CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie november 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011"

Transcriptie

1 CO2-Reductieplan Klaver Infratechniek B.V. Versie november 2011 Techniek voor en door de mens

2 Inhoudsopgave Inleiding Energie en CO2 Reductie scope Wagenpark en brandstof Airconditioning en koeling CO2 Reductie scope Groene stroom Reductie elektriciteitsverbruik Verhogen bewustwording medewerkers Overzicht reductiedoelstellingen Ondertekening Versie 1.1 november 2011 Pagina 2

3 Inleiding Terugdringen van CO 2 emissie is nu en in toekomst van essentieel belang ten behoeve van het beheersen van klimaatveranderingen en het opraken van energie (brandstoffen). Dit betekent tevens indirect de zorg voor een leefbare omgeving. Naar aanleiding van het opgestelde emissie inventarisatie rapport wil Klaver Infratechniek (KIT) met een concreet, zelf opgesteld plan bijdragen aan de reductie van haar CO 2 uitstoot. Om dit te bewerkstelligen is dit reductieplan geschreven. Klaver Infratechniek heeft het jaar 2010 als referentiejaar genomen om vanaf dat jaar het CO 2 beleid te kunnen bewaken en te realiseren. Vooraf is een CO 2 reductieplan opgesteld. Dit plan maakt onderdeel uit van het Kwaliteitshandboek van KIT. Het algemene doel van KIT is om eind 2016 een verlaging van haar CO 2 footprint van 10% in ton CO 2 te realiseren voor scope 1 en scope 2. Dit doel is in overleg met de directie van KIT opgesteld. De volgende onderwerpen zijn door KIT aangemerkt als reduceerpunten waarmee deze doelstelling realiseerbaar gemaakt wordt: schoner en zuiniger wagenpark toepassen van groene stroom actief beleid m.b.t. de reductie van elektriciteitsverbruik verhogen bewustwording medewerkers m.b.t. eigen invloed op bovenstaande doelstellingen. Dit plan wordt tijdens de realisatie in de komende 5 jaar periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld of aangevuld. De besparing die gerealiseerd kan worden is sterk afhankelijk van de locatie van de projecten die invloed hebben op het brandstofverbruik en weersinvloeden die het interne energieverbruik kunnen beïnvloeden. Wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en geborgd middels versiebeheer. Dit plan omschrijft een plan voor de CO 2 reductie van en 2. Versie 1.1 november 2011 Pagina 3

4 1 Energie en CO2 Reductie scope 1 In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van nader toegelicht. 1.1 Wagenpark en brandstof Van het wagenpark van Klaver Infratechniek kan in de toekomst aanzienlijk op de CO 2 uitstoot worden gereduceerd. Doelstellingen: er wordt een onderzoek gehouden om de individuele belasting van de auto s op de totale CO 2 uitstoot inzichtelijk te krijgen om een basis te creëren voor een vervangingsplan. Alle auto s die ouder zijn dan 9 jaar worden opgenomen in een vervangingsplan. Het plan van Klaver Technisch Bedrijf B.V. is voor nu als leidraad gebruikt. Tevens wordt er een onderzoek gedaan om flexifuel als alternatieve brandstof toe te passen. Een aantal auto s zijn al uitgevoerd met deze brandstofinnovatie. 1.2 Airconditioning en koeling De airconditioning- en koelinginstallaties van KIT vormen een relatief klein onderdeel van het totale reductieplan. KIT zit op dit moment in een vervangingstraject betreffende de CV installatie. Indien een airconditioning vervangen dient te worden, wordt deze vervangen voor een zuiniger type. Versie 1.1 november 2011 Pagina 4

5 2 CO2 Reductie scope 2 In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van nader toegelicht. 2.1 Groene stroom In het referentiejaar 2010 wordt er bij KIT gebruik gemaakt van de zogenaamde grijze stroom. Grijze stroom wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen (gas en steenkool) en kernenergie. Groene stroom wordt opgewekt uit wind, water, zon en biomassa. Door over te stappen op groene stroom is al snel een reductie van de CO 2 uitstoot van 45 tot 55% haalbaar. De inkoop van de stroom ligt bij de verantwoordelijkheid van de directie van KIT. De uiteindelijke besparing is afhankelijk van het besluit welke energieleverancier wordt gekozen. In dit plan gehanteerde berekeningen zijn op basis van een CO 2 reductie van 50%. 2.2 Reductie elektriciteitsverbruik De volgende zaken zijn interessant met betrekking tot elektrische installaties: reflectoren dienen aanwezig te zijn in TL-armaturen i.v.m. verdubbelde lichtopbrengst gebruik maken van invallend daglicht, o.a. schone lichtkoepels en open lamellen bij vervanging van verlichting, denk aan spaarlampen, LED-verlichting en moderne TL-buizen bij vervanging van een apparaat, vergelijk energiewaardes en energielabels en kies een zuiniger type. 2.3 Verhogen bewustwording medewerkers Door zorgvuldig aandacht te besteden aan goed beheer, onderhoud en bediening van de installaties kan er energie en CO 2 bespaard worden. KIT kan dit realiseren door de medewerkers aan te zetten tot energiebewust gedrag en door het installeren van eenvoudige technische hulpmiddelen om energieverspilling te voorkomen. Elektrische installatie Het licht handmatig uitschakelen op afdelingen en plaatsen waar niemand (meer) aanwezig is of waar geen auto s staan. Zet computers overdag in slaapstand of stand-by indien langere tijd ongebruikt. Kantoorapparatuur, zoals computers, printers, papiervernietigers en het kopieerapparaat, uitschakelen als deze niet meer nodig zijn en buiten werktijden. Gebruik eventueel schakelklokken. Het bijhouden van logboeken met betrekking tot uitgevoerde inspecties en onderhoud. Schoonhouden van armaturen, sensoren en ventilatieopeningen. Verwarming installatie Zet de thermostaat een uur voor vertrek laag of stel deze automatisch zo in. Indien deze automatisch is ingesteld; check de tijden, denk ook aan zomer- en wintertijd. Draai radiatoren dicht in ruimten waar geen verwarming nodig is. Radiatoren dienen vrij hun warmte af te kunnen afgeven. Bij vervanging van de CV installatie: schaf een zuinige, hoog rendement (HR) ketel aan. De roldeur aan de achterzijde direct sluiten na gebruik, wellicht een duidelijke tekst als reminder aanbrengen op de roldeur. Versie 1.1 november 2011 Pagina 5

6 Airconditioning Houdt ramen en (binnen)deuren zoveel mogelijk gesloten. Beperk de gebruik en het toerenniveau van de airconditioning zoveel mogelijk. Algemeen Een medewerker verantwoordelijk stellen voor het energiebeleid, zodat de verantwoordelijkheid bij een medewerker ligt en hier andere medewerkers op kan aanspreken bij overtreding. Sluitronde instellen ter controle betreffende onnodig aanstaan apparatuur. Bovenstaande bewust wordende maatregelen zorgen ervoor dat op alle fronten bespaart kan worden. Dit heeft op de langere termijn een direct effect op de CO 2 uitstoot. Ingeschat wordt dat deze bewustwording eind 2016 een reductie van 2 à 3 procent van de CO 2 uitstoot kan opleveren. Onderzoek naar regio populatie carpoolen dubbele cabine Carpoolen is het met meerdere personen gebruik maken van één auto en dat heeft veel voordelen. Het meest voor de hand liggende is het kostenvoordeel dat de poolers behalen door met z n tweeën, drieën of vieren in een auto te rijden. Carpoolers sparen het milieu en werken aan een betere bereikbaarheid in Nederland. Daarbij kan de reis verkort worden wanneer de dichtstbijzijnde monteurs (ten opzichte van de ligging van het project) geselecteerd worden. Bij het gebruik van een dubbele cabine kunnen er meerdere personen meerijden naar een project, waardoor de uitstoot nog meer verminderd wordt. Social media Nieuwe soorten media bieden veel kansen die kunnen bijdragen aan de groei van duurzaamheid. Bewustwording is belangrijk om duurzaamheid tot een thema te maken dat ieders interesse wekt. Jongeren zijn via nieuwe kanalen benaderbaar om bewustzijn te creëren rondom duurzaamheid. Een doelgroep die essentieel is voor de toekomst. Sociale media maakt het mogelijk om de bewustwording te vergoten. Een boodschap kan via sociale media immers een grote groep bereiken. Naast bewustwording kan via sociale media het gesprek worden aangegaan met verschillende doelgroepen. Door met elkaar in gesprek te gaan, ontstaan nieuwe ideeën en suggesties om de wereld voor volgende generaties leefbaar te houden. Vakbladen Het is van belang dat bedrijven volledig op de hoogte zijn van de huidige- en toekomstige ontwikkelingen. Een lidmaatschap op een vakblad of meerdere vakbladen draagt hieraan mee. De behandelde artikelen kunnen verhogend zijn voor nieuwe inspiraties voor CO 2 reductie. Doelstelling folder in nieuwe versie duurzaamheid De huidige bedrijfssheet van het bedrijf kan aangepast worden om zo de maatschappij kennis te laten nemen van de inspanningen van Klaver Infratechniek omtrent de vermindering van CO 2 uitstoot. Versie 1.1 november 2011 Pagina 6

7 3 Overzicht reductiedoelstellingen CO2 reductieplan Klaver Infratechniek B V referentiejaar Activiteit CO 2 (ton/jaar) Aandeel % Reductie doelstelling Reductie CO 2 emissie (ton) 1.1 Brandstofverbruik wagenpark 113,71 83,34% 0,00% 1.2 Airconditioning en koeling 0,11 0,07% 1.3 Gasverbruik vestigingen 11,60 7,263% Totaal 145,42 91% 0,00% 0, Groene stroom 2.2 Elektriciteitsverbruik 15,01 9,36% 2.3 Verhogen bewustwording medewerkers 0,00% Totaal 15,01 9% 0,00% 0,00 Totaal 160,43 100% 0,00% 0,00 Activiteit Actie Streefdatum gereed Actie status 1.1. Brandstofverbruik wagenpark 1.2 Airco & Koeling De eigen auto's (bedrijfsauto's) bij nieuwe aanschaf vervangen door een zuiniger model. Auto's voor 2004 worden vervangen Continu - Onderzoek naar alternatieve brandstof Maart Onderzoek naar mogelijkheden onderzoeken naar zuinigere types voor vernieuwing. Januari 2012 In uitvoering Indien een airco stuk gaat, onderzoek naar vervangend zuiniger type Continu Groene stroom Inkoop van Groene stroom i.p.v. grijze stroom Juli Reductie Elektriciteitsverbruik Onderzoek naar mogelijkheden voor verbouwing onderzoeken naar energiebesparende maatregelen. Bijv. aanwezigheidssensoren, LED verlichting, spaarlampen e.d. Januari 2012 In uitvoering 2.3 Verhogen bewustwording medewerkers Overige lichtbronnen die stuk gaan vervangen voor energiezuinig type Continu - November Toolbox opstellen bewust omgaan met energie 2011 Gereed Energieverbruikende apparaten, verlichting welke langere tijd niet gebruikt worden uitzetten Continu - Ruimten welke niet gebruikt worden, verwarming lager of uit zetten. Continu - Versie 1.1 november 2011 Pagina 7

8 Ter beperking van het vervoer van medewerkers naar projecten zoveel mogelijk carpoolen Continu - Onderzoek naar de mogelijkheden van Social Media Juli Onderzoek naar beschikbaarheid en kwaliteit van vakbladen over duurzame innovaties Februari Bekendheid duurzaamheid vergroten middels bedrijfsfolder Continu - Activiteit Reductie Reductie CO 2 Reductie doelstelling emissie (ton) doelstelling Reductie CO 2 emissie (ton) 1.1 Brandstofverbruik wagenpark 4,66% 5,30 2,17% 2, Airconditioning en koeling 1.3 Gasverbruik vestigingen Totaal 4,66% 5,30 2,17% Groene stroom 50,00% 7,50 0,00% Elektriciteitsverbruik 2.3 Verhogen bewustwording medewerkers 0,50% 0,80 0,50% 0,80 Totaal 50,50% 8,30 0,50% 0,80 Totaal 8,48% 13,60 2,04% 3,27 Activiteit Actie Streefdatum gereed Actie status 1.1. Brandstofverbruik wagenpark 1.2 Airco & Koeling De eigen auto's (bedrijfsauto's) bij nieuwe aanschaf vervangen door een zuiniger model. Conform vervangingsplan. Continu - Onderzoek naar alternatieve brandstof Maart Onderzoek naar mogelijkheden onderzoeken naar zuinigere types voor de verbouwing Januari 2012 In uitvoering Indien een airco stuk gaat, onderzoek naar vervangend zuiniger type Continu Groene stroom Inkoop van Groene stroom i.p.v. grijze stroom Juli Versie 1.1 november 2011 Pagina 8

9 2.2. Reductie Elektriciteitsverbruik 2.3 Verhogen bewustwording medewerkers Onderzoek naar mogelijkheden voor de verbouwing onderzoeken naar energiebesparende maatregelen. Bijv. aanwezigheidssensoren, LED verlichting, spaarlampen e.d. Januari 2012 In uitvoering Overige lichtbronnen die stuk gaan vervangen voor energiezuinig type Continu - November Toolbox opstellen bewust omgaan met energie Energieverbruikende apparaten, verlichting welke langere tijd niet gebruikt worden uitzetten Continu - Ruimten welke niet gebruikt worden, verwarming lager of uit zetten. Continu - Ter beperking van het vervoer van medewerkers naar projecten zoveel mogelijk carpoolen Continu - Onderzoek naar de mogelijkheden van Social Media Juli Onderzoek naar beschikbaarheid en kwaliteit van vakbladen over duurzame innovaties Februari Bekendheid duurzaamheid vergroten middels bedrijfsfolder Continu - Activiteit Reductie Reductie CO 2 Reductie doelstelling emissie (ton) doelstelling Reductie CO 2 emissie (ton) 1.1 Brandstofverbruik wagenpark 1,07% 1,22 1,89% 2, Airconditioning en koeling 1.3 Gasverbruik vestigingen Totaal 1,07% 1,22 1,89% 2, Groene stroom 0,00% 0,00% Elektriciteitsverbruik 2.3 Verhogen bewustwording medewerkers 0,50% 0,80 0,50% 0,80 Totaal 0,50% 0,80 0,50% 0,80 Totaal 1,26% 2,02 1,84% 2,94 Versie 1.1 november 2011 Pagina 9

10 Activiteit Actie Streefdatum gereed Actie status 1.1. Brandstofverbruik wagenpark 1.2 Airco & Koeling De eigen auto's (bedrijfsauto's) bij nieuwe aanschaf vervangen door een zuiniger model. Conform vervangingsplan. Continu - Onderzoek naar alternatieve brandstof Maart Onderzoek naar mogelijkheden onderzoeken naar zuinigere types voor de verbouwing Januari Indien een airco stuk gaat, onderzoek naar vervangend zuiniger type Continu Groene stroom Inkoop van Groene stroom i.p.v. grijze stroom Reductie Elektriciteitsverbruik Onderzoek naar mogelijkheden voor de verbouwing onderzoeken naar energiebesparende maatregelen. Bijv. aanwezigheidssensoren, LED verlichting, spaarlampen e.d. Januari Verhogen bewustwording medewerkers Overige lichtbronnen die stuk gaan vervangen voor energiezuinig type Continu - November Toolbox opstellen bewust omgaan met energie Energieverbruikende apparaten, verlichting welke langere tijd niet gebruikt worden uitzetten Continu - Ruimten welke niet gebruikt worden, verwarming lager of uit zetten. Continu - Ter beperking van het vervoer van medewerkers naar projecten zoveel mogelijk carpoolen Continu - Onderzoek naar de mogelijkheden van Social Media Juli Onderzoek naar beschikbaarheid en kwaliteit van vakbladen over duurzame innovaties Februari Bekendheid duurzaamheid vergroten middels bedrijfsfolder Continu - Versie 1.1 november 2011 Pagina 10

11 Activiteit CO2 reductieplan Klaver Infratechniek B V 2016 Reductie doelstelling Reductie CO 2 emissie (ton) 1.1 Brandstofverbruik wagenpark 3,61% 4, Airconditioning en koeling 1.3 Gasverbruik vestigingen Totaal 3,61% 4, Groene stroom 0,00% Elektriciteitsverbruik 2.3 Verhogen bewustwording medewerkers 0,50% 0,80 Totaal 0,50% 0,80 Totaal 3,05% 4,90 Activiteit Actie Streefdatum gereed Actie status 1.1. Brandstofverbruik wagenpark 1.2 Airco & Koeling De eigen auto's (bedrijfsauto's) bij nieuwe aanschaf vervangen door een zuiniger model. Conform vervangingsplan. Continu - Onderzoek naar alternatieve brandstof Maart Onderzoek naar mogelijkheden onderzoeken naar zuinigere types voor de verbouwing Januari Indien een airco stuk gaat, onderzoek naar vervangend zuiniger type Continu Groene stroom Inkoop van Groene stroom i.p.v. grijze stroom Reductie Elektriciteitsverbruik Onderzoek naar mogelijkheden voor de verbouwing onderzoeken naar energiebesparende maatregelen. Bijv. aanwezigheidssensoren, LED verlichting, spaarlampen e.d. Januari Verhogen bewustwording medewerkers Overige lichtbronnen die stuk gaan vervangen voor energiezuinig type Continu - November Toolbox opstellen bewust omgaan met energie Energieverbruikende apparaten, verlichting welke langere tijd niet gebruikt worden uitzetten Continu - Ruimten welke niet gebruikt worden, verwarming lager of uit zetten. Continu - Versie 1.1 november 2011 Pagina 11

12 Ter beperking van het vervoer van medewerkers naar projecten zoveel mogelijk carpoolen Continu - Onderzoek naar de mogelijkheden van Social Media Juli Onderzoek naar beschikbaarheid en kwaliteit van vakbladen over duurzame innovaties Februari Bekendheid duurzaamheid vergroten middels bedrijfsfolder Continu - Versie 1.1 november 2011 Pagina 12

13 4 Ondertekening Hierbij verklaart de directie van Klaver Infratechniek B.V. achter de doelstellingen te staan genoemd in dit rapport. Dit om een steentje bij te dragen aan de reductie van CO 2 emissies om zo een leefbare omgeving te creëren en vanwege de bewustwording van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Klaver Infratechniek B.V. De heer C.N.J. de Vries Directeur Versie 1.1 november 2011 Pagina 13

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 2 CO 2 -reductie scope 1... 4 2.1 Wagenpark... 4 2.1.1 Vervangingsbeleid...

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Energie beleid, reductiedoelstellingen

Energie beleid, reductiedoelstellingen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Directie verklaring CO 2 footprint HIG... 2 Energiebeoordeling... 2 Analyse vroeger en huidig energieverbruik... 2 Gebieden met significant energiegebruik en verbruik... 3

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

3 november 2014 Versie 1

3 november 2014 Versie 1 ENERGIE AUDIT VERSLAG code: B1408 3 november 2014 Versie 1 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 3/14 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Omschrijving bedrijf 5 1.1 Activiteiten 5 2. Energieverbruik

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 PUK Benelux. B.V. Auteur(s): Dhr. H. Heeffer, Managing director algemeen

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie