HL7 v3 in een notendop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HL7 v3 in een notendop"

Transcriptie

1 HL7 v3 in een notendop Relatie : Furore Contactpersoon : - Auteur : Christiaan Knaap Collegiale toetsing : Versie : 1.0 Datum : 8 augustus 2007 Kenmerk : Fur_HL7v3notendop_1-0 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus AE Amsterdam Telefoon (020) Fax (020) Furore. Alle in dit document opgenomen informatie is vertrouwelijk en moet als zodanig worden behandeld. Dit document mag alleen door de opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarmee het is geschreven en mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur aan derden ter inzage worden gegeven.

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Belangrijkste elementen Use Case Model Information Model Interaction Model Message Design Informatiemodellen en hun samenhang RIM Klonen Beperken D-MIM en R-MIM Efficiënt hergebruik CMETs Versie 3, dat is toch XML? Voorbeeld Verdere informatie Furore pagina 1

3 1. INLEIDING HL7 v3 is de meest recente en moderne versie van de HL7 communicatiestandaard voor de gezondheidszorg. Met versie 3 tracht HL7 de goede ervaringen van de eerdere versies te combineren met het aanpakken van hun tekortkomingen. De belangrijkste verbeteringen in HL7 v3 richten zich op het verhogen van de consistentie van het gehele model. Dankzij deze verbeteringen ten opzichte van versie 2 is HL7 versie 3 beter geschikt voor communicatie tussen verschillende organisaties. Deze introductie is bedoeld om uit te leggen hoe de versie 3 standaard is opgebouwd, en hoe daarmee de gewenste consistentie wordt afgedwongen. Daarbij ligt de nadruk op informatiemodellen (RIM, D-MIM, R-MIM), use cases, interacties en messages. De begrippen worden ook in hun context geplaatst in een voorbeeld uit de HL7 v3 documentatie. Dit document behandelt niet de HL7 organisatie, de onderdelen (commissies) daarvan of de balloting procedures waarmee de standaard tot stand komt. Aan het HL7 Development Framework (HDF) wordt slechts kort aandacht besteed. Er zijn naast HL7 ook vele andere standaarden op het gebied van informatieuitwisseling in de gezondheidszorg. Velen daarvan houden zich voornamelijk bezig met de indeling en codering van bijvoorbeeld ziekten, onderzoeken, behandelingen etc. Deze worden waar zinvol in HL7 toegepast. De meest opvallende tegenhanger met vergelijkbaar doel is de Europese standaard EN Men moet zich bewust zijn van het bestaan van alternatieven, maar dit document gaat geen vergelijk aan tussen de verschillende standaarden Furore pagina 2

4 2. BELANGRIJKSTE ELEMENTEN Een informatiemodel en berichten voor HL7 v3 worden per domein ontwikkeld. Bestaande domeinen zijn bijvoorbeeld Patient Administration en Claims & Reimbursement. Hoofdzakelijk in Nederland is het Pharmacy domein ontwikkeld. Dit is echter nog niet in de internationale standaard opgenomen. Bij het specificeren van een domein spelen globaal gezien vier elementen samen, zoals hieronder weergegeven. Deze elementen zullen nog gekoppeld worden aan de terminologie binnen HL Use Case Model HL7 gaat over uitwisseling van informatie. De start bij de ontwikkeling van een nieuw domein is dus om te bepalen in welke context uitwisseling gewenst is. Wat is de scope van het domein? Welke gebruikers en systemen spelen daarbij een rol? Dit wordt verhalend toegelicht in een zogeheten Storyboard Information Model HL7 gaat over uitwisseling van informatie. Het Information Model gaat logischerwijs over het onderdeel informatie in deze zin. Welke entiteiten spelen een rol? Hoe hangen deze samen? Welke beperkingen gelden er? Deze zaken worden mede bepaald uit het Use Case Model. Waarschijnlijk het belangrijkste onderwerp uit HL7 v3 om de consistentie te bewaren is het RIM: Reference Information Model. Het RIM is feitelijk een UML class diagram. Het bevat de klassen die de basis vormen voor alle klassen die in een Information Model van een domein gebruikt kunnen worden. Bij de ontwikkeling van een domein worden de relevante klassen uit de RIM gekozen. Vervolgens worden deze klassen anders dan in reguliere object-oriëntatie gekopieerd en ingeperkt om tot passende klassen voor het domein te komen. Dit afgeleide model heet een D-MIM: Domain Message Information Model Furore pagina 3

5 2.3. Interaction Model HL7 gaat over uitwisseling van informatie. Het Interaction Model gaat over het onderdeel uitwisseling in deze zin. Op welk moment is een bericht gewenst? Welke rollen zijn er in de berichtuitwisseling? Welke verantwoordelijkheden hebben beide kanten? Deze zaken worden afgeleid uit het Use Case Model. In de uitwisseling is sprake van Application Roles. Dit zijn de rollen die een systeem kan spelen in een interactie. Deze zijn van een vrij gedetailleerd niveau. Voorbeelden uit de Patient Administration zijn Person Registry Query Placer en Person Registry Query Fulfiller. Ofwel een systeem dat vragen kan stellen aan de personenadministratie, en een systeem dat antwoord kan geven. Denk bij het eerste aan een ordercommunicatiesysteem, en bij het tweede aan de patiëntenregistratie (doorgaans onderdeel van het ZIS). Een Interaction in HL7 v3 bestaat uit: - een trigger event: de aanleiding voor communicatie; - een message type: wat er gecommuniceerd moet worden; - receiver responsibilities: de reactie die van de ontvanger verwacht wordt (dat is weer een interactie op zich); - sending and receiving roles: de rollen die het zendende en ontvangende systeem spelen in deze interactie Message Design HL7 gaat over uitwisseling van informatie. Bij het Message Design komen de uitwisselingsaspecten en het informatiemodel bij elkaar. In een message wordt altijd een precies gespecificeerd stuk van de informatie uit het domein gecommuniceerd, in het kader van een interactie. Ten behoeve van een message wordt wederom een specialisatieslag uitgevoerd, uitgaande van het D-MIM. Het model wordt beperkt tot de klassen die nodig zijn voor dit bericht, en eventueel kunnen ook de klassen zelf verder beperkt worden. Dit leidt tot het R-MIM: Refined Message Information Model. Het R-MIM beschrijft dus precies wat er in een bericht of familie van sterk gerelateerde berichten gecommuniceerd wordt Furore pagina 4

6 3. INFORMATIEMODELLEN EN HUN SAMENHANG In bovenstaand verhaal zijn informatiemodellen op drie niveaus besproken. Van algemeen (RIM) via domein-specifiek (D-MIM) naar message-specifiek (R-MIM). Iets meer achtergrond bij het RIM en de verfijningsmethoden kan het begrip van de informatiemodellen vergroten RIM Het RIM is in de basis opgebouwd uit vier soorten klassen: Entity, Role, Participation, Act Elk van de klassen in het RIM is een Entity, Role, Participation of Act. In de klassediagrammen worden voor deze vier en hun afgeleiden consequent dezelfde kleuren gebruikt. Dit vergemakkelijkt het lezen van de diagrammen. De andere klassen worden gemaakt door deze vier te: - klonen; - beperken. De uitzonderingen die de regel bevestigen zijn de klassen RoleLink, om twee Roles aan elkaar te relateren, en ActRelationship, om twee Acts aan elkaar te relateren Klonen Klonen gebeurt als eenzelfde klasse in het model in meerdere samenstellingen nodig is. Zo kan de klasse Person zowel in de rol van Patient als die van Arts nodig zijn. De klasse Person kan dan gekloond worden (en dus twee keer in het model staan), maar deze is dan wel met verschillende rollen (de Role afgeleiden Patient en Arts) verbonden met de relevante Act klasse (bijvoorbeeld een operatie) Beperken Een gekloonde klasse kan beperkt worden ten opzichte van zijn origineel. Beperken kan op meerdere manieren gebeuren. Ten eerste is er de classcode, een attribuut van Entity, Role en Act. In termen van OO zou je dit kunnen lezen als de naam van de subklasse. Het geeft in een keer aan om wat voor soort Entity, Role of Act het gaat. Vervolgens zijn er de verplichtingen in de attributen en cardinaliteit van de relaties. In een afgeleide klasse kan bepaald worden dat een attribuut verplicht wordt, terwijl deze dat in de superklasse niet is. Ook kan de cardinaliteit van een relatie beperkt worden. Bijvoorbeeld van 0-n naar 1-1. Andersom kan echter niet. Ten slotte kan er beperkt worden in de toegestane waarden van attributen. Zo kan er voorgeschreven worden dat een attribuut altijd een waarde uit een specifiek codestelsel moet hebben. Of een beperking in de range van numerieke waarden bijvoorbeeld D-MIM en R-MIM Beperken en klonen worden zowel gebruikt om van het RIM naar een D-MIM te komen, als om van een D-MIM naar een R-MIM te komen. Merk op dat een verfijnder model doorgaans ook slechts een deel van het grovere model bestrijkt. Een D-MIM hoeft tenslotte slechts informatie over één domein te bevatten. Een R-MIM zelfs slechts over één berichttype Furore pagina 5

7 3.5. Efficiënt hergebruik CMETs In D-MIMs en R-MIMs komen regelmatig dezelfde combinatie van klassen voor om een bepaald concept uit te drukken. Een voorbeeld is het concept van een patiënt. Dit ziet er zo uit: Figuur 1: CMET R_Patient Een patiënt is een rol (te herkennen aan de gele kleur voor Role klassen). Eraan gekoppeld zijn een organisatie (de zorgorganisatie) en een Living subject. Jawel, HL7 kán ook over dieren gaan. Om dit concept gemakkelijk in een diagram te kunnen gebruiken, wordt het samengevat met het hier witte blokje R_Patient. Zo n blokje heet een CMET: Common Message Element Type. In het schema is te zien dat ook voor de organisatie en Living Subject weer CMETs gebruikt zijn. Ze kunnen dus genest worden.verder is aan de eerste letter (voor de underscore) te zien van welk type de hoofdklasse van de CMET is. Bij R_Patient is dat een Role, bij E_Organization een Entity, en zo is A_EncounterUniversal in de basis een Act Furore pagina 6

8 4. VERSIE 3, DAT IS TOCH XML? Ja, normaal gesproken worden de berichten in versie 3 uitgedrukt in XML. Maar de achtergrond is iets uitgebreider. Onderdeel van de HL7 standaard is namelijk de ITS: Implementation Technology Specification. Zoals de naam zegt: een specificatie van de techniek waarmee je de standaard kunt implementeren. In principe zijn alle modellen onafhankelijk van techniek. Vervolgens kan er een ITS gekozen worden om de modellen (en in het bijzonder de berichten) in uit te drukken. Je kunt een ITS zien als een serialisatie-techniek. Bij wijze van spreken zou het ook in rooksignalen kunnen. De default ITS voor versie 3 is echter een XML schema Furore pagina 7

9 5. VOORBEELD De figuur hieronder toont een deel van de documentatie-index van de HL7 v3 standaard. Bij de rode 1 is het domein Patient Administration te zien. Het domein is verder onderverdeeld in topics. Dit is de gebruikelijke indeling. In het Person Topic bij de rode 2 zijn de hierboven besproken elementen te herkennen. Figuur 2: HL7 v3 documentatie-index, Person topic Storyboards bevat de use cases die bepalen waar het topic zich toe beperkt. Eén van de storyboard is Add New Person, met als doel This storyboard demonstrates adding a new person to a person registry Furore pagina 8

10 Application Roles zijn de rollen die in het Person Topic van toepassing zijn. Eén ervan is de Person Comprehensive Informer, met als doel A Person Comprehensive Informer sends all notification messages for person registries. Denk bijvoorbeeld aan het ZIS dat een nieuwe patiënt doorgeeft aan het laboratoriumsysteem. De laatste vervult dan overigens de Person Revision Tracker -rol. Trigger Events bepalen wanneer een bericht verstuurd zal worden. Een voorbeeld is Get Person Demographics Query, met als omschrijving The Person Registry Get Demographics Query requests demographic information for a specific person identifier. Een verloskundesysteem dat bij het eerste bezoek de persoonsinfo van de moeder wil weten, kan dit Trigger Event doen ontstaan. Het bovengenoemd Trigger Event resulteert in een query, waarschijnlijk aan het ZIS. Deze zal antwoorden. Voor dat antwoord bestaat vervolgens weer een R-MIM, de Person Event Get Person Demographics Response R-MIM. Om een idee te krijgen hoe dat eruit ziet, zie Figuur 3. Dit model bepaalt dus de gegevens die het ZIS moet antwoorden. Het kopje Refined Message Information Models bevat alle R-MIM s voor de interactions die in dit topic gedefinieerd worden. Onder Hierarchical Message Descriptions zijn de uiteindelijke berichtbeschrijvingen te vinden. Deze zijn in feite platgeslagen R-MIM s, in tabelvorm. Deze vorm is geschikt om de informatie te serialiseren, bijvoorbeeld in XML. Overigens kunnen ook meerdere sterk gerelateerde HMD s uit één R-MIM zijn afgeleid. Onder Interactions ten slotte worden alle interacties opgesomd. Een voorbeeld is de Get Person Demographics Query. Deze interaction heeft: - een trigger event dat dezelfde naam heeft (en een andere identifier overigens), - een message type Person Event Query By Id, - een zender- en ontvangerrol ( Person Registry Query Placer, resp. Person Registry Query Fulfiller ), - receiver responsibilities, hetgeen een andere interactie is, met de naam Get Person Demographics Response. Daarmee is dus duidelijk: - wanneer het bericht gestuurd wordt (als de Query Placer, bijv. het verloskundesysteem naar de persoongegevens vraagt), - welk bericht er dan gestuurd wordt (het message type, met daaraan gekoppeld het R-MIM), - naar wie het bericht gaat (de Query Fulfiller, waarschijnlijk het ZIS) - en met welke interactie het ZIS moet reageren (de receiver responsibilities), in dit geval met Get Person Demographics Response, ofwel met het leveren van de gevraagde persooninformatie Furore pagina 9

11 Figuur 3: Person Event Get Person Demographics Response R-MIM 2009 Furore pagina 10

12 6. VERDERE INFORMATIE Als u meer van HL7 v3 wilt weten is het ten zeerste aan te raden om een cursus te volgen. HL7 University organiseert deze regelmatig. Daarnaast is het verstandig lid te worden van HL7 Nederland. Voor een bescheiden bedrag krijgt u volledige toegang tot alle documentatie en modellen. Informatie over zowel de cursussen als lidmaatschap kunt u vinden op Boeken zijn er helaas vrijwel niet over HL7 v3. Er is één introductieboekje uitgegeven: Understanding Version 3 A Primer on the HL7 Version 3 Communication Standard, Andrew Hinchley (83 pagina s, ca. 20,-). ISBN Naar beste weten van de auteur is dit boek op het moment echter niet verkrijgbaar Furore pagina 11

NICTIZ cursus met HL7 V3: van zorginhoud naar D-MIM

NICTIZ cursus met HL7 V3: van zorginhoud naar D-MIM 1 NICTIZ cursus met HL7 V3: van zorginhoud naar D-MIM Dr William Goossen, Acquest Leidschendam 21 januari 2003 2 Positionering D-MIM s Conceptueel domein Implementatie domein Zorgpaden Interactietabellen

Nadere informatie

HL7v3 IH Zorgadresboek

HL7v3 IH Zorgadresboek HL7v3 IH Zorgadresboek Datum: 15 November 2013 Publicatie: AORTA 2013 (V6.12.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 1.1 Doel en scope... 6 1.2 Doelgroep voor dit document... 6 1.3 Documenthistorie... 6 1.4

Nadere informatie

IH HL7v3 Abonnementenregister

IH HL7v3 Abonnementenregister IH HL7v3 Abonnementenregister Datum: 27 november 2013 Publicatie: AORTA 2013 (V6.12.1.0) 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 6 2.1 Doel en scope... 6 2.2 Doelgroep voor dit document...

Nadere informatie

René Spronk, Sr.Consultant, Ringholm GmbH

René Spronk, Sr.Consultant, Ringholm GmbH Wat is HL7 Structuur en opbouw van de standaard René Spronk, Sr.Consultant, Ringholm GmbH rene.spronk@ringholm.com Ter memorie: HL7 is.. Een standaardorganisatie Wereldwijd: 1750 organisaties, 1400 individuele

Nadere informatie

De smaken binnen HL7v3: uitwisselmechanismes. Tom de Jong

De smaken binnen HL7v3: uitwisselmechanismes. Tom de Jong De smaken binnen HL7v3: uitwisselmechanismes Tom de Jong 1 11-6-2012 Gegevensmodel (bijv. deel van medisch dossier van specialist) 2 11-6-2012 Message payload Transmission Wrapper Transport: van waar naar

Nadere informatie

Intro HL7 versie 3. Tom de Jong tom@nova-pro.nl 22 november 2012

Intro HL7 versie 3. Tom de Jong tom@nova-pro.nl 22 november 2012 Intro HL7 versie 3 Tom de Jong tom@nova-pro.nl 22 november 2012 Definitie van Health Level Seven Health Level Seven (HL7) is een applicatieprotocol voor elektronische gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg.

Nadere informatie

HL7 Versie 3. Achtergrond van de standaard HL7 Development Framework. Tom de Jong

HL7 Versie 3. Achtergrond van de standaard HL7 Development Framework. Tom de Jong HL7 Versie 3 Achtergrond van de standaard HL7 Development Framework Tom de Jong Van modellen naar berichten Versie 3 is gebaseerd op modellen De basis voor alle eindproducten in V3 zijn modellen: symbolische,

Nadere informatie

Ontwikkeling Care Provision in de perinatologie

Ontwikkeling Care Provision in de perinatologie Ontwikkeling Care Provision in de perinatologie Kai U. Heitmann Michael Tan HL7 NL congresdag December 2010 Gegevensuitwisseling perinatologie Fase 1a Perinatologische Episode Zwangerschap Bevalling Kraamperiode

Nadere informatie

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet 22 november 2012 Topics Aanpak en visie Perinatologie Michael Tan Uitleg Acute Overdracht in ART-DECOR Kai Heitmann Faciliteren

Nadere informatie

IH HL7v3 Berichtwrappers

IH HL7v3 Berichtwrappers IH HL7v3 Berichtwrappers Datum: 15 November 2013 Publicatie: AORTA 2013 (V6.12.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 7 1.1 Doel en scope... 7 1.2 Doelgroep voor dit document... 7 1.3 Documenthistorie... 7

Nadere informatie

StUF in een notendop. Opsteller: Henri Korver Datum: 21 september 2005 Versie: 0.1 CONCEPT

StUF in een notendop. Opsteller: Henri Korver Datum: 21 september 2005 Versie: 0.1 CONCEPT StUF in een notendop Opsteller: Henri Korver Datum: 21 september 2005 Versie: 0.1 CONCEPT Versiebeheer Versienr. Datum Omschrijving 0.1 21/09/2005 Eerste opzet Reviewers Naam Rol Gereviewde versie Ard

Nadere informatie

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines Versie 2.0 02-09-2011 Definitief Versiehistorie Datum Versie Auteur 23-12-2010 0.1 Eerste versie R.F. Schaaf 04-01-2011 1.0 Feedback verwerkt R. Schaaf en D. Geluk

Nadere informatie

Het fundament van HL7v3: het RIM en de data types. Tom de Jong co-voorzitter HL7 Pharmacy

Het fundament van HL7v3: het RIM en de data types. Tom de Jong co-voorzitter HL7 Pharmacy Het fundament van HL7v3: het RIM en de data types Tom de Jong co-voorzitter HL7 Pharmacy 1 11-6-2012 Definitie van Health Level Seven Health Level Seven (HL7) is een applicatieprotocol voor elektronische

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

Les F-02 UML. 2013, David Lans

Les F-02 UML. 2013, David Lans Les F-02 UML In deze lesbrief wordt globaal beschreven wat Unified Modeling Language (UML) inhoudt. UML is een modelleertaal. Dat wil zeggen dat je daarmee de objecten binnen een (informatie)systeem modelmatig

Nadere informatie

Het Burger Service Number in HL7v3 berichten

Het Burger Service Number in HL7v3 berichten Het Burger Service Number in HL7v3 berichten René Spronk Co-voorzitter TC Infrastructure Management Stichting HL7 Nederland Message Flow Lab V2 ADT Update SBV-Z Rad GBZ V2 ADT Update V3 BSN Query V3 BSN

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Implementatiehandleiding. HL7v3 Zorg Informatie Makelaar

Implementatiehandleiding. HL7v3 Zorg Informatie Makelaar Implementatiehandleiding HL7v3 Zorg Informatie Makelaar Status : Definitief Versie : 2.3 Auteur : René Spronk, Ringholm GmbH Postbus 262, 2260 AG Leidschendam Datum : 6 juni 2005 Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam

Nadere informatie

Functionele Dataservice Beschrijving

Functionele Dataservice Beschrijving Functionele Dataservice Beschrijving onderwerp Dataservice Contactgegevens datum 20-04-206 versie Versiebeheer Versie Datum Opmerking 20-04-206 Het afgeleide gegeven in de Persoon /uitgebreiderechtsvorm

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

Rapportage Lineage. Introductie. Methode. J. Stuiver

Rapportage Lineage. Introductie. Methode. J. Stuiver Rapportage Lineage Rapportage Lineage J. Stuiver Introductie In elk project is het essentieel om informatie over het project en haar activiteiten voor alle partijen beschikbaar te stellen. Deze informatie

Nadere informatie

HL7v3 IH Verwijsindex

HL7v3 IH Verwijsindex HL7v3 IH Verwijsindex Datum: 15 januari 2016 Publicatie: AORTA 2015 (V6.12.15.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 7 1.1 Doel en scope... 7 1.2 Doelgroep voor dit document... 7 1.3 Documenthistorie... 7 1.4

Nadere informatie

case: use-case-diagram

case: use-case-diagram Hoofdstuk 9 case: use-case-diagram Dit hoofdstuk beschrijft de totstandkoming van de use-cases voor EasyShop, het maaltijdsysteem van Hans en Jacqueline. Het zijn de functionele systeemeisen die hier worden

Nadere informatie

Keteininformatiemodellering op basis van UML

Keteininformatiemodellering op basis van UML Keteininformatiemodellering op basis van UML Richtlijnen en voorbeelden versie 0.1 Bert Dingemans Keteininformatiemodellering op basis van UML... 1 Richtlijnen en voorbeelden... 1 Inleiding... 2 Documenten...

Nadere informatie

Praktijkrichtlijn IMBRO

Praktijkrichtlijn IMBRO Praktijkrichtlijn IMBRO Auteur : TNO / Alterra Datum : 25 november 2009 versie : 1.0 Status : definitief IMBRO Informatiemodel Bodem en Ondergrond REVISIE HISTORIE Datum Versie Beschrijving Auteur(s)

Nadere informatie

Werkwijze SETU. SETU rapport. Singaporestraat 74 Lijnden. Postbus AC Badhoevedorp. T F

Werkwijze SETU. SETU rapport. Singaporestraat 74 Lijnden. Postbus AC Badhoevedorp. T F Singaporestraat 74 Lijnden Postbus 144 1170 AC Badhoevedorp SETU rapport T 020 655 82 52 F 020 655 82 92 info@setu.nl Werkwijze SETU Datum 30 september 2010 Versie 1.1 Auteur(s) Erwin Folmer, Michael van

Nadere informatie

Deel I Hoofdstuk 4: Modelleren van Toestand

Deel I Hoofdstuk 4: Modelleren van Toestand Deel I Hoofdstuk 4: Modelleren van Toestand 2005 Prof Dr. O. De Troyer Toestandsmodel pag. 1 Berichten of boodschappen OO is gebaseerd op hoe de reële wereld werkt 2005 Prof. Dr. O. De Troyer Toestandsmodel

Nadere informatie

J2EE/.NET en de rol Applicatie Architectuur

J2EE/.NET en de rol Applicatie Architectuur J2EE/.NET en de rol Applicatie Architectuur Edwin van Dillen evdillen@sogyo.nl 2003 Sogyo Information Engineering 1 Sogyo information engineering! IT Innovator sinds 1995! Klanten: ABN AMRO, Rabobank,

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

ER-modeling. Datamodellering Wat is ER-modeling?

ER-modeling. Datamodellering Wat is ER-modeling? ER-modeling Datamodellering 2008 1 Wat is ER-modeling? ER-modelleren: top-down benadering bedacht door P. Chen 1976, paper in ACM Transactions on Database Systems Codd (Relationeel Model) aanvankelijk

Nadere informatie

ER-modeling. Wat is ER-modeling? ERD & relationeel model. ER-benadering DMO Datamodellering 2008

ER-modeling. Wat is ER-modeling? ERD & relationeel model. ER-benadering DMO Datamodellering 2008 ER-modeling Datamodellering 2008 1 Wat is ER-modeling? ER-modelleren: top-down benadering bedacht door P. Chen 1976, paper in ACM Transactions on Database Systems Codd (Relationeel Model) aanvankelijk

Nadere informatie

HL7v3-implementatiehandleiding huisartswaarneemgegevens

HL7v3-implementatiehandleiding huisartswaarneemgegevens HL7v3-implementatiehandleiding huisartswaarneemgegevens AORTA 2012 Datum: 3 mei 2013 Versie: 6.10.0.1 Referentie: [HL7v3 IH Hwg] Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Dr. ir. Jaap Vreeswijk, MAPtm 25 oktober Use cases

Dr. ir. Jaap Vreeswijk, MAPtm 25 oktober Use cases Dr. ir. Jaap Vreeswijk, MAPtm 25 oktober 2016 Use cases Expertsessie use cases 15-09-2016 20 aanwezigen Agendapunten: CODECS, internationale aansluiting Functie, belang en gebruik van use cases Definities,

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo 2 kabel-elementen uit IMKL overnemen RfC-W-0901-0031

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo 2 kabel-elementen uit IMKL overnemen RfC-W-0901-0031 Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo 2 kabel-elementen uit IMKL overnemen RfC-W-0901-0031 Indiener A. Meerkerk, Nieuwland Datum 9-3-2009 Kenmerk RfC W-0901-0031 Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

HL7v3-implementatiehandleiding huisarts acute zorg

HL7v3-implementatiehandleiding huisarts acute zorg HL7v3-implementatiehandleiding huisarts acute zorg HAZ v1 0 0 0 Datum: 25 juni 2012 Versie: 1.0.0.0 Referentie: [HL7v3 IH HAZ] Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg

Nadere informatie

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks algemeen onderdeel: Publicatiedatum 1 mei 2012 UM Aquo - metingen Status concept

Nadere informatie

Die inputs worden op een gecontroleerde manier aangeboden door (test) stubs. De test driver zorgt voor de uiteindelijke uitvoering ervan.

Die inputs worden op een gecontroleerde manier aangeboden door (test) stubs. De test driver zorgt voor de uiteindelijke uitvoering ervan. Nota: Schrijf je antwoorden kort en bondig in de daartoe voorziene velden. De puntenverdeling is 2 punten per theorie-vraag en 8 punten per oefening. Het totaal is 40. Vraag 1. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Unified Modeling Language

Unified Modeling Language Unified Modeling Language Een introductie voor leden van de expertgroep Informatiemodellen Harmen Mantel, Ordina ICT Management & Consultancy, werkzaam voor KING DOELSTELLING PRESENTATIE GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

GENERIEKE IMPLEMENTATIEHANDLEIDING CARE PROVISION D-MIM, STORYBOARDS CARE PROVISION, CLINICAL STATEMENT PATTERN EN VERWIJS EN OVERDRACHTBERICHTEN

GENERIEKE IMPLEMENTATIEHANDLEIDING CARE PROVISION D-MIM, STORYBOARDS CARE PROVISION, CLINICAL STATEMENT PATTERN EN VERWIJS EN OVERDRACHTBERICHTEN GENERIEKE IMPLEMENTATIEHANDLEIDING CARE PROVISION D-MIM, STORYBOARDS CARE PROVISION, CLINICAL STATEMENT PATTERN EN VERWIJS EN OVERDRACHTBERICHTEN -concept- November 2006 Maart 2007 Results4Care@cs.com

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

Zelftest OOAD/UML. Document: N0767Test.fm 30/08/2010. ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium

Zelftest OOAD/UML. Document: N0767Test.fm 30/08/2010. ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium Zelftest OOAD/UML Document: N0767Test.fm 30/08/2010 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is gebaseerd op de inhoud van onze cursus OO

Nadere informatie

ALGEMEEN LICHAMELIJK ONDERZOEK: LICHAAMSGEWICHT

ALGEMEEN LICHAMELIJK ONDERZOEK: LICHAAMSGEWICHT ALGEMEEN LICHAMELIJK ONDERZOEK: LICHAAMSGEWICHT Observation : Lichamelijk onderzoek: Algemeen lichamelijk onderzoek File:.doc Versie documentatie: 1.2 Status: Submitted Draft Request for Comments Final

Nadere informatie

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8024 (nl) Medische informatie - Planningsinterface voor

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8024 (nl) Medische informatie - Planningsinterface voor Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

IH HL7v3 Abonnementenregister

IH HL7v3 Abonnementenregister IH HL7v3 Abonnementenregister Datum: 15 Mei 2017 Publicatie: AORTA 2017 (V8.0.1.0) 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 6 2.1 Doel en scope... 6 2.2 Doelgroep voor dit document... 6 2.3

Nadere informatie

Onderwerp Vertaling van de rollen van een betrokkene in een zaak naar StUF-ZKN 3.20 Vergaderstuk ter Besluitvorming Datum Bijlagen

Onderwerp Vertaling van de rollen van een betrokkene in een zaak naar StUF-ZKN 3.20 Vergaderstuk ter Besluitvorming Datum Bijlagen Memo Van Henri Korver Aan StUF Expertgroep & Discussieforum StUF-ZKN 3.20 Afdeling KING/E-Diensten Onderwerp Vertaling van de rollen van een betrokkene in een zaak naar StUF-ZKN 3.20 Vergaderstuk ter Besluitvorming

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Koppelvlakken en de verschillen BIV - DigiPoort

Koppelvlakken en de verschillen BIV - DigiPoort Doel Deze notitie beschrijft de verschillen in de koppelvlakken van de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) en de DigiPoort van de overheid. Het is geschreven om inzicht te geven in enkele keuzes

Nadere informatie

Aanpassing waardebereik attribuut stuf:functie

Aanpassing waardebereik attribuut stuf:functie Aanpassing waardebereik attribuut stuf:functie Auteur: Henri Korver Inhoud Inleiding... 1 Gerelateerde entiteiten... 3 Impliciete relaties... 4 Onderdelen van entiteiten... 5 Eigenschappen... 6 Groepen...

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

HL7v3 IH Verwijsindex

HL7v3 IH Verwijsindex HL7v3 IH Verwijsindex Datum: 15 mei 2017 Publicatie: AORTA 2017 (V8.0.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 1.1 Doel en scope... 6 1.2 Doelgroep voor dit document... 6 1.3 Documenthistorie... 6 1.4 Legenda...

Nadere informatie

COINS voor beginners. Henk Schaap Hans Schevers Wouter Pronk. December 2015

COINS voor beginners. Henk Schaap Hans Schevers Wouter Pronk. December 2015 COINS voor beginners Henk Schaap Hans Schevers Wouter Pronk December 2015 COINS voor beginners Wat is COINS Hoe kun je COINS gebruiken Hoe zit COINS in elkaar Een paar voorbeelden Drie blokken 1. Algemene

Nadere informatie

Vergelijking Oracle certificering voor Java en het CPP Gecertificeerd Javaprogrammeur van de Open Universiteit

Vergelijking Oracle certificering voor Java en het CPP Gecertificeerd Javaprogrammeur van de Open Universiteit Vergelijking Oracle certificering voor Java en het CPP Gecertificeerd Javaprogrammeur van de Open Universiteit Inleiding Op het gebied van scholing van de taal Java zijn er vele aanbieders op de markt.

Nadere informatie

Module Analyseren en Modelleren van Zorginhoudelijke Informatie met UML en het HL7 RIM.

Module Analyseren en Modelleren van Zorginhoudelijke Informatie met UML en het HL7 RIM. Module Analyseren en Modelleren van Zorginhoudelijke Informatie met UML en het HL7 RIM. Ontwikkeld door Acquest onderzoek, ontwikkeling en ondersteuning William Goossen & Sylvia Wezel In opdracht van Nictiz

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20225 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20225 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20225 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Heijstek, Werner Title: Architecture design in global and model-centric software

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

case: toestandsdiagrammen

case: toestandsdiagrammen Hoofdstuk 13 case: toestandsdiagrammen In dit hoofdstuk wordt het maken van de eerste versie van de toestandsdiagrammen voor het boodschappensysteem van Hans en Jacqueline uitgewerkt. 13.1 Vind klassen

Nadere informatie

voorbeeldexamen Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 22

voorbeeldexamen Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 22 voorbeeldexamen Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 22 bijlage bijlagenset A711 EXIN Hét exameninstituut voor ICT

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Medische bouwstenen en hun implementatie in HL7

Medische bouwstenen en hun implementatie in HL7 Medische bouwstenen en hun implementatie in HL7 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wouter Tesink en Tom de Jong Architect Infra en Product Mgr 14 juni 2013 Onderwerpen Hoe zit HL7v3 ook

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Modulebeschrijving voor MOD1

Modulebeschrijving voor MOD1 Modulebeschrijving voor MOD1 Fontys Venlo Afd. informatica 12 april 2013 Samenvatting 1 Identificatie Module Modeling 1 ProgressCode MOD1 Docenten Ferd van Odenhoven Afdeling Fontys Hogeschool Techniek

Nadere informatie

beschrijvingstechnieken bij systeemontwikkeling

beschrijvingstechnieken bij systeemontwikkeling 1 Bijlage 8 Alternatieve (UML) beschrijvingstechnieken bij systeemontwikkeling De in hoofdstuk 3 weergegeven beschrijvingstechnieken voor de beschrijving van de informatietechnologie is summier. Er wordt

Nadere informatie

Serieel Protocol voor Robotica v1.3. David Vollmar 13 augustus 2013

Serieel Protocol voor Robotica v1.3. David Vollmar <d.vollmar@fontys.nl> 13 augustus 2013 Serieel Protocol voor Robotica v1.3 David Vollmar 13 augustus 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Controle van het platform 3 2.1 Standaard voorgeschreven...................... 3

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 - mei 2010

Nieuwsbrief 23 - mei 2010 Nieuwsbrief 23 - mei 2010 In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen: Registratie, dataset en aanlevering Wat is HL7v3 berichtenverkeer? Feest: gefeliciteerd! Gebruik blijft groeien Rapportages

Nadere informatie

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0 Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Versie 1.0 Datum 19 april 2012 Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer

Nadere informatie

UML is een visuele taal om processen, software en systemen te kunnen modeleren.

UML is een visuele taal om processen, software en systemen te kunnen modeleren. Vragen inleinding UML 1. Wat is UML? UML is een visuele taal om processen, software en systemen te kunnen modeleren. 2. Waar bestaat UML uit? Notaties(zijn symbolen, commentaar en waarden etc.) en diagrammen(grafische

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

Voorstel Hygiëne SIKB0101-protocol

Voorstel Hygiëne SIKB0101-protocol Voorstel Hygiëne SIKB0101-protocol CSO Adviesbureau Contactpersonen CSO: Johannes Battjes (j.battjes@cso.nl) Versiebeheer Versie Datum doelgroep aanleiding 0.1 8 februari 2007 GO plus Eerste opzet 0.2

Nadere informatie

E-mail Spam & Antivirus Admin gebruiker

E-mail Spam & Antivirus Admin gebruiker E-mail Spam & Antivirus Admin gebruiker Gebaseerd op : E-mail Spam & Antivirus Gecreëerd door : B. Maree Versie : 1.0 Inleiding: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u kunt inloggen met de admin gebruiker

Nadere informatie

Module 1 Programmeren

Module 1 Programmeren Module 1 Programmeren Programmeertalen 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Programmeertalen in historisch perspectief 13 1.2.1 Machinecode 13 1.2.2 Assembleertalen (assembly) 14 1.2.3 Hogere programmeertalen 15 1.2.4

Nadere informatie

HANDLEIDING TRACK & 1. Track & Trace e-mails bewerken 2. 1.1 Algemeen 3 1.2 E-mails 3 1.3 E-mails bewerken 4 1.4 Triggers 4 1.5 Beschikbare Tags 5

HANDLEIDING TRACK & 1. Track & Trace e-mails bewerken 2. 1.1 Algemeen 3 1.2 E-mails 3 1.3 E-mails bewerken 4 1.4 Triggers 4 1.5 Beschikbare Tags 5 HANDLEIDING TRACK & INHOUDSOPGAVE Trigger Based Track & Trace e-mails 1. Track & Trace e-mails bewerken 2 1.1 Algemeen 3 1.2 E-mails 3 1.3 E-mails bewerken 4 1.4 Triggers 4 1.5 Beschikbare Tags 5 2. Track

Nadere informatie

Zorginformatie op basis van emeasure

Zorginformatie op basis van emeasure Zorginformatie op basis van emeasure Introductie en uitleg over de inzet van emeasure voor zorginformatie 1 4-11-2015 Versie 0.7 d.d. 6 oktober 2015 Johan Groen & Anneke Goossen Inhoud Even voorstellen

Nadere informatie

Siemens workpoints en DHCP options

Siemens workpoints en DHCP options Siemens workpoints en DHCP options Dit document beschrijft de configuratie en werking van een Windows 2003 DHCP server in combinatie met Siemens optipoint en Siemens OpenStage toestellen (aangemeld op

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Systeem modellen. Topics covered

Systeem modellen. Topics covered Systeem modellen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 8 Slide 1 Topics covered Context models Behavioural models Data models Object models CASE workbenches Ian Sommerville 2004

Nadere informatie

Ontwerprichtlijnen voor XML-Schemadefinities

Ontwerprichtlijnen voor XML-Schemadefinities Ontwerprichtlijnen voor XML-Schemadefinities Voor gebruik binnen WLZ, WMO en JW Datum 26 mei 2015 Status Concept Colofon Publicatienummer Uitgave Projectnaam Projectnummer Versienummer 1.1 Projectleider

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal)

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Versie 1.0 Datum 18-10-2016 Status Concept Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m)

Nadere informatie

ontwerpdocumentatie doelgroep

ontwerpdocumentatie doelgroep De ontwerpdocumentatie voor een webwinkel of webapplicatie bevat de volgende onderdelen met bijbehorende uitwerking. Sommige onderdelen kunnen (deels) niet relevant zijn, in dat geval geef je aan waarom

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo Wijzigen veldlengte Voornamen natuurlijk persoon (SNPVRNM) RfC W-0901-0014 Indiener Datum 09-03-2009 Kenmerk W. Baumgartner, Waterschap Vallei en Eem RfC W-0901-0014

Nadere informatie

Modular Development. Een App in Facebook. Dennis van der Oost CMD2D 0822118. Module: CMDDEV01-7 Docent: Eric Mahieu. Eindverslag v.1.

Modular Development. Een App in Facebook. Dennis van der Oost CMD2D 0822118. Module: CMDDEV01-7 Docent: Eric Mahieu. Eindverslag v.1. Modular Development Een App in Facebook Dennis van der Oost CMD2D 0822118 Module: CMDDEV01-7 Docent: Eric Mahieu Eindverslag v.1.0 Inhoudsopgave - Inleiding - Concept omschrijving - Technisch onderzoek

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

ROC wijzer ROC Amsterdam

ROC wijzer ROC Amsterdam ROC wijzer ROC Amsterdam Uitgave van STOOF Inhoudsopgave Inleiding en algemene informatie... 3 Algemene vragen... 4 Vragen over BBL-opleidingen... 5 Vragen over het Ervaringscertificaat (EVC)... 6 ROC

Nadere informatie

Conceptenbibliotheek & Technisch register. Frank Terpstra 02-09-2015

Conceptenbibliotheek & Technisch register. Frank Terpstra 02-09-2015 Conceptenbibliotheek & Technisch register Frank Terpstra 02-09-2015 Inhoud Technisch register Concepten bibliotheek Demo Waarom Registers Vindbaarheid (schema s, informatiemodellen, concepten zijn zonder

Nadere informatie

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 In deze werkinstructies kan alles vinden wat te maken heeft met het onderhoud van het kdadmin programma. Je kunt deze onderdelen vinden in

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 3, Tabellen en formulieren

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 3, Tabellen en formulieren 3. Tabellen en formulieren Het Contextdiagram en het Data Flow Diagram geven een globaal ontwerp van het informatiesysteem dat we gaan bouwen. We gaan het ontwerp nu verder detailleren voordat we het daadwerkelijk

Nadere informatie

IMP Uitwerking week 13

IMP Uitwerking week 13 IMP Uitwerking week 13 Opgave 1 Nee. Anders moet bijvoorbeeld een venster applicatie een subklasse zijn van zowel Frame en WindowListener. Als de applicatie ook een button of een menu heeft, dan moet het

Nadere informatie

Twitter. Aan de slag met Twitter. Gemma Kregting & Astrid de Best

Twitter. Aan de slag met Twitter. Gemma Kregting & Astrid de Best Twitter Aan de slag met Twitter Gemma Kregting & Astrid de Best Twitter Twitter Wat is Twitter Waarom Twitter gebruiken Aan de slag met Twitter Aanmaken van een Twitter account Profiel instellen Volgen

Nadere informatie

Specificatie TMI8 KV1 index

Specificatie TMI8 KV1 index Specificatie TMI8 KV1 index Versie: 8.0.1.0 Datum: 07-10- 2016 Status: release Bestand: tmi8 kv 1 index, v8.0.1.0.docx Platform Beheer Informatie Standaarden OV Nederland (BISON), 2016 Op dit werk is de

Nadere informatie

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER Sander Hoogendoorn Versie 1.0 15 april 2002 Documentbeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 15 April 2002 Sander Hoogendoorn 0.2 15 april

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Tony van Oorschot

SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Tony van Oorschot SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Tony van Oorschot Agenda Huidig landschap e-factureren SimplerInvoicing: Het 4-rollen model Use-cases Deliverables Deelnemers Planning & Organisatie Project

Nadere informatie