Allround operator in de vleesverwerkende industrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allround operator in de vleesverwerkende industrie"

Transcriptie

1 Allround operator in de vleesverwerkende industrie Beroepscompetentieprofiel 1 april 2009 Versie 1.0

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten Algemene informatie over het beroep Beschrijving van het beroep Typering Beroepengroep Loopbaanperspectief Trends en innovaties Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 Bedient productbereidingsapparatuur Kerntaak 2 Voert product- en procescontroles uit en bewaakt kwaliteit Kerntaak 3 Geeft leiding op de werkvloer en organiseert productieproces aan de tafel/ afdeling...13 Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent kunnen werken met 'hij/zij' en 'zijn/haar', maar dat geeft een gedwongenheid die wij stilistisch niet verantwoord vinden. De personen die in dit stuk de handelingen verrichten of beschreven worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen. BCP Allround operator in de vleesverwerkende industrie 2

3 Inleiding Voor u ligt het beroepscompetentieprofiel Allround operator in de vleesverwerkende industrie. Een beroepscompetentieprofiel (bcp) is een op de beroepspraktijk gerichte set kerntaken en werkprocessen van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar. Deze beschrijving van het beroep vormt het referentiekader voor het eventueel ontwikkelen van een kwalificatiedossier van de beginnende beroepsbeoefenaar. Aangezien het bedrijfsleven de afnemer is van de door het beroepsonderwijs gekwalificeerde beginnende beroepsbeoefenaars, is het bedrijfsleven daarom ook in hoge mate richtinggevend voor de eisen die aan de handelingsbekwaamheid van beginnende beroepsbeoefenaren moeten/mogen worden gesteld. Deze eisen hebben zowel betrekking op de aard en inhoud van het handelen als op de mate van bekwaamheid waarmee dit handelen gebeurt. Conform de ketengedachte zorgt het bedrijfsleven voor beroepscompetentieprofielen, het onderwijs voor opleidingsleerplannen. Bedrijfsleven en onderwijs samen zijn de constructeurs van kwalificaties en kwalificatiedossiers en zorgen voor de inhoudelijke opvulling daarvan. De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven fungeren als platforms én regisseurs voor deze interactie tussen bedrijfsleven en onderwijsveld. In het beroepscompetentieprofiel staan twee begrippen centraal: Kerntaken en de daar onderliggende Werkprocessen van het beroep. Dit beroepscompetentieprofiel is door de afdeling productmanagement onder regie van het kenniscentrum SVO ontwikkeld. Bij de ontwikkeling zijn vak- en brancheorganisaties, bedrijven en onderwijs betrokken geweest. Het beroepscompetentieprofiel beschrijft op hoofdlijnen de beroepseisen. Deze eisen geven samen weer wat een medewerker als vakvolwassen beroepsbeoefenaar moet kunnen op het moment dat hij al drie tot vijf jaar werkzaam is als allround operator in de vleesverwerkende industrie. Deze beroepseisen worden/zijn vastgesteld door: Vertegenwoordigers van de branche, via resonansgroepen. BCP Allround operator in de vleesverwerkende industrie 3

4 Colofon Onder regie van Ontwikkeld door Verantwoording Stichting SVO Kenniscentrum Afdeling Productmanagement SVO Vastgesteld door: resonansgroepen vleesverwerkende industrie Op: 1 april 2009 Te: Houten Brondocumenten - Beroepscompetentieprofielen Allround procesoperator Vlees- en gemaksvoedingsindustrie (augustus 2006) - Kwalificatiedossier Allround Operator 2008/ Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Vleessector april 2007-maart Functiehandboek vleessector (onderdeel CAO), De Leeuw Consult, maart Arbeidsmarktinformatie beroepsonderwijs 2007/2008 SVO - Website Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) - Website Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) BCP Allround operator in de vleesverwerkende industrie 4

5 1 Algemene informatie over het beroep In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. 1.1 Beschrijving van het beroep Beroepscontext De Nederlandse vleessector, ook wel vlees en vleesbewerking, roodvleessector of slachterijen genoemd, is het meest omvangrijkste onderdeel van de vleesverwerkende industrie. Ruim 50% van de werknemers is in deze branche werkzaam, dit zijn ruim arbeidsplaatsen. De productie wordt voor een substantieel deel uitgevoerd door inleen/uitzend medewerkers. Aantal bedrijven: - 7 kalverslachterijen - 8 rundslachterijen - 16 varkensslachterijen (Bron: Website Productschappen Vee, Vlees en Eieren, PVE) De allround procesoperator verricht werkzaamheden in de productieafdeling. Hij verricht onder verantwoording van zijn leidinggevende productiewerkzaamheden aan een lijn of buiten de lijnopstelling in de productieafdeling. Hij bedient de machine(s), stelt de machine in en om n.a.v. order/receptuur. Hij verricht product- en procescontroles, registreert deze in relevante systemen en rapporteert aan zijn leidinggevende. Daarnaast stuurt hij medewerkers aan (op de werkvloer) op basis van de planning en geeft instructies De werkzaamheden die de allround procesoperator uitvoert hebben betrekking op het ontvangen en bewerken van grondstoffen, het bereiden van (eind)producten, het controleren van het bereidingsproces, het verwerken van de gegevens en het tussendoor reinigen en desinfecteren van apparatuur, gereedschap en werkomgeving. Tevens lost hij eenvoudige storingen op. Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden De allround procesoperator werkt hygiënisch en zorgt voor een goede persoonlijke hygiëne. Hij houdt de kwaliteit en het werken volgens zorgsystemen scherp in het oog, dit in verband met de voedselveiligheid en productaansprakelijkheid. Hij is zich bewust van de interne keten. Hij werkt veilig, gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen en draagt samen met zijn collega s/medewerkers zorg voor een veilige, gezonde en prettige werkomgeving. Hij heeft technisch inzicht voor het verhelpen van storingen. Hij is loyaal, collegiaal en flexibel. De allround procesoperator voert zelfstandig werkzaamheden uit bij het bedienen van de geautomatiseerde apparatuur. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden en de werkzaamheden van zijn team en hij legt verantwoording af aan de direct BCP Allround operator in de vleesverwerkende industrie 5

6 leidinggevende. Storingen en afwijkingen worden door de allround procesoperator zelf opgelost, hierbij schat hij in of de direct leidinggevende en/of ondersteunende diensten ingeschakeld worden. Zijn rol is naast uitvoerend en controlerend ook coördinerend en aansturend van aard. Complexiteit De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd aan/bij meerdere machines. Er is altijd sprake van een combinatie van procedures en voorschriften (procesbeheersing, voedselveiligheid, hygiëne, kwaliteitszorg, veiligheid, milieu, gezondheid en welzijn). De allround procesoperator moet zeer alert zijn op afwijkingen en storingen. Het aansturen van de verschillende medewerkers met ieder zijn eigen wensen en behoeften is een complexe factor. Wettelijke beroepsvereisten Nee Branche vereisten Nederlands en (Moderne) Vreemde Talen Nee De allround procesoperator dient te beschikken over een goede beheersing van de Nederlandse taal. Hij dient zich mondeling en schriftelijk goed uit te kunnen drukken. Hij dient te kunnen communiceren met collega s, medewerkers en leidinggevenden. 1.2 Typering Beroepengroep De beroepskolom binnen de vleesverwerkende industrie ziet er als volgt uit: Aankomend productiemedewerker (mbo niveau 1) Productiemedewerker, logistiek medewerker (o.a. medewerker opslag en expeditie) of operator (mbo niveau 2) Allround productie medewerker, (aankomend) leidinggevende of allround operator (mbo niveau 3) Leidinggevende of productieleider (mbo niveau 4) 1.3 Loopbaanperspectief De allround operator kan doorgroeien naar de functie van: - Binnen bedrijf: Meewerkend voorman, afdelingsmanager, kwaliteitsdienst - Binnen branche: Allround operator, meewerkend voorman - Buiten branche: - Allround operator, meewerkend 1.4 Trends en innovaties Hieronder worden enkele, voor het in dit beroepscompetentieprofiel beschreven beroep relevante ontwikkelingen beschreven. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op de BCP Allround operator in de vleesverwerkende industrie 6

7 arbeidsmarkt, ontwikkelingen in wetgeving en overheidsregulering en ontwikkelingen in de beroepsuitoefening zelf (b.v. technologische veranderingen of marktontwikkelingen in de sector). Arbeidsmarkt Wetgeving en regelgeving Ontwikkelingen: - De volgende competenties zullen belangrijker worden: Productontwikkeling (jnspelen op de vraag van de klant, maatwerk leveren) Het bereiden van maaltijdcomponenten in voorverpakking en de toelevering aan horeca, supermarkten en instellingen Kennis van procestechnologie voor het toepassen van productontwikkelingen. - Het aantal beschikbare BPV plaatsen zal over het algemeen (ruim) voldoende zijn - Gediplomeerde leerlingen uit SVO-opleidingen zullen over het algemeen voldoende arbeidsplaatsen kunnen vinden. (Bron: Arbeidsmarktinformatie beroepsonderwijs 2007/2008 SVO) De afgelopen jaren is de aandacht voor dierwelzijn verder toegenomen. De wet- en regelgeving rondom hygiëne is aangescherpt. Hier geldt ook dat de medewerker steeds op de hoogte moet zijn van nieuwe ontwikkelingen en regelgeving. Er wordt sterk gecontroleerd op hygiëne e.d.. Tot slot is traceability steeds belangrijker geworden. Dit heeft grote invloed op de verschillende processen en procedures. BCP Allround operator in de vleesverwerkende industrie 7

8 Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening - Technologisch: De mechanisering en automatisering nemen toe. Kennis van computers en geïntegreerde processen wordt daardoor steeds belangrijker. Handmatige bewerkingen nemen af of worden vergemakkelijkt. Met name het slachten en verwerken van varkens wordt verder geautomatiseerd. Bij de verwerking van kalveren en runderen speelt dit nu nog niet. In de toekomst is de verwachting dat hier ook verder geautomatiseerd gaat worden. Er komen steeds meer ICT toepassingen, bijvoorbeeld informatiesystemen en touchscreens. Medewerkers moeten goed kunnen lezen en kennis hebben van ICT. Training is noodzakelijk. - Groei is noodzakelijk, anders heb je geen bestaanrecht. Meer doen met minder mensen. - Bedrijfsorganisatorisch: er zijn ontwikkelingen zichtbaar met betrekking tot dierwelzijn, logistiek, klantgerichtheid en personeelsbeleid. Ten aanzien van de hele bedrijfsvoering in de vleesindustrie is een trend van modernisering en professionalisering te zien. - Er worden steeds meer buitenlandse medewerkers aangetrokken vanwege krapte op de arbeidsmarkt in Nederland en vanwege het imago van de branche. Men heeft te maken met een taal- en cultuurbarrière waarvoor veel aandacht is binnen bedrijven. Eén van de oplossingen is het proces opdelen in deelprocessen. Controle en inwerken wordt hierdoor makkelijker. En aandacht door bijvoorbeeld meer met illustraties te werken. Medewerkers zijn tenslotte niet altijd gemotiveerd om taal te leren, men is hier tijdelijk om geld te verdienen. - Internationaal: er wordt steeds meer geproduceerd voor buitenlandse markten. Toch is de verwachting dat de productie niet verplaatst wordt naar het buitenland. Het gehele voortraject (mesterijen) en de bijbehorende faciliteiten (logistiek) is in Nederland opgebouwd. In het kader van dierwelzijn zal het slachtproces dan ook in Nederland blijven. - Marktontwikkelingen: In de sector wordt steeds meer geproduceerd voor buitenlandse markten, waar andere kwaliteitseisen gelden. Bovendien ontstaat er een markt (met veel marge) voor producten die voorheen als bijproduct beschouwd werden. Er zijn steeds minder slagers en de retail wil de producten steeds meer kant en klaar aangeleverd krijgen. De verwerking tot eindproduct gaat hierdoor steeds verder binnen de slachterij. De mate van versnijden verandert. Het verwaarden van producten wordt belangrijker. En de innovatie van producten verandert. Er is meer vraag naar vegetarisch, convenience etc.. Dit vraagt een omschakeling; meedenken en vakmanschap. BCP Allround operator in de vleesverwerkende industrie 8

9 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen kenmerkend voor het beroep. Onder een kerntaak wordt verstaan een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen, kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Het betreft een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar omvang, tijdsbeslag, frequentie en/of belang. Onder een werkproces wordt verstaan een afgebakend geheel van beroepsactiviteiten binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. De werkprocessen worden in handelingen beschreven opdat duidelijk is wat de beroepsbeoefening inhoudt. Allround operator in de vleesverwerkende industrie Kerntaak Werkproces Kerntaak 1 Bedient productbereidingsapparatuur 1.1 Voert grondstoffen en materialen aan en controleert deze 1.2 Start de productbereidings- of verpakkingsmachine 1.3 Bedient en onderhoudt de productbereidings- of verpakkingsmachine 1.4 Controleert product a.h.v. de norm 1.5 Stelt de productbereidings- of verpakkingsmachine bij 1.6 Stopt de productbereidings- of verpakkingsmachine 1.7 Verhelpt eenvoudige storingen Kerntaak 2 Voert product- en procescontroles uit en bewaakt kwaliteit 2.1 Controleert het bewerkings/bereidingsproces 2.2 Controleert de producten 2.3 Registreert de controles 2.4 Signaleert onveilige situatie Kerntaak 3 Geeft leiding op de werkvloer en organiseert productieproces op de afdeling 3.1 Stuurt medewerkers aan en geeft instructies 3.2 Coacht medewerkers 3.3 Stelt opleidingsplannen op 3.4 Begeleidt leerlingen BCP Allround operator in de vleesverwerkende industrie 9

10 3 Beschrijving van de kerntaken In dit hoofdstuk zijn de verschillende kerntaken in dit beroepscompetentieprofiel beschreven. Daarnaast worden in de rechterkolom de werkprocessen benoemd en resultaten die een werkproces moet opleveren. 3.1 Kerntaak 1 Bedient productbereidingsapparatuur Kerntaak 1 Bedient productbereidingsapparatuur Beschrijving kerntaak: De allround procesoperator bedient een of meerdere machines voor de bewerking of bereiding van vleesproducten. Hij zorgt voor de aanvoer/afvoer van de grondstoffen en materialen die nodig zijn voor de bewerking/bereiding en hanteert hierbij het fifo-systeem. Hij controleert de hoeveelheid en kwaliteit. Hij registreert product- en procesgegevens van de lijn waaraan hij werkzaam is. Hij is op de hoogte van de productieplanning en specificaties. De allround procesoperator bewaakt de kwaliteit van de producten. Hij controleert of deze voldoen aan de normen. De allround procesoperator voert de dagelijkse inspectie en het onderhoud uit aan materiaal en machines. Indien nodig bouwt hij bij verandering van product zelfstandig de machines om volgens de gestelde normen. Eenvoudige storingen worden door hem verholpen. Indien hij de storing niet kan verhelpen, schakelt hij de technische dienst in. Hij werkt binnen de kaders van de zorgsystemen en neemt contact op met de direct leidinggevende bij afwijkingen en onvoorziene omstandigheden waarin de voorschriften niet voorzien. Tijdens zijn werkzaamheden houdt hij de productieplaats en de omgeving schoon en opgeruimd. Toelichting: De allround procesoperator werkt volgens voorschriften. De producten zijn van de juiste kwaliteit en in de juiste hoeveelheden geproduceerd. De omgeving en apparatuur zijn steeds in goede staat / conditie. Keuzes en dilemma s: De allround procesoperator dient bij afwijkingen en onvoorziene omstandigheden in het productieproces af te wegen of hij actie moet nemen om de kwaliteit, voortgang en veiligheid te kunnen garanderen. Hij maakt de afweging tussen zorgvuldigheid en voorkomen dat het productieproces stagneert. Afwijkingen worden gemeld bij leidinggevende of kwaliteitsdienst. Werkprocessen bij kerntaak Voert grondstoffen en materialen aan en controleert deze 1.2 Start de productbereidings- of verpakkingsmachine 1.3 Bedient en onderhoudt de productbereidings- of verpakkingsmachine 1.4 Controleert product a.h.v. de norm 1.5 Stelt de productbereidings- of verpakkingsmachine bij 1.6 Stopt de productbereidings- of verpakkingsmachine 1.7 Verhelpt eenvoudige storingen 1.1 werkproces Voert grondstoffen en materialen aan en controleert deze Gewenst De grondstoffen en materialen zijn gereed voor verdere bewerking, van de juiste resultaat: kwaliteit en in de juiste hoeveelheden beschikbaar op de productielijn. Succescriteria: Controleert grondstoffen en materialen op kwaliteit BCP Allround operator in de vleesverwerkende industrie 10

11 Controleert grondstoffen en materialen op hoeveelheden Werkt nauwkeurig Hanteert het fifo systeem Registreert product- en procesgegevens Onderneemt actie bij afwijkingen Meldt afwijkingen bij leidinggevende 1.2 werkproces Start de productbereidings- of verpakkingsmachine Gewenst De productbereidings- of verpakkingsmachine is op de juiste manier ingesteld en resultaat: is gestart. Succescriteria: Is op de hoogte van en werkt volgens de productieplanning Is op de hoogte van en werkt volgens de specificaties Zorgt voor voldoende en juiste aanlevering van grondstoffen en materialen. Start de productbereidings- of verpakkingsmachine 1.3 werkproces Bedient en onderhoudt de productbereidings- of verpakkingsmachine Gewenst De productbereidings- of verpakkingsmachine wordt op een juiste en veilige resultaat: wijze gebruikt. Omgeving en apparatuur zijn steeds in goede conditie Succescriteria: Is op de hoogte van en werkt volgens de productieplanning Is op de hoogte van en werkt volgens de specificaties Werkt veilig Werkt nauwkeurig Voert dagelijkse inspectie en onderhoud uit aan materiaal en machines 1.4 werkproces Controleert product a.h.v. de norm Gewenst De producten voldoen aan de normen. Bij afwijkingen wordt ingegrepen. resultaat: Succescriteria: Toont discipline tijdens het bewaken van de norm Werkt nauwkeurig Werkt volgens procedures en voorschriften. Is alert Is kwaliteitsbewust Is op de hoogte van en werkt volgens specificaties 1.5 werkproces Stelt de productbereidings- of verpakkingsmachine bij Gewenst De productbereidings- of verpakkingsmachine wordt op een juiste en veilige resultaat: wijze bijgesteld bij verandering van product. Succescriteria: Is op de hoogte van en werkt volgens de productieplanning Is op de hoogte van en werkt volgens de specificaties Werkt veilig Werkt nauwkeurig 1.6 werkproces Stopt de productbereidings- of verpakkingsmachine Gewenst De productbereidings- of verpakkingsmachine wordt tijdig op een juiste en veilige resultaat: wijze gestopt. Succescriteria: Werkt volgens instructies en voorschriften. 1.7 werkproces Verhelpt eenvoudige storingen Gewenst Zo min mogelijk verstoring van het productieproces. resultaat: Succescriteria: Werkt veilig Werkt volgens instructies en voorschriften Betrekt indien nodig bij onvoorziene omstandigheden en/of afwijkingen tijdig zijn direct leidinggevende of de technische dienst BCP Allround operator in de vleesverwerkende industrie 11

12 3.2 Kerntaak 2 Voert product- en procescontroles uit en bewaakt kwaliteit Kerntaak 2 Voert product- en procescontroles uit en bewaakt kwaliteit Beschrijving kerntaak: De allround procesoperator voert product- en procescontroles uit aan de lijn waaraan of in de unit waarin hij werkzaam is en registreert de controles. Hij checkt de kwaliteit van de producten aan de hand van specificaties conform de regels/norm van het bedrijf. Hij stelt indien nodig de machine bij of legt het productieproces stil. Hij neemt contact op met de direct leidinggevende bij afwijkingen en onvoorziene omstandigheden waarin de voorschriften niet voorzien. De allround procesoperator registreert de werkzaamheden en resultaten van de controle op de bijbehorende lijsten De allround procesoperator bewaakt de kwaliteit tijdens het productieproces. Tevens signaleert hij onveilige situaties en spreekt medewerkers aan op hun gedrag. Bij onveilige situaties m.b.t. machines probeert hij een oplossing te zoeken in overleg met de bedrijfsleider. Hij ziet erop toe dat het proces plaatsvindt volgens de geldende hygiëne- en veiligheidsregels. Wanneer dit niet gebeurt, onderneemt hij actie. De allround procesoperator rapporteert aan de leidinggevende en andere betrokkenen over de voortgang van het productieproces, de productkwaliteit, storingen en dergelijke. Hij evalueert, meldt zijn bevindingen en aanbevelingen aan de direct leidinggevende. Toelichting: De controlegegevens zijn juist geregistreerd en geïnterpreteerd. Op basis hiervan is het productieproces adequaat bijgestuurd en geregistreerd. Keuzes en dilemma s: De allround procesoperator dient bij afwijkingen en onvoorziene omstandigheden af te wegen of hij actie moet nemen om de kwaliteit, voortgang en veiligheid te kunnen garanderen. - de keuze wanneer actie te ondernemen bij onveilige situaties; - het dilemma m.b.t. de tijdsdruk en de kwaliteit. Werkprocessen bij kerntaak Controleert het bewerkings-/bereidingsproces 2.2 Controleert de producten 2.3 Registreert de controles 2.4 Signaleert onveilige situatie 2.1 werkproces Controleert het bewerkings-/bereidingsproces Gewenst Het bewerkings-/bereidingsproces verloopt volgens voorschriften en resultaat: specificaties. Succescriteria: Werkt nauwkeurig Is kwaliteitsbewust Bewaakt de voortgang Stelt proces tijdig bij in geval van afwijkingen Is op de hoogte van en werkt volgens voorschriften en specificaties Neemt contact op met de direct leidinggevende bij afwijkingen en onvoorziene omstandigheden waarin de voorschriften niet voorzien BCP Allround operator in de vleesverwerkende industrie 12

13 2.2 werkproces Controleert de producten Gewenst Producten voldoen aan gestelde normen/specificaties/kwaliteitseisen resultaat: Succescriteria: Voert productcontroles uit Toont discipline tijdens het bewaken van de norm Werkt nauwkeurig Is kwaliteitsbewust Stelt proces tijdig bij in geval van afwijkingen Is op de hoogte van en werkt volgens specificaties Is op de hoogte van en werkt volgens hygiëne- en veiligheidsregels Neemt contact op met de direct leidinggevende bij afwijkingen en onvoorziene omstandigheden waarin de voorschriften niet voorzien 2.3 werkproces Registreert de controles Gewenst Product- en procescontroles zijn geregistreerd resultaat: Succescriteria: Legt de resultaten van de controle vast conform de richtlijnen Werkt nauwkeurig 2.4 werkproces Signaleert onveilige situatie Gewenst Tijdige signalering en actie bij onveilige situaties m.b.t. kwaliteit, hygiëne of resultaat: veiligheid medewerkers Succescriteria: Is alert Is op de hoogte van de voorschriften m.b.t. kwaliteit, hygiëne en veiligheid Is kwaliteitsbewust Betrekt indien nodig bij onvoorziene omstandigheden en/of afwijkingen tijdig zijn direct leidinggevende. 3.3 Kerntaak 3 Geeft leiding op de werkvloer en organiseert productieproces aan de tafel/ afdeling Kerntaak 3 Geeft leiding op de werkvloer en organiseert productieproces aan de tafel/ afdeling Beschrijving kerntaak: De allround procesoperator geeft samen met de productieleider leiding aan de medewerkers. Het merendeel van de leidinggevende taken vindt plaats op de werkvloer. De allround procesoperator coördineert de aanvoer van grondstoffen en materialen en de werkzaamheden aan de productieplaats en verdeelt het werk aan de hand van de productieplanning. Hij delegeert taken, stuurt medewerkers aan, geeft instructies en begeleidt ze. De medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. De allround procesoperator kijkt of de taken naar behoren uitgevoerd zijn en corrigeert waar nodig. Hij is op de hoogte van de kennis en kunde van zijn medewerkers en coacht ze tijdens hun werkzaamheden. De allround procesoperator is betrokken bij het opstellen van een opleidingsplan, begeleidt leerlingen en stuurt deze aan. In voorkomende gevallen begeleidt een meer ervaren productiemedewerker of praktijkopleider een nieuwe leerling. De allround procesoperator draait indien nodig mee in de productie. Zijn aandeel in de productie verschilt per bedrijf. Hij kan inspringen op alle werkzaamheden aan de lijn/ op de afdeling. Hij beheerst alle handelingen en kan met zijn hulp stagnatie in het proces verhelpen. Toelichting: BCP Allround operator in de vleesverwerkende industrie 13

14 Van de allround operator wordt verwacht dat hij: - Medewerkers stimuleert en motiveert tijdens het werkproces, zodat een gemotiveerd team ontstaat; - Zorgdraagt voor een juist verloop van het productieproces, waarbij producten tijdig gereed zijn; - Inspeelt op behoeften van medewerkers Keuzes en dilemma s: Bij het instrueren van medewerkers moet hij een afweging maken tussen het opleidingsbelang van de medewerker en het productiebelang van het bedrijf. Hij moet afwegen wanneer hij meewerkt en wanneer hij aanstuurt. Werkprocessen bij kerntaak Stuurt medewerkers aan en geeft instructies 3.2 Coacht medewerkers 3.3 Stelt opleidingsplannen op 3.4 Begeleidt leerlingen 3.1 werkproces Stuurt medewerkers aan en geeft instructies Gewenst Medewerkers weten wat van hen verwacht wordt resultaat: Succescriteria: Is op de hoogte van de productieplanning Is op de hoogte van kennis en kunde van medewerkers Wordt geaccepteerd als leidinggevende Controleert de uitvoering van de werkzaamheden en stuurt bij wanneer nodig 3.2 werkproces Coacht medewerkers Gewenst Een juist verloop van het productieproces waarbij medewerkers zich steeds resultaat: kunnen ontwikkelen Succescriteria: Is op de hoogte van kennis en kunde van medewerkers Wordt geaccepteerd als expert /leidinggevende Controleert de uitvoering van de werkzaamheden en stuurt bij wanneer nodig 3.3 werkproces Stelt opleidingsplannen op Gewenst Voor iedere medewerker is een opleidingsplan opgesteld resultaat: Succescriteria: Is op de hoogte van kennis en kunde van medewerkers Heeft kennis van opleidingen Is betrokken bij het opstellen van opleidingsplannen van medewerkers 3.4 werkproces Begeleidt leerlingen Gewenst Leerlingen krijgen praktijkopleiding en worden (extra) aangestuurd in hun resultaat: werkzaamheden Succescriteria: Is op de hoogte van praktijkopdrachten Is opgeleid als praktijkbegeleider Begeleidt leerlingen in de praktijkopleiding Stuurt leerlingen aan BCP Allround operator in de vleesverwerkende industrie 14

Operator AGF industrie

Operator AGF industrie Operator AGF industrie Beroepscompetentieprofiel 1 april 2009 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Beschrijving van het

Nadere informatie

Operator in de vleeswarenindustrie

Operator in de vleeswarenindustrie Operator in de vleeswarenindustrie Beroepscompetentieprofiel 1 april 2009 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kerntaak 1: Beheersen productieproces

Kerntaak 1: Beheersen productieproces Kerntaak 1: Beheersen productieproces Werkproces 1.1: Voorbereiden productieproces De operator C neemt de werkzaamheden over van de vorige ploeg. Hij raadpleegt de productiegegevens (incl. planning), neemt

Nadere informatie

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Leidinggevende versindustrie

Leidinggevende versindustrie Landelijke Kwalificaties MBO Leidinggevende versindustrie Crebonummer: 94760, 94770 Sector: Branche: Voedingsmiddelenindustrie Cohort: Cohort 2010-2011 Dossierstatus: Eindtoets Vis-, schaaldier- en schelpdierverwerking,

Nadere informatie

Leidinggevende versindustrie

Leidinggevende versindustrie Landelijke Kwalificaties MBO Leidinggevende versindustrie Crebonummer: 22248, 94760, 94770 Sector: Branche: Opleidingsdomein: Versindustrie Vis-, schaaldier- en schelpdierverwerking, AGF-verwerking, gemaksvoedingsindustrie,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering CNC-Plaatwerker 3D Algemene informatie datum: 17 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Werken aan de lijn Kerntaken Kernopgaven... Bedienen en bewaken apparatuur Controleren kwaliteit Verrichten onderhoud Ontvangst, opslag en transport Produceren / verpakken van voedingsmiddelen Reiniging

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Assemblage vakkracht mechatronica Algemene informatie datum: 12-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Monteur werktuigbouw binnendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3

Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3 Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Niveau 3 December 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 1. Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke gebruikte functiebenamingen...

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces

Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces Werkproces 1.1: Bereidt kwaliteitscontroles voor en neemt monsters De kwaliteitscoördinator bereidt de controle van de kwaliteit van product en proces

Nadere informatie

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van Beroepscompetentieprofiel Tekenaar-constructeur Algemene informatie datum: 11-02-2004 versie: 01 Onder regie van Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Aftersalesmanager Beroepscompetentieprofiel

Aftersalesmanager Beroepscompetentieprofiel Aftersalesmanager Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Week van het zwemonderwijs

Week van het zwemonderwijs Week van het zwemonderwijs Workshop 1 Beroepsopleiding: wat leren ze er nog? Arnhem, Burgers Zoo 26 april 2010 Han Swaans HET BEROEPSONDERWIJS IN NEDERLAND: EEN DOORZICHTIG DOOLHOF HET BEROEPSONDERWIJS

Nadere informatie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Kwalificatie profiel Wielertrainer 2 Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B.

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Kwalificatiedossier (10-5-2005)

Kwalificatiedossier (10-5-2005) Status: Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Eerste Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3

Eerste Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3 Eerste Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel Niveau 3 Februari 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Logistiek teamleider Uitstroom: Logistiek teamleider Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 90201 Niveau: 3 Deel A: Beeld van de beroepengroep De logistiek

Nadere informatie

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerkerbeheer ICT 95070 Leeromgeving

Nadere informatie

Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel

Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel Vastgesteld op 29 juni 2010 Inhoudsopgave definitieve versie...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Assistent operator. Dossiercode: -

Landelijke Kwalificaties MBO. Assistent operator. Dossiercode: - Landelijke Kwalificaties MBO Assistent operator Dossiercode: - Sector: Techniek Branche: Procesindustrie/maakindustrie Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

datum: 19 april 2005 versie: 2

datum: 19 april 2005 versie: 2 Beroepstypering Commercieel technicus Algemene informatie Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: datum: 19 april 2005 versie: 2 Kenteq DIJK12 Beleidsonderzoek Beroepsprofiel

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Operationele techniek

Operationele techniek Landelijke Kwalificaties MBO Operationele techniek Sector: Techniek Branche: Diverse Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Kerntaak 1: Geeft leiding aan productieafdeling(en)

Kerntaak 1: Geeft leiding aan productieafdeling(en) Kerntaak 1: Geeft leiding aan productieafdeling(en) Werkproces 1.1: Maakt personeelsplanning De productieleider versindustrie maakt een personeelsplanning. Hij gebruikt de productieplanning om te bepalen

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Arbeidsparticipatie behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Eerste Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3

Eerste Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3 Eerste Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Niveau 3 Februari 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen in

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding In een kwalificatiedossier staan de benodigde beroepscompetenties waarover de leerling moet beschikken om een goede beroepsbeoefenaar te worden. De scholen stellen op basis

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Werkproces 2.2: Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af De verzamelt en controleert op aanwijzing van de Fotograaf

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools (BPV

Nadere informatie

Werkplaatschef Schadeherstel Beroepscompetentieprofiel

Werkplaatschef Schadeherstel Beroepscompetentieprofiel Werkplaatschef Schadeherstel Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Operator

Landelijke Kwalificaties MBO. Operator Landelijke Kwalificaties MBO Operator Crebonummer: 22226, 22058, 22240, 90311, 95758, 90312, 95759, 90313, 97380, 95691, 90314, 95760 Sector: Techniek, Voedsel en leefomgeving Branche: Procesindustrie/maakindustrie

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Logistiek Logistiek medewerker - niveau 2 Parts-/baliemedewerker - niveau 2 Logistiek teamleider - niveau 3 Beroepspraktijkvorming op

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 1 (Teambegeleider) KWALIFICATIEPROFIEL

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 1 (Teambegeleider) KWALIFICATIEPROFIEL KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 IJSHOCKEYTRAINER/COACH 1 (Teambegeleider) KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Eerste Monteur werktuigbouw en elektro buitendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Brondocument(en)

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat producten op

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat producten op Kerntaak 1: Ontvangt en slaat producten op Werkproces 1.3: Verdeelt en bewaart producten De manager vershandel, logistiek en transport verdeelt de producten aan de hand van planning/verdeelplan door gegevens

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Operator C

Landelijke Kwalificaties MBO. Operator C Landelijke Kwalificaties MBO Operator C Sector: Techniek Branche: Procesindustrie/maakindustrie Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan.

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan Facilitaire dienstverlening Facilitair leidinggevende Uitstroom : Facilitair leidinggevende Niveau : 4 Crebonr.

Servicedocument Examenplan Facilitaire dienstverlening Facilitair leidinggevende Uitstroom : Facilitair leidinggevende Niveau : 4 Crebonr. Servicedocument Examenplan Facilitaire dienstverlening Facilitair leidinggevende Uitstroom : Facilitair leidinggevende Niveau : 4 Crebonr. : 95750 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 mei 2016

Nadere informatie

Profiel Medewerker voeding en technologie niveau 2 Bereiden voedsel. Vakbekwaam medewerker voeding en technologie niveau 3 Beheersen bereidingsproces

Profiel Medewerker voeding en technologie niveau 2 Bereiden voedsel. Vakbekwaam medewerker voeding en technologie niveau 3 Beheersen bereidingsproces Dossier Voeding Basis Kwaliteit van het voedsel Voedselveiligheid Interne en externe informatie-uitwisseling AVO Profiel Medewerker voeding en technologie niveau 2 Bereiden voedsel Vakbekwaam medewerker

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Technisch Coördinator Beroepscompetentieprofiel - niveau 3. KNHB Academie

Technisch Coördinator Beroepscompetentieprofiel - niveau 3. KNHB Academie Technisch Coördinator Beroepscompetentieprofiel - niveau 3 KNHB Academie BCP Technisch Coördinator - Versie 12-12-2012 Inhoudsopgave COLOFON 3 1 ALGEMENE INFORMATIE OVER HET BEROEP 4 1.1 FUNCTIEBENAMING

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Operator

Landelijke Kwalificaties MBO. Operator Landelijke Kwalificaties MBO Operator Crebonummer: 22226, 22058, 22240, 90311, 95758, 90312, 95759, 90313, 97380, 95691, 90314, 95760 Sector: Techniek, Voedsel en leefomgeving Branche: Procesindustrie/maakindustrie

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Operator C. Dossiercode: -

Landelijke Kwalificaties MBO. Operator C. Dossiercode: - Landelijke Kwalificaties MBO Operator C Dossiercode: - Sector: Techniek Branche: Procesindustrie/maakindustrie Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel B: De kwalificaties

Nadere informatie

Competentiekaarten Praktijkleren. Kwaliteitscoördinator voedingsindustrie. Aequor

Competentiekaarten Praktijkleren. Kwaliteitscoördinator voedingsindustrie. Aequor Competentiekaarten Praktijkleren Kwaliteitscoördinator voedingsindustrie Aequor Ede, december 2008 Inleiding Als u zich wel eens hebt afgevraagd hoe u een deelnemer binnen het bedrijf beter kunt begeleiden

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10499 7 juli 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juni 2010, nr. BVE/Stelsel/179292,

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Operator

Landelijke Kwalificaties MBO. Operator Landelijke Kwalificaties MBO Operator Sector: Techniek, Voedsel en leefomgeving Branche: Procesindustrie/maakindustrie Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie