Schooltijden Voor de volledigheid staan hieronder de schooltijden van alle groepen van dit schooljaar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooltijden 2014-2015 Voor de volledigheid staan hieronder de schooltijden van alle groepen van dit schooljaar."

Transcriptie

1 Jaargang , nr. 1 September 2014 Belangrijke data: 10 september kennismakingsgesprekken 15 september kennismakingsgesprekken 17 september oud papier 18 september studiemiddag team NA schooltijd 26 september pannenkoekenlunch, continurooster 1 oktober start Kinderboekenweek Van de schoolleider We zijn weer begonnen! Na alle voorbereidingen wachten de leerkrachten altijd vol spanning om weer te mogen beginnen. Ook voor de kinderen is het vast spannend; hoe ziet de nieuwe klas er uit, naast wie zit ik, wat gaan we allemaal doen, wat is er anders dan vorig jaar enzovoort. Elk jaar is er, ook voor u als ouders weer het een en ander veranderd en zijn er nieuwe dingen. In deze uitgebreide nieuwsbrief leest u hier meer over en leest u ook over andere belangrijke informatie! Ik wens alle kinderen, mede namens het team een heel prettig en leerzaam schooljaar! Nieuwe leerlingen De volgende kinderen zijn bij ons op school nieuw gestart in groep 1: Emma Gieben, Quinn Huiberts, Sevil Ismaylova, Lars Jooren, Sophie Kabouw, Valentijn van der Meij en Sep Taal. Binnenkort komt ook Fenne van Leeuwen naar school. In groep 6 is Liam Scholte nieuw bij ons gekomen. Welkom allemaal en een fijne tijd gewenst! Schooltijden Voor de volledigheid staan hieronder de schooltijden van alle groepen van dit schooljaar. Groep 1 t/m 4 Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag Woensdag Groep 5 t/m 8 Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag Woensdag 08.30u-11.45u 13.00u-15.00u 08.30u-11.45u 08.30u-12.00u 13.00u-15.00u 08.30u-12.15u Aanspreekpunt bij afwezigheid schoolleider De schoolleider, juf Valerie werkt op maandag, dinsdag en donderdag. Het kan voorkomen dat de schoolleider op deze dagen toch niet aanwezig is, bijvoorbeeld door studiedagen, afspraken of overleg elders. In dat geval en ook op de dagen dat juf Valerie niet werkt, kunt u voor dringende zaken terecht bij juf Judith van Opstal (maandag, donderdag en vrijdag) of bij juf Annemarie van Winsen (dinsdag en woensdag). Nieuwsbrief 1, september

2 Gymlessen en douchen na de gym De gymlessen voor groep 3 tot en met 8 zijn op dinsdag en op vrijdag. Op dinsdag worden de lessen verzorgd door meester Leander en op vrijdag door juf Amber. Het gymrooster is als volgt: Groep Tijdstip (exclusief omkleedtijden) 3 (van 2/3 en 3/4) dinsdag en vrijdag 08.30u-09.15u 4 (van 3/4) dinsdag en vrijdag 09.20u-10.05u 5/6 dinsdag en vrijdag 10.15u-11.00u 7/8 dinsdag en vrijdag 11.10u-11.55u De kinderen van groep 3 mogen s morgens rechtstreeks naar de gymzaal gebracht worden. Het is fijn als u in de gelegenheid bent om even te helpen met het omkleden. Het afgelopen schooljaar hebben we te maken gehad met een legionellabesmetting in de douches van de gymzaal. De gemeente (eigenaar van de gymzaal) heeft vervolgens enkele aanpassingen gedaan (speciale douchekoppen en het verleggen van leidingen), waardoor we niet konden douchen na de gym. Vervolgens zijn er weer nieuwe monsters genomen om te bepalen of alles weer in orde was. Op 24 juni jl. heeft de gemeente mij geïnformeerd dat de douches geheel vrij zijn van legionella. Dit betekent dat we na de gymles weer gaan douchen. Wel zo fris! We willen u dan ook vragen om naast de gymkleding en schoenen (met witte zolen, evt. voorzien van naam) ook een handdoek mee te geven. Douchen is verplicht. Bij hoge uitzondering kan er afgeweken worden van het douchen na de gym. Te denken valt dan bijv. aan een medische reden. We vragen u in dat geval contact op te nemen met de groepsleerkracht. Informatieavond/kennismakingsgesprekken Voorgaande jaren was het gebruikelijk dat we in het begin van het jaar een informatieavond organiseerden voor alle ouders. Op deze avond kreeg u informatie over het programma in de groep van uw kind(eren), praktische zaken in de groep, algemene schoolinformatie, informatie over de zorg bij ons op school en ook de Oudervereniging (OV) en de Medezeggenschapsraad (MR) vertelden u over hun activiteiten. Dit jaar doen we het anders. We zijn nl. bezig om de ouderbetrokkenheid op een andere manier vorm te geven. Het doel daarvan is om nog beter onderwijs aan uw kinderen te kunnen geven. Afgelopen jaar heeft u daar al kennis mee gemaakt door de zogenaamde omgekeerde oudergesprekken en dit jaar zijn we begonnen met een inloopochtend om informeel kennis met elkaar te kunnen maken. Nieuw dit jaar zijn de kennismakingsgesprekken die u wellicht al in de kalender heeft zien staan, nl. op woensdag 10 september en op maandag 15 september. Gedurende deze avond willen we alle ouders ontmoeten en u ons laten informeren over uw kind(eren). De leerkrachten hebben weliswaar allemaal een overdracht gehad met de vorige leerkracht van uw kind(eren) en op deze manier al veel informatie over uw kind(eren) ontvangen, maar daarnaast zijn we van mening dat u een waardevolle aanvulling kunt leveren. Al deze informatie bij elkaar, stelt de leerkrachten in staat het onderwijs voor uw kind(eren) nog beter in te vullen. U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor deze gesprekken, waarop u de avond van uw voorkeur kunt aangeven en daarnaast ontvangt u een lijst met mogelijke gespreksonderwerpen. We realiseren ons dat de informatie zoals voorheen gegeven op de informatieavond ook heel belangrijk is. Deze informatie krijgt u dan ook na afloop van het gesprek op papier mee om dit thuis rustig door te lezen. Aanwezigheid juf Nies groep 2 Juf Nies werkt op maandag tot en met donderdag alle ochtenden in groep 2. Op vrijdag zal zij ongeveer om de week aanwezig zijn. In het klaslokaal van groep 2 hangt een lijstje met haar aanwezigheid. Aanstaande vrijdag is juf Nies is er in ieder geval. Op de dagen dat juf Nies er is, mogen de kinderen van groep 2 rechtstreeks naar het lokaal van groep 2 gebracht worden. Nieuwsbrief 1, september

3 Opleiding juf Amber, juf Judith en juf Valerie Juf Amber is vorig jaar begonnen met de opleiding bewegingsonderwijs. Op woensdagmiddag gaat zij daarvoor naar de Hogeschool Leiden. Op de kalender ziet u, ter informatie, wanneer zij les heeft, maar aangezien dit na schooltijd is, is juf Amber gewoon zelf aanwezig. Ook juf Judith en juf Valerie volgen dit jaar een opleiding. Juf Judith de opleiding tot Intern Begeleider (IB-er) en juf Valerie de opleiding schoolleider. Ook deze data ziet u terug in de kalender. Aangezien deze studiedagen op hun ambulante dagen (niet lesgevende dagen) vallen, is er geen vervanging noodzakelijk voor de lestaken. Invullen en controle gegevens Het is voor de leerkrachten erg belangrijk om de juiste gegevens van uw kind(eren) te hebben. Het kan voorkomen dat we u onder schooltijd moeten bereiken en ook zult u in principe alle informatie per mail gaan ontvangen. Deze week krijgt u een uitdraai van ons leerlingadministratiesysteem mee, op de achterkant voorzien van enkele aanvullende vragen, met het verzoek dit te controleren en indien nodig te wijzigen. We willen u vragen dit van ieder individueel kind te controleren. In principe worden broertjes en zusjes in het systeem gekoppeld (en zouden de uitdraaien dus hetzelfde moeten zijn), maar toch sluipt er soms een foutje in en ook is het belangrijk dat iedere leerkracht van ieder kind een correct overzicht heeft. Informatie per mail Hierboven heeft u het al even kunnen lezen en ook vorig schooljaar kan het u bijna niet ontgaan zijn: vanaf dit schooljaar is het de bedoeling dat u alle informatie per mail ontvangt. Voordelen hiervan zijn de besparing van papier en tijd en ook raken er geen brieven meer kwijt. Papier helemaal verbannen, zal (nog?) niet lukken. Soms glipt er bijvoorbeeld toch een papieren brief doorheen en ook informatie van externe organisaties is niet altijd digitaal te verspreiden. Luizen Na iedere schoolvakantie vindt er een luizencontrole plaats. Coordinator van de luizencontrole is Kim Blonk (moeder van Jayden en Megan) en zij wordt ondersteund door meerdere vrijwillige ouders. Aanstaande woensdag zal er ook weer een luizencontrole plaatsvinden. Wilt u rekening houden met het kapsel van uw kind(eren) voor de controle? U wordt discreet geïnformeerd in geval er luizen en/of neten aangetroffen worden. Naast deze controle willen we u ook verzoeken om zelf het haar van uw kind(eren) geregeld te controleren en de leerkracht te informeren als uw kind luizen heeft. Er zal dan een extra tussentijdse controle plaatsvinden en alle kinderen uit de betreffende groepen krijgen een brief mee. In alle gevallen wordt er zorgvuldig met de privacy van uw kind(eren) om gegaan. Denkt u er aan de luizenzak weer mee te geven naar school? In geval u een nieuwe nodig heeft, kunt u deze voor 2,50 kopen bij de leerkracht/schoolleider. Wie is waar, wanneer en in welke functie? Groep 1/2 Groep 2/3 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Marianne Marianne Marianne Ellis Eland Ellis Eland Rusch Rusch Rusch Annemarie Annemarie Annemarie Annemarie Judith van van Winsen van Winsen van Winsen van Winsen Opstal Judith van Wendy Wendy Wendy Wendy Opstal Rispens Rispens Rispens Rispens Amber van der Amber van der Amber van der Amber van der Amber van der Sluis Sluis Sluis Sluis Sluis Daniëlle Daniëlle Daniëlle Daniëlle Daniëlle Balvert Balvert Balvert Balvert Balvert Nieuwsbrief 1, september

4 IB onderbouw IB Bovenbouw Schoolleiding Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag (om de week) Judith van Opstal Vrijdag Verjaardagen leerkrachten In de kalender staan ter informatie de verjaardagen van de leerkrachten genoemd. In juni vieren de juffen gezamenlijk hun verjaardagen en heeft u de mogelijkheid om hen te verrassen, maar zowel voor het team, de kinderen en voor u is het wellicht leuk om te weten wie wanneer echt jarig is. Pannenkoekenlunch 26 september Op vrijdag 26 september organiseert de OV een pannenkoekenlunch voor alle kinderen. Om dit mogelijk te maken, is er die dag een continurooster. Dat betekent dat de school van 08.30u-14.00u duurt en uw kind dus met de leerkracht op school eet ( in dit geval pannenkoeken). Afwezigheid leerkrachten In geval van afwezigheid of verlof van een leerkracht wordt er naar gestreefd om de vervanging te laten uitvoeren door steeds dezelfde persoon. De voorkeur gaat ook uit naar een voor de kinderen bekend persoon. In het afwezigheidsoverzicht wat in de nieuwsbrief staat, kunt u lezen wanneer een leerkracht afwezig is en wie er vervangt (voor zover dit van te voren al bekend is). Voor zover bekend is de afwezigheid en de vervanging van de leerkrachten in de maand september als volgt: Afwezig Datum Vervanging Wendy Rispens, groep 3/4 Woensdag Anneke Senne Dinsdag 16-09, maandag n.v.t. en dinsdag Judith van Opstal Donderdag n.v.t. Wist u dat..? Het schooljaar dit jaar 39 schoolweken heeft? We na 7 schoolweken al herfstvakantie hebben;-)? Een kat 85% van de dag helemaal niets doet? De Eiffeltoren de meeste bezochte betaalde attractie ter wereld is? MR- Nieuws De eerste vergadering van de MR is op dinsdag 30 september. Van de OV De OV vergadert op dinsdag 9 september voor het eerst. Volgende nieuwsbrief De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 6 oktober Nieuwsbrief 1, september

5 Jaargang , nr. 1 September 2014 Belangrijke data: 10 september kennismakingsgesprekken 15 september kennismakingsgesprekken 17 september oud papier 18 september studiemiddag team NA schooltijd 26 september pannenkoekenlunch, continurooster 1 oktober start Kinderboekenweek Van de schoolleider We zijn weer begonnen! Na alle voorbereidingen wachten de leerkrachten altijd vol spanning om weer te mogen beginnen. Ook voor de kinderen is het vast spannend; hoe ziet de nieuwe klas er uit, naast wie zit ik, wat gaan we allemaal doen, wat is er anders dan vorig jaar enzovoort. Elk jaar is er, ook voor u als ouders weer het een en ander veranderd en zijn er nieuwe dingen. In deze uitgebreide nieuwsbrief leest u hier meer over en leest u ook over andere belangrijke informatie! Ik wens alle kinderen, mede namens het team een heel prettig en leerzaam schooljaar! Nieuwe leerlingen De volgende kinderen zijn bij ons op school nieuw gestart in groep 1: Emma Gieben, Quinn Huiberts, Sevil Ismaylova, Lars Jooren, Sophie Kabouw, Valentijn van der Meij en Sep Taal. Binnenkort komt ook Fenne van Leeuwen naar school. In groep 6 is Liam Scholte nieuw bij ons gekomen. Welkom allemaal en een fijne tijd gewenst! Schooltijden Voor de volledigheid staan hieronder de schooltijden van alle groepen van dit schooljaar. Groep 1 t/m 4 Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag Woensdag Groep 5 t/m 8 Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag Woensdag 08.30u-11.45u 13.00u-15.00u 08.30u-11.45u 08.30u-12.00u 13.00u-15.00u 08.30u-12.15u Aanspreekpunt bij afwezigheid schoolleider De schoolleider, juf Valerie werkt op maandag, dinsdag en donderdag. Het kan voorkomen dat de schoolleider op deze dagen toch niet aanwezig is, bijvoorbeeld door studiedagen, afspraken of overleg elders. In dat geval en ook op de dagen dat juf Valerie niet werkt, kunt u voor dringende zaken terecht bij juf Judith van Opstal (maandag, donderdag en vrijdag) of bij juf Annemarie van Winsen (dinsdag en woensdag). Nieuwsbrief 1, september

6 Gymlessen en douchen na de gym De gymlessen voor groep 3 tot en met 8 zijn op dinsdag en op vrijdag. Op dinsdag worden de lessen verzorgd door meester Leander en op vrijdag door juf Amber. Het gymrooster is als volgt: Groep Tijdstip (exclusief omkleedtijden) 3 (van 2/3 en 3/4) dinsdag en vrijdag 08.30u-09.15u 4 (van 3/4) dinsdag en vrijdag 09.20u-10.05u 5/6 dinsdag en vrijdag 10.15u-11.00u 7/8 dinsdag en vrijdag 11.10u-11.55u De kinderen van groep 3 mogen s morgens rechtstreeks naar de gymzaal gebracht worden. Het is fijn als u in de gelegenheid bent om even te helpen met het omkleden. Het afgelopen schooljaar hebben we te maken gehad met een legionellabesmetting in de douches van de gymzaal. De gemeente (eigenaar van de gymzaal) heeft vervolgens enkele aanpassingen gedaan (speciale douchekoppen en het verleggen van leidingen), waardoor we niet konden douchen na de gym. Vervolgens zijn er weer nieuwe monsters genomen om te bepalen of alles weer in orde was. Op 24 juni jl. heeft de gemeente mij geïnformeerd dat de douches geheel vrij zijn van legionella. Dit betekent dat we na de gymles weer gaan douchen. Wel zo fris! We willen u dan ook vragen om naast de gymkleding en schoenen (met witte zolen, evt. voorzien van naam) ook een handdoek mee te geven. Douchen is verplicht. Bij hoge uitzondering kan er afgeweken worden van het douchen na de gym. Te denken valt dan bijv. aan een medische reden. We vragen u in dat geval contact op te nemen met de groepsleerkracht. Informatieavond/kennismakingsgesprekken Voorgaande jaren was het gebruikelijk dat we in het begin van het jaar een informatieavond organiseerden voor alle ouders. Op deze avond kreeg u informatie over het programma in de groep van uw kind(eren), praktische zaken in de groep, algemene schoolinformatie, informatie over de zorg bij ons op school en ook de Oudervereniging (OV) en de Medezeggenschapsraad (MR) vertelden u over hun activiteiten. Dit jaar doen we het anders. We zijn nl. bezig om de ouderbetrokkenheid op een andere manier vorm te geven. Het doel daarvan is om nog beter onderwijs aan uw kinderen te kunnen geven. Afgelopen jaar heeft u daar al kennis mee gemaakt door de zogenaamde omgekeerde oudergesprekken en dit jaar zijn we begonnen met een inloopochtend om informeel kennis met elkaar te kunnen maken. Nieuw dit jaar zijn de kennismakingsgesprekken die u wellicht al in de kalender heeft zien staan, nl. op woensdag 10 september en op maandag 15 september. Gedurende deze avond willen we alle ouders ontmoeten en u ons laten informeren over uw kind(eren). De leerkrachten hebben weliswaar allemaal een overdracht gehad met de vorige leerkracht van uw kind(eren) en op deze manier al veel informatie over uw kind(eren) ontvangen, maar daarnaast zijn we van mening dat u een waardevolle aanvulling kunt leveren. Al deze informatie bij elkaar, stelt de leerkrachten in staat het onderwijs voor uw kind(eren) nog beter in te vullen. U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor deze gesprekken, waarop u de avond van uw voorkeur kunt aangeven en daarnaast ontvangt u een lijst met mogelijke gespreksonderwerpen. We realiseren ons dat de informatie zoals voorheen gegeven op de informatieavond ook heel belangrijk is. Deze informatie krijgt u dan ook na afloop van het gesprek op papier mee om dit thuis rustig door te lezen. Aanwezigheid juf Nies groep 2 Juf Nies werkt op maandag tot en met donderdag alle ochtenden in groep 2. Op vrijdag zal zij ongeveer om de week aanwezig zijn. In het klaslokaal van groep 2 hangt een lijstje met haar aanwezigheid. Aanstaande vrijdag is juf Nies is er in ieder geval. Op de dagen dat juf Nies er is, mogen de kinderen van groep 2 rechtstreeks naar het lokaal van groep 2 gebracht worden. Nieuwsbrief 1, september

7 Opleiding juf Amber, juf Judith en juf Valerie Juf Amber is vorig jaar begonnen met de opleiding bewegingsonderwijs. Op woensdagmiddag gaat zij daarvoor naar de Hogeschool Leiden. Op de kalender ziet u, ter informatie, wanneer zij les heeft, maar aangezien dit na schooltijd is, is juf Amber gewoon zelf aanwezig. Ook juf Judith en juf Valerie volgen dit jaar een opleiding. Juf Judith de opleiding tot Intern Begeleider (IB-er) en juf Valerie de opleiding schoolleider. Ook deze data ziet u terug in de kalender. Aangezien deze studiedagen op hun ambulante dagen (niet lesgevende dagen) vallen, is er geen vervanging noodzakelijk voor de lestaken. Invullen en controle gegevens Het is voor de leerkrachten erg belangrijk om de juiste gegevens van uw kind(eren) te hebben. Het kan voorkomen dat we u onder schooltijd moeten bereiken en ook zult u in principe alle informatie per mail gaan ontvangen. Deze week krijgt u een uitdraai van ons leerlingadministratiesysteem mee, op de achterkant voorzien van enkele aanvullende vragen, met het verzoek dit te controleren en indien nodig te wijzigen. We willen u vragen dit van ieder individueel kind te controleren. In principe worden broertjes en zusjes in het systeem gekoppeld (en zouden de uitdraaien dus hetzelfde moeten zijn), maar toch sluipt er soms een foutje in en ook is het belangrijk dat iedere leerkracht van ieder kind een correct overzicht heeft. Informatie per mail Hierboven heeft u het al even kunnen lezen en ook vorig schooljaar kan het u bijna niet ontgaan zijn: vanaf dit schooljaar is het de bedoeling dat u alle informatie per mail ontvangt. Voordelen hiervan zijn de besparing van papier en tijd en ook raken er geen brieven meer kwijt. Papier helemaal verbannen, zal (nog?) niet lukken. Soms glipt er bijvoorbeeld toch een papieren brief doorheen en ook informatie van externe organisaties is niet altijd digitaal te verspreiden. Luizen Na iedere schoolvakantie vindt er een luizencontrole plaats. Coordinator van de luizencontrole is Kim Blonk (moeder van Jayden en Megan) en zij wordt ondersteund door meerdere vrijwillige ouders. Aanstaande woensdag zal er ook weer een luizencontrole plaatsvinden. Wilt u rekening houden met het kapsel van uw kind(eren) voor de controle? U wordt discreet geïnformeerd in geval er luizen en/of neten aangetroffen worden. Naast deze controle willen we u ook verzoeken om zelf het haar van uw kind(eren) geregeld te controleren en de leerkracht te informeren als uw kind luizen heeft. Er zal dan een extra tussentijdse controle plaatsvinden en alle kinderen uit de betreffende groepen krijgen een brief mee. In alle gevallen wordt er zorgvuldig met de privacy van uw kind(eren) om gegaan. Denkt u er aan de luizenzak weer mee te geven naar school? In geval u een nieuwe nodig heeft, kunt u deze voor 2,50 kopen bij de leerkracht/schoolleider. Wie is waar, wanneer en in welke functie? Groep 1/2 Groep 2/3 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Marianne Marianne Marianne Ellis Eland Ellis Eland Rusch Rusch Rusch Annemarie Annemarie Annemarie Annemarie Judith van van Winsen van Winsen van Winsen van Winsen Opstal Judith van Wendy Wendy Wendy Wendy Opstal Rispens Rispens Rispens Rispens Amber van der Amber van der Amber van der Amber van der Amber van der Sluis Sluis Sluis Sluis Sluis Daniëlle Daniëlle Daniëlle Daniëlle Daniëlle Balvert Balvert Balvert Balvert Balvert Nieuwsbrief 1, september

8 IB onderbouw IB Bovenbouw Schoolleiding Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag (om de week) Judith van Opstal Vrijdag Verjaardagen leerkrachten In de kalender staan ter informatie de verjaardagen van de leerkrachten genoemd. In juni vieren de juffen gezamenlijk hun verjaardagen en heeft u de mogelijkheid om hen te verrassen, maar zowel voor het team, de kinderen en voor u is het wellicht leuk om te weten wie wanneer echt jarig is. Pannenkoekenlunch 26 september Op vrijdag 26 september organiseert de OV een pannenkoekenlunch voor alle kinderen. Om dit mogelijk te maken, is er die dag een continurooster. Dat betekent dat de school van 08.30u-14.00u duurt en uw kind dus met de leerkracht op school eet ( in dit geval pannenkoeken). Afwezigheid leerkrachten In geval van afwezigheid of verlof van een leerkracht wordt er naar gestreefd om de vervanging te laten uitvoeren door steeds dezelfde persoon. De voorkeur gaat ook uit naar een voor de kinderen bekend persoon. In het afwezigheidsoverzicht wat in de nieuwsbrief staat, kunt u lezen wanneer een leerkracht afwezig is en wie er vervangt (voor zover dit van te voren al bekend is). Voor zover bekend is de afwezigheid en de vervanging van de leerkrachten in de maand september als volgt: Afwezig Datum Vervanging Wendy Rispens, groep 3/4 Woensdag Anneke Senne Dinsdag 16-09, maandag n.v.t. en dinsdag Judith van Opstal Donderdag n.v.t. Wist u dat..? Het schooljaar dit jaar 39 schoolweken heeft? We na 7 schoolweken al herfstvakantie hebben;-)? Een kat 85% van de dag helemaal niets doet? De Eiffeltoren de meeste bezochte betaalde attractie ter wereld is? MR- Nieuws De eerste vergadering van de MR is op dinsdag 30 september. Van de OV De OV vergadert op dinsdag 9 september voor het eerst. Volgende nieuwsbrief De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 6 oktober Nieuwsbrief 1, september

9 Jaargang , nr. 1 September 2014 Belangrijke data: 10 september kennismakingsgesprekken 15 september kennismakingsgesprekken 17 september oud papier 18 september studiemiddag team NA schooltijd 26 september pannenkoekenlunch, continurooster 1 oktober start Kinderboekenweek Van de schoolleider We zijn weer begonnen! Na alle voorbereidingen wachten de leerkrachten altijd vol spanning om weer te mogen beginnen. Ook voor de kinderen is het vast spannend; hoe ziet de nieuwe klas er uit, naast wie zit ik, wat gaan we allemaal doen, wat is er anders dan vorig jaar enzovoort. Elk jaar is er, ook voor u als ouders weer het een en ander veranderd en zijn er nieuwe dingen. In deze uitgebreide nieuwsbrief leest u hier meer over en leest u ook over andere belangrijke informatie! Ik wens alle kinderen, mede namens het team een heel prettig en leerzaam schooljaar! Nieuwe leerlingen De volgende kinderen zijn bij ons op school nieuw gestart in groep 1: Emma Gieben, Quinn Huiberts, Sevil Ismaylova, Lars Jooren, Sophie Kabouw, Valentijn van der Meij en Sep Taal. Binnenkort komt ook Fenne van Leeuwen naar school. In groep 6 is Liam Scholte nieuw bij ons gekomen. Welkom allemaal en een fijne tijd gewenst! Schooltijden Voor de volledigheid staan hieronder de schooltijden van alle groepen van dit schooljaar. Groep 1 t/m 4 Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag Woensdag Groep 5 t/m 8 Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag Woensdag 08.30u-11.45u 13.00u-15.00u 08.30u-11.45u 08.30u-12.00u 13.00u-15.00u 08.30u-12.15u Aanspreekpunt bij afwezigheid schoolleider De schoolleider, juf Valerie werkt op maandag, dinsdag en donderdag. Het kan voorkomen dat de schoolleider op deze dagen toch niet aanwezig is, bijvoorbeeld door studiedagen, afspraken of overleg elders. In dat geval en ook op de dagen dat juf Valerie niet werkt, kunt u voor dringende zaken terecht bij juf Judith van Opstal (maandag, donderdag en vrijdag) of bij juf Annemarie van Winsen (dinsdag en woensdag). Nieuwsbrief 1, september

10 Gymlessen en douchen na de gym De gymlessen voor groep 3 tot en met 8 zijn op dinsdag en op vrijdag. Op dinsdag worden de lessen verzorgd door meester Leander en op vrijdag door juf Amber. Het gymrooster is als volgt: Groep Tijdstip (exclusief omkleedtijden) 3 (van 2/3 en 3/4) dinsdag en vrijdag 08.30u-09.15u 4 (van 3/4) dinsdag en vrijdag 09.20u-10.05u 5/6 dinsdag en vrijdag 10.15u-11.00u 7/8 dinsdag en vrijdag 11.10u-11.55u De kinderen van groep 3 mogen s morgens rechtstreeks naar de gymzaal gebracht worden. Het is fijn als u in de gelegenheid bent om even te helpen met het omkleden. Het afgelopen schooljaar hebben we te maken gehad met een legionellabesmetting in de douches van de gymzaal. De gemeente (eigenaar van de gymzaal) heeft vervolgens enkele aanpassingen gedaan (speciale douchekoppen en het verleggen van leidingen), waardoor we niet konden douchen na de gym. Vervolgens zijn er weer nieuwe monsters genomen om te bepalen of alles weer in orde was. Op 24 juni jl. heeft de gemeente mij geïnformeerd dat de douches geheel vrij zijn van legionella. Dit betekent dat we na de gymles weer gaan douchen. Wel zo fris! We willen u dan ook vragen om naast de gymkleding en schoenen (met witte zolen, evt. voorzien van naam) ook een handdoek mee te geven. Douchen is verplicht. Bij hoge uitzondering kan er afgeweken worden van het douchen na de gym. Te denken valt dan bijv. aan een medische reden. We vragen u in dat geval contact op te nemen met de groepsleerkracht. Informatieavond/kennismakingsgesprekken Voorgaande jaren was het gebruikelijk dat we in het begin van het jaar een informatieavond organiseerden voor alle ouders. Op deze avond kreeg u informatie over het programma in de groep van uw kind(eren), praktische zaken in de groep, algemene schoolinformatie, informatie over de zorg bij ons op school en ook de Oudervereniging (OV) en de Medezeggenschapsraad (MR) vertelden u over hun activiteiten. Dit jaar doen we het anders. We zijn nl. bezig om de ouderbetrokkenheid op een andere manier vorm te geven. Het doel daarvan is om nog beter onderwijs aan uw kinderen te kunnen geven. Afgelopen jaar heeft u daar al kennis mee gemaakt door de zogenaamde omgekeerde oudergesprekken en dit jaar zijn we begonnen met een inloopochtend om informeel kennis met elkaar te kunnen maken. Nieuw dit jaar zijn de kennismakingsgesprekken die u wellicht al in de kalender heeft zien staan, nl. op woensdag 10 september en op maandag 15 september. Gedurende deze avond willen we alle ouders ontmoeten en u ons laten informeren over uw kind(eren). De leerkrachten hebben weliswaar allemaal een overdracht gehad met de vorige leerkracht van uw kind(eren) en op deze manier al veel informatie over uw kind(eren) ontvangen, maar daarnaast zijn we van mening dat u een waardevolle aanvulling kunt leveren. Al deze informatie bij elkaar, stelt de leerkrachten in staat het onderwijs voor uw kind(eren) nog beter in te vullen. U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor deze gesprekken, waarop u de avond van uw voorkeur kunt aangeven en daarnaast ontvangt u een lijst met mogelijke gespreksonderwerpen. We realiseren ons dat de informatie zoals voorheen gegeven op de informatieavond ook heel belangrijk is. Deze informatie krijgt u dan ook na afloop van het gesprek op papier mee om dit thuis rustig door te lezen. Aanwezigheid juf Nies groep 2 Juf Nies werkt op maandag tot en met donderdag alle ochtenden in groep 2. Op vrijdag zal zij ongeveer om de week aanwezig zijn. In het klaslokaal van groep 2 hangt een lijstje met haar aanwezigheid. Aanstaande vrijdag is juf Nies is er in ieder geval. Op de dagen dat juf Nies er is, mogen de kinderen van groep 2 rechtstreeks naar het lokaal van groep 2 gebracht worden. Nieuwsbrief 1, september

11 Opleiding juf Amber, juf Judith en juf Valerie Juf Amber is vorig jaar begonnen met de opleiding bewegingsonderwijs. Op woensdagmiddag gaat zij daarvoor naar de Hogeschool Leiden. Op de kalender ziet u, ter informatie, wanneer zij les heeft, maar aangezien dit na schooltijd is, is juf Amber gewoon zelf aanwezig. Ook juf Judith en juf Valerie volgen dit jaar een opleiding. Juf Judith de opleiding tot Intern Begeleider (IB-er) en juf Valerie de opleiding schoolleider. Ook deze data ziet u terug in de kalender. Aangezien deze studiedagen op hun ambulante dagen (niet lesgevende dagen) vallen, is er geen vervanging noodzakelijk voor de lestaken. Invullen en controle gegevens Het is voor de leerkrachten erg belangrijk om de juiste gegevens van uw kind(eren) te hebben. Het kan voorkomen dat we u onder schooltijd moeten bereiken en ook zult u in principe alle informatie per mail gaan ontvangen. Deze week krijgt u een uitdraai van ons leerlingadministratiesysteem mee, op de achterkant voorzien van enkele aanvullende vragen, met het verzoek dit te controleren en indien nodig te wijzigen. We willen u vragen dit van ieder individueel kind te controleren. In principe worden broertjes en zusjes in het systeem gekoppeld (en zouden de uitdraaien dus hetzelfde moeten zijn), maar toch sluipt er soms een foutje in en ook is het belangrijk dat iedere leerkracht van ieder kind een correct overzicht heeft. Informatie per mail Hierboven heeft u het al even kunnen lezen en ook vorig schooljaar kan het u bijna niet ontgaan zijn: vanaf dit schooljaar is het de bedoeling dat u alle informatie per mail ontvangt. Voordelen hiervan zijn de besparing van papier en tijd en ook raken er geen brieven meer kwijt. Papier helemaal verbannen, zal (nog?) niet lukken. Soms glipt er bijvoorbeeld toch een papieren brief doorheen en ook informatie van externe organisaties is niet altijd digitaal te verspreiden. Luizen Na iedere schoolvakantie vindt er een luizencontrole plaats. Coordinator van de luizencontrole is Kim Blonk (moeder van Jayden en Megan) en zij wordt ondersteund door meerdere vrijwillige ouders. Aanstaande woensdag zal er ook weer een luizencontrole plaatsvinden. Wilt u rekening houden met het kapsel van uw kind(eren) voor de controle? U wordt discreet geïnformeerd in geval er luizen en/of neten aangetroffen worden. Naast deze controle willen we u ook verzoeken om zelf het haar van uw kind(eren) geregeld te controleren en de leerkracht te informeren als uw kind luizen heeft. Er zal dan een extra tussentijdse controle plaatsvinden en alle kinderen uit de betreffende groepen krijgen een brief mee. In alle gevallen wordt er zorgvuldig met de privacy van uw kind(eren) om gegaan. Denkt u er aan de luizenzak weer mee te geven naar school? In geval u een nieuwe nodig heeft, kunt u deze voor 2,50 kopen bij de leerkracht/schoolleider. Wie is waar, wanneer en in welke functie? Groep 1/2 Groep 2/3 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Marianne Marianne Marianne Ellis Eland Ellis Eland Rusch Rusch Rusch Annemarie Annemarie Annemarie Annemarie Judith van van Winsen van Winsen van Winsen van Winsen Opstal Judith van Wendy Wendy Wendy Wendy Opstal Rispens Rispens Rispens Rispens Amber van der Amber van der Amber van der Amber van der Amber van der Sluis Sluis Sluis Sluis Sluis Daniëlle Daniëlle Daniëlle Daniëlle Daniëlle Balvert Balvert Balvert Balvert Balvert Nieuwsbrief 1, september

12 IB onderbouw IB Bovenbouw Schoolleiding Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag (om de week) Judith van Opstal Vrijdag Verjaardagen leerkrachten In de kalender staan ter informatie de verjaardagen van de leerkrachten genoemd. In juni vieren de juffen gezamenlijk hun verjaardagen en heeft u de mogelijkheid om hen te verrassen, maar zowel voor het team, de kinderen en voor u is het wellicht leuk om te weten wie wanneer echt jarig is. Pannenkoekenlunch 26 september Op vrijdag 26 september organiseert de OV een pannenkoekenlunch voor alle kinderen. Om dit mogelijk te maken, is er die dag een continurooster. Dat betekent dat de school van 08.30u-14.00u duurt en uw kind dus met de leerkracht op school eet ( in dit geval pannenkoeken). Afwezigheid leerkrachten In geval van afwezigheid of verlof van een leerkracht wordt er naar gestreefd om de vervanging te laten uitvoeren door steeds dezelfde persoon. De voorkeur gaat ook uit naar een voor de kinderen bekend persoon. In het afwezigheidsoverzicht wat in de nieuwsbrief staat, kunt u lezen wanneer een leerkracht afwezig is en wie er vervangt (voor zover dit van te voren al bekend is). Voor zover bekend is de afwezigheid en de vervanging van de leerkrachten in de maand september als volgt: Afwezig Datum Vervanging Wendy Rispens, groep 3/4 Woensdag Anneke Senne Dinsdag 16-09, maandag n.v.t. en dinsdag Judith van Opstal Donderdag n.v.t. Wist u dat..? Het schooljaar dit jaar 39 schoolweken heeft? We na 7 schoolweken al herfstvakantie hebben;-)? Een kat 85% van de dag helemaal niets doet? De Eiffeltoren de meeste bezochte betaalde attractie ter wereld is? MR- Nieuws De eerste vergadering van de MR is op dinsdag 30 september. Van de OV De OV vergadert op dinsdag 9 september voor het eerst. Volgende nieuwsbrief De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 6 oktober Nieuwsbrief 1, september

Het maandelijks nieuwsblad van basisschool Arnoldus van Os. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag. Bout

Het maandelijks nieuwsblad van basisschool Arnoldus van Os. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag. Bout Arnoldus van Os... Het maandelijks nieuwsblad van basisschool Arnoldus van Os Jaargang 2016-2017, nr. 1 1 september 2016 Een nieuw schooljaar! Na een heerlijke zomervakantie ontvangt u hierbij de eerste

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

Augustus 2015. zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag. 16 week 34. 23 week 35 24. 30 week 36 31. 2 week 32

Augustus 2015. zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag. 16 week 34. 23 week 35 24. 30 week 36 31. 2 week 32 Augustus 2015 2 week 32 3 4 5 6 7 8 9 week 33 10 11 12 13 14 15 16 week 34 17 18 19 20 21 22 Kijkje in de klas 15.00u-16.00u 23 week 35 24 25 26 27 28 29 30 week 36 31 Eerste schooldag Team 15.30u-16.30u

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen In februari worden Liz van Bavel, Olaf de Buck en Pascalle Belt vier jaar. Van harte welkom!

Nieuwe leerlingen In februari worden Liz van Bavel, Olaf de Buck en Pascalle Belt vier jaar. Van harte welkom! Jaargang 2014-2015, nr. 6 Februari 2015 Belangrijke data: 2 februari Open Ochtend 3 februari Studiemiddag team NA schooltijd 18 februari Oud papier 19 februari Stepjesdag 20 februari Rapport 1 gaat mee

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

1. Eerste schooldag. 2. Aanwezigheid directie. 3. Nieuwe collega s. Lijnbaan AG Zoetermeer

1. Eerste schooldag. 2. Aanwezigheid directie. 3. Nieuwe collega s. Lijnbaan AG Zoetermeer Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer 079-342 20 57 Email: directie@debuut.unicoz.nl Website: www.debuut.unicoz.nl 22-08-2016 Nr. 01 1. Eerste schooldag Welkom allemaal! Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 5 september 2014 INFO 1 IN DEZE INFO Teamontwikkeling Inschrijven op school Informatie-avonden Afstemmingsgesprekken

Nadere informatie

Inhoud week Eerste schooldag. 2. Aanwezigheid directie. Lijnbaan AG Zoetermeer

Inhoud week Eerste schooldag. 2. Aanwezigheid directie. Lijnbaan AG Zoetermeer Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer 079-342 20 57 Email: directie@debuut.unicoz.nl Website: www.debuut.unicoz.nl Inhoud week 35 27-08-2015 Nr. 01 1. Eerste schooldag We zijn weer begonnen! Na alle voorbereidingen

Nadere informatie

MAANDMEMO augustus 2016

MAANDMEMO augustus 2016 MAANDMEMO augustus 2016 Welkom allemaal! Na hopelijk een heerlijke zomervakantie zullen de schooldeuren aanstaande maandag weer opengaan. Afgelopen week hebben de medewerkers alles in de school klaar gezet

Nadere informatie

Welkom. Jaargang 03 nummer 7 Augustus 2015 Schoolleider: Wilma Veldman

Welkom. Jaargang 03 nummer 7 Augustus 2015 Schoolleider: Wilma Veldman Jaargang 03 nummer 7 Augustus 2015 Schoolleider: Wilma Veldman De Sirene wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd per digiduif of meegegeven aan het oudste kind uit een gezin en is te lezen op

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

De Lichtboei, baken voor een goede koers Schooljaar 2015/2016 nummer 04 05 oktober 2015

De Lichtboei, baken voor een goede koers Schooljaar 2015/2016 nummer 04 05 oktober 2015 Nieuwsbrief De Lichtboei, baken voor een goede koers Schooljaar 2015/2016 nummer 04 05 oktober 2015 Kalender 07-10: Start kinderboekenweek 09-10: Voorstelling groep ½ Planetarium 16-10: Inloopochtend Voorleeswedstrijd

Nadere informatie

September 2015. Iedere woensdag is het bij ons op school fruitdag!

September 2015. Iedere woensdag is het bij ons op school fruitdag! Nieuwsbrief September 2015 Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014 Kringgesprek Beste ouders, Na drie schoolweken is de kop van het schooljaar er echt af. U hebt deze week de informatieavond kunnen bijwonen waarin het jaarprogramma met u is gedeeld en waarbij de leerkrachten

Nadere informatie

Het Praatpaaltje. We zijn weer begonnen.

Het Praatpaaltje. We zijn weer begonnen. We zijn weer begonnen. We hopen dat iedereen een lekkere vakantie heeft gehad en uitgerust weer aan het nieuwe schooljaar kan beginnen. Aan het begin van elk schooljaar willen wij u een aantal praktische

Nadere informatie

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO Jaargang 22, Maand: December 2015 Basisschool De Schare INFO Met de maand december voor de deur, staan we ook voor de wintermaand met alle feestdagen. Naast het gewone programma, is er tijd voor het feest

Nadere informatie

Infobulletin. September 2013. 14.30u. studiemiddag team: Woordenschatonderwijs

Infobulletin. September 2013. 14.30u. studiemiddag team: Woordenschatonderwijs Infobulletin September 2013 Kalender Zondag 1 september juf Irma Jansen jarig Dinsdag 3 september 14.30u. studiemiddag team: Woordenschatonderwijs Woensdag 4 september juf Irma Groothuis jarig Donderdag

Nadere informatie

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief september 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten.

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten. De Scheepsbel Schooljaar 2015/2016, nummer 1, september 2015 Belangrijke data 30 september Playbackshow (alleen voor de kinderen) 2 oktober Weeksluiting groep 8 7 oktober Start Kinderboekenweek 14 oktober

Nadere informatie

Wij zijn weer goed gestart

Wij zijn weer goed gestart 26-ste jaargang 2016-2017 Nummer 266 september 2016 Obs de Drift De Pol 4a 9444 XE www.obsdedrift.nl drift@primah.org 0592-501480 In dit nummer: We zijn weer goed gestart Nieuwe Taal en Spelling methode

Nadere informatie

De Springplank: info 26 augustus 2015.

De Springplank: info 26 augustus 2015. De Springplank: info 26 augustus 2015. Start schooljaar 2015-2016 We zijn weer begonnen!! We wensen alle leerlingen en ouders een fijn schooljaar toe. Onze nieuwe leerlingen willen we van harte welkom

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 25 augustus Start schoolzwemmen groepen 5 9 september Informatieavond voor groep 1 t/m 8 vanaf 19.00 uur

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers, Aan alle ouders / verzorgers, Talmastraat 1 7021 AT Zelhem 0314-621655 info@basisschooljanligthart.nl www.basisschooljanligthart.nl Nieuwsbrief 1 2 september 2014 De inhoud van deze Nieuwsbrief: Het nieuwe

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen 23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener Algemeen Wennen We zijn inmiddels alweer 2 weken aan de slag en iedereen heeft zijn draai wel zo n beetje gevonden. Natuurlijk is

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Belangrijk

nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Belangrijk nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Start schooljaar Informatieochtend Gymtijden Afscheid Damion Hulp ouders gezocht Onderbouwnieuws Middenbouwnieuws Ander nieuws Beste ouders,

Nadere informatie

Van de directie. Komende schoolweek als fruit : Namens het team wens ik u een goed weekend! Hartelijke groet, Erwin Vos directeur t Heem

Van de directie. Komende schoolweek als fruit : Namens het team wens ik u een goed weekend! Hartelijke groet, Erwin Vos directeur t Heem ODBS t Heem Schuberstraat 18 7442 HL Nijverdal 0548612053 Volg ons ook op twitter en facebook @theemnijverdal nummer 19: vrijdag 15 januari 2016 Van de directie Afgelopen weekend is meester Roy vader geworden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2013

NIEUWSBRIEF Juni 2013 St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 e-mail: aloysius@mijnplein.nl Van Samen Spelen tot Kennis Delen NIEUWSBRIEF Juni 2013 Koningsspelen Door de vele regen konden we niet naar buiten

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief extra week 1 2 september 2015

Nieuwsbrief extra week 1 2 september 2015 Nieuwsbrief extra week 1 2 september 2015 Algemeen Beste ouders, Hoewel ik al voor de zomervakantie een aantal ouders ontmoet heb op de informatieavond of anderszins gesproken heb en al kennis gemaakt

Nadere informatie

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht Agenda: Vrijdag 1 juli - Troubadour nr. 8 verschijnt Maandag 4 juli - Juf Bianca en juf Neline vieren verjaardag in groep 4/5 Dinsdag 5 juli - Juf Marjan viert verjaardag

Nadere informatie

.Jarigen.Kalender / Schoolgids. .Informatieavonden. .Gymnastiekrooster. Nieuwsbrief 1 september Nieuwsbrief INHOUD: Basisschool De Windroos

.Jarigen.Kalender / Schoolgids. .Informatieavonden. .Gymnastiekrooster. Nieuwsbrief 1 september Nieuwsbrief INHOUD: Basisschool De Windroos Nieuwsbrief 3 september 2012 INHOUD: Welkom Namen op voorwerpen.jarigen.kalender / Schoolgids Nieuwsbrief 1 september 2012 Welkom: 2012 2013 We willen alle leerlingen en ouders graag verwelkomen en veel

Nadere informatie

Door middel van deze informatiegids wil ik u graag informeren over de gang van zaken in bovenbouw 1.

Door middel van deze informatiegids wil ik u graag informeren over de gang van zaken in bovenbouw 1. Beste ouders of verzorgers, Door middel van deze informatiegids wil ik u graag informeren over de gang van zaken in bovenbouw 1. U krijgt zo de indruk van wat er dit schooljaar op uw kind afkomt. Voor

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 Website: www.toermalijn.net E-mail: info@toermalijn.net Nieuwsbrief basisschool de Toermalijn, schooljaar 2015-2016,

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Sinterklaas. schooljaar aflevering 07. In deze Nieuwsflits: Sinterklaas. Kerst Oudergesprekken Voorstellen Wist je dat?

Sinterklaas. schooljaar aflevering 07. In deze Nieuwsflits: Sinterklaas. Kerst Oudergesprekken Voorstellen Wist je dat? schooljaar 2016-2017 aflevering 07 Sinterklaas Kerst Oudergesprekken Voorstellen Wist je dat? In deze Nieuwsflits: Sinterklaas Donderdag 1 december komen de Pieten weer Pietengym geven. Groep 1 t/m 8 krijgen

Nadere informatie

Riemslootnieuws. Jaargang 16 20-08-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090. www.obsderiemsloot.nl.

Riemslootnieuws. Jaargang 16 20-08-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090. www.obsderiemsloot.nl. Riemslootnieuws 623 www.obsderiemsloot.nl. TSO aanmeldingen via planning@dagendou.nl Jaargang 16 20-08-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090 KDV en BSO Dag en Dou email: riemsloot@dagendou.nl

Nadere informatie

Schoolkorfbaltoernooi Indeling groep 1/2a en 1/2b

Schoolkorfbaltoernooi Indeling groep 1/2a en 1/2b Maandinfo Maand: september 2014 Inhoud. In deze maandinfo wordt u geïnformeerd over de volgende zaken: Juf Sandra Twaalfhoven Nieuwe leerlingen Zorgleerlingen Gezonde School Teamstudiedag Infoavonden Basketbal-clinic

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Jaargang 6. Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015

Jaargang 6. Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015 Jaargang 6 Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015 Buitendorpstraat 1 2471 AW Zwammerdam T 0172-61 38 03 oranjenassau@scopescholen.nl www.oranjenassau.scopescholen.nl Agenda 12 16 oktober 19 23 oktober 26-30 oktober

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

BASISSCHOOL T STEKSKE DOMINICANENSTRAAT 22 5453 JN LANGENBOOM TEL. 431303 FAX. 431701 E-MAIL. info@stekske.nl. SEPTEMBER 2015 Nummer 313

BASISSCHOOL T STEKSKE DOMINICANENSTRAAT 22 5453 JN LANGENBOOM TEL. 431303 FAX. 431701 E-MAIL. info@stekske.nl. SEPTEMBER 2015 Nummer 313 BASISSCHOOL T STEKSKE DOMINICANENSTRAAT 22 5453 JN LANGENBOOM TEL. 431303 FAX. 431701 E-MAIL. info@stekske.nl SEPTEMBER 2015 Nummer 313 MAANDOVERZICHT 31 Ma 1 Di 2 Wo 3 Do 4 Vrij 5 Za 6 Zo 7 Ma Controle

Nadere informatie

Nieuws vanuit de taalhoek

Nieuws vanuit de taalhoek Inleiding Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. Wat was het fijn om alle kinderen weer op school terug te zien. Voor het ene kind is de start in een nieuwe groep een uitdaging

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Kogge AL Lelystad Tel:

Kogge AL Lelystad Tel: Kogge 02-25 8242 AL Lelystad Tel: 0320-240672 www.albatroslelystad.nl albatros@stichtingschool.nl Beste ouders/verzorgers Na een fijne week voorjaarsvakantie zijn we maandag 7 maart 2016 weer van start

Nadere informatie

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2013-2014, nr. 2 September

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief oktober 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Mariaschool

Nieuwsbrief van de Mariaschool Nieuwsbrief van de Mariaschool Nieuwsbrief van de Mariaschool Donderdag 20 augustus 20 15 Jaargang 12, nummer 1 Inhoud Nieuw schooljaar 1 Nieuws vanuit het team 1 Informatieavond 2 Oriënteringsgesprekken

Nadere informatie

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda PPEL digitale nieuwsbrief openbare basisschool het ogelijn jaargang 21 nummer 02 week 39 donderdag 24 september 2015 OUDERAVOND GROEP 1-2 In het begin van het nieuwe schooljaar vinden de KLASSIKALE OUDERAVONDEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief BS Kwintijn 18 september 2015

Nieuwsbrief BS Kwintijn 18 september 2015 Nieuwsbrief BS Kwintijn 18 september 2015 Kalender Informatieavond onderbouw (24 sept) Opening thema Raar maar waar (28 sept) Ouderavond werken in de Cloud (30 sept) Nieuwsbrief (2 okt) jaarvergadering

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

, # 2 / 23 september 2016

, # 2 / 23 september 2016 2016-2017, # 2 / 23 september 2016 Terugblik fusiefeest We kunnen terugblikken op een prachtig fusiefeest! Allereerst de opening door alle leerlingen van obs De Veenvlinder met de zogenaamde klapdans.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schoolinformatie

Nieuwsbrief. Schoolinformatie Nieuwsbrief nummer 1/ Nummer September / maand 2015 en jaar Schoolinformatie Start van het schooljaar Het team van De Boog Schiemond heet u allen hartelijk welkom! We zijn blij dat alle kinderen en alle

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 7 26-11-2013 In dit nummer: Voortgangsgesprekken Personele zaken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1 21 AUGUSTUS 2015

NIEUWSBRIEF 1 21 AUGUSTUS 2015 NIEUWSBRIEF 1 21 AUGUSTUS 2015 Welkom De eerste week zit er weer op. Afgelopen maandag zijn we op beide locaties gestart met koffie en thee. Het was een goed begin. Dit jaar zal er elke vrijdag een nieuwsbrief

Nadere informatie

TIP voor alle ouders! Lees de Informatiebrief goed en schrijf afspraken en belangrijke data op een kalender of in een agenda!

TIP voor alle ouders! Lees de Informatiebrief goed en schrijf afspraken en belangrijke data op een kalender of in een agenda! TIP voor alle ouders! Lees de Informatiebrief goed en schrijf afspraken en belangrijke data op een kalender of in een agenda! Agenda November: 1 november ADV juf Ellie van der Water 2 november Gastles

Nadere informatie

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge t Vrije 32 nieuwsbrief 4301JZ Zierikzee jaargang 13 nr. 20 Tel. 0111-413644 Maandag 11 mei 2015 info@jldejonge.nl radarjenaplanschool@gmail.com directeur: Debora

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Donderdag, 4 februari 2016

Donderdag, 4 februari 2016 Akkersleep 1-3 6641 WR Beuningen T. 024 677 26 04 F. 024 677 89 59 info@dehoeven.nl www.dehoeven.nl Donderdag, 4 februari 2016 Nieuw project kleuters De kleutergroepen starten na de carnavalsvakantie met

Nadere informatie

Riemslootnieuws. Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090. www.obsderiemsloot.nl.

Riemslootnieuws. Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090. www.obsderiemsloot.nl. Riemslootnieuws 632 www.obsderiemsloot.nl. TSO aanmeldingen via planning@dagendou.nl Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090 KDV en BSO Dag en Dou email: riemsloot@dagendou.nl

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week.

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. 5 september 2014 Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. Algemeen nieuws De scholen zijn weer begonnen Het was nog wel even wennen: de wekker moet

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 november nr. 05

Nieuwsbrief. 6 november nr. 05 Nieuwsbrief 6 2014 2014-2015 nr. 05 Beste ouders/ verzorgers, De herfstvakantie is weer achter de rug. De komende periode wordt een drukke, maar gezellige tijd. Binnenkort komen de eerste rapporten en

Nadere informatie

Kamp groep 8 Het kamp gaat door! De blije hoofden, daar doen we het toch voor? Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015

Kamp groep 8 Het kamp gaat door! De blije hoofden, daar doen we het toch voor? Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015 Openbare Basisschool De Zevensprong Danslaan 74 1326 PL Almere Tel.: 036-5353742 info@zevensprong.asg-almere.nl www.zevensprong.asg-almere.nl Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015 Belangrijke data: 7

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 12e nieuwsbrief, vrijdag 13 februari 2015 Beste ouders, Voor u ligt de 12 e nieuwsbrief van dit jaar. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G

Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Borgh NB Nieuwsbrief januari 2016 Nr. 1 Inhoudsopgave: De beste wensen, verschijnen nieuwsbrief De Borgh Nieuwe schooltijden, Rots & Water Op tijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Vakantiedata schooljaar 2013 2014:

Nieuwsbrief. Vakantiedata schooljaar 2013 2014: Nieuwsbrief Schooljaar 2013 2014 Vorige week is het nieuwe schooljaar begonnen. We zijn blij dat alle kinderen weer op school zijn en we horen heel veel leuke vakantieverhalen. Ook alle teamleden hebben

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Koninginfo. Voorwoord. Koffie drinken

Koninginfo. Voorwoord. Koffie drinken Koninginfo Bezoek- en postadres Tsjerk Hiddesstraat 4 9291 AX KOLLUM 0511-451948 0511-451946 (kleuterafdeling) directie@kjschool.eu www.kjschool.eu 26 augustus 2016 Jaargang 23 nr. 1 IN DIT NUMMER 1. Voorwoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015

Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015 Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015 Start van het schooljaar Gelukkig zijn alle leerkrachten toch op tijd teruggekomen van hun offlinegeen wifi vakantie! De juffen hadden het advies van het weekblad Libelle

Nadere informatie

AGENDA nr. 1 JARIG NIEUWS. - Welkom - Voorstellen Elles de Geest en Marja Overkamp - Informatieavond - Fotograaf - gym - Bijbelverhalen

AGENDA nr. 1 JARIG NIEUWS. - Welkom - Voorstellen Elles de Geest en Marja Overkamp - Informatieavond - Fotograaf - gym - Bijbelverhalen AGENDA nr. 1 Dinsdag 6 september Informatie-avond alle groepen Fotograaf OR-vergadering Woensdag 7 september Maandag 12 september Woensdag 14 t/ vrijdag Kamp groep 7/8 16 september Vrijdag 16 september

Nadere informatie

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel April 2014 Franciscusbericht Koningsspelen vrijdag 25 april Vrijdag 25 april doen we met de Franciscusschool mee aan de Koningsspelen. We denken hier een goede invulling te kunnen geven door een sponsorloop

Nadere informatie

Zonnebrief donderdag 15 september:

Zonnebrief donderdag 15 september: Zonnebrief donderdag 15 september: Agenda Vrijdag 16 september 9.00 kennismakingsgesprek met evt. nieuwe ouders Maandag 19 september 8.45 klassenbezoek juf Joyce 10.30 juf Joyce nagesprek, juf Talitha

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 2; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 2; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Verder met WO:LOS (Wereld Oriëntatie) en de Proeftuintjes In het schooljaar 2013-2014 zijn we als school samen met Elleke Verwaijen van de APS na gaan denken over een nieuwe aanpak

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

September Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand september zijn: Stijn Zaaijer Lynn Bonvanie

September Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand september zijn: Stijn Zaaijer Lynn Bonvanie September 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand september zijn: Stijn Zaaijer Lynn Bonvanie Voor de zomer vakantie is Kelvin Zwart begonnen in groep 1, in groep 2 is Henk Schaefer na

Nadere informatie

Het maandelijks nieuwsblad van basisschool Arnoldus van Os

Het maandelijks nieuwsblad van basisschool Arnoldus van Os Arnoldus van Os... Het maandelijks nieuwsblad van basisschool Arnoldus van Os Jaargang 2015-2016, nr. 2 2 oktober 2015 Een eigen Facebookpagina! Vandaag, vrijdag 2 oktober, gaat de geschiedenisboeken in

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus

Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus Nieuwsbrief 1 keer op papier De nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd via

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 204-205 Kalender 204-205 In deze kalender vindt u de activiteiten van het schooljaar 204-205. Eventuele wijzigingen worden doorgegeven via de nieuwsbrief en zijn bijgewerkt in de kalender

Nadere informatie

WEEKBRIEF 2 OKTOBER 2015 / NUMMER 8. extra koffieochtend vanwege de week van de opvoeding groep 7 naar CanDance studio Aalsmeer

WEEKBRIEF 2 OKTOBER 2015 / NUMMER 8. extra koffieochtend vanwege de week van de opvoeding groep 7 naar CanDance studio Aalsmeer WEEKBRIEF 2 OKTOBER 2015 / NUMMER 8 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Volgende week zijn er twee thema's aan de orde: de week van de opvoeding en de Kinderboekenweek. Dat is veel. Toch hebben

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Iedereen hartelijk welkom in dit nieuwe schooljaar! We hopen dat jullie en u allen heerlijk zijn uitgerust. Het is fijn om iedereen weer te zien!

Iedereen hartelijk welkom in dit nieuwe schooljaar! We hopen dat jullie en u allen heerlijk zijn uitgerust. Het is fijn om iedereen weer te zien! Nieuwsbrief Radarschool Jan Wouter van den Doel 31 augustus 2015 Jaargang 17 nr. 1 Website: www.jwvddoel.nl E mail :info@jwvddoel.nl Bezoekadres: Kabbelaarsbank 2, 4301 XB Zierikzee Postadres: Postbus

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nr. oktober 2016 I In dit nummer o.a.: Leerlingraad Kinderboekenweek GGD Nieuwe leerlingen ALV 26 oktober

NIEUWSBRIEF. Nr. oktober 2016 I In dit nummer o.a.: Leerlingraad Kinderboekenweek GGD Nieuwe leerlingen ALV 26 oktober NIEUWSBRIEF Nr. oktober 2016 I In dit nummer o.a.: Leerlingraad Kinderboekenweek GGD Nieuwe leerlingen ALV 26 oktober obs Bijenkorf I Ridderborch 143 I 3992 BK Houten I T 030 6353515 E directie.bijenkorf@oo-h.nl

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon:

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: kalender schooljaar 2015-2016 Augustus 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 5 Eerste schooldag Op 31 augustus start het nieuwe schooljaar om 8.30

Nadere informatie

Kick off studenten. Informatiea vond. OR vergadering. Groep 4 en 7. Groep. Informatieavond. Groep 3 en 6 Prinsjesdag. Sporcktinfo

Kick off studenten. Informatiea vond. OR vergadering. Groep 4 en 7. Groep. Informatieavond. Groep 3 en 6 Prinsjesdag. Sporcktinfo kalender schooljaar 2016-2017 September 2016 30 31 2 1 2 3 4 Tilburg Ten Miles 5 6 7 8 9 10 11 Eerste schooldag Kick off studenten 12 13 14 15 16 17 18 Informatieavond Groep 1-2 en 5 19 20 21 22 23 24

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Til Dinsdag 1 oktober 2013 Project Kinderhulp

Nieuwsbrief CBS De Til Dinsdag 1 oktober 2013 Project Kinderhulp Belangrijke data: Woensdag 2 oktober t/m zaterdag 12 oktober: Kinderboekenweek met als thema Klaar voor de start. Woensdag 2 oktober: verenigingsbrede studiedag over PR en imago. ALLE KINDEREN ZIJN VRIJ.

Nadere informatie

25 SEPTEMBER 2015 JAARGANG 4, NUMMER 5. Wij leren hier met elkaar, van elkaar, door elkaar en over elkaar! Zina Heikamp en Raphaëla van Onna

25 SEPTEMBER 2015 JAARGANG 4, NUMMER 5. Wij leren hier met elkaar, van elkaar, door elkaar en over elkaar! Zina Heikamp en Raphaëla van Onna @-mail 25 SEPTEMBER 2015 JAARGANG 4, NUMMER 5 OBS Prinses Catharina Amalia Cicerostrook 9 2493 ZL Den Haag Telefoon 070-3019586 E-mail info@obspca.nl Bezoek onze website! www.obspca.nl Wij leren hier met

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 25 april 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out

Nieuwsbrief 9 25 april 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out R.K. Basisschool De Binckhorst- St. Jan Eemnesserweg 17 1251 NA Laren tel: 035 5382501 Nieuwsbrief 9 25 april 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out Kleine kalender Vrijdag 26 april Zaterdag 27 april t/m

Nadere informatie

Infobulletin. Beste ouders, verzorgers en kinderen, INFO NR 1. Nederland, noem maar op. De zomervakantie heeft duidelijk veel moois.

Infobulletin. Beste ouders, verzorgers en kinderen, INFO NR 1. Nederland, noem maar op. De zomervakantie heeft duidelijk veel moois. Beste ouders, verzorgers en kinderen, INFO NR 1 Afgelopen maandag om 8:30 uur klonk er orgelmuziek. Dat was de start van het met een gouden ontvangst door de juffen en meesters. Zo n eerste dag is altijd

Nadere informatie