JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Wereldmediahuis vzw 2008

2 VOORWOORD de leden van wereldmediahuis zijn:.. - de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Trias, Vredeseilanden, Plan België, FOS - Socialistische Solidariteit, Wereldsolidariteit wereldmediahuis vzw krijgt structurele steun van dgos en de vlaamse regering 2008 was voor Wereldmediahuis geen spectaculair jaar. Er werden weinig nieuwe initiatieven opgezet maar de bestaande activiteitenportefeuille werd wel verder uitgebouwd op een kwalitatief hoogstaand journalistiek niveau. Wereldmediahuis en zijn producten en diensten, die onder de merknaam MO* worden aangeboden, staan voor onafhankelijke journalistiek en kwaliteit. Deze opdracht, die we onszelf opgelegd hebben, is ambitieus en een grote uitdaging in een medialandschap, dat onder meer vanwege de crisis, verder verschraalt. Uit de cijfers die in dit verslag geciteerd worden, zult u kunnen afleiden dat het lezerspubliek van de gedrukte producten eerder stabiliseerde, ruim boven de lezers. De belangstelling voor het elektronisch aanbod daarentegen bleef, ook in 2008, fors toenemen. Dat aanbod werd ook verder verruimd en dankzij vrijwilligers meertalig gemaakt. Bovendien werd de aantrekkelijkheid ervan vergroot door de functionele integratie van nieuwe technologie. Financieel hebben we het jaar met een klein batig saldo kunnen afsluiten dankzij de structurele ondersteuning door DGOS, vanuit de federale overheid, en VAIS, vanuit de Vlaamse overheid, die de grootste bijdrage leverden. Daarnaast konden wij blijven rekenen op de broodnodige ondersteuning, ook financieel, van onze leden-ngo s, en hebben organisaties zoals de Nationale Loterij, het Fonds Pascal Decroos en de Koning Boudewijnstichting via projectondersteuning gezorgd voor dat ietsje meer dat een kleine, ambitieuze ploeg mensen extra motiveert. De beschikbare mensen en middelen werden ook in 2008 exclusief ingezet om de missie van Wereldmediahuis maximaal waar te maken: Door het realiseren van informatieve initiatieven het maatschappelijk draagvlak van de mondiale beweging voor meer democratie, rechtvaardigheid en menselijkheid verbreden, de kennis hierover vergroten en het debat stimuleren. Wij danken alle mensen, medewerkers, leden, partners en andere derden, die ons daar op een of andere manier bij geholpen hebben. Foto Dienst Voorlichting - Stad Gent Frank Beke Voorzitter 2 MO Q jaarverslag 2007

3 OPINIE Investeren in democratie, zeker in tijden van crisis De mediabazen en hun ideologen hebben enkele succesvolle decennia achter de rug. In het zog van het algemeen verspreide geloof dat de markt de beste graadmeter voor zowel economische als menselijke behoeften is, werd ook voor media verkoop gelijkgesteld aan behoefte. De norm lag daarom niet langer op kwaliteit, laat staan op maatschappelijk belang, maar op kijkcijfers, oplage en uiteindelijk: winst, steeds meer winst. Mediaministers, consumenten en zelfs journalisten en hoofdredacties beleden het credo dat begint met: Ik geloof in één Markt, schepper en scheidsrechter van alles dat waardevol en noodzakelijk is. Nu het marktmonotheïsme zelf aan algemene ontkerkelijking lijdt, vallen ook de schellen van de ogen van de mediaprofessionals. Het is crisis in het Vlaamse medialandschap. Als dat een verrassing is, dan alleen voor wie ziende blind was. De redactionele besparingsrondes bij de grote Vlaamse mediabedrijven maken nu voor iedereen duidelijk dat mediaproducten aan een andere logica gehoorzamen dan media die gezien worden als de Vierde Pijler van de democratie. Mediaproducten kunnen zonder kwaliteitsverlies door een kwart minder journalisten gemaakt worden. Door verschillende redacties in elkaar te schuiven, kan dubbel werk uitgeschakeld worden. Simpel, toch? Democratische media zien twee verschillende redacteurs op twee verschillende redacties die op hetzelfde onderwerp werken niet als overbodige kosten, maar als een noodzakelijke investering in een diversiteit aan perspectieven op nieuws. De macht presenteert immers enkel haar propaganda op een zilveren schaaltje aan de media, niet de waarheid. Om daar achter te komen, hebben journalisten tijd en een fatsoenlijke opdracht nodig. En de stimulans van onderlinge concurrentie. J.Th J. van den Berg (oud-columnist NRC-Handelsblad) omschrijft de maatschappelijke functie van de serieuze journalistiek als volgt: Het democratisch ideaal van de goed geïnformeerde burger veronderstelt immers een informatietoevoer die meer doet dan hem op zijn individuele wenken bedienen; die ook nog iets anders levert dan meer van hetzelfde; die de burger vertrouwd tracht te maken met tendensen waarin hij goed zou doen belang te stellen, ook als hij er niet onmiddellijk eigener beweging toe neigt. Het citaat staat in De krant moet kiezen. De toekomst van de kwaliteitsjournalistiek door Warna Oosterbaan en Hans Wessink. De auteurs van respectievelijk NRC en Volkskrant voegen daar zelf onder andere aan toe: Kwaliteitskranten leggen zich toe op onafhankelijke nieuwsgaring. Daarnaast hebben ze zich van oudsher gespecialiseerd in de verificatie van de feiten die door anderen (persbureau s, voorlichters en bronnen) worden aangedragen. Zij veredelen het kale, vaak gratis beschikbare, nieuws door toevoeging van context, interpretatie en verklaringen. Daaraan is meer behoefte dan ooit: de wereld wordt ingewikkelder en tegelijkertijd neemt de informatie erover toe. Dit kan bij burgers tot desinteresse en gevoelens van machteloosheid leiden. Kranten die erin slagen uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit, kunnen hun lezers weerbaar maken. Vervang kranten door mondiaal magazine en je hebt een prima taakstelling voor MO* en de andere informatieve uitgaven van Wereldmediahuis. Critici van commerciële media verketteren in de regel concurrentie, aandacht voor lezersbereik en economische duurzaamheid. Zij dwalen. Democratie heeft nood aan concurrentie, anders konden we net zo goed opteren voor een eenpartijstaat. Media hebben behoefte aan een zo groot mogelijk bereik voor de informatie die ze publiceren, ze werken tenslotte niet enkel voor het kransje bekeerden en (over)geïnformeerden. En media moeten zorgen dat de rekening op het einde van het boekjaar in zwarte inkt geschreven wordt, anders kunnen ze niet doorgaan met hun onmisbare bijdrage tot een levendige democratische samenleving. Er is natuurlijk een hemelsbreed verschil tussen economische leefbaarheid en winstmaximalisering. Als de winst niet elk jaar veel te veel moet groeien, komt er misschien opnieuw ruimte om te investeren in het echte kapitaal van de media: de redacties. De journalistieke missie vereist journalisten die zelfbewust, geëngageerd, onafhankelijk en ter zake kundig zijn en die niet onder druk staan van de omstandigheden. De redacties van kwaliteitskranten moeten centers of excellence vormen, specialisten in het Grote Nieuws, in de achtergronden en in de interpretatie daarvan Kranten moeten daarom voortdurend investeren in de deskundigheid en het talent van hun redacties, schrijven opnieuw Oosterbaan en Wessink. Maar er is meer dan winstmaximalisatie alleen. De vraag is ook of alleen inkomsten uit verkoop legitieme inkomsten zijn voor de media. Dat lijkt nog steeds de dominante overtuiging, want telkens de openbare omroep successen boekt, roepen de commerciële spelers en met hen de politici die hun slippen dragen dat het concurrentievervalsing is. Let wel: de overheid mag de heilige concurrentie wél vervalsen als de miljarden die ze daarvoor uitgeeft in de koffers van de bedrijven belanden. Wij zien liever meer middelen van overheden en non-profit stichtingen naar degelijke journalistiek gaan. Dan zouden we als burgers misschien vernemen wie de echte criminelen zijn achter de Grote Bankroof die we met belastinggeld moeten vergoeden. Gie Goris hoofdredacteur MO* april 2009 Brecht Goris jaarverslag 2008 MO Q 3

4 INHOUD Voorwoord 2 Opinie 3. Wereldmediahuis 2008 in één oogopslag 6.. Identikit Wereldmediahuis vzw 6.2. Facts and figures 6 2. Wegwijs in het jaarverslag 8 3. De wereld begrijpbaar maken: visie en missie 8 4. Strategische doelstellingen Activiteitenverslag Streven naar kwaliteit Een integrale visie op kwaliteit MO* - de wereld begrijpbaar maken Redactioneel beleidsplan MO* Evaluatie redactioneel beleidsplan MO* Wat kon u in 2008 in MO* lezen? Redactionele accenten In beeld Onderzoeksdossiers Reisreportages MO*redactieraad waakt mee over de kwaliteit mondiaal nieuws online Groter actueel nieuwsaanbod Breaking news en specials Multimediale informatieverspreiding Van onze correspondent ter plaatse Investeren in kwalitieve back office e-mo*: de week van M0*paper: toegankelijke analyse van mondiale thema s Redactieraad MO*paper De MO*redactie Bundeling van kennis en expertise Redactievergadering MO* Redactie Het team achter de site Opleiding en vorming Stagiairs Kwaliteitsmetingen Uitdagingen voor de toekomst MO* in een nieuw kleedje Nieuw op Online nieuwsaanbod versterken en illusteren English, Français, Español Interactieve website Grotere toegankelijkheid Multimediaal Naar een hoger bereik en een grotere impact Het merk MO* Kwaliteit en vernieuwing Bereik van MO* consolideren Het bereik van groei zet door in Bereik MO*paper: registraties groeien aan MO*debat: vaste waarde in Vlaams debatlandschap Professioneel marketingbeleid MO* als referentie voor mondiale berichtgeving Mix van promotionele en redactionele acties Commununicatie- en promotieplan Maximale impact via versterkende samenwerking Meer diversiteit MO* biedt een grote inhoudelijke diversiteit weerspiegelt de mondiale diversiteit Diversiteit binnen de organisatie 44 4 MO Q jaarverslag 2008

5 5.5. Onafhankelijke partner MO* als referentieblad voor ngo s Vooruitblik naar Redactionele prioriteiten Wereldmediahuis versterkt zijn financiële basis Positief resultaat in Kostenstructuur blijft onder controle De besteding van de middelen Opbrengsten Herkomst van de opbrengsten Toewijzing resultaat Begroting & resultaatrekening Balans Bestuurlijk verslag Organigram Opstart multimediaal project Promotie- en communicatieplan in uitvoering Draagvlak 63 0.Bijlage: CIM cijfers 64.Bijlage: MO* in de media 65 2.Contactgegevens Ownership bij leden-ngo s 56 3.Colofon Het bestuur Samenstelling Raad van Bestuur & afgevaardigd bestuurder Werking Raad van Bestuur Partnerschappen Relatie met Roularta Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) Sociaal verslag Klein maar dynamisch team Medewerkersbeleid: kort op de bal spelen Inzet van vrijwilligers 6 8. Milieuverslag 62 jaarverslag 2008 MO Q 5

6 . WERELDMEDIAHUIS 2008 IN EEN OOGOPSLAG.. Identikit Wereldmediahuis vzw De leden.. - de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Trias, Vredeseilanden, Plan België, FOS - Socialistische Solidariteit en Wereldsolidariteit. Belangrijke partners en financieringsbronnen - Roularta: samenwerkingsovereenkomst over lay-out, druk, distributie, reclamewerving en abonnementenadministratie MO*. - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS): subsidies in het kader van het programma Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS): subsidie in het kader van de beheersovereenkomst voor MO* en de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging: meerjarenfinanciering en logistieke samenwerking. - IPS Vlaanderen: samenwerkingspartner in Missie door het realiseren van informatieve initiatieven het maatschappelijk draagvlak van de mondiale beweging voor meer democratie, rechtvaardigheid en menselijkheid verbreden, de kennis hierover vergroten en het debat stimuleren. De kanalen - MO* het maandelijks magazine - de mondiale nieuwssite - e-mo*, het wekelijks gratis e-zine - MO*papers, de gratis achtergrond- en analysedossiers - MO*debat, de debattenreeks van MO*.2. Facts and figures 2008 de kanalen MO*, het maandelijks magazine, brengt analyses, verhalen en mensen achter de mondiale actualiteit: Bereik van bijna lezers - volgens de laatste CIMcijfers ( ). Oplage van exemplaren: Knack-abonnees en 5000 rechtstreekse abonnees en maandelijks verspreiding van 4000 exemplaren op debatten, festivals en andere evenementen. Een jaarabonnement kost 32. Op 68 bladzijden krijgen de lezers betrouwbare én relevante, kleurrijke en diepgravende, tegendraadse en verhelderende artikels over en vanuit de hele wereld. Inhoudelijke klemtonen in 2008: klimaatverandering, ontwikkelingsvraagstukken, nieuwe wereldverhoudingen met onder meer de EU en de BRICS in het mondiale globaliseringsverhaal en millenniumdoelstellingen. Kernpunten van de nieuwe vormgeving gelanceerd begin 2008: herkenbaarheid, meer transparantie en ruimte, en betere leesbaarheid. Kwaliteitsbewaking door overleg, uitwisseling en samenwerking binnen de redactievergaderingen. Geografische en thematische specialisatie: elke redacteur specialiseert zich in een regio en rond een aantal thema s. Tijdelijke uitbreiding van de redactie in het kader van een opdracht rond artikels over interculturaliteit. de mondiale nieuwssite: unieke bezoekers per maand (bijna een verdubbeling in vergelijking met 2007) en een record van unieke bezoekers in november. Bereik: vooral een hooggeschoold en werkend publiek, waarvan meer dan de helft ouder dan 45 jaar, en iets meer mannen dan vrouwen. scoort gemiddeld 7,9 0 op het vlak van waardering in een online onderzoek. brengt continu mondiaal nieuws, aangeleverd door het internationaal nieuwsagentschap IPS, door de redactie van MO* en stagiairs-journalisten. Focus in 2008 op inhoudelijke kwaliteitsverbetering door een groter actueel nieuwsaanbod met achtergrond, duiding én illustraties, en meer en uitgebreidere dossiers. 6 MO Q jaarverslag 2008

7 Nieuw op de website: artikels in het Engels, Frans en Spaans, multimediale aanpak met beeld, audio en video én meer aandacht voor interactiviteit. Onderzoek via focusgroepen naar mogelijkheden van een doorgedreven multimediale aanpak. Verbetering van backoffice en samenwerking tussen de reacties van IPS & MO* door de oprichting van een redactievergadering e-mo*, het wekelijks gratis e-zine met actueel nieuws uit de hele wereld, onderverdeeld in de rubrieken globalisering, milieu, ontwikkeling en Wereldscan: 0.07 abonnees ontvangen dit e-zine elke vrijdagochtend in hun mailbox. Inschrijven kan via emo Aankondigingen van breaking news via nieuwsflitsen, met doorverwijzing naar voor nog meer nieuws en informatie. MO*papers, de gratis achtergrond- en analysedossiers over actuele vraagstukken van de mondialisering: 949 mensen zijn geabonneerd op de mailinglist van de MO*papers. Inschrijven kan via mopapers MO*papers werden ook altijd aangekondigd op verschillende sites, zeer gericht in functie van het onderwerp. MO*paper scoort gemiddeld 7,7 0 op het vlak van waardering. MO*paper bereikt werkende bevolking (7% van de lezers is tussen 26 en 55 jaar, 87% is volledig of deeltijds werkzaam), die in grote mate hoger geschoold is (88% volgde hoger onderwijs) Slechts 40% kocht vroeger ook MO*noordzuid CAHIER, wat erop wijst dat de MO*paper een nieuw publiek aanspreekt. Promotie en communicatie van het merk MO* als referentie voor mondiale berichtgeving MO*producten werden sterk aan elkaar gelinkt. Het vergroten van bereik en impact, en het versterken van het merk MO*, verliepen dus crossmediaal. Om de impact en het bereik van de berichtgeving van MO* te vergroten werd volop gekozen voor een doelgroepgerichte promotie. Weerklank van MO* vergroten door via goed gekozen samenwerking, doelgerichte persberichten en aankondigingen redactionele verwijzingen te realiseren en content te verspreiden in andere media, op andere websites en weblogs. Wereldmediahuis versterkt zijn financiële basis Voor het vierde jaar op rij sluit Wereldmediahuis zijn werkjaar positief af. Dat komt de financiële stabiliteit en onafhankelijkheid van de organisatie ten goede. Wereldmediahuis slaagt erin zijn uitgaven goed onder controle te houden en de inkomsten goed in te schatten door een gedetailleerde budgetcontrole na het einde van elk kwartaal. Na de toewijzing van het resultaat werd een heel beperkte winst van 320 geboekt. Klein maar dynamisch team De samenstelling van het team bleef in 2008 zeer stabiel. De MO*redactie telde gemiddeld 4.65 FTE, eindredactie werd verzorgd door 0.5 FTE. Webredactie in handen van 0.8 FTE. Ondersteuning door coördinator interne zaken (0.8 FTE), verantwoordelijke promotie & communicatie ( FTE) Afgevaardigd bestuurder: maximaal dag in de week. Naast de stagiairs op de redactie wordt er ook voor de promotie en communictaie een beroep gedaan op vrijwilligers. MO*debat, de debattenreeks van MO* in samenwerking met diverse organisaties uit het brede Vlaamse middenveld: De MO*debatten zijn uitgegroeid tot een vaste waarde in het debatlandschap van Vlaanderen. Ze zorgen voor een verhoging van onze zichtbaarheid en voor een versterking van ons merk. In 2008 werden 5 MO*debatten georganiseerd. De debatagenda verschijnt in MO* en op modebat. jaarverslag 2008 MO Q 7

8 2. WEGWIJS IN HET JAARVERSLAG Na een inleiding door Frank Beke, voorzitter van Wereldmediahuis, en Gie Goris, hoofdredacteur van MO*, volgen een toelichting over de visie en missie van Wereldmediahuis en een overzicht van de strategische doelstellingen voor Die doelstellingen (kwaliteit, groter bereik, meer diversiteit, onafhankelijkheid, sterkere financiële basis) vormen de rode draad in het activiteitenverslag, dat in detail de werking van Wereldmediahuis in 2008 beschrijft. Onder meer de inhoudelijke klemtonen van MO* en de vernieuwingen van 2008 en het financiële plaatje komen hier aan bod. Het activiteitenverslag vormt de hoofdmoot van dit jaarverslag. Daarna volgen een bestuurlijk, sociaal en milieuverslag. Het inhoudelijke luik van dit jaarverslag wordt afgesloten met een vooruitblik op de prioriteiten voor Als bijlagen vindt u een overzicht van MO* in de media, de CIM-cijfers, contactgegevens en de colofon. 3. DE WERELD BEGRIJPBAAR MAKEN: VISIE EN MISSIE De missie van Wereldmediahuis is door het realiseren van informatieve initiatieven het maatschappelijk draagvlak van de mondiale beweging voor meer democratie, rechtvaardigheid en menselijkheid te verbreden, de kennis hierover te vergroten en het debat te stimuleren. Deze missie werd reeds geformuleerd bij de oprichting van Wereldmediahuis in 2002 en bekrachtigd door de algemene vergadering in mei De schokken die 2008 te verwerken kreeg, bevestigen het belang van deze missie en vergroten, naar ons aanvoelen, de kansen om de activiteiten te verspreiden in Vlaanderen was het jaar van de internationale crisissen. Het jaar begon met torenhoge energie- en voedselprijzen en eindigde met de diepste financiële en economische crisis sinds de Grote Depressie van de jaren dertig van vorige eeuw. Intussen bleven de gewapende conflicten in het Midden-Oosten en West-Azië voortduren, en was er heel wat te doen over de klimaatcrisis, in de aanloop naar de klimaatconferentie in het Poolse Poznan in december. In het mei-nummer van MO* schreef Gie Goris in zijn voorwoord: De prijs van rijst is in Azië een factor die presidenten en regeringen kan doen vallen, merkte Asian Development Bank-econoom Frank Harrigan op toen hij in Brussel de economische verwachtingen voor Azië toelichtte. Wat hij niet vermeldde, is dat diezelfde prijs ook wel eens in staat zouden kunnen zijn de onaantastbare macht van neoliberale wereldstructuren te ondergraven en beleidsmakers te dwingen opnieuw te luisteren naar hun hongerige burgers. Elk nadeel heeft zijn voordeel. In november, nadat de financiële luchtbel gebarsten was, stelde Alma De Walsche in een opinie: Het is de hoogste tijd om dit risicovolle kapitalistische systeem te vervangen door een systeem dat crisissen voorkomt en gebouwd is op solidariteit in plaats van op concurrentie. Zo n systeem zou de schulden aan het Zuiden kunnen kwijtschelden en zou investeren in projecten die de globale opwarming een halt toeroepen, in een groene economie, in hernieuwbare energie, in waardig werk, een huis, onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen. Men voorspelt dat de crisis nog minstens vijf jaar zal aanhouden. Laat ons die tijd benutten om iets anders en beters gestalte te geven. Make change happen! Samen zorgden deze crisissen er inderdaad voor dat de ideologische en politieke machtsverhoudingen in de wereld voor het eerst sinds 25 jaar kantelden in het voordeel van denkers en bewegingen die het neoliberale mondialiseringsmodel in vraag stellen. De maatschappelijke positionering van MO* heeft, met andere woorden, een stevige duw in de rug gekregen. Anderzijds is het nog niet duidelijk welke impact de diepe crisis zal hebben op de financiering en verspreiding van MO*. In elk geval hebben de commerciële media al de alarmklok geluid over besparingen en zelfs dreigende verdwijningen van titels of media. Dankzij het feit dat MO* niet direct marktgevoelig is, komen we er ook op dit vlak -voorlopig- versterkt uit. 8 MO Q jaarverslag 2007

9 4. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Wereldmediahuis stond in 2007 voor de uitdaging een strategische planning op te maken voor de komende vijf tot zes jaar. Vanuit de behoefte om de krijtlijnen voor de werking over meerdere jaren duidelijk uit te tekenen, maar ook door de noodzaak om een driejarig programma voor de Directie- Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) uit te schrijven, én vanuit de opportuniteit om een vijfjarige beheersovereenkomst voor het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) te onderschrijven. De strategische planning resulteerde in het bekrachtigen van de visie en missie van Wereldmediahuis. Vanuit de gewijzigde omgevingsfactoren ten opzichte van de opstartfase werd dit vertaald naar de volgende set strategische doelstellingen voor de werking van 2008 tot 202, goedgekeurd door de Algemene vergadering van 6 mei 2007: De geformuleerde doelstellingen vormden de basis voor de dagelijkse werking in 2008, zoals je verder kan lezen in het activiteitenverslag. Daarnaast werden er twee prioritaire langetermijnprojecten opgestart in samenspraak met de Raad van Bestuur: Een onderzoek naar de opportuniteiten van een multimediaal project voor in het kader van de doelstellingen toekomstgericht en bereik. Een strategie ontwikkelen in verband met het maatschappelijk draagvlak en lidmaatschap, in het kader van de diversificatie van de financieringsbronnen van Wereldmediahuis en stakeholdermanagement (doelstelling financiële basis ). Kwaliteit Wereldmediahuis staat voor onafhankelijke, geëngageerde en betrouwbare informatie over globalisering en aanverwante tendensen. Voor alle producten en activiteiten worden uitdrukkelijke inspanningen gedaan om de kwaliteit te garanderen en te versterken. Toekomstgericht De producten en initiatieven van Wereldmediahuis worden toekomstgericht ontwikkeld. Zo kunnen nieuwe kansen tijdig gedetecteerd en vertaald worden in vernieuwing van de bestaande producten of in nieuwe initiatieven. Bereik en impact Wereldmediahuis wil het bereik van zijn gecombineerde initiatieven verhogen en zijn impact vergroten. Diversiteit Wereldmediahuis realiseert een grotere diversiteit, zowel binnen de organisatie als wat betreft de redactionele inhoud. Onafhankelijke uitgever & samenwerking Wereldmediahuis is een onafhankelijke uitgever van internationale informatie met sterke banden in het internationaal georiënteerde middenveld. Het consolideert bestaande samenwerkingsverbanden en zoekt nieuwe partners om zijn missie te realiseren. Financiële basis Wereldmediahuis versterkt zijn financiële basis. Bij het operationaliseren van de strategische doelstellingen in het kader van de beheersovereenkomst met VAIS werd het aspect banden binnen de doelstelling onafhankelijke uitgever versterkt door het invoegen van het begrip samenwerking. jaarverslag 2008 MO Q 9

10 5. ACTIVITEITENVERSLAG Streven naar kwaliteit Wereldmediahuis staat voor onafhankelijke, geëngageerde en betrouwbare informatie over globalisering en aanverwante tendensen. Voor alle producten en activiteiten worden uitdrukkelijke inspanningen gedaan om de kwaliteit te garanderen en versterken Een integrale visie op kwaliteit Het streven naar kwaliteit is sinds de opstart in 2003 een constante. Het succes van de aangeboden informatiekanalen staat of valt met een continue aandacht voor kwalitatieve, relevante en betrouwbare informatie. De werking van de MO*- en de is er op afgestemd om in onderling overleg de kwaliteit en de coherentie tussen de kanalen te optimaliseren. Ze worden daarin ondersteund door een geïntegreerde benadering van promotie en communicatie, op het ritme van de informatieverstrekking, in nauw overleg en binnen het beperkte budget. Het is onze overtuiging dat, als we op duurzame wijze kwaliteit willen bieden, ook de ondersteunende diensten van kwaliteit doordrongen horen te zijn. En daar werd ook op ingezet binnen het kader van de beperkte beschikbare inzet van mensen en middelen MO* - de wereld begrijpbaar maken Redactioneel beleidsplan MO* 2008 Spraakmakend Het is belangrijk dat MO* in andere media en bij evenementen opgemerkt wordt omwille van de inhoud. Bij gebrek aan de financiële middelen om te concurreren met de (commerciële) mainstreammedia voor de aandacht van het publiek, is redactionele aandacht de meest efficiënte manier om onze grote zichtbaarheid in het Knack-pakket te behouden én om de positie als gezaghebbend tijdschrift of referentieblad te versterken. Om die doelstelling te realiseren, zorgt de redactie: dat ze de juiste keuze van onderwerpen maakt (juiste evenwicht: mainstreammedia niet doubleren, wél aansluiten bij verwachtingen en leefwereld grote publiek). voor een goede keuze van focus (over welk aspect van het onderwerp?) en invalshoek (de kapstok via dewelke het verhaal gebracht wordt). Dat is niet alleen belangrijk voor de zichtbaarheid, maar ook voor de stijl, vorm, leesbaarheid en toegankelijkheid van de teksten. voor een scherpe journalistieke uitwerking. voor samenwerking met middenveld universiteiten (om onderzoeken die lopen of mistoestanden die bestaan en die maatschappelijke relevantie hebben op te sporen en te kunnen uitwerken in verhelderende dossiers...) voor actieve deelname aan debatten, zowel MO*gelabelde als andere debatten, zowel in publieke ruimtes als in audiovisuele media. voor het uitbrengen van opvallende relevante enquêtes (opletten in de onderwerpkeuze: mag niet te intern aan de Noord-Zuidsector zijn maar moet het grote publiek aanspreken). Dat kan alleen gerealiseerd worden als er voor de extra uitgaven ook extra middelen gevonden worden. dat de onderwerpen in MO* gespreksonderwerpen worden in de trein, op café... Dat moet vooral via de vormgeving en de communicatie gerealiseerd worden. Ook de website biedt hiervoor extra mogelijkheden. Degelijk en relevant onderzoek Door zich te profileren met degelijk en relevant onderzoek wil MO* diverse aspecten van de globalisering beter begrijpbaar worden. In een opinie die Ides Debruyne, directeur van het Fonds Pascal Decroos, enkele jaren geleden publiceerde in MO*, schreef hij dat onderzoeksjournalistiek het antwoord kan bieden op een tanende dagbladverkoop. Kranten kunnen breaking news brengen, als ze het zelf maken. Onderzoeksjournalistiek brengt een extra prikkel om een krant te kopen. Daarvoor heb je op elke redactie slechts een paar onderzoeksjournalisten nodig die zich hiermee voltijds bezighouden. De kwaliteit hebben de redacties zeker in huis. Veel redacteurs zouden niets liever willen dan één of ander dossier uitspitten. Want wie anders dan de onderzoeksjournalist kan zorgen voor het behoud van pluralisme en democratie in Vlaanderen, op basis van kritische, kwaliteitsvolle en onafhankelijke journalistiek? Dat laatste is een citaat uit een brief van EU-Commissaris Neelie Kroes aan de minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. Daarin schrijft Kroes ook 0 MO Q jaarverslag 2007

11 nog: Een onmisbaar element voor hoogstaande persproducten is de beschikbaarheid van goed uitgebouwde, kwaliteitsvolle en autonome redactieteams. Wat waar is voor de kranten, gaat zeker op voor een maandblad met de specifieke distributie van MO*. Om de noodzakelijkheid van het blad bij een breed publiek te bevestigen, is het nodig dat MO* geregeld het medium is dat nieuws maakt, dat verbanden toont die anderen over het hoofd zagen, dat op basis van feiten nieuwe analyses maakt. Elementen die daarbij zeker in het oog gehouden worden: focus op thema s die een duidelijke link hebben met de Europese Belgische Vlaamse politiek en of de leefwereld van de lezers. de onderwerpen om te onderzoeken worden gekozen op basis van relevantie voor de lezer, vernieuwende inhoud, kans om agendazettend te werken. naast de inhoudelijke onderzoeken, wordt ook een publieksenquête gehouden. Expertise van the global South Onder the global South verstaan we de regio s die niet tot het welvarende deel van de wereld behoren (inclusief delen van de Balkan en Centraal-Azië dus). De redactie streeft ernaar een aantal belangrijke dossiers, actueel-stukken of reportages te laten schrijven door (of samen te schrijven met) auteurs uit het Zuiden. Dat vraagt volgehouden netwerk-inspanningen, goede briefings en veel werk van de redactie om de aansluiting met de lezer te verzekeren. Maar het levert wel een inhoudelijke en communicatieve meerwaarde op: MO* profileert zich daardoor binnen de Nederlandstalige media als de plek waar het globale Zuiden rechtstreeks aan bod komt. De redactie zorgt er ook voor dat over het hele blad zoveel mogelijk experts uit het Zuiden aan bod komen. Het is belangrijk dat de mensen en volkeren uit het Zuiden niet enkel voorkomen als slachtoffers, maar ook en vooral als actoren en experts, zowel over hun eigen omgeving als over de mondiale tendensen waarvan ook de lezers deel uitmaken Evaluatie redactioneel beleidsplan MO* 2008 Betrouwbaar, relevant én kwalitatief. Over het algemeen is MO* in 2008 veeleer degelijk en betrouwbaar dan spraakmakend geweest. De dossiers en andere artikels hebben op een constant hoog kwalitatief niveau geïnformeerd en duiding gegeven, maar we zijn er minder dan gehoopt in geslaagd om echt de nieuwsagenda van andere media te beïnvloeden of maatschappelijke discussies op gang te brengen. We hebben wel gezorgd voor het onderbouwen van actuele debatten, waaraan MO* meestal erg vroeg bijgedragen heeft. In december publiceerde MO* een exclusieve enquête over de houding van de Vlamingen tegenover de (Universele Verklaring van de) Mensenrechten. Alhoewel dit onderzoek zeker nieuwswaarde had, werd het maar beperkt opgepikt. Het Belang van Limburg nam de cijfers wel over op een hele krantenpagina, maar de verwijzing naar MO* was minimaal. klimaat Met name de artikels rond klimaatverandering hebben aangetoond dat een medium met een voorkeur voor de standpunten van het Zuiden op een andere, aanvullende manier kan berichten over topics die iedereen bezighouden. MO* bracht in 2008 onder andere dossiers over de impact van vleesproductie op de opwarming, over de autolobby op Europees niveau en over Transition Towns. Interviews met Ruddy Rabbinge en Lester Brown waren hierin de blikvangers, die op relevante plaatsen ook geciteerd of overgenomen werden. ontwikkeling Ook in de debatten rond ontwikkeling zorgde MO* voor een geapprecieerde en degelijke bijdrage in MO* bracht onder andere interviews met Rabbinge, Graça Machel en Juan Somavia; dossiers over de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in Mozambique, belastingparadijzen, de samenhang tussen financiële speculatie en honger; en talrijke artikels over de Belgische aanwezigheid en bijdrage in de internationale ontwikkelingssamenwerkingsdebatten en -inspanningen. globalisering en nieuwe wereldverhoudingen Een speciaal middenkatern over India gaf de redactie de mogelijkheid om diepgaand te antwoorden op de vraag welke impact de economische en politieke groei van India heeft voor de gewone Indiërs. Dit dossier werd grotendeels gereproduceerd door Broederlijk Delen in haar voorbereidende materiaal voor de campagne van 2009 en leverde ook veel uitnodigingen op om deel te nemen aan avonden en debatten over India. In november verscheen een uitgebreid dossier over de evolutie van arbeidsvoorwaarden en arbeidersrechten in de Chinese Parelrivierdelta. In maart brachten we een reportage over de demografische uitdagingen in Rusland. Ook in andere analysestukken kregen de BRIC-landen ruime aandacht, zodat het lezerspubliek op voortdurende wijze informatie kreeg om zich een beeld te vormen van hoe zij de nieuwe wereldverhoudingen beïnvloeden. We brachten ook een essay van Kishore Mahbubani over de Aziatische eeuw. Tegelijk verloor MO* uiteraard de ontwikkelingen in de VS en de EU niet uit het oog. De verkiezingen in de VS werden gecovered aan de hand van een interview met Cornel West en een essay door auteur Paul Verhoeven. De EU kreeg nog veel meer aandacht, o.a. via een interview met Daniel Cohn- Bendit, dossiers over Frontex en sociale regelgeving en tal van kortere en langere analyses. jaarverslag 2008 MO Q

12 5. ACTIVITEITENVERSLAG 2008 Opvallend was het septemberdossier, waarin de band tussen (financiële) speculatie en de hoge voedselprijzen onderzocht werd. Daarin schreef John Vandaele grotendeels de analyse neer die zou verklaren waarom de financiële wereld een maand later in elkaar zou klappen. Uit de inleiding: De financiële markten hebben zich ontwikkeld tot een monster dat dringend terug op zijn plaats moet worden gezet. Deze uitspraak, uit mei 2008, komt van Horst Köhler, de huidige Duitse president, christendemocraat én voormalig directeur van het Internationaal Muntfonds. De politiek schafte de meeste beperkingen op de bewegingsvrijheid van geld af en de storm is almaar aangezwollen omdat vooral de Amerikaanse centrale bank de Federal Reserve erg veel geld heeft geschapen. Sinds jaren gaat de Fed elke mogelijkheid van een economische recessie te lijf met gratis geld : om de investeringen en de consumptie op peil te houden, maakte de Amerikaanse centrale bank het goedkoop om geld te lenen. Paul De Grauwe, professor internationale economie aan de KU Leuven: Jarenlang zette Fedvoorzitter Alan Greenspan de rente op één procent, lager dan de inflatie. Geld was veel te lang veel te goedkoop. Niet alleen de consument en de bedrijven maar ook de enorme financiële industrie ging met dat geld aan de slag op zoek naar hoge rendementen. De sector maakte daarbij gebruik van zogenaamde innovaties, nieuwe financiële instrumenten die steeds complexer worden. Warren Buffett, een van s wereld grootste beursinvesteerders, noemt deze afgeleide producten financiële massavernietigingswapens. Expertise van the global South Wie een jaargang MO* doorneemt, kan niet anders dan concluderen dat er in het Zuiden heel veel competentie en expertise aanwezig is als het gaat over ontwikkeling, veiligheid, sociale herverdeling, Zowel in grote interviews (Graça Machel, Juan Somavia, Chenjerai Hove, Miguel d Escoto), als in reportages en achtergrondstukken komen mensen uit het Zuiden als competente kenners naar voren. Het aantal stukken geschreven door auteurs uit het Zuiden is lager dan voorzien. Dat het niet evident is om die ambitie waar te maken, heeft diverse redenen: we willen ook een rol spelen in het stimuleren van mondiale journalistiek in eigen land en dus aanvaarden we uiteraard ook voorstellen van freelancers. de afstemming tussen het MO*lezerspubliek en de aanpak van Zuiderse journalisten is niet vanzelfsprekend. ondanks internet is communicatie met relevante auteurs vaak een stuk moeilijker dan verwacht. In de essay-rubriek lukte het wel om auteurs uit het Zuiden te brengen: Fatima Mernissi, Ingrid Betancourt, Kishore Mahbubani en Mario Vargas Llosa. Toegankelijkheid In de oefening om de degelijkheid van de informatie te balanceren met de toegankelijkheid ervan, opteerde MO* om de eindredactie te laten doen door een eigen redacteur, Kristof Clerix. Dit resulteerde in uitdrukkelijk meer aandacht voor afstemming van vorm en inhoud, met als voornaamste bezorgdheid de toegankelijkheid van de informatie. Titels, kaartjes, bijschriften, ruimte voor beeld, formaat van teksten: alles wordt nu permanent aan de toegankelijkheidstoets onderworpen. Belevingswereld van de lezers Met de rubrieken De Wereld in België en België in de Wereld brengt MO* elke maand zes bladzijden waarin heel specifiek gezocht wordt naar aanknopingspunten tussen de mondiale actualiteit en de leefwereld van de lezers. Ook in dossiers wordt daar nauw op toegezien. Voorbeelden zijn dossiers over de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in Mozambique, transitiesteden, de autolobby, vleesconsumptie De voortdurende aandacht voor de relatie van België met Congo hoort in zekere zin ook onder deze rubriek thuis, aangezien Congo voor veel lezers de meest directe band met ontwikkelingssamenwerking uitmaakt. Met twee reportages (over goed bestuur, en over mijnexploitatie door milities) en verschillende andere artikels werd hier goed zorg voor gedragen Wat kon u in 2008 in MO* lezen? MO* bracht in 2008 een boeiend scala aan interviews, reportages, dossiers en analyses. Een overzicht. Exclusieve interviews Naomi Klein, Ruddy Rabbinge, Daniel Cohn-Bendit, Lester Brown, Graça Machel, Jimmy Carter, Cornel West, Juan Somavia, Chenjerai Hove en Miguel d Escoto. Essays Joachim, een boer in Haïti (Stefan Broeckx), Sheherazades weblog (Fatima Mernissi), Expo 58 en Congo (Guy Poppe), Brief aan mijn moeder (Ingrid Betancourt), Humanitaire interventie (Noam Chomsky), Mandela Magic (Peter ter Horst), Heilig Vuur (Peter Sloterdijk), De Aziatische eeuw (Kishore Mahbubani), Amerikaanse verkiezingen: Eindelijk (Paul Verhaegen), De voeten van Fataumata (Mario Vargas Llosa). Reportages Goed bestuur in Congo (John Vandaele), Rusland: demografische uitdaging (Kristof Clerix), Madagascar in kaart gebracht (Tineke Van der Eecken), Banlieus: blij met een lege doos? (Samira Bendadi), Indianen en biobrandstoffen in Brazilië (Ann Baccaert), Speciaal katern India: Mumbai, Rajastan, Gujurat (John Vandaele), Orissa, Madhya Pradesh (Alma De 2 MO Q jaarverslag 2007

13 Walsche), Jharkhand, Assam (Gie Goris), Mijnbouw in Ghana (Gie Goris), Mijnbouw in Kivu (Nicolas Garreth), Marokko migratieland (Stefaan Anrys), Albanië in transitie (Kristof Clerix), Kinderarbeid in de bezette gebieden (Simonne Korkus). Achtergrondartikels bij actuele gebeurtenissen Kaliningrads verloren vrijheid (Bram Peeters), VN blijven weg uit Somalië (Stefaan Anrys), Bolivia: buigen of barsten (Franz Chávez en Alma De Walsche), Cuba na Castro (Alma De Walsche), Egypte onder vuur (Tine Danckaers), China (John Vandaele), De Mexicaanse karteloorlog (Alma De Walsche), Tsjaad (Stefaan Anrys Tim Dirven), 60 jaar Nakba (Tine Danckaers), Geweld tegen vrouwen in Guatemala (Alma De Walsche), China financiert VS-oorlogen (John Vandaele), Kosovo: VN-corruptie (Stefano Valentino), Corruptie in Nepal (Nick Meynen), Cocaïne via Guinee Bissau (Kristof Clerix), Argentinië: soja-geld zorgt voor onrust (Mariano Slutzky), Elektriciteit in Afrika (Stefaan Anrys), De Vierde Vloot en Latijns-Amerika (Alma De Walsche), In Birma wacht het volk op de val van het regime (Sue Tack), Wit-Rusland (Kristof Clerix), An American in Brussels (Daan Bauwens), Het einde van de Amazone (Alma De Walsche), Kirkuk is de sleutel (Tine Danckaers), Ongevallen op zee (Lisbeth Jaspers), Strategisch belang van Oekraïne (Kristof Clerix), Fatal Footprint (Kristof Clerix), De opstandige provincies in Bolivia (Alma De Walsche). België in de Wereld De Wereld in België Langere en kortere artikels waaruit de verwevenheid van de EU, België en Vlaanderen met de globaliserende wereld blijkt: Jihadi s in België, Dublin II is dodelijk, Allochtone octopus, Vluchtelingen en trauma s, Islamitische aalmoezeniers, Informatiehonger moslims, De Turkse kwestie in België, Stadswandeling in Molenbeek, Universiteiten en wereld, Holebi-asielzoekers, Thailandse huwelijksmigratie, Allochtone ondernemers, Allochtoon jeugdwerk, België in de VN- Veiligheidsraad, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel, Geen medische Club Med, België leidt buitenlandse legertop op, Federaal budget ontwikkelingssamenwerking, Iedereen verzekerd!, Olivier De Schutter en de voedselcrisis, Terrorismebestrijder Gilles de Kerchove, Congolese mijncontracten, Ontwikkelingssamenwerking op nieuwe paden, Hulp moet helpen (Top in Accra), Bamako Office, Klimaattest ontwikkelingssamenwerking, Europese Unie in Poznan, De Europese Unie, de Afrikaanse Unie en China. Dossiers De CO 2 -uitstoot van vlees (Alma De Walsche), De autolobby en het klimaat (Stefaan Anrys), Frontex bewaakt de Europese grenzen (Tine Danckaers), Sociaal Europa (John Vandaele), Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in Mozambique (Stefaan Anrys), Belastingparadijzen (Hans van Scharen), Speciaal katern India (John Vandaele, Alma De Walsche, Gie Goris), Financiële speculatie en voedselcrisis (John Vandaele), Transitiedenken en Transition Towns (Alma De Walsche, Lien de Coster), China: arbeidsvoorwaarden in de Parelrivierdelta (John Vandaele), Mensenrechten: zestig jaar - enquête (John Vandaele). Cultuurinterviews Amina Tcherkich, Marcel Khalife, Xiaolu Guo, Faustin Linyekula, Sahika Tekand, Gilberto Gil, Juanes, Damon Galgut, Rahib Mroué en Marta Rojas. jaarverslag 2008 MO Q 3

14 5. ACTIVITEITENVERSLAG Redactionele accenten MO* hield in 2008 de vinger aan de pols van de turbulente mondiale actualiteit. Het magazine bracht onder andere dossiers over klimaat en energie, over belastingparadijzen en financiële speculatie, over voedsel en honger Daarnaast werd ook de realiteit van de opkomende machten voortdurend in de gaten gehouden, onder meer met reportages uit Rusland, China, Brazilië en India (waaraan een hele special gewijd werd). De grote verschuivingen in de wereld vormden ook de klemtoon in de grote interviews. Daarnaast was er heel veel aandacht voor actuele ontwikkelingen, omdat veel mensen net daardoor geneigd zullen zijn in te gaan op een informatief aanbod. Het is overigens door de polsslag van de actualiteit goed te volgen, dat het blad -en de andere producten van Wereldmediahuis- tijdig nieuwe tendensen en realiteiten kunnen opsporen en brengen. Niet toevallig bracht MO* in september een dossier waarin de waanzin van de bancaire luchtbel beschreven werd -uitgerekend in de maand dat die luchtbel uiteenspatte. Milleniumdoelstellingen JAARGANG 6 INTERVIEW DOSSIER ESSAY ACTUEEL BELGIE IN DE WERELD MO*5 feb MO*52 maa MO*53 apr MO*54 mei MO*55 jun MO*56 jul MO*57 sep MO*58 okt MO*59 nov MO*60 dec Ruddy Rabbinge Graça Machel Juan Somavia Miguel d Escoto Bestuur in Congo Sociaal Europa Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in Mozambique Belastingparadijzen India-special (3 grote artikels) Geldhonger & lege magen 60 jaar Mensenrechten Joachim De Aziatische eeuw >China >UNCTAD (Conferentie over Handel en Ontwikkeling VN) vrouwen & geweld Guatemala > Indianen en biobrandstof > hulpindustrie Nepal > mijnen in Ghana > mijnen in Kivu Migranten in Marokko > zwavelmijnen in Java > einde van Amazone? Kinderarbeid in Israël Minister ontwikkelingssamenwerking, Charles Michel Budget ontwikkelingssamenwerking Olivier De Schutter: voedsel Relatie Congo België Efficiënte hulp (Top in Accra) Klimaattest voor Belgische ontwikkelingssamenwerking 4 MO Q jaarverslag 2008

15 De EU en de BRICS in het mondiale globaliseringsverhaal JAARGANG 6 EUROPA BRICS (NIEUWE WERELDVERHOUDINGEN) MO*5 feb MO*52 maa MO*53 apr MO*54 mei MO*55 jun MO*56 jul MO*57 sep MO*58 okt MO*59 nov MO*60 dec > Dublin II > Justus Lipsius proces > Autolobby > Daniel Cohn-Bendit > Frontex > Sociaal Europa > Privacy en Swift > Bonanza biobrandstoffen > Koerdische Arbeiderspartij PKK in Europa > Toekomst Navo > Visbeleid Kaapverdië > Biodiversiteit is leven > Doofpotoperatie Kosovo > Polen plukken onze jobs weg > Cocaïnesupermarkt van Europa > Europa en Iraakse vluchtelingen > Verpleegsters uit Oost-Europa > Europa opent migratiecentrum in Mali > Verzuipen in de hulp > Europese Unie en Latijns-Amerika > Balkan isoleren is geen optie > Europese Unie in Poznan > Europese en Afrikaanse Unie en China > Europees armoedebeleid > actueel Kalinigrad > interview Naomi Klein > reportage Rusland > Actueel China > actueel China > reportage Brazilië > essay Noam Chomsky > katern India (drie reportages, kortere stukken) > opinie geweld Zuid-Afrika > actueel energie Zuid-Afrika > opinie Millenniumtop > interview Juan Somavia > essay Kishore Mahbubani > actueel Wit-Rusland > dossier Arbeidsvoorwaarden in China > Actueel Amazone > interview Miguel d Escoto > fotoreportage Assam, India > dossier mensenrechten > Europese en Afrikaanse Unie en China Genderspecifieke informatie JAARGANG 6 MO*5 feb MO*52 maa MO*53 apr MO*54 mei MO*55 jun MO*56 jul MO*57 sep MO*58 okt MO*59 nov MO*60 dec Portret: Amina Tcherkich Reportage: Rusland: demografische uitdaging Portret: Xiaolu Guo Dossier: Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in Mozambique Interview: Graça Machel Portret: Laxmi Orao Opinie: Dolle Amina s Wereld in België: Thailandse huwelijksmigratie Essay: De voeten van Fataumata Voorwoord: seksueel geweld in Congo Essay: Sheherazades weblog Wereld: arbeidsmigratie naar Huelva Actueel: geweld tegen vrouwen in Guatemala Wereld in België: Wedloop om het hart van moslims Reportage: migranten in Marokko Wereld cultuur: gedwongen huwelijken Wereld sociaal: vrouwenmetro in Mexico Wereld: seksueel geweld Essay: Ingrid Betancourt Fotoreportage: geweld tegen vrouwen in Kivu jaarverslag 2008 MO Q 5

16 5. ACTIVITEITENVERSLAG In beeld MO* leverde in 2008 inspanningen om door blijvende aandacht voor vormgeving en meer specifiek foto- en illustratiemateriaal het maandblad op het niveau te houden van een volwaardig tijdschrift. Foto s en illustraties werden niet beschouwd als bladvulling, ze moesten het verhaal compleet maken. MO* bracht ook elke maand een fotoreportage, meestal van gerenommeerde fotografen, die een relevante thematiek zichtbaar en toegankelijk maakt voor een breed publiek: Turkmenistan (Gie Goris), Het andere Afghanistan (Pieter-Jan De Pue), Rien ne va plus: Zimbabwe (Dirk-Jan Visser), Kaapverdië: vissers zonder zee (Tim Dirven), Seksueel geweld Oost-Congo (Jan-Joseph Stok Elwin Verheggen), Men at work in Dubai (Teun Voeten Samira Bendadi), Wit-Rusland naar verkiezingen (Nick Hannes Kristof Clerix), Zwavelmijnen in Java (Guido Van Damme), Explosief Assam (Thomas Dworzak Gie Goris). Wereldmediahuis spaarde een belangrijk bedrag uit door zeer spaarzaam om te gaan met de aankoop van beeldmateriaal: enkele van onze eigen redacteurs maakten zelf foto s en Wereldmediahuis heeft ook een uitgebreid archief. MO* werkte met 2 vaste illustratoren die MO* mee een herkenbaar gezicht geven: Lectrr en Klaas Verplancke. Daarnaast begon MO* in 2006 met een bewuste en systematische inspanning om via een verbeterd coverbeleid nog meer mensen aan te zetten het magazine te openen, te lezen en te laten appreciëren. MO* werkte daarvoor in 2008 samen het communicatieagentschap Darwin dat tegen gunstige voorwaarden frappante covers realiseerde. Bescheiden kostenplaatje per cover (inclusief aankoop foto): Onderzoeksdossiers Een opvallende evolutie in 2008 was het ontwikkelen van een betere relatie tussen de onderzoeksdossiers in MO* en de mogelijkheden om op bijkomende informatie beschikbaar te maken. Bij het dossier over belastingparadijzen (juni 2008) verschenen op de website drie aanvullende artikels ( Belasting betalen is voor de domme massa, Reynders speelt dubbel spel in strijd tegen belastingparadijzen en Belastingparadijzen voor dummies ). Deze artikels werden duizenden keren gelezen, wat de meerwaarde van de werkwijze meteen onderstreept. Ook bij het speciaal katern over India verschenen extra s online, zoals een interview met Vandana Shiva en een stuk over ecologische landbouw als antwoord op de zelfmoordepidemie. Bij het dossier over mensenrechten gaven we online een overzicht van de mechanismen binnen de Verenigde Naties om de naleving van de mensenrechten te controleren, een stuk over de betekenis van mensenrechtenverdragen op het terrein (met commentaar van Wouter Vandenhole, professor mensenrechten aan de Universiteit Antwerpen, Diego Garcia Sayan, een Peruviaanse rechter in het Inter-Amerikanse Hof en Olubayo Oruduru van de Adekunle Ajasin Universiteit in Nigeria) én de volledige resultaten van de enquête uitgevoerd door TNS- Dimarso in opdracht van MO*. In de loop van het jaar werden een aantal dossiers geschreven door eigen redacteurs. MO*dossiers geschreven door eigen redacteurs: TITEL ARTIKEL AUTEUR MO*5 MO*52 MO*53 MO*53 MO*54 MO*54 MO*56 MO*56 MO*57 MO*58 MO*58 MO*59 MO*59 MO*60 feb 08 maa 08 apr 08 apr 08 mei 08 mei 08 jul 08 jul 08 sep 08 okt 08 okt 08 nov 08 nov 08 dec 08 De CO ² -uitstoot van Vlees De autolobby en het klimaat Frontex Sociaal Europa Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in Mozambique Banlieus in Parijs Speciaal katern: India De cocaïnesupermarkt van Europa Speculatie en honger Transition Towns Migranten in Marokko China: arbeidsvoorwaarden in de Parelrivierdelta Allochtione ondernemers in Vlaanderen Mensenrechten: 60 jaar - enquête Alma De Walsche Stefaan Anrys Tine Danckaers John Vandaele Stefaan Anrys Samira Bendadi John Vandaele, Alma DeWalsche & Gie Goris Kristof Clerix John Vandaele Alma De Walsche en Lien De Coster Stefaan Anrys John Vandaele Tine Danckaers John Vandaele Bron: Wereldmediahuis 6 MO Q jaarverslag 2008

17 MO*dossiers geschreven door freelancers: TITEL ARTIKEL AUTEUR MO*55 MO*55 MO*55 MO*55 MO*58 MO*60 MO*60 jun 08 jun 08 jun 08 jun 08 okt 08 dec 08 dec 08 Belastingparadijzen Hulpindustrie in Nepal Stille genocide in Brazilië VN-corruptie in Kosovo Amerikaanse agenda in België Kinderarbeid in Israël Ongevallen op zee Hans van Scharen Nick Meynen An Baccaert Stefano Valentino Daan Bauwens Simone Korkus Lisbeth Jaspers Bron: Wereldmediahuis Reisreportages MO* houdt vast aan de doelstelling om de redacteurs de mogelijkheid te bieden om reizen te ondernemen naar de regio s die ze coveren. Het biedt de MO*redacteurs de gelegenheid om de situatie ter plaatse te beleven, mensen te ontmoeten en contacten uit te bouwen. Het globale reisbudget was hoger in 2008 omdat het aantal reisdagen gevoelig uitgebreid werd. Er deden zich een aantal opportuniteiten voor waarop werd ingespeeld. Er werd ook een groot aantal reizen ondernomen samen met officiële Belgische missies, een besparing op de reiskosten maar meestal duurder op vlak van verblijfskosten. Ook voor de reportages werd in toenemende mate gezorgd voor een link tussen MO* en Naast de extra s die rond de India-katern verschenen, brachten we ook extra s bij het verhaal over Ghana (interview met Kwaku Acheampong en prof. Emmanuel Boon over ontwikkelingssamenwerking en diaspora), het dossier over transitie (interviews met Rob Hopkins en Alan Langmaid, beide uit Totnes) en de reportage over Albanië (interview met Edi Rama, burgemeester van Tirana). MO*reisreportages door eigen redacteurs: REPORTAGE AUTEUR MO*5 MO*52 MO*54 MO*56 MO*57 MO*58 MO*59 feb 08 maa 08 mei 08 jul 08 sep 08 okt 08 nov 08 Bestuur in Congo Rusland: demografische uitdaging Banlieus: blij met een lege doos? Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in Mozambique Speciaal katern: India Ghana en mijnbouw Marokko migratieland Totnes: transition town Albanië Parelrivierdelta in China John Vandaele Kristof Clerix Samira Bendadi Stefaan Anrys John Vandaele, Alma De Walsche & Gie Goris Gie Goris Stefaan Anrys Alma De Walsche& Lien de Coster Kristof Clerix John Vandaele Bron: Wereldmediahuis Aangekochte reisreportages: REPORTAGE AUTEUR MO*5 MO*53 MO*55 MO*57 MO*60 feb 08 apr 08 jun 08 sep 08 dec 08 Kaliningrad Madagascar Brazilië Nepal Kivu en mijnbouw Birma Kinderarbeid in de bezette gebieden Bram Peeters Tineke Van der Eecken Ann Baccaert Nick Meynen Nicolas Garreth Sue Tack Simonne Korkus Bron: Wereldmediahuis jaarverslag 2008 MO Q 7

18 5. ACTIVITEITENVERSLAG MO*redactieraad waakt mee over de kwaliteit De MO*redactieraad vergaderde in 2008 driemaal. De agenda werd toegespitst op concrete suggesties voor dossiers en onderzoek. Volgende mensen maakten in 2008 deel uit van de redactieraad: Ann Cassiman (Master in Cultures and Development Studies) Ben Schokkaert (Oxfam Wereldwinkels) Brigitte Herremans (Broederlijk Delen) Bruno De Cordier (Conflict Research Group) Jan Brigou (Handicap International) Chris Claes (Vredeseilanden) Didier Verbrugghen (IPIS) Dirk Barrez (journalist) Dries Lesage (UG) Gonnie Put (Vluchtelingenwerk Vlaanderen) Inez Louwagie (Netwerk Vlaanderen) Jessie Van Couwenberghe (ACV-CSC) Koen Dewulf (Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding) Kris Berwouts (Eurac) Kwaku Acheampong (FOS) Marc Peirs (VRT-radionieuwsdienst) Naima Cherkaoui (Forum voor Etnisch-Culturele Minderheden) Nora Cassiers (Persdienst ABVV) Rudy De Meyer (..) Sophie De Graeve (VOK) Sven Rooms (Plan België) Wendel Trio (Greenpeace) mondiaal nieuws online Na een reeks technische uitbreidingen in 2007 hebben we voor de nieuwssite in 2008 vooral ingezet op inhoudelijke kwaliteitsverbetering. Enerzijds speelden we korter op de bal bij belangrijke nieuwsfeiten met een mondiale inslag, waar we de nodige achtergrond en duiding konden bij geven. Anderzijds hebben we gefocust op een reeks uitgebreide dossiers, ondermeer over de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de Olympische Spelen in China, waar we extra redactionele aandacht aan besteedden. Daarnaast verschenen alle artikels uit MO* ook online. Ze werden aangevuld met foto s en extra materiaal dat exclusief op de site verschijnt, zoals interviews, kortere artikels De stukken werden ook per editie op een geografisch kaartje weergegeven. In elk MO*nummer werd een volledige pagina aan de site gewijd, met ondermeer een top-5 van de meest gelezen artikels, markante quotes uit opinieartikels of andere stukken, en verwijzingen naar interessante online artikels en extra s Groter actueel nieuwsaanbod De gemeenschappelijke nieuwssite van Wereldmediahuis MO* en Inter Press Service Vlaanderen (IPS) blies begin 2008 haar eerste kaarsje uit. Het nieuwsaanbod op is aanzienlijk gegroeid in vergelijking met Vooral het aantal opiniestukken is fors toegenomen, wat erop wijst dat bij bekende en minder bekende experts, binnen- en buitenlandse politici en andere opiniemakers uit de wereld gezien wordt als een site waar het debat rond mondiale thema s een vaste stek gekregen heeft. Ook de eigen inbreng van bezoekers op de Wereldblog en de fotoblog nam toe. Nieuwsagentschap IPS verzorgde nieuwsberichten op basis van de input van 350 lokale correspondenten berichten in 50 landen. De MO*redactie schreef naast de artikels voor MO* ook nog extra online bijdragen. Aan de artikels werden relevante 8 MO Q jaarverslag 2007

19 links en bijdragen uit het archief gekoppeld, alsook videofragmenten en beeldmateriaal. Alles samen coverde in 2008 meer dan 60 landen. De focus in de verslaggeving op de site ligt vooral op de regio s Afrika, Azië en de Stille Zuidzee en Zuid-Amerika. Wereldbloggers, die vanuit alle hoeken van de wereld verslag uitbrengen, plaatsten meer dan 200 bijdragen online. Daarnaast gingen we in zee met StampMedia, het eerste Jongeren Media Agentschap in Vlaanderen. StampMedia biedt op geregelde tijdstippen artikels aan, die wij overnemen op onze site. De artikels met focus op België en jongeren vormen een interessante aanvulling op het nieuwsaanbod van verzameld in een toegankelijke audiospeler. De nieuwsartikels werden aangevuld met foto s, onder meer van de MO*redacteurs die op reportage waren geweest in het buitenland. Ook op de fotoblog werd aanvullend beeldmateriaal gepubliceerd. We moedigden bezoekers aan om mee te bouwen aan het nieuwsproduct en aan als platform voor multimediale informatieverspreiding. Op de fotoblog laadden bezoekers hun eigen foto s op. Op de Wereldblog leverden expats bijdragen over hun ervaringen in het buitenland en postten ze foto s. Het aantal bijdragen op zowel de Wereldblog als de fotoblog zat in de lift Breaking news en specials Om het nieuwsaanbod op toegankelijker te maken en een grotere impact te hebben, deden we in 2008 speciale inspanningen om in te spelen op belangrijke nieuwsfeiten die een mondiale inslag hebben en aansluiten bij de doelstellingen van De verkiezingsspecial naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten lokte in november 2008 een recordaantal mensen naar de site en zorgde voor een groot aantal lezers van de nieuws- en achtergrondartikels die de redacties MO* en IPS gepubliceerd hebben naar aanleiding van de verkiezing. Bij de bevrijding van Ingrid Betancourt begin juli 2008 konden we het rijke archief van onze site rond dit onderwerp aan de actualiteit koppelen. In november 2008 hebben we speciale inspanningen gedaan om de aanslagen in Mumbai te coveren en voldoende achtergrond en duiding mee te geven. In aanloop naar de Olympische Spelen in China in augustus heeft de redactie van IPS een groot aantal artikels gemaakt die in een speciaal dossier gebundeld werden Multimediale informatieverspreiding Nieuwsartikels op onze site werden gedurende het hele jaar aangevuld met relevante videofragmenten op YouTube. Ook op de homepage kwam enkele keren per week een nieuw videofragment in de kijker dat verwees naar de mondiale actualiteit. Onderaan de nieuwsartikels verscheen ook een kaartje van het land waar het artikel over berichtte. Bovendien verschenen bij interviews op regelmatige tijdstippen audiofragmenten die de bezoekers van de site konden downloaden en beluisteren op hun computer of draagbare muziekspeler. De audiofragmenten werden aangeboden bij de artikels en Van onze correspondent ter plaatse MO*redacteurs die in 2008 op reportage trokken naar het buitenland, brachten daarvan ook geregeld verslag uit op onze website -ofwel door nieuwsartikels of verslagen te schrijven, ofwel door een weblog bij te houden: Stefaan Anrys reisde in februari mee met minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht naar de buurlanden van Darfoer, en schreef daarover dagelijks nieuwsstukjes, aangevuld met audiofragmenten, op de site. Kristof Clerix schreef dagelijks over de 22 ste NAVO-top, die hij in Boekarest bijwoonde. Gie Goris was in New York toen Barack Obama begin november verkozen werd tot president van de Verenigde Staten. In enkele artikels schetste hij de verwachtingen die de Amerikaanse media schetsten en de uitdagingen die Obama te wachten staan. Alma De Walsche en John Vandaele woonden in december 2008 de klimaattop in Poznan bij en brachten verslag uit op Gie Goris reisde naar Afghanistan voor een reportage in MO*magazine en bracht dagelijks verslag uit van zijn belevenissen op de Wereldblog. jaarverslag 2008 MO Q 9

20 5. ACTIVITEITENVERSLAG Investeren in kwalitieve back office Omdat de site met performantieproblemen worstelde, werd een cachingsysteem geïmplementeerd voor het merendeel van de artikels en pagina s op onze site, waardoor de server minder zwaar belast werd. Ook het verwijderen van enkele weinig of nietgebruikte modules zorgde voor een minder zware belasting. Samen met de technische ontwikkelaar van onze site (Uniway) en onze hostingpartner (Openminds) wordt nog verder naar oplossingen gezocht die onze site sneller en stabieler kunnen maken. Daarnaast hebben we ook het tellersysteem op onze nieuwssite uitgebreid, waarmee we sneller en beter kunnen nagaan hoeveel artikels we produceerden, en hoeveel artikels per continent, thema, land op de site verschenen zijn e-mo*: de week van Aan de formule van de elekronische nieuwsbrief werd niets gewijzigd in de loop van 2008: een selectie van de belangrijkste nieuwsfeiten uit het aanbod dat de redacties van MO* en IPS dagelijks posten op werd wekelijks samengebald in e-mo*. Het nieuwsoverzicht bevat enkele lijnen per artikel, via een lees meer -button werd de abonnee naar geloodst. Sinds oktober probeerden we ook elke week een bericht over interculturaliteit in het e-zine Wereldscan op te nemen. De webredactie ordent de berichten in vijf rubrieken: milieu, ontwikkeling, globalisering, Wereldscan en focus. Om het aantal inschrijvingen op e-mo* te stimuleren, promootten we het e-zine op de homepagina wie zijn adres daar invulde, werd meteen doorgesluisd naar de registratiepagina. Ook de formule van de nieuwsflitsen met primeurs en interessante nieuwigheden werd behouden: abonnees kunnen zich inschrijven. In 2008 werd achttien keer een nieuwsflits uitgestuurd, bijvoorbeeld om de bevrijding van Betancourt aan te kondigen. Door kort op de bal te spelen bij zo n breaking news, worden abonnees van e-mo* ook weer naar doorverwezen voor nog meer nieuws en informatie. 20 MO Q jaarverslag 2007

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Massa en kwaliteit gaan niet samen,

Massa en kwaliteit gaan niet samen, Massa en kwaliteit gaan niet samen, Maandag 17 maart heeft het NOM de bereikcijfers over 2007 gepubliceerd. Het bereik van Dagblad De Pers is in de 2e helft van 2007 gegroeid naar gemiddeld meer dan 900.000

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 6 in de media

Nieuwsmonitor 6 in de media Nieuwsmonitor 6 in de media Juni 2011 Nieuws - Europa kent geen watchdog ANTWERPEN/BRUSSEL - Het Europese beleidsniveau krijgt in de Vlaamse TV-journaals gemiddeld een half uur aandacht per maand. Dat

Nadere informatie

uitnodiging & programma

uitnodiging & programma uitnodiging & programma INTERNATIONALE CONFERENTIE GENT 17-19 OKTOBER 2011 Winning through twinning Local authorities: actors in development Als koepel van de 308 Vlaamse gemeenten begeleidt de VVSG (Vereniging

Nadere informatie

Dames en heren Geachte genodigden,

Dames en heren Geachte genodigden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN MEDIA STATEN-GENERAAL VAN DE MEDIA ACTUELE EN TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN VOOR DE VLAAMSE MEDIASECTOR 19 maart

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 581 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 17 JUNI 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van mevrouw Annemie MAES - betreffende het Brussels medialandschap 1355 2 TOELICHTING

Nadere informatie

De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus. Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt /

De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus. Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt / De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt /11.11.11 www.4depijler.be Wie we zijn! Filmpje 1 https://www.youtube.com/watch?v=rlqs_bpnsic Belgische ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen,

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, Marc Hooghe Joris Boonen De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, 1970-2014 Centrum voor Politicologie KU Leuven 30.10.2014 Open VLD telt volgens de meest recente cijfers

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Waarom wordt Artsenkrant betalend? Is 99 euro niet duur voor een krant die ik tot nu toe gratis ontving? Betaal ik onmiddellijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw

JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw JAARVERSLAG Wereldmediahuis vzw 2009 VOORWOORD Idem dito voor de audiovisuelen: het is terecht dat VRT uitgebreider besproken wordt en voor zijn grotere, publieke verantwoordelijkheid geplaatst wordt -

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Stellingen Voor de ontwikkeling van een land is het best dat er zo weinig mogelijk emigratie is. Ontwikkelingssamenwerking zal migratie stoppen.

Nadere informatie

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt PERSBERICHT Hasselt, 12 april 2012 Onderzoek UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt UNIZO-Limburg

Nadere informatie

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden.

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden. Debat over Polen in het Europees Parlement Interventie van de heer Koenders - minister van Buitenlandse Zaken - Nederlands voorzitterschap Dank u meneer de voorzitter, De Europese Unie is niet alleen een

Nadere informatie

De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus

De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus 4de pijler What s in a name? Belgische ontwikkelingssamenwerking 1ste pijler = overheid (nationaal, Vlaanderen, provincie en gemeenten) 2de pijler = Internationaal

Nadere informatie

ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking

ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking ADVIES Uitvoeringsbesluit decreet ontwikkelingssamenwerking Het uitvoeringsbesluit regelt de projectsubsidies voor ontwikkelingseducatie en brengt enkele wijzigingen aan in het besluit over de financiering

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

1 Keynote Guido van Nispen 29/01/2015 Partner in nieuws

1 Keynote Guido van Nispen 29/01/2015 Partner in nieuws 1 Keynote Guido van Nispen 29/01/2015 Partner in nieuws Beste relatie, Namens directie, Commissarissen en Aandeelhouder van het ANP willen wij u hierbij een digitale herinnering aanbieden van de lunch

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Ik kom u graag vertellen over onze prospectie naar niet-periodieke gedrukte publicaties boeken zeg maar - voor de hedendaagse collecties

Nadere informatie

Media en diversiteit. Doelstellingen. Focus van het onderzoek. Methodologie

Media en diversiteit. Doelstellingen. Focus van het onderzoek. Methodologie Doelstellingen Meer diversiteit in de media door concrete beleidsaanbevelingen en mogelijke acties door de mediasector in drie domeinen: Media en diversiteit Aanbevelingen ten behoeve van de Vlaamse minister

Nadere informatie

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN STRUCTUUR VAN DE PRESENTATIE: 1. DIVERSITEIT EN DIFFERENTIATIE VAN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Actoren van

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw

JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw JAARVERSLAG Wereldmediahuis vzw 2 VOORWOORD de leden van wereldmediahuis zijn:.. - de koepel van de Vlaamse Noord- Zuidbeweging, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Trias, Vredeseilanden, Plan België,

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

DAGELIJKS, MAAR VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG

DAGELIJKS, MAAR VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG HET MANIFEST. DAGELIJKS, MAAR VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG De Correspondent wil wel actueel zijn, maar niet meedeinen op de waan van de dag. Het laatste nieuws is overal en altijd gratis toegankelijk: daar

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Sustainable development goals

Sustainable development goals Sustainable development goals The road to dignity by 2030 Ending Poverty, Transforming all Lives and Protecting the Planet = De weg naar waardigheid, Armoede beëindigen, alle levens veranderen en de aarde

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165 Broederlijk Delen is een niet-gouvernementele organisatie gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking. Gevolgd door Donorinfo sinds: 2005 02/502 57 00 info@broederlijkdelen.be www.broederlijkdelen.be

Nadere informatie

Zet uw bedrijf meer en beter in de kijker bij decision makers.

Zet uw bedrijf meer en beter in de kijker bij decision makers. Zet uw bedrijf meer en beter in de kijker bij decision makers. Voka, Vlaams netwerk van Ondernemingen Vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven (kleine, middelgrote, grote) in heel Vlaanderen. Dit is

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Eerste krachtlijnen. Het Post-2015 doelstellingenkader. Coördinatie Ontwerp Standpuntbepaling. voor de Vlaamse Regering

Eerste krachtlijnen. Het Post-2015 doelstellingenkader. Coördinatie Ontwerp Standpuntbepaling. voor de Vlaamse Regering Het Post-2015 doelstellingenkader Coördinatie Ontwerp Standpuntbepaling voor de Vlaamse Regering Eerste krachtlijnen VI E Staten-generaal van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking I. INLEIDING: HET WAAROM

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect.

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect. Chocomelk van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! > Handel, uit respect. We slaan de brug tussen boeren uit Noord & Zuid! www.oww.be > Kiezen Kiezen voor nóg meer duurzaamheid Oxfam

Nadere informatie

De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus

De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus De 4 de pijler onder de loep BTC-Infocyclus 4de pijler What s in a name? Belgische ontwikkelingssamenwerking 1ste pijler = overheid (nationaal, Vlaanderen, provincie en gemeenten) 2de pijler = Internationaal

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 20 jaar VLARIO 29 maart 2011 Meneer de Voorzitter,

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal 01-04-2014, p.21 Limburg Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal Bij de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen nv De Scheepvaart en de

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF Maandelijkse statistieken Januari 2016 1. Input (nieuwe binnenkomende aanvragen) Tabel 1. Aantal binnenkomende aanvragen per type procedure en per maand

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

MVO 3.0 Zorgen voor economische groei in Afrika én in de EU

MVO 3.0 Zorgen voor economische groei in Afrika én in de EU MVO 3.0 Zorgen voor economische groei in Afrika én in de EU Afrika: industrialisering in twee decennia ipv twee eeuwen in het Westen Ontwerp vergadering GROS Erpe-Mere 23/1/2015 - karel.uyttendaele@pandora.be

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

DHIsubsidieregeling. China Project Development

DHIsubsidieregeling. China Project Development DHIsubsidieregeling Hoofdpunten Regeling: tender Bedrijfsactiviteit: investering en export (kapitaal) goederen Doelmarkt: opkomende landen en ontwikkelingslanden (DGGF- land) Subsidiedoel: concreet project,

Nadere informatie

Besluit Geen globale terugval in actieve lidmaatschappen, wel onderlinge verschuivingen tussen verenigingen

Besluit Geen globale terugval in actieve lidmaatschappen, wel onderlinge verschuivingen tussen verenigingen Verenigingen (evolutie 1996 tot 2015) Meer dan de helft van de Vlamingen minstens actief in 1 vereniging, een kwart is minstens in 2 verenigingen actief: stabiele cijfers > bevolking tussen 18 en 75 jaar:

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren,

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Keppel-Seghers 28 maart 2011 Mijnheer de Schepen, Mijnheer

Nadere informatie

Raad voor Internationale Samenwerking. Memorandum voor Internationale Samenwerking, wegwijzers voor het beleid en het middenveld.

Raad voor Internationale Samenwerking. Memorandum voor Internationale Samenwerking, wegwijzers voor het beleid en het middenveld. Raad voor Internationale Samenwerking Memorandum voor Internationale Samenwerking, wegwijzers voor het beleid en het middenveld. De raad voor internationale samenwerking van Aalst brengt naar aanleiding

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Ministerraad van 16 juni 2010

Ministerraad van 16 juni 2010 Ministerraad van 16 juni 2010 De ministerraad vergaderde op woensdag 16 juni 2010 in het Egmontpaleis onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme De ministerraad nam volgende beslissingen:

Nadere informatie

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Jeugdbewegingen - Demografie leden wordt traditioneel gekenmerkt

Nadere informatie

Inleiding. A. analyse per programma

Inleiding. A. analyse per programma Inleiding De Vlaams-fractie in het Vlaams Parlement heeft een analyse gemaakt van de voornaamste VRT-programma s waarin politici worden uitgenodigd. Tijdens de periode 1-11- 2006 t.e.m. 29-04-2007 werden

Nadere informatie

Protocol Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs

Protocol Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Protocol Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2011-2012 In 2012 kennen de Vlaamse en Nederlandse overheid voor het eerst de VNJ Onderzoeksbeurs(zen) toe aan Nederlandse en

Nadere informatie

ADVIES European Youth Foundation

ADVIES European Youth Foundation ADVIES European Youth Foundation De Vlaamse Jeugdraad pleit ervoor om een verhoging van het budget van de European Youth Foundation, op de agenda van het Comité van Ministers van de Raad van Europa te

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Zet je zaak zinvol in de picture & verhoog je ROI

Zet je zaak zinvol in de picture & verhoog je ROI CIZZO.BE 1 2 Zet je zaak zinvol in de picture & verhoog je ROI Wat is CIZZO? Fashion & lifestyle met pit, zowel offline als online. Dát is CIZZO in een notendop. Zonder zever bieden we vrouwelijke lezers

Nadere informatie

Omarm diversiteit en Help vluchtelingen wereldwijd!

Omarm diversiteit en Help vluchtelingen wereldwijd! Omarm diversiteit en Help vluchtelingen wereldwijd! Actualiteit en urgentie Het aantal mensen dat wereldwijd op de vlucht is, neemt nog steeds niet af. De situaties waaronder vluchtelingen en ontheemden

Nadere informatie

Twee jaar na de start van de Arabische revoluties. Uitdagingen voor België en Vlaanderen

Twee jaar na de start van de Arabische revoluties. Uitdagingen voor België en Vlaanderen Twee jaar na de start van de Arabische revoluties Uitdagingen voor België en Vlaanderen Inhoud I. Arabische revoluties: twee jaar later II. Complete impasse in Syrië III. Activiteiten Broederlijk Delen-Pax

Nadere informatie

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma

Nadere informatie

Waarden. Projectteam Cultuur en Waarden

Waarden. Projectteam Cultuur en Waarden Waarden Projectteam Cultuur en Waarden Beullens Katrien; Chevalier Jean-Pol; De Smedt Griet; Jacobs Ronny; Mennens Kato; Mulkers Esther; Van Wambeke Saartje; Vanderstappen Tomas; Vincke Elke; Waelbers

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de minister-president

Nadere informatie

Dossier erkenning NGO

Dossier erkenning NGO Dossier erkenning NGO A)Voorstelling van de organisatie : - Naam, afkorting, juridisch statuut, ondernemingsnr., adres van maatschappelijke zetel en indien verschillend van de administratieve diensten

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken.

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken. BELEIDSKADER 2015-2019 STICHTING HELLO GORGEOUS Titel: Doe normaal over hiv! Inleiding In Nederland leven naar schatting 25.000 mensen met hiv, waarvan 6.000 niet op de hoogte zijn van hun hiv-status.

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de dames Sabine Poleyn en Miet Smet en de heren Jan Loones, Bart Caron en Dany Vandenbossche

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de dames Sabine Poleyn en Miet Smet en de heren Jan Loones, Bart Caron en Dany Vandenbossche Zitting 2004-2005 16 juni 2005 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de dames Sabine Poleyn en Miet Smet en de heren Jan Loones, Bart Caron en Dany Vandenbossche betreffende het opstellen van een Vlaams mediaplan

Nadere informatie

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT UITZONDERLIJK VERBLIJF Maandelijkse statistieken Maart 2015 1. Input (nieuwe binnenkomende aanvragen) Tabel 1. Aantal binnenkomende aanvragen per type procedure en per maand

Nadere informatie

Jaarplan /alv1

Jaarplan /alv1 Jaarplan 2017 161117/alv1 2 Strategisch kader: Verbinden Vernieuwen Versterken - Vertegenwoordigen Vertrouwen DOEL: Krachtige ontwikkelingssamenwerking voor een inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153 5 (1945) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 153 A. TITEL Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds, met bijlagen; Washington, B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Brussel, 22 oktober _Ontwerpadvies_decreet_ontwikkelingseducatie. Advies. over het ontwerpdecreet inzake ontwikkelingseducatie

Brussel, 22 oktober _Ontwerpadvies_decreet_ontwikkelingseducatie. Advies. over het ontwerpdecreet inzake ontwikkelingseducatie Brussel, 22 oktober 2003 102203_Ontwerpadvies_decreet_ontwikkelingseducatie Advies over het ontwerpdecreet inzake ontwikkelingseducatie Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 1.1. Doelstellingen van het beleid

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

ALV januari Bestuur 040energie

ALV januari Bestuur 040energie ALV januari 2016 Bestuur 040energie 1 Agenda Orde van de vergadering: Opening, Agenda, Notulist Tellen aanwezige stemrechtige deelnemers + machtigingen Notulen vorige ALV jan. 2015 Bestuursverslag 2015

Nadere informatie

Jonge reporters in het Federaal Parlement

Jonge reporters in het Federaal Parlement 1 Inleiding Met de DVD Jonge reporters en de bijbehorende website zijn het Federaal Parlement en de Koning Boudewijnstichting de uitdaging aangegaan om jongeren van de derde graad secundair onderwijs (bso,

Nadere informatie

Geadresseerd reclamedrukwerk in België

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Met een bruto-investering van 351 miljoen en een groei in het laatste semester van 2008 consolideert geadresseerde Direct Mail zijn vooruitgang van de laatste jaren. Sinds begin 2008 worden de bruto-investeringen

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

Contact met de media?

Contact met de media? Contact met de media? NWO biedt ondersteuning NWO, onderzoekers en de media Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek U doet onderzoek dat (mede)gefinancierd wordt door NWO. Wanneer u een

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden

REISBEURZEN 2014. Studenten reizen naar het Zuiden REISBEURZEN 2014 Studenten reizen naar het Zuiden Wat? Wie? Waarom? Hoe? Ik? Duurzaam beheer van land en water in Tanzania Duurzame landbouw in Ecuador Toepassingen met niet-metallische materialen in Ecuador

Nadere informatie

Jaarverslag Het KNP. Katholiek Nederlands Persbureau

Jaarverslag Het KNP. Katholiek Nederlands Persbureau Jaarverslag 2015 Het KNP Katholiek Nederlands Persbureau Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 1 Persberichten 2 Website 3 Financiën 4 Slot 5 Voorwoord Persbureau Het KNP publiceert artikelen over diverse onderwerpen

Nadere informatie