CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. Goedkeuring. Directeur. P.Th.W. Klaver. Handtekening: Datum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. Goedkeuring. Directeur. P.Th.W. Klaver. Handtekening: Datum: 10-01-2014"

Transcriptie

1 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep Goedkeuring Organisatie: Naam: Handtekening: Directeur Klaver Giant Groep P.Th.W. Klaver Datum: CO2 reductieplan ( ) Pagina 1 van 15

2 Inhoudsopgave Goedkeuring... 1 Inleiding Energie en CO 2 -reductie scope Wagenpark Vervangingsbeleid Rijroutes Eco Tuning Bandenspanning Car poolen Magneetsysteem CO 2 -reductie scope Groene Stroom Reductie Elektriciteitsverbruik Verhogen bewustwording medewerkers Raamisolatie Overzicht Reductiedoelstellingen CO 2 -actieplan CO 2 -actieplan - doorrekening Overzicht uitstoot (doelstelling) CO2 reductieplan ( ) Pagina 2 van 15

3 Inleiding Terugdringen van CO 2 -emissie is van essentieel belang voor nu, de toekomst; voor de beheersing van de klimaatveranderingen, en het voorkomen van het uitputten van fossiele brandstoffen. Dit betekend dus ook indirect de zorg voor een leefbare omgeving. Naar aanleiding van het opgestelde emissie inventarisatie rapport wil de Klaver Giant Groep met een zelfstandig en concreet opgesteld plan bijdragen aan de reductie van CO 2 -uitstoot. Om deze bijdrage te bewerkstelligen is dit reductieplan geschreven. De Klaver Giant Groep B.V. heeft het jaar 2012 als referentiejaar genomen om vanaf dat jaar het CO 2 -beleid te kunnen bewaken en te realiseren. Van te voren is een CO 2 -reductieplan opgesteld. Dit plan maakt onderdeel uit van het kwaliteitshandboek van de Klaver Giant Groep. Periodiek wordt het reductieplan aangepast, wanneer daar aanleiding voor is. Het algemene doel van Klaver Giant Groep is om eind 2019 een verlaging van de CO 2 -footprint van 20% in ton CO 2 te realiseren voor scope 1&2. Dit doel is in overleg met de directie van de Klaver Giant Groep opgesteld. CO2 reductieplan ( ) Pagina 3 van 15

4 De volgende onderwerpen zijn door de Klaver Giant Groep aangemerkt als reduceerpunten waarmee deze doelstelling realiseerbaar gemaakt wordt: Schoner en zuiniger wagenpark Toepassen van groene stroom Actief beleid m.b.t. de reductie van elektriciteitsverbruik Verhogen bewustwording medewerkers m.b.t. eigen invloed op bovenstaande doelstellingen. Dit plan wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld of aangevuld tijdens de realisatie in de komende 5 jaar. De besparing die gerealiseerd kan worden is sterk afhankelijk van de locatie van de projecten die invloed hebben op het brandstofverbruik en weersinvloeden die het interne energieverbruik kunnen beïnvloeden. Wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en geborgd middels versiebeheer. Periodiek is er een beoordelingsverslag over het jaarverbruik. Dit plan omschrijft een plan voor de CO 2 -reductie van Scope 1 en 2. CO2 reductieplan ( ) Pagina 4 van 15

5 2 Energie en CO 2 -reductie scope 1 In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van Scope 1 nader toegelicht. 2.1 Wagenpark Van het wagenpark van de Klaver Giant Groep kan in de toekomst aanzienlijk op de CO 2 -uitstoot worden gereduceerd. Het wagenpark is momenteel verantwoordelijk voor 83% van de gehele CO 2 - uitstoot. Om deze reden denken we hier ook de grootste bijdrage aan het reduceren van de CO 2 - uitstoot te kunnen behalen Vervangingsbeleid In het vervangingsbeleid wordt rekening gehouden met de CO 2 -uitstoot om zo doende binnen vijf jaar een aanzienlijke reductie te realiseren. Doelstellingen: Alle auto s die ouder zijn dan 2006 jaar worden opgenomen in een vervangingsplan (5 jaar). Per jaar levert dit een CO 2 -reductie op van minimaal 2%. Tevens wordt er een onderzoek gedaan om alternatieve brandstoffen toe te passen. Een aantal auto s zijn al uitgevoerd voor de toepassing van alternatieve brandstoffen Rijroutes Het in kaart brengen van de rijroutes van de medewerkers naar projectlocaties is een punt van aandacht voor komend jaar. Wanneer medewerkers continu de kortste routes rijden is het mogelijk om het brandstofverbruik nog meer te reduceren. Doelstellingen: Per project aangeven wat de gunstigste route is voor het reduceren van het brandstofgebruik Eco Tuning Hierbij kan tot 20% brandstofbesparing gerealiseerd worden, zonder inlevering van prestaties. Eco Tuning is het proces van fijnafstelling van de motor van uw voertuig. Hierdoor zal er een betere en volledigere verbranding plaatsvinden in de motor. Het voertuig zal door Eco Tuning efficiënter gebruik maken van de brandstof, wat leidt tot een lager verbruik. Dit jaar wordt er bekeken wat de kosten/opbrengsten zijn en of/wanneer dit uitgevoerd gaat worden. De reductie ligt tussen de 5% en 20%, respectievelijk 42,55 ton 170,2 ton CO 2. Voor de doorwerkingen van het actieplan gaan we uit van 5%. Doelstellingen: Dit jaar wordt er bekeken wat de kosten/opbrengsten zijn en of/wanneer dit uitgevoerd gaat worden. CO2 reductieplan ( ) Pagina 5 van 15

6 2.1.4 Bandenspanning Elke band slijt en verliest dus profieldiepte. Minder profiel betekent een slechtere afvoer van water. Dat kan uiteindelijk leiden tot aquaplaning. Als banden teveel zijn afgesleten, moeten ze dus vervangen worden. Door de banden op de juiste bandenspanning te brengen bespaart men twee keer: De besparing door het brandstofverbruik te verlagen en de besparing op de slijtage van de banden. Er kan 7% bespaart worden op het brandstofverbruik door de banden regelmatig op te spanning te brengen en op de juiste spanning te houden. Wanneer men bijvoorbeeld elke maand voor 100,- Euro tankt (1.200,- euro op een jaar) dan bespaart men zo jaarlijks 84,- Euro op de uitgaven aan benzine of diesel, maar dus ook een reductie op CO 2 - Uitstoot van 7%, respectievelijk 59,57 ton CO 2. Door met een te lage (of te hoge) bandenspanning rond te rijden slijten de banden veel sneller dan normaal. De banden dienen dan ook sneller te vervangen. Vier nieuwe banden en het vervangen ervan kosten al snel 400,- Euro (of meer, afhankelijk van het type banden van je wagen). Wanneer met de juiste bandenspanning de levensduur van de banden zelfs maar 10% kan verlengen, bespaart men weer 40,- euro op de wagen. Doelstellingen: Dit jaar een toelichting aan de medewerkers sturen dat men iedere maand de bandenspanning dient te controleren. Dit kan bij de Total tankstation Car poolen Carpoolen is het met meerdere personen gebruik maken van één auto en dat heeft veel voordelen. Het meest voor de hand liggende is het kostenvoordeel dat de poolers behalen door met z n tweeën, drieën of vieren in een auto te rijden. Carpoolers sparen het milieu en werken aan een betere bereikbaarheid in Nederland. Daarbij kan de reis verkort worden wanneer de dichtstbijzijnde monteurs (ten opzichte van de ligging van het project) geselecteerd worden. Bij het gebruik van een dubbele cabine kunnen er meerdere personen meerijden naar een project, waardoor de uitstoot nog meer verminderd wordt. 2.2 Magneetsysteem Er wordt onderzocht naar de mogelijkheid van het toepassen van het Ecojet Powerjet systeem. Naast de Industrie ook geschikt voor Cv installaties op woonhuizen, kantoren, winkels, flats en kleine werkplaatsen. Het is een slim magneetsysteem dat zorgt voor een optimale verbranding van gas. Er wordt aangegeven dat hiermee 6 tot 12% bespaard wordt op stookkosten. Bovendien wordt het milieu minder belast. Voor de doorrekening gaan we uit van het minimale reductie van 6%. Doelstelling: In 2014 inhoudelijker onderzoeken of dit toepasbaar is binnen de Klaver Giant Groep en wat het rendement is in CO 2 -reductie. CO2 reductieplan ( ) Pagina 6 van 15

7 3 CO 2 -reductie scope 2 In dit hoofdstuk worden de doelstellingen en motivaties van Scope 2 nader toegelicht. 3.1 Groene Stroom In het referentiejaar 2012 wordt er bij de Klaver Giant Groep gebruik gemaakt van de zogenaamde grijze stroom. Grijze stroom wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen (gas en steenkool) en kernenergie. De winning van fossiele brandstoffen zorgt, in tegenstelling tot het winnen van de meeste duurzame energiebronnen, voor CO 2 -uitstoot dan, en voor vervuiling van water en lucht. Het belangrijkste milieuprobleem van kernenergie is het radioactieve afval; daar is nog geen oplossing voor gevonden. Groene stroom wordt opgewekt uit wind, water, zon en biomassa. Het idee achter groene stroom is dat de uitstoot van koolstofdioxide (CO 2 ) en andere schadelijke emissies, ook wel broeikasgassen, (NOx, SO2, roet, ) wordt verminderd. Daardoor zal de toename van het broeikaseffect vertragen. Ook ontstaat er minder kernafval. Waar groene stroom onuitputtelijk is, zal het ook beschikbaar zijn voor de volgende generaties. Dit is niet zomaar het geval met fossiele brandstoffen. Ook zal onze afhankelijkheid van leveranciers van fossiele brandstoffen afnemen, als we meer groene stroom gebruiken. De Klaver Giant Groep wil hier graag een bijdragen aan leveren door over te stappen op Groene stroom. Nuon CO2 OK Energie is duurzame energie. Dit energiepakket bestaat uit CO2 OK Stroom en CO2 OK Gas. Het verbruik aan stroom en gas, wordt met CO2 OK Energie helemaal CO 2 -neutraal. De stroom wordt in Nederland met duurzame energiebronnen opgewekt: zon, wind en water, dus is helemaal CO 2 -vrij (geeft NUON aan). Volgens de CO 2 -Prestatieladder is het geheel niet CO 2 -vrij en dient nagegaan te worden welke duurzame bronnen gebruikt worden. Onderstaand de bronnen in percentage van NUON CO2 OK stroom: Bron: CO2 reductieplan ( ) Pagina 7 van 15

8 Bij gas werkt het iets anders. Voor de hoeveelheid CO2 die uitgestoten wordt als gevolg van het gasverbruik (bijvoorbeeld voor koken en verwarming), koopt Nuon voor minimaal dezelfde hoeveelheid CO 2 -certificaten in. Deze certificaten zijn afkomstig van duurzame en innovatieve energieprojecten in het buitenland. Door deze projecten wordt CO 2 -uitstoot wereldwijd gereduceerd. Door deze certificaten in te kopen wordt de CO 2 -uitstoot volledig gecompenseerd. Compensatie is niet mogelijk bij de CO 2 -Prestatieladder en wordt derhalve niet meegenomen als groene stroom. Het type energie en de confersiefactor zijn bepaald op basis van de gegevens van HIER streeft naar een klimaatneutraal Nederland en zet zich in voor een effectieve Nederlandse bijdrage van de aanpak van het internationale klimaatprobleem. Programma directeur en klimaatexpert Sible Schöne is daarom onder andere voorzitter van de Bezinningsgroep Energie, voorzitter van het Centraal College van Deskundigen van de CO 2 -Prestatieladder en programmadirecteur van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Doelstelling: In 2013 dient er een contract ondertekend te worden voor het inkopen van groene stroom, daarbij dient er per maand een overzicht vanuit NUON te komen wat er verbruikt is. Indien de verdeling van energiebronnen gelijk blijft is er een reductie mogelijk van 95% op de CO 2 - uitstoot van de elektriciteit. 3.2 Reductie Elektriciteitsverbruik Installatiedelen bij vervanging worden vervangen voor een zuiniger model of type. De volgende zaken zijn interessant om tijdens het onderhoud aan de bestaande elektrische installaties in de gaten te houden: Reflectoren aanwezig in Tl-armaturen i.v.m. verdubbelde lichtopbrengst Maak gebruik van invallend daglicht (schone lichtkoepel, open lamellen) Bij vervanging: denk aan spaarlampen, LED-verlichting en moderne Tl-lichtbronnen alle elektrische apparatuur (o.a. pc s, dockingstations, printers, papiervernietigers en koffieautomaten) bij vervanging van een apparaat vergelijk energiewaardes en energielabels en kies een zuiniger type. Doelstelling: In 2014 wordt er tevens bekeken of er een lichtmeting wordt uitgevoerd op de werkplekken en eventueel de lichtsterkte aan te passen om zo het elektriciteitsverbruik te kunnen reduceren. 3.3 Verhogen bewustwording medewerkers Zoals in voorgaande hoofdstukken besproken tracht de Klaver Giant Groep haar medewerkers bewustwording bij te brengen in het gebruik van energie doormiddel van de webinterface. Door zorgvuldig aandacht te besteden aan beheer, onderhoud en bediening van de installaties kan er energie en CO 2 -uitstoot bespaard worden. De Klaver Giant Groep wil dit realiseren door de medewerkers aan te zetten tot energiebewust gedrag en door het installeren van eenvoudige technische hulpmiddelen om energieverspilling te voorkomen. CO2 reductieplan ( ) Pagina 8 van 15

9 Elektrische installatie kantoorapparatuur, zoals computers en het kopieerapparaat, uitschakelen als deze niet meer nodig zijn. schoonhouden van armaturen, sensoren etc. apparatuur (o.a. pc s, dockingstations, printers, papiervernietigers en koffieautomaten) buiten werktijden uitzetten (ook uit stand-by/slaapstand), gebruik eventueel schakelklokken zet computers overdag in slaapstand of stand-by indien langere tijd ongebruikt Verwarmingsinstallatie radiatoren dienen vrij hun warmte af te kunnen afgeven bij vervanging van de CV-ketel: schaf een zuinige, hoog rendement (HR) ketel aan Airconditioning houdt ramen en (binnen)deuren zoveel mogelijk gesloten beperk de gebruik en het toerenniveau van de airconditioning zoveel mogelijk Algemeen een medewerker verantwoordelijk stellen voor het energiebeleid, zodat de verantwoordelijkheid bij een medewerker ligt en hier andere medewerkers op kan aanspreken bij overtreding. Sluitronde ter controle of er geen overbodige apparatuur aan staat. Vakbladen Het is van belang dat bedrijven volledig op de hoogte zijn van de huidige- en toekomstige ontwikkelingen. Een lidmaatschap op een vakblad of meerdere vakbladen draagt hieraan mee. De behandelde artikelen kunnen verhogend zijn voor nieuwe inspiraties voor CO 2 -reductie. Doelstelling: Ingeschat wordt dat deze bewustwording eind 2017 een reductie van 2 a 3 procent van de CO 2 -uitstoot kan opleveren. 3.4 Raamisolatie In de moderne architectuur wordt veel glas gebruikt. Zo komt er veel natuurlijk licht binnen. Maar veel glas kan ook zorgen voor een hoger energieverbruik. s Zomers komt er warmte binnen door de ramen. Deze warmte wordt in een pand vastgehouden, met als gevolg dat de airco harder moet koelen om de temperatuur aangenaam te houden. s Winters daarentegen gaat warmte verloren via de ramen. Om een aangename temperatuur te houden, moet de verwarming meer stoken. Zowel verwarming als airconditioning kosten energie en dus geld. Een oplossing om hierop te besparen is raamfolie; een warmtewerende en isolerende oplossing, met het hele jaar door rendement. Isolerende raamfolie is een folie die aan de binnenzijde op het glas wordt aangebracht. De folie houdt in de zomer de warmte en schadelijke ultraviolette straling buiten. Daarnaast verminderen de isolerende eigenschappen in de winter het warmteverlies via de ramen. Zo kan het energieverbruik verlaagd worden. CO2 reductieplan ( ) Pagina 9 van 15

10 De airconditioning hoeft minder hard te koelen in de zomer. De verlaging van de energiekosten voor airconditioning kan zo oplopen tot 25% per jaar. In de winter zorgt de isolerende raamfolie ervoor dat er minder warmte via het glas verloren gaat. De folie reflecteert de warmte van de verwarming, zodat die in de ruimte blijft. Dat kan een verlaging op de stookkosten opleveren tot 30%, afhankelijk van het type glas. Het resultaat: meer comfort, grote energiebesparingen en vermindering van CO 2 - uitstoot. Doelstelling: In 2013 een offerte laten uitbrengen met daarbij de prognose van de opdrachtnemer wat de CO 2 -reductie gaat worden. CO2 reductieplan ( ) Pagina 10 van 15

11 4 Overzicht Reductiedoelstellingen De beoordeling van de behaalde resultaten worden beschreven in de energiebeoordeling van CO 2 -actieplan Activiteit Actie Streefdatum begin - gereed Actie status Actienemer Scope Brandstofverbruik wagenpark De bedrijfswagen bij nieuwe aanschaf vervangen door een zuiniger model. Auto's voor 2006 worden vervangen Continu In uitvoering Directie Bandenspanning op pijl houden door bindende instructie In uitvoering Directie Het laten uitbrengen van een offerte voor ecotuning en indien rendabel dit laten uitvoeren In uitvoering LKC Bij projecten de rijroutes naar projecten aangeven aan de monteurs voor de minste CO 2 -uitstoot Continu Nog starten Directie 1.2 Airco & Koeling Ter beperking van het vervoer van medewerkers naar projecten zoveel mogelijk carpoolen Continu In uitvoering Directie Het onderzoeken en eventueel toepassen van raamisolatie Nog starten LKC Indien een airco stuk gaat, onderzoek naar vervangend zuiniger type Continu In uitvoering Directie 1.3 Gasverbruik vestigingen Het onderzoeken en eventueel toepassen van het gasmagneetsysteem Nog starten LKC Het onderzoeken en eventueel toepassen van raamisolatie Nog starten LKC Scope Groene stroom Overstappen naar groene stroom In uitvoering Directie Overstappen of bij huidige leverancier dat er volledig op de gunstige conversiefactor wordt geleverd (wind, water) Nog starten Directie Het uitvoeren van een lichtmeting op de werkplekken en eventueel aanpassen van de lichtsterkte om zo het verbruik van energie te reduceren Nog starten LKC CO2 reductieplan ( ) Pagina 11 van 15

12 2.2. Reductie Elektriciteitsverbruik Efficiënter gebruik maken met betrekking tot het energieverbruik doormiddel van instructie Continu In uitvoering LKC Overige lichtbronnen die stuk gaan vervangen voor energiezuinig type Continu - CO2 reductieplan ( ) Pagina 12 van 15

13 4.2 CO 2 -actieplan - doorrekening referentiejaar Totaal Activiteit CO 2 (ton/jaar) Aandeel % Reductie doelstelling % Reductie CO 2 emissie (ton) Nieuwe emissie Aandeel % Scope Brandstofverbruik wagenpark 893,77 84,11% 1,50% 13,41 880,36 84,09% 1.2 Airco & Koeling 1.3 Gasverbruik vestigingen 50,78 4,78% 1,00% 0,51 50,27 4,80% Totaal Scope 1 944,54 88,89% 2,50% 13,91 930,63 88,89% Scope Groene stroom 2.2 Elektriciteitsverbruik 118,08 11,11% 1,50% 1,77 116,31 11,11% 2.3 Vliegreizen 2.4 Zakelijk gebruik privé auto s 2.5 Huurauto's Totaal Scope 2 118,08 11,11% 1,50% 1,77 116,31 11,11% Totaal 1062,62 100% 1,48% 15, ,93 100% Activiteit 2014 Totaal Reductie Reductie Nieuwe doelstelling CO 2 emissie emissie (ton) Aandeel % Scope Brandstofverbruik wagenpark 76,37 7,29% 803,99 93,74% 1.2 Airco & Koeling 1.3 Gasverbruik vestigingen 0,51 0,05% 49,76 5,80% Totaal Scope 1 76,88 7,34% 853,75 99,54% Scope Groene stroom 112,38 10,73% 3,93 0,46% 2.2 Elektriciteitsverbruik 2.3 Vliegreizen 2.4 Zakelijk gebruik privé auto s 2.5 Huurauto's Totaal Scope 2 112,38 10,73% 3,93 0,46% Totaal 189,26 18,08% 857,67 100,00% CO2 reductieplan ( ) Pagina 13 van 15

14 Activiteit 2015 Totaal Reductie Reductie Nieuwe doelstelling CO 2 emissie emissie (ton) Aandeel % Scope Brandstofverbruik wagenpark 57,77 6,74% 746,22 93,95% 1.2 Airco & Koeling 1.3 Gasverbruik vestigingen 4,60 0,54% 45,16 5,69% Totaal Scope 1 62,37 7,27% 791,38 99,63% Scope Groene stroom 1,01 0,12% 2,92 0,37% 2.2 Elektriciteitsverbruik 2.3 Vliegreizen 2.4 Zakelijk gebruik privé auto s 2.5 Huurauto's Totaal Scope 2 1,01 0,12% 2,92 0,37% Totaal 63,38 7,39% 794,29 100,00% CO2 reductieplan ( ) Pagina 14 van 15

15 5 Overzicht uitstoot (doelstelling) Opgesteld in Reductie door de jaren heen Totaal Scope ,54 Totaal Scope ,08 Totaal 1062,62 100,00% Totaal Scope ,63 Totaal Scope ,31 Totaal 1046,93 98,52% Totaal Scope ,75 Totaal Scope ,93 Totaal 857,67 80,71% Totaal Scope ,38 Totaal Scope ,92 Totaal 794,29 74,75% Begin 1062,62 100,00% Eind 794,29 74,75% Reductie 268,33 25,25% CO2 reductieplan ( ) Pagina 15 van 15

CO 2 -REDUCTIEPLAN. Versie 1.1 Datum: 4 OKTOBER 2012

CO 2 -REDUCTIEPLAN. Versie 1.1 Datum: 4 OKTOBER 2012 Versie 1.1 Datum: 4 OKTOBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 2 CO 2 -reductie scope 1... 4 2.1 Wagenpark... 4 2.1.1 Vervangingsbeleid...

Nadere informatie

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011 CO2-Reductieplan Klaver Infratechniek B.V. Versie 1.1 28 november 2011 Techniek voor en door de mens Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Energie en CO2 Reductie scope 1... 4 1.1 Wagenpark en brandstof... 4

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr.

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr. Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam rapport 4GDJ-CO2.EEI.R Opdrachtgever : Gebr. de Jongh BV Rapportnummer : 4GDJ-CO2.EEI.R Auteur : drs. ing. J.A. van

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 24 december 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

3 november 2014 Versie 1

3 november 2014 Versie 1 ENERGIE AUDIT VERSLAG code: B1408 3 november 2014 Versie 1 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 3/14 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Omschrijving bedrijf 5 1.1 Activiteiten 5 2. Energieverbruik

Nadere informatie

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie