Technisch-economische scenario s voor Nederland. Ton van Dril 20 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch-economische scenario s voor Nederland. Ton van Dril 20 mei 2015"

Transcriptie

1 Technisch-economische scenario s voor Nederland Ton van Dril 20 mei 2015

2 Overzicht Energieplaatje in historisch perspectief Hoeveel en hoe gebruiken we energie? Wat gebeurt er met verbruik en uitstoot nu en in de nabije toekomst? Wat kenmerkt transitiescenario s? Waarom gebeurt er te weinig? Welke opties worden niet gebruikt? Wat zijn de onderhandelingsresultaten en keuzes van het energieakkoord?

3 Boodschappen We gebruiken veel energie, vooral heel versnipperd, en het aanpakken daarvan is dus veel werk. Dat geldt voor het beperken van de vraag (besparing). We wekken ook op steeds meer verschillende manieren energie op. Het verder ontwikkelen daarvan is ook een enorme opgave, met name als dat decentraal plaatsvindt. De energietransitie is dus een grote opgave. Je zou daarvoor een planmatige aanpak verwachten. Het lijkt dus noodzakelijk om overwegingen van maatschappelijke kosten en belangen daarbij te betrekken. In de huidige verkenningen is een omslag al een klein beetje zichtbaar. De keuzes die bij het energieakkoord zijn gemaakt zijn echter niet altijd gebaseerd op een afgewogen plan en ook niet lage maatschappelijke kosten. Om de energietransitie meer vaart te geven moet je dus vooral ook op de meer kosteneffectieve maar controversiële gebieden de maatschappelijke discussie aan gaan.

4 Een gemiddeld nederlands huishouden gebruikt: MJ (1484 m3) gas MJ (3312 kwh) elektriciteit MJ (1000 liter) motorbrandstof

5 Historisch perspectief (1), PJ

6 Historisch perspectief (2), index

7 Energieverbruik is sterk versnipperd: b.v. elektriciteit bij huishoudens

8 Verdeling hernieuwbare opties

9 Energieverbruik blijft gelijk

10 Broeikasgasemissies dalen

11 Hernieuwbaar: sterke groei WOZ en PV

12 >> Er gebeurt nu wel wat, maar er is meer nodig: Ingrijpende plannen in de energiewereld

13 Mondiaal: van beperkte veranderingen in het referentiebeeld Primair energieverbruik in verschillende scenario s, IEA ETP (2010) 13

14 tot een grote omschakeling Primair energieverbruik in verschillende scenario s, IEA ETP (2010) 14

15 tot compleet hernieuwbaar in Aandelen energiebronnen in finaal energieverbruik, WWF/Ecofys energy scenario 15

16 Context EU: 80% reductie van broeikasgassen (100% =1990) 100% 100% 80% Power Sector Current policy 80% 60% Residential & Tertiary 60% Industry 40% 40% Transport 20% 20% Non CO 2 Agriculture Non CO 2 Other Sectors 0% 0%

17 Wat zien we nu vooral aan die publicaties? Verkenningen met drastische CO 2 reducties De visies hebben een verschillende mate van technische uitwerking (is het mogelijk?) economische uitwerking (wat kost het of wat levert het op?) beleidsuitwerking (hoe krijgen we het voor elkaar?) Vooral het benodigde beleid is niet uitgewerkt

18 Hoe komt dat nou? Onzekerheden over de prioritering van de doelen Onzekerheden over de oplossingen Verschillen in waardering en belangen bij die prioritering en oplossingen Wicked problem

19 Reductie 80% in Besparing eindgebruikers Hernieuwbaar excl biomassa CCS fossiel 100 Biomassa Biomassa + CCS 50 OBG Kernenergie Elektrificatie/waterstof Reductiepakket

20 Waar zit wat? Elektrificatie/waterstof Hernieuwbare elektriciteit Nucleair Biomassa + CCS CCS Energiebesparing

21 Welke opties worden niet gekozen? Verduurzaming van de zware industrie: vereist maatwerk, informatieassymmetrie, internationale starheid Vraagreductie vervoer: politieke grenzen lijken bereikt Productbeleid: lukt wel bij apparaten en voertuigen, moeilijk bij indirecte emissies bij verpakkingen, voedsel, materialen Grootschalige biomassa: duurzaamheidsdiscussie Klimaatopties, niet duurzaam maar wel effectief: Kern, CCS

22 Context Energieakkoord Stagnatie in de Nederlandse economie: kan een investeringsimpuls in de energietransitie leiden tot groei en werkgelegenheid? Roep om een consistente langetermijnvisie in het Nederlands Energiebeleid: eerdere acties zoals Nederland krijgt nieuwe energie >>>> Onderhandelingsproces van 8 maanden over beleid en acties in de Sociaal- Economische Raad tussen Brancheorganisaties en koepels Vakbonden Nationale overheid IPO, netbeheerders, VNG, waterschappen Milieubeweging Belangenorganisaties (huurders, etc.)

23 Onderhandelingsresultaten energieakkoord (mindmap?) Beperkingen gesteld door de deelnemers: VNO-NCW-MKB: GROEI! En geen nieuwe regels, inspanningen of lastenverzwaring Milieubeweging: kolencentrales aanpakken, biomassameestook beperken, daardoor wordt wind op zee noodzakelijk Energiesector: terugdraaien kolenbelasting Vakbonden: WERK! Kwantiteit en kwaliteit Overheid: geen toename financieringstekort, geen nieuwe belastingingrepen, Brusselse kaders Provincies: vasthouden aan afspraak Wind op Land Verkeer stakeholders: geen korte termijn ambities, wel 2030 Bijzonder dat er dan toch nog iets uitkomt!

24 Keuzes Energieakkoord

25 Algemene typering Energieakkoord Het akkoord is uniek in de vérgaande betrokkenheid van stakeholders Akkoord kan een trendbreuk worden in de manier waarop we voor de lange termijn onze energiehuishouding vormgeven Akkoord is meer uitvoeringsagenda 2020 dan transitieagenda 2050 Veel hangt af van wat er de komende jaren mee gedaan wordt (uitvoering & borging) Gegeven waar Nederland vandaan komt is het akkoord ambitieus, gegeven waar we naartoe moeten is het slechts een begin

26 Samenvatting 1 We gebruiken heel veel energie met heel veel verschillende toepassingen Dus verkijk je niet op de enorme omvang van de opgave In de huidige verkenningen is een transitie een klein beetje zichtbaar. Voor een veilig scenario is echter een enorme omslag nodig Gezien de opgave is het nu uitsluiten van opties onverstandig en riskant Een planmatige techno-economische benadering lijkt zo slecht nog niet, maar wordt helemaal niet toegepast!

27 Samenvatting 2 De keuzes die bij het energieakkoord zijn gemaakt zijn niet altijd gebaseerd op een afgewogen plan en ook niet op lage maatschappelijke kosten. Ze zijn vooral ingegeven door verschillende belangen en percepties: een zeer complex beleidsprobleem Om de energietransitie meer vaart te geven moet je dus vooral ook op de meer kosteneffectieve gebieden de maatschappelijke discussie voeren. Toch zijn er nu een aantal goed gefundeerde inzichten in oplossingen Communiceer intensiever en feitelijker met consumenten en bedrijven

28 Offshore wind Source: Mauna Loa Observatory, Atmospheric CO2 concentrations. 28

Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050

Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050 Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050 0 Mei 2015 3.A31 Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050 Bibliotheekgegevens rapport: Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Nadere informatie

Nederlandse Energie Maatschappij B.V.

Nederlandse Energie Maatschappij B.V. Factsheet: Nederlandse Energie Maatschappij B.V. Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel De heer H. Swinkels en de heer P. Schoen Leverancier elektriciteit Nederland - Omzet 0,4

Nadere informatie

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken September 2013 Verantwoording Projectleiding Marc Londo (ECN) en Pieter Boot (PBL) Met actieve medewerking van Bert Daniels,

Nadere informatie

Duurzame energie naar 16 procent

Duurzame energie naar 16 procent Duurzame energie naar 16 procent Amsterdam, mei 2013 In opdracht van Greenpeace Duurzame energie naar 16 procent Kosten en baten van een ambitieus energieprogramma Bert Tieben Roetersstraat 29-1018 WB

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Duurzaamheid vraagt meer Efficiëntie

Duurzaamheid vraagt meer Efficiëntie Duurzaamheid vraagt meer Efficiëntie WarmteKrachtKoppeling (WKK) levert al tientallen jaren een belangrijke bijdrage aan de verhoging van de energie-efficiëntie en daarmee aan de vermindering van de afhankelijkheid

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 27 augustus 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Vertrouwelijk, alleen voor intern gebruik Dit ontwerp moet resulteren in de uiteindelijke tekst voor het beoogde Energieakkoord. Daarom hierbij een uitdrukkelijke

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD RAPPORT September 2013 Energieakkoord voor duurzame groei energie in beweging VNPI ondernemers voor een duurzame economie

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

CO 2 -afvang en opslag: Vijgenblad, noodzakelijk kwaad of wereldkans?

CO 2 -afvang en opslag: Vijgenblad, noodzakelijk kwaad of wereldkans? CO 2 -afvang en opslag: Vijgenblad, noodzakelijk kwaad of wereldkans? - Eindrapport EDN CCS-Dialoog - Tweede, aangevulde oplage - mei 2009 Kim Nackenhorst Mark Olsthoorn Hans Warmenhoven Jan Paul van Soest

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Rol en positie van het onderzoeksprogramma BioSolar Cells in de energietransitie Lucien Hanssen Huib de Vriend Nijmegen / Driebergen Juni

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Onze energietoekomst

Onze energietoekomst Onze energietoekomst - op weg naar een hernieuwbaar energiesysteem - Hoe kunnen we de kernuitstap realiseren én de CO2-uitstoot reduceren op een betaalbare manier? De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu,

Nadere informatie

Transitiestrategie Elektriciteit en Warmte

Transitiestrategie Elektriciteit en Warmte Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel:

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland TNO-rapport TNO 2013 R10325 Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland Behavioural and Societal Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda s-hertogenbosch, mei 2008 SER Brabant SER Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de

Nadere informatie

Ruimte en energie in Nederland

Ruimte en energie in Nederland PBL-Notitie Ruimte en energie in Nederland Een korte verkenning Ir. P.A. van Hoorn, Dr. J. Matthijsen Jan.matthijsen@pbl.nl 27 februari 2013 Publicatienummer 500307001 Pagina 1 van 22 Samenvatting Deze

Nadere informatie

De wereld van aardgas

De wereld van aardgas Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding

Nadere informatie

visie op een duurzame energievoorziening

visie op een duurzame energievoorziening &( CE 2SORVVLQJHQÃYRRU Oplossingen voor PLOLHXÃHFRQRPLH milieu, economie HQÃWHFKQRORJLH en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Innovatieagenda energie

Innovatieagenda energie Nederland verbruikt jaarlijks zo n 3200 petajoule (PJ) primaire energie. Dat is veel. Een petajoule i hetzelfde als 278 miljoen kilowattuur elektricitei 31,6 miljoen kubieke meter aardgas. De helft hier

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

betreffende een Vlaams en nationaal energiepact

betreffende een Vlaams en nationaal energiepact stuk ingediend op 106 (2014-2015) Nr. 1 25 september 2014 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Johan Danen en Hermes Sanctorum-Vandevoorde betreffende een Vlaams en nationaal energiepact verzendcode:

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 1 Nationale Energieverkenning Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) Petten 2014 Eindverantwoordelijkheid Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) Projectcoördinatie

Nadere informatie

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur Raden voor de leefomgeving en infrastructuur De raden voor de leefomgeving en infrastructuur zijn de strategische adviescolleges voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke omgeving.

Nadere informatie