Geen loonopslag, wel vorming!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geen loonopslag, wel vorming!"

Transcriptie

1 vorming op maat veiligheid Oscar Syndicaal vorming Verlof op maat Oscar milieu Syndicaal Verlof leren informaticajongeren milieu formatica oeten ontmoeten werken erken senioren militant veiligheid leren rechten en rechten en plichten Comé vorming militant jongeren sectoren senioren sectoren EFI vakbond vakbond afgevaardigden vorm prev preventie fiscaliteit fiscalite EFI Competent in Engagement Betaald Educatief Verlof afgevaardigde kennis ACLVB Competent sociale media in Engag communicatie Betaald Educatief Verlof ACLVB sociale media communicatie kennis vormingen

2 schitterend competent in engagement Geen loonopslag, wel vorming! Nu de regering heeft beslist de komende 2 jaar een loonstop door te voeren, dienen we te zoeken naar alternatieve mogelijkheden voor de werknemers. Vorming en opleiding zijn mooie gelegenheden om op een aangename manier je kennis en je vaardigheden bij te spijkeren. Zeker in een periode waar werkzekerheid een ijdel begrip wordt, een belangrijke zaak! Comé, de vormingsdienst van de Liberale Vakbond, heeft alvast een interessant aanbod. De keuze is groot, dus goed kiezen is de boodschap. Op de achterzijde van deze brochure vind je een duidelijk overzicht van wie naar welke cursus kan. Veel hangt af van jouw profiel: Ben je verkozen in de Ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of aangeduid als lid van de Syndicale Delegatie, dan kan je deelnemen aan een vijfdaagse vorming in het Europahotel te Gent. Je kan kiezen uit een tweetal thema s die te maken hebben met de werking van de ondernemingsorganen. Wie liever niet wil blijven overnachten, kiest voor de provinciale vorming. Daar krijg je een selectie van de thema s die in de residentiële cursus worden gegeven. Voor de afgevaardigden organiseren we regelmatig sectorale infodagen. Als werknemer kan je inschrijven voor de cursus Rechten en plichten op de werkvloer. Je krijgt een gevarieerd programma in een centrum dat in de buurt van je bedrijf gelegen is. Deze vorming sluiten we af met een tweedaagse in Oostende. Wie meer gespecialiseerde info wil, kan zich inschrijven voor een intensieve cursus Communicatie. Op verschillende plaatsen geven we ook een intensieve cursus Loonfiscaliteit. Deze cursus is een vervolg op de cursus Personenbelasting die vorig jaar georganiseerd is. Iedereen kan zich bij ons inschrijven voor een avondcursus Informatica (Excel, Sociale Media of Powerpoint). In het weekend organiseren we de vorming Kennis- Plus. Niet louter met syndicale info, maar ook thema s die je algemene kennis opvijzelen. Voor de Senioren hebben we een speciale cursus in petto. Ben je 50 jaar of ouder en niet (meer) actief op de arbeidsmarkt, dan is de cursus Een brug slaan iets voor jou! Nieuw in 2013 is het aanbod dat je zelf kan invullen. Indien je met je militantenkern, of met je sector of met je regio, nood hebt aan specifieke info over een bepaald onderwerp, kan je dit steeds aanvragen. Indien mogelijk, spelen we graag op je aanbod in. Ook voor de jonge werknemers willen we speciale inspanningen doen. Suggesties of ideeën zijn altijd welkom! Alle vormingen kunnen gevolgd worden onder Betaald Educatief Verlof. Vormingen voor afgevaardigden ook onder Syndicaal Verlof. Op het einde van de brochure vind je hierover meer info. De vormingen zijn gratis en je loon wordt (eventueel geplafonneerd) doorbetaald. Comé vzw Competent in Engagement Vormingsdienst van de Liberale Vakbond door de Vlaamse Gemeenschap erkend als vormingsinstelling EDUCATIEVE MEDEWERKERS Katrien Allaert, Linda Bohyn, John Hallaert, Sara Neirynck, Manuel Van Oostende, Brecht Van Roey ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS Cinthy Callens, Esmeralda Cocquyt, Ann Van Hauwe COORDINATOR Katrien Allaert VOORZITTER Hugo Engelen Comé vzw Koning Albertlaan 95, 9000 Gent tel fax V.U.: Hugo Engelen, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Wat dien je praktisch te doen als je wil inschrijven? Je kan het antwoordblad bij deze brochure invullen en terugsturen of je kan je elektronisch inschrijven op Let er wel op dat je inschrijving ons voor 12 augustus 2013 bereikt! Katrien Allaert Coördinator Comé vzw

3 Inhoudstafel AFGEVAARDIGDEN OR / CPBW / SD Verkozen in OR / SD Residentieel OR / SD Provinciaal OR / SD Verkozen in de OR en/of de SD en werkzaam in de non-profit Verkozen in CPBW / SD Residentieel CPBW / SD Provinciaal CPBW / SD Verkozen in een Uitgebreid CPBW Voor het eerst verkozen in 2012 en nog geen vorming OR / CPBW / SD gevolgd Sectorale Overlegdag... 8 vorming voor jongeren... 9 Vorming op maat... 9 WERKNEMERS Rechten en plichten op de werkvloer Loonfiscaliteit Communicatie IEDEREEN Informatica Kennis-Plus SENIOREN Een brug slaan Praktische info Schema: Wie kan naar welke vorming onder welke formule? Vormingen

4 Afgevaardigden Ondernemingsraad (OR) Syndicale Delegatie (SD) 1 Verkozen in OR/SD en je hebt al een vorming OR/SD gevolgd Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden van de OR en/of de SD. Onder Syndicaal Verlof of Betaald Educatief Verlof (40 u. residentieel of 32 u. provinciaal). Wat en wanneer? Een residentiële vorming in het Europahotel te Gent. Je hebt de keuze uit een volledige week (vijf aaneensluitende dagen) of een onderbroken week (2 + 3 aaneensluitende dagen). Wie niet kan blijven overnachten, kiest voor de provinciale formule: een vierdaagse vorming in je eigen provincie (2 x 2 dagen). Let op: Je moet kiezen uit een residentiële of provinciale formule. Deze zijn niet te combineren. 1.1 Residentieel OR / SD In dit vormingsaanbod kan je kiezen uit volgende thema s: Procesrecht In navolging van het populaire tv-programma de Rechtbank besloten ook wij een blik te werpen op het reilen en zeilen achter de schermen van de arbeidsgerechten. We brengen een bezoek aan de arbeidsrechtbank Gent en we gaan dieper in op het verloop van een gerechtelijke procedure en op de werking van het gerecht. Tevens wordt nagegaan welk parcours een juridisch dossier binnen ACLVB aflegt, alvorens het bij de arbeidsrechtbank terecht komt. We besteden speciale aandacht aan de rol van de arbeidsgerechten bij ontslag van een afgevaardigde. De afgevaardigden genieten van een bescherming tegen het risico dat zij worden ontslagen omwille van de uitoefening van hun mandaat. Alle aspecten van de ontslagbescherming van de personeelsafgevaardigden komen in deze vorming aan bod. Loonstop, wat nu? De regering besliste eind 2012 een loonstop op te leggen. Wat betekent deze loonnorm van 0% concreet? Hoe wordt de loonkostenontwikkeling berekend? Wat met de indexeringen en de baremieke loonsverhogingen? En hoe verloopt de controle door de overheid en wat zijn de eventuele sancties? We geven je een volledig beeld van de opgelegde loonstop, wat kan nog, wat kan niet meer... Europese OR Ben je werkzaam in een multinational? Is er, binnen het concern waarvan je bedrijf deel uitmaakt, een Europese Ondernemingsraad opgericht? We bespreken onder meer de oprichting van een Europese OR, de voorschriften hierrond, de bevoegdheden en taken van de Europese OR, de rol en de bescherming van de werknemersafvaardiging en de overeenkomsten over informatieverstrekking en raadpleging. De rol van de bemiddelaar Wanneer kan je in je bedrijf een beroep doen op een Sociaal Bemiddelaar? Wat zijn zijn specifieke opdrachten. Door wie wordt hij ingeschakeld en betaald? Wat zijn de basisprincipes die hij respecteert? Kortom, alle informatie die je nodig hebt wanneer de onderhandelingen in je bedrijf vast komen te zitten en het conflict tussen de onderhandelaars geen oplossing vindt En wat is jouw rol als afgevaardigde in dit verhaal? EFI, de Economische en Financiële Informatie Als je met kennis van zaken wil overleggen over de financiële situatie van de onderneming moet je enig boekhoudkundig inzicht hebben. We overlopen de belangrijkste principes van een boekhouding. 4 Vormingen

5 Afgevaardigden Ondernemingsraad (OR) Syndicale Delegatie (SD) Daarnaast doen we de structuur van en het evenwicht in de balans en resultatenrekening uit de doeken. Je leert de gegevens correct interpreteren. We lichten toe hoe je een jaarrekening kan lezen. Voorbeelden en oefeningen zorgen ervoor dat je de materie snel onder de knie hebt. Retentiebeleid Wat kan een werkgever doen om de werknemers aan zijn bedrijf te binden? We bespreken concreet hoe hij dit kan aanpakken: doet hij dit door zijn werknemers te motiveren via een mensgericht personeelsbeleid of is loonoptimalisatie het sleutelwoord? Hoeveel belang hecht hij aan goede werkomstandigheden en welke groeikansen biedt hij zijn werknemers? Uiteindelijk plukt de werkgever hiervan de vruchten: er is een kleiner personeelsverloop, er moet minder in rekrutering en selectie worden geïnvesteerd, het personeel is tevreden en last but not least: de bedrijfsresultaten verbeteren. Ook dit jaar worden er twee avondsessies gepland over de actualiteit en gaan we op bedrijfsbezoek of doen we een culturele uitstap. De data en thema s waaruit je kan kiezen: Procesrecht + Retentiebeleid EFI + De rol van de bemiddelaar Procesrecht + loonstop, wat nu? EFI + Retentiebeleid Loonstop, wat nu? + De rol van de bemiddelaar Provinciaal OR / SD Volgende thema s komen dit jaar aan bod: Procesrecht en Loonstop, wat nu?. Je vindt info over deze thema s onder punt 1.1. Opmerking bij Procesrecht: in de provinciale vorming wordt er geen bezoek gebracht aan een arbeidsrechtbank. De centra en de data: Antwerpen: Gent groep 1: Gent groep 2: Hasselt: Mechelen: Roeselare: Tienen: Vilvoorde: Verkozen in de OR en/of de SD en werkzaam in de non-profit Voor het eerst organiseren we een specifieke vorming voor effectieve en plaatsvervangende leden van de OR en/of de SD uit de non-profitsectoren. Tot de non-profitsectoren behoren volgende Paritaire Comités: 318, 319, 327, 329, 330 en 331. De specifieke regelgeving voor de non-profitsector komt aan bod: sociale maribel, de rol van de OR, de regeling aanvullend pensioen, deeltijdse arbeid, Speciale aandacht gaat naar de EFI-analyse voor vzw s. Kortom, een boeiende uitdaging voor onze afgevaardigden uit de non-profit! Deze residentiële vorming vindt plaats in het Europahotel in Gent op én Let op: Je kan deze vorming niet combineren met een tweede vorming voor verkozenen OR/SD. Europese OR + Procesrecht Vormingen

6 Afgevaardigden Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Syndicale Delegatie (SD) 2 Verkozen in CPBW/SD en je hebt al een vorming CPBW/SD gevolgd Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden van het CPBW en/of de SD. Onder Syndicaal Verlof of Betaald Educatief Verlof (40 u. residentieel of 32 u. provinciaal). Wat en wanneer? Een residentiële vorming in het Europahotel te Gent. Je hebt de keuze uit een volledige week (vijf aaneensluitende dagen) of een onderbroken week (2 + 3 aaneensluitende dagen). Wie niet kan blijven overnachten, kiest voor de provinciale formule: een vierdaagse vorming in je eigen provincie (2 x 2 dagen). Let op: Je moet kiezen uit een residentiële of provinciale formule. Deze zijn niet te combineren. 2.1 Residentieel CPBW / SD In dit vormingsaanbod kan je kiezen uit volgende thema s: Arbeidsongevallen Bijna elke dag wordt een werknemer in België het slachtoffer van een arbeidsongeval, soms met dodelijke afloop. Een arbeidsongeval treft niet één persoon, maar ook families, collega s, de hele werkomgeving Preventie van risico s op ongevallen en van gevaarlijke werkomstandigheden is daarom essentieel. Hoe dat in zijn werk gaat, komt aan bod in deze vorming. Naast de preventiemaatregelen wordt ook ingegaan op meer arbeidsrechtelijke aspecten, zoals de soorten arbeidsongevallen, vergoedingen aan slachtoffers, procedures en aansprakelijkheid. Preventiebeleid De preventie van professionele risico s is de basis van elk welzijns- en veiligheidsbeleid in de onderneming. Het is de taak van de leden van het CPBW om dat beleid te bewaken en/of te bevorderen. Na deze vorming ken je de principes van een welzijnsbeleid, de rol van het CPBW daarin en alles wat je moet weten over de belangrijkste wetgeving. Als afgevaardigde sta je niet alleen, maar krijg je de steun van een hele vakbond. Tijd dus om de ervaringen met elkaar te delen! Gezondheid op het werk Hoe ouder we worden, hoe belangrijker onze gezondheid. Ook op het werk. Wie deze vorming volgt, leert alles over het gezondheidstoezicht op de werknemers, arbeidsongeschiktheid en beroepziektes, ziekteverzuim, de gezondheidszorg in ons land en dé nieuwste trend in preventieland: wat kan een bedrijf doen om zijn werknemers gezond(er) te maken Energie & Mobiliteit Deze vorming bestaat uit twee thema s die niet alleen razend actueel zijn, maar ook van groot belang voor een bedrijf. We bespreken onder andere het mobiliteitsplan in al zijn facetten en bekijken uitvoerig de implementatie ervan in de onderneming. Ook de manier waarop bedrijven met energie, en dus ook met geld, omgaan krijgt uitgebreid aandacht. Hoe sommige bedrijven hier creatief mee weten om te gaan, leer je door middel van een bedrijfsbezoek. De data en thema s waaruit je kan kiezen: Gezondheid op het werk + Preventiebeleid Arbeidsongevallen + Gezondheid op het werk Preventiebeleid + Energie & Mobiliteit Arbeidsongevallen + Preventiebeleid Arbeidsongevallen + Energie & Mobiliteit Gezondheid op het werk + Energie & Mobiliteit Vormingen

7 Afgevaardigden Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Syndicale Delegatie (SD) 2.2 Provinciaal CPBW / SD 2.3 Verkozen in een Uitgebreid CPBW Op het programma van deze vorming staan Arbeidsongevallen en Preventiebeleid. Je vindt info over deze thema s onder punt 2.1. De centra en de data: Antwerpen Gent groep Gent groep Hasselt Mechelen Roeselare Tienen Vilvoorde laat Sedert de wet van 23 april 2008 hebben de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk in bedrijven die geen Ondernemingsraad of geen vakbondsafvaardiging hebben, er belangrijke economische en sociale bevoegdheden bij gekregen. Voor effectieve en plaatsvervangende leden van een CPBW met bijkomende bevoegdheden organiseren we een aparte vorming. De volgende onderwerpen staan op het programma: Preventiebeleid De preventie van professionele risico s is de basis van elk welzijns- en veiligheidsbeleid in de onderneming. Het is de taak van de leden van het CPBW om dat beleid te bewaken en/of te bevorderen. Na deze vorming ken je de principes van een welzijnsbeleid, de rol van het CPBW daarin en alles wat je moet weten over de belangrijkste wetgeving. Als afgevaardigde sta je niet alleen, maar krijg je de steun van een hele vakbond. Tijd dus om de ervaringen met elkaar te delen! EFI In deze vorming komt de economische en financiële informatie van de onderneming aan bod. De jaarrekening, de balans, en ook boekhoudkundige aspecten worden uitvoerig toegelicht en ingeoefend. Het correct leren interpreteren van deze informatie is het uitgangspunt. Deze residentiële vorming gaat door in het Europahotel in Gent van Let op: Je kan deze vorming niet combineren met een tweede vorming voor verkozenen CPBW/SD. mensen schitteren Vormingen

8 Afgevaardigden Ondernemingsraad (OR) Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Syndicale Delegatie (SD) 3 Voor het eerst verkozen in 2012 en nog geen vorming OR/CPBW/SD gevolgd Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden van de OR, het CPBW en/of de SD die nog geen vorming OR/CPBW/SD hebben gevolgd. Onder Syndicaal Verlof of Betaald Educatief Verlof (40 u.). Wat en wanneer? Een residentiële vorming in het Europahotel te Gent van 23 tot 29 september We wijzen je erop dat deze vorming residentieel is en we verwachten dat iedere deelnemer blijft overnachten. Let op: Je kan deze vorming niet combineren met een vorming voor verkozenen die reeds een vorming OR/CPBW/SD hebben gevolgd. Heb je een mandaat maar nog geen vorming gevolgd in het kader van dat mandaat, dan is deze opleiding een aanrader! Er komen thema s aan bod die je kunnen helpen bij het uitvoeren van je syndicaal werk. De werking en de bevoegdheden van zowel de OR, het CPBW als de SD staan uiteraard centraal. Daarnaast hebben we speciale aandacht voor de bescherming van de afgevaardigde tegen ontslag. Ook termen als Paritair Comité, CAO s, IPA worden uitvoerig toegelicht. Natuurlijk is het belangrijk te weten hoe je actief aan het overleg kan deelnemen. We gaan dieper in op het belang van verbale en non-verbale communicatie en we bekijken de verschillende vergadertypen. Een afgevaardigde van de ACLVB komt over zijn ervaringen vertellen en we brengen een bezoek aan de administratieve zetel van ACLVB. 4 De Sectorale Overlegdag Voor effectieve en plaatsvervangende leden van de OR, het CPBW en/of de SD. Onder Syndicaal Verlof. Wat? Eén vormingsdag, per sector en regionaal georganiseerd. Voor de meeste sectoren organiseren we een overlegdag. Samen met de Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke overlopen we de actualiteit. Op die manier bieden we de mogelijkheid aan afgevaardigden om van gedachten te wisselen over hun sector. Wens je meer informatie over deze vorming te ontvangen? Duid dit dan aan op het antwoordblad. Indien je aan de voorwaarde voldoet, zal je hiervoor tijdig een uitnodiging en een inschrijvingsformulier ontvangen. 8 Vormingen

9 nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw Vormingsinitiatieven voor jongeren: enkel voor lezers tot 30! FreezBe is de jongerenbeweging binnen de Liberale Vakbond. Naast een eigen infoblad en een eigen werking met verschillende acties, geven we jullie een bijzondere plaats in het vormingsgebeuren. Jongeren verdienen immers een aparte vormingsaanpak. Misschien zijn jullie ook geïnteresseerd in specifieke thema s. nieuw Daarom ontwikkelen we met jongeren vormingsinitiatieven voor jongeren. Jullie beslissen zelf over het tijdstip, de formule, de thema s, Het belangrijkste is dat je samen kan komen en op een leuke manier kennis en syndicale ervaringen kan delen. Heb je ideeën of suggesties, laat het ons weten Je kan steeds mailen naar Comé Verder kan je op het antwoordblad aanduiden of je op de hoogte wil blijven van deze initiatieven. nieuw Vorming op maat nieuw De vormingen van Comé spreken een breed publiek aan. Doorgaans zitten in de vormingen werknemers uit diverse bedrijven of sectoren bij elkaar. Dat zorgt voor interessante uitwisselingen. Soms kan je als sector, als bedrijf of als regio echter een specifieke opleidingsbehoefte hebben. Misschien ligt cao 90 in jouw sector op de onderhandelingstafel en willen jullie meer info daarover of misschien hebben jullie nood aan een specifieke cursus rond communicatie of misschien willen jullie enkel s avonds vorming krijgen? Wij spelen graag op jullie vragen in en starten in 2013 met Vormingen op maat. Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid? Neem contact op met Comé We bekijken samen wat we kunnen doen en of we een vorming op jouw maat kunnen voorzien. nieuw Vormingen

10 WERKNEMERS 5 Rechten en plichten op de werkvloer Voor alle werknemers met syndicaal engagement. Onder Betaald Educatief Verlof (40 u.) of in je vrije tijd. Wat en wanneer? Het basisgedeelte bestaat uit drie (niet opeenvolgende) vormingsdagen tussen oktober 2013 en maart De precieze data worden je zes weken voor de aanvang van de cursus meegedeeld. Deze drie vormingsdagen worden aangevuld met een tweedaagse residentiële vorming die zal doorgaan tussen april en juni Waar? Je hoeft geen centrum te kiezen. Je wordt automatisch ingedeeld in één van de lokale groepen van je Bestendig Secretaris. Voor Franstalige leden van een Bestendig Secretaris uit de regio Halle-Vilvoorde en regio West-Vlaanderen wordt een Franstalige vorming aangeboden. Haal voordeel uit premies Onze huidige regering heeft de voorbije jaren heel wat financiële voordelen afgebouwd. Toch valt er in vele gevallen nog iets te rapen. In deze cursus krijg je een overzicht van de populairste premies. Streven naar een duurzame onderneming Binnen deze vorming nemen we het woord duurzaamheid onder de loep. Hoe kan jij binnen jouw bedrijf werken aan duurzaamheid? Welke voordelen heeft dit voor het individu en voor de onderneming? Arbeiders en bedienden, eindelijk een gelijkwaardig statuut Er wordt al jaren over het eenheidsstatuut gepraat en eindelijk ziet het ernaar uit dat we de termen arbeider en bediende uit het woordenboek mogen schrappen. Wat een eenheidsstatuut precies inhoudt, wordt in deze vorming volledig uit de doeken gedaan. De Bestendig Secretaris aan het woord Eén van de Bestendig Secretarissen van jouw zone komt langs om de actuele tendensen binnen de verschillende bedrijven te bespreken. Je krijgt ook zelf de kans om de moeilijkheden die je binnen jouw bedrijf ondervindt aan te kaarten. Wijzigingen in de sociale zekerheid De ene hervorming na de andere wordt op ons afgevuurd. In deze cursus worden de wijzigingen in onze sociale zekerheid toegelicht. Tijdskrediet, SWT, pensioen, ziekteverzekering, het komt allemaal aan bod. Je krijgt een mooi overzicht van de nieuwigheden zodat je kennis upto-date is en je niet voor verrassingen komt te staan. Hoe syndicaal is onze politiek? Het politiek bestel in België: Hoe zit het in elkaar en waarom moeten we in 2014 opnieuw naar de stembus? En is onze politiek wel syndicaal-minded? We onderwerpen de verschillende programma s aan een syndicale test en beoordelen ze op hun vakbondsvriendelijkheid. 10 Vormingen

11 WERKNEMERS 6 Loonfiscaliteit 7 Communicatie Voor werknemers die zich willen specialiseren in personenbelasting. Deze cursus is een vervolg op de vorming Personenbelasting van vorig vormingsjaar. Het is aangewezen dat je deze cursus volgde, maar geen verplichte instapvoorwaarde. Voor werknemers die zich willen specialiseren in het thema communicatie. Onder Betaald Educatief Verlof (32 u.) of in je vrije tijd. Onder Betaald Educatief Verlof (32 u.) of in je vrije tijd. Wat? Tijdens deze vierdaagse vorming duiken we weer een stukje dieper in ons belastingsysteem. We frissen de verwerkte leerstof van vorig cursusjaar op met nieuw cijfermateriaal en gaan aan de slag met rekentools. De cursus loonfiscaliteit is een zeer praktische cursus in berekenen, juist interpreteren en analyseren. Het is bovendien een snelle manier om ons fiscaal stelsel te leren begrijpen. Er komen opnieuw heel wat onderdelen aan bod, zoals bruto-netto loonberekeningen, van bedrijfsvoorheffing naar eindbelasting of optimalisering. Indien mogelijk voorzien we in ieder centrum 1 dag waarbij elke deelnemer kan oefenen in het invullen van een elektronische aangifte. Waar en wanneer? Antwerpen Gent Hasselt Tienen Wat? Het is onmogelijk om niet te communiceren. Alles wat je doet, ook niets doen, heeft invloed. Ieder gedrag is communicatie, Met deze stelling uit de communicatietheorie van Watzlawick beginnen we de cursus communicatie. Tijdens deze actieve vorming komen heel wat verschillende onderdelen en invalshoeken van communiceren aan bod. Naast het theore tisch kader ligt de klemtoon op praktische oefeningen. Je leert onder andere actief luisteren en feedback geven, je krijgt nuttige tips voor het toespreken van een groep en we hebben aandacht voor het overbrengen van (slecht) nieuws. Allemaal tips & tricks die je tijdens de vorming al kan uitproberen. Tot slot geven we je als ACLVB-spreekbuis enkele handige mediatips mee. Waar en wanneer? Aalst Antwerpen Gent Hasselt Mechelen Roeselare Tienen Vormingen

12 iedereen 8 Informatica Voor iedereen. Onder Betaald Educatief Verlof (32 u. / cursus) of in je vrije tijd. Wat? Excel voor beginners Kan je al vlot met de computer werken maar nog niet met Excel? Volg dan deze cursus, waar je leert berekeningen te maken in een rekenblad, te werken met reeksen, formules en functies, celverwijzingen te gebruiken of grafieken te maken. Hoe je dit doet, ondervind je stapsgewijs en in je eigen tempo. Powerpoint voor beginners Met het programma Powerpoint maak je in geen tijd de mooiste en meest overzichtelijke presentaties. In deze cursus leer je dia s opmaken en bewerken, maar ook foto s, muziek, hyperlinks en filmpjes integreren. Na deze vorming heeft Powerpoint voor jou geen geheimen meer! Sociale media Je kan vandaag niet meer om de nieuwe vormen van sociale media heen. Geef je sociale leven een boost, laat je onderdompelen in de wereld van Facebook, Twitter, LinkedIn, en je bent weer helemaal mee! In de centra in Aalst en Gent wordt gewerkt met Office In de centra in Puurs, Diepenbeek en Tienen wordt gewerkt met Office Waar en wanneer? Aalst Diepenbeek Gent Puurs Tienen Excel voor beginners Powerpoint voor beginners Sociale media 18 u u. 18 u u. 18 u u Vormingen

13 iedereen 9 Kennis-Plus Voor iedereen. Onder Betaald Educatief Verlof (32 u.) of in je vrije tijd. Waar en wanneer? De vorming vindt plaats van oktober 2013 tot maart De data liggen nog niet vast maar worden je zes weken voor aanvang van de cursus toegestuurd. Hieronder vind je een overzicht van het tijdstip waarop elke vorming doorgaat. 8 vrijdagavonden: Aalst, Halle, Herentals, Lier, Lokeren, Ninove en Zottegem 8 zaterdagvoormiddagen: Antwerpen, Diest en Mechelen 4 volledige zaterdagen: Aarschot, Genk, Gent, Maldegem, Leuven, Oudenaarde, Sint-Truiden, Tienen, Zele en Zelzate Wat? De vorming Kennis-Plus reikt een aantal actuele thema s aan die van heel uiteenlopende aard zijn. We besteden aandacht aan communicatie, wetenschap, gezondheid, In jouw centrum komen zeker enkele van de onderstaande thema s aan bod: De pseudowetenschap ontmaskerd De wereld in ontwikkeling Kleuren in ons dagelijks leven Sociale wetgeving: hardnekkige misverstanden Problemen op de werkvloer De invloed van voeding op de gezondheid Actualiteit uit de sociale zekerheid Andere thema s zijn dan weer gloednieuw: Het grote beïnvloedingsspel Samen met de andere spelers leer je in concrete situaties je eigen gedrag en dat van anderen analyseren en hoe ermee om te gaan. Aan de hand van het interactiemodel De roos van Leary krijg je meer inzicht in interactiepatronen, leer je efficiënter omgaan met lastig gedrag van anderen en oefen je in adequaat en constructief feedback geven. Denkfouten en mooipraters Ooit al gedacht één sigaretje meer of minder maakt het verschil niet, niemand luistert naar mij of elke Belg doet wel eens iets verkeerd, wat maakt het uit? Denkfouten kunnen van allerlei aard zijn: zwart-wit denken, foutief redeneren, belangrijke gevolgen negeren of over het hoofd zien, emotioneel redeneren, Welke denkfouten of mooipraters maak jij wel eens in het dagelijks leven? Wij, consumenten In deze cursus neemt de lesgever ons opnieuw mee naar tal van onderwerpen die ons als consumenten niet onberoerd laten. Omdat vandaag alles zo snel verandert, wordt gretig op de actualiteit ingespeeld. Een cursus vol handige tips voor al wie zich op de consumentenmarkt begeeft. Geluk, economie en samenleving Geluk is een onderwerp dat steeds meer in studies en onderzoek opduikt. Kan je geluk meten? Waarom is de ene persoon gelukkiger dan de andere? Geluk wordt ook vaak geassocieerd met geld. Maakt geld eigenlijk gelukkig? Of is dit toch een fabeltje? We bekijken de bouwstenen van geluk en wat het betekent voor de samenleving en de economie. Kunnen we werken aan meer economisch geluk in plaats van te blijven werken aan de groei van de economie? De geschiedenis van België tot België In deze cursus staat één vraag centraal: hoe is ons land geworden tot wat het nu is? Wat was België voor het een koninkrijk werd en wie leefde hier toen? Wie was hier de baas? We duiken in onze rijke geschiedenis op zoek naar antwoorden. Europa Europa wordt alsmaar belangrijker. Deze cursus geeft een breder beeld van wie of wat Europa nu precies is. Vormingen

14 SENIOREN 10 Een brug slaan Voor iedereen vanaf 50 jaar die niet meer actief is op de arbeidsmarkt. Kan enkel gevolgd worden in je vrije tijd. Wat? Per centrum wordt een selectie gemaakt van thema s die aansluiten bij de leefwereld van actieve 50-plussers. Het gaat hier om een mix van praktische en theoretische onderwerpen. Waar en wanneer? De cursus gaat door in de periode januari juni 2014, in diverse centra: Aalst, Antwerpen, Asse, Gent, Hasselt, Mechelen, Oudenaarde, Roeselare, Sint-Niklaas en Tienen. Het programma ligt nog niet vast maar wordt je zes weken voor aanvang van de cursus toegestuurd. schitteren laat mensen 14 Vormingen

15 PRAKTISCHE INFO Hoe kan ik inschrijven? Stap 1: Surf naar en schrijf je elektronisch in of duid op het antwoordblad je keuze aan en bezorg het uiterlijk 12 augustus 2013 terug. Stap 2: Eind augustus krijg je een bevestigingsbrief met de vermelding van je inschrijving(en). Stap 3: Je krijgt zes weken vóór de start van elke cursus specifieke info en de nodige documenten. Het insturen van het antwoordblad houdt de verbintenis in om de vorming(en) ook effectief bij te wonen. In geval van overmacht vragen wij je de verantwoordelijke op voorhand te verwittigen. Hoeveel betaal ik? Alle vormingen zijn gratis voor aclvb-leden met terugbetaling van de verplaatsingskosten (behalve voor de informatica- en de seniorenvorming). een residentiële vorming omvat cursusmateriaal, maaltijden, koffiepauzes en logement (uitgezonderd opleg singlekamer) een niet-residentiële vorming omvat cursusmateriaal, lunch en koffiepauzes een halve dag of een avond omvat cursusmateriaal en koffiepauzes Niet ACLVB-leden betalen 100 voor een residentiële vormingsdag, 60 voor een niet-residentiële vormingsdag en 25 voor een lesdeel indien het om een halve dag of om een avond gaat. Moet ik vakantie nemen om naar een vorming te komen? Dat is niet noodzakelijk! Afhankelijk van je situatie zijn er twee soorten vormingsverlof die je recht geven op extra (betaalde!) dagen om naar de cursus te komen. Syndicaal Verlof Het Syndicaal Verlof wordt op basis van een sectorale CAO aan afgevaardigden toegestaan en kan enkel gebruikt worden voor de vorming van de afgevaardigden. Je loon wordt doorbetaald door de werkgever, een sectorfonds of de Liberale Vakbond, afhankelijk van wat in de CAO staat. Het aantal dagen waarop je recht hebt, is per sector vastgelegd. Wil je hierover meer info, geef ons dan een seintje. Betaald Educatief Verlof Het Betaald Educatief Verlof geeft je het recht om op het werk afwezig te zijn gedurende het aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde vormingen. Je loon wordt door je werkgever doorbetaald (begrensd tot bruto per maand). Opleidingen die je kan volgen onder Betaald Educatief Verlof zijn ofwel beroepsopleidingen ofwel algemene opleidingen. Alle vormingen van Comé zijn in het kader van de wetgeving Betaald Educatief Verlof erkend als algemene opleidingen! Per jaar is een maximum aantal uren vastgesteld: Voor de vormingen die niet samenvallen met de arbeidstijd: 100 uur voor een beroepsopleiding 80 uur voor een algemene opleiding 100 uur voor een beroepsopleiding, samen met een algemene opleiding Voor de vormingen die samenvallen met de arbeidstijd: 120 uur voor een beroepsopleiding 80 uur voor een algemene opleiding 120 uur voor een beroepsopleiding, samen met een algemene opleiding Volgende werknemers komen in aanmerking voor Betaald Educatief Verlof: voltijds tewerkgestelde werknemers deeltijds tewerkgestelde werknemers: werknemers die minstens 4/5 tewerkgesteld zijn werknemers die op basis van een variabele werktijdregeling 1/3 tewerkgesteld zijn OPGELET: De maxima (80 uur, 100 uur en 120 uur) gelden enkel voor de voltijds tewerkgestelde werknemers. Voor deeltijdse werknemers worden de maxima herleid pro rata de wekelijkse arbeidsduur. Dit betekent dat wie voltijds werkt, voor maximaal twee vormingen van Comé Betaald Educatief Verlof kan opnemen. Niets houdt je echter tegen je voor meerdere vormingen in te schrijven en de uren boven de maxima in je vrije tijd te volgen. Vormingen

16 WIE kan naar WELKE VORMING onder WELKE FORMULE? WIE? kan naar WELKE VORMING? onder WELKE FORMULE? SV = Syndicaal Verlof BEV = Betaald Educatief Verlof Verkozen in de OR en/of lid van de SD (effectief of plaatsvervanger) 1. De Ondernemingsraad / de Syndicale Delegatie 2. De Sectorale Overlegdag 3. Rechten en plichten op de werkvloer 4. Loonfiscaliteit 5. Communicatie 6. Informatica 7. Kennis-Plus 1. SV of BEV: residentieel (40u.) of provinciaal (32u.) 2. SV 3. BEV (40u.) of in je vrije tijd 4. BEV (32u.) of in je vrije tijd 5. BEV (32u.) of in je vrije tijd 6. BEV (32u.) of in je vrije tijd 7. BEV (32u.) of in je vrije tijd Verkozen in het CPBW en/of lid van de SD (effectief of plaatsvervanger) 1. Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk / de Syndicale Delegatie 2. De Sectorale Overlegdag 3. Rechten en plichten op de werkvloer 4. Loonfiscaliteit 5. Communicatie 6. Informatica 7. Kennis-Plus 1. SV of BEV: residentieel (40u.) of provinciaal (32u.) 2. SV 3. BEV (40u.) of in je vrije tijd 4. BEV (32u.) of in je vrije tijd 5. BEV (32u.) of in je vrije tijd 6. BEV (32u.) of in je vrije tijd 7. BEV (32u.) of in je vrije tijd Verkozen in de OR, het CPBW en/of lid van de SD (effectief en plaatsvervanger) EN nog geen vorming OR/CPBW/SD gevolgd 1. De werking van de ondernemingsorganen 2. De Sectorale Overlegdag 3. Rechten en plichten op de werkvloer 4. Loonfiscaliteit 5. Communicatie 6. Informatica 7. Kennis-Plus 1. SV of BEV: residentieel (40u.) 2. SV 3. BEV (40u.) of in je vrije tijd 4. BEV (32u.) of in je vrije tijd 5. BEV (32u.) of in je vrije tijd 6. BEV (32u.) of in je vrije tijd 7. BEV (32u.) of in je vrije tijd Werknemer EN niet verkozen in OR of CPBW of geen lid van de SD 1. Rechten en plichten op de werkvloer 2. Loonfiscaliteit 3. Communicatie 4. Informatica 5. Kennis-Plus 1. BEV (40u.) of in je vrije tijd 2. BEV (32u.) of in je vrije tijd 3. BEV (32u.) of in je vrije tijd 4. BEV (32u.) of in je vrije tijd 5. BEV (32u.) of in je vrije tijd Jonger dan 50 en niet (meer) aan het werk 1. Informatica 2. Kennis-Plus 50-plus en niet (meer) aan het werk 1. Informatica 2. Kennis-Plus 3. Een brug slaan Opgelet: Je kan maximaal voor twee vormingen Betaald Educatief Verlof opnemen, maar de opleidingen voor afgevaardigden kan je eventueel ook onder Syndicaal Verlof volgen.

vormingen 2010 2011 IN ENgAgEMENT SCHITTERENd CoMpETENT EN LAAT MENSEN SCHITTER

vormingen 2010 2011 IN ENgAgEMENT SCHITTERENd CoMpETENT EN LAAT MENSEN SCHITTER vormingen 2010 2011 IN ENgAgEMENT SCHITTERENd CoMpETENT LAAT MENSEN SCHITTEREN Laat mensen schitteren Beste lezer Iedereen weet ondertussen waar de vzw Comé voor staat. Comé (voluit Competent in Engagement)

Nadere informatie

DURFdenken spreken handelen

DURFdenken spreken handelen v.u. Georges De Batselier Jacob Jordaensstraat 17 / 1000 Brussel 1 DURFdenken spreken handelen VORMINGS BROCHURE 2012 2013 I n h o u d PG 3 PG 4 PG 5 PG 5 PG 6 PG 7 PG 7 Voorwoord Contactgegevens Vormingsdienst

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Wat zijn je rechten en plichten?

Wat zijn je rechten en plichten? Wat zijn je rechten en plichten? De loon- en arbeidsvoorwaarden van de bedienden bij Carrefour (Hypermarkten en Markets) Een uitgave van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel

Nadere informatie

Studietoelagen Hulp bij je aanvraag

Studietoelagen Hulp bij je aanvraag TWEEWEKELIJKS MAGAZINE / 68STE JAARGANG / NR. 15 / 20 SEPTEMBER 2013 / ED. WEST-VLAANDEREN Redactie: Tel. 02 506 82 45 / E-mail: DNW@abvv.be / Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 / V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee!

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee! Werff rappant 2012-2013 Speciale editie voor bouwvakkers in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector 6 Fonds voor Bestaanszekerheid 14 Neem stelling in, word delegee! Voorwoord inhoud 2 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2015

OPLEIDINGSBROCHURE 2015 OPLEIDINGSBROCHURE 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in je MWB...1 Aanbod voor monitoren en omkaderings-personeel...2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering...3 Verdiepingsmodules

Nadere informatie

BURGERLUCHTVAART EXPRESSO NIEUWE SECTORALE VOORDELEN VOORUITGANG IN DE BURGERLUCHTVAART. PC 315.02 ı APRIL 2004 Nr 1

BURGERLUCHTVAART EXPRESSO NIEUWE SECTORALE VOORDELEN VOORUITGANG IN DE BURGERLUCHTVAART. PC 315.02 ı APRIL 2004 Nr 1 BURGER EXPRESSO PC 315.02 ı APRIL 2004 Nr 1 NIEUWE SECTORALE VOORDELEN VOORUITGANG IN DE BURGER ONS BEMOEIEN MET ONZE ZAKEN In dit nummer overlopen we de resultaten die de BBTK de laatste jaren heeft verkregen

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

LATEN WE DE WERKLOZEN BIJSTAAN

LATEN WE DE WERKLOZEN BIJSTAAN AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 86 ste jaargang juni/juli 2015 LATEN WE DE WERKLOZEN BIJSTAAN 6STILZWIJGENDE VERBREKING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Functie,

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

1. Leven is meer dan werken alleen

1. Leven is meer dan werken alleen 1. Leven is meer dan werken alleen Een goede combinatie tussen arbeid, gezin en vrije tijd is niet altijd evident. We leven in een maatschappij met een hoge werkdruk, toenemende werkstress, vraag naar

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Inleiding Ons land telt alsmaar meer ouderen. Deze ontwikkeling daagt onze samenleving uit. We leven namelijk niet alleen langer gezond, ook steeds meer mensen

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104 LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104 INHOUD 5 6 13 27 37 45 51 55 61 65 1. INLEIDING. MENSEN LANGER AAN HET WERK HOUDEN 2. BOUWSTENEN EN VALSTRIKKEN VOOR EEN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID. VOOR

Nadere informatie

Handleiding voor de leerkracht

Handleiding voor de leerkracht Handleiding voor de leerkracht ASO BSO TSO KSO Wijs! aan t werk (WAW) www.wijsaantwerk.be WAW is een project in het kader van het partnerschap Gent, stad in werking, gerealiseerd door Het Beroepenhuis

Nadere informatie

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen.

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. CAO 104 en het werkgelegenheidsplan 45+ INLEIDING CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. In 2020 staan er immers voor elke 100 werknemers die zich

Nadere informatie

Opleidingsbrochure. Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS

Opleidingsbrochure. Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS 2014 Opleidingsbrochure Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS In samenwerking met het Vormingsfonds van de Sociale Werkplaatsen 1 Een goede

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Alle sportdiensten en sportfederaties kunnen een beroep doen op het Dynamo Project om bijscholingen voor hun sportclubs te organiseren. Sportfederaties

Nadere informatie

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk Inventief omgaan met welzijn op het werk Leon Frijters en Koen Van Caesbroeck, ATF De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie UGent www.admb.be

Nadere informatie

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG vrijwilligersacademie limburg 2013-2014 1 VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG 2013-2014 Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers 2 vrijwilligersacademie

Nadere informatie