Hét groene energieplan voor Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hét groene energieplan voor Nederland"

Transcriptie

1 Hét groene energieplan voor Nederland

2 Doelen Green4sure Ontwikkeling pakket instrumenten en strategie voor reductie van 50% broeikasgassen in Verbeteren energievoorzieningzekerheid Tonen baten en effecten: kosten, koopkracht burger, voorzieningzekerheid, co-benefits, werk, economische groei. Bevorderen maatschappelijke discussie en draagvlak 2

3 doel in lijn met doel kabinet 3

4 Organisatie onderzoek Extern onderzoek CE: Coördinatie + ontwerp plan en beleidspakket ECN: doorrekening kosten en effecten Ecorys: economische effecten Overige: SEO, Ecofys, DWA, Jan Paul van Soest, etc Begl cie: EC, hoogleraren, VROM en EZ 4

5 Uitgangspunten beleidspakket Zekerheid over halen doel verantwoord (bv: aanname olieprijs 25 euro) Kosteneffectief Geen kernenergie Handhaven CDM/JI op huidig niveau Alleen duurzame biomassa Keuzevrijheid bedrijven en consument moet innovatie en ondernemerschap uitlokken De vervuiler betaalt 5

6 Comite van aanbeveling Prof. Pieter Winsemius, WRR Prof. Hans Opschoor, VU Ewald Goudzwaard, CEO ASN Bank Peter Blom, CEO Triodosbank Peter Bakker, CEO TNT Prof. Pier Vellinga, VU De Haas, CEO Eneco Michiel de Haan, CEO BCC Marijke Vos, wethouder Amsterdam Ed Nijpels, Commissaris Koningin Fryslan 6

7 Instrumenten en effecten

8 Drie kernkwaliteiten Verantwoord en economisch doorgerekend Modellen ECN Gerekend met olieprijs van 25 euro per vat Uniek in de wereld Eerste beleidspakket voor hele economie Ook effecten werk en economische groei Marktgericht Haalt doel tegen laagste kosten Keuzevrijheid consument

9 Hoe halen we 50% reductie? Klimaatwet: 3 x verhandelbare CO 2 -budget (plafond): 1. EU ETS: industrie, glastuinbouw, lucht- en scheepvaart 2. Verkeer (rechten via oliemaatschappijen) 3. gebouwde omgeving (rechten via energiebedrijven) Ondersteunend instrumentarium: CO 2 -Normen (apparaten, gebouwen, auto s, brandstoffen) Stimuleringsmaatregelen voor innovatie (transitie) Informatie (benchmarking, slimme meters, etc.) financieel (km-beprijzing, groene hyptheek, etc.) Tijdelijk instrumentarium: Betere MEP (daarna verplicht aandeel DE in EU) Interim elektriciteitswet Differentiatie OVB, etc.

10 Wat is een klimaatbudget? Max. CO2 budget voor sector als geheel GEEN rugzak voor burger: keuze blijft vrij CO2-budget wordt periodiek afgebouwd Veiling CO2-rechten aan energiebedrijf of oliebedrijf Opbrengst veiling: smeergeld voor transitie Start met tijdelijke en ondersteunende instrumenten, daarna klimaatbudget 10

11 CO 2 -budgetten nodig: CO2-budget realiseert doel tegen lagere kosten dan andere instrumenten. Meeste instrumenten sturen alleen op efficiency. CO2- budget geeft ook prikkel voor andere gedragsalternatieven (carpoolen, nieuwe rijden, etc.) CO2-budget zorgt ervoor dat energie-effientie niet teniet wordt gedaan door meer consumptie Algemene Energie Raad (AER): Verhandelbare reductieverplichtingen effectiever dan subsidies: stimuleert concurrentie tussen technieken en innovatie 11

12 kabinetsdoel 30% broeikasgassen wordt bereikt 12

13 Kosten en baten voor Nederland Kosten en baten in 2030 (prijsniveau 2007): Kosten maatregelen: Baten luchtverontreiniging 4,4 miljard euro 0,5 miljard euro De kosten van stabilisering van het klimaat zijn aanzienlijk, maar beheersbaar; uitstel zou gevaarlijk zijn en heel veel duurder. Sir Nicolas Stern Economics of Climate Change (nov. 2006) 13

14 meer werkgelegenheid 14

15 import afhankelijkheid olie, gas en kolen neemt met 20% af 15

16 Conclusies Green4sure 2030 realiseert kabinetsdoel van 30% minder broeikasgassen 20% minder import fossiele energie 2,1% energiebesparing per jaar 16% duurzame energie binnenland Handhaaft reducties in buitenland (per jaar 20 Mt JI/CDM) 30 Mt ondergrondseco2-opslag per jaar 16

17 Green4sure is geen blauwdruk, er lopen meer wegen naar Rome Maar lopen die ook naar het kabinetsdoel?

18 Wat vraagt Green4sure nu van het kabinet? Klimaatwet Nationaal klimaatbudget gebouwde omgeving Goed klimaat voor duurzame energie (verbeterde MEP) Belastingvergroening veel verder doorvoeren Actieve rol in de Europese Unie Interim elektriciteitswet Flankerend beleid 18

19 Maatregelen per sector Interim- wet voor nieuwe elektriciteitscentrales: Begrenzing CO2 emissie tot 375 gr/kwh (meest efficiente gascentrale) Zonder biomassa of CO2 opslag nieuwe kolencentrales onmogelijk Via aanpassing Wet Milieubeheer of CO2 heffing met vrijstelling tot 375g/kWh 19

20 Hét groene energieplan voor Nederland