Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel"

Transcriptie

1 Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel Vastgesteld op 29 juni 2010

2 Inhoudsopgave definitieve versie...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten Algemene informatie over het beroep Mogelijke functiebenamingen Beschrijving van het beroep Loopbaanperspectief Trends en innovaties Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 Voert schoonmaakwerkzaamheden in zorginstellingen en/of bij particulieren uit Kerntaak 2 Helpt met de persoonlijke verzorging... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.3 Kerntaak 3 Helpt in de huishouding Kerntaak 4 Communiceert met de zorgvrager...16 Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent kunnen werken met 'hij/zij' en 'zijn/haar', maar dat geeft een gedwongenheid die wij stilistisch niet verantwoord vinden. De personen die in dit stuk de handelingen verrichten of beschreven worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen. BCP [naam van het profiel] 2

3 Inleiding De schoonmaaksector breid in toenemende mate haar activiteiten uit. Zo ook in de richting van de zorg. Veel activiteiten die vroeger door zorgmedewerkers werden uitgevoerd worden momenteel uitbesteed aan schoonmaakbedrijven. Het werken in de zorgsector vraagt een aantal extra competenties van de medewerkers. In die zin voldoen de bestaande beroepscompetentie profielen niet aan deze eisen. De betreffende bedrijven hebben voor dit onderdeel van de schoonmaak aparte werkmaatschappijen opgericht. Een complicerende factor is daarbij dat betreffende bedrijven per opdrachtgever andere afspraken maken over de vraag welke taken worden uitgevoerd. Beperken deze werkzaamheden zich oorspronkelijk tot schoonmaken, nu worden er ook taken richting de patiënten uitgevoerd met het doel de kosten van de zorg te drukken en de taken van gekwalificeerde zorgmedewerkers enigszins te ontlasten. Om die reden is gezocht naar een inhoud van dit BCP die zoveel mogelijk aansluit bij wat gangbaar is. Daarbij moeten we ons realiseren dat er verschillen zijn en dat deze verschillen zich ook in de komende periode verder verschuiven richting de zorg. Het is wenselijk om deze ontwikkelingen te blijven monitoren en de opleiding ook waar mogelijk aan te laten sluiten bij de bestaande opleidingen in de zorg. BCP Zorgmedewerker 3

4 Colofon Ontwikkeld door In opdracht van Verantwoording Vastgesteld door: begeleidingscommissie schoonmaaksector op:29 juni 2010 Te: Den Bosch Brondocumenten - BCP van het beroep Schoonmaker, Savantis, 2007; - KD Schoonmaak en Glazenwassen, Savantis, Cohort Onderzoeksgegevens en reactie van schoonmaakbedrijven die actief in de zorg zijn. BCP Zorgmedewerker 4

5 1 Algemene informatie over het beroep De Schoonmaaksector richt zich op diverse objecten, zoals kantoren, kantines, clean rooms en dergelijke. Voor de sterk opkomende markt van het schoonhouden in ziekenhuizen, zorginstellingen en privé situaties worden extra vaardigheden gevraagd om op de juiste wijze om te gaan met bewoners en patiënten. Deze werkzaamheden werden in het verleden veelal uitgevoerd door schoonmaakmedewerkers eigendienst van de zorginstellingen. Momenteel worden deze werkzaamheden grotendeels uitgevoerd door gespecialiseerde afdelingen uit de schoonmaaksector. Langzaam aan laten zorginstellingen ook zorgondersteunende taken door schoonmaakorganisaties uitvoeren. 1.1 Mogelijke functiebenamingen Facilitair medewerker schoonmaak in thuiszorg Zorghulp schoonmaaksector in zorginstellingen Facilitair medewerker zorg Zorgsupport medewerker 1.2 Beschrijving van het beroep Werkomgeving Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden De werkzaamheden worden uitgevoerd in een zorgomgeving, zoals een verpleeg-/verzorgingshuis of bij een patiënt thuis. Dat betekent dat men oog en aandacht moet hebben voor de wensen en behoeften van in de omgeving aanwezige zorgbehoevende persoon/personen. De Zorgmedewerker Schoonmaaksector heeft een uitvoerende rol. Hij moet enerzijds snel en effectief schoonmaakwerkzaamheden en zorgondersteunende werkzaamheden uitvoeren en anderzijds voordoende oog hebben voor de cliënten en patiënten. Betrokkene dient hiervoor aandacht te hebben en heeft daarbij een signalerende functie. Hij is communicatief vaardig en kan flexibel op onverwachte situaties inspelen. De medewerker voert de schoonmaakwerkzaamheden volgens richtlijnen zelfstandig uit. Hij legt verantwoording af aan de direct leidinggevende. Hij signaleert eventuele wijzigingen in de situatie van de cliënt. Complexiteit De complexiteit zit vooral in het plannen en organiseren en prioriteiten kunnen stellen in zijn eigen werk binnen de schriftelijk vastgestelde opdracht(en). Daarnaast het op de juiste manier omgaan met cliënten en BCP Zorgmedewerker 5

6 patiënten, combineren van de uitvoerende werkzaamheden met voldoende aandacht voor cliënt en patiënt. Wettelijke beroepsvereisten Branche vereisten Niet van toepassing. De in de CAO voor de schoonmaak en glaswasbedrijf omschreven richtlijnen De ARBO CAO voor de schoonmaak en glaswasbedrijf Specifieke zaken als prikaccidenten en cytostatica Nederlands en (moderne) vreemde talen De Zorgmedewerker Schoonmaaksector heeft de volgende Nederlandse taalvaardigheden: Lezen De Zorgmedewerker Schoonmaaksector moet een schriftelijke opdrachtbeschrijving kunnen lezen. Luisteren De Zorgmedewerker moet gesproken instructies van zijn leidinggevende, opdrachtgever of collega's begrijpen en kunnen opvolgen. Schrijven De Zorgmedewerker moet schriftelijk een toelichting over zijn werkzaamheden kunnen geven. Spreken De Zorgmedewerker moet mondeling een toelichting over zijn werkzaamheden kunnen geven. Gesprekken voeren De Zorgmedewerker kan gesprekken voeren met zijn leidinggevende, zorgvrager en collega's over de dagelijkse gang van zaken, zijn werkzaamheden en andere onderwerpen die voor zorgvrager van belang zijn. Rekenen/ wiskunde Geen specifieke rekeneisen noodzakelijk. BCP Zorgmedewerker 6

7 1.3 Loopbaanperspectief De Zorgmedewerker in de schoonmaak sector kan doorgroeien in zowel de schoonmaaksector naar medewerker niveau 2 of 3 waarin meer gespecialiseerde schoonmaakactiviteiten zijn opgenomen, maar ook naar functies in de zorg (bijvoorbeeld, Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 en 3). BCP Zorgmedewerker 7

8 1.4 Trends en innovaties Hieronder worden relevante ontwikkelingen voor het beroep beschreven. Trends en innovaties geven aan in hoeverre het beroep nog kan veranderen onder invloed van vernieuwingen. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in wetgeving en overheidsregulering en ontwikkelingen in de beroepsuitoefening zelf (b.v. technologische veranderingen of marktontwikkelingen in de sector). Arbeidsmarkt Wetgeving en regelgeving Voor de schoonmaaksector is hulp in de zorg een groeisector,deze is vooral ontstaan doordat opdrachtgevers als zorginstellingen veel taken uitbesteden in plaats van zelf mensen in dienst te nemen. De schoonmaak sector heeft daarvoor personeel in dienst genomen die specifieke verwantschap hebben met de zorg. Door de gewijzigde regelgeving wordt ook door de schoonmaaksector steeds meer diensten aangeboden in de particuliere thuiszorg. Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening Schoonmaakbedrijven bieden steeds meer diensten aan waardoor de werkzaamheden zich steeds verder uitbreiden. Richtlijnen met betrekking tot ARBO, gangbare procedures Met betrekking tot prikincidenten,cytostatica zijn derhalve ook steeds vaker van toepassing op de zich uitbreidende taak van de schoonmaker in de zorg. BCP Zorgmedewerker 8

9 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen kenmerkend voor het beroep. Een kerntaak is een kenmerkende taak binnen de beroepsuitoefening. Het betreft een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar omvang, tijdsbeslag, frequentie en/of belang. Een werkproces is een afgebakend onderdeel van een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. De werkprocessen worden in handelingen beschreven opdat duidelijk is wat de beroepsbeoefening inhoudt. Zonder direct toezicht, op basis van werkinstructies: Zorgmedewerker Kerntaak Werkproces Kerntaak 1 Voert schoonmaakwerkzaamheden in zorginstellingen en/of bij particulieren uit 1.1 Dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden voorbereiden 1.2 Alle voorkomende ruimtecategorieën schoonmaken 1.3 Sanitair schoonmaken/desinfecteren 1.4 Behandel- en patiëntenruimte schoonmaken 1.5 Diverse ruimtes zoals keukens schoonmaken 1.6 Buitenshuis schoonmaken (alleen bij particulieren) 1.7 Dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden afronden Kerntaak 2 Helpt in de huishouding 2.1 Was verzorgen 2.2 Boodschappen doen 2.3 Andere huishoudelijke werkzaamheden uitvoeren Kerntaak 3 Communiceert met de zorgvrager 3.1 Sociaal contact onderhouden met de zorgvrager 3.2 contact met familieleden/mantelzorg van de zorgvrager onderhouden (alleen bij particulieren) 3.3 Signaleren van eventuele wijzigingen in de situatie van de zorgvrager BCP Zorgmedewerker 9

10 3 Beschrijving van de kerntaken In dit hoofdstuk zijn de verschillende kerntaken in dit beroepscompetentieprofiel beschreven. Daarnaast worden in de rechterkolom de werkprocessen benoemd en resultaten die een werkproces moet opleveren 3.1 Kerntaak 1 Voert schoonmaakwerkzaamheden in zorginstellingen en/of bij particulieren uit Kerntaak 1 Voert schoonmaakwerkzaamheden in Werkprocessen bij kerntaak 1 zorginstellingen en/of bij particulieren uit De zorgmedewerker schoonmaaksector ontvangt de opdracht van zijn (operationeel) leidinggevende tot het uitvoeren van (dagelijks en/of periodiek) schoonmaakwerk bij particulieren en/of zorginstellingen op basis van het schoonmaakprogramma. Hij vertaalt, rekening houdend met de eisen die de betreffende omgeving stelt, de opdracht naar zijn eigen werkzaamheden en kiest een werkvolgorde. Hij kiest relevante materialen, gereedschappen en indien van toepassing apparatuur en controleert deze. 1.1 Dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden voorbereiden Het werk van de zorgmedewerker is zodanig gepland en voorbereid, dat hij met het schoonmaken kan beginnen. - Kennis van vakterminologie - Schoonmaakprogramma's kunnen lezen en interpreteren - Kunnen lezen en interpreteren van productinformatie - Kennis van gangbare schoonmaakmethodes (zowel de traditionele als de microvezelmethode) t.b.v. interieur, inventaris en sanitair - Kennis van gangbare schoonmaakmethodes t.b.v. zorgomgeving - Kennis van in de branche gangbare materialen, gereedschappen en apparatuur - Kennis van richtlijnen op het gebied van Arbo, milieu en veiligheid De zorgmedewerker schoonmaaksector voert afhankelijk van de opdracht met behulp van in de betreffende omgeving gangbare methodes de volgende werkzaamheden uit: - maakt (woon)kamer(s) schoon (ruimt op, stoft, maakt klamvochtig schoon); - maakt gangen, trappen, behandel- /onderzoekskamers, wachtkamers schoon; - stofzuigt en reinigt vloeren (nat); - wast ramen binnen. Indien van toepassing voert hij overleg met de zorgvrager over diens wensen en eisen. Bij zijn schoonmaakwerkzaamheden handelt hij volgens de voor de omgeving geldende protocollen en regels. Hij houdt, indien van toepassing, tevens rekening en gaat adequaat om met de aanwezigheid van gebruikers van de zorginstelling. 1.2 Alle voorkomende ruimtecategorieën schoonmaken BCP Zorgmedewerker 10

11 Eenvoudige problemen die zich tijdens het werk voordoen lost hij zelf op. Complexere problemen meldt hij aan zijn (operationeel) leidinggevende. Het interieur bij de particulieren en/of bij de zorginstelling is volgens het schoonmaakprogramma en gestelde richtlijnen schoongemaakt. Materialen, gereedschappen en apparatuur zijn hierbij verantwoord ingezet en problemen zijn opgelost en/of gemeld. Gebruikers van de zorginstelling zijn zo min mogelijk gehinderd. - Kennis van gangbare schoonmaakmethodes in de zorgomgeving - Kennis van in de branche gangbare materialen, gereedschappen en apparatuur - Kennis van richtlijnen op het gebied van Arbo, milieu en veiligheid - Kennis van protocollen en regels die van toepassing zijn binnen de zorgomgeving - Sociale vaardigheden De zorgmedewerker schoonmaaksector voert afhankelijk van de opdracht met behulp van benodigde reinigingsmethoden sanitair onderhoud uit in sanitair ruimten (toiletten, urinoirs, douches, etc.). Bij zijn schoonmaakwerkzaamheden handelt hij volgens de voor de omgeving geldende protocollen en regels. Hij houdt, indien van toepassing, tevens rekening en gaat adequaat om met de aanwezigheid van gebruikers van de zorginstelling. Eenvoudige problemen die zich tijdens het werk voordoen lost hij zelf op. Complexere problemen meldt hij aan zijn (operationeel) leidinggevende. 1.3 Sanitair schoonmaken/desinfecteren De sanitaire schoonmaakwerkzaamheden bij de particulieren en/of bij de zorginstelling zijn volgens het schoonmaakprogramma en gestelde richtlijnen uitgevoerd. Materialen, gereedschappen en apparatuur zijn hierbij verantwoord ingezet en problemen zijn opgelost en/of gemeld. Gebruikers van de zorginstelling zijn zo min mogelijk gehinderd. - Kennis van gangbare schoonmaakmethodes in de zorgomgeving - Kennis van in de branche gangbare materialen, gereedschappen en apparatuur - Kennis van richtlijnen op het gebied van Arbo, milieu en veiligheid - Kennis van protocollen en regels die dienen voor de zorgomgeving - Communicatieve vaardigheden De zorgmedewerker schoonmaaksector voert afhankelijk van de opdracht met behulp van in de betreffende omgeving gangbare methodes de volgende werkzaamheden uit: - maakt slaapkamer(s), behandelkamers en/of patiëntenkamers schoon (bed(den) opmaken, opruimen, stoffen, klamvochtig schoonmaken); - indien nodig, maakt hij ook kritische ruimtes (zoals OK, apotheek) schoon. 1.4 Behandel- en patiëntenruimte schoonmaken BCP Zorgmedewerker 11

12 Indien van toepassing voert hij overleg met de zorgvrager over diens wensen en eisen. Bij zijn schoonmaakwerkzaamheden handelt hij volgens de voor de omgeving geldende protocollen en regels. Hij houdt, indien van toepassing, tevens rekening en gaat adequaat om met de aanwezigheid van gebruikers van de zorginstelling. Eenvoudige problemen die zich tijdens het werk voordoen lost hij zelf op. Complexere problemen meldt hij aan zijn (operationeel) leidinggevende. De patiëntenkamers bij de zorginstelling zijn volgens het schoonmaakprogramma en gestelde richtlijnen schoongemaakt. Materialen, gereedschappen en apparatuur zijn hierbij verantwoord ingezet en problemen zijn opgelost en/of gemeld. Gebruikers van de zorginstelling zijn zo min mogelijk gehinderd. - Kennis van gangbare schoonmaakmethodes in de zorgomgeving - Kennis van in de branche gangbare materialen, gereedschappen en apparatuur - Kennis van richtlijnen op het gebied van Arbo, milieu en veiligheid - Indien nodig, kennis van het schoonmaken van de verschillende kritische ruimtes (OK, apotheek, etc.) - Kennis van protocollen en regels die van toepassing zijn binnen de zorgomgeving - Communicatieve vaardigheden De zorgmedewerker schoonmaaksector voert afhankelijk van de opdracht met behulp van in de betreffende omgeving gangbare methodes de volgende werkzaamheden uit: - wast af en/of ruimt afwasmachine in/uit; - maakt aanrecht en keukenmeubilair schoon; - maakt eventueel keukenapparaten (koffiezetapparatuur, koelkast) schoon; - reinigt keukenvloer (nat); - bij het schoonmaken van de keukens bij de zorginstellingen handelt hij volgens HACCPrichtlijnen. Indien van toepassing voert hij overleg met de zorgvrager over diens wensen en eisen. Bij zijn schoonmaakwerkzaamheden handelt hij volgens de voor de omgeving geldende protocollen en regels. Hij houdt, indien van toepassing, tevens rekening en gaat adequaat om met de aanwezigheid van gebruikers van de zorginstelling. Eenvoudige problemen die zich tijdens het werk voordoen lost hij zelf op. Complexere problemen meldt hij aan zijn (operationeel) leidinggevende. 1.5 Diverse ruimte zoals keukens schoonmaken De keuken(s) bij de particulieren en/of bij de zorginstelling is volgens het schoonmaakprogramma en gestelde richtlijnen schoongemaakt. Materialen, gereedschappen en apparatuur zijn hierbij verantwoord ingezet en problemen zijn opgelost en/of gemeld. Gebruikers van de zorginstelling zijn zo min mogelijk gehinderd. BCP Zorgmedewerker 12

13 - Kennis van gangbare schoonmaakmethodes in de zorgomgeving - Kennis van in de branche gangbare materialen, gereedschappen en apparatuur - Kennis van richtlijnen op het gebied van Arbo, milieu en veiligheid - Kennis van HACCP-richtlijnen - Kennis van protocollen en regels die dienen voor de zorgomgeving - Communicatieve vaardigheden De zorgmedewerker schoonmaaksector voert afhankelijk van de opdracht met behulp van in de betreffende omgeving gangbare methodes de volgende werkzaamheden uit: - maakt balkon/terras schoon; - maakt ramen/deuren buiten schoon. Indien van toepassing voert hij overleg met de zorgvrager over diens wensen en eisen. Bij zijn schoonmaakwerkzaamheden handelt hij volgens de voor de omgeving geldende protocollen en regels. Hij houdt, indien van toepassing, tevens rekening en gaat adequaat om met de aanwezigheid van gebruikers van de zorginstelling. Eenvoudige problemen die zich tijdens het werk voordoen lost hij zelf op. Complexere problemen meldt hij aan zijn (operationeel) leidinggevende. 1.6 Buitenshuis schoonmaken (alleen bij particulieren) De buitenomgeving is volgens het schoonmaakprogramma en gestelde richtlijnen schoongemaakt. Materialen, gereedschappen en apparatuur zijn hierbij verantwoord ingezet en problemen zijn opgelost en/of gemeld. - Kennis van in de branche gangbare materialen, gereedschappen en apparatuur - Kennis van richtlijnen op het gebied van Arbo, milieu en veiligheid De zorgmedewerker schoonmaaksector controleert na afloop van de schoonmaakwerkzaamheden zijn eigen werk en onderneemt indien nodig actie. Hij reinigt indien nodig de gebruikte materialen, gereedschappen en, indien van toepassing, apparatuur, bergt deze op en voert afval af. Hij rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden en vult in voorkomende gevallen het logboek in ten behoeve van de zorgvrager. Hij lost eenvoudige klachten van de zorgvrager op. Complexe klachten en vragen van de klant geeft hij door aan zijn (operationeel) leidinggevende. 1.7 Dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden afronden BCP Zorgmedewerker 13

14 Het werk voldoet aan de gevraagde kwaliteit, de werkplek is opgeruimd, de (operationeel) leidinggevende is op de hoogte van de uitgevoerde werkzaamheden en klachten zijn opgelost en/of gemeld. Vakkennis en vakvaardigheden - Kennis van in de branche gangbare materialen, gereedschappen en apparatuur - Kennis van richtlijnen op het gebied van Arbo, milieu en veiligheid - Mondelinge taalvaardigheden - Communicatieve vaardigheden 3.2 Kerntaak 2 Helpt in de huishouding Kerntaak 2 Werkprocessen bij kerntaak 3 Helpt in de huishouding 2.1 Was verzorgen De zorgmedewerker schoonmaaksector voert afhankelijk van de opdracht met behulp van in de betreffende omgeving gangbare methodes de volgende huishoudelijke werkzaamheden uit: - doet was; - droogt was; - vouwt was en bergt was op; - strijkt. Indien van toepassing voert hij overleg met de zorgvrager over diens wensen en eisen. Bij zijn werkzaamheden handelt hij volgens de voor de omgeving geldende protocollen en regels. Hij houdt, indien van toepassing, tevens rekening en gaat adequaat om met de aanwezigheid van gebruikers van de zorginstelling. Eenvoudige problemen die zich tijdens het werk voordoen lost hij zelf op. Complexere problemen meldt hij aan zijn (operationeel) leidinggevende. De was bij de particulieren en/of bij de zorginstelling is volgens gestelde richtlijnen verzorgd. Materialen, gereedschappen en apparatuur zijn hierbij verantwoord ingezet en problemen zijn opgelost en/of gemeld. Gebruikers van de zorginstelling zijn zo min mogelijk gehinderd. - Kennis van materialen en (hulp)middelen die nodig zijn voor de wasverzorging - Kennis van doelgroepen - Kennis van richtlijnen op het gebied van Arbo, milieu, hygiëne en veiligheid - Kennis van protocollen en regels die van toepassing zijn binnen de zorgomgeving - Kennis van klantgericht werken - Communicatieve vaardigheden BCP Zorgmedewerker 14

15 De zorgmedewerker schoonmaaksector voert afhankelijk van de opdracht volgende werkzaamheden uit: - doet boodschappen volgens een boodschappenlijst van de zorgvrager; - levert bon(nen) in bij de zorgvrager en rekent af. Indien van toepassing voert hij overleg met de zorgvrager over diens wensen en eisen. Eenvoudige problemen die zich tijdens het werk voordoen lost hij zelf op. Complexere problemen meldt hij aan zijn (operationeel) leidinggevende. 2.2 Boodschappen doen De boodschappen zijn volgens de wensen van de zorgvrager gedaan, de (operationeel) leidinggevende is op de hoogte van de uitgevoerde werkzaamheden en klachten zijn opgelost en/of gemeld. - Kennis van doelgroepen - Kennis van richtlijnen op het gebied van Arbo, milieu, hygiëne en veiligheid - Kennis van protocollen en regels die van toepassing zijn binnen de zorgomgeving - Kennis van klantgericht werken - Kennis van normen en waarden - Communicatieve vaardigheden De zorgmedewerker schoonmaaksector voert afhankelijk van de opdracht met behulp van in de betreffende omgeving gangbare methodes de volgende huishoudelijke werkzaamheden uit: - ondersteunt bij de bereiding van de maaltijd; - wast af; - verzorgt huisdieren; - verzorgt planten; - voert op verzoek andere werkzaamheden uit. Indien van toepassing voert hij overleg met de zorgvrager over diens wensen en eisen. Bij zijn huishoudelijke werkzaamheden handelt hij volgens de voor de omgeving geldende protocollen en regels. Hij houdt, indien van toepassing, tevens rekening en gaat adequaat om met de aanwezigheid van gebruikers van de zorginstelling. Eenvoudige problemen die zich tijdens het werk voordoen lost hij zelf op. Complexere problemen meldt hij aan zijn (operationeel) leidinggevende. 2.3 Andere huishoudelijke werkzaamheden uitvoeren De huishoudelijke werkzaamheden zijn volgens de wensen van de zorgvrager gedaan, de (operationeel) leidinggevende is op de hoogte van de uitgevoerde werkzaamheden en klachten zijn opgelost en/of gemeld. - Kennis van doelgroepen - Kennis van richtlijnen op het gebied van Arbo, milieu, hygiëne en veiligheid - Kennis van protocollen en regels die van toepassing zijn binnen de zorgomgeving - Kennis van klantgericht werken - Kennis van normen en waarden BCP Zorgmedewerker 15

16 - Communicatieve vaardigheden 3.3 Kerntaak 3 Communiceert met de zorgvrager Kerntaak 3 Werkprocessen bij kerntaak 4 Communiceert met een zorgvrager 3.1 Sociaal contact onderhouden Naast de uitvoering van (schoonmaak)werkzaamheden met de zorgvrager onderhoudt de zorgmedewerker schoonmaaksector op een vriendelijke wijze sociaal contact met de zorgvrager: - stelt vragen aan de zorgvrager over zijn/haar situatie, gevoelens en/of over algemene onderwerpen; - toont interesse en luistert naar de zorgvrager; - brengt onderwerpen ter sprake die voor de situatie van de zorgvrager belangrijk zijn. De zorgvrager is op goede wijze ondersteund door het sociale contact met de zorgmedewerker schoonmaaksector. - Kennis van klantgericht werken - Kennis van normen en waarden - Communicatieve vaardigheden - Kennis van doelgroepen Naast de uitvoering van (schoonmaak)werkzaamheden onderhoudt de zorgmedewerker schoonmaaksector op een vriendelijke wijze sociaal contact met de familieleden/mantelzorg van de zorgvrager: - communiceert regelmatig met in de woning van de zorgvrager aanwezige familieleden/mantelzorgers over de situatie van de zorgvrager, uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden, eventuele nieuwe taken, wensen en andere algemene eenvoudige onderwerpen. 3.2 contact met familieleden/mantelzorg van de zorgvrager onderhouden (alleen bij particulieren) Er is door de zorgmedewerker schoonmaaksector op een professionele wijze met familieleden en/of mantelzorg van de zorgvrager over uitgevoerde werkzaamheden, wensen en eisen, eventuele nieuwe opdrachten en andere algemene onderwerpen gecommuniceerd. - Kennis van klantgericht werken - Kennis van normen en waarden - Communicatieve vaardigheden - Kennis van doelgroepen BCP Zorgmedewerker 16

17 Naast de uitvoering van (schoonmaak)werkzaamheden signaleert de zorgmedewerker schoonmaaksector wijzigingen in gezondheidssituatie en sociale situatie van de zorgvrager. Indien noodzakelijk schakelt hij de dokter of verpleegkundige, familieleden, maatschappelijk werk, etc. in of informeert hen. 3.3 Signaleren van eventuele wijzigingen in de situatie van de zorgvrager De veranderingen in de situatie van de zorgvrager zijn door de zorgmedewerker schoonmaaksector vastgesteld en tijdig naar relevante betrokkenen gemeld. - EHBO/eerste hulp bij kleine ongevallen (EHBO diploma is gewenst maar niet verplicht) - Rapporteren - Kennis van klantgericht werken - Kennis van normen en waarden - Communicatieve vaardigheden - Kennis van doelgroepen Competenties die nodig zijn om kerntaken goed uit te voeren: competentie <Aandacht en begrip tonen> Omschrijving De Zorgmedewerker is in staat om aandacht en begrip in zijn werk tonen. competentie Criteria - toont belangstelling en begrip voor de emoties van de zorgvrager; - kan zich inleven in de gevoelend van de zorgvrager; - toont (indien nodig) bezorgdheid voor de zorgvrager; - steunt de zorgvrager wanneer het nodig is. competentie <Samenwerken en overleggen> Omschrijving De Zorgmedewerker is in staat om op adequate manier samen te werken en te competentie overleggen met zijn leidinggevende, collega's en de zorgvrager. Criteria - stemt werkzaamheden af met de opdrachtgever, collega's en zorgvrager - raadpleegt en informeert zijn leidinggevende en collega's om problemen te voorkomen - neemt deel aan werkbespreking competentie <Ethisch en integer handelen> Omschrijving De Zorgmedewerker is in staat om ethisch en integer met de zorgvrager en competentie familieleden/mantelzorg van de zorgvrager, zijn leidinggevende en collega's te handelen. Hij handelt consequent in lijn met de binnen de zorginstelling geldende normen en waarden. Criteria - handelt ethisch en integer - respecteert verschillen tussen mensen - handelt (zorg)omgevingsverantwoord BCP Zorgmedewerker 17

18 - houdt rekening met de privacy van de zorgvrager competentie <Formuleren en rapporteren> Omschrijving De Zorgmedewerker rapporteert nauwkeurig en volledig aan zijn competentie leidinggevende. Criteria - rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden en (indien nodig) over de situatie van de zorgvrager competentie <Vakdeskundigheid toepassen> Omschrijving De Zorgmedewerker is in staat vakdeskundigheid toe te passen bij de competentie voorbereidingen en uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden. Criteria - interpreteert de opdracht zodat helder is wat de leidinggevende/zorgvrager wenst - controleert aangeleverde schoonmaak materialen en middelen op bruikbaarheid en rapporteert zo nodig daarover - voert geplande (schoonmaak)werkzaamheden verantwoord en nauwkeurig uit - draagt zorg voor gebruikte schoonmaakmaterialen en middelen - toont gevoel voor situatie en omgeving competentie <Materialen en middelen inzetten> Omschrijving De Zorgmedewerker is in staat adequaat gebruik te maken van materialen en competentie middelen. Criteria - verzamelt benodigde materialen en schoonmaakmiddelen - gebruikt geschikte materialen en hulpmiddelen bij het uitvoeren van de schoonmaakwerkzaamheden doeltreffend en doelmatig - draagt zorg voor materialen en schoonmaakmiddelen competentie <Plannen en organiseren > Omschrijving De Zorgmedewerker is in staat zijn werk adequaat te plannen en organiseren. competentie Criteria - bepaalt de stappen die moeten worden genomen om zijn werk uit te voeren - schat de benodigde tijd in - houdt bij zijn planning rekening met beschikbare tijd - zorgt ervoor dat juiste hulpmiddelen tijdig aanwezig zijn - houdt rekening met prioriteiten en de wensen van de zorgvrager bij zijn planning competentie <Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten> Omschrijving De Zorgmedewerker is in staat de behoeften en verwachtingen van de competentie zorgvrager te interpreteren en hierbij aan te sluiten. Criteria - overlegt met de zorgvragen en zijn leidinggevende om de wensen te interpreteren - past de planning van zijn werkzaamheden eventueel aan op basis van wensen van de opdrachtgever - verantwoordt gemaakte keuzes om klachten achteraf te voorkomen competentie <Kwaliteit leveren> Omschrijving De Zorgmedewerker is in staat op adequate wijze zijn werkzaamheden uit te BCP Zorgmedewerker 18

19 competentie voeren te einde te voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Criteria - werkt nauwkeurig en gestructureerd - signaleert knelpunten en meldt deze - voert een eindcontrole van het product uit Competenties per kerntaak Competentie Kerntaak 1 Kerntaak 2 Kerntaak 3 X Aandacht en begrip tonen Samenwerken en overleggen X X Ethisch en integer handelen X X Formuleren en rapporteren X X X Vakdeskundigheid toepassen X X Materialen en middelen inzetten X X Plannen en organiseren Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten Kwaliteit leveren X X Instructies en procedures opvolgen X X X X X X BCP Zorgmedewerker 19

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De schoonmaker/medewerker vloeronderhoud ontvangt de opdracht van zijn (operationeel) leidinggevende

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De reiniger in de voedselverwerkende industrie ontvangt de opdracht van zijn (operationeel) leidinggevende

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De allround schoonmaker/medewerker vloeronderhoud ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende

Nadere informatie

DTP-er Beroepscompetentieprofiel

DTP-er Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB DTP-er Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen...4

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De allround glazenwasser/gevelreiniger ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder Keuzedeel mbo Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0090 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: De paritaire commissie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1: Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan De helpende zorg en welzijn

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen

Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen Keuzedeel mbo Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0190 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Horeca-assistent. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013

Beroepscompetentieprofiel. Horeca-assistent. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 Beroepscompetentieprofiel Horeca-assistent Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 BCP Horeca-assistent Pagina 1/12 Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten...

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

Ondersteunen bij activiteiten

Ondersteunen bij activiteiten werkproces 1 Ondersteunen bij activiteiten Zorghulp Wat laat je zien? Je werkt volgens de huisregels en de beroepscode Je werkt alleen of samen, altijd in opdracht van anderen Je gaat flexibel om met onregelmatige

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2

Nadere informatie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Kwalificatie profiel Wielertrainer 2 Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B.

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Toetsplannen. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Schooljaar

Toetsplannen. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Schooljaar Toetsplannen Sector Schoonmaak en Glazenwassen Schooljaar 2016-2017 Kwalificatiedossier 2015-2016 Herziene kwalificatiedossiers vanaf 2015 Exameninstelling Savantis Datum: juni 2016 Colofon Ontwikkeling

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Duurzaam stukadoren. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0027

Keuzedeel mbo. Duurzaam stukadoren. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0027 Keuzedeel mbo Duurzaam stukadoren gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0027 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: de paritaire commissie Onderhoud, Schilderen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Stukadoor Beroepscompetentieprofiel

Stukadoor Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Stukadoor Beroepscompetentieprofiel Savantis, Vakcentrum Afbouw en Onderhoud, Presentatie en Communicatie, Waddinxveen, oktober 2011. Gebruik van teksten

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280 Keuzedeel mbo 3D-tekenen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0280 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Raad van Toezicht KBB Vakopleiding Carrosseriebedrijf

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Assistent schoonmaak. Preview

Assistent schoonmaak. Preview 111018 Preview Voorwoord... 7 Deel 1 Algemene inleiding voor de Assistent schoonmaak... 9 1. De opleiding... 11 1.1. Wat ga je leren?... 11 1.2. Waar ga je leren?... 12 1.3. Het lesmateriaal... 12 1.4.

Nadere informatie

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert eenvoudige werkzaamheden in de horeca uit

Kerntaak 1: Voert eenvoudige werkzaamheden in de horeca uit Kerntaak 1: Voert eenvoudige werkzaamheden in de horeca uit Werkproces 1.1: Maakt werkruimtes bedrijfsklaar De maakt werkruimtes bedrijfsklaar volgens instructies van collega's of leidinggevende en volgt

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel (BCP) van het beroep Schoonmaker

Beroepscompetentieprofiel (BCP) van het beroep Schoonmaker Beroepscompetentieprofiel (BCP) van het beroep Schoonmaker gebaseerd op het format Beroepscompetentieprofiel Colo Vakcentrum Afbouw en Onderhoud, Presentatie en Communicatie Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De ambulant objectleider ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van (dagelijks

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Werkproces 2.2: Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af De verzamelt en controleert op aanwijzing van de Fotograaf

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3

Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3 Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Niveau 3 December 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 1. Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke gebruikte functiebenamingen...

Nadere informatie

Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking

Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking Keuzedeel mbo Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Security in systemen en netwerken 2

Security in systemen en netwerken 2 Keuzedeel mbo Security in systemen en netwerken 2 behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671 Keuzedeel mbo Casco Lijmwerk gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0671 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

STER opdracht huishoudkunde

STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 10 weken van je opleiding ben je

Nadere informatie

Onderhoudsmedewerker Beroepscompetentieprofiel

Onderhoudsmedewerker Beroepscompetentieprofiel Onderhoudsmedewerker Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...5 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Werkproces 1.1: Bereidt het laden, lossen en transporteren van goederen voor De medewerker havenoperaties neemt voor aanvang van zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties.

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Werkproces: 1.1 Schrijft een casus met hierin 10 EHBO vaardigheden. 1.2 Schrijft een rollenspel en voert deze uit 1.3 Neemt kennis van

Nadere informatie

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Inhoud Dit

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289 Keuzedeel mbo Triage gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0289 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2016 2 van

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel HULPKOK

Functie en competentieprofiel HULPKOK Functie en competentieprofiel HULPKOK 1. Situering van de functie Functietitel Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator Hulpkok Woonzorgcentrum D D1 D2 D3 kok procesbewaker 1. Positionering in het

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak B Hulp bij dagelijkse bezigheden Niveau Startbekwaam Toets Beroepstaak B startbekwaam Zorghulp

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie