MC² n-line. Colofon. Van de redactie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MC² n-line. Colofon. Van de redactie"

Transcriptie

1 MC² n-line Colofon Van de redactie Jaargang 1 nr. 1 juni 2001 MC² n-line is een 6 jaarlijkse uitgave van het Management & Consultancy Vrouwennetwerk Redactie: Patricia Engelaar Anke ten Koppel Margot Lammers Michelle Pattiasina p/a postbus CD AMERSFOORT tel.: sluitingsdatum kopij nr. 2 = 17 sept. Management & Consultancy Vrouwennetwerk (MCV) Lammy Garming, voorzitter Zie hier de nieuwsbrief van het MCV in een nieuwe vorm!! De nieuwsbrief is, zoals je kunt zien, omgedoopt tot MC² n-line. Waarom MC² n-line? M en C zijn de eerste letters van ons netwerk. De ² staat voor meervoud: Managers en Consultants. Ook betekent MC² energie. n-line, omdat wij van plan zijn om in de loop van het jaar een eigen homepage te creëren. maakt de definitie compleet: tenslotte zijn wij een vrouwennetwerk. De nieuwsbrief vormt een verbindingslijn tussen de bijeenkomsten met informatie over data en onderwerpen en de introductie van nieuwe leden. Dat is handig, maar de redactie wil met deze nieuwe opzet meer bereiken. Met MC² n-line beoogt de redactie ook om een communicatiemiddel tussen de leden te realiseren. Leden worden door redactie uitgenodigd artikelen te schrijven over zichzelf. Bovendien zal MC² n-line het thema van de laatste bijeenkomst behandelen, waar naast het verslag in ieder geval een, op het thema aansluitende, literatuurlijst is te vinden. In dit nummer vindt je een uitgebreid verslag van de chakrabijeenkomst van 14 juni jl. Anke ten Koppel, contactpersoon nieuwe leden / Nan Smits, penningmeester Giro Reacties van leden op de inhoud en eventuele andere suggesties zijn natuurlijk altijd welkom!! Vriendelijke groet, Particia Engelaar Kammeijer MC² n-line wordt voortaan ook gestuurd naar de voorzitters van de andere deelnetwerken en het bestuur van het SVN. MC² nline nr. 1 juni 2001 Management & Consultancy Vrouwennetwerk 1

2 Bezieling: what s in it for us? Verslag bijeenkomst 14 juni 2001 t Oude Tolhuys te Utrecht Gast: Danny Vishnudatt, chakra-therapeut Danny Vishnudatt heeft sinds geruime tijd een eigen praktijk: het Vishnu Instituut, centrum voor bewustzijnsontwikkeling. Het centrum is gespecialiseerd in begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling. In zijn begeleiding kiest Danny voor methodieken die gericht zijn op integratie van ratio en emotie. In feite kan je zeggen dat het centrum begeleiding biedt bij het vinden van bezieling in jezelf en in de mensen in je persoonlijke- en werkrelaties. In de afgelopen jaren biedt het Vishnu Instituut naast individuele begeleiding ook cursussen en sessies voor teams. Naast MCV-leden, waren er ook leden van het SVOM (Stichting Vrouwen in Ondernemers- en Opleidingsmanagement) en het Juristen netwerk. Totaal 20 deelnemers. De start was even moeilijk, een charmante man die een groep vrouwen iets over chakra s gaat vertellen. Gaat het over verschillen tussen vrouwen en mannen, over dat vrouwen meer intuïtie hebben? Al snel werd er iemand ongeduldig: dat weten we al, ik wil graag iets horen. Anderen willen graag iets doen. Binnen de kortste keren werd er een compromis gevonden met afwisseling van horen en doen. Het werd een geanimeerde avond, een heldere uiteenzetting over de chakra s (energiecentra in het lichaam) afgewisseld met oefeningen als: hoe kun je chakra s voelen en hoe kun je balansverstoringen voelen / meten. Er werden kritische vragen gesteld en af en toe gelachen. Danny Vishnudatt is een vlotte spreker, die eigenlijk niet uitgesproken raakt over zijn onderwerp. De meesten luisterden zeer geïnteresseerd, een enkeling had een wat afstandelijke houding en bleef sceptisch. Toch denk ik dat menigeen haar ideeën over chakra s heeft bijgesteld. Reacties achteraf waren: Het had langer mogen duren. Ik heb het gevoel dat we halverwege gestopt zijn. Met als kritische noot: Ik ben op zoek naar dingen die je in je werk kunnen helpen, dit is met te etherisch. Margot Lammers Aanbevolen literatuur: Chakra voor beginners David Pond Een algemene introductie om uw energiestromen op gang te brengen. ISBN De lachende Boedha, Ton van Gelder en Fiona de Vos De weg van de minste weerstand naar gezondheid, wijsheid en gelijkheid. ISBN X MC² nline nr. 1 juni 2001 Management & Consultancy Vrouwennetwerk 2

3 Een nieuw gezicht Claudia Ng-A-Tham, Senior Consultant Wil ervaringen en visies uitwisselen met vrouwen, die werkzaam zijn in dezelfde soort functies/branche. Ze denkt veel te kunnen leren van de situaties/problemen waar anderen mee te maken hebben en hoopt anderen te kunnen helpen met haar ervaringen. Daarnaast vindt ze het leuk om weer nieuwe mensen te leren kennen. Annemiek Verzijl (1958), Procesmanager stedelijk gebied Is een aantal jaren lid geweest van het landelijke vrouwen bouwen en wonen-netwerk. Zij is nu op zoek naar een ander netwerk, en is zich op dit moment aan het oriënteren. Nina Weerman (1970), partner Management consulting bedrijf On-Lime Het bedrijf richt zich specifiek op advisering & change management op het gebied van e-business toepassingen. Gabrielle Taus Partner Management consulting bedrijf On-Lime Hoopt bij het MCV haar netwerk uit te breiden voor eventuele samenwerking en contacten, van anderen te leren en geïnspireerd te worden op de verschillende bijeenkomsten. MC² nline nr. 1 juni 2001 Management & Consultancy Vrouwennetwerk 3

4 Van onze leden Binnengekomen 14 juni 2001 Beste MCV dames, Sinds kort ben ik mijn eigen bedrijf gestart, een eenmanszaak genaamd Talentia. Ik vind Het zeer inspirerend en reuze spannend. Inmiddels heb ik een ondernemersplan gemaakt en kaartjes ontworpen. De Website is in wording en uiteraard ben ik aan het netwerken en me aan het inschrijven bij alle relevante interim-bureaus. De dienstverlening van Talentia is in het kort: Interim management en als specialiteit talentmanagement. Als lijnmanager of als Hoofd P&O bij vooral organisaties met professionals zoals (zakelijke) dienstverlening, media, ict, onderwijs en gezondheidszorg. Organisaties en personen ondersteunen in hoe zij talenten en ambities van medewerkers op een creatieve manier kunnen verbinden met organisatiedoelen. Vanuit respect en waardering van ieders eigenheid; Coachen van (interim) managers en hoger kader, zodat je helder zicht krijgt op levensloopbaanvragen. Het vergroten van inzicht en handelingsalternatieven in je werk; Het geven van workshops over coaching aan manager en P&O-ers; Intervisie helpen opzetten en methodisch begeleiden tot een groep dit zelfstandig kanl Teambuilding binnen organisaties begeleiden. Mochten jullie vragen, ideeën, mogelijke opdrachten of wat dan ook hebben, dan stel ik dat uiteraard zeer op prijs. Met vriendelijke groet, Petra Bijl T / Hermelijnlaan 53 F EC HILVERSUM Binnengekomen 18 juni 2001 Boekentips van Marion Rookhuizen( Zelfsturend leren. Begeleiden van ervaringsgericht leren in organisaties. D. Ratering en K. Hafkamp. ISBN Ik heb nu een training gevolgd bij Dick Ratering, die heb ik leren kennen als trainer verandermanagement bij GITP. Het is eigenlijk een coachingsmehtode. Heel erg goed toepasbaar. De training was zeer overtuigend, een aanrader. Voor wie geïnteresseerd is heb ik info. De Large Scale Intervention. Het organiseren van duurzame verandering met conferenties. R. Wilde en A. Geverink. ISBN Interessant voor iedereen die zich met organisatieverandering bezighoudt. Investors in People, De sleutel tot het talent in uw organisatie. J.B.R. Gaspersz en N.H.L. van den Hove. ISBN Een inleidend, promotiegericht boek, voor iedereen die geïnformeerd wil worden over dit kwaliteitskeurmerk. MC² nline nr. 1 juni 2001 Management & Consultancy Vrouwennetwerk 4

5 Stand van zaken Stichting Vrouwennetwerk Nederland of te wel Vrouwennetwerk Nederland In november vorig jaar (2000) is het voorstel van de werkgroep overgenomen. Dit voorstel hield in: - wijziging structuur van stichting naar vereniging; - autonomie voor visie en beleid van de vereniging ligt bij de netwerken (dus geen praten meer over DEELnetwerken); - de netwerken worden vertegenwoordigd in de Algemene Leden Vergadering; - om een evenredige samenstelling en vertegenwoordiging van netwerken in beleidsontwikkelende en beleidsuitvoerende gremia te organiseren worden er vaste commissies ingesteld (financiën, communicatie en beleid); - er wordt een nieuw bestuur geformeerd; - er wordt een nieuwe begroting opgesteld waarin onder andere opgenomen zal zijn een financiële vergoeding voor bestuur en commissies en een verdeelsleutel voor de diverse soorten van lidmaatschappen. De netwerken heffen in de toekomst de totale contributie en staan een deel af (met elkaar bepaald wat de hoogte daarvan is) voor de landelijke organisatie; - de interne organisatie wordt opnieuw bezien en de mate van ondersteuning wordt verder uitgewerkt; - er komen projectgroepen voor eenmalige evenementen zoals nieuwjaarsbijeenkomst organiseren et cetera; - afgesproken is reeds dat de afkorting SVN verdwijnt en de officiële naam wordt Vrouwennetwerk Nederland. Op dit moment wordt er door het bestuur en een overgangscommissie hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. In de tweede helft van dit jaar (rond of net na het lustrumfeest) dient alles klaar te zijn en dient er een nieuw bestuur plus commissies geïnstalleerd te worden. Functieprofielen zijn gemaakt en zijn op dit moment verspreid via e mail. Het belangrijkste komt nu ook: zijn er voldoende vrouwen bereid en gemotiveerd om voor een periode in het bestuur te stappen of in een commissie te gaan zitten!! Er is in het verleden voldoende aandacht geschonken aan het feit dat het bestuur niet goed functioneerde, centraal de zaken niet goed regelde et cetera. Nu is er DE kans om vanuit de netwerken daadwerkelijk invloed uit te oefenen in het bestuur dan wel de commissies. Elk netwerk zou in principe 1 of 2 kandidaten naar voren moeten kunnen schuiven als wij het serieus menen met invloed uitoefening, een volwaardige club worden en een goede externe rol gaan spelen. Dus dames van ons netwerk, als je je aangesproken voelt, meld je aan!!! Of voor het bestuur of voor een van de commissies. En als je weinig tijd en toch wat wilt doen, meld je aan voor een projectgroep. Dit is toch wel de manier om ook actief te netwerken en samen te werken en de expertise en slagkracht van alle aangesloten vrouwen in te kunnen zetten (en dus niet alleen een old womans network)!!! In de bijlage tref je de functieprofielen aan. Laat je zien en laat je horen!!!!! Wil je meer weten: bellen of e mailen! Anke MC² nline nr. 1 juni 2001 Management & Consultancy Vrouwennetwerk 5

6 Prikbord agenda September 10 Buitendag organisatie: Ellen Kuners en Annie Massop Oktober 3 Kennismakingsbijeenkomst November 8 Netwerkbijeenkomst i.s.m. gast van Daniëlle Aldershoff December 4 Kennismakingsbijeenkomst 19 Eindejaarsbijeenkomst Verhuisbericht!!! Stichting Vrouwennetwerk Nederland Stephensonweg 14, 4207 HB GORICNHEM Postbus 693, 4200 AR GORINCHEM T F Interpares, adviseurs voor facilitair talent heeft ter gelegenheid van haar 4 jarig bestaand het boekje: Facilitair managen: communiceren, richting geven en bezielen uitgebracht. Dit boekje is voortgekomen uit hun interesse in en nieuwsgierigheid naar facilitaire managers en hoe zij zich manifesteren in hun werkomgeving. Het doel van het boekje is leren van elkaar. Op basis van 20 interviews met directeuren en eindverantwoordelijke managers wordt geschetst hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Het boekje is een impressie. Het geeft geen antwoorden zo moet het- maar stelt vragen en laat zien wat er aan de hand is zo kan het-. Het is een momentopname van een proces. Door even stil te staan, kan doordringen wat gaande is.. Voor nadere informatie over het boekje kun je contact opnemen met Interpares in Amersfoort: of MC² nline nr. 1 juni 2001 Management & Consultancy Vrouwennetwerk 6

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Werk aan vertrouwen! Leiderschapsontwikkeling (14): Leiderschap?

Werk aan vertrouwen! Leiderschapsontwikkeling (14): Leiderschap? Leiderschapsontwikkeling (14): Leiderschap? Werk aan vertrouwen! Voor de themareeks over leiderschapsontwikkeling beschrijven we een praktijkverhaal. Hoe geeft een leider van de 21 e eeuw leiding en hoe

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Handvatten voor de PVT Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe wordt een personeelsvertegenwoordiging succesvol? 4 Wetgeving 6 De bevoegdheden van de PVT?

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

NCZ Nieuwsbrief 3 2011

NCZ Nieuwsbrief 3 2011 NCZ Nieuwsbrief 3 2011 Over nieuwe wetten in de zorg en internetmarketing. Inhoud: Voorwoord Nieuwe wetten voor de zorg Hoe we via regels tot kwaliteit van zorg denken te komen Een nieuw gezicht bij het

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Nieuwsbrief, thema: Bewust kiezen als middel tegen stress Jaargang 4, Editie 4, Nr. 15, december 2009

Nieuwsbrief, thema: Bewust kiezen als middel tegen stress Jaargang 4, Editie 4, Nr. 15, december 2009 Langedijk Consult Nieuwsbrief, thema: Bewust kiezen als middel tegen stress Jaargang 4, Editie 4, Nr. 15, december 2009 Het is zover! De winternieuwsbrief van Langedijk Consult. Een nieuwsbrief voor coachingsklanten,

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Houthoff Training & Coaching 23-04-2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Houthoff Training & Coaching vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

8. Stages of concern. De vijf fasen in het leren van een vak

8. Stages of concern. De vijf fasen in het leren van een vak 8. Stages of concern De vijf fasen in het leren van een vak CORA SMIT WANNEER IEMAND AAN EEN NIEUW VAK BEGINT of een nieuwe complexe vaardigheid aanleert, doorloopt hij meestal vijf voorspelbare stadia

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

en plannen INTERVIEW

en plannen INTERVIEW 2014 en plannen 2015 INTERVIEW 1 Voorwoord Jaarverslag 2014 Dankbaarheid, groei en toekomst zijn drie kernwoorden die CBMC 2014 kenmerken. Dankbaarheid voor alles wat we in CBMC van God hebben ontvan-

Nadere informatie

Onze dienstverlening voor coaches

Onze dienstverlening voor coaches Onze dienstverlening voor coaches Platform voor mensen en organisaties met een hulp- of ontwikkelvraag Mensen en organisaties in contact brengen met de beste coaches Ondersteunend initiatief voor de ondernemende

Nadere informatie

Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014. Studievereniging POLIS

Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014. Studievereniging POLIS Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014 Studievereniging POLIS Tilburg, maart 2013 Studievereniging POLIS Tilburg University Locatie: P. 3.217 Warandelaan 2 Tilburg Postadres: Postbus 90153 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Feedback Jaargang 4, Editie 1, Nr. 12, maart 2009

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Feedback Jaargang 4, Editie 1, Nr. 12, maart 2009 Langedijk Consult Nieuwsbrief, thema: Feedback Jaargang 4, Editie 1, Nr. 12, maart 2009 Het is zover! De lentenieuwsbrief van Langedijk Consult. Een nieuwsbrief voor coachingsklanten, opdrachtgevers, relaties,

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie