HL7 v3 in een notendop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HL7 v3 in een notendop"

Transcriptie

1 HL7 v3 in een notendop Relatie : Furore Contactpersoon : - Auteur : Christiaan Knaap Collegiale toetsing : Versie : 1.0 Datum : 8 augustus 2007 Kenmerk : Fur_HL7v3notendop_1-0 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus AE Amsterdam Telefoon (020) Fax (020) Furore. Alle in dit document opgenomen informatie is vertrouwelijk en moet als zodanig worden behandeld. Dit document mag alleen door de opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarmee het is geschreven en mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur aan derden ter inzage worden gegeven.

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Belangrijkste elementen Use Case Model Information Model Interaction Model Message Design Informatiemodellen en hun samenhang RIM Klonen Beperken D-MIM en R-MIM Efficiënt hergebruik CMETs Versie 3, dat is toch XML? Voorbeeld Verdere informatie Furore pagina 1

3 1. INLEIDING HL7 v3 is de meest recente en moderne versie van de HL7 communicatiestandaard voor de gezondheidszorg. Met versie 3 tracht HL7 de goede ervaringen van de eerdere versies te combineren met het aanpakken van hun tekortkomingen. De belangrijkste verbeteringen in HL7 v3 richten zich op het verhogen van de consistentie van het gehele model. Dankzij deze verbeteringen ten opzichte van versie 2 is HL7 versie 3 beter geschikt voor communicatie tussen verschillende organisaties. Deze introductie is bedoeld om uit te leggen hoe de versie 3 standaard is opgebouwd, en hoe daarmee de gewenste consistentie wordt afgedwongen. Daarbij ligt de nadruk op informatiemodellen (RIM, D-MIM, R-MIM), use cases, interacties en messages. De begrippen worden ook in hun context geplaatst in een voorbeeld uit de HL7 v3 documentatie. Dit document behandelt niet de HL7 organisatie, de onderdelen (commissies) daarvan of de balloting procedures waarmee de standaard tot stand komt. Aan het HL7 Development Framework (HDF) wordt slechts kort aandacht besteed. Er zijn naast HL7 ook vele andere standaarden op het gebied van informatieuitwisseling in de gezondheidszorg. Velen daarvan houden zich voornamelijk bezig met de indeling en codering van bijvoorbeeld ziekten, onderzoeken, behandelingen etc. Deze worden waar zinvol in HL7 toegepast. De meest opvallende tegenhanger met vergelijkbaar doel is de Europese standaard EN Men moet zich bewust zijn van het bestaan van alternatieven, maar dit document gaat geen vergelijk aan tussen de verschillende standaarden Furore pagina 2

4 2. BELANGRIJKSTE ELEMENTEN Een informatiemodel en berichten voor HL7 v3 worden per domein ontwikkeld. Bestaande domeinen zijn bijvoorbeeld Patient Administration en Claims & Reimbursement. Hoofdzakelijk in Nederland is het Pharmacy domein ontwikkeld. Dit is echter nog niet in de internationale standaard opgenomen. Bij het specificeren van een domein spelen globaal gezien vier elementen samen, zoals hieronder weergegeven. Deze elementen zullen nog gekoppeld worden aan de terminologie binnen HL Use Case Model HL7 gaat over uitwisseling van informatie. De start bij de ontwikkeling van een nieuw domein is dus om te bepalen in welke context uitwisseling gewenst is. Wat is de scope van het domein? Welke gebruikers en systemen spelen daarbij een rol? Dit wordt verhalend toegelicht in een zogeheten Storyboard Information Model HL7 gaat over uitwisseling van informatie. Het Information Model gaat logischerwijs over het onderdeel informatie in deze zin. Welke entiteiten spelen een rol? Hoe hangen deze samen? Welke beperkingen gelden er? Deze zaken worden mede bepaald uit het Use Case Model. Waarschijnlijk het belangrijkste onderwerp uit HL7 v3 om de consistentie te bewaren is het RIM: Reference Information Model. Het RIM is feitelijk een UML class diagram. Het bevat de klassen die de basis vormen voor alle klassen die in een Information Model van een domein gebruikt kunnen worden. Bij de ontwikkeling van een domein worden de relevante klassen uit de RIM gekozen. Vervolgens worden deze klassen anders dan in reguliere object-oriëntatie gekopieerd en ingeperkt om tot passende klassen voor het domein te komen. Dit afgeleide model heet een D-MIM: Domain Message Information Model Furore pagina 3

5 2.3. Interaction Model HL7 gaat over uitwisseling van informatie. Het Interaction Model gaat over het onderdeel uitwisseling in deze zin. Op welk moment is een bericht gewenst? Welke rollen zijn er in de berichtuitwisseling? Welke verantwoordelijkheden hebben beide kanten? Deze zaken worden afgeleid uit het Use Case Model. In de uitwisseling is sprake van Application Roles. Dit zijn de rollen die een systeem kan spelen in een interactie. Deze zijn van een vrij gedetailleerd niveau. Voorbeelden uit de Patient Administration zijn Person Registry Query Placer en Person Registry Query Fulfiller. Ofwel een systeem dat vragen kan stellen aan de personenadministratie, en een systeem dat antwoord kan geven. Denk bij het eerste aan een ordercommunicatiesysteem, en bij het tweede aan de patiëntenregistratie (doorgaans onderdeel van het ZIS). Een Interaction in HL7 v3 bestaat uit: - een trigger event: de aanleiding voor communicatie; - een message type: wat er gecommuniceerd moet worden; - receiver responsibilities: de reactie die van de ontvanger verwacht wordt (dat is weer een interactie op zich); - sending and receiving roles: de rollen die het zendende en ontvangende systeem spelen in deze interactie Message Design HL7 gaat over uitwisseling van informatie. Bij het Message Design komen de uitwisselingsaspecten en het informatiemodel bij elkaar. In een message wordt altijd een precies gespecificeerd stuk van de informatie uit het domein gecommuniceerd, in het kader van een interactie. Ten behoeve van een message wordt wederom een specialisatieslag uitgevoerd, uitgaande van het D-MIM. Het model wordt beperkt tot de klassen die nodig zijn voor dit bericht, en eventueel kunnen ook de klassen zelf verder beperkt worden. Dit leidt tot het R-MIM: Refined Message Information Model. Het R-MIM beschrijft dus precies wat er in een bericht of familie van sterk gerelateerde berichten gecommuniceerd wordt Furore pagina 4

6 3. INFORMATIEMODELLEN EN HUN SAMENHANG In bovenstaand verhaal zijn informatiemodellen op drie niveaus besproken. Van algemeen (RIM) via domein-specifiek (D-MIM) naar message-specifiek (R-MIM). Iets meer achtergrond bij het RIM en de verfijningsmethoden kan het begrip van de informatiemodellen vergroten RIM Het RIM is in de basis opgebouwd uit vier soorten klassen: Entity, Role, Participation, Act Elk van de klassen in het RIM is een Entity, Role, Participation of Act. In de klassediagrammen worden voor deze vier en hun afgeleiden consequent dezelfde kleuren gebruikt. Dit vergemakkelijkt het lezen van de diagrammen. De andere klassen worden gemaakt door deze vier te: - klonen; - beperken. De uitzonderingen die de regel bevestigen zijn de klassen RoleLink, om twee Roles aan elkaar te relateren, en ActRelationship, om twee Acts aan elkaar te relateren Klonen Klonen gebeurt als eenzelfde klasse in het model in meerdere samenstellingen nodig is. Zo kan de klasse Person zowel in de rol van Patient als die van Arts nodig zijn. De klasse Person kan dan gekloond worden (en dus twee keer in het model staan), maar deze is dan wel met verschillende rollen (de Role afgeleiden Patient en Arts) verbonden met de relevante Act klasse (bijvoorbeeld een operatie) Beperken Een gekloonde klasse kan beperkt worden ten opzichte van zijn origineel. Beperken kan op meerdere manieren gebeuren. Ten eerste is er de classcode, een attribuut van Entity, Role en Act. In termen van OO zou je dit kunnen lezen als de naam van de subklasse. Het geeft in een keer aan om wat voor soort Entity, Role of Act het gaat. Vervolgens zijn er de verplichtingen in de attributen en cardinaliteit van de relaties. In een afgeleide klasse kan bepaald worden dat een attribuut verplicht wordt, terwijl deze dat in de superklasse niet is. Ook kan de cardinaliteit van een relatie beperkt worden. Bijvoorbeeld van 0-n naar 1-1. Andersom kan echter niet. Ten slotte kan er beperkt worden in de toegestane waarden van attributen. Zo kan er voorgeschreven worden dat een attribuut altijd een waarde uit een specifiek codestelsel moet hebben. Of een beperking in de range van numerieke waarden bijvoorbeeld D-MIM en R-MIM Beperken en klonen worden zowel gebruikt om van het RIM naar een D-MIM te komen, als om van een D-MIM naar een R-MIM te komen. Merk op dat een verfijnder model doorgaans ook slechts een deel van het grovere model bestrijkt. Een D-MIM hoeft tenslotte slechts informatie over één domein te bevatten. Een R-MIM zelfs slechts over één berichttype Furore pagina 5

7 3.5. Efficiënt hergebruik CMETs In D-MIMs en R-MIMs komen regelmatig dezelfde combinatie van klassen voor om een bepaald concept uit te drukken. Een voorbeeld is het concept van een patiënt. Dit ziet er zo uit: Figuur 1: CMET R_Patient Een patiënt is een rol (te herkennen aan de gele kleur voor Role klassen). Eraan gekoppeld zijn een organisatie (de zorgorganisatie) en een Living subject. Jawel, HL7 kán ook over dieren gaan. Om dit concept gemakkelijk in een diagram te kunnen gebruiken, wordt het samengevat met het hier witte blokje R_Patient. Zo n blokje heet een CMET: Common Message Element Type. In het schema is te zien dat ook voor de organisatie en Living Subject weer CMETs gebruikt zijn. Ze kunnen dus genest worden.verder is aan de eerste letter (voor de underscore) te zien van welk type de hoofdklasse van de CMET is. Bij R_Patient is dat een Role, bij E_Organization een Entity, en zo is A_EncounterUniversal in de basis een Act Furore pagina 6

8 4. VERSIE 3, DAT IS TOCH XML? Ja, normaal gesproken worden de berichten in versie 3 uitgedrukt in XML. Maar de achtergrond is iets uitgebreider. Onderdeel van de HL7 standaard is namelijk de ITS: Implementation Technology Specification. Zoals de naam zegt: een specificatie van de techniek waarmee je de standaard kunt implementeren. In principe zijn alle modellen onafhankelijk van techniek. Vervolgens kan er een ITS gekozen worden om de modellen (en in het bijzonder de berichten) in uit te drukken. Je kunt een ITS zien als een serialisatie-techniek. Bij wijze van spreken zou het ook in rooksignalen kunnen. De default ITS voor versie 3 is echter een XML schema Furore pagina 7

9 5. VOORBEELD De figuur hieronder toont een deel van de documentatie-index van de HL7 v3 standaard. Bij de rode 1 is het domein Patient Administration te zien. Het domein is verder onderverdeeld in topics. Dit is de gebruikelijke indeling. In het Person Topic bij de rode 2 zijn de hierboven besproken elementen te herkennen. Figuur 2: HL7 v3 documentatie-index, Person topic Storyboards bevat de use cases die bepalen waar het topic zich toe beperkt. Eén van de storyboard is Add New Person, met als doel This storyboard demonstrates adding a new person to a person registry Furore pagina 8

10 Application Roles zijn de rollen die in het Person Topic van toepassing zijn. Eén ervan is de Person Comprehensive Informer, met als doel A Person Comprehensive Informer sends all notification messages for person registries. Denk bijvoorbeeld aan het ZIS dat een nieuwe patiënt doorgeeft aan het laboratoriumsysteem. De laatste vervult dan overigens de Person Revision Tracker -rol. Trigger Events bepalen wanneer een bericht verstuurd zal worden. Een voorbeeld is Get Person Demographics Query, met als omschrijving The Person Registry Get Demographics Query requests demographic information for a specific person identifier. Een verloskundesysteem dat bij het eerste bezoek de persoonsinfo van de moeder wil weten, kan dit Trigger Event doen ontstaan. Het bovengenoemd Trigger Event resulteert in een query, waarschijnlijk aan het ZIS. Deze zal antwoorden. Voor dat antwoord bestaat vervolgens weer een R-MIM, de Person Event Get Person Demographics Response R-MIM. Om een idee te krijgen hoe dat eruit ziet, zie Figuur 3. Dit model bepaalt dus de gegevens die het ZIS moet antwoorden. Het kopje Refined Message Information Models bevat alle R-MIM s voor de interactions die in dit topic gedefinieerd worden. Onder Hierarchical Message Descriptions zijn de uiteindelijke berichtbeschrijvingen te vinden. Deze zijn in feite platgeslagen R-MIM s, in tabelvorm. Deze vorm is geschikt om de informatie te serialiseren, bijvoorbeeld in XML. Overigens kunnen ook meerdere sterk gerelateerde HMD s uit één R-MIM zijn afgeleid. Onder Interactions ten slotte worden alle interacties opgesomd. Een voorbeeld is de Get Person Demographics Query. Deze interaction heeft: - een trigger event dat dezelfde naam heeft (en een andere identifier overigens), - een message type Person Event Query By Id, - een zender- en ontvangerrol ( Person Registry Query Placer, resp. Person Registry Query Fulfiller ), - receiver responsibilities, hetgeen een andere interactie is, met de naam Get Person Demographics Response. Daarmee is dus duidelijk: - wanneer het bericht gestuurd wordt (als de Query Placer, bijv. het verloskundesysteem naar de persoongegevens vraagt), - welk bericht er dan gestuurd wordt (het message type, met daaraan gekoppeld het R-MIM), - naar wie het bericht gaat (de Query Fulfiller, waarschijnlijk het ZIS) - en met welke interactie het ZIS moet reageren (de receiver responsibilities), in dit geval met Get Person Demographics Response, ofwel met het leveren van de gevraagde persooninformatie Furore pagina 9

11 Figuur 3: Person Event Get Person Demographics Response R-MIM 2009 Furore pagina 10

12 6. VERDERE INFORMATIE Als u meer van HL7 v3 wilt weten is het ten zeerste aan te raden om een cursus te volgen. HL7 University organiseert deze regelmatig. Daarnaast is het verstandig lid te worden van HL7 Nederland. Voor een bescheiden bedrag krijgt u volledige toegang tot alle documentatie en modellen. Informatie over zowel de cursussen als lidmaatschap kunt u vinden op Boeken zijn er helaas vrijwel niet over HL7 v3. Er is één introductieboekje uitgegeven: Understanding Version 3 A Primer on the HL7 Version 3 Communication Standard, Andrew Hinchley (83 pagina s, ca. 20,-). ISBN Naar beste weten van de auteur is dit boek op het moment echter niet verkrijgbaar Furore pagina 11

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices ArchiMate in de praktijk Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices Colofon Titel : ArchiMate in de Praktijk Datum : 2 februari 2012 Versie : 4.0 Verandering : T.o.v.

Nadere informatie

Een volgende stap in de ontwikkeling van architectuur

Een volgende stap in de ontwikkeling van architectuur Een volgende stap in de ontwikkeling van architectuur TOGAF in vogelvlucht Danny Greefhorst Er zijn de afgelopen tien jaar veel architectuurmethoden, technieken en raamwerken verschenen. Veel van deze

Nadere informatie

Datum: 7-3-2014 Pagina: 1. Standaard Uitwisseling Formaat StUF 03.01: In Gebruik (versie 17) Standaard Uitwisseling Formaat. StUF 03.

Datum: 7-3-2014 Pagina: 1. Standaard Uitwisseling Formaat StUF 03.01: In Gebruik (versie 17) Standaard Uitwisseling Formaat. StUF 03. Pagina: 1 Standaard Uitwisseling Formaat StUF 03.01: In Gebruik Pagina: 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING.5 1.1 LEESWIJZER.6 1.2 CONVENTIES7 2. GLOBALE FUNCTIONALITEIT EN OPZET VAN STUF8 2.1 INLEIDING.8 2.2

Nadere informatie

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper June 22, 2009 Abstract In deze scriptie wordt bestudeerd of het mogelijk is om, met behulp van de planning, de kwaliteit en het nut van

Nadere informatie

Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten

Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten Stichting HL7 Nederland W. Barentszstraat 1 3902 DE Veenendaal Telefoon : +31 (0)318-548869 Fax : +31 (0)318-548090 E-mail : info@hl7.nl Deze publicatie

Nadere informatie

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices ArchiMate in de praktijk Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices Colofon Titel : ArchiMate in de Praktijk Datum : 12 november 2009 Versie : 3.0 Verandering : T.o.v.

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving Een methode om een architectuurdiagram te analyseren en te verbeteren Versie: Definitief Datum: 15 augustus 2006 Student: Jeroen Quakernaat Studentnummer: 0595489 Begeleider UVA: drs. Hans Dekkers Begeleider

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Objectgeoriënteerd ontwerpen. Introductie 17. Leerkern 18. Samenvatting 50. Zelftoets 51. Terugkoppeling 52

Inhoud leereenheid 1. Objectgeoriënteerd ontwerpen. Introductie 17. Leerkern 18. Samenvatting 50. Zelftoets 51. Terugkoppeling 52 Inhoud leereenheid 1 Objectgeoriënteerd ontwerpen Introductie 17 Leerkern 18 1 Objectgeoriënteerd ontwerpen 18 1.1 Softwareontwikkeling 18 1.2 Wat is een goed programma? 24 1.3 Objectkeuze 28 2 UML-diagrammen

Nadere informatie

XBRL taxonomieën. voor beginners en doeners. Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën. Update 2008 NEDERLAND

XBRL taxonomieën. voor beginners en doeners. Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën. Update 2008 NEDERLAND XBRL taxonomieën voor beginners en doeners Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën Update 2008 NEDERLAND XBRL taxonomieën voor beginners en doeners Wat iedere financieel specialist

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121 Inhoud hoofdstuk 9 Domeinmodellen Introductie 89 Leerkern 90 1 Wat is een domeinmodel? 90 2 De bouwstenen van een domeinmodel 91 2.1 Klassen en attributen 91 2.2 Afleidbare attributen 92 2.3 Attributen

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Alex Bongers alex.bongers@phil.uu.nl 11 oktober 2004 Software Agents Voorwoord Deze afstudeerscriptie vormt de afsluiting van

Nadere informatie

Informatica Universiteit van Amsterdam. Ontwikkeling van User interfaces. Stephan van Eijkelenburg. 26 april 2010. Bachelor Informatica

Informatica Universiteit van Amsterdam. Ontwikkeling van User interfaces. Stephan van Eijkelenburg. 26 april 2010. Bachelor Informatica Bachelor Informatica Informatica Universiteit van Amsterdam Ontwikkeling van User interfaces Stephan van Eijkelenburg 26 april 2010 Supervisor(s): Dick van Albada, Andy Pimentel Signed: 2 Samenvatting

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

User controlled privacy voor de SURFfederatie

User controlled privacy voor de SURFfederatie User controlled privacy voor de SURFfederatie Project : SURFworks SURFfederatie PoCs Projectjaar : 2009 Projectmanager : Remco Poortinga-Van Wijnen, Roland van Rijswijk Auteur(s) : Maarten Wegdam & Bob

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Uitvoering van de Globale fase ing. D.S. (David) Campbell Auteurs: ing. R.P. (Robin) van t Wout P.J. (Paul) van Vlaanderen, BICT Plaats: Nijmegen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

9 Conclusie 109. A Publisher API 111. B Custody en ownership API 113. C Inquiry API 114. D Replication API 116

9 Conclusie 109. A Publisher API 111. B Custody en ownership API 113. C Inquiry API 114. D Replication API 116 Inhoudsopgave 1 Ontstaansgeschiedenis van web services 5 1.1 Evolutie van de architectuur van informatiesystemen..... 5 1.1.1 One-tier.......................... 6 1.1.2 Two-tier..........................

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Het inzetten van Serious Gaming in specifieke bedrijfsprocessen

Het inzetten van Serious Gaming in specifieke bedrijfsprocessen Het inzetten van Serious Gaming in specifieke bedrijfsprocessen Master Thesis Sabri Özkan son500@few.vu.nl 1209299 januari 2008 Amsterdam, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Referentie-architectuur

Referentie-architectuur Referentie-architectuur Off-the-shelf architectuur Danny Greefhorst, Paul Grefen, Erik Saaman, Peter Bergman, Wiljo van Beek Architectuur is een containerbegrip en kent vele verschijningsvormen; van enterprise

Nadere informatie

CPA Creatiehandleiding

CPA Creatiehandleiding CPA Creatiehandleiding Versie 1.3 Datum 8 januari 2001 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Creditor Implementatie Gids emandates Core

Creditor Implementatie Gids emandates Core Creditor Implementatie Gids emandates Core Document versie 1.03 VERTROUWELIJK Mei 2015 Copyright Currence Services BV Alle rechten voorbehouden. Voorwaarden De voorwaarden voor het beschikbaar stellen

Nadere informatie

GROEPERING ENTERPRISE ARCHITECTUUR RAAMWERKEN

GROEPERING ENTERPRISE ARCHITECTUUR RAAMWERKEN GROEPERING ENTERPRISE ARCHITECTUUR RAAMWERKEN Digitale Architectuur Selectiemodel Enterprise Architectuur Raamwerken Deelonderzoek: Groepering Enterprise Architectuur Raamwerken Definitieve versie Jeroen

Nadere informatie

Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn

Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn VOORWOORD Na bijna zes jaar studeren is mijn studie Informatica bijna afgerond en kan ik terugkijken op de leukste en meest leerzame periode die

Nadere informatie