1. VERSTUREN Een bericht maken Aan, CC en BCC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. E-MAIL VERSTUREN. 1.1. Een E-mailbericht maken. 1.2. Aan, CC en BCC"

Transcriptie

1 1. VERSTUREN Het opstellen en versturen van een bericht is op zich eenvoudig. Het enige wat u nodig hebt is het adres van de ontvanger. Ook handig is een korte omschrijving in het onderwerpvenster Een bericht maken Er moet een nieuw bericht worden gemaakt. Opdracht 1 Open het programma Outlook. Mogelijk hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Het onderdeel is standaard actief. Klik in het lint Start op de knop Nieuwe . Het venster waarin een wordt gemaakt wordt geopend. Titelbalk In het venster vindt u de titelbalk. Het bericht heeft nog geen naam. Achter de naam van het bericht staat de afkorting HTML, de afkorting voor HyperText Mark-up Language. Dit is de programmeertaal waarmee het bericht wordt opgemaakt. Elk programma zal deze programmeertaal gebruiken. Hierdoor zijn berichten in elk programma te lezen. Lint Daaronder het lint met 5 tabbladen, plus de tab Bestand. Adres- en onderwerpvak Onder het lint de adresvakken Aan, CC, en het tekstvak voor het onderwerp. Berichtenvenster Als laatste het tekstvak waarin u een bericht kunt typen Aan, CC en BCC Wanneer u een bericht verstuurt, zijn er drie mogelijkheden om de adressen in te vullen: Aan, CC en BCC. Aan In veel gevallen zult u alleen het adresvak Aan gebruiken. Het adres in het vak Aan is het adres van de hoofdgeadresseerde. Hoofdstuk 2 Online Essentials Outlook Pagina 1

2 CC Het tweede adresvak is CC. CC staat voor Carbon Copy. Die naam is afgeleid van carbonpapier. Degene die in dit vak staat, zal een kopie krijgen van het bericht. Dit vak wordt gebruikt om mensen, die niet direct verbonden zijn met de mailconversatie, op de hoogte te houden. De ontvanger van het bericht, die in het vak Aan staat, kan in het ontvangen bericht zien dat er een kopie is verstuurd aan de geadresseerden in het vak CC. BCC Het adresvak BCC, Blind Carbon Copy, is een variant op het CC-adresvak. Net als bij CC wordt er een kopie gestuurd. Het verschil is dat adressen die zijn ingevuld bij BCC, onzichtbaar zijn voor de andere geadresseerden die de mail krijgen, dus de geadresseerden in de vakken Aan, CC en BCC. Je stuurt de geadresseerden in het vak BCC dus een kopie van de , maar dit wordt niet bekend bij de andere ontvangers. Het vak BCC is mogelijk niet zichtbaar. De optie om het adresvak BCC zichtbaar te maken, wordt op de komende pagina s verder behandeld. Welke variant moet worden gebruikt? Aan Als u aan één persoon een bericht wilt sturen. CC Als alle ontvangers van de even belangrijk zijn, en privacy geen rol speelt. De ontvangers kennen elkaar, bijvoorbeeld vrienden of collega s. BCC Als u een kopie doorstuurt, en niet wilt dat de andere ontvangers dit weten. De ontvangers kunnen de adressen niet zien van de andere geadresseerden. Privacy Hoe vaak gebeurt het niet dat u een groepsbericht krijgt, waarbij alle adressen te zien zijn in het Aan- of CC-vak. In verband met privacy is het beter de adressen aan een groep mensen, zeker als ze elkaar niet kennen, in te vullen in het BCC-vak. Opdracht 2 Gebruik in de volgende opdracht uw eigen adres. Bent u in een instructielokaal, overleg dan eerst met de docent. Achter Aan voert u het adres in van de hoofdontvanger (in dit geval uw eigen adres). Achter CC voert u het adres in van degene die het bericht ter informatie ontvangt. Achter Onderwerp geeft u, met één of meer steekwoorden, aan waar het bericht over gaat. Hoofdstuk 2 Online Essentials Outlook Pagina 2

3 In het tekstvak typt u de tekst. Opdracht 3 Klik op de knop Verzenden om de te verzenden. Opdracht 4 Zodra het bericht is verzonden, verschijnt het in de map Verzonden items. Klik in het navigatievenster op de keuze Verzonden items. Er verschijnt een lijst met de verzonden berichten. Links in het venster, ziet u de lijst met verzonden items. Rechts het leesvenster met de gegevens en de tekst van het verzonden bericht Onderwerp Wees duidelijk in het vak Onderwerp. Gebruik een aantal steekwoorden om duidelijk te maken waar de over gaat. Er kunnen op een dag veel berichten binnenkomen, dus is het van belang dat de ontvanger snapt waar uw bericht over gaat. Hoofdstuk 2 Online Essentials Outlook Pagina 3

4 1.4. BCC (Blind Carbon Copy) Zoals eerder vermeld, als u in een een CC adres aangeeft, (Carbon Copy), zal de hoofdgeadresseerde in het bericht zien dat er een CC kopie is verzonden. Dit kunt u zien in de afbeelding op de vorige pagina. Bij een BCC adres is dat niet het geval. De geadresseerde kan dus niet zien dat er een BCC kopie is verzonden. Het CC vak is standaard aanwezig, het BCC vak niet. Maar dit kan eenvoudig worden aangepast. Opdracht 5 Klik op de knop Nieuwe . Maak het tabblad Opties actief. In de groep Velden weergeven ziet u de knop BCC. Klik op de knop BCC. De BCC regel is toegevoegd aan de adresvelden. Het venster Nieuw bericht, zal nu standaard het BCC veld tonen. U kunt de BCC regel weer uitschakelen via het lint Opties, en de knop BCC. Opdracht 6 Maak een nieuw bericht, waarbij u drie adressen invult in de vakken: Aan, CC en BCC. Vul een onderwerp in. Voer een korte tekst in. adressen Als u geen adressen hebt, kunt u deze drie adressen gebruiken: U zult een automatisch antwoord krijgen. Helaas maar één maal in de vier dagen. Het antwoord is uiteraard van een fictief persoon. U kunt ook een bericht aan uw eigen adres sturen. Hoofdstuk 2 Online Essentials Outlook Pagina 4

5 Klik op de knop Verzenden om het bericht te verzenden. Opdracht 7 Open de map Verzonden items. Kijk of het adres in het vak BCC staat vermeld Tekst kopiëren Soms is het gemakkelijker om eerst een tekst in een tekstverwerker, bijvoorbeeld Word, uit te werken, en het daarna te kopiëren naar Outlook. Of u hebt een tekst uit een document die u wilt gebruiken in een bericht. Het is eenvoudig om tekst uit een Worddocument te kopiëren naar Outlook. Opdracht 8 Open het tekstverwerkingsprogramma Word. Open een bestaand document. Kopieer de tekst of een deel van de tekst. Maak een nieuw bericht. Plak de tekst in het berichtenvenster. Voer een adres in in het veld Aan. Voer een relevante tekst in in het vak Onderwerp. Verstuur het bericht. Sluit Word. Hoofdstuk 2 Online Essentials Outlook Pagina 5

6 Voor het kopiëren en plakken kunt u ook de sneltoetsen <Ctrl + C> en <Ctrl + V> gebruiken Concept Mogelijk wilt u wachten met het versturen van een bericht. U kunt dan het bericht opslaan als Concept. U kunt het bericht later weer openen en verzenden. Opdracht 9 Maak een nieuw bericht aan. Voer een adres in. Voer een onderwerp in. Voeg een korte tekst in. Klik op de sluitknop, rechts op de titelbalk. Er verschijnt een vraag of u het bericht wilt opslaan. Klik op de knop Ja. Het bericht wordt opgeslagen in de map Concepten. Opdracht 10 U kunt een bericht in de map Concepten weer openen en alsnog verzenden. Open de map Concepten en klik het bericht dat u wilt bewerken of versturen aan. Het bericht wordt weer geopend. Maak de tekst af. Verstuur het bericht. Als u het bericht verstuurd wordt het verwijderd uit de map Concepten. Controleer dit Postvak UIT Als u een bericht verzendt, verschijnt het eerst in de map Postvak UIT. Zodra het daadwerkelijk verzonden is, wordt het verplaatst naar de map Verzonden items. Mogelijk is Outlook zo ingesteld dat de berichten elk half uur worden verzonden. De berichten blijven dan gedurende die tijd in de map Postvak UIT. Ook als u niet verbonden bent met internet, u bent dan offline, blijft het bericht in de map Postvak UIT. Zodra er weer verbinding is, wordt het bericht verzonden. Het is een goede gewoonte deze map af en toe te bekijken. Het kan gebeuren dat een bericht blijft hangen, vanwege een fout in het adres, of door een bijlage die niet wordt verzonden. Hoofdstuk 2 Online Essentials Outlook Pagina 6

7 1.8. Een bijlage toevoegen Een bericht kan ook worden gebruikt om een bestand mee te sturen. Dat kan van alles zijn, een Wordbestand, een Excelbestand, een foto of een gescand document. Om een bijlage toe te voegen, gebruikt u de knop Bestand bijvoegen, in het lint Bericht. Als u een bijlage bijvoegt, wordt dit vermeld in een extra regel in het venster: Bijgevoegd. Opdracht 11 Start een nieuw bericht. Vul een adres in en geef het onderwerp aan. Klik op de knop Bestand bijvoegen. Het venster Bestand invoegen wordt geopend. Navigeer naar de locatie van het bestand. Dubbelklik op het bestand. Of klik op het bestand en klik op Invoegen. Het bestand wordt toegevoegd aan het bericht. Er verschijnt een extra regel onder het vak Onderwerp: Bijgevoegd. Klik op de knop Verzenden om de plus bijlage te verzenden Meer bestanden toevoegen Als u meer bestanden wilt toevoegen, moet u de werkwijze opnieuw uitvoeren. Als de bestanden zich in één map bevinden, kunt u twee of meer bestanden selecteren en de knop Invoegen gebruiken. Gebruik de <Shift-toets> bij een aaneengesloten groep bestanden. Gebruik de <Ctrl-toets> bij een niet aaneengesloten groep bestanden. Hoofdstuk 2 Online Essentials Outlook Pagina 7

8 1.10. Een bijlage verwijderen Mogelijk bedenkt u zich, of u hebt het verkeerde bestand gekozen. Opdracht 12 Klik in het vak Bijgevoegd het bestand met rechts aan om het snelmenu te openen. Klik in het snelmenu op de optie Verwijderen. Het bestand wordt verwijderd. Delete U kunt het bestand ook selecteren en de knop <Delete> gebruiken Problemen bij het versturen van bijlagen Als u een bericht met bijlage(n) verstuurt of ontvangt, kan dat problemen opleveren. Formaat De bijlage kan te groot zijn. Een bijlage van groter dan 5MB zal in veel gevallen niet aankomen. Veel diensten hebben een limiet per bericht. Dit geldt zeker voor gratis diensten zoals G-mail. Naast de datalimiet, kunt u oplopen tegen te weinig ruimte in de mailbox van de ontvangende partij. Ook zal de verzending en ontvangst traag verlopen. Bij het versturen van documenten zult u normaal gesproken geen problemen hebben, maar wel bij het versturen van muziekbestanden of foto s, U kunt de bestanden comprimeren, Zippen. Dat zal de omvang van de bijlage aanzienlijk verkleinen. Zippen heeft als bijkomend voordeel dat u meerdere bestanden in één zipmap kunt plaatsen. Ze kunnen dan in één keer worden verzonden. Virussen Bijlages worden vaak gebruikt om malware, virussen, te verzenden. Ontvangers wordt geadviseerd om geen berichten met een bijlage te openen, als ze de verzender niet vertrouwen. Wees er dus zeker van dat de ontvanger u kent, of weet dat de bijlage te vertrouwen is. Geblokkeerde bijlagen Bijlagen met bepaalde extensies worden vaak geweigerd door programma s. Het gaat dan in het bijzonder om bestanden met de extensies: exe en com. Bestanden met deze extensies worden vaak gebruikt om computervirussen een computer binnen te smokkelen. Hoofdstuk 2 Online Essentials Outlook Pagina 8

9 1.12. Een bericht met prioriteit Als een bericht belangrijk is dan kunt u bij het verzenden het bericht een prioriteitscode meegeven. berichten hebben standaard het prioriteitslabel Normaal. U kunt een bericht de codering Hoge urgentie en Lage urgentie meegeven. U kunt de knoppen om de urgentie in te stellen, vinden op het lint Bericht, in de groep Codes. Opdracht 13 Maak een nieuw bericht aan. Geef het bericht de code Hoge urgentie. Verstuur het bericht. De ontvanger zal op het bericht een boodschap aantreffen, dat het bericht een bepaalde prioriteit heeft. Als u in de lijst met Verzonden items kijkt, ziet u dat het bericht is verzonden met de prioriteit Hoog Tekst opmaken U kunt een verzenden, zonder de tekst op te maken. Voor een kort zakelijk bericht kan dat natuurlijk wel. Wilt u een belangrijk bericht versturen aan meerdere ontvangers, bijvoorbeeld een waar u een project aankondigt, kan het raadzaam zijn de tekst op te maken. Een goed opgemaakte maakt meer indruk, dan een zonder opmaak. Er zijn twee linten waar u de tekst mee kan opmaken, Bericht en Tekst opmaken. Hoofdstuk 2 Online Essentials Outlook Pagina 9

10 Opdracht 14 Maak een nieuw bericht aan. Typ een korte tekst. Opmaak met lint Bericht Het lint Bericht heeft een aantal basismogelijkheden om te tekst op te maken. Mogelijk denkt u nu: dat groepje knoppen komt me bekend voor. Dat klopt, een dergelijk groepje komt ook voor in Word. Als u met de opmaakmogelijkheden van Word kunt omgaan, zal het opmaken van tekst in een Outlookbericht u weinig moeite opleveren. Opdracht 15 Maak het lint Bericht actief. Selecteer de getypte tekst. Gebruik de opmaakknoppen om het lettertype en lettergrootte aan te passen. Selecteer één woord in de tekst, en maak dit vet. Verstuur het bericht. Opmaak met lint Tekst opmaken Het lint Tekst opmaken heeft meer mogelijkheden. De mogelijkheden uit het lint Bericht kunt u terugvinden in de groepen Lettertype en Alinea. Dit boek is bedoeld om u om te leren gaan met het programma Outlook. Als u wilt leren omgaan met de opmaakmogelijkheden, verwijs ik u naar een lesboek over Word. Daar komt opmaak uitgebreid aan de orde. De groep Opmaak, van het lint Tekst opmaken, bevat enkele onbekende opties. HTML In deze opmaak zijn er veel mogelijkheden om de tekst op te maken. De meeste programma s kunnen HTML tekst lezen. Tekst zonder opmaak In deze stand is er geen opmaak mogelijk. Deze stand kunt u beter niet gebruiken. Tekst met opmaak Nu is er wel tekstopmaak mogelijk. Helaas kan deze opmaak niet worden gelezen door gebruikers van andere programma s. HTML is de meest gebruikte optie. Hoofdstuk 2 Online Essentials Outlook Pagina 10

11 Miniwerkbalk Als u een tekst selecteert, verschijnt er een mini-werkbalk. Op dit balkje treft u de meest gebruikte opmaakmogelijkheden aan Spellingcontrole Als u een bericht verzendt staat het slordig als er typefouten in voorkomen. Gelukkig staat de spellingcontrole altijd aan. Typefouten of grammaticale fouten worden aangegeven met een rood stippellijntje. Door het snelmenu van de aangemerkte woorden te openen, verschijnen de correctiemogelijkheden. Opdracht 16 Start een nieuw bericht. Typ een paar zinnen waarin typefouten voorkomen. Verbeter de fouten met behulp van de spellingscontrole. Verwijder het bericht door het te sluiten met de sluitknop Handtekening U zult een te versturen bericht ondertekenen met een groet en uw naam. U kunt dit ook automatisch laten doen. Er wordt dan standaard een tekst onder het bericht geplaatst. Bijvoorbeeld een groet en een naam. De knoppen voor een handtekening zijn te vinden onder de tab Bestand, in de menukeuze Opties. Hoofdstuk 2 Online Essentials Outlook Pagina 11

12 Opdracht 17 Maak de tab Bestand actief. Klik op de menukeuze Opties. Maak de optie actief. Klik in het venster op de knop Handtekeningen. Het venster Handtekeningen en papier verschijnt. Klik op de knop Nieuw. Typ de naam voor de nieuwe handtekening in het venster Nieuwe handtekening. Bevestig met OK. Typ nu een tekst in het vensterdeel Handtekening bewerken. Klik op de keuzepijl achter Nieuwe berichten. Selecteer de zojuist gemaakte handtekening. Doe hetzelfde bij Antwoorden en doorgestuurde berichten. Bevestig met OK. Sluit het venster Opties met OK. Hoofdstuk 2 Online Essentials Outlook Pagina 12

13 In nieuwe s zal nu automatisch een handtekening worden ingevoegd. Opdracht 18 Maak een nieuw bericht aan. Controleer of er een handtekening is ingevoegd. Sluit het bericht. Bewaar het bericht niet. Hoofdstuk 2 Online Essentials Outlook Pagina 13

14 1.16. Vragen Vraag 1 Noem de drie adresvelden die Outlook gebruikt.... Vraag 2 In welke situatie wordt het BCC-veld gebruikt? Vraag 3 In welke map wordt een verzonden bericht automatisch geplaatst? Vraag 4 Waarom moet het vak Onderwerp in een bericht worden ingevuld? Vraag 5 Wat is een Concept? Vraag 6 Hoe kunt u een aantal foto s op een snelle manier bij een vriend in Amerika krijgen? Vraag 7 Geef één of meer redenen waarom Outlook een bericht met bijlage zou weigeren. Hoofdstuk 2 Online Essentials Outlook Pagina 14

15 Vraag 8 Noem een reden om een bericht een prioriteitscode Hoog te geven. Vraag 9 Wat is HTML? Vraag 10 Op welke manier geeft de spellingscontrole aan dat een woord mogelijk verkeerd is gespeld? Hoofdstuk 2 Online Essentials Outlook Pagina 15

16 Hoofdstuk 2 Online Essentials Outlook Pagina 16

17 Hoofdstuk 2 Online Essentials Outlook Pagina 17

Het maakt in adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten.

Het maakt in  adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Wat is e-mail E-mail is Elektronische post. Een bericht dat we op een computer typen, kan via internet verstuurd worden. Het verzenden van e-mail kost weinig tijd. Een e-mailbericht

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

2. maken en versturen

2.  maken en versturen 55 2. E-mail maken en versturen In dit hoofdstuk leer je e-mail berichten versturen en ontvangen met Outlook. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de basishandelingen. Outlook biedt namelijk

Nadere informatie

E-mailen met Outlook Express.

E-mailen met Outlook Express. Jos Blankwater E-mailen met Outlook Express. E-mail, elektronische post, is een van de meest gebruikte onderdelen van Internet. E-mail biedt u veel voordelen boven de traditionele postzending en zelfs

Nadere informatie

Handleiding. Kliksafe Webmail

Handleiding. Kliksafe Webmail Handleiding Kliksafe Webmail Inhoudsopgave 1. Introductie Nieuwe Web mail 2 1.1. Gebruikmaken van de webmail 2 1.2. Mappenweergave 3 1.3. Nieuwe mail opstellen en verzenden 4 1.4. Bijlagen toevoegen aan

Nadere informatie

Je eerste mailtjes met een computer

Je eerste mailtjes met een computer Je eerste mailtjes met een computer Het e-mailadres Om te e-mailen hebben jij en jouw correspondent een e-mailadres nodig. Een e-mailadres bestaat steeds uit 2 delen gescheiden door een o Wat vóór @ staat

Nadere informatie

doen 7 Windows Live Mail

doen 7 Windows Live Mail doen 7 Windows Live Mail E-mail betekent electronic mail, elektronische post. U gaat berichten verzenden en ontvangen. Daar hebt u een e-mailprogramma voor nodig en een e-mailadres. In deze les werkt u

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows XP en zijn voorgangers hadden als eigen E-mailprogramma Outlook Express. Hoe zit het met Vista? Windows Vista heeft een gewijzigde versie van

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2007

Gebruikershandleiding Outlook 2007 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2007 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2007 CLIËNT... 3 1.2 UITLEG OVER DE OUTLOOK NAVIGATIE KNOPPEN... 3 1.3 UITLEG

Nadere informatie

INLEIDING E-MAIL Deel 2

INLEIDING E-MAIL Deel 2 INLEIDING E-MAIL Deel 2 Inhoud van dit deel: Inkomende post lezen Nieuw bericht maken en Spelling controle Beantwoorden en doorsturen Opmaak van berichten Opslaan en verwijderen Ongewenste mail (SPAM),

Nadere informatie

17. Windows Live Essentials (2)

17. Windows Live Essentials (2) 17. Windows Live Essentials (2) 17.1 Windows Live Mail Om Windows Live Mail te openen klik je de knop "Starten" in de taakbalk. Kies je "Alle programma's". Klik de map "Windows Live" en kies "Windows Live

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak lettertype, grootte en kleur kiezen

Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak lettertype, grootte en kleur kiezen Opleiding outlook E-mail E-mail indelingen Extra opties E-mailindeling Berichtindeling - HTML: dit wordt ingesteld - RTF-indeling - Tekst zonder opmaak Opmaak tekst Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak

Nadere informatie

Handleiding AndoMail met Zarafa

Handleiding AndoMail met Zarafa Handleiding AndoMail met Zarafa Inhoud AndoLan - Zarafa Webmail (e-mail)...3 1 Webmail met AndoMail...3 1.2 Nieuwe e-mail versturen...4 1.3 Een bijlage toevoegen...6 2 Een e-mailadres opzoeken / adresboek...7

Nadere informatie

Je kunt tekst uit bijvoorbeeld een Word-document, een ander e-mailbericht of van een website gebruiken.

Je kunt tekst uit bijvoorbeeld een Word-document, een ander e-mailbericht of van een website gebruiken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Tekst opnemen uit e-mailbericht, document en website Je kunt tekst uit bijvoorbeeld een Word-document, een ander e-mailbericht of van een website gebruiken. Kopieer het gedeelte,

Nadere informatie

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken.

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken. Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van zowel Kyzoe.be als Wphostr.eu hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL RDS (Remote Desktop Services) Inloggen Surf naar https://mail.hvzfluvia.be/owa Druk op enter Dit scherm verschijnt: Vul in het vak domein\gebruiker je log-in gegevens in. Dit

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

www.meestermichael.nl Gebruik van:

www.meestermichael.nl Gebruik van: Gebruik van: Aanmelden bij Gmail 1. Ga naar www.google.nl 2. Klik daar op Gmail: 3. Klik vervolgens op Aanmelden voor Gmail: 4. Let op: staat de taal op Nederlands? 5. In het volgende venster moet van

Nadere informatie

Handleiding Roundcube

Handleiding Roundcube Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van Beijes Webpublishing hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 4 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2010

Gebruikershandleiding Outlook 2010 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2010 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2010 CLIËNT... 3 1.2 INTRODUCTIE OP DE OUTLOOK NAVIGATIEKNOPPEN... 4 2. E-MAILBERICHTEN...

Nadere informatie

OUTLOOK 2010. 2012 Computertraining voor 50-plussers

OUTLOOK 2010. 2012 Computertraining voor 50-plussers OUTLOOK 2010 2012 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl C O M P U T E R T R A I N I N G V O O R 5 0 -

Nadere informatie

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007)

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) werken met webmail - OWA 2007 pag. 1 Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Deze handleiding beschrijft de meest voorkomende handelingen bij het gebruik van OWA 2007. Het is ook tegelijkertijd cursusmateriaal

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie

OUTLOOK 2013. Computertraining voor 50-plussers

OUTLOOK 2013. Computertraining voor 50-plussers OUTLOOK 2013 Mei 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Niets uit deze uitgaven mag worden gekopieerd

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Exchange online (e-mail) Evangelisch gemeente Jozua

Exchange online (e-mail) Evangelisch gemeente Jozua Exchange online (e-mail) Evangelisch gemeente Jozua Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Webmail Office 365... 3 Inloggen... 3 E-mail... 5 Basis functies E-mail lezen... 5 E-mail opstellen... 6

Nadere informatie

Cursus ICT 1 Lieve D Helft

Cursus ICT 1 Lieve D Helft Cursus ICT 1 Inhoud Wat is Outlook? 3 Het scherm 3 Nieuw E-mailbericht maken 4 E-mailbericht versturen 5 E-mailbericht beantwoorden naar verzender 6 E-mailbericht beantwoorden naar verzender en alle ontvangers

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING WERKEN MET OUTLOOK WEBACCESS

KORTE HANDLEIDING WERKEN MET OUTLOOK WEBACCESS KORTE HANDLEIDING WERKEN MET OUTLOOK WEBACCESS Outlook WebAccess is het e-mailprogramma dat door medewerkers en leerlingen van het Comenius College gebruikt wordt m.i.v. cursusjaar 2005-2006. WebAccess

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Outlook Web App (OWA)

Outlook Web App (OWA) Outlook Web App (OWA) Aanvullingen op Klik & Weet Inhoud Maken en toevoegen van een e-mailhandtekening...1 Bijlagen...3 Afwezigheidsbericht...5 Zoeken...6 Geavanceerde zoekopdrachten...6 Een ander postvak

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek.

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek. Les 14 Formulieren maken In deze les leert u een hoe u met velden een invulformulier voor een telefoonnotitie maakt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van velden, secties en beveiliging. Daarvoor moet wel een

Nadere informatie

E-mailen. Een e-mail verzenden

E-mailen. Een e-mail verzenden E-mailen Een e-mail verzenden Inhoudsopgave 1 E-mailen... 3 2 Een e-mail verzenden... 4 2.1 De taal van je mailbox wijzigen... 4 2.2 Een e-mail opstellen... 6 2.3 Gebruik maken van CC en BCC... 7 2.4 Je

Nadere informatie

Hulp bij een aantal uit te voeren opdrachten Outlook Express (of Windows Mail)

Hulp bij een aantal uit te voeren opdrachten Outlook Express (of Windows Mail) Hulp bij een aantal uit te voeren opdrachten Outlook Express (of Windows Mail) outlook Express starten en afsluiten welke versie een bericht verzenden, ontvangen, openen en afdrukken een bericht beantwoorden

Nadere informatie

1. Uw elektronische post

1. Uw elektronische post 13 1. Uw elektronische post Een van de handigste toepassingen van internet is de elektronische post: e-mail. Bij e-mail gebruikt u geen pen, papier, envelop of postzegel. U typt uw e-mailberichtje op de

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Het maakt in adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten.

Het maakt in  adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Wat is e-mail E-mail is Elektronische post. Een bericht dat we op een computer typen, kan via internet verstuurd worden. Het verzenden van e-mail kost weinig tijd. Een e-mailbericht

Nadere informatie

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Versie: 1.0 Naam: E-mail: H.A.P.P. Ribbers e.ribbers@dussenseboys.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Account... 3 Inloggen met uw gebruikersaccount... 4 Introductie

Nadere informatie

Werken met een gedeelde mailbox in Outlook

Werken met een gedeelde mailbox in Outlook Binnen Avans Hogeschool wordt op verschillende manieren een mailbox gedeeld. De volgende situaties doen zich voor: 1. Ik wil met collega s een gedeelde mailbox beheren. Met z n allen moeten wij van daaruit

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2.

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2. 1 PROXSYS Spamfilter Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface Auteur: Marcel van Leur Datum: 31 oktober 2012 Pagina 1 van 1 Versie: 2.0 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding. pagina 3 2 Spamfilter rapport......

Nadere informatie

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder:

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: E-mail in Outlook Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: 1. Menubalk; met van links naar recht

Nadere informatie

Cursus Gmail. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs

Cursus Gmail. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs Cursus Gmail Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Gmail April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2 E-mail outlook.com INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Een e-mailadres aanmaken... 5 3. een e-mail lezen... 8 4. een e-mail verzenden... 9 5. een e-mail beantwoorden... 10 6. Een bijlage... 11 6.1 een bijlage

Nadere informatie

Studio Visual Steps Een formulier maken

Studio Visual Steps Een formulier maken Studio Visual Steps Een formulier maken Aanvullend PDF-bestand bij het boek Websites bouwen met Web Easy Een formulier maken 2 Een formulier maken Een bijzonder onderdeel van een website is het formulier.

Nadere informatie

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren Gevorderden training TYPO3 Stap voor stap de website beheren Programma Nieuwsbrief opzetten Werken met formulieren Creatieve pagina opmaak, FC E 's uitleg van de smaakjes Gebruik van webmail Statistieken

Nadere informatie

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten, verkennen en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: Opstarten Word 2013 bij Windows

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

Korte handleiding WeTransfer

Korte handleiding WeTransfer Korte handleiding WeTransfer Het versturen van grote bestanden of van veel bestanden per e-mail kan een probleem zijn. Veel mailboxen hebben immers maar een beperkte capaciteit. Je kunt dan het gratis

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Exchange Webmail. Danny Molle

Exchange Webmail. Danny Molle Exchange Webmail Danny Molle 1 1. Inhoudsopgave Dit document is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Verbinding Maken...3 4. Het Hoofdscherm... 5 5. E-mail

Nadere informatie

E-mail instellen in Outlook 2010

E-mail instellen in Outlook 2010 E-mail instellen in Outlook 2010 Benodigde gegevens Je kunt aan de slag met het instellen van je e-mailprogramma zodra je een e-mailadres hebt aangemaakt. Voor het instellen van je e-mailprogramma heb

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 9-12-2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

de Digitale Taalkist Wat is de Digitale Taalkist? Over de Digitale Taalkist

de Digitale Taalkist Wat is de Digitale Taalkist? Over de Digitale Taalkist tel. 070-3682017, e-mail: info@nib.nl, internet: www.nib.nl de Digitale Taalkist Over de Digitale Taalkist De Digitale Taalkist zet een nieuwe stap in taalonderwijs en ICT! Een kist vol taalmogelijkheden

Nadere informatie

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken.

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken. 1 / 10 Mailing aanmaken De module Mailing, maakt gebruik van enkele onderdelen van de module websitebeheer. Het gaat hier om de hoofdstukken Afbeeldingen, Bestanden en Styling. Via deze hoofdstukken leert

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST Naam Nr Klas Datum Met E-mail of elektronische post kan je berichten verzenden naar en ontvangen van andere computersystemen die aangesloten zijn op het Internet. De berichten

Nadere informatie

Les 4 ... E-mail, de elektronische brief. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Les 4 ... E-mail, de elektronische brief. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 4... E-mail, de elektronische brief Deze iconen tonen aan voor wie het document is WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht Waarom? Hoewel de opkomst

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK. Webmail. roundcube. M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012

WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK. Webmail. roundcube. M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012 WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK Webmail roundcube M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012 De klanten van WEB-Direct Internetdiensten hebben de beschikking over Webmail, een ideale oplossing

Nadere informatie

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets <Ctrl+N> of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken.

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets <Ctrl+N> of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint opstarten en afsluiten POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 klikken. Typ anders in het

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inloggen 2 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 3. Nieuwsbrieven 4 stap 1: voeg een nieuwsbrief

Nadere informatie

Wat is er nieuw in OWA 2010?

Wat is er nieuw in OWA 2010? Wat is er nieuw in OWA 2010? Intro Dit document wil niet de werking van OWA beschrijven. Het focust op de nieuwigheden die er in versie 2010 zijn. In dat opzicht is dit document vooral bedoeld voor hen

Nadere informatie

1. E-mail, uw elektronische post

1. E-mail, uw elektronische post 9 1. E-mail, uw elektronische post Een van de meest gebruikte toepassingen van internet is elektronische post: de e-mail. Als u een abonnement heeft op internet, krijgt u vanzelf een zogenaamd e-mailadres.

Nadere informatie

Instructieblad aanmelden

Instructieblad aanmelden 5.0 E-mail aanmelden E-mail registreren en aanmelden Met een e-mailadres kun je post versturen en ontvangen met je computer. Je hebt daarvoor je eigen e-mailadres nodig en een e-mailadres van de persoon

Nadere informatie

ZIVVER Gebruikershandleiding

ZIVVER Gebruikershandleiding Versie: 2.0 Datum: 11 april 2017 support@zivver.com www.zivver.com Inhoud Welkom bij ZIVVER!... 3 1. Inloggen in je online veilige postvak... 4 2. Stuur een veilig bericht vanuit je online veilige postvak...

Nadere informatie

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT EXCHANGE 2010 WEBCLIENT Datum: 09-03-11 1 1. Documentbeheer Datum Auteur Versie Wijziging 20-04-2005 Ruud Coppens 2.0 Definitief 12-11-2010 Ramon Rottier 3.0 Definitief 09-03-2011 Ramon Rottier 3.1 Definitief

Nadere informatie

1 De werkmap beschermen

1 De werkmap beschermen 1 De werkmap beschermen Er zijn veel redenen om een werkmap, of delen ervan, te willen afschermen of beschermen. Het kan zijn dat delen van een werkblad gegevens bevatten die nodig zijn bij een berekening,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Blijf op de hoogte 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heb je nodig? 10 Voorkennis 11 Hoe werk je met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Blijf op de hoogte 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heb je nodig? 10 Voorkennis 11 Hoe werk je met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Blijf op de hoogte... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heb je nodig?... 10 Voorkennis... 11 Hoe werk je met dit boek?... 11 De schermafbeeldingen... 12 De website en aanvullende

Nadere informatie

Uw adresboek en Word. In dit venster in de Wizard Enveloppen en etiketten kunt u kiezen voor het gebruiken van het adresboek:

Uw adresboek en Word. In dit venster in de Wizard Enveloppen en etiketten kunt u kiezen voor het gebruiken van het adresboek: Uw adresboek en Word In Word kunt u bij de optie Afdruk samenvoegen en bij verschillende Wizards waarmee u brieven, etiketten of enveloppen maakt, kiezen voor het invoegen van adressen uit het adresboek

Nadere informatie

Foto s en/of documenten via e-mail verzenden (als attached document)

Foto s en/of documenten via e-mail verzenden (als attached document) Foto s en/of documenten via e-mail verzenden (als attached document) INLEIDING In de nu volgende tekst wordt beschreven op welke manieren je een document (Word, Exel, Powerpoint) via E-mail als een attached

Nadere informatie

Fred Beumer. Fred Beumer. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk

Fred Beumer. Fred Beumer. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk Outlook 2010 titel Klikmee Outlook 2010 eerste druk juli 2010 auteur Videoproduction zetwerk druk Fred Beumer Fred Beumer Digitaal Leerplein Hollandridderkerk, Ridderkerk Digitaal Leerplein Postbus 50,

Nadere informatie

http://login.microsoftonline.com

http://login.microsoftonline.com Surf naar http://login.microsoftonline.com Typ uw Office 365 gebruikersnaam in het vak onder Aanmelden met uw organisatieaccount OPGELET: Je gebruikersnaam bestaat uit voornaam.naam@avondschool.hogent.be

Nadere informatie

Handleiding. imailingtool. Introductie

Handleiding. imailingtool. Introductie Handleiding imailingtool Handleiding...1 imailingtool...1 Introductie...1 2 Aan de slag!...2 2.1 Inloggen...2 2.2 Dashboard / Homepage...2 2.2.1 Uitleg dashboard...3 3 Adressenlijst...0 3.1 Een nieuwe

Nadere informatie

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007)

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Inhoud 1. Waar?...2 2. Wachtwoord wijzigen...2 3. Berichten lezen...2 4. Bijlage openen...3 5. Nieuw bericht...4 6. Bijlage meesturen...4 7. Mappen maken...5

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie

Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces!

Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Een lege Inbox en rust in je hoofd Met onze tips om slimmer te werken met Microsoft Outlook Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Inhoud Veel plezier met deze tips... 3

Nadere informatie

Handleiding SPAMFILTER

Handleiding SPAMFILTER Handleiding SPAMFILTER Auteur: Johan Mos, Toon Hopkoper Datum: 27 mei 2008 Versie: 1.2 Pagina 1 INLEIDING De e-mail filter van PROXSYS houdt ongewenste mails vast op haar server zodat uw e- mailbox vrij

Nadere informatie

Handleiding YourBoost webmail

Handleiding YourBoost webmail Handleiding YourBoost webmail U kunt de webmail benaderen via http:///webmail (bijv. http://yourboost.nl/webmail). U krijgt nu als alles goed gaat het volgende scherm te zien: U dient altijd

Nadere informatie

Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren.

Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren. Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren. Sinds de invoering van het nieuwe Mijn RvR (augustus 2014) worden er

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

Stappenplan gebruik enquêtetool

Stappenplan gebruik enquêtetool Bijlage 2 Stappenplan gebruik enquêtetool Bij patiënteninbreng bij de totstandkoming van wetenschapsagenda s 1 Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting en uitsluitend

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie