ONDERWERP ADVIES. TOELICHTING IInvu I instructie] o.a. FATALE TERMIJNEN/ HANDHAVING) llnvu I instructiel. akkoord. bespreken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWERP ADVIES. TOELICHTING IInvu I instructie] o.a. FATALE TERMIJNEN/ HANDHAVING) llnvu I instructiel. akkoord. bespreken"

Transcriptie

1 ì 6ú tto >tr.q, l oo GEMEENTE vveert Til-S 1066 Sector Inwoners Openbaar: Ø Afdeling zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Jaarverslag Erfgoedcluster Weert Kennisnemen van verslag ONDERWERP ADVIES TOELICHTING IInvu I instructie] Relatie met vorio voorstel: Elk jaar rapporteeft de gemeentearchivaris aan B & W met betrekking tot het archiefbeheer binnen de gemeente Weert, te weten: - Over het beheer, behoud, bestudering en beschikbaarstelling van de overgebrachte archiefbescheiden. - Over het toezicht op de niet-overgebrachte archiefbescheiden. Algemeen: Deze rapportage omvat de verantwoording van het gehele erfgoedcluster, dus zowel het gemeentearchief als de gemeentemusea over het jaar 20t4. Aroumenten: NVÏ Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn lac Lemmens Tel.: (0495) G.l.W. Gabriêls Niet openbaar: n Kabinet: Nummer B&W-advies: BW JURIDISCHE GEVOLGEN o.a. FATALE TERMIJNEN/ HANDHAVING) llnvu I instructiel Weert, 31 maa 15 In te vullen doot het B&W secretar aat: fulnrtoo. n Akkoord met tekstuele aanpass ng door portefeuillehouder! Anders, nl.: Besrissinsd.d.: Ll-Ot(-'l> 2015 S Nummer: akkoord bespreken E liet akkoord n Gewijzigde versie u I B h * W HL W FVE Behandeling uiterlijk in college van 21 april 2015 Ï W PS A-stuk B-stuk C-stuk W GG 7t al aa 2 ina 1

2 Begrotingspost: , , 54tI3O2 en FINANCIELE EN PERSONELE GEVOLGEN IInvu I instructiel Beschikbaar bedrag: Voor 2014 was 1. t28.463,26 beschikbaar en is ,60 uitgegeven. Deze overschrijding is toe te schrijven aan de niet-begrote kosten voor de expositie "Rembrandt in zwart-wit", die de afsluiting vormde van het 600-jarig bestaan van onze stad. Voor wie is dit advies van belang?: {. Raadsleden.i. TILS-lijst {. Niet van toepassing OVERLEG GEVOERD MET IInvuli nstructie] Intern: Vivian de Leijer, Ton Lemmen en Ton Weekers Extern: NVT Openbaar: Jaarverslag Niet-ooenbaar: Niet van toepassing BIJLAGEN Pagina 2

3 Jaarverslag 2014 Erfgoedcluster Weert In het teken van 600 jaar Weert Gemeentearchief Weert Gemeentemuseum Weert Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

4 2 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

5 Jaarverslag 2014 Erfgoedcluster Weert In het teken van 600 jaar Weert Gemeentearchief Weert Gemeentemuseum Weert Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

6 Colofon Redactie: Erfgoedcluster Weert Foto s en illustraties: Erfgoedcluster Weert Vormgeving en realisatie: Anne Halfers, Grafisch ontwerpbureau, Weert Gemeentearchief Weert Bezoekadres: Beekstraat 54 Weert Telefoon: (0495) Gemeentemuseum Jacob van Horne Bezoekadres: Markt 7 Weert Telefoon (0495) Gemeentemuseum De Tiendschuur Bezoekadres: Recollectenstraat 5 Weert Telefoon: (0495) Erfgoedcluster Weert Postadres: Archief en Musea Erfgoedcluster Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert Erfgoedhuis Weert 4 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

7 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Algemeen 9 Inleiding Missie Visie Leidende principes Huisvesting Personele bezetting Deskundigheidsbevordering Externe bijeenkomsten en strategische allianties Beheer, behoud en acquisitie van archivalia en collecties 15 Archiefachterstanden Particuliere archieven Erfgoedbibliotheek Tijdschriften Kranten Topografische Historische Atlas Restauraties en digitalisering Jaargedingen Archiefsystemen Depotbeheer archieven en museale objecten Registratie museale objecten Aanwinsten musea Bruikleen museale objecten Toezicht en advies Externe dienstverlening, educatie en publicaties 25 Studiezaal archief en verkeer Musea Beleving bezoekers Tentoonstellingen en lezingen Reizende tentoonstelling Joodse onderduikkinderen Educatie Website en portal Social media Externe media Publicaties Financiële paragraaf 41 Bijlagen 45 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

8 Korenmarkt anno 1926 GAW Beeldbank Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

9 Voorwoord Het Erfgoedcluster omvat de secties Gemeentearchief Weert en Gemeentemusea Weert. De werkzaamheden die specifiek door het Gemeentearchief Weert of Gemeentemuseum Weert worden uitgevoerd, zijn separaat als Archief en Musea vermeld. Naast de wettelijke taken en werkzaamheden op het gebied van beheer, behoud, beschikbaarstelling en bestudering heeft onze dienstverlening in het teken gestaan van de viering van 600 jaar Marktrecht. Deze door derden georganiseerde activiteiten zijn door het Erfgoedcluster daar waar mogelijk ondersteund. Naar aanleiding van de viering van 600 jaar Marktrecht hebben wij uit eigen middelen twee omvangrijke cultuur-historische projecten uitgevoerd. In Gemeentemuseum De Tiendschuur is van 6 april 2014 tot en met 15 januari 2015 de tentoonstelling Weert Jubileert te zien geweest. Op onze website is met de titel 600 jaar Weert in 365 dagen dagelijks een verhaal uit de periode 1414 tot en met 2014 gepubliceerd. Beide projecten zijn zeer succesvol verlopen en krijgen in dit jaarverslag dan ook een bijzondere plek. Sinds december faciliteert het Gemeentemuseum Jacob van Horne de tentoonstelling Rembrandt in Zwart Wit. In ons Jaarverslag 2015 zal deze bijzondere expositie centraal staan en zullen wij daar veel uitgebreider bij stil staan. Het grootste deel van de expositie was immers te zien in 2015 en niet in Het Verslag horizontale verantwoording Archiefwet 1995 is in september verschenen. Deze door de archiefinspecteur opgestelde rapportage geeft nog eens duidelijk de noodzaak aan om de inspanningen op het gebied van onze wettelijke taken te intensiveren. In de digitale versie van dit jaarverslag kunt u op meerdere plekken naar interne en externe webpagina s gaan en evenals voorgaande jaren zijn er weer bijzondere audio- en videofragmenten opgenomen. De specifieke bijlagen zijn met aangegeven. Namens alle medewerkers van het Erfgoedcluster Weert wens ik u veel lees- kijk- en luistergenot. Weert, april 2015 Jac Lemmens Teamleider van het Erfgoedcluster Weert en Gemeentearchivaris Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

10 Algemeen Reclamefolder Philips televisie omstreeks 1960 Collectie Smeets Drukkerijen 8 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

11 Algemeen Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft de wettelijke zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. Het legt hierover verantwoording af aan de raad via het verslag van de gemeentearchivaris die als onafhankelijk adviseur rechtstreeks rapporteert aan Burgemeester en Wethouders. De gemeentearchivaris is tevens teamleider van het Gemeentearchief en het Gemeentemuseum. Daarom wordt er in dit verslag ook verantwoording afgelegd over wat er in 2014 binnen de beide gemeentelijke musea heeft plaatsgevonden. Het Jaarverslag is ingedeeld naar zogenoemde producten van het Erfgoedcluster als onderdeel van de afdeling OCSW van de Sector Inwoners. Daarin is aandacht voor personeel en vrijwilligers. Ook de taken zoals inspectie en advies, verwerving en acquisitie, beheer en behoud, dienstverlening en educatie komen aan bod. Missie Het Erfgoedcluster Weert is een professioneel en publieksgericht kenniscentrum, waarbij vier B s centraal staan: beheren, behouden, bestuderen én beleven. De werkvelden bestaan uit de geschiedenis van Weert en omgeving en de geschiedenis van de Franciscanen in Nederland. Visie Erfgoed is identiteit, erfgoed trekt mensen aan, erfgoed is aantrekkingskracht, erfgoed is er al, maar moet de ruimte krijgen om zich te tonen. De kracht van het verleden kan een economische factor zijn, indien er geïnvesteerd wordt. Erfgoed is een baken waarmee een gedeeld verleden zichtbaar gemaakt kan worden en dat ervoor kan zorgen dat burgers zich meer verbonden gaan voelen met elkaar. Het Erfgoedcluster zet zich in voor een optimaal rentmeesterschap van de aan haar toevertrouwde archieven en collecties. Het verzamelt, ontsluit, beheert, behoudt en presenteert informatiedragers (van aktes tot kunstvoorwerpen) van het verleden om de mensen te laten participeren in hun eigen geschiedenis en hen zodoende identiteit te kunnen laten ontlenen aan hun verleden. Erfgoed is dé trots van onze inwoners. Bovenstaande missie en visie zijn voor ons richtinggevend in de dagelijkse werkzaamheden en hebben ons aangespoord tot de leidende principes: Leidende principes Samenwerking Het Erfgoedcluster wil optimaal gebruik maken van de binnen de organisatie verzamelde kennis en kunde. Daarnaast wordt gezocht naar partners buiten de organisatie die een bijdrage kunnen leveren aan de realisering van de missie. Professionaliteit Het Erfgoedcluster is een betrouwbare partner met een zakelijke houding. Wij conformeren ons aan de geldende beroepscodes en ethische internationale regels zoals vastgesteld door de Verenigde Naties. (International Council of Archives, en International Council of Museums, Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

12 Algemeen Innovatie Allianties opzetten en synergie bewerkstelligen zodat wij vanuit de inhoud kunnen komen tot experimenten én vernieuwende producten die bijdragen aan onze missie. Rekenschap geven De collecties worden toegankelijk gemaakt, gepresenteerd aan het publiek en beheerd op een dusdanige wijze dat ook toekomstige generaties erover kunnen beschikken. Via een goede verslaggeving wordt jaarlijks rekenschap gegeven van het bereikte resultaat. Gastheerschap Wij willen onze gasten het gevoel geven dat zij welkom zijn. Wij streven naar een excellente dienstverlening vanuit het perspectief van de klant. Entree kantoren en studiezaal Erfgoedcluster Huisvesting Na het vertrek van het overgrote deel van de ambtelijke organisatie naar het nieuwe gemeentehuis aan de Beekstraat zijn de kantoorruimten voor de medewerkers en de werkplekken voor de vrijwilligers van de sectie Archief opnieuw ingericht. De werkruimten van de betaalde medewerkers zijn nu meer in overeenstemming met de Arbowet. Daarnaast hebben de vrijwilligers de beschikking over meer en betere werkplekken. In het kader van de bestuursopdracht Beekstraatkwartier wordt nu gekeken naar continuering van het Erfgoedcluster mét archiefbewaarplaats en kunstdepot in het voormalig stadhuis aan de Beekstraat. Een andere optie die onderzocht wordt, is huisvesting van de archiefbewaarplaats op parkeerdek -2 en een studiezaal creëren in de publieksruimte van het nieuw stadhuis en/ of bij het Bibliocenter. Naar verwachting zal de raad in het najaar van 2015 een besluit nemen over de permanente huisvesting van het archief en de toekomst van het pand Jacob van Horne als museumlocatie. Gemeentemuseum De Tiendschuur zal in 2015 ontruimd worden en vrijkomen voor verkoop. Lees hierover verder in de paragraaf Depotbeheer archieven en museale objecten. Personele bezetting In het reguliere Erfgoedclusteroverleg vindt afstemming van de werkzaamheden plaats. Bovendien is dit overleg een goede gelegenheid om van de beschikbare kennis, kunde en vaardigheden over en weer gebruik te maken. Synergie is daarbij het sleutelwoord, waardoor de effectiviteit en de efficiëntie van de totaal beschikbare formatieruimte zo optimaal mogelijk benut kan worden. De werkeenheid Erfgoedcluster omvat zeven FTE s in De functie van medewerker PR, Marketing en Educatie is sinds januari vacant. De taken zijn voorlopig over de resterende ambtelijke functionarissen verdeeld. De werkzaamheden van het Erfgoedcluster zijn te omvangrijk om uitsluitend door de resterende zes ambtelijke medewerkers verricht te kunnen worden, gelet op de veelomvattende taakstelling. Daarom beschikt het Erfgoedcluster over een aantal additionele medewerkers die een dienstverband voor onbepaalde of bepaalde tijd hebben. De laatste jaren heeft het Erfgoedcluster zwaar gesteund op de inzet van zogeheten gemeentelijke CLO-ers (Case Load Ondersteuning) en wel zo n vijf arbeidskrachten per jaar. Deze gemeentelijke regeling vanuit Sociale Zaken is stopgezet. Binnen ons loonkostenbudget is het gelukt om vanaf half september vier tijdelijke medewerkers aan te stellen. Het gaat daarbij om overeenkomsten met twee voormalige CLO ers. Zij houden zich in hoofdzaak bezig met de 10 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

13 Algemeen Leon Bouwels John van Cauteren Jac Lemmens Bert Lijnsvelt Theo Schers Will Schlenger Ger Sensen Fransien Smeets Peter Verdonschot administratieve ondersteuning en de invoering van de gegevens van de museale objecten in het nieuwe geautomatiseerd systeem. Binnen hetzelfde budget is de overeenkomst met een additionele medewerker belast met de archiefachterstanden aangegaan. Een vierde medewerker die ook binnen het budget tijdelijk is aangesteld heeft het takenpakket website, social media, redactie en presentatie. Deze vier medewerkers worden eveneens ingezet voor de herinrichting van de archiefbibliotheek, het archief- en museumdepot, af- en opbouw van de resterende tentoonstellingen alsmede de voorbereidingen en daadwerkelijke ontmanteling in 2015 van Gemeentemuseum De Tiendschuur. Ambtelijke medewerkers Drs. drs. Jac Lemmens, gemeentearchivaris/werkleider, 1 FTE Drs. John van Cauteren, conservator Musea, 1 FTE Drs. Theo Schers, externe dienstverlening, 1 FTE Fransien Smeets, beheer archieven en collecties, 1 FTE Leon Bouwels, medewerker technisch beheer, 1 FTE Peter Verdonschot, archiefinspecteur i.o., 1 FTE Vacature PR/Marketing en Educatie, 0,8 FTE Additionele medewerkers voor onbepaalde tijd Will Schlenger, studiezaalbeheerder Erfgoedcluster en digitalisering, 1 FTE Jan van de Laar, restaurator en tentoonstellingsmedewerker, 0,8 FTE (eind maart 2015) Roland Häszler, beheerder en tentoonstellingsmedewerker, 0,6 FTE (eind mei 2015) Additionele medewerkers voor bepaalde tijd Edward Cuperus, beheerder en onderhoudsman Tiendschuur, 1 FTE (eind mei 2014) Stipo Krizanac, schilder van Tiendschuur/Jacob van Horne, 1 FTE (eind augustus 2014) Lian Geuns, koppeling digitale bestanden en ontsluiting kadastrale kaarten, 1 FTE (half september 2014) Jacques van Ansem, archiefachterstanden en invoer Adlib, 0,75 FTE (eind april 2015) Jan Meeuwsen, administratief medewerker en studiezaalbeheer, 1 FTE (eind januari 2015) Ger Sensen, archiefachterstanden en invoer Adlib, 1 FTE (eind december 2015) Bert Lijnsvelt, presentatie en redactie, website en social media 1FTE (eind december 2015) Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

14 Algemeen Organogram Erfgoedcluster Weert Technisch beheer gebouwen Sectie Musea Beheer Museale Objecten en Collecties Teamleider Erfgoedcluster/ Gemeentearchivaris PR, Marketing en Educatie Externe dienstverlening Sectie Archief Beheer Archieven en Collecties Inspectie, Toezicht en Advies Stagiaire Fons Peeters, student aan de Hogeschool Fontys in Sittard is als stagiaire van het Gemeentemuseum Jacob van Horne sinds september tot en met juni 2015 aan het Erfgoedcluster verbonden. Voor zijn studie doet hij onder meer onderzoek naar de geschiedenis van het pand waar nu huidige Gemeentemuseum Jacob van Horne is gevestigd. Hij heeft voorts meegewerkt aan de tentoonstelling Rembrandt in Zwart Wit. Vrijwilligers De circa 70 vrijwilligers zijn en blijven onmisbaar ter ondersteuning van de professionele medewerkers en het publiek. Naast het verrichten van educatieve activiteiten en toezicht in de musea vinden zij voldoening onder meer in het poetsen van het zilverwerk, het restaureren van een middeleeuws Mariabeeld of het ontsluiten van genealogische archieven en collecties, zoals het beschrijven van objecten en foto s. Wij zijn blij dat deze vrijwilligers, vaak al vele jaren, ons helpen. Als dank voor hun inspanningen bieden wij dan ook graag jaarlijks een excursie aan. In 2014 is de groep naar Den Bosch geweest en heeft daar heeft men een bezoek kunnen brengen aan het voor 53 miljoen Euro vernieuwde Noord-Brabants museum, het Hieronymus Bosch Museum, de St. Jan kathedraal en natuurlijk een rondvaart op de fraai gerestaureerde Binnendieze. Voorts hebben de vrijwilligers een bescheiden kerst aandenken ontvangen. Daarnaast kent de sectie Musea voor de vrijwilligers een eigen lief-en leedpotje. In het verslagjaar zijn vijf vrijwilligers door de wethouder Cultuur vanwege een jubileum bijzonder in het zonnetje gezet. 1 Links St. Janskathedraal Rechts Binnenbieze Den Bosch 12 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

15 Algemeen Deskundigheidsbevordering Fransien Smeets heeft in juni haar deeltijdopleiding voor middelbaar archiefambtenaar, Archivistiek B aan de Hogeschool Amsterdam, afgerond. Zij is inmiddels bezig met het inventariseren van overheidsarchieven en het begeleiden van vrijwilligers, die bezig zijn met de particuliere archieven. Peter Verdonschot is in 2013 begonnen met studie tot archiefinspecteur door middel van de vierjarige opleiding Informatie en Management in Woerden. Hij hoopt deze opleiding in 2017 afgerond te hebben. Sinds het vertrek in april van de ambtelijke organisatie naar het nieuwe gemeentehuis aan de Wilhelminasingel is de ontruimingsprocedure, eerste hulp bij ongelukken en reanimatie onder de maat gebleken. Met het oog op een goed werkgeverschap en om tijdig te kunnen ingrijpen bij ongelukken en calamiteiten volgen alle ambtelijke en additionele medewerkers die hun werkplek in het voormalig stadhuis aan de Beekstraat hebben de tweedaagse cursus BHV (BedrijfsHulpVerlening). De eerste groep medewerkers heeft deze cursus eind 2014 afgerond, de laatste groep neemt uiterlijk januari 2015 aan deze BHV-opleiding deel. Externe bijeenkomsten en strategische allianties De deelname aan externe beroep gerelateerde bijeenkomsten en overlegsituaties heeft een meervoudig doel. Naast het vergroten van de eigen deskundigheid en het aanbieden van de eigen expertise bieden deze bijeenkomsten en overlegsituaties een uitstekende gelegenheid de werkzaamheden van het Erfgoedcluster Weert bij collegae en collega-instellingen onder de aandacht te brengen. Het is evident dat daarmee een positieve bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling en instandhouding van de externe contacten. Naast deelname aan externe bijeenkomsten zijn wij in beperkte mate strategische allianties aangegaan. Er zijn contacten gelegd met het Museum De Achelse Kluis in Achel (B) vanwege de tentoonstellingen rond de eerste wereldoorlog die daar de komende jaren nog worden gehouden. Met het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard zijn contacten aangeknoopt mede naar aanleiding van de schenking van de collectie en archieven van drukkerij Smeets. Wij willen het eigen cultureel erfgoed in een breder verband onder de aandacht te brengen door vaker te werken met wisseltentoonstellingen. Daarbij worden nadrukkelijk in ogenschouw genomen de samenwerking met heemkundeverenigingen, particuliere initiatieven, amateuristische en professioneel ingerichte musea zowel in de directe omgeving als daarbuiten. Vanwege de ontwikkelingen rond de toekomstige taken en werkzaamheden van het Erfgoedcluster is verdere uitbouw in dit dienstjaar aangehouden. De tentoonstelling Rembrandt in Zwart Wit is een particulier initiatief van de organisatie Winters Weert. Het Erfgoedcluster is in de vorm van facilitering qua ruimte, inrichting, personeel en vrijwilligers betrokken. Dit heeft wel een grote weerslag op de inzetbaarheid van menskracht van het Erfgoedcluster voor andere geplande activiteiten in dit verslagjaar maar zeker ook nog in 2015 tot gevolg. Gelet op het bijzondere karakter van Gemeentemuseum Jacob van Horne, als beheerder van de collecties van de minderbroerders franciscanen in Weert en Nederland is er een bijzonder hechte band met deze kloosterorde. Links François Joosten, Achelse Kluis in Achel (B) met Jac Lemmens en Theo Schers Erfgoedcluster Rechts expositie Nederlands Steendrukmuseum Valkenswaard Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

16 Kleurenproef Collectie Smeets Drukkrijen 14 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

17 Beheer, behoud en acquisitie van archivalia en collecties Archiefachterstanden overheidsarchieven In het verslagjaar zijn de drie inventarissen van de archieven van de gemeente Weert en Stramproy uit de periode voltooid. Van januari 2010 tot september 2013 zijn dossiers over de periode door de afdeling Documentaire Informatie Voorziening (DIV) overgedragen aan de Gemeentearchivaris. Het betreft ruim 400 strekkende meter archief. Tot deze overdracht behoren ook dossiers die in een eerder stadium overgedragen zouden moeten worden, omdat ze behoren tot het archief van de gemeente Weert in de periode Het oorspronkelijk plan is geweest om één inventaris samen te stellen over de periode Hiermee zouden alle over die periode bestaande dossiers in één inventaris toegankelijk zijn. Dit voornemen is losgelaten, omdat het een te grote hoeveelheid dossiers betreft. Het is erg onpraktisch om een dergelijk groot document digitaal doorzoekbaar te maken. Nu zijn er voor Weert twee inventarissen opgemaakt; en Ook de archieven van de gemeente Stramproy zijn nu toegankelijk voor het grote publiek middels een fraaie inventaris over de periode Twee additionele medewerkers voor bepaalde tijd hebben de ongeordende losse dossiers van paperclips en nietjes ontdaan en herpakt en opgeborgen in zuurvrije omslagen en dozen. Vanwege het groot aantal ongeordende dossiers is besloten deze te hernummeren. In totaal zijn archiefdozen gebruikt voor deze herverpakking. Een medewerker heeft alle dossiers gecontroleerd en de omschrijvingen aangepast. Hij is hierbij geadviseerd door de gemeentearchivaris. De medewerker beheer archieven en collecties heeft tenslotte de inventaris verder afgerond en voor het publiek gereed gemaakt. Links Schenking bidprentjes periode Jac Lemmens Erfgoedcluster met links Hein Jansen Heemkundevereniging Nederweert Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

18 Beheer, behoud en acquisitie van archivalia en collecties Particuliere archieven In het verslagjaar zijn van 14 particuliere archieven zogenaamde plaatsingslijsten gemaakt. Er is tevens getracht om zoveel mogelijk informatie te vergaren over oorsprong en doelstelling van het betreffende archief. Deze informatie is in de vorm van een inleiding aan de plaatsingslijst toegevoegd. Dit jaar zijn er tevens elf particuliere archieven en vier documentaire collecties geacquireerd. 2 Erfgoedbibliotheek Zowel het Gemeentearchief als het Gemeentemuseum bezitten een uitgebreide collectie boeken. Beide zijn in één bestand geïntegreerd dat via de website te raadplegen is. De gezamenlijke bibliotheek is in 2014 met circa 170 exemplaren uitgebreid. Naast aankopen behoort hiertoe eveneens de zogenaamde grijze literatuur. Deze uitgaven worden niet via de reguliere uitgeverskanalen gedistribueerd, maar worden door particulieren in eigen beheer uitgegeven. Ze kunnen als aanvulling op aanwezige archieven een schat aan informatie bevatten, met name gericht op lokale- en regionale geschiedenis. Voor het Gemeentearchief worden naast vakliteratuur boeken aangeschaft over Weert en omgeving. De onderwerpen variëren van Geschiedenis, Genealogie, Economische aangelegenheden, Kunst en Cultuur tot Recreatie en Toerisme. Het jaar 2014 kenmerkt zich door de vele oorlogsherdenkingen. Zowel met betrekking tot de Eerste als de Tweede Wereldoorlog is een groot aantal uitgaven in het onderwerp Landsverdediging aan de collectie toegevoegd. Daarnaast zijn 24 jaargangen uit de eerste helft van de vorige eeuw van Katholieke Illustraties geschonken. Uiteraard zijn ook de uitgaven zoals die in Canada zijn gepresenteerd met betrekking tot Weert greenest city in Europe gecollectioneerd. De museumbibliotheek bevat naast vakliteratuur een groot aantal kunstboeken. De onderwerpen zijn in de meeste gevallen te herleiden tot de collecties en/of objecten die in het gemeentemuseum aanwezig zijn. Naar aanleiding van de parallelexpositie Weerter tin in het kader van de tentoonstelling Weert Jubileert in Gemeentemuseum De Tiendschuur is de uitgave Weerter tin van J.F.H.H. Beekhuizen in de collectie opgenomen. Overige aanwinsten zijn onder andere De gevelstenen spreken van J.R. Schilmeijer en Vlaams brons van I. Van Canneyt en A. Verschaeve. Selectie Aanwinsten in 2014 Bibliotheek 16 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

19 Beheer, behoud en acquisitie van archivalia en collecties Speciaal te noemen is verder het boekwerk van Weerter kunstenares Greet Boekholt van haar levenswerk Hortus Conclusus. Vrijwilligers van de Heemkundevereniging Stramproy hebben de boekencollectie uit het legaat van Jac van Dael geïnventariseerd en is van ieder boek een eerste beschrijving gemaakt. 3 Tijdschriften Voor bezoekers is er in de studiezaal van het Erfgoedcluster een gevarieerd aanbod aan tijdschriften beschikbaar. De onderwerpen sluiten aan bij de interesse van de gemiddelde studiezaalbezoeker. Zo zijn er genealogische uitgaven als Genealogisch Erfgoed Magazine en het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. Verder zijn er tijdschriften aanwezig over geschiedenis zoals de Maasgouw en Geschiedenis Magazine. Een korte greep uit Weerter uitgaven is: A.V. Weert, de periodiek van de Atletiekvereniging Weert; t Huisblad, dit is de Nieuwsbrief van het Toon Hermans Huis Weert en tenslotte het infoblad RBW afkomstig van de Reddingsbrigade Weert. Vanuit het Gemeentemuseum treft de bezoeker de periodieken Museumvisie, Museum Tijdschrift en Tableau aan. De meest recente nummers zijn in de studiezaal in te zien, eerdere edities zijn in het depot opgeslagen en uiteraard op aanvraag beschikbaar. 4 Kranten Het onderdeel Kranten zoals dat op de website te zien is bevat een dagelijkse selectie titels van artikelen uit Dagblad De Limburger en het Land van Weert/De Trompetter. Geselecteerd worden die artikelen die een directe relatie met Weert en omgeving hebben. Vanwege de auteursrechten zijn de artikelen zelf enkel in de studiezaal beschikbaar. In de studiezaal is eveneens Dagblad De Limburger op microfiche aanwezig tot Daarnaast zijn er op de website ook integraal de edities van Kanton Weert, Op de Keper en Het Land van Weert en meerdere kranten uit Midden Limburg variërend van de periode 1856 tot midden jaren zestig van de vorige eeuw. De Staatsbladen zijn eveneens op microfiche in de studiezaal aanwezig. Selectie periodieken in de studiezaal Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

20 Beheer, behoud en acquisitie van archivalia en collecties Topografisch Historische Atlas De term Topografisch Historisch Atlas is de verzamelnaam voor de collecties affiches, (audio) visuele media (foto s, dia s, glasnegatieven), digitale media, kaarten en tekeningen en prenten. Op de website te vinden onder Beeldbank. In het verslagjaar zijn er naast foto s voornamelijk digitale media aan de beeldbank toegevoegd. Zo heeft een Weerter amateurfotograaf een complete fotoreportage bestaande uit vijf CD s over de bouw van het nieuwe stadhuis aan de Wilhelminasingel aan het Erfgoedcluster geschonken. Vaste studiezaalbezoeker de heer M.J. Vanlier heeft opnieuw een CD samengesteld en geschonken. Het betreft de Genealogie van Coulen, Ceulen, Keulen. De beeldcollectie wordt onder begeleiding van de collectiebeheerder beschreven en toegankelijk gemaakt. De collectie Glasnegatieven afkomstig van de collectie van de Paters van de Heilige Geest is volledig gedigitaliseerd en in zuurvrije enveloppen en doosjes herverpakt en opgeborgen. Twee vrijwilligers hebben deze collectie op relevantie geselecteerd en vervolgens is iedere glasplaat beschreven. Wat betreft de fotocollectie hebben twee vrijwilligers afbeeldingen beschreven van respectievelijk Stramproy en uit het archief van Hoogh Weert. De nieuwe fotocollecties worden op de website toegankelijk gemaakt. 5 Restauraties en digitalisering Jaargedingen Restauratie archiefstukken Als voorbereiding van de expositie Weert Jubileert zijn een aantal documenten die in de expositie een plek hebben gekregen gerestaureerd en in een passe-partout gezet. Het gaat hier om een aantal documenten uit het Nieuwe Archief van de Gemeente Weert , zoals het receptieboek bevrijding van mei Verder zijn uit het zelfde archief een aantal buitenformaat documenten (van perkament) gerestaureerd en overgebracht naar een liggende opslag met karton en melinex. Voorbeeld hiervan is het archiefstuk met inventarisnummer 2161, de feestrede uitgesproken bij het zilveren ambtsjubileum in 1936 van burgemeester mr. Willem Kolkman. Ook de Motie van Trouw van 1918, archiefnummer A37 uit Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, heeft een zelfde bewerking ondergaan. In 2014 hebben wij circa 15 archiefstukken laten restaureren. Het beschikbare budget is voor daarmee voor het verslagjaar uitgeput. Digitalisering Jaargedingen project Metamorfoze Aan het einde van het verslagjaar is de digitalisering van de Jaargedingen afgerond. Dit project Metamorfoze van de Koninklijke Bibliotheek heeft de afgelopen jaren de nodige hoofdbrekens gekost. Door het bedrijf dat die digitalisering heeft uitgevoerd, zijn als gevolg van wisselende personeelsbezetting, meerdere malen Jaargedingen onvolledig digitaal aangeboden. Bij een eerste controle hebben wij het bedrijf op het ontbreken van delen van Jaargedingen moeten attenderen. Gevolg daarvan is dat er extra controle en bewerkingen door ons uitgevoerd zijn. Dit heeft het project met ruim een half jaar vertraagd. Met de digitalisering is dit het tweede project dat via Metamorfoze gerestaureerd en gedigitaliseerd afgerond. De twee projectbestanden, beide onderdelen van het Oud Rechterlijk Archief, zijn medio 2015 via onze vernieuwde website te raadplegen. 18 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2014

21 Beeld van dennenhout Maria met kind 2014 in eigen regie gerestaureerd Restauratie museale objecten Door de restaurator zijn in nauwe samenwerking met meerdere vrijwilligers zes objecten gerestaureerd. Daarbij gaat het onder meer om een kruisbeeld afkomstig uit het klooster van de broeders van de Heilige Geest in Weert. Een beeld uit dennenhout voorstellende Maria met kind, het Devotiekistje Hofje van Maria, uit de 19de eeuw, een bruikleen van de Stichting Schanskapel Boshoven en het schilderij Franciscus met de dieren, van A. Maes van De restauratie door het vrijleggen van het veelkleurige (polychromie) beeld Maria van Heythuysen heeft ook dit jaar de nodige tijd gekost, maar is nog lang niet afgerond. Het poetsen van het vele zilverwerk uit onze collecties en zo nodig het repareren van deze zilveren objecten is eveneens een terugkerende activiteit. Depotbeheer archieven en museale objecten Archiefbewaarplaats De archiefbewaarplaats in het voormalig gemeentehuis blijft zorgelijk. De archiefinspecteur heeft hierop in zijn verslag van september nadrukkelijk gewezen. De huidige klimaatbeheersing is niet op orde. Verder ontbreekt het aan een calamiteitenplan. De gemeente Nederweert heeft vooralsnog besloten af te zien, haar archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats van Weert onder te brengen. Medio 2016 zal de gemeente Nederweert een definitieve beslissing nemen. Indien Nederweert wel naar Weert komt met haar archieven, zal dit onze exploitatie in positieve zin beïnvloeden. Naast opslag kan eventueel ook de overige dienstverlening door het Erfgoedcluster namens de gemeente Nederweert worden verricht. Voorwaarde is wel, dat de gemeente Weert beschikt over een archiefbewaarplaats, die aan alle wettelijke normen voldoet. Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag 2015 2016 Case 17.000173 Datum 28 maart 2017 Hanneke Jansen afdeling Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Inleiding / aanleiding... 4 2. Formatie en werkzaamheden...

Nadere informatie

ONDERWERP ADVIES. TOELICHTING llnvu I instructiel. akkoord. bespreken. Behandeling uiterlijk in college van 26 augustus 2014

ONDERWERP ADVIES. TOELICHTING llnvu I instructiel. akkoord. bespreken. Behandeling uiterlijk in college van 26 augustus 2014 3 øú fl.n >tr t te re ru GEMEENTE vveert ]'il-s 921 Sector Afdel ng Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn Openbaar: Ø Niet openbaar:! Kabinet:! Behandelend medewerk(st)er

Nadere informatie

STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-GRONINGEN JAARVERSLAG 2013

STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-GRONINGEN JAARVERSLAG 2013 STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-GRONINGEN JAARVERSLAG 2013 1 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2013 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Werkzaamheden... 3 Beheer en behoud. Collectievorming... 3 Dienstverlening... 4

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Erfgoedcluster WEERT. Samen Vooruit. Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2012 1

Jaarverslag 2012 Erfgoedcluster WEERT. Samen Vooruit. Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2012 1 Jaarverslag 2012 Erfgoedcluster WEERT Samen Vooruit Gemeentearchief Weert Gemeentemuseum Weert Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2012 1 2 Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2012 Jaarverslag 2012 Erfgoedcluster

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

vtle E RT .?t ;'i;;.; ' O l- ll þ/ ( GEMEENTE 'l'll5 127.j

vtle E RT .?t ;'i;;.; ' O l- ll þ/ ( GEMEENTE 'l'll5 127.j õ.p ro IL.?t r> GEMEENTE vtle E RT 'l'll5 127.j Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder Onderwerp Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn Lemmens, lac (575 468) G.l.W. (Geert) Gabriëls B&W-voorstel:

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray De gemeente Venray, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer J.J.P.M. Gilissen, handelend

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam over 2014 Uitgevoerd door de gemeentelijke archiefinspectie Dordrecht R. Lassche BMIC,

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 mei 2015 Registratienummer: TB15.5023243 Agendapunt: 12 Onderwerp: Vaststelling archiefverordening gemeente Ten Boer 2015 Voorstel: 1. De Archiefverordening

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Erfgoedcluster WEERT Volop in Beweging

Jaarverslag 2011 Erfgoedcluster WEERT Volop in Beweging Jaarverslag 2011 Erfgoedcluster WEERT Volop in Beweging Gemeentearchief Weert Gemeentemuseum Weert Jaarverslag 2011 Erfgoedcluster Weert 1 2 Jaarverslag 2011 Erfgoedcluster Weert Jaarverslag 2011 Erfgoedcluster

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer

Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer Verkenning tot samenwerking van gemeente Delft en het Hoogheemraadschap Delfland op het gebied van archiefbeheer versie juli 2012 1 Auteur: Bennie Blom, gemeentearchivaris Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2016 GR Ferm Werk 6 juli 2017 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording af aan het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: 1 Gemeente ļj įí Berçen Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom III II III II III INI III IIII o 1 NOV. 2013 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Verslag Kritische

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 RAADSVOORSTEL 09.0011 Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Organisatie, product Archief. Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 39/2008 5 februari 2008 SBA 2008/123996 Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal Aan de Raad der gemeente Haarlem Ingevolge het bepaalde

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergşdering : j g JĮJ^J Besluit: CocsQxcrs cc^ogc/v^ŕrv^ Voorstelnümmer: gfb.ĩľ»v^ao«33 Heerhugowaard Stad van kansen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN Algemene Informatie ALGEMENE INFORMATIE Het Regionaal Archief Leiden beheert de archieven van een aantal (voormalige) gemeenten, te weten Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Archief van de Dienst voor Gemeentemusea; Amsterdams Historisch Museum: aanvulling

Archief van de Dienst voor Gemeentemusea; Amsterdams Historisch Museum: aanvulling Archief van de Dienst voor Gemeentemusea; Amsterdams Historisch Museum: aanvulling Vanessa Vroon Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30103 Periode: 1969-1985 Archiefvormer Dienst der Gemeentemusea Inleiding

Nadere informatie

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Boxmeer, 3 februari 2012 O-ID Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Postbehandeling 3. Archieven 3.1 Inleiding 3.2 Dynamische archieven 3.3. Semi

Nadere informatie

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het Bijlage bij het Plan voor de acquisitie van particuliere archieven, 2014-2018 Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het RHC Zuidoost Utrecht

Nadere informatie

Werk in uitvoering De ateliercollectie Kunstwerkplaatsen Esser Weert Drs. John van Cauteren Conservator Gemeentemuseum Weert (Nederland) Gemeentemuseum Weert Gemeentemuseum de Tiendschuur, lokale historie

Nadere informatie

THEMADOSSIER BIBLIONOVA Louis Tijssen, de heilige deken

THEMADOSSIER BIBLIONOVA Louis Tijssen, de heilige deken THEMADOSSIER BIBLIONOVA Louis Tijssen, de heilige deken De heilige deken van Sittard; Deken Tijssen. Op 20 februari 1929 stierf Louis Tijssen, de toenmalige deken van Sittard. In de 10 jaren dat hij deken

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Na een pre-opening in maart zal Museum aan het Vrijthof in juni 2012 groots openen met de langverwachte expositie over het vermaarde

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief 2017014981 nini Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente Bloemendaal 2016 VJ' M Mŕ Chateau dit Zmancnburij ļ ^ I ïtwatcri Stooiiny í MachwÅB dt Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente

Nadere informatie

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Voorkant Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Zaandam centrum Iedereen die meer te weten wil komen over de geschiedenis van de Zaanstreek is bij het Gemeentearchief Zaanstad aan het

Nadere informatie

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief Nummer Toegang: NDBK Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NDBK 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6 Openbaarheidsbeperkingen...6

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Behoudens advies van de commissie MSCG De raad voor te stellen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

Digitaliseren en de rol van de restaurator

Digitaliseren en de rol van de restaurator Archievenblad een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. November 2013 Auteur Janien Kemp, hoofd van de sectie Fysiek Beheer van het Stadsarchief Amsterdam. jkemp@stadsarchief.amsterdam.nl

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wettelijke regeling voor dynamisch en semi-statisch archief. 3 Kwaliteitszorg 4 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1.

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1. Jaarverslag 2010 Archiefbeheer en zorg Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot Datum : 21 april 2011 Versie : _1 Document : 264 Zaaknummer : 11-12893 Inleiding.... 3 1. De wettelijke verplichting... 3

Nadere informatie

BESTUUR EN ORGANISATIE

BESTUUR EN ORGANISATIE Jaarverslag Waterlands Archief 2007 ALGEMEEN Het archief als historische werkplaats. Die functie van het Waterlands Archief kreeg in 2007 nog meer reliëf. Dankzij de voortgaande ontsluiting van de archieven,

Nadere informatie

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over 2015 Auteur: Wil Mettes Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Versie 1.0 april 2016 Rapportage KPI score Archief- en Informatiebeheer

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.12.17

Nummer archiefinventaris: 3.12.17 Nummer archiefinventaris: 3.12.17 Inventaris van het archief van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie [later: Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis] te Leiden, (1815) 1839-2005 Auteur: A.A.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Sterk in de toekomst. van het verleden

Sterk in de toekomst. van het verleden Sterk in de toekomst Inleiding Inleiding Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis, biedt informatie omtrent allerlei onderwerpen uit de geschiedenis van de gemeente Heerlen en de regio. Deze informatie

Nadere informatie

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer :

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : 1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : de Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. werd per die datum opgericht! 1992 --- 2012 We lezen in

Nadere informatie

Publiek en bezoek 2013

Publiek en bezoek 2013 Publiek en bezoek 203 Internationale bezoekers uit 67 verschillende landen 98.862 Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 277.3 30.679 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum VS Top 0 landen

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Noord-Hollands Archief Verslag over 2015 betreffende het door de gemeentearchivaris gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats Samenstelling Klaartje Pompe, hoofd afdeling archief-

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Burgemeester geeft startsein project Zeister Buitens Burgemeester Koos Janssen gaf op 1 december het startsein voor Zeister Buitens, een gezamenlijk project van vier Zeister erfgoedpartners

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013

Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Bestuur 3 2. Doelstelling van de stichting 3 3. Vrijwilligers 4 4. Activiteiten van de stichting 4 4.1 Archiveren, Inventariseren en beschrijven

Nadere informatie

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug'

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0160 Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Tiny de Boer, Ramses van Bragt, 2001 / 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000

Nadere informatie

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema Advies B&W tģļļ flj/j ^ĩorsële B&W 22 januari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge yy y Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG

CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG BIJLAGE Partijen: 1. De Gemeenschappelijke Regeling met een openbaar lichaam Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gevestigd te Doetinchem en aldaar kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 f AB 20150112-5.4-1 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 Het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Overdrachtsovereenkomst

Overdrachtsovereenkomst Overdrachtsovereenkomst Overdrachtsovereenkomst ten behoeve van de collectie archeologie 1, onderdeel van de museale collecties van de gemeente Hilversum, aan de Provincie Noord-Holland. De ondergetekenden:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Website & social media pagina s In 2015 wil de Stichting Gispen Collectie de informatie op de website verder uitbreiden door meer producten en catalogi aan

Nadere informatie

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Openbaar Onderwerp Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op grond van de Archiefwet

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

Nummer Toegang: 2085. Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010)

Nummer Toegang: 2085. Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010) Nummer Toegang: 2085 Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010) Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en Omstreken Regionaal Archief Zutphen This finding aid is written

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN SCHENKING (zonder bewerking door archiefdienst)

OVEREENKOMST VAN SCHENKING (zonder bewerking door archiefdienst) OVEREENKOMST VAN SCHENKING (zonder bewerking door archiefdienst) De eerste ondertekenaar, NAAM GERECHTIGDE, ten deze handelende namens NAAM INSTELLING te Bergen op Zoom, hierna te noemen: de schenker,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

IIUilIIIIIIII llllll II Wethouder Miermans Ou

IIUilIIIIIIII llllll II Wethouder Miermans Ou ARCHIEFEXEMPLAAR IffźîL Advies B&W * rjforsele B&W 24 februari 2015 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer 15.003006 Burgemeester Gelok /v ^ Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den

Nadere informatie

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015.

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015. Overzicht activiteiten 2015. Studiecentrum Het studiecentrum is elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. In overleg met H. Dortants is het regelmatig mogelijk om eerder toegang

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: KCCRM10. Verbouwing Ontvangstruimte Gemeentehuis Vlijmen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: KCCRM10. Verbouwing Ontvangstruimte Gemeentehuis Vlijmen Zaaknummer: KCCRM10 Onderwerp Verbouwing Ontvangstruimte Gemeentehuis Vlijmen Collegevoorstel Inleiding In zijn vergadering van 20 juli 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Heusden budget beschikbaar

Nadere informatie

agendapunt 3.b.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Datum 11 oktober 2016 Bijlagen 3 Zaaknummer 52992

agendapunt 3.b.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Datum 11 oktober 2016 Bijlagen 3 Zaaknummer 52992 agendapunt 3.b.9 1272673 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 oktober 2016 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.)

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 1861-2011 1 2 3 4 WERKING VAN DE K.O.K.W. 1861: oprichting K.O.K.W. is op één na oudste geschiedkundige vereniging van Vlaanderen

Nadere informatie

Stichting Het Klederdrachtmuseum

Stichting Het Klederdrachtmuseum Stichting Het Klederdrachtmuseum Museum voor Nederlandse klederdracht Bedrijfsplan 2016-2020 (verkorte versie) Jolanda van den Berg November 2016 1.1 Doelstelling: De stichting heeft ten doel het tot stand

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord pagina 4 Archiefbeheer pagina 5 Inspectie pagina 6 Publieksbereik pagina 7 Bedrijfsvoering pagina 8 Jaarcijfers pagina 9

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord pagina 4 Archiefbeheer pagina 5 Inspectie pagina 6 Publieksbereik pagina 7 Bedrijfsvoering pagina 8 Jaarcijfers pagina 9 JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord pagina 4 Archiefbeheer pagina 5 Inspectie pagina 6 Publieksbereik pagina 7 Bedrijfsvoering pagina 8 Jaarcijfers pagina 9 De foto s hebben betrekking op het restauratieproces

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie