vormingen IN ENgAgEMENT SCHITTERENd CoMpETENT EN LAAT MENSEN SCHITTER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vormingen 2010 2011 IN ENgAgEMENT SCHITTERENd CoMpETENT EN LAAT MENSEN SCHITTER"

Transcriptie

1 vormingen IN ENgAgEMENT SCHITTERENd CoMpETENT LAAT MENSEN SCHITTEREN

2 Laat mensen schitteren Beste lezer Iedereen weet ondertussen waar de vzw Comé voor staat. Comé (voluit Competent in Engagement) is de vormingsdienst van de Liberale Vakbond. Met deze brochure stellen wij ons programma voor. We hebben een uitgebreid aanbod. Goed kiezen is dus de boodschap! Wie effectief of als plaats vervanger verkozen is, volgt het best een vorming voor de Ondernemingsraad of voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Leden van de Syndicale Delegatie kunnen voor beide vormingen inschrijven. Werknemers kunnen naar de cursus Rechten en plichten op het werk. Wie graag uitgebreid geïnformeerd is, verwijzen we door naar de gespecialiseerde vorming (tijdelijk) Stoppen met werken of naar de vorming Wervende communicatie. Ook de informaticacursussen staan opnieuw op het programma. De vorming Kennis- Extra blijft een klassieker. Niet syndicaal maar algemeen vormend en toegankelijk voor iedereen. Wie ouder is dan 50 en niet meer aan het werk, is welkom op de cursus Een brug slaan, een specifieke cursus voor de actieve senior. In deze brochure vind je meer informatie over elke vorming. Op de achterzijde staat een duidelijk overzicht. Wie mag naar welke vorming onder welke formule? Daar vind je alle info in een notendop. Alle vormingen zijn GRATIS voor ACLVB-leden! Je kan gebruik maken van twee soorten vormingsverlof: Betaald Educatief Verlof en Syndicaal Verlof. Beide systemen geven je recht op extra (betaalde) dagen om naar de vorming te komen. Je vindt de voorwaarden achteraan in de brochure. Inschrijven voor één of meerdere vormingen is eenvoudig. Je kan inschrijven door het antwoordblad bij deze brochure terug te sturen of te surfen naar be/vormingen/comé Ben je al ingeschreven? Geef deze brochure met antwoordblad dan door aan een collega. Wellicht kan je hem of haar overtuigen om met jou mee te komen! Met het oog op de komende Sociale Verkiezingen is het belangrijk dat iedereen goed voorbereid is. Het volgen van vorming kan daar zeker toe bijdragen. Op de foto s in deze brochure vind je steeds de slogan Laat mensen schitteren terug. We willen hierbij de meerwaarde van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, waartoe ook Comé behoort, in de verf zetten. Mensen laten schitteren, elk op hun manier, dat is de meerwaarde van onze werking. Dat is wie we zijn. Onze identiteit. Daarmee maken we het verschil, vandaag en morgen. En dat mogen we en moeten we laten zien. Comé vzw Competent in Engagement Vormingsdienst van de Liberale Vakbond Erkend als vormingsinstelling door de Vlaamse Gemeenschap Koning Albertlaan 95, 9000 Gent tel fax EDUCATIEVE MEDEWERKERS Katrien Allaert, Linda Bohyn, Timothy De Clerck, Stefanie Schraepen, Bart Vandenbussche, Manuel Van Oostende ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS Cinthy Callens, Esmeralda Cocquyt, Ann Van Hauwe COORDINATOR Katrien Allaert VOORZITTER Hugo Engelen V.U.: Hugo Engelen, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Katrien Allaert

3 Inhoudstafel afgevaardigden Verkozen in or/sd en al een vorming or/sd gevolgd Residentieel Provinciaal Verkozen in CPBW/sd en al een vorming CPBW/sd gevolgd Residentieel Provinciaal Verkozen en nog geen vorming or/cpbw/sd gevolgd sectorale overlegdag... 8 WeRKneMeRs Rechten en plichten op het werk (tijdelijk) stoppen met werken Wervende communicatie IedeReen Informatica Kennis-extra senioren een brug slaan oscar Praktische info schema Vormingen

4 afgevaardigden Ondernemingsraad (OR) Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Syndicale Delegatie (SD) 1. Verkozen in or/sd en al een vorming or/sd gevolgd Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden van de OR en/ of de SD. Onder Syndicaal Verlof of Betaald Educatief Verlof (40u. residentieel of 32u. provinciaal). Wat en wanneer? Je moet kiezen tussen een residentiële of een provinciale formule. Deze zijn niet te combineren. 1.1 Residentieel Een vijfdaagse vorming in Gent. We wijzen erop dat deze vorming residentieel is, dus verwachten we dat iedere deelnemer blijft overnachten. Twee hoofdthema s staan centraal. Per vormingsweek verschillen deze thema s en hun combinaties. Kies de thema s die voor jouw bedrijf op dit moment het meest relevant zijn. De thema s worden afgewisseld met een bedrijfsbezoek en/of een culturele uitstap. Ook zijn er twee avondsessies over de actualiteit. De thema s waaruit je kan kiezen: Fiscaliteit op de werkvloer Tijdens deze vorming worden alle misverstanden weggewerkt over fiscaliteit. We zoomen in op de berekening bruto-netto en de diverse afhoudingen. We bespreken de vrijstellingen en doen diverse simulaties. In groep maken we een belastingberekening zodat inzicht in ons huidig fiscaal stelsel wordt verworven. Collectief ontslag Collectief ontslag is vaak een gevolg van een herstructurering. De procedure en de praktijk roepen heel wat vragen op. We bieden ondersteunende info aan. Kan de Europese Ondernemingsraad hierin een rol spelen? Einde arbeidsovereenkomst Er zijn veel manieren waarop een arbeidsovereenkomst een einde kan nemen. Deze cursus licht alle mogelijkheden toe, elk met hun specifieke gevolgen en financiële aspecten. In het bijzonder bekijken we wat er met de bescherming van afgevaardigden gebeurt. Communiceren met je achterban en met de directie Vandaag de dag word je als afgevaardigde overstelpt met vragen over sterk uiteenlopende onderwerpen. Informatie daarover terugvinden is niet altijd even makkelijk. Tijdens deze vorming lichten we verschillende informatiekanalen toe. Een belangrijk kanaal dat de aandacht krijgt is het Communicatieplatform van de ACLVB. We maken een case study over de reglementering Betaald Educatief Verlof en Syndicaal Verlof. Communiceer je trouwens op dezelfde manier met je leden als met je directeur? Waar moet je zoal op letten? Wat is het verschil tussen een feit en een mening? En wat moet je doen als men met honderd en één argumenten komt aandraven? Sociaal recht We bekijken welke weg een juridisch dossier aflegt en komen te weten waarom het zo belangrijk is dat men van een dossier de termijn in de gaten houdt. Ook zien we hoe een rol er uitziet en horen we hoe een arbeidshof werkt. We staan stil bij de spelregels en bij de juridische gevolgen van een afwezigheid wegens ziekte. Wat zijn de regels in geval van zwangerschap? Verder belichten we de taak van de arbeidsgeneesheer en de controledokter. 4 Vormingen

5 afgevaardigden Ondernemingsraad (OR) Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Syndicale Delegatie (SD) De Economische en Financiële Informatie (EFI) Boekhouding Als je met kennis van zaken wil overleggen over de financiële situatie van de onderneming moet je enig boekhoudkundig inzicht hebben. Jaarrekening De structuur van en evenwicht in de balans en resultatenrekening worden uit de doeken gedaan. Je leert de gegevens correct interpreteren. We lichten toe hoe je een jaarrekening kan lezen. Voorbeelden en oefeningen zorgen ervoor dat je de materie snel onder de knie hebt. De data waaruit je kan kiezen: Fiscaliteit + Communicatie Communicatie + Collectief ontslag Fiscaliteit + Einde arbeidsovereenkomst EFI + Sociaal recht Opgelet: de thema s EFI en Sociaal recht zijn al eerder aan bod gekomen in de residentiële vormingen. 1.2 Provinciaal Een vierdaagse vorming zonder overnachtingen. De thema s: Sociaal recht We bekijken welke weg een juridisch dossier aflegt en komen te weten waarom het zo belangrijk is dat men van een dossier de termijn in de gaten houdt. Ook zien we hoe een rol er uitziet en horen we hoe een arbeidshof werkt. We staan stil bij de spelregels en bij de juridische gevolgen van een afwezigheid wegens ziekte. Wat zijn de regels in geval van zwangerschap? Verder belichten we de taak van de arbeidsgeneesheer en de controledokter. Overtuigen en Beïnvloeden Krijg je als afgevaardigde het woord tijdens vergaderingen maar kan je anderen niet overtuigen van het belang van jouw ideeën? Moet je soms een collega overhalen mee te gaan in een bepaald standpunt? Tijdens deze cursus leer je naast het beargumenteren van je standpunt ook hoe je de ander kan beïnvloeden en overtuigen. De centra en de data: Antwerpen en Asse en Eernegem en Genk en Gent en Mechelen en Tienen en Vormingen

6 afgevaardigden Ondernemingsraad (OR) Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Syndicale Delegatie (SD) 2. Verkozen in CPBW/sd en al een vorming CPBW/sd gevolgd Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden van het CPBW en/of de SD. Onder Syndicaal Verlof of Betaald Educatief Verlof (40u. residentieel of 32u. provinciaal). Wat en wanneer? Je moet kiezen uit een residentiële of een provinciale formule. Deze zijn niet te combineren. 2.1 Residentieel Een vijfdaagse vorming in Gent. We wijzen erop dat deze vorming residentieel is, dus verwachten we dat iedere deelnemer blijft overnachten. Twee hoofdthema s staan centraal. Per vormingsweek verschillen deze thema s en hun combinaties. Kies de thema s die voor jouw bedrijf op dit moment het meest relevant zijn. De thema s worden afgewisseld met een bedrijfsbezoek en/of een culturele uitstap. Ook zijn er twee avondsessies over de actualiteit. De thema s waaruit je kan kiezen: Psychosociale aspecten van welzijn op het werk Hoe kan een organisatie stress bij medewerkers voorkomen? Wat is de optimale aanpak van grensoverschrijdend gedrag? We bekijken de regelgeving en de documenten die tijdens de CPBW-vergadering aan bod komen. Brandpreventie en brandbestrijding Brand komt gelukkig niet vaak voor, maar als het noodlot toeslaat is de schade vaak niet te overzien. We maken uitgebreid kennis met de regelgeving rond brandpreventie waar er recent nogal wat veranderingen in zijn aangebracht. Bedrijfshygiëne Lawaai, trillingen, temperaturen, luchtkwaliteit en gevaarlijke producten vormen het werkveld van de industriële hygiënist. Na een uitvoerige kennismaking met de verschillende activiteiten leren we werken met documenten die op het CPBW besproken moeten worden zoals veiligheidsinformatiebladen en meetverslagen. Ergonomie Ergonomie probeert een werksituatie te creëren waarbij zo min mogelijk gezondheidsklachten ontstaan. We behandelen in hoofdzaak de fysische ergonomie, waarbij de belasting van de rug en andere delen van het lichaam wordt bekeken. We hebben het ook over cognitieve ergonomie waarin men tracht de mentale belasting tot een minimum te brengen. De data waaruit je kan kiezen: Psychosociale aspecten + Brandpreventie en brandbestrijding Psychosociale aspecten + Milieueisen en duurzaamheid Brandpreventie en brandbestrijding + Milieueisen en duurzaamheid Bedrijfshygiëne + Ergonomie Opgelet: de thema s Bedrijfshygiëne en Ergonomie zijn al eerder aan bod gekomen in de residentiële vormingen. Milieueisen en duurzaamheid Eerst bekijken we hoe de belangrijkste milieuwetgeving in elkaar zit. Vervolgens gaan we de milieuvergunning van onze werkgever onder de loep nemen. De tweede dag proberen we te bepalen hoe we de werkgever kunnen stimuleren om verder te gaan dan de wettelijke minima en echt duurzaam te ondernemen. 6 Vormingen

7 afgevaardigden Ondernemingsraad (OR) Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Syndicale Delegatie (SD) 2.2 Provinciaal Een vierdaagse vorming zonder overnachtingen. De thema s: (Zelf-)controle en Inspectie De werkgever kan te maken krijgen met externe actoren die controles en inspecties uitvoeren op het vlak van veiligheid en milieu. Wie heeft welke bevoegdheid en hoe is de interactie met het CPBW? Een zorgsysteem kan op dit vlak problemen vermijden. Hoe zit zo n systeem in elkaar en hoe kan het CPBW hier een rol in spelen? Psychosociale aspecten van welzijn op het werk Hoe kan een organisatie stress bij medewerkers voorkomen? Wat is de optimale aanpak van grensoverschrijdend gedrag? We bekijken de regelgeving en de documenten die op de CPBW-vergadering aan bod komen. De centra en de data: Antwerpen en Asse en Eernegem en Genk en Gent en (groep 1) en (groep 2) Mechelen en Tienen en Vormingen

8 afgevaardigden Ondernemingsraad (OR) Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Syndicale Delegatie (SD) 3. Verkozen en nog geen vorming or/cpbw/sd gevolgd Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden van de OR, het CPBW en/of de SD, die nog geen vorming OR/CPBW/SD hebben gevolgd. Onder Syndicaal Verlof of Betaald Educatief Verlof (40u.). Wat en wanneer? Een vijfdaagse vorming in Gent van tot We wijzen erop dat deze vorming residentieel is, dus verwachten we dat iedere deelnemer blijft overnachten. Werking en bevoegdheden van de OR Wanneer komt de OR bijeen? Wanneer wordt welke informatie verschaft? Voor welke thema s is de OR bevoegd? Wat houdt een Huishoudelijk Reglement in? Moeten de leden van de OR geraadpleegd worden bij opleidingen of bij collectief ontslag? Deze cursus geeft op al deze vragen een antwoord. Daarnaast krijg je inzicht in vergadertechnieken en in de (non-)verbale communicatie tijdens vergaderingen. Werking en bevoegdheden CPBW Gedurende twee dagen verneem je alles over de werking van het Comité en over de bevoegdheden die de leden van het Comité hebben. We maken ook kennis met de belangrijkste actoren op het vlak van preventie en bescherming op het werk: de preventieadviseur, de arbeidsgeneesheer, de externe diensten, We brengen ook een bezoekje aan de administratieve zetel van de Liberale Vakbond. Een afgevaardigde komt vertellen over de praktijk. 4. sectorale overlegdag Voor effectieve en plaatsvervangende leden van de OR, het CPBW en/of de SD. Onder Syndicaal Verlof. Wat? Eén vormingsdag, per sector en regionaal georganiseerd. Voor de meeste sectoren organiseren we een overlegdag. Samen met de Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke overlopen we de actualiteit. Op die manier bieden we de mogelijkheid aan afgevaardigden om van gedachten te wisselen over hun sector. Op het antwoordblad kan je aanduiden of je meer informatie over deze vorming wil ontvangen. Indien je aan de voorwaarde voldoet, zal je hiervoor tijdig een uitnodiging en een inschrijvingsformulier ontvangen. 8 Vormingen

9 WeRKneMeRs 5. Rechten en plichten op het werk Voor alle werknemers met syndicaal engagement. Onder Betaald Educatief Verlof (40u.) of in je vrije tijd. Wat en wanneer? Het basisgedeelte bestaat uit drie (niet opeenvolgende) vormingsdagen tussen oktober 2010 en maart De precieze data worden je 6 weken voor de aanvang van de cursus meegedeeld. Deze drie vormingsdagen worden aangevuld met een tweedaagse residentiële vorming die zal doorgaan tussen april en juni Waar? Je hoeft zelf geen centrum te kiezen. Je wordt automatisch ingedeeld in één van de groepen van je Bestendig Secretaris. dag 1 Wat brengt het eenheidsstatuut in je portemonnee? De discussie over het statuut arbeider of bediende is al 20 jaar aan de gang. Hoe komt het dat er in België nog een onderscheid wordt gemaakt tussen arbeiders en bedienden? Wat houdt dit precies allemaal in? Hoe ver staan we al? Wat verandert er voor mij in mijn portemonnee? dag 3 Een conflict? Zo geflikt! Conflicten op het werk horen er bij. Tijdens deze vorming leer je hoe je voorkomt dat een conflict ontaardt in ruzie. En misschien levert het conflict nog wat op. Je krijgt tips en trucs en je leert iets meer over de achtergronden van conflicthantering. Big Brother op de werkvloer Een werknemer die gefilmd wordt terwijl hij geld van zijn werkgever verduistert, een bediende die zijn werkdagen vult met chatsessies en persoonlijk verkeer. We gaan na waar het recht op privacy stopt en het controlerecht van je werkgever begint. dag 4 en 5 Samen onderweg met competenties Personeelsbeleid wordt in meer en meer ondernemingen gebaseerd op de principes van competentiemanagement. Wat zijn competenties? Hoe gaan we daar als vakbond mee om? We geven enkele inzichten en standpunten rond competenties op de werkvloer. dag 2 Globalisering: een vloek of een zegen? We zien dat bedrijven sluiten of delokaliseren naar lageloonlanden. Onze nationale overheden lijken hun greep op deze veranderingen te verliezen. Of brengt globalisering nieuwe mogelijkheden voor ondernemingen in België met zich mee? Wegwijs in OR, CPBW, SD Hoe werken de ondernemingsorganen? Wat zijn de bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming, de Ondernemingsraad en de Syndicale Delegatie op het werk? Wat gebeurt er in de praktijk? Veel informatie kan je terugvinden op het Communicatieplatform, het nieuwe communicatiemiddel van de ACLVB. Vormingen

10 WeRKneMeRs 6. (tijdelijk) stoppen met werken 7. Wervende communicatie Voor werknemers die zich in deze materie willen specialiseren. Onder Betaald Educatief Verlof (32u.) of in je vrije tijd. Voor werknemers die in het bedrijf de communicatie van en over de Liberale Vakbond willen verbeteren. Onder Betaald Educatief Verlof (32u.) of in je vrije tijd. Wat? We bekijken de verschillende vormen van tijdskrediet vanuit juridisch oogpunt en besteden aandacht aan thematische verloven zoals ouderschapsverlof, verlof voor verzorging van een zwaar ziek familielid, In het debat over het einde van onze loopbaan wordt soms beweerd dat deze vormen van tijdskrediet invloed op ons pensioen zullen hebben. Is dit effectief zo? Het einde van de loopbaan zorgt inderdaad vaak voor verwarring. Welke soorten pensioenen bestaan er? Hoeveel zal mijn pensioen bedragen? Wat kan ik doen om mijn uitkering zo hoog mogelijk te houden? Brugpensioen is een uitzonderlijke manier om een loopbaan te beëindigen. Maar wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de aanvullende vergoeding? Welke activiteiten mag je nog combineren met het brugpensioen? Waar en wanneer? Gent en Mechelen en Roeselare en Tienen en Wat? In 2012 vinden er opnieuw Sociale Verkiezingen plaats. Deze vorming richt zich tot wie actief bezig is om de Liberale Vakbond binnen het bedrijf op de kaart te zetten. Mensen overtuigen is geen evidentie. We leren hoe je personen én groepen kan overtuigen van de voordelen van onze syndicale werking. We stellen de communicatiekanalen voor die je als vakbondslid kan gebruiken. Verschillende groepen vereisen misschien ook een verschillende strategie? En welke commerciële technieken kan je inzetten? Tenslotte leren we de voordelen van de Liberale Vakbond duidelijk in de verf te zetten. Waar en wanneer? Aalst en Antwerpen en Genk en In wordt deze vorming herhaald in Gent, Mechelen, Roeselare en Tienen. In wordt deze vorming herhaald in Aalst, Antwerpen en Genk. 10 Vormingen

11 IedeReen 8. Informatica Voor iedereen. Onder Betaald Educatief Verlof (32u.) of in je vrije tijd. Wat? Computer en Internet voor Beginners is speciaal gericht op mensen die nog NIET met een computer overweg kunnen. Weet je nog maar net hoe je een computer moet aanzetten? Neem je nog altijd je surfplank vast als je wil surfen? Dan is deze cursus voor jou. We bouwen langzaam de kennis op en we leren de basis aan. Word 2007 is een tekstverwerkingsprogramma. Enige voorkennis van het programma is niet nodig. We verwachten wel dat je met een computer kan werken. Excel 2007 is een rekenprogramma. Enige voorkennis van het programma is niet nodig. We verwachten wel dat je met een computer kan werken. Word voor Gevorderden bouwt verder op een basiskennis Word. Je leert er o.a. documenten maken met automatische inhoudslijsten, visitekaartjes en etiketten ontwerpen, standaardbrieven personaliseren Voorwaarde? Om je plaatsje te verzekeren, vragen we je een waarborg te betalen. Ongeacht het aantal cursussen informatica waarvoor je je inschrijft, dien je éénmalig 50 euro over te schrijven. Na afloop van de gevolgde lessenreeks(en) krijg je de waarborg terug. Het aantal keren dat je ongewettigd afwezig was, brengen we in mindering. Waar en wanneer? zie tabel Aalst Antwerpen Genk Gent Tienen Computer en Internet voor Beginners MS Word 2007 MS Excel 2007 MS Word 2007 voor Gevorderden 18u u. 18u u. 18u u. 18u u Vormingen

12 IedeReen 9. Kennis-extra Voor iedereen. Onder Betaald Educatief Verlof (32u.) of in je vrije tijd. Waar en wanneer? De data liggen tussen oktober 2010 en maart De precieze data worden je 6 weken voor aanvang van de cursus toegestuurd. Hieronder vind je de verschillende centra en het tijdstip waarop de cursus doorgaat. Aalst, Halle, Lier, Lokeren, Ninove en Zottegem telkens 8 vrijdagavonden Antwerpen, Diest, Herentals en Mechelen telkens 8 zaterdagvoormiddagen Aarschot, Brugge, Genk, Gent, Maldegem, Leuven, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Tienen, Zele en Zelzate telkens 4 volledige zaterdagen Wat? De vorming reikt een aantal actuele thema s van heel uiteenlopende aard aan. In jouw centrum komen enkele van de onderstaande thema s aan bod: Hoe de dingen werken Hoe werkt een fietspomp? Waarom valt een vlieg niet van het plafond? Waarom kan je met de bliksem geen batterij opladen? Waarom is onze lucht blauw? En de zee? Wat is zeep? Is de Onzichtbare Man blind? Deze en nog 101 andere prangende vragen waaruit je zelf mag kiezen. Jongens en wetenschap, meisjes en techniek. Haal meer uit je belastingen We gaan dieper in op de verschillende aftrekposten zoals energiebesparende maatregelen, kinderopvang, Met een belastingsimulatie wordt aangetoond welk belastingvoordeel dit oplevert. Kleur in ons dagelijks leven Kleur speelt een belangrijke rol in de natuur, reclame, mode, psychologie, We staan stil bij de invloed van kleur op basis van de kleurenpsychologie, dagdagelijkse associaties, godsdienstige betekenissen en gewoon gezond verstand. Bouwstenen van je identiteit Doorheen onze opvoeding bouwen we een identiteit op. Iedereen is anders, we willen ons zelfs op allerlei manieren van anderen onderscheiden. Vandaag leggen we vaak eenzijdig de klemtoon op culturele identiteit maar ons zelf bestaat uit ontelbaar meer facetten: je persoonlijkheidstype(s), je cultuur, je plaats in het gezin en op je werk, de manier waarop anderen je benaderen, Darwin in de 21ste eeuw We gaan na hoe de evolutietheorie van Darwin een licht werpt op alledaagse en interessante vragen als: Waarom is het leven ontstaan? Hoe is kaas uitgevonden? Hoe kunnen we onsterfelijk worden? Wat is goed en kwaad? Mag je de wet overtreden? Waarom krijgen we kinderen? Is homoseksualiteit natuurlijk? Hoe ontstaan familiebanden? En last but not least: bestaat God? Klimaatbeleid De verwachtingen voor de klimaattop in Kopenhagen zijn niet ingelost. De onderhandelingen lopen echter verder in Mexico in 2010 en Zuid-Afrika in Wat is er aan de hand met ons klimaat? Wat is er nodig om het ergste te voorkomen? Sport en doping Hoe wordt een dopingcontrole uitgevoerd en welke invloed hebben bepaalde producten op het lichaam? We gaan tevens na welke middelen als doping worden aanzien. Geneesmiddelen voor dummies De geneesmiddelen op de Belgische markt worden besproken in functie van het orgaanstelsel en het ziektebeeld, bijv. producten die gebruikt worden voor de luchtwegen, het maag-darmstelsel enz. 12 Vormingen

13 senioren 10. e en brug slaan Voor iedereen vanaf 50 jaar die niet meer actief is op de arbeidsmarkt. Vier dagen in je vrije tijd. Wat? Per centrum wordt een selectie gemaakt van thema s die aansluiten bij de leefwereld van actieve 50-plussers. Het gaat hier om een mix van praktische en theoretische onderwerpen. Een onderwerp dat in de meeste centra aan bod komt is Mobiplus. Dit is een opfriscursus verkeer en mobiliteit. Waar en wanneer? De cursus gaat door in de periode januari juni 2011 in diverse centra: Aalst, Antwerpen, Asse, Gent, Hasselt, Mechelen, Oudenaarde, Roeselare, Sint-Niklaas en Tienen. De data liggen nog niet vast maar worden je 6 weken voor aanvang van de cursus toegestuurd. Vormingen

14 Tijdens de vormingen leer je ontzettend veel. Het is niet altijd gemakkelijk om wat je geleerd hebt te verwoorden. Daarom reikt Comé competentiedocumenten uit. Op die documenten staan de competenties waaraan je gewerkt hebt gedurende de vorming. Zo kan je jouw verworven vaardigheden benoemen, zichtbaar maken en in kaart brengen. En het betekent ook dat Comé jouw inspanningen waardeert. Comé maakt daarvoor gebruik van Oscar, een (web)instrument dat ook gebruikt wordt door andere organisaties uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk en het jeugdwerk. Daardoor kan je jouw leerervaringen, opgedaan in verschillende organisaties, op eenzelfde manier overzichtelijk bewaren. Meer info vind je op Ronny werd alvast overtuigd door de voordelen van Oscar. Eerst dacht ik nogal sceptisch over dit instrument. Nu besef ik echter welke competenties ik reeds verzamelde tijdens het volgen van vormingen, zoals een eigen mening geven, informatie verwerken, Maar ook als monitor bij Comé werk ik aan mijn competenties, zoals een groep coachen, organiseren, Een syndicaal afgevaardigde beschikt over heel wat verschillende competenties. getuigt Bestendig Secretaris Dennis. Met dit instrument is het handig om een overzicht te hebben van de vormingen die hij volgde en de competenties die hij reeds bezit, en kan hij voor zichzelf uitmaken welke vormingen hij nog kan volgen of waar hij zich als vrijwilliger nog kan inzetten, Net omdat wij geloven dat Oscar kan helpen om militanten sterker te maken in hun syndicaal engagement, gebruikt Comé vanaf dit jaar dit instrument. Het kan leden helpen om inzicht te krijgen in hun competenties, en om te plannen welke vormingen ze nog kunnen volgen om extra competenties te verwerven. aldus Katrien. 14 Vormingen

15 PRaKtIsChe Info hoe kan ik inschrijven? Stap 1: Duid op het antwoordblad je keuze aan en bezorg het uiterlijk 16 juli 2010 terug of schrijf je elektronisch in door te surfen naar Stap 2: In augustus krijg je een bevestigingsbrief met de vermelding van je inschrijving(en). Stap 3: Verder krijg je, zes weken vóór elke cursus start, specifieke info en de nodige formulieren. Het insturen van het antwoordblad houdt de verbintenis in om de vorming(en) ook effectief bij te wonen. In geval van overmacht vragen wij je de verantwoordelijke op voorhand te verwittigen. hoeveel betaal ik? Alle vormingen zijn gratis voor ACLVB-leden met terugbetaling van de verplaatsingskosten (behalve voor de informatica- en de seniorenvorming). een residentiële vorming omvat het cursusmateriaal, maaltijden, koffiepauzes en logement een niet-residentiële vorming omvat het cursusmateriaal, lunch en koffiepauzes een halve dag of een avond omvat het cursusmateriaal en koffiepauzes Niet ACLVB-leden betalen 100 euro voor een residentiële vormingsdag, 60 euro voor een niet-residentiële vormingsdag en 25 euro voor een lesdeel indien het om een halve dag of om een avond gaat. Moet ik vakantie nemen om naar een vorming te komen? Dat is niet noodzakelijk! Afhankelijk van je situatie zijn er twee soorten vormingsverlof die je recht geven op extra (betaalde!) dagen om naar de cursus te komen. syndicaal verlof Het Syndicaal Verlof wordt op basis van een sectorale cao aan afgevaardigden toegestaan en kan enkel gebruikt worden voor de vorming van de afgevaardigden. Je loon wordt doorbetaald door de werkgever, een sectorfonds of de Liberale Vakbond, afhankelijk van wat in de cao staat. Het aantal dagen waarop je recht hebt, is per sector vastgelegd. Wil je hierover meer info, geef ons dan een seintje. Betaald educatief verlof Het Betaald Educatief Verlof geeft je het recht om op het werk afwezig te zijn gedurende het aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde vormingen. Je loon wordt door je werkgever doorbetaald (begrensd tot 2601 euro bruto per maand). Opleidingen die je kan volgen onder Betaald educatief Verlof zijn ofwel beroepsopleidingen ofwel algemene opleidingen. Alle vormingen van Comé zijn in het kader van de wetgeving Betaald Educatief Verlof erkend als algemene opleidingen! Volgende werknemers komen in aanmerking: voltijds tewerkgestelde werknemers deeltijds tewerkgestelde werknemers: werknemers die minstens 4/5 tewerkgesteld zijn; werknemers die op basis van een variabele werktijdregeling 1/3 tewerkgesteld zijn. Per jaar is een maximum aantal uren vastgesteld: Voor de vormingen die niet samenvallen met de arbeidstijd: 100 uur voor een beroepsopleiding 80 uur voor een algemene opleiding 100 uur voor een beroepsopleiding, samen met een algemene opleiding Voor de vormingen die samenvallen met de arbeidstijd: 120 uur voor een beroepsopleiding 80 uur voor een algemene opleiding 120 uur voor een beroepsopleiding, samen met een algemene opleiding Opgelet: De maxima (80 uur, 100 uur en 120 uur) gelden enkel voor de voltijds tewerkgestelde werknemers. Voor deeltijdse werknemers worden de maxima herleid pro rata de wekelijkse arbeidsduur. Dit betekent dat wie voltijds werkt, voor maximaal twee vormingen van Comé Betaald Educatief Verlof kan opnemen. Niets houdt je echter tegen je voor meerdere vormingen in te schrijven en de uren boven de maxima in je vrije tijd te volgen. Vormingen

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

1. Leven is meer dan werken alleen

1. Leven is meer dan werken alleen 1. Leven is meer dan werken alleen Een goede combinatie tussen arbeid, gezin en vrije tijd is niet altijd evident. We leven in een maatschappij met een hoge werkdruk, toenemende werkstress, vraag naar

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee!

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee! Werff rappant 2012-2013 Speciale editie voor bouwvakkers in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector 6 Fonds voor Bestaanszekerheid 14 Neem stelling in, word delegee! Voorwoord inhoud 2 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

DURFdenken spreken handelen

DURFdenken spreken handelen v.u. Georges De Batselier Jacob Jordaensstraat 17 / 1000 Brussel 1 DURFdenken spreken handelen VORMINGS BROCHURE 2012 2013 I n h o u d PG 3 PG 4 PG 5 PG 5 PG 6 PG 7 PG 7 Voorwoord Contactgegevens Vormingsdienst

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen.

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. CAO 104 en het werkgelegenheidsplan 45+ INLEIDING CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. In 2020 staan er immers voor elke 100 werknemers die zich

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie ACLVB L I B E R A L E V A K B O N D DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD HET COMITÉ PBW EN DE SYNDICALE DELEGATIE INHOUD

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104 LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104 INHOUD 5 6 13 27 37 45 51 55 61 65 1. INLEIDING. MENSEN LANGER AAN HET WERK HOUDEN 2. BOUWSTENEN EN VALSTRIKKEN VOOR EEN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID. VOOR

Nadere informatie

Studietoelagen Hulp bij je aanvraag

Studietoelagen Hulp bij je aanvraag TWEEWEKELIJKS MAGAZINE / 68STE JAARGANG / NR. 15 / 20 SEPTEMBER 2013 / ED. WEST-VLAANDEREN Redactie: Tel. 02 506 82 45 / E-mail: DNW@abvv.be / Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 / V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR.

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. COLOFON Duurzaam werken. Enkele suggesties voor syndicalisten die

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

Hier kan je steeds terecht

Hier kan je steeds terecht Hier kan je steeds terecht ACV in je buurt ACV-Jongeren Postbus 10, 1031 Brussel www.acv-jongeren.be 02/246.32.33 (of.34) jongeren@acv-csc.be CM in je buurt Postbus 40, 1031 Brussel www.cm.be schoolverlaters@cm.be

Nadere informatie

WegWijs in competenties

WegWijs in competenties WegWijs in competenties 1 Woord Vooraf Ieder bedrijf dat zijn opdrachten wil realiseren én tegelijkertijd de competenties van zijn medewerkers optimaal wil benutten, maakt werk van competentiemanagement.

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Alle sportdiensten en sportfederaties kunnen een beroep doen op het Dynamo Project om bijscholingen voor hun sportclubs te organiseren. Sportfederaties

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie