JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Wereldmediahuis vzw"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Wereldmediahuis vzw 2008

2 VOORWOORD de leden van wereldmediahuis zijn:.. - de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Trias, Vredeseilanden, Plan België, FOS - Socialistische Solidariteit, Wereldsolidariteit wereldmediahuis vzw krijgt structurele steun van dgos en de vlaamse regering 2008 was voor Wereldmediahuis geen spectaculair jaar. Er werden weinig nieuwe initiatieven opgezet maar de bestaande activiteitenportefeuille werd wel verder uitgebouwd op een kwalitatief hoogstaand journalistiek niveau. Wereldmediahuis en zijn producten en diensten, die onder de merknaam MO* worden aangeboden, staan voor onafhankelijke journalistiek en kwaliteit. Deze opdracht, die we onszelf opgelegd hebben, is ambitieus en een grote uitdaging in een medialandschap, dat onder meer vanwege de crisis, verder verschraalt. Uit de cijfers die in dit verslag geciteerd worden, zult u kunnen afleiden dat het lezerspubliek van de gedrukte producten eerder stabiliseerde, ruim boven de lezers. De belangstelling voor het elektronisch aanbod daarentegen bleef, ook in 2008, fors toenemen. Dat aanbod werd ook verder verruimd en dankzij vrijwilligers meertalig gemaakt. Bovendien werd de aantrekkelijkheid ervan vergroot door de functionele integratie van nieuwe technologie. Financieel hebben we het jaar met een klein batig saldo kunnen afsluiten dankzij de structurele ondersteuning door DGOS, vanuit de federale overheid, en VAIS, vanuit de Vlaamse overheid, die de grootste bijdrage leverden. Daarnaast konden wij blijven rekenen op de broodnodige ondersteuning, ook financieel, van onze leden-ngo s, en hebben organisaties zoals de Nationale Loterij, het Fonds Pascal Decroos en de Koning Boudewijnstichting via projectondersteuning gezorgd voor dat ietsje meer dat een kleine, ambitieuze ploeg mensen extra motiveert. De beschikbare mensen en middelen werden ook in 2008 exclusief ingezet om de missie van Wereldmediahuis maximaal waar te maken: Door het realiseren van informatieve initiatieven het maatschappelijk draagvlak van de mondiale beweging voor meer democratie, rechtvaardigheid en menselijkheid verbreden, de kennis hierover vergroten en het debat stimuleren. Wij danken alle mensen, medewerkers, leden, partners en andere derden, die ons daar op een of andere manier bij geholpen hebben. Foto Dienst Voorlichting - Stad Gent Frank Beke Voorzitter 2 MO Q jaarverslag 2007

3 OPINIE Investeren in democratie, zeker in tijden van crisis De mediabazen en hun ideologen hebben enkele succesvolle decennia achter de rug. In het zog van het algemeen verspreide geloof dat de markt de beste graadmeter voor zowel economische als menselijke behoeften is, werd ook voor media verkoop gelijkgesteld aan behoefte. De norm lag daarom niet langer op kwaliteit, laat staan op maatschappelijk belang, maar op kijkcijfers, oplage en uiteindelijk: winst, steeds meer winst. Mediaministers, consumenten en zelfs journalisten en hoofdredacties beleden het credo dat begint met: Ik geloof in één Markt, schepper en scheidsrechter van alles dat waardevol en noodzakelijk is. Nu het marktmonotheïsme zelf aan algemene ontkerkelijking lijdt, vallen ook de schellen van de ogen van de mediaprofessionals. Het is crisis in het Vlaamse medialandschap. Als dat een verrassing is, dan alleen voor wie ziende blind was. De redactionele besparingsrondes bij de grote Vlaamse mediabedrijven maken nu voor iedereen duidelijk dat mediaproducten aan een andere logica gehoorzamen dan media die gezien worden als de Vierde Pijler van de democratie. Mediaproducten kunnen zonder kwaliteitsverlies door een kwart minder journalisten gemaakt worden. Door verschillende redacties in elkaar te schuiven, kan dubbel werk uitgeschakeld worden. Simpel, toch? Democratische media zien twee verschillende redacteurs op twee verschillende redacties die op hetzelfde onderwerp werken niet als overbodige kosten, maar als een noodzakelijke investering in een diversiteit aan perspectieven op nieuws. De macht presenteert immers enkel haar propaganda op een zilveren schaaltje aan de media, niet de waarheid. Om daar achter te komen, hebben journalisten tijd en een fatsoenlijke opdracht nodig. En de stimulans van onderlinge concurrentie. J.Th J. van den Berg (oud-columnist NRC-Handelsblad) omschrijft de maatschappelijke functie van de serieuze journalistiek als volgt: Het democratisch ideaal van de goed geïnformeerde burger veronderstelt immers een informatietoevoer die meer doet dan hem op zijn individuele wenken bedienen; die ook nog iets anders levert dan meer van hetzelfde; die de burger vertrouwd tracht te maken met tendensen waarin hij goed zou doen belang te stellen, ook als hij er niet onmiddellijk eigener beweging toe neigt. Het citaat staat in De krant moet kiezen. De toekomst van de kwaliteitsjournalistiek door Warna Oosterbaan en Hans Wessink. De auteurs van respectievelijk NRC en Volkskrant voegen daar zelf onder andere aan toe: Kwaliteitskranten leggen zich toe op onafhankelijke nieuwsgaring. Daarnaast hebben ze zich van oudsher gespecialiseerd in de verificatie van de feiten die door anderen (persbureau s, voorlichters en bronnen) worden aangedragen. Zij veredelen het kale, vaak gratis beschikbare, nieuws door toevoeging van context, interpretatie en verklaringen. Daaraan is meer behoefte dan ooit: de wereld wordt ingewikkelder en tegelijkertijd neemt de informatie erover toe. Dit kan bij burgers tot desinteresse en gevoelens van machteloosheid leiden. Kranten die erin slagen uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit, kunnen hun lezers weerbaar maken. Vervang kranten door mondiaal magazine en je hebt een prima taakstelling voor MO* en de andere informatieve uitgaven van Wereldmediahuis. Critici van commerciële media verketteren in de regel concurrentie, aandacht voor lezersbereik en economische duurzaamheid. Zij dwalen. Democratie heeft nood aan concurrentie, anders konden we net zo goed opteren voor een eenpartijstaat. Media hebben behoefte aan een zo groot mogelijk bereik voor de informatie die ze publiceren, ze werken tenslotte niet enkel voor het kransje bekeerden en (over)geïnformeerden. En media moeten zorgen dat de rekening op het einde van het boekjaar in zwarte inkt geschreven wordt, anders kunnen ze niet doorgaan met hun onmisbare bijdrage tot een levendige democratische samenleving. Er is natuurlijk een hemelsbreed verschil tussen economische leefbaarheid en winstmaximalisering. Als de winst niet elk jaar veel te veel moet groeien, komt er misschien opnieuw ruimte om te investeren in het echte kapitaal van de media: de redacties. De journalistieke missie vereist journalisten die zelfbewust, geëngageerd, onafhankelijk en ter zake kundig zijn en die niet onder druk staan van de omstandigheden. De redacties van kwaliteitskranten moeten centers of excellence vormen, specialisten in het Grote Nieuws, in de achtergronden en in de interpretatie daarvan Kranten moeten daarom voortdurend investeren in de deskundigheid en het talent van hun redacties, schrijven opnieuw Oosterbaan en Wessink. Maar er is meer dan winstmaximalisatie alleen. De vraag is ook of alleen inkomsten uit verkoop legitieme inkomsten zijn voor de media. Dat lijkt nog steeds de dominante overtuiging, want telkens de openbare omroep successen boekt, roepen de commerciële spelers en met hen de politici die hun slippen dragen dat het concurrentievervalsing is. Let wel: de overheid mag de heilige concurrentie wél vervalsen als de miljarden die ze daarvoor uitgeeft in de koffers van de bedrijven belanden. Wij zien liever meer middelen van overheden en non-profit stichtingen naar degelijke journalistiek gaan. Dan zouden we als burgers misschien vernemen wie de echte criminelen zijn achter de Grote Bankroof die we met belastinggeld moeten vergoeden. Gie Goris hoofdredacteur MO* april 2009 Brecht Goris jaarverslag 2008 MO Q 3

4 INHOUD Voorwoord 2 Opinie 3. Wereldmediahuis 2008 in één oogopslag 6.. Identikit Wereldmediahuis vzw 6.2. Facts and figures 6 2. Wegwijs in het jaarverslag 8 3. De wereld begrijpbaar maken: visie en missie 8 4. Strategische doelstellingen Activiteitenverslag Streven naar kwaliteit Een integrale visie op kwaliteit MO* - de wereld begrijpbaar maken Redactioneel beleidsplan MO* Evaluatie redactioneel beleidsplan MO* Wat kon u in 2008 in MO* lezen? Redactionele accenten In beeld Onderzoeksdossiers Reisreportages MO*redactieraad waakt mee over de kwaliteit mondiaal nieuws online Groter actueel nieuwsaanbod Breaking news en specials Multimediale informatieverspreiding Van onze correspondent ter plaatse Investeren in kwalitieve back office e-mo*: de week van M0*paper: toegankelijke analyse van mondiale thema s Redactieraad MO*paper De MO*redactie Bundeling van kennis en expertise Redactievergadering MO* Redactie Het team achter de site Opleiding en vorming Stagiairs Kwaliteitsmetingen Uitdagingen voor de toekomst MO* in een nieuw kleedje Nieuw op Online nieuwsaanbod versterken en illusteren English, Français, Español Interactieve website Grotere toegankelijkheid Multimediaal Naar een hoger bereik en een grotere impact Het merk MO* Kwaliteit en vernieuwing Bereik van MO* consolideren Het bereik van groei zet door in Bereik MO*paper: registraties groeien aan MO*debat: vaste waarde in Vlaams debatlandschap Professioneel marketingbeleid MO* als referentie voor mondiale berichtgeving Mix van promotionele en redactionele acties Commununicatie- en promotieplan Maximale impact via versterkende samenwerking Meer diversiteit MO* biedt een grote inhoudelijke diversiteit weerspiegelt de mondiale diversiteit Diversiteit binnen de organisatie 44 4 MO Q jaarverslag 2008

5 5.5. Onafhankelijke partner MO* als referentieblad voor ngo s Vooruitblik naar Redactionele prioriteiten Wereldmediahuis versterkt zijn financiële basis Positief resultaat in Kostenstructuur blijft onder controle De besteding van de middelen Opbrengsten Herkomst van de opbrengsten Toewijzing resultaat Begroting & resultaatrekening Balans Bestuurlijk verslag Organigram Opstart multimediaal project Promotie- en communicatieplan in uitvoering Draagvlak 63 0.Bijlage: CIM cijfers 64.Bijlage: MO* in de media 65 2.Contactgegevens Ownership bij leden-ngo s 56 3.Colofon Het bestuur Samenstelling Raad van Bestuur & afgevaardigd bestuurder Werking Raad van Bestuur Partnerschappen Relatie met Roularta Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) Sociaal verslag Klein maar dynamisch team Medewerkersbeleid: kort op de bal spelen Inzet van vrijwilligers 6 8. Milieuverslag 62 jaarverslag 2008 MO Q 5

6 . WERELDMEDIAHUIS 2008 IN EEN OOGOPSLAG.. Identikit Wereldmediahuis vzw De leden.. - de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Trias, Vredeseilanden, Plan België, FOS - Socialistische Solidariteit en Wereldsolidariteit. Belangrijke partners en financieringsbronnen - Roularta: samenwerkingsovereenkomst over lay-out, druk, distributie, reclamewerving en abonnementenadministratie MO*. - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS): subsidies in het kader van het programma Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS): subsidie in het kader van de beheersovereenkomst voor MO* en de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging: meerjarenfinanciering en logistieke samenwerking. - IPS Vlaanderen: samenwerkingspartner in Missie door het realiseren van informatieve initiatieven het maatschappelijk draagvlak van de mondiale beweging voor meer democratie, rechtvaardigheid en menselijkheid verbreden, de kennis hierover vergroten en het debat stimuleren. De kanalen - MO* het maandelijks magazine - de mondiale nieuwssite - e-mo*, het wekelijks gratis e-zine - MO*papers, de gratis achtergrond- en analysedossiers - MO*debat, de debattenreeks van MO*.2. Facts and figures 2008 de kanalen MO*, het maandelijks magazine, brengt analyses, verhalen en mensen achter de mondiale actualiteit: Bereik van bijna lezers - volgens de laatste CIMcijfers ( ). Oplage van exemplaren: Knack-abonnees en 5000 rechtstreekse abonnees en maandelijks verspreiding van 4000 exemplaren op debatten, festivals en andere evenementen. Een jaarabonnement kost 32. Op 68 bladzijden krijgen de lezers betrouwbare én relevante, kleurrijke en diepgravende, tegendraadse en verhelderende artikels over en vanuit de hele wereld. Inhoudelijke klemtonen in 2008: klimaatverandering, ontwikkelingsvraagstukken, nieuwe wereldverhoudingen met onder meer de EU en de BRICS in het mondiale globaliseringsverhaal en millenniumdoelstellingen. Kernpunten van de nieuwe vormgeving gelanceerd begin 2008: herkenbaarheid, meer transparantie en ruimte, en betere leesbaarheid. Kwaliteitsbewaking door overleg, uitwisseling en samenwerking binnen de redactievergaderingen. Geografische en thematische specialisatie: elke redacteur specialiseert zich in een regio en rond een aantal thema s. Tijdelijke uitbreiding van de redactie in het kader van een opdracht rond artikels over interculturaliteit. de mondiale nieuwssite: unieke bezoekers per maand (bijna een verdubbeling in vergelijking met 2007) en een record van unieke bezoekers in november. Bereik: vooral een hooggeschoold en werkend publiek, waarvan meer dan de helft ouder dan 45 jaar, en iets meer mannen dan vrouwen. scoort gemiddeld 7,9 0 op het vlak van waardering in een online onderzoek. brengt continu mondiaal nieuws, aangeleverd door het internationaal nieuwsagentschap IPS, door de redactie van MO* en stagiairs-journalisten. Focus in 2008 op inhoudelijke kwaliteitsverbetering door een groter actueel nieuwsaanbod met achtergrond, duiding én illustraties, en meer en uitgebreidere dossiers. 6 MO Q jaarverslag 2008

7 Nieuw op de website: artikels in het Engels, Frans en Spaans, multimediale aanpak met beeld, audio en video én meer aandacht voor interactiviteit. Onderzoek via focusgroepen naar mogelijkheden van een doorgedreven multimediale aanpak. Verbetering van backoffice en samenwerking tussen de reacties van IPS & MO* door de oprichting van een redactievergadering e-mo*, het wekelijks gratis e-zine met actueel nieuws uit de hele wereld, onderverdeeld in de rubrieken globalisering, milieu, ontwikkeling en Wereldscan: 0.07 abonnees ontvangen dit e-zine elke vrijdagochtend in hun mailbox. Inschrijven kan via emo Aankondigingen van breaking news via nieuwsflitsen, met doorverwijzing naar voor nog meer nieuws en informatie. MO*papers, de gratis achtergrond- en analysedossiers over actuele vraagstukken van de mondialisering: 949 mensen zijn geabonneerd op de mailinglist van de MO*papers. Inschrijven kan via mopapers MO*papers werden ook altijd aangekondigd op verschillende sites, zeer gericht in functie van het onderwerp. MO*paper scoort gemiddeld 7,7 0 op het vlak van waardering. MO*paper bereikt werkende bevolking (7% van de lezers is tussen 26 en 55 jaar, 87% is volledig of deeltijds werkzaam), die in grote mate hoger geschoold is (88% volgde hoger onderwijs) Slechts 40% kocht vroeger ook MO*noordzuid CAHIER, wat erop wijst dat de MO*paper een nieuw publiek aanspreekt. Promotie en communicatie van het merk MO* als referentie voor mondiale berichtgeving MO*producten werden sterk aan elkaar gelinkt. Het vergroten van bereik en impact, en het versterken van het merk MO*, verliepen dus crossmediaal. Om de impact en het bereik van de berichtgeving van MO* te vergroten werd volop gekozen voor een doelgroepgerichte promotie. Weerklank van MO* vergroten door via goed gekozen samenwerking, doelgerichte persberichten en aankondigingen redactionele verwijzingen te realiseren en content te verspreiden in andere media, op andere websites en weblogs. Wereldmediahuis versterkt zijn financiële basis Voor het vierde jaar op rij sluit Wereldmediahuis zijn werkjaar positief af. Dat komt de financiële stabiliteit en onafhankelijkheid van de organisatie ten goede. Wereldmediahuis slaagt erin zijn uitgaven goed onder controle te houden en de inkomsten goed in te schatten door een gedetailleerde budgetcontrole na het einde van elk kwartaal. Na de toewijzing van het resultaat werd een heel beperkte winst van 320 geboekt. Klein maar dynamisch team De samenstelling van het team bleef in 2008 zeer stabiel. De MO*redactie telde gemiddeld 4.65 FTE, eindredactie werd verzorgd door 0.5 FTE. Webredactie in handen van 0.8 FTE. Ondersteuning door coördinator interne zaken (0.8 FTE), verantwoordelijke promotie & communicatie ( FTE) Afgevaardigd bestuurder: maximaal dag in de week. Naast de stagiairs op de redactie wordt er ook voor de promotie en communictaie een beroep gedaan op vrijwilligers. MO*debat, de debattenreeks van MO* in samenwerking met diverse organisaties uit het brede Vlaamse middenveld: De MO*debatten zijn uitgegroeid tot een vaste waarde in het debatlandschap van Vlaanderen. Ze zorgen voor een verhoging van onze zichtbaarheid en voor een versterking van ons merk. In 2008 werden 5 MO*debatten georganiseerd. De debatagenda verschijnt in MO* en op modebat. jaarverslag 2008 MO Q 7

8 2. WEGWIJS IN HET JAARVERSLAG Na een inleiding door Frank Beke, voorzitter van Wereldmediahuis, en Gie Goris, hoofdredacteur van MO*, volgen een toelichting over de visie en missie van Wereldmediahuis en een overzicht van de strategische doelstellingen voor Die doelstellingen (kwaliteit, groter bereik, meer diversiteit, onafhankelijkheid, sterkere financiële basis) vormen de rode draad in het activiteitenverslag, dat in detail de werking van Wereldmediahuis in 2008 beschrijft. Onder meer de inhoudelijke klemtonen van MO* en de vernieuwingen van 2008 en het financiële plaatje komen hier aan bod. Het activiteitenverslag vormt de hoofdmoot van dit jaarverslag. Daarna volgen een bestuurlijk, sociaal en milieuverslag. Het inhoudelijke luik van dit jaarverslag wordt afgesloten met een vooruitblik op de prioriteiten voor Als bijlagen vindt u een overzicht van MO* in de media, de CIM-cijfers, contactgegevens en de colofon. 3. DE WERELD BEGRIJPBAAR MAKEN: VISIE EN MISSIE De missie van Wereldmediahuis is door het realiseren van informatieve initiatieven het maatschappelijk draagvlak van de mondiale beweging voor meer democratie, rechtvaardigheid en menselijkheid te verbreden, de kennis hierover te vergroten en het debat te stimuleren. Deze missie werd reeds geformuleerd bij de oprichting van Wereldmediahuis in 2002 en bekrachtigd door de algemene vergadering in mei De schokken die 2008 te verwerken kreeg, bevestigen het belang van deze missie en vergroten, naar ons aanvoelen, de kansen om de activiteiten te verspreiden in Vlaanderen was het jaar van de internationale crisissen. Het jaar begon met torenhoge energie- en voedselprijzen en eindigde met de diepste financiële en economische crisis sinds de Grote Depressie van de jaren dertig van vorige eeuw. Intussen bleven de gewapende conflicten in het Midden-Oosten en West-Azië voortduren, en was er heel wat te doen over de klimaatcrisis, in de aanloop naar de klimaatconferentie in het Poolse Poznan in december. In het mei-nummer van MO* schreef Gie Goris in zijn voorwoord: De prijs van rijst is in Azië een factor die presidenten en regeringen kan doen vallen, merkte Asian Development Bank-econoom Frank Harrigan op toen hij in Brussel de economische verwachtingen voor Azië toelichtte. Wat hij niet vermeldde, is dat diezelfde prijs ook wel eens in staat zouden kunnen zijn de onaantastbare macht van neoliberale wereldstructuren te ondergraven en beleidsmakers te dwingen opnieuw te luisteren naar hun hongerige burgers. Elk nadeel heeft zijn voordeel. In november, nadat de financiële luchtbel gebarsten was, stelde Alma De Walsche in een opinie: Het is de hoogste tijd om dit risicovolle kapitalistische systeem te vervangen door een systeem dat crisissen voorkomt en gebouwd is op solidariteit in plaats van op concurrentie. Zo n systeem zou de schulden aan het Zuiden kunnen kwijtschelden en zou investeren in projecten die de globale opwarming een halt toeroepen, in een groene economie, in hernieuwbare energie, in waardig werk, een huis, onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen. Men voorspelt dat de crisis nog minstens vijf jaar zal aanhouden. Laat ons die tijd benutten om iets anders en beters gestalte te geven. Make change happen! Samen zorgden deze crisissen er inderdaad voor dat de ideologische en politieke machtsverhoudingen in de wereld voor het eerst sinds 25 jaar kantelden in het voordeel van denkers en bewegingen die het neoliberale mondialiseringsmodel in vraag stellen. De maatschappelijke positionering van MO* heeft, met andere woorden, een stevige duw in de rug gekregen. Anderzijds is het nog niet duidelijk welke impact de diepe crisis zal hebben op de financiering en verspreiding van MO*. In elk geval hebben de commerciële media al de alarmklok geluid over besparingen en zelfs dreigende verdwijningen van titels of media. Dankzij het feit dat MO* niet direct marktgevoelig is, komen we er ook op dit vlak -voorlopig- versterkt uit. 8 MO Q jaarverslag 2007

9 4. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Wereldmediahuis stond in 2007 voor de uitdaging een strategische planning op te maken voor de komende vijf tot zes jaar. Vanuit de behoefte om de krijtlijnen voor de werking over meerdere jaren duidelijk uit te tekenen, maar ook door de noodzaak om een driejarig programma voor de Directie- Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) uit te schrijven, én vanuit de opportuniteit om een vijfjarige beheersovereenkomst voor het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) te onderschrijven. De strategische planning resulteerde in het bekrachtigen van de visie en missie van Wereldmediahuis. Vanuit de gewijzigde omgevingsfactoren ten opzichte van de opstartfase werd dit vertaald naar de volgende set strategische doelstellingen voor de werking van 2008 tot 202, goedgekeurd door de Algemene vergadering van 6 mei 2007: De geformuleerde doelstellingen vormden de basis voor de dagelijkse werking in 2008, zoals je verder kan lezen in het activiteitenverslag. Daarnaast werden er twee prioritaire langetermijnprojecten opgestart in samenspraak met de Raad van Bestuur: Een onderzoek naar de opportuniteiten van een multimediaal project voor in het kader van de doelstellingen toekomstgericht en bereik. Een strategie ontwikkelen in verband met het maatschappelijk draagvlak en lidmaatschap, in het kader van de diversificatie van de financieringsbronnen van Wereldmediahuis en stakeholdermanagement (doelstelling financiële basis ). Kwaliteit Wereldmediahuis staat voor onafhankelijke, geëngageerde en betrouwbare informatie over globalisering en aanverwante tendensen. Voor alle producten en activiteiten worden uitdrukkelijke inspanningen gedaan om de kwaliteit te garanderen en te versterken. Toekomstgericht De producten en initiatieven van Wereldmediahuis worden toekomstgericht ontwikkeld. Zo kunnen nieuwe kansen tijdig gedetecteerd en vertaald worden in vernieuwing van de bestaande producten of in nieuwe initiatieven. Bereik en impact Wereldmediahuis wil het bereik van zijn gecombineerde initiatieven verhogen en zijn impact vergroten. Diversiteit Wereldmediahuis realiseert een grotere diversiteit, zowel binnen de organisatie als wat betreft de redactionele inhoud. Onafhankelijke uitgever & samenwerking Wereldmediahuis is een onafhankelijke uitgever van internationale informatie met sterke banden in het internationaal georiënteerde middenveld. Het consolideert bestaande samenwerkingsverbanden en zoekt nieuwe partners om zijn missie te realiseren. Financiële basis Wereldmediahuis versterkt zijn financiële basis. Bij het operationaliseren van de strategische doelstellingen in het kader van de beheersovereenkomst met VAIS werd het aspect banden binnen de doelstelling onafhankelijke uitgever versterkt door het invoegen van het begrip samenwerking. jaarverslag 2008 MO Q 9

10 5. ACTIVITEITENVERSLAG Streven naar kwaliteit Wereldmediahuis staat voor onafhankelijke, geëngageerde en betrouwbare informatie over globalisering en aanverwante tendensen. Voor alle producten en activiteiten worden uitdrukkelijke inspanningen gedaan om de kwaliteit te garanderen en versterken Een integrale visie op kwaliteit Het streven naar kwaliteit is sinds de opstart in 2003 een constante. Het succes van de aangeboden informatiekanalen staat of valt met een continue aandacht voor kwalitatieve, relevante en betrouwbare informatie. De werking van de MO*- en de is er op afgestemd om in onderling overleg de kwaliteit en de coherentie tussen de kanalen te optimaliseren. Ze worden daarin ondersteund door een geïntegreerde benadering van promotie en communicatie, op het ritme van de informatieverstrekking, in nauw overleg en binnen het beperkte budget. Het is onze overtuiging dat, als we op duurzame wijze kwaliteit willen bieden, ook de ondersteunende diensten van kwaliteit doordrongen horen te zijn. En daar werd ook op ingezet binnen het kader van de beperkte beschikbare inzet van mensen en middelen MO* - de wereld begrijpbaar maken Redactioneel beleidsplan MO* 2008 Spraakmakend Het is belangrijk dat MO* in andere media en bij evenementen opgemerkt wordt omwille van de inhoud. Bij gebrek aan de financiële middelen om te concurreren met de (commerciële) mainstreammedia voor de aandacht van het publiek, is redactionele aandacht de meest efficiënte manier om onze grote zichtbaarheid in het Knack-pakket te behouden én om de positie als gezaghebbend tijdschrift of referentieblad te versterken. Om die doelstelling te realiseren, zorgt de redactie: dat ze de juiste keuze van onderwerpen maakt (juiste evenwicht: mainstreammedia niet doubleren, wél aansluiten bij verwachtingen en leefwereld grote publiek). voor een goede keuze van focus (over welk aspect van het onderwerp?) en invalshoek (de kapstok via dewelke het verhaal gebracht wordt). Dat is niet alleen belangrijk voor de zichtbaarheid, maar ook voor de stijl, vorm, leesbaarheid en toegankelijkheid van de teksten. voor een scherpe journalistieke uitwerking. voor samenwerking met middenveld universiteiten (om onderzoeken die lopen of mistoestanden die bestaan en die maatschappelijke relevantie hebben op te sporen en te kunnen uitwerken in verhelderende dossiers...) voor actieve deelname aan debatten, zowel MO*gelabelde als andere debatten, zowel in publieke ruimtes als in audiovisuele media. voor het uitbrengen van opvallende relevante enquêtes (opletten in de onderwerpkeuze: mag niet te intern aan de Noord-Zuidsector zijn maar moet het grote publiek aanspreken). Dat kan alleen gerealiseerd worden als er voor de extra uitgaven ook extra middelen gevonden worden. dat de onderwerpen in MO* gespreksonderwerpen worden in de trein, op café... Dat moet vooral via de vormgeving en de communicatie gerealiseerd worden. Ook de website biedt hiervoor extra mogelijkheden. Degelijk en relevant onderzoek Door zich te profileren met degelijk en relevant onderzoek wil MO* diverse aspecten van de globalisering beter begrijpbaar worden. In een opinie die Ides Debruyne, directeur van het Fonds Pascal Decroos, enkele jaren geleden publiceerde in MO*, schreef hij dat onderzoeksjournalistiek het antwoord kan bieden op een tanende dagbladverkoop. Kranten kunnen breaking news brengen, als ze het zelf maken. Onderzoeksjournalistiek brengt een extra prikkel om een krant te kopen. Daarvoor heb je op elke redactie slechts een paar onderzoeksjournalisten nodig die zich hiermee voltijds bezighouden. De kwaliteit hebben de redacties zeker in huis. Veel redacteurs zouden niets liever willen dan één of ander dossier uitspitten. Want wie anders dan de onderzoeksjournalist kan zorgen voor het behoud van pluralisme en democratie in Vlaanderen, op basis van kritische, kwaliteitsvolle en onafhankelijke journalistiek? Dat laatste is een citaat uit een brief van EU-Commissaris Neelie Kroes aan de minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. Daarin schrijft Kroes ook 0 MO Q jaarverslag 2007

11 nog: Een onmisbaar element voor hoogstaande persproducten is de beschikbaarheid van goed uitgebouwde, kwaliteitsvolle en autonome redactieteams. Wat waar is voor de kranten, gaat zeker op voor een maandblad met de specifieke distributie van MO*. Om de noodzakelijkheid van het blad bij een breed publiek te bevestigen, is het nodig dat MO* geregeld het medium is dat nieuws maakt, dat verbanden toont die anderen over het hoofd zagen, dat op basis van feiten nieuwe analyses maakt. Elementen die daarbij zeker in het oog gehouden worden: focus op thema s die een duidelijke link hebben met de Europese Belgische Vlaamse politiek en of de leefwereld van de lezers. de onderwerpen om te onderzoeken worden gekozen op basis van relevantie voor de lezer, vernieuwende inhoud, kans om agendazettend te werken. naast de inhoudelijke onderzoeken, wordt ook een publieksenquête gehouden. Expertise van the global South Onder the global South verstaan we de regio s die niet tot het welvarende deel van de wereld behoren (inclusief delen van de Balkan en Centraal-Azië dus). De redactie streeft ernaar een aantal belangrijke dossiers, actueel-stukken of reportages te laten schrijven door (of samen te schrijven met) auteurs uit het Zuiden. Dat vraagt volgehouden netwerk-inspanningen, goede briefings en veel werk van de redactie om de aansluiting met de lezer te verzekeren. Maar het levert wel een inhoudelijke en communicatieve meerwaarde op: MO* profileert zich daardoor binnen de Nederlandstalige media als de plek waar het globale Zuiden rechtstreeks aan bod komt. De redactie zorgt er ook voor dat over het hele blad zoveel mogelijk experts uit het Zuiden aan bod komen. Het is belangrijk dat de mensen en volkeren uit het Zuiden niet enkel voorkomen als slachtoffers, maar ook en vooral als actoren en experts, zowel over hun eigen omgeving als over de mondiale tendensen waarvan ook de lezers deel uitmaken Evaluatie redactioneel beleidsplan MO* 2008 Betrouwbaar, relevant én kwalitatief. Over het algemeen is MO* in 2008 veeleer degelijk en betrouwbaar dan spraakmakend geweest. De dossiers en andere artikels hebben op een constant hoog kwalitatief niveau geïnformeerd en duiding gegeven, maar we zijn er minder dan gehoopt in geslaagd om echt de nieuwsagenda van andere media te beïnvloeden of maatschappelijke discussies op gang te brengen. We hebben wel gezorgd voor het onderbouwen van actuele debatten, waaraan MO* meestal erg vroeg bijgedragen heeft. In december publiceerde MO* een exclusieve enquête over de houding van de Vlamingen tegenover de (Universele Verklaring van de) Mensenrechten. Alhoewel dit onderzoek zeker nieuwswaarde had, werd het maar beperkt opgepikt. Het Belang van Limburg nam de cijfers wel over op een hele krantenpagina, maar de verwijzing naar MO* was minimaal. klimaat Met name de artikels rond klimaatverandering hebben aangetoond dat een medium met een voorkeur voor de standpunten van het Zuiden op een andere, aanvullende manier kan berichten over topics die iedereen bezighouden. MO* bracht in 2008 onder andere dossiers over de impact van vleesproductie op de opwarming, over de autolobby op Europees niveau en over Transition Towns. Interviews met Ruddy Rabbinge en Lester Brown waren hierin de blikvangers, die op relevante plaatsen ook geciteerd of overgenomen werden. ontwikkeling Ook in de debatten rond ontwikkeling zorgde MO* voor een geapprecieerde en degelijke bijdrage in MO* bracht onder andere interviews met Rabbinge, Graça Machel en Juan Somavia; dossiers over de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in Mozambique, belastingparadijzen, de samenhang tussen financiële speculatie en honger; en talrijke artikels over de Belgische aanwezigheid en bijdrage in de internationale ontwikkelingssamenwerkingsdebatten en -inspanningen. globalisering en nieuwe wereldverhoudingen Een speciaal middenkatern over India gaf de redactie de mogelijkheid om diepgaand te antwoorden op de vraag welke impact de economische en politieke groei van India heeft voor de gewone Indiërs. Dit dossier werd grotendeels gereproduceerd door Broederlijk Delen in haar voorbereidende materiaal voor de campagne van 2009 en leverde ook veel uitnodigingen op om deel te nemen aan avonden en debatten over India. In november verscheen een uitgebreid dossier over de evolutie van arbeidsvoorwaarden en arbeidersrechten in de Chinese Parelrivierdelta. In maart brachten we een reportage over de demografische uitdagingen in Rusland. Ook in andere analysestukken kregen de BRIC-landen ruime aandacht, zodat het lezerspubliek op voortdurende wijze informatie kreeg om zich een beeld te vormen van hoe zij de nieuwe wereldverhoudingen beïnvloeden. We brachten ook een essay van Kishore Mahbubani over de Aziatische eeuw. Tegelijk verloor MO* uiteraard de ontwikkelingen in de VS en de EU niet uit het oog. De verkiezingen in de VS werden gecovered aan de hand van een interview met Cornel West en een essay door auteur Paul Verhoeven. De EU kreeg nog veel meer aandacht, o.a. via een interview met Daniel Cohn- Bendit, dossiers over Frontex en sociale regelgeving en tal van kortere en langere analyses. jaarverslag 2008 MO Q

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Oxfam Novib heeft een online jaarverslag, waarvan dit de printbare versie is. Het online jaarverslag 2009 staat op www.oxfamnovib.nl/jaarverslag. Daar kan de lezer snel

Nadere informatie

MERK-WAARDIGE ONTMOETINGEN

MERK-WAARDIGE ONTMOETINGEN ROULARTA IN 2014 ROULARTA IN 2014 64 COLOFON, ROULARTA IN 2014 IS EEN CONCEPT EN EEN UITGAVE VAN ROULARTA CUSTOM MEDIA 03 merk-waardige ontmoetingen VOORWOORD 05 de strategie van de sterke merken ROULARTA

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar In gesprek met Barbara Baarsma in dit nummer: Interview gesprek met met Sophie Rob de Wijk, in t Veld directeur HCSS CBS viert 10 jaar Centrum Demografische voor Beleidsstatistiek gevolgen van de economische

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

The New Dutch Media Mogelijkheden van samenwerking binnen de etnische en culturele printmedia

The New Dutch Media Mogelijkheden van samenwerking binnen de etnische en culturele printmedia The New Dutch Media Mogelijkheden van samenwerking binnen de etnische en culturele printmedia Amsterdam, december 2008 Naam: Margaux Tjoeng Studentnummer: S319322 Begeleidende docent: Jan Ennik Afstudeeronderzoek

Nadere informatie

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14 JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 7 IV. Uitgeverij 14 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 19 VI.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT BUITENLANDJOURNALISTIEK IN DE NEDERLANDSE MEDIA. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de pers

ONDERZOEKSRAPPORT BUITENLANDJOURNALISTIEK IN DE NEDERLANDSE MEDIA. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de pers ONDERZOEKSRAPPORT BUITENLANDJOURNALISTIEK IN DE NEDERLANDSE MEDIA Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de pers INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Berichtgeving in de Nederlandse

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 579 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 12 JUNI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 12 juni

Nadere informatie

Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010. De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland

Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010. De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010 De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010 De resultaten van

Nadere informatie

Over transformatie en groei

Over transformatie en groei 1 WOORD VAN CHRISTIAN VAN THILLO, gedelegeerd bestuurder Over transformatie en groei 2013 was opnieuw een jaar met zeer ingrijpende veranderingen in de mediasector, positieve en negatieve. Optimistisch

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Publieke diensten op internet Cases

Publieke diensten op internet Cases Schoemakerstraat 97 Postbus 6030 2600 JA Delft www.tno.nl TNO-rapport bijlage STB-01-28 Publieke diensten op internet Cases T +31 (0)15 269 69 00 F +31 (0)15 269 54 60 stb@stb.tno.nl Datum 17 juli 2001

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1764 (2012-2013) Nr. 1 22 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Media Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Marketing voor persbedrijven: mediasystemen in beweging

Marketing voor persbedrijven: mediasystemen in beweging UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Marketing voor persbedrijven: mediasystemen in beweging Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013

Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013 Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013 1 Florence Weiser professionele vereniging voor creatieve beroepen enactiviteit verslag 2012 ven Perspectie 2013 inhoud Edito 4 Inleiding: een vereniging ten

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

inspiration Brandinspiration Getuigenissen en ideeën over communicatiemedia naar medische doelgroepen LEEST UW DOELGROEP OP PAPIER? OF LIEVER ONLINE?

inspiration Brandinspiration Getuigenissen en ideeën over communicatiemedia naar medische doelgroepen LEEST UW DOELGROEP OP PAPIER? OF LIEVER ONLINE? Brand inspiration Brandinspiration Getuigenissen en ideeën over communicatiemedia naar medische doelgroepen WAAROM LEEST UW DOELGROEP ARTSEN- OF SPECIALISTENKRANT? 2 10 LEEST UW DOELGROEP OP PAPIER? OF

Nadere informatie