CWIS-formulieren maken met Dreamweaver 4.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CWIS-formulieren maken met Dreamweaver 4.0"

Transcriptie

1 DIRECTIE ICTS (Informatie & Communicatie Technologie & Systemen) ADMINISTRATIEVE INFORMATIEVERWERKING DE CROYLAAN 52 C B-3001 HEVERLEE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CWIS-formulieren maken met Dreamweaver 4.0 november 2002

2

3 Inhoud i Inhoud 1 Formulieren: inleiding Een formulier maken De eigenschappen (properties) van een veld wijzigen De eigenschappen van een tekstveld De eigenschappen van een selectievakje De eigenschappen van een keuzerondje De eigenschappen van een keuzelijst De eigenschappen van een opdrachtknop Validatie instellen De inhoud van een formulier versturen naar een adres Via een MAILTO-URL (fworksh1.htm) De form properties instellen Versturen van het formulier Het bericht Via het programma CGI (fworksh2.htm) De form properties instellen Het tekstbestand maken dat de lay-out van het bericht bepaalt (fworksh2.txt) Versturen van het formulier Het bericht Gegevens versturen via het programma CGI zodat deze toegevoegd kunnen worden aan een database (fworksh3.htm) De form properties instellen (fworksh3.htm) Het tekstbestand maken (fworksh3.txt) Versturen van het formulier In Outlook Express In Outlook In Word (fworksh3.dot) Tekstbestand importeren in Word, Excel of Access... 14

4

5 1 1 Formulieren: inleiding Een webpagina kan naast tekst, figuren en hyperlinks ook één of meer formulieren bevatten. Een formulier is een verzameling van formuliervelden (tekstvakken, selectievakjes, keuzerondjes, keuzelijsten en opdrachtknoppen). U kunt voor elk formulierveld eigenschappen (zoals de naam of de grootte van een vak) en validatieregels (zoals het maximum aantal in te vullen tekens) instellen. De ingevulde gegevens kunnen worden verzonden naar een adres. 2 Een formulier maken 1. Plaats de cursor op de pagina waar u het formulier wilt maken. 2. Kies Insert/Form of kies Window/Objects/categorie Forms/knop Insert form. Het formulier wordt aangeduid door een rode streepjeslijn. De gegevens die tot eenzelfde formulier behoren, maakt u aan binnen deze streepjeslijn. Opmerking er verschijnt een bericht indien de onzichtbare elementen niet aanstaan. In dat geval kiest u View/Visual aids/invisible elements zodat de rode streepjeslijn verschijnt. 3. Zorg dat de cursor binnen de rode streepjeslijn staat, kies Insert/Form objects en kies het gewenste formulierveld of klik op het gewenste veld van het Objects panel of sleep het gewenste veld uit het Objects panel naar de gewenste plaats. U kunt volgende velden invoegen: Text field (tekstveld van één of meerdere regels) Button (opdrachtknop om de inhoud van het formulier te versturen of het formulier leeg te maken) Check box (selectievakje: aan of uit, meedere selecties zijn mogelijk) Radio button (keuzerondje: binnen een groep is slechts één selectie mogelijk) List/Menu (keuzelijst: - type menu: éénregelig tekstveld met pijlknop; klikt men op het pijltje dan verschijnen de overige keuzemogelijkheden; men kan slechts één keuze selecteren - type list: meerregelig tekstveld met twee pijlknoppen omhoog en omlaag; men kan meerdere keuzes maken) File field (tekstveld met browse-knop zodat de gebruiker een bestand kan selecteren om samen met de formuliergegevens mee te sturen; hiervoor is dan wel een aangepast script nodig op de webserver) Image field (afbeeldingsveld dat in de plaats van een opdrachtknop kan worden gebruikt om de formuliergegevens te versturen) Hidden field (verborgen veld waarmee gegevens in het formulier verborgen worden die voor de gebruiker niet van belang zijn maar die samen met de formuliergegevens verstuurd moeten worden) Jump menu (sprongmenu: keuzelijst met koppelingen naar andere webpagina s).

6 2 3 De eigenschappen (properties) van een veld wijzigen Zorg dat de Property inspector aanstaat (Window/Properties) en klik op het gewenste veld. De eigenschappen verschillen volgens het soort veld dat u gekozen hebt. 3.1 De eigenschappen van een tekstveld Textfield: ken een betekenisvolle naam toe (kleine letters, cijfers of _, beginnen met letter, geen spaties, geen uitgebreide ascii-tekens!) want het is de naam, samen met de inhoud van het veld, die doorgestuurd worden als u het formulier via verstuurt. Char width: de breedte van het tekstveld, dus niet het aantal tekens die in het veld kunnen worden ingevuld. Max chars: het maximum aantal tekens die in het veld kunnen worden ingevuld. Type single line: tekstsveld van één regel. Type multi line: tekstsveld van meerdere regels. De optie Max chars verandert in Num lines waar u de hoogte van het tekstveld kunt instellen in aantal regels. Type password: paswoord tekstsveld: de gebruiker ziet asterisks (***) in plaats van de ingetypte tekst om de invoer van de gebruiker te beschermen tegen spiekers. De ingevoerde gegevens worden echter niet versleuteld of gecodeerd. De ontvanger krijgt de ingevoerde gegevens ook als normale tekst toe. Init val: de tekst die standaard ingevuld wordt in het tekstveld. Wrap: enkel bij tekstveld van meerdere regels. U kunt kiezen tussen de waarden: default, off (geen word wrap), virtual en physical. Voor het verwerken van de gegevens is het nodig om hier default te kiezen 3.2 De eigenschappen van een selectievakje Check box: ken een betekenisvolle naam toe (kleine letters, cijfers of _, beginnen met letter, geen spaties, geen uitgebreide ascii-tekens!) want het is de naam, samen met de inhoud van het veld, die doorgestuurd worden als u het formulier via verstuurt. Checked value: bv. yes om aan te duiden dat een vakje aangekruist is. Let op: u moet hier -1 typen als u de gegevens later in Access wilt importeren en van het veld een ja/nee veld wilt maken. De waarde wordt samen met de naam doorgestuurd naar het adres. Initial state: bepaalt of het vakje standaard al dan niet ingeschakeld is.

7 3 3.3 De eigenschappen van een keuzerondje Radio button: ken een betekenisvolle naam toe (kleine letters, cijfers of _, beginnen met letter, geen spaties, geen uitgebreide ascii-tekens!) want het is de naam, samen met de inhoud (waarde) van het veld, die doorgestuurd worden als u het formulier via verstuurt. Voor keuzerondjes van dezelfde groep moet u dezelfde groepsnaam opgeven. Van keuzerondjes die tot dezelfde groep behoren kan er maar één geselecteerd worden. groepsnaam checked value Checked value: geef hier een unieke waarde op. Het is deze waarde samen met de groepsnaam die doorgestuurd wordt (bijvoorbeeld: groepsnaam: kleur; checked value: rood). Initial state: bepaalt of het vakje standaard al dan niet geselecteerd is. 3.4 De eigenschappen van een keuzelijst List/Menu: ken een betekenisvolle naam toe (kleine letters, cijfers of _, beginnen met letter, geen spaties, geen uitgebreide ascii-tekens!) want het is de naam, samen met de inhoud van het veld, die doorgestuurd worden als u het formulier via verstuurt. Type menu: klik vervolgens op de knop List values om de keuzemogelijkheden toe te voegen (via voegt u items toe, via verwijdert u items, via de knoppen en verplaatst u items; het Item label is de tekst die wordt getoond, de Value is de waarde die wordt doorgestuurd).

8 4 Type list: klik vervolgens op de knop List values om de keuzemogelijkheden toe te voegen (via voegt u items toe, via verwijdert u items, via de knoppen en verplaatst u items; het Item label is de tekst die wordt getoond, de Value is de waarde die wordt doorgestuurd). Height: hier bepaalt u de hoogte van de lijst (in regels). Selections allow multiple: hiermee maakt u meerdere selecties al dan niet mogelijk. Om meerdere selecties te maken in de browser moet men de ctrl-toets gebruiken voor nietaaneengesloten selecties of de shift-toets voor aaneengesloten selecties. Initially selected: hier kunt u eventueel het item kiezen dat standaard geselecteerd moet zijn. (Als u deze optie niet ziet, klikt u op het onderaan rechts van de property inspector.) 3.5 De eigenschappen van een opdrachtknop Button name: bij een opdrachtknop mag dit veld leeg blijven. Label: de tekst die op de knop verschijnt. Action: Submit form om het formulier te versturen en Reset form om het ingevulde formulier leeg te maken (zie 5 De inhoud van een formulier versturen naar een adres).

9 5 4 Validatie instellen Met de actie Validate form kan de invoer van de gebruiker worden gecontroleerd en wordt opnieuw om invoer gevraagd indien een of meerdere velden niet correct zijn ingevuld. Het is ook mogelijk om velden verplicht in te vullen te maken. U kunt validatie instellen voor individuele velden (onblur) of voor meerdere velden in één keer bij het versturen van het formulier (onsubmit). Als u validatie hebt ingesteld voor individuele velden, gebeurt de controle op de invoer onmiddellijk na het verlaten van het veld. Als u validatie hebt ingesteld voor meerdere velden in één keer, gebeurt de controle op de invoer bij het versturen van het formulier. Validatie kunt u enkel instellen voor tekstvelden. 1. Validatie individuele velden: klik op het veld Validatie meerdere velden: klik op de form-tag in de tag-selector (onderaan links van het documentvenster) 2. klik in het Behaviors panel (aanzetten via Window/Behaviors) op het plusteken en kies Validate form. 3. Indien u validatie voor een individueel veld instelt, klik u in de lijst Named fields op hetzelfde veld dat u in stap 1 hebt aangeklikt. Indien u validatie voor meerdere velden instelt, klikt u in de lijst Named fields op het eerste veld waarvoor u validatie wilt instellen en stelt u de gewenste validatie in. Doe hetzelfde voor alle volgende velden waarvoor u validatie wilt instellen. Required: veld is verplicht in te vullen Accept address: de browser controleert of de syntaxis van de invoer overeenkomt met die van een adres, m.a.w. er moet in voorkomen (de browser controleert niet of het een geldig adres is) Number: enkel getallen zijn toegelaten inclusief een punt maar geen komma Number from: er is enkel een getal toegelaten dat ligt tussen de twee waarden die u intypt, inclusief deze waarden. 4. Klik op OK. Als u validatie hebt ingesteld voor individuele velden verschijnt in het Behaviors panel bij Events onblur (eerst wel klikken op het veld dat de validatie bevat). Als u validatie voor het volledige formulier hebt ingesteld verschijnt in het Behaviors panel bij Events onsubmit (eerst wel klikken op de form-tag in de tag-selector).

10 6 5 De inhoud van een formulier versturen naar een adres U kunt opgeven wat er moet gebeuren met de gegevens van het formulier als de gebruiker klikt op de knop Submit (of de gewijzigde naam van deze knop). Hierna wordt uitgelegd hoe de gegevens van een formulier verstuurd kunnen worden naar een adres. Er worden drie methoden uitgelegd: 1) via een MAILTO-URL (werkt niet in alle (versies van de) browsers) 2) via het programma CGI op de webserver (CGI: Common Gateway Interface) 3) via het programma CGI zodat de gegevens aan een database toegevoegd kunnen worden. 5.1 Via een MAILTO-URL (fworksh1.htm) Als de (versie van de) browser deze manier van verzenden ondersteunt, kunnen de gegevens naar het opgegeven adres worden verstuurd zonder dat daarvoor een programma op de server nodig is. Het is dan niet mogelijk de lay-out van uw bericht te bepalen. Belangrijk Aangezien deze methode niet in alle browser(versies) zal werken, raden wij u aan deze methode enkel te gebruiken om te testen of wanneer u zeker weet dat deze methode werkt in de browser(versie) waarmee uw doelpubliek werkt (bv. in een intranet) De form properties instellen Klik in de tag selector (links onderaan het documentvenster) op de form-tag om de eigenschappen van het formulier in te stellen. Form name: u hoeft geen naam op te geven, tenzij u via een JavaScript of een andere programmeertaal hiernaar wilt verwijzen. Action: hier geeft u het adres van de bestemmeling van de mail op; ook het onderwerp van de mail kan worden opgegeven mailto: workshop Method: POST Belangrijk! Enctype Opdat de ingevulde gegevens die via toekomen niet in de vorm van één lange tekststring toekomen maar in een beter leesbare vorm moet u zelf nog het attribuut enctype toevoegen als volgt: 1. Klik in het formulier en klik vervolgens op de form-tag in de tag-selector (links onderaan het documentvenster). 2. Druk ctrl+t (Quick tag editor). 3. Druk op de tab-toets tot u het eind van de tag bereikt en typ: enctype= text/plain

11 Versturen van het formulier Nadat het formulier op de webserver geplaatst is, kunnen gebruikers het invullen en versturen. Bij het versturen van het formulier verschijnt mogelijk volgende boodschap: Klikt u op OK, dan worden de gegevens verstuurd. Er wordt geen bericht getoond dat de gegevens verstuurd zijn. Klikt u op Annuleren dan worden de gegevens niet verstuurd Het bericht Het bericht ziet er als volgt uit:

12 8 5.2 Via het programma CGI (fworksh2.htm) Zie ook en klik op cgi Om deze methode te kunnen gebruiken moet het programma CGI zich op de webserver bevinden. Voor de webserver van het Ludit (www.kuleuven.ac.be) is dit het geval. Publiceert u uw pagina's op een andere webserver dan kunt u dit navragen bij de beheerder van uw webserver. Met deze methode kunt u de lay-out van uw bericht bepalen en krijgt de gebruiker bij het versturen van het formulier een pagina te zien met de verstuurde gegevens (success-pagina) De form properties instellen Klik in de tag selector (links onderaan het documentvenster) op de form-tag om de eigenschappen van het formulier in te stellen. Form name: u hoeft geen naam op te geven, tenzij u via een JavaScript of een andere programmeertaal hiernaar wilt verwijzen. Action: hier verwijst u naar het cgi-script dat zich op de webserver bevindt: /cgi-bin/cgi /aiv/cwis/oplnew/dw4forms/fworksh2.txt /cgi-bin/cgi / = URL van het te gebruiken programma dat zich op de webserver bevindt aiv/cwis/oplnew/dw4forms/fworksh2.txt = typ hier het pad en de naam van uw tekstbestand dat de lay-out van het bericht bepaalt (zie Het tekstbestand maken dat de lay-out van het bericht bepaalt (fworksh2.txt). Method: POST hiermee deelt de server aan het CGI-programma mee hoe de inhoud van het formulier wordt aangeboden. GET: geeft de aangehechte informatie door aan een URL POST: zorgt dat de server de informatie als standaardinvoer aanbiedt en stelt geen bovengrens aan de hoeveelheid gegevens die wordt doorgegeven Default: de standaard van de browser wordt gebruikt, meestal is dit GET.

13 Het tekstbestand maken dat de lay-out van het bericht bepaalt (fworksh2.txt) Op de webserver moet een ascii-bestand staan dat beschrijft hoe de uiteindelijke mailboodschap er zal uitzien. Het cgi -programma gebruikt dit bestand om de gegevens uit uw webformulier om te zetten naar een bericht. 1. Maak in een teksteditor bv. in Word (mag ook WordPad of Kladblok zijn) een nieuw document en bewaar dit als een tekstbestand (Bestand/Opslaan/kies onder Bestand opslaan als voor 'Tekstbestand' of Tekst zonder opmaak of File/Save/Save file as type: text only). Gebruik een lettertype met een vaste letterbreedte (bv. Courier New) en gebruik spaties (best geen tabtekens) om uw tekst te schikken. 2. Typ de gewenste tekst en de namen van de velden tussen vierkante haakjes (Alt Gr + toets [ of ]). De veldnamen moeten exact overeenkomen (hoofdlettergevoelig!!!) met de veldnamen van uw formulier in Dreamweaver. From: [ ] To: Subject: Workshop adres van de afzender van de mail. Inschrijving Workshop [workshop] Gegevens cursist Naam [naam] Voornaam [voornaam] Geslacht [geslacht] Dienst [dienst] [ ] adres van de bestemmeling van de mail. Onderwerp van de mail. Bezoldigd door K.U.Leuven UZ [bezolkul] [bezoluz] Opmerking [opmerking] From Hier kunt u b.v. het adres laten invullen van de gebruiker die het ingevulde formulier verstuurt zodat de bestemmeling van de mail ziet van wie de mail afkomstig is. U zorgt dan best dat het adres verplicht in te vullen is. To adres van de bestemmeling van de mail. Opmerking U kunt ook meerdere adressen invullen, gescheiden door een komma. In het voorbeeld hieronder wordt het ingevulde formulier ook verstuurd naar de persoon die het invult zodat deze ook een mail toekrijgt met zijn ingevulde gegevens. U kunt eveneens gebruik maken van Cc: (carbon copy) en/of Bcc: (blind carbon copy) Subject Het onderwerp van de mail. Laat na de hoofding (onder Subject) een blanco lijn.

14 Versturen van het formulier Nadat zowel het formulier als het tekstbestand op de webserver geplaatst zijn, kunnen gebruikers het invullen en versturen. Bij het versturen krijgt de gebruiker een success-pagina te zien met bovenaan het bericht: 'The following message was sent' en met daaronder de gegevens die werden verstuurd, bv. Als deze standaard success-pagina niet aan uw wensen voldoet, kunt u een eigen success-pagina maken. U maakt dan een htm-bestand met zelf gekozen tekst, bijvoorbeeld: In het formulier zelf (fworksh2.htm) moet u dan een verborgen variabele opgeven met de naam success: 1. Plaats de cursor hiervoor b.v. onder de Submit en Reset-knop en kies Insert/Form objects/hidden field 2. Typ als naam success en als value de volledige URL van uw alternatieve success-pagina b.v. Opmerking: de naam van het hidden field MOET success zijn opdat het zou werken. Geef daarom, om verwarring te voorkomen, aan uw alternatieve pagina ook de naam success.htm Het bericht Het bericht ziet er als volgt uit:

15 Gegevens versturen via het programma CGI zodat deze toegevoegd kunnen worden aan een database (fworksh3.htm) De form properties instellen (fworksh3.htm) zie De form properties instellen Het tekstbestand maken (fworksh3.txt) Op de webserver moet een ascii-bestand staan dat beschrijft hoe de uiteindelijke mailboodschap er zal uitzien. Het cgi -programma gebruikt dit bestand om de gegevens uit uw webformulier om te zetten naar een bericht. 1. Maak in Word (mag ook WordPad of Kladblok zijn) een nieuw document en bewaar dit als een tekstbestand (Bestand/Opslaan/kies onder Bestand opslaan als voor 'Tekstbestand' of Tekst zonder opmaak of File/Save/Save file as type: text only). 2. Typ de hoofding in (From, To en Subject) en laat hierna een blanco regel. Typ de namen van de velden tussen vierkante haakjes (Alt Gr + toets [ of ]). De veldnamen moeten exact overeenkomen (hoofdlettergevoelig!) met de veldnamen van uw formulier in Dreamweaver. Zet vóór het eerste veld twee accolades ({{) en zet tussen elk veld twee hekjes (##). From: [ ] To: Subject: Workshop {{[workshop]##[naam]##[voornaam]##[geslacht]##[dienst]##[ ]##[bezolk ul]##[bezoluz]##[opmerking] From Hier kunt u b.v. het adres laten invullen van de gebruiker die het ingevulde formulier verstuurt zodat de bestemmeling van de mail ziet van wie de mail afkomstig is. U zorgt dan best dat het adres verplicht in te vullen is. To adres van de bestemmeling van de mail. Subject Het onderwerp van de mail Versturen van het formulier Nadat zowel het formulier als het tekstbestand op de webserver geplaatst zijn, kunnen gebruikers het invullen en versturen. (U kunt een testformulier maken dat u naar uw eigen adres verstuurt.) Hier is het ook nuttig dat u een alternatieve success-pagina aanmaakt (zie onder Versturen van het formulier) In Outlook Express Wanneer de gebruiker uw formulier invult en verstuurt, krijgt u een bericht dat er als volgt uitziet: De bedoeling is om meerdere mails die binnenkomen in één tekstbestand te krijgen waarop dan een macro kan worden uitgevoerd die de nodige vervangingen doet zodat de gegevens vervolgens in een database geïmporteerd kunnen worden. De mails opslaan in één tekstbestand gaat niet in Outlook Express, wel in Outlook. Vandaar dat in onderstaande stappen uitgelegd wordt hoe uw mails eerst

16 12 naar Outlook te exporteren. Indien uw mails zich op de mailserver bevinden moet u deze ook eerst verplaatsen naar een map op uw eigen schijf. 1. Maak een nieuwe map aan op uw eigen PC. Kies hiervoor in de menubalk van Outlook Express voor Bestand/Nieuw/Map of Bestand/Map/Nieuw (File/New/Folder of File/Folder/New). 2. Geef een naam aan de map en selecteer in het vak eronder de map Lokale mappen. Klik op OK. De map wordt dan aangemaakt op uw eigen harde schijf. 3. Selecteer en versleep vervolgens in Outlook Express uw berichten van de mailserver uit de map Postvak IN (in dit voorbeeld onder PostGS) naar de zonet door u aangemaakte map. De mails worden dan verplaatst. 4. Deze stap voert u enkel uit als u nog werkt met Outlook Express versie 4. Om uw mails te kunnen exporteren, moet in Outlook Express 4 in het menu Extra/Opties/tabblad Algemeen (Tools/Options/General) de optie Outlook Express instellen als de standaard Simple MAPI-client uitstaan. Nadien kunt u deze terug aanzetten want deze optie zorgt ervoor dat u vanuit andere programma's (Word, Excel ) bestanden kunt verzenden via het menu Bestand/Verzenden. 5. Vervolgens kiest u Bestand/Exporteren/Berichten (File/Export/Messages). U krijgt volgend dialoogvenster: 6. Klik op OK. Mocht volgend dialoogvenster verschijnen dan klikt u op OK. 7. In het volgend dialoogvenster kiest u Geselecteerde mappen en selecteert u vervolgens de map die u in stap 2 hebt aangemaakt.

17 13 8. Klik op OK. De mails worden geëxporteerd. Vervolgens verwijdert u deze mails om vergissingen achteraf te vermijden (selecteren en delete drukken). De map zelf laat u staan In Outlook In Outlook kunt u uw geëxporteerde mails van Outlook Express bewaren als één tekstbestand dat u nadien kunt importeren in Access, Excel of Word. 1. Start Outlook (Start/Programma's/Microsoft Outlook). Opmerking: Indien u Outlook voor de eerste maal gebruikt, zult u eerst een aantal vragen moeten beantwoorden om het programma te installeren. Er wordt o.a. de vraag gesteld of u s wilt importeren uit Outlook Express, waarop u uiteraard bevestigend antwoordt. 2. Zorg dat in het menu Beeld de Mappenlijst aanstaat (View/Folder list). 3. Selecteer uw geïmporteerde map (in dit voorbeeld inschrijvingen). Let op: als deze map reeds bestond op het ogenblik dat u de mails van Outlook Express exporteert naar Outlook, dan worden de mails hieraan toegevoegd. 4. Selecteer de mails in deze map (eerste aanklikken en shift + klik op de laatste), kies Bestand/Opslaan als (File/Save as), selecteer de locatie (om het even waar op uw PC) waarin u het tekstbestand wilt bewaren (in Outlook is het enkel mogelijk om als een tekstbestand op te slaan), geef een naam aan het tekstbestand en klik op Opslaan (Save). 5. Verwijder de map (in dit voorbeeld inschrijvingen) in Outlook In Word (fworksh3.dot) In het sjabloon fworksh3.dot bevindt zich de macro vervangnl (Nederlands) en vervange (Engels) die het tekstbestand zodanig aanpast dat de velden door tabs gescheiden worden en de records door een alineateken. 1. Om het sjabloon fworksh3.dot te kunnen gebruiken, moet u het eerst opslaan in de map waar zich de Word-sjablonen bevinden (deze vindt u terug via Extra/Opties/Bestandslocaties (Tools/Options/File Locations) bij Gebruikerssjablonen (User templates). Ga vervolgens via de Stijlgids op het web naar de pagina Bij het onderdeel Cursus klikt u rechts op het bestand fworksh3.dot en u kiest Doel opslaan als. Sla het bestand onmiddellijk op in de map van uw gebruikerssjablonen. 2. Open het tekstbestand, dat u in de vorige stap hebt aangemaakt, in Word. 3. Kies Extra/Sjablonen en invoegtoepassingen (Tools/Templates and add-ins). 4. Klik op de knop Toevoegen (Add), selecteer het sjabloon fworksh3.dot en klik op OK. 5. Klik op de knop (als u een Nederlandstalige versie van Outlook hebt) of op (als u een Engelstalige versie van Outlook hebt) om de macro te starten. 6. Bewaar het bestand opnieuw als tekstbestand via Bestand/Opslaan als (File/Save as) en kies Tekstbestand (.txt). Het is dit tekstbestand dat we zullen gebruiken om te importeren in Word, Excel of Access.

18 Tekstbestand importeren in Word, Excel of Access In Word 1. Open het tekstbestand (waarop u de macro hebt uitgevoerd) in Word. 2. Selecteer de gegevens (ctrl+a). 3. Kies Tabel (Table) en vervolgens Tekst naar tabel converteren (Convert text to table). 4. Selecteer een tab als lijstscheidingsteken en klik op OK. De gegevens zijn geconverteerd naar een tabel In Excel U kunt de gegevens uit uw tekstbestand kopiëren en plakken in Excel of u kunt onderstaande stappen van de wizard Tekst importeren volgen. 1. Open het tekstbestand (waarop u de macro hebt uitgevoerd) in Excel. De Wizard Tekst importeren (Text import wizard) wordt gestart. Zorg dat de optie Gescheiden (Delimited) aanstaat en klik op Volgende (Next). 2. Zorg dat onder Scheidingstekens (Delimiters) Tab geselecteerd is en bij Tekstindicator {geen} (Text qualifier/none). Klik op Volgende (Next).

19 15 3. Klik op Voltooien (Finish). 4. Voeg als eerste rij de veldnamen toe en pas, indien gewenst, de kolombreedtes aan In Access 1. Maak een nieuwe database aan en bewaar deze. 2. Kies Bestand/Externe gegevens ophalen/importeren (File/Get external data/import). 3. Selecteer het tekstbestand (waarop u de macro hebt uitgevoerd) en klik op de knop Importeren (Import). De Wizard Tekst importeren (Import text wizard) wordt gestart. Zorg dat de optie Met scheidingstekens (Delimited) aanstaat en klik op Volgende (Next). 4. Zorg dat als scheidingsteken (Delimiter) Tab geselecteerd is en bij Tekstscheidingsteken {geen} (Text qualifier/none). Klik op Volgende (Next). 5. Vervolgens kiest u of u de gegevens wilt opslaan in een nieuwe tabel of in een bestaande tabel. Klik op Volgende (Next). 6. U kunt vervolgens informatie (veldnaam, gegevenstype ) opgeven voor elk veld dat u importeert. Als u in een nieuwe tabel importeert kunt u deze informatie echter ook nog aanpassen nadat de gegevens geïmporteerd zijn.

20 16 Als u in een bestaande tabel importeert, wordt deze stap overgeslagen. Klik op Volgende (Next). 7. U kunt een primaire sleutel (Primary key) instellen en vervolgens op Volgende (Next) klikken. 8. Typ een naam voor de tabel waarin u de gegevens wilt importeren. Opmerking: als u niet alle velden wilt importeren in de tabel kunt u op de knop Geavanceerd (Advanced) klikken en de velden aanklikken die u wilt overslaan. 9. Klik op Voltooien (Finish). De gegevens worden geïmporteerd. U kunt naar het ontwerp van de database gaan om de veldnamen en veldtypes aan te passen. Opmerkingen Als u wilt importeren in een bestaande tabel die meer velden heeft dan uw geïmporteerde bestand, dan moet u de gegevens eerst in een nieuwe tabel importeren en via een toevoegquery toevoegen aan uw bestaande tabel.

De categorie Forms in het paneel Insert

De categorie Forms in het paneel Insert Formulieren Invulformulieren bieden u de mogelijkheid om te communiceren met de bezoekers van uw website. Ze geven de bezoeker de mogelijkheid om feedback te geven, informatie door te spelen, informatie

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit zoveel

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit

Nadere informatie

6.8 Lijsten: oefeningen

6.8 Lijsten: oefeningen 6.8 Lijsten: oefeningen Opgaven 44.: Records zoeken Open het document "Autokosten". Klik in de lijst. Kies de opdracht 'Data - Formulier' [Data - Form]. Klik de knop 'Criteria' [Criteria]. Vul als zoekcriterium

Nadere informatie

Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen...

Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen... Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen... 4 Bewerken formulier in formulierbeheer... 4 Bewerken formulier -

Nadere informatie

Studio Visual Steps Een formulier maken

Studio Visual Steps Een formulier maken Studio Visual Steps Een formulier maken Aanvullend PDF-bestand bij het boek Websites bouwen met Web Easy Een formulier maken 2 Een formulier maken Een bijzonder onderdeel van een website is het formulier.

Nadere informatie

Configuratie van Outlook Express.

Configuratie van Outlook Express. Configuratie van Outlook Express. 1. Engelstalige versie. 1.1 Nieuwe account aanmaken. Indien u reeds een account hebt, volgt u dezelfde procedure en wordt er een extra account aangemaakt. Om een nieuwe

Nadere informatie

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren Gevorderden training TYPO3 Stap voor stap de website beheren Programma Nieuwsbrief opzetten Werken met formulieren Creatieve pagina opmaak, FC E 's uitleg van de smaakjes Gebruik van webmail Statistieken

Nadere informatie

Handleiding. Kliksafe Webmail

Handleiding. Kliksafe Webmail Handleiding Kliksafe Webmail Inhoudsopgave 1. Introductie Nieuwe Web mail 2 1.1. Gebruikmaken van de webmail 2 1.2. Mappenweergave 3 1.3. Nieuwe mail opstellen en verzenden 4 1.4. Bijlagen toevoegen aan

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken.

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken. 1 / 10 Mailing aanmaken De module Mailing, maakt gebruik van enkele onderdelen van de module websitebeheer. Het gaat hier om de hoofdstukken Afbeeldingen, Bestanden en Styling. Via deze hoofdstukken leert

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie

E-mailen met Outlook Express.

E-mailen met Outlook Express. Jos Blankwater E-mailen met Outlook Express. E-mail, elektronische post, is een van de meest gebruikte onderdelen van Internet. E-mail biedt u veel voordelen boven de traditionele postzending en zelfs

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 9c: Elektronisch publiceren FrontPage 2002. AL9c. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 9c: Elektronisch publiceren FrontPage 2002. AL9c. Jos Gils Erik Goossens Info-books AL9c Toegepaste Informatica Deel 9c: Elektronisch publiceren FrontPage 2002 Jos Gils Erik Goossens Hoofdstuk 3 Formulieren maken 3.1 Probleemstelling In de meeste gevallen is er een informatiestroom

Nadere informatie

H AN D L E I DI N G FORM U LI E RM AK E R

H AN D L E I DI N G FORM U LI E RM AK E R FORMULIERMAKER H AN D L E I DI N G FORM U LI E RM AK E R Versie 1.3 gepubliceerd op 21 februari 2012 D e onderdelen van een f ormul i er Met de formuliermaker (formbuilder) kunt u binnen uw website op

Nadere informatie

Cursus ICT 1 Lieve D Helft

Cursus ICT 1 Lieve D Helft Cursus ICT 1 Inhoud Wat is Outlook? 3 Het scherm 3 Nieuw E-mailbericht maken 4 E-mailbericht versturen 5 E-mailbericht beantwoorden naar verzender 6 E-mailbericht beantwoorden naar verzender en alle ontvangers

Nadere informatie

Handleiding WebGenerator ProSite Formulieren

Handleiding WebGenerator ProSite Formulieren Handleiding WebGenerator ProSite Formulieren Module Forms Versie 1.3 Inhoud Inhoud... 2 Module Forms... 3 Openen van module Forms... 4 Inloggen... 6 Afsluiten module... 6 Formulier scherm... 7 Aanmaken

Nadere informatie

Interactieve formulieren met gedragingen

Interactieve formulieren met gedragingen 13 Interactieve formulieren met gedragingen De belangrijkste punten van hoofdstuk 13 Formulieren gebruiken. Formulieren opmaken. Gedragingen gebruiken met formulieren. Een formulier laten valideren. DB_DRWCS4_H13.indd

Nadere informatie

Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website.

Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website. Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website. Voor wie? U wilt uw bedrijf professioneel voor stellen? U wenst uw website graag zelf te onderhouden? U wenst het budget laag te houden? Wat?

Nadere informatie

Je eerste mailtjes met een computer

Je eerste mailtjes met een computer Je eerste mailtjes met een computer Het e-mailadres Om te e-mailen hebben jij en jouw correspondent een e-mailadres nodig. Een e-mailadres bestaat steeds uit 2 delen gescheiden door een o Wat vóór @ staat

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Handleiding AndoMail met Zarafa

Handleiding AndoMail met Zarafa Handleiding AndoMail met Zarafa Inhoud AndoLan - Zarafa Webmail (e-mail)...3 1 Webmail met AndoMail...3 1.2 Nieuwe e-mail versturen...4 1.3 Een bijlage toevoegen...6 2 Een e-mailadres opzoeken / adresboek...7

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows XP en zijn voorgangers hadden als eigen E-mailprogramma Outlook Express. Hoe zit het met Vista? Windows Vista heeft een gewijzigde versie van

Nadere informatie

Een eerste kennismaking

Een eerste kennismaking 27-2-2006 1 W erkstukken m a ken m et Po w erpo int Een eerste kennismaking PowerPoint is het presentatieprogramma van Microsoft waarmee we informatie, d.m.v. dia s, op een duidelijke manier kunnen presenteren.

Nadere informatie

Handleiding RS Form! 1.0.4

Handleiding RS Form! 1.0.4 Handleiding RS Form! 1.0.4 Inhoud 1. Controlepaneel... 3 2. Forms Manager... 4 2.1 Nieuwe form aanmaken... 4 2.2 Nieuwe fields toevoegen... 7 2.3 Wijzigen/verwijderen bestaande Forms, Fields... 10 Versie

Nadere informatie

8.8 Records selecteren

8.8 Records selecteren 8.8 Records selecteren Voor het maken van een uittreksel van één of meerdere records die aan een bepaald criterium voldoen, maakt u gebruik van het 'Filter'. 8.8.1 Automatisch filter Klik in het gebied

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

2.8 Tabellen importeren of koppelen

2.8 Tabellen importeren of koppelen 2.8 Tabellen importeren of koppelen In Acces kan u gebruik maken van tabellen uit een andere applicaties zoals Excel. U kunt kiezen tussen het koppelen van de tabellen, voor als u deze nog in de oorspronkelijke

Nadere informatie

Een formulier ontwerpen

Een formulier ontwerpen Een formulier ontwerpen Op iedere professionele website is tegenwoordig wel een formulier te vinden, dat door de bezoeker van de website kan worden ingevuld. Formulieren op websites worden voor verschillende

Nadere informatie

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief 8. Nieuwsmanagement Doormiddel van het nieuwsmanagement onderdeel kunt u uw klanten op de hoogte houden van het laatste nieuws, de nieuwste producten of de beste aanbiedingen. U kunt dit in de webshop

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

<input type=text name=veldnaam size=20 maxlength=30 value=inhoud veld> Les 9: Formulieren. Proficiat, U hebt het al tot de laatste oefening gebracht. In deze les komen formulieren aan bod, U hebt ze zeker al eens gezien op een site, en indien niet neem dan eens vlug een kijke

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig.

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Schoolmail Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Wil je meer uitleg of hulp bij het instellen van de juiste

Nadere informatie

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl HANDLEIDING Telefonica e-mail instellen in Outlook Express Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl Stap 1: Start het programma Outlook Express. Stap 2: Kies in het menu helemaal bovenaan

Nadere informatie

Trippeltrap Content Management System

Trippeltrap Content Management System Handleiding Trippeltrap Content Management System versie 2.4 Aanmelden Voordat u de tekst op uw webpagina kunt aanpassen, moet u zich eerst aanmelden. Bovenaan de pagina vindt u een link naar het intranet.

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Handleiding Jotform 2.0

Handleiding Jotform 2.0 Handleiding Jotform 2.0 Telefoon Tridion helpdesk: 7500 E-mail: helpdesktridion@gmail.com. Juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 Accounts... 3 2. Formulieren maken

Nadere informatie

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009 Inleiding Deze nota s bevatten enkel de instructies (acties) die je moet uitvoeren om een bepaalde taak in Access te volbrengen. Het waarom van al deze acties wordt uitvoering uitgelegd in de lessen Microsoft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2007

Gebruikershandleiding Outlook 2007 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2007 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2007 CLIËNT... 3 1.2 UITLEG OVER DE OUTLOOK NAVIGATIE KNOPPEN... 3 1.3 UITLEG

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Briefhoofd maken in Word. Handleiding van Helpmij.nl

Briefhoofd maken in Word. Handleiding van Helpmij.nl Briefhoofd maken in Word Handleiding van Auteur: CorVerm Januari 2011 We gaan ons deze keer wagen aan het maken van een briefhoofd met invulformulier in Word. De bedoeling is dat we eerst een briefhoofd

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

1. E-MAIL VERSTUREN. 1.1. Een E-mailbericht maken. 1.2. Aan, CC en BCC

1. E-MAIL VERSTUREN. 1.1. Een E-mailbericht maken. 1.2. Aan, CC en BCC 1. E-MAIL VERSTUREN Het opstellen en versturen van een E-mailbericht is op zich eenvoudig. Het enige wat u nodig hebt is het adres van de ontvanger. Ook handig is een korte omschrijving in het onderwerpvenster.

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03 Inhoudstafel Handleiding Online Tool Dag van de Zorg 2016 Toegang deelnemers / Inloggen... 02 Paswoord vergeten. 02 Account deelnemer... 03 Communicatiemateriaal.. 03 Bijbestellen communicatiemateriaal..

Nadere informatie

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 In deze werkinstructies kan alles vinden wat te maken heeft met het onderhoud van het kdadmin programma. Je kunt deze onderdelen vinden in

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding bij WSM MailformGenerator

Handleiding bij WSM MailformGenerator 1. Voorwoord Welkom bij de handleiding voor de WSM MailformGenerator. Deze handleiding hebben we gemaakt om je snel en gemakkelijk uit te leggen hoe de WSM MailformGenerator werkt. Deze handleiding is

Nadere informatie

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n)

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n) Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n) Gemachtigde(n) instellen (verzenden namens en eventuele toegang tot de standaardmappen: Agenda, Taken, Postvak IN, Contacten, Notities

Nadere informatie

2.9 Tabellen: oefeningen

2.9 Tabellen: oefeningen 2.9 Tabellen: oefeningen De voorbeelden in deze handleiding zijn gebaseerd op de administratie van een fictief autoverhuurbedrijf. Bijgehouden moet worden welke auto aan welke klanten voor hoe lang verhuurd

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

2.2 Een tabel ontwerpen

2.2 Een tabel ontwerpen 2.2 Een tabel ontwerpen 2.2.1 Gegevens analyse Alvorens de tabellen van een database te kunnen gaan opzetten, dient u eerst te bepalen, welke gegevens daarin moeten worden opgenomen. Bepaal eerst het doel

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010

Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010 Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010 U opent de webmail door te klikken op het pictogram webmail in de webstek www.edugo.be: 1. Inleiding 1.1 Wat is er nieuw? De webmail van edugo draait vanaf

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Export/Import van Straten

Export/Import van Straten Technische nota AbiFire v5.4/v6.1 Export/Import van Straten Laatste revisie: 4 juli 2012 Inhoudopgave 1 Inleiding... 1 2 Overzicht van de gegevens in de import/export... 2 3 Export gegevens van de straten...

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

In een paar stappen. je weggever aanbieden. via ActiveCampaign

In een paar stappen. je weggever aanbieden. via ActiveCampaign In een paar stappen je weggever aanbieden via ActiveCampaign Je hebt een geweldige weggever gemaakt zoals een e-book of online training. Ook ben je er achter dat ActiveCampaign het e-mailmarketing systeem

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Handleiding Websitebeheer

Handleiding Websitebeheer Handleiding Websitebeheer Event Media Websites Copyright 2005, Event Media 1. Inleiding... 3 2. CMS-systeem... 3 2.1 Inloggen... 3 2.2 Basis-menu... 3 2.3 Bestaande pagina s aanpassen...3 2.4 Nieuwe pagina

Nadere informatie

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Index 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen...4 1.2 Leeswijzer...4 2 Private key

Nadere informatie

2. maken en versturen

2.  maken en versturen 55 2. E-mail maken en versturen In dit hoofdstuk leer je e-mail berichten versturen en ontvangen met Outlook. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de basishandelingen. Outlook biedt namelijk

Nadere informatie

Het maakt in adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten.

Het maakt in  adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Wat is e-mail E-mail is Elektronische post. Een bericht dat we op een computer typen, kan via internet verstuurd worden. Het verzenden van e-mail kost weinig tijd. Een e-mailbericht

Nadere informatie

DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express *************************************************

DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express ************************************************* DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express ************************************************* Geen zorgen 1: Al uw andere instellingen blijven behouden! Geen zorgen 2: Al uw boodschappen en de

Nadere informatie

E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN

E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN Met E-mail samenvoegen voor Word en Outlook kunt u o.a. een brochure of nieuwsbrief maken en deze per e-mail verzenden naar uw Outlook-lijst met contactpersonen

Nadere informatie

Stappenplan gebruik enquêtetool

Stappenplan gebruik enquêtetool Bijlage 2 Stappenplan gebruik enquêtetool Bij patiënteninbreng bij de totstandkoming van wetenschapsagenda s 1 Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting en uitsluitend

Nadere informatie

Online mailingapplicatie

Online mailingapplicatie Online mailingapplicatie Woodrow Wilsonplein 7 9000 Gent Inhoud Inhoud... 1 De mailingmodule... 2 Beschrijving... 2 Mailing applicatie... 3 Mailings... 3 Een nieuwe mailing aanmaken... 4 Inhoud toevoegen

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

7.8 Lijsten oefeningen

7.8 Lijsten oefeningen 7.8 Lijsten oefeningen Opgaven 58.: Gegevensvalidatie Open het document Autokosten.xls. Selecteer kolom-a. Selecteer Gegevens Gegevensvalidatie Gegevensvalidatie [Data Data Validation Data Validation].

Nadere informatie

XITEFORCE. Formulier generator.

XITEFORCE. Formulier generator. XITEFORCE Formulier generator www.nexxite.nl 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op Xiteforce... 4 3. Onderdeel: Nieuwsbrieven... 5 3.1. Formulier maken... 5 3.2. Formulier velden toevoegen...

Nadere informatie

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x)

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Snel aan de slag Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) 2 Cisco Unity Connection Postvak IN Web 2 Opties in Postvak IN

Nadere informatie

Workflow corrigeren van teksten met Markin

Workflow corrigeren van teksten met Markin Workflow corrigeren van teksten met Markin Docent (D) Studentassistent (SA) (indien beschikbaar, anders worden ook deze taken door docent uitgevoerd) Cursist: student (C1) of deelnemer (C2) Formuleert

Nadere informatie

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 1. Formulieren aanmaken en plaatsen... 2 1.1 Formulieren aanmaken... 2 1.2 Formulier plaatsen op een pagina... 8 1.3 Aanmaken formulieren map...

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

Gebruik van de Mailworks-module

Gebruik van de Mailworks-module Gebruik van de Mailworks-module Eerst en vooral komt u in een scherm terecht waar u het Paswoord en UserID, dat u van ons bij de aankoop of het huren heeft gekregen, dient in te vullen. Vervolgens krijgt

Nadere informatie

3.4 De Wizard voor het samenvoegen

3.4 De Wizard voor het samenvoegen 3.4 De Wizard voor het samenvoegen Het hoofddocument kan een brief, maar kan ook een etiket of enveloppe zijn. Bij het samenvoegen van het hoofddocument met het gegevensbestand worden telkens de gegevens

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Onze nieuwsbrief software maakt het ook mogelijk om de resultaten van uw mailing te volgen en voldoet uiteraard aan de Opt-In en Opt-Out regels.

Onze nieuwsbrief software maakt het ook mogelijk om de resultaten van uw mailing te volgen en voldoet uiteraard aan de Opt-In en Opt-Out regels. Inleiding 1 1 Inleiding Dit nieuwsbrief programma is zeer eenvoudig in gebruik en professioneel van opzet om gemakkelijk een nieuwsbrief mailing te maken en versturen. Deze mail software is zeer eenvoudig

Nadere informatie

HANDLEIDING E-mail ophalen in Outlook Express 6. HANDLEIDING E-mail ophalen in Outlook Express 6 STAP 3

HANDLEIDING E-mail ophalen in Outlook Express 6. HANDLEIDING E-mail ophalen in Outlook Express 6 STAP 3 Met behulp van deze handleiding kunt u Outlook Express configureren voor het ophalen van uw e-mail met behulp van POP en het verzenden via SMTP. STAP 3 STAP 1 Open het programma Outlook Express. Klik in

Nadere informatie

EndNote Web handleiding

EndNote Web handleiding EndNote Web handleiding Bibliographic reference manager voor het verzamelen, beheren, delen van referenties en het maken van literatuurlijsten. 1. Een account aanmaken. Je kan je registreren via de databank

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Versie: 2.2 Outlook 2010 Datum:

Versie: 2.2 Outlook 2010 Datum: Versie: 2.2 Outlook 2010 Datum: 15-12-2016 Een functionele mailbox dient om vanuit een afdeling of functie mail te verzenden en te ontvangen. Via een functioneel mailadres kunnen collega s van de afdeling

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

HTML. Formulieren. Hans Roeyen V 3.0

HTML. Formulieren. Hans Roeyen V 3.0 Formulieren Hans Roeyen V 3.0 26 februari 2015 Inhoud 1. Formulieren... 3 1.1. De form tag... 3 1.1.1. Het action attribute... 4 1.1.2. Het method attribute... 4 1.2. De input tag... 4 1.3. Soorten input

Nadere informatie

Wat wordt vastgelegd kan zelf bepaald worden, maar wij geven, door middel van de stambestanden, diverse voorbeeldbrieven en voorbeeldrapportages.

Wat wordt vastgelegd kan zelf bepaald worden, maar wij geven, door middel van de stambestanden, diverse voorbeeldbrieven en voorbeeldrapportages. Rapportage Inhoud Inleiding... 1 Sjabloonbeheer... 1 Een rapportage wijzigen... 2 Een nieuwe rapportage maken... 4 Instellingen... 6 Rapportage printen... 8 Rapportage via ZorgMail... 10 Rapportage versturen...

Nadere informatie

Deel 5: PowerPoint Scannend

Deel 5: PowerPoint Scannend Deel 5: PowerPoint Scannend De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 5 PowerPoint

Nadere informatie

Quick Start Guide. Het Dashboard

Quick Start Guide. Het Dashboard Quick Start Guide Deze Quick Start Guide vertelt alle basisprincipes over het gebruik van de software, zodat u snel aan de slag kunt. Deze gids fungeert als een breed overzicht van het systeem. Hiernaast

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie