Medische bouwstenen en hun implementatie in HL7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medische bouwstenen en hun implementatie in HL7"

Transcriptie

1 Medische bouwstenen en hun implementatie in HL7 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wouter Tesink en Tom de Jong Architect Infra en Product Mgr 14 juni 2013

2 Onderwerpen Hoe zit HL7v3 ook al weer in elkaar? Wat zijn de kenmerken van CDA? Gevaar van inconsistente weergave. Medische bouwstenen Standaardisatieniveaus. Garanderen van consistente weergave. Migratie naar CDA release 3? 2

3 Definitie van Health Level Seven Health Level Seven (HL7) is een applicatieprotocol voor elektronische gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg. De aanduiding Seven slaat op het feit dat het protocol betrekking heeft op laag 7 van OSI netwerkmodel (de applicatielaag).

4 HL7 Standaarden Versie 2.x Messaging methodiek (1987+) Versie 3 Messaging methodiek (1995+) Document methodiek (1999+) CDA: Clinical Document Architecture CCD: Continuity of Care Document Services methodiek (parallel) In ontwikkeling: (= HL7v3!) (= CDA!) FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) 4

5 HL7 v3: Fragment juli 13 Stichting HL7 Nederland 5

6 Enkele misvattingen wegnemen: Wij hebben geen HL7 versie 3 nodig, want we gebruiken al XML koppelingen. Vergelijk: Ik hoef geen Engels te leren, want ik ken het Latijnse alfabet toch al. XML is een implementatiekeuze (op representatieniveau) bij gebruik van HL7 (op applicatieniveau). Wij hebben geen HL7 versie 3 nodig, want we gaan met CCD overdracht doen. Vergelijk: Ik hoef geen Engels te leren, want ik vul een standaardformulier in. CCD *is* (een implementatievorm van) HL7 v3!

7 Wat is essentieel aan HL7 v3? Niet berichten, documenten of services. Niet XML of SOAP of rooksignalen. Niet AORTA/LSP of CCR/CCD. Wel: referentie informatie model (RIM) Wel: conceptuele modelleermethode (HDF) Wel: scheiding tussen data- en procesmodel Wel: datatypes (elementaire bouwstenen) Wel: regels voor identificatie & classificatie

8 Reference Information Model (RIM) Persoon A classcode Persoon B classcode Arts classcode Patiënt classcode Uitvoerder typecode Onderwerp typecode Anamnese classcode RIM Entity Role Participation Act Zelfde data set kan op meerdere manier worden weergegeven risico op inconsistentie binnen de standaard.

9 HL7 v3 Basic Data types ANY BL ST INT Boolean Character String Integer Number REAL Real Number QTY PQ II ED Quantity Physical Quantity Instance Identifier Encapsulated Data CV CE CD EN PN ON TEL AD TS Code Value Coded Equivalent Concept Descriptor Entity Name Person Name Organization Name Telecom Address Postal Address Point in Time 9

10 Gegevensmodel (bijv. medicatievoorschrift)

11 Message payload Transmission Wrapper Transport: van waar naar waar? ControlAct Wrapper Transactie: door wie en waarom? Payload

12 Interacties in het berichtmodel A B Order of Query Initial Trigger Accept Acknowledgement Application Response - OK OR Execute reciever responsibilities Application Response - Reject Notificatie Initial Trigger Notification NO reciever responsibilities Accept Acknowledgement 12

13 Clinical Document Zelfde payload, maar nu in CDA document Header Patient Provider Body Body Structures (Sections) Body Entries (Clinical Statements) Observation Procedure Encounter Medication...

14 Reden voor ontstaan CDA Migratiepad nodig van vrije tekst naar gestructureerde gegevensuitwisseling 14

15 CDA Model Sections 15 Header Entries ( Clinical Statement ) Ext l Ref s

16 Zelfde betekenis, andere verpakking (m.a.w. ander uitwisselmechanisme) Document header en sections vervullen vergelijkbare rol als wrappers in berichten. Zijn alleen niet gericht op transport en transactie, maar op documentkenmerken, tekstuele weergave en sectie-indeling.

17 Omzetting naar HTML Kan zowel bij CDA document als bij message payload (XSLT) 17

18 Verschil in XML Schema (representatie over de lijn ): Bij messaging: elke payload eigen Schema (gebaseerd op R-MIM van bijbehorend model). Bij CDA document: maar één XML Schema. Elke invulling ervan gebeurt d.m.v. templates. XML Schema van huidige CDA Release (R2) bevat slechts een deel van RIM elementen. Gevolg van bovenstaande zaken is: Niet alle concepten zijn (zuiver) weer te geven in CDA. Representatie van dezelfde (model)concepten zal (meestal) tot een verschillende representatie leiden.

19 Inconsistente weergave bouwstenen

20 Wanneer welk mechanisme? De theorie Officieel zijn er formele richtlijnen, in ieder geval voor keuze berichten vs. documenten Criteria daarbij zijn: Vluchtig vs. persistent Veel vrije tekst vs. veel gestructureerde data Dynamische set gegevens (query response) vs. bevoreren set gegevens (samenhangende data) Workflow management vs. Dossieroverdracht Zie voor een whitepaper over dit keuzeaspect.

21 Wanneer welk mechanisme? De praktijk De realiteit is dat veel bepalender zijn: Beschikbare infrastructuur (bijv. AORTA vs. XDS) Smaak m.b.t. interpretatie van gegevens ( is een recept een bericht of een document? ) Populariteit van standaardrichtlijnen (bijv. CCD) Gevolg is dat de criteria waziger worden: Payloads van berichten worden persistent gemaakt Documenten kunnen een workflow ondersteunen (sinds introductie van XDW als workflow document) Mechanisme wordt per project bepaald

22 Communicatieuitdagingen Ambiguïteit (één vorm, twee betekenissen) De jongen die Marc geslagen heeft. Soms kan dezelfde vorm op twee manieren worden uitgelegd. Dat is een kwestie van strak definiëren. Synoniemen (één betekenis, twee vormen) De jongen die door Marc geslagen is. De jongen die van Marc een klap gekregen heeft. Niet meer ambigue, maar wel twee synoniemen. Voor een menselijke gebruiker niet zo erg, maar voor een computer (die moet parsen) erg lastig. HL7v3 is goed in het voorkomen van ambiguïteit, maar dreigde veelvormig in weergave te worden.

23 Medische bouwstenen om consistentie af te dwingen Wouter

24 Probleem Visie achter ontwerp van zorgtoepassingen ontbrak Iedere zorgtoepassing staat daarmee op zichzelf Data-elementen over zorgtoepassingen heen niet consistent Compatibiliteit matig Hergebruik is beperkt Generieke medische bouwblokken

25 Oplossing Bouwblokken van medische informatie Zorgtoepassingsbreed gedefinieerd Hergebruik van bouwblokken in verschillende zorgtoepassingen Consistentie van medische informatie over zorgtoepassingen heen Generieke medische bouwblokken

26 Medicatie Allergieën } Medicatie Allergieën Problemen Episodes Journaalregels Labuitslagen Verwijzingen. Problemen Episodes Journaalregels Labuitslagen Verwijzingen Generieke medische bouwblokken

27 Granulair Mogelijkheden om gegevens op te vragen Bouwblokken apart opvraagbaar Query(parameter) per bouwblok Versionering per bouwblok Authenticatie/autorisatie per bouwblok Zelf gegevenssets samenstellen Samengesteld (templates) Voorgedefinieerde gegevenssets Query(parameter) per template Versionering per bouwblok Authenticatie/autorisatie per template Samenvoegen gegevens uit verschillende bronnen is lastiger? Generieke medische bouwblokken

28 Hoe in te richten? Granulair Services Bronsysteem Samengesteld Services Opvragend Granulair Samengesteld

29 1 Bronsysteem biedt granulair aan, opvragend systeem gebruikt datasets LSP Authenticatie/autorisatie op de opgevraagde dataset Query wordt door het LSP uitgezet in granulaire query( s)(parameters) Bronsysteem is zeer flexibel in het ondersteunen van nieuwe datasets Bronsysteem moet bij nieuwe (versies) van bouwblokken gaan ontwikkelen Opvragend systeem moet alleen bij nieuwe (versies) van datasets gaan ontwikkelen LSP treedt op als broker

30 Huidige situatie PS Authenticatie/autorisatie op het opgevraagde dataset Query wordt door het LSP onveranderd doorgezet Bronsysteem is enigszins flexibel in het ondersteunen van nieuwe datasets Bronsysteem moet bij nieuwe (versies) van datasets gaan ontwikkelen Opvragend systeem moet bij nieuwe (versies) van datasets gaan ontwikkelen Bronsysteem en opvragend systeem moeten nieuwe ontwikkelingen (bijna) synchroon uitrollen 2 Bronsysteem biedt templates aan, opvragend systeem gebruikt templates LSP

31 3 Bronsysteem biedt granulair aan, opvragend systeem ook granulair LSP Huidige situatie medicatie Authenticatie/autorisatie op het opgevraagde bouwblok Query wordt door het LSP onveranderd doorgezet Opvragende systemen kunnen eigen datassets on the fly samenstellen Bronsysteem en opvragend systeem moeten bij nieuwe (versies) van bouwblokken gaan ontwikkelen

32 Goed gedefinieerde bouwblokken zijn essentieel voor lange termijn Eenheid van taal Minder afhankelijk ontwikkeling bronsystemen Flexibeler in keuze infrastructuur Versionering per bouwblok

33 Toepassings specifieke query HL7 koppeling Op basis van bestaande interacties LSP als messagebroker en FILTER Niet toekomstvast wel snel te regelen XIS Raadplegen informatie Specifieke toepassings Query Diab etes Spoed GERI ATRIE LSP CVA COPD HWG Autorisatie / Authenticatie Logging / Patiëntrechten Query per bestaand bericht PS ICA Voorschrif ten. Huisarts Generieke medische bouwblokken

34 Query per bouwblok XIS Raadplegen informatie Query per onderdeel dossier LSP Autorisatie / Authenticatie Logging / Patiëntrechten medicatie voorschriften episodes journaal regels allergieën Huisarts Generieke medische bouwblokken

35 Generieke query XIS Raadplegen informatie Specifieke ketenzorg Query HL7 koppeling Op basis van bouwblokken LSP als messagebroker Generieke opvraag interface LSP Autorisatie / Authenticatie Logging / Patiëntrechten Query per onderdeel dossier medicatie voorschriften episodes journaal regels allergieën Huisarts Generieke medische bouwblokken

36 Generieke query XIS Raadplegen informatie Specifieke ketenzorg Query HL7 koppeling Op basis van bouwblokken LSP als messagebroker Generieke opvraag interface LSP Autorisatie / Authenticatie Logging / Patiëntrechten Query per onderdeel dossier medicatie voorschriften Generieke opvraag journaal interface episodes regels Huisarts allergieën Generieke medische bouwblokken

37 CDA en/of messaging? Afhankelijk van eisen toepassing, keuze tussen CDA Messaging De verpakking verschilt, maar de bouwstenen zijn identiek Generieke medische bouwblokken

38 Realisatie bouwstenen in HL7 Tom Voeg titel in via Invoegen -> Koptekst en voettekst -> Overal toepassen 39

39 Hoe bouwen we een virtueel EPD op? Verzameling gedistribueerd opgeslagen gegevenselementen, die onderling samenhangen, en waarvan je langs verschillende invalshoeken dwarsdoorsnedes kunt maken. Virtueel EPD = bepaalde bloeddrukmeting 40

40 Standaardisatieniveau s H O W? W H A T? Infra A (XDS) Document-based (CDA) exchange Infrastructure B (national) Message-based exchange Infrastructure C (vendor-specific) Syntax: standardized (XML) building blocks Semantics: standardized meaning of concepts Infra D ( ) Service-based (REST) exchange Als de syntax-laag goed gestandaardiseerd is, kan keuze in lagen erboven irrelevant worden. Voeg titel in via Invoegen -> Koptekst en voettekst -> Overal toepassen 41

41 Realisatie in HL7: standaardisatie binnen de standaard Interne standaardisatiemechanismes: Gebruik van CMETs in berichten. Gebruik van templates in documenten. De holy grail is om te komen tot universeel herbruikbare bouwstenen: One concept One representation Voeg titel in via Invoegen -> Koptekst en voettekst -> Overal toepassen 42

42 CMETs in berichten Interacties Medicatie voorschrift Antwoord op voorschriftquery Antwoord op opvragen PS Message Types CMET Reference Information Model Entity Role Participation Act 43

43 Templates in documenten CDA kent maar één model voor entries: clinical statement (met subset RIM) Daar bovenop kun je spelregels maken voor de precieze gegevensinhoud Deze beschrijving heet een template Kan bestaan uit vrije tekst (regels) Trend is om formeel te specificeren: Schematron expressies

44 Templates en consistentie Ondanks vast XML Schema, kun je ook binnen CDA meerdere manieren hebben om hetzelfde weer te geven (templates) Over de jaren was wildgroei ontstaan aan (deels inconsistente) templates Inmiddels een slag gemaakt om deze te consolideren in C-CDA (basis voor MU2) verzameling consistente templates 45

45 Wat was ook al weer het probleem?

46 Mogelijke oplossingen Alles met CDA R2 documenten doen? Transformaties tussen berichten en documenten (XSLT stylesheets) Gebruik extension-mechanisme in CDA R2 om bouwstenen op te nemen Toepassen van CDA Release 3

47 Alles met CDA R2 documenten doen? Onpraktisch door verlies aan semantiek en desinvestering message interfaces Onnodig, want bij herbruikbare bouwstenen kunnen CDA en berichten prima naast elkaar bestaan De kunst is het ontkoppelen van weergave en drager/infrastructuur

48 Transformaties tussen berichten en documenten XSLT kan op korte termijn zeker een oplossing zijn om verschillende weergaven toch snel te verwerken Zelfde mechanisme als gebruikt kan worden tussen versies van bouwstenen Op langere termijn niet voldoende: Onderhoudsinspanning Foutgevoeligheid Performance

49 Gebruik extension-mechanisme in CDA R2 CDA kent mechanisme om vaste XML Schema uit te breiden met plug-in Deze extension heeft eigen name space Breekt dus niet validatie tegen CDA R2 Staat toe om bouwstenen buiten CDA om te gebruiken in volgende gevallen: Meer RIM semantiek nodig (o.a. in epsos) Install-base bestaande weergave (AORTA?) Project GenOGeg gaat dit toepassen

50 Toepassen van CDA Release 3 Entries ( Act Statement )

51 Act Statement

52 Herbruikbare bouwstenen in HL7v3 Voeg titel in via Invoegen -> Koptekst en voettekst -> Overal toepassen 53

53 Query van virtueel EPD Bronnen Batch met elementen (payloads) conform templates batch Vragend systeem Combinatie naar behoefte van zorgaanbieder / XIS applicatie 54

54 Hartelijk dank voor uw aandacht Heeft u nog vragen? 55

Bart Hoenderboom (Hoenderboom@nictiz.nl) IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie 22-11-2012. AORTA 2012 Zorg voor Continuïteit

Bart Hoenderboom (Hoenderboom@nictiz.nl) IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie 22-11-2012. AORTA 2012 Zorg voor Continuïteit Bart Hoenderboom (Hoenderboom@nictiz.nl) IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie 22-11-2012 AORTA 2012 Zorg voor Continuïteit Inhoud AORTA 2012 Centrale Opt-In Generieke Berichtenstructuur IHE XDS

Nadere informatie

Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten

Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten Stichting HL7 Nederland W. Barentszstraat 1 3902 DE Veenendaal Telefoon : +31 (0)318-548869 Fax : +31 (0)318-548090 E-mail : info@hl7.nl Deze publicatie

Nadere informatie

< 30 > BEVEILIGING BERICHTUITWISSELING IN DE ZORG

< 30 > BEVEILIGING BERICHTUITWISSELING IN DE ZORG BEVEILIGING BERICHTUITWISSELING IN DE ZORG CASUS: HET LANDELIJKE ELEKTRONISCH PATIËNTEN DOSSIER (EPD) door Jacob Moehn, jacob.moehn@logicacmg.com Dit artikel zal enkele beveiligingsaspecten bij elektronische

Nadere informatie

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices ArchiMate in de praktijk Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices Colofon Titel : ArchiMate in de Praktijk Datum : 12 november 2009 Versie : 3.0 Verandering : T.o.v.

Nadere informatie

De weg naar goede gedistribueerde systemen - het belang van architectuur

De weg naar goede gedistribueerde systemen - het belang van architectuur Met de komst van Internet en applicatieservers ontstaat nieuwe aandacht voor gedistribueerde systemen. Het distribueren van systemen heeft veel voordelen, maar is ook complexiteitsverhogend. Hoe kunnen

Nadere informatie

Onderzoek native XML databases

Onderzoek native XML databases Onderzoek native XML databases Vincent Fleur Dennis Heij Voorwoord Dit onderzoeksrapport is geschreven door Dennis Heij en Vincent Fleur. Beide zijn laatstejaars student van de opleiding kort Bedrijfskundige

Nadere informatie

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Cloud Computing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoud 1. Cloud Computing vandaag de dag.... 3 2. Cloud Computing en Services...

Nadere informatie

< 30 > STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN. Gemeenten en standaarden

< 30 > STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN. Gemeenten en standaarden STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN door Henri Korver, henri.korver@ictu.nl Bij veel overheden staan klantgericht werken en goede dienstverlening aan burgers en bedrijven inmiddels hoog op de agenda: het

Nadere informatie

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus Applicatie-ontwikkeling waarbij integratie met andere systemen niet van toepassing is komt zelden meer voor. Daarom komt steeds prominenter naar voren de vraag naar een Enterprise Service Bus (ESB). Maar

Nadere informatie

Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing

Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing 23 Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing Martine van Dijk en Ronald Holsbeeke Message Queuing (communicatie op basis van berichtenverkeer) is een manier om applicaties aan

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Software Architecture and Requirements Engineering

Software Architecture and Requirements Engineering Software Architecture and Requirements Engineering Wouter Swierstra Software Project en Game Project September 18, 2014 Credits Deze slides zijn gebaseerd op die van de cursus Software Architectuur van

Nadere informatie

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie.

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Bert Gossey Marie-Francine Moens Inleiding Statistische

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S Faculteit Ingenieurswetenschappen Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S door Anna HRISTOSKOVA & Dieter MOEYERSOON Promotoren: Prof. Dr. Ir. Filip DE TURCK & Prof. Dr. Johan DECRUYENAERE

Nadere informatie

the way we do it BIM Datavirtualisatie Een nieuwe invulling van uw Business Intelligence-wensen

the way we do it BIM Datavirtualisatie Een nieuwe invulling van uw Business Intelligence-wensen BIM the way we do it Datavirtualisatie Een nieuwe invulling van uw Business Intelligence-wensen De uitdaging: een datawarehouse bouwen kost tijd, maar je kunt niet langer wachten op goede analytics De

Nadere informatie

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Bijlage 3 Notitie STAF BESTUUR EN DIRECTIE aan c.c. van onderwerp Het College Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Kaders archivering en ontsluiting team SBSBD

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Een generieke IT-referentie-architectuur

Een generieke IT-referentie-architectuur Een generieke IT-referentie-architectuur Versnelling van architectuurontwerp Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd en organisaties

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Information Risk Management Forum Standaardisatie Verkenning Authenticatie Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Roeien met de riemen die je hebt? Dit rapport heeft 25 pagina s AvZ/PP/JS/nv Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer

Doelarchitectuur Toegang Rhythm, ergo sum Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0 Datum 5 maart 2012 Status Concept Opstellers: Barry Dukker Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Peter Bergman Saam de Mooij Rein During - DEF - FIN

Nadere informatie

Microsoft.NET Framework 3.0

Microsoft.NET Framework 3.0 Academiejaar 2006 2007 Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Schoonmeersstraat 52-9000 Gent Microsoft.NET Framework 3.0 Eindwerk voorgedragen tot het behalen van het diploma van INDUSTRIEEL INGENIEUR

Nadere informatie

Visie Op Enterprise Service Bus. Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies

Visie Op Enterprise Service Bus. Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies Visie Op Enterprise Service Bus Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support

Nadere informatie

Afstudeerverslag. Interactive Storytelling System. november 2013

Afstudeerverslag. Interactive Storytelling System. november 2013 Interactive Storytelling System november 2013 Versie: 1.0 Opdrachtgever: T-Xchange Bedrijfsbegeleider: Dhr. T. de Groot Schoolinstelling: Hogeschool Saxion te Enschede Opleiding: Informatica Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. APEX helaas gratis. BPEL in een BPM-wereld. Verslag tweede OGh DBA-dag. Oracle en de cloud

VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. APEX helaas gratis. BPEL in een BPM-wereld. Verslag tweede OGh DBA-dag. Oracle en de cloud VISIE Oracle Gebruikersclub Holland * from a, b Najaar 2010 Jaargang 15 Nummer 2 h 7,50 a.c1 = b.c1 c1 = x APEX helaas gratis BPEL in een BPM-wereld Verslag tweede OGh DBA-dag Oracle en de cloud Programma

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie