om een lekke band te plakken, maar een stuk minder snel. Een methode bestaat vaak uit: 1. Uitgangspunten: Voor welke situatie is de methode geschikt. Als je de methode weet om een fietsband te plakken, kun je die dan ook gebruiken bij de band van een rolstoel, of bij een autoband? 2. Stappenplan: Eerst zet je de fiets op zijn kop en gebruik je de bandenlichters om de binnenband los te halen. Vervolgens pomp je de binnenband op en ga je op zoek naar het gat. Enzovoort, enzovoort. 3. Tools: Bijvoorbeeld, om een band te plakken heb je bandenlichters, een fietspomp, lijm en dergelijke nodig. 4. Technieken: Bijvoorbeeld, wanneer het gat moeilijk te vinden is, kun je een emmer water gebruiken om het te vinden. 3 van 15

4 Methode is als een vangnet Methodes zijn niet heilig! Soms hebben mensen de neiging om de methode voorop te stellen in plaats van het eindresultaat. Denk aan de bureaucratie die in veel grote organisaties bestaat. Wanneer procedures en papierwerk het doel in plaats van het middel worden, werkt een methode averechts. Een methode kun je zien als een vangnet. Je loopt over een wiebelend touw en je doel is om de overkant te bereiken. Je moet zelf de concentratie opbrengen en de stappen zetten om aan de overkant te komen, maar het vangnet zorgt ervoor dat je je zeker genoeg voelt om dit ook daadwerkelijk te doen. De voordelen van methoden zijn: Overdraagbaar: Een methode ontstaat uit ervaring en kan worden overgedragen aan mensen met minder ervaring. Zo hoef je niet steeds opnieuw 'het wiel uit te vinden'. Opdeling in behapbare stukken: Bij een complexe taak, zorgt een stappenplan voor een opdeling in stukken die minder complex zijn. Zonder een stappenplan heb je wellicht geen idee waar je moet beginnen. Checklist: Een methode kan gebruikt worden als checklist om na te gaan of je aan alles hebt gedacht. In de tijd De eerste methode waarmee werd gewerkt en waar nog steeds veel mee wordt gewerkt, is de Waterfall methode. Het stappenplan dat bij deze methode hoort, heeft de vorm van een waterval. In de tijdbalk hierboven zie je het ontstaan van een aantal van de belangrijkste ontwikkelmethodieken. In de rest van dit document zal dieper ingegaan worden op een aantal van deze methoden. Naast de methoden uit dit plaatje zijn er nog veel meer andere methoden. In de volgende paragrafen wordt toegelicht waarom juist deze methoden een belangrijke invloed hebben gehad op de manier waarop software werd ontwikkeld. CASE-tools De jaren tachtig zijn de eerste periode waarin op grote schaal software gemaakt moest worden. In die tijd was vrijwel elk bedrijf bezig met automatiseren. Tot dan toe werd alles op papier gezet, maar nu werden overal computers geïntroduceerd die het papier moesten vervangen. Je moet je voorstellen dat ontwikkelaars tot die tijd in kladblok-achtige omgevingen werkten. Het werk van programmeurs zou makkelijker gemaakt kunnen worden met tools specifiek voor de programmeur. Dit werden CASEtools genoemd, wat staat voor Computer Aided Software Engineering. CASE-tools zijn software programma's die helpen bij het maken van software. Het ideaal was dat deze CASE-tools op termijn zo goed zouden zijn, dat er geen programmeertaal meer gebruikt hoefde te worden. Zoals je weet zijn er inmiddels programma's als Dreamweaver en Eclipse die dit deels kunnen. 4 van 15

5 Een methode die gebaseerd is op het gebruik van CASE-tools is RUP. RUP staat voor Rational Unified Process. Rational was een bedrijf dat CASE-tools ontwikkelde. De tools werden eerst gebruikt om de software te ontwerpen. Om dit mogelijk te maken werd een visuele ontwerptaal bedacht, UML, ofwel Unified Modeling Language. Vervolgens kon een deel van de programmacode automatisch gegenereerd worden op basis van dit ontwerp. Sinds die tijd wordt het nut van CASE-tools door vrijwel alle methoden onderschreven. Sequentieel versus Iteratief De werkwijze van bedrijven is in de jaren tachtig en negentig ontzettend veranderd door de automatiseringsslag die er toen gemaakt werd. De projecten waren groot en complex en hadden invloed op vrijwel iedereen die in het bedrijf werkte. Handwerk werd geautomatiseerd waardoor sommige functies verdwenen. Daarnaast ontstonden er juist weer nieuwe functies omdat de computersystemen zelf onderhouden moesten worden. De complexiteit van deze projecten zorgde ervoor dat een goede analyse essentieel was om goede software te maken. Bedrijfsprocessen werden in kaart gebracht en de invloed van het nieuw te bouwen systeem op deze bedrijfsprocessen moest in kaart gebracht worden. Doordat bedrijven zich vrijwel continu in een veranderingsituatie bevonden, kwam er aan de analysefase eigenlijk geen eind. Wat meestal gebeurde was dat de analyse dan toch maar gestopt werd en men ging over op het ontwerpen, realiseren en testen van de complexe software. Tegen de tijd dat de software in gebruik werd genomen, was het eigenlijk al weer achterhaald. Wanneer je zelf een stappenplan voor iets bedenkt, is het simpelste om sequentieel te denken. Eerst doe je dit, als dat klaar is doe je stap 2 gevolgd door stap 3 enzovoort. Het waterfall model was zo'n sequentiële methode. Maar zoals je in de vorige paragraaf hebt gelezen, werkt dit in de praktijk vaak niet. De wereld verandert continu en voordat je klaar bent, loop je al weer achter. 5 van 15

6 In 1988 schreef Barry Boehm een artikel met een model waarin software iteratief ontwikkeld werd. Iteratief betekent herhalend en zoals je in het plaatje hierboven ziet, worden dezelfde stappen herhaaldelijk doorlopen. Elke ronde resulteert in een prototype wat uiteindelijk leidt tot een werkend product. Elke iteratie zou 6 maanden tot 2 jaar duren en begint met het formuleren van een ontwerpdoel en eindigt ermee dat de opdrachtgever de voortgang controleert. De methoden die sinds die tijd zijn bedacht hebben allemaal een iteratief karakter. Het eerste prototype dat ontwikkeld wordt geeft vaak alleen de grote lijnen aan. Vervolgens wordt het prototype langzaam uitgebreid tot een compleet eindproduct. In elke iteratie wordt een klein deel geanalyseerd, ontworpen, gerealiseerd en getest. Zo wordt het mogelijk om te gaan met een wereld die continu in verandering is. Agile Hoewel men op gegeven moment een redelijke manier had gevonden om om te kunnen gaan met continue veranderingen, bleven softwareprojecten erg complex. Het maken van goede planningen en kostenramingen bleek vrijwel onmogelijk. Men ging steeds meer vastleggen in documenten, omdat dat een gevoel van zekerheid geeft. De behoefte aan zekerheid zorgde voor een bureaucratie aan papier en uiteindelijk werd het er met alle documentatie niet overzichtelijker op. Besluitenlijsten, lijsten met aanpassingen, ontwerpdocumenten met status concept, of definitief, of toch weer niet definitief. Tegen de tijd dat getest moest worden, was niet meer duidelijk wat er nu eigenlijk afgesproken was. Ondertussen was er een nieuwe markt in opkomst. Sinds begin jaren negentig kregen steeds meer mensen een computer thuis. Internet was in opkomst en ook mobiele telefonie zorgt onderhand voor behoefte aan nieuwe software. Over het algemeen ging het hier om software die lang niet zo omvangrijk was als de software die door bedrijven wordt gebruikt. Gebruiksvriendelijkheid werd veel 6 van 15

7 belangrijker. Ook bedrijven zagen in dat het trainen van personeel erg kostbaar was en dat een gebruiksvriendelijk product deze kosten kon drukken. Sinds midden jaren negentig wordt de roep om Agile, ofwel lichtgewicht, methoden steeds groter. Methoden die flexibel zijn, waar documentatie minder de nadruk heeft en waar het draait om het maken van software die gebruiksvriendelijk is. Uiteindelijk heeft een groep ontwikkelaars in 2001 hierover een manifest geschreven, welke je kunt vinden op In dit manifest staan 12 principes die de ontwikkelaars hoog houden. De inleiding is als volgt: Manifesto for Agile Software Development We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value: Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. Methoden als DSDM en XP vallen in de categorie van Agile methoden. 7 van 15

8 Waterfall Ontstaansgeschiedenis Het Waterfall model is in 1970 beschreven door Winston W. Royce en was door hem beschreven als een concept model in een sequentiële vorm. Vreemd genoeg gaf hij zelf daarbij aan dat het model verder ontwikkeld zou moeten worden naar een iteratief model. Zijn sequentiële model is echter door veel mensen overgenomen en in de praktijk toegepast. Uitgangspunten Het Waterfall model gaat uit van het principe dat wanneer de tijd genomen wordt voor een goede analyse en een goed ontwerp, dit uiteindelijk kostenbesparend werkt. Wanneer in een latere fase van het project fouten of onmogelijkheden worden ontdekt, is het veel duurder om te repareren. Het Waterfall model is een simpel model dat makkelijk is uit te leggen en te volgen. Het is geschikt voor projecten waarbij ingeschat wordt dat de analyse en de het ontwerp volledig gedaan kunnen worden en waarbij de omgeving redelijk stabiel is. Stappenplan Het model bestaat uit vijf stappen: 1. Requirements: Analyseren aan welke eisen en randvoorwaarden de software moet voldoen 2. Design: Ontwerpen van de software 3. Implementation: Bouwen of realiseren van de software 4. Verification: Testen van de software 5. Maintenance: Onderhoud van de software 8 van 15

9 (R)UP Ontstaansgeschiedenis Rational Unified Process is een iteratieve ontwikkelmethode gebaseerd op het Spiral model van Boehm. De methode is in de jaren tachtig en negentig ontwikkeld door het bedrijf Rational, dat later werd overgenomen door IBM. De Unified Process is een raamwerk voor een ontwikkelproces, waarbij elke organisatie voor zichzelf het raamwerk moet aanpassen en verfijnen. Uitgangspunten RUP is bedoeld voor de ontwikkeling van software voor bedrijven en organisaties waar de kwaliteit van het eindproduct essentieel is. De bedrijfsprocessen van zo'n organisatie staan centraal. RUP is gebaseerd op zes principes: 1. Adapt the process de unified process is een raamwerk wat nog aangepast en verfijnd moet worden. 2. Balance stakeholder priorities belanghebbenden kunnen tegenstrijdige belangen hebben, daarom is het van belang om de prioriteiten van die belangen te bepalen. 3. Collaborate across teams om misverstanden te voorkomen moeten teams zoveel mogelijk samenwerken. 4. Demonstrate value iteratively zorg voor regelmatige levering van prototypes zodat de belanghebbenden de toegevoegde waarde kunnen zien 5. Elevate the level of abstraction hergebruik bestaande systemen en werk onder architectuur 6. Focus continuously on quality zorg dat iedereen op de hoogte is van kwaliteitscriteria en begin vroeg met testen 9 van 15

10 Stappenplan Het bovenstaande plaatje toont een voorbeeld van een typisch RUP proces. Bovenaan zie je vier fases staan: inceptie, elaboratie, constructie en transitie. Binnen elke fase worden een of meerdere iteraties uitgevoerd die leiden tot de prototypes die onderaan zijn vermeld. Elke iteratie bestaat uit zes stappen: bedrijfsmodellering, eisen en randvoorwaarden vaststellen, analyse en ontwerp, implementatie / bouw, testen en uitrollen. Inceptie Tijdens de inceptie ligt de nadruk op bedrijfsmodellering en het vaststellen van eisen en randvoorwaarden. Het resultaat van deze fase is een prototype waaruit af te leiden moet zijn of het uiteindelijke product haalbaar is en toegevoegde waarde heeft. Elaboratie In deze fase ligt de nadruk op analyse en ontwerp. In deze fase wordt de architectuur van de software bepaald, wordt de functionaliteit voor 80% vastgelegd en worden risico's voor de rest van het project in kaart gebracht. Constructie De realisatie van de software gebeurt iteratief tijdens de bouwfase. Nog steeds zal nog enige bedrijfsmodellering nodig zijn en het ontwerp zal nog verder uitgewerkt worden. Ook worden de gerealiseerde prototypes uitgebreid getest. Transitie Wanneer de software gerealiseerd is, zal het product in gebruik genomen worden. Gebruikers worden opgeleid, gegevens moeten uit oude systemen overgezet worden en de laatste testen vinden plaats. Tools RUP is een methode die ontwikkeld is door het bedrijf Rational dat tools maakt voor softwareontwikkelaars. Inmiddels is Rational overgenomen door IBM, waardoor de verzameling tools alleen maar groter is geworden. Het bedrijf biedt zowel commerciële als open-source tools voor softwareontwikkeling en projectmanagement. 10 van 15

11 Technieken RUP en UML zijn nauw met elkaar verbonden, maar kunnen beiden afzonderlijk worden gebruikt. UML staat voor Unified Modelling Language en is een visuele taal voor het ontwerpen van software. UML kan gebruikt worden voor het modelleren van bedrijfsprocessen, interactie, code, gegevensstromen en meer. 11 van 15

12 DSDM Ontstaansgeschiedenis DSDM is een iteratieve en agile ontwikkelmethode gebaseerd op Rapid Application Development (RAD) en werd halverwege de jaren negentig uitgebracht. De overeenkomst met RUP is dat een raamwerk is en niet een methode die kant-en-klaar toegepast kan worden. Het raamwerk is een verzameling best-practices waaruit gekozen kan worden. Anders dan RUP, is DSDM niet door een specifiek bedrijf bedacht, maar door en non-profit organisatie genaamd het DSDM consortium. Het belangrijkste uitgangspunt bij DSDM is dat een product op tijd en binnen budget opgeleverd moet worden. Bij DSDM ligt de focus op projectmanagement. Daarom kan deze methode ook gecombineerd worden met XP en RUP. Uitgangspunten Bovenstaande figuur toont het verschil tussen traditionele methoden als Waterfall en DSDM. In traditionele methoden wordt zo snel mogelijk vastgezet welke functionaliteit gemaakt gaat worden. De hoeveelheid tijd en geld die hiervoor nodig zijn, hangt af van hoeveel functionaliteit nodig is. Bij DSDM is de driehoek omgedraaid. Als eerste wordt de hoeveelheid tijd en geld vastgezet. Vervolgens wordt binnen die tijd en binnen het budget zoveel mogelijk functionaliteit gerealiseerd. DSDM hanteert negen uitgangspunten: 1. Actieve betrokkenheid van de gebruiker 2. Beslissingsbevoegdheid van het team 3. Regelmatige levering van producten 4. Geschiktheid voor het bedrijfsdoel 5. Incrementele/ iteratieve ontwikkeling 6. Veranderingen zijn omkeerbaar 7. Vereisten worden op hoog niveau bevroren 8. Testen gebeurt tijdens de gehele levenscyclus 9. Medewerking en samenwerking is noodzaak 12 van 15

13 Stappenplan Het DSDM-proces bestaat uit vijf fases: 1. Feasibility Study In deze fase wordt gekeken of DSDM een geschikte methode is voor de situatie. 2. Business Study In deze fase wordt de projectorganisatie opgericht, er wordt een planning op grote lijnen gemaakt, er vindt een risicoinventarisatie plaats, de architectuur voor de software wordt bepaald en een lijst met eisen en randvoorwaarden op hoog niveau wordt vastgesteld. 3. Functional Model Iteration Deze fase kan uit één of meerdere iteraties bestaan afhankelijk van de complexiteit van het project. In deze fase wordt gewerkt aan functionele prototypes die bedoeld zijn om de gewenste functionaliteit duidelijk te krijgen. 4. Design and Build Iteration Tijdens deze fase wordt de software in één of meerder iteraties ontworpen en gebouwd. 5. Implementation De term implementatie is verwarrend, omdat hiermee vaak het 'programmeerwerk' wordt bedoeld. In dit geval gaat het om het in gebruik nemen van de software. Tools DSDM is een methode die toolonafhankelijk is. Dat betekent niet dat er geen tools worden gebruikt, maar dat het met alle mogelijke tools te combineren is. Technieken De techniek die het meest geassocieerd wordt met DSDM is timeboxen in combinatie met MoSCoW. Bij de start van een iteratie zijn tijd en budget vastgelegd, dit wordt een timebox genoemd. De volgende stap is om de gewenste functionaliteit in kaart te brengen en de prioriteiten daarvan vast te leggen. MoSCoW is een manier om deze prioriteiten aan te geven. MoSCoW is een acronym voor Must-have, Should-have, Could-have en Won't-have-this-time. Binnen een timebox wordt gezorgd dat de functionaliteiten met de hoogste prioriteit als eerste gemaakt worden, dit zijn de Must-haves. Als er tijd over is wordt er gewerkt aan de Should-haves enzovoort. 13 van 15

14 XP Ontstaansgeschiedenis XP staat voor extreme Programming en is een methode die ontwikkeld wordt sinds eind jaren negentig. XP is een agile methode die als uitgangspunt heeft dat eisen en uitgangspunten continu veranderen. Het is een poging om een methode te ontwikkelen die met deze continue veranderingen om kan gaan. Uitgangspunten Binnen XP worden een aantal waarden centraal gesteld. Communicatie Om duidelijk te krijgen aan welke eisen en randvoorwaarden de software moet voldoen is het noodzakelijk dat de ontwikkelaars met de toekomstige gebruikers praten. Binnen XP wordt documentatie echter zoveel mogelijk vermeden. Er wordt de voorkeur gegeven aan simpele ontwerpen, directe betrokkenheid van gebruikers en face-to-face communicatie. Eenvoud Ontwikkelaars starten met het realiseren van eenvoudige oplossingen die op een later moment mogelijk uitgebreid kunnen worden. Feedback Onder feedback worden verschillende dingen verstaan: o Feedback van het systeem Elk onderdeeltje van de software wordt getest zodra deze gerealiseerd is o Feedback van de gebruiker De gebruiker wordt betrokken bij de ontwikkeling en bij het uitvoeren van acceptatie testen o Feedback van het team Ontwikkelaars geven direct een schatting van de kosten en de ontwikkeltijd zodra een gebruiker een wijziging aangeeft. Moed In de loop van een project kan het beter zijn als een stuk code herschreven wordt of misschien wel weggegooid wordt omdat het overbodig is geworden. Ook is soms doorzettingsvermogen nodig bij complexe opdrachten. Respect Teamleden moeten streven naar hoge kwaliteit en krijgen zo het respect van andere teamleden. Niemand moet ongewaardeerd of genegeerd worden, zodat teamleden gemotiveerd en loyaal blijven. Stappenplan Binnen XP worden vier activiteiten onderscheiden 1. Coderen Binnen XP wordt vrijwel direct begonnen met werkende prototypes maken. Bij het programmeren worden onduidelijkheden ontdekt, moeilijkheden overkomen en de prototypes kunnen gebruikt worden voor communicatie met gebruikers. De code zal in de loop van het project mogelijk vele malen herschreven moeten worden. 2. Testen Binnen XP worden twee soorten testen onderscheiden: a. Unit testen, om te controleren of de software doet wat het ontwikkelteam wil. b. Acceptatie testen, om te controleren of de software voldoet aan de eisen en wensen van de gebruiker. 3. Luisteren Een ontwikkelaar moet luisteren naar de opdrachtgever en gebruikers om erachter te komen wat gewenst is en wat mogelijke problemen zijn. 4. Ontwerpen Binnen XP is ontwerpen een stap die niet per definitie noodzakelijk is. Voor complexe situaties kan ontwerpen nodig zijn, maar deze stap wordt overgeslagen voor zover mogelijk. 14 van 15

15 Tools Doordat testen zo'n grote rol speelt in XP, wordt er veel gebruik gemaakt van testtools. Voordat een ontwikkelaar iets gaat programmeren, schrijft hij eerst de condities waar de code op getest zal worden. Technieken Bij XP werken programmeurs in tweetallen tegelijkertijd aan dezelfde code op dezelfde computer. Degene die typt denkt vooral na over details, terwijl degene die meekijkt vooral de grote lijnen in de gaten houdt. De tweetallen veranderen continu, zodat iedereen in het team goed op de hoogte blijft van de rest aan het doen is. 15 van 15

Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8

Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8 Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8 Ontwikkelmethoden en technieken Kenmerken van ontwikkelmethoden POMT HC2 2 Vorige week 3 Rollenspel Klant is koning Communicatie en afspraken Documentatie

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 2

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 2 Ontwikkelmethoden en technieken 1 Vandaag Een kleine geschiedenis (vervolg) Klein stukje XP Afbakening verwachtingen 2 Werkwijze theorie Lesstof Presentaties Boek Aantekeningen Introductie/overzicht Week

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 DSDM Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 HC WG rollenspel praktijktoets 1 praktijktoets 2 praktijktoets 3 Mei week 1 week 2 week 3 Week 4 vakantie Inleiding Ontwikkel methodiek DSDM Technieken

Nadere informatie

Inleiding ontwikkelmethoden

Inleiding ontwikkelmethoden Inleiding ontwikkelmethoden 1 Ontwikkelmethoden en Technieken POMT HC1 2 Ronald de Waal Opleiding TU Delft: industrieel ontwerpen Diverse softwarebedrijven, internet ontwerp vanaf 1994 Docent systeemontwikkeling

Nadere informatie

Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon. David Griffioen 11 april 2006

Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon. David Griffioen 11 april 2006 Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon David Griffioen april 2006 Agenda Planon Agile Scrum Scrum bij Planon Kwaliteit en Testen Planon Planon maakt productsoftware

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Pieter van den Hombergh Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Software Engineering 14 maart 2013 HOM/FHTeL Oplossingen voor het testen

Nadere informatie

Testen binnen agile methoden Anko Tijman

Testen binnen agile methoden Anko Tijman Testen binnen agile methoden Anko Tijman Introductie sinds 1997 in software testen testcoördinator Van Meijel Automatisering verbeterproces aansluiten bij extreme Programming agile proces 2 Testen binnen

Nadere informatie

EEN INTRODUCTIE TOT SCRUM

EEN INTRODUCTIE TOT SCRUM EEN INTRODUCTIE TOT SCRUM www.scrumacademy.nl Panamalaan 8a 1019 AZ AMSTERDAM 020-8200910 info@scrumacademy.nl HET ONTSTAAN VAN SCRUM Agile, omarm verandering! Scrum is een methode die voortkomt vanuit

Nadere informatie

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software. Oplossingen voor het testen van. Overzicht. Pieter van den Hombergh.

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software. Oplossingen voor het testen van. Overzicht. Pieter van den Hombergh. Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Pieter van den Hombergh Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Software Engineering 14 maart 2013 HOM/FHTeL Oplossingen voor het testen

Nadere informatie

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Unified Process Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Unified Process... 4 3. Fasering... 5 3.1.

Nadere informatie

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Titel, samenvatting en biografie Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Samenvatting: Deze presentatie behandelt de toepassing van de teststrategie vanuit een agile perspectief: welke

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken. Stakeholders POMT HC5

Ontwikkelmethoden en technieken. Stakeholders POMT HC5 Ontwikkelmethoden en technieken Stakeholders POMT HC5 Vorige keer Technieken Documentatietechnieken Architectuur Conceptmap / mindmap Contentmatrix Eisenpakket MoSCoW ERD Databasemodel Gantt chart Moodboard

Nadere informatie

Eigenschappen van moderne ontwikkelmodellen

Eigenschappen van moderne ontwikkelmodellen overdruk informatie september 00 Eigenschappen van moderne ontwikkelmodellen Vier modellen vergeleken Auteurs: Danny Greefhorst en Mark van Elswijk informatie overdruk1 1 Eigenschappen van moderne ontwikkelmodellen

Nadere informatie

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Agile systeemontwikkeling Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terminologie... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

XP Extreme Programming. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

XP Extreme Programming. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. XP Extreme Programming Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. EXTREME PROGRAMMING...4 3. FASERING...5

Nadere informatie

Leiderschap in een organisatie met technische professionals

Leiderschap in een organisatie met technische professionals Quintor Leiderschap in een organisatie met technische professionals Johan Tillema CEO Quintor Professionele softwareontwikkeling ICT Architectuur Java,.NET en Mobile Informatieanalyse Opgericht in 2005

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

DSDM Dynamic Systems Development Method. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

DSDM Dynamic Systems Development Method. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. DSDM Dynamic Systems Development Method Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Agile Project Management volgens Scrum. David Griffioen 21 mei 2007

Agile Project Management volgens Scrum. David Griffioen 21 mei 2007 Agile Project Management volgens Scrum David Griffioen 21 mei 2007 Agenda Agile Scrum Proces verbetering in Scrum Verbeteren bij Planon Vragen Een aantal vragen hand opsteken graag Wie is bekend met Agile

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Wie ben ik? Agile Software Development. Het waterval model. Inhoud

Wie ben ik? Agile Software Development. Het waterval model. Inhoud gile Software Development Februari 2008, Philippe Dirkse Wie ben ik? 2002: fgestudeerd TU/e 1999-2005: Mondo izzarro, rystal Interactive, Siemens tea 2005 heden: PTS: Leica Microsystems SES/MiPlaza Inhoud

Nadere informatie

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

your reference in testing services WorkShop Agile in de praktijk - Erik Boelen - 18 december 2008

your reference in testing services WorkShop Agile in de praktijk - Erik Boelen - 18 december 2008 your reference in testing services WorkShop Agile in de praktijk - Erik Boelen - 18 december 2008 Onderwerpen vandaag Geen theoretische achtergrond Gebaseerd op eigen praktijk Niet uit boeken te halen

Nadere informatie

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42 Februari juni 2016 Toelichting aanpak Claudia Tjia GROEP F M42 Dit document bevat informatie over het onderdeel SCRUM binnen de proftaak. SCRUM is de methode die wij als groep moesten hanteren om het project

Nadere informatie

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling Agile Methodiek en Technologie Zest Application Professionals Hoe is de aansluiting op ontwikkelmethoden voor Legacy-systemen? Out of the Box

Nadere informatie

Auditen van Agile projecten

Auditen van Agile projecten Auditen van Agile projecten Platform voor Informatiebeveiliging 10 december 2013 Merijn van der Zalm & Marcel Trijssenaar Agenda Belang van assurance op agile ontwikkelen Agile versus Waterval Perspectief

Nadere informatie

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Scrum Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 SCRUM... 4 3 FASERING... 5 4 KENMERKEN... 6 4.1 DE SCRUM-MEETING...

Nadere informatie

Rijnlands denken en Agile ICT. Patrick van Burgel 7 december

Rijnlands denken en Agile ICT. Patrick van Burgel 7 december 1 Rijnlands denken en Agile ICT Patrick van Burgel 7 december Even terug naar 1911 F. W. Taylor: Scientific management 2 Vroeger stond de mens voorop; in de toekomst moet het systeem (regels, procedures)

Nadere informatie

Titel, samenvatting en biografie

Titel, samenvatting en biografie Titel, samenvatting en biografie \ Peter Wanders De Black Box Dialog methode Voorjaarsevent Testnet: 22 juni 2009 Samenvatting Nog nooit heb ik heb een klant horen zeggen: Enorm vervelend dat het IT project

Nadere informatie

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam.

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Welke hoort in dit rijtje niet thuis? Weg- en waterbouw Huizen- en kantoorbouw Stedenbouw Auto- en vliegtuigbouw

Nadere informatie

UML. From weblog http://dsnippert.wordpress.com. Dennis Snippert

UML. From weblog http://dsnippert.wordpress.com. Dennis Snippert UML From weblog http://dsnippert.wordpress.com Naam: Dennis Snippert Inhoudsopgave 1. Wat is Uml?... 3 2. UML diagrammen... 4 3. Uitleg diagrammen... 5 3.1. Usecase diagram:... 5 3.2. Class diagram:...

Nadere informatie

Agile Beheer: Mythe of werkelijkheid? Odile Moreau BlinkLane Consulting NIOC 2013 - Arnhem, 5 april 2013

Agile Beheer: Mythe of werkelijkheid? Odile Moreau BlinkLane Consulting NIOC 2013 - Arnhem, 5 april 2013 Agile Beheer: Mythe of werkelijkheid? Odile Moreau BlinkLane Consulting NIOC 2013 - Arnhem, 5 april 2013 Achtergrond 2 Agile methoden zijn al een tijd heel populair geworden Zoals Scrum voor software ontwikkeling

Nadere informatie

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Sinds de kredietcrisis en door opkomende technologieën staan banken

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

dcroho; Ketenintegratie in opleidingenland Door: Patries van de Kamp, Relatiemanager HO Sandra Warmolts, Projectleider dcroho

dcroho; Ketenintegratie in opleidingenland Door: Patries van de Kamp, Relatiemanager HO Sandra Warmolts, Projectleider dcroho dcroho; Ketenintegratie in opleidingenland Door: Patries van de Kamp, Relatiemanager HO Sandra Warmolts, Projectleider dcroho SISLink 2010: 17 juni 2010 Inhoud Hoe werkt het nu Waarom dcroho Resultaat

Nadere informatie

VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 1. Introductie. Henk Magré. BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 1

VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 1. Introductie. Henk Magré. BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 1 1 VU BWI Bedrijfscase Cursus Project management deel 1 april 2011 Henk Magré Introductie Henk Magré Sinds 1986 werkzaam bij Logica / CMG 25 jaar ervaring in IT ontwikkeling en processen recente jaren Kwaliteitszorg

Nadere informatie

BDD/Gherkin. Een introductie

BDD/Gherkin. Een introductie BDD/Gherkin Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. BDD... 4 3. Gherkin... 5 4. BDD-Tools... 6 5. Voordelen... 7 6. Benodigde kennis en vaardigheden...

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

Objectgeoriënteerde systeemontwikkeling

Objectgeoriënteerde systeemontwikkeling 2 Objectgeoriënteerde systeemontwikkeling Objecttechnologie of objectoriëntatie is een bekende term in de automatisering. Regelmatig verschijnen artikelen over dit onderwerp in de bekende vaktijdschriften.

Nadere informatie

Satisfy the real (and changing) customer expectation

Satisfy the real (and changing) customer expectation Han Duisterwinkel Test & Quality competence RUP competence LogicaCMG Nederland B.V. Eemsgolaan 1 P.O. Box 70237 9704 AE Groningen The Netherlands www.logicacmg.com @logicacmg.com

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat.

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat. Stappenplan Een interface is in principe alles wat de communicatie tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Het is het deel van de website of webapplicatie dat de interactie met de gebruiker

Nadere informatie

Whitepaper Kennis delen voor jouw persoonlijke groei. Prince2 en RUP. één plus één is drie

Whitepaper Kennis delen voor jouw persoonlijke groei. Prince2 en RUP. één plus één is drie Whitepaper Kennis delen voor jouw persoonlijke groei Prince2 en RUP één plus één is drie Trefwoorden Projectmanagement, Methodes, Prince2, Softwareontwikkeling, RUP, Kwaliteit Prince2 PRojects In Controlled

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Agile/DevOps oranje gekleurd, ING s best practices

Agile/DevOps oranje gekleurd, ING s best practices Agile/DevOps oranje gekleurd, ING s best practices Pon jaarcongres 2016 22 september 2016 Michiel de Vries senior legal counsel ING Khaled Dadi advocaat DLA Piper 1 Overzicht presentatie ING organisatie:

Nadere informatie

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Socio-technisch systemen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Systeem categoriën Technische op computer gesteunde systemen Systemen die HW en SW bevatten, maar waar

Nadere informatie

Portfolio Innovation Manager & Reisleider in de Digitale Wereld. Copyright 2015 ITpreneurs. All rights reserved.

Portfolio Innovation Manager & Reisleider in de Digitale Wereld. Copyright 2015 ITpreneurs. All rights reserved. Portfolio Innovation Manager & Reisleider in de Digitale Wereld Usability in Courseware Development Ellen Schuurink Gastcollege Usability Engineering Agenda Leren en usability Usability van cursusmateriaal

Nadere informatie

Waarom waterval niet werkt

Waarom waterval niet werkt Waarom waterval niet werkt @TheTweetOfGod: To understand the universe you need to see it in the broader context. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was de Amerikaan Winston Royce directeur van Lockheed

Nadere informatie

De mens als essentiële factor in software development. hoe agile teams omgaan met software process improvement

De mens als essentiële factor in software development. hoe agile teams omgaan met software process improvement De mens als essentiële factor in software development hoe agile teams omgaan met software process improvement Rob Westgeest 21 mei 2007 Voorstellen Rob Westgeest Getrouwd 3 kinderen 16 Jaar in I(C)T Onafhankelijk

Nadere informatie

beschrijvingstechnieken bij systeemontwikkeling

beschrijvingstechnieken bij systeemontwikkeling 1 Bijlage 8 Alternatieve (UML) beschrijvingstechnieken bij systeemontwikkeling De in hoofdstuk 3 weergegeven beschrijvingstechnieken voor de beschrijving van de informatietechnologie is summier. Er wordt

Nadere informatie

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING Voor het bereiken van business agility is meer nodig dan een juiste architectuur en is een iteratieve aanpak essentieel. Daarvoor is

Nadere informatie

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS)

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) AERIUS II Mark Wilmot Product Owner AERIUS Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) m.j.wilmot@mineleni.nl Inhoud Toelichting AERIUS II Project Demo Agile / Scrum proces

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

DSDM (Dynamic System Development Method) is gebaseerd op een aantal principes. Welk van de onderstaande principes hoort niet bij DSDM?

DSDM (Dynamic System Development Method) is gebaseerd op een aantal principes. Welk van de onderstaande principes hoort niet bij DSDM? H13_H14 beheeraspecten Wat zijn de beheeraspecten van een project? Product, Promotie, Prijs, Plaats, Personeel Product, Promotie, Prijs, Plaats Tijd, Geld, Product, Kwaliteit, Organisatie Tijd, Geld, Kwaliteit,

Nadere informatie

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 4

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 4 Ontwikkelmethoden en technieken 1 Projectinrichting Ontwikkelmethoden & Technieken HC 34 2 Vandaag Terugblik? Projectinrichting Afsluiting Leestip Introductie/overzicht Week 1 Afbakening Verwachtingen

Nadere informatie

Agile Testen in de praktijk

Agile Testen in de praktijk 1 Agenda 2 Agile Testen in de praktijk Summerschool 13 Juli 2011 Introductie Agile de context van agile Testen2.0 de tester in een agile project Waarden en principes DoD, PRA en MTP Testen3.0 in een agile

Nadere informatie

PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING. Een gestructureerde Agile aanpak TOEPASBAARHEID DSDM

PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING. Een gestructureerde Agile aanpak TOEPASBAARHEID DSDM PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING Een gestructureerde Agile aanpak A u t e u r : R o g e r v a n d e n E e r e n b e e m t ( r o g e r. v a n d e n e e r e n b e e m t @ i t e r a z. n l ), g e

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Introductie. Hoofdstuk 1. 1.1 Over softwareontwikkeling

Introductie. Hoofdstuk 1. 1.1 Over softwareontwikkeling Hoofdstuk 1 Introductie 1.1 Over softwareontwikkeling In de meeste gevallen zijn er veel mensen betrokken bij de ontwikkeling van software: niet alleen de klant die de opdrachtgever is en de programmeurs

Nadere informatie

Programmeren. Inleiding

Programmeren. Inleiding Programmeren Inleiding STAPPEN IN DE ONTWIKKELING VAN EEN PROGRAMMA 1. Probleem 1. Probleem Ideaal gewicht berekenen Wortel van een vierkantsvergelijking berekenen Schaakspel spelen Boekhouding doen 2.

Nadere informatie

Service Design: een inleiding

Service Design: een inleiding Service Design: een inleiding IFMA, 10 december 2013 Joannes Vandermeulen @joannes #namahn design that works for people 1 Het bestaande verbeteren design that works for people 2 maar toch besparen? design

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Inleiding... 1 Deel I: Agile begrijpen... 7 Hoofdstuk 1: Projectmanagement moderniseren...9 Hoofdstuk 2: Het Agile Manifest en de agile principes...19 Hoofdstuk 3: Waarom agile beter

Nadere informatie

Projectplan. Elektronica-ICT Artesis. Auteur: Coopman Tom Interne Promotor: Peeters Tom Externe Promotor: Delepierre Bruno, Adforce

Projectplan. Elektronica-ICT Artesis. Auteur: Coopman Tom Interne Promotor: Peeters Tom Externe Promotor: Delepierre Bruno, Adforce Elektronica-ICT Artesis Projectplan Auteur: Coopman Tom Interne Promotor: Peeters Tom Externe Promotor: Delepierre Bruno, Adforce Projectplan ter voorbereiding van de bachelorproef en stage Academiejaar

Nadere informatie

Ervaringen met Agile Software Development volgens SCRUM

Ervaringen met Agile Software Development volgens SCRUM Ervaringen met Agile Software Development volgens SCRUM Erik J.H. Jaspers CTO Planon B.V. Contents Introductie Planon Agile Development Scrum Waarom Agile/Scrum toegepast? Ervaringen, leerpunten 1 Development

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum WHITEPAPER IN 5 MINUTEN A U G U S T U S 2 0 1 4 11. Scrum Deze whitepaper gaat over Scrum. Kort en bondig: Scrum is een software-ontwikkelmethode met vaste sprints van enkele weken waarin steeds een verbeterde

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Van Gantt chart naar Burn up chart: het doen van een eerste Agile project

Van Gantt chart naar Burn up chart: het doen van een eerste Agile project Van Gantt chart naar Burn up chart: het doen van een eerste Agile project Auteurs: Jeroen van Menen en Ron van Vliet In softwareontwikkeling en binnen IT-afdelingen van grote bedrijven krijg je als project

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

Checklist Slimme vragenlijst regievoering

Checklist Slimme vragenlijst regievoering Checklist Slimme vragenlijst regievoering versie 2.0 Slimme vragenlijst Leveranciersselectie Hoe stel ik vast dat dit beste leverancier is? Welke criteria hanteer ik daarbij? Wat als het selectieproces

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20225 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20225 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20225 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Heijstek, Werner Title: Architecture design in global and model-centric software

Nadere informatie

Systeemontwikkeling met UML

Systeemontwikkeling met UML Systeemontwikkeling met UML De visuele modelleertaal Unified Modeling Language (UML) is een gezamenlijk product van een groot aantal bedrijven. Het is een standaard die naar aanleiding van een request

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

V-model is anno 20NU

V-model is anno 20NU Het V-model is een modellering van een voortbrengingsproces, van wens tot en met een oplossing. Het wordt veel toegepast in de IT maar is niet alleen toepasbaar op IT projecten. Het V-model helpt inzicht

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

MDA in de praktijk. Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009

MDA in de praktijk. Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009 Functional Model Driven Development MDA in de praktijk Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009 FMDD agenda FMDD Waarom FMMD De praktijk Wat is FMDD Ervaringen en lessons learned Ervaringen

Nadere informatie

[ SCRUM. ] Een introductie

[ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM IN HET KORT. ] Scrum is een agile-proces, welke het mogelijk maakt om te focussen op het leveren van het beste resultaat in de kortst mogelijke tijd. Het maakt het mogelijk

Nadere informatie

DevOps Waarom moeilijk doen 31 oktober 2013. als het samen kan

DevOps Waarom moeilijk doen 31 oktober 2013. als het samen kan DEVOPS?! INLEIDING Wat gaan we doen? 18:00 Introductie 19:00 Uitleg open space 19:30 Koffie + start open space 20:30 Wrap-up INLEIDING Even vooraf Samen Duurzaam Innoveren INLEIDING Ik ben Jan Buurman

Nadere informatie

Agile, Scrum en Kanban in de praktijk

Agile, Scrum en Kanban in de praktijk Agile, Scrum en Kanban in de praktijk Wat is agile en wat kenmerkt agile projecten? Agile in de praktijk: rollen, teams en best practices Hoe om te gaan met requirements in agile projecten? Hoe agile projecten

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken. Technieken POMT HC4

Ontwikkelmethoden en technieken. Technieken POMT HC4 Ontwikkelmethoden en technieken Technieken POMT HC4 HC WG rollenspel praktijktoets 1 praktijktoets 2 praktijktoets 3 Mei week 1 week 2 week 3 Week 4 vakantie Inleiding Ontwikkel methodiek DSDM Technieken

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

WHITE PAPER. Agile/Scrum

WHITE PAPER. Agile/Scrum WHITE PAPER Agile/Scrum Belangrijkste kenmerk van Scrum is de ontwikkeling via een serie van korte - iteraties, in Scrum terminologie sprints genoemd. Introductie Heel in het kort gezegd is Scrum een Agile

Nadere informatie

Test rapportage Waarom eigenlijk?

Test rapportage Waarom eigenlijk? Testrapportage Boodschappers van de koning? Test rapportage Waarom eigenlijk? TestNet voorjaarsevenement 2015 Jurian van de Laar Jurian van de Laar @JurianvdL 30 april 2015 @JurianvdL Jurian van de Laar

Nadere informatie

fysieke beveiliging onder controle Fysieke beveiliging Lean & Agile Thimo Keizer

fysieke beveiliging onder controle Fysieke beveiliging Lean & Agile  Thimo Keizer fysieke beveiliging onder controle Fysieke beveiliging Lean & Agile www.fysiekebeveiliging.nl Thimo Keizer Fysieke beveiliging Lean & Agile 2016 www.fysiekebeveiliging.nl Thimo Keizer Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Agile softwareontwikkeling. Modegril of blijvertje?

Agile softwareontwikkeling. Modegril of blijvertje? Agile softwareontwikkeling Modegril of blijvertje? Agenda Deel 1 Agile nieuwe religie in systeemontwikkeling? Agile raamwerken Agile in perspectief Pauze Deel 2 Agile teams Agile nieuwe religie in systeemontwikkeling?

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

De projectmanager. en zelforganiserende teams

De projectmanager. en zelforganiserende teams De projectmanager en zelforganiserende teams Agenda 16:00 16:30: Inloop 16:30 16:50: Welkomstwoord DUO 16:50 17:00: Welkomstwoord IPMA Noord 17:00 17:30: Oefening zelforganisatie 17:30 18:00: Agile en

Nadere informatie