Energieadvies Sportverenigingen. AV Isala96

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energieadvies Sportverenigingen. AV Isala96"

Transcriptie

1 Energieadvies Sportverenigingen AV Isala96

2 Isala '96: Naam van de vereniging : AV Isala96 Contactpersoon : Harm Prins Adres : Hilbert van Dijkstraat 7 Postcode en Plaats : PC Kampen Telefoon : Branche : Sportverenigingen Onderzoek uitgevoerd door: Adviseur : Frans van Dijk Werkzaam bij : gwbo Adres : Julianastraat 4 Postcode en Plaats : DN Kampen Telefoon : Datum onderzoek : februari 14 Datum rapportage : 10 maart 14 In samenwerking met: Gemeente Kampen Burgemeester Berghuisplein 1 Postbus 09 GA Kampen T: E: I:

3 Samenvatting Op februari 14 is bij uw vereniging een energiescan uitgevoerd. Deze heeft geresulteerd in dit rapport. Hiermee krijgt u een algemeen beeld van uw energiegebruik en een overzicht van maatregelen die u kunt uitvoeren om het energiegebruik te verlagen. Deze energiescan is uitgevoerd in het kader van het pilotproject verduurzaming sportverenigingen van de gemeente Kampen. Deze energiescan is uitgebreider dan de dubbele scan van de provincie Overijssel. Deze energiescan is tevens uitgevoerd binnen het Overijssels project om sportverenigingen te verduurzamen. Er is gebruik gemaakt van de algemene energiescan voor bedrijven (www.energiescanoverijssel.nl). Vergelijking met andere verenigingen Om een vergelijking te kunnen maken met andere verenigingen zijn uw elektra- en gasgebruiken gerelateerd aan het aantal (spelende) leden. In onderstaande tabel staan uw gebruik, uw gemiddelde gebruik per lid en het gemiddelde gebruik per lid van de (tot nog toe) uitgevoerde energieonderzoeken bij verenigingen in Kampen. Aantal Totaal gebruik Aantal leden Gebruik/lid Kental gebruik/lid Elektriciteit kwh/jaar , 63, Aardgas m³/jaar , 16,55 Overig Uw gebruik van aardgas is laag. Uw verbruik van elektriciteit is laag. Besparingsmogelijkheden Om efficiënt met energie om te gaan kunt u een aantal algemene tips toepassen (de zogenaamde quick wins). Deze staan als aparte checklist genoemd in bijlage C. Specifiek vanuit de energiescan komen daar voor uw vereniging de volgende maatregelen bij: Maatregel Aantal Totale investering ( ) Besparing (%/jaar) TVT (jaar) Kies een goedkopere energieleverancier 1 0 5,15 0,00 Opstellen van een koel- en vriesplan 1 0 1,51 0,00 Plaats koelapparatuur niet in de buurt van warmtebronnen 2 0 0, 0,00 Pas een klokschakeling toe op de circulatiepomp van de warmtapwaterinstallatie 1 2 7, 0,75 Isoleer de verwarmingsleidingen en de appendages meter 3 1, 3,94 Isoleer de leidingen en appendages van de warmwatervoorziening 10 meter 0 0,93 4,44 Pas infraroodstralingsverwarming toe in de kantine en kleedruimtes , 16, Tabel 1. Belangrijkste energiebesparende maatregelen en maatregelen voor duurzame opwekking

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Beschrijving van het object en de energiegebruik Energiebalansen Energiesmogelijkheden Bijlagen: Bijlage A Bijlage B Bijlage C Overzicht kenmerken van gebouwen en installaties Maatregelenoverzichten Quick wins van 19

5 1. Inleiding Op februari 14 is bij uw vereniging AV Isala96 een energiescan uitgevoerd, welke heeft geresulteerd in dit rapport. Deze rapportage geeft u een algemeen beeld van uw energiegebruik en de maatregelen die u kunt uitvoeren om deze te verlagen. Wij hopen u met dit rapport voldoende inzicht te geven in uw huidige energiegebruik en de maatregelen die u kunt uitvoeren om dit energiegebruik te verlagen. Om de stap naar investeren te vergemakkelijken wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de financieringsmogelijkheden die er zijn. Deze energiescan is uitgevoerd in het kader van het pilotproject verduurzaming sportverenigingen van de gemeente Kampen. Deze energiescan is uitgebreider dan de dubbele scan van de provincie Overijssel. De volgende aspecten zijn onderzocht: Isolatie van dak, vloer en gevel Isolatie door het vervangen van transparante geveldelen (ramen) Veldverlichting Buitenverlichting Binnenverlichting Verwarmingsinstallatie Warmtapwaterinstallatie Ventilatiesystemen Gedragaspecten energieverbruik Energiecontractie Aansluitwaarden van de nutsvoorzieningen (gas- en elektriciteitaansluiting) Energieverbruik apparatuur Transportbewegingen van en naar de vereniging Mogelijkheden tot het komen tot een energieneutrale vereniging van 19

6 van Beschrijving van het object en het energiegebruik Algemene informatie AV Isala '96 is een atletiekvereniging uit de gemeente Kampen. De vereniging is een van drie verenigingen die naast elkaar gevestigd zijn in Hagenbroek. De vereniging in haar huidige vorm stamt uit De locatie bestaat uit sportvelden en een clubgebouw. Het clubgebouw (nummer 7 en ) is gebouwd in de jaren 80. Figuur 1: Sportvelden Isala '96 Figuur 2: Clubgebouw en kleedkamers Isala '96 Beneluxweg Flevoweg Hilbert van Dijkstraat Koggesingel Skagerrakstraat Koggesingel Koggesingel Kattegatstraat Zuiderzeestraat A 3A 3A 3A 3A

7 Status energie De Vereniging is reeds actief bezig met het terugdringen van het energieverbruik. Dit wordt gedaan door actief bezig te zijn met energieverspilling. Hierbij kan gedacht worden aan het controleren of na de trainingen de veldverlichting uit is en/of de verlichting in de kleedkamers uit is. Met name het sturen op kosten is een belangrijke drijfveer. Er zijn verder geen groene ambities. Ambities De ambitie van de club op gebied van energie gaat niet verder dan het bewaken van kosten. Algemene kenmerken Kenmerk AV Isala '96 Branche Situatie pand Situatie kleedkamers Situatie sportvelden Sportverenigingen Eigendom Eigendom gemeente Kampen Eigendom gemeente Kampen Bouwjaar pand 1987 Laatste renovatie n.v.t. Bruto vloeroppervlak in m 2 c.a. 0 Aantal velden 2 Aantal leden c.a. 0 Tabel 2. Kenmerken vereniging Aansluitingen Type Gas Elektriciteit Aansluiting G6 (Max 10m 3 /h) 3x 63A Energiegebruiken In onderstaande tabel zijn het energiegebruik en de kosten weergegeven. Deze kosten zijn de totale energiekosten inclusief btw, dus het variabele deel wat afhankelijk is van het gebruik. Dit is exclusief de vaste kosten voor de aansluiting, de levering en het transport. BTW: verenigingen kunnen de BTW niet terugvragen, in de energiekosten is ook de BTW opgenomen. Ecotax: tot en met 12 konden verengingen % van de kosten van de energiebelasting terugkrijgen. Vanaf 1 januari geldt dit niet meer voor sportverenigingen. Energiesoort Eenheden per jaar Kosten per jaar ( ) Prijs per eenheid ( ) Elektriciteit in kwh totaal , 0,2 Elektriciteit in kwh hoogtarief , 0,2 Elektriciteit in kwh laagtarief 3.2 7, 0,2 Aardgas in m , 0,9 Totaal per jaar 4.3,73 Tabel 3. Energiegegevens van 19

8 3. Energiebalansen Met de gegevens die zijn verkregen uit het interview en de informatie die is verzameld bij het bezoek, is uw energiegebruik in kaart gebracht. In onderstaande overzichten is de verdeling van het elektriciteits- en aardgasgebruik weergegeven in tabelvorm en taartdiagram. Elektriciteitsbalans Onderdeel Elekctriciteit kwh Veldverlichting 5.3 Koelkasten/vriezers Circulatiepompen tapwater 2.2 Afzuigventilatoren kleedkamers Verwarmingsketels 1 Verlichting 1.0 Elektrische verwarming houten ruimte 4 Buitenverlichting 75 Overig 2 Totaal.043 Tabel 4. Gebruiksfuncties elektriciteit In figuur 1 is de elektriciteitsbalans in grafische vorm weergegeven. 4% 1% 3% Elekctriciteit kwh Veldverlichting Koelkasten/vriezers 0% 1% 9% % 49% Circulatiepompen tapwater Afzuigventilatoren kleedkamers Verwarmingsketels % Verlichting Elektrische verwarming houten ruimte Buitenverlichting Figuur 1. Verdeling elektriciteit over de gebruiksfuncties van 19

9 Aardgasbalans Gebruiksfunctie m 3 per jaar Warm water Verwarming Tabel 5. Gebruiksfuncties aardgas In figuur 2 is de aardgasbalans in grafische vorm weergegeven. Gasverbruik m 3 14% % Verwarming Douchewater Figuur 2. Verdeling aardgas over de gebruiksfuncties van 19

10 4. Energiesmogelijkheden Belangrijkste Conclusies Op basis van het boezoek op lokatie en de analyse van de verkregen gegevens zijn de volgende conclusies getrokken: De piekcapaciteit van de boiler is afgestemd op het hoogste piekverbruik van de douches. Hier is een mogelijk, omdat nu op veel momenten teveel douchewater warmgestookt wordt. Er kan bespaard worden op het afstemmen van de installatie op de benodigde capaciteit (bijv. een cascadesysteem). Dit is niet een directe soptie, maar verdient wel aandacht bij een natuurlijk renovatie- en of vervangingsmoment. Door controle op onnodig verlichten van velden het ruimtes, wordt er weinig elektriciteit verspilt. Hierdoor verdienen maatregelen, op gebied van verlichting, zich niet terug binnen de technische levensduur. De kantine en de kleedkamers worden alleen tijdens het gebruik verwarmd. Dit is meestal slechts enkele uren per dag. Hierdoor wordt weinig gas verbruikt en zijn isolatiemaatregelen niet rendabel. Op basis van de gegevens van uw vereniging (zie bijlage A) zijn de volgende energiebesparende maatregelen van toepassing. Besparingsoverzicht Individuele maatregelen Aantal Totale investering ( ) Besparing (%/jaar) TVT (jaar) Elektriciteit Gas Kies een goedkopere energieleverancier 1 0 5,15 0,00 0,43 5 Opstellen van een koel- en vriesplan 1 0 1,51 0,00,10 - Plaats koelapparatuur niet in de buurt van warmtebronnen 2 0 0, 0,00 8,81 - Pas een klokschakeling toe op de circulatiepomp van de warmtapwaterinstallatie 1 2 7, 0,75 321, - Isoleer de verwarmingsleidingen en de appendages meter 3 1, 3,94-81 Isoleer de leidingen en appendages van de warmwatervoorziening 10 meter 0 0,93 4,44-41 Pas infraroodstralingsverwarming toe in de kantine en kleedruimtes , 16, 1, 8 Totaal 7, Totaal % 7,71%,69% Tabel 6. Geselecteerde energiebesparende maatregelen * Deze maatregel is technisch haalbaar en is ook mogelijk i.c.m. legionella beheersing. Echter is het de verantwoording van de vereniging om zorg te dragen voor een aangepast legionella beheersplan en juiste legionella beheersing. gwbo kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Los van bovenstaande smogelijkheden, bestaan er ook mogelijkheden voor het plaatsen van zonne- (PV) panelen. Individuele maatregelen opwekking Aantal Totale investering ( ) Besparing (%/jaar) TVT (jaar) Elektriciteit Gas Plaatsen PV panelen per paneel* 1 378, 1,06 8,08,75 - Noot: Prijzen en terugverdientijden zijn gebaseerd op de huidige energiecontracten. Indien scherper wordt ingekocht, wordt de terugverdientijd langer van 19

11 Maatregelenpakketten Op basis van de uitgevoerd energiescan zijn enkele maatregelenpakketten opgesteld, te weten: Snelle winst Het betreft hier alle maatregelen met een terugverdientijd keiner dan 1 jaar Verstandige keuze Het betreft hier alle maatregelen met een terugverdientijd kleiner dan 5 jaar Ambitie Het betreft hier alle maatregelen met een terugverdientijd kleiner dan 10 jaar Bij deze maatregelenpakketen zijn de verschillende maatregelen gecombineerd doorgerekend, waardoor een realistisch beeld ontstaat. Omdat sommige maatregelen elkaar beïnvloeden kan de in de maatregelenpaketten lager uitvallen dan de individuele maatregelen bij elkaar opgeteld. Snelle winst Aantal Totale investering ( ) Besparing (%/jaar) TVT (jaar) Elektriciteit Gas Kies een goedkopere energieleverancier 1 0 5,15 0,00 0,43 5 Opstellen van een koel- en vriesplan 1 0 1,43 0,00,47 - Plaats koelapparatuur niet in de buurt van warmtebronnen 2 0 0,19 0,00 8, - Pas een klokschakeling toe op de circulatiepomp van de warmtapwaterinstallatie 1 2 6,95 0,79 4, - Totaal 5,41 5 Totaal %,51% 2,63% CO kg 0 kg 0 kg Resterende energiekosten 3.7, Verstandige keuze Aantal Totale investering ( ) Besparing (%/jaar) TVT (jaar) Elektriciteit Gas Kies een goedkopere energieleverancier 1 0 5,15 0,00 0,43 4, Opstellen van een koel- en vriesplan 1 0 1,43 0,00,47 - Plaats koelapparatuur niet in de buurt van warmtebronnen 2 0 0,19 0,00 8, - Pas een klokschakeling toe op de circulatiepomp van de warmtapwaterinstallatie 1 2 6,95 0,79 4, - Isoleer de verwarmingsleidingen en de appendages meter 3 1, 4,25-75, Isoleer de leidingen en appendages van de warmwatervoorziening 10 meter 0 0, 4,78-37,67 Totaal 5,41 2 Totaal %,10% 5,21% CO 2 in kg per jaar Resterende energiekosten 3.1, 1080 kg 7 kg 13-1 van 19

12 Ambitie Aantal Totale investering ( ) Besparing (%/jaar) TVT (jaar) Elektriciteit Gas Kies een goedkopere energieleverancier 1 0 5,15 0,00 0,43 4, Opstellen van een koel- en vriesplan 1 0 1,43 0,00,47 - Plaats koelapparatuur niet in de buurt van warmtebronnen 2 0 0,19 0,00 8, - Pas een klokschakeling toe op de circulatiepomp van de warmtapwaterinstallatie 1 2 6,95 0,79 4, - Isoleer de verwarmingsleidingen en de appendages meter 3 1, 4,25-75, Isoleer de leidingen en appendages van de warmwatervoorziening 10 meter 0 0, 4,78-37,67 Pas infraroodstralingsverwarming toe in de kantine en kleedruimtes ,, Totaal 2,83 6 Totaal % 7,%,88% CO 2 in kg per jaar Resterende energiekosten 3.216,04 5 kg 1993 kg Energieneutraal Als maatregelenpakket "ambitie" is gerealiseerd, is het energieverbuik fors gereduceerd. Echter is het ook mogelijk om de vereniging energieneutraal te maken. Hiervoor zijn de volgende maatregelen aan te bevelen: Energieneutraal Lucht-water warmtepomp + boiler ZonPV panelen* Aantal Totale investering ( ) Besparing (%/jaar) TVT (jaar) Elektriciteit Gas , negatief -1.4,12 2,.2,45 8,55 3.6,89 CO 2 in kg per jaar Resterende energiekosten 214, kg kg * Noot: Er is c.a. 70 m2 nuttig dakoppervlak beschikbaar. Er is echter c.a. 2 m2 dakoppervlak benodigd om genoeg PV panelen te kunnen plaatsen om energieneutraal te kunnen worden. Omdat het een kleinverbruikaansluiting betreft mag er gesaldeerd worden. Een energieleverancier is verplicht om minimaal 00 kwh te salderen. Er mag echter onbeperkt gesaldeerd worden, dit dient wel met een energieleverancier afgesproken te worden van 19

13 Transportbewegingen Naast energieverbruik van de gebouwen en het terrein, bestaat er ook energieverbruik van transportbewegingen van en naar de vereniging. De transportbewegingen van Isala '96 zijn als volgt: Transportbewegingen* Eigen leden op de fiets Eigen leden met de auto Bezoekers met de auto Aantal per jaar Kilometers (jaar) Benzine verbruik (liter/jaar) Diezel verbruik (liter/jaar) CO2 Uitstoot (kg/jaar) 20 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t Totaal CO2 uitstoot in kg per jaar totaal.1 CO2 uitstoot in kg per jaar per lid *Voor bovenstaande berekeningen is gebruik gemaakt van het maatwerkrapport van het CBS "brandstofverbruik en CO2-uitstoot van personenauto's, ". Samenvatting Huidig kg CO2 kg CO2 per lid Energiekosten Energiekosten per lid Investering Investering per lid.678, , Na uitvoeren pakket "snelle winst" , ,44 2 0, Na uitvoeren pakket "verstandige keuze" 10.1, ,15 0 1,85 Na uitvoeren pakket "ambitie" 9.0, , , Na uitvoeren pakket "energieneutraal" ,.7 1,88 Huidig door transportbewegingen.9, 13-1 van 19

14 Maatregelen De maatregelen zijn in bijlage B nader uitgewerkt. Per geadviseerde maatregel is informatie opgenomen zodat u zich een beeld kunt vormen van de aspecten die een rol spelen bij de uitvoering van de maatregel. Met dit overzicht kunt u beoordelen of de maatregelen direct kunnen worden uitgevoerd of moeten worden ingepast in natuurlijke vervangmomenten zoals een restyling of verbouwing. Bijlage C geeft de quick wins aan: maatregelen die weinig tot niets kosten en vooral met energiebewustzijn te maken hebben. Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Overijssel De provincie Overijssel voert een actief beleid om energie bij bedrijven en particulieren te stimuleren. Sportverenigingen vormen een speciale doelgroep, omdat hier de beide eerdergenoemde groepen (bewoners en werknemers) elkaar ontmoeten en succesverhalen en goede voorbeelden van energie met elkaar kunnen delen. Om sportverenigingen te stimuleren kunnen zij gebruik maken van de onderstaande regelingen die voor MKB-bedrijven gelden. Geld-terug-actie: Voor investeringen vanaf kunt u aan deze regeling meedoen. U krijgt 25% terug op de maatregelen die u hebt uitgevoerd naar aanleiding van een energiescan of EPA-rapport. Het maximale teruggavebedrag is 2.0. Voor de voorwaarden verwijzen u naar waarna u kunt doorlinken naar de provinciale regeling. Let op: bij energie is de insteek dat het energiegebruik wordt verminderd alvorens overgegaan wordt naar duurzame opwekking van energie. Daarbij is een investering in bijvoorbeeld energiezuinige verlichting veel kosteneffectiever (met een kortere terugverdientijd) dan in maatregelen voor duurzame energie. Maatregelen voor de opwekking van duurzame energie vallen dan ook niet onder deze regeling. MKB-Energielening: Voor investeringen van kunt u een lening met aantrekkelijke rente aanvragen. Uw aanvraag dient u in bij het subsidieloket van provincie Overijssel. Na een technische toets krijgt u bericht of uw aanvraag in aanmerking komt. Met de aanvraagformulieren die u dan ontvangt, kunt u de lening aanvragen. Maatregelen die voor deze lening in aanmerking komen, zijn de maatregelen van de EIA-lijst (zie volgende paragraaf). Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar en zoek op MKB-Energielening. DISCLAIMER (versie januari ) Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. MKB-Nederland heeft uiterste zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van dit rapport en de door de adviseur te gebruiken cijfers en berekeningen/rekenmodellen. MKB-Nederland noch de adviseur is echter verantwoordelijk voor eventuele fouten, onvolledigheden of consequenties van dit rapport. Bij vragen kunt u de auteur van dit rapport raadplegen van 19

15 Bijlage A Overzicht kenmerken van gebouwen en installaties Verwarming Type Vermogen (kw) Rendement (%) Bouwjaar Bijzonderheden Cv-ketel HR 05 Nefit HR Ecomline Warmwatervoorziening Type Vermogen (kw) Rendement (%) Bouwjaar Bijzonderheden Gasboiler 65 HR 03 Rendamax R1 Ventilatie Type Hoeveelheid Vermogen (kw) Bijzonderheden Geforceerde ventilatie Slecht c.a 0,3 Ventilatiesysteem is defect Geforceerde ventilatie Matig 0,025 per kleedkamer (4 kleedkamers) Ventilatie regelingen Type Geen Bijzonderheden 5 standen schakelaar Keukenapparatuur Type Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Bijzonderheden 2x koel-vries combi Koelkast Drankenkoeler met glazen ruit Vrieskist Koffiezetapparaat Magnetron Frituurpan Verlichting Type Vermogen (W) Branduren (h) Aantal Bijzonderheden TL Buitenverlichting TL Krachtruimte TL 0 16 Kleedkamers Spaarlampen 9 10 Hal en toiletten kantine TL 9 2 Verlichting keuken/bar Spaarlampen 0 8 Verlichting kantine Halogeen Halogeen Veldverlichting Verlichting regelingen Type Bijzonderheden Geen

16 Bijlage B Maatregelenoverzicht 1 Isoleer de leidingen en appendages van de warmwatervoorziening Toelichting: Isolatie van de warmtapwaterleiding kan vooral bij recirculatieleidingen aantrekkelijke en opleveren. Voorwaarde is dat de leidingen vrij toegankelijk moeten zijn. Met het isoleren van appendages van warmtapwatersystemen voorkomt u onnodig energieverlies. Daarnaast voorkomt u dat naastgelegen koudwaterleidingen opwarmen. Investering: 0 Besparing per jaar: 0,93% m³ ( ) TVT: 4,4 jaar EIA-code: Uw situatie: 2 Isoleer de verwarmingsleidingen en de appendages Toelichting: Dankzij isolatie van warmteleidingen en bijhorende appendages daalt het energieverlies tijdens het transport van warmtebron naar afgiftepunt. De lengte van de leidingen en het aantal appendages bepalen de isolatiemogelijkheden. De energieen en de benodigde investeringen zijn afhankelijk van het soort isolatie en de lengte van het leidingnet. Investering: 3 Besparing per jaar: 2% 1 m³ ( ) TVT: 4 jaar EIA-code: Uw situatie: 3 Stel een koelplan op Toelichting: Door slim om te gaan met aanwezige koelkasten en vriezers, kan voorkomen worden dat koelkasten en vriezers onnodig aanstaan. Investering: 0 Besparing per jaar: 1,51% 0 kwh ( 0) TVT: 1 jaar EIA-code: Uw situatie: 4 Pas een klokschakeling toe op de circulatiepomp van de warmtapwaterinstallatie Toelichting: Een recirculatieleiding is voorzien van een continu draaiende pomp. Met een eenvoudige tijdschakelaar is het mogelijk gedurende de nacht of in het weekend elektriciteit en warmte te besparen. Het effect van deze maatregel hangt af van het vermogen van de pomp en de lengte van de leiding. Investering: 2 Besparing per jaar: 7,%

17 1.4 kwh ( 322) TVT: EIA-code: Uw situatie: 1 jaar Het betreft hier de grote circulatiepomp van de boiler. 5 Pas infraroodstralingsverwarming toe in de kantine en de kleedkamers Toelichting: Stralingsverwarming werkt volgens hetzelfde principe als de zon. De stralingsverwarming verwarmt direct alle objecten in een ruimte, dus ook aanwezige personen. Met behulp van stralingspanelen wordt een directe verwarming gerealiseerd in tegenstelling tot indirecte verwarming met verhoging van de luchttemperatuur. In de praktijk blijkt dat de luchttemperatuur ongeveer 3 tot 5 graden lager kan zijn bij een gelijke gevoelswarmte. Investering: Besparing per jaar: 7,% 988 m³ -25 kwh ( 2) TVT: EIA-code: Uw situatie: 16,3 jaar Alle ruimtes worden maar een klein deel van het jaar verwarmd. 6 Plaats koelapparatuur niet in de zon, tocht of in de buurt van warmtebronnen Toelichting: De plaats van een koelmeubel heeft invloed op het elektriciteitsverbruik. Tocht verstoort de werking van een koude-luchtgordijn. Vooral hoge verticale meubelen zijn hier gevoelig voor. Lampen, vooral gloeilampen, produceren veel warmte. Gebruik daarom geen gloeilampen boven koelmeubelen, maar energiezuinige lampen zoals tld- of spaarlampen. De warmteafgifte van deze lampen is gemiddeld 70% minder. Ook de omgevingstemperatuur heeft grote invloed op het energiegebruik van koelmeubelen. Laat die daarom niet te hoog worden. Bekijk of het koelmeubel verplaatst moet worden of dat er andere maatregelen nodig zijn. De investering hangt af van de maatregelen. Investering: 0 Besparing per jaar: 0,% kwh ( 9) TVT: EIA-code: Uw situatie: 0 jaar De koelkasten in de keuken staan naast een radiator. Door extra roosters te plaatsen wordt warmte afgevoerd en gaan de koelkasten beter functioneren. 7 Kies een goedkopere energieleverancier Toelichting: Met het goed inkopen van energie kan flink op de kosten worden bespaard. Het is vaak aantrekkelijk om aan te sluiten bij een collectieve inkoop, om in te kopen via de branche of om de inkoop van energie uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Let bij het vergelijken van tarieven goed op belastingen (RijksEnergieBelasting), transportkosten en andere opslagen. Investering: 1 Besparing per jaar: 5% 0 m³ en 0 kwh ( 224) TVT: 0 jaar EIA-code: Uw situatie:

18 BIJLAGE C Overzicht quick wins Maatregel Omschrijving Besparing Algemeen Onderzoek de energiefactuur Voer een energieonderzoek uit en stel haalbare projecten vast op het gebied van investeren en gedrag (energiebewustzijn). Stel een energieverantwoordelijke functionaris aan Onderhoud, vervanging, gebouw Denk bij een verbouwing na over een andere verdeling van de elektra- en verwarmingssectoren. Denk bij de vervanging van verlichting (gloeilampen, halogeen en tl) aan energiezuinige exemplaren Plaats tijdschakelaars waar mogelijk Vervang oude cv-pompen door A-label pompen Zorg voor een goede kierafdichting Isoleer warmwaterleidingen Plaats radiatorfolie en zorg dat radiatoren hun warmte kunnen afgeven Plaats thermostaatkranen in verkeersruimtes Plaats een klokschakeling op de thermostaat. Energiekosten zijn soms direct te verlagen door contractonderhandeling of gezamenlijke inkoop. Voor PV-panelen is de aansluiting van belang. Bij een aansluiting van 3x1 Amp is salderen (opgewekte elektriciteit terugleveren aan het net) soms niet mogelijk. Het is beter eerst het energiegebruik te verlagen, voordat overgegaan wordt naar duurzame energie. Energiebesparende maatregelen, zoals verlichting en isolatie, zijn daarnaast vaak kosteneffectiever dan zonnepanelen (PV). Gebruik dit onderzoek om besef van het energiegebruik te verkrijgen en vervolgstappen te plannen voor het verlagen van het energiegebruik naar bijvoorbeeld energieneutraal alvorens meteen te starten met de installatie van PV-panelen voor bijvoorbeeld een duurzame uitstraling. Door iemand verantwoordelijk te maken voor de opvolging van energiebesparende maatregelen wordt geborgd dat de maatregelen ook werkelijk worden uitgevoerd % - t.v.t.* jaren Door logische groepen te definiëren die los van elkaar zijn te schakelen, is aparte in- en uitschakeling van verlichting en verwarming mogelijk. 5-% 2-5 Voor een eerste ideevorming kan gebruik worden 70-90% 1-5 gemaakt van Let op: berekeningen zijn gebaseerd op standaarduitgangspunten, zoals branduren en installatie. Vraag voor een specifiek advies een erkende (verlichtings)installateur. Denk bij koelingstoepassingen, waarbij 10-% 1 temperatuurschommelingen geen probleem zijn zoals de koffie-, frisdrank- en snoepautomaat, ook bijvoorbeeld aan de pompen van de cv-installatie. Moderne cv-pompen gebruiken aanzienlijk minder -70% 1-3 energie dan oude cv-pompen. Bovendien kunnen cv-pompen tegen geringe meerkosten frequentiegeregeld worden uitgevoerd en vraaggestuurd werken. Denk aan deurrubbers, deurdrangers, PUR-schuim 1-5% <1 of kit. Gebruik leidingisolatie. 1-5% <1 Dit is vooral effectief bij radiatoren tegen buitenmuren. Kijk naar de plaatsing van banken of aftimmeringen rond radiatoren. Voor verkeersruimtes is een temperatuur van C voldoende. Plaats in ruimtes die niet vaak gebruikt worden, thermostaatkranen met klokfunctie. Pas consequent nachtverlaging toe door een digitale thermostaat te gebruiken. Controleer de instelling van de thermostaat regelmatig en zorg voor een juiste instelling in weekeinden en vakanties. 1-5% 1-3 0% 5-% % <1

19 Maatregel Omschrijving Besparing t.v.t.* jaren Zorg voor waterzijdige inregeling van de radiatoren Dit is het instellen van de maximum doorstroming van de radiatoren en een eenmalige handeling door een erkend installateur, waarmee de maximale doorstroomopeningen van de radiatorkranen op elkaar worden afgesteld. De juiste instelling is afhankelijk van de afstand van de radiator tot de ketel. Hoe verder weg, hoe minder druk er zal zijn, en hoe groter de opening. Gebruikers kunnen de kraan nog steeds gebruiken maar de doorstroming 0% <1 Plaats aanwezigheidsdetectie voor het schakelen van verlichting in bijvoorbeeld wc s. Isoleer glas, kozijnen, gevels, vloer en dak Pas een weersafhankelijke regeling toe op uw cv Gedrag Laat geen installaties onnodig aan staan Laat geen verlichting of verwarming aan in ruimtes die niet gebruikt worden. Neem standaard activiteiten op in de schoonmaakplanning Laat geen apparaten onnodig stand-by staan Duurzame energie maatregelen Onderzoek de aanschaf van zonne-pv (voor elektriciteit), zonne-collectoren (voor warm water) of een houtkachel. t.v.t. = terugverdientijd is beperkt. Laat dit wel beoordelen door een deskundige en maak waar mogelijk de combinatie met daglichtregeling. Bij vervanging van kozijnen of glas is hr ++ -glas direct rendabel. Denk bij de vervanging van vloerbedekking aan een extra isolerende laag en isoleer zo nodig de kruipruimte. Door een temperatuursensor op de noordgevel wordt de watertemperatuur in de verwarmingsinstallatie afhankelijk gemaakt van de buitentemperatuur (hoe kouder het buiten is des te warmer worden de radiatoren). Maak afspraken over de verlichtingsdiscipline (aan- /uitzetten) en zorg dat de technische eisen van de installatie hierin zijn meegenomen. Sommige verlichting kan bijvoorbeeld niet tussendoor uitgezet worden. Werk bijvoorbeeld met posters of stickers om de aandacht hierop te vestigen. Denk hierbij aan het (jaarlijks) schoonmaken van de achterzijde van koelapparatuur, het ontdooien van koelkasten (bij een ijslaag van 2 mm op het koelelement gebruikt de koelkast al 10% meer stroom), ontkalken van warmwatertoestellen. Denk ook aan magnetron, cv-installatie, printer, modem en oplaadbare telefoons. Maak eventueel gebruik van tijdschakelaars. Zie ook de duurzame energiescan op 5-% % 3-0% % % - 1-4% - 2% <1

Energieadvies Sportverenigingen HCK

Energieadvies Sportverenigingen HCK Energieadvies Sportverenigingen HCK HCK: Naam van de vereniging : Hockey Club Kampen Contactpersoon : Jan Kamies Adres : Hilbert van Dijkstraat 3 Postcode en Plaats : 8264 PC Kampen Telefoon : 653.811.622

Nadere informatie

Energieadvies Sportverenigingen. Voetbalvereniging IJVV

Energieadvies Sportverenigingen. Voetbalvereniging IJVV Energieadvies Sportverenigingen Voetbalvereniging IJVV IJVV IJsselmuiden: Naam van de vereniging : IJVV IJsselmuiden Contactpersoon : Wilco Wezenberg Adres : Bergweg 3 Postcode en Plaats : 8271 CC IJsselmuiden

Nadere informatie

Groene Euro s Scoren Een lagere energierekening houdt uw clubkas in een gezonde conditie! Energieadvies Sportverenigingen

Groene Euro s Scoren Een lagere energierekening houdt uw clubkas in een gezonde conditie! Energieadvies Sportverenigingen Groene Euro s Scoren Een lagere energierekening houdt uw clubkas in een gezonde conditie! Energieadvies Sportverenigingen EV&AC De Tubanters Olympialaan 20 7541 BK Enschede Uitgebracht door: ing. A.R.

Nadere informatie

Rapportage Energiescan. van den hoff

Rapportage Energiescan. van den hoff Rapportage Energiescan Metaal algemeen van den hoff Energiecentrum MKB Loodsboot 10 3991 CJ HOUTEN Voor: van den hoff EINDHOVEN Contactpersoon: c.saffrie Dit rapport is opgesteld op basis van de door u

Nadere informatie

Energieadvies Kantoren AFAC BV

Energieadvies Kantoren AFAC BV Energieadvies Kantoren AFAC BV Uitgebracht door: Energiecentrum Midden- en Kleinbedrijf AFAC BV Steeg 1 6086 EJ Neer Venlo 2 februari 2011 Porskamp Duurzaamheidsprojecten Venlo Deze rapportage is opgemaakt

Nadere informatie

Postbus 1209 1700 BE Heerhugowaard tel: 072-571 31 90 info@deltas-power.nl www.deltas-power.nl. Rabobank 1799.33.523 KvK 57076146 BTW NL185007958B02

Postbus 1209 1700 BE Heerhugowaard tel: 072-571 31 90 info@deltas-power.nl www.deltas-power.nl. Rabobank 1799.33.523 KvK 57076146 BTW NL185007958B02 Postbus 1209 1700 BE Heerhugowaard tel: 072-571 31 90 info@deltas-power.nl www.deltas-power.nl Rabobank 1799.33.523 KvK 57076146 BTW NL185007958B02 Heerhugowaard, 7 december 2013 Energiebesparingsonderzoek

Nadere informatie

Heerhugowaard, 1 juni 2013. Energiescan XXXXXXX B.V. Contactpersoon: dhr. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

Heerhugowaard, 1 juni 2013. Energiescan XXXXXXX B.V. Contactpersoon: dhr. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX Postbus 1209 1700 BE Heerhugowaard tel: 072-571 31 90 info@deltas-power.nl www.deltas-power.nl Postbus 226, 1620 AE Hoorn telefoon 0229 714 310 info@ecwf.nl www.ecwf.nl Heerhugowaard, 1 juni 2013 Energiescan

Nadere informatie

Architects of the sustainable chain

Architects of the sustainable chain Agro Energiescan Melkveebedrijf Zandman Ook u kunt groene parels oogsten met duurzame energie, als rendement van onze ketenoplossingen. Architects of the sustainable chain initieert, ontwikkelt en begeleidt

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr.

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr. Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam rapport 4GDJ-CO2.EEI.R Opdrachtgever : Gebr. de Jongh BV Rapportnummer : 4GDJ-CO2.EEI.R Auteur : drs. ing. J.A. van

Nadere informatie

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens Welk type woning heeft U? Tot welk type bewoner behoort U? Welke woning/bewoner combinatie past bij U? - Grote Kans op Succes - Natuurlijk Duurzaam -

Nadere informatie

Energieonderzoek Bedrijf X DUURZAAM RENOVEREN

Energieonderzoek Bedrijf X DUURZAAM RENOVEREN Energieonderzoek Bedrijf X DUURZAAM RENOVEREN Management Samenvatting Het energieverbruik, en dan met name het gasverbruik, ligt behoorlijk hoog. Een reden om een energieonderzoek uit te voeren en vast

Nadere informatie

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Maatwerk Advies Energie Prestatie Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Geïnspecteerd op: 29 augustus 2012 Rapportdatum : 5 september 2012 Versie : 1 Projectnummer : 001 Triodos Opdrachtgever: Triodos Bank

Nadere informatie

101 Energiebespaartips

101 Energiebespaartips 101 Energiebespaartips (... om lekker en betaalbaar te wonen!) Geld besparen! Lekker wonen! BLG Wonen Jos Klijnenlaan 288 6164 AZ Geleen Goed voor het milieu! Geld besparen én lekker wonen Aan het eind

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek voor de duurzame renovatie van de installaties bij Vernieuwend Wonen Maastricht

Haalbaarheidsonderzoek voor de duurzame renovatie van de installaties bij Vernieuwend Wonen Maastricht Haalbaarheidsonderzoek voor de duurzame renovatie van de installaties bij Vernieuwend Wonen Maastricht TWEEDE VERSIE, CONCEPT 25 augustus 2008 ir. E.G. Israëls BOOM S/I Rotterdamseweg 183 C 2629 HD Delft

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door:

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door: Eindrapport Tennispark De Delftse Hout Sla je slag Module (vakcode): Beroepsproduc t: Thema Installatietechniek 1 THIN Eindrapport Groep: WP29C De Delftse Hout (3) Periode: Blok 2.1 Ingeleverd op: Projectleden:

Nadere informatie

Voorbeeld energierapportage van een woning.

Voorbeeld energierapportage van een woning. Voorbeeld energierapportage van een woning. Fam.... Energieadvies;. hoekwoning Sint-Oedenrode, 8 juli 2009 Inleiding In dit advies staat een omschrijving van de woning en een overzicht van de mogelijke

Nadere informatie

VvH Bastion. Zonnepanelen advies 06-24212637

VvH Bastion. Zonnepanelen advies 06-24212637 VvHBastion Zonnepanelenadvies uwadviseur: Martijnin'tVeld contactgegevens: martijn@d-ants.nl 06-24212637 datumrapport: 25-4-2015 Inhoudsopgave Inleiding Gegevens Samenvatting Uw Advies het benodigde aantal

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Grat is iding handle bondoon voor W isat ies n lidorga % B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Veel huurders betalen per maand een bedrag aan servicekosten. Daarvoor

Nadere informatie

CO 2 -reductie maatregelen

CO 2 -reductie maatregelen CO 2 -reductie maatregelen Roosendaal, 08-07-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, Manager KAM, Personeel & Organisatie INHOUD 1. Algemeen...

Nadere informatie

Universiteit Twente. Aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen SC Everstein

Universiteit Twente. Aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen SC Everstein Universiteit Twente Aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen SC Everstein Frank Verhoef 24 mei 2011 2 Voorwoord Universiteit Twente [Deze pagina is opzettelijk blanco gelaten] Voorwoord Het verslag

Nadere informatie

Energievisie Birdaard

Energievisie Birdaard CONCEPT Eindrapport Energievisie Birdaard Inzet van energiebesparing en duurzame energie voor herstructurering Birdaard Externe Begeleiding: Drs. Ruud van Rijn Begeleiding NHL : Drs. Petra M Esser Studenten:

Nadere informatie

Omdenken is slim ondernemen

Omdenken is slim ondernemen Omdenken is slim ondernemen Tips voor de ondernemer om energie te besparen Voor u ligt de publicatie Omdenken is slim ondernemen. Alle Bedrijven zijn wettelijk verplicht ( Wet Milieubeheer) maatregelen

Nadere informatie

93 tips voor een energiebewust huishouden. Tips om thuis honderden euro's te besparen

93 tips voor een energiebewust huishouden. Tips om thuis honderden euro's te besparen 93 tips voor een energiebewust huishouden Tips om thuis honderden euro's te besparen Kijk eens om je heen, bijna alle apparaten in je huis hebben energie nodig om te functioneren. Omdat het 's winters

Nadere informatie