WKK: de energiebesparingtechnologie bij uitstek!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WKK: de energiebesparingtechnologie bij uitstek!"

Transcriptie

1 WKK: de energiebesparingtechnologie bij uitstek! Deze notitie belicht puntsgewijs de grote rol van WKK bij energiebesparing/emissiereductie. Achtereenvolgens worden de volgende punten besproken en onderbouwd: 1. Energiebesparing essentieel in energiebeleid. WKK: de technologie bij uitstek! 2. WKK beleid grootste bijdrage aan emissiereductie en besparing WKK draagt 20% bij aan afnemend besparingspercentage 4. Liberalisering doet besparing teruglopen, ook bij WKK 5. Grote, maar afnemende, besparingen door WKK 6. WKK besparingen reusachtige groot, vergeleken met andere besparingopties 7. WKK besparingen geweldig groot, ook vergeleken met andere bronnen 8. Geringe procentuele verbetering van de energie-efficiëntie verwacht. 9. Beleid met meer energiebesparing noodzakelijk. 10. WKK goedkoopste besparing- en CO 2 vrije elektriciteitproductie optie! 11. Er is nog veel WKK potentieel in Nederland!! 12. Realiseren van energiebesparing met WKK relatief aantrekkelijk. 13. Welslagen Nederlands energie- en emissiebeleid sterk bepaald door WKK beleid. 1. Energiebesparing essentieel in energiebeleid. WKK: de technologie bij uitstek! Het kabinet wil extra inzetten op energiebesparing, als de meest economisch efficiënte wijze op korte termijn om de voorzieningszekerheid te garanderen en de milieuproblematiek aan te pakken. (Energierapport 2005, pag. 40). WKK is de energiebesparingtechnologie bij uitstek (Dertig jaar Nederlands Energiebeleid, pag. 106). 2. WKK beleid grootste bijdrage aan emissiereductie en besparing Uit onderstaande ECN figuur is duidelijk dat in de periode toen het tempo van energiebesparing soms 2% per jaar bedroeg WKK beleid de grootste effectieve bijdrage gaf. Het genoemd rapport laat zien dat ook veel industriebeleid, Meer Jaren Afspraken of MAP plannen door toepassing van WKK werden gerealiseerd. Bron: ECN/RIVM: Effect van energie- en milieubeleid op broeikasgasemissies in de periode ; (ECN-C ); Maart 2002

2 3. WKK draagt 20% bij aan afnemend besparingspercentage. WKK draagt 20% bij aan het besparingspercentage, van 1,0% per jaar in , gemeten volgens het tussen EZ, ECN, RIVM, CPB, Novem afgesproken Protocol Monitoring Energiebesparing (ECN-C ). Bron: ECN/RIVM: Gerealiseerde energiebesparing (ECN-C ) Aug Liberalisering doet besparing teruglopen, ook bij WKK Als verklaring voor de afname van het energiebesparingtempo noemen ECN/RIVM: 5. Grote, maar afnemende, besparingen door WKK Een trendbreuk rond 1998 (WKK moratorium?) doorbrak de grote en groeiende bijdrage van WKK aan energiebesparing, die in 1998 meer dan 100 PJ bedroeg. Bron: ECN/RIVM: Gerealiseerde energiebesparing (ECN-C ) Aug. 2004

3 6. WKK besparingen reusachtige groot, zeker vergeleken met andere besparingopties In het energie rapport 2005 worden in bijlage 1 de onderstaande schattingen gemaakt van de effecten van extra besparingsmaatregelen. Geen enkele daarvan bereikt zelfs in 2020! het door WKK gerealiseerde niveau van rond de 100 PJ besparing. Maatregelen op Nederlands niveau realiseerbaar, met mogelijk effect in 2020: Witte certificaten 65 PJ Maatregelen verkeer en vervoer (excl. PM post) 14 PJ Convenant energie-innovatie in industrie 7 PJ Programma elektrische motoren industrie en verbeterde handhaving WBM 6 PJ Maatregelen waarvoor een Europees schaalniveau noodzakelijk is, met 2020 effect: Europese normering voortuigen 26 PJ Europese normering apparaten 38 PJ Continuering emissiehandel na PJ 169 PJ In het energierapport worden bovenstaande maatregelen tot 214 PJ opgeteld ( zie pag. 59) 7. WKK bijdrage aan besparingen geweldig groot, ook vergeleken met andere bronnen Ecofys heeft op verzoek van EZ recent de Mogelijkheden voor versnelling van energiebesparing in Nederland ingeschat. Het is deels de basis van enkele schattingen in het energierapport. Weer vallen de kleine omvang van de mogelijke effecten op (1-28 PJ in 2010) en de lange termijn - nodig om die te realiseren ten opzichte van het besparingseffect van WKK. Bron: Ecofys: Mogelijkheden voor versnelling van energiebesparing in Nederland. 21 Juni ECS05021 Ecofys vermeldt expliciet geen WKK bestudeerd te hebben en zich alleen op de 40% van de finale vraag mogelijkheden te concentreren. Onduidelijk is of het energierapport de effecten van energiebesparing bij de conversie in centrales en WKK in haar analyses meeneemt.

4 8. Geringe procentuele verbetering van de energie-efficiënte verwacht. Ten opzichte van historische percentages van (soms meer dan) 2% per jaar wordt in het energierapport ten gevolge van de daar genoemde inspanningen het volgende verwacht: 9. Beleid met meer energiebesparing noodzakelijk. Na de aanbevelingen van de Algemene Energie Raad en VROM Raad het energiebesparingtempo naar 2% per jaar (terug) te brengen, ontstond debat over de haalbaarheid daarvan. De Tweede Kamer heeft de motie van der Ham/Spies aangenomen, waarin een verhoging van de jaarlijkse verbetering via 1,5% in 2006 naar 2,0% in 2010 wordt gevraagd. In zijn brief aan de Tweede Kamer d.d. 7 maart 2005 onderschrijft de Minister voor Economische Zaken de noodzaak tot grotere energie-efficiency. Hij erkent dat het besparingstempo de laatste tijd laag is. Ook het energierapport is positief over besparing en stelt : Het kabinet wil inzetten op extra energiebesparing als de meest economisch efficiënte wijze op korte termijn om de voorzieningszekerheid te garanderen en de milieuproblematiek aan te pakken. Verrassend is de constatering op pag. 34 dat het kabinet voor een nog hoger besparingtempo met de huidige inzichten geen mogelijkheden ziet vanwege het ontbreken van betaalbare en binnen het beleid passende maatregelen 10 WKK goedkoopste besparing- en CO 2 vrije elektriciteitproductie optie!! Uit onderstaande ECN berekening blijkt de relatief zeer gunstige effectiviteit van WKK ondersteuning voor besparing en emissiereductie ( WKK heeft bijvoorbeeld een 6 maal zo grote effectiviteit dan andere besparingsmaatregelen zoals dubbel glas, hoog rendementsketel, verdere isolatie en het extra energie zuinig maken van witgoed apparaten.) Bron: ECN: Milieukosten Energiemaatregelen , april 2004, ECN-C

5 11. Er is nog veel WKK potentieel in Nederland!! De ECN/RIVM referentieramingen van mei 2005 tonen een realiseerbaar WKK potentieel van rond 2000 MWe extra in 2010 en MWe extra in Bron: ECN/RIVM: Referentieramingen energie en emissies , (ECN C ) Mei Realiseren van energiebesparing met WKK relatief aantrekkelijk. WKK, zowel bestaand als potentieel, draagt bij aan betrouwbare, relatief schone energie voorziening, op de meest efficiënte wijze. Eenvoudig in te passen in het landschap is WKK vermogen relatief snel te realiseren. Het vermindert de noodzaak van aanleg van dure transportnetten voor elektriciteit en bespaart brandstof en bouwt voort op de sterke positie die Nederland op het gebied van WKK heeft opgebouwd. Maar WKK heeft, totdat energiemarkten goed werken, stimulering door overheden nodig. De EU en de Nederlandse overheden onderkennen dat, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de recente EU WKK richtlijn en de hoge prioriteit die EU commissaris Piebalgs aan energiebesparing met name door WKK geeft. WKK is zelfs in Europa the single biggest solution to the Kyoto challenge zoals de EU in 2004 concludeerde. Wij bevelen de instandhouding en verdere doorgroei van het WKK-park aan als een zeer goed binnen het Nederlands en EU beleid liggende maatregel voor besparing, die relatief goed betaalbaar is. Voor de komende jaren is een langjarig zekere marktconforme ondersteuning van WKK noodzakelijk teneinde nieuwe investeringen te stimuleren en de bestaande capaciteit in stand te houden. Binnen het EU MilieuSteunKader pleitten wij voor een afdekking van 100% van de eventueel optredende On Rendabele Top voor WKK installaties jonger dan 15 jaar en voor een 50% afdekking bij oudere installaties. Deze laatste categorie dient door een goed regime ten aanzien van herinvesteringen geprikkeld te worden niet alleen hun installatie in stand te houden maar ook te verbeteren. Hiervoor moet passend, flankerend beleid gemaakt worden, bijv t.a.v. EIA, kredieten, garanties, vergunningen, etc. Buiten het EU MSK pleitten wij voor een breed stimulerings programma, gericht op industrie, glastuinbouw en vooral gebouwde omgeving, waarbij barrières weggenomen en toepassing mogelijk gemaakt wordt. Graag is Cogen Nederland beschikbaar over de uitwerking van deze plannen mee te denken.

6 13. Welslagen Nederlands energie- en emissiebeleid sterk bepaald door WKK beleid. De instandhouding en verdere doorgroei van het WKKpark is essentieel voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen voor energiebesparing en CO 2 reductie schrijft het kabinet op pagina 46 van het Energierapport De mate van belang van het welslagen van het WKK beleid, zoals voorzien door ECN/RIVM in hun referentieramingen, wordt getoond door onderstaande gevoeligheden in hun modellen. Het toont dat voor het realiseren van de daar genoemde reducties van CO 2 emissies c.p. realiseren van besparingen WKK de derde factor is, voor factoren als de vraag naar elektriciteit, industriële groei, inzet en omvang kolenvermogen en energieprijzen. Er hangt veel af van het slagen van een goed WKK beleid. Bron: ECN/RIVM: Referentieramingen energie en emissies , (ECN C ) Mei 2005

Duurzaamheid vraagt meer Efficiëntie

Duurzaamheid vraagt meer Efficiëntie Duurzaamheid vraagt meer Efficiëntie WarmteKrachtKoppeling (WKK) levert al tientallen jaren een belangrijke bijdrage aan de verhoging van de energie-efficiëntie en daarmee aan de vermindering van de afhankelijkheid

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken September 2013 Verantwoording Projectleiding Marc Londo (ECN) en Pieter Boot (PBL) Met actieve medewerking van Bert Daniels,

Nadere informatie

Het Groene Energieplan

Het Groene Energieplan Green4sure Het Groene Energieplan Achtergrondrapportage Sectoranalyses Achtergrondrapport Rapport Delft, Colofon Bibliotheekgegevens rapport: Green4sure, Het groene energieplan Diverse auteurs Delft, CE,

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 2.1 Hoofdconclusie

2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 2.1 Hoofdconclusie 2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 2.1 Hoofdconclusie De energiebesparing die in Nederland wordt gerealiseerd blijft achter bij de doelen van de rijksoverheid. Zo is het energiegebruik in Nederland in de periode

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Project DCO / Nummer 101701 18 maart 2004 Postbus 16326 2500 BH den Haag

Dienst uitvoering en toezicht Energie Project DCO / Nummer 101701 18 maart 2004 Postbus 16326 2500 BH den Haag Dienst uitvoering en toezicht Energie Driebergen, Project DCO / Nummer 101701 18 maart 2004 Postbus 16326 2500 BH den Haag DCO@nmanet.nl Per Post en Per e-mail Dames, Mijne Heren, Wij zijn teleurgesteld

Nadere informatie

Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord

Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord Uitwerking en actualisering duurzame energie ambities Klimaat- en Energieakkoord Eindrapport Ten geleide Voor u ligt het

Nadere informatie

Nu voor later Energierapport 2005

Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 1 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op ** juli 2005 aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Nadere informatie

Inleiding. Afbakening en opzet

Inleiding. Afbakening en opzet Energie Jacco Farla (MNP), Machiel Mulder (CPB), Annemiek Verrips (CPB), Hugo Gordijn (RPB), en Marijke Menkveld, Ton van Dril, Cees Volkers, Jeroen de Joode, Ad Seebregts, Bert Daniëls, Yvonne Boerakker,

Nadere informatie

Evaluatienota Klimaatbeleid 2005. Onderweg naar Kyoto

Evaluatienota Klimaatbeleid 2005. Onderweg naar Kyoto Evaluatienota Klimaatbeleid 2005 Onderweg naar Kyoto Een evaluatie van het Nederlandse klimaatbeleid gericht op realisering van de verplichtingen in het Protocol van Kyoto Inhoudsopgave Evaluatienota Klimaatbeleid

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten RMW0709701/13 VOORSTEL Samenvatting:

statenstukken Provinciale Staten RMW0709701/13 VOORSTEL Samenvatting: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: RMW-020 behandeling: Wiersma, M. Agenda nr: Vergadering GS: 21 augustus 2007 Nr: RMW0709701/13 Onderwerp: Kadernota Energie- en Klimaatbeleid

Nadere informatie

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland Bert Daniëls (ECN) Robert Koelemeijer (PBL) Francesco Dalla Longa (ECN) Gerben Geilenkirchen (PBL) Jamilja van der Meulen (ECN) Koen Smekens (ECN)

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN VOOR VERSNELLING VAN ENERGIEBESPARING IN NEDERLAND

MOGELIJKHEDEN VOOR VERSNELLING VAN ENERGIEBESPARING IN NEDERLAND Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl MOGELIJKHEDEN VOOR VERSNELLING

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken Mevrouw M.J.A. van der Hoeven Postbus 20101 2500 EC Den Haag. Geachte mevrouw Van der Hoeven,

De Minister van Economische Zaken Mevrouw M.J.A. van der Hoeven Postbus 20101 2500 EC Den Haag. Geachte mevrouw Van der Hoeven, Aan De Minister van Economische Zaken Mevrouw M.J.A. van der Hoeven Postbus 20101 2500 EC Den Haag Datum 25 februari 2009 Onderwerp Briefadvies kredietcrisis Kenmerk 09/515 Geachte mevrouw Van der Hoeven,

Nadere informatie

Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening Notitie Delft, mei 2013 Opgesteld door: CE Delft 2 Mei 2013 3.A11.1 - Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening SAMENVATTING Er zijn twee

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

Prijsbeleid voor een versnelde energietransitie

Prijsbeleid voor een versnelde energietransitie Prijsbeleid voor een versnelde energietransitie Ecofys Netherlands BV Kanaalweg 16-G P.O. Box 8408 3503 RK Utrecht The Netherlands T: +31 (0) 30 66 23 300 F: +31 (0) 30 66 23 301 E: info@ecofys.com W:

Nadere informatie

Beantwoording vragen Algemeen Overleg Energie d.d. 8 september 2005

Beantwoording vragen Algemeen Overleg Energie d.d. 8 september 2005 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 30 september 2005 E/ESV/5058994 Onderwerp Beantwoording vragen Algemeen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Tweede Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 Juni 2011

Tweede Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 Juni 2011 Tweede Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 Juni 2011 1 Voorwoord Dit tweede Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie

Ambitie, beleid en consistentie: het ABC van 16% Duurzame Energie in 2020

Ambitie, beleid en consistentie: het ABC van 16% Duurzame Energie in 2020 Ambitie, beleid en consistentie: het ABC van 16% Duurzame Energie in 2020 Opgesteld met medewerking van Ecofys. Met dank aan ECN voor een kritische blik op de gehanteerde berekeningen en gebruikte data.

Nadere informatie

DUURZAME WARMTE EN KOUDE 2008-2020: POTENTIËLEN, BARRIÈRES EN BELEID

DUURZAME WARMTE EN KOUDE 2008-2020: POTENTIËLEN, BARRIÈRES EN BELEID Ecofys the Netherlands BV P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl T +31 (0)30 280 83 00 F +31 (0)30 280 83 01 E info@ecofys.nl DUURZAME WARMTE EN

Nadere informatie

VERDIEPING TRANSITIEPADEN. Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d.

VERDIEPING TRANSITIEPADEN. Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d. VERDIEPING TRANSITIEPADEN Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d.d 26 juli 2005 Projectteam: Erik Lysen (coördinatie) 1 Sander van Egmond (coördinatie)

Nadere informatie

Inhoud. Samenvatting 2

Inhoud. Samenvatting 2 Inhoud Samenvatting 2 1. In actie voor energiebesparing 4 1.1 Waarom energie besparen? 4 1.2 Ambitie van het actieprogramma 5 1.3 Situatieschets 8 1.4 Economische effecten 9 2. Aanpak en instrumenten 11

Nadere informatie