Voorwoord. Duurzaamheidsverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Duurzaamheidsverslag 2010"

Transcriptie

1 Duurzaamheidsverslag 2010

2 Duurzaamheidsverslag 2010 Voorwoord Tijdens het voorbije jaar werd er door ons bedrijf een aantal belangrijke zaken gerealiseerd. Het is daarom met enige trots dat ik u ons Duurzaamheidsverslag 2010 presenteer. Na de moeilijke periode van de financiële crisis in heeft Nyrstar Budel het in 2010 bijzonder goed gedaan en het beste operationeel resultaat ooit behaald. Innovatie en creativiteit waren daarbij onze belangrijkste troeven en helpen ons ook in de toekomst ons bedrijf als een sterke speler op de wereldkaart te zetten. U leest in dit verslag over de succesvolle initiatieven die we genomen hebben op het gebied van duurzaamheid. De veiligheidsdag die we op ons bedrijf organiseerden voor de kinderen van de basisscholen in Cranendonck heeft onze zorg voor het welzijn van onze kinderen en derhalve ook voor de lokale bevolking onderstreept. Voor onze eigen medewerkers hebben we het Duurzame Inzetbaarheid Project opgezet om aan initiatieven te werken voor medewerkers die het in de huidige tijd met hogere pensioenleeftijd, moeilijk hebben in het arbeidsproces. Er wordt geïnvesteerd in de waterzuiveringsinstallatie om die in de toekomst stabieler te laten functioneren. Als grootverbruiker van energie hebben wij in 2010 op nationaal gebied een hoofdrol gespeeld bij initiatieven om de opwekking van elektriciteit, op een economisch betaalbare basis, verder te verduurzamen Ook in 2011 wordt daar onverminderd aan verder gewerkt. Er staat heel wat op ons programma, ook voor de komende jaren. We zijn een sterke lokale en regionale speler en we blijven in de toekomst hard werken om op duurzame wijze waarde te blijven creëren. En daar vaart zowel het bedrijf als de omgeving wel bij. Francis Terwinghe General manager

3

4 Duurzaamheidsverslag 2010 Wat is Nyrstar? Ontstaansgeschiedenis De geschiedenis van de Budelse zinkfabriek gaat terug tot Tot 1973 werd zink geproduceerd volgens een thermisch proces (zie In 1973 is het thermische bedrijf gesloten en een compleet nieuw bedrijf, op basis van elektrolyse, opgestart. In de loop der decennia heeft de fabriek diverse eigenaren en namen gehad. Sinds september 2007 is de Budelse zinkfabriek onderdeel van het Nyrstar concern. Nyrstar heeft wereldwijd smelters en mijnen in wel vijf continenten. De smelters, zeker Nyrstar Budel, liggen dicht bij de voornaamste klanten en in de buurt van grote transportkruispunten. Zo garanderen we een vlotte aanlevering van grondstoffen en distributie van producten. Nyrstar is aan de beurs in Brussel genoteerd en heeft sinds 1 juli 2010 zijn hoofdkantoor in Zürich (Zwitserland). De bedrijven binnen de Nyrstar groep produceren jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen ton zink en ton lood en bieden werk aan medewerkers. Hiervan zijn 56% werkzaam bij de smelters, 40% bij de mijnen en is 4% werkzaam in corporate functies. In dit Duurzaamheidsverslag over 2010 wordt voor de Nyrstar vestiging in Budel-Dorplein een beschrijving gegeven van de productieactiviteiten, de ontwikkelingen die daarin te zien zijn en de effecten voor mens en omgeving in ruime zin. Voor het Duurzaamheidsverslag van het Nyrstar concern wordt verwezen naar De activiteiten van Nyrstar Nyrstar is een vooraanstaande wereldwijde multimetalen onderneming, die aanzienlijke hoeveelheden essentiële grondstoffen zoals zink en lood produceert. Net als andere metalen waaronder zilver, goud en koper. Nyrstar richt zich met name op de productie van zink. De talrijke toepassingen ervan, zoals in bouwwerken, infrastructuur, transport, industriële machines, communicatie en elektronica, tot aan consumentenproducten en zelfs gezondheid, maken van zink een essentiële en veel toegepaste grondstof. Nyrstar was oorspronkelijk een zink- en loodsmeltbedrijf, maar onderging in 2009 een belangrijke strategische transformatie. Nu is het bedrijf ook actief in de mijnbouw en positioneert zich als een gediversifieerde grondstoffenonderneming. Nyrstar richt zich op het creëren van waarde voor alle belanghebbenden en het bouwen aan een sterke en duurzame toekomst voor het bedrijf. Het bedrijf kenmerkt zich als een strak georganiseerde, efficiënte, dynamische en flexibele onderneming. Dankzij ambitieuze, gedurfde en innovatieve besluitvorming is het een geïntegreerde onderneming geworden die uitgegroeid is tot de partner bij uitstek om op het vlak van essentiële grondstoffen een veranderende wereld vorm te geven.

5 Nyrstar Budel B.V. in 2010 Nyrstar Budel B.V. is een bedrijf dat behoort tot de basismetaalindustrie. De hoofdactiviteit is de productie van zink. Het zink wordt voornamelijk geproduceerd uit zinkconcentraat afkomstig van de Century mijn in Australië. Daarnaast wordt ruim 20% van het zink bereid uit zinkoxides, een secundaire zinkgrondstof uit de metaalrecycling. De inzet van zinkoxides is vanwege de beperking van grondstofuitputting enerzijds en het sluiten van de kringloop van metaalverwerking anderzijds een belangrijke activiteit in het kader van het nastreven van een duurzame toekomst. Het concentraat bevat naast circa 56% zink, een aantal andere metalen en zwavel. In het productieproces worden de metalen afgescheiden en als product (zink, cadmium, Budel Leach Product (BLP) en metaalhoudende filterkoeken) verkocht. Het zwavel wordt omgezet in zwavelzuur dat eveneens verkocht wordt. In de tabel worden enkele karakteristieke productiegegevens weergegeven. Karakteristieke productiegegevens van 2006 tot en met 2010 (in ton per jaar) Omschrijving Concentraat inkoop Zinkoxides inkoop Productie van zink Productie van zwavelzuur (96%) Productie van cadmium Productie van BLP Het zinkproductieproces De voornaamste stappen in het zinkproductieproces zijn de Roosting (verbranden van zinkconcentraat met lucht), Loging en Zuivering (in oplossing brengen van het zink en het afscheiden van andere metalen), Elektrolyse (door middel van elektriciteit winnen van zinkmetaal) en de Smelterij/Gieterij (het smelten en gieten van het zinkmetaal in de door afnemers gewenste samenstelling en vorm). In de Zwavelzuurfabriek wordt uit de gassen van het roostproces zwavelzuur geproduceerd.

6 Duurzaamheidsverslag 2010 Veiligheid Veiligheid blijft topprioriteit voor Nyrstar. Dat betreft zowel de veiligheid van onze medewerkers als de veiligheid van mensen die in de omgeving van de fabriek wonen of verblijven. Het Managementsysteem, dat naast de internationale norm OHSAS 18001, voldoet aan ISO en ISO 9001 helpt bij het bereiken van onze doelstellingen. Nyrstar meet de veiligheidsprestatie door onder andere het aantal registreerbare ongevallen te volgen. De laatste jaren zagen we een daling van het aantal geregistreerde ongevallen. Deze trend zagen we in 2010 minder sterk doorzetten. De ongevallenfrequentie (aantal ongevallen per gewerkte uren) daalde van 8 (in 2009) naar 7. Positief om te noemen is het feit dat geen enkel ongeval in 2010 tot verzuim leidde. Registreerbare ongevallen Een andere indicator voor veiligheid is het melden en onderzoeken van *(bijna-) incidenten en gevaarlijke situaties. Door hier veel aandacht aan te schenken, worden (ernstige) incidenten voorkomen. In 2010 werden (bijna)-incidenten en gevaarlijke situaties gemeld en onderzocht. Wederom een toename ten opzichte van vorig jaar (1.454 in 2009 en in 2008). Dit is een goede indicatie dat alle medewerkers actief bezig zijn met het herkennen van gevaarlijke situaties en het verbeteren van veiligheid. Ondanks aanzienlijke verbeteringen in onze veiligheidsprestaties zien we echter nog steeds dat incidenten ook ernstiger hadden kunnen aflopen. Dat geldt niet alleen voor onze eigen medewerkers maar ook voor onze contractors. Het vereist een sterke veiligheidscultuur om ervoor te zorgen dat we elke dag allemaal weer veilig en gezond huiswaarts keren. We hebben dit expliciet vastgelegd in onze safety first standaard waarin we duidelijk aangegeven hebben dat veiligheid en gezondheid behoort tot ieders verantwoordelijkheid. Om het veiligheidsbewustzijn bij ons allemaal verder te verbeteren is - in navolging van eerdere veiligheidsprogramma s - in 2010 gestart met Veilig Werken 2. Deze veiligheidsbewustzijnstraining is door iedereen die werkzaam is bij Nyrstar Budel gevolgd. Waar in een eerder trainingsprogramma nadrukkelijk geleerd werd elkaar aan te spreken op onveilig gedrag, is in Veilig Werken 2 de nadruk komen te liggen op: het identificeren van gevaren, het beoordelen van risico s en het nemen van beheersmaatregelen bewust en onbewust veiligheidsgedrag

7 Ons externe veiligheidsrapport werd in 2010 herzien en akkoord bevonden door de verschillende overheidsdiensten. Overeenkomstig wettelijke bepalingen onderzoekt de overheid jaarlijks of al onze voorzieningen om calamiteiten te voorkomen op orde zijn. Het resultaat van het onderzoek in 2010 was wederom succesvol, uitgezonderd enkele kleinere afwijkingen die nagenoeg direct verholpen werden. Om goed voorbereid te zijn op situaties waarin het onverhoopt toch misgaat, oefende Nyrstar samen met de overheid meerdere malen het bedrijfsnoodplan. Hoogtepunt was daarbij de gezamenlijke oefening van het bedrijfsnoodplan en het rampenbestrijdingsplan van de Gemeente Cranendonck. Een groot verbeteringstraject op veiligheidsvlak betrof in 2010 het herzien van het gehele werkvergunningenproces en bijbehorend formulier. Na een uitgebreide evaluatie naar de kwaliteit van het invullen van werkvergunningen werd besloten dit wezenlijk te herzien. Alle medewerkers werkzaam bij Nyrstar Budel (inclusief contractors) werden geïnstrueerd over het gebruik van een nieuw werkvergunningenformulier. Vermeldingswaardig is dat dit veiligheidsproject onderdeel uitmaakt van het uitwisselingsprogramma waarbij wachtchefs uit hun vertrouwde werkomgeving worden gehaald om zich ook op andere afdelingen en andere werkterreinen verder te ontwikkelen. Ook voor de komende jaren hebben we de nodige uitdagingen. We blijven werken aan het verder vergroten van het veiligheidsleiderschap en veiligheidsbewustwording van onze medewerkers. Daarvoor: - nemen alle vaste contractors binnen de site deel aan het veiligheidsbewustzijns programma Veilig Werken 2 ; - vindt de uitrol plaats van de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) systematiek waarmee men vlak voor aanvang van het werk een laatste veiligheidscontrole uitvoert; - worden veiligheidsfilms vernieuwd; - en wordt verder geïnvesteerd in het verbeteren van machine-, proces- en explosieveiligheid van installaties Uiteindelijk moeten deze initiatieven leiden tot een verdere daling van de ongevallenfrequentie. Ons streven is om een ongevalsvrije fabriek te worden.

8 Duurzaamheidsverslag 2010 Gezondheid Gezonde medewerkers in een gezond bedrijf; een aandachtspunt voor iedereen. Niet alleen een bekommernis van de medewerkers van de BedrijfsGeneeskundige Dienst (BGD), maar voor ieder van ons. De BGD heeft wel een katalyserende rol. De dienst is in 2009 gereorganiseerd. Zowel op personeelsvlak, als op vlak van de rol die de BGD wil spelen in de komende jaren. Deze rol richt zich op 3 deelgebieden, namelijk de verzuimbegeleiding, arbeidsgeneeskunde en life style/health promotion. Verzuimbegeleiding Voor het jaar 2010 mogen we wel zeggen dat we een goed jaar achter de rug hebben. Het ZVP of Ziekte VerzuimPercentage bedroeg dit jaar 4,0%. Bij Nyrstar Budel hebben we een verzuimcijfer dat gemiddeld 1% onder het gemiddelde ligt van onze sector in Nederland. Dit is enkel mogelijk door inspanning van ons allemaal. Onze blijvende aandacht gaat naar de afdeling Gieterij. Verder is het initiatief genomen om alle leidinggevenden te trainen in het voeren van verzuimgesprekken om zo de betrokkenheid van de afdelingsleiding in het verzuimbeleid te versterken. Arbeidsgeneeskunde Zeer belangrijk, zeker in onze sector, is de invloed van onze bedrijfsprocessen op de gezondheid van de medewerkers tot het minimum herleid wordt. Naast de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) waarbij de gevaren en mogelijke restrisico s voor de gezondheid beschreven worden, is het de taak van de BGD er voor te waken dat er geen gezondheidsschade optreedt. Of in het ergste geval beginnende negatieve effecten op een zeer vroeg moment te detecteren. Standaard werd de biomonitoring van zware metalen volgens de huidig geldende Nyrstar standard ook in 2010 gecontinueerd. In 2010 werden 4 HAP s uitgevoerd (HAP=Hygiëne Actie Plan bij verhoogde metaalwaarden in bloed en/of urine). De nodige opvolgingsacties zijn genomen. Om te voldoen aan de andere eisen van arbeidsgeneeskunde werd in 2009 de BGD van Budel grondig doorgelicht en werden er veranderingen doorgevoerd in personeelsbezetting. Deze veranderingen werden ook in 2010 vervolgd. Als eerste werd gestart met de onderzoeken voor werknemers die autonome adembescherming moeten dragen (doorlopend in 2011). Daarnaast werden het laboratorium en de administratieve diensten doorgelicht door middel van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

9 Life style/health promotion Deze taak wordt vooral uitgevoerd door de tandem bedrijfsarts - bedrijfsfysiotherapeut en sinds kort ook door de stuur- en werkgroepen van het Groei -project. De fysiotherapeut wordt ingeschakeld voor opdrachten gerelateerd aan fysiotherapie en ergonomische benaderingen van de werkplekken. In bijzonder vermelden we hier de onderzoeken naar arbeidsbelasting die lopende zijn in de afdeling Elektrolyse. De fysiotherapeut krijgt ook de taak toebedeeld om samen met de bedrijfsarts mee te helpen Life Style en gezondheidsadviezen te geven. Life Style en Health promotion zal nog aan belang winnen aangezien medewerkers in de toekomst langer blijven werken en dus ook zo fit mogelijk gehouden moeten worden. Daarom is er ook extra aandacht voor bewegen en gezonde voedingsgewoonten. Hierbij stimuleren we onze medewerkers door een routine bloedonderzoek aan te bieden met aandacht rond cholesterol en bloedsuiker. In 2010 is in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ het project Groei gestart. Na een grondige audit zijn aandachtspunten naar voren gekomen. In twee werkgroepen wordt, onder supervisie van een stuurgroep, aan deze aandachtspunten gewerkt. Deze actie loopt door in 2011 en volgende jaren. En de toekomst? Om de BGD nog efficiënter en effectiever te laten functioneren, wordt een andere tijdsbesteding en takenverdeling doorgevoerd. Zo worden naast de verzuimactiviteiten, de administratieve taken rond biomonitoring en Periodieke Medische Onderzoeken (PMO s) meer gecentraliseerd bij de verzuimassistente. En worden de medische begeleiding, gerichte vooronderzoeken en biomonitoring behartigd door de bedrijfsverpleegkundige. Eveneens is er een voorstel in de maak om de PMO s op een andere basis te organiseren. In plaats van een verticale werkwijze wordt gestreefd naar een horizontale aanpak over de afdelingen heen.

10 Duurzaamheidsverslag 2010 Milieu Als Nyrstar hebben we de zorg voor het milieu altijd voorop staan. Dit is immers een onlosmakelijk onderdeel van de eerste waarde Veiligheid voor alles. Dit heeft als gevolg dat we voortdurend bezig zijn en blijven met het proactief verbeteren van onze milieuprestaties. Proactief betekent hier dus dat we niet afwachten tot regels ons verplichten actie te nemen, maar dat we zelf de actie nemen die we nodig achten vanuit het gedachtegoed van de eerste waarde. Dit doen we niet alleen met hulp van onze eigen medewerkers maar ook met alle medewerkers van onze (onder)aannemers en bezoekers. We houden elkaar scherp! Dit doen we niet zomaar; we willen hiermee bereiken dat we het milieu en in het bijzonder onze prachtige natuurlijke omgeving in stand houden. Ons bedrijf is immers gesitueerd in een omgeving met prachtige (beschermde) natuurgebieden. We richten onze bedrijfsvoering zodanig in, dat onnodige risico s voor het milieu voorkomen worden en waar mogelijk geëlimineerd. Ons managementsysteem dat volgens de internationale standaard ISO gecertificeerd is, helpt ons hierbij. Dit managementsysteem ondersteunt ons bij beheersing van huidige, maar ook toekomstige risico s. Hierbij vergeten we niet de nalatenschap van de activiteiten die ontplooid zijn op ons terrein in het verleden. Het verontreinigde slib en de zinkassen zijn inmiddels op een zeer gedegen en verantwoorde wijze opgeslagen in residubekkens op ons terrein. Deze residubekkens worden ook nog eens frequent geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat de hoge mate van milieubescherming gegarandeerd blijft. Tevens vinden er gesprekken plaats met de Provincie met betrekking tot de overdracht van de nazorg over deze bekkens richting de Provincie conform het van toepassing zijnde wettelijke kader. Door het in stand houden van het Geohydrologisch BeheersSysteem (GBS) voorkomen we dat verontreinigd grondwater zich kan verspreiden. Dit GBS pompt enorme hoeveelheden grondwater op, welke tezamen met bedrijfsafvalwater gezuiverd wordt. Er is een gezamenlijk onderzoek gedaan met de Provincie, waaruit moet blijken of het GBS nog steeds voldoet aan de bij het ontwerp van de installatie gestelde doelstellingen. Ten tijde van verslaglegging van dit rapport is gebleken dat het GBS nog steeds voldoet. Dit is een bevestiging van de goede weg die we zijn ingeslagen. Verder zijn in 2010 alle producten die in Budel geproduceerd worden geregistreerd onder REACH. REACH staat voor Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals en is een Europese Verordening die kaders stelt voor de registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. Managementsysteem conform ISO Het managementsysteem verplicht ons om voortdurend te zoeken naar verbeteringen en deze vervolgens te implementeren. In 2010 hebben onder andere de volgende inspanningen ter verbetering van de milieuprestatie plaats gevonden: er is verdere uitvoering gegeven aan de verbetering van de bodembeschermende voorzieningen. Een aantal vloeren onder procesinstallaties werd vernieuwd en voldoet nu aan de eisen van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming; er is een werkgroep vermindering luchtemissies ingesteld. De werkgroep legt zich toe op het beter beheersen en verminderen van luchtemissies; het Energie Efficiency Plan in het kader van het convenant MEE. (Meerjaren afspraak Energie-efficiëntie ETSondernemingen. (ETS=Energy Trading System). Nyrstar is deelnemer in dit convenant. We hebben onder andere een hoog rendement stoomketel in gebruik genomen en verkennende studies uitgevoerd naar mogelijkheden om nog zuiniger met energie om te gaan.

11 Milieuprestatie Deze paragraaf schetst, aan de hand van een aantal belangrijke prestatie-indicatoren, een beeld van de milieuprestaties in Milieu-incidenten Van een milieu-incident is sprake wanneer door onvoorziene omstandigheden zich een gebeurtenis voordoet met (potentieel) negatieve gevolgen voor het milieu. Nyrstar heeft een geïntegreerd computersysteem waarin op een gestructureerde wijze incidenten gemeld worden. Dit systeem wordt ook gebruikt voor incidentenonderzoek om daarmee de (basis)oorzaken te achterhalen en passende preventieve maatregelen te treffen. Verder kent Nyrstar een systeem van inspecties waarmee ongewenste situaties systematisch opgespoord worden, waarna maatregelen getroffen worden om de situatie te verbeteren. Het melden van incidenten en bijna incidenten is inmiddels goed ingeburgerd in onze fabriek. Dit is te zien in het (opnieuw) gestegen aantal meldingen. In 2010 werden 123 interne milieu-incidenten gemeld. Dit waren er 71 in 2007, 96 in 2008 en 113 in We blijven iedereen stimuleren om (potentiële) afwijkingen te melden. De milieubelasting als gevolg van incidenten bleef beperkt. Het aantal registreerbare incidenten vertoont een dalende lijn. Dit waren er 8 in 2008, 6 in 2009 en 5 in Dit is erg positief. Klachten en opmerkingen met betrekking tot milieu Nyrstar heeft een procedure om externe klachten en opmerkingen op een structurele wijze te behandelen. In 2010 zijn er twee meldingen geweest; een melding had betrekking op geluid en een melding had betrekking op verkeersoverlast vanwege vrachtverkeer door de woonwijk van Budel Dorplein. De meldingen zijn als potentiële klacht onderzocht. Betrokken vervoerders die gebruik maken van de alternatieve route, door het dorp, zijn verzocht om zo min mogelijk via de woonwijken te rijden. De opmerking ten aanzien van geluid is verklaarbaar. Hoewel Nyrstar binnen de normen van zijn vergunning opereert, kan het bedrijf bij ongunstige meteocondities (oostenwind) ook tot op grotere afstand hoorbaar zijn. De opmerkingen zijn met betrokkenen besproken. Afvoer van afvalstoffen In de grafiek wordt de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen weergegeven. Daarbij is ook aangegeven hoe het afval uiteindelijk verwerkt is. De afvalstoffen worden via een externe inzamelaar afgevoerd. Hierbij is steeds gezocht naar de meest efficiënte manier van verwerken; dit kan recycling, verbranding of storten zijn. De hoeveelheden variëren per jaar. De fluctuatie wordt veroorzaakt door incidentele zaken zoals een onderhoudsstop of eenmalige afvoer van vrijgekomen afvalstromen. Afgevoerde afvalstoffen

12 Duurzaamheidsverslag 2010 Milieu vervolg Emissie naar het water In 2010 is er veel aandacht geweest voor een optimaal gebruik van de waterzuiveringsinstallatie. De operationele condities waren niet dusdanig dat we de positieve trend uit 2009 hebben vervolgd. Dit onderstreept mede de noodzaak tot verdere investeringen om de waterzuiveringsinstallaties stabieler en betrouwbaarder te laten functioneren. Het beluchtingsysteem van de zuurstofrijke reactor van de SRB waterzuivering is in 2010 vervangen door een zogenaamde hyperboloïde beluchter. Dit is een geavanceerde beluchter die tevens zorgt voor voldoende menging in de biologische reactor. In 2010 is gestart met de realisatie van het zogenaamde Metaalsulfideverwijderingsproject. Een verbeteringsproject dat de robuustheid van het biologische deel van de waterzuivering zal moeten verhogen. In 2011 wordt dit project opgeleverd. Zink in afvalwater Zink is niet de enige belangrijke parameter die van belang kan zijn voor de kwaliteit van ons geloosde water. In nauwe samenwerking met Waterschap Peel en Maasvallei, Actief Bodembeheer De Kempen, Flora en Fauna Inventarisatiegroep Tungelroyse beek, Natuurmonumenten en Tauw is het onderzoek naar zwarte aanslag en slibvorming, dat reeds in 2008 is gestart, verder vorm gegeven. Naar verwachting zal Waterschap Peel- en Maasvallei eind 2011 het eindrapport uitgegeven. Omdat mangaan een belangrijke peiler bleek te zijn heeft Nyrstar zich ingespannen om de mangaanhoeveelheid in het effluent van de waterzuiveringsinstallatie extra onder de loep te nemen. In 2011 wordt onderzoek naar technieken om mangaan te verwijderen uitgevoerd. In 2011 wordt tevens meer focus gelegd op het verlagen van de fluoride vracht in het effluent. Hiertoe wordt een aantal technologische aanpassingen in de waterzuivering uitgetest. Emissies naar de lucht De emissie naar de lucht verdelen we onder in twee hoofdstromen: stofvormige emissies (zoals zink) en (gasvormige) verzurende emissies (zoals zwaveldioxide SO ² en stikstofoxides NOx). In geval van emissie van zink betreft het voornamelijk diffuse emissies door stofvorming vanwege transport, opslag en verlading van materiaal en emissie bij puntbronnen, zoals filterinstallaties en schoorstenen. Een belangrijk deel van de stofemissies is gerelateerd aan de doorzet. De emissie toename ten opzichte van 2009 is toe te schrijven aan het hogere productieniveau in 2010 ten opzichte van 2009.

13 In onderstaande tabel wordt de emissie van zink naar de lucht weergegeven in ton per jaar. Emissie van zink naar lucht De verzurende emissies vinden hun oorsprong voornamelijk in de Roosting en Zwavelzuurfabriek. Daarnaast komen stikstofoxiden vrij bij het in bedrijf zijn van de stoomketels van de Centrale; dit komt door de verbranding van aardgas. De grafiek geeft de concentraties van zwaveldioxide (SO ² ) weer in de afgassen van de zwavelzuurfabriek, de zogenaamde hoge schoorsteen. Zwaveldioxide concentratie in afgas zwavelzuurfabriek De SO ² emissie is in 2010 iets gestegen ten opzichte van De overigens lichte toename in 2010 is te verklaren door het hogere productieniveau. De NOx emissie via de schoorsteen van de zwavelzuurfabriek is gedaald. De oorzaak hiervan is de vervanging van de katalysator in de de NOx installatie in De emissie ligt ver beneden de norm.

14 heid m a a rz Duu lag 2010 vers s- Medewerkers In het Duurzaamheidsverslag over 2009 is melding gemaakt van de manier waarop Nyrstar Budel omgaat met haar medewerkers. Flexibiliteit, samenwerking, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling blijven speerpunten in het Human Resources (HR) beleid. Nog steeds geldt: Mensen laten weten dat ze er toe doen!. We willen dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan, uitdagingen in hun baan ervaren en betrokkenheid tonen. We hebben in overleg met het hoofdkantoor gemerkt dat de Nyrstar Waarden nog eens tegen het licht gehouden mochten worden. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing. De Nyrstar Way gaat uit van de volgende principes: The Nyrstar Way Iedereen heeft er inmiddels wel iets van gehoord of gelezen. Het fijne ervan was nog niet zo duidelijk toen Matt Howell daar in februari iets over vertelde. Inmiddels zijn we een tijd verder en hebben jullie de Nyrstar Way ongetwijfeld al in postervorm, zelfs achter glas, hier en daar aan de muur zien verschijnen. Foto s en uitspraken van onze eigen mensen over wat de Nyrstar waarden voor hun betekenen. Lachende gezichten, enthousiaste en aardige mensen en goede uitspraken. Open en eerlijk zijn We delen standpunten met elkaar en bespreken mogelijke uitdagingen en ideeën, om zo tot een zo goed mogelijke oplossing te komen Gedurfde beslissingen nemen We nemen stevige, gedurfde en berekende beslissingen, ook als we met onzekerheden te maken hebben Innovatief en creatief denken We zijn gericht op het continu verbeteren van bestaande processen en het ontdekken van nieuwe werkwijzen Je merkt dus, het komt naar je toe! De Nyrstar Way staat voor de zeven oude en nieuwe waarden die belangrijk zijn voor werken binnen Nyrstar. Wij willen graag doel en richting geven aan onze daden door te handelen volgens die waarden. Dat hebben we al eens eerder met de vier values (waarden) gedaan. Weet je nog dat we daar, drie jaar geleden, in de Schakel uitgebreide cursussen aan gewijd hebben? Iedereen is er geweest en kwam er voorzien van informatie en met een polo shirt van terug. Dit gaan we zo ongeveer nog eens doen. We willen daar na de zomervakantie de aftrap voor geven. Over het hoe, wat en waar zullen we jullie nog informeren. Kijk alvast kritisch naar de posters en bedenk hoe je daar zelf mee om wil gaan. Voor het gemak hebben we ze hier bij elkaar gezet. Hebben we zeker onderwerpen om over te praten in de cursus! Aad Peters Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Woord houden We komen onze afspraken na waardoor vertrouwen en productiviteit bevorderd worden Waarde creëren We blijven steeds zoeken naar hogere winstgevendheid en groeikansen Gedreven zijn We leveren uitstekende prestaties, met veel energie en volharding, ook als het eens tegenzit Deze principes of waarden zijn een leidraad voor het functioneren in onze organisatie. Je vindt ze in de HR instrumenten terug: aanname van nieuwe medewerkers, functioneringsgesprekken, beslissingen die op velerlei gebied genomen moeten worden. Het geeft naast ratio, techniek en logisch nadenken vaak net dat zetje waardoor je denkt: Zo gaan we het doen!. Van de opleidingsinspanningen die we doen constateren we dat de budgetten steeds meegroeien met de behoefte in het bedrijf. Onze inspanningen op het gebied van opleiden in leidinggeven zijn toegenomen. Niet enkel omdat het hiermee zo slecht gesteld was, maar juist omdat het zo n succes genoemd mag worden. Getting the best out of people! wordt echt in de praktijk gebracht door alle leidinggevenden en is een van de fundamenten. Inmiddels hebben veel van onze mensen deel genomen aan Nyrstar Unlimited, een ontwikkelingsprogramma dat inzicht geeft in eigen drijfveren en achtergronden. Het met elkaar delen van deze drijfveren en achtergronden draagt ertoe bij dat we ook elkaar beter leren kennen waardoor de teamgeest toeneemt. Ook zorgt het ervoor dat de leidinggevende beter in staat is om de medewerker te sturen, te begrijpen en op waarde te schatten. De achterliggende gedachte is dat de organisatie het meeste effectief is als er samenwerkingsrelaties, gebaseerd op vertrouwen, respect, openheid en begrip, ontstaan. Als nieuw project mogen we noemen: duurzame inzet van personeel. We hebben gemerkt dat in de huidige tijd met veranderende pensioenleeftijd het voor een aantal van onze medewerkers moeilijk is om dat vol te houden. Niet alleen fysiek, maar ook psychisch kunnen klachten ontstaan waardoor medewerkers belemmerd worden in hun functioneren en daardoor soms voortijdig uitvallen. Natuurlijk is dit niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever maar ook van de medewerker. Iedereen weet dat roken ongezond is en daarmee de gezondheid in gevaar brengt. Als daarmee de functie-invulling onder druk komt te staan, is het op zijn minst noodzakelijk dat de persoon in kwestie zijn gedrag aanpast. En zo zijn er vele situaties te bedenken waar medewerker en werkgever uiteindelijk een gemeenschappelijk belang hebben.

15 De werkgroep duurzame inzetbaarheid is met dit project gestart en hoopt snel met oplossingen/middelen te komen om de inzetbaarheid van medewerkers te optimaliseren. Voor alle duidelijkheid: dit is geen specifiek Nyrstar Budel probleem, maar strekt zich uit over heel werkend Nederland. Vergrijzing heeft veel meer indringende effecten dan in eerste instantie lijkt. Ook wij merken dat er steeds minder mensen kiezen voor een technische studie. Gelukkig zijn we nog steeds in staat om jonge, technisch geschoolde mensen aan te trekken die leren van de schat aan ervaring die onze oudere medewerkers bezitten. Voor een bredere context verwijzen we naar het Duurzaamheidsverslag 2009 op onze website. Voor ons is er geen twijfel mogelijk: de sleutel tot succes zijn onze medewerkers. We kiezen voor een laagdrempelige en familiaire cultuur waarin het plezierig werken is. Voor een groot bedrijf als Nyrstar in een internationale setting met bijbehorende kansen en uitdagingen een bijzondere prestatie! Omwonenden Het beleid van Nyrstar Budel is gericht op openheid naar de samenleving en overheid. Hiermee geven we ook invulling aan de belangrijkste doelstellingen van het Responsible Care programma van de VNCI. We bieden mogelijkheden aan buitenstaanders om binnen de poorten, kennis te maken met het bedrijf. Zo worden excursies aangeboden aan groepen studenten van Universiteiten, Hogescholen en ook leerlingen van middelbare scholen. Verder wordt aan een aantal leerlingen de mogelijkheid geboden om een korte of langere stage te lopen. Ook via schriftelijke publicaties wordt openheid nagestreefd. We hebben een bedrijfsblad ( Starnews - De Lingot ) dat buiten de eigen medewerkers ook verspreid wordt onder externe belangstellenden, zoals medewerkers van overheidsorganen en oud-medewerkers. Nyrstar is eenvoudig benaderbaar via internet. Dat kan via de website maar ook via de website van Nyrstar Budel Op 1 november 2010 vond de jaarlijkse informatieavond voor omwonenden plaats. Hierbij zijn onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid aan de orde is gekomen. In andere bijeenkomsten is de mogelijke en door omgeving gewenste invulling van het DICterrein besproken. Meer informatie hierover staat op de volgende website:

16 Duurzaamheidsverslag 2010 Economie Na de economische crisis van 2009, waarbij tot september 2009 op 80% van de capaciteit werd geproduceerd, heeft Nyrstar Budel in 2010 de draad weer opgepakt en is weer op volle capaciteit gaan produceren. In totaal werd er in ton kathode zink geproduceerd, 14,2% meer dan in 2009 ( ton). Vanaf 1 juli 2010 is het contract met Nyrstar Sales & Marketing N.V. beëindigd en een tolling model afspraak van kracht met Nyrstar Sales & Marketing A.G.. Dit betekent dat het resultaat van 2010 een mix is van het vorige en huidige business model. Daardoor is het resultaat van 2010 niet te vergelijken met het resultaat van Het resultaat vóór belasting over 2010 bedroeg 73,9 miljoen euro ten opzichte van 25,2 miljoen euro in 2009 (na IFRS-correctie afschrijvingen/pensioenen). Het brutowinstresultaat was in 2010 aanzienlijk hoger dan in 2009, door hogere verkoopvolumes en hogere verkoopprijzen. De gemiddelde LME zinkprijs in 2010 was met /ton veel hoger dan de /ton in Verder had de ontvangst van een termination fee vanwege het beëindigen van het contract met Nystar Sales & Marketing N.V. een positief effect op het resultaat. In 2010 zijn de kosten goed onder controle gehouden en hebben we geprofiteerd van (lagere) prijzen van elektriciteit die in 2009 ingekocht zijn. Winst voor belasting Elektriciteit / CO ² Vanuit Nyrstar streven we naar het minimaliseren van onze carbon footprint, oftewel CO ² -voetafdruk. De CO ² -voetafdruk is een maat voor de uitstoot van CO ² als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen gerelateerd aan onze activiteiten. Mogelijkheden tot het verduurzamen van onze energiehuishouding worden onderzocht, waarbij ook wordt gekeken naar synergie met andere bedrijven. Los daarvan heeft het verder verbeteren van onze energie efficiency onze prioriteit.

17

18 Duurzaamheidsverslag 2010 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nyrstar erkent dat goed ondernemen meer is dan alleen streven naar een zo hoog mogelijke winstgevendheid. Naast de aandacht voor Profit moet ook aandacht uitgaan naar Planet en People. Het aandachtsveld Planet betreft vooral de zorg voor het milieu en komt in dit verslag uitvoerig aan de orde. Het aandachtsgebied People betreft aandacht voor alle partijen die belang hebben bij het bedrijf. Het betreft onder andere het personeel, de omwonenden en belangengroepen. Nyrstar streeft naar continuïteit door een optimale balans tussen mens, milieu en winstgevendheid. In alle bedrijfsprocessen moet er daartoe integrale aandacht zijn voor deze balans. Er is dan sprake van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De initiatieven en doelen op dit vlak worden gesteund door het beleid van de Nyrstar Group.

19 Duurzaamheid Nyrstar is leverancier op de wereldwijde markt van gebruiksgoederen en streeft naar het creëren van waarde. Hoe duurzaam onze bedrijfsvoering is, wordt bepaald door de mate waarin we erin slagen om economische voordelen te verschaffen voor onze aandeelhouders, onze klanten en de gemeenschappen waarin we opereren. Zonder schade toe te brengen aan onze medewerkers, onze buren en het milieu. Wij dragen bij tot duurzame ontwikkeling door metalen en andere waardevolle producten te onttrekken uit natuurlijke grondstoffen om in de behoeften van de maatschappij te voorzien. Onze producten zijn onder andere zink en zinklegeringen, lood, zilver, zwavelzuur, indium, koper en goud. Bovendien recyclen wij steeds grotere hoeveelheden metalen, in het bijzonder zink en lood, uit secundaire bronnen. Onze belangrijkste effecten, risico s en verbeteringsmogelijkheden in relatie tot duurzaamheid zijn de volgende: - waardecreatie door voortdurend onze portefeuille van activa te bekijken, door opbrengsten van bestaande activiteiten te verbeteren en te zoeken naar groeimogelijkheden; - verzekeren dat onze activiteiten geen nadelig effect hebben op de gezondheid en de veiligheid van de mensen die werken in onze fabrieken en wonen in de omgeving; - de impact van onze productieactiviteiten op het milieu tot een minimum beperken door onze emissies verder te verminderen en door de problemen uit het verleden aan te pakken; - onze efficiëntie verbeteren qua gebruik van natuurlijke grondstoffen, zoals ertsen, water en energie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het Duurzaamheidrapport van Nyrstar op Voor specifieke vragen kunt u terecht bij: Nyrstar Budel B.V. t.a.v. Ruud Lennaerts Hoofdstraat AA Budel-Dorplein

20

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu

PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu PEO PLE People, Planet, Profit leidraad voor ons handelen PLA NET PRO Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu F I T Ik geloof dat ieder recht ook een verantwoordelijkheid inhoudt, en elke kans die

Nadere informatie

maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto AlcAn

maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto AlcAn Aluchemie Maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto alcan Inhoudsopgave Voorwoord 3 HR/HSE/BIQ/Community 4 Operations: Massa/Vormerij/Brekerij, Ovens/EVA/Rookgasreinigers, Vuurvast, Engineering,

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Want duurzaamheid is wat we leveren Ondanks de turbulente economische tijden is onze focus op duurzaamheid onverminderd krachtig geweest. Juist de nieuwe economische orde die door

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 Introductie Jaarlijks publiceert DuPont Dordrecht een Responsible Care Jaarverslag. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe aanpak. Leidraad hierbij is het Global Reporting

Nadere informatie

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Alles draait om energie Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Inhoud Sociaal Milieu 3 Ten geleide 26 Kopenhagen Protocol CO 2 -reductie 4 Pieter Hartog: Alles draait om energie 28 Energie als sleutelwoord

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV

Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV 2 Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV over de milieuprestaties van 2013 (1 jan. t.e.m. 31 dec.), in het kader van zijn EMAS registratie (registratienummer

Nadere informatie

2010 Recordjaar. 05 Week van de Procestechniek 06 Nieuwjaarsreceptie. 12 Nyrstar 2020 launch 14 Korte nieuwsberichten

2010 Recordjaar. 05 Week van de Procestechniek 06 Nieuwjaarsreceptie. 12 Nyrstar 2020 launch 14 Korte nieuwsberichten 05 Week van de Procestechniek 06 Nieuwjaarsreceptie 08 Nieuwe manager SHE 10 Duurzame Inzetbaarheid 12 Nyrstar 2020 launch 14 Korte nieuwsberichten NUMMER 04 maart 11 2010 Recordjaar 2 Welkom Michael Morley

Nadere informatie

Copyright The Dow Chemical Company (1995-2005). All Rights Reserved.

Copyright The Dow Chemical Company (1995-2005). All Rights Reserved. Duurzaam ondernemen betekent voor Dow: aandacht en zorg voor het milieu, onze werknemers en de mensen in onze omgeving in combinatie met economische ontwikkeling. Duurzaamheid is niet iets dat alleen op

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging Financieel verslag Milieuprestatie Branchebrede duurzaamheid

arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging Financieel verslag Milieuprestatie Branchebrede duurzaamheid arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging 17 Branchebrede duurzaamheid 24 Milieuprestatie 2013 41 Financieel verslag Het opheffen van technische knelpunten in de pst-fabriek heeft er toe geleid dat de verwerkingscapaciteit

Nadere informatie

Appèl op perspectief. Sociaal Jaarverslag 2010-2012 PGS15. greenbelt. veiligheidscultuur. opleiding. winst. black belt. investeringen L6S.

Appèl op perspectief. Sociaal Jaarverslag 2010-2012 PGS15. greenbelt. veiligheidscultuur. opleiding. winst. black belt. investeringen L6S. Appèl op perspectief PGS15 veiligheidscultuur cijfers GRANULAAT winst Sociaal Jaarverslag 2010-2012 opleiding investeringen L6S innovatie black belt greenbelt eiligheidscultuur GRANULAAT opleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Schepersmaat 2 9405 TA Assen Postbus 28000 9400 HH Assen Telefoon 0592-369111 Fax 0592-362200 Website www.nam.nl Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Directeur

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten Dit is de PDF weergave van het online duurzaamheidsverslag van 2012, van SITA Nederland. U kunt deze ook online bekijken via http://duurzaamheidsverslag.sita.nl

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Integraal Gezondheids Management (IGM) Eindrapportage

Integraal Gezondheids Management (IGM) Eindrapportage TNO Arbeid TNO-rapport 14669/018.17268/zwe/vre Integraal Gezondheids Management (IGM) Eindrapportage Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum

Nadere informatie

Beter dan Mogelijk IMJP 2013-2015. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Beter dan Mogelijk IMJP 2013-2015. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Beter dan Mogelijk IMJP 2013-2015 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 29 Beter dan Mogelijk IMJP 2013-2015 Opdrachtgever: Walter van der Meer

Nadere informatie

HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015

HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015 HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS 11 HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015 HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG INHOUD 3 4 5 8 10 10 13 13 13 13 14 17 17 17 19 22 25 25 26 29 31 33 75 75 79 80 PROFIEL

Nadere informatie

Profiel People Planet

Profiel People Planet NH logistiek 2012 Inhoudsopgave Profiel 4» Algemeen 4» Adresgegevens en bedrijf 4» Geschiedenis 4» Organisatie 5» Producten - Markten - Ketens 5» Duurzaamheid in publicaties 6» Samenwerkingsverbanden 6»

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. 2012 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 1. Verslag van de directie 1.1 Uitdagen en versnellen 1.2 Profiel van de onderneming 1.3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie