WKK en decentrale energie systemen, in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WKK en decentrale energie systemen, in Nederland"

Transcriptie

1 WKK en decentrale energie systemen, in Nederland Warmte Kracht Koppeling (WKK, in het engels CHP) is een verzamelnaam voor een aantal verschillende manieren om de restwarmte die bij elektriciteitsproductie vrijkomt nuttig te gebruiken. WKK is goed voor betrouwbare, vrij schone energievoorziening. Kort gaat dit memo in op: 1. De energie uitdagingen voor de komende 50 jaar. 2. Wat is WKK en wat zijn de sterke en zwakke punten? 3. Wat kan WKK bijdragen aan de oplossing? 4. Wat moet daarvoor nu gebeuren in Nederland? 1. Grote energie uitdagingen voor de komende 50 jaar In de periode zal de belasting van de mensheid op de aarde door energieverbruik met een factor 1000 toenemen. De groei van de wereld bevolking, toenemende welvaart en toenemende energie-intensiteit van de economie zijn de redenen voor deze explosie. Rond 2025 moet er gekozen worden wat voor infrastructuur daarvoor in 2050 nodig is. Op dit moment zijn geen technologieën noch brandstoffen voorzien die deze uitdaging kunnen beantwoorden, binnen thans maatschappelijk wenselijk geachte randvoorwaarden. Onduidelijk is welke keuze(s) gemaakt zullen worden en of er voldoende tijd en kapitaal beschikbaar is voor implementatie. Naast mondiale kwantitatieve aspecten van energievoorziening spelen vragen over de kwaliteit (emissie, bijdrage aan klimaatverandering, betrouwbaarheid, betaalbaarheid, etc) en verdeling (grondstoffen, emissies, energie=welvaartsverdeling, Noord-Zuid, etc). Nederland heeft haar eigen deel van deze inherent mondiale problematiek. Maar ook haar eigen rol en mogelijkheden vanwege onze unieke positie in de gaswereld en ons belang bij te dragen aan reductie van de waterproblematiek ten gevolge van klimaatverandering. 2. Sterke en zwakke punten van WKK Bij de conversie van brandstoffen als kolen of gas in elektriciteit komt zeer veel energie vrij in de vorm van warmte. Wereldwijd betreft deze verloren warmte 2/3 van de gebruikte energie, in Nederland meer dan de helft. Deze energie wordt geloosd in koelwater of in de lucht. WKK installaties gebruiken deze warmte nuttig in industriële processen, voor ruimteverwarming van huizen (stadsverwarming) of in kassen. Daarmee verbetert de efficiency van de conversie, wordt brandstof bespaard, CO2 emissie gereduceerd en kunnen de kosten voor Transport en Distributie in veel gevallen verlaagd worden. Schema 1 geeft inzicht in de superieure efficiency van WKK. Schema 2 laat zien hoe de CO2 emissie per kwh van gasgestookte WKK elektriciteit tot tweemaal zo laag kan zijn t.o.v. ander gasgestookt vermogen en tot een factor 5 beter kan zijn t.o.v. andere brandstoffen en conversiemethoden. De synergie die er bij WKK optreedt heeft het nadeel dat dit soort installaties minder flexibel zijn. Er moet immers met meerdere belangen (gas, elektriciteit, warmte, etc) rekening gehouden worden. Bij lage elektriciteit prijzen en hoge gas prijzen renderen WKK installaties onvoldoende voor een lange termijn continuïteit. Meer dan de helft van de in Nederland opgewekte elektriciteit komt warmtekrachtvermogen, wat met ongeveer 8000 MWe 40% van het Nederlands productie park vormt. (schema 3). Nederland is daarmee in Europa een koploper (schema 4). WKK in Nederland was en is een hoeksteen van het klimaatbeleid. In de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid 1999 was een groei van WKK vermogen tot MWe voorzien, hetgeen 20 miljoen ton CO2 zou reduceren, 80% van de Nederlandse binnenlandse reductiedoelstelling. (schema 5, Global Competition). Thans wordt op MWe gehoopt.

2 3. Belangrijke bijdragen van WKK aan een duurzame energie voorziening WarmteKrachtKoppeling is een brandstof onafhankelijk principe. Het werkt met restwarmte uit kolen- of gasgestookte elektriciteit centrales, maar ook met biomassa of uranium als brandstof voor energieconversie. Met een keuze voor WKK worden opties voor verschillende brandstof scenario s deels open gehouden. Een voordeel van gasgestookte WKK is dat het een transitie naar andere soorten gas dan aardgas (menggas, waterstof) mogelijk maakt. Gasgestookte WKK lijkt daarmee de aangewezen, flexibele weg naar decentrale energieconversie systemen. Binnen zulke systemen zullen ook duurzame conversievormen uit wind, zon, water en tussenvormen als schoonfossiel elkaar aanvullende rollen spelen (schema 6). In Nederland komt nu meer dan 75% van de CO2 vrije elektriciteit uit WKK, de overige 25% uit wind, zon, biogas en water. Verdere bijdragen van WKK aan een duurzame energie voorziening zullen kunnen plaatsvinden door het verder benutten van beschikbare restwarmte en het door WKK laten verzorgen van meer warmte vraag. Dat laatste kan nog in industrie en voor ruimteverwarming. Voor beide toepassingen is de verdergaande verkleining van de schaal van WKK installaties van belang. Micro-WKK installaties die voor een (blok van) huis(zen) de verwarming, koeling en elektriciteit verzorgen komen binnen handbereik. Nederland heeft een speciale rol te spelen in de ontwikkeling van decentrale energie systemen. Nergens op de wereld is zo'n unieke samenloop van veel geld, veel kennis over decentrale energiesystemen en WKK, zoveel aardgas en zo n goede infrastructuur, zoveel energiegebruik - zowel door de dichtheid van de welvarende bevolking als door de aanwezigheid van energie intensieve industrie, zoveel reeds aanwezige decentrale elektriciteit conversie/opwek (40+%) en zoveel noodzaak iets aan klimaatverandering te doen... als in Nederland. De unieke plaats IN DE WERELD om het hier tot nu toe succesvol lopend experiment met decentrale energie systemen voort te zetten. Juist in een tijd dat grote storingen - Italië, Denemerken/Zweden, Londen, NO USA - alle aandacht krijgen is het opportuun de meest voorkomende bijdragen van decentrale energie systemen nog eens op een rijtje te zetten: - minder, dus minder zichtbaar en goedkoper, Transport en Distributie systemen - stabieler T&D net t.g.v. minder kwetsbaar net en meer, kleinere invoer - brandstof besparing t.g.v. hogere WKK efficiency en t.g.v. duurzame energie - CO2 emissie reductie Tennet acht de kans op een storing zoals recent in NO USA in Nederland niet zo groot, dankzij ons hoog percentage decentraal vermogen en ons fijn vermaasde net. Er zijn schattingen dat toekomstige, deels gedecentraliseerd elektriciteitssystemen de integrale kosten van de extra voorzieningen met 25% zouden kunnen reduceren. 4. Bevordering van bloei en groei van robuuste decentrale energie conversie Bewustwording van de mondiale problematiek en de Nederlandse kansen aan de oplossing daarvan een bijdrage te leveren is eerste prioriteit. Verstandig Nederlands energiebeleid beschermt en bevordert kansrijke decentrale methoden, totdat eerlijke concurrentie tussen brandstoffen en conversiemethoden binnen Europa gerealiseerd is. Het stimuleren van nieuwbouw WKK lijkt de enige weg om tijdig een betrouwbare aanvulling van het Nederlands elektriciteit productie park te realiseren, op een manier die binnen de Kyoto CO2 doelstellingen past. Cogen Nederland; ; mei 2004

3 Source: Alstom at WEC congress 2001 Source: Cogen Europe at Cogen Europe conference 2003

4 Installed CHP-capacity (MWe) Gas Engines District Heating Industrial CHP e CHP as a share of national power production EU A v er age UK S w e den S pa in Por tug al The Ne ther la nds Ita ly Ir eland G re ec e G er m any F ra nc e F inland Denm ar k B elgiu m Au stria

5 vermogen [MWe] GC 2010 Stadsverwarming/warmtedistributie WKK-industrie WKK-overige verbruikers WKK-raffinaderijen Bron: Min van VROM, Cogen Nederland symposium 2003!" Source: EU DG Research; M.Sanchez at C E C 2002

Duurzaamheid vraagt meer Efficiëntie

Duurzaamheid vraagt meer Efficiëntie Duurzaamheid vraagt meer Efficiëntie WarmteKrachtKoppeling (WKK) levert al tientallen jaren een belangrijke bijdrage aan de verhoging van de energie-efficiëntie en daarmee aan de vermindering van de afhankelijkheid

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Project DCO / Nummer 101701 18 maart 2004 Postbus 16326 2500 BH den Haag

Dienst uitvoering en toezicht Energie Project DCO / Nummer 101701 18 maart 2004 Postbus 16326 2500 BH den Haag Dienst uitvoering en toezicht Energie Driebergen, Project DCO / Nummer 101701 18 maart 2004 Postbus 16326 2500 BH den Haag DCO@nmanet.nl Per Post en Per e-mail Dames, Mijne Heren, Wij zijn teleurgesteld

Nadere informatie

Wegenkaart voor elektriciteitstechnologie

Wegenkaart voor elektriciteitstechnologie -2- Wegenkaart voor elektriciteitstechnologie door Marjolein Roggen We staan aan de vooravond van de derde industriële revolutie. De microprocessor penetreert daarbij alle aspecten van de samenleving en

Nadere informatie

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Energiek Brabant Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Han van Kasteren (Telos) Wim Konz (Telos) Patrick van Schijndel (TU/e) Ruben Smeets (Telos) Corné Wentink (TU/e)

Nadere informatie

Inleiding: Energie en economie

Inleiding: Energie en economie Inleiding: Energie en economie Pieter Boot en Paul Koutstaal Introductie De toename van de economische groei sinds de industriële revolutie is voor een belangrijk deel gebouwd op de ruime beschikbaarheid

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

De wereld van aardgas

De wereld van aardgas Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding

Nadere informatie

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda s-hertogenbosch, mei 2008 SER Brabant SER Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de

Nadere informatie

Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050

Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050 Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050 0 Mei 2015 3.A31 Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050 Bibliotheekgegevens rapport: Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Nadere informatie

Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050

Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050 Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050 Een publicatie van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem Samenvatting juli 2014 ECN-O-14-010 Joode, J. de ECN Beleidsstudies Postbus 1 1755 ZG Petten T: +31 88 515 8250 dejoode@ecn.nl ecn.nl

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten RMW0709701/13 VOORSTEL Samenvatting:

statenstukken Provinciale Staten RMW0709701/13 VOORSTEL Samenvatting: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: RMW-020 behandeling: Wiersma, M. Agenda nr: Vergadering GS: 21 augustus 2007 Nr: RMW0709701/13 Onderwerp: Kadernota Energie- en Klimaatbeleid

Nadere informatie

Transitiestrategie Elektriciteit en Warmte

Transitiestrategie Elektriciteit en Warmte Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel:

Nadere informatie

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Centraal Planbureau

Nadere informatie

VISIE LOKALE ENERGIE

VISIE LOKALE ENERGIE VISIE LOKALE ENERGIE 1. Aanleiding 2. Het fundament Afbakening Stand van zaken en potentieel 3. De visie Mogelijke gevolgen Lokale energie en energiebeleid 4. Het beleid Lopende acties Voorstel voor vervolgacties

Nadere informatie

visie op een duurzame energievoorziening

visie op een duurzame energievoorziening &( CE 2SORVVLQJHQÃYRRU Oplossingen voor PLOLHXÃHFRQRPLH milieu, economie HQÃWHFKQRORJLH en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Energie opties voor de 21e eeuw

Energie opties voor de 21e eeuw 1 Energie opties voor de 21e eeuw verslag van een studiegroep van PvdA-leden onder redactie van Marc Beurskens, Heleen de Coninck en Egbert Boeker 17 juni 2004 2 Gebruikte afkortingen 1 MJ (Mega Joule)

Nadere informatie

Analyse Routekaart 2050 Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Analyse Routekaart 2050 Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu CPB Notitie 6 november 211 Analyse Routekaart 25 Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. CPB Notitie Aan: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Centraal Planbureau Van Stolkweg 14

Nadere informatie

VERDIEPING TRANSITIEPADEN. Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d.

VERDIEPING TRANSITIEPADEN. Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d. VERDIEPING TRANSITIEPADEN Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d.d 26 juli 2005 Projectteam: Erik Lysen (coördinatie) 1 Sander van Egmond (coördinatie)

Nadere informatie

ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF

ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF Achtergrondstudie bij het advies Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen van de VROM-raad en de Algemene Energieraad door: Wim

Nadere informatie

-1-40010378-TDC 02-24457A

-1-40010378-TDC 02-24457A -1-40010378-TDC 02-24457A -2-40010376-TDC 02-24457A VOORWOORD Voor U ligt de, kortweg de Roadmap. Het is een technologieanalyse voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland in een N-W Europees perspectief.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening Notitie Delft, mei 2013 Opgesteld door: CE Delft 2 Mei 2013 3.A11.1 - Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening SAMENVATTING Er zijn twee

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Visie Energie 2050

Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Visie Energie 2050 Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Visie Energie 2050 Het is één van de kernvragen van onze tijd: Hoe moet de mensheid omschakelen op andere energiebronnen die geen fossiel gebruiken?

Nadere informatie

Deltaplan Energie-infrastructuur, voorstel Havenbedrijf Rotterdam, 27 juni 2013

Deltaplan Energie-infrastructuur, voorstel Havenbedrijf Rotterdam, 27 juni 2013 DELTAPLAN ENERGIE-INFRASTRUCTUUR: ENERGIEBESPARING OP WERELDSCHAAL Energiebesparing is samen met hernieuwbare energie de basis voor een duurzame energievoorziening, gericht op besparing op fossiele brandstoffen

Nadere informatie