Voorwoord. Duurzaamheidsverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Duurzaamheidsverslag 2010"

Transcriptie

1 Duurzaamheidsverslag 2010

2 Duurzaamheidsverslag 2010 Voorwoord Tijdens het voorbije jaar werd er door ons bedrijf een aantal belangrijke zaken gerealiseerd. Het is daarom met enige trots dat ik u ons Duurzaamheidsverslag 2010 presenteer. Na de moeilijke periode van de financiële crisis in heeft Nyrstar Budel het in 2010 bijzonder goed gedaan en het beste operationeel resultaat ooit behaald. Innovatie en creativiteit waren daarbij onze belangrijkste troeven en helpen ons ook in de toekomst ons bedrijf als een sterke speler op de wereldkaart te zetten. U leest in dit verslag over de succesvolle initiatieven die we genomen hebben op het gebied van duurzaamheid. De veiligheidsdag die we op ons bedrijf organiseerden voor de kinderen van de basisscholen in Cranendonck heeft onze zorg voor het welzijn van onze kinderen en derhalve ook voor de lokale bevolking onderstreept. Voor onze eigen medewerkers hebben we het Duurzame Inzetbaarheid Project opgezet om aan initiatieven te werken voor medewerkers die het in de huidige tijd met hogere pensioenleeftijd, moeilijk hebben in het arbeidsproces. Er wordt geïnvesteerd in de waterzuiveringsinstallatie om die in de toekomst stabieler te laten functioneren. Als grootverbruiker van energie hebben wij in 2010 op nationaal gebied een hoofdrol gespeeld bij initiatieven om de opwekking van elektriciteit, op een economisch betaalbare basis, verder te verduurzamen Ook in 2011 wordt daar onverminderd aan verder gewerkt. Er staat heel wat op ons programma, ook voor de komende jaren. We zijn een sterke lokale en regionale speler en we blijven in de toekomst hard werken om op duurzame wijze waarde te blijven creëren. En daar vaart zowel het bedrijf als de omgeving wel bij. Francis Terwinghe General manager

3

4 Duurzaamheidsverslag 2010 Wat is Nyrstar? Ontstaansgeschiedenis De geschiedenis van de Budelse zinkfabriek gaat terug tot Tot 1973 werd zink geproduceerd volgens een thermisch proces (zie In 1973 is het thermische bedrijf gesloten en een compleet nieuw bedrijf, op basis van elektrolyse, opgestart. In de loop der decennia heeft de fabriek diverse eigenaren en namen gehad. Sinds september 2007 is de Budelse zinkfabriek onderdeel van het Nyrstar concern. Nyrstar heeft wereldwijd smelters en mijnen in wel vijf continenten. De smelters, zeker Nyrstar Budel, liggen dicht bij de voornaamste klanten en in de buurt van grote transportkruispunten. Zo garanderen we een vlotte aanlevering van grondstoffen en distributie van producten. Nyrstar is aan de beurs in Brussel genoteerd en heeft sinds 1 juli 2010 zijn hoofdkantoor in Zürich (Zwitserland). De bedrijven binnen de Nyrstar groep produceren jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen ton zink en ton lood en bieden werk aan medewerkers. Hiervan zijn 56% werkzaam bij de smelters, 40% bij de mijnen en is 4% werkzaam in corporate functies. In dit Duurzaamheidsverslag over 2010 wordt voor de Nyrstar vestiging in Budel-Dorplein een beschrijving gegeven van de productieactiviteiten, de ontwikkelingen die daarin te zien zijn en de effecten voor mens en omgeving in ruime zin. Voor het Duurzaamheidsverslag van het Nyrstar concern wordt verwezen naar De activiteiten van Nyrstar Nyrstar is een vooraanstaande wereldwijde multimetalen onderneming, die aanzienlijke hoeveelheden essentiële grondstoffen zoals zink en lood produceert. Net als andere metalen waaronder zilver, goud en koper. Nyrstar richt zich met name op de productie van zink. De talrijke toepassingen ervan, zoals in bouwwerken, infrastructuur, transport, industriële machines, communicatie en elektronica, tot aan consumentenproducten en zelfs gezondheid, maken van zink een essentiële en veel toegepaste grondstof. Nyrstar was oorspronkelijk een zink- en loodsmeltbedrijf, maar onderging in 2009 een belangrijke strategische transformatie. Nu is het bedrijf ook actief in de mijnbouw en positioneert zich als een gediversifieerde grondstoffenonderneming. Nyrstar richt zich op het creëren van waarde voor alle belanghebbenden en het bouwen aan een sterke en duurzame toekomst voor het bedrijf. Het bedrijf kenmerkt zich als een strak georganiseerde, efficiënte, dynamische en flexibele onderneming. Dankzij ambitieuze, gedurfde en innovatieve besluitvorming is het een geïntegreerde onderneming geworden die uitgegroeid is tot de partner bij uitstek om op het vlak van essentiële grondstoffen een veranderende wereld vorm te geven.

5 Nyrstar Budel B.V. in 2010 Nyrstar Budel B.V. is een bedrijf dat behoort tot de basismetaalindustrie. De hoofdactiviteit is de productie van zink. Het zink wordt voornamelijk geproduceerd uit zinkconcentraat afkomstig van de Century mijn in Australië. Daarnaast wordt ruim 20% van het zink bereid uit zinkoxides, een secundaire zinkgrondstof uit de metaalrecycling. De inzet van zinkoxides is vanwege de beperking van grondstofuitputting enerzijds en het sluiten van de kringloop van metaalverwerking anderzijds een belangrijke activiteit in het kader van het nastreven van een duurzame toekomst. Het concentraat bevat naast circa 56% zink, een aantal andere metalen en zwavel. In het productieproces worden de metalen afgescheiden en als product (zink, cadmium, Budel Leach Product (BLP) en metaalhoudende filterkoeken) verkocht. Het zwavel wordt omgezet in zwavelzuur dat eveneens verkocht wordt. In de tabel worden enkele karakteristieke productiegegevens weergegeven. Karakteristieke productiegegevens van 2006 tot en met 2010 (in ton per jaar) Omschrijving Concentraat inkoop Zinkoxides inkoop Productie van zink Productie van zwavelzuur (96%) Productie van cadmium Productie van BLP Het zinkproductieproces De voornaamste stappen in het zinkproductieproces zijn de Roosting (verbranden van zinkconcentraat met lucht), Loging en Zuivering (in oplossing brengen van het zink en het afscheiden van andere metalen), Elektrolyse (door middel van elektriciteit winnen van zinkmetaal) en de Smelterij/Gieterij (het smelten en gieten van het zinkmetaal in de door afnemers gewenste samenstelling en vorm). In de Zwavelzuurfabriek wordt uit de gassen van het roostproces zwavelzuur geproduceerd.

6 Duurzaamheidsverslag 2010 Veiligheid Veiligheid blijft topprioriteit voor Nyrstar. Dat betreft zowel de veiligheid van onze medewerkers als de veiligheid van mensen die in de omgeving van de fabriek wonen of verblijven. Het Managementsysteem, dat naast de internationale norm OHSAS 18001, voldoet aan ISO en ISO 9001 helpt bij het bereiken van onze doelstellingen. Nyrstar meet de veiligheidsprestatie door onder andere het aantal registreerbare ongevallen te volgen. De laatste jaren zagen we een daling van het aantal geregistreerde ongevallen. Deze trend zagen we in 2010 minder sterk doorzetten. De ongevallenfrequentie (aantal ongevallen per gewerkte uren) daalde van 8 (in 2009) naar 7. Positief om te noemen is het feit dat geen enkel ongeval in 2010 tot verzuim leidde. Registreerbare ongevallen Een andere indicator voor veiligheid is het melden en onderzoeken van *(bijna-) incidenten en gevaarlijke situaties. Door hier veel aandacht aan te schenken, worden (ernstige) incidenten voorkomen. In 2010 werden (bijna)-incidenten en gevaarlijke situaties gemeld en onderzocht. Wederom een toename ten opzichte van vorig jaar (1.454 in 2009 en in 2008). Dit is een goede indicatie dat alle medewerkers actief bezig zijn met het herkennen van gevaarlijke situaties en het verbeteren van veiligheid. Ondanks aanzienlijke verbeteringen in onze veiligheidsprestaties zien we echter nog steeds dat incidenten ook ernstiger hadden kunnen aflopen. Dat geldt niet alleen voor onze eigen medewerkers maar ook voor onze contractors. Het vereist een sterke veiligheidscultuur om ervoor te zorgen dat we elke dag allemaal weer veilig en gezond huiswaarts keren. We hebben dit expliciet vastgelegd in onze safety first standaard waarin we duidelijk aangegeven hebben dat veiligheid en gezondheid behoort tot ieders verantwoordelijkheid. Om het veiligheidsbewustzijn bij ons allemaal verder te verbeteren is - in navolging van eerdere veiligheidsprogramma s - in 2010 gestart met Veilig Werken 2. Deze veiligheidsbewustzijnstraining is door iedereen die werkzaam is bij Nyrstar Budel gevolgd. Waar in een eerder trainingsprogramma nadrukkelijk geleerd werd elkaar aan te spreken op onveilig gedrag, is in Veilig Werken 2 de nadruk komen te liggen op: het identificeren van gevaren, het beoordelen van risico s en het nemen van beheersmaatregelen bewust en onbewust veiligheidsgedrag

7 Ons externe veiligheidsrapport werd in 2010 herzien en akkoord bevonden door de verschillende overheidsdiensten. Overeenkomstig wettelijke bepalingen onderzoekt de overheid jaarlijks of al onze voorzieningen om calamiteiten te voorkomen op orde zijn. Het resultaat van het onderzoek in 2010 was wederom succesvol, uitgezonderd enkele kleinere afwijkingen die nagenoeg direct verholpen werden. Om goed voorbereid te zijn op situaties waarin het onverhoopt toch misgaat, oefende Nyrstar samen met de overheid meerdere malen het bedrijfsnoodplan. Hoogtepunt was daarbij de gezamenlijke oefening van het bedrijfsnoodplan en het rampenbestrijdingsplan van de Gemeente Cranendonck. Een groot verbeteringstraject op veiligheidsvlak betrof in 2010 het herzien van het gehele werkvergunningenproces en bijbehorend formulier. Na een uitgebreide evaluatie naar de kwaliteit van het invullen van werkvergunningen werd besloten dit wezenlijk te herzien. Alle medewerkers werkzaam bij Nyrstar Budel (inclusief contractors) werden geïnstrueerd over het gebruik van een nieuw werkvergunningenformulier. Vermeldingswaardig is dat dit veiligheidsproject onderdeel uitmaakt van het uitwisselingsprogramma waarbij wachtchefs uit hun vertrouwde werkomgeving worden gehaald om zich ook op andere afdelingen en andere werkterreinen verder te ontwikkelen. Ook voor de komende jaren hebben we de nodige uitdagingen. We blijven werken aan het verder vergroten van het veiligheidsleiderschap en veiligheidsbewustwording van onze medewerkers. Daarvoor: - nemen alle vaste contractors binnen de site deel aan het veiligheidsbewustzijns programma Veilig Werken 2 ; - vindt de uitrol plaats van de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) systematiek waarmee men vlak voor aanvang van het werk een laatste veiligheidscontrole uitvoert; - worden veiligheidsfilms vernieuwd; - en wordt verder geïnvesteerd in het verbeteren van machine-, proces- en explosieveiligheid van installaties Uiteindelijk moeten deze initiatieven leiden tot een verdere daling van de ongevallenfrequentie. Ons streven is om een ongevalsvrije fabriek te worden.

8 Duurzaamheidsverslag 2010 Gezondheid Gezonde medewerkers in een gezond bedrijf; een aandachtspunt voor iedereen. Niet alleen een bekommernis van de medewerkers van de BedrijfsGeneeskundige Dienst (BGD), maar voor ieder van ons. De BGD heeft wel een katalyserende rol. De dienst is in 2009 gereorganiseerd. Zowel op personeelsvlak, als op vlak van de rol die de BGD wil spelen in de komende jaren. Deze rol richt zich op 3 deelgebieden, namelijk de verzuimbegeleiding, arbeidsgeneeskunde en life style/health promotion. Verzuimbegeleiding Voor het jaar 2010 mogen we wel zeggen dat we een goed jaar achter de rug hebben. Het ZVP of Ziekte VerzuimPercentage bedroeg dit jaar 4,0%. Bij Nyrstar Budel hebben we een verzuimcijfer dat gemiddeld 1% onder het gemiddelde ligt van onze sector in Nederland. Dit is enkel mogelijk door inspanning van ons allemaal. Onze blijvende aandacht gaat naar de afdeling Gieterij. Verder is het initiatief genomen om alle leidinggevenden te trainen in het voeren van verzuimgesprekken om zo de betrokkenheid van de afdelingsleiding in het verzuimbeleid te versterken. Arbeidsgeneeskunde Zeer belangrijk, zeker in onze sector, is de invloed van onze bedrijfsprocessen op de gezondheid van de medewerkers tot het minimum herleid wordt. Naast de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) waarbij de gevaren en mogelijke restrisico s voor de gezondheid beschreven worden, is het de taak van de BGD er voor te waken dat er geen gezondheidsschade optreedt. Of in het ergste geval beginnende negatieve effecten op een zeer vroeg moment te detecteren. Standaard werd de biomonitoring van zware metalen volgens de huidig geldende Nyrstar standard ook in 2010 gecontinueerd. In 2010 werden 4 HAP s uitgevoerd (HAP=Hygiëne Actie Plan bij verhoogde metaalwaarden in bloed en/of urine). De nodige opvolgingsacties zijn genomen. Om te voldoen aan de andere eisen van arbeidsgeneeskunde werd in 2009 de BGD van Budel grondig doorgelicht en werden er veranderingen doorgevoerd in personeelsbezetting. Deze veranderingen werden ook in 2010 vervolgd. Als eerste werd gestart met de onderzoeken voor werknemers die autonome adembescherming moeten dragen (doorlopend in 2011). Daarnaast werden het laboratorium en de administratieve diensten doorgelicht door middel van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

9 Life style/health promotion Deze taak wordt vooral uitgevoerd door de tandem bedrijfsarts - bedrijfsfysiotherapeut en sinds kort ook door de stuur- en werkgroepen van het Groei -project. De fysiotherapeut wordt ingeschakeld voor opdrachten gerelateerd aan fysiotherapie en ergonomische benaderingen van de werkplekken. In bijzonder vermelden we hier de onderzoeken naar arbeidsbelasting die lopende zijn in de afdeling Elektrolyse. De fysiotherapeut krijgt ook de taak toebedeeld om samen met de bedrijfsarts mee te helpen Life Style en gezondheidsadviezen te geven. Life Style en Health promotion zal nog aan belang winnen aangezien medewerkers in de toekomst langer blijven werken en dus ook zo fit mogelijk gehouden moeten worden. Daarom is er ook extra aandacht voor bewegen en gezonde voedingsgewoonten. Hierbij stimuleren we onze medewerkers door een routine bloedonderzoek aan te bieden met aandacht rond cholesterol en bloedsuiker. In 2010 is in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ het project Groei gestart. Na een grondige audit zijn aandachtspunten naar voren gekomen. In twee werkgroepen wordt, onder supervisie van een stuurgroep, aan deze aandachtspunten gewerkt. Deze actie loopt door in 2011 en volgende jaren. En de toekomst? Om de BGD nog efficiënter en effectiever te laten functioneren, wordt een andere tijdsbesteding en takenverdeling doorgevoerd. Zo worden naast de verzuimactiviteiten, de administratieve taken rond biomonitoring en Periodieke Medische Onderzoeken (PMO s) meer gecentraliseerd bij de verzuimassistente. En worden de medische begeleiding, gerichte vooronderzoeken en biomonitoring behartigd door de bedrijfsverpleegkundige. Eveneens is er een voorstel in de maak om de PMO s op een andere basis te organiseren. In plaats van een verticale werkwijze wordt gestreefd naar een horizontale aanpak over de afdelingen heen.

10 Duurzaamheidsverslag 2010 Milieu Als Nyrstar hebben we de zorg voor het milieu altijd voorop staan. Dit is immers een onlosmakelijk onderdeel van de eerste waarde Veiligheid voor alles. Dit heeft als gevolg dat we voortdurend bezig zijn en blijven met het proactief verbeteren van onze milieuprestaties. Proactief betekent hier dus dat we niet afwachten tot regels ons verplichten actie te nemen, maar dat we zelf de actie nemen die we nodig achten vanuit het gedachtegoed van de eerste waarde. Dit doen we niet alleen met hulp van onze eigen medewerkers maar ook met alle medewerkers van onze (onder)aannemers en bezoekers. We houden elkaar scherp! Dit doen we niet zomaar; we willen hiermee bereiken dat we het milieu en in het bijzonder onze prachtige natuurlijke omgeving in stand houden. Ons bedrijf is immers gesitueerd in een omgeving met prachtige (beschermde) natuurgebieden. We richten onze bedrijfsvoering zodanig in, dat onnodige risico s voor het milieu voorkomen worden en waar mogelijk geëlimineerd. Ons managementsysteem dat volgens de internationale standaard ISO gecertificeerd is, helpt ons hierbij. Dit managementsysteem ondersteunt ons bij beheersing van huidige, maar ook toekomstige risico s. Hierbij vergeten we niet de nalatenschap van de activiteiten die ontplooid zijn op ons terrein in het verleden. Het verontreinigde slib en de zinkassen zijn inmiddels op een zeer gedegen en verantwoorde wijze opgeslagen in residubekkens op ons terrein. Deze residubekkens worden ook nog eens frequent geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat de hoge mate van milieubescherming gegarandeerd blijft. Tevens vinden er gesprekken plaats met de Provincie met betrekking tot de overdracht van de nazorg over deze bekkens richting de Provincie conform het van toepassing zijnde wettelijke kader. Door het in stand houden van het Geohydrologisch BeheersSysteem (GBS) voorkomen we dat verontreinigd grondwater zich kan verspreiden. Dit GBS pompt enorme hoeveelheden grondwater op, welke tezamen met bedrijfsafvalwater gezuiverd wordt. Er is een gezamenlijk onderzoek gedaan met de Provincie, waaruit moet blijken of het GBS nog steeds voldoet aan de bij het ontwerp van de installatie gestelde doelstellingen. Ten tijde van verslaglegging van dit rapport is gebleken dat het GBS nog steeds voldoet. Dit is een bevestiging van de goede weg die we zijn ingeslagen. Verder zijn in 2010 alle producten die in Budel geproduceerd worden geregistreerd onder REACH. REACH staat voor Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals en is een Europese Verordening die kaders stelt voor de registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. Managementsysteem conform ISO Het managementsysteem verplicht ons om voortdurend te zoeken naar verbeteringen en deze vervolgens te implementeren. In 2010 hebben onder andere de volgende inspanningen ter verbetering van de milieuprestatie plaats gevonden: er is verdere uitvoering gegeven aan de verbetering van de bodembeschermende voorzieningen. Een aantal vloeren onder procesinstallaties werd vernieuwd en voldoet nu aan de eisen van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming; er is een werkgroep vermindering luchtemissies ingesteld. De werkgroep legt zich toe op het beter beheersen en verminderen van luchtemissies; het Energie Efficiency Plan in het kader van het convenant MEE. (Meerjaren afspraak Energie-efficiëntie ETSondernemingen. (ETS=Energy Trading System). Nyrstar is deelnemer in dit convenant. We hebben onder andere een hoog rendement stoomketel in gebruik genomen en verkennende studies uitgevoerd naar mogelijkheden om nog zuiniger met energie om te gaan.

11 Milieuprestatie Deze paragraaf schetst, aan de hand van een aantal belangrijke prestatie-indicatoren, een beeld van de milieuprestaties in Milieu-incidenten Van een milieu-incident is sprake wanneer door onvoorziene omstandigheden zich een gebeurtenis voordoet met (potentieel) negatieve gevolgen voor het milieu. Nyrstar heeft een geïntegreerd computersysteem waarin op een gestructureerde wijze incidenten gemeld worden. Dit systeem wordt ook gebruikt voor incidentenonderzoek om daarmee de (basis)oorzaken te achterhalen en passende preventieve maatregelen te treffen. Verder kent Nyrstar een systeem van inspecties waarmee ongewenste situaties systematisch opgespoord worden, waarna maatregelen getroffen worden om de situatie te verbeteren. Het melden van incidenten en bijna incidenten is inmiddels goed ingeburgerd in onze fabriek. Dit is te zien in het (opnieuw) gestegen aantal meldingen. In 2010 werden 123 interne milieu-incidenten gemeld. Dit waren er 71 in 2007, 96 in 2008 en 113 in We blijven iedereen stimuleren om (potentiële) afwijkingen te melden. De milieubelasting als gevolg van incidenten bleef beperkt. Het aantal registreerbare incidenten vertoont een dalende lijn. Dit waren er 8 in 2008, 6 in 2009 en 5 in Dit is erg positief. Klachten en opmerkingen met betrekking tot milieu Nyrstar heeft een procedure om externe klachten en opmerkingen op een structurele wijze te behandelen. In 2010 zijn er twee meldingen geweest; een melding had betrekking op geluid en een melding had betrekking op verkeersoverlast vanwege vrachtverkeer door de woonwijk van Budel Dorplein. De meldingen zijn als potentiële klacht onderzocht. Betrokken vervoerders die gebruik maken van de alternatieve route, door het dorp, zijn verzocht om zo min mogelijk via de woonwijken te rijden. De opmerking ten aanzien van geluid is verklaarbaar. Hoewel Nyrstar binnen de normen van zijn vergunning opereert, kan het bedrijf bij ongunstige meteocondities (oostenwind) ook tot op grotere afstand hoorbaar zijn. De opmerkingen zijn met betrokkenen besproken. Afvoer van afvalstoffen In de grafiek wordt de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen weergegeven. Daarbij is ook aangegeven hoe het afval uiteindelijk verwerkt is. De afvalstoffen worden via een externe inzamelaar afgevoerd. Hierbij is steeds gezocht naar de meest efficiënte manier van verwerken; dit kan recycling, verbranding of storten zijn. De hoeveelheden variëren per jaar. De fluctuatie wordt veroorzaakt door incidentele zaken zoals een onderhoudsstop of eenmalige afvoer van vrijgekomen afvalstromen. Afgevoerde afvalstoffen

12 Duurzaamheidsverslag 2010 Milieu vervolg Emissie naar het water In 2010 is er veel aandacht geweest voor een optimaal gebruik van de waterzuiveringsinstallatie. De operationele condities waren niet dusdanig dat we de positieve trend uit 2009 hebben vervolgd. Dit onderstreept mede de noodzaak tot verdere investeringen om de waterzuiveringsinstallaties stabieler en betrouwbaarder te laten functioneren. Het beluchtingsysteem van de zuurstofrijke reactor van de SRB waterzuivering is in 2010 vervangen door een zogenaamde hyperboloïde beluchter. Dit is een geavanceerde beluchter die tevens zorgt voor voldoende menging in de biologische reactor. In 2010 is gestart met de realisatie van het zogenaamde Metaalsulfideverwijderingsproject. Een verbeteringsproject dat de robuustheid van het biologische deel van de waterzuivering zal moeten verhogen. In 2011 wordt dit project opgeleverd. Zink in afvalwater Zink is niet de enige belangrijke parameter die van belang kan zijn voor de kwaliteit van ons geloosde water. In nauwe samenwerking met Waterschap Peel en Maasvallei, Actief Bodembeheer De Kempen, Flora en Fauna Inventarisatiegroep Tungelroyse beek, Natuurmonumenten en Tauw is het onderzoek naar zwarte aanslag en slibvorming, dat reeds in 2008 is gestart, verder vorm gegeven. Naar verwachting zal Waterschap Peel- en Maasvallei eind 2011 het eindrapport uitgegeven. Omdat mangaan een belangrijke peiler bleek te zijn heeft Nyrstar zich ingespannen om de mangaanhoeveelheid in het effluent van de waterzuiveringsinstallatie extra onder de loep te nemen. In 2011 wordt onderzoek naar technieken om mangaan te verwijderen uitgevoerd. In 2011 wordt tevens meer focus gelegd op het verlagen van de fluoride vracht in het effluent. Hiertoe wordt een aantal technologische aanpassingen in de waterzuivering uitgetest. Emissies naar de lucht De emissie naar de lucht verdelen we onder in twee hoofdstromen: stofvormige emissies (zoals zink) en (gasvormige) verzurende emissies (zoals zwaveldioxide SO ² en stikstofoxides NOx). In geval van emissie van zink betreft het voornamelijk diffuse emissies door stofvorming vanwege transport, opslag en verlading van materiaal en emissie bij puntbronnen, zoals filterinstallaties en schoorstenen. Een belangrijk deel van de stofemissies is gerelateerd aan de doorzet. De emissie toename ten opzichte van 2009 is toe te schrijven aan het hogere productieniveau in 2010 ten opzichte van 2009.

13 In onderstaande tabel wordt de emissie van zink naar de lucht weergegeven in ton per jaar. Emissie van zink naar lucht De verzurende emissies vinden hun oorsprong voornamelijk in de Roosting en Zwavelzuurfabriek. Daarnaast komen stikstofoxiden vrij bij het in bedrijf zijn van de stoomketels van de Centrale; dit komt door de verbranding van aardgas. De grafiek geeft de concentraties van zwaveldioxide (SO ² ) weer in de afgassen van de zwavelzuurfabriek, de zogenaamde hoge schoorsteen. Zwaveldioxide concentratie in afgas zwavelzuurfabriek De SO ² emissie is in 2010 iets gestegen ten opzichte van De overigens lichte toename in 2010 is te verklaren door het hogere productieniveau. De NOx emissie via de schoorsteen van de zwavelzuurfabriek is gedaald. De oorzaak hiervan is de vervanging van de katalysator in de de NOx installatie in De emissie ligt ver beneden de norm.

14 heid m a a rz Duu lag 2010 vers s- Medewerkers In het Duurzaamheidsverslag over 2009 is melding gemaakt van de manier waarop Nyrstar Budel omgaat met haar medewerkers. Flexibiliteit, samenwerking, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling blijven speerpunten in het Human Resources (HR) beleid. Nog steeds geldt: Mensen laten weten dat ze er toe doen!. We willen dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan, uitdagingen in hun baan ervaren en betrokkenheid tonen. We hebben in overleg met het hoofdkantoor gemerkt dat de Nyrstar Waarden nog eens tegen het licht gehouden mochten worden. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing. De Nyrstar Way gaat uit van de volgende principes: The Nyrstar Way Iedereen heeft er inmiddels wel iets van gehoord of gelezen. Het fijne ervan was nog niet zo duidelijk toen Matt Howell daar in februari iets over vertelde. Inmiddels zijn we een tijd verder en hebben jullie de Nyrstar Way ongetwijfeld al in postervorm, zelfs achter glas, hier en daar aan de muur zien verschijnen. Foto s en uitspraken van onze eigen mensen over wat de Nyrstar waarden voor hun betekenen. Lachende gezichten, enthousiaste en aardige mensen en goede uitspraken. Open en eerlijk zijn We delen standpunten met elkaar en bespreken mogelijke uitdagingen en ideeën, om zo tot een zo goed mogelijke oplossing te komen Gedurfde beslissingen nemen We nemen stevige, gedurfde en berekende beslissingen, ook als we met onzekerheden te maken hebben Innovatief en creatief denken We zijn gericht op het continu verbeteren van bestaande processen en het ontdekken van nieuwe werkwijzen Je merkt dus, het komt naar je toe! De Nyrstar Way staat voor de zeven oude en nieuwe waarden die belangrijk zijn voor werken binnen Nyrstar. Wij willen graag doel en richting geven aan onze daden door te handelen volgens die waarden. Dat hebben we al eens eerder met de vier values (waarden) gedaan. Weet je nog dat we daar, drie jaar geleden, in de Schakel uitgebreide cursussen aan gewijd hebben? Iedereen is er geweest en kwam er voorzien van informatie en met een polo shirt van terug. Dit gaan we zo ongeveer nog eens doen. We willen daar na de zomervakantie de aftrap voor geven. Over het hoe, wat en waar zullen we jullie nog informeren. Kijk alvast kritisch naar de posters en bedenk hoe je daar zelf mee om wil gaan. Voor het gemak hebben we ze hier bij elkaar gezet. Hebben we zeker onderwerpen om over te praten in de cursus! Aad Peters Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Woord houden We komen onze afspraken na waardoor vertrouwen en productiviteit bevorderd worden Waarde creëren We blijven steeds zoeken naar hogere winstgevendheid en groeikansen Gedreven zijn We leveren uitstekende prestaties, met veel energie en volharding, ook als het eens tegenzit Deze principes of waarden zijn een leidraad voor het functioneren in onze organisatie. Je vindt ze in de HR instrumenten terug: aanname van nieuwe medewerkers, functioneringsgesprekken, beslissingen die op velerlei gebied genomen moeten worden. Het geeft naast ratio, techniek en logisch nadenken vaak net dat zetje waardoor je denkt: Zo gaan we het doen!. Van de opleidingsinspanningen die we doen constateren we dat de budgetten steeds meegroeien met de behoefte in het bedrijf. Onze inspanningen op het gebied van opleiden in leidinggeven zijn toegenomen. Niet enkel omdat het hiermee zo slecht gesteld was, maar juist omdat het zo n succes genoemd mag worden. Getting the best out of people! wordt echt in de praktijk gebracht door alle leidinggevenden en is een van de fundamenten. Inmiddels hebben veel van onze mensen deel genomen aan Nyrstar Unlimited, een ontwikkelingsprogramma dat inzicht geeft in eigen drijfveren en achtergronden. Het met elkaar delen van deze drijfveren en achtergronden draagt ertoe bij dat we ook elkaar beter leren kennen waardoor de teamgeest toeneemt. Ook zorgt het ervoor dat de leidinggevende beter in staat is om de medewerker te sturen, te begrijpen en op waarde te schatten. De achterliggende gedachte is dat de organisatie het meeste effectief is als er samenwerkingsrelaties, gebaseerd op vertrouwen, respect, openheid en begrip, ontstaan. Als nieuw project mogen we noemen: duurzame inzet van personeel. We hebben gemerkt dat in de huidige tijd met veranderende pensioenleeftijd het voor een aantal van onze medewerkers moeilijk is om dat vol te houden. Niet alleen fysiek, maar ook psychisch kunnen klachten ontstaan waardoor medewerkers belemmerd worden in hun functioneren en daardoor soms voortijdig uitvallen. Natuurlijk is dit niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever maar ook van de medewerker. Iedereen weet dat roken ongezond is en daarmee de gezondheid in gevaar brengt. Als daarmee de functie-invulling onder druk komt te staan, is het op zijn minst noodzakelijk dat de persoon in kwestie zijn gedrag aanpast. En zo zijn er vele situaties te bedenken waar medewerker en werkgever uiteindelijk een gemeenschappelijk belang hebben.

15 De werkgroep duurzame inzetbaarheid is met dit project gestart en hoopt snel met oplossingen/middelen te komen om de inzetbaarheid van medewerkers te optimaliseren. Voor alle duidelijkheid: dit is geen specifiek Nyrstar Budel probleem, maar strekt zich uit over heel werkend Nederland. Vergrijzing heeft veel meer indringende effecten dan in eerste instantie lijkt. Ook wij merken dat er steeds minder mensen kiezen voor een technische studie. Gelukkig zijn we nog steeds in staat om jonge, technisch geschoolde mensen aan te trekken die leren van de schat aan ervaring die onze oudere medewerkers bezitten. Voor een bredere context verwijzen we naar het Duurzaamheidsverslag 2009 op onze website. Voor ons is er geen twijfel mogelijk: de sleutel tot succes zijn onze medewerkers. We kiezen voor een laagdrempelige en familiaire cultuur waarin het plezierig werken is. Voor een groot bedrijf als Nyrstar in een internationale setting met bijbehorende kansen en uitdagingen een bijzondere prestatie! Omwonenden Het beleid van Nyrstar Budel is gericht op openheid naar de samenleving en overheid. Hiermee geven we ook invulling aan de belangrijkste doelstellingen van het Responsible Care programma van de VNCI. We bieden mogelijkheden aan buitenstaanders om binnen de poorten, kennis te maken met het bedrijf. Zo worden excursies aangeboden aan groepen studenten van Universiteiten, Hogescholen en ook leerlingen van middelbare scholen. Verder wordt aan een aantal leerlingen de mogelijkheid geboden om een korte of langere stage te lopen. Ook via schriftelijke publicaties wordt openheid nagestreefd. We hebben een bedrijfsblad ( Starnews - De Lingot ) dat buiten de eigen medewerkers ook verspreid wordt onder externe belangstellenden, zoals medewerkers van overheidsorganen en oud-medewerkers. Nyrstar is eenvoudig benaderbaar via internet. Dat kan via de website maar ook via de website van Nyrstar Budel Op 1 november 2010 vond de jaarlijkse informatieavond voor omwonenden plaats. Hierbij zijn onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid aan de orde is gekomen. In andere bijeenkomsten is de mogelijke en door omgeving gewenste invulling van het DICterrein besproken. Meer informatie hierover staat op de volgende website:

16 Duurzaamheidsverslag 2010 Economie Na de economische crisis van 2009, waarbij tot september 2009 op 80% van de capaciteit werd geproduceerd, heeft Nyrstar Budel in 2010 de draad weer opgepakt en is weer op volle capaciteit gaan produceren. In totaal werd er in ton kathode zink geproduceerd, 14,2% meer dan in 2009 ( ton). Vanaf 1 juli 2010 is het contract met Nyrstar Sales & Marketing N.V. beëindigd en een tolling model afspraak van kracht met Nyrstar Sales & Marketing A.G.. Dit betekent dat het resultaat van 2010 een mix is van het vorige en huidige business model. Daardoor is het resultaat van 2010 niet te vergelijken met het resultaat van Het resultaat vóór belasting over 2010 bedroeg 73,9 miljoen euro ten opzichte van 25,2 miljoen euro in 2009 (na IFRS-correctie afschrijvingen/pensioenen). Het brutowinstresultaat was in 2010 aanzienlijk hoger dan in 2009, door hogere verkoopvolumes en hogere verkoopprijzen. De gemiddelde LME zinkprijs in 2010 was met /ton veel hoger dan de /ton in Verder had de ontvangst van een termination fee vanwege het beëindigen van het contract met Nystar Sales & Marketing N.V. een positief effect op het resultaat. In 2010 zijn de kosten goed onder controle gehouden en hebben we geprofiteerd van (lagere) prijzen van elektriciteit die in 2009 ingekocht zijn. Winst voor belasting Elektriciteit / CO ² Vanuit Nyrstar streven we naar het minimaliseren van onze carbon footprint, oftewel CO ² -voetafdruk. De CO ² -voetafdruk is een maat voor de uitstoot van CO ² als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen gerelateerd aan onze activiteiten. Mogelijkheden tot het verduurzamen van onze energiehuishouding worden onderzocht, waarbij ook wordt gekeken naar synergie met andere bedrijven. Los daarvan heeft het verder verbeteren van onze energie efficiency onze prioriteit.

17

18 Duurzaamheidsverslag 2010 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nyrstar erkent dat goed ondernemen meer is dan alleen streven naar een zo hoog mogelijke winstgevendheid. Naast de aandacht voor Profit moet ook aandacht uitgaan naar Planet en People. Het aandachtsveld Planet betreft vooral de zorg voor het milieu en komt in dit verslag uitvoerig aan de orde. Het aandachtsgebied People betreft aandacht voor alle partijen die belang hebben bij het bedrijf. Het betreft onder andere het personeel, de omwonenden en belangengroepen. Nyrstar streeft naar continuïteit door een optimale balans tussen mens, milieu en winstgevendheid. In alle bedrijfsprocessen moet er daartoe integrale aandacht zijn voor deze balans. Er is dan sprake van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De initiatieven en doelen op dit vlak worden gesteund door het beleid van de Nyrstar Group.

19 Duurzaamheid Nyrstar is leverancier op de wereldwijde markt van gebruiksgoederen en streeft naar het creëren van waarde. Hoe duurzaam onze bedrijfsvoering is, wordt bepaald door de mate waarin we erin slagen om economische voordelen te verschaffen voor onze aandeelhouders, onze klanten en de gemeenschappen waarin we opereren. Zonder schade toe te brengen aan onze medewerkers, onze buren en het milieu. Wij dragen bij tot duurzame ontwikkeling door metalen en andere waardevolle producten te onttrekken uit natuurlijke grondstoffen om in de behoeften van de maatschappij te voorzien. Onze producten zijn onder andere zink en zinklegeringen, lood, zilver, zwavelzuur, indium, koper en goud. Bovendien recyclen wij steeds grotere hoeveelheden metalen, in het bijzonder zink en lood, uit secundaire bronnen. Onze belangrijkste effecten, risico s en verbeteringsmogelijkheden in relatie tot duurzaamheid zijn de volgende: - waardecreatie door voortdurend onze portefeuille van activa te bekijken, door opbrengsten van bestaande activiteiten te verbeteren en te zoeken naar groeimogelijkheden; - verzekeren dat onze activiteiten geen nadelig effect hebben op de gezondheid en de veiligheid van de mensen die werken in onze fabrieken en wonen in de omgeving; - de impact van onze productieactiviteiten op het milieu tot een minimum beperken door onze emissies verder te verminderen en door de problemen uit het verleden aan te pakken; - onze efficiëntie verbeteren qua gebruik van natuurlijke grondstoffen, zoals ertsen, water en energie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het Duurzaamheidrapport van Nyrstar op Voor specifieke vragen kunt u terecht bij: Nyrstar Budel B.V. t.a.v. Ruud Lennaerts Hoofdstraat AA Budel-Dorplein

20

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol april 2017 2 Voorwoord Avebe wil continuïteit bieden voor haar leden en medewerkers door op een duurzame, kostenbewuste en innovatieve manier te werken. We werken elke

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie

feiten& weetjes energiecentrale REC Alles wat je zou moeten weten... Hoe Hoe eigenlijk? zit het eigenlijk? De REC maakt van uw afval duurzame energie Alles wat je zou moeten weten... feiten& weetjes zit het energiecentrale REC De REC maakt van uw afval duurzame energie Omrin is koploper in het scheiden van huishoudelijk afval. Ons doel? Zo veel mogelijk

Nadere informatie

Alles van waarde beschermen en behouden

Alles van waarde beschermen en behouden Alles van waarde beschermen en behouden Rond 2050 wonen er zo n 9 miljard mensen op onze aarde. De vraag naar water, mais, olie en metaal zal dan ook drastisch toenemen. Onze aarde is niet onuitputtelijk,

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Keteninitiatieven. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1. Koningslinde 5b. 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Keteninitiatieven. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1. Koningslinde 5b. 7131 MP, Lichtenvoorde Keteninitiatieven CO2-Prestatieladder Eis: 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers.

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers. Veel mensen krijgen in hun leven met rugklachten te maken. Rugpijn wordt vooral veroorzaakt door onvoldoende beweging en langdurig zitten. Vooral tijdens zittend werk kan rugpijn hinderlijk zijn. Soms

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V.

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DRIVEN BY QUALITY Voorwoord Dit verslag is het Duurzaamheidsjaarverslag van DAF Trucks N.V. betreffende het jaar 2014. De scope van het Duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie. MVO en duurzaamheidsverslag

De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie. MVO en duurzaamheidsverslag De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie MVO en duurzaamheidsverslag 2012-2013 2 MVO en duurzaamheidsverslag Inhoud 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Missie en visie 1.3 Kernwaarden 1.4 Beleid 1.5

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Praktijk Voorbeeld nº 1

Praktijk Voorbeeld nº 1 1. Bedrijfs ID Naam van het bedrijf: Praktijk Voorbeeld nº 1 Van Dorp installaties bv Sector: Technische installaties Core Business / Belangrijkste Brandpreventie, technische ondersteuning, klimaatbeheersing

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): Dhr. Ruud Egas, Directeur & CO

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Afdeling Inkoop Januari 2017

Afdeling Inkoop Januari 2017 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen MVI-beleid in de praktijk Afdeling Inkoop Januari 2017 MVI-beleid Doel Waarom MVI-beleid? Als netbeheerder willen wij in de transitie naar een duurzame samenleving onze

Nadere informatie

Veiligheid. voor alles

Veiligheid. voor alles Veiligheid voor alles Voor BASF Nederland, locatie De Meern betekent veiligheid: alles in het werk stellen om te voorkomen dat er iets mis gaat. In deze brochure leest u hoe we dat doen. Veiligheid is

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt

Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt De wereld van Nyrstar Wie is Nyrstar? Over Nyrstar. s Werelds grootste zinkproducent. Intentie:

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van The Safety Bible Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

INEOS ChlorVinyls. Gedragsveiligheidsprincipes. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN

INEOS ChlorVinyls. Gedragsveiligheidsprincipes. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN INEOS ChlorVinyls 10 Gedragsveiligheidsprincipes 20 Veiligheidsprincipes 20 Veiligheidsprincipes 1. Elk ongeval kan voorkomen worden Je dient hierin ook te geloven, niet alleen meer een slogan Je moet

Nadere informatie

CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3

CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3 CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 1 2. Beleid en doelstellingen 1 2.1

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam Inkopen in onderwijs Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam inkopen, inleiding Duurzaam inkopen in onderwijs Spelers in het veld en hun rol Suggesties voor aanpak Informatiebronnen

Nadere informatie

Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers!

Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers! Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers! 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 De klant centraal Wij zijn een dynamisch en innovatief bedrijf op het gebied

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG 2016 WILLEMS BOUWBEDRIJF

MVO JAARVERSLAG 2016 WILLEMS BOUWBEDRIJF WILLEMS BOUWBEDRIJF Inhoud VOORWOORD BELEID PEOPLE 3 RESULTATEN PEOPLE 4-5 SAFETY FIRST 6-7 BELEID PLANET 8 VERBRUIKSCIJFERS 9-10 RESULTATEN PLANET 11 BELEID PROSPERITY 12 RESULTATEN PROSPERITY 13 EEN

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

SOCIALE INNOVATIE VERSTERKT CONCURRENTIEKRACHT

SOCIALE INNOVATIE VERSTERKT CONCURRENTIEKRACHT SOCIALE INNOVATIE VERSTERKT CONCURRENTIEKRACHT Het is alweer even geleden dat de wereld wakker werd geschud door de economische crisis. We noemen het nog vaak crisis, maar feitelijk is het een overgangsfase

Nadere informatie

Toelichting GRI tabel

Toelichting GRI tabel Toelichting GRI tabel Bij de samenstelling van het verslag is zoveel mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), een onafhankelijke organisatie, gevestigd in

Nadere informatie

Corus in IJmuiden TRUST. Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst

Corus in IJmuiden TRUST. Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst Corus in IJmuiden TRUST Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst TRUST Tata Power - corus - Tata Steel Corus in IJmuiden is van plan de komende jaren een nieuwe warmtekrachtcentrale

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Zinktransport via binnenvaart

Zinktransport via binnenvaart Zinktransport via binnenvaart Stefan Gielen Business improvement analyst Mijnen en smelters over de ganse wereld. Over Nyrstar. s Werelds grootste zinkproducent Andere producten: lood, zilver en goud Balen/Overpelt

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info)

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) was wordt onderwerp tekstbron Versie juni Opmerking: Standaardteksten en Versie 2013 2010 hoofdstukindeling vertaald uit Guide 83 H 1 tm 4 Deel A Eisen Managementsysteem

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van A van Ooijen Woerden B.V. Auteur(s): Mevr. G.A.W. Mielke-van

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ UITVOERING VAN WELZIJNSWET EN IN HET BIJZONDER VAN DE HIERARCHISCHE LIJN

VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ UITVOERING VAN WELZIJNSWET EN IN HET BIJZONDER VAN DE HIERARCHISCHE LIJN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ UITVOERING VAN WELZIJNSWET EN IN HET BIJZONDER VAN DE HIERARCHISCHE LIJN Werk brengt risico s met zich mee. Het productieproces, het transport, de werkorganisatie, de omgeving

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Een managementsysteem maakt processen transparant en controleerbaar. Veel gebruikte (erkende) systemen binnen de expertise van Arts Safety Consultants

Nadere informatie

Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond

Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond Veiligheidscultuur bij risico-bedrijven Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond Programma Veiligheidscultuur Inleiding Pilot Veiligheidscultuur Veiligheidscultuur inspecties Veiligheidcultuur beoordelingen

Nadere informatie

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Workshop 6: Stakeholdersconsultatie Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Wie zijn wij? Aron Kuijper Gecertificeerde organisatie (niveau 4) QSHE Manager Lid CCvD Sjoerd Wester Certificerende Instelling

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Ervaringen van 2 SIT projecten

Ervaringen van 2 SIT projecten Ondernemers oordelen over SIT Quotes & behaalde resultaten Ervaringen van 2 SIT projecten > MediaMotion Data B.V. Producent van CD s en DVD s > Substra B.V. Producent van steenwol-producten voor de glastuinbouw

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST E u r o p e s e Commissie INFORMATIESYSTEEM VOOR STRATEGISCHE ENERGIETECHNOLOGIEËN SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST http://setis.ec.europa.eu Europese Commissie Informatiesysteem voor strategische

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Green Deal Concreet 1.0

Green Deal Concreet 1.0 Green Deal Concreet 1.0 Een groep vooraanstaande bedrijven en brancheorganisaties in de betonketen hebben in 2011 samen met MVO Nederland het MVO Netwerk Beton opgericht. Op 4 oktober 2011 heeft het MVO

Nadere informatie

miljoen gewerkte mensuren Verzuim ongevallen per

miljoen gewerkte mensuren Verzuim ongevallen per Veiligheid en milieu De chemische industrie stelt zichzelf hoge milieu- en veiligheidseisen. De belangrijkste gegevens voor veiligheid en milieu zijn afkomstig uit. Een veilige werkomgeving, binnen en

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek

De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek De drie oprichters van IWE Binnen modern en duurzaam ondernemerschap past het niet om het milieu onnodig te belasten. Een besef dat nu wijdverbreid

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Groen-Punt Groep B.V.

Groen-Punt Groep B.V. Conform 3.D.1 & 3.D.2 November 2014 Groen-Punt Groep B.V. Groen-aannemingsbedrijf Punt B.V. Groen Punt Uitzendorganisatie B.V. Chroomstraat 1d 3067 GN Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING DEELNAME INITIATIEVEN...

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 4.0 Datum : 1-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Reductieplan 2011-2013 (3-B-1)

Reductieplan 2011-2013 (3-B-1) Gebr. van der Lee Reductieplan 2011-2013 (3-B-1) CO²- Bewust Lelystad, januari 2013 Inhoudsopgave 1. Realisatie doelstellingen... 3 1.1 ontwikkelingen Gebr. van der Lee... 3 1.2 beleid en doelstellingen

Nadere informatie

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra 2 DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer 15 februari 2011 Sietse Vlietstra Adviseur duurzaam ondernemen en innovatie Syntens 3 4 Wat is duurzaam? Het voorzien in de behoeften

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

Memo. extern. Beste belanghebbende,

Memo. extern. Beste belanghebbende, Van Spijker Infrabouw B.V. Aan: Alle belanghebbende van Van Spijker Infrabouw B.V. Van: Ester van Spijker / Gerrit Plaggenmars CC: Datum: 10 april 2014 Betreft: Voortgangsrapportage CO 2-prestatieladder,

Nadere informatie

Succes met samenwerken

Succes met samenwerken Succes met samenwerken Aanpak verhogen veiligheidscultuur bij Monique van Assen Erik van Berge Henegouwen Wiet Nieuwenhuis Agenda Wat doet? ImpulsProgramma Veiligheid Samenwerkingen Discussie 2 RWS ONGECLASSIFICEERD

Nadere informatie

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum Process Solutions Process Installations The smart way forward in food and beverage Find your optimum Find your optimum The smart way forward in food and beverage. In de food & beverage-industrie bent u

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie