G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN"

Transcriptie

1 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M JEURGENS (J.M.M. Jansen: beschrijvingen dossiers nrs. 3-97) SCHIEDAM

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 Archivarissen... 2 Wijze van citeren... 2 INVENTARIS... 3

3 INLEIDING Archivarissen Jhr. mr. T.A.M.A. Humalda van Eysinga, Dr. K. Heeringa, N.J.M. Dresch, Dr. C.R. Vermaas, Drs. A. van der Poest Clement, Drs. P.Th.J. Kuyer, Drs. G. van der Feijst, Wijze van citeren Verwijzing naar archiefstukken van dit archief geschiedt door (eerste maal altijd volledig): Gemeentearchief Schiedam, Archief van de Gemeentelijke Archiefdienst Schiedam 1888-heden, inv.nr...: of (verkort) GA Schiedam, Gem.Arch.dienst Schiedam, inv.nr... 2

4 INVENTARIS Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven, delen N.B.: Inv.nrs. 1-5 bevatten alleen ingekomen brieven , 21 december Genealogische correspondentie Wetenschappelijke correspondentie Genealogische correspondentie Wetenschappelijke correspondentie , genealogische correspondentie , wetenschappelijke correspondentie , algemene correspondentie , genealogische correspondentie , wetenschappelijke correspondentie , wetenschappelijke correspondentie , genealogische correspondentie Brievenboeken, afschriften van uitgaande brieven, delen 3

5 Agenda's op ingekomen en uitgaande stukken, pak 55. Afschriften uit de gemeenteverslagen van de jaren met betrekking tot de toestand van de archieven der gemeente Schiedam, (ca. 1940). 56. Afschrift uit het Nederlandsch Archievenblad van van een artikel Het Schiedamsche archief, (ca. 1940). 1 stuk 57. Afschrift van het door A. van der Poest Clement vervaardigde rapport De bewaring der Schiedamsche archieven in het verleden, met enkele aantekeningen, stuk 58. Krantenknipsels betreffende een nieuwe archiefwet, Aantekening door de gemeentearchivaris betreffende de verhouding archief, openbare leeszaal en museum, (ca. 1960). 1 stuk 60. Stukken betreffende pogingen om in verband met de heersende papierschaarste archieven te gebruiken ten behoeve van de papierfabricage, Stukken betreffende het in veiligheid brengen van het archief in oorlogstijd, Stukken betreffende een enquête naar de toestand van diverse bedrijfsarchieven in de stad Met verslagen over de toestand van enkele bedrijfsarchieven 63. Stukken betreffende een lezing van A. van der Poest Clement voor het Historisch Genootschap 'De Maze' over Stedelijke archiefzorg en stadsgeschiedschrijving te Schiedam Met de tekst van deze voordracht 64. Stukken betreffende het archief van Schiedam over de periode , (begin 20e eeuw). N.B.: Betreffende voornamelijk afschriften van vroedschapsresoluties, B&W en raadsbesluiten. 65. Stukken betreffende de plannen tot oprichting van een 'Instituut voor niet-publiekrechterlijke archieven' in het gemeentearchief van Schiedam,

6 66. Stukken betreffende het gebruik van de Schiedamse archieven, z.d. 67. Verslagen betreffende de toestand van de nog niet aan het gemeentearchief overgedragen archieven van de gemeentelijke diensten, Met stukken betreffende wet- en regelgeving ten behoeve van de inspectietaak Registers van bezoeken afgelegd aan het gemeentearchief, delen Lijsten van bezoekers aan de tentoonstellingen van archiefbescheiden in de gemeente-leeszaal te Schiedam, Lijsten van aanwinsten van het gemeentearchief, 1938, Stukken betreffende de gebouwen waarin het gemeentearchief gehuisvest is geweest, Lijsten van uitgeleende archiefbescheiden, , 1986, a. Bruikleenregister, deel 79. Rapport door A. van der Poest Clement betreffende de door hem aangetroffen toestand van het gemeentearchief en welke verbeteringen doorgevoerd zouden moeten worden, Met foto's uit Notulen stafoverleg met bijlagen, 6 oktober december , 156. Bruikleenovereenkomsten, Met bijlagen. 2 pakken (2000) a-80b. Stukken betreffende het afscheid van gemeentearchivaris G. van der Feijst,

7 2 delen 80a. Fotoalbum. 80b. Receptiealbum Klapper op de correspondentie 121. Correspondentie Stukken betreffende auteursrechten van beeldmateriaal en vrijwaring voor het gebruik, pak 6

8 Registratuur gevormd door de gemeentearchivaris, omslagen N.B.: De dossiers zijn openbaar in 2019 en hebben nog geen definitieve nummering Dossier 3. Banenpool / JWG en 4.? 143. Dossier 7. Depotreclame en 9. Conversie notarieel Dossier 11. Jansen-Wijsmuller, 13. MAIS, 14. Budget automatisering, 15.Microformat en 16. Kring Zuid-Hollandse Archivarissen Dossier 17. Marktplan grote steden, 18. Jaarverslagen gemeentearchief, 19. HVS / FHP, 21. Inspectie Gemeente, 23. Gekroonde Brandersketel en 24. Open Monumentendag Dossier 25. Werkverband Gemeentelijke Archiefinspecteurs, 27. Schimmelcontrole, 29. PR-aktiviteiten, 32. Gemeenteraad / B & W / Portefeuillehouder, 34. Nieuwe stadsblad, 35. Bibliotheek, 36. KALO, 41.Inspectie brandweerarchief Dossier 43. Omnibusonderzoek, 44. Voorlichting, 45. GOM-beveiliging, 46. NHDA / VGI (Beeldbank), 48. Lezingen, publikaties, 50. Bibliotheek GA Schiedam, 52. THA, digitalisering en 53. Inspectie bevolking Dossier 54. Werkgroep gestructureerd inkopen, 55. GIM, 56. Inspectie Gemeentewerken, 59. Nederlands Fotogenootschap en 60. CD-ROM-project Financiën Dossier 61. IVET-project, 62. Inspectie Rotterdam, 63. Archiefwet, kamerstukken, 65.0 Digitale stamboom Delft, 65.1 Fotoscanproject Dossier 66. ABS, 68. Commissie Broncommentaren, 71. Foto s (Gerard van Soest), 74. Stedelijk Museum, 75. Rekeningen, 77. O.R. Banenpool en 81.Planning en controle Dossier 85. Omnibusonderzoek, 86. Stichting Archief Schiedam (conceptstatuten), 87. Planning, 91. Financiële ambtenaren, 93. Liduina, promotievoorstel M. Damen, 94. Sectorverslagen, 95. Culturele instellingen Schiedam, 96. MLG s en 97. DIVA-uitje. 7

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969) Nummer archiefinventaris: 2.14.03 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969) Auteur: J.W. Moerman, H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 2012 Copyright: cc0

Nadere informatie

TOEGANGSNUMMERS 358-361

TOEGANGSNUMMERS 358-361 TOEGANGSNUMMERS 358-361 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN GROENE KRUIS AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN 1921-1969 VEREENIGING TOT VERZEKERING TEGEN DE GELDELIJKE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.14.10 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Auteur: M.T.L. van der Veldt Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 T00312 Inventaris van het archief van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 Archiefburo Voorzee Juni, 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 1. Geschiedenis 2 2. Verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 18 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE MAGISTRAATS ARMENKAMER VANAF 1854 BURGERLIJK ARMBESTUUR 1816-1964 INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 2 1. Magistraats-Armenkamer...

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Communicatie, publieksactiviteiten en educatie Archieven en collecties. 6.4 Materieel beheer archieven en collecties 6.

Communicatie, publieksactiviteiten en educatie Archieven en collecties. 6.4 Materieel beheer archieven en collecties 6. Noord-Hollands Archief Mei 2014 Inhoud 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Bestuur Meerjarenbeleidsplan Personeel Bezoekers Communicatie, publieksactiviteiten en educatie Archieven en collecties

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut te Rome, (1921) 1965-1990 (1995)

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut te Rome, (1921) 1965-1990 (1995) Nummer archiefinventaris: 2.14.75 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut te Rome, (1921) 1965-1990 (1995) Auteur: C. Jager Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953)

Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953) Nummer archiefinventaris: 2.15.23.02 Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953) Auteur: J.A. Vesters Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Nummer archiefinventaris: 2.27.06 Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek

Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek 11 JUL m Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek Postbus 188 1440 AD Purmerend Wielingenstraat 75 1441 ZN Purmerend tel. 0299-411530 fax 0299-411548 directeur -archivaris: mevr.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Nummer archiefinventaris: 3.22.22 Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Nummer archiefinventaris: 2.08.90 Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.47. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.15.47. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.15.47 Inventaris van de archieven van het Directoraat- Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden en daaronder ressorterende diensten en commissies van het Ministerie van

Nadere informatie

ONDERWERP ADVIES. TOELICHTING IInvu I instructie] o.a. FATALE TERMIJNEN/ HANDHAVING) llnvu I instructiel. akkoord. bespreken

ONDERWERP ADVIES. TOELICHTING IInvu I instructie] o.a. FATALE TERMIJNEN/ HANDHAVING) llnvu I instructiel. akkoord. bespreken ì 6ú tto >tr.q, l oo GEMEENTE vveert Til-S 1066 Sector Inwoners Openbaar: Ø Afdeling zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Jaarverslag Erfgoedcluster Weert

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht Jaarverslag 2009 Maart 2010 Utrecht Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Beleid en Management 5 2 Inspectie 6 2.1 Reguliere inspectiecyclus 6 2.2 Invloed op concernbrede ontwikkelingen 7 2.3 Voorlichting

Nadere informatie

Behandeling in de raadscommissie

Behandeling in de raadscommissie Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 12G201781 PORT.HOUD: Schelberg ONDERWERP: Horizontale verantwoording archiefbeheer 2012. Griffie-advies voor behandeling in commissie

Nadere informatie

*ZE99C6E6C79* Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN

*ZE99C6E6C79* Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN *ZE99C6E6C79* = Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN = = datum: 30 april 2014 ons kenmerk: ZA.14-26938/DU.14-20279 doorkiesnummer: (0599) 320 183 uw brief van: uw kenmerk: onderwerp: verslag en verantwoording

Nadere informatie

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t.

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t. Informatiemanagement & Automatisering Ingekomen stuk D41 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 30 15 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.12 Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

1. Bestuur. Per 1 januari 2014 kende het bestuur de volgende samenstelling:

1. Bestuur. Per 1 januari 2014 kende het bestuur de volgende samenstelling: Inhoud 1. Bestuur p. 3 2. Meerjarenbeleidsplan en bezuinigingen p. 4 3. Human Resource Development p. 5 4. Bezoekers p. 7 5. Communicatie, publieksactiviteiten en educatie p. 9 6. Archieven en collecties

Nadere informatie

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 Bijlage 3 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 1 Inleiding p. 3-5 - Algemeen p. 3 - Bezuinigingstaakstelling p. 3-4 -

Nadere informatie

Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960)

Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960) Nummer archiefinventaris: 2.10.27.01 Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief,

Nadere informatie