Schoolgids. Dr. Albert Schweitzer FO school

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. Dr. Albert Schweitzer FO school"

Transcriptie

1 Schoolgids Dr. Albert Schweitzer FO school Schooljaar

2 Pagina 2 Dit is de schoolgids van de Dr. Albert Schweitzer school voor Hierin treft u informatie over de groepen 1 t/m 8. Gaandeweg het jaar kunnen er nog altijd wijzigingen komen, die niet zijn vermeld in de gids. Als u na het lezen van deze gids nog vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de leerkrachten of de directie. We hopen dat u met plezier onze schoolgids voor het schooljaar zult doornemen en we wensen iedereen een fijn schooljaar toe namens het hele team. Het managementteam: Kim de Vos Directeur Jessica IJff Adjunct-directeur Adres Kleuterlocatie Saliña Abou 77 Telefoon nummer / / Fax nummer adres Adres Hoofdgebouw Saliña Abou z/n Telefoon nummer / / Fax nummer adres

3 Pagina 3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Departamentu Salu Hubenil 13 Algemene informatie 4 Overzicht acht educatiegebieden Vakantierooster 5 Zorgstructuur 18 Eerder op vakantie 5 IB, RT & SMW 18 De school en het schoolteam 6 Computers 19 Het schooluniform 7 Boete 20 Bewegingsonderwijs 7 Huiswerk 20 De oudercommissie 8 Gedrag/omgangsregels 20 Regiegroep/ouderpanel 8 Bibliotheek 21 Ziekte bij leerkrachten 8 Airco groep 4 21 Brieven voor ouders 8 Groep 8: eindtoets en yearbook Adreswijziging 8 Nieuwsbrief 22 Schoolverzekering 9 Informatieavond 22 Mobiele telefoons 9 Rapporten en ouderavonden 22 Schooltijden kleuterlocatie 9 Indeling van de groepen 22 Ophalen 10 adres en website 23 Schooltijden hoofdlocatie 10 Klassenouder 23 Verkeer en veiligheid 10 Speellezen 23 Eten en drinken 11 Niveaulezen 23 De verjaardag van uw kind 11 Documentatie 24 Haarverzorging 12 Schoolreisje 24 Vakanties 12 Sport 24 Verzuim/ziekte/leerplicht 12 Telefoonnummers 25 Kinderziekten 13 Verzoek om vrijstelling

4 Pagina 4 Algemene informatie Algemene informatie De VPCO Hieronder volgt enige informatie over het bestuur van de school. De Dr. Albert Schweitzerschool voor Funderend Onderwijs is een van de scholen, die wordt beheerd door de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO). De VPCO heeft in totaal 6 scholen onder haar beheer. Deze zijn: 1. Dr. Funderend Onderwijs Cyclus I en II. ( 2 locaties ) 2. Dr. Albert Schweitzer College VSBO: Parera 3. Dr. Albert Schweitzer HAVO-VWO. 4. Marnix school voor Funderend Onderwijs Cyclus I en II. 5. Marnix College. Locaties: Rio Canario & Cas Cora 6. Divi-Divi school. (Lom-school) De VPCO is een vereniging. Door deze bestuursvorm hebben leden inspraak in het beleid van de vereniging en de scholen. Tenminste 1 x per jaar houdt de VPCO een algemene ledenvergadering waarin besluiten genomen over het inhoudelijk en financieel beleid van de vereniging en de daartoe behorende scholen. De Vereniging kiest jaarlijks op de Algemene Leden Vergadering een bestuur, dat uit 9 leden bestaat. De huidige voorzitter is mevrouw Maghalie van der Bunt-George. De algemeen directeur van de VPCO is mevrouw Diana Lorier-Kooi. Iedereen die kinderen op een VPCO school heeft is gewoon of buitengewoon lid van de vereniging en betaalt voor het lidmaatschap jaarlijks een contributie. De contributie moet voldaan zijn vóór eind mei voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar/schooljaar. Het adres van het VPCO-kantoor is Pimpiriweg 34 (P.O. Box 3555) Tel / / Fax Uw eventuele vragen over de contributie kunt u het beste per mail stellen via De VPCO heeft ook een eigen website: De Dr. Albert Schweitzerschool voor FO / Identiteit U heeft gekozen voor de Dr. Albert Schweitzerschool voor Funderend Onderwijs: een school waar onderwijs wordt gegeven vanuit een Protestants-Christelijke visie. Een school die ervoor kiest om naast het gewone onderwijsaanbod diverse activiteiten te organiseren en hierdoor bij te dragen aan de totale vorming van het kind als mens. Een school waar ouders ook een belangrijke bijdrage leveren aan het totale functioneren van de school.

5 Pagina 5 Eerste schooldag: donderdag 7 augustus 2014 Tussenvakantie: maandag 6 t/m vrijdag 10 oktober 2014 Vakantierooster Dia di Pais Kòrsou: vrijdag 10 oktober 2014 Kerstvakantie: vrijdag 19 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015 Kinderkarnaval: maandag 9 februari 2015 Grote karnaval; maandag 16 februari t/m vrijdag 20 februari 2015 Paasvakantie: woensdag 1 april t/m vrijdag 10 april 2015 Koningsdag: maandag 27 april 2015 Extra vrije dagen: dinsdag 28 april t/m donderdag 30 april 2015 Dag van de arbeid: vrijdag 1 mei 2015 Hemelvaartsvakantie: donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei 2015 Grote vakantie: maandag 6 juli t/m Voor de volledigheid wijzen wij woensdag 5 augustus 2015 u op het volgende: Mocht u buiten de vakanties om met uw kind(eren) het eiland willen verlaten, dan wijzen we u op de problemen die op het vliegveld kunnen ontstaan. Zonder schriftelijke toestemming van de leerplichtambtenaar kan uw kind het eiland niet verlaten. De gang van zaken is als volgt: U gaat ruim op tijd (uiterlijk 4 weken van te voren) naar de groepsleerkracht om te melden dat u buiten de vakanties om op vakantie wilt gaan. Vervolgens dient u een schriftelijk verzoek in bij de schoolleiding waarin u duidelijk uitlegt waarom u eerder weg wilt. Binnen drie werkdagen is het verzoek in behandeling genomen en kunt u het (indien het is toegekend) bij de administratie van de school weer ophalen. Hiervoor gelden een aantal regels wat betreft het aantal op te nemen dagen en de reden waarmee u aanspraak kunt maken op deze dagen. Dit regelement is nog niet afgerond. Zodra dit is vastgesteld kunt u dat terug lezen op onze website. Hiermee gaat u naar de UOW (leerplichtinstantie) in het Bon Bini Business Center. Deze instantie bepaalt of uw verzoek wordt gehonoreerd en zal bij een positief besluit u een formulier geven waarmee u op het vliegveld door de emigratie komt. Wilt u meer weten, ga dan even bij de administratie langs.

6 Pagina 6 De school en het schoolteam Bij de start van het schooljaar zitten er ongeveer 700 kinderen op onze school. Er zijn 25 groepen. Elk leerjaar heeft 3 parallelgroepen. Leerjaar 4 heeft 4 groepen. Het team bestaat uit 32 leerkrachten. Bij afwezigheid van het managementteam is mw. Daralice Vieira Barreto, mw. Lidia Riley en mw. Raksha Devid. Het schoolteam K = kleuterlocatie H = hoofdgebouw Directeur Kim de Vos K & H Adjunct directeur Jessica IJff Groep 1A Marisol Eisden K Groep 1B Diomar Profas K Groep 1C Annette Escolastica K Groep 2A Dayanara Petrona K Groep 2B Josée Verkerk K Groep 2C Nanna Limburg K Groep 3A Marlin Swalef K Groep 3B Olga Testing H Groep 3C Essi De Windt H Groep 4A Simona Jacobs H Groep 4B Irene Mariana H Groep 4C Angela Guzmán H Groep 4D Elianne van Lindenberg H Groep 5A Charlene Kraal H Groep 5B Jesselina Silberie H H & K Groep 6A Joyce Reijnen H Groep 6B Lonneke Booij H Groep 6C Nadine Roberts H Groep 7A Tim Paap H Groep 7B Anneloes Immink H Groep 7C Karin Verhaar H Groep 8A Carine Evertsz H Groep 8B Gigi Anasagasti H Groep 8C Jessica van Musscher H ICT Luuk van der Wolde H IB Raksha Devid H RT Lidia Riley H Engels Emmy Hermsen H Spaans George Guardiola H Papiamentu Elmari Senior Systeembeh. Ramon Giribaldi Secetaresse Daralice Vieira Barreto H H H Groep 5C Maaike Mees H Onderwijsa ss. Lucèle La Bast K SMW Evita Held H&K

7 Pagina 7 Het schooluniform Het uniform van onze school bestaat uit een poloshirt met het schoollogo erop geborduurd. De kleuren voor de polo s zijn respectievelijk voor: Groep 1 en 2: Wit Groep 3 en 4: Lichtblauw Groep 5 en 6: Groen Groep 7 en 8: Turquoise Daaronder dragen de kinderen een effen donkerblauwe rok of broek met een minimale lengte net boven de knie. Het dragen van schoenen, gympen/kedsen of sandalen met sokken is verplicht. Sokken moeten zichtbaar zijn, dus geen voetjes. Uniform betekent gelijkheid. In dit geval van schoolkleding. We willen u dan ook vriendelijk verzoeken om uw kind conform de afspraken te kleden. Jongens dragen geen oorbellen en dikke kettingen. We stellen het op prijs wanneer uw zoon netjes gekapt op school verschijnt. Dus geen staartje/strepen, kraaltjes, vlechtjes of gebleekte/geverfde haren. Wilt u uw kind geen dure sieraden omdoen? Wanneer de kleding niet in orde is, zal telefonisch contact met u worden opgenomen. U dient dan voor correcte kleding te zorgen. De polo s zijn te bestellen bij Stacey Embroidery telefoonnummer , het adres is Pater Euwensweg 62.en kosten Naf. 20,- per stuk. Bewegingsonderwijs voor de kleuterlocatie De kinderen van de groepen 1 en 2 moeten dichte schoenen en een korte broek aan op de dagen dat de groep van uw kind bewegingsonderwijs heeft. Twee keer per week wordt er gym gegeven in de Koepel. Bewegingsonderwijs voor de hoofdlocatie De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen gym in het gymlokaal of op het bijhorende sportveld en hebben hiervoor een uniform. Voor de gymles zijn een school t-shirt + gymshort verplicht. Uw kind mag in de zaal op gymschoenen of op blote voeten gymmen. Als uw kind geen gymkleding bij zich heeft, wordt er niet gegymd. Na afloop van de les gaan de kinderen zich omkleden. In de hogere klassen kunnen de kinderen deodorant meenemen. Heeft uw kind geen uniform polo bij zich voor na het gymmen, wordt er ook niet mee gegymd. Het gym uniform is verkrijgbaar bij: Happy Clothes aan de Schottegatweg Oost 132 B, telnr: Kosten: Naf. 20,00 De openingstijden zijn van 10:00 uur tot 18:00 uur.

8 Pagina 8 De oudercommissie Onze school heeft sinds begin schooljaar 1976/1977 officieel een oudercommissie. U zult zich misschien afvragen welke taken de oudercommissie heeft. De oudercommissie werkt mee aan de belangen van de school. Dit vergroot het contact tussen de ouders en de school, waarbij de oudercommissie werkt binnen de regels van het huishoudelijke reglement. De oudercommissie bestaat uit minimaal 5 leden en maximaal 13 leden. Uit deze leden worden een voorzitter, penningmeester, secretaris en gewone leden gekozen. Zij helpen en ondersteunen o.a. met de jaarfeesten, organiseren/meehelpen met uitstapjes, fundraising activiteiten, sponsors benaderen en contact met de ouders onderhouden. Mocht u klachten hebben over het één of ander, geeft u dit eerst door aan de leerkracht van uw kind en eventueel daarna aan de leiding van de school. Regiegroep/Ouderpanel We vinden uw mening heel belangrijk. Daarom hebben we een ouderpanel en een regiegroep. Elke ouder kan zich aanmelden voor het ouderpanel via Uw ontvangt dan vijf keer per jaar een uitnodiging voor het invullen van een digitale ouderenquête. Daarnaast worden sommige ouders van het ouderpanel uitgenodigd voor de regiegroep. Deze groep ouders vergaderen drie keer per jaar, met als doel het vergoten van de ouderbetrokkenheid op school. Ziekte bij leerkrachten Het kan voorkomen dat een leerkracht ziek wordt. De groep wordt dan in principe opgevangen door een invalleerkracht. Het kan soms zijn dat de groep verdeeld wordt, maar wij zullen dit proberen te voorkomen. Mochten er meerdere leerkrachten ziek zijn op één dag, dan kan het ook voorkomen dat een groep naar huis wordt gestuurd. In het laatste geval gaat dit in samenspraak met het schoolbestuur en de inspectie. Brieven voor ouders Alle brieven van de school gericht aan de ouders zoveel mogelijk per mail verstuurd. Indien u deze niet ontvangt, graag melden bij de secretaresse en/of middels mail: Adres- of wijziging Mocht u in de loop van het schooljaar verhuizen of een nieuw mail adres krijgen, wilt u dan het nieuwe (mail)adres en telefoonnummer ook op school doorgeven? Indien er met uw kind iets ernstig is gebeurd kunnen wij u onmiddellijk bereiken. Geeft u ook de telefoonnummers van uw werk door. Mocht u het eiland voorgoed verlaten, geeft u dit dan schriftelijk door aan de administratie en de betreffende leerkracht.

9 Pagina 9 Schoolverzekering Er is door de school een ongevallenverzekering afgesloten bij Gardian. Deze verzekering dekt tot een bedrag van Naf. 500,- kosten bij ongevallen tijdens schooltijd, excursies, kampen en overige door school georganiseerde activiteiten. Eventuele kosten boven dit bedrag komen voor rekening van de ouders. Let wel: materiele schade aan b.v. kleding, bril, horloge vallen hier niet onder. Wij raden u aan een aanvullende verzekering af te sluiten. U kunt zich hiervoor het beste laten adviseren door een verzekeringsadviseur. Mobiele telefoon en electronische spelletjes (gameboys, PSP, DS, etc) In verband met o.a. cyber pesten, eventuele diefstal of (orde) storingen heeft de directie in overleg met het schoolbestuur de beslissing genomen, om mobiele telefoons en elektronische spelletjes te verbieden op school. Hier wordt alleen vanaf geweken met uitzonderlijke toestemming van de leerkracht. Mocht uw kind toch een mobiele telefoon of een elektronisch spel bij zich hebben dan wordt deze ingenomen en ingeleverd bij de leerkracht. Aan het eind van de dag kan deze op weer worden opgehaald bij de leerkracht. Wanneer uw kind van mening is dat er gebeld moet worden, dan geschiedt dat via de leerkracht. De groepsleerkracht geeft dan toestemming om bij de administratie te bellen. De school is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan één van de bovengenoemde apparaten. De schooltijden op de kleuterlocatie De bel gaat om 7.15 uur voor de groepen 1 en 2 en de school eindigt om uur. De leerkracht registreert te laat en verzuim. Om 7.00 uur gaat de hoofdpoort open en is er toezicht op het schoolplein. Twee leerkrachten lopen dan wacht. Mocht u iets willen bespreken met de wachtlopende leerkrachten, maak dan even een afspraak met de desbetreffende leerkrachten voor op een ander tijdstip. Om uur gaat de poort open, dan kunt u uw kind ophalen bij de klas. Om uur gaan de kinderen buiten op de bank zitten en wachten daar op hun ouders. Wij vragen u om uw kind vóór uur op te halen. Er is dan geen toezicht meer en uw kind is vanaf die tijd ook niet meer verzekerd.

10 Pagina 10 De poort van de onderbouwlocatie gaat om 7.30 uur op slot. Dit doen wij in verband met de veiligheid. Mocht u per ongeluk één keer te laat komen, dan maken wij de kleine poort aan de kant van de zandbak open. U kunt dan even op ons belletje drukken die aan de binnenkant van de uiterst rechtse pilaar zit. Blijft u even wachten tot de poort open gaat en laat uw kind niet alleen achter voor een gesloten poort. Bij drie keer te laat komen volgt een schriftelijke waarschuwing. Na drie waarschuwingen nemen we contact op met de ouders. Het ophalen Bent u vóór uur op school, wilt u dan buiten het hek wachten? Aub niet voor de groepen gaan staan. Om uur kunt u gerust uw kind bij de groep ophalen. Indien uw kind door een ander wordt opgehaald of met een vriendje mee gaat, wilt u dit van tevoren even aan de leerkracht doorgeven. Persoonlijk, per briefje of per telefoon. Mochten wij geen bericht hebben gehad dat uw kind met een ander mee gaat naar huis, dan geven wij uw kind ook niet mee. De schooltijden op de hoofdlocatie De eerste bel gaat om 7.10 uur. De kinderen gaan dan in de rij staan. Om 7.15 zijn de groepen binnen en gaan de lessen beginnen. De kinderen die te laat zijn, lopen direct door naar hun eigen klas. De leerkracht registreert te laat en verzuim. Bij drie keer te laat komen volgt een schriftelijke waarschuwing. Na drie waarschuwingen nemen we contact op met de ouders. De school gaat om uur uit. Om gaat de eerste bel voor groep 3, 4 en 5. Om uur volgt de tweede bel voor de groepen 6, 7 en 8. Wij verzoeken u om bij de poort of de boom te blijven wachten totdat uw kind naar buiten komt. Gelieve uw kind niet te laten wachten. U kunt zelf plaatsnemen op de bankjes aan de zijde van de parkeerplaats. Dit om de klas niet af te leiden. Verkeer en veiligheid van uw kind Wij vragen u vriendelijk maar toch dringend om de nevenweg van de goede kant in te rijden!! Maak gebruik van de parkeervakken en parkeer niet op de berm of het trottoir. Deze zijn echt voor de voetgangers. Wanneer uw kind nog jong is, wilt u het natuurlijk op het schoolplein afzetten.parkeer uw auto zodanig dat het overige verkeer er geen hinder van ondervindt. Zoals u weet ligt het hoofdgebouw naast een drukke verkeersweg. Om verkeersopstoppingen te voorkomen, verzoeken wij u 's morgens na het afzetten van de kinderen direct door te rijden. Wij verzoeken bij het ophalen gebruik te maken van de parkeervakken. U mag niet stoppen en parkeren op het zebrapad. Houd er rekening mee dat u niet de enige bent die zijn kind komt ophalen.

11 Pagina 11 Eten en drinken op school Elke ochtend krijgen de leerlingen gelegenheid om iets te eten en te drinken. Wilt u uw kind een tas of koffertje (voorzien van naam) met iets te eten mee geven. De kinderen in groep 1 en 2 krijgen een half uurtje om te eten. U hoeft alleen een boterham, een thermos met drinken en/of een stukje fruit mee te geven. Het is geen ontbijt, maar een tussendoortje. Ontbijten moeten de kinderen thuis doen, voor ze naar school komen. In de thermosfles kunt u het water of juice doen. Geeft u alstublieft ook een doekje (onderlegger) mee in de tas, waar uw kind vanaf kan eten tijdens de eetpauze. Dit is hygiënischer en het eet ook gezelliger. De kinderen mogen geen snoep, chips, kauwgom of lolly s mee naar school nemen. Dit wordt van hen afgenomen en om uur weer aan de ouders mee naar huis gegeven. Om 9 uur wordt er in de groepen 3 t/m 8 even gepauzeerd om wat te eten en drinken. Dit gebeurt gewoon in de groep. Voor de hygiëne willen wij graag dat ook alle kinderen een doekje meenemen dat ze op hun tafel kunnen leggen voordat ze gaan eten. Wij gaan ervan uit dat snoepgoed en blikjes fris thuis blijven; op school nemen we 'iets gezonds'. Tussen 9.15 en 9.45 uur heeft de hoofdlocatie pauze. De pauze zal als volgt verlopen. De groepen 3 t/m 5 eten in de klas terwijl de groepen 6 t/m 8 buitenspelen. Om 9.30 uur wisselen zij. Tijdens deze pauze lopen er steeds voldoende teamleden wacht. Hiervoor is er een speciaal wachtrooster. De groepen 1 en 2 spelen buiten en hebben een eigen lesrooster. De verjaardag van uw kind De verjaardag van uw kind is een grote belevenis voor hem/haar. U als ouder kunt de verjaardagsviering in de klas heel feestelijk verzorgen en toch nog meehelpen aan o.a. de preventie van cariës aan het (melk)gebit. Vandaar ons verzoek om uw kind geen snoep te laten trakteren, maar in plaats hiervan iets hartigs. Kunt u a.u.b. van tevoren even met de leerkracht overleggen wat en wanneer u wilt trakteren. Het komt vaak voor dat er meer dan één kind op een dag jarig is en zijn/haar verjaardag wil vieren. Er wordt voor het kind gezongen en daarna mag het uitdelen in de klas. Het kind mag ook nog even langs de klassen naar de andere leerkrachten. Daarom vragen wij om de traktatie eenvoudig te houden. Enkele tips zijn: zoute kaascrackers, toastjes met hartig beleg, zakje popcorn of chips, cupcake, klein pasteitje of kroketje, satéstokje met kaasje, worstje, druif enz. Geen taart of cadeautjes a.u.b. Als u het feestelijk opmaakt, zal het zeker bij de kinderen in de smaak vallen. Vanaf de groepen 3 gaan de jarigen alleen naar de leerkrachten uit de parallelgroepen. Het hoofdgebouw heeft veel groepen en het is te storend wanneer de jarigen bij alle groepen langsgaan om te trakteren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

12 Pagina 12 Haarverzorging Voorkomen is beter dan genezen, maar helaas komt het probleem van de luizen nog maar al te vaak voor. Kenmerken zijn: * Veel krabben op het hoofd. * Witte piepkleine eitjes in het haar vlak boven de hoofdhuid, bij de haarwortels en achter de oren. Mocht u ontdekken dat uw kind luizen heeft, dan moet u hem/haar meteen behandelen. De luizen breiden zich op school zeer snel uit. Kijk broertjes en zusjes en uzelf ook even na. Als u luizen ontdekt, waarschuwt u ons dan en als er kleine broertjes/zusjes zijn die op een speelschooltje zitten, waarschuwt u dit schooltje ook meteen. U kunt bij de botika / apotheek speciale shampoo of lotion kopen om uw kind te behandelen. Na het behandelen moet u het haar uitkammen met een stofkam, zodat de dode luizen en neten (eitjes) verwijderd worden. Zo kunt u nagaan of uw kind hierna weer nieuwe luizen heeft opgelopen. Thuis moet u ook alle lakens en slopen uitkoken, van alle gezinsleden. Vergeet de auto niet te stofzuigen, daar kunnen ook luizen in zitten. Wanneer we op school constateren dat uw kind luizen heeft, wordt u door de leerkracht hiervan op de hoogte gebracht. U wordt verzocht uw kind te behandelen en regelmatig te blijven controleren.. Vakantie Alle scholen hebben hetzelfde vakantierooster. Wij willen graag dat u hiermee rekening houdt bij het voorbereiden van uw vakanties naar het buitenland. De kinderen mogen in principe niet buiten de vakantie om van school gehaald worden voor buitenlandse vakanties. Vanaf 4 jaar zijn de kinderen leerplichtig en vakantie tijdens de schooldagen komt de ontwikkeling van uw kind niet ten goede. Op bladzijde 5 van deze schoolgids treft u het vakantierooster aan. Ook leggen we u op blz. 2 de procedure uit die u moet volgen wanneer u buiten een vakantie om met uw kind op vakantie wilt gaan. Het zou nog voor kunnen komen dat de overheid extra vrije dagen inlast, dit wordt kenbaar gemaakt middels de kalender op de website. Er zullen studiedagen worden georganiseerd voor de leerkrachten. Het kan dus voorkomen dat uw kind vrij zal krijgen door deze studiedagen. Zie hiervoor de kalender op de website. Verzuim/ziekte/leerplicht Er is een wettelijke leerplicht voor kinderen van 4 t/m 18 jaar. Wij verzoeken u uw kind zo weinig mogelijk onder schooltijd thuis te houden. Wanneer uw kind ziek is, stellen we het op prijs, dat u ons dit meldt.

13 Pagina 13 Kinderziekten Als uw kind een besmettelijke kinderziekte heeft, verzoeken wij in overleg met de dokter te bepalen of en hoelang uw kind thuis moet blijven. Bij waterpokken kunt u uw kind weer naar school laten gaan wanneer de blaasjes ingedroogd zijn. Departamentu Salu Hubenil De DSH komt 2x per jaar op school. Middels een brief wordt u hiervan op de hoogte gebracht. De kinderen van 4 / 5 jaar en 10 / 11 jaar krijgen een vaccinatie. Ze worden ook gecontroleerd op ogen, lichaamshouding en gewicht enz. Het onderwijs Hier treft u een overzicht van de leerstoflijn bij ons op school. Het is een leerstoflijn die loopt van groep 1 t/m 8. Tijdens de informatieavonden aan het begin van het schooljaar zal de groepsleerkracht meer specifieke informatie geven. De school streeft naar ontwikkelingsgericht onderwijs. Alle schoolvakken worden onderverdeeld in 8 educatiegebieden. De acht educatiegebieden Het Funderend Onderwijs is gebaseerd op acht educatiegebieden. 1 Taal, Geletterdheid en Communicatie TGC Alles wat te maken heeft met taal en communicatie, zowel mondelinge taal als schriftelijke taal (Luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid) 2 Rekenen en Wiskunde Re/Wi Brengt het kind in gelegenheid om de wereld te leren kennen en structureren. Om relatie te leren zien en uit te drukken in abstracte symbolen. (Tellen en getalbegrip, bewerkingen, meten, meetkunde) 3 Mens en maatschappij MM Relatie van de mens en zijn gemeenschap en daarna zijn relatie met de rest van de wereld. 4 Mens, natuur en technologie MNT Alles wat te maken heeft met de mens in samenwerking met de natuur en de techniek. 5 Cultureel artistieke vorming CAV Alles wat te maken heeft met kunst en expressie. (Muziek, drama, dans, manuele expressie en visuele kunst) 6 Bewegingsonderwijs en Gezonde Levensstijl BO

14 Pagina 14 6 Bewegingsonderwijs en Gezonde Levensstijl BO Het kind wordt bewust van hoe zijn/haar lichaam functioneert en hoe belangrijk zijn/haar gezondheid is. 7 Sociaal-emotionele ontwikkeling SEO Het proces dat een kind leert leven en meeleven met anderen. Het kind vormt zijn zelfbeeld en het beeld van anderen. 8 Algemene mensvorming (Godsdienst) LBV Het aanschouwen van de schepping en de schepper. Het kind leert om alles om zich heen te analyseren, te observeren en te respecteren. Alle leerkrachten werken iedere dag met een rooster waarop de bovenstaande educatie gebieden aan de orde komen. De kinderen worden gestimuleerd/geprikkeld om spelenderwijs tot zelfontdekking en zelfstandig (ver)werken te komen. De leerkrachten begeleiden dit proces. Elk kind wordt begeleid op zijn eigen niveau, hetzij in groepsvorm of individueel. Een kind dat al kan lezen, schrijven of rekenen in groep 1/2 wordt hierin verder begeleid en hoeft niet opnieuw te beginnen in groep 3 maar gaat door waar hij gebleven is. In de groepen 1 en 2 worden de kinderen voorbereid op het lezen, schrijven, rekenen en de taal. Er is tevens aandacht voor de sociaal-emotionele, Christelijke vorming en culturele artistieke ontwikkeling. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van onder andere de methodes en werkmappen Trampoline, Alles Telt, Leefstijl, Kijkbijbel en Fonemisch bewustzijn. Taal TGC De instructietaal op onze school is Nederlands. Het taalonderwijs in groep 3 is geïntegreerd in de leesmethode. In groep 4 t/m 8 gebruiken wij de methode Taal actief. In de tweede helft van groep 4 wordt voorzichtig begonnen met het houden van spreekbeurten. De bedoeling is dat de kinderen deze spreekbeurten zo zelfstandig mogelijk voorbereiden; uiteraard is uw begeleiding hierbij nodig. Lezen TGC Groep 3 gebruikt de methode Veilig Leren Lezen De kinderen wordt het lezen aangeleerd. In de groepen 5 t/m 7 wordt de methode Grip op lezen gebruikt voor begrijpend lezen.

15 Pagina 15 Voor het speellezen en niveaulezen kunt u zich opgeven als ouder om te helpen. Hiervoor is team ook volop bezig om dit middels een andere aanpak vorm te gaan geven. Rekenen Re/Wi Wij maken gebruik van de methode Alles telt in de groepen 1 t/m 8. Dit is een reken en wiskunde methode. Rekenen & Wiskunde vergt van de kinderen en van de leerkrachten andere vaardigheden. In een goede rekenles dient de leerkracht te kijken naar het proces dat een kind doormaakt en niet alleen naar het antwoord dat een kind geeft. In iedere les zit een stuk interactie, waarbij de kinderen zelf oplossingswijzen aandragen. De leerkracht staat niet meer te 'doceren' maar moet de kinderen begeleiden in het zoeken naar oplossingen en hun ontwikkelingsproces. Deze methode biedt zowel verdiepings- als remediëringsstof. Het is toegespitst op zowel de leerlingen die extra aandacht nodig hebben als op de leerlingen die al goed zelfstandig kunnen werken. Schrijven TGC Voor het vak Schrijven gebruiken we de methode Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij de methode Veilig Leren Lezen. In groep 3 schrijven de kinderen met een potlood. In groep 4 gaan ze halverwege het schooljaar een vulpen gebruiken. De leerlingen van groep 5 t/m 8 moeten ook met een vulpen schrijven. Deze dienen de leerlingen zelf aan te schaffen. Engels en Spaans TGC In de groepen 7 en 8 wordt Engels en Spaans gegeven. De methode die gebruikt wordt voor Spaans is Yo hablo Español en voor Engels wordt de methode Real English gebruikt. Deze lessen worden verzorgd door vakleerkrachten. Papiamentu TGC Voor de groepen 3 t/m 8 hebben we een vakleerkracht Papiamentu. Het vak is verplicht en telt mee op de middelbare school bij de overgang. Daar is het ook een examenvak. Papiamentu is ook een onderdeel van de Eind Funderend Onderwijs (EFO)Toets groep 8 en het telt net zo zwaar als de Nederlandse taal. De methodes die gebruikt worden zijn Salto, Fiesta di Idioma en Papiamentu nos idioma. Wij raden u aan een woordenboek aan te schaffen voor uw kind en het boek Buki di oro is ook een aanrader. Tevens maken wij gebruik van een eigen woordenlijst die te koop is bij de secretaresse van school. Deze lijst is geschikt voor de groepen 6 t/m 8.

16 Pagina 16 Zaakvakken MNT Voor de zaakvakken gebruiken wij de volgende methodes: - Aardrijkskunde: Groep 6: atlas en FMS boekjes en Ontdek Curacao boek. Groep 7 en 8 gebruiken de methode Geobas. - Geschiedenis: Groep 6: Mensen van vroeger. ( FMS-boekjes ) Groepen 7 en 8 gebruiken de methode Bij de tijd aangevuld met brieven van FMS. - Kennis der natuur: Groep 6 en 8 Naturantil. Groep 7 gebruikt de methode: Natuurlijk. Maatschappijleer MM Op het rooster wordt ook maatschappijleer aangegeven. Er wordt gesproken over normen en waarden. We gebruiken de methode Balor di tin balor. Godsdienst LBV Elke dag leest de leerkracht een Bijbelverhaal voor. We gebruiken de methode Startpunt. Er worden ook liedjes aangeleerd. Er worden gesprekken gevoerd over normen en waarden. We hopen de kinderen op deze manier een christelijke visie bij te brengen. Elke eerste maandag van de maand is er op het schoolplein een maandopening. We staan dan met z'n allen op het schoolplein. Het is een kort samenzijn waarin we samen bidden, zingen en luisteren naar een verhaal uit de bijbel. De maandopening begint om 7.15 uur en is om 7.30 uur afgelopen. Lichamelijke oefening BO De groepen 1 t/m 5 hebben twee keer per week gymnastiekles en de groepen 6, 7 en 8 één keer per week. De lessen vinden op het sportveld en in de gymzaal plaats. Wilt u er op letten dat de kinderen vanaf groep 3 op de desbetreffende dag gymkleding (korte broek, het gym t-shirt en gymschoenen) meenemen? De lessen worden verzorgd door stagiaires of door de eigen groepsleerkracht.

17 Pagina 17 Verkeer GL Het vak verkeer wordt in de lagere groepen op een heel eenvoudige manier geïntroduceerd. In groep 6 en 7 wordt aan de hand van de methode veilig op weg dieper op de stof ingegaan. In groep 7 wordt het verkeerspark bezocht en de kinderen leggen in de maand juni het verkeersexamen af. Muziek en tekenen CAV Muziek en tekenen worden door de eigen leerkracht gegeven. Documentatie TGC MNT MM Veel aandacht wordt op onze school besteed aan het zelfstandig opzoeken en verwerken van allerlei informatie. Het is een verlengstuk van de zaakvakken. De leerlingen van groep 6 t/m 8 krijgen eenmaal per week docu. Ze leren hoe ze onderwerpen kunnen opzoeken, hoe zij korte verslagen moeten maken, als voorbereiding op het maken van scripties op de scholen voor het voortgezet onderwijs. De verslagen kunnen ook gebruikt worden als spreekbeurt. Ook hier zijn hulpouders van harte welkom.

18 Pagina 18 Zorgstructuur Er ligt een nieuw zorgplan. Het is de bedoeling dat dit plan de komende jaren gefaseerd wordt ingevoerd. Deel van de zorg wordt vastgelegd in groepsplannen. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor deze groepsplannen. Ze worden hierin begeleid door de IB-er. We willen dat drie keer per jaar alle groepen worden doorgesproken. Deze groepsbesprekingen zijn voor de IB-er en de leerkrachten.. Op deze manier willen beter leren omgaan met de verschillen tussen de leerlingen in de groepen. Interne begeleider De IB-er van onze school is juf Raksha Devid. Zij bewaakt de zorgstructuur binnen onze school en houdt contacten met zowel ouders als externe deskundigen. Haar mail adres is: Remedial teaching De Remedial teacher van onze school is juf Lidia Riley In overleg met de leerkrachten wordt bekeken welke leerlingen in aanmerking komen voor deze begeleiding. Het gaat om specifieke taal, lees en rekenbegeleiding. U krijgt van de leerkracht te horen of uw kind begeleiding krijgt van de RT. Haar mail adres is: Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Onze schoolmaatschappelijkwerkster is mw. Evita Held. Zij is één á twee keer per week aanwezig op school Zij heeft de volgende hoofdtaken: - Ondersteunen van de school in het bieden van de noodzakelijke zorg door het mee helpen vormgeven van de zorgstructuur, het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, het adviseren van leerkrachten en het intern begeleiden en het ontplooien van activiteiten in het kader van het voorkomen van sociale problemen bij kinderen. - Bieden van kortdurende hulpverlening aan leerlingen en/of ouders. - Vervullen van de brugfunctie tussen de school en de (jeugd)hulpverlening in de vorm van verwijzing. - Neemt deel aan het intern zorgoverleg/ leerlingenbespreking op school. - Denkt mee over de hulp aan zorgleerlingen. - Kent de sociale kaart en kan ouders en de school zo nodig naar de juiste hulpverlener verwijzen. - Neemt deel aan netwerkoverleg. U kunt haar bereiken op telefoonnummer: of per mail:

19 Pagina 19 Computers in de school De Dr.Albert Schweitzerbasisschool gaat ook mee in de vernieuwingen die nu plaats vinden in de maatschappij en onderwijs. De school maakt gebruik van een netwerk. Alle computers binnen de school zijn verbonden met een centrale server. Alle leerkrachten kunnen hun informatie over een leerling via ParnasSys (een digitaal leerlingvolgsysteem) in de computer zetten. De uitslagen van de Cito-toetsen, oudergesprekken en rapportcijfers komen er ook in. We kunnen zo ieder kind apart volgen in zijn of haar ontwikkeling. Computerlokaal Onze school heeft een prachtig nieuw ingericht computerlokaal. met vijfendertig computers. Alle groepen werken volgens een vast rooster aan de computers. Wij starten vanaf de groepen 1 en 2 met het gebruiken van de computers in het computerlokaal. Zij komen samen met hun leerkracht één keer in de veertien dagen een half uurtje "computeren".hiervoor vragen we ieder jaar hulp aan enkele ouders. Tijdens deze lessen besteden we o.a. aandacht aan de muisvaardigheden. Ook zijn we bezig met voorbereidend lezen en rekenen. De groepen 3, 4, 5 en 8 komen éénmaal per week in het computerlokaal. Hun leerkracht geeft hen dan les. Meestal gaan ze dan werken met een reken-, lees-, taal- of een educatief programma. De groepen 6 en 7 komen tweemaal in de week naar het computerlokaal. Hun eigen leerkracht geeft dan één keer les. Het andere uur wordt gegeven door de ICT- coördinator. Ze krijgen dan les in diverse ICT-vaardigheden. U kunt hierbij denken aan Paint, Word, PowerPoint of Excel. Ook wordt de prachtige wereld van het Internet verkend. De leerlingen hebben hun eigen map waarin ze hun opdrachten kunnen opslaan. Hier kunnen ze in hun eigen groep ook mee werken. De wereld rond het Internet is boeiend, maar er kleven ook schaduwkanten aan. De leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 worden op deze gevaren gewezen. Zij ondertekenen een zogenaamd Internetcontract. Computers in de groepen Elke groep beschikt over twee laptops waar de kinderen zelfstandig mee werken.

20 Pagina 20 Boete De kinderen in de groepen 3 t/m 8 krijgen soms een boek in bruikleen van de school. De boeken zijn allemaal voorzien van een schoolstempel. Indien een boek beschadigd is, moet daar een boete voor betaald worden. Als een boek kwijt is geraakt, moet het hele boek worden vergoed. U krijgt van de leerkracht schriftelijk medegedeeld hoeveel het boetebedrag is. Wees zuinig op de boeken. Zorg er voor dat de thermosfles niet in de tas bij de boeken zit. Huiswerk Vanaf groep 4 krijgt uw kind huiswerk. In de hogere klassen is er meer huiswerk dan in de lagere klassen. Wij adviseren u met uw kind een afspraak te maken dat eerst het huiswerk gemaakt moet worden en dat er daarna tijd voor andere dingen is. Omgangsprotocol Wij willen de leerlingen bewust maken over hoe ze met elkaar moeten omgaan. Wij geloven dat als een kind met plezier naar school komt hij/zij zich daar veilig voelt. Pesten is gedrag dat min of meer bewust is gericht op één of meer kinderen en dat tot doel en gevolg heeft, dat degene die gepest wordt zich gekwetst en/of buitengesloten voelt. Om hier preventief op in te spelen worden er diverse SOVA (sociale vaardigheid) lessen gegeven door SMW en/of leerkracht. Hierbij wordt ingespeeld op wat goed gaat. Wat aandacht krijgt, groeit! Gedrag Wij verwachten dat de kinderen met respect omgaan met andere kinderen en volwassenen. We hanteren het systeem van waarschuwingen. Indien noodzakelijk zal de leerkracht en/of directie de ouders oproepen voor een gesprek. Bij 3 waarschuwingen van de directie volgt mogelijk een schorsing.

21 Pagina 21 Bibliotheek De school heeft een eigen bibliotheek. De groepen gaan elke week volgens rooster hier naar toe. U kunt er op toezien dat uw kind ook daadwerkelijk leest. De boeken worden meegegeven in een plastic zak met naam. Bij schade of vermissing van plastic zak of boek moet er boete betaald worden. Het uitleensysteem is geautomatiseerd en wordt geregeld door de ouders. Ook hier kunt u zich voor opgeven. De groepen 1 en 2 hebben ook een eigen bibliotheek en die heet de Reuzenlezers. Het doel is om de taalontwikkeling en de belangstelling voor boeken te stimuleren. Neemt u a.u.b. elke avond de tijd om uw kind uit het biebboek voor te lezen. Deze boeken worden ook meegegeven in een plastic zak met naam. Bij schade of vermissing van plastic zak of boek moet er boete betaald worden. Airco groep 4 In de lokalen van de groepen 4 zijn de airco s 5 jaar geleden door ouders geplaatst. Deze lokalen waren zo warm, dat er geen goed onderwijs gegeven kon worden. Dit project kon alleen slagen door middel van een pagatino-systeem. De ouders van de groepen 4 betalen per jaar een bedrag voor de kosten van de elektriciteit. Groep 8: Eind Funderend Onderwijs Toets (EFO toets) In de maand mei maken alle leerlingen van de groepen 8 de EFO toets. Tijdens het laatste rapport in groep 7 ontvangt u een pré-advies wat betreft het uitstroomprofiel. Bij het eerste rapport in groep 8 ontvangt u wederom een pré-asvies. In februari ontvangt uw kind een eind advies van de school. Dit wordt door de directie in overleg met de leerkracht gegeven. In de maand april ontvangen de leerlingen het definitieve advies. Dit is: VSBO, HAVO, VWO of AGO (Arbeids Gericht Onderwijs). De leerkrachten van de groepen 8 houden u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Yearbook groep 8 Alle groep 8 leerlingen krijgen aan het eind van de basisschool een yearbook. Dit boek laat foto s zien uit hun schoolperiode. Daarin vertellen de leerlingen van groep 8 hun ervaringen. Ook de leerkrachten vertellen iets. Het is een prachtige herinnering. Dit boek wordt samengesteld door ouders en leerkrachten van groep 8. U kunt zich als ouder hiervoor opgeven. Uw hulp hierbij is van harte welkom.

22 Pagina 22 Ouders en school Nieuwsbrief, ouderpanel en ouderenquête Elke maand wordt er een nieuwsbrief door de school en oudercommissie uitgegeven. Deze wordt digitaal verzonden middels de . Hierin staat alle belangrijke informatie aangaande schoolzaken Tevens maken wij gebruik van een ouderpanel en een ouderenquête. Mocht u zich hiervoor willen opgeven, kunt u dit aangeven bij de secretaresse en/of een mail te sturen naar Informatieavond Aan het begin van het schooljaar zal elke bouw (onder-, midden- en bovenbouw) een informatieavond houden. Voor deze bijeenkomst krijgt u een uitnodiging.. Verder zullen er thema-avonden worden gehouden in samenwerking met de OC. Het is belangrijk voor u als ouder om deze avonden te bezoeken om te weten wat er in de klas gaat gebeuren en hoe u uw kind kunt begeleiden. Rapporten en ouderavonden Na rapport 1 in november en rapport 2 in maart zullen er ouderavonden (10 minuten gesprekken) gehouden worden waarin u persoonlijk met de leerkracht kunt praten over het rapport van uw kind. Afspraken maken U kunt de leerkracht van uw kind altijd benaderen voor een afspraak. U kunt een afspraak maken na 12:15 uur. Voor schooltijd zijn de leerkrachten meestal bezig met les voor te bereiden en zijn dan niet beschikbaar. Woensdag is de vergaderdag van het team. Als u een afspraak wilt maken met het MT kunt u dat telefonisch via de secretaresse doen, persoonlijk te benaderen of via . Indeling van de groepen De school evalueert aan het eind van elk schooljaar of de samenstelling van de groepen veranderd moet worden. Hierbij houden wij rekening met het aantal Papiamentstalige en Nederlandstalige leerlingen in de klas. Een gelijk aantal Nederlandstalige of Papiamentstalige leerlingen in de klas stimuleert beide talen onder de leerlingen. Wij houden ook rekening met: de leeftijd van een kind, de maximale grootte van een groep, een mix van jongens en meisjes en het sociaal emotioneel functioneren van de leerlingen. De groepssamenstelling wordt gemaakt door de leerkrachten in samenwerking met de IB-er, onder de verantwoordelijkheid van de directie.

23 Pagina 23 adres en Website Persoonlijke berichten voor de directie kunt u mailen naar: of Het adres van de website is: Ouders in de school Vele activiteiten van onze school kunnen niet worden uitgevoerd zonder de hulp van de ouders. We hopen dat u in het belang van uw kind zo nu en dan tijd kunt vrijmaken om mee te helpen. Voor uw kind is het ook prettig als u meehelpt. Klassenouder Iedere leerkracht wordt verzocht één of twee klassenouders aan te wijzen, die hem of haar helpen bij het organiseren van de activiteiten (bv bellen van ouders voor het schoolreisje, Sint of kerstfeest mee organiseren ). U kunt zich opgeven bij de klassenleerkracht. Niveaulezen Het onderstaande wordt op dit moment herzien door het team. Hierover krijgt u zo spoedig mogelijk bericht.

24 Pagina 24 Documentatie U kunt zich opgeven als docu-ouder bij de leerkracht waar uw kind in de groep zit. Schoolreisjes Elke groep maakt minimaal 2 een uitstapje. Deze uitstapjes kunnen alleen plaatsvinden als er genoeg ouders zijn die zich opgeven voor de begeleiding en het transport. Sport Elk schooljaar organiseren wij een grote sportdag voor de hele school. Deze sportdag kan alleen doorgaan bij voldoende begeleiding van ouders. U kunt zich als ouder opgeven voor die dag. Mocht u na het lezen van het informatieboek nog vragen hebben, dan kunt u zich natuurlijk altijd wenden tot de leerkrachten, secretaresse of de directie. We sluiten het informatieboekje af met een aantal belangrijke gegevens

25 Pagina Belangrijke nummers 2. Voorbeeldbrief aanvragen verlof buiten de vakantie Enkele belangrijke (telefoon)nummers Tel of fax ASFO / / Fax ASFO Computerlokaal SMW VPCO / / Fax VPCO Mocht u buiten een vakantie om met uw kind op vakantie willen, dan kunt u gebruik maken van de onderstaande tekst uit de voorbeeldbrief.

26 Pagina 26 Verzoek om vrijstelling schoolbezoek 4 en 5-jarigen Aan het managementteam van Dr. F.O Salinña Abou z/n Alhier 1. Gegevens van de aanvrager: ouder(s)/verzorger(s) Voorletter(s) en de achternaam: Adres: Telefoon (privé of werk): 2. Gegevens van de leerling Voor- en achternaam: Geboortedatum: 3. Gegevens van de gevraagde vrijstelling Aantal dagen: Reden: Gewenste datum van ingang: 4. Ondertekening Datum: Handtekening: Ingevulde formulieren moeten uiterlijk 4 weken van tevoren ingediend worden bij de schoolleiding.

27 Pagina 27 Voorbeeldbrief: Verzoek om vrijstelling schoolbezoek Aan het managementteam van Dr. F.O Salinña Abou z/n Alhier Ondergetekende:...Adres:... Tel.nr:... Verzoekt om vrijstelling schoolbezoek op grond van artikel...van de leerplichtwetgeving voor de volgende leerplichtige leerling(en) op uw school: Achternaam: Voornaam: Geboortedatum: Groep: Het verzoek is voor de periode van (eerste dag) tot en met (laatste dag). De reden van het verzoek is: Vakantie buiten de schoolvakanties, uitsluitend voortvloeiend uit de specifieke aard van het beroep van een der ouders (werkgeversverklaring overleggen), artikel... leerplichtwetgeving; 0 Verlof wegens gewichtige omstandigheden (geef een omschrijving en voeg ondersteunende stukken toe), artikel...leerplichtwetgeving; Door de werkgever in te vullen: Vakantieverklaring werkgever ten behoeve van verzoek om vrijstelling schoolbezoek Ondergetekende, directeur/personeelsfunctionaris van: Naam van bedrijf: Adres van berijf: Telefoonnummer:

28 Pagina 28 Verklaart dat de werknemer c.q. werkneemster: (naam) Bij hem in dienstverband werkt en door de specifieke aard van zijn/haar beroep geen verlof kan nemen in de voor het eilandgebied geldende schoolvakantieperiodes. Hij/zij is daarom aangewezen om vakantie te nemen in de periode van...tot en met... Redenen: Datum: Handtekening: Stempel bedrijf: Ingevulde formulieren moeten uiterlijk 4 weken van tevoren ingediend worden bij de schoolleiding.

29 Pagina 29

30 Dr. Albert Schweitzer FO school Saliña Abou z/n Telefoon hoofdlocatie: / / Telefoon kleuterlocatie: / /

Schoolgids. Johan van Walbeeckschool

Schoolgids. Johan van Walbeeckschool Schoolgids Johan van Walbeeckschool Voor Funderend Onderwijs Cyclus 1 en 2 1 Voorwoord Beste Ouders/ Verzorgers, Wanneer een kind naar school gaat betekent dat voor ouders of verzorgers het delen van verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Dhr. E. Velthuizen Directeur

WOORD VOORAF. Dhr. E. Velthuizen Directeur Inhoud WOORD VOORAF... 1 DE ORGANISATIE... 2 DIRECTIE, DOCENTEN EN VAKKEN... 4 HET VAKKENPAKKET VAN HET VSBO KLAS 3 EN 4.... 8 BEPALEN SCHOOLEXAMENCIJFER... 10 ACTIVITEITEN... 12 ALGEMENE REGELGEVING...

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Jongbloed 103 Curacao,.N.A. telefoon: 7374056 e-mail: pipitabasis@carib-online.net www.pipita.net schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Inleiding Beste ouder(s), Deze schoolgids

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. In deze gids informeren we de ouders en belangstellenden over de school, de visie en de inrichting van het onderwijs.

Nadere informatie

20122S0CHOO1LGI3DS Z o r g v l i e t

20122S0CHOO1LGI3DS Z o r g v l i e t 20122013 S C H O O L G I D S Nutsschool Zorgvliet Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van Nutsschool Zorgvliet. Deze schoolgids heeft tot doel u duidelijkheid te verschaffen over de algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school: 3 1.1 ONZE SCHOOLVERENIGING:3 1.2 HET BESTUUR:3 1.3 BOVENSCHOOLS MANAGEMENT:3 1.4 GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL DE SCHUILPLAATS :4 1.5 SCHOOLGEGEVENS:4 1.6 WAAR STAAT

Nadere informatie

Infokalender Schooljaar 2013-2014

Infokalender Schooljaar 2013-2014 OBS De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden Tel: 076-5938218 info@obsdewindhoek.nl www.obsdewindhoek.nl www.facebook.com/obsdewindhoek www.twitter.com/obsdewindhoek Infokalender Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Schoolgids o.b.s De Hietweide

Schoolgids o.b.s De Hietweide Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar 2013-2014 Schoolgids 2013 2014 VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2013 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. Basisschool De

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Dit is de kalender en informatiegids voor schooljaar 2011-2012. Veel activiteiten hebben we al gepland. Het kan echter zijn dat in de loop van het schooljaar nog wat

Nadere informatie

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9 Inhoud Een woord vooraf 2 Blz. 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 6 3. De organisatie van het onderwijs 9 4. De zorg voor leerlingen 13 5. De resultaten van het onderwijs 21 6. Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum

Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum 1 Schoolgids It Finster 2005-2006 INHOUD bladzijde: Voorwoord ---- ---3 Hoofdstuk 1 De school Naam en adres vereniging en de school ----

Nadere informatie

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Adres: Postcode: Tel: E-mail: URL: Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam 020-6640482 info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje

SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje Adres: Marktstraat 22 1521 DZ Wormerveer Telefoon: 075-6282467

Nadere informatie

Gids en schoolgids 2015-2016

Gids en schoolgids 2015-2016 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 e-mail: directie@kcsamenstroom.nl website: www.kcsamenstroom.nl Gids en schoolgids 2015-2016 Foto s Yvon van de Wassenberg 1 Telefoon Algemeen

Nadere informatie