CWIS-formulieren maken met Dreamweaver 4.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CWIS-formulieren maken met Dreamweaver 4.0"

Transcriptie

1 DIRECTIE ICTS (Informatie & Communicatie Technologie & Systemen) ADMINISTRATIEVE INFORMATIEVERWERKING DE CROYLAAN 52 C B-3001 HEVERLEE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN CWIS-formulieren maken met Dreamweaver 4.0 november 2002

2

3 Inhoud i Inhoud 1 Formulieren: inleiding Een formulier maken De eigenschappen (properties) van een veld wijzigen De eigenschappen van een tekstveld De eigenschappen van een selectievakje De eigenschappen van een keuzerondje De eigenschappen van een keuzelijst De eigenschappen van een opdrachtknop Validatie instellen De inhoud van een formulier versturen naar een adres Via een MAILTO-URL (fworksh1.htm) De form properties instellen Versturen van het formulier Het bericht Via het programma CGI (fworksh2.htm) De form properties instellen Het tekstbestand maken dat de lay-out van het bericht bepaalt (fworksh2.txt) Versturen van het formulier Het bericht Gegevens versturen via het programma CGI zodat deze toegevoegd kunnen worden aan een database (fworksh3.htm) De form properties instellen (fworksh3.htm) Het tekstbestand maken (fworksh3.txt) Versturen van het formulier In Outlook Express In Outlook In Word (fworksh3.dot) Tekstbestand importeren in Word, Excel of Access... 14

4

5 1 1 Formulieren: inleiding Een webpagina kan naast tekst, figuren en hyperlinks ook één of meer formulieren bevatten. Een formulier is een verzameling van formuliervelden (tekstvakken, selectievakjes, keuzerondjes, keuzelijsten en opdrachtknoppen). U kunt voor elk formulierveld eigenschappen (zoals de naam of de grootte van een vak) en validatieregels (zoals het maximum aantal in te vullen tekens) instellen. De ingevulde gegevens kunnen worden verzonden naar een adres. 2 Een formulier maken 1. Plaats de cursor op de pagina waar u het formulier wilt maken. 2. Kies Insert/Form of kies Window/Objects/categorie Forms/knop Insert form. Het formulier wordt aangeduid door een rode streepjeslijn. De gegevens die tot eenzelfde formulier behoren, maakt u aan binnen deze streepjeslijn. Opmerking er verschijnt een bericht indien de onzichtbare elementen niet aanstaan. In dat geval kiest u View/Visual aids/invisible elements zodat de rode streepjeslijn verschijnt. 3. Zorg dat de cursor binnen de rode streepjeslijn staat, kies Insert/Form objects en kies het gewenste formulierveld of klik op het gewenste veld van het Objects panel of sleep het gewenste veld uit het Objects panel naar de gewenste plaats. U kunt volgende velden invoegen: Text field (tekstveld van één of meerdere regels) Button (opdrachtknop om de inhoud van het formulier te versturen of het formulier leeg te maken) Check box (selectievakje: aan of uit, meedere selecties zijn mogelijk) Radio button (keuzerondje: binnen een groep is slechts één selectie mogelijk) List/Menu (keuzelijst: - type menu: éénregelig tekstveld met pijlknop; klikt men op het pijltje dan verschijnen de overige keuzemogelijkheden; men kan slechts één keuze selecteren - type list: meerregelig tekstveld met twee pijlknoppen omhoog en omlaag; men kan meerdere keuzes maken) File field (tekstveld met browse-knop zodat de gebruiker een bestand kan selecteren om samen met de formuliergegevens mee te sturen; hiervoor is dan wel een aangepast script nodig op de webserver) Image field (afbeeldingsveld dat in de plaats van een opdrachtknop kan worden gebruikt om de formuliergegevens te versturen) Hidden field (verborgen veld waarmee gegevens in het formulier verborgen worden die voor de gebruiker niet van belang zijn maar die samen met de formuliergegevens verstuurd moeten worden) Jump menu (sprongmenu: keuzelijst met koppelingen naar andere webpagina s).

6 2 3 De eigenschappen (properties) van een veld wijzigen Zorg dat de Property inspector aanstaat (Window/Properties) en klik op het gewenste veld. De eigenschappen verschillen volgens het soort veld dat u gekozen hebt. 3.1 De eigenschappen van een tekstveld Textfield: ken een betekenisvolle naam toe (kleine letters, cijfers of _, beginnen met letter, geen spaties, geen uitgebreide ascii-tekens!) want het is de naam, samen met de inhoud van het veld, die doorgestuurd worden als u het formulier via verstuurt. Char width: de breedte van het tekstveld, dus niet het aantal tekens die in het veld kunnen worden ingevuld. Max chars: het maximum aantal tekens die in het veld kunnen worden ingevuld. Type single line: tekstsveld van één regel. Type multi line: tekstsveld van meerdere regels. De optie Max chars verandert in Num lines waar u de hoogte van het tekstveld kunt instellen in aantal regels. Type password: paswoord tekstsveld: de gebruiker ziet asterisks (***) in plaats van de ingetypte tekst om de invoer van de gebruiker te beschermen tegen spiekers. De ingevoerde gegevens worden echter niet versleuteld of gecodeerd. De ontvanger krijgt de ingevoerde gegevens ook als normale tekst toe. Init val: de tekst die standaard ingevuld wordt in het tekstveld. Wrap: enkel bij tekstveld van meerdere regels. U kunt kiezen tussen de waarden: default, off (geen word wrap), virtual en physical. Voor het verwerken van de gegevens is het nodig om hier default te kiezen 3.2 De eigenschappen van een selectievakje Check box: ken een betekenisvolle naam toe (kleine letters, cijfers of _, beginnen met letter, geen spaties, geen uitgebreide ascii-tekens!) want het is de naam, samen met de inhoud van het veld, die doorgestuurd worden als u het formulier via verstuurt. Checked value: bv. yes om aan te duiden dat een vakje aangekruist is. Let op: u moet hier -1 typen als u de gegevens later in Access wilt importeren en van het veld een ja/nee veld wilt maken. De waarde wordt samen met de naam doorgestuurd naar het adres. Initial state: bepaalt of het vakje standaard al dan niet ingeschakeld is.

7 3 3.3 De eigenschappen van een keuzerondje Radio button: ken een betekenisvolle naam toe (kleine letters, cijfers of _, beginnen met letter, geen spaties, geen uitgebreide ascii-tekens!) want het is de naam, samen met de inhoud (waarde) van het veld, die doorgestuurd worden als u het formulier via verstuurt. Voor keuzerondjes van dezelfde groep moet u dezelfde groepsnaam opgeven. Van keuzerondjes die tot dezelfde groep behoren kan er maar één geselecteerd worden. groepsnaam checked value Checked value: geef hier een unieke waarde op. Het is deze waarde samen met de groepsnaam die doorgestuurd wordt (bijvoorbeeld: groepsnaam: kleur; checked value: rood). Initial state: bepaalt of het vakje standaard al dan niet geselecteerd is. 3.4 De eigenschappen van een keuzelijst List/Menu: ken een betekenisvolle naam toe (kleine letters, cijfers of _, beginnen met letter, geen spaties, geen uitgebreide ascii-tekens!) want het is de naam, samen met de inhoud van het veld, die doorgestuurd worden als u het formulier via verstuurt. Type menu: klik vervolgens op de knop List values om de keuzemogelijkheden toe te voegen (via voegt u items toe, via verwijdert u items, via de knoppen en verplaatst u items; het Item label is de tekst die wordt getoond, de Value is de waarde die wordt doorgestuurd).

8 4 Type list: klik vervolgens op de knop List values om de keuzemogelijkheden toe te voegen (via voegt u items toe, via verwijdert u items, via de knoppen en verplaatst u items; het Item label is de tekst die wordt getoond, de Value is de waarde die wordt doorgestuurd). Height: hier bepaalt u de hoogte van de lijst (in regels). Selections allow multiple: hiermee maakt u meerdere selecties al dan niet mogelijk. Om meerdere selecties te maken in de browser moet men de ctrl-toets gebruiken voor nietaaneengesloten selecties of de shift-toets voor aaneengesloten selecties. Initially selected: hier kunt u eventueel het item kiezen dat standaard geselecteerd moet zijn. (Als u deze optie niet ziet, klikt u op het onderaan rechts van de property inspector.) 3.5 De eigenschappen van een opdrachtknop Button name: bij een opdrachtknop mag dit veld leeg blijven. Label: de tekst die op de knop verschijnt. Action: Submit form om het formulier te versturen en Reset form om het ingevulde formulier leeg te maken (zie 5 De inhoud van een formulier versturen naar een adres).

9 5 4 Validatie instellen Met de actie Validate form kan de invoer van de gebruiker worden gecontroleerd en wordt opnieuw om invoer gevraagd indien een of meerdere velden niet correct zijn ingevuld. Het is ook mogelijk om velden verplicht in te vullen te maken. U kunt validatie instellen voor individuele velden (onblur) of voor meerdere velden in één keer bij het versturen van het formulier (onsubmit). Als u validatie hebt ingesteld voor individuele velden, gebeurt de controle op de invoer onmiddellijk na het verlaten van het veld. Als u validatie hebt ingesteld voor meerdere velden in één keer, gebeurt de controle op de invoer bij het versturen van het formulier. Validatie kunt u enkel instellen voor tekstvelden. 1. Validatie individuele velden: klik op het veld Validatie meerdere velden: klik op de form-tag in de tag-selector (onderaan links van het documentvenster) 2. klik in het Behaviors panel (aanzetten via Window/Behaviors) op het plusteken en kies Validate form. 3. Indien u validatie voor een individueel veld instelt, klik u in de lijst Named fields op hetzelfde veld dat u in stap 1 hebt aangeklikt. Indien u validatie voor meerdere velden instelt, klikt u in de lijst Named fields op het eerste veld waarvoor u validatie wilt instellen en stelt u de gewenste validatie in. Doe hetzelfde voor alle volgende velden waarvoor u validatie wilt instellen. Required: veld is verplicht in te vullen Accept address: de browser controleert of de syntaxis van de invoer overeenkomt met die van een adres, m.a.w. er moet in voorkomen (de browser controleert niet of het een geldig adres is) Number: enkel getallen zijn toegelaten inclusief een punt maar geen komma Number from: er is enkel een getal toegelaten dat ligt tussen de twee waarden die u intypt, inclusief deze waarden. 4. Klik op OK. Als u validatie hebt ingesteld voor individuele velden verschijnt in het Behaviors panel bij Events onblur (eerst wel klikken op het veld dat de validatie bevat). Als u validatie voor het volledige formulier hebt ingesteld verschijnt in het Behaviors panel bij Events onsubmit (eerst wel klikken op de form-tag in de tag-selector).

10 6 5 De inhoud van een formulier versturen naar een adres U kunt opgeven wat er moet gebeuren met de gegevens van het formulier als de gebruiker klikt op de knop Submit (of de gewijzigde naam van deze knop). Hierna wordt uitgelegd hoe de gegevens van een formulier verstuurd kunnen worden naar een adres. Er worden drie methoden uitgelegd: 1) via een MAILTO-URL (werkt niet in alle (versies van de) browsers) 2) via het programma CGI op de webserver (CGI: Common Gateway Interface) 3) via het programma CGI zodat de gegevens aan een database toegevoegd kunnen worden. 5.1 Via een MAILTO-URL (fworksh1.htm) Als de (versie van de) browser deze manier van verzenden ondersteunt, kunnen de gegevens naar het opgegeven adres worden verstuurd zonder dat daarvoor een programma op de server nodig is. Het is dan niet mogelijk de lay-out van uw bericht te bepalen. Belangrijk Aangezien deze methode niet in alle browser(versies) zal werken, raden wij u aan deze methode enkel te gebruiken om te testen of wanneer u zeker weet dat deze methode werkt in de browser(versie) waarmee uw doelpubliek werkt (bv. in een intranet) De form properties instellen Klik in de tag selector (links onderaan het documentvenster) op de form-tag om de eigenschappen van het formulier in te stellen. Form name: u hoeft geen naam op te geven, tenzij u via een JavaScript of een andere programmeertaal hiernaar wilt verwijzen. Action: hier geeft u het adres van de bestemmeling van de mail op; ook het onderwerp van de mail kan worden opgegeven mailto: workshop Method: POST Belangrijk! Enctype Opdat de ingevulde gegevens die via toekomen niet in de vorm van één lange tekststring toekomen maar in een beter leesbare vorm moet u zelf nog het attribuut enctype toevoegen als volgt: 1. Klik in het formulier en klik vervolgens op de form-tag in de tag-selector (links onderaan het documentvenster). 2. Druk ctrl+t (Quick tag editor). 3. Druk op de tab-toets tot u het eind van de tag bereikt en typ: enctype= text/plain

11 Versturen van het formulier Nadat het formulier op de webserver geplaatst is, kunnen gebruikers het invullen en versturen. Bij het versturen van het formulier verschijnt mogelijk volgende boodschap: Klikt u op OK, dan worden de gegevens verstuurd. Er wordt geen bericht getoond dat de gegevens verstuurd zijn. Klikt u op Annuleren dan worden de gegevens niet verstuurd Het bericht Het bericht ziet er als volgt uit:

12 8 5.2 Via het programma CGI (fworksh2.htm) Zie ook en klik op cgi Om deze methode te kunnen gebruiken moet het programma CGI zich op de webserver bevinden. Voor de webserver van het Ludit (www.kuleuven.ac.be) is dit het geval. Publiceert u uw pagina's op een andere webserver dan kunt u dit navragen bij de beheerder van uw webserver. Met deze methode kunt u de lay-out van uw bericht bepalen en krijgt de gebruiker bij het versturen van het formulier een pagina te zien met de verstuurde gegevens (success-pagina) De form properties instellen Klik in de tag selector (links onderaan het documentvenster) op de form-tag om de eigenschappen van het formulier in te stellen. Form name: u hoeft geen naam op te geven, tenzij u via een JavaScript of een andere programmeertaal hiernaar wilt verwijzen. Action: hier verwijst u naar het cgi-script dat zich op de webserver bevindt: /cgi-bin/cgi /aiv/cwis/oplnew/dw4forms/fworksh2.txt /cgi-bin/cgi / = URL van het te gebruiken programma dat zich op de webserver bevindt aiv/cwis/oplnew/dw4forms/fworksh2.txt = typ hier het pad en de naam van uw tekstbestand dat de lay-out van het bericht bepaalt (zie Het tekstbestand maken dat de lay-out van het bericht bepaalt (fworksh2.txt). Method: POST hiermee deelt de server aan het CGI-programma mee hoe de inhoud van het formulier wordt aangeboden. GET: geeft de aangehechte informatie door aan een URL POST: zorgt dat de server de informatie als standaardinvoer aanbiedt en stelt geen bovengrens aan de hoeveelheid gegevens die wordt doorgegeven Default: de standaard van de browser wordt gebruikt, meestal is dit GET.

13 Het tekstbestand maken dat de lay-out van het bericht bepaalt (fworksh2.txt) Op de webserver moet een ascii-bestand staan dat beschrijft hoe de uiteindelijke mailboodschap er zal uitzien. Het cgi -programma gebruikt dit bestand om de gegevens uit uw webformulier om te zetten naar een bericht. 1. Maak in een teksteditor bv. in Word (mag ook WordPad of Kladblok zijn) een nieuw document en bewaar dit als een tekstbestand (Bestand/Opslaan/kies onder Bestand opslaan als voor 'Tekstbestand' of Tekst zonder opmaak of File/Save/Save file as type: text only). Gebruik een lettertype met een vaste letterbreedte (bv. Courier New) en gebruik spaties (best geen tabtekens) om uw tekst te schikken. 2. Typ de gewenste tekst en de namen van de velden tussen vierkante haakjes (Alt Gr + toets [ of ]). De veldnamen moeten exact overeenkomen (hoofdlettergevoelig!!!) met de veldnamen van uw formulier in Dreamweaver. From: [ ] To: Subject: Workshop adres van de afzender van de mail. Inschrijving Workshop [workshop] Gegevens cursist Naam [naam] Voornaam [voornaam] Geslacht [geslacht] Dienst [dienst] [ ] adres van de bestemmeling van de mail. Onderwerp van de mail. Bezoldigd door K.U.Leuven UZ [bezolkul] [bezoluz] Opmerking [opmerking] From Hier kunt u b.v. het adres laten invullen van de gebruiker die het ingevulde formulier verstuurt zodat de bestemmeling van de mail ziet van wie de mail afkomstig is. U zorgt dan best dat het adres verplicht in te vullen is. To adres van de bestemmeling van de mail. Opmerking U kunt ook meerdere adressen invullen, gescheiden door een komma. In het voorbeeld hieronder wordt het ingevulde formulier ook verstuurd naar de persoon die het invult zodat deze ook een mail toekrijgt met zijn ingevulde gegevens. U kunt eveneens gebruik maken van Cc: (carbon copy) en/of Bcc: (blind carbon copy) Subject Het onderwerp van de mail. Laat na de hoofding (onder Subject) een blanco lijn.

14 Versturen van het formulier Nadat zowel het formulier als het tekstbestand op de webserver geplaatst zijn, kunnen gebruikers het invullen en versturen. Bij het versturen krijgt de gebruiker een success-pagina te zien met bovenaan het bericht: 'The following message was sent' en met daaronder de gegevens die werden verstuurd, bv. Als deze standaard success-pagina niet aan uw wensen voldoet, kunt u een eigen success-pagina maken. U maakt dan een htm-bestand met zelf gekozen tekst, bijvoorbeeld: In het formulier zelf (fworksh2.htm) moet u dan een verborgen variabele opgeven met de naam success: 1. Plaats de cursor hiervoor b.v. onder de Submit en Reset-knop en kies Insert/Form objects/hidden field 2. Typ als naam success en als value de volledige URL van uw alternatieve success-pagina b.v. Opmerking: de naam van het hidden field MOET success zijn opdat het zou werken. Geef daarom, om verwarring te voorkomen, aan uw alternatieve pagina ook de naam success.htm Het bericht Het bericht ziet er als volgt uit:

15 Gegevens versturen via het programma CGI zodat deze toegevoegd kunnen worden aan een database (fworksh3.htm) De form properties instellen (fworksh3.htm) zie De form properties instellen Het tekstbestand maken (fworksh3.txt) Op de webserver moet een ascii-bestand staan dat beschrijft hoe de uiteindelijke mailboodschap er zal uitzien. Het cgi -programma gebruikt dit bestand om de gegevens uit uw webformulier om te zetten naar een bericht. 1. Maak in Word (mag ook WordPad of Kladblok zijn) een nieuw document en bewaar dit als een tekstbestand (Bestand/Opslaan/kies onder Bestand opslaan als voor 'Tekstbestand' of Tekst zonder opmaak of File/Save/Save file as type: text only). 2. Typ de hoofding in (From, To en Subject) en laat hierna een blanco regel. Typ de namen van de velden tussen vierkante haakjes (Alt Gr + toets [ of ]). De veldnamen moeten exact overeenkomen (hoofdlettergevoelig!) met de veldnamen van uw formulier in Dreamweaver. Zet vóór het eerste veld twee accolades ({{) en zet tussen elk veld twee hekjes (##). From: [ ] To: Subject: Workshop {{[workshop]##[naam]##[voornaam]##[geslacht]##[dienst]##[ ]##[bezolk ul]##[bezoluz]##[opmerking] From Hier kunt u b.v. het adres laten invullen van de gebruiker die het ingevulde formulier verstuurt zodat de bestemmeling van de mail ziet van wie de mail afkomstig is. U zorgt dan best dat het adres verplicht in te vullen is. To adres van de bestemmeling van de mail. Subject Het onderwerp van de mail Versturen van het formulier Nadat zowel het formulier als het tekstbestand op de webserver geplaatst zijn, kunnen gebruikers het invullen en versturen. (U kunt een testformulier maken dat u naar uw eigen adres verstuurt.) Hier is het ook nuttig dat u een alternatieve success-pagina aanmaakt (zie onder Versturen van het formulier) In Outlook Express Wanneer de gebruiker uw formulier invult en verstuurt, krijgt u een bericht dat er als volgt uitziet: De bedoeling is om meerdere mails die binnenkomen in één tekstbestand te krijgen waarop dan een macro kan worden uitgevoerd die de nodige vervangingen doet zodat de gegevens vervolgens in een database geïmporteerd kunnen worden. De mails opslaan in één tekstbestand gaat niet in Outlook Express, wel in Outlook. Vandaar dat in onderstaande stappen uitgelegd wordt hoe uw mails eerst

16 12 naar Outlook te exporteren. Indien uw mails zich op de mailserver bevinden moet u deze ook eerst verplaatsen naar een map op uw eigen schijf. 1. Maak een nieuwe map aan op uw eigen PC. Kies hiervoor in de menubalk van Outlook Express voor Bestand/Nieuw/Map of Bestand/Map/Nieuw (File/New/Folder of File/Folder/New). 2. Geef een naam aan de map en selecteer in het vak eronder de map Lokale mappen. Klik op OK. De map wordt dan aangemaakt op uw eigen harde schijf. 3. Selecteer en versleep vervolgens in Outlook Express uw berichten van de mailserver uit de map Postvak IN (in dit voorbeeld onder PostGS) naar de zonet door u aangemaakte map. De mails worden dan verplaatst. 4. Deze stap voert u enkel uit als u nog werkt met Outlook Express versie 4. Om uw mails te kunnen exporteren, moet in Outlook Express 4 in het menu Extra/Opties/tabblad Algemeen (Tools/Options/General) de optie Outlook Express instellen als de standaard Simple MAPI-client uitstaan. Nadien kunt u deze terug aanzetten want deze optie zorgt ervoor dat u vanuit andere programma's (Word, Excel ) bestanden kunt verzenden via het menu Bestand/Verzenden. 5. Vervolgens kiest u Bestand/Exporteren/Berichten (File/Export/Messages). U krijgt volgend dialoogvenster: 6. Klik op OK. Mocht volgend dialoogvenster verschijnen dan klikt u op OK. 7. In het volgend dialoogvenster kiest u Geselecteerde mappen en selecteert u vervolgens de map die u in stap 2 hebt aangemaakt.

17 13 8. Klik op OK. De mails worden geëxporteerd. Vervolgens verwijdert u deze mails om vergissingen achteraf te vermijden (selecteren en delete drukken). De map zelf laat u staan In Outlook In Outlook kunt u uw geëxporteerde mails van Outlook Express bewaren als één tekstbestand dat u nadien kunt importeren in Access, Excel of Word. 1. Start Outlook (Start/Programma's/Microsoft Outlook). Opmerking: Indien u Outlook voor de eerste maal gebruikt, zult u eerst een aantal vragen moeten beantwoorden om het programma te installeren. Er wordt o.a. de vraag gesteld of u s wilt importeren uit Outlook Express, waarop u uiteraard bevestigend antwoordt. 2. Zorg dat in het menu Beeld de Mappenlijst aanstaat (View/Folder list). 3. Selecteer uw geïmporteerde map (in dit voorbeeld inschrijvingen). Let op: als deze map reeds bestond op het ogenblik dat u de mails van Outlook Express exporteert naar Outlook, dan worden de mails hieraan toegevoegd. 4. Selecteer de mails in deze map (eerste aanklikken en shift + klik op de laatste), kies Bestand/Opslaan als (File/Save as), selecteer de locatie (om het even waar op uw PC) waarin u het tekstbestand wilt bewaren (in Outlook is het enkel mogelijk om als een tekstbestand op te slaan), geef een naam aan het tekstbestand en klik op Opslaan (Save). 5. Verwijder de map (in dit voorbeeld inschrijvingen) in Outlook In Word (fworksh3.dot) In het sjabloon fworksh3.dot bevindt zich de macro vervangnl (Nederlands) en vervange (Engels) die het tekstbestand zodanig aanpast dat de velden door tabs gescheiden worden en de records door een alineateken. 1. Om het sjabloon fworksh3.dot te kunnen gebruiken, moet u het eerst opslaan in de map waar zich de Word-sjablonen bevinden (deze vindt u terug via Extra/Opties/Bestandslocaties (Tools/Options/File Locations) bij Gebruikerssjablonen (User templates). Ga vervolgens via de Stijlgids op het web naar de pagina Bij het onderdeel Cursus klikt u rechts op het bestand fworksh3.dot en u kiest Doel opslaan als. Sla het bestand onmiddellijk op in de map van uw gebruikerssjablonen. 2. Open het tekstbestand, dat u in de vorige stap hebt aangemaakt, in Word. 3. Kies Extra/Sjablonen en invoegtoepassingen (Tools/Templates and add-ins). 4. Klik op de knop Toevoegen (Add), selecteer het sjabloon fworksh3.dot en klik op OK. 5. Klik op de knop (als u een Nederlandstalige versie van Outlook hebt) of op (als u een Engelstalige versie van Outlook hebt) om de macro te starten. 6. Bewaar het bestand opnieuw als tekstbestand via Bestand/Opslaan als (File/Save as) en kies Tekstbestand (.txt). Het is dit tekstbestand dat we zullen gebruiken om te importeren in Word, Excel of Access.

18 Tekstbestand importeren in Word, Excel of Access In Word 1. Open het tekstbestand (waarop u de macro hebt uitgevoerd) in Word. 2. Selecteer de gegevens (ctrl+a). 3. Kies Tabel (Table) en vervolgens Tekst naar tabel converteren (Convert text to table). 4. Selecteer een tab als lijstscheidingsteken en klik op OK. De gegevens zijn geconverteerd naar een tabel In Excel U kunt de gegevens uit uw tekstbestand kopiëren en plakken in Excel of u kunt onderstaande stappen van de wizard Tekst importeren volgen. 1. Open het tekstbestand (waarop u de macro hebt uitgevoerd) in Excel. De Wizard Tekst importeren (Text import wizard) wordt gestart. Zorg dat de optie Gescheiden (Delimited) aanstaat en klik op Volgende (Next). 2. Zorg dat onder Scheidingstekens (Delimiters) Tab geselecteerd is en bij Tekstindicator {geen} (Text qualifier/none). Klik op Volgende (Next).

19 15 3. Klik op Voltooien (Finish). 4. Voeg als eerste rij de veldnamen toe en pas, indien gewenst, de kolombreedtes aan In Access 1. Maak een nieuwe database aan en bewaar deze. 2. Kies Bestand/Externe gegevens ophalen/importeren (File/Get external data/import). 3. Selecteer het tekstbestand (waarop u de macro hebt uitgevoerd) en klik op de knop Importeren (Import). De Wizard Tekst importeren (Import text wizard) wordt gestart. Zorg dat de optie Met scheidingstekens (Delimited) aanstaat en klik op Volgende (Next). 4. Zorg dat als scheidingsteken (Delimiter) Tab geselecteerd is en bij Tekstscheidingsteken {geen} (Text qualifier/none). Klik op Volgende (Next). 5. Vervolgens kiest u of u de gegevens wilt opslaan in een nieuwe tabel of in een bestaande tabel. Klik op Volgende (Next). 6. U kunt vervolgens informatie (veldnaam, gegevenstype ) opgeven voor elk veld dat u importeert. Als u in een nieuwe tabel importeert kunt u deze informatie echter ook nog aanpassen nadat de gegevens geïmporteerd zijn.

20 16 Als u in een bestaande tabel importeert, wordt deze stap overgeslagen. Klik op Volgende (Next). 7. U kunt een primaire sleutel (Primary key) instellen en vervolgens op Volgende (Next) klikken. 8. Typ een naam voor de tabel waarin u de gegevens wilt importeren. Opmerking: als u niet alle velden wilt importeren in de tabel kunt u op de knop Geavanceerd (Advanced) klikken en de velden aanklikken die u wilt overslaan. 9. Klik op Voltooien (Finish). De gegevens worden geïmporteerd. U kunt naar het ontwerp van de database gaan om de veldnamen en veldtypes aan te passen. Opmerkingen Als u wilt importeren in een bestaande tabel die meer velden heeft dan uw geïmporteerde bestand, dan moet u de gegevens eerst in een nieuwe tabel importeren en via een toevoegquery toevoegen aan uw bestaande tabel.

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tripolis Mail 2.8.0

Gebruikershandleiding Tripolis Mail 2.8.0 Tripolis Mail 2.8.0 Aug 2007 Inhoudsopgave 1 Introductie... 4 1.1 Wat is Tripolis Mail? 4 1.2 De onderdelen van de Tripolis Mail applicatie 4 1.2.1 Lijstbeheer (List management) 4 1.2.2 Inhoud (Content)

Nadere informatie

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 INHOUD 1 INTRODUCTIE 4 1.1 Wat is webmail? 4 1.2 Hoe werkt het? 4 2 EERSTE GEBRUIK 5 3 VACATION / OUT OF OFFICE REPLY 7 3.1

Nadere informatie

Kennismaking 5. Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9. Bewerken - Menu 11. Beeld - Menu 12. Pagina eigenschappen 15. Pagina eigenschappen - Algemeen 16

Kennismaking 5. Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9. Bewerken - Menu 11. Beeld - Menu 12. Pagina eigenschappen 15. Pagina eigenschappen - Algemeen 16 123Homepage.rtf 1-2-3 Homepage Help Page 1 of 97 Contents INTRODUCTIE 4 Kennismaking 5 Menu Opties 8 BESTAND - MENU 9 Bewerken - Menu 11 Beeld - Menu 12 OPMAAK 14 Pagina eigenschappen 15 Pagina eigenschappen

Nadere informatie

Handleiding 1-2- 3 Homepage 2

Handleiding 1-2- 3 Homepage 2 Handleiding 1-2- 3 Homepage 2 Introductie 1-2-3 Homepage 2 is een WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get) applicatie (oftewel Wat-U- Ziet- Is-Wat-U-Krijgt) voor het maken van complete web sites. Dit betekent

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Starten met Base

Hoofdstuk 10 Starten met Base Inleidende gids Hoofdstuk 10 Starten met Base Inleiding tot gegevensbronnen OpenOffice.org Auteursrecht Op dit document is het auteursrecht 2005 van toepassing. De medewerkers aan dit document staan vermeld

Nadere informatie

Pagina s toevoegen Pagina 2 6. Informatiepagina s aanmaken Pagina 6 25. Tekst invoegen op een pagina Pagina 7 9

Pagina s toevoegen Pagina 2 6. Informatiepagina s aanmaken Pagina 6 25. Tekst invoegen op een pagina Pagina 7 9 Pagina s toevoegen Pagina 2 6 Informatiepagina s aanmaken Pagina 6 25 Tekst invoegen op een pagina Pagina 7 9 Pagina s (on)zichtbaar maken op de website Pagina 8-9 & 31 Foto s opladen in een pagina via

Nadere informatie

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING

MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING MTSO-INFO 11 DIMITRI MORTELMANS 1999 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53

Nadere informatie

Handleiding Express Modus

Handleiding Express Modus Handleiding Express Modus Copyright GraphicMail - All rights Reserved 2008 Express Modus 1. Checklist: 1.1 Maak een adresboek aan [Linkernavigatie: Beheer Adresboek] 1.2 Creëer uw eigen inschrijfformulier

Nadere informatie

LotusLive inotes. LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker

LotusLive inotes. LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker LotusLive inotes LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker LotusLive inotes LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 55. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

ScoreExpress. Handleiding. Score software voor gymnastiekwedstrijden. Versie 4.5. Axel Hallez

ScoreExpress. Handleiding. Score software voor gymnastiekwedstrijden. Versie 4.5. Axel Hallez ScoreExpress Score software voor gymnastiekwedstrijden Versie 4.5 Handleiding Axel Hallez 2 ScoreExpress 4.5 handleiding ScoreExpress 4.5 handleiding Axel Hallez Dit document mag vrij worden verspreid

Nadere informatie

Handleiding WebEtui. Over WebEtui. Het verschil tussen wijzigen, bewaren en publiceren

Handleiding WebEtui. Over WebEtui. Het verschil tussen wijzigen, bewaren en publiceren pagina 1 van 11 Handleiding WebEtui Over WebEtui WebEtui is een beheersysteem waarmee redacteuren snel en eenvoudig een website kunnen onderhouden. WebEtui is met name geschikt voor websites waarbij meerdere

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Oefening 2 : Het gebruik van een OPZOEKTABEL Maak eerst een backup van de werkende versie In onze eigen database moeten we het principe van een opzoektabel

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding

TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding Versie 3.0.20 Eigendomsrecht Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten berust bij Tripolis. Vermenigvuldiging

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Handleiding TYPO3 versie 4.4.x voor het beheren van uw website

Handleiding TYPO3 versie 4.4.x voor het beheren van uw website Handleiding TYPO3 versie 4.4.x voor het beheren van uw website december 2010 1 Inhoudsopgave Inloggen in TYPO3... 3 Algemene informatie... 4 De paginastructuur... 4 Iconen en paginanamen... 4 Het bestandsbeheer

Nadere informatie

Excel 2010. gevorderd. Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - (Kopiëren niet toegestaan)

Excel 2010. gevorderd. Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - (Kopiëren niet toegestaan) Excel 2010 gevorderd (Kopiëren niet toegestaan) Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - CTS/Advies: 19 December 2014 Niets uit deze handleiding mag gekopieerd of anderszins vermenigvuldig

Nadere informatie

Hot Potatoes. een handleiding voor beginners. door Chris Goevaerts

Hot Potatoes. een handleiding voor beginners. door Chris Goevaerts Hot Potatoes 1 een handleiding voor beginners door voor Lerareninfo vzw www.lerarentools.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel 1: De voorbereiding... 4 1.1 Wat zijn Hot Potatoes?... 4 1.2 Downloaden,

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding Auteur: Thijs Haarman Datum: 08-01-2015 Versie: v1.4 Reference: 2014-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 4 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Het handboek van KMail

Het handboek van KMail Daniel Naber David Rugge Laurent Montel Scarlett Clark Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer:

Nadere informatie