DEEL I JAARVERSLAG... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL I JAARVERSLAG... 5"

Transcriptie

1

2 INHOUD DEEL I JAARVERSLAG... 5 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1. ONTWIKKELINGEN BINNEN DE OMROEP... 9 a) Personeel... 9 b) Beloningsbeleid c) Leerwerkbedrijf d) Maatschappelijk verantwoord ondernemen e) Distributie f) PR & promotie g) Faciliteiten h) Huisvesting i) Kansen en risico s j) Regionale samenwerking: ED en OB k) Regionale samenwerking: Andere lokale omroepen l) Overige belangrijke ontwikkelingen Studio040 Jaarverslag 2013 (St. Omroep Eindhoven)

3 HOOFDSTUK 2. PROGRAMMA S a) Televisie: Dagelijks nieuws b) Overige programma s c) Vaste overige programma s d) Incidentele programma s, evenementen en projecten e) Internet f) Radio: Glow FM g) Radio: Studio HOOFDSTUK 3. VERSLAG VAN HET BESTUUR a) Samenstelling b) Vergaderingen c) Aanvraag nieuwe licentie HOOFDSTUK 4. VERSLAG VAN HET PBO a) Activiteiten van het PBO b) Samenstelling HOOFDSTUK 5. FINANCIEEL VERSLAG a) Winst en verliesrekening b) Eenmalige vrijval investeringssubsidie c) Meerjarenbegroting d) Administratieve organisatie & interne beheersing DEEL II JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN KASSTROOMOVERZICHT OVER TOELICHTING OP DE JAARREKENING TOELICHTING OP DE BALANS TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN ONDERTEKENING DOOR DE BESTUURDERS DEEL III OVERIGE GEGEVENS STATUTAIRE EXPLOITATIEBESTEMMING CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Jaarverslag 2013 Studio040 (St. Omroep Eindhoven) 3

4 4 Studio040 Jaarverslag 2013 (St. Omroep Eindhoven)

5 DEEL I JAARVERSLAG Jaarverslag 2013 Studio040 (St. Omroep Eindhoven) 5

6 6 Studio040 Jaarverslag 2013 (St. Omroep Eindhoven)

7 INLEIDING Het jaar 2013 was voor Studio040 (Stichting Omroep Eindhoven e.o.) opnieuw een belangrijk jaar. Gedurende dit jaar zou blijken op welke manier duidelijk zou worden of de omroep opnieuw voor een periode van vijf jaar een zendvergunning zou krijgen en hoe de gemeente Eindhoven zou omgaan met de publieke financiering gedurende die periode. Tegelijkertijd was 2013 het jaar waarin de omroep uit de pioniersfase kwam, na het evaluatiejaar Zowel organisatorisch als financieel is de omroep in de loop van het jaar klaargemaakt voor de toekomst. Directie, bestuur en programmabeleidbepalend orgaan zetten in dit jaarverslag de belangrijkste ontwikkelingen gedurende het jaar op een rijtje. Daarbij leggen zij verantwoording af voor de manier waarop Studio040 is omgegaan met haar rol als publieke omroep en als maatschappelijke organisatie en met de beschikbare (publieke) middelen. Eindhoven, april 2014 Jaarverslag 2013 Studio040 (St. Omroep Eindhoven) 7

8 8 Studio040 Jaarverslag 2013 (St. Omroep Eindhoven)

9 HOOFDSTUK 1. ONTWIKKELINGEN BINNEN DE OMROEP De organisatie heeft gedurende 2013 een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Na de pioniersjaren 2010, 2011 en 2012 dringt het tot iedereen door dat inmiddels een belangrijk fundament is gelegd voor een omroep die bestaansrecht voor de langere termijn heeft. Daarom wordt hard gewerkt aan de transitie van de omroep: van een projectorganisatie naar een structureel functionerende omroeporganisatie. A) PERSONEEL Voor een belangrijk deel werkt Studio040 nog met dezelfde programmamakers als bij het begin van de professionalisering in Deze medewerkers, die zeer fanatiek hebben bijgedragen aan de opbouw van de omroep in de pioniersfase, maken dit jaar de overstap van een tijdelijke aanstelling naar een permanent dienstverband. Het harde werken in de pioniersfase eist ook zijn tol: voor het eerst is sprake van langdurig verzuim. Op basis van begeleiding en verbeteringen in het werkklimaat is dit probleem aangepakt. Voor de salarisadministratie is de omroep overgestapt van het vaste administratiekantoor naar een gespecialiseerd bedrijf, waardoor een betere administratie van verlofuren mogelijk wordt. Gedurende het jaar 2013 zijn bij de omroep gemiddeld 6,0 FTE in dienst. Twee freelancers die relatief veel werkzaamheden voor de omroep verrichten, hebben halverwege het jaar een aanstelling voor bepaalde tijd gekregen. Jaarverslag 2013 Studio040 (St. Omroep Eindhoven) 9

10 B) BELONINGSBELEID Met het oog op de crisis, de opstartfase van de organisatie en de maatschappelijke rol van de omroep is sprake van een zeer gematigd beloningsbeleid. De salarissen liggen voor alle functies lager dan de beloningen voor vergelijkbare functies in de omroep-cao, die geldt voor de landelijke en provinciale publieke omroepen. In 2013 hebben alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst het zelfde salaris gehouden. Als gevolg van de plek die Studio040 inneemt in het medialandschap bestaat de kans dat medewerkers doorstromen naar grotere mediabedrijven. Dit kan gezien worden als risico anderzijds is dit ook een gezond onderdeel van het carrièreperspectief van de medewerkers. Als medewerkers doorstromen, is dat een compliment voor Studio040 en maakt het de omroep aantrekkelijker voor nieuw talent. C) LEERWERKBEDRIJF Studio040 werkt structureel met stagiairs en is daarom erkend als leerwerkbedrijf. Doorgaans begeleidt de omroep per periode één student van een school voor journalistiek (meestal van de Fontys-opleiding in Tilburg), en drie of vier studenten van een audiovisuele opleiding (in veel gevallen van het SintLucas in Eindhoven). De journalistieke stagiairs worden begeleid door de professionele journalisten in het team van Studio040. Afhankelijk van de ervaring en ontwikkeling van de student, draait hij/zij intensief mee in de het redactieproces van de omroep. De av-stagiairs worden begeleid door een vaste begeleider die de studenten zeer intensief coacht op het gebied van camerawerk (ENG) en montage. Deze stagiairs kunnen daardoor intensief meewerken in het dagelijkse productieproces en zo een forse dosis praktijkervaring opdoen. D) MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Als publieke omroep hechten we bij Studio040 veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen voor zover dat in een kleine organisatie als de onze in de praktijk haalbaar is. De belangrijkste maatschappelijke rol die we dagelijks uitdragen, is de aandacht die we schenken aan talloze maatschappelijke organisaties in de stad. Zowel in de nieuwsuitzendingen, in berichten op de website als in een specifiek programma zoals Mensenwerk laten we zien wat er gedaan wordt op sociaal en maatschappelijk gebied. De samenstelling van het personeelsbestand is op dit moment onvoldoende een afspiegeling van de samenleving. Met name etnische minderheden zijn op dit moment niet vertegenwoordigd. Bij de groei van het medewerkersbestand is vooral sprake geweest van doorstroming: Vrijwilligerswerk -> freelance-werkzaamheden -> arbeidsovereenkomst Stage -> freelance-werkzaamheden -> arbeidsovereenkomst Met name voor journalistieke werkzaamheden hebben zich de afgelopen jaren geen vrijwilligers en stagiairs aangemeld afkomstig uit etnische minderheden. In de toekomst willen we hier meer aandacht aan besteden, hoewel we geen voorstander zijn van selectie op basis van etnische achtergrond door middel van een te nadrukkelijk voorkeursbeleid. De verhouding tussen mannen en vrouwen binnen het personeelsbestand is gezond. Op de werkvloer zijn even veel mannen als vrouwen werkzaam. 10 Studio040 Jaarverslag 2013 (St. Omroep Eindhoven)

11 Binnen de vrijwilligersorganisatie is het beeld omgekeerd: Hier is juist sprake van een sterk overwicht van mannen terwijl de etnische samenstelling van het vrijwilligersbestand beter gespreid is. Dat de situatie hier afwijkt, heeft mede te maken met het feit dat veel vrijwilligers een technische achtergrond hebben, hetzij als echte techneut, danwel als diskjockey die zelfstandig de techniek voor een radioprogramma verzorgt. Bij vrijwilligers geldt dat iedereen die geschikt is voor werkzaamheden waaraan wij behoefte hebben, welkom is binnen onze organisatie. E) DISTRIBUTIE Distributie is een cruciale factor in het succes van de omroep. Daarom is het al een jarenlange frustratie dat zich al jarenlang buiten onze eigen invloedssfeer problemen voordoen in de distributie van onze zenders. Met name voor televisie is dit een negatieve factor. De gemeente Eindhoven profileert zich graag als vooruitstrevende stad met een innovatief glasvezelnetwerk maar staat daarbij toe dat providers toetreden die weigeren de programma s van haar eigen publieke lokale omroep door te geven. Per 1 januari is de Mediawet gewijzigd waardoor providers verplicht zijn lokale omroepen door te geven. Dit wordt echter nog niet door alle providers nageleefd. Studio040 vindt dit in een innovatieve stad die flink investeert in de uitrol van glasvezel volstrekt onacceptabel. De volgende providers voldoen nog niet aan de wettelijke doorgifteplicht: XS4All Tele2 Diverse aanbieders van interactieve televisie via ADSL (onder meer KPN, Telfort) Doorgifte van Studio040 via Digitenne is wettelijk niet mogelijk. Verspreiding via de satelliet is om financiële redenen niet haalbaar. Het maximale bereik van Studio040 wordt hierdoor met zo n 10% verlaagd. Jaarverslag 2013 Studio040 (St. Omroep Eindhoven) 11

12 Gelukkig is eind 2013 overeenstemming bereikt met KPN over de doorgifte van Studio040 via de glasvezel. De programma s van Studio040 zijn daardoor inmiddels te ontvangen op het overgrote deel van de ontvangers in Eindhoven en Geldrop-Mierlo en daarnaast bij een toenemend aantal inwoners van andere gemeenten in Zuidoost Brabant. De volgende providers geven de programma s nu door: UPC KPN (per januari 2014) ON OnsBrabantnet Telfort Glasvezel Vodafone Enkele kleine glasvezelaanbieders Een ander probleem is de vindbaarheid van Studio040. Providers die Studio040 doorgeven, zijn vrij in het bepalen van het kanaalnummer waarop de zender te zien is. UPC hanteert een laag kanaalnummer (31), de andere providers gebruiken zeer hoge nummers van drie of vier cijfers. Uit het kijkonderzoek van de gemeente Eindhoven blijkt dat dit met name bij televisie leidt tot een significant lager kijkcijfer bij glasvezelabonnees. Bereik Studio040 Bij abonnees UPC Bij abonnees glasvezel Studio040 TV 44% 37% Studio040 Radio 12% 13% Glow FM Radio 7% 6% 10% 13% Gecombineerd bereik 49% 43% F) PR & PROMOTIE Voor het stimuleren van hogere kijkcijfers doet Studio040 het nodige aan PR en promotie. Dat gebeurt zowel via de eigen media als extern. Op de eigen media zijn veel mogelijkheden om kijkers en luisteraars te informeren over bijzondere programma s. In toenemende mate doen we dit crossmediaal: Op de radio reclame maken voor onze televisieprogramma s en omgekeerd. Regelmatig brengt Studio040 persberichten uit over speciale uitzendingen. Met name het huis-aanhuisblad Groot-Eindhoven besteedt hier regelmatig aandacht aan. Alle persberichten van Studio040 zijn ook te zien op onze eigen website. Voor onze promotie is ook zichtbaarheid erg belangrijk. We besteden daarom veel aandacht aan het gebruik van ons logo op de omroepauto s, de plopkappen van de cameraploegen en de aankleding van mensen en apparatuur bij locatie-uitzendingen. Aan de reacties vanuit het publiek merken we dat deze zichtbaarheid een gunstig effect heeft. Binnen de huidige begroting van Studio040 is het nauwelijks mogelijk geld uit te geven aan externe reclame terwijl we heel goed beseffen dat de waarde daarvan groot zou zijn. 12 Studio040 Jaarverslag 2013 (St. Omroep Eindhoven)

13 G) FACILITEITEN Voor de dagelijkse productie van nieuwsitems en andere programma s beschikt Studio040 over moderne apparatuur op semi-professioneel niveau. Het gaat daarbij om ENG-camera s, montagesets, geluidsapparatuur en verlichting. Voor bijzondere programma s zoals meercameraregistraties en live-uitzendingen moet apparatuur worden ingehuurd. Voor de radiozenders Studio040 en Glow FM beschikt de organisatie over twee radiostudio s. Eén is eigendom van Stichting Omroep Eindhoven e.o., de andere is van Stichting Lokale Omroep Geldrop- Mierlo. Voor locatie-uitzendingen wordt apparatuur ingehuurd. De omroep heeft de beschikking over drie auto s. Deze worden gehuurd bij een autobedrijf waarmee Studio040 een wederzijdse relatie heeft. Dit bedrijf koopt structureel reclamezendtijd in bij de omroep. H) HUISVESTING Op dit moment is Studio040 gevestigd in een voormalig schoolgebouw aan de rand van industriegebied De Kade in Tongelre. Dit is een oud pand, waar voorheen diverse maatschappelijke organisaties gehuisvest waren. Inmiddels staat het pand voor een groot deel leeg. De behoefte neemt toe te verhuizen naar een ander pand. Als publieke omroep wil Studio040 goed zichtbaar, toegankelijk en transparant zijn. Bovendien zijn de behoeften van de omroep flink gewijzigd als gevolg van de professionalisering sinds Bij de zoektocht naar een ander pand let de omroep op zaken als: bereikbaarheid, zichtbaarheid vanaf de openbare weg, aanwezigheid van partners en de mogelijkheden om binnen het pand opnamen te maken, ook met publiek. De aanwezigheid van een horecapartner zou hiervoor een pré zijn. Jaarverslag 2013 Studio040 (St. Omroep Eindhoven) 13

14 I) KANSEN EN RISICO S Voor de continuïteit van de stichting zijn directie en bestuur alert op alle mogelijke kansen en risico s. Er zijn geen risico s die het voortbestaan van de omroep direct in gevaar kunnen brengen. Wel bestaan er relevante risico s die van invloed kunnen zijn op de toekomst van de omroep. Techniek De omroep is gehuisvest in een oud pand in een wijk waar relatief veel vernieuwingsprojecten worden uitgevoerd. Hierdoor heeft de omroep vaker dan gemiddeld te maken met stroomuitval. Voor televisie wordt in het voorjaar gestart met playout via een externe partij waardoor een stroomuitval niet meer de uitzending kan dwarsbomen. Alleen het productieproces kan verstoort en vertraagd worden door stroomuitval. Voor de radio is de verbinding naar de zenders volledig draadloos gemaakt. De basisprogrammering en deze draadloze verbinding kunnen anderhalf uur functioneren op onze noodstroomvoorziening. Personeel Studio040 werkt met een klein team. Op dagbasis is daardoor regelmatig sprake van een krappe bezetting. Uitstroom van ervaren krachten is een risico: de arbeidsvoorwaarden zijn elders gunstiger en daarnaast zullen ambitieuze programmamakers altijd proberen door te stromen naar grotere omroepen. De huidige arbeidsmarkt maakt dit risico beheersbaar, er zijn op dit moment veel werkloze programmamakers met een goede opleiding. Wel hoort bij doorstroming altijd een fase van inwerken en opleiden. Nieuwe programmamakers zijn niet direct gewend aan de systemen, het format en de combinatie van werkzaamheden op de crossmediale nieuwsredactie. De werkdruk binnen het kleine team kan ook een risico op ziekteverzuim inhouden. Afgezien van het langdurig verzuim van een medewerker in het eerste kwartaal van 2013 is het ziekteverzuim bij Studio040 laag, de inzet hoog maar ook de aandacht voor deze problematiek groot. Dit biedt goede kansen dreigende problemen snel aan te pakken. Een verzuimverzekering is niet zinvol met het oog op dit risico: de kosten van een verzekering zijn ongeveer even hoog als de salariskosten van 1 FTE en wegen dus niet op tegen het af te dekken risico. 14 Studio040 Jaarverslag 2013 (St. Omroep Eindhoven)

15 Medialandschap Drastische wijzigingen in het medialandschap kunnen grote gevolgen hebben op de rol die Studio040 kan spelen. Op dit moment is er een goede balans tussen de grote mediapartijen in de regio Eindhoven waardoor Studio040 aanwijsbaar toegevoegde waarde heeft. Verderop in dit hoofdstuk bespreken we de mogelijke vorming van een regionaal mediacentrum. De oprichting van zo n centrum biedt duidelijke kansen maar kan ook bedreigend zijn, indien Studio040 er niet in participeert. Indien de schaalvergroting in de regionale journalistiek leidt tot geografische schalvergroting (grotere editiegebieden voor bijvoorbeeld het Eindhovens Dagblad) dan kan deze ontwikkeling zelfs duidelijke nieuwe kansen scheppen voor Studio040. Mediaconsumptie De manier waarop het publiek nieuws consumeert, verandert snel. Nog maar een paar jaar geleden was Teletekst de snelste nieuwsbronnen, en was een kabelkrant een populair en toegankelijk medium. Inmiddels zijn die platformen nauwelijks meer relevant. Televisie en internet domineren de mediaconsumptie. De manier van televisiekijken verandert daarbij wel, met name bij jongeren. Studio040 speelt op deze ontwikkeling in door over te schakelen op flexibele deadlines (video s op ieder moment van de dag uitbrengen), verschuiving van aandacht en mankracht naar internet en de ontwikkeling van eigen apps voor Android en iphone/ipad. Commerciële inkomsten Studio040 is nauwelijks kwetsbaar als het gaat om de verkoop van reclamezendtijd want dat maakt slechts een klein deel uit van de totale begroting. Er zijn daarentegen vooral goede kansen om de omzet in reclame te laten groeien. De productie van programma s die mede betaald worden door derden, vormen een grotere post op de begroting. We zien geen tekenen dat dit marktsegment onder druk zou staan. Organisaties zien de programma s die wij maken als een aantrekkelijke manier om met het publiek te kunnen communiceren. Voor de verdere groei van de organisatie willen we dit segment verder uitbouwen; of dit werkelijk lukt, is wel een onzekere factor. Publieke financiering De publieke financiering loopt betrekkelijk weinig risico. Begin 2014 heeft de gemeente Eindhoven ingestemd met het door Studio040 ingediende scenario voor de komende vijf jaar en heeft het College van B&W opdracht gegeven de hiervoor benodigde financiering op te nemen in de meerjarenbegroting. J) REGIONALE SAMENWERKING: ED EN OB De regionale journalistiek staat op zijn grondvesten te schudden. Vrijwel alle segmenten van de regiojournalistiek zijn aan grote veranderingen onderhevig. Voor Studio040 biedt dit gelukkig vooral kansen en mogelijkheden. Als publieke omroep vinden we het belangrijk de huidige ontwikkelingen goed te volgen, en eventuele keuzes vooral af te laten hangen van het belang voor het publiek in ons werkgebied. Jaarverslag 2013 Studio040 (St. Omroep Eindhoven) 15

16 Gedrukte media verliezen in hoog tempo hun bereik. Met name het aantal betaalde abonnementen loopt structureel terug. Bijvoorbeeld het Eindhovens Dagblad verliest al jarenlang 5% van haar abonnees per jaar. Dit zorgt voor een structureel onzekere toekomst voor de krant en onzekerheid over de houding van aandeelhouders ten opzichte van het toekomstige businessmodel. Om deze reden oriënteert het ED zich nadrukkelijk op nieuwe journalistieke modellen. Ook de (publieke) omroep heeft zo zijn onzekerheden. Bij de landelijke omroep is de afgelopen jaren drastisch gesaneerd. Anno 2014 woedt een hevige discussie over het toekomstige bestuursmodel van de provinciale publieke omroepen. De NPO is voorstander van volledige integratie in het landelijke systeem, de staatssecretaris heeft zich voorlopig uitgesproken voor een afzonderlijke, landelijke organisatie die de provinciale mediataak uitvoert. Vooruitlopend hierop, is de financiering van de provinciale omroepen met ingang van het jaar 2014 overgeheveld naar het Commissariaat voor de Media. Op basis van deze trends zijn Omroep Brabant en de Brabantse kranten van Wegener (Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad en BN-De Stem) al enige tijd in gesprek over vergaande vormen van samenwerking. In Breda wordt een pilotproject gestart voor een gezamenlijke nieuwsdienst, die voor de websites van zowel de krant als de provinciale omroep het snelle nieuws verzorgt: berichten over calamiteiten, hulpdiensten, persberichten en nieuws van persbureaus. Beide redacties blijven daarnaast actief voor hun eigen kernactiviteiten en voor de achtergrondverslaggeving. Studio040 volgt dit project met belangstelling. Als Omroep Brabant en het Eindhovens Dagblad (een deel van) hun journalistieke activiteiten gaan combineren, dan ontstaat een combinatie die zo groot en krachtig is, dat Studio040 daar moeilijk tegenop kan boksen. We willen dan graag onderzoeken op welke wijze we hieraan kunnen meedoen al bestaat de kans dat dit met aanzienlijke kosten gepaard zal gaan. We zouden graag zien dat dit project dan uitgroeit tot een volwaardig Regionaal Mediacentrum, waar ook andere partijen kunnen deelnemen: Studio040, andere professionele lokale zenders, huisaan-huiskranten en actuele websites zoals Dichtbij.nl. Wel vinden we het belangrijk de pluriformiteit van de journalistiek hierbij in het oog te houden. Naar onze mening is een volledig geïntegreerde verslaggeving voor alle deelnemende media om die reden minder wenselijk. Politieke berichtgeving en achtergronden kunne goed door journalisten van meerdere media afzonderlijk geproduceerd worden, ook bij organisaties die deelnemen aan een samenwerkingsverband. Bij vergaande samenwerking tussen Omroep Brabant en de Brabantse kranten van Wegener vinden we het belangrijk, in de gaten te houden dat dit niet leidt tot nodeloze geografische schaalvergroting: het vergroten van de edities waardoor het publiek zich niet meer herkent in de nieuwsselectie. Vooruitlopend op gesprekken over meer samenwerking, neemt Studio040 in 2014 al deel aan een eerste project met Eindhovens Dagblad en Omroep Brabant: Eureka, 100 jaar Philips Research. Op een gezamenlijke website plaatsen de drie media al hun content die betrekking hebben op het 100-jarig bestaan van het NatLab, het voormalig natuurkundig laboratorium van Philips. 16 Studio040 Jaarverslag 2013 (St. Omroep Eindhoven)

17 K) REGIONALE SAMENWERKING: ANDERE LOKALE OMROEPEN Ook binnen onze eigen sector van lokale omroepen is veel in beweging. De afgelopen jaren is zowel bij de OLON als bij een groeiend aantal lokale omroepen het besef doorgedrongen dat het merendeel van de lokale zenders te slecht in staat is een rol van betekenis te spelen. Het beperkte budget en de lage kwaliteit houden elkaar structureel in stand. Het besef is doorgedrongen dat deze vicieuze cirkel alleen doorbroken kan worden door eerst een zichtbare kwaliteitsverbetering te forceren. Schaalvergroting is daarbij onontkoombaar. Het afgelopen jaar is landelijk een maatstaf ontwikkeld voor de minimale vereisten aan lokale omroepen. De OLON en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben deze definitie van het lokaal toereikend media-aanbod vastgelegd in een convenant. De belangrijkste criteria die hierbij zijn vastgelegd, zijn: Dagelijks nieuws op televisie, internet en radio Minimaal 1 professionele journalist in dienst Begroting van minimaal ,= per jaar Studio040 voldoet op dit moment al aan al deze criteria. Ook vanuit de huidige bedrijfsvoering is er geen directe noodzaak tot schaalvergroting. Wel vindt Studio040 het wenselijk de uitzendingen meer te richten op de leefwereld van de inwoners. In het dagelijks leven van de inwoners zijn gemeentegrenzen niet zo relevant. Veel belangrijker zijn de plekken waar zij komen om de wonen, werken, recreëren, sporten, winkelen enzovoort. Deze activiteiten gaan vaak over gemeentegrenzen heen. Een omroep voor het Stedelijk Gebied zou meer inspelen op die leefwereld. Tegelijkertijd zou Studio040 een goede ondersteunende rol kunnen spelen bij de noodzakelijke kwaliteitverbetering van omliggende omroepen. Met name bij de opbouw van dagelijkse televisie komt de ervaring van Studio040 van pas. Jaarverslag 2013 Studio040 (St. Omroep Eindhoven) 17

18 We merken echter dat omroepen in omliggende gemeenten bang zijn overvleugeld te worden en om die reden gesprekken over samenwerking afhouden. Het blijkt vooral tijd te kosten om hierin verandering aan te brengen, en te laten doordringen dat de voordelen van samenwerking altijd groter zijn dan de uitdagingen. Al met al constateren we dat het niet erg hard gaat met de gesprekken over samenwerking, maar dat we desondanks overal voor openstaan. Naar onze mening is dat cruciaal voor het voortbestaan van lokale omroep in kleinere gemeenten, en dat ondersteunen we graag. L) OVERIGE BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN Vernieling omroepauto Begin 2013 speelden diverse problemen rond de verhuizing van woonwagens naar het Orgelplein. Ook Studio040 berichtte hierover. Tijdens het maken van opnamen nabij het kamp is een auto van de omroep kort en klein geslagen, vermoedelijk met een honkbalknuppel. Gelukkig zijn de medewerkers niet persoonlijk lastig gevallen. De omroep heeft aangifte gedaan bij de politie. Een dader is, voor zover bekend, nooit gevonden. Lokale Omroep Award Studio040 heeft opnieuw deelgenomen aan de verkiezing van de beste programma s van lokale omroepen, de Lokale Omroep Awards. Dit leidde tot een award in de categorie Nieuws & actualiteiten voor het Eindhovens Stadsjournaal De jury was uitermate lovend over deze productie: Het jaaroverzicht van Studio040 zit qua vorm, inhoud en tempo erg goed in elkaar. Het programma valt als een puzzel in elkaar waarbij alle onderdelen zoals reportages, muziek, vormgeving en voice-over één kloppend geheel vormen. Vooral de teksten zijn erg goed en duidelijk. Ook de muziek wordt op een sterke manier gebruikt als een soort aparte verhaallijn. Het overzicht heeft een duidelijke visie. Een aantal onderwerpen wordt uitgelicht. En kleiner nieuws wordt in blokken van twee maanden gebracht. Daardoor is het programma niet voorspelbaar en word je als kijker echt meegenomen door het jaar. 18 Studio040 Jaarverslag 2013 (St. Omroep Eindhoven)

19 Aan de verschillende onderwerpen kun je zien dat de redactie een goed geoliede machine is. Het ziet er allemaal erg professioneel uit. Het camerawerk, de montage, er is eigenlijk niets op aan te merken. Het komt weinig voor dat de jury unaniem is in haar mening. De jury heeft dit jaar unaniem het 'stadsjournaal 2012' van Studio040 verkozen tot beste nieuws-en actualiteitenprogramma. Frits Top 50 De Eindhovense stadsglossy Frits stelt ieder jaar een Top 50 samen van de meest invloedrijke mannen en vrouwen in de regio Eindhoven. De directeur-hoofdredacteur van Studio040 kreeg in deze lijst ook een plekje. Jaarverslag 2013 Studio040 (St. Omroep Eindhoven) 19

20 HOOFDSTUK 2. PROGRAMMA S Studio040 maakt op televisie en radio dagelijks een groot aantal programma, zowel op het gebied van nieuws, actualiteiten, evenementen en entertainment. A) TELEVISIE: DAGELIJKS NIEUWS Op televisie zendt Studio040 iedere werkdag een nieuwsuitzending uit. Volgens de prestatieafspraken met de gemeente Eindhoven moet die nieuwsuitzending gemiddeld minimaal 5 minuten per dag zijn, oftewel 25 minuten per week. Op 260 werkdagen levert dit een totale vereiste productie van minuten op. In 2013 maakte Studio040 in werkelijkheid minuten nieuws. Gemiddeld is dit 6:59 minuten per dag, oftewel bijna 35 minuten per week. Over het hele jaar lag de productie vrijwel alle weken ruimschoots boven de norm van 25 minuten. Alleen in de kerstvakantie, met carnaval en tijdens de meivakantie was er zo weinig nieuws in de stad, dat de uitzendingen korter uitvielen. B) OVERIGE PROGRAMMA S Een belangrijke opdracht aan Studio040 is om naast de door de gemeente gefinancierde nieuwsprogramma s ook een aanvullende programmering op te bouwen. Deze programma s komen op diverse manieren tot stand: Coproducties / medefinanciering Vrijwilligers Vrij beschikbare uren van professionals 20 Studio040 Jaarverslag 2013 (St. Omroep Eindhoven)

21 Op deze wijze worden zowel reguliere programma s gemaakt die wekelijks worden uitgezonden, als eenmalige uitzendingen en programma s die in een bepaalde periode worden gemaakt. In totaal levert dit een productie op die vrijwel even groot is als de productie aan nieuws: in totaal minuten in het jaar Anders gezegd: de totale productie van Studio040 op jaarbasis bestaat voor iets meer dan de helft uit nieuws, voor de andere helft uit de overige programma s. De totale televisieproductie van Studio040 in het jaar 2013 bedroeg minuten. C) VASTE OVERIGE PROGRAMMA S De volgende programma s worden op vaste basis uitgezonden: Studio Stadhuis: Tweewekelijks politiek programma in samenwerking met de Griffie van de gemeenteraad. In iedere aflevering wordt een actueel thema behandeld, met een korte introductie, een verslag van het debat in de raadscommissie en interviews met de politieke hoofdrolspelers. Spotlight: Wekelijks interviewprogramma. Michiel Bosgra praat met prominente Eindhovenaren. Ook het maandelijkse interview met de burgemeester is onderdeel van deze reeks. Mensenwerk: Programma dat een kijkje achter de schermen biedt bij maatschappelijke organisaties. Blauw Wit TV: Dit programma werd t/m juni 2013 uitgezonden. Wekelijks programma rond FC Eindhoven en de Jupiler League, met de officiële samenvatting, interviews met spelers en trainer en reacties van supporters. Jaarverslag 2013 Studio040 (St. Omroep Eindhoven) 21

22 D) INCIDENTELE PROGRAMMA S, EVENEMENTEN EN PROJECTEN De volgende programma s werden in 2013 gedurende een korte periode of naar aanleiding van een evenement uitgezonden: Technologie, design en kennis: DDW: Dutch Design Week DTW: Dutch Technology Week 50 jaar Cassettebandje: Reeks naar aanleiding van de uitvinding van de compact cassette door Philips in 1963 Glow 2013: Verslag van de openingsavond van het bekend lichtfestival Opening Philips Museum: Special rond de opening van dit nieuwe museum Robocup 2013: Verslag van het WK Robotvoetbal in Eindhoven Wonder van Eindhoven: special rond het speciale festival in Amsterdam dat geheel in het teken stond van Eindhoven Sport: 100 jaar PSV: Verslag van de festiviteiten op 31 augustus, met beelden van de onthulling van het monument in de Rechtestraat, de grootste taart van Nederland en de opening van het PSV Museum; Marathon Eindhoven: Rechtstreekse crossmediale uitzending vanaf het wedstrijdparcours: tegelijkertijd live televisie en live radio vanaf de Vestdijk 22 Studio040 Jaarverslag 2013 (St. Omroep Eindhoven)

23 Evenementen: Studio Lampegat: Tijdens Carnaval 2013 was iedere dag een uitzending te zien met de leukste onderdelen van het feest, veel sfeer en reacties; Koninginnedag 2013: Studio040 sluit Koninginnedag af met een verslag uit de stad, een sfeerimpressie van zo n 15 minuten met de feesten voor de diverse doelgroepen; Fakkeldefilé 18 september: Live verslag van dit jaarlijkse evenement. Sophie Beer was door de organisatie gevraagd het commentaar (ook) te verzorgen voor het publiek op het plein, zodat dit commentaar nu eindelijk synchroon liep op locatie en op televisie; Intocht Sinterklaas: Verslag Dodenherdenking: Special rond de bevrijding, en beelden van de dodenherdenking bij begraafplaats De Oude Toren Brabant Open Air: Programmareeks in de aanloop naar dit bekende festival dat voor het eerst in Eindhoven plaatsvond Politiek: Raadslid van het Jaar: Interviews met de kandidaten en verslag van de bekendmaking Carnavaleske Raadsvergadering: Uitgebreide samenvatting van dit jaarlijkse evenement Cultuur: Hallo Cultuur!: Verslag van de opening van het culturele seizoen Registratie Opera Carmen door OperaZuid: In samenwerking met het Parktheater en Vitsalis maakte Studio040 een registratie van de voorstelling van de opera Carmen. Deze registratie was rechtstreeks te zien in zeven verzorgingstehuizen, waar in totaal 500 bewoners, familieleden en buurtbewoners de voorstelling bekeken in de sfeer van een echte theatervoorstelling. De registratie is voorjaar 2014 te zien op Studio040 Jaarverslag 2013 Studio040 (St. Omroep Eindhoven) 23

24 Specials: Hallo Heppie Hotel: Special over dit maatschappelijke project in Mierlo Special Arnol Kox: Film over een bekende, excentrieke religieuze Eindhovenaar Een verslag van de première van de film Het Diner bij Tuschunski in Amsterdam, dat ook vertoond werd op het witte doek in Natlab by Plaza Futura, waar dezelfde film óók in première ging E) INTERNET Studio040 bereikt steeds meer mensen via internet. In 2013 zijn opnieuw belangrijke stappen gezet: aparte websites voor Glow FM en Eindhoven News, en nieuwe apps. De vaste basis van de online activiteiten van Studio040 is de website waarop al het nieuws wordt gepubliceerd. Dit gebeurt crossmediaal: de video s en radio-interviews die bij het onderwerp horen, worden bij de nieuwsberichten getoond. Hierdoor zien we dat de website een steeds belangrijker aanvulling wordt op het bereik van onze programma s. Naast de website werden zowel voor Studio040 als Glow FM apps gelanceerd voor zowel iphoneals Android toestellen. Ook de apps richten zich sterk op dezelfde content: nieuwsberichten en filmpjes. Daarnaast zijn de programma s rechtstreeks te ontvangen via de apps. De apps bestaan nog te kort om goede cijfers over het gebruik te kunnen melden. In 2013 ging een mooie partnerschap van start: de integratie van de Engelstalige website Eindhoven News. De redactie van deze site maakt gebruik van de systemen, de kennis en de informatie van onze nieuwsredactie. Natuurlijk is deze site in dezelfde huisstijl als die van Studio Studio040 Jaarverslag 2013 (St. Omroep Eindhoven)

25 Jaarverslag 2013 Studio040 (St. Omroep Eindhoven) 25

26 26 Studio040 Jaarverslag 2013 (St. Omroep Eindhoven)

27 F) RADIO: GLOW FM De radioprogrammering wordt gedeeltelijk gemaakt door de crossmediale nieuwsredactie die ook de televisieprogramma s maakt, en gedeeltelijk door een grote groep vrijwilligers. In het ochtendprogramma zijn nieuwsitems te horen die ook gebruikt worden op de andere radiozender, Studio040. Ook de nieuwsblokken die ieder uur op het halve uur te horen zijn, worden gemaakt door de crossmediale nieuwsredactie. De radiozender die zich volledig richt op Eindhoven is de jongerenzender Glow FM. Deze zender besteedt ook aandacht aan specifieke elementen van de Eindhovense urban subcultuur: muziekstromingen zoals R&B en Hiphop, waar tal van artiesten in deze regio actief zijn. Deze subcultuur is direct gerelateerd aan activiteiten zoals BMX, skateboarden, graffiti, breakdance. Op zondagavond is een speciaal radioprogramma voor deze jeugdcultuur, waarin regelmatig Eindhovense rappers live optreden. Daarnaast is er veel aandacht voor een andere populaire jeugdcultuur: dance. Ook in dit segment zijn regelmatig bekende artiesten aanwezig in de studio. Jaarverslag 2013 Studio040 (St. Omroep Eindhoven) 27

28 G) RADIO: STUDIO040 De radiozender Studio040 is een samenwerkingsverband met de Lokale Omroep Nuenen en Stichting Lokale Omroep Geldrop-Mierlo. Door dit samenwerkingsverband kan op professionele wijze aandacht worden besteed aan alles dat in de regio Groot-Eindhoven speelt. s Ochtends trapt de crossmediale nieuwsredactie af met een live ochtendshow met veel interviews, reportages, nieuws van andere media, uitgaanstips en andere actualiteiten. Voor de nieuwsredactie is dit de start van een redactioneel proces dat automatisch doorloopt in de productie voor het televisienieuws. Later op de dag maken vrijwilligers programma s rond allerhande andere (muzikale) thema s, zoals jazz, klassieke muziek, gouwe ouwes. Op zondag zijn er bovendien informatieve programma s rond politiek en cultuur (Lichtstad Live) en sport (040Sport). Op Studio040 zijn alle voetbalwedstrijden van PSV te volgen. Verslaggevers Willem Doreleijers, Mark Versteden en Eddy Jansen doen live verslag van de uit- en thuiswedstrijden. Een aantal keren per jaar zendt de radio live vanaf locatie uit. In 2013 gebeurde dat bij het evenement Wintersfeer Geldrop, de open dag van het Anna Ziekenhuis in Geldrop en de Marathon Eindhoven. 28 Studio040 Jaarverslag 2013 (St. Omroep Eindhoven)

29 HOOFDSTUK 3. VERSLAG VAN HET BESTUUR De Stichting Omroep Eindhoven e.o. werkt met een bestuur op afstand. De bestuursleden zijn zeer betrokken bij de omroep, maar richten zich met name op de strategische zaken en ondersteunen de directeur daar waar dat mogelijk is. Stichting Omroep Eindhoven e.o. bestaat sinds en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer A) SAMENSTELLING Een groot deel van het jaar bestond het bestuur van de stichting uit drie personen. In de loop van het jaar is een vierde lid toegetreden. Het bestuur bestond aan het einde van het jaar uit de volgende personen: Marcel Duijghuisen (voorzitter), directeur van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Eric Boselie (penningmeester), directeur van de Stichting Eindhoven Marketing / Eindhoven365. Erwin van Nijnatten (secretaris), ten tijde van het uitbrengen van dit jaarverslag advocaat en partner bij Fender Advocaten Thijs Franssen (lid), marketingmanager bij Ergon. De heren Duijghuisen en Boselie zullen in het voorjaar van 2014 terugtreden. Mark de Greeff zal begin 2014 toetreden tot het bestuur. De leden van het bestuur van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. B) VERGADERINGEN Het bestuur is in 2013 in totaal 9 maal bij elkaar gekomen. Belangrijke onderwerpen die tijdens deze vergaderingen aan bod kwamen, zijn: Financiële situatie Verslag van de werkzaamheden van de directeur Toekomstscenario s Procedure zendlicentie (aanwijzing tot publieke lokale media-instelling) en structurele subsidie (publieke financiering) door gemeente Eindhoven Wijziging statuten Het bestuur heeft voorbereidingen getroffen voor vernieuwing van de samenstelling van het PBO en in navolging hiervan nieuwe leden van het PBO benoemd. De statuten van de stichting zijn per 27 september 2013 gewijzigd. Deze wijziging brengt de statuten meer in lijn met de huidige Mediawet en het door de OLON gehanteerde modelstatuut. In de loop van 2014 zal nog een aanpassing van de statuten plaatsvinden om ook de artikelen die betrekking hebben op het PBO te moderniseren. Jaarverslag 2013 Studio040 (St. Omroep Eindhoven) 29

30 C) AANVRAAG NIEUWE LICENTIE De aanvraag bij het Commissariaat voor de Media van een nieuwe aanwijzing tot publieke lokale media-instelling voor de gemeente Eindhoven was voor het voortbestaan van de stichting een belangrijke procedure. De gemeente Eindhoven gaf in een vroeg stadium aan voorstander te zijn van een transparante procedure waarbij potentiële andere gegadigden actief zouden worden benaderd. Deze procedure werd gekozen teneinde de kans op verstoringen van de procedure zo klein mogelijk te maken, mede met het oog op de bestuursarme periode na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart Tevens heeft de gemeente Eindhoven aangegeven de procedure rond de nieuwe licentieperiode aan te grijpen voor een integrale afweging van de opzet van de publieke lokale omroep, gekoppeld aan een beslissing over de financiering hiervan voor de volledige licentieperiode. De stichting en eventuele andere gegadigden diensten in te schrijven op twee concrete scenario s. Op basis hiervan wordt een scenario gekozen en de financiering daarvan opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente. De stichting heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwe licentie voor de periode t/m In de loop van de procedure is duidelijk geworden dat zich geen andere gegadigden hebben gemeld. De stichting heeft op basis van de procedure van de gemeente Eindhoven twee scenario s ingediend. Daarbij is aangegeven dat de stichting financiering aanvraagt op basis van het scenario dat aansluit op de bestaande opzet van de omroep. Voor het uitgeklede scenario heeft de stichting onderbouwd waarom ze dit niet als reëel scenario ziet en daarom hierop niet inschrijft. 30 Studio040 Jaarverslag 2013 (St. Omroep Eindhoven)

31 De gemeenteraad van Eindhoven heeft in haar vergadering van dinsdag 4 februari unaniem ingestemd met het positieve advies met betrekking tot de aanwijzing van Stichting Omroep Eindhoven e.o. tot publieke lokale media-instelling voor de periode Ook de keuze voor het scenario op basis van de professionele opzet van de omroep werd unaniem goedgekeurd. Op basis van deze beslissing heeft het College van B&W de opdracht gekregen de financiering van de omroep op te nemen in de meerjarenbegroting. Jaarverslag 2013 Studio040 (St. Omroep Eindhoven) 31

32 HOOFDSTUK 4. VERSLAG VAN HET PBO Stichting Omroep Eindhoven e.o. heeft, zoals bepaald in de Mediawet en de statuten van de stichting, een orgaan dat het programmabeleid vaststelt en toeziet op de naleving daarvan. Dit is een belangrijk orgaan voor een publieke omroep, omdat het bewaakt dat de programmering journalistiek onafhankelijk tot stand komt en aandacht besteedt aan alle belangrijke maatschappelijke stromingen. A) ACTIVITEITEN VAN HET PBO Het PBO is in 2013 driemaal bijeen gekomen: tweemaal in reguliere samenstelling, eenmaal in een groots opgezette bijeenkomst met een groot aantal maatschappelijke partners. Gedurende het jaar heeft het PBO een intensieve discussie gevoerd over het doel en de samenstelling van het orgaan. Deze zijn weliswaar ook al gedefinieerd door het Commissariaat voor de Media, maar binnen die definitie bestaat nog veel ruimte voor een eigen invulling. Met het oog op de verlenging van de zendtijdtoewijzing per juni 2014 wilde het PBO de afspraken opfrissen. In 2009 heeft de Gemeenteraad van Eindhoven ingestemd met het Strategisch Businessplan Omroep Eindhoven, Dicht op de huid van de stad. Eerder was dit plan al vastgesteld door bestuur en PBO. Uitgangspunt van dit plan was de omroep om te bouwen tot een media-instelling die zich in haar programmering richt op het DNA van de stad. Dit DNA werd gedefinieerd aan de hand van een aantal maatschappelijke stromingen die bepalend zijn voor de identiteit van Eindhoven: Het DNA van de stad bestaat uit haar cultuurhistorische ontwikkeling, de tradities die hier uit zijn ontstaan, de voor Eindhoven authentieke aspecten die zich laten zien in haar verschijningsvorm op alle zeven leefgebieden: 32 Studio040 Jaarverslag 2013 (St. Omroep Eindhoven)

33 Wonen Werken Cultuur Sport Zorg Onderwijs Levensovertuiging Omroep Eindhoven brengt al deze leefgebieden voor het voetlicht waardoor bruggen gebouwd worden en er wederzijds respect en erkenning ontstaat voor de wijze waarop het individu of een groep van mensen vorm en inhoud geeft aan hun leefgebieden. Daarnaast zijn ook de beschrijvingen van externe partijen over de identiteit van Eindhoven in de discussie betrokken en is gekeken naar de demografische karakteristieken van de stad. In het rapport Gemeente op Maat Eindhoven 2011 van het Centraal Bureau voor de Statistiek komen de volgende gegevens naar boven: Geslacht: o Mannen 51% o Vrouwen 49% Leeftijd: o Tot 25 jaar: 28% o jaar: 31% o jaar: 25% o 65+: 16% Afkomst: o Autochtonen 71% o Westerse allochtonen: 12% o Niet-westerse allochtonen: 16% Burgerlijke staat 15+: o Ongehuwd 41% o Gehuwd 43% o Gescheiden 10% o Verweduwd 6% Samenstelling huishouden: o Alleenstaand 46% o Stel zonder kinderen 27% o Stel met kinderen 27% Opvallend is hierbij, naast de groep niet-westerse allochtonen, de groep westerse allochtonen in Eindhoven. Het CBS schrijft hierover in het Jaarrapport Integratie 2012 : Ook in Eindhoven vormen westerse arbeidsmigranten een relatief grote groep. Internationale bedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven, maar ook internationale organisaties, zoals in Den Haag, trekken veel (hoogopgeleide) westerse allochtonen. Bij de bespreking heeft het PBO aangegeven dat het goed zou zijn om na te gaan welke maatschappelijke organisaties een sterke band met Studio040 hebben, en welke organisaties interesse hebben om betrokken te zijn bij de programmatische invulling van de zenders. Om daar zicht op te krijgen, is in de zomer een speciale bijeenkomst georganiseerd. Meer dan 50 organisaties hebben op woensdag 28 augustus 2013 deelgenomen aan een symposium van Studio040 in het Parktheater. Zij spraken over het belang van de publieke omroep in de stad. Jaarverslag 2013 Studio040 (St. Omroep Eindhoven) 33

34 Hierbij waren organisaties aanwezig uit de alle sectoren die ook in het PBO vertegenwoordigd zijn. Deelnemers waren onder meer: Eindhoven 365, CKE, Eindhoven Museum, Archipel, Combinatie Jeugdzorg, Lumens Groep, Korein, ANBO, Catharina Ziekenhuis, Brainport Development, Ergon, Rabobank, Supportpunt Eindhoven, SBDE, High Tech Campus, Philips, Philips Museum, TU/e, Sportcentrum Genneper Parken. De deelnemers aan deze bijeenkomst spraken uit dat zij grote waarde hechten aan het podium dat Studio040 hen biedt. Alom bestaat grote behoefte om in de toekomst nog hechter samen te werken. Er bestaat de nodige bereidheid om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden hiervoor, onder meer in relatie tot de (private) financiering van nieuwe programma's. Studio040 wil voortaan jaarlijks een dergelijke bijeenkomst houden. Zowel in verband met het belang van verantwoording afleggen aan de samenleving, als vanwege de inspirerende ontmoeting met organisaties waaruit interessante programma s kunnen voortkomen. B) SAMENSTELLING Mede op basis van de bijdragen tijdens het maatschappelijk symposium heeft het bestuur van de stichting een keuze gemaakt voor de stromingen die zij in het PBO vertegenwoordigd zou willen hebben. Op basis hiervan zijn kandidaten benaderd. Daarbij bleek dat er een grote bereidheid is betrokken te zijn bij de toekomst van de omroep. Eind september heeft het bestuur de nieuwe leden van het PBO officieel benoemd. Daardoor bestaat het PBO nu uit de volgende vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties: Stroming Naam Namens organisatie Cultuur Marcel Duijghuisen Directeur Regionaal Historisch Centrum Eindhoven; statutair lid (voorzitter) Bedrijfsleven Erwin van Nijnatten Statutair lid (secretaris) Migranten Mohammed al Haddad Voorzitter OVAA (stichting ter bevordering van diversiteit in Eindhoven) Sport Ben Arends Voorzitter Eindhovense Sportraad Onderwijs Pieter Hendrikse Bestuurslid Ons Middelbaar Onderwijs Maatschappelijke zorg en Welzijn Maatschappelijke zorg en Welzijn Maatschappelijke zorg en Welzijn Religie Jos van Nunen Peter Notten Hans Rooijackers René Wilmink Bestuursvoorzitter Lumens Groep Bestuursvoorzitter Korein Groep Voorzitter Platform Homo's en Lesbiënnes Pastoor/deken katholieke kerken Eindhoven-Zuid Op dit moment is statutair bepaald dat de voorzitter en secretaris van het bestuur van de stichting tevens onderdeel uitmaken van het PBO en daar dezelfde functie bekleden. We zijn voornemens deze bepaling te schrappen en de overlap tussen bestuur en PBO op te heffen. 34 Studio040 Jaarverslag 2013 (St. Omroep Eindhoven)

35 HOOFDSTUK 5. FINANCIEEL VERSLAG Stichting Omroep Eindhoven is financieel gezond in het jaar 2013 zijn daar belangrijke stappen voor gezet. We lichten de belangrijkste bijzonderheden graag nader toe. A) WINST EN VERLIESREKENING De vaste exploitatiesubsidie van de gemeente Eindhoven is per 2013 met 3% verlaagd. De reden hiervoor is de financiële toestand van de gemeentebegroting. Een bezuiniging met 3% is de kleinste bezuiniging in de culturele sector bij de gemeente Eindhoven. Deze terugval moet binnen de begroting kunnen worden opgevangen. De in het verleden verstrekte investeringssubsidie komt, naar rato van de afschrijvingen, jaarlijks terug in de winst- en verliesrekening. Dit betreft geen nieuwe betaling, enkel de vrijval van de eerder verstrekte subsidie. De commerciële inkomsten zijn opnieuw gestegen. Dit betreft de inkomsten uit reclame, producties die mede betaald zijn door derden en nevenactiviteiten. De groei zit volledig in de producties. De commerciële inkomsten zijn sinds het eerste jaar van de professionalisering, 2010, gestegen met maar liefst 363%: De uitgaven groeien ook, maar beperkter. In 2013 zijn twee vaste freelancers overgegaan naar een arbeidsovereenkomst, waardoor de loonkosten stegen en de freelancekosten daalden. De groei van het aantal commerciële projecten deed de terugloop van de freelancekosten gedeeltelijk teniet. B) EENMALIGE VRIJVAL INVESTERINGSSUBSIDIE In 2013 heeft de gemeente Eindhoven ingestemd met het gedeeltelijk aanpassen van de bestemming van de eerder verstrekte investeringssubsidie. Deze subsidie uit 2010 was bedoeld voor investeringen in materiële vaste activa en in de professionalisering van de omroep. Daarnaast mocht een deel van het bedrag gebruikt worden voor het ondersteunen van de exploitatiekosten in het eerste jaar van de professionalisering. Jaarverslag 2013 Studio040 (St. Omroep Eindhoven) 35

DEEL I JAARVERSLAG... 5

DEEL I JAARVERSLAG... 5 INHOUD DEEL I JAARVERSLAG... 5 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1. ONTWIKKELINGEN BINNEN DE OMROEP... 9 a) Personeel... 9 b) Beloningsbeleid... 10 c) Leerwerkbedrijf... 10 d) Maatschappelijk verantwoord ondernemen...

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden:

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: A gemeente Eindhoven EVALUATIE STUDIO 040 De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: minimaal 1300 minuten televisie

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2014 St. Lokale Omroep Geldrop-Mierlo 2

Inhoud. Jaarverslag 2014 St. Lokale Omroep Geldrop-Mierlo 2 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Ontwikkelingen bij Studio040 in het jaar 2014... 4 Techniek... 5 Feiten en cijfers... 5 Leerwerkbedrijf... 7 Interne opleidingen voor medewerkers en vrijwilligers... 7

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 BLIK OP DE TOEKOMST STICHTING OMROEP EINDHOVEN ~ 1 ~

JAARVERSLAG 2012 BLIK OP DE TOEKOMST STICHTING OMROEP EINDHOVEN ~ 1 ~ JAARVERSLAG 2012 STICHTING OMROEP EINDHOVEN BLIK OP DE TOEKOMST ~ 1 ~ Inleiding Het jaar 2012 was voor Studio040 een belangrijk en spannend jaar. In de loop van dit jaar vond de evaluatie plaats van de

Nadere informatie

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Graaf van Loonstraat JW BORN Jaarrekening 2014

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Graaf van Loonstraat JW BORN Jaarrekening 2014 Stichting Limburg Festival Thei Tummers Graaf van Loonstraat 46 6121 JW BORN Jaarrekening 2014-1 - Stichting Limburg Festival Thei Tummers Graaf van Loonstraat 46 6121 JW BORN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke gemeente Eindhoven Sector Communicatie Raadsnummer 09. R3034. OOI Inboeknummer o9bstoo53a Beslisdatum B&W a4 maart 2009 Dossiernummer 9I3.I53 Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale

Nadere informatie

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 2.VERSLAG VAN BESTUUR Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 Inleiding Het boekjaar 2013/2014 is voor Fortuna Sittard een goed seizoen geweest. Sportief gezien heeft het eerste elftal wederom

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5 Financiële

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Plus Wonen Het bestuur Galicië JD LEUSDEN. Jaarrekening 2006

Stichting Plus Wonen Het bestuur Galicië JD LEUSDEN. Jaarrekening 2006 Stichting Plus Wonen Het bestuur Galicië 2 3831 JD LEUSDEN Jaarrekening 2006 Stichting Plus Wonen Het bestuur Galicië 2 3831 JD LEUSDEN Jaarrekening 2006 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1

Nadere informatie

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus ZG ROGGEL. Jaarrekening 2015

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus ZG ROGGEL. Jaarrekening 2015 Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus 3732 6088 ZG ROGGEL Jaarrekening 2015 Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus 3732 6088 ZG ROGGEL Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Inleiding ~ 3 ~ Eindhoven, april 2012 Bestuur en directie Stichting Omroep Eindhoven

Inleiding ~ 3 ~ Eindhoven, april 2012 Bestuur en directie Stichting Omroep Eindhoven ~ 2 ~ Inleiding Eindhoven is een ambitieuze stad. Zelfs in tijden van crisis knokt de stad ervoor om te groeien en zichzelf op de kaart te zetten. De manier waarop Studio040 de afgelopen periode uit de

Nadere informatie

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Inleiding ~ 2 ~ Eindhoven, mei 2013 Bestuur Stichting Lokale Omroep Geldrop-Mierlo en directie Studio040

Inleiding ~ 2 ~ Eindhoven, mei 2013 Bestuur Stichting Lokale Omroep Geldrop-Mierlo en directie Studio040 Inleiding Het jaar 2012 was voor de SLOGM een belangrijk en spannend jaar. In de eerste maanden van dit jaar kreeg de stichting te kampen met aanzienlijke financiële en logistieke problemen die het voortbestaan

Nadere informatie

Stichting Plus Wonen Het bestuur Galicië JD LEUSDEN. Jaarrekening 2008

Stichting Plus Wonen Het bestuur Galicië JD LEUSDEN. Jaarrekening 2008 Stichting Plus Wonen Het bestuur Galicië 2 3831 JD LEUSDEN Jaarrekening 2008 Stichting Plus Wonen Het bestuur Galicië 2 3831 JD LEUSDEN Jaarrekening 2008 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1

Nadere informatie

STICHTING SPRINT ROTTERDAM TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

STICHTING SPRINT ROTTERDAM TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 STICHTING SPRINT ROTTERDAM TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting RTV IJsselmond. te IJsselmuiden

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting RTV IJsselmond. te IJsselmuiden RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting RTV IJsselmond te Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Grafische weergaven 6 1.5

Nadere informatie

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 2.3 Toelichting op de jaarrekening 6 3.

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014 RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014 Inzake: Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT Dl HATI OVER 2014 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Uitgebracht aan: het bestuur van Stg. Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen Pandelaar 106 5421 NJ Gemert

Uitgebracht aan: het bestuur van Stg. Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen Pandelaar 106 5421 NJ Gemert Uitgebracht aan: het bestuur van Stg. Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen Pandelaar 106 5421 NJ Gemert Betreft: financieel verslag 2014 Aan: Stg. Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Burgemeester A. Callewaert - de Groot Onderwerp : Fusie BLOS-Kempen TV Betreffend onderdeel

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Stichting Ninos del Lago het bestuur Kruisstraat BT HEERLEN. Jaarrekening 2016

Stichting Ninos del Lago het bestuur Kruisstraat BT HEERLEN. Jaarrekening 2016 het bestuur Kruisstraat 2 6411 BT HEERLEN Jaarrekening 2016 het bestuur Kruisstraat 2 6411 BT HEERLEN Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2014

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2014 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2014 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL

CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL CONVENANT VIJFJAREN AFSPRAKEN BEKOSTIGING LOKALE OMROEP REIMERSWAAL DOOR GEMEENTE REIMERSWAAL 2013-2017 Ondergetekenden: De gemeente Reimerswaal, te dezen gelet op artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FLY NTH. Bibliocenter te Weert. 3.1 Balans per 31 december (Na resuftaatbestemming) 31 december december 2015 ACTIVA.

FLY NTH. Bibliocenter te Weert. 3.1 Balans per 31 december (Na resuftaatbestemming) 31 december december 2015 ACTIVA. 050420692074940008 3. Balans per 3 december 205 (Na resuftaatbestemming) 3 december 205 ACTVA 3 december 204 Vaste activa Materiële vaste activa nventaris 68.609 63.603 63.603 68.609 Vlottende activa Vorderingen

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014 EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Financieel verslag 2014 Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 2. Begroting

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B MISSIE EN VISIE 2013-2015 CONTACTGEGEVENS Opgesteld door: Organisatie: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Adres: Molenstraat 35 B Postcode, Plaats: 3927 AC RENSWOUDE Telefoonnummer:

Nadere informatie

Publicatiebalans 2015

Publicatiebalans 2015 Stichting Een glimlach doet wonderen mevrouw C. Mucha Hendrik Marsmanhove 25 3437 ZM NIEUWEGEIN Publicatiebalans 2015 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 18 juli 2016. Stichting Een glimlach doet

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Jaarstukken 2015 Vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht

Jaarstukken 2015 Vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarstukken 2015 Vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverslag 3 3 Algemeen 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Investeer in Human. Amsterdam

Jaarverslag Vereniging Investeer in Human. Amsterdam Jaarverslag 2013 Vereniging Investeer in Human Amsterdam Inhoud Bedrijfsvoeringverklaring 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 5 Exploitatierekening 2013 volgens de categoriale

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen CM HARDERWIJK. Jaarrekening 2015

Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen CM HARDERWIJK. Jaarrekening 2015 Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen 91 3844CM HARDERWIJK Jaarrekening 2015 Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen 91 3844CM HARDERWIJK Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel

Nadere informatie

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss Accountantsrapport 2013 van Stichting SWV VO 30-06 Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

31 december december 2014 ACTIVA. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris

31 december december 2014 ACTIVA. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen 325.555 355.796 Inventaris 1.137 2.387

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan.

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan. Algemeen Stichting De Stichting Omroep Zaanstreek is opgericht op 20 juni 1983 en heeft haar statutaire zetel te Zaanstad. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer 41231512.

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Rapportage t.b.v. Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Wilhelminalaan 4 1623 MA HOORN over het boekjaar 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport Bladzijde Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Resultaten 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Studio040: 2014-2019. Scenario 1: Professioneel scenario Bouwen op een stevig fundament. Studio040 Scenario 1 --1--

Studio040: 2014-2019. Scenario 1: Professioneel scenario Bouwen op een stevig fundament. Studio040 Scenario 1 --1-- Studio040: 2014-2019 Scenario 1: Professioneel scenario Bouwen op een stevig fundament Studio040 Scenario 1 --1-- Inhoud MANAGEMENTSAMENVATTING... 4 INLEIDING... 8 DEEL 1: DE BESTAANDE ORGANISATIE... 11

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten Jaarverslaggeving van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten INHOUDSOPGAVE PAGINA A ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 2 Saldo vergelijking 3 3 Financiële positie 4 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 3 4 Financiële posi e 4 FINANCIEEL

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2016

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2016 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Alert Leiden

Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Alert Leiden Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Alert Leiden INHOUDSOPGAVE PAGINA A FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 B JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 5 3 Staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 1 van16 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1.0 Samenstellingsverklaring 3 1.1 Resultaatvergelijking 2013 4 2.1 Balans per 31 december 2013 5 2.2 Winst-

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelOpkomstbevordering gemeenteraad 2014: 040 Kiest

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelOpkomstbevordering gemeenteraad 2014: 040 Kiest gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 13R5541 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelOpkomstbevordering gemeenteraad 2014: 040 Kiest Inleiding Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 Postadres Postbus 8008 3503 RA Bezoekadres Oudegracht 312-3511 PK www.groenlinks.nl E info@groenlinks.nl T 030 2399900 -

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht RSIN KvK Inschrijvingsnummer

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht  RSIN KvK Inschrijvingsnummer Algemene gegevens Stichting SECU Livingstonelaan 609 3526 HL Utrecht www.secuonline.nl RSIN 804 55 07 36 KvK Inschrijvingsnummer 41187919 Doel Stichting SECU wil een bijdrage leveren aan de maatschappij

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews. + Rechtsvorm: stichting

Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews. + Rechtsvorm: stichting Afwegingstabel criteria lokale omroep Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews W1 W2 W3 De lokale omroep is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. De doelstelling is

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen inzake financieel jaarverslag 2016 samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Subafdeling

Nadere informatie