Geen loonopslag, wel vorming!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geen loonopslag, wel vorming!"

Transcriptie

1 vorming op maat veiligheid Oscar Syndicaal vorming Verlof op maat Oscar milieu Syndicaal Verlof leren informaticajongeren milieu formatica oeten ontmoeten werken erken senioren militant veiligheid leren rechten en rechten en plichten Comé vorming militant jongeren sectoren senioren sectoren EFI vakbond vakbond afgevaardigden vorm prev preventie fiscaliteit fiscalite EFI Competent in Engagement Betaald Educatief Verlof afgevaardigde kennis ACLVB Competent sociale media in Engag communicatie Betaald Educatief Verlof ACLVB sociale media communicatie kennis vormingen

2 schitterend competent in engagement Geen loonopslag, wel vorming! Nu de regering heeft beslist de komende 2 jaar een loonstop door te voeren, dienen we te zoeken naar alternatieve mogelijkheden voor de werknemers. Vorming en opleiding zijn mooie gelegenheden om op een aangename manier je kennis en je vaardigheden bij te spijkeren. Zeker in een periode waar werkzekerheid een ijdel begrip wordt, een belangrijke zaak! Comé, de vormingsdienst van de Liberale Vakbond, heeft alvast een interessant aanbod. De keuze is groot, dus goed kiezen is de boodschap. Op de achterzijde van deze brochure vind je een duidelijk overzicht van wie naar welke cursus kan. Veel hangt af van jouw profiel: Ben je verkozen in de Ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of aangeduid als lid van de Syndicale Delegatie, dan kan je deelnemen aan een vijfdaagse vorming in het Europahotel te Gent. Je kan kiezen uit een tweetal thema s die te maken hebben met de werking van de ondernemingsorganen. Wie liever niet wil blijven overnachten, kiest voor de provinciale vorming. Daar krijg je een selectie van de thema s die in de residentiële cursus worden gegeven. Voor de afgevaardigden organiseren we regelmatig sectorale infodagen. Als werknemer kan je inschrijven voor de cursus Rechten en plichten op de werkvloer. Je krijgt een gevarieerd programma in een centrum dat in de buurt van je bedrijf gelegen is. Deze vorming sluiten we af met een tweedaagse in Oostende. Wie meer gespecialiseerde info wil, kan zich inschrijven voor een intensieve cursus Communicatie. Op verschillende plaatsen geven we ook een intensieve cursus Loonfiscaliteit. Deze cursus is een vervolg op de cursus Personenbelasting die vorig jaar georganiseerd is. Iedereen kan zich bij ons inschrijven voor een avondcursus Informatica (Excel, Sociale Media of Powerpoint). In het weekend organiseren we de vorming Kennis- Plus. Niet louter met syndicale info, maar ook thema s die je algemene kennis opvijzelen. Voor de Senioren hebben we een speciale cursus in petto. Ben je 50 jaar of ouder en niet (meer) actief op de arbeidsmarkt, dan is de cursus Een brug slaan iets voor jou! Nieuw in 2013 is het aanbod dat je zelf kan invullen. Indien je met je militantenkern, of met je sector of met je regio, nood hebt aan specifieke info over een bepaald onderwerp, kan je dit steeds aanvragen. Indien mogelijk, spelen we graag op je aanbod in. Ook voor de jonge werknemers willen we speciale inspanningen doen. Suggesties of ideeën zijn altijd welkom! Alle vormingen kunnen gevolgd worden onder Betaald Educatief Verlof. Vormingen voor afgevaardigden ook onder Syndicaal Verlof. Op het einde van de brochure vind je hierover meer info. De vormingen zijn gratis en je loon wordt (eventueel geplafonneerd) doorbetaald. Comé vzw Competent in Engagement Vormingsdienst van de Liberale Vakbond door de Vlaamse Gemeenschap erkend als vormingsinstelling EDUCATIEVE MEDEWERKERS Katrien Allaert, Linda Bohyn, John Hallaert, Sara Neirynck, Manuel Van Oostende, Brecht Van Roey ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS Cinthy Callens, Esmeralda Cocquyt, Ann Van Hauwe COORDINATOR Katrien Allaert VOORZITTER Hugo Engelen Comé vzw Koning Albertlaan 95, 9000 Gent tel fax V.U.: Hugo Engelen, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Wat dien je praktisch te doen als je wil inschrijven? Je kan het antwoordblad bij deze brochure invullen en terugsturen of je kan je elektronisch inschrijven op Let er wel op dat je inschrijving ons voor 12 augustus 2013 bereikt! Katrien Allaert Coördinator Comé vzw

3 Inhoudstafel AFGEVAARDIGDEN OR / CPBW / SD Verkozen in OR / SD Residentieel OR / SD Provinciaal OR / SD Verkozen in de OR en/of de SD en werkzaam in de non-profit Verkozen in CPBW / SD Residentieel CPBW / SD Provinciaal CPBW / SD Verkozen in een Uitgebreid CPBW Voor het eerst verkozen in 2012 en nog geen vorming OR / CPBW / SD gevolgd Sectorale Overlegdag... 8 vorming voor jongeren... 9 Vorming op maat... 9 WERKNEMERS Rechten en plichten op de werkvloer Loonfiscaliteit Communicatie IEDEREEN Informatica Kennis-Plus SENIOREN Een brug slaan Praktische info Schema: Wie kan naar welke vorming onder welke formule? Vormingen

4 Afgevaardigden Ondernemingsraad (OR) Syndicale Delegatie (SD) 1 Verkozen in OR/SD en je hebt al een vorming OR/SD gevolgd Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden van de OR en/of de SD. Onder Syndicaal Verlof of Betaald Educatief Verlof (40 u. residentieel of 32 u. provinciaal). Wat en wanneer? Een residentiële vorming in het Europahotel te Gent. Je hebt de keuze uit een volledige week (vijf aaneensluitende dagen) of een onderbroken week (2 + 3 aaneensluitende dagen). Wie niet kan blijven overnachten, kiest voor de provinciale formule: een vierdaagse vorming in je eigen provincie (2 x 2 dagen). Let op: Je moet kiezen uit een residentiële of provinciale formule. Deze zijn niet te combineren. 1.1 Residentieel OR / SD In dit vormingsaanbod kan je kiezen uit volgende thema s: Procesrecht In navolging van het populaire tv-programma de Rechtbank besloten ook wij een blik te werpen op het reilen en zeilen achter de schermen van de arbeidsgerechten. We brengen een bezoek aan de arbeidsrechtbank Gent en we gaan dieper in op het verloop van een gerechtelijke procedure en op de werking van het gerecht. Tevens wordt nagegaan welk parcours een juridisch dossier binnen ACLVB aflegt, alvorens het bij de arbeidsrechtbank terecht komt. We besteden speciale aandacht aan de rol van de arbeidsgerechten bij ontslag van een afgevaardigde. De afgevaardigden genieten van een bescherming tegen het risico dat zij worden ontslagen omwille van de uitoefening van hun mandaat. Alle aspecten van de ontslagbescherming van de personeelsafgevaardigden komen in deze vorming aan bod. Loonstop, wat nu? De regering besliste eind 2012 een loonstop op te leggen. Wat betekent deze loonnorm van 0% concreet? Hoe wordt de loonkostenontwikkeling berekend? Wat met de indexeringen en de baremieke loonsverhogingen? En hoe verloopt de controle door de overheid en wat zijn de eventuele sancties? We geven je een volledig beeld van de opgelegde loonstop, wat kan nog, wat kan niet meer... Europese OR Ben je werkzaam in een multinational? Is er, binnen het concern waarvan je bedrijf deel uitmaakt, een Europese Ondernemingsraad opgericht? We bespreken onder meer de oprichting van een Europese OR, de voorschriften hierrond, de bevoegdheden en taken van de Europese OR, de rol en de bescherming van de werknemersafvaardiging en de overeenkomsten over informatieverstrekking en raadpleging. De rol van de bemiddelaar Wanneer kan je in je bedrijf een beroep doen op een Sociaal Bemiddelaar? Wat zijn zijn specifieke opdrachten. Door wie wordt hij ingeschakeld en betaald? Wat zijn de basisprincipes die hij respecteert? Kortom, alle informatie die je nodig hebt wanneer de onderhandelingen in je bedrijf vast komen te zitten en het conflict tussen de onderhandelaars geen oplossing vindt En wat is jouw rol als afgevaardigde in dit verhaal? EFI, de Economische en Financiële Informatie Als je met kennis van zaken wil overleggen over de financiële situatie van de onderneming moet je enig boekhoudkundig inzicht hebben. We overlopen de belangrijkste principes van een boekhouding. 4 Vormingen

5 Afgevaardigden Ondernemingsraad (OR) Syndicale Delegatie (SD) Daarnaast doen we de structuur van en het evenwicht in de balans en resultatenrekening uit de doeken. Je leert de gegevens correct interpreteren. We lichten toe hoe je een jaarrekening kan lezen. Voorbeelden en oefeningen zorgen ervoor dat je de materie snel onder de knie hebt. Retentiebeleid Wat kan een werkgever doen om de werknemers aan zijn bedrijf te binden? We bespreken concreet hoe hij dit kan aanpakken: doet hij dit door zijn werknemers te motiveren via een mensgericht personeelsbeleid of is loonoptimalisatie het sleutelwoord? Hoeveel belang hecht hij aan goede werkomstandigheden en welke groeikansen biedt hij zijn werknemers? Uiteindelijk plukt de werkgever hiervan de vruchten: er is een kleiner personeelsverloop, er moet minder in rekrutering en selectie worden geïnvesteerd, het personeel is tevreden en last but not least: de bedrijfsresultaten verbeteren. Ook dit jaar worden er twee avondsessies gepland over de actualiteit en gaan we op bedrijfsbezoek of doen we een culturele uitstap. De data en thema s waaruit je kan kiezen: Procesrecht + Retentiebeleid EFI + De rol van de bemiddelaar Procesrecht + loonstop, wat nu? EFI + Retentiebeleid Loonstop, wat nu? + De rol van de bemiddelaar Provinciaal OR / SD Volgende thema s komen dit jaar aan bod: Procesrecht en Loonstop, wat nu?. Je vindt info over deze thema s onder punt 1.1. Opmerking bij Procesrecht: in de provinciale vorming wordt er geen bezoek gebracht aan een arbeidsrechtbank. De centra en de data: Antwerpen: Gent groep 1: Gent groep 2: Hasselt: Mechelen: Roeselare: Tienen: Vilvoorde: Verkozen in de OR en/of de SD en werkzaam in de non-profit Voor het eerst organiseren we een specifieke vorming voor effectieve en plaatsvervangende leden van de OR en/of de SD uit de non-profitsectoren. Tot de non-profitsectoren behoren volgende Paritaire Comités: 318, 319, 327, 329, 330 en 331. De specifieke regelgeving voor de non-profitsector komt aan bod: sociale maribel, de rol van de OR, de regeling aanvullend pensioen, deeltijdse arbeid, Speciale aandacht gaat naar de EFI-analyse voor vzw s. Kortom, een boeiende uitdaging voor onze afgevaardigden uit de non-profit! Deze residentiële vorming vindt plaats in het Europahotel in Gent op én Let op: Je kan deze vorming niet combineren met een tweede vorming voor verkozenen OR/SD. Europese OR + Procesrecht Vormingen

6 Afgevaardigden Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Syndicale Delegatie (SD) 2 Verkozen in CPBW/SD en je hebt al een vorming CPBW/SD gevolgd Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden van het CPBW en/of de SD. Onder Syndicaal Verlof of Betaald Educatief Verlof (40 u. residentieel of 32 u. provinciaal). Wat en wanneer? Een residentiële vorming in het Europahotel te Gent. Je hebt de keuze uit een volledige week (vijf aaneensluitende dagen) of een onderbroken week (2 + 3 aaneensluitende dagen). Wie niet kan blijven overnachten, kiest voor de provinciale formule: een vierdaagse vorming in je eigen provincie (2 x 2 dagen). Let op: Je moet kiezen uit een residentiële of provinciale formule. Deze zijn niet te combineren. 2.1 Residentieel CPBW / SD In dit vormingsaanbod kan je kiezen uit volgende thema s: Arbeidsongevallen Bijna elke dag wordt een werknemer in België het slachtoffer van een arbeidsongeval, soms met dodelijke afloop. Een arbeidsongeval treft niet één persoon, maar ook families, collega s, de hele werkomgeving Preventie van risico s op ongevallen en van gevaarlijke werkomstandigheden is daarom essentieel. Hoe dat in zijn werk gaat, komt aan bod in deze vorming. Naast de preventiemaatregelen wordt ook ingegaan op meer arbeidsrechtelijke aspecten, zoals de soorten arbeidsongevallen, vergoedingen aan slachtoffers, procedures en aansprakelijkheid. Preventiebeleid De preventie van professionele risico s is de basis van elk welzijns- en veiligheidsbeleid in de onderneming. Het is de taak van de leden van het CPBW om dat beleid te bewaken en/of te bevorderen. Na deze vorming ken je de principes van een welzijnsbeleid, de rol van het CPBW daarin en alles wat je moet weten over de belangrijkste wetgeving. Als afgevaardigde sta je niet alleen, maar krijg je de steun van een hele vakbond. Tijd dus om de ervaringen met elkaar te delen! Gezondheid op het werk Hoe ouder we worden, hoe belangrijker onze gezondheid. Ook op het werk. Wie deze vorming volgt, leert alles over het gezondheidstoezicht op de werknemers, arbeidsongeschiktheid en beroepziektes, ziekteverzuim, de gezondheidszorg in ons land en dé nieuwste trend in preventieland: wat kan een bedrijf doen om zijn werknemers gezond(er) te maken Energie & Mobiliteit Deze vorming bestaat uit twee thema s die niet alleen razend actueel zijn, maar ook van groot belang voor een bedrijf. We bespreken onder andere het mobiliteitsplan in al zijn facetten en bekijken uitvoerig de implementatie ervan in de onderneming. Ook de manier waarop bedrijven met energie, en dus ook met geld, omgaan krijgt uitgebreid aandacht. Hoe sommige bedrijven hier creatief mee weten om te gaan, leer je door middel van een bedrijfsbezoek. De data en thema s waaruit je kan kiezen: Gezondheid op het werk + Preventiebeleid Arbeidsongevallen + Gezondheid op het werk Preventiebeleid + Energie & Mobiliteit Arbeidsongevallen + Preventiebeleid Arbeidsongevallen + Energie & Mobiliteit Gezondheid op het werk + Energie & Mobiliteit Vormingen

7 Afgevaardigden Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Syndicale Delegatie (SD) 2.2 Provinciaal CPBW / SD 2.3 Verkozen in een Uitgebreid CPBW Op het programma van deze vorming staan Arbeidsongevallen en Preventiebeleid. Je vindt info over deze thema s onder punt 2.1. De centra en de data: Antwerpen Gent groep Gent groep Hasselt Mechelen Roeselare Tienen Vilvoorde laat Sedert de wet van 23 april 2008 hebben de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk in bedrijven die geen Ondernemingsraad of geen vakbondsafvaardiging hebben, er belangrijke economische en sociale bevoegdheden bij gekregen. Voor effectieve en plaatsvervangende leden van een CPBW met bijkomende bevoegdheden organiseren we een aparte vorming. De volgende onderwerpen staan op het programma: Preventiebeleid De preventie van professionele risico s is de basis van elk welzijns- en veiligheidsbeleid in de onderneming. Het is de taak van de leden van het CPBW om dat beleid te bewaken en/of te bevorderen. Na deze vorming ken je de principes van een welzijnsbeleid, de rol van het CPBW daarin en alles wat je moet weten over de belangrijkste wetgeving. Als afgevaardigde sta je niet alleen, maar krijg je de steun van een hele vakbond. Tijd dus om de ervaringen met elkaar te delen! EFI In deze vorming komt de economische en financiële informatie van de onderneming aan bod. De jaarrekening, de balans, en ook boekhoudkundige aspecten worden uitvoerig toegelicht en ingeoefend. Het correct leren interpreteren van deze informatie is het uitgangspunt. Deze residentiële vorming gaat door in het Europahotel in Gent van Let op: Je kan deze vorming niet combineren met een tweede vorming voor verkozenen CPBW/SD. mensen schitteren Vormingen

8 Afgevaardigden Ondernemingsraad (OR) Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Syndicale Delegatie (SD) 3 Voor het eerst verkozen in 2012 en nog geen vorming OR/CPBW/SD gevolgd Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden van de OR, het CPBW en/of de SD die nog geen vorming OR/CPBW/SD hebben gevolgd. Onder Syndicaal Verlof of Betaald Educatief Verlof (40 u.). Wat en wanneer? Een residentiële vorming in het Europahotel te Gent van 23 tot 29 september We wijzen je erop dat deze vorming residentieel is en we verwachten dat iedere deelnemer blijft overnachten. Let op: Je kan deze vorming niet combineren met een vorming voor verkozenen die reeds een vorming OR/CPBW/SD hebben gevolgd. Heb je een mandaat maar nog geen vorming gevolgd in het kader van dat mandaat, dan is deze opleiding een aanrader! Er komen thema s aan bod die je kunnen helpen bij het uitvoeren van je syndicaal werk. De werking en de bevoegdheden van zowel de OR, het CPBW als de SD staan uiteraard centraal. Daarnaast hebben we speciale aandacht voor de bescherming van de afgevaardigde tegen ontslag. Ook termen als Paritair Comité, CAO s, IPA worden uitvoerig toegelicht. Natuurlijk is het belangrijk te weten hoe je actief aan het overleg kan deelnemen. We gaan dieper in op het belang van verbale en non-verbale communicatie en we bekijken de verschillende vergadertypen. Een afgevaardigde van de ACLVB komt over zijn ervaringen vertellen en we brengen een bezoek aan de administratieve zetel van ACLVB. 4 De Sectorale Overlegdag Voor effectieve en plaatsvervangende leden van de OR, het CPBW en/of de SD. Onder Syndicaal Verlof. Wat? Eén vormingsdag, per sector en regionaal georganiseerd. Voor de meeste sectoren organiseren we een overlegdag. Samen met de Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke overlopen we de actualiteit. Op die manier bieden we de mogelijkheid aan afgevaardigden om van gedachten te wisselen over hun sector. Wens je meer informatie over deze vorming te ontvangen? Duid dit dan aan op het antwoordblad. Indien je aan de voorwaarde voldoet, zal je hiervoor tijdig een uitnodiging en een inschrijvingsformulier ontvangen. 8 Vormingen

9 nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw Vormingsinitiatieven voor jongeren: enkel voor lezers tot 30! FreezBe is de jongerenbeweging binnen de Liberale Vakbond. Naast een eigen infoblad en een eigen werking met verschillende acties, geven we jullie een bijzondere plaats in het vormingsgebeuren. Jongeren verdienen immers een aparte vormingsaanpak. Misschien zijn jullie ook geïnteresseerd in specifieke thema s. nieuw Daarom ontwikkelen we met jongeren vormingsinitiatieven voor jongeren. Jullie beslissen zelf over het tijdstip, de formule, de thema s, Het belangrijkste is dat je samen kan komen en op een leuke manier kennis en syndicale ervaringen kan delen. Heb je ideeën of suggesties, laat het ons weten Je kan steeds mailen naar Comé Verder kan je op het antwoordblad aanduiden of je op de hoogte wil blijven van deze initiatieven. nieuw Vorming op maat nieuw De vormingen van Comé spreken een breed publiek aan. Doorgaans zitten in de vormingen werknemers uit diverse bedrijven of sectoren bij elkaar. Dat zorgt voor interessante uitwisselingen. Soms kan je als sector, als bedrijf of als regio echter een specifieke opleidingsbehoefte hebben. Misschien ligt cao 90 in jouw sector op de onderhandelingstafel en willen jullie meer info daarover of misschien hebben jullie nood aan een specifieke cursus rond communicatie of misschien willen jullie enkel s avonds vorming krijgen? Wij spelen graag op jullie vragen in en starten in 2013 met Vormingen op maat. Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid? Neem contact op met Comé We bekijken samen wat we kunnen doen en of we een vorming op jouw maat kunnen voorzien. nieuw Vormingen

10 WERKNEMERS 5 Rechten en plichten op de werkvloer Voor alle werknemers met syndicaal engagement. Onder Betaald Educatief Verlof (40 u.) of in je vrije tijd. Wat en wanneer? Het basisgedeelte bestaat uit drie (niet opeenvolgende) vormingsdagen tussen oktober 2013 en maart De precieze data worden je zes weken voor de aanvang van de cursus meegedeeld. Deze drie vormingsdagen worden aangevuld met een tweedaagse residentiële vorming die zal doorgaan tussen april en juni Waar? Je hoeft geen centrum te kiezen. Je wordt automatisch ingedeeld in één van de lokale groepen van je Bestendig Secretaris. Voor Franstalige leden van een Bestendig Secretaris uit de regio Halle-Vilvoorde en regio West-Vlaanderen wordt een Franstalige vorming aangeboden. Haal voordeel uit premies Onze huidige regering heeft de voorbije jaren heel wat financiële voordelen afgebouwd. Toch valt er in vele gevallen nog iets te rapen. In deze cursus krijg je een overzicht van de populairste premies. Streven naar een duurzame onderneming Binnen deze vorming nemen we het woord duurzaamheid onder de loep. Hoe kan jij binnen jouw bedrijf werken aan duurzaamheid? Welke voordelen heeft dit voor het individu en voor de onderneming? Arbeiders en bedienden, eindelijk een gelijkwaardig statuut Er wordt al jaren over het eenheidsstatuut gepraat en eindelijk ziet het ernaar uit dat we de termen arbeider en bediende uit het woordenboek mogen schrappen. Wat een eenheidsstatuut precies inhoudt, wordt in deze vorming volledig uit de doeken gedaan. De Bestendig Secretaris aan het woord Eén van de Bestendig Secretarissen van jouw zone komt langs om de actuele tendensen binnen de verschillende bedrijven te bespreken. Je krijgt ook zelf de kans om de moeilijkheden die je binnen jouw bedrijf ondervindt aan te kaarten. Wijzigingen in de sociale zekerheid De ene hervorming na de andere wordt op ons afgevuurd. In deze cursus worden de wijzigingen in onze sociale zekerheid toegelicht. Tijdskrediet, SWT, pensioen, ziekteverzekering, het komt allemaal aan bod. Je krijgt een mooi overzicht van de nieuwigheden zodat je kennis upto-date is en je niet voor verrassingen komt te staan. Hoe syndicaal is onze politiek? Het politiek bestel in België: Hoe zit het in elkaar en waarom moeten we in 2014 opnieuw naar de stembus? En is onze politiek wel syndicaal-minded? We onderwerpen de verschillende programma s aan een syndicale test en beoordelen ze op hun vakbondsvriendelijkheid. 10 Vormingen

11 WERKNEMERS 6 Loonfiscaliteit 7 Communicatie Voor werknemers die zich willen specialiseren in personenbelasting. Deze cursus is een vervolg op de vorming Personenbelasting van vorig vormingsjaar. Het is aangewezen dat je deze cursus volgde, maar geen verplichte instapvoorwaarde. Voor werknemers die zich willen specialiseren in het thema communicatie. Onder Betaald Educatief Verlof (32 u.) of in je vrije tijd. Onder Betaald Educatief Verlof (32 u.) of in je vrije tijd. Wat? Tijdens deze vierdaagse vorming duiken we weer een stukje dieper in ons belastingsysteem. We frissen de verwerkte leerstof van vorig cursusjaar op met nieuw cijfermateriaal en gaan aan de slag met rekentools. De cursus loonfiscaliteit is een zeer praktische cursus in berekenen, juist interpreteren en analyseren. Het is bovendien een snelle manier om ons fiscaal stelsel te leren begrijpen. Er komen opnieuw heel wat onderdelen aan bod, zoals bruto-netto loonberekeningen, van bedrijfsvoorheffing naar eindbelasting of optimalisering. Indien mogelijk voorzien we in ieder centrum 1 dag waarbij elke deelnemer kan oefenen in het invullen van een elektronische aangifte. Waar en wanneer? Antwerpen Gent Hasselt Tienen Wat? Het is onmogelijk om niet te communiceren. Alles wat je doet, ook niets doen, heeft invloed. Ieder gedrag is communicatie, Met deze stelling uit de communicatietheorie van Watzlawick beginnen we de cursus communicatie. Tijdens deze actieve vorming komen heel wat verschillende onderdelen en invalshoeken van communiceren aan bod. Naast het theore tisch kader ligt de klemtoon op praktische oefeningen. Je leert onder andere actief luisteren en feedback geven, je krijgt nuttige tips voor het toespreken van een groep en we hebben aandacht voor het overbrengen van (slecht) nieuws. Allemaal tips & tricks die je tijdens de vorming al kan uitproberen. Tot slot geven we je als ACLVB-spreekbuis enkele handige mediatips mee. Waar en wanneer? Aalst Antwerpen Gent Hasselt Mechelen Roeselare Tienen Vormingen

12 iedereen 8 Informatica Voor iedereen. Onder Betaald Educatief Verlof (32 u. / cursus) of in je vrije tijd. Wat? Excel voor beginners Kan je al vlot met de computer werken maar nog niet met Excel? Volg dan deze cursus, waar je leert berekeningen te maken in een rekenblad, te werken met reeksen, formules en functies, celverwijzingen te gebruiken of grafieken te maken. Hoe je dit doet, ondervind je stapsgewijs en in je eigen tempo. Powerpoint voor beginners Met het programma Powerpoint maak je in geen tijd de mooiste en meest overzichtelijke presentaties. In deze cursus leer je dia s opmaken en bewerken, maar ook foto s, muziek, hyperlinks en filmpjes integreren. Na deze vorming heeft Powerpoint voor jou geen geheimen meer! Sociale media Je kan vandaag niet meer om de nieuwe vormen van sociale media heen. Geef je sociale leven een boost, laat je onderdompelen in de wereld van Facebook, Twitter, LinkedIn, en je bent weer helemaal mee! In de centra in Aalst en Gent wordt gewerkt met Office In de centra in Puurs, Diepenbeek en Tienen wordt gewerkt met Office Waar en wanneer? Aalst Diepenbeek Gent Puurs Tienen Excel voor beginners Powerpoint voor beginners Sociale media 18 u u. 18 u u. 18 u u Vormingen

13 iedereen 9 Kennis-Plus Voor iedereen. Onder Betaald Educatief Verlof (32 u.) of in je vrije tijd. Waar en wanneer? De vorming vindt plaats van oktober 2013 tot maart De data liggen nog niet vast maar worden je zes weken voor aanvang van de cursus toegestuurd. Hieronder vind je een overzicht van het tijdstip waarop elke vorming doorgaat. 8 vrijdagavonden: Aalst, Halle, Herentals, Lier, Lokeren, Ninove en Zottegem 8 zaterdagvoormiddagen: Antwerpen, Diest en Mechelen 4 volledige zaterdagen: Aarschot, Genk, Gent, Maldegem, Leuven, Oudenaarde, Sint-Truiden, Tienen, Zele en Zelzate Wat? De vorming Kennis-Plus reikt een aantal actuele thema s aan die van heel uiteenlopende aard zijn. We besteden aandacht aan communicatie, wetenschap, gezondheid, In jouw centrum komen zeker enkele van de onderstaande thema s aan bod: De pseudowetenschap ontmaskerd De wereld in ontwikkeling Kleuren in ons dagelijks leven Sociale wetgeving: hardnekkige misverstanden Problemen op de werkvloer De invloed van voeding op de gezondheid Actualiteit uit de sociale zekerheid Andere thema s zijn dan weer gloednieuw: Het grote beïnvloedingsspel Samen met de andere spelers leer je in concrete situaties je eigen gedrag en dat van anderen analyseren en hoe ermee om te gaan. Aan de hand van het interactiemodel De roos van Leary krijg je meer inzicht in interactiepatronen, leer je efficiënter omgaan met lastig gedrag van anderen en oefen je in adequaat en constructief feedback geven. Denkfouten en mooipraters Ooit al gedacht één sigaretje meer of minder maakt het verschil niet, niemand luistert naar mij of elke Belg doet wel eens iets verkeerd, wat maakt het uit? Denkfouten kunnen van allerlei aard zijn: zwart-wit denken, foutief redeneren, belangrijke gevolgen negeren of over het hoofd zien, emotioneel redeneren, Welke denkfouten of mooipraters maak jij wel eens in het dagelijks leven? Wij, consumenten In deze cursus neemt de lesgever ons opnieuw mee naar tal van onderwerpen die ons als consumenten niet onberoerd laten. Omdat vandaag alles zo snel verandert, wordt gretig op de actualiteit ingespeeld. Een cursus vol handige tips voor al wie zich op de consumentenmarkt begeeft. Geluk, economie en samenleving Geluk is een onderwerp dat steeds meer in studies en onderzoek opduikt. Kan je geluk meten? Waarom is de ene persoon gelukkiger dan de andere? Geluk wordt ook vaak geassocieerd met geld. Maakt geld eigenlijk gelukkig? Of is dit toch een fabeltje? We bekijken de bouwstenen van geluk en wat het betekent voor de samenleving en de economie. Kunnen we werken aan meer economisch geluk in plaats van te blijven werken aan de groei van de economie? De geschiedenis van België tot België In deze cursus staat één vraag centraal: hoe is ons land geworden tot wat het nu is? Wat was België voor het een koninkrijk werd en wie leefde hier toen? Wie was hier de baas? We duiken in onze rijke geschiedenis op zoek naar antwoorden. Europa Europa wordt alsmaar belangrijker. Deze cursus geeft een breder beeld van wie of wat Europa nu precies is. Vormingen

14 SENIOREN 10 Een brug slaan Voor iedereen vanaf 50 jaar die niet meer actief is op de arbeidsmarkt. Kan enkel gevolgd worden in je vrije tijd. Wat? Per centrum wordt een selectie gemaakt van thema s die aansluiten bij de leefwereld van actieve 50-plussers. Het gaat hier om een mix van praktische en theoretische onderwerpen. Waar en wanneer? De cursus gaat door in de periode januari juni 2014, in diverse centra: Aalst, Antwerpen, Asse, Gent, Hasselt, Mechelen, Oudenaarde, Roeselare, Sint-Niklaas en Tienen. Het programma ligt nog niet vast maar wordt je zes weken voor aanvang van de cursus toegestuurd. schitteren laat mensen 14 Vormingen

15 PRAKTISCHE INFO Hoe kan ik inschrijven? Stap 1: Surf naar en schrijf je elektronisch in of duid op het antwoordblad je keuze aan en bezorg het uiterlijk 12 augustus 2013 terug. Stap 2: Eind augustus krijg je een bevestigingsbrief met de vermelding van je inschrijving(en). Stap 3: Je krijgt zes weken vóór de start van elke cursus specifieke info en de nodige documenten. Het insturen van het antwoordblad houdt de verbintenis in om de vorming(en) ook effectief bij te wonen. In geval van overmacht vragen wij je de verantwoordelijke op voorhand te verwittigen. Hoeveel betaal ik? Alle vormingen zijn gratis voor aclvb-leden met terugbetaling van de verplaatsingskosten (behalve voor de informatica- en de seniorenvorming). een residentiële vorming omvat cursusmateriaal, maaltijden, koffiepauzes en logement (uitgezonderd opleg singlekamer) een niet-residentiële vorming omvat cursusmateriaal, lunch en koffiepauzes een halve dag of een avond omvat cursusmateriaal en koffiepauzes Niet ACLVB-leden betalen 100 voor een residentiële vormingsdag, 60 voor een niet-residentiële vormingsdag en 25 voor een lesdeel indien het om een halve dag of om een avond gaat. Moet ik vakantie nemen om naar een vorming te komen? Dat is niet noodzakelijk! Afhankelijk van je situatie zijn er twee soorten vormingsverlof die je recht geven op extra (betaalde!) dagen om naar de cursus te komen. Syndicaal Verlof Het Syndicaal Verlof wordt op basis van een sectorale CAO aan afgevaardigden toegestaan en kan enkel gebruikt worden voor de vorming van de afgevaardigden. Je loon wordt doorbetaald door de werkgever, een sectorfonds of de Liberale Vakbond, afhankelijk van wat in de CAO staat. Het aantal dagen waarop je recht hebt, is per sector vastgelegd. Wil je hierover meer info, geef ons dan een seintje. Betaald Educatief Verlof Het Betaald Educatief Verlof geeft je het recht om op het werk afwezig te zijn gedurende het aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde vormingen. Je loon wordt door je werkgever doorbetaald (begrensd tot bruto per maand). Opleidingen die je kan volgen onder Betaald Educatief Verlof zijn ofwel beroepsopleidingen ofwel algemene opleidingen. Alle vormingen van Comé zijn in het kader van de wetgeving Betaald Educatief Verlof erkend als algemene opleidingen! Per jaar is een maximum aantal uren vastgesteld: Voor de vormingen die niet samenvallen met de arbeidstijd: 100 uur voor een beroepsopleiding 80 uur voor een algemene opleiding 100 uur voor een beroepsopleiding, samen met een algemene opleiding Voor de vormingen die samenvallen met de arbeidstijd: 120 uur voor een beroepsopleiding 80 uur voor een algemene opleiding 120 uur voor een beroepsopleiding, samen met een algemene opleiding Volgende werknemers komen in aanmerking voor Betaald Educatief Verlof: voltijds tewerkgestelde werknemers deeltijds tewerkgestelde werknemers: werknemers die minstens 4/5 tewerkgesteld zijn werknemers die op basis van een variabele werktijdregeling 1/3 tewerkgesteld zijn OPGELET: De maxima (80 uur, 100 uur en 120 uur) gelden enkel voor de voltijds tewerkgestelde werknemers. Voor deeltijdse werknemers worden de maxima herleid pro rata de wekelijkse arbeidsduur. Dit betekent dat wie voltijds werkt, voor maximaal twee vormingen van Comé Betaald Educatief Verlof kan opnemen. Niets houdt je echter tegen je voor meerdere vormingen in te schrijven en de uren boven de maxima in je vrije tijd te volgen. Vormingen

16 WIE kan naar WELKE VORMING onder WELKE FORMULE? WIE? kan naar WELKE VORMING? onder WELKE FORMULE? SV = Syndicaal Verlof BEV = Betaald Educatief Verlof Verkozen in de OR en/of lid van de SD (effectief of plaatsvervanger) 1. De Ondernemingsraad / de Syndicale Delegatie 2. De Sectorale Overlegdag 3. Rechten en plichten op de werkvloer 4. Loonfiscaliteit 5. Communicatie 6. Informatica 7. Kennis-Plus 1. SV of BEV: residentieel (40u.) of provinciaal (32u.) 2. SV 3. BEV (40u.) of in je vrije tijd 4. BEV (32u.) of in je vrije tijd 5. BEV (32u.) of in je vrije tijd 6. BEV (32u.) of in je vrije tijd 7. BEV (32u.) of in je vrije tijd Verkozen in het CPBW en/of lid van de SD (effectief of plaatsvervanger) 1. Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk / de Syndicale Delegatie 2. De Sectorale Overlegdag 3. Rechten en plichten op de werkvloer 4. Loonfiscaliteit 5. Communicatie 6. Informatica 7. Kennis-Plus 1. SV of BEV: residentieel (40u.) of provinciaal (32u.) 2. SV 3. BEV (40u.) of in je vrije tijd 4. BEV (32u.) of in je vrije tijd 5. BEV (32u.) of in je vrije tijd 6. BEV (32u.) of in je vrije tijd 7. BEV (32u.) of in je vrije tijd Verkozen in de OR, het CPBW en/of lid van de SD (effectief en plaatsvervanger) EN nog geen vorming OR/CPBW/SD gevolgd 1. De werking van de ondernemingsorganen 2. De Sectorale Overlegdag 3. Rechten en plichten op de werkvloer 4. Loonfiscaliteit 5. Communicatie 6. Informatica 7. Kennis-Plus 1. SV of BEV: residentieel (40u.) 2. SV 3. BEV (40u.) of in je vrije tijd 4. BEV (32u.) of in je vrije tijd 5. BEV (32u.) of in je vrije tijd 6. BEV (32u.) of in je vrije tijd 7. BEV (32u.) of in je vrije tijd Werknemer EN niet verkozen in OR of CPBW of geen lid van de SD 1. Rechten en plichten op de werkvloer 2. Loonfiscaliteit 3. Communicatie 4. Informatica 5. Kennis-Plus 1. BEV (40u.) of in je vrije tijd 2. BEV (32u.) of in je vrije tijd 3. BEV (32u.) of in je vrije tijd 4. BEV (32u.) of in je vrije tijd 5. BEV (32u.) of in je vrije tijd Jonger dan 50 en niet (meer) aan het werk 1. Informatica 2. Kennis-Plus 50-plus en niet (meer) aan het werk 1. Informatica 2. Kennis-Plus 3. Een brug slaan Opgelet: Je kan maximaal voor twee vormingen Betaald Educatief Verlof opnemen, maar de opleidingen voor afgevaardigden kan je eventueel ook onder Syndicaal Verlof volgen.

Vorming voor iedereen!

Vorming voor iedereen! vormingen 2012 2013 schitterend competent in engagement Vorming voor iedereen! Het recht op permanente vorming was één van de campagnethema s bij de vorige sociale verkiezingen. Uiteraard willen we dit

Nadere informatie

vormingen 2011 2012 CoMpETENT TEN IN ENgAgEM ENSEN SCHITTEREN LAAT M SCHITTERENd

vormingen 2011 2012 CoMpETENT TEN IN ENgAgEM ENSEN SCHITTEREN LAAT M SCHITTERENd vormingen 2011 2012 LAAT MENSEN SCHITTEREN competent in engagement schitterend Jonge syndicalisten gezocht! Word competent in je engagement! Vind je het belangrijk dat jonge werknemers voldoende aandacht

Nadere informatie

vormingen 2010 2011 IN ENgAgEMENT SCHITTERENd CoMpETENT EN LAAT MENSEN SCHITTER

vormingen 2010 2011 IN ENgAgEMENT SCHITTERENd CoMpETENT EN LAAT MENSEN SCHITTER vormingen 2010 2011 IN ENgAgEMENT SCHITTERENd CoMpETENT LAAT MENSEN SCHITTEREN Laat mensen schitteren Beste lezer Iedereen weet ondertussen waar de vzw Comé voor staat. Comé (voluit Competent in Engagement)

Nadere informatie

vormingen Comé ezingen computerinitiatie burn-out competenties

vormingen Comé ezingen computerinitiatie burn-out competenties 2015 2016 vormingen ezingen computerinitiatie burn-out competenties kandidaat militant campagne vorming op maat se ald Educatief Verlof afgevaardigden Competent in Eng akbond leren ontmoeten werknemer

Nadere informatie

Vorming. Algemene Centrale PROGRAMMA

Vorming. Algemene Centrale PROGRAMMA Vorming Algemene Centrale PROGRAMMA 2017-2018 1 www.accg.be Praktisch In deze brochure vind je het vormingsaanbod van de vormingsdienst van de Algemene Centrale (AC) voor het vormingsjaar 2017-2018. Je

Nadere informatie

Comé vzw Competent in Engagement Vormingsdienst van de Liberale Vakbond, door de Vlaamse Gemeenschap erkend als vormingsinstelling

Comé vzw Competent in Engagement Vormingsdienst van de Liberale Vakbond, door de Vlaamse Gemeenschap erkend als vormingsinstelling Vormingen 2017 2018 Beste lezer Momenteel heb je de brochure van Comé, de vormingsdienst van de Liberale Vakbond in de hand. Hierin vind je het vormingsaanbod van 2017 2018. Iedereen kan voor een programma

Nadere informatie

VORMING AC PROGRAMMA

VORMING AC PROGRAMMA VORMING AC PROGRAMMA 2016-2017 1 2 www.accg.be De Algemene Centrale ABVV ACCG.be Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 3 PROGRAMMA 2016-2017 PRAKTISCH Hierna vind je het vormingsaanbod

Nadere informatie

Vormingen. Vrije visie, eigen stem

Vormingen. Vrije visie, eigen stem Vormingen 2016 2017 Vrije visie, eigen stem Wendy Vanden Bossche Brecht Van Roey Cinthy Callens Esmeralda Cocquyt Ann Van Hauwe Katrien Allaert Mikail Avci Linda Bohyn John Hallaert Ook in woelige tijden

Nadere informatie

Vorming & Actie West-Vlaanderen Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk tel 056/

Vorming & Actie West-Vlaanderen Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk tel 056/ programma vorming 2011-2012 Vorming & Actie West-Vlaanderen Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk tel 056/24 05 35 E-mail: kortrijk.vi3@vorming-wvl.be 1. Voorwoord algemene basisvorming 2012 wordt voor het

Nadere informatie

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Vormingscyclus 2015-2016 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2014-2015 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en premies: +1,1% Op 1 juni 2017 stijgen de lonen: met 0,8%, met de mogelijkheid om een bijkomende verhoging

Nadere informatie

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2016-2017 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

doorheen de metaal welkom!

doorheen de metaal welkom! doorheen de metaal welkom! Welkom bij de metallo s Welkom op je nieuwe job in de metaalsector. Spannend? Allicht wel en misschien ben je ook een beetje onwennig tijdens de eerste dagen. Dat is normaal.

Nadere informatie

dienstencheques sector (PC 322.01)

dienstencheques sector (PC 322.01) 1 dienstencheques sector (PC 322.01) ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING www.accg.be 2 inhoud 3 Edito 4 Een woordje uitleg bij de CAO onthaal 7 CAO www.accg.be 3 dienstencheques sector ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING

Nadere informatie

Word onze nieuwe delegee BOUW

Word onze nieuwe delegee BOUW Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Word onze nieuwe delegee BOUW Sta jij als 1 man voor je collega s?

Nadere informatie

Vormingscyclus Hasselt. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Hasselt. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2016-2017 Hasselt Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

Seniorvakantieuitkering

Seniorvakantieuitkering Seniorvakantieuitkering Bent u een werknemer van 50 jaar of ouder die het werk heeft hervat als loontrekkende in de privésector? Dan kan u ter aan vulling van uw onvolledig recht op gewone betaalde vakantie

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en vergoedingen k Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen en premies met 1,1%. De vergoedingen bestaanszekerheid

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Verhoging van de lonen Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen met 0,16. Voorkeur voor contracten van onbepaalde

Nadere informatie

VOORWOORD. Schrijf je nu in en maak deel uit van de grote ABVV-ploeg die het opneemt voor alle werknemers in jouw bedrijf!

VOORWOORD. Schrijf je nu in en maak deel uit van de grote ABVV-ploeg die het opneemt voor alle werknemers in jouw bedrijf! programma vorming 2015-2016 VOORWOORD Beste ABVV-militant, De moderne samenleving, toch in ons land, bulkt van de technologie, gesofisticeerde informatica, camera s op alle straathoeken, satellieten die

Nadere informatie

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC )

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC ) ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC 149.04) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie

Nadere informatie

1. Basisregeling: geen wijziging tijdens duur opleiding en woonplaats werknemer en werkplaats werknemer liggen in zelfde Gewest

1. Basisregeling: geen wijziging tijdens duur opleiding en woonplaats werknemer en werkplaats werknemer liggen in zelfde Gewest Educatief verlof behandeling bij intergewestelijke mobiliteit 1. Basisregeling: geen wijziging tijdens duur en woonplaats werknemer en werkplaats werknemer liggen in zelfde Gewest werknemer bij start werknemer

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN Versie december 2015 Content Inleiding... 1 Wanneer vallen de verkiezingen? Wat is een verkiezingskalender?... 2 In welke bedrijven worden verkiezingen gehouden? Wanneer

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN PC 330 TANDPROTHESEN JAN2015 Woordje van de nationaal verantwoordelijke Sinds 1 januari 2015 gelden er voor de arbeiders nieuwe en. Zij hebben vanaf 1 januari 2015 ook het recht om de redenen van hun ontslag

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen.

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen. OPEN AANBOD Vormingsaanbod training tot meterschap Voor Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven Uit regio Kempen Door Vzw Agora Neerjouten 11 3550 Heusden-Zolder Tel. 011/57 01 60 Fax 011/57

Nadere informatie

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst!

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Expresso 4 opleidingsdagen voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Edito Opleiding: een ver-van-mijn-bedshow? Niet in het PC 218! De BBTK is ervan overtuigd dat permanente vorming één van de oplossingen

Nadere informatie

Juridische dienst. Opleidingen

Juridische dienst. Opleidingen Juridische dienst Opleidingen OPLEIDINGSKALENDER JURIDISCHE DIENST VOORJAAR 2015 Workshop Einde arbeidsrelatie Dinsdag 10/02/2015 in Grobbendonk van 9u00 tot 16u30 Donderdag 12/02/2015 in Nazareth van

Nadere informatie

Vormingscyclus Antwerpen. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Antwerpen. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2015-2016 Antwerpen Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid Tijdelijke werkloosheid Hartelijk Welkom Vorming tijdelijke werkloosheid overmacht Zaventem 31.03.2016 1 Lidmaatschap Via de delegué in het bedrijf Via website www.acvonline.be Wees volledig in de gevraagde

Nadere informatie

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners Sectorale CAO s in PC 117/211 Periode 2017-2018 Teneinde het sectoraal proces voor de toekomst te vrijwaren en omwille van de solidariteit tussen de verschillende

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

Discriminatie en psychosociale risico s op het werk. Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk

Discriminatie en psychosociale risico s op het werk. Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk Discriminatie en psychosociale risico s op het werk Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk Meer en meer werknemers worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag op het werk, met

Nadere informatie

jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z

jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z In elk bedrijf zijn er dingen die we graag veranderd zouden willen zien, die nog verbeterd kunnen worden en zaken die gewoonweg niét werken. Sommige

Nadere informatie

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie en stand-by

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

Vlaams welzijnsverbond

Vlaams welzijnsverbond Vlaams welzijnsverbond FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 319.01 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Oprichting van de syndicale afvaardiging 1 3. Samenstelling van de afvaardiging 3 4. Duur van het mandaat

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Voorwoord. Beste ABVV-militant,

Voorwoord. Beste ABVV-militant, programma vorming 2014-2015 Voorwoord Beste ABVV-militant, Vorming is voor ABVV-militanten zoiets als keihard trainen voor een Flandrien! Onmisbaar en nodig. Geen enkele grote renner wint een klassieker

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van September Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van September Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Neerlegging-Dépôt: 24/11/2016 Regist.-Enregistr.: 05/12/2016 N : 136307/CO/111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Commission paritaire des constructions métallique, mécanique

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Preview : Ondernemingsraad (28/10-14/11/2011)

Preview : Ondernemingsraad (28/10-14/11/2011) Preview : Ondernemingsraad (28/10-14/11/2011) TATOO, het nieuwe elektronische systeem voor de evaluaties en objectieven zal worden stopgezet n.a.v. de ontmanteling van Dexia Groep. DAM schakelt terug over

Nadere informatie

Vrouwen, durf kleur bekennen!

Vrouwen, durf kleur bekennen! Vrouwen, durf kleur bekennen! Sociale verkiezingen 9 > 22 mei 2016 Vrouwen, durf durf leur kleur bekennen! Afgevaardigde worden jouw in jouw onderneming, en een kans! kans! ehartig Behartig als vrouw als

Nadere informatie

ONDERWIJS HOOGSTRATEN ZIN OM EEN VAK TE LEREN? SEPTEMBER 2014 TOT EN MET JANUARI 2015. Kijk op pagina 6. Stephen Vincke - FOD Justitie

ONDERWIJS HOOGSTRATEN ZIN OM EEN VAK TE LEREN? SEPTEMBER 2014 TOT EN MET JANUARI 2015. Kijk op pagina 6. Stephen Vincke - FOD Justitie ONDERWIJS HOOGSTRATEN SEPTEMBER 2014 TOT EN MET JANUARI 2015 Stephen Vincke - FOD Justitie ZIN OM EEN VAK TE LEREN? Kijk op pagina 6. 1 COMPUTER STARTERSCURSUS COMPUTER Wil je graag meer weten over de

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Juridische dienst. Opleidingen

Juridische dienst. Opleidingen Juridische dienst Opleidingen OPLEIDINGSKALENDER JURIDISCHE DIENST Basisopleiding VOORJAAR 2014 Vierdaagse: dinsdag 04/02/2014, dinsdag 11/02/2014, dinsdag 18/02/2014 en dinsdag 25/2/2014 in Nazareth -

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Juridische diensten. Opleidingen

Juridische diensten. Opleidingen Juridische diensten Opleidingen opleidingskalender juridische dienst Pensioenen in een lokaal bestuur najaar 2012 Tweedaagse opleiding: dinsdag 11/09/2012 en maandag 17/09/2012 in Nazareth van 9.00u tot

Nadere informatie

Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht

Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht Na overleg met de groep van 10 legt de Minister van Werk voor het zomerreces (juli 2016) een wetsontwerp aan de ministerraad voor dat bestaat

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

VORMINGSAANBOD NAJAAR 2015

VORMINGSAANBOD NAJAAR 2015 VORMINGSAANBOD NAJAAR 2015 WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Inleiding Het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Welzijns- en gezondheidssector (Sociaal Fonds 331) is een fonds voor bestaanszekerheid. Vertegenwoordigers

Nadere informatie

1. SAMENSTELLING VAN HET STEMBUREAU 1 2. X+40: AANDUIDING VAN DE (PLAATSVERVANGENDE) VOORZITTERS VAN DE STEMBUREAUS 2

1. SAMENSTELLING VAN HET STEMBUREAU 1 2. X+40: AANDUIDING VAN DE (PLAATSVERVANGENDE) VOORZITTERS VAN DE STEMBUREAUS 2 INFO 5 PROCEDURE van X+40 tot X+70: STEMBUREAUS INHOUDSTAFEL 1. SAMENSTELLING VAN HET STEMBUREAU 1 2. X+40: AANDUIDING VAN DE (PLAATSVERVANGENDE) VOORZITTERS VAN DE STEMBUREAUS 2 3.X +54: AANWIJZING VAN

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

2016 is weer een jaar met sociale

2016 is weer een jaar met sociale In 2016 voor het eerst in bouwbedrijven Wat u moet doen voor de sociale verkiezingen (I) Bent u klaar voor de sociale verkiezingen? In 2016 zullen deze voor het eerst ook in de bouwbedrijven plaatsvinden.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1. BEGRIP TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 13 AFDELING 2. SOORTEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 15

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1. BEGRIP TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 13 AFDELING 2. SOORTEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 15 INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1. BEGRIP TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 13 AFDELING 2. SOORTEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 15 1. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT 16 1.1. Wettelijke basis 16 1.2. Toepassingsgebied

Nadere informatie

SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015

SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015 SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO 2015-2016 INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015 Zoals overeengekomen tijdens onze syndicale raad schoonmaak van 17 juni 2015 informeren wij u hierna over het verloop van de

Nadere informatie

kandidaat / kandidate?

kandidaat / kandidate? Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Sociale verkiezingen Mei 2016 Word jij die NIEUWE kandidaat / kandidate?

Nadere informatie

Convention collective de travail van 17 september 2012 du 17 septembre 2012

Convention collective de travail van 17 september 2012 du 17 septembre 2012 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en Commission paritaire des constructions elektrische bouw métallique, mécanique et électrique Collectieve arbeidsovereenkomst Convention collective de travail

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2013. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2013. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2013 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 30 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

Wij hebben oplossingen

Wij hebben oplossingen Scheikunde Samen sterk DE DRUK VERMINDEREN Wij hebben oplossingen SAMEN VOOR GOEDE ÉN GEZONDE JOBS We werken om te leven, we leven niet om te werken! Werk moet werkbaar zijn. We willen dat er ruimte en

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN www.educo.be educo@educo.be V.Z.W. COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Koning Albertlaan 27-9000 GENT (vlakbij Sint-Pietersstation) Gaat uw vereniging, organisatie

Nadere informatie

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen.

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen. MICROSOFT OFFICE EXCEL BASIS Tijdens deze opleiding worden de basisbevelen en mogelijkheden van Excel-rekenbladen uit de doeken gedaan. Er wordt aangeleerd hoe men tabellen kan opstellen met de gewenste

Nadere informatie

Paritair Comité voor de banken

Paritair Comité voor de banken 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Ecocheques... 2 Jaarlijkse gratificatie... 3 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 5 De hierna

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

EXPRESSO DE TROEF VOOR JOUW TOEKOMST! 4 OPLEIDINGSDAGEN FEBRUARI 2009 VOOR ELKE BEDIENDE!

EXPRESSO DE TROEF VOOR JOUW TOEKOMST! 4 OPLEIDINGSDAGEN FEBRUARI 2009 VOOR ELKE BEDIENDE! EXPRESSO DE TROEF VOOR JOUW TOEKOMST! FEBRUARI 2009 4 OPLEIDINGSDAGEN VOOR ELKE BEDIENDE! EDITO OPLEIDING: EEN VER-VAN-MIJN-BEDSHOW? Niet in het PC 218! De BBTK is ervan overtuigd dat permanente vorming

Nadere informatie

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Agenda Welkom Toelichting project Overzicht gestelde vragen en antwoorden Vragen? Algemeen Kader DE VERNIEUWDE AANPAK INTENSIEF WERKPLEKLEREN

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie