Medische bouwstenen en hun implementatie in HL7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medische bouwstenen en hun implementatie in HL7"

Transcriptie

1 Medische bouwstenen en hun implementatie in HL7 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wouter Tesink en Tom de Jong Architect Infra en Product Mgr 14 juni 2013

2 Onderwerpen Hoe zit HL7v3 ook al weer in elkaar? Wat zijn de kenmerken van CDA? Gevaar van inconsistente weergave. Medische bouwstenen Standaardisatieniveaus. Garanderen van consistente weergave. Migratie naar CDA release 3? 2

3 Definitie van Health Level Seven Health Level Seven (HL7) is een applicatieprotocol voor elektronische gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg. De aanduiding Seven slaat op het feit dat het protocol betrekking heeft op laag 7 van OSI netwerkmodel (de applicatielaag).

4 HL7 Standaarden Versie 2.x Messaging methodiek (1987+) Versie 3 Messaging methodiek (1995+) Document methodiek (1999+) CDA: Clinical Document Architecture CCD: Continuity of Care Document Services methodiek (parallel) In ontwikkeling: (= HL7v3!) (= CDA!) FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) 4

5 HL7 v3: Fragment juli 13 Stichting HL7 Nederland 5

6 Enkele misvattingen wegnemen: Wij hebben geen HL7 versie 3 nodig, want we gebruiken al XML koppelingen. Vergelijk: Ik hoef geen Engels te leren, want ik ken het Latijnse alfabet toch al. XML is een implementatiekeuze (op representatieniveau) bij gebruik van HL7 (op applicatieniveau). Wij hebben geen HL7 versie 3 nodig, want we gaan met CCD overdracht doen. Vergelijk: Ik hoef geen Engels te leren, want ik vul een standaardformulier in. CCD *is* (een implementatievorm van) HL7 v3!

7 Wat is essentieel aan HL7 v3? Niet berichten, documenten of services. Niet XML of SOAP of rooksignalen. Niet AORTA/LSP of CCR/CCD. Wel: referentie informatie model (RIM) Wel: conceptuele modelleermethode (HDF) Wel: scheiding tussen data- en procesmodel Wel: datatypes (elementaire bouwstenen) Wel: regels voor identificatie & classificatie

8 Reference Information Model (RIM) Persoon A classcode Persoon B classcode Arts classcode Patiënt classcode Uitvoerder typecode Onderwerp typecode Anamnese classcode RIM Entity Role Participation Act Zelfde data set kan op meerdere manier worden weergegeven risico op inconsistentie binnen de standaard.

9 HL7 v3 Basic Data types ANY BL ST INT Boolean Character String Integer Number REAL Real Number QTY PQ II ED Quantity Physical Quantity Instance Identifier Encapsulated Data CV CE CD EN PN ON TEL AD TS Code Value Coded Equivalent Concept Descriptor Entity Name Person Name Organization Name Telecom Address Postal Address Point in Time 9

10 Gegevensmodel (bijv. medicatievoorschrift)

11 Message payload Transmission Wrapper Transport: van waar naar waar? ControlAct Wrapper Transactie: door wie en waarom? Payload

12 Interacties in het berichtmodel A B Order of Query Initial Trigger Accept Acknowledgement Application Response - OK OR Execute reciever responsibilities Application Response - Reject Notificatie Initial Trigger Notification NO reciever responsibilities Accept Acknowledgement 12

13 Clinical Document Zelfde payload, maar nu in CDA document Header Patient Provider Body Body Structures (Sections) Body Entries (Clinical Statements) Observation Procedure Encounter Medication...

14 Reden voor ontstaan CDA Migratiepad nodig van vrije tekst naar gestructureerde gegevensuitwisseling 14

15 CDA Model Sections 15 Header Entries ( Clinical Statement ) Ext l Ref s

16 Zelfde betekenis, andere verpakking (m.a.w. ander uitwisselmechanisme) Document header en sections vervullen vergelijkbare rol als wrappers in berichten. Zijn alleen niet gericht op transport en transactie, maar op documentkenmerken, tekstuele weergave en sectie-indeling.

17 Omzetting naar HTML Kan zowel bij CDA document als bij message payload (XSLT) 17

18 Verschil in XML Schema (representatie over de lijn ): Bij messaging: elke payload eigen Schema (gebaseerd op R-MIM van bijbehorend model). Bij CDA document: maar één XML Schema. Elke invulling ervan gebeurt d.m.v. templates. XML Schema van huidige CDA Release (R2) bevat slechts een deel van RIM elementen. Gevolg van bovenstaande zaken is: Niet alle concepten zijn (zuiver) weer te geven in CDA. Representatie van dezelfde (model)concepten zal (meestal) tot een verschillende representatie leiden.

19 Inconsistente weergave bouwstenen

20 Wanneer welk mechanisme? De theorie Officieel zijn er formele richtlijnen, in ieder geval voor keuze berichten vs. documenten Criteria daarbij zijn: Vluchtig vs. persistent Veel vrije tekst vs. veel gestructureerde data Dynamische set gegevens (query response) vs. bevoreren set gegevens (samenhangende data) Workflow management vs. Dossieroverdracht Zie voor een whitepaper over dit keuzeaspect.

21 Wanneer welk mechanisme? De praktijk De realiteit is dat veel bepalender zijn: Beschikbare infrastructuur (bijv. AORTA vs. XDS) Smaak m.b.t. interpretatie van gegevens ( is een recept een bericht of een document? ) Populariteit van standaardrichtlijnen (bijv. CCD) Gevolg is dat de criteria waziger worden: Payloads van berichten worden persistent gemaakt Documenten kunnen een workflow ondersteunen (sinds introductie van XDW als workflow document) Mechanisme wordt per project bepaald

22 Communicatieuitdagingen Ambiguïteit (één vorm, twee betekenissen) De jongen die Marc geslagen heeft. Soms kan dezelfde vorm op twee manieren worden uitgelegd. Dat is een kwestie van strak definiëren. Synoniemen (één betekenis, twee vormen) De jongen die door Marc geslagen is. De jongen die van Marc een klap gekregen heeft. Niet meer ambigue, maar wel twee synoniemen. Voor een menselijke gebruiker niet zo erg, maar voor een computer (die moet parsen) erg lastig. HL7v3 is goed in het voorkomen van ambiguïteit, maar dreigde veelvormig in weergave te worden.

23 Medische bouwstenen om consistentie af te dwingen Wouter

24 Probleem Visie achter ontwerp van zorgtoepassingen ontbrak Iedere zorgtoepassing staat daarmee op zichzelf Data-elementen over zorgtoepassingen heen niet consistent Compatibiliteit matig Hergebruik is beperkt Generieke medische bouwblokken

25 Oplossing Bouwblokken van medische informatie Zorgtoepassingsbreed gedefinieerd Hergebruik van bouwblokken in verschillende zorgtoepassingen Consistentie van medische informatie over zorgtoepassingen heen Generieke medische bouwblokken

26 Medicatie Allergieën } Medicatie Allergieën Problemen Episodes Journaalregels Labuitslagen Verwijzingen. Problemen Episodes Journaalregels Labuitslagen Verwijzingen Generieke medische bouwblokken

27 Granulair Mogelijkheden om gegevens op te vragen Bouwblokken apart opvraagbaar Query(parameter) per bouwblok Versionering per bouwblok Authenticatie/autorisatie per bouwblok Zelf gegevenssets samenstellen Samengesteld (templates) Voorgedefinieerde gegevenssets Query(parameter) per template Versionering per bouwblok Authenticatie/autorisatie per template Samenvoegen gegevens uit verschillende bronnen is lastiger? Generieke medische bouwblokken

28 Hoe in te richten? Granulair Services Bronsysteem Samengesteld Services Opvragend Granulair Samengesteld

29 1 Bronsysteem biedt granulair aan, opvragend systeem gebruikt datasets LSP Authenticatie/autorisatie op de opgevraagde dataset Query wordt door het LSP uitgezet in granulaire query( s)(parameters) Bronsysteem is zeer flexibel in het ondersteunen van nieuwe datasets Bronsysteem moet bij nieuwe (versies) van bouwblokken gaan ontwikkelen Opvragend systeem moet alleen bij nieuwe (versies) van datasets gaan ontwikkelen LSP treedt op als broker

30 Huidige situatie PS Authenticatie/autorisatie op het opgevraagde dataset Query wordt door het LSP onveranderd doorgezet Bronsysteem is enigszins flexibel in het ondersteunen van nieuwe datasets Bronsysteem moet bij nieuwe (versies) van datasets gaan ontwikkelen Opvragend systeem moet bij nieuwe (versies) van datasets gaan ontwikkelen Bronsysteem en opvragend systeem moeten nieuwe ontwikkelingen (bijna) synchroon uitrollen 2 Bronsysteem biedt templates aan, opvragend systeem gebruikt templates LSP

31 3 Bronsysteem biedt granulair aan, opvragend systeem ook granulair LSP Huidige situatie medicatie Authenticatie/autorisatie op het opgevraagde bouwblok Query wordt door het LSP onveranderd doorgezet Opvragende systemen kunnen eigen datassets on the fly samenstellen Bronsysteem en opvragend systeem moeten bij nieuwe (versies) van bouwblokken gaan ontwikkelen

32 Goed gedefinieerde bouwblokken zijn essentieel voor lange termijn Eenheid van taal Minder afhankelijk ontwikkeling bronsystemen Flexibeler in keuze infrastructuur Versionering per bouwblok

33 Toepassings specifieke query HL7 koppeling Op basis van bestaande interacties LSP als messagebroker en FILTER Niet toekomstvast wel snel te regelen XIS Raadplegen informatie Specifieke toepassings Query Diab etes Spoed GERI ATRIE LSP CVA COPD HWG Autorisatie / Authenticatie Logging / Patiëntrechten Query per bestaand bericht PS ICA Voorschrif ten. Huisarts Generieke medische bouwblokken

34 Query per bouwblok XIS Raadplegen informatie Query per onderdeel dossier LSP Autorisatie / Authenticatie Logging / Patiëntrechten medicatie voorschriften episodes journaal regels allergieën Huisarts Generieke medische bouwblokken

35 Generieke query XIS Raadplegen informatie Specifieke ketenzorg Query HL7 koppeling Op basis van bouwblokken LSP als messagebroker Generieke opvraag interface LSP Autorisatie / Authenticatie Logging / Patiëntrechten Query per onderdeel dossier medicatie voorschriften episodes journaal regels allergieën Huisarts Generieke medische bouwblokken

36 Generieke query XIS Raadplegen informatie Specifieke ketenzorg Query HL7 koppeling Op basis van bouwblokken LSP als messagebroker Generieke opvraag interface LSP Autorisatie / Authenticatie Logging / Patiëntrechten Query per onderdeel dossier medicatie voorschriften Generieke opvraag journaal interface episodes regels Huisarts allergieën Generieke medische bouwblokken

37 CDA en/of messaging? Afhankelijk van eisen toepassing, keuze tussen CDA Messaging De verpakking verschilt, maar de bouwstenen zijn identiek Generieke medische bouwblokken

38 Realisatie bouwstenen in HL7 Tom Voeg titel in via Invoegen -> Koptekst en voettekst -> Overal toepassen 39

39 Hoe bouwen we een virtueel EPD op? Verzameling gedistribueerd opgeslagen gegevenselementen, die onderling samenhangen, en waarvan je langs verschillende invalshoeken dwarsdoorsnedes kunt maken. Virtueel EPD = bepaalde bloeddrukmeting 40

40 Standaardisatieniveau s H O W? W H A T? Infra A (XDS) Document-based (CDA) exchange Infrastructure B (national) Message-based exchange Infrastructure C (vendor-specific) Syntax: standardized (XML) building blocks Semantics: standardized meaning of concepts Infra D ( ) Service-based (REST) exchange Als de syntax-laag goed gestandaardiseerd is, kan keuze in lagen erboven irrelevant worden. Voeg titel in via Invoegen -> Koptekst en voettekst -> Overal toepassen 41

41 Realisatie in HL7: standaardisatie binnen de standaard Interne standaardisatiemechanismes: Gebruik van CMETs in berichten. Gebruik van templates in documenten. De holy grail is om te komen tot universeel herbruikbare bouwstenen: One concept One representation Voeg titel in via Invoegen -> Koptekst en voettekst -> Overal toepassen 42

42 CMETs in berichten Interacties Medicatie voorschrift Antwoord op voorschriftquery Antwoord op opvragen PS Message Types CMET Reference Information Model Entity Role Participation Act 43

43 Templates in documenten CDA kent maar één model voor entries: clinical statement (met subset RIM) Daar bovenop kun je spelregels maken voor de precieze gegevensinhoud Deze beschrijving heet een template Kan bestaan uit vrije tekst (regels) Trend is om formeel te specificeren: Schematron expressies

44 Templates en consistentie Ondanks vast XML Schema, kun je ook binnen CDA meerdere manieren hebben om hetzelfde weer te geven (templates) Over de jaren was wildgroei ontstaan aan (deels inconsistente) templates Inmiddels een slag gemaakt om deze te consolideren in C-CDA (basis voor MU2) verzameling consistente templates 45

45 Wat was ook al weer het probleem?

46 Mogelijke oplossingen Alles met CDA R2 documenten doen? Transformaties tussen berichten en documenten (XSLT stylesheets) Gebruik extension-mechanisme in CDA R2 om bouwstenen op te nemen Toepassen van CDA Release 3

47 Alles met CDA R2 documenten doen? Onpraktisch door verlies aan semantiek en desinvestering message interfaces Onnodig, want bij herbruikbare bouwstenen kunnen CDA en berichten prima naast elkaar bestaan De kunst is het ontkoppelen van weergave en drager/infrastructuur

48 Transformaties tussen berichten en documenten XSLT kan op korte termijn zeker een oplossing zijn om verschillende weergaven toch snel te verwerken Zelfde mechanisme als gebruikt kan worden tussen versies van bouwstenen Op langere termijn niet voldoende: Onderhoudsinspanning Foutgevoeligheid Performance

49 Gebruik extension-mechanisme in CDA R2 CDA kent mechanisme om vaste XML Schema uit te breiden met plug-in Deze extension heeft eigen name space Breekt dus niet validatie tegen CDA R2 Staat toe om bouwstenen buiten CDA om te gebruiken in volgende gevallen: Meer RIM semantiek nodig (o.a. in epsos) Install-base bestaande weergave (AORTA?) Project GenOGeg gaat dit toepassen

50 Toepassen van CDA Release 3 Entries ( Act Statement )

51 Act Statement

52 Herbruikbare bouwstenen in HL7v3 Voeg titel in via Invoegen -> Koptekst en voettekst -> Overal toepassen 53

53 Query van virtueel EPD Bronnen Batch met elementen (payloads) conform templates batch Vragend systeem Combinatie naar behoefte van zorgaanbieder / XIS applicatie 54

54 Hartelijk dank voor uw aandacht Heeft u nog vragen? 55

De smaken binnen HL7v3: uitwisselmechanismes. Tom de Jong

De smaken binnen HL7v3: uitwisselmechanismes. Tom de Jong De smaken binnen HL7v3: uitwisselmechanismes Tom de Jong 1 11-6-2012 Gegevensmodel (bijv. deel van medisch dossier van specialist) 2 11-6-2012 Message payload Transmission Wrapper Transport: van waar naar

Nadere informatie

Intro HL7 versie 3. Tom de Jong tom@nova-pro.nl 22 november 2012

Intro HL7 versie 3. Tom de Jong tom@nova-pro.nl 22 november 2012 Intro HL7 versie 3 Tom de Jong tom@nova-pro.nl 22 november 2012 Definitie van Health Level Seven Health Level Seven (HL7) is een applicatieprotocol voor elektronische gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Bart Hoenderboom (Hoenderboom@nictiz.nl) IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie 22-11-2012. AORTA 2012 Zorg voor Continuïteit

Bart Hoenderboom (Hoenderboom@nictiz.nl) IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie 22-11-2012. AORTA 2012 Zorg voor Continuïteit Bart Hoenderboom (Hoenderboom@nictiz.nl) IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie 22-11-2012 AORTA 2012 Zorg voor Continuïteit Inhoud AORTA 2012 Centrale Opt-In Generieke Berichtenstructuur IHE XDS

Nadere informatie

Het fundament van HL7v3: het RIM en de data types. Tom de Jong co-voorzitter HL7 Pharmacy

Het fundament van HL7v3: het RIM en de data types. Tom de Jong co-voorzitter HL7 Pharmacy Het fundament van HL7v3: het RIM en de data types Tom de Jong co-voorzitter HL7 Pharmacy 1 11-6-2012 Definitie van Health Level Seven Health Level Seven (HL7) is een applicatieprotocol voor elektronische

Nadere informatie

Standaardisatie binnen de HL7 standaard

Standaardisatie binnen de HL7 standaard Standaardisatie binnen de HL7 standaard We have a dream één representatie voor elk concept! Tom de Jong 1 11-6-2012 Vergelijking met taal Neem een alfabet (abcd als bouwstenen) Neem een woordenboek (met

Nadere informatie

LSP Connect en HL7v3

LSP Connect en HL7v3 LSP Connect en HL7v3 Agenda Introductie LSP Connect Gebruik van HL7v3 in LSP Connect Ervaringen en workarounds Conclusie Vragen Introductie Albert van t Hart Solution Architect E.Novation Managed Services

Nadere informatie

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet 22 november 2012 Topics Aanpak en visie Perinatologie Michael Tan Uitleg Acute Overdracht in ART-DECOR Kai Heitmann Faciliteren

Nadere informatie

Ontwikkeling Care Provision in de perinatologie

Ontwikkeling Care Provision in de perinatologie Ontwikkeling Care Provision in de perinatologie Kai U. Heitmann Michael Tan HL7 NL congresdag December 2010 Gegevensuitwisseling perinatologie Fase 1a Perinatologische Episode Zwangerschap Bevalling Kraamperiode

Nadere informatie

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen Inzage, notificaties en patiëntprofielen Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wouter Tesink ICT Architect 14 juni 2013 Transparantie voor de patiënt in 6 stappen 1. Instellen van wat er

Nadere informatie

Invoering van service oriented architecture. voor landelijke informatievoorziening in de zorg

Invoering van service oriented architecture. voor landelijke informatievoorziening in de zorg Invoering van service oriented architecture voor landelijke informatievoorziening in de zorg Nictiz, Nationaal ICT instituut in de zorg Albert Vlug, manager van de architectuur Computable, maart 2008 Presentatie

Nadere informatie

Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven

Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Tom de Jong & Erwin van Malland Product manager EMD, Programma Manager 13

Nadere informatie

HL7 Versie 3. Achtergrond van de standaard HL7 Development Framework. Tom de Jong

HL7 Versie 3. Achtergrond van de standaard HL7 Development Framework. Tom de Jong HL7 Versie 3 Achtergrond van de standaard HL7 Development Framework Tom de Jong Van modellen naar berichten Versie 3 is gebaseerd op modellen De basis voor alle eindproducten in V3 zijn modellen: symbolische,

Nadere informatie

IH HL7v3 Abonnementenregister

IH HL7v3 Abonnementenregister IH HL7v3 Abonnementenregister Datum: 27 november 2013 Publicatie: AORTA 2013 (V6.12.1.0) 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 6 2.1 Doel en scope... 6 2.2 Doelgroep voor dit document...

Nadere informatie

Registratie aan de Bron

Registratie aan de Bron Registratie aan de Bron Kwaliteitsforum NKI, Diemen 17 juni 2014 Ernst de Bel Informatie Architect Arts Synopis wat is de context; wat gebeurt er bij NFU mbt Registratie aan de bron wat in het bijzonder

Nadere informatie

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen Inzage, notificaties en patiëntprofielen Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wouter Tesink ICT Architect 13 juni 2013 Transparantie voor de patiënt in 6 stappen 1. Instellen van wat er

Nadere informatie

Digitaal Dossier JGZ. Bettie Carmiggelt. Alexander Henket

Digitaal Dossier JGZ. Bettie Carmiggelt. Alexander Henket Digitaal Dossier JGZ Bettie Carmiggelt Alexander Henket 1 10-12-2011 Programma NCJ en informatisering JGZ DD JGZ Basisdataset JGZ Rol HL7 in beheer BDS JGZ 2 10-12-2011 Jeugdgezondheidszorg Publieke zorg

Nadere informatie

ART-DECOR en acute overdracht

ART-DECOR en acute overdracht ART-DECOR en acute overdracht Dr. Kai U. Heitmann 22 november 2012 Op weg naar implementatie Gebruik ART-DECOR Voorbeeld: Acute Overdracht Lev 1 Kai Heitmann: ART-DECOR gebruik en Acute Overdracht 2 Op

Nadere informatie

AORTA Release Notes. Datum: 15 November 2013 Publicatie: AORTA 2013 (V6.12.1.0)

AORTA Release Notes. Datum: 15 November 2013 Publicatie: AORTA 2013 (V6.12.1.0) AORTA Release Notes Datum: 15 November 2013 Publicatie: AORTA 2013 (V6.12.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doel en doelgroep... 4 1.2 Versie, status en wijzigingshistorie... 4 1.3 Achtergrond...

Nadere informatie

6. Uitwisselen van gezondheidsinformatie. Copyright 2015 Capgemini Consulting. All rights reserved.

6. Uitwisselen van gezondheidsinformatie. Copyright 2015 Capgemini Consulting. All rights reserved. 6. Uitwisselen van gezondheidsinformatie 29 6a. Uitwisselen van gezondheidsinformatie inhoud en bronnen van generieke gegevensstromen (1/2) Persoonsgegevens Inhoud informatie Beschikbare bronnen Begrijpelijk

Nadere informatie

HL7 v3 in een notendop

HL7 v3 in een notendop HL7 v3 in een notendop Relatie : Furore Contactpersoon : - Auteur : Christiaan Knaap Collegiale toetsing : Versie : 1.0 Datum : 8 augustus 2007 Kenmerk : Fur_HL7v3notendop_1-0 Bruggebouw Bos en Lommerplein

Nadere informatie

Symposium Clinical data warehouse 11 december Windesheim Lejo Bouma Informatieadviseur

Symposium Clinical data warehouse 11 december Windesheim Lejo Bouma Informatieadviseur Symposium Clinical data warehouse 11 december Windesheim Lejo Bouma Informatieadviseur Wat is de JeugdGezondheidsZorg Basistakenpakket; met name preventief gericht Wet publieke gezondheid (Wpg) UNIFORM

Nadere informatie

Wat is the Continuity of Care Document (CCD), de relatie met CCR en het gebruik als overdrachtsdossier

Wat is the Continuity of Care Document (CCD), de relatie met CCR en het gebruik als overdrachtsdossier CCD, CCR, Overdracht Wat is the Continuity of Care Document (CCD), de relatie met CCR en het gebruik als overdrachtsdossier 1 7-6-2012 Introductie Frank Ploeg Co-voorzitter Technische Stuur Commissie TSC

Nadere informatie

De weg naar ketenzorg via het LSP

De weg naar ketenzorg via het LSP De weg naar ketenzorg via het LSP Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Harrie Geboers Programmamanager Informatie-uitwisseling Ketenzorg Wat is ketenzorg? Behandeling en begeleiding chronische

Nadere informatie

Inhoudelijke uitwerking PGD Kader 2020

Inhoudelijke uitwerking PGD Kader 2020 Inhoudelijke uitwerking PGD Kader 2020 serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020 Versie 2.0 (juni 2015) 6a. Uitwisselen van gezondheidsinformatie inhoud en bronnen van generieke gegevensstromen (1/2)

Nadere informatie

Elektronische Handtekening in de Zorg

Elektronische Handtekening in de Zorg Elektronische Handtekening in de Zorg Marc de Elektronische Handtekening Wettelijke aspecten Geneesmiddelenwet Wet op de Elektronische handtekening Hoe: Uitvoering UZI pas, andere smartcard Proces Wat

Nadere informatie

HL7v3-domeinspecificatie Care Provision huisarts acute zorg

HL7v3-domeinspecificatie Care Provision huisarts acute zorg HL7v3-domeinspecificatie Care Provision huisarts acute zorg HAZ v1 0 0 0 Datum: 25 juni 2012 Versie: 1.0.0.0 Referentie: [HL7v3 DS Care Provision HAZ] Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling

Nadere informatie

Discussiethema Huidige toepassingen

Discussiethema Huidige toepassingen Discussiethema Huidige toepassingen Bij dit onderdeel kunnen een aantal onderwerpen worden besproken over de werking van huidige toepassingen, onderdelen of processen: 1. Actualiteitscontrole - what's

Nadere informatie

Infrastructuur AORTA Zorg voor Continuïteit. Bart Hoenderboom IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie

Infrastructuur AORTA Zorg voor Continuïteit. Bart Hoenderboom IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie Infrastructuur AORTA Zorg voor Continuïteit Bart Hoenderboom (Hoenderboom@nictiz.nl) IT Architect Servicecentrum Zorgcommunicatie 22-11-2012 AORTA Infrastructuur Regionalisatie Toestemming Patiënt Documentatie

Nadere informatie

Alles wat je wilt (moet) weten over Blue Button+ en CCD Een kijkje achter de schermen bij het uitwisselen van (zorg)informatie met de patiënt.

Alles wat je wilt (moet) weten over Blue Button+ en CCD Een kijkje achter de schermen bij het uitwisselen van (zorg)informatie met de patiënt. Alles wat je wilt (moet) weten over Blue Button+ en CCD Een kijkje achter de schermen bij het uitwisselen van (zorg)informatie met de patiënt. STANDAARDISATIE Datum 16 oktober 2015 Auteurs Andra Schmohl

Nadere informatie

Erratumgegevens 12 december definitief Gegevens betrokken document v HL7v3-domeinspecificatie Primary Care

Erratumgegevens 12 december definitief Gegevens betrokken document v HL7v3-domeinspecificatie Primary Care Erratum Datum Volgnr. Status Publicatie Titel Erratumgegevens 12 december 2016 03 definitief Gegevens betrokken document v6.10.1.0 HL7v3-domeinspecificatie Primary Care shistorie: RfC Erratum Datum volgnr.

Nadere informatie

Informatiedagen Zorgcommunicatie. Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012

Informatiedagen Zorgcommunicatie. Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 Informatiedagen Zorgcommunicatie Woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 Programma woensdag 13 juni 09:30 10:00 Ontvangst en inschrijving met koffie en thee Dominique de Gast, Servicecentrum Zorgcommunicatie

Nadere informatie

Meervoudig medische data uitwisselen in de praktijk. Datum: 6 april 2016

Meervoudig medische data uitwisselen in de praktijk. Datum: 6 april 2016 Meervoudig medische data uitwisselen in de praktijk Datum: 6 april 2016 Agenda Wat betekent interoperabiliteit voor uw organisatie? Hoe gingen anderen u voor - Praktijk cases Het Meddex Platform 2 Wat

Nadere informatie

Informatiestandaard eoverdracht. Pim Volkert Coördinator Terminologie

Informatiestandaard eoverdracht. Pim Volkert Coördinator Terminologie Informatiestandaard eoverdracht Pim Volkert Coördinator Terminologie 23 september 2014 Inhoud eoverdracht In welke gevallen? Informatiestandaarden wat zijn dat? eoverdracht wat zit erin? ART-DECOR Vragen

Nadere informatie

HL7v3 IH Zorgadresboek

HL7v3 IH Zorgadresboek HL7v3 IH Zorgadresboek Datum: 15 November 2013 Publicatie: AORTA 2013 (V6.12.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 1.1 Doel en scope... 6 1.2 Doelgroep voor dit document... 6 1.3 Documenthistorie... 6 1.4

Nadere informatie

HL7 en de WMO: een stukje binnen de gehele zorgketen: dr. William Goossen Co-chair HL7 TC Patient Care voorzitter HL7 NL werkgroep patiëntenzorg

HL7 en de WMO: een stukje binnen de gehele zorgketen: dr. William Goossen Co-chair HL7 TC Patient Care voorzitter HL7 NL werkgroep patiëntenzorg HL7 en de WMO: een stukje binnen de gehele zorgketen: dr. William Goossen Co-chair HL7 TC Patient Care voorzitter HL7 NL werkgroep patiëntenzorg 1 onderwerpen Voorstudie VraagWijzer HL 7 v3 in de WMO keten

Nadere informatie

Implementatiehandleiding. HL7v3 Zorg Informatie Makelaar

Implementatiehandleiding. HL7v3 Zorg Informatie Makelaar Implementatiehandleiding HL7v3 Zorg Informatie Makelaar Status : Definitief Versie : 2.3 Auteur : René Spronk, Ringholm GmbH Postbus 262, 2260 AG Leidschendam Datum : 6 juni 2005 Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam

Nadere informatie

Clinical Statement, Template, DCM Top 10 en verder HL7 Themadag 11 juni 2009

Clinical Statement, Template, DCM Top 10 en verder HL7 Themadag 11 juni 2009 Clinical Statement, Template, DCM Top 10 en verder HL7 Themadag 11 juni 2009 Dr. William Goossen Results 4 Care results4care@cs.com Opzet Clinical Statement Gebruik in Care Provision Keuze om veel items

Nadere informatie

Oplossingen voor landelijke uitwisseling van medische gegevens

Oplossingen voor landelijke uitwisseling van medische gegevens Oplossingen voor landelijke uitwisseling van medische gegevens Disclaimer Dit document bevat een verkenning voor het project Landelijk Doorverwijzen en wordt gefinancierd vanuit Alpe d HuZes (Zie www.landelijkdoorverwijzen.nl)

Nadere informatie

René Spronk, Sr.Consultant, Ringholm GmbH

René Spronk, Sr.Consultant, Ringholm GmbH Wat is HL7 Structuur en opbouw van de standaard René Spronk, Sr.Consultant, Ringholm GmbH rene.spronk@ringholm.com Ter memorie: HL7 is.. Een standaardorganisatie Wereldwijd: 1750 organisaties, 1400 individuele

Nadere informatie

HL7 FHIR-NL. Validatie, publicatie en beheer van HL7 FHIR profielen voor Nederland. Bert Kabbes - HL7 Nederland Alexander Henket - HL7 Nederland

HL7 FHIR-NL. Validatie, publicatie en beheer van HL7 FHIR profielen voor Nederland. Bert Kabbes - HL7 Nederland Alexander Henket - HL7 Nederland HL7 FHIR-NL Validatie, publicatie en beheer van HL7 FHIR profielen voor Nederland VWS Meet Up! 26 juni 2017 Bert Kabbes - HL7 Nederland Alexander Henket - HL7 Nederland 1 28-6-2017 Presentatie Deel 1 :

Nadere informatie

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron Standaardisatie van Informatie Programma Michiel Sprenger, Nictiz & TU Eindhoven 30 oktober 2015, MIC2015 Thema Eenduidige en eenmalige registratie Meervoudig gebruik Registratie aan de bron Programma

Nadere informatie

Het Burger Service Number in HL7v3 berichten

Het Burger Service Number in HL7v3 berichten Het Burger Service Number in HL7v3 berichten René Spronk Co-voorzitter TC Infrastructure Management Stichting HL7 Nederland Message Flow Lab V2 ADT Update SBV-Z Rad GBZ V2 ADT Update V3 BSN Query V3 BSN

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

IH HL7v3 Berichtwrappers

IH HL7v3 Berichtwrappers IH HL7v3 Berichtwrappers Datum: 15 November 2013 Publicatie: AORTA 2013 (V6.12.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 7 1.1 Doel en scope... 7 1.2 Doelgroep voor dit document... 7 1.3 Documenthistorie... 7

Nadere informatie

eoverdracht en Generieke Overdrachtsgegevens

eoverdracht en Generieke Overdrachtsgegevens eoverdracht en Generieke Overdrachtsgegevens Congres Architectuur in de zorg Erna Vreeke Adviseur ecare, V&VN, Nictiz Irene van Duijvendijk MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie, Nictiz 26-06-2014 Irene van

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Portavita HL7 RIM database

Portavita HL7 RIM database Portavita HL7 RIM database HL7 applicatie-architectuur SIG 29 januari 2008 Ir. Yeb Havinga http://www.portavita.nl/ - 1 - Inhoudsopgave 1) Achtergrond en motivatie 2) NEDSS 3) Antistolling, CVA en Diabetes

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

openelectronic Health Record

openelectronic Health Record openehr openelectronic Health Record Kwaliteitsverbetering door standaardisatie Martin van der Meer woensdag 17 november 2010 1 Agenda Huidige stand van zaken? Wat moet er gebeuren? openehr architectuur

Nadere informatie

Infrastructuur documentuitwisseling zorginstellingen

Infrastructuur documentuitwisseling zorginstellingen Infrastructuur documentuitwisseling zorginstellingen Auteur: Marc de Graauw Versie: 5, 9 mei 2016 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Web Services... 3 2.1 Gebruikte standaarden... 3 2.2 ProvideDocument...

Nadere informatie

Diabeteszorg en noodzaak van standaardisatie voor data uitwisseling. Henk Bilo Symposium Clinical data Ware House 11 december 2013

Diabeteszorg en noodzaak van standaardisatie voor data uitwisseling. Henk Bilo Symposium Clinical data Ware House 11 december 2013 Diabeteszorg en noodzaak van standaardisatie voor data uitwisseling Henk Bilo Symposium Clinical data Ware House 11 december 2013 Volgordelijkheid - 1 Vaststellen, welke gegevens essentieel zijn voor het

Nadere informatie

Als apparaten al niet met elkaar willen praten. Ad van Berlo Smart Homes a.vberlo@smart-homes.nl

Als apparaten al niet met elkaar willen praten. Ad van Berlo Smart Homes a.vberlo@smart-homes.nl Als apparaten al niet met elkaar willen praten Ad van Berlo a.vberlo@smart-homes.nl Ontwikkelingen in installaties 1900 1955 1955 1980 1980 2005 2005-2011 Elektra Water Gas Riool Rookkanaal Telefoon TV

Nadere informatie

Programma GTS TOESTEMMING VOOR UITWISSELING GEZONDHEIDSGEGEVENS DOOR DE PATIËNT. Drachten, presentatie GERRIT-podium 19 okt 2017.

Programma GTS TOESTEMMING VOOR UITWISSELING GEZONDHEIDSGEGEVENS DOOR DE PATIËNT. Drachten, presentatie GERRIT-podium 19 okt 2017. Programma GTS TOESTEMMING VOOR UITWISSELING GEZONDHEIDSGEGEVENS DOOR DE PATIËNT Drachten, presentatie GERRIT-podium 19 okt 2017 Wim Hodes Inhoud Achtergrond en start GTS Organisatie en aanpak Globaal ontwerp

Nadere informatie

Uw partner voor uitwisseling van medische data.

Uw partner voor uitwisseling van medische data. Uw partner voor uitwisseling van medische data. Wie is Meddex? Het ondersteunen van veilige uitwisseling van patiëntdata is het hart van onze dienstverlening. Meddex maakt patiëntdata leesbaar uit alle

Nadere informatie

Zorginformatie op basis van emeasure

Zorginformatie op basis van emeasure Zorginformatie op basis van emeasure Introductie en uitleg over de inzet van emeasure voor zorginformatie 1 4-11-2015 Versie 0.7 d.d. 6 oktober 2015 Johan Groen & Anneke Goossen Inhoud Even voorstellen

Nadere informatie

Versnellingsprojecten Deelproject ParkinsonInzicht

Versnellingsprojecten Deelproject ParkinsonInzicht Versnellingsprojecten Deelproject ParkinsonInzicht Implementatiehandleiding ParkinsonInzicht Mei 2017 Versie 0.1 CONCEPT Documenthistorie Versie Datum Omschrijving 0.1 CONCEPT 23 mei 2017 Initiële versie

Nadere informatie

Perinataal SchakelPunt

Perinataal SchakelPunt Perinataal SchakelPunt Versie: 0.3 Perinataal SchakelPunt Huidige situatie en achtergrond Bij de zorgverlening rond de zwangerschap zijn veel verschillende professionals betrokken en vindt er regelmatig

Nadere informatie

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl

SOA Security. en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008. Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl SOA Security en de rol van de auditor... ISACA Roundtable 2 juni 2008 Arthur Donkers, 1Secure BV arthur@1secure.nl 1 SOA Web 2.0, web services en service oriented architecture (SOA) is tegenwoordig de

Nadere informatie

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding LSP Connect Viewer Gebruikershandleiding 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of

Nadere informatie

NICTIZ cursus met HL7 V3: van zorginhoud naar D-MIM

NICTIZ cursus met HL7 V3: van zorginhoud naar D-MIM 1 NICTIZ cursus met HL7 V3: van zorginhoud naar D-MIM Dr William Goossen, Acquest Leidschendam 21 januari 2003 2 Positionering D-MIM s Conceptueel domein Implementatie domein Zorgpaden Interactietabellen

Nadere informatie

FEITEN EN FICTIES INZAKE KETENZORG IN EEN REGIO TWEE CASUSSEN VAN KETENLOGISTIEKE PROJECTEN

FEITEN EN FICTIES INZAKE KETENZORG IN EEN REGIO TWEE CASUSSEN VAN KETENLOGISTIEKE PROJECTEN FEITEN EN FICTIES INZAKE KETENZORG IN EEN REGIO TWEE CASUSSEN VAN KETENLOGISTIEKE PROJECTEN Ginette den Boer Regiomanager Extramurale Zorg E-mail: g.den.boer@pietervanforeest.nl Agenda Ketenzorg als rode

Nadere informatie

De nieuwe TC EHR. Nationaal HL7 Standaardisatiecongres 9 december 2010. Anneke Goossen, co-chair EHR TC. Stichting HL7 Nederland

De nieuwe TC EHR. Nationaal HL7 Standaardisatiecongres 9 december 2010. Anneke Goossen, co-chair EHR TC. Stichting HL7 Nederland De nieuwe TC EHR Nationaal HL7 Standaardisatiecongres 9 december 2010 Anneke Goossen, co-chair EHR TC Stichting HL7 Nederland Inhoud Aanleiding, visie en missie, speerpunten Activiteiten in 2011 Het EHR-S

Nadere informatie

HL7. Standaard Mobiel. Ringholm. Learn * Share * Connect

HL7. Standaard Mobiel. Ringholm. Learn * Share * Connect HL7 Standaard Mobiel Agenda 1. Rise of the API 2. HL7 FHIR a healthcare API 3. IHE profiles for mobile 4. Demo 2 HL7 Rise of the API Your Mobile device becomes the Big Aggregator of data and functionality

Nadere informatie

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns

Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Interview M. Tan 9 November 2007 By R.J.A. Ariëns Mijn onderzoek gaat vooral over in hoeverre HL7 zijn doelstellingen heeft bereikt en wat de huidige problemen precies zijn. NICTIZ speelt natuurlijk een

Nadere informatie

Patiëntportalen en PGD s

Patiëntportalen en PGD s Patiëntportalen en PGD s Vincent van Pelt Congres Architectuur in de Zorg 18-06-2015 PGD architectuurmodellen (work in progress!) Aanleiding Afstemmen partijen - NPCF, Zelfzorg Ondersteund (ZO!), Nictiz

Nadere informatie

HL7v3 IH Verwijsindex

HL7v3 IH Verwijsindex HL7v3 IH Verwijsindex Datum: 15 januari 2016 Publicatie: AORTA 2015 (V6.12.15.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 7 1.1 Doel en scope... 7 1.2 Doelgroep voor dit document... 7 1.3 Documenthistorie... 7 1.4

Nadere informatie

Gestructureerd registreren

Gestructureerd registreren Gestructureerd registreren Workshop Health One Day 2015 Nicolas Delvaux Huisarts Lissewege, Onderzoeker ACHG Wat moet een modern EMD kunnen? Wat is een EMD? p Kern: n Bewaarplaats voor patiëntengegevens

Nadere informatie

Programma van eisen Jeugdgezondheidszorg

Programma van eisen Jeugdgezondheidszorg Programma van eisen Jeugdgezondheidszorg JGZ v61232 Datum: 13 november 2013 Versie: 6.12.3.2 Referentie: [PvE JGZ] Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert.

Nadere informatie

Congres Architectuur in de Zorg

Congres Architectuur in de Zorg Congres Architectuur in de Zorg De architect, de coach voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 21 juni 2012 Men neme een architect... coach voor een goed zorgsysteem 2 Men neme een architect... coach voor

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

Generieke Overdracht Gegevens

Generieke Overdracht Gegevens Generieke Overdracht Gegevens Congres Architectuur in de zorg, 20-06-2013 Jan Hazelzet Vice-Director Strategy, Policy&Accountability IT, Erasmus MC Ernst de Bel Programmabureau Beter 2.0 UMC St. Radboud

Nadere informatie

Op weg naar uniformiteit

Op weg naar uniformiteit Op weg naar uniformiteit Data extractie Parelsnoer Data extractie DSCA Centraal ZIS/EPD DWH DBC / DOT Zorg applicatie Data extractie Kindergeneeskunde Data extractie voor MIS CTMS Rapportages HRM systeem

Nadere informatie

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD LSP en apotheken: uitdagingen en kansen Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD Doel van deze bijeenkomst Uitgangspunt: Elektronisch Medicatie Dossier binnen AORTA Open gedachtewisseling

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Nationaal Platform Data Model

Nationaal Platform Data Model Nationaal Platform Data Model Den Haag, 9 oktober 2013 WCO Data Model Componenten Weergave in eerdere versies WCO Data Model XML Schema s / berichten Andere leeswijzers, Richtlijnen enz. Bericht Implementatie

Nadere informatie

Vergelijking zorgcommunicatie Estland en Nederland

Vergelijking zorgcommunicatie Estland en Nederland 7 Han Tanis Arno Timmermans Vergelijking zorgcommunicatie Estland en Nederland ir. drs. J.E.P. (Han) Tanis, directeur Vecozo drs. A.E. (Arno) Timmermans, voorzitter raad van bestuur Westfriesgasthuis Digitale

Nadere informatie

Base24 database suite

Base24 database suite Base24 database suite Introductie De Base24 database suite is een zeer geavanceerde database oplossing die ontworpen is voor de management, opslag, inzage en uitwisseling van medische informatie zoals

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

INTEGRATIE ZORG & ONDERZOEK

INTEGRATIE ZORG & ONDERZOEK INTEGRATIE ZORG & ONDERZOEK Congres Architectuur in de Zorg 23 juni 2011 Maurits Ros: Managing director Parelsnoer initiatief Programma directeur EPD AMC Michael van der Zel: Healthcare information systems

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Responsive web applicaties op Oracle

Responsive web applicaties op Oracle APEX Responsive web applicaties op Oracle Spreker(s) : Datum : E-mail : Arian Macleane & Jacob Beeuwkes 06-06-2013 info@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline Trends APEX intro APEX

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

HL7v3-implementatiehandleiding huisartswaarneemgegevens

HL7v3-implementatiehandleiding huisartswaarneemgegevens HL7v3-implementatiehandleiding huisartswaarneemgegevens AORTA 2012 Datum: 3 mei 2013 Versie: 6.10.0.1 Referentie: [HL7v3 IH Hwg] Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Bas van Poppel isoft. Stichting HL7 Nederland

Bas van Poppel isoft. Stichting HL7 Nederland Medicatie Overdracht binnen Ziekenhuizen Bas van Poppel isoft Stichting HL7 Nederland Domeinen Community Pharmacy Huisarts-Stadsapotheek; Recept, Aflevering Hospital Pharmacy Poliklinische Setting Klinische

Nadere informatie

Ontwerp Versturen Patiëntgegevens

Ontwerp Versturen Patiëntgegevens Ontwerp Versturen Patiëntgegevens Datum: 15 Mei 2017 Publicatie: AORTA 2017 (V8.0.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doel en scope... 4 1.2 Doelgroep voor dit document... 4 1.3 Documenthistorie...

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 1 Sushma Gangaram Panday Regio Manager Bart Molenaar Product Manager Medicatiedomein 2 Agenda Over VZVZ Het LSP Beveiliging

Nadere informatie

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013

Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier. Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Doe meer met het Elektronisch Medisch Dossier Dr. Filip Veldeman Microsoft Innovation Center Vlaanderen 21 februari 2013 Even voorstellen Geneesheer master ICT Innovatie (terra nova) in healthcare, sinds

Nadere informatie

Specificatie en Implementatie

Specificatie en Implementatie Specificatie en Implementatie van de Generieke Overdrachtsgegevens Sjaak Gondelach UMC Utrecht 14 november 2014 Wie ben ik Sjaak Gondelach UMC Utrecht Informatie architect Lid Kernteam Reg.a.d.Bron Welk

Nadere informatie

HL7v3-domeinspecificatie Primary Care

HL7v3-domeinspecificatie Primary Care HL7v3-domeinspecificatie Primary Care 1 Datum: 23 december 2014 Versie: 6.10.0.1 Referentie: [HL7v3 DS Primary Care] 2 Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert.

Nadere informatie

Het medicatieoverzicht in de context van het Elektronisch Medicatie Dossier. Tom de Jong Product Manager implementatie EMD

Het medicatieoverzicht in de context van het Elektronisch Medicatie Dossier. Tom de Jong Product Manager implementatie EMD Het medicatieoverzicht in de context van het Elektronisch Medicatie Dossier. Tom de Jong Product Manager implementatie EMD Inhoud 1. Wat is het Elektronisch Medicatie Dossier? 2. Wat is het (actueel) medicatieoverzicht?

Nadere informatie

Elektronisch Medicatie Dossier o.b.v.. HL7 versie 3 - statusupdate -

Elektronisch Medicatie Dossier o.b.v.. HL7 versie 3 - statusupdate - Elektronisch Medicatie Dossier o.b.v.. HL7 versie 3 - statusupdate - Tom de Jong Nova Pro Consultancy 2 3 Verpleeghuizen, GGZ instellingen, etc. Medicatiegegevens in de zorgketen Interne apotheek Derde

Nadere informatie

Exercise assistant on-line

Exercise assistant on-line Exercise assistant on-line Onderwerpen - Introductie Exercise Assistant - On-line volgens MVC principe - Problemen bij MVC principe - Mogelijke oplossing - Richtingen onderzoek - Mogelijkheid tot meedoen

Nadere informatie

eoverdracht en Generieke Overdrachtsgegevens IHE congres Fred Smeele Programmamanager Nictiz/NFU

eoverdracht en Generieke Overdrachtsgegevens IHE congres Fred Smeele Programmamanager Nictiz/NFU eoverdracht en Generieke Overdrachtsgegevens IHE congres Fred Smeele Programmamanager Nictiz/NFU 14-11-2014 Fred Smeele Programmamanager Registratie aan de Bron (Nictiz/NFU) Opleiding : Fysicus, daarna

Nadere informatie

Een business case voor de implementatie van SNOMED CT. Dr. Ir. Ronald Cornet Dr. Nicolette de Keizer Klinische Informatiekunde AMC

Een business case voor de implementatie van SNOMED CT. Dr. Ir. Ronald Cornet Dr. Nicolette de Keizer Klinische Informatiekunde AMC Een business case voor de implementatie van SNOMED CT Dr. Ir. Ronald Cornet Dr. Nicolette de Keizer Klinische Informatiekunde AMC Stelling 1 Ik vind dat zorgverleners te veel tijd kwijt zijn aan administratie

Nadere informatie