Handleiding WebGenerator ProSite Formulieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding WebGenerator ProSite Formulieren"

Transcriptie

1 Handleiding WebGenerator ProSite Formulieren Module Forms Versie 1.3

2 Inhoud Inhoud... 2 Module Forms... 3 Openen van module Forms... 4 Inloggen... 6 Afsluiten module... 6 Formulier scherm... 7 Aanmaken nieuw formulier... 7 Formulier lay-out vormgeven... 8 Formulier indeling... 8 Indelen van formulier Wijzigen instellingen blok of kolom Verwijderen blok of kolom Toevoegen van velden Formulier velden Instellingen per Veld type Tekst veld Edit box Drop down List Memo Radio Check box File upload Veld waarden instellen: Lay-out verwante zaken Instellingen blok en kolom Balans Formulier instellingen Bewaren formulier instellingen Meerdere pagina s Nieuwe pagina aanmaken Pagina instellingen wijzigen Reacties bekijken Excel export Formulier interactief maken Activeren van Scores actief Scoringswaarde instellen Meerdere pagina s aanmaken in een interactief formulier Koppeling nieuwsbrief Instellen koppeling module Forms en Nieuwsbrief Opinie peilingen Formulier opnemen in Website Menu item koppelen aan formulier Link leggen naar formulier Vraag en antwoord: ProSite handleiding module Formulieren Pagina 2/38

3 Module Forms Indien u gegevens wilt verzamelen van de bezoekers van uw website, kunt u gebruik maken van formulieren. Met een formulier kunt u exact die informatie verzamelen die u wilt hebben. In tegenstelling tot de mogelijkheid tot het versturen van een door uw bezoekers, kunt u met een formulier veel gerichter informatie verzamelen. Met de module Forms maakt u snel en eenvoudig interactieve formulieren die u vervolgens in een handomdraai op uw website plaatst, bijvoorbeeld een contact- of een enquêteformulier. Een formulier kan uit meerdere pagina s bestaan. U kunt zowel de lay-out als de inhoud bepalen. De module is tevens voorzien van een systeem waarmee actief met de gegevens kan worden omgegaan. De gegevens kunnen worden verstuurd naar uw adres of worden opgeslagen in een database. In het laatste geval kunt u per formulier statistische informatie bekijken. U kunt de verzamelde gegevens ook exporteren naar MS Excel waardoor u meer mogelijkheden heeft om de gegevens te analyseren. De formulieren module is in twee versies verkrijgbaar, een module Forms en een module Forms Lite. De Forms Lite versie kan maximaal 2 formulieren bevatten, heeft geen mogelijkheid tot het exporteren van de gegevens naar MS Excel en bevat niet het onderdeel opinie peilingen. Indien u de Forms Lite module heeft aangeschaft kunnen de afbeeldingen die in deze handleidingen zijn gebruikt iets afwijken van datgene dat u op uw scherm ziet. Voorbeeld van formulier zoals op een website weergegeven: ProSite handleiding module Formulieren Pagina 3/38

4 Formulieren module scherm: Aanwezige formulieren Openen van module Forms U kunt de module Forms openen via de optie modules in het menu Website management. Indien u deze optie kiest, ziet u het volgende scherm verschijnen: Het kan zijn dat onderstaande afbeelding niet overeenkomt met uw CMS. Dit heeft te maken met het feit dat de modules optioneel zijn en dus het overzicht voor ieder CMS verschillend kunnen zijn. 1. Klik in dit overzicht op de link [Administratie] achter de optie Forms. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 4/38

5 U kunt ook direct de optie Forms (formulieren) kiezen uit het submenu dat verschijnt, zodra u de optie Modules kiest uit het menu Website Management. Module formulieren Zodra de module Forms is geopend, ziet u het volgende scherm: Knop om module af te sluiten. Aanwezige formulieren In dit scherm ziet u alle aanwezige formulieren. Indien u nog geen formulier heeft aangemaakt, is dit scherm dus leeg. Toevoegen Formulier Taal Actief Verstuurd Aanmaken van een nieuw formulier. Bewerken van een bestaand formulier. Verwijderen van een formulier. Kopiëren van een formulier. Statistieken van een formulier. De naam van het formulier. De taal waarin het formulier is gemaakt en in welke taal het formulier beschikbaar is op de website. Indien een formulier actief is, betekent dit dat het formulier op de website kan worden ingevuld en worden verstuurd. Het aantal keren dat een formulier op de website is ingevuld en verstuurd. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 5/38

6 Inloggen Indien u de module Forms los heeft aangeschaft (stand-alone) en niet als onderdeel van WebGenerator ProSite CMS, dient u in te loggen in de module. U krijgt het volgende inlogscherm om toegang te krijgen tot de module: Nadat u uw inlognaam in het veld [Username] en uw wachtwoord in het veld [Password] heeft ingetypt klikt u op de knop [Login]. De module Forms wordt geopend en u ziet het volgende scherm: Dit scherm verschilt niet veel van de normale formulieren scherm, alleen heeft u hier een knop Uitloggen, waarmee u de formulieren module kunt afsluiten. Afsluiten module Een module is een op zich zelf staande applicatie binnen uw website en uw CMS. Een module dient u daarom af te sluiten voordat u verder kunt werken in een ander onderdeel van het CMS. U sluit een module af door te klikken op de knop staat. die links boven in het module scherm Indien u een stand-alone versie van de module Forms heeft aangeschaft, sluit u de module af door in het hoofdscherm op de knop [Uitloggen] te klikken. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 6/38

7 Formulier scherm Bestaande instellingen Formulier opties Bestaande pagina s Layout van het formulier Aanmaken nieuw formulier U kunt meerdere formulieren gebruiken in uw website. Per formulier kunt u de formulierinstellingen bepalen. Een formulier kan bestaan uit verschillende pagina s. Een nieuw formulier kunt u maken op basis van een bestaand formulier door het bestaande formulier te kopiëren en in de kopie wijzigingen aan te brengen. 1. U maakt een nieuw formulier door in de formulieren module te klikken op de knop [Toevoegen]. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 7/38

8 Het volgende scherm verschijnt: 2. Vul in het veld [Formulier omschrijving] de naam in van het formulier. 3. Stel het aantal pagina s waaruit het formulier zal bestaan in, dit kan ook op een later tijdstip. 4. Eventueel kunt u aangeven dat u een bestaand formulier wilt kopiëren en dat als basis dient voor uw nieuwe formulier. U selecteert het bestaande formulier dat u wilt kopiëren in het veld [Kopieer formulier]. 5. U kunt een taal selecteren en dient de module Forms in ProSite te selecteren. 6. Klik op [Maak formulier] aan om het formulier aan te maken. Een leeg formulier wordt geopend. De lay-out van het formulier dient te worden vormgegeven. Dit houdt in dat de velden die de bezoeker in dient te vullen op het formulier moeten worden geplaatst. Daarna kunnen de instellingen van het formulier worden ingesteld. Formulier lay-out vormgeven Om van uw bezoekers gestructureerd informatie te verzamelen gebruikt u specifieke velden op uw formulier. Deze velden dienen door de bezoeker te worden ingevuld, waarna het ingevulde verstuurd kan worden. Er bestaan verschillende velden die u op uw formulier kunt gebruiken. Welke velden u gebruikt, hangt af van welke informatie u wilt verzamelen. Daarnaast kunt u bepalen dat een veld verplicht moet worden ingevuld of niet. De lay-out van het formulier kunt u flexibel indelen. Formulier indeling U kunt het formulier indelen in blokken. In een blok kunt u één of meerdere velden plaatsen. In een blok kunt u meerdere kolommen maken zodat u velden naast elkaar kunt plaatsen. Wat de beste indeling van uw formulier is, hangt af van het ontwerp van uw website, het aantal velden en het soort velden dat u gebruikt. Per veld bepaalt u of de tekst (veldomschrijving) voor, boven of achter het veld geplaatst moet worden. Tevens bepaalt u de verhouding tussen het tekst en veld gedeelte ten opzichte van de webpagina. Hieronder ziet u een voorbeeld waarbij gebruik is gemaakt van twee blokken en in het tweede blok is gebruik gemaakt van twee kolommen naast elkaar. In blok 1 zijn de velden naam en adres geplaatst. In blok 2 zijn de twee enquête vragen geplaatst. Door in blok 2, twee kolommen te plaatsen kunnen de vragen naast elkaar worden geplaatst. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 8/38

9 In de formulieren module ziet het formulier er als volgt uit: Blok 2 Blok 1 Een blok is blauw omlijnd en een kolom is rood omlijnd. Een leeg formulier ziet er als volgt uit: ProSite handleiding module Formulieren Pagina 9/38

10 Indelen van formulier 1. U begint met de indeling van uw formulier door een blok toe te voegen. Klik hiervoor op de knop [Blok toevoegen]. Het volgende scherm verschijnt: 2. Klik op [Veld toevoegen] om een veld in het blok toe te voegen. Meer over het toevoegen van velden, wordt hierna in de volgende paragraaf besproken. 3. Klik op [Kolom toevoegen] als u het formulier wilt opdelen in kolommen, zodat u velden naast elkaar kunt plaatsen. 4. Klik op [Blok toevoegen] indien u een nieuw blok wilt toevoegen. 5. Klik op de knop [Terug] bovenaan het formulier om terug te keren naar het hoofdscherm van de formulieren module. Het formulier wordt automatisch bewaard. Wijzigen instellingen blok of kolom U kunt de instellingen van een blok of kolom aanpassen door te klikken op de knop [Wijzigen]. U kunt dan instellen hoe breed een blok of kolom moet zijn ten opzichte van de pagina of een vaste breedte in pixels opgeven. Verwijderen blok of kolom U kunt een kolom of blok verwijderen door te klikken op de knop [Verwijderen]. Toevoegen van velden Om de bezoeker de mogelijkheid te geven gegevens in te vullen, dienen er velden in het formulier te worden geplaatst. Er bestaan verschillende velden, bijvoorbeeld velden waarin tekst kan worden getypt of velden met vooraf ingestelde keuzes. De verschillende velden met hun specifieke kenmerken worden in de paragraaf Formulier velden besproken. Nadat een veld is toegevoegd aan het formulier (in een blok), dienen de instellingen per veld te worden aangegeven. Veld instellingen zijn bijvoorbeeld de omschrijvingtekst, of een veld verplicht is ja of nee, de plaats van het veld ten opzichte van de webpagina etc. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 10/38

11 1. Om een veld toe te voegen, klikt u op de knop [Veld toevoegen]. Het volgende scherm verschijnt: 2. Als eerste dient u het type veld te kiezen in het veld [Type]. Het scherm Wijzig veld hangt af van het type veld. Iedere type veld heeft namelijk eigen instellingen. Nadat de instellingen zijn gedaan voor het veld, klikt u op de knop [Bewaren] onderaan het scherm. Dit kunt u ook doen om tussentijdse veranderingen op te slaan. Om het scherm te verlaten en terug te keren naar het formulier, klikt u op [Scherm sluiten]. 3. U herhaalt deze procedure totdat alle velden zijn toegevoegd aan het formulier. Formulier velden Een text veld is een veld waarin u vaste tekst kunt plaatsen die in het formulier te zien is. De bezoeker kan hierin geen wijzigingen aanbrengen. U kunt dit veld gebruiken om verklarende teksten toe te voegen en informatie te plaatsen. Een edit box is een veld waarin de bezoeker tekst kan typen. Het is mogelijk een standaard waarde in te voeren, die reeds is ingevuld in het formulier als het formulier wordt geopend. Deze standaard tekst kan wel door de bezoeker worden gewijzigd. Een drop down veld is een veld waarin de bezoeker uit vooraf ingestelde waarden een keuze kan maken. De vooraf ingestelde waarden zijn opgeslagen in een lijst die wordt getoond indien op de pijl-knop rechts van het veld wordt geklikt. Een list veld is net als het drop down veld, een veld waarin de bezoeker uit vooraf ingestelde waarden een keuze kan maken. In tegenstelling tot het drop down veld, zijn hier direct al meerdere keuzes zichtbaar. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 11/38

12 Dit veld is beter te gebruiken als de bezoeker meerdere opties mag selecteren. Een memo veld is net als een edit box bedoeld om de bezoeker tekst te laten intypen. Een memo veld is echter groter als een edit box. Een radio button biedt de bezoeker ook keuzes aan die de bezoeker eenvoudig kan aanklikken. Vooraf kan er een keuze als standaard worden geactiveerd. Bij een radio button kan er maar één optie worden geselecteerd in tegenstelling tot een check box. Een check box biedt de bezoeker ook weer keuzes aan die de bezoeker eenvoudig kan aanklikken. Ook hier kan er een keuze als standaard worden geactiveerd. Het is mogelijk om in te stellen hoeveel opties maximaal aangeklikt kunnen worden. Een veld is een edit-box dus bedoeld om tekst in te typen door de bezoeker, echter het systeem checkt of het ingetypte het formaat van een adres heeft, dus met Een File upload veld geeft de bezoeker de mogelijkheid om een document te uploaden naar de server. Dit bestand is dan toegankelijk voor de beheerder van het formulier. Dit veld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een c.v. te kunnen laten uploaden. Instellingen per Veld type Tekst veld Doel Hoogte in pixels of Vaste tekst ter verduidelijking of ter informatie plaatsen op het formulier. De tekst is niet te veranderen door de bezoeker. Hoogte van het veld ProSite handleiding module Formulieren Pagina 12/38

13 procenten Horizontale uitlijning Verticale uitlijning Tekst Uitlijning van de tekst: links, rechts of gecentreerd. Uitlijning van de tekst: boven, onder of gecentreerd. Hier typt u de tekst die in het formulier moet verschijnen. Edit box Doel Min. lengte Veld waarin de bezoeker tekst kan typen. Het minimale aantal karakters dat de bezoeker moet intypen. Wilt u het veld verplicht maken dan typt u hierin een waarde van 1. U kunt deze instelling ook gebruiken om de ingevoerde waarde te controleren bijvoorbeeld een telefoonnummer dat uit minimaal 10 cijfers moet bestaan. Max. lengte Hoogte in pixels of procenten Horizontale uitlijning Verticale uitlijning Tonen in overzicht van verzonden formulieren Positionering Balans (tekst t.o.v. veld) Veld beschrijving Standaard waarde Het maximale aantal karakters dat de bezoeker mag intypen. Hoogte van het veld. Uitlijning van de tekst: links, rechts of gecentreerd. Uitlijning van de tekst: boven, onder of gecentreerd. Indien u deze optie aanvinkt, wordt de ingevulde tekst getoond in het overzicht van de ingevulde formulieren. Dit overzicht kunt u per formulier opvragen in het hoofdscherm. U kunt hier kiezen uit: tekst links, veld rechts; tekst boven, veld onder; tekst onder, veld boven; tekst rechts, veld links. Dit geeft aan of de tekst links, recht, boven of onder het veld moet worden getoond. De balans geeft aan hoe de tekst zich op de pagina verhoudt wat de positie betreft ten opzichte van het veld. Dit hangt af van het ontwerp van de website. In de paragraaf lay-out verwante zaken wordt hier verder op in gegaan. U kunt kiezen uit verschillende percentages. Hier typt u de omschrijving die u bij het veld wilt plaatsen. In dit veld kunt u een standaard waarde intypen. Deze standaard waarde verschijnt in het veld van het formulier. De standaard waarde kan door de bezoeker worden gewijzigd (en verwijderd). ProSite handleiding module Formulieren Pagina 13/38

14 Drop down Doel Min. selectie Veld met verschillende vaste waarden waaruit de bezoeker een keuze kan maken. Het minimale aantal opties (waarden) dat de bezoeker moet aanklikken. Wilt u het veld verplicht maken dan typt u hierin een waarde van 1. Het aantal dat u in dit veld kunt kiezen, hangt af van het aantal veld, dat u heeft ingevoerd. Max. selectie Hoogte in pixels of procenten Horizontale uitlijning Verticale uitlijning Tonen in overzicht van verzonden formulieren Positionering Balans (tekst t.o.v. veld) Veld beschrijving Veld waarden Geselecteerd Het maximale aantal opties (waarden) dat de bezoeker mag aanklikken. Het aantal dat u in dit veld kunt kiezen, hangt af van het aantal veld, dat u heeft ingevoerd. Hoogte van het veld Uitlijning van de tekst: links, rechts of gecentreerd. Uitlijning van de tekst: boven, onder of gecentreerd. Indien u deze optie aanvinkt, wordt de ingevulde tekst getoond in het overzicht van de ingevulde formulieren. Dit overzicht kunt u per formulier opvragen in het hoofdscherm. U kunt hier kiezen uit: tekst links, veld rechts; tekst boven, veld onder; tekst onder, veld boven; tekst rechts, veld links. Dit geeft aan of de tekst links, recht, boven of onder het veld moet worden getoond. De balans geeft aan hoe de tekst zich op de pagina verhoudt wat de positie betreft ten opzichte van het veld. Dit hangt af van het ontwerp van de website. In de paragraaf lay-out verwante zaken wordt hier verder op in gegaan. U kunt kiezen uit verschillende percentages. Hier typt u de omschrijving die u bij het veld wilt plaatsen. Hier stelt u de waarden in die in de drop down lijst getoond worden en door de bezoeker kunnen worden gekozen. De standaard waarde die al is geselecteerd als het formulier wordt geopend, kan hier worden ingesteld. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 14/38

15 Hoe de veld waarden moeten worden ingesteld, kunt u vinden in de volgende paragraaf Veld waarden instellen. List List is bijna hetzelfde als een drop down veld. Alleen bij een list is zijn er meerdere keuzen zichtbaar. Een list is daarom geschikter voor het geval men meerdere keuzen mag selecteren. Drop down: List Memo Een memo veld is bijna identiek aan een edit box. Het verschil is dat in een memoveld er meer tekst kan worden getypt. Zie voor de beschrijving van de instellingen de edit box. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 15/38

16 Radio Doel Min. selectie Max. selectie Hoogte in pixels of procenten Horizontale uitlijning Verticale uitlijning Tonen in overzicht van verzonden formulieren Positionering Balans (tekst t.o.v. veld) Veld beschrijving Veld waarden Geselecteerd Met een radio button kan een bezoeker snel de gewenste optie aanvinken. In het geval van een radio button kan de bezoeker maar één optie aanvinken. Het minimale aantal opties dat de bezoeker dient aan te vinken. Dit moet zijn 0 of 1. Indien er voor één wordt gekozen dan betekent dit dat dit veld verplicht moet worden ingevuld, dus er moet een keuze worden aangeklikt. Het maximale aantal opties is niet van toepassing. Hoogte van het veld Uitlijning van de tekst: links, rechts of gecentreerd. Uitlijning van de tekst: boven, onder of gecentreerd. Indien u deze optie aanvinkt, wordt de ingevulde tekst getoond in het overzicht van de ingevulde formulieren. Dit overzicht kunt u per formulier opvragen in het hoofdscherm. U kunt hier kiezen uit: tekst links, veld rechts; tekst boven, veld onder; tekst onder, veld boven; tekst rechts, veld links. Dit geeft aan of de tekst links, recht, boven of onder het veld moet worden getoond. De balans geeft aan hoe de tekst zich op de pagina verhoudt wat de positie betreft ten opzichte van het veld. Dit hangt af van het ontwerp van de website. In de paragraaf lay-out verwante zaken wordt hier verder op in gegaan. U kunt kiezen uit verschillende percentages. Hier typt u de omschrijving die u bij het veld wilt plaatsen. Hier stelt u de waarden in die in de drop down lijst getoond worden en door de bezoeker kunnen worden gekozen. De standaard waarde die al is geselecteerd als het formulier wordt geopend, kan hier worden ingesteld. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 16/38

17 Check box Een check box lijkt veel op de radio button. Echter in het geval van een check box kan een gebruiker meerdere opties aanvinken, indien dit in de instellingen is toegestaan. Dit is in te stellen met de instellingen minimale en maximale selectie. Indien u in het veld maximale selectie een waarde groter dan 1 invoert, mag de bezoeker meerdere opties aanvinken. De overige instellingen zijn gelijk aan de radio button en zijn al beschreven. Doel Veld waarin de bezoeker zijn adres kan typen. Het veld lijkt een gewone edit box, echter de gegevens die de bezoeker intypt, wordt gecontroleerd, er wordt gekeken of het de vorm heeft van een bestaand adres dus De overige instellingen zijn hetzelfde als bij een edit-box en al beschreven. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 17/38

18 File upload Doel Min. lengte Met het veld file upload kan een bezoeker een file uploaden naar de server. De beheerder van het formulier kan de file downloaden door op de file link te klikken. Het minimale aantal karakters dat de bezoeker moet intypen. Wilt u het veld verplicht maken dan typt u hierin een waarde van 1. U kunt deze instelling ook gebruiken om de ingevoerde waarde te controleren bijvoorbeeld een telefoonnummer dat uit minimaal 10 cijfers moet bestaan. Max. lengte Hoogte in pixels of procenten Horizontale uitlijning Verticale uitlijning Tonen in overzicht van verzonden formulieren Positionering Balans (tekst t.o.v. veld) Veld beschrijving Toegestane bestandstypen Het maximale aantal karakters dat de bezoeker mag intypen. Hoogte van het veld Uitlijning van de tekst: links, rechts of gecentreerd. Uitlijning van de tekst: boven, onder of gecentreerd. Indien u deze optie aanvinkt, wordt de ingevulde tekst getoond in het overzicht van de ingevulde formulieren. Dit overzicht kunt u per formulier opvragen in het hoofdscherm. U kunt hier kiezen uit: tekst links, veld rechts; tekst boven, veld onder; tekst onder, veld boven; tekst rechts, veld links. Dit geeft aan of de tekst links, recht, boven of onder het veld moet worden getoond. De balans geeft aan hoe de tekst zich op de pagina verhoudt wat de positie betreft ten opzichte van het veld. Dit hangt af van het ontwerp van de website. In de paragraaf lay-out verwante zaken wordt hier verder op in gegaan. U kunt kiezen uit verschillende percentages. Hier typt u de omschrijving die u bij het veld wilt plaatsen. Hier kunt u aangeven welke bestandstypen de bezoeker mag uploaden. Er staan verschillende typen al ingevuld, u kunt deze verwijderen. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 18/38

19 Veld waarden instellen: 1. Om de veld waarden in te stellen die in een drop down lijst, list, check of bij de radio buttons getoond worden, klikt u bij het onderdeel Veldwaarden in het scherm op de knop. Dit werkt dus voor alle velden die gebruik maken van verschillende opties waaruit gekozen kan worden hetzelfde. 2. Het volgende scherm verschijnt: 3. Vul de veldwaarde in en klik op [OK]. Indien er veld waarden zijn ingesteld, ziet u het volgende, de teksten keuze 1 en keuze 2 zijn de veldwaarden en zijn afhankelijk wat u heeft ingetypt: U kunt een veld waarde als geselecteerd aanmerken. Dit houdt in dat de keuze al geselecteerd of aangevinkt in het formulier staan. De bezoeker kan de keuze wel ongedaan maken dus de keuze de-selecteren of uitvinken. Lay-out verwante zaken In de paragraaf formulier lay-out is al besproken dat u het formulier kunt opdelen in blokken en kolommen. In deze paragraaf wordt hier nog iets dieper op in gegaan. Indien een formulier wordt getoond op de website, is het formulier zo breed als de webpagina. Dit hangt dus af van het ontwerp van de website. Het formulier is op te delen in blokken. Deze blokken zijn weer in te delen in kolommen. De kolommen zorgen ervoor dat er velden naast elkaar kunnen worden geplaatst. U kunt de kolommen echter ook gebruiken om de velden niet over de hele breedte van het formulier te verdelen maar een beperkter gedeelte van het formulier te gebruiken. Hier zal iets verder op een voorbeeld van worden gegeven. Een ander lay-out technisch aspect is de balans tussen de omschrijving van het veld en het veld zijn met betrekking tot de breedte van de pagina. Instellingen blok en kolom De maten van een blok en van een kolom kunnen exact worden ingesteld. Klik hiervoor op de [Wijzigen] knop van het blok of van de kolom. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 19/38

20 Indien u de breedte of hoogte van een blok wilt aanpassen, verschijnt het volgende scherm: Indien u de breedte van een kolom wilt aanpassen, verschijnt het volgende scherm: U kunt alleen de breedte van een kolom aanpassen en niet de hoogte. De hoogte is namelijk afhankelijk van de hoogte van het blok. U kunt een kolom van plaats wisselen van een andere kolom door te klikken op de knop kolom inclusief de daarin geplaatste velden verwisselt zijn plaats met de andere kolom.. De Balans De instelling balans bepaalt de verhouding tussen de omschrijving van een veld en het veld in de verdeling op het formulier. In het onderstaande voorbeeld is gebruik gemaakt van de standaard instelling en de balans tussen de velden en de omschrijving is beide 50%. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 20/38

21 Indien hetzelfde voorbeeld wordt gebruikt waarbij de balans wordt gesteld op 20-80% ziet het plaatje er als volgt uit: Indien u de velden niet over de gehele breedte van het formulier wilt plaatsen, kunt u ervoor kiezen een extra kolom in te voegen. Hetzelfde voorbeeld wordt dan als volgt: Eventueel kan de lege kolom nog iets smaller gemaakt worden, bijvoorbeeld 25% van het formulier: ProSite handleiding module Formulieren Pagina 21/38

22 Formulier instellingen Indien een formulier is aangemaakt en gevuld met velden, dienen de formulier instellingen te worden ingesteld. In deze instellingen bepaalt u wat er met de reacties moet worden gedaan en kunt u een bericht in typen dat verschijnt zodra een bezoeker het formulier invult en opstuurt. Het scherm formulier instellingen: U kunt de formulier instellingen instellen door te klikken op de link [Bewerk formulier instellingen] in het opties gedeelte in de formulier pagina. Of door te klikken op de link [Bewerk] in het instellingen overzicht. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 22/38

23 Het scherm formulier instellingen verschijnt: Formulier omschrijving De naam van het formulier. Taal De taal van de website waarin het formulier voorkomt. Module in ProSite Hier dient u aan te geven onder welke naam de module in ProSite is geregistreerd. Deze optie is niet aanwezig indien de formulieren module als stand-alone module is ingezet en dus niet onderdeel is van ProSite. U dient de module hier aan te geven zodat bepaalde zaken die buiten de module om geregeld worden goed te laten functioneren, bijvoorbeeld dat in het menu van de website duidelijk is welke menu optie is geselecteerd als het formulier is geopend. Sturen naar Indien het ingevulde formulier verstuurd dient te worden naar een adres(sen) adres, dient hier het betreffende adres te worden ingetypt. Er kunnen meerdere adressen worden ingetypt, de verschillende adressen dienen door een ; te worden gescheiden. afzender naam Het ingevulde formulier dat per wordt verstuurd, heeft ook een afzender. Deze afzender naam kunt u hier intypen. U kunt dan in uw mail applicatie de ontvangen formulieren onder deze afzender naam vinden. afzender adres Het ingevulde formulier dat per wordt verstuurd, heeft ook een afzender adres. Dit afzender adres kunt u hier intypen. U kunt dan in uw mail applicatie de ontvangen formulieren onder dit Formulier verzonden bevestiging Formulier actief Scores actief Opslaan in database Versturen per afzender adres vinden. Indien de bezoeker een formulier invult en verstuurt, kunt u een bevestiging (en/of bedankt) bericht tonen. De tekst van dit bericht, typt u in dit veld. Het formulier dat u aanmaakt, moet actief worden gemaakt voordat het zichtbaar wordt op de website. U kunt van een formulier de scores bijhouden. Door middel van scores kunt u een formulier interactief maken. Zie hiervoor de paragraaf Scores. U kunt de ingevulde formulieren opslaan in de database. U kunt de ingevulde gegevens dan in het cms bekijken. U kunt de ingevulde formulieren laten versturen naar een adres. Indien u deze optie aanklikt, dient u ook het adres, de naam van de afzender en het adres van de afzender in te vullen in de desbetreffende velden. Dus alledrie de gegevens dienen te worden ingevuld. Het opslaan in de database en het versturen naar een adres kan allebei worden aangezet. U krijgt dan èn een van de ingevulde formulieren èn de gegevens worden opgeslagen in de database. Bewaren formulier instellingen Om de instellingen te bewaren, klikt u op de knop Opslaan, rechts in het scherm of op de knop in de editor werkbalk. Daarna klikt u op de knop Terug, om terug te keren naar het formulier scherm. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 23/38

24 Meerdere pagina s Een formulier kan uit meerdere pagina s bestaan. U kunt gebruik maken van meerdere pagina s indien u veel vragen (velden) wilt gebruiken op uw formulier en het toch overzichtelijk te houden. Daarnaast kunt u meerdere pagina s gebruiken indien u een formulier interactief wilt maken. Hoe u een formulier interactief kunt maken wordt beschreven in het hoofdstuk: Formulier interactief maken. Nieuwe pagina aanmaken In het formulier kunt u links bovenin het scherm de aanwezige pagina s in het formulier zien. In onderstaand voorbeeld bestaat het formulier maar uit één pagina met de naam test. 1. Om een nieuwe pagina aan te maken in het formulier klikt u op de knop [Toevoegen]. Er verschijnt een dialoogscherm waarin u de naam van de nieuwe pagina dient in te vullen. 2. Vul de naam in van de nieuwe pagina en klik op [OK]. Het volgende scherm verschijnt: 3. U kunt hier de tekst op de knoppen die verschijnen op de pagina veranderen. Klik op [Bewaren] op de pagina instellingen te bewaren. De nieuwe pagina is aangemaakt en wordt vertoond. Hier kunt u de velden toevoegen die u wilt tonen op deze pagina. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 24/38

25 Pagina instellingen wijzigen U kunt de instellingen van een pagina wijzigen door te klikken op de knop [Wijzigen] in het pagina overzicht. U kunt ook de volgorde tussen de pagina s wijzigen door te klikken op de volgorde pijlen of. U kunt een pagina verwijderen door te klikken op de knop [Verwijderen] in het pagina overzicht. Pagina overzicht: Reacties bekijken U kunt de ingevulde formulieren ontvangen per en/of opslaan in de database zodat u de reacties kunt bekijken in de module Forms van het WebGenerator ProSite CMS. Indien u de formulieren per wilt ontvangen, krijgt u bij ieder ingevuld formulier een met de gegevens zoals deze zijn ingevuld. Voorbeeld reactie: Indien u de ingevulde formulieren (ook) laat opslaan in de database, kunt u deze bekijken in de module Forms. U opent de module Forms en klikt op de knop [Statistieken en ingevulde formulieren] achter het betreffende formulier in het scherm Formulieren. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 25/38

26 Het volgende venster wordt getoond: U kunt per veld de ingevulde waarden zien, klik hiervoor op de link Tekst in de kolom waarde. Indien in bovenstaand voorbeeld op de link achter naam wordt geklikt, wordt het volgende scherm geopend: Indien u klikt op de knop [Verstuurde formulieren] in het scherm Verzonden formulieren statistieken, krijgt u een overzicht van alle verzonden formulieren. U kunt ieder formulier inzien door te klikken op de desbetreffende link. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 26/38

27 De knop [Statistieken] brengt u weer terug naar het hoofdscherm Verzonden formulieren statistieken van het betreffende formulier. Van de velden met keuze mogelijkheden wordt bijgehouden hoe vaak een bepaalde optie is geselecteerd. Dit betreft de volgende velden: List, Check box, Radio button en Drop down. Deze informatie wordt zichtbaar in het statistieken scherm. In het overzicht Statistiek ziet u percentages van de verschillende veld waarden die zijn geselecteerd. Excel export U kunt de gegevens van de ingevulde formulieren exporteren naar MS Excel. Deze optie is niet beschikbaar in de module Forms Lite. In MS Excel kunt u de gegevens verder analyseren. U kunt niet de reeds geëxporteerde formulieren uit de database verwijderen. Indien u klikt op de knop [Excel export] verschijnt de volgende boodschap op uw scherm: Indien u op de link [Maak Excel export van verstuurde formulieren] klikt, verschijnt er een Windows melding of u het Excel document wilt opslaan of openen. Indien u voor opslaan kiest, bewaart u het document direct op uw computer of netwerk. Kiest u voor openen dan wordt het Excel document op het scherm getoond. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 27/38

28 Formulier interactief maken Het is mogelijk om een formulier interactief te maken en de vragen die de bezoeker voor zich krijgt aan te passen aan het profiel van de bezoeker. De bezoeker krijgt zo alleen die vragen te zien die relevant zijn voor hem of haar. Aan de hand van enkele vragen wordt bepaald wat de vervolg vragen aan die gebruiker zouden moeten zijn. Bijvoorbeeld er wordt aan de bezoeker gevraagd of hij een auto heeft. Indien de bezoeker nee invult, worden de vragen over merk, leeftijd auto etc. overgeslagen en krijgt de bezoeker andere vragen te zien. Vult de bezoeker wel ja in dan worden de vragen gesteld over welk merk auto de bezoeker rijdt etc. Hierbij een voorbeeld van een formulier: Indien de bezoeker invult in het bezit te zijn van een auto, dan wordt de volgende pagina met de volgende vragen getoond: Indien de bezoeker invult geen auto te bezitten wordt niet bovenstaande pagina met de vragen over het merk van de auto getoond, maar de onderstaande pagina met de vragen over welk vervoersmiddel de bezoeker dan gebruikt. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 28/38

29 Om een formulier interactief te maken, dient het formulier te voldoen aan de volgende eisen: De optie Scores actief moet worden geactiveerd in de formulier instellingen. De scoringswaarde van de velden moet worden ingevuld. Het formulier moet uit meerdere pagina s bestaan. Activeren van Scores actief 1. Ga naar de formulier instellingen van het betreffende formulier. 2. Klik de optie [Scores actief] aan 3. Klik op [Opslaan] om de instellingen te bewaren. Scoringswaarde instellen Zodra u de optie Scores actief activeert in de Formulier instellingen, ziet u bij de veld instellingen van betreffende velden een extra kolom achter de veld waarden. U kunt per Veld waarde een scoringswaarde aangeven. Zoals in bovenstaand voorbeeld Ja 10 pnt heeft en Soms 5 en de rest 0. U kunt deze scoringswaarde ingeven door te klikken op de 0 in de kolom Score en de waarde te wijzigen. De scoringswaarde die behaald wordt door bepaalde opties te kiezen, is bepalend voor welke volgende pagina wordt vertoond aan de bezoeker. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 29/38

30 Bijvoorbeeld: Op de eerste pagina kan men de volgende opties selecteren: Wel rijbewijs Geen rijbewijs Wel in bezit van auto Niet in bezit van auto De scoringswaarde van de verschillende opties zijn als volgt: Wel rijbewijs 10 Geen rijbewijs 0 Wel in bezit van auto 20 Niet in bezit van auto 0 Indien iemand invult: wel rijbewijs maar geen auto dan scoort deze persoon 10 punten Indien iemand invult: wel rijbewijs en ook in bezit van een auto dan scoort deze 30 punten Iemand met 20 of meer punten krijgt een pagina te zien waarom gevraagd wordt op het merk en de leeftijd van de auto. Iemand met minder dan 20 punten krijgt deze pagina niet te zien. Meerdere pagina s aanmaken in een interactief formulier Nadat u scores actief heeft ingesteld, maakt u een nieuwe pagina aan. Dit werkt net als het aanmaken van meerdere pagina s in een formulier zoals hierboven besproken. Echter nu dient u ook de minimum score en de maximum score in te typen. Dit houdt in dat deze pagina alleen wordt vertoond indien op de vorige pagina een bepaalde scoringswaarde is behaald. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 30/38

31 Koppeling nieuwsbrief Indien u ook gebruik maakt van de module Nieuwsbrief is het mogelijk om de formulieren module te koppelen aan de nieuwsbrief module. Een bezoeker van uw website kan dan vanuit een formulier zich direct abonneren op een nieuwsbrief. Omdat er wetgeving geldt voor persoonsgegevens (opt-in wetgeving) moet de invuller van een formulier toestemming geven voor het feit dat zijn adres wordt gebruikt voor een mailing. De volgende velden zijn verplicht, een adres veld en een veld waarin de bezoeker akkoord gaat met het toevoegen van die gegevens aan de nieuwsbrief module(goedkeuringsveld). Deze gegevens worden vanuit de module Forms doorgezet naar de module Nieuwsbrief. Eventueel kunt u ook een naam veld toevoegen, zodat de naam ook wordt doorgezet. Nadat het formulier is ingevuld en de velden zijn gecontroleerd worden de gegevens doorgezet naar de module Nieuwsbrief die de activering van de abonnementen verder afhandelt. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 31/38

32 Bijvoorbeeld een contactformulier dat als volgt is ingevuld door een bezoeker: Levert na het versturen van het formulier de volgende abonnee op in de nieuwsbrief module: Instellen koppeling module Forms en Nieuwsbrief In het betreffende formulier waar de bezoeker zich kan abonneren op een bepaalde nieuwsbrief dient u enkele instellingen te doen. U geeft aan wat het adres veld is, optioneel het naam veld en het goedkeuringsveld. Deze gegevens worden na invulling doorgezet naar de module Nieuwsbrief. Onderaan het scherm van de formulier instellingen, ziet u de optie staan voor koppeling naar de nieuwsbrief module. U dient in de velden de velden uit het formulier te selecteren die u wilt koppelen naar de nieuwsbrief module. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 32/38

33 Bij het goedkeuringsveld en veldwaarde dient u het veld te kiezen waarin u aan de bezoeker toestemming vraagt om de persoonsgegevens op te mogen nemen in de nieuwsbrief module. Onderaan selecteert u de nieuwsbrief categorieën waarop u de bezoeker wilt abonneren. Wat u hier ziet, hangt af van de verschillende categorieën die u heeft aangemaakt in uw nieuwsbrief module. Opinie peilingen Een opinie peiling wordt regelmatig gebruikt op het internet. De bezoeker wordt een vraag gesteld en krijgt na het versturen van het antwoord te zien wat de andere bezoekers hebben gestemd. Bijvoorbeeld: Na de keuze te hebben geselecteerd en op Stem te hebben geklikt verschijnt het volgende overzicht Met de module Forms is een dergelijke opinie peiling snel gemaakt. In de Forms Lite module is deze optie niet aanwezig. In het hoofdscherm ziet u eerst de gewone formulieren eronder zijn de opinie peilingen aangegeven. U kunt een opinie peiling toevoegen door te klikken op de knop [Toevoegen]. U kunt velden toevoegen aan de opinie peiling op dezelfde manier als bij een normaal formulier. De instellingen van de opinie peiling zijn iets anders, zie onderstaande afbeelding: ProSite handleiding module Formulieren Pagina 33/38

34 De reacties worden automatisch opgeslagen in de database. U kunt de reacties zien in het scherm statistieken. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 34/38

35 Formulier opnemen in Website Om een formulier te kunnen gebruiken dient het in uw website te worden opgenomen. Het formulier dient door middel van een menu optie of link op uw website te kunnen worden getoond. In uw WebGenerator ProSite CMS kunt u eenvoudig een menu item koppelen aan een specifiek formulier. Daarnaast kunt u ook vanuit andere webpagina s een link leggen naar een formulier. Menu item koppelen aan formulier Indien u reeds een menu item heeft aangemaakt, waaraan u het formulier wilt koppelen, kunt u op de onderstaande manier het menu item koppelen aan het formulier: 1. Klik op de onderstreepte naam van het menu item in de werkruimte van het scherm [Menu structuur]. 2. Het scherm Menu koppeling verschijnt in de werkruimte. Kies de optie Module, selecteer de formulieren map en kies het juiste formulier. 3. Klik op de knop om de koppeling te bevestigen. Het geselecteerde formulier wordt getoond (tenzij u de optie Na het koppelen terug naar de menu structuur had aangevinkt). Indien u nog geen menu item had aangemaakt in de menu structuur, kunt u een nieuw menu item aanmaken en direct het formulier er aan koppelen. 1. In het menu Content management kiest u voor [Menu structuur]. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 35/38

36 2. Het volgende scherm wordt geopend in de werkruimte: 3. Klik op de knop [Voeg toe] waar een (sub)menu moet worden toegevoegd. In de werkruimte verschijnt het volgende scherm: 4. Type de naam van het menu item in het veld [Menu titel]. Vink de optie [Na bewaren direct aan pagina koppelen] aan, zodat u direct het formulier kunt koppelen aan het menu item. Het scherm menu koppeling verschijnt. 5. Selecteer hier de optie [Module]. Kies voor de map formulieren en selecteer het gewenste formulier. 6. Klik op de knop om de koppeling te bevestigen. Het geselecteerde formulier wordt getoond (tenzij u de optie Na het koppelen terug naar de menu structuur had aangevinkt). ProSite handleiding module Formulieren Pagina 36/38

37 Link leggen naar formulier U kunt in plaats van een menu item koppelen aan een formulier ook een link leggen vanaf een andere webpagina naar het formulier. In de meeste gevallen zal van een stukje tekst een hyperlink worden gemaakt naar het formulier. Bijvoorbeeld: klik hier om uw vraag te stellen. Om een link te leggen van een pagina naar een formulier, volgt u de volgende stappen: 1. Open het document waarin u de link wilt maken via het menu Content. 2. Selecteer de tekst of de afbeelding waar u een hyperlink van wilt maken. 3. Klik op de knop [Hyperlinks]. Het scherm hyperlinks invoegen verschijnt in de werkruimte. 4. Selecteer de link type Forms in het veld [Link type]. 5. Kies de [Doelpagina] uit de betreffende map van de formulieren. 6. Selecteer het gewenste formulier in het veld [Doel]. 7. De link tekst wordt automatisch ingevuld indien u een link maakt van tekst, u kunt deze link tekst veranderen of zelf invullen. 8. Klik op de knop [Invoegen]. 9. Klik op de knop [Toepassen & sluiten]. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 37/38

38 Vraag en antwoord: Hoe maak ik een veld verplicht? U kunt een veld verplicht maken door de minimale lengte of selectie op 1 of meer te zetten. De bezoeker moet dan in ieder geval iets invoeren in dat veld, voordat het formulier verzonden kan worden. Hoe stel ik in dat er meerdere opties mogen worden aangeklikt? U kunt bij een list veld of check box instellen dat er meerdere opties kunnen worden geselecteerd door de minimale selectie op 2 of meer in te stellen. Waarom verschijnt het formulier niet als ik Bekijk formulier kies? Waarschijnlijk staat het formulier nog niet actief. Een formulier dient eerst actief te worden gezet. U kunt dit instellen in het scherm formulier instellingen. Waarom zit er zoveel ruimte tussen de omschrijving van het veld en het veld vak. De balans tussen de omschrijving en het veld is niet goed ingesteld. Ga naar de instellingen van het veld en verander de balans. Ik wil de ingevulde formulieren niet per ontvangen. U kunt instellen dat de ingevulde formulieren alleen in de database worden opgeslagen. Ga hiervoor naar de formulier instellingen en vink de optie Sturen naar adres(sen) uit. U kunt de ingevulde gegevens dan alleen nog opvragen bij de statistieken van het formulier. De wijzigingen in de formulier instellingen worden niet doorgevoerd. Indien u de formulier instellingen verandert, dient u de instellingen te bewaren door op de knop [Opslaan] in de Editor balk te klikken. ProSite handleiding module Formulieren Pagina 38/38

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Inloggen in het CMS 3 Teksten plaatsen/aanpassen 4 Een link aanmaken 4 Gebruikers toevoegen/ verwijderen 5 Werken

Nadere informatie

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Inhoudsopgave Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)...2 Wat is LCMS 2?...3 Hoe gebruik ik LCMS 2?...3 De modules...4 Instellingen...4 Gebruikers...4

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door "/beheer".

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door /beheer. Handleiding Fluitje van een Klik Snel aan de slag Popelt u om met het beheersysteem (CMS) aan de slag te gaan en wilt u vlug resultaat zien, kijkt u dan hieronder. U krijgt een korte uitleg in 12 stappen.

Nadere informatie

Nieuwsbrieven versturen met MailPoet

Nieuwsbrieven versturen met MailPoet Nieuwsbrieven versturen met MailPoet Een nieuwe nieuwsbrief maken Om een nieuwe nieuwsbrief te maken klik je op de button nieuwe nieuwsbrief (2). Je kunt ook een reeds bestaande nieuwsbrief dupliceren

Nadere informatie

Handleiding Website beheersysteem

Handleiding Website beheersysteem Handleiding Website beheersysteem Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen...4 3. De startpagina...5 3.1. Startpagina menu...5 3.2. Bovenbalk...6 4. Menu en Pagina's...7 4.1. Een nieuwe pagina toevoegen...8

Nadere informatie

Websites i.s.m. Service @ School

Websites i.s.m. Service @ School Websites i.s.m. Service @ School Inhoudsopgave Introductie...3 Inloggen in het Beheer Panel...3 Aanpassen van de tekst op de pagina s...4 Nieuwe pagina maken...5 Toelichting op enkele knoppen...6 Een link

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Foto s plaatsen op de site van Taborschool Sint Maria Aalter

Foto s plaatsen op de site van Taborschool Sint Maria Aalter Foto s plaatsen op de site van Taborschool Sint Maria Aalter 1) Ga naar de site van de school en ga via het menu naar onze school leeft. Daar klik je op fotokiekjes en vervolgens kies je de klas (of algemeen)

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Handleiding CMS-systeem website

Handleiding CMS-systeem website Handleiding CMS-systeem website Algemeen!Belangrijk! Wijzigingen die gedaan worden in het systeem kunnen niet zomaar ongedaan worden gemaakt. Eenmaal een pagina of iets anders verwijderd, zal deze niet

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

Stappenplan gebruik enquêtetool

Stappenplan gebruik enquêtetool Bijlage 2 Stappenplan gebruik enquêtetool Bij patiënteninbreng bij de totstandkoming van wetenschapsagenda s 1 Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting en uitsluitend

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Kaart

Handleiding Site to Edit Module Kaart THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Kaart Aanvulling

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Handleiding 2designers Content Management Systeem

Handleiding 2designers Content Management Systeem Handleiding 2designers Content Management Systeem pagina 1 van 7 Inloggen: Om de welkom-kind website te kunnen beheren, moet u eerst inloggen. Dit kan via de URL: http://www.welkom-kind.nl/nieuw/admin

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK:

HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK: HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK: 1.1.3695 3 juni 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Proces... 4 Beschikbaar stellen... 4 Hoe... 5 Invullen logboek door student...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Content Management Systeem. Gebruikershandleiding RelaxWeb CMS

GEBRUIKERSHANDLEIDING Content Management Systeem. Gebruikershandleiding RelaxWeb CMS GEBRUIKERSHANDLEIDING Content Management Systeem 1 Gebruikershandleiding RelaxWeb CMS Gebruikershandleiding RelaxWeb CMS 2 Inhoud Inhoud 3 1. Inleiding 5 2. Inloggen in het CMS 6 3. Control panel 7 4.

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

XITEFORCE. Formulier generator.

XITEFORCE. Formulier generator. XITEFORCE Formulier generator www.nexxite.nl 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op Xiteforce... 4 3. Onderdeel: Nieuwsbrieven... 5 3.1. Formulier maken... 5 3.2. Formulier velden toevoegen...

Nadere informatie

SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN. Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher. 1. Inloggen. 2. Overzicht

SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN. Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher. 1. Inloggen. 2. Overzicht SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van de schoolwebsite wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem

Nadere informatie

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple TeD Tekst en Design Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple Klant: ----- Auteur: TeD Tekst en Design Datum: Mei 2009 TeD Tekst en Design Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen in het CMS...4

Nadere informatie

CMS Template Handleiding

CMS Template Handleiding CMS Template Handleiding Inhoudsopgave Inloggen in het CMS... 3 Pagina s toevoegen... 4 Pagina s bewerken... 6 Een link toevoegen... 7 Een afbeelding toevoegen... 9 Foto s plaatsen op de fotopagina...

Nadere informatie

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten)

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Basisschoolnet Apeldoorn Inhoudsopgave: Aanmelden (voor ouders) pag. 2 Profiel pag. 9 Groepen pag. 14 Contacten pag. 20 Berichten pag. 23 Foto

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

Interactions Module OTYS Recruiting Technology. Versie 2.1

Interactions Module OTYS Recruiting Technology. Versie 2.1 Interactions Module OTYS Recruiting Technology Versie 2.1 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 21-8-2013 Adres- en contactgegevens OTYS Nederland Landjuweel 52 3905 PH VEENENDAAL

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

De inlogpagina van het CMS wordt nu geladen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in

De inlogpagina van het CMS wordt nu geladen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in Handleiding Content 2 MS Gefeliciteerd met uw keuze voor Content 2 MS, het CMS van Eye for your Vision. Met ons CMS kunt u heel eenvoudig, zonder kennis van de onderliggende techniek, de inhoud van uw

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

Handleiding Webfire - Copyright Media Flame. Inhoudsopgave... 2. Voorwoord... 4. Aan de slag... 5. Inloggen... 5. Home... 6

Handleiding Webfire - Copyright Media Flame. Inhoudsopgave... 2. Voorwoord... 4. Aan de slag... 5. Inloggen... 5. Home... 6 Handleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Aan de slag... 5 Inloggen... 5 Home... 6 Berichten en notificaties... 6 Pagina s Wijzigen... 8 Aanpassingen... 8 Start... 9 Sorteer... 9 Titel...

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

Handleiding Mijneigenweb.nl

Handleiding Mijneigenweb.nl Handleiding Mijneigenweb.nl Inhoud 1 Inloggen 2 Kleurenschema en lettertype 2.1 Kies een standaard kleurenschema 2.2 Kleurenschema en lettertypes aanpassen/ zelf samenstellen 3 Logo 4 Visual 4.1 Eigen

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Welkom bij Sitebuilder, een praktijksite maken in 5 stappen.

Welkom bij Sitebuilder, een praktijksite maken in 5 stappen. Welkom bij Sitebuilder, een praktijksite maken in 5 stappen. Wat is sitebuilder Site Builder is een uiterst gebruiksvriendelijk en zeer uitgebreid product waarmee u snel een eigen praktijkwebsite kunt

Nadere informatie

Handleiding. Kliksafe Webmail

Handleiding. Kliksafe Webmail Handleiding Kliksafe Webmail Inhoudsopgave 1. Introductie Nieuwe Web mail 2 1.1. Gebruikmaken van de webmail 2 1.2. Mappenweergave 3 1.3. Nieuwe mail opstellen en verzenden 4 1.4. Bijlagen toevoegen aan

Nadere informatie

- Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen

- Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen - Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen Registreren (1) Ga naar het inlogscherm aan de linkerkant Klik op Registreer Registreren (2) Vul de velden in zoals aangegeven. Druk op de

Nadere informatie

Handleiding bij WSM MailformGenerator

Handleiding bij WSM MailformGenerator 1. Voorwoord Welkom bij de handleiding voor de WSM MailformGenerator. Deze handleiding hebben we gemaakt om je snel en gemakkelijk uit te leggen hoe de WSM MailformGenerator werkt. Deze handleiding is

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Handleiding Joomla! 1.5

Handleiding Joomla! 1.5 Handleiding Joomla! 1.5 Versie :0.1 2/20 Inhoud 2. Aanmelden... 4 3. Artikelbeheer... 5 3.1 Nieuw artikel toevoegen... 5 3.2 Bestaand artikel wijzigen/verwijderen... 6 3.2.1 Front end editing... 7 4. Sectie

Nadere informatie

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief 8. Nieuwsmanagement Doormiddel van het nieuwsmanagement onderdeel kunt u uw klanten op de hoogte houden van het laatste nieuws, de nieuwste producten of de beste aanbiedingen. U kunt dit in de webshop

Nadere informatie

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inloggen 2 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 3. Nieuwsbrieven 4 stap 1: voeg een nieuwsbrief

Nadere informatie

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken.

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken. 1 / 10 Mailing aanmaken De module Mailing, maakt gebruik van enkele onderdelen van de module websitebeheer. Het gaat hier om de hoofdstukken Afbeeldingen, Bestanden en Styling. Via deze hoofdstukken leert

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmermeer. Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP. Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013

Gemeente Haarlemmermeer. Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP. Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013 Gemeente Haarlemmermeer Leer zelf je nieuwsbrief maken in YMLP Opgesteld door: drs. Mariska I.R. Franse Datum: 6 en 11 juni 2013 Nwsbrf.nl Office @ Igluu Jansdam 2a 3512HB Utrecht 06 447 08 349 info@nwsbrf.nl

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Trippeltrap Content Management System

Trippeltrap Content Management System Handleiding Trippeltrap Content Management System versie 2.4 Aanmelden Voordat u de tekst op uw webpagina kunt aanpassen, moet u zich eerst aanmelden. Bovenaan de pagina vindt u een link naar het intranet.

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

Om in te loggen in het CMS (Content Management Systeem) gaat u naar http://domeinnaam.nl/admin Hier ziet u het inlogscherm:

Om in te loggen in het CMS (Content Management Systeem) gaat u naar http://domeinnaam.nl/admin Hier ziet u het inlogscherm: CMS Handleiding Inhoudsopgave Inloggen in het CMS... 3 Pagina s toevoegen... 4 Pagina s bewerken... 7 Een link toevoegen... 8 Een afbeelding toevoegen... 10 Foto s plaatsen op de fotopagina... 12 Media...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Inhoudsopgave V1.02 2

Inhoudsopgave V1.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl februari 2014 1 Inhoud Om te starten 3 Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 10 Dia exporteren naar toonbankkaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Datum 1 september 2005 Versie 1.0 Copyright Ni-Frith Media Systems 1 / 59 1 Inleiding... 4 1.1 Let op:... 4 2 De werking... 5 2.1 Templates... 5 2.2 Schematisch... 6 3 De structuur

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handleiding. Beheeromgeving

Handleiding. Beheeromgeving Handleiding Beheeromgeving Kant en Klare Site Veluwelaan 80 8443 AH Heerenveen www.kantenklaresite.nl - info@kantenklaresite.nl - fax: 084-8368243 KvK 01134248 Inhoud Inloggen op de beheeromgeving...3

Nadere informatie