Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak lettertype, grootte en kleur kiezen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak lettertype, grootte en kleur kiezen"

Transcriptie

1 Opleiding outlook indelingen Extra opties indeling Berichtindeling - HTML: dit wordt ingesteld - RTF-indeling - Tekst zonder opmaak Opmaak tekst Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak lettertype, grootte en kleur kiezen Voorbeeldweergave Beeld Voorbeeldweergave Autovoorbeeld Beeld Autovoorbeeld Verschil Aan, CC, BCC Aan: geadresseerde in plaatsen CC: Carbon Copy: kopie van bericht naar geadresseerde BCC: Blind Carbon Copy: De geadresseerden weten niet dat het bericht ook is gestuurd naar de persoon vermeld bij BCC. Het is mogelijk om iedereen in BCC te plaatsen. Nieuw bericht maken Beeld veld BCC Bericht doorsturen Bericht openen knop Doorsturen geadresseerden invullen Verzenden Een attachment wordt hierbij ook doorgestuurd. Concepten (berichten tijdelijk opslaan alvorens te verzenden) Nieuw bericht maken Bestand Opslaan bericht sluiten Klik op Concepten (Drafts) bericht openen verder typen knop Verzenden Postvak IN (Inbox) indelen in submappen Inbox RMKNieuwe map naam: Test OK Selecteer map Test RMKNieuwe map naam: Diane OK Mappen verwijderen: Mappen selecteren Delete Berichten in submappen plaatsen Bericht slepen vanuit Inbox naar een map. Handtekening maken (gegevens van afzender automatisch onderaan een bericht laten plaatsen) Extra Opties indeling Handtekeningkiezer Nieuw Nieuw bericht sturen Opleiding Outlook 1

2 bericht markeren voor opvolgen Bericht selecteren RMK Bericht markeren voor opvolgen OK Markering wissen: Bericht selecteren RMK Markering wissen Prioriteit instellen van een bericht Nieuw bericht maken knop Prioriteit hoog Aan: knop Verzenden Bijlage toevoegen aan bericht Nieuw bericht maken knop Bestand invoegen Bestand selecteren knop Invoegen Ordenen van berichten (bijvoorbeeld op afzender of bijlage) Sorteren op Aan, Ontvangen, Bijlage Zowel oplopend als aflopend. Informatie bij een bericht (velden toevoegen of verwijderen bijvoorbeeld "markeringsstatus", "ontvangen" enz.) Veld verwijderen: Veldnaam naar boven slepen Veld bijvoegen: RMK Veldkiezer veld bijvoegen door te slepen Ongewenste berichten blokkeren Bericht selecteren Acties ongewenste toevoegen aan lijst van afzenders van ongewenste Het bericht wordt auto in de map Ongewenste geplaatst. Knop Indelen knop Ongewenste hier klikken afzenders van ongewenste bewerkenknop Toevoegen of Verwijderen berichten in kleur zetten Bericht selecteren Knop Indelen Kleuren gebruiken kleur kiezen Knop Kleurgebruik toepassen Zoeken naar een 1) Postvak IN (Inbox) knop Zoeken Zoeken naar: outlook (optie de gehele berichttekst doorzoeken ). Er wordt niet in onderliggende mappen gezocht. 2) Postvak IN (Inbox) knop Zoeken Zoekcriteria Zoeken naar:berichten In: Mailbox Felix Mertens knop Bladeren Tabblad Berichten: - Zoeken naar de tekst: faciliteiten - In: alleen Onderwerpveld of Onderwerpveld of tekst van bericht - Knop Van : Bericht van wie afkomstig instellen: vb Peter Spaes - Knop Verzonden aan : bericht aan wie verzonden vb Chris Van de Velde - Optie Ik ben - Tijd instellen: Ontvangen in de afgelopen 7 dagen Tabblad Meer opties: - Alleen items: met één of meer bijlagen of zonder bijlagen - Met urgentie: normaal, hoog of laag Knop Nu Zoeken: Zoeken starten Knop Nieuwe zoekactie: resultaten en zoekopties worden verwijderd. Opleiding Outlook 2

3 Contactpersonen Nieuwe contactpersoon maken Contacts Nieuwe contactpersoon vb: Michelle Carpentier Distributielijst maken (groep van adressen) Bestand Nieuw Distributielijst Naam: Cursisten_Graduaat knop Leden selecteren Leden selecteren Nieuw lid toevoegen: naam en adres intypen opslaan en sluiten Verschillende weergaven Beeld Huidige weergave Adreskaartjes, Gedetailleerde adreskaartjes, Telefoonlijst, Op bedrijf Beeld Huidige weergave Huidige weergave aanpassen Velden; Sorteren Vanuit een contactpersoon rechtstreeks een mail of vergaderverzoek sturen Contactpersoon selecteren RMK Nieuw bericht voor contactpersoon Hetzelfde voor een distributielijst. Agenda Een afspraak maken Klik op Calender Selecteer de dag en dubbelklik op het beginuur Vul het onderwerp in, de locatie, begin-en eindtijd, Herinnering eventueel instellen ( + tijd) Opslaan en sluiten Afspraak aanpassen: dubbelklik op de rand Afspraak verwijderen: Selecteren en druk op delete Verschillende weergaven Knoppen Dag, Werkweek, Week, Maand Terugkerende afspraken maken Klik op Calender Selecteer de dag en dubbelklik op het beginuur Vul het onderwerp in, de locatie, begin-en eindtijd, Herinnering eventueel instellen ( + tijd) knop Terugkeerpatroon Opslaan en sluiten Venster Terugkeerpatroon: - Tijdstip afspraak: beginuur, einduur en duur instellen - Type terugkeerpatroon: dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks - Bereik van terugkeerpatroon: Afspraak aanpassen: dubbelklik op de rand Afspraak verwijderen: Selecteren en druk op delete Evenementen maken (afspraken die een hele dag duren) Klik op Calender Selecteer de dag en dubbelklik op het beginuur Vul het onderwerp in, de locatie, duurt hele dag aanvinken, Herinnering eventueel instellen ( + tijd) Opslaan en sluiten Opleiding Outlook 3

4 Vergaderverzoeken sturen Klik op Calender Bestand Nieuw Vergaderverzoek knop Aan vereiste en optionele genodigden ingeven (voorzieningen: bij wie de vergadering doorgaat) Onderwerp en locatie ingeven Begin- en eindtijd ingeven Herinnering instellen Opmerkingenvak: Waarover de vergadering gaat. Knop Bestand invoegen : Bestand bijvoegen bij het vergaderverzoek (vb Word-document waarover de vergadering gaat) Tabblad Beschikbaarheid van genodigden Eigen calender: vergaderverzoek is ingepland. Genodigden krijgen nieuwe mail om antwoord te versturen. Je kan het vergaderverzoek accepteren, weigeren of voorlopig accepteren. Je kan ook nog je eigen agenda raadplegen via de knop agenda. Organisator van vergadering: s van personen die geaccepteerd of geweigerd hebben. Agenda: stand van zaken raadplegen via tabblad Beschikbaarheid van genodigden Taken Een taak maken Knop Taken (Tasks) knop Nieuwe taak Onderwerp ingeven Eventueel begindatum en eindatum ingeven Eventueel de status ingeven Eventueel de prioriteit van de taak veranderen % voltooid : ingeven in hoever de taak voltooid is Eventueel een herinnering ingeven Opmerkingenvak: verder toelichting van de taak Klik op de knop Opslaan en sluiten Klik op de knop Agenda taken overzicht Een taak bewerken Dubbelklik op de taak Een taak voltooien Knop Taken RMK op een taak Markeren als voltooid Een taak verwijderen Knop Taken RMK op een taak Verwijderen Opleiding Outlook 4

5 Een terugkerende taak maken Knop Taken (Tasks) knop Nieuwe taak Alles ingeven Knop Terugkeerpatroon instellen OK opslaan en sluiten Pictogram voor terugkerende taak laten zien Taak markeren als voltooid nieuwe taak bijkrijgen Een taak maken vanuit een bericht Klik op PostvakIN Selecteer het bericht en sleep het naar Taken Een taak toewijzen aan iemand anders Knop Taken (Tasks) knop Nieuwe taak Alles ingeven Knop Taak toewijzen klik op Aan Optie een bijgewerkte kopie van deze taak bewaren in de takenlijst : wijzigingen aangebracht door nieuwe eigenaar zijn ook bij jouw zichtbaar. Optie Mij een statusrapport zenden wanneer deze taak is voltooid: als de taak is voltooid krijg je een rapport. Klik op Verzenden De andere persoon krijgt een nieuw bericht: Taakverzoek Hij kan de taak accepteren of weigeren. Jij krijgt een bericht dat de taak is geaccepteerd of geweigerd.!!!!diegene waaraan de taak is toegewezen moet eerst de taak voltooien vóór ze te verwijderen. Anders wordt er geen bericht gestuurd dat de taak is afgewerkt naar degene die de taak jou heeft toegewezen!!!! Notities (in plaats van de gele briefjes met kleine berichtjes op) Een notitie maken Knop Notities (Notes) knop Nieuwe notitie tekst typen en sluiten Verschillende weergaven Beeld Huidige weergave Lijst van notities Beeld Huidige weergave Pictogrammen Knop Grote pictogrammen, Kleine pictogrammen, Lijst Openbare mappen (agenda, contactpersonen, ) Welke bestaan en waarvoor gebruikt Je kan mappen aanmaken in de openbare map voor volgende doeleinden: Agenda s: Opleiding Outlook 5

6 Contactpersonen: Map met items: Hoe zelf één maken RMK op Alle openbare mappen Nieuwe map Naam: naam geven aan de map Map bevat: kiezen welke gegevens de map moet bevatten Machtigingen instellen: RMK Eigenschappen tabblad Machtigingen Eigen agenda delen met andere personen Gemachtigde(n) instellen: Selecteer Agenda RMK Eigenschappen Machtigingen Toevoegen: naam selecteren Rollen: Rol kiezen, eventueel nog manueel aanpassen (vb.commentator) Agenda weergeven Bestand Openen Map van andere gebruiker Naam: naam kiezen Map: map kiezen Ok De afwezigheidsassistent instellen (binnenkomende berichten automatisch laten beantwoorden) Extra Afwezigheidassistent selecteer Ik ben afwezig 2 mogelijkheden: - één keer aan elke afzender automatisch een antwoord verzenden met de volgende tekst - Terwijl u afwezig bent worden de volgende regels toegepast op ontvangen berichten: Persoonlijke mappen maken (Persoonlijke mappen kunnen worden aangemaakt als de grootte van uw mailbox de maximumgrootte overschrijdt. Deze persoonlijke mappen kunnen bijvoorbeeld op de Home-drive worden aangemaakt.) Bestand Nieuw Bestand met Persoonlijke mappen opslaan op C-schijf, bestandsnaam geven Persoonlijke mappen 1 Maken Naam geven: Persoonlijke mappen 1 Ok Mails slepen naar Persoonlijke mappen 1. Onderliggende mappen maken met s, contactpersonen, Persoonlijke map sluiten: Persoonlijke mappen 1 selecteren RMK Persoonlijke mappen 1 sluiten Persoonlijke map openen: Bestand Openen Bestand met persoonlijke mappen Reservekopie maken op de Home-drive. Programma downloaden op personal folders backup Opleiding Outlook 6

7 Wizard regels (vb: Binnenkomende berichten automatisch naar een bepaalde map laten verplaatsen, ook naar een map behorende bij een persoonlijke map ) Extra Wizard regels Nieuw Berichten controleren als deze aankomen Volgende Afkomstig van personen of distributielijst aanvinken klik op personen of distributielijst volgende verplaats het bericht naar naam map aanvinken klik op naam map klik op een map Ok Volgende Volgende naam geven aan regel voltooien OK Archiveren Automatisch archiveren Het automatisch archiveren wordt uitgevoerd wanneer outlook wordt gestart. Oude items worden naar een archiefbestand geplaatst en items in de map Verwijderde items worden verwijderd. Sommige mappen worden automatisch gearchiveerd: Agenda, Taken, Verzonden items en Verwijderde items. AutoArchiveren inschakelen: Extra Opties tabblad Overige AutoArchiveren autoarchiveren automatisch inschakelen bij starten van outlook: Elke inschakelen dagen : om hoeveel dagen autoarchiveren verwittiging bij AutoArchiveren: Waarschuwen voor AutoArchiveren inschakelen Standaard-archiefbestand : naam van het archiefbestand voor elke map eigenschappen van autoarchiveren instellen. Eigenschappen voor AutoArchiveren instellen voor een map: RMK op map Eigenschappen tabblad Autoarchiveren Items wissen die ouder zijn dan selecteren vak Maanden: om de hoeveel maanden de map moet worden gearchiveerd Oude items verplaatsen naar : bestand opgeven ofwel Oude items permanent verwijderen Gearchiveerde items ophalen: Archiefbestand importeren: De gearchiveerde items komen terug in uw postbus in de oorspronkelijke mappen of u kan de geïmporteerde items ook in een nieuwe map importeren. 1) importeren in de oorspronkelijke mappen: Berstand Importeren en exporteren wizard volgen Persoonlijke mappen importeren : items importeren in dezelfde map 2) importeren in een nieuwe map: Nieuwe map aanmaken Bestand Importeren en exporteren wizard volgen Persoonlijke mappen importeren : items importeren in de huidige map Archiefbestand openen: De archiefmap wordt hierdoor aan uw mappenlijst toegevoegd. Bestand Openen Bestand met persoonlijke mappen Manueel archiveren Een map manueel archiveren: Opleiding Outlook 7

8 Selecteer de map Bestand Archief 2 mogelijkheden: - alle mappen archiveren volgens de AutoArchiveringsinstellingen: - deze map met alle submappen archiveren: instellingen opgeven Opleiding Outlook 8

Handige toepassingen in Outlook

Handige toepassingen in Outlook Handige toepassingen in Outlook www.hetbeterewerken.nl info@hetbeterewerken.nl t: 0343444255 of M: 0655707201 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming. hetbeterewerken

Nadere informatie

1 Wat is er nieuw?... 4 1.1 The Ribbon / Het Lint... 4 1.2 Het navigatiepaneel... 4 1.3 Zoeken... 5 2 Outlook 2010 opstarten... 6 3 Mails lezen...

1 Wat is er nieuw?... 4 1.1 The Ribbon / Het Lint... 4 1.2 Het navigatiepaneel... 4 1.3 Zoeken... 5 2 Outlook 2010 opstarten... 6 3 Mails lezen... Outlook 2010 1 Wat is er nieuw?... 4 1.1 The Ribbon / Het Lint... 4 1.2 Het navigatiepaneel... 4 1.3 Zoeken... 5 2 Outlook 2010 opstarten... 6 3 Mails lezen... 8 4 Een mail sturen... 10 4.1 Een geadresseerde

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

(580N) OUTLOOK 2010 - MODULAIR

(580N) OUTLOOK 2010 - MODULAIR (580N) OUTLOOK 2010 - MODULAIR Naast het standaard aanbod, biedt Cevora ook modulaire incompany-opleidingen van halve dagen aan. Binnen een incompany-opleiding zijn de inhouden van de verschillende standaardopleidingen

Nadere informatie

Dataconsult BVBA Twaalfkameren 97, B-9000 GENT, info@dataconsult.com 1

Dataconsult BVBA Twaalfkameren 97, B-9000 GENT, info@dataconsult.com 1 Geen zorgen 1: Al uw andere instellingen blijven behouden! Geen zorgen 2: Al uw boodschappen en de mappenstructuur blijven op de server. U kan dus uw e- mailaccount op een onbeperkt aantal computers instellen,

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 29. augustus 2012 v.6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 INHOUD 1 INTRODUCTIE 4 1.1 Wat is webmail? 4 1.2 Hoe werkt het? 4 2 EERSTE GEBRUIK 5 3 VACATION / OUT OF OFFICE REPLY 7 3.1

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Seminar AVK, Van Werkdruk naar Werkplezier! AVK & IGORIGOR. Bouke van Kleef, Igor van Kaam. info@avk.nl

Seminar AVK, Van Werkdruk naar Werkplezier! AVK & IGORIGOR. Bouke van Kleef, Igor van Kaam. info@avk.nl AVK & IGORIGOR Bouke van Kleef, Igor van Kaam info@avk.nl Programma Ochtend: Effectief omgaan met werkdruk en stress 09:00 Ontvangst met koffie en thee 09:30 Sessie 1 De psychologie van relaxed werken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Zarafa

Handleidingen 1.0 Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa In dit document vind je de handleidingen voor Zarafa zoals aangeboden door ECM2. I. Zarafa Email en Agenda 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2 E-mail outlook.com INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Een e-mailadres aanmaken... 5 3. een e-mail lezen... 8 4. een e-mail verzenden... 9 5. een e-mail beantwoorden... 10 6. Een bijlage... 11 6.1 een bijlage

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Hosted Exchange

Handleiding Hosted Exchange Handleiding Hosted Exchange Toelichting In deze handleiding worden verschillende mogelijkheden en instellingen van Hosted Exchange aan u uitgelegd. Bestemming Dit document is bestemd voor klanten van Comvio

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

BlackBerry Connect op uw MDA. Handleiding.

BlackBerry Connect op uw MDA. Handleiding. BlackBerry Connect op uw MDA. Handleiding. Meer informatie? Heeft u nog vragen of wilt u hulp bij het instellen van uw e-mailaccount? Neem dan contact op met T-Mobile Klantenservice via 0800-7111. Zakelijke

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist FAQ Moodlewinkel.nl 1. Algemeen 2. Manager a. Taalinstellingen b. Gebruikers/rechten c. Categorieën/cursussen d. Modules e. Veiligheid 3. Docent a. Cursusbeheer b. Gebruikersbeheer c. Activiteiten d. Bronnen

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

esms Outlook Gebruiksaanwijzing

esms Outlook Gebruiksaanwijzing 1 esms Outlook Gebruiksaanwijzing 2 3 Inhoud Inleiding...3 Installatie en vereisten...3 Vereisten...3 Installatie...4 Registratie...5 Verwijderen...6 Inleiding Hartelijk dank om voor Mobistar PC Messenger

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center. voor hosts, presentatoren en deelnemers

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center. voor hosts, presentatoren en deelnemers Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center voor hosts, presentatoren en deelnemers Copyright 1997 2012 Cisco and/or its affiliates. Alle rechten voorbehouden. WEBEX, CISCO, Cisco WebEx, het CISCO-logo

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding OpusFlowCRM binnen een NT Netwerk en/of Terminal Server DEZE HANDLEIDING IS NIET BEDOELD VOOR INSTALLATIE OP LATOPS/OFFLINE WERKSTATIONS! OpusFlowCRM is een product van: OpusFlow

Nadere informatie