FINANCIËN. voor sportverenigingen. Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIËN. voor sportverenigingen. Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING"

Transcriptie

1 ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden FINANCIËN Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING voor sportverenigingen

2 INTRODUCTIEWORKSHOP KASCOMMISSIE De Nederlandse wet en de meeste statuten schrijven voor dat de financiën van (sport) verenigingen jaarlijks gecontroleerd moeten worden door een kascommissie. Deze workshop behandelt de taken en bevoegdheden van de kascommissie en legt ook concreet uit hoe u de controle van de jaarrekening kunt aanpakken. In deze workshop komt een selectie van de meest essentiële onderwerpen aan de orde. Deelnemers krijgen praktische tips, voorbeelden en eye-openers. De workshop gaat niet over administreren en is niet saai! WAT KUNT U NA DE WORKSHOP? Na het volgen van deze avond bent u in staat om als lid van een kascommissie de jaarrekening van een kleinere (sport) vereniging te controleren. U kunt zelf een checklist voor de controle opstellen, die binnen uw vereniging jarenlang gebruikt kan worden. Introductie taken kascommissie, bevoegdheden Wettelijke eisen aan de bestuursverantwoording van verenigingen en stichtingen Casus controle kasgeld Cijferbeoordeling Aanpak controle contributies ABC+W-principe Aanpak kostencontrole Aanpak controle vorderingen en crediteuren Rapportage aan bestuur en ledenvergadering Communicatie De adviesrol van de kascommissie voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 1 avond 350,- Bij de workshop wordt gebruik gemaakt van het boek De Kascommissiegids.

3 WORKSHOPS KASCOMMISSIE De Nederlandse wet en de meeste statuten schrijven voor dat de financiën van (sport) verenigingen jaarlijks gecontroleerd moeten worden door een kascommissie. Deze workshop behandelt de taken en bevoegdheden van de kascommissie en legt ook concreet uit hoe u de controle van de jaarrekening kunt aanpakken. WAT KUNT U NA DEZE WORKSHOPS? Na het volgen van deze twee avonden bent u in staat om als lid van een kascommissie de jaarrekening van een middelgrote (sport) vereniging op een efficiënte én effectieve manier te controleren en het bestuur waar nodig te adviseren over verbeteringen in de verslaggeving en financiële organisatie. U kunt zelf een checklist voor de controle opstellen, die binnen uw vereniging jarenlang gebruikt kan worden. Introductie taken kascommissie Wettelijke eisen aan de bestuursverantwoording van verenigingen en stichtingen Casus controle kasgeld Cijferbeoordeling Aanpak controle contributies ABC+W-principe Aanpak controle crediteuren Wettelijke bepalingen Aanpak controle vorderingen Fraudegevallen Communicatie naar het bestuur Controlemethoden Aanpak controle balans, inclusief materiële activa Aanpak controle resultatenrekening Belastingen (omzet-, loon-, vennootschaps- en kansspelbelasting) Automatisering Het controledossier Bevoegdheden van de commissie Concrete tips voor goede organisatie van de administratie; beveiligingsmaatregelen Rapportage van bevindingen aan de ALV Vragen van deelnemers. 2 avonden 700,- Bij de workshop wordt gebruik gemaakt van het boek De Kascommissiegids.

4 THEMABIJEENKOMST VOORKOMEN VAN FRAUDE IN SPORTVERENIGINGEN Sportverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties worden in de praktijk nogal eens geconfronteerd met fraude. Gemiddeld elke week vindt er ergens in Nederland een grotere of kleinere fraude bij een vrijwilligersorganisatie plaats. Fraudes hebben niet alleen financiële consequenties met soms ernstige gevolgen, ook in het relationele vlak zijn de gevolgen soms dramatisch. Tijdens deze praktische themabijeenkomst (2,5 uur) krijgt u concrete tips om fraude in uw sportvereniging te voorkomen of in een vroeg stadium te signaleren. Deze themabijeenkomst is bestemd voor bestuurders van zowel grotere als kleinere sportverenigingen. Soorten fraude Oorzaken van fraude Wettelijke bepalingen; de verantwoordelijkheid van het bestuur Mogelijkheden om fraude te voorkomen Rol van de kascommissie Hoe komt u aan een goede kascommissie? Alle onderwerpen worden geïllustreerd met recente en aansprekende fraudegevallen waarover in de media is gepubliceerd. 1 avond 350,- WAT KUNT U NA DEZE BIJEENKOMST? Aan het eind van de avond heeft u genoeg informatie om uw eigen sportvereniging op eenvoudige wijze fraudeproof te maken. Kortom: een interessante en nuttige themabijeenkomst die elk bestuurslid zou moeten bijwonen.

5 BASISCURSUS FINANCIEEL MANAGEMENT Binnen een sportvereniging gaat geld om, soms relatief veel geld. Dat dient steeds goed en efficiënt te worden beheerd. Een belangrijke aspect is dat er sprake is van een vrijwilligersorganisatie, daar dient nadrukkelijk rekening mee te worden gehouden als er over het beheer van de financiën afspraken worden gemaakt. VOOR WIE Deze cursus is voor bestuurders van (sport) verenigingen, die op basis van de financiële informatie vanuit de penningmeester, mede verantwoordelijk zijn voor het financiële beheer van de vereniging. In de eerste avond gaat de cursusleider in op de wet- en regelgeving die van toepassing is op verenigingen, welke administratieve verplichtingen er zijn, op werkgeverschap en hoe de organisatie van activiteiten geregeld is. In de tweede bijeenkomst worden casussen van de verenigingen besproken en gaat de docent in op de beleidsmatige aspecten van de vereniging, de missie, de visie en hoe dat binnen de vereniging is ingebed. WAT KUNT U NA DEZE BASISCURSUS? Na deze cursus hebben de deelnemers inzicht in de eisen die aan financieel beheer van de vereniging worden gesteld en hun eigen taak en rol daarin. Inzicht in jaarcyclus financiën; jaarcijfers, balans, begroting; Inzicht in noodzaak periodieke voortgangsrapportages, check voortgang van de begroting; Inzicht in de basis van de wettelijke voorschriften financiële administratie; Begrijpen van begroting, balans, liquiditeitsprognose(s), maraps en investeringsvoorstellen; Inzicht in gevolgen van keuzes, zoals contributieverhoging, prijsverhoging eigen activiteiten, subsidieverlaging, verhoging te betalen tarieven etc. 2 avonden 700,- Deelnemers ontvangen een reader.

6 CURSUS FINANCIEEL MANAGEMENT VOOR DE PENNINGMEESTER Binnen een sportvereniging gaat geld om, soms relatief veel geld. Dat dient steeds goed en efficiënt te worden beheerd. Beslissingen dienen te worden genomen op basis van betrouwbare en inzichtelijke informatie. VOOR WIE Deze cursus is voor penningmeesters, aankomende penningmeesters en bestuurders met veel financiële taken bij de (sport) vereniging. WAT KUNT U NA DEZE CURSUS? Na deze cursus kunt u, naast het (laten) verzorgen van een goede financiële administratie, overzichtelijke financiële informatie verstrekken aan bestuurders van de vrijwilligersorganisatie. U bent ook in staat om anderen, zoals de belastingdienst of de UWV, over uw schouder te laten meekijken, omdat ook zij hun eisen stellen aan de wijze waarop de administratie wordt gevoerd. U beheerst zaken als de contributie-inning, administratie, loonbelasting, investeringen en afschrijvingen, BTW, et cetera. Verantwoordelijk voor goede planning van de jaarcyclus financiën; staat van baten en lasten, balans, begroting, toelichting in het jaarverslag etc. Opzet systeem periodieke voortgangsrapportages Opzetten/onderhouden van een goede financiële administratie op basis van de wettelijke voorschriften en van de wensen en behoeften van de organisatie Financiële overzichten, voorstellen en prognoses kunnen maken: begroting, balans, staat van baten en lasten, liquiditeitsprognose(s), maraps of kwartaalrapportages, investeringsvoorstellen; Inzicht kunnen verstrekken over gevolgen van: eigen keuzes, zoals contributieverhoging, prijsverhoging eigen activiteiten, aanschaf onroerend goed, medewerkers in loondienst of vrijwilligersvergoeding etc. Subsidieverlaging, verhoging te betalen tarieven, belastingwijzigingen, veranderende wet- en regelgeving, etc. 2 avonden, maximaal 16 deelnemers 700,- Deelnemers ontvangen een reader

7 CURSUS BESTUUR EN MANAGEMENT Het goed besturen van een vereniging of vrijwilligersorganisatie vraagt veel van de bestuursleden. Eens in de zoveel tijd bij elkaar komen voor een vergadering is niet voldoende. VOOR WIE De cursus bestuur en management is bestemd voor bestuursleden en werknemers van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk. Tijdens deze cursus leert u hoe u uw organisatie goed bestuurt. Besturen van een organisatie Organisatie modellen en structuur Beleid Profielen bestuurders Aansturing vrijwilligers Veranderingen en weerstand Vragenronde 2 avonden 700,- WAT KUNT U NA DEZE CURSUS? U kunt na deze cursus omgaan met de eisen, die als bestuurder aan u gesteld worden. U kent uw taken en verantwoordelijkheden en weet hoe u de achterban van uw vereniging of organisatie betrokken houdt.

8 MEER INFORMATIE Sportservice Noord-Holland Niels van Weert T E Bezoekadres Florapark HK Haarlem SPECIALIST IN SALARIS- EN PERSONEELSDIENSTEN IN DE SPORT Als bestuurslid wilt u zich bezig houden met zaken die uw vereniging succes opleveren. Heeft uw vereniging trainers en coaches, maar neemt u ze liever niet zelf in dienst? Geef uw fiscale, juridische en administratieve zaken uit handen! Sportkader Nederland verzorgt een full-servicepakket met de salaris- en personeelsdiensten voor sportverenigingen en sportorganisaties. T E

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

NARDUSblad. digitaal. Van de bestuurstafel

NARDUSblad. digitaal. Van de bestuurstafel NARDUSblad digitaal samenwerkende uitvaartorganisaties Jaargang 4, nummer 6 9 november 2012 COLOFON Deze Nieuwsbrief is het digitale informatieblad van Nardus. Nardus behartigt de belangen van uitvaartverenigingen.

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

De penningmeester en de statuten van ANBO

De penningmeester en de statuten van ANBO De penningmeester en de statuten van ANBO scholing voor penningmeesters besproken op regionale bijeenkomsten met penningmeesters van ANBO in het kader van het project POL penningmeesters online mei, juni

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo!

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Als VvE bent u niet verplicht om het beheer uit te besteden. Maar vaak is het wel makkelijk en verstandig. Alleen al om de continuïteit van de VvE te waarborgen.

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Over de auteur... xiii Inleiding... 1 Deel I: Waarom boekhouden? De basis... 5 Hoofdstuk 1: Boekhouden moet je doen... 7 Hoofdstuk 2: Een duik in de basisbegrippen... 17 Hoofdstuk

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat

Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat Datum: 9-12-2010 Naam: Fondsenwervende instellingen en financiën Status: handout Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. De Toolkit

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Brochure Samenwerking met de tennistrainer

Brochure Samenwerking met de tennistrainer Brochure Samenwerking met de tennistrainer De vereniging is leidend, op basis van transparant, consistent beleid! Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond KNLTB afdeling Breedtetennis in samenspraak met

Nadere informatie

Aanbod ING. Pensioen in Zicht met partner Code. Pensioen in Zicht zonder partner Code. NLHR05200001 Duur. 3 dagen Doelgroep

Aanbod ING. Pensioen in Zicht met partner Code. Pensioen in Zicht zonder partner Code. NLHR05200001 Duur. 3 dagen Doelgroep Aanbod ING Pensioen in Zicht met partner NLHR05200001 3 dagen Werknemers die bijna met pensioen gaan en hun partners 9 t/m 11 februari, 9 t/m 11 maart, 16 t/m 18 maart, 23 t/m 25 maart, 13 t/m 15 april,

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2013 VERTROUWELIJK Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland Breda, 18 maart 2014 Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Inhoud Wie zijn wij?...3 Visie...3 Missie...3 Kernwaarden...4 Organisatie & Werkgebied...5 Dienstverlening...6 Beheerpakketten...7 Tarieven &

Nadere informatie

Towers Watson Academy

Towers Watson Academy Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Inhoud Voorwoord 03 Professionals uit de praktijk 04 Opleidingsaanbod 05 Deskundigheidsopleidingen

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie