INHOUDSTAFEL JAARVERSLAG 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSTAFEL JAARVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 1

2 2

3 3

4 4

5 INHOUDSTAFEL JAARVERSLAG ALGEMEEN BELEID Inhoudstafel 1.1. Identificatie van het centrum 1.2. Politieke organen OCMW-raad Vast bureau en bijzondere comités Vertegenwoordigers en afgevaardigden 1.3. Secretariaat Centrale administratie Managementteam / diensthoofdenoverleg Communicatiedienst Patrimonium 1.4. Organigram 1.5. Personeelsdienst Algemene beschrijving en werking Overzicht tewerkstelling Ziekteverzuim Vorming Bespreking sociaal klimaat Activiteiten personeelsdienst 1.6. Overige algemene diensten Technische dienst Preventie en welzijnsdienst ICT - informatieveiligheid SOCIAAL BELEID 2.1. Sociale bijstand Algemene beschrijving Financiële steun en schuldbemiddeling Personen met vreemde herkomst en lokale opvanginitiatieven Energiearmoede Activering van tewerkstelling en vzw Juridisch advies 2.2. Buurtdienst Bellewijk

6 2.3. Eerstelijnspsychologische functie 2.4. Dienst gezinsondersteuning 2.5. Sociale huisvesting, seniorenwoningen en assistentiewoningen 2.6. FRGE / Energielening Westhoek THUISZORGBELEID 3.1. Thuisbezorgde maaltijden 3.2. Klusjesdienst 3.3. Poetsdienst / huishoudelijke hulp 3.4. Vervoers- en boodschappendienst WOONZORGBELEID 4.1. Dienstencentrum De Bres Algemene beschrijving Evolutie en activiteiten 4.2. Woonzorgcentrum Huize Proventier Algemene beschrijving Werkingsverslag Organogram Wijzigingen in personeelsformatie Inhoudelijke werking Werkingsresultaten a.h.v. prestatie-indicatoren Erkenningshistoriek Prestatie-indicatoren omtrent bewoners Prestatie-indicatoren omtrent personeel Prestatie-indicatoren omtrent inkomsten 4.3. Dorpsdienst Nestor

7 1.1. Identificatie van het centrum Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 8970 Poperinge Provincie: West-Vlaanderen Arrondissement: Ieper Bankrekening Dexia: BE (BIC: GKCC BE BB) Adres: Veurnestraat 22, 8970 Poperinge Telefoon: Telefax: Website: Ondernemingsnr.: Politieke organen OCMW-raad Voorzitter: PAELINCK Mark Obterrestraat 15, Proven Raadsleden: DEBYSER Regine Trappistenweg 24, Watou VANRENTERGHEM John Steenvoordestraat 50, Watou DERYCKE Stefaan Casseldreef 43, Abele 1 DE BACKER Mieke Kuipersstraat 3, Reningelst RYCKBOSCH Lieven Leon Van Merrisstraat 7, Poperinge DEMEESTER Petra Woestenseweg 43, Poperinge DESCHUYTTER Marleen Haringestraat 37, Roesbrugge LEBBE Isabel Kattestraat 16, Abele COSTENOBLE Bert t Appelgoedje 34, Poperinge LESSCHAEVE Edwin Deken De Bolaan 125, Poperinge Secretaris: VALLAEYS Bart Werf 54, Poperinge De raadszittingen van 2014 vonden plaats op 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni, 10 juli, 14 augustus, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december Hierbij een overzicht van het aantal raadsbeslissingen: 1 Vervangen in RMW 09/04/2015 door Jeroen VERDONCK, Trappistenweg 70, Abele. 3

8 RMW jan feb maa apr mei juni juli aug sept okt nov dec tot Personeel indiv Gunningen Mededelingen Fin. budget Patrimonium Sociale dienstverl Aanst. raadsl WZC / LDC Personeel alg Adm. beheer Bouwprojecten TOTAAL In 2014 werden 513 beslissingen voorgelegd aan de raad Vast bureau en bijzondere comités Vast Bureau: in de nieuwe legislatuur werd geen Vast Bureau samengesteld. Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: 2 Voorzitter Mark Paelinck Regine Debyser John Vanrenterghem Isabel Lebbe. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst kwam in zitting bijeen op 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 20 augustus, 18 september, 15 oktober, 20 november en 18 december In onderstaande tabel vind je een overzicht van de genomen beslissingen: Aard dienstverlening Aantal beslissingen Federale verwarmingstoelagen Leefloon nieuwe aanvragen en herziening Aanvragen en herziening budgetbeheer Voorschotten en bekrachtiging dringende steun Toewijzingen woningen/huisvesting/svk Steun aan vreemdelingen Tussenkomst sociale en culturele participatie Huurwaarborgen en huurtoelagen Volgende plaatsvervangers werden aangeduid voor de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: Petra Demeester voor Mark Paelinck, Marleen Deschuytter voor Regine Debyser, Mieke De Backer voor Isabel Lebbe, Bert Costenoble voor John Vanrenterghem. 4

9 Tussenkomst kansarme kinderen Tewerkstelling: art en andere tewerkstelling Gewone verwarmingstoelagen Andere Minimale levering aardgas Tussenkomst Sociaal Fonds Gas- en Elektriciteit Financiële steun/tussenkomst verblijfskosten Sociaal tarief Totaal Aantal beslissingen Raad en BCWZ RMW BCSD BCWZ Bijzonder Comité Woonzorgbeleid: 3 Voorzitter Mark Paelinck Regine Debyser John Vanrenterghem Isabel Lebbe. Het Bijzonder Comité Woonzorgbeleid kwam bijeen op 24 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei, 27 juni, 29 augustus, 26 september, 24 oktober en 1 december In onderstaande tabel vind je een overzicht van de genomen beslissingen: Bijz. Com. Woonzorg jan feb maa apr mei juni aug sept okt dec Tot. Personeelszaken Toewijzingen Mededelingen Interne werking Aankopen / investeringen Volgende plaatsvervangers werden aangeduid voor de leden van het Bijzonder Comité Woonzorgbeleid: Petra Demeester voor Mark Paelinck, Stefaan Derycke (in RMW van 09/04/2015 vervangen door Marleen Deschuytter) voor Regine Debyser, Marleen Deschuytter voor Isabel Lebbe, Bert Costenoble voor John Vanrenterghem. 5

10 Reglementen Ligdagprijzen Vakbondsoverleg TOTAAL OCMW-vertegenwoordigers / afgevaardigden Basisoverlegcomité voor Preventie en Bescherming op het Werk: Mark Paelinck, Mieke De Backer, Marleen Deschuytter, Bart Vallaeys, Tom Nottebaert, Dries Crombez en Kristel Marchand. Commissie Juridische Bijstand: Rita Doom. Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking: Stefaan Derycke 4 (plaatsvervanger Petra Demeester). Huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak: Joseph Delalleau (bestuurder en lid Alg. Verg.). Lokale adviescommissie LAC (voor minimumlevering elektriciteit, gas en water): Regine Debyser (plaatsvervanger Marleen Deschutter). Seniorenadviesraad: Mieke De Backer (plaatsvervanger Marleen Deschuytter). Stuurgroep dorpsdienst Nestor: Mark Paelinck, Bart Vallaeys en Rita Doom. Toezichtscommissie voor de algemene OCMW-rekeningen: Regine Debyser, Mieke De Backer, Filip D Hooghe en Ben Desmyter. Toezichtscommissie voor het beheer van de rekeningen sociale dienst: Stefaan Derycke 5, Regine Debyser, Thierry Hugues en Rita Doom. Toezichtscommissie voor het beheer van Systeem-I-rekeningen: Stefaan Derycke 6, William de Sagher, Thierry Hugues en Dries Crombez. Vereniging Ons Tehuis Ieper: Mark Paelinck (plaatsvervanger Regine Debyser) als lid van de raad van bestuur en Mark Paelinck, Petra Demeester en Lieven Ryckbosch als lid Alg. Verg. Voogd voor minderjarige kinderen toebehorend aan het OCMW: Mark Paelinck en als toeziend voogd Regine Debyser. Vzw Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO Midden West-Vlaanderen): Rita Doom. Vzw Mark Paelinck, Regine Debyser en Lieven Ryckbosch. Vzw Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (S.E.L.) Midden West- Vlaanderen: Bart Vallaeys (lid Alg. Verg., Raad van Beheer, dagelijks bestuur, secretaris). Vzw Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen: Bart Vallaeys (lid alg. verg., plaatsvervanger Rita Doom). Werfopzichter bouwprojecten: Mark Paelinck, Stefaan Derycke 7, Bart Vallaeys en Danny Jennerich. 4 In RMW van 09/04/2015 vervangen door Jeroen Verdonck. 5 In RMW van 09/04/2015 vervangen door Isabel Lebbe. 6 In RMW van 09/04/2015 vervangen door Jeroen Verdonck. 7 In RMW van 09/04/2015 vervangen door Regine Debyser. 6

11 1.3. Secretariaat Centrale administratie Secretaris: Bart Vallaeys Financieel beheerder: Thierry Hugues De secretaris leidt de administratie van het OCMW onder gezag van de voorzitter. Hij is hoofd van het personeel. Hij zorgt voor de voorbereiding en de verwerking van alle dossiers die aan de raad worden voorgelegd. Hij maakt het verslag van de raad en ondertekent samen met de voorzitter alle brieven en documenten. Hij is voorzitter van het managementteam en het diensthoofdenoverleg en is verantwoordelijk voor de externe communicatie. Het secretariaat houdt de notulen bij van alle beleidsorganen, stelt de beslissingen op, houdt de briefwisseling bij en beheert het archief. De gunningsprocedures en aankopen worden ook verwerkt door het secretariaat. De financieel beheerder beheert het geld van het OCMW en is verantwoordelijk voor de boekhouding. Hij int de ontvangsten en doet de uitgaven binnen het goedgekeurde budget. De financiële dienst sluit jaarlijks de boekhouding af en legt de rekening voor aan de raad. Volgende beleids- en auditdocumenten werden opgesteld: - Financieel verslag kwartaal IV 2013 : RMW 13/02/2014; - Wijziging huishoudelijk reglement i.v.m. inzagerecht raadsleden: RMW 13/03/2014; - Interne kredietaanpassingen: RMW 13/03/2014; - Interne kredietaanpassingen: RMW 10/04/2014; - Aanpassing waarderingsregels: RMW 10/04/2014; - Financieel verslag kwartaal I 2014 : RMW 10/04/2014; - Jaarrekening 2013 incl. jaarverslag 2013: RMW 08/05/2014; - Financieel verslag kwartaal II 2014 : RMW 10/07/2014; - Budgetwijziging nr. 1/2014: RMW 11/09/2014; - Financieel verslag kwartaal III 2014 : RMW 09/10/2014; - Wijziging personeelsformatie: RMW 13/11/2014; - Beheersovereenkomst stad-ocmw inzake een gezamenlijke ICT-ondersteuning: RMW 13/11/2014; - Budgetwijziging nr. 2/2014: RMW 11/12/2014; - Wijziging meerjarenplan Vaststelling budget 2015: RMW 11/12/ Managementteam / diensthoofdenoverleg Binnen het OCMW is een managementteam actief, bestaande uit de secretaris, de financieel beheerder, de directeur woonzorgbeleid, de directeur sociaal beleid en de personeelsverantwoordelijke. De voorzitter woont als adviserend lid de vergaderingen van het managementteam bij. Het managementteam zorgt voor de ontwikkeling en invoering van een coherente visie op het organisatiebeleid, overlegstructuur, personeel en financiën. Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding en uitvoering. De secretaris leidt de werkzaamheden van het managementteam. 7

12 Het MAT kwam bijeen op 10 januari, 14 februari, 13 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni, 14 juli, 18 augustus, 12 september, 10 oktober, 14 november en 15 december Het diensthoofdenoverleg bestaat uit de leden van het managementteam, aangevuld met de thuiszorgverantwoordelijke, de administratief hoofdmedewerker secretariaat, het hoofd van de technische dienst, de ICT-verantwoordelijke, de centrumleider van het dienstencentrum, de coördinator van de buurtdiensten, de coördinator van Nestor, de preventieadviseur, de diensthoofden bewonerszorg, de chef-kok en de ploegbaas schoonmaakpersoneel. Dit overleg bewaakt het efficiënt en effectief functioneren van het ambtelijk apparaat en bevordert de afstemming en samenwerking van de diensten. Het diensthoofdenoverleg kwam bijeen op 15 mei en 20 oktober Communicatiedienst De secretaris is aangeduid als communicatie-ambtenaar. Hij coördineert de interne en externe communicatie die het OCMW voert. Na elke raadszitting wordt een nota opgesteld ten behoeve van de pers met algemene aankondigingen die ook doorgestuurd wordt naar de gemeenteraadsleden en een interne nota ten behoeve van het personeel met dezelfde aankondigingen aangevuld met informatie over de interne werking van het OCMW (die ook doorgestuurd wordt naar de raadsleden). Ook andere publicaties naar het personeel (de personeelskrant, de HRM-nieuwsbrief) en publicaties over de werking van het OCMW worden gecoördineerd door de secretaris. De website wordt regelmatig geactualiseerd en nieuwe sociale media worden beperkt ingezet: Facebook-pagina s voor Buurtdiensten Bellewijk en OCMW-personeelsdienst (zie verder ). Voor folders en powerpoints werden enkele nieuwe sjablonen gelanceerd. Zie hierbij enkele voorbeelden: 8

13 9

14 Patrimoniumbeheer Ann KESTELYN Het OCMW bezit een uitgebreid patrimonium: ca. 528 ha 49 a landbouwland, 11 hoeves, 12 gewone huurwoningen. Daarnaast beschikt het OCMW nog over bejaardenwoningen, sociale huurwoningen en doorgangswoningen (zie 2.50). Een aantal niet verhuurde eigendommen behoren ook tot het patrimonium: o.a. de Gasthuiskapel, het Oudstrijdersplein Engagement tot vervreemding In 2014 engageerde het OCMW zich tot volgende vervreemdingen : Beschrijving Prijs Oppervlakte Openbare verkoop van een perceel land te Krombeke a 70 ca Verkoop deel perceel zaailand te Poperinge aan Gaselwest ca Verkoop uit de hand (na niet toewijzing tijdens openbare a 08 ca procedure) van een woning met land te Proven Verkoop aan de stad Poperinge en de stad Ieper van landbouwland voor de aanleg van een fietspad a 23 ca 2 a 93 ca Poperinge-Woesten Totaal a 37 ca Gerealiseerde verkopen In 2014 werd volgende verkoop definitief afgewerkt: Beschrijving Koper Prijs Oppervlakte Openbare verkoop van twee Particulier a 99 ca woonhuizen te Poperinge Pachtoverdracht Volgende pachtoverdrachten werd doorgevoerd: Beschrijving Aard Oppervlakte Landbouwland Poperinge bevoorrechte 1 ha 51 a 00 ca Landbouwland Reningelst gewone 4 ha 54 a 63 ca Landbouwland Reningelst gewone 1 ha 22 a 89 ca Landbouwland Reningelst gewone 1 ha 27 a 30 ca Landbouwland Proven bevoorrechte 84 a 80 ca Landbouwland Reningelst gewone 2 ha 13 a 02 ca Totaal 11 ha 53 a 64 ca 10

15 Ruiling Er werd beslist over te gaan tot de ruiling van 48 a 30 ca landbouwland te Poperinge, eigendom van het OCMW, tegen 67 a 30 ca landbouwland te Poperinge, eigendom van een particulier oplegsom: 726 euro Er werd beslist over te gaan tot de ruiling van 32 a 40 ca landbouwland te Proven, eigendom van het OCMW, tegen 33a 50ca te Proven, eigendom van een particulier geen oplegsom Overige beslissingen - Er werd toelating verleend om af te wijken van het vervreemdingsverbod binnen de tien jaar voor een in 2009 verkocht perceeltje land. - Er werd een raadsman aangesteld voor twee patrimoniumdossiers - Er werd toelating gegeven aan een pachter tot het aanbouwen van een sleufsilo, het inrichten van een overdekte mestvaalt en het delven van een waterput - Er werd overgegaan tot de verpachting van het jachtrecht op OCMW-patrimonium (om de negen jaar). 2 loten (totaal ca. 490 ha) worden verhuurd aan WBE Hoppeland vzw (jaarlijkse huurprijs van ), 1 lot (ca. 3,62 ha) wordt verhuurd aan WBE Westland vzw (jaarlijkse huurprijs van 46 ) en 1 lot (ca. 9,64 ha) wordt verhuurd aan WBE Poperingevaart- IJzerendeur (jaarlijkse huurprijs van 122 ). - Er werd niet ingegaan op het verzoek van twee particulieren tot verkoop uit de hand van landbouwland te Poperinge. - Er werd overgegaan tot de aanstelling van een ontwerper voor de verbouwing van het Paviljoen wijk Hellekapelle - Er werd overgegaan tot de goedkeuring van het PV van definitieve overname van de omgevingswerken bij de bejaardenwoningen in de Engelstraat en tot de vrijgave van de borgtocht Organigram Het hierbij gepubliceerde organigram en de personeelsformatie van OCMW Poperinge werd hertekend n.a.v. de invoering van de nieuwe beleidsdomeinen met de beleids- en beheerscyclus. In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 november 2014 werd 1 wijziging aangebracht aan de personeelsformatie, zijnde de uitbreiding van de halftijdse statutaire functie van maatschappelijk werker sociale dienst voor het Woonzorgcentrum Huize Proventier tot een voltijdse statutaire functie (B1-B3). 11

16 12

17 13

18 14

19 1.5. Personeelsdienst Personeelsverantwoordelijke : Kristel Marchand Medewerker: Anne-Mie Vandromme Algemene beschrijving en werking Elke OCMW-medewerker werkt samen met collega s en derden en verzekert - op een betrouwbare wijze en met de nodige discretie - een deskundige dienstverlening op maat van de klant. De missie kan het OCMW van Poperinge niet waarmaken zonder de medewerking van zijn 204 personeelsleden, die zich dagdagelijks inzetten om de drie kerncompetenties te benaderen, nl. samenwerken, integriteit en klantgerichtheid (uit de OCMW-missieverklaring). Het belangrijkste kapitaal van onze organisatie, nl. het personeel, neemt dan ook de grootste hap uit het globale OCMW-budget (bijna 70%). Ten gevolge van de inspanningen op het vlak van welzijn op het werk merken we voor het eerst in jaren een daling van de verzuimcijfers. Toch zal een aanpak via een leeftijdsbewust personeelsbeleid noodzakelijk zijn. Hiervan werd in 2014 verder werk gemaakt door het uitwerken van de doelstellingen en het actieplan voor het aandachtspunt uit het jaaractieplan van de IDPB, nl. beheersen van fysieke belasting. In de loop van 2014 werd terug werk gemaakt van de driejaarlijkse mobiliteitsenquête. De FOD Mobiliteit en Vervoer organiseert driejaarlijks een federale mobiliteitsenquête voor de Belgische ondernemingen met als doel het woon-werkverkeer van de Belgische werknemers in kaart te brengen Overzicht tewerkstelling Personeelsbestand ingedeeld volgens arbeidsplaats en arbeidsregeling (voltijds deeltijds) ARBEIDSPLAATS (op 31/12/2014) Vastbenoemd Contractueel % Totaal VTE VT DT VT DT VTE Verpleging-verzorging-EKA - LH ,44 48,3 % Administratie (incl. rusthuis) ,8 7,3 % Sociale Dienst ,3 7,6 % Projectwerking (Bellewijk-Nestor-FRGE-ELP) ,45 7,1 % Schoonmaak HP ,8 % Keuken ,85 6,0 % Dienstenonderneming poetshulp ,64 5,8 % Art ,07 3,4 % Technische Dienst ( incl. klusjesdienst ) ,4 % Externe poetsdienst ,69 3,2 % Dienstencentrum De Bres ,75 1,2 % Loopbaanonderbr./langdurig ziek/zwanger ,0% Totaal , % 15

20 Uitgerekend in voltijdse equivalenten werkt 61 % van het totale personeelsbestand in één van de diensten van het woonzorgcentrum (verpleging-verzorging-eka-lh, keuken, schoonmaak HP). Ongeveer 62 % van het personeelsbestand is deeltijds tewerkgesteld. Het grootste aantal deeltijdsen is tewerkgesteld in de schoonmaakdiensten (78 % of 28 van de 36 personeelsleden) en dan als tweede de keuken waar 75 % deeltijds werkt en de verpleging-verzorging-eka-lh in het woonzorgcentrum waarvan 63 % een deeltijdse job uitoefent evolutie personeelsbestand ,95 154,19 147,99 115,33 123,0 141,52 148, ,4 129,17 87,6 94,1 118,7 99,5 104,1 88, FULLTIME-EQUIVALENTEN AANTAL KOPPEN Na een stijgende trend van het personeelsbestand sinds 2006 merken we voor het eerst in 2013 en 2014 een stagnering van het personeelsbestand t.o.v. de vorige jaren, zowel in koppen als in voltijds equivalenten. Het aantal koppen stijgt lichtjes van 202 eind 2013 naar 204 eind Dit komt door veelvuldige vervangingen van ziekteperiodes. Toch daalde het aantal VTE lichtjes van 148,92 naar 147,99 op het einde van 2014; dit is een daling van 0,6 %. Personeelsbestand ingedeeld volgens statuut STATUUT (op 31/12/2014) Vastbenoemden Contractuelen Totaal aantal VTE aantal VTE aantal VTE Verpleging-verzorging-LH-EKA 14 10, , ,44 Administratie (incl. rusthuis) 8 7,9 3 2, ,8 Sociale Dienst 9 8,2 4 3, ,3 Projectwerking (Bellewijk-Nestor-FRGE-ELP) 13 10, ,45 Schoonmaak HP 2 1,5 12 8, Keuken 12 8, ,85 Dienstenonderneming poetshulp 16 8, ,64 Art ,07 6 5,07 Technische Dienst ( incl. klusjesdienst ) Externe poetsdienst 6 4,69 6 4,69 Dienstencentrum De Bres 1 0,5 2 1,25 3 1,75 Loopbaanond./langdurig ziek / zwanger Totaal 38 30, , ,99 % van het personeelsbestand 18,6 % 20,6 % 81,4 % 79,4 % 16

21 Ruim 81 % van de personeelsleden werkt in een contractuele tewerkstelling, terwijl iets minder dan 1/5 de van het personeel statutair tewerkgesteld (in koppen). Binnen de verplegingverzorging merken we een contractuele tewerkstellingsgraad van 85 % en binnen de dienstenonderneming poetshulp is iedereen contractueel tewerkgesteld. Ruim de helft van de vastbenoemden is tewerkgesteld binnen de administratie en sociale dienst. Personeelsbestand volgens niveau tewerkstelling volgens niveau ,1 48, , ,8 7 niv. A niv. B niv. C niv. D niv. E Totaal VTE Totaal koppen De grootste groep personeelsleden is tewerkgesteld in het C-niveau (39 %) en het E-niveau (33 % van het personeelsbestand). Een kleine 20% van het personeelsbestand is in het B-niveau tewerkgesteld. Personeelsbestand volgens geslacht GESLACHT op 31/12/2014 voltijds deeltijds totaal Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Verpleging-verzorging-EKA Dienstenonderneming poetshulp Schoonmaak HP Projectwerking (Bellewijk-Nestor-FRGE-ELP) Sociale Dienst Keuken Administratie (incl. rusthuis) Loopbaanonderbreking/ langdurig ziek/zwanger Externe poetsdienst Art Dienstencentrum De Bres Totaal % 29% 71% 7% 93% 16% 84% 17

22 Het merendeel van de personeelsleden (84 %) is van het vrouwelijk geslacht. Dit is te wijten aan het feit dat de meeste beroepen eigen aan een verzorgingsinstelling (verpleging, verzorging, schoonmaak) zorgberoepen zijn. Het is in die diensten dat de meeste deeltijdse personeelsleden zich situeren. 68 % van de vrouwelijke personeelsleden werkt deeltijds, terwijl bij de mannelijke personeelsleden dit slechts 28 % is. Van de personeelsleden die deeltijds werken is 93 % van het vrouwelijk geslacht. Personeelsbestand ingedeeld volgens leeftijd 50 aantal koppen en vte volgens leeftijd (totaal) AANTAL KOPPEN AANTAL VTE aantal mannen en vrouwen in koppen en vte volgens leeftijd vrouwen koppen vrouwen vte mannen koppen mannen vte 62 % van het personeelsbestand is ouder dan 40 jaar (in %; in %) en 37 % is ouder dan 50 jaar (32 % in 2012 en in 2013). Een kleine 40 % van het personeelsbestand situeert zich in de leeftijdscategorie jaar. In de toekomst zal het aantal oudere personeelsleden nog toenemen (momenteel 3% ouder dan 60 jaar) door allerhande genomen maatregelen om het personeel langer aan het werk te houden o.a. verhoging pensioenleeftijd met het nieuwe pensioenplan, toekennen van arbeidsduurvermindering vanaf 45 jaar en rimpelverlof vanaf 52 jaar. Hieruit blijkt dat het van belang is om oog te hebben voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers in 2014 bedraagt 42,81 jaar (43 jaar in 2012; 42,29 jaar in 2013). 18

23 Gemiddelde leeftijd van de laatste 5 jaar 44,5 44 gemiddelde leeftijd OCMW-personeel 44,05 43, , ,77 42,33 42,89 43,01 42,29 42,81 41, Mobiliteit De bijdrage voor niet-gemotoriseerde verplaatsingen bedraagt sinds begin ,20 per kilometer. In de loop van 2014 verplaatsten 56 personeelsleden zich met de fiets naar het werk (53 in 2013; 50 in 2012, 55 in 2011, 45 in 2010, 44 in 2009). Samen fietsten zij kilometer bij elkaar. Dit is gemiddeld 545 km per werknemer (526 in 2013; 452 in 2012, 350 in 2011, 383 in 2010; 399 in 2009) of een aanzienlijke stijging doordat enkele fietsers (bijna) dagelijks grotere afstanden overbruggen. aantal gefietste km Naast het gebruik van de dienstwagen voor dienstverplaatsingen en opleidingen wordt tevens gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Er wordt een Railpass van de NMBS ter beschikking gesteld van personeelsleden die zich met de trein wensen te verplaatsen voor verplaatsingen in opdracht van het OCMW. Wie met het openbaar vervoer naar het werk komt, krijgt zijn abonnement terugbetaald. In totaal werd in 2013 een bedrag van euro aan sociale abonnementen terugbetaald (3.153 euro in 2013; euro in 2012) 19

24 Jobstudenten Sinds enkele jaren wordt niet enkel tijdens de zomermaanden een beroep gedaan op de tewerkstelling van jobstudenten, maar ook tijdens de kortere vakantieperiodes en tijdens de weekends in het schooljaar. Over het hele jaar verspreid worden jobstudenten ingeschakeld gedurende uren (5,7 vte). Dit vertegenwoordigt een loonkost van euro. gepresteerde uren jobstudenten loonkost jobstudenten Arbeidsduurvermindering (ADV) Personen tewerkgesteld in de openbare gezondheidssector die de leeftijd van 45, 50 of 55 jaar bereikt hebben, verkrijgen het recht om hun arbeidstijd te verminderen met effectieve arbeidsduurvermindering onder de vorm van bijkomende verlofdagen ten belope van resp. 12, 24 of 36 dagen per jaar. Enkel verpleegkundigen kunnen in het gewijzigd systeem nog kiezen voor een premie bovenop hun brutoloon. Eind 2014 genoten 57 medewerkers van het systeem van arbeidsduurvermindering ten belope van 568,8 uren per maand. Dit betekent dat er bijna 3,5 voltijds equivalenten nodig zijn om deze ADV-uren op te vangen. Wie niet geniet van de arbeidsduurvermindering en toch in het woonzorgcentrum werkt, kan gebruik maken van het rimpelverlof (vanaf de leeftijd van 52 jaar). Dit is zo voor o.a. administratief medewerker onthaal, maatschappelijk werker WZC en voor de logistieke hulpen. In 2014 werden 446 uren rimpelverlof opgenomen door 8 medewerkers. Personeelskosten ,00 totale personeelskosten , , ,00 0,

25 In 2014 werd voor een totaalbedrag van euro aan loonkosten uitbetaald (excl. 2 de pensioenpijler, verzekeringen, maaltijdcheques, arbeidsgezondheidsdienst en GSD). Dit is een verhoging van amper 0,5 % t.o.v In de jaarrekeningcijfers wordt de sociale maribel als een negatieve loonkost beschouwd. Aangezien deze personeelssubsidie in 2014 met ca euro is gestegen, zullen de bruto-bezoldigingen in de rekeningcijfers zelfs lichtjes dalen. Hieronder zien we de evolutie van de pensioenbijdrage betaald voor de vastbenoemde personeelsleden ( euro in 2014). Verder een beeld van de bijdrage voor de 2 de pensioenpijler, die in 2010 werd opgestart voor de contractuele personeelsleden. Er wordt een bijdrage van 3% betaald op de brutolonen van de contractuelen (excl. rusthuispersoneel, omdat hiervoor nog steeds geen financiering vanuit het RIZIV wordt voorzien) bijdrage pensioenen vastbenoemden bijdrage 2de pensioenpijler Ziekteverzuim 12,0% (ziekte)verzuimpercentage OCMW Poperinge incl. art.60 en langdurig zieken (>1j) 10,0% 8,0% 6,0% 7,5% 7,4% 6,3% 6,0% 5,7% 4,4% 6,6% 5,3% 5,3% 5,0% 9,1% 6,3% 7,3% 7,3% 6,0% 6,2% 9,0% 7,6% 9,6% 8,4% 7,3% 6,3% 4,0% 2,0% 0,0% verzuimpercentage ziekteverzuimpercentage 21

26 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% (ziekte)verzuimpercentage OCMW Poperinge excl. art.60 en incl. langdurig zieken 9,1% 8,4% 7,3% 7,2% 7,2% 7,2% 6,7% 6,0% 6,2% 5,8% 5,9% 5,7% 5,6% 4,9% 5,0% 4,5% 4,7% 3,6% 9,4% 8,3% 7,2% 6,3% 0,0% verzuimpercentage ziekteverzuimpercentage 9,0% (ziekte)verzuimpercentage OCMW Poperinge excl. art.60 en langdurig zieken 8,5% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 4,9% 3,7% 5,5% 4,1% 3,9% 5,3% 4,1% 4,8% 4,5% 5,6% 5,5% 4,2% 5,0% 4,0% 6,9% 5,7% 7,3% 6,3% 6,0% 5,1% 3,0% 2,6% 2,0% 1,0% 0,0% verzuimpercentage ziekteverzuimpercentage Het verzuimpercentage bevat alle afwezigheden (zowel gelijkgestelde als niet gelijkgestelde o.a. ziekte, zwangerschap, arbeidsongeval, familiaal verlof, onwettige afwezigheid, ). Het ziekteverzuimpercentage bevat uitsluitend de afwezigheden wegens ziekte. Voor 2014 is het verzuimpercentage (incl. sociale tewerkstelling en langdurig zieken) gedaald van 9,58 % in 2013 tot 7,30 % in Het ziekteverzuimpercentage is gedaald van 8,42 % naar 6,29 %. Wanneer we geen rekening houden met sociale tewerkstelling en langdurig zieken 22

27 bekomen we een verzuimpercentage van 5,98 % (7,31% in 2013). Voor het ziekteverzuimpercentage merken we tevens een daling van 6,28 % in 2013 naar 5,12 % in EVOLUTIE aantal ziektedagen per jaar aantal zieke personeelsleden gemiddelde ziekteduur per frequentie 15,41 18,86 17,92 24,32 16,55 gemiddelde frequentieverzuimers 2,1 1,89 2,18 1,85 2,05 gemiddelde Bradfordfactor incl art60 193,61 233,98 435,95 190,86 222,10 gemiddelde Bradfordfactor excl art60 185,51 173,31 215,33 189,96 218,04 gemiddelde Bradfordfactor excl art60 en LZ 179,27 166,34 210,61 185,27 216,66 In de volgende grafiek aantal ziektedagen per jaar merken we een daling van ruim 30 % (van naar ziektedagen). Het aantal zieke personeelsleden daalde ook van 149 naar 135 koppen. aantal ziektedagen per jaar aantal zieke personeelsleden gemiddelde ziekteduur per frequentie De gemiddelde ziekteduur is gedaald van 24,32 naar 16,55. De gemiddelde ziekteduur per frequentie is het aantal dagen dat een verzuimer gemiddeld afwezig is wegens ziekte per frequentie. De daling in 2014 met bijna 8 dagen geeft aan dat de zieke personeelsleden per keer dat ze ziek geweest zijn vorig jaar voor een kortere periode afwezig waren in vergelijking met De gemiddelde frequentie is het aantal keren dat een verzuimer zich gedurende 1 jaar afwezig heeft gemeld. Voor 2014 merken we een stijging van de frequentie per verzuimer t.o.v. vorig jaar van 1,85 naar 2,05. 23

28 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, gemiddelde frequentie van de verzuimers gemiddelde Bradfordfactor incl en excl art60 gemiddelde Bradfordfactor incl art60 gemiddelde Bradfordfactor exl art60 De gemiddelde Bradfordfactor is de storingsgraad van de verzuimers voor de organisatie en wordt berekend door het totaal aantal ziektedagen van een personeelslid te vermenigvuldigen met de frequentie in het kwadraat. Voor de gemiddelde Bradfordfactor delen we de totaliteit van alle persoonlijke Bradfordfactors door het aantal zieke personeelsleden. De Bradfordfactor wordt opgedeeld in inclusief en exclusief tewerkstelling via art en exclusief art.60 en langdurig zieken (>1 jaar ziek). We merken op dat de Bradfordfactor (incl. art.60) voor 2014 ongeveer hetzelfde niveau haalt van de Bradfordfactor excl. art.60 en excl. langdurig zieken. Dit wil zeggen dat in 2014 veel minder afwezigheden voorkwamen bij de sociale tewerkstelling en dus geen storende factor voor de organisatie vormen. Verzuimcijfer volgens geslacht 8,00% 7,00% 7,05% verzuim volgens geslacht 6,11% 7,36% 6,34% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% man vrouw verzuim% ziekteverzuim% 24

29 Verzuimcijfer volgens leeftijd 14,00% (ziekte) verzuimpercentage volgens leeftijd (% van te presteren uren) 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% verzuim 9,89% 6,52% 4,97% 3,97% 5,91% 9,10% 3,99% 11,93% 6,99% 10,68% ziekteverzuim 9,75% 2,17% 2,43% 2,29% 4,80% 8,84% 3,91% 11,78% 6,48% 10,68% In 2013 werd het hoogste verzuim vastgesteld bij de jarigen. Het hoogste ziekteverzuim kwam voor bij de jarigen. In 2014 ligt zowel het verzuim als het ziekteverzuim het hoogst in de categorie jarigen, maar ook de leeftijd van jaar scoort uitzonderlijk hoog in Vergelijking t.o.v. Belgisch gemiddelde Ziekteverzuimpercentage OCMW Poperinge vs. België 9,0 OCMW P. (incl. soc. tew.) 8,0 OCMW P. (excl. soc. tew. & LZ.) België (Securex) 7,6 8,4 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 België (SD Worx) 6,3 6,0 5,3 5,0 5,1 5,1 4,9 5,2 5,3 4,1 4,4 4,1 4,5 3,7 3,8 4,0 3,6 3,7 4,0 2,6 6,3 6,2 6,0 6,3 6,3 6,3 6,0 6,3 5,8 5,7 5,6 5,7 5,1 5,6 5,1 4,5 4,7 4,8 4,8 4,3 4,2 4, Algemene ziekteverzuimcijfers zijn wisselend volgens bron. De grote sociale bureaus Securex en SD Worx publiceren cijfers die eenzelfde stijgende trend volgen, maar waarvan de cijfers van 25

30 SD Worx lager zijn dan deze van Securex. Voor het eerst in jaren evenaart het ziekteverzuimcijfer van OCMW Poperinge (incl. soc. tewerkst.) dat van Securex en het ziekteverzuimcijfer excl. sociale tewerkstelling en langdurig zieken is exact hetzelfde cijfer als dat van SD Worx Vorming Gedurende 2014 werden binnen de organisatie uren vorming gevolgd, waarvan 58 % interne vorming is interne- externe vorming 2960, , ,5 1117,5 1027, , INTERN EXTERN Bespreking sociaal klimaat Met de syndicale afvaardigingen is meerdere keren op een constructieve wijze samengekomen. Volgende agendapunten die ook voor het OCMW-personeel van toepassing zijn, werden besproken in het hoog overlegcomité (HOC) en het bijzonder onderhandelingscomité (BOC). De vergaderingen van het CPBW staan beschreven in het hoofdstuk over welzijn op het werk. Hoog Overlegcomité Bijzonder Onderhandelingscomité (HOC/BOC): - HOC/BOC van 21/02/2014: aanvraag bijkomende arbeidsplaatsen in het kader van Sociale Maribel; - HOC/BOC van 8/10/2014: wijziging rechtspositieregeling; - HOC/BOC van 17/10/2014: wijziging rechtspositieregeling en wijziging personeelsformatie OCMW; - HOC/BOC van 7/11/2014: wijziging rechtspositieregeling (opdrachthouderschap, feestdag 15/11); - HOC/BOC van 5/12/2014: mobiliteitsenquête 2014 en besteding restmiddelen VIA4. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (Basisoverlegcomité): - CPBW van 21/02/2014: bespreking maandverslagen, bespreking arbeidsongevallen, bespreking jaarverslag IDPB 2013, stand van zaken preventie en bescherming op het werk en voorstel advies moederschapsbescherming; - CPBW van 6/06/2014: bespreking maandverslagen, bespreking arbeidsongevallen, ziekteverzuim: analyse van de werkhervattingsonderzoeken, stand van zaken leeftijdsbewust personeelsbeleid, voorstel agressieprotocol en thermische omgevingsfactoren; 26

31 - CPBW van 5/12/2014: bespreking maandverslagen, bespreking arbeidsongevallen, jaaractieplan 2015, thermische omgevingsfactoren: inzicht in de eerste meetresultaten, leeftijdsbewust personeelsbeleid: stand van zaken, resultaten gezondheidsenquête en afspraken m.b.t. de jaarlijkse rondgang aan de arbeidsplaatsen Activiteiten personeelsdienst Personeels- en loonadministratie: o Herwerken van de rechtspositieregeling in overleg met de personeelsdienst van de stad. o Aanpassingen in de personeels- en loonadministratie naar aanleiding van het invoeren van de beleids-en beheerscyclus. o Aanreiken van kengetallen voor de registratie van de kwaliteitsindicatoren opgevraagd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid; o Verzamelen en input van de loopbaan- en diplomagegevens van alle in dienst zijnde vastbenoemde personeelsleden in het kader van de elektronische aangifte voor het pensioendossier in het softwareprogramma Capelo; in 2014 werd hiervoor een vorming gevolgd om de stand van zaken rond pensioenen op te volgen; o Aanreiken van diverse ken- en meetgetallen voor de finalisering van de jaarrekening aan de financieel beheerder; o In 2014 werd in een teamvergadering van elke zorgafdeling bijkomende uitleg gegeven over de opbouw van de verloffiche en de berekening van de overuren; o Recruteren en verzorgen van de administratie van jobstudenten zorg, schoonmaak en logistieke hulp, voor zorgjobstudenten zowel tijdens de weekends, korte schoolvakanties als het zomerverlof; o Wijziging in de toewijzing per zorgafdeling van het schoonmaakpersoneel Huize Proventier; o Eén personeelslid is overleden in 2014, waarvoor aan de nabestaanden een begrafenisvergoeding werd uitbetaald. HRM-projecten - overleg: o Onthaalprocedure: organisatie van een collectieve onthaaldag voor nieuwe medewerkers (2 à 3 per jaar) met voorstelling van de organisatie, personeelszaken, een rondleiding op de OCMW-campus, een uiteenzetting door de preventieadviseur over welzijn/veiligheid op het werk en om af te sluiten de eedaflegging van de nieuwe personeelsleden. o Uitvoeren van de mobiliteitsenquête 2014 in opdracht van de FOD Mobiliteit en vervoer. o Maandelijkse teamvergadering met secretaris en administratief medewerker personeelsdienst. o Deelname aan het leerplatform personeelsmanagement in OCMW s (5x per jaar). o Maandelijkse deelname aan het interteam binnen het woonzorgcentrum en stafvergadering personeel met directie en diensthoofden bewonerszorg. Welzijn op het werk: o Werkgroep gezondheidsbeleid: in 2014 werd verder werk gemaakt van de uitwerking van het aandachtspunt binnen het jaaractieplan nl. beheersen van fysieke belasting. Vanuit de personeelsdienst werden diverse verzuimcijfers aangereikt, waarop de uitwerking van het doelstellingen en het actieplan werd gebaseerd. 27

32 o o o o o o o o Ook de verdeling en verwerking van een gezondheidsenquête onder de diensthoofden van OCMW Poperinge. Promoten van de medewerking van de verschillende teams aan de WOW-award (Welzijn op het Werk) met als resultaat een 4-tal voorstellen. Organiseren van teambuildingactiviteiten voor alle teams van de organisatie. Medewerking aan de organisatie van personeelsactiviteiten van de Vriendenkring van het OCMW. Het contract met verzekeraar Ethias voor de hospitalisatieverzekering werd met 3 jaar verlengd vanaf 2015 aan dezelfde premietarieven. De basisformule blijft gratis voor personeelsleden. Deelname aan overleg met de vertrouwenspersonen binnen het OCMW in het kader van de procedure ongewenst (sexueel) gedrag op het werk. Aanzet tot het herwerken van de procedure moederschapsbescherming voor de zwangere werkneemster binnen OCMW Poperinge wordt verder opgevolgd in Planning van medische onderzoeken wordt sinds midden 2014 door de personeelsdienst zelf uitgevoerd met het softwareprogramma aangereikt door Provikmo en waarvoor een opleiding werd voorzien, samen met de personeelsdienst van de stad. Volgen van opleiding ergonomie opgezet door de interne preventiedienst. Medewerking aan beleidsvoorbereidende onderwerpen voor de RMW en het MAT: o Opmaak personeelsbudget met nieuw softwarepakket van Schaubroeck. o Interne controle systeem: aanzet tot het opmaken van de voortgangsrapporten i.v.m. de controlemaatregelen voor HRM. Aanwerving en selectie/loopbaanplanning: o Selectieprocedure voor vervanging zwangerschap referentiepersoon dementie, vervanging zwangerschapsverlof en aanstelling bijkomende uren van eerstelijnspsycholoog, voor een hulpkok, voor een coördinator en ergotherapeut voor het Thuiszorgkruispunt, halftijdse tewerkstelling van een maatschappelijk werker sociale maribel; ziektevervangingen voor diverse schoonmaaksters binnen de poetsdienst; selectie van een verpleegkundige ter vervanging van gepensioneerde, selectie vervanging loopbaanonderbreking ergotherapeut, openverklaring vacature medewerker sociale dienst woonzorgbeleid. o Een contractueel diensthoofd bewonerszorg werd vastbenoemd in 2014; in de nachtdienst werd de vaste benoeming van een verpleegkundige uitgebreid van 24u naar 30,4u. o Afsluiten van twee beroepsinlevingsovereenkomsten (BIO) voor het volgen van een opleiding tot zorgkundige. o Afsluiten van contracten onbepaalde duur voor chef-kok, hulpkok, gespecialiseerd werkman sanitair-elektriciteit, coördinator project opvoedingsondersteuning en sociale kinderarmoedebestrijding, referentiepersoon dementie, 2 gebrevetteerd verpleegkundigen, 2 zorgkundigen, 2 schoonmaaksters, animator, ergotherapeut, o Pensionering van 2 personeelsleden. Daarnaast werden twee vastbenoemde personeelsleden met vervroegd pensioen gestuurd wegens medische redenen. o Twee personeelsleden beëindigden hun tewerkstelling in onderling akkoord wegens het aanvatten van een tewerkstelling bij een andere werkgever; 1 persoon kreeg van het OCMW-bestuur zijn ontslag. o Een 4-tal vastbenoemde personeelsleden werd in de stand disponibiliteit geplaatst wegens het uitputten van hun ziektekrediet door hun langdurige afwezigheid. 28

33 o o o Van een tweetal contractuele medewerkers is het contract beëindigd wegens medische overmacht gezien zij reeds een aanzienlijke periode wegens ziekte afwezig waren. Vijf contractuele personeelsleden maakten gebruik van het systeem van progressieve tewerkstelling. Het aantal uren tewerkstelling in het lokaal dienstencentrum De Bres werd uitgebreid met 0,25 vte tewerkstelling logistieke hulp; het keukenteam werd versterkt met een bijkomende halftijdse tewerkstelling van een keukenhulp voor de overschakeling van het maaltijdbedelingssysteem van warmhoudboxen naar gesealde maaltijden Overige algemene diensten Technische dienst Danny JENNERICH Algemene beschrijving De technische dienst staat in voor het onderhoud en het beheer van het eigen patrimonium. Dit zijn zowel de dienstgebouwen (sociaal huis, Proventier, magazijnen ) als het woonpatrimonium van het OCMW, de groenomgevingen enz. Het onderhoud van eigen woningen neemt ook steeds meer tijd in beslag door het verouderen van die woningen en om te voldoen aan de hedendaagse normen. De technische dienst doet ook kleine renovatiewerken en herstellingen voor het sociaal verhuurkantoor en de LOI-woningen (die geen eigendom zijn van het OCMW). De technische dienst neemt soms ook specifieke herstellingen over van de klusjesdienst en de buurtdiensten Bellewijk voor privé-personen (tegen tarief klusjesdienst) Genomen beslissingen i.v.m. uitbestede technische werken - Plaatsen van nieuwe waterverwarmer op gas door firma Vanhaste. - Renovatie Bruggestraat 7 naar 2 appartementen Uitgevoerde werken in eigen regie Grote uitgevoerde projecten: - Oud papier + pleister verwijderen in de Bruggestraat 7. - Volkern panelen voorzien in verschillende kamers achter de bedden in Proventier. - Badkamers voorzien in de Engelstraat waar wij de aanpassingen van de elektriciteit en bekleding van de badkamers in volkern voor onze rekening namen. - Vernieuwen armleuningen in de gangen van afdeling Onder de Appelboom (Proventier) en vervolgens herschilderen van de muren. In de andere afdelingen herstellen van de armleuningen. - Detectoren, sirene en drukknoppen bij voorzien in het sociaal huis voor de brandcentrale. - Schilderen van alle ramen en koepels in St-Annaplein. 29

34 - Herinrichten opslagplaatsen kelder Proventier (verhuis en bijplaatsen van rekken en kleerhangers). Onderhouds- en verbeteringswerken: Pleister- en schilderwerken: bij leegstaande kamer wordt deze binnen de week geschilderd (WZC HP), vloerbekleding in de badkamers vernieuwen in enkele woningen van de Engelstraat, schilderen badkamer Onder de Appelboom (HP) en plafond aanpassen, Alexisplein 21 schilderen van de ramen, vochtige muren behandelen in Pottestraat 147 en vervolgens schilderen, allerhande kleine schilderwerken op verschillende locaties. Houtbewerking: zelf herstellen van elektrische gordijnen in WZC HP (+/- 20 stuk), voetsteun + muurbekleding voorzien in het kapsalon Proventier, verzorgingskarren aanpassen voor laptops Proventier, inrichten bestelwagen Pieter, nieuwe trap maken voor kelder Vlamingstraat 7, allerhande spelletjes maken voor ergo Proventier, herstellen deurpost Kleine markt 11, kleine herstellingswerken aan ramen en deuren van onze eigendommen en allerhande kleinere werken zoals rekken bij maken. Sanitair, elektriciteit en dakbewerking: uitzoeken verlies straatverlichting Proventier, dampkappen bij voorzien in de Engelstraat, elektriciteit voorzien voor nieuwe oven Bellewijk, aanleren van nieuwe persoon alarmtoestellen en plaatsen, paniekknop bij voorzien in bureel hoofd sociale dienst, aanpassingen sanitair in grootkeuken Proventier om te voldoen aan de regels van de Watergroep, herstellen dak bijgebouw Bruggestraat 7, allerhande herstellingen om de eigendommen en huurwoningen op een degelijk niveau te behouden, ondersteuning van Bellewijk en klusjesdienst op dit domein. Omgevingswerken die in eigen regie werden uitgevoerd zoals: afbreken fietsstalling Proventier om een nieuwe te kunnen plaatsen, terras Baron Mazemanlaan 9 vernieuwen en aanpassen om gebruiksvriendelijker te zijn, herstellen straat achterzijde woningen Blekerijweg. Onderhoud/keuringen: opvolgen van alle wettelijke keuringen voor het OCMW (meegaan met keurder + wegwerken van de opmerkingen), opmaken van de plaatsbeschrijvingen bij leegstand verhuurwoningen OCMW (excl. SVK-woningen en doorganswoningen). Kruispuntpank: opmaken van de jaarlijkse verslagen en uitvoeren van de nodige controles, volgen van de jaarlijks verplichte opleiding van de kruispuntbank. Energie: opmaken van het verslag voor Vito (energieverbruik WZC HP), bijhouden gegevens in Comeet (registratieverbruik WZC HP), bijwonen bij de opmaak energiecertificaten van de verhuurwoningen van het OCMW. - Helpen met verhuizen van materiaal voor jaarlijkse reis bewoners Proventier. - Helpen met beurzen opstellen en afbreken: Pottestraat 147 voor project gezond thuis en thuiszorgbeurs in OLVI Toepasbare milieuwetgeving Op het vlak van milieuwetgeving ging de aandacht naar volgende aspecten: - legionellabestrijding: bijhouden en uitvoeren van beheersplan. - reductie- en bestrijdingsplan sproeistoffen: enkel sproeistoffen (onkruid e.d.) die voorkomen op de erkende lijst met het oog op het afbouwen van niet-biologisch afbreekbare sproeistoffen, worden nog gebruikt door technische en klusjesdienst Rationeel energiebeheer 30

35 In het kader van de doelstelling om het energieverbruik te verminderen, tekende het Woonzorgcentrum Huize Proventier in op een beheersmodule om het energieverbruik nauwkeurig op te meten. Elektriciteit (kwh) Gas (m³) Water (m³)

36 Uit onderstaand overzicht blijkt dat het energieverbruik in 2014 daalde. Het elektriciteitsverbruik ligt 3 % lager dan in 2013, het gasverbruik is 10 % minder dan het jaar ervoor en het waterverbruik is met 1 % gedaald t.o.v Preventie- en welzijnsdienst Tom NOTTEBAERT 057/ Algemene beschrijving Omdat het bestuur gelooft dat mensen het belangrijkst zijn, is het voeren van een preventie- & welzijnsbeleid ten aanzien van alle medewerkers van het OCMW een essentieel bestanddeel van het algemeen beleid. Het bestuur engageert zich om op een dynamische manier en rekening houdende met de voorhanden zijnde mogelijkheden, maximaal te streven de nodige middelen en tijd ter beschikking te stellen om een actief beleid te voeren inzake: het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten, het bevorderen van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociaal welzijn, het verfraaien van de arbeidsplaatsen en de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) is belast met de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De dienst oefent zijn opdracht uit in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van het OCMW-bestuur en de personeelsleden. Sinds maart 2009 is Tom Nottebaert intern preventieadviseur zowel voor stad als OCMW en is hij verantwoordelijk voor de IDPBW. Het bestuur heeft een beleidsverklaring goedgekeurd waarbij het een veilige en gezonde werkomgeving wil realiseren, schade en verliezen wil vermijden en een stimulerende en aangename werksfeer wil creëren Evolutie en activiteiten algemeen De voorbije jaren werd binnen het OCMW bestuur ruim ingezet op het verbetering van de arbeidsveiligheid en de bescherming van de gezondheid van het personeel. We groeien merkbaar naar een degelijk en positief preventie en welzijnsbeleid. De evolutie is bij de IDPBW voelbaar. Diensten vinden vlotter hun weg om bij de interne preventieadviseur voorafgaand advies te vragen. De IDPBW krijgt meer inspraak in lopende projecten. Deze dynamiek zorgt ervoor dat preventie & welzijn op het werk een meer geïntegreerde benadering krijgt en de arbeidsomstandigheden van het OCMW-personeel zo een wezenlijk onderdeel vormen van de algemene doelstellingen van het beleid. De uitdaging ligt nu vooral in het definitief doen dalen van het aantal arbeidsongevallen. In het bijzonder dienen we op korte termijn de nodige maatregelen te nemen om prikongevallen uit te sluiten in het woonzorgcentrum. Daarnaast willen we een ergonomiebeleid uitwerken om zo te voorkomen dat werknemers langdurig arbeidsongeschiktheid worden als gevolg van fysieke belasting. Het Basisoverlegcomité kwam op volgende data bijeen: 21/02 06/06 05/12. Volgende onderwerpen werden er besproken: jaarverslag, jaaractieplan, arbeidsongevallen, 32

37 ziekteverzuimcijfers, agressieprotocol, leeftijdsbewust personeelsbeleid, resultaten thermische omgevingsfactoren, Er is tevens een maandelijks overleg met de OCMW-secretaris betreffende de stand van zaken binnen het preventiebeleid Acties ter bevordering van de arbeidsveiligheid Diverse aankoopadviezen en indienststellingen van arbeidsmiddelen: o.a. boor- en beitelhamer, schrobzuigmachine, combisysteem groenonderhoud, bladblazer, grasmaaier, kettingzaag, bosmaaier, boomzaag, haagschaar, ); PBM s: uitbreiding van het aanbod handschoenen, uitbreiding van het aantal dragers van gehoorbescherming op maat + jaarlijkse monitoring; Upgrade van het intern noodplan voor het woonzorgcentrum; Overleg met de brandweer en de technische dienst m.b.t. preventiemaatregelen ter naleven van de brandnormen in het WZC; Update van alle veiligheidsinstructiekaarten; Opmaak risicoanayses voor de functies binnen Huize Proventier (overleg werkgroep: 22/01 05/02 26/02 12/03); Overleg met AIB-Vinçotte betreffende wijzigingen in de regelgeving van de keuring van hefen hijstoestellen; Rondgang op diverse arbeidsplaatsen; Evaluatie werkkledij in overleg met alle betrokken werknemers; Inschatting impact van het nieuw KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen Acties ter bescherming van de gezondheid op het werk Thermische omgevingsanalyse: o Mogelijkheden inschatten voor het effectief (laten) uitvoeren van objectieve klimaatmetingen op de arbeidsplaatsen (berekenen WBGT-index en PMV/PPD); o Ondersteuning door de dienst risicobeheersing van Provikmo; o De IDPBW kocht meetapparatuur voor het analyseren van de thermisch belasting thermisch comfort en luchtkwaliteit op arbeidsplaatsen; o Opmaak sjabloon voor objectieve en subjectieve evaluatie van het binnenklimaat per arbeidsplaats; o Uitvoeren van metingen betreffende thermisch comfort op diverse locaties. Organisatie van de jaarlijkse monitoring voor werknemers met gehoorbescherming op maat; Poetsdienst Huize Proventier: update van alle MSDS-fiche en veiligheidsinstructiekaarten; Uitwerking leeftijdsbewust personeelsbeleid: o Overleg met werkgroep (04/03 31/03 13/06 10/09 21/11 15/12); o Overleg met een SERR-medewerker betreffende de mogelijkheden om een diversiteitsplan op te maken; o Overleg met de personeelsdienst en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer betreffende een analyse van de werkhervattingsonderzoeken (02/04); o Bespreking knelpunten en noden op het diensthoofdenoverleg (12/05). Verspreiding van een IDPB-FLASH bericht: Werknemers steeds langer ziek ; Inschatting van de impact door de nieuwe KB s betreffende de regelingen van het gezondheidstoezicht en de specifieke taken van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk; 33

38 Opleiding en individuele coaching door Provikmo m.b.t. ergonomie voor beeldschermwerkers (2/06 en 26/06); Pesticiden: vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle openbare diensten een verbod. Pesticiden kunnen dan enkel nog gebruikt worden onder specifieke voorwaarden na het doorlopen van een procedure. In 2014 werden de voorbereiden hiervoor getroffen; Ergonomisch advies betreffende het werken met de veegmachine (Cyclone); Overleg met Provikmo betreffende vlotte communicatie via een webplatform; Week van de geestelijke gezondheid: organisatie van preventiecampagne voor beeldschermwerkers fitness achter het bureau ; Opmaak risicoanalyse door de arbeidsgeneesheer betreffende werk en zwangerschap; Organisatie jaarlijkse griepvaccinatie Acties ter bevordering van het psychosociaal welzijn op het werk Wijziging van de bepalingen in het arbeidsreglement met betrekking tot geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op basis van de nieuwe reglementering over de preventie van psychosociale risico's op het werk (KB 28/04/2014); Verfijnen van procedure inzake het preventief alcohol en drugsbeleid ; Uitwerking van een agressieprotocol ingeval van agressie door derden: overleg werkgroep (14/01-25/02 11/03 01/04 29/04 10/06), bespreking op diensthoofdenoverleg, opmaak registratiesysteem, implementatie protocol. Incidenten van psychosociale aard die rechtstreeks werden gemeld aan de vertrouwenspersoon: 34

39 Informele interventies: Aantal werknemers die de vertrouwenspersoon contacteerden: 1 Interventies van de vertrouwenspersoon volgens de aard: Onthaal, advies: Interventie: Bemiddeling: Andere: Formele interventies Totaal aantal met redenen omklede klachten ingediend na een informele interventie: 0 Register van feiten betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Aantal volgens de aard van de feiten (soms gelijktijdig meerdere vormen mogelijk): Fysiek geweld: Psychisch geweld: Pesterijen: Ongewenst seksueel gedrag: Andere: Arbeidsongevallen Arbeidsongevallen op de plaats van het werk: nr type dienst datum ongeval letsel verlet 01 Ongeval zonder werkverlet WZC 14/01 Beknelling, verpletting voet 0d onderhoud 02 Arbeidsongeval met Poetsdienst 03/02 Struikelen op oneffen verstuiking 14 d. werkverlet ondergrond 03 Ongeval zonder werkverlet WZC 04/04 Prikongeval / 0 d. verzorging 04 Ongeval zonder werkverlet WZC 09/04 Prikongeval / 0 d. verzorging 06 Arbeidsongeval met Schoonmaak 07/07 Val over losliggende polsbreuk 55 d. werkverlet gebouwen kabels 07 Arbeidsongeval met WZC animatie 01/09 Struikelen op trap knieletsel 46 d. werkverlet 08 Ernstig arbeidsongeval met Poetsdienst 20/10 Val van stoel ribbreuk 45 d. werkverlet 09 Arbeidsongeval zonder WZC 18/11 Prikongeval / 0 d. werkverlet verzorging 10 Ongeval met werkverlet Art /12 Contact met puntig snijwonde in 10 d. voorwerp voet 11 Ongeval zonder werkverlet WZC logistiek 16/12 Glijden met val diverse 0 d. 12 Ongeval zonder werkverlet WZC verz 30/12 Prikongeval / 0 d. 13 Ongeval zonder werkverlet WZC verz 30/12 Prikongeval / 0 d. Arbeidsongevallen op de weg naar en van het werk: nr type dienst datum ongeval letsel verlet / 35

40 Analyse van de ongevallencijfers In 2014 werden 14 meldingen van arbeidsongevallen ontvangen. Bij 13 aangiftes volgde een erkenning bij de ongevallenverzekering. Hierbij was geen enkel ongeval op de weg naar het werk. Frequentiegraad is de verhouding tussen het aantal ongevallen en de uren blootstelling aan het risico Eén arbeidsongeval werd aanzien als een ernstig arbeidsongeval. In 5 situaties was er door het ongeval sprake van werkverlet met in het totaal 170 dagen arbeidsongeschiktheid. Met dit cijfer behalen we een gemiddelde score in vergelijking bij de ongevallencijfers van de voorbije 10 jaar. Belangrijk is om in te schatten in hoeverre de 13 ongevallen in 2014 te vermijden waren. In slechts 2 situaties is het vermijden van soortgelijke ongeval door het nemen van bepaalde preventiemaatregelen moeilijk te voorzien (m.n. struikelen op wandelpad, ). De focus ligt dus best op de 11 andere ongevallen waar we met concrete preventiemaatregelen menselijk leed in toekomst willen vermijden. In 5 situaties betreft het een aangifte na een prikongeval in Huize Proventier. Prikongevallen komen vrij frequent voor in het woonzorgcentrum. In 2015 maken we een risicoanalyse op inzake contact met scherpe voorwerpen. Daarna hopen we met de gepaste preventiemaatregelen prikongevallen definitief uit te sluiten. Ernstgraad is de verhouding tussen de verloren dagen wegens ongeval en de uren blootstelling aan het risico 36

41 Alle arbeidsongevallen in 2014 zorgen samen voor een gemiddelde van 13 dagen arbeidsongeschiktheid. In 3 situaties was men langer dan 14 dagen arbeidsongeschikt. De langste duur van ongeschiktheid was 55 dagen, te wijten aan een polsbreuk na het struikelen over losliggende snoeren tijdens het schoonmaken van een bureauruimte. Sinds 2009 tellen we dagen arbeidsongeschiktheid door arbeidsongevallen. Naast het menselijk leed en de impact van deze afwezig voor de dienst zal de kostprijs voor het bestuur door deze ongevallen erg hoog zijn Welzijn op het Werk-Award Werken aan veiligheid, gezondheid en welzijn is een kwestie van cultuur, attitude en gedrag. Iedereen geëngageerd en in team meekrijgen, daar gaat het om in een duurzame veiligheidscultuur. Als extra stimulans om iedereen te motiveren introduceerden we in 2013 de uitreiking van een jaarlijkse Welzijn op het Werk AWARD, de WoW-award. De WoW-AWARD heeft tot doel het team te belonen in zoverre het een essentiële bijdrage leverde tot het verbeteren en/of stimuleren van welzijn op het werk. We de organiseerden in 2014 de 2e editie van deze wedstrijd. De volgende 5 afdelingen hebben zich ingezet om een project uit te werken: de afdelingen Onder de appelboom, Regenboog, Vlinderpark, het EKA-team en de sociale dienst. De jury bekroonde het EKA-TEAM als winnaar van de WoW-award Met hun 2- maandelijkse prijskamp via Radio Proventier bevorderen ze het teamplayergehalte op alle afdelingen van Huize Proventier. Het project was leuk en werd vooral grondig omschreven volgens het Smart-principe. Het project was op de werkplaats gericht, duurzaam, had voldoende aandacht voor de verscheidenheid van het personeel en is overdraagbaar naar andere werkplekken. Zelf hopen ze van met dit initiatief een optimale werksfeer binnen Huize Proventier te creëren. Het winnende team ontving op de nieuwjaarsreceptie van OCMW Poperinge een wisseltrofee ontworpen door kunstenaar Rik Ryon (beeldje van een kei-kop met 2 duimen omhoog) en krijgt een extra budget om een interessante teambuildingactiviteit te organiseren in het komende jaar. 37

42 ICT - informatieveiligheid Filip D HOOGHE Algemene beschrijving De ICT-taken worden waargenomen door IT- en projecthoofdmedewerker Filip D Hooghe. Het takenpakket wordt voor het grootste deel in eigen beheer gerealiseerd, wat staat voor een grote veelheid en diversiteit aan opdrachten. Naast het onderhoud en beheer van het bedrijfsnetwerk wordt tevens ingestaan voor secundaire netwerken, zoals het internetcafé van Lokaal Dienstencentrum De Bres en de Openbare Computerruimte van de Bellewijk. Ook de automatisering van de activiteiten in het WZC Huize Proventier wordt verder doorgedreven wat binnen het takenpakket voor accentverschuivingen zorgt. Het computerpark is in zijn totaliteit inmiddels aangegroeid tot 85 pc s, 4 fysieke- en 4 virtuele servers: - fysieke ESXi met VMWare-platform waarop domaincontroller/file/print-server terminal server/wsus Applicatieserver Corilus - Schaubroeckapplicatieserver (Linux) staan, - fysieke S-BOX (o.a. mailserver), - fysieke S-Backup en - fysieke TimeWeb-server. Het luik informatieveiligheid wordt mede opgevolgd door de veiligheidsconsulenten Danny Jennerich en Jeroen Haghedooren Ondernomen acties Onderhoud en ontwikkeling eigen programma s Er wordt binnen de organisatie met een aantal eigen databaseprojecten gewerkt. Eens ontwikkeld en in gebruik genomen, dient op die eigen pakketten ook support gegeven te worden. Gelet op de vele activiteiten die binnen het OCMW worden gerealiseerd, moet naar administratieve verwerking toe soms ook heel wat bijgeprogrammeerd worden. Lokaal Dienstencentrum - Planning, registratie, facturatie en rapportage i.v.m. LDC De Bres en RESTO. In gebruik sinds Omdat het pakket meeromvattend is dan het facturatieprogramma ALFA (BBC) wordt het verder behouden. Het werd aangepast om de facturatiegegevens te exporteren naar ALFA waardoor het beste van beide systemen kan gecombineerd worden. Dorpsdienst Nestor - Facturatie, vergoeding vrijwilligers, financiële informatie en rapportage voor de stuurgroep In gebruik sinds Hier geldt dezelfde opmerking als voor het LDC-pakket. De eisen van de dienst zijn inmiddels dermate gegroeid dat het moeilijk wordt om dit verder in eigen beheer up to date te houden. Voorlopig blijft het programma echter behouden, voornamelijk omwille van kostprijsargumenten. Vervoers- en boodschappendienst OCMW - Facturatie, vergoeding vrijwilligers, financiële informatie en rapportage. Loopt parallel met dorpsdienst Nestor. Warme maaltijden - Bestellingen, facturatie, informatiedoorstroming naar keuken en andere diensten, statistieken. In gebruik sinds 15 jaar. Ook hier werd een export van gegevens naar ALFA voorzien. 38

43 Poetsdienst Het pakket bevat een planningsmodule voor de dienstregelingen, een onderdeel voor facturatie en aanrekening van dienstencheques, informatiedoorstroming naar de financiële dienst en rapportage. Ook hier wordt het pakket verder gebruikt in combinatie met ALFA. Centralisatie zorggebeuren Om informatie rond zorg die nu verspreid aanwezig is bij de maatschappelijk werkers van het OCMW enerzijds en de zorgverantwoordelijken van het woonzorgcentrum anderzijds, op een gebruiksvriendelijke manier voor iedereen consulteerbaar te maken, werd een pakket ontwikkeld dat hiervoor een oplossing moet aanreiken. Informatieveiligheid De regels inzake computergebruik zijn terug te vinden in een reglement voor het gebruik van telecommunicatie-infrastructuur in OCMW Poperinge. Het reglement is opgebouwd uit 6 verschillende policy s. Daarnaast zijn er ook nog een aantal bepalingen inzake controle, sancties en maatregelen die zich kunnen opdringen. Alle computergebruikers krijgen de nodige toelichting aan de hand van een toegankelijke brochure. Het is de bedoeling dat nieuwe personeelsleden bij hun onthaal hierover geïnstrueerd worden. Volgende opmerkingen van de audit bleven voorlopig onbehandeld: Firewall tussen bestanden woonzorgcentrum en OCMW; De plaatsing van een Intrusion Detection System. Internetcafé Het internetcafé is dienstig voor meerdere doeleinden. Naast de uitbating als klassiek internetcafé wordt er ook computerinitiatie gegeven door vrijwilligers, organiseert CVO Westhoek er verschillende cursussen en worden er tevens interne opleidingen verzorgd voor de medewerkers. De 12 toestellen die er gebruikt worden zijn kwaliteitsvolle toestellen van een A-merk. Dank zij de samenwerking met CVO kan met betaalbare software gewerkt worden. OCR Bellewijk Er draaien hier 12 toestellen die na hun buitengebruikstelling in de administratie met subsidies werden geüpgraded naar hedendaagse normen. Dit via uitbreiding van het RAM-geheugen en de installatie van Windows 7 en Office De toestellen werden tevens beveiligd tegen ongewenste ingrepen met Deep Freeze-software. Website Het OCMW werkt samen met het stadsbestuur voor zijn website die begin 2009 online ging. De werking van de website liep het afgelopen jaar vlot al werd vastgesteld dat de reflex om informatie óók via dit medium te communiceren misschien wat nadrukkelijker bij de medewerkers moest aanwezig te zijn. Om de medewerkers te sensibiliseren werden in eigen huis opnieuw opleidingen gegeven waardoor het dagdagelijks werk om en rond de website niet langer het monopolie van de ICT-dienst was. Dit resulteerde in een actiever gebruik van dit medium. Voor de familieleden van de bewoners uit het woonzorgcentrum is een enkel voor hen toegankelijk intranet ontwikkeld waarop ze de activiteiten die in het woonzorgcentrum worden georganiseerd via foto-albums kunnen volgen. 39

44 Sociale Media Er werd besloten om voorlopig niet te starten met een Facebookpagina voor het OCMW en zijn diensten. Alle info die via dit medium zou kunnen verspreid worden, vindt al zijn weg naar het publiek via de website, zodat Facebook enerzijds slechts een overbodige aanvulling zou kunnen zijn of anderzijds tot gevolg zou kunnen hebben dat de aandacht voor onze goed uitgebouwde website verslapt. Enkel bij de buurtdiensten Bellewijk wordt Facebook wel ingezet als vlot communicatiemiddel met bewoners van de wijk. En in 2014 heeft ook de OCMW-personeelsdienst een Facebook-pagina gelanceerd, o.m. om vlot te communiceren t.a.v. de kandidaatjobstudenten. Intranet In de schoot van het OCMW wordt een intranet uitgebouwd voor het OCMW-personeel. Het intranet heeft een informatieverstrekkende functie, voornamelijk dan op het vlak van personeelszaken. Het intranet vormde bij aanvang nog een klein onderdeel in de totale interne communicatiemix, maar dank zij een aantal initiatieven raakt het gaandeweg méér en méér van de grond. Het intranet speelt een centrale rol in het ter beschikking stellen van het kwaliteitshandboek in het woonzorgcentrum. Werkinstructies, procedures, afspraken, reglementen, handleidingen, worden op een zeer toegankelijke manier ter beschikking gesteld van het personeel. Voor de medewerkers die over geen pc beschikken is het intranet in het woonzorgcentrum beschikbaar via een SmartScreen in de personeelsruimte of krijgen betrokkenen een persoonlijke login om de informatie van thuis uit te kunnen consulteren. Opleiding Het zelf organiseren van opleiding blijkt een moeilijke opdracht. De informatica-kennis van de verschillende medewerkers is dermate uiteenlopend dat bezwaarlijk een gemene deler kan gevonden worden die dergelijke bijscholing voor elke deelnemer interessant maakt. Daarom wordt een stuk opleiding op maat gegeven waarbij bij problemen uit de dagelijkse praktijk een oplossing wordt aangereikt en van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om wat dieper op de casus in te gaan. Deze aanpak lijkt grip te hebben want ze heeft voor de medewerker rechtstreeks effect. De informatie beperkt zich op die manier ook tot het louter bruikbare en zo wordt desinteresse wegens het krijgen van overbodig geachte kennis vermeden. Ook de klassieke externe vorming blijft ontegensprekelijk nuttig. Er werden opleidingen verzorgd voor het personeel dat met eigen applicaties werkt. Er werden zowel externe als interne opleidingen georganiseerd om het verplegend personeel vertrouwd te maken met de medicatiemodule van Geracc.net. Daarnaast volgden de gebruikers van de dienstspecifieke toepassingsprogramma s opleidingen die verzorgd werden door de programmaontwikkelaars. Woonzorgcentrum De automatisering van het woonzorgcentrum werd verder gezet. De implementatie van de zorgmodule Gernis heeft vrij ingrijpende gevolgen op de werkvloer. Tal van factoren maken dat dit proces de meeste aandacht verdient: diensthoofden bewonerszorg, woonzorgassistenten, verpleegkundigen, zorgkundigen, EKA-personeel, moeten op het systeem al hun zorgprestaties kunnen registreren. De omvang hiervan is dermate uitgebreid en divers dat een intensieve begeleiding een constante is. Ook al omdat een groot deel van deze gebruikers niet meteen computervaardig is. In 2014 kwam het project op kruissnelheid en werd deze opdracht integraal door de IT-dienst ter harte genomen. Ingevolge het vertrek van de project- en 40

45 kwaliteitscoördinator, werd diens takenpakket onder de noemer opdrachthouderschap overgedragen naar de IT-medewerker. Om de opleidingen zoveel als mogelijk in eigen huis te laten doorgaan wordt te gelegener tijd een leslokaal ad hoc ingericht. Dit drukt de kostprijs en laat toe veel praktijkgerichter te werken. Een vast leslokaal was budgettair niet haalbaar. Systeembeheerstaken De mappenstructuur en de bijhorende permissies worden permanent geactualiseerd en geoptimaliseerd met het oog op een grotere efficiëntie en transparantie. Beheerstaken rond de mailserver; Optimalisatie gebruik van netwerktoestellen; Back-up (op tape en op HD via S-Backup); Beheer netwerktoestellen allerhande (kopieerapparaten, easytimeserver, netwerkprinters, keukenapparaten); De aanwezigheid van een eigen IT-dienst heeft inmiddels tot gevolg dat externe interventies nagenoeg onbestaande zijn. Natuurlijk blijft ondersteuning in deze uitgebreide, technische, specialistische en vlug wijzigende materie onontbeerlijk, maar ook dit wordt dankzij de financieel voordelige systeembeheerssamenwerking met NV Schaubroeck tot een absoluut minimum herleid. We mogen in dit verband stellen dat dit partnership zeer goed loopt. In 2014 ontstond door de inschakeling van de IT-er als project- en kwaliteitscoördinator de behoefte om in ruimere mate beroep te doen op NV Schaubroeck voor systeembeheerstaken, dit via een outsourcingsovereenkomst a rato van 1 werkdag om de 14 dagen. Investeringen Vernieuwing van 7 jaar oude copiers door 2 multifunctionals aangekocht binnen het raamakkoord van de Stad Kortrijk. Aankoop van 25 PC s en 2 laptops ter vernieuwing van afgeschreven toestellen. Alle Vistatoestellen zijn daarmee uit het bedrijfsnetwerk verdwenen. Een deel van de afgeschreven toestellen zal ingezet worden in de leefruimtes van het woonzorgcentrum. Aankoop laptops, smartphones e.a. naar aanleiding van de opstart van het thuiszorgkruispunt. 12 nieuwe beeldschermen voor het internetcafé. De oude schermen worden gerecupereerd voor het project internet voor allen op de zorgafdelingen. Integratie Stad-OCMW Gelet op de nakende inkanteling van het OCMW in het Stadsbestuur werd in de investeringsdossiers die het OCMW realiseerde, telkens het advies van de stadsdiensten ingewonnen. De beschikbaarstelling van het Geografisch Informatiesysteem ten behoeve van de OCMWdiensten kwam in 2014 niet van de grond. Eind 2014 werd een beheersovereenkomst opgesteld met stad Poperinge teneinde over te gaan tot de aanwerving van een gemeenschappelijk IT er voor stad en OCMW, zodat de uitbreiding van ondersteuning van NV Schaubroeck in de loop van 2015 zal kunnen afgebouwd worden. 41

46 Diverse In de mate van het mogelijke worden pc s buiten de waarborgperiode zelf hersteld. De dienst verzorgt de begeleiding van medewerkers bij implementatie van nieuwe ITtoepassingen. Optimaliseren hergebruik van oudere hardware. Assistentie bij het updaten van externe dienstspecifieke applicaties (Easytime, Timeplanner, Easymenu, Geracc, WinSoc+, PartnerPlan ). In de schoot van het OCMW zijn ook heel wat niet-administratieve diensten, waarvan het WZC de belangrijkste is, geautomatiseerd en wordt er dus op pc gewerkt door medewerkers voor wie het computer-gebeuren niet tot de core business behoort. Daardoor is de nood aan ondersteuning voor heel wat dagdagelijkse storingen op zowel hardware- als softwarevlak vrij groot. Er wordt vaker gebruik gemaakt van multimedia-toepassingen door het personeel van de animatiedienst en verpleegafdelingen. Ook hier wordt vaker om bijstand gevraagd. Er wordt in beperkte mate assistentie verleend aan bewoners van het woonzorgcentrum met computerproblemen. Medewerkers doen beroep op de dienst voor geavanceerde Office-toepassingen en specifieke printopdrachten. Momenteel beschikt het OCMW van Poperinge over de volgende domeinen: o ocmwpoperinge.be o huizeproventier.be o sociaalhuispoperinge.be o dienstencentrumdebres.be o dorpsdienstnestor.be o frge-westhoek.be. Dossier digitale multi-tv werd opgestart voor het woonzorgcentrum. Het gebruik van een digitaal prikbord voor de zorgafdelingen werd ingevoerd. 42

47 43

48 2.1. Sociale dienstverlening Algemene beschrijving Sociaal Huis, Veurnestraat Poperinge. Openingsuren: voormiddag van 9 tot 12 uur namiddag van 14 tot 16u30 (maandag tot u. en vrijdag tot 16u.) volgens de zitdagen van de maatschappelijk werkers of op afspraak. Onthaal fax Rita Doom Mariline Decroix Eveline Hautekeur Kristof Couwet Delphine Devooght Gregory White Filip Dejaegher Sofie Hiele Ria Devos (adm.) Stef Colpaert (adm.) Kristien Dewaele (adm.) Algemeen maatschappelijk werk Financiële hulp, psycho-sociale hulp, hulp bij administratieve problemen en informatie, hulp bij huisvestingsproblemen en crisisopvang, tewerkstelling en tewerkstellings-begeleiding, rechtshulp, hulp aan asielzoekers, energiekosten en oplaadterminal, sociale en culturele participatie en kinderarmoede. Dienst schuldbemiddeling Budgetbegeleiding, budgetbeheer, erkende dienst voor schuldbemiddeling, schuldpreventie met project BudgetInZicht onder budgethouderschap van CAW Centraal-West-Vlaanderen Financiële steun en schuldbemiddeling Leefloon Aantal en categorieën In 2014 genoten 58 personen het leefloon, dit is een zelfde aantal begunstigden als in Het betreft 28 alleenstaanden, 10 samenwonenden en 20 (eenouder)gezinnen met gezinslast. In december 2014 telden we 25 leefloongerechtigden, dit is een stijging met 2 ten opzichte van december Leeftijd 23 leefloongerechtigden zijn gelijk of jonger dan 25 jaar. Dit is 40 % (36 % in 2013). Van deze 23 jongeren zijn er 11 alleenstaanden, 6 samenwonenden en 6 personen met gezinslast. 44

49 Evolutie aantal leefloontrekkers Tendensen Het aantal leefloongerechtigden blijft stabiel. Het aantal jongeren is lichtjes gestegen met 2 personen. Deze doelgroep is sterk vertegenwoordigd bij de leefloontrekkers (40 %). Naast een student, zijn dit vooral multi-problem-jongeren (verslaving, psychische problematiek, mislukte schoolcarrière, familiale problemen, dakloosheid) van wie de problematiek een specifieke professionele aanpak vereist. De alleenstaanden en de alleenstaanden met gezinslast blijven de meest kwetsbare groepen. Reden van aanvraag leefloon: schorsing uitkeringen of geen recht op uitkeringen, aanvullend leefloon op loon of sociale uitkeringen, student of jongere die het ouderlijk huis of de instelling verlaat, inkomen is lager dan leefloon, erkende vluchteling Intensieve trajectbegeleiding, verdere sociale en arbeidsactivering van de leefloners en zoveel mogelijk andere rechten uitputten is noodzakelijk om het aantal verder te laten dalen. Aan 3 leefloners werd in het kader van art van de RMI-wet een installatiepremie toegekend. Dit is 1 minder dan in De installatiepremie wordt toegekend n.a.v. het verlaten van een opvangtehuis (2x) en aan een dakloze (1x). 0,29 % van de inwoners van Poperinge geniet leefloon. Het Vlaams gemiddelde is 0,44 %. Aantal leefloongerechtigde erkende politieke vluchtelingen en leefloners van vreemde nationaliteit: 10 vreemdelingen t.o.v. 48 Belgen, d.i. 17 % (19 % in 2013). Erkende vluchtelingen hebben recht op leefloon. Woonplaats van de leefloontrekkers: De meeste leefloontrekkers wonen in het centrum. Kwetsbare personen verkiezen om in het centrum te wonen, de aanwezigheid van sociale woningen en (sociale) appartementen en de betere mobiliteit spelen hierbij ook een rol. Van de deelgemeenten heeft Proven het grootste aantal leefloners. AANTAL LEEFLOONTREKKERS Centrum Poperinge Proven Watou Reningelst Roesbrugge - Haringe

50 Krombeke Abele Vreemde gemeente / instelling Aantal leefloontrekkers deelgemeenten t.o.v. bevolkingsaantal Het centrum en Proven scoren het hoogst. In de andere deelgemeenten is het aantal leefloontrekkers t.o.v. het bevolkingsaantal ongeveer gelijk. PLAATS Bevolkingsaantal Aantal leefloners 2014 % t.o.v. inwoners Proven ,48 Centrum Poperinge ,33 Watou ,22 Krombeke ,14 Roesbrugge - Haringe ,10 Reningelst ,07 Totaal ,29 Duur toekenning leefloon Het grootst aantal cliënten (40) genoot 6 maanden of minder het leefloon. 18 cliënten genoten zeven maanden en langer het leefloon. Het aantal langdurige leefloontrekkers is gelijk gebleven. Van deze 18 mensen zijn er: - 5 personen die wegens diverse problematieken, geen vaardigheden, geen of weinig werkervaring, moeilijk verleden, psychische of verslavingsproblematiek niet kunnen tewerkgesteld worden; - 2 personen die wegens hun leeftijd moeilijk kunnen tewerkgesteld worden; - 2 personen die omwille van taal (vreemdelingen) moeilijk kunnen tewerkgesteld worden; - 5 personen die een opleg leefloon genieten boven op hun inkomsten of uitkering; - 3 alleenstaande moeders die wegens kinderlast niet of niet voltijds kunnen tewerkgesteld worden en bijgevolg over onvoldoende inkomsten beschikken; - 1 student. Aantal maanden Aantal cliënten Uitgaven leefloon In 2014 noteerden we een lichte stijging van de uitgaven leefloon met euro, de uitgaven voor de installatiepremies dalen. In december 2014 werd euro meer leefloon uitbetaald dan in december De uitgaven in het kader van tewerkstelling van art voor leefloontrekkers zijn gestegen aangezien meer tewerkstellingen in het kader van art werden gerealiseerd. Uitgaven leefloon 2014 Uitgaven tewerkstelling art leefloon 2014 Installatiepremie leefloon euro euro euro 46

51 Uitgaven leefloon op jaarbasis , , , , , , , , , , , Andere financiële steun Dossiers fin. steun Aantal gezinnen Uitbetaalde steun Stookoliefonds Verwarmingstoelage Terugvorderbare steun WZC Proventier Soc. en cult. participatie Vreemde WZC SCP kinderarmoede Voorschotten Min. levering aardgas Huurtoelagen Soc. fonds gas en elek Medische kosten Niet terugvorderb. steun Vrijetijdsparticipatie Installatiepr. Org. Wet Opvang kinderen Begrafeniskosten Steun onthaaltehuizen Totaal De 532 gezinnen vertegenwoordigen 374 steundossiers met een of meerdere vormen van steunverlening. De dossiers asielzoekers zijn niet inbegrepen. In 2014 noteren we een daling van het aantal dossiers financiële steun. De verwarmingstoelagen en de niet-terugvorderbare steun stijgen lichtjes. Ook werd een hoger bedrag huurtoelagen uitbetaald aan cliënten. Het totale bedrag aan uitbetaalde steun daalde eveneens, met euro. De uitbetaalde steun aan het WZC Proventier en vreemde bewoners WZC stijgt opmerkelijk, hoewel er slechts één bijkomende persoon tussenkomst heeft genoten. Dit is vooral te wijten aan de stijging van de 47

52 ligdagprijs. Voor 6 rusthuisbewoners moest financiële tussenkomst in de verblijfskosten voorzien worden, waarvan 4 residenten uit de eigen rustoorden en 2 in vreemde rustoorden. Het aantal jongeren (< 25 jaar) dat steun geniet is, in vergelijking met de leefloontrekkers, zeer laag. In diverse rubrieken wordt geen steun verleend aan jongeren. De tussenkomsten sociale en culturele participatie voor kinderen en de toelagen voor kansarme kinderen worden aan de ouders toegekend. Jongeren genieten meestal maar tijdelijk leefloon waardoor ook meestal enkel verwarmingstoelage wordt toegekend. Evolutie totale financiële steun per categorie Door het aanwenden van de diverse overheidssubsidies (Sociaal Fonds, soc. en culturele participatie, kinderarmoede) is het steunaandeel met eigen middelen van het OCMW beperkt. Het stadsbestuur van Poperinge stelde kermiskaarten en kaarten voor de schaatspiste aan verminderde prijs ter beschikking van hulpbehoevende cliënten van het OCMW. Door de stad werd een tussenkomst van euro in het kader van vrijetijdsparticipatie aan het OCMW doorgestort Schuldbemiddeling Tijdens het jaar 2014 kwamen 274 gezinnen of alleenstaanden naar het OCMW met de vraag naar of genoten reeds budgetbegeleiding en/of budgetbeheer. Dit is een lichte daling t.o.v met 2,5 % of 7 dossiers. De problematieken zijn complexer geworden en de totale schuldenlast is aanzienlijk. In 2014 werden 38 nieuwe dossiers budgetbeheer/budgetbegeleiding opgestart. Totaal 52 dossiers werden afgebouwd en stopgezet. 4 cliënten verhuisden naar een andere stad of gemeente. 23 dossiers werden beëindigd wegens schuldenvrij; in 6 dossiers gebeurt verdere nazorg door het CAW en 1 persoon wordt financieel en administratief ondersteund door Begeleid Wonen Westhoek. 7 personen zijn overleden, 4 dossiers werden doorverwezen naar de collectieve schuldenregeling, voor 2 werd een voorlopig bewindvoerder aangesteld en van 1 cliënt worden de financiën beheerd door de psychiatrische instelling. In 3 dossiers werd de 48

53 begeleiding stopgezet op uitdrukkelijke vraag van betrokkene zelf en in 5 dossiers was er geen medewerking. 2 personen zijn gedetineerd waardoor de begeleiding wordt stopgezet wegens geen inkomsten meer. 1 cliënt is gehuwd en heeft zo een extra inkomen. Bij 13 nieuwe aanvragen was budgetbeheer niet aangewezen en werd onmiddellijk doorverwezen naar een meer gepaste dienst. 4 dossiers werden voor administratieve ondersteuning en financiële begeleiding overgemaakt aan het CAW. In 2 dossiers, waar de cliënt zelf niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen, werd de voorlopige bewindvoering aangevraagd. Bij 7 nieuwe aanvragen werd, gezien de schuldenproblematiek en de beperkte financiële middelen, doorverwezen naar collectieve schuldenregeling Evolutie aantal dossiers schuldbemiddeling Leeftijd van de cliënten Het aantal jongeren en jong volwassenen maakt een belangrijk deel uit van het cliënteel. 22 cliënten zijn 25 jaar of jonger (8%). De jong volwassenen scoren hoog met 31%. De belangrijkste groep zijn de jarigen (43%), waaronder alleenstaande mannen en eenoudergezinnen die begeleiding nodig hebben. De groep ouderen vertegenwoordigt 18% van het aantal dossiers en neemt opnieuw lichtjes toe, wat wijst op een armoedeproblematiek bij ouderen. Leeftijd cliënten > 60 Totaal Aantal Verdeling van de dossiers volgens deelgemeenten Meer dan ¾ van de cliënten wonen in het centrum van Poperinge. Dit is deels te wijten aan de aanwezigheid van een grote sociale woonwijk, De Bellewijk, de stijging van het aantal sociale woningen in Poperinge en de voorkeur van kwetsbare gezinnen om in het centrum te wonen. Net zoals bij het leefloon scoort Proven hoger dan de andere deelgemeenten. Woonplaats Poperinge Proven Watou Roesbrugge Reningelst Krombeke Totaal Aantal % dossiers 76 % 9 % 5 % 4 % 4 % 2 % 100 % Bevolking % t.o.v. bevolking 1,5 % 2 % 0,7 % 1% 0,8 % 0,7 % 1,4 % 49

54 Volgens het aantal inwoners scoort Proven het hoogst t.o.v. het gemiddelde, gevolgd door Poperinge centrum. In Krombeke tellen we het minst aantal dossiers. Gezinssamenstelling van de cliënten De alleenstaanden maken de grootste groep uit van het cliënteel schuldbemiddeling. Het betreft vooral alleenstaande jongeren, alleenstaande mannen en eenoudergezinnen met kinderen met een laag inkomen (loon of vervangingsinkomen) die wegens diverse problematieken een schuldenlast opgebouwd hebben. Deze groepen zijn de meest kwetsbare. Gezinssamenstelling Aantal dossiers Alleenstaanden 147 Alleenstaanden met kinderen 39 Samenwonenden en/of gehuwden 44 Samenwonend en/of gehuwden met kinderen 44 Totaal 274 Samenwerking vzw Schuldbemiddeling De samenwerking met de vzw Schuldbemiddeling (voorheen vzw Schuldbemiddeling Zuid- West-Vlaanderen ) is van start gegaan op 01/01/2013. Door deze dienst werden in de loop van nieuwe schuldendossiers behandeld, waarbij vorderingen werden gereduceerd van euro tot euro. (d.i. 52,5 %). In totaal werden 33 dossiers opgevolgd incl. de bestaande dossiers (26 in 2013). Daarnaast werden er 21 adviezen schuldbemiddeling in diverse dossiers verstrekt (39 in 2013). Drie verzoekschriften tot collectieve schuldenregeling werden door de vzw opgesteld en voor 1 dossier collectieve schuldenregeling werd de vzw Schuldbemiddeling als schuldbemiddelaar aangesteld. Inschakelen van buddy s (vrijwilligers) voor de praktische ondersteuning In 2014 waren een 5-tal buddy s actief ter ondersteuning van dossiers budgetbeheer. De samenwerking met vzw Albatros kunnen we ook beschouwen als een vorm van buddywerking, maar dan met asielzoekers. Preventie via project BudgetInZicht van CAW Centraal-West-Vlaanderen In het kader van de preventieprojecten werden volgende acties in Poperinge ondernomen: - Elke school van het buitengewoon lager en secundair onderwijs ontving een bordspel "Geld Weg" voor het oefenen van financiële vaardigheden; - Opleiding door BIZ-coördinator rond de online leeromgeving "Skillville" (oefenen van levensvaardigheden); - Info-stand op de schoolverlatersbeurs op 22/05/2014; - Begeleidingssessies digitaal budgetspel "Paystation" voor leerlingen van het O.L.Vrouwinstituut en het "Centrum voor Leren en Werken"; - Infostand op vormingsdagen CLB met allerlei educatief materiaal rond het aanleren van budgetvaardigheden in de klas en rond het uittekenen van een kostenbewust schoolbeleid; - Broodzakkencampagne met de slogan "Geld is broodnodig"; - Groepswerk "Mijn budget op orde" i.s.m. met OCMW s van Alveringem, Lo-Reninge, Poperinge. 50

55 Beleidsignalen en tendensen - Aantal behandelde aanvragen schuldbemiddeling is licht dalend. Een aantal aanmeldingsvragen budgetbegeleiding worden rechtstreeks naar CAW doorverwezen. - Het overgrote deel van de cliënten heeft een te laag inkomen of geniet een vervangingsinkomen/ sociale uitkering waardoor overlevingsschulden worden gemaakt. - Totaal bedrag van de schuldenlast neemt toe waardoor in meer gevallen verwijzing naar collectieve schuldenregeling noodzakelijk is. - Meer tussenkomst door het OCMW in schoolrekeningen om kinderarmoede te bestrijden. - Voorlopige bewindvoering wordt meer aangevraagd voor personen met zware psychische problemen en personen met dementieproblemen. - Doelgroep ouderen met schuldenproblematiek is prominent aanwezig. - Complexe dossiers waarin diverse problematieken dienen aangepakt te worden zoals huisvestingsproblemen, energieproblemen, tewerkstelling. Een integrale begeleiding is hierbij noodzakelijk. - Bij sommige advocaten/schuldbemiddelaars loopt de collectieve schuldenregeling niet vlot: o.a.: leefgeld wordt niet tijdig en onregelmatig gestort, inkomsten worden niet opgevolgd, advocaat is niet klantvriendelijk Personen met vreemde herkomst en lokale opvanginitiatieven Aantal dossiers in 2014: 31 dossiers waarvan 11 dossiers vreemdelingen in materiële opvang, 11 dossiers financiële steun en 9 dossiers dringende medische hulp aan illegalen. Het totaal aantal dossiers is gelijk gebleven t.o.v Dit aantal is gevoelig gedaald t.o.v. de beginjaren 2000 (130 dossiers vreemdelingen in 2000). De materiële opvang is met 5 dossiers gedaald. De dossiers dringende medische hulp aan illegalen zijn verdrievoudigd. Op 31/12/2014 waren er 15 illegale personen waarvoor het OCMW tussenkomst in de dringende medische hulp toekent en waren er 21 lopende medische kaarten ( Mediprima). Aantal dossiers vreemdelingen De toename van de dossiers dringende medische hulp is voornamelijk te wijten aan de strengere beoordelingen van de asielaanvragen en aanvragen tot regularisatie (minder erkenningen / regularisaties). Bijgevolg worden meer mensen illegaal. 51

56 De daling van de dossiers materiële opvang is mede het gevolg van vermindering van opvangplaatsen. Fedasil schrapte 3 opvangplaatsen (Pottestraat 147) en 8 opvangplaatsen (Vlamingstraat 7) werden omgevormd tot bufferplaatsen, die niet werden bezet in De woning Vlamingstraat 7 werd gebruikt als doorgangswoning. Voor 2014 bedraagt de gemiddelde bezetting van de LOI-woningen 77 %. Er werden 11 tewerkstellingen in het kader van art voor erkende of geregulariseerde asielzoekers gerealiseerd. Aard van de steun Aantal dossiers Uitgaven Financiële steun KV (incl. gezinsbijslag) euro Medische steun KV euro Materiële opvang natura (huur incl.) euro Materiële opvang leefgeld euro Materiële opvang medische euro Totaal euro De daling van de LOI-bezetting resulteert voornamelijk in een daling van de steun materiële opvang leefgeld van euro in vergelijking met De medische steun materiële opvang en medische steun kandidaat vluchtelingen daalde van in 2013 naar euro in De hospitalisatiefacturen en ambulante facturen van het ziekenhuis worden op basis van een medische kaart onmiddellijk verwerkt door de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Het OCMW beschikt over een lokaal opvanginitiatief (LOI), verspreid over 8 woningen: O.L.Vrouwekruisstraat 6a/6b, Prootstraat 13, Duinkerkestraat 20, Sint-Annaplein 1, 16 en 21, Boeschepestraat 32b. In deze woningen kunnen 15 asielzoekers worden opgevangen. Het OCMW ontvangt voor deze materiële opvang een staatstoelage ten bedrage van euro in De totale uitgave voor 2014 bedroeg euro. Hiervan gaat euro naar loonkosten. Zonder deze personeelskosten maakt het LOI nog euro winst. Wegens de daling van de subsidies en de lagere bezettingsgraad van de LOI-plaatsen kunnen minder kosten ingebracht worden. Van de 11 dossiers dienden 2 gezinnen en 4 alleenstaanden het LOI te verlaten. De asielzoekers (LOI) die in 2014 door ons OCMW werden gesteund, komen uit 9 verschillende landen: 8 uit Afrika (Burundi, Tanzania, Guinea, Somalië, Marokko, Togo, Mali en Rwanda), 1 uit Azië (Iran) Energiearmoede Toelage van het Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit Het OCMW was voor 2014 gerechtigd op een tussenkomst uit het Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit ten bedrage van euro. Hiervan is euro voorzien voor de dekking van de jaarlijkse loonkost. Het saldo of euro werd aangewend voor aanzuivering van nietbetaalde energierekeningen en de aankoop van energiezuinige huishoudtoestellen. De subsidie werd niet overschreden. 52

57 Aan 17 gezinnen werd een tussenkomst verleend voor een totaalbedrag van euro. Deze tussenkomsten werden aangewend voor: - de aanzuivering van energieschulden of de 30% eigen bijdrage minimale levering aardgas; - aankoop van een energiezuinig toestel (2 x wasmachine). Jaar Gezinnen Tussenkomsten euro euro euro euro euro Tussenkomsten aan gezinnen uit Hulpfonds Gas en Elektriciteit Toelage stookoliefonds Voor 2014 werden 304 aanvragen stookolietoelagen ingediend (sommige personen dienden meerdere aanvragen in) waarvan 290 toekenningen en 14 weigeringen. Deze toelagen vertegenwoordigen een totale uitgave van euro, volledig terugvorderbaar van de Federale Overheid (in 2013: euro). In 2014 stellen we een ruime daling van het aantal aanvragen vast met 92 en een daling van de uitgaven met euro. Er waren 75 minder toekenningen (daling van 20,6 %) en 17 minder weigeringen (daling 54,8 %). De gemiddelde toelage bedroeg 144 euro ( per toekenning). In 2013 bedroeg dit 133 euro. De daling van het aantal aanvragen en de stijging van de gemiddelde toelage per toekenning is deels te verklaren door het grotere aantal liters stookolie dat per levering wordt aangekocht. 53

58 Evolutie aanvragen voor stookoliefonds aanvragen gerechtigd Werking Lokale Adviescommissie (LAC) Eandis In 2014 waren er 6 zittingen van de LAC, 1 zitting meer dan in Voor 95 gezinnen, goed voor 158 contracten, werd toelating gevraagd om de energielevering af te sluiten. Van de 158 contracten die werden besproken hadden er 92 betrekking op de toevoer van elektriciteit en 66 op de gastoevoer. Voor 1 dossier werd beslist de 10 Ampère functie van de budgetmeter elektriciteit te schorsen omdat betrokkenen de bedragen voorzien door de schuldbemiddelaar niet oplaadden, waardoor ze een nieuwe elektriciteitsschuld maakten op basis van het 10 ampère-verbruik. Voor 1 dossier werd beslist de elektriciteit te schorsen omdat: - via de wijkagent werd vernomen dat betrokkene bij familie in de Ardennen verbleef; - de schuldbemiddelaar bevestigde dat er reeds maanden geen contact meer was met betrokkene. De stijging van het aantal zittingen LAC en het aantal geagendeerde dossiers is te wijten aan een stijgende energiearmoede en een aantal hardnekkige dossiers die meerdere malen voor de LAC voorkomen. In 2014 waren er 25 gezinnen die betalingsmoeilijkheden ondervonden voor zowel hun rekeningen gas/elektriciteit als voor deze van het waterverbruik ( dubbele dossiers). Deze gezinnen kwamen zowel voor op de zitting van de LAC Eandis als deze van de LAC De Watergroep. VMW In 2014 waren er twee zittingen van de LAC om de verzoeken van de Watergroep tot afsluiting van de watertoevoer te behandelen. Per zitting worden gemiddeld 50 dossiers geagendeerd. In 2014 werden in totaal 92 dossiers voor schorsingsadvies voorgelegd : in de zitting van 17/04/ dossiers en in de zitting van 23/10/ dossiers Dit zijn 7 dossiers minder dan vorig jaar. Voor geen enkel dossier werd een onmiddellijke beslissing tot afsluiting genomen. Naargelang de resultaten van het sociaal onderzoek, werd een afbetalingsplan toegestaan of werd een limietdatum toegekend waarop de openstaande schuld integraal diende te worden vereffend. Aan een toegestaan betaalplan wordt ongeacht 54

59 Astitel beschermde afnemer of niet de schorsingsclausule verbonden: indien het betaalplan 2 x niet wordt gevolgd, wordt toelating verleend om de watertoevoer te schorsen. Evolutie LAC-dossiers Dossiers Eandis Dossiers VMW Oplaadterminal voor budgetmeters gas- en elektriciteit. In 2014 werden opladingen voor ongeveer 200 klanten geregistreerd. Dit is een stijging van 500 opladingen. Het aantal opladingen in de winterperiode is het hoogst wegens de gasopladingen. De installatie van de Xenta-terminal in het sas en de ruime openingsuren draagt bij tot de stijging van het aantal opladingen. Er worden ook kleinere bedragen opgeladen. Aantal Eandis-opladingen Minimale levering van aardgas via de budgetmeter. In 2014 genoten 24 cliënten met een budgetmeter gas van de maatregel inzake minimale levering aardgas. Dit is 1 minder dan vorig jaar. Die steun geeft een minimaal comfort en moet ervoor zorgen dat de cliënt in de winter niet zonder verwarming valt. Ons OCMW vordert 70 % 55

60 van de middelen terug van de netbeheerder Eandis en 30% van de gerechtigde zelf. Van 2 gerechtigden werd de 30% ten laste genomen met middelen vanuit het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit Activering van tewerkstelling en vzw Professionele activering. Tewerkstellingen in het kader van art In 2014 werden in totaal 19 leefloners of steungerechtigden equivalent leefloon tewerkgesteld in het kader van art in de eigen instellingen van het OCMW of in lokale sociale economieinitiatieven. Dit cijfer ligt in de lijn van de voorbije jaren (2013: 18, 2012: 21, 2011: 18 en 2010: 22). 8 van de 19 tewerkstellingen waren reeds gestart vóór 01/01/2014, wat betekent dat in nieuwe art. 60-tewerkstellingen werden opgestart (2013: 11 nieuwe tewerkstellingen, 2012: 13, 2011: 6 en in 2010: 15). In 2014 werden 13 art. 60-tewerkstellingen beëindigd, waarvan 8 cliënten voldoende arbeidsdagen hebben gepresteerd om rechten op een werkloosheidsvergoeding te kunnen openen. 1 cliënt werd vroegtijdig door de werkplaats aangeworven met een gewone arbeidsovereenkomst. 4 tewerkstellingen kenden een negatief verloop (ontslag om dringende redenen of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst). 1 van deze 4 cliënten nam zelf ontslag. Ook in 2014 verliep een aanzienlijk deel van de art.60-tewerkstellingen niet zo succesvol (4 van 13 beëindigde tewerkstellingen = bijna 1 op 3). Art.60-werknemers kennen een hoog percentage absenteïsme (ziekte, onwettige afwezigheid, ) en missen vaak de nodige arbeidsattitudes. Veel energie gaat naar het blijvend motiveren van deze werknemers gedurende hun tewerkstellingsperiode. Desondanks blijft art een heel belangrijk traject bij het activeren van leefloon- of steungerechtigden. Deze maatregel stelt steungerechtigden in de mogelijkheid hun arbeidsattitudes te trainen en de nodige ervaring op te doen om hun kansen nadien op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten. Evolutie tewerkstellingen art ,06 Aantal vte Aantal tewerkstellingen 15 5, , , , , , , ,

61 Tewerkstellingsbegeleidingen door de eigen sociale dienst De eigen sociale dienst stond in 2014 in voor 16 arbeidstrajectbegeleidingen. 10 van de 16 trajectbegeleidingen kon resulteren in een tewerkstelling. 9 arbeidsbegeleidingen resulteerden in een art. 60 tewerkstelling. 1 cliënte werd via een SINE-contract tewerkgesteld bij Sowepo. In 2014 werden 4 dossiers afgesloten zonder tewerkstellingsresultaat. Redenen : doorverwijzing clusterwerking (3), niet langer leefloongerechtigd (1). Tewerkstellingsbegeleidingen via het clusterplan OCMW s Voor de trajectbegeleiding wordt de arbeidsbegeleidster in haar taak ondersteund door Liselore Colpaert van de clusterwerking De Opstap (samenwerkingsverband met 8 andere OCMW s : Diksmuide, Langemark, Lo-Reninge, Alveringem, Vleteren, Kortemark, Houthulst en Zonnebeke). Dossiers Clusterwerking Opstart traject Evolutie aantal tewerkstellingsbegeleidingen Sociale dienst 88 Clusterwerking 73 Totaal Sinds 2014 is het aantal zitdagen vanuit de clusterwerking vermeerderd van 1 naar 2 dagen per week (op maandag en woensdag). Dit kon omwille van de bijkomende trajectbegeleider die sinds 2014 bij de clusterwerking in dienst is. In tegenstelling tot voorgaande jaren begeleidt Liselore sinds 2014 prioritair de leefloongerechtigden. Er gaat bijgevolg minder tijdsinvestering naar de niet-leefloongerechtigden (cliënten budgetbeheer, cliënten bijkomende financiële hulp). Via het clusterplan konden 40 personen extra begeleid worden in hun zoektocht naar werk. Hiervan zijn 34 trajecten nieuw opgestarte trajecten in van de 40 begeleidingen resulteerden in een tewerkstelling. Hiervan konden 9 personen terecht in het normaal economisch circuit en 5 personen in het buitennormaal economisch circuit (Sowepo 2x, Page Electronics, Argos en vzw Goed Wonen). 57

62 In 2014 maakte de clusterwerking voor het eerst gebruik van beroepsverkennende stages als tool in de trajectwerking. 5 cliënten volgden een dergelijke stage. Deze stages hebben als doel zowel de trajectbegeleider als de werkzoekende duidelijkheid te geven omtrent de beroepskeuze en de arbeidsattitudes. 30 van de 40 trajecten binnen de clusterwerking werden afgesloten. Naast tewerkstelling is geen medewerking of het niet langer gerechtigd zijn op het leefloon de voornaamste reden van de stopzetting van het trajectdossier VZW Voorzitter: Schepen Loes Vandromme Contactadres: OCMW Poperinge, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge Contactpersoon: Bart Vallaeys, OCMW-secretaris. In uitvoering van het lokaal sociaal beleidsplan, opgesteld door stad en OCMW Poperinge, werd op 13 december 2010 een sociaal tewerkstellingsfonds opgericht. In het LSB-plan was gestipuleerd dat de beschikbare middelen van de openbare dienstencheque-ondernemingen zouden gebundeld worden om samen met het aanboren van andere subsidie- of sponsoringsmiddelen een sociaal tewerkstellingsfonds op te richten om sociale tewerkstellingsprojecten te financieren. PWA Poperinge-Vleteren (met hun dienstencheque-onderneming Hoppeland) en OCMW Poperinge (met hun dienstencheque-onderneming voor huishoudelijke hulp aan huis en de strijkwinkel) hebben de goedkeuring verleend aan het oprichten van een nieuwe vzw, voluit genoemd vzw Regionaal Overleg voor Sociale Activering en Tewerkstelling, of afgekort vzw In 2011 werd een reglement en een aanvraagformulier opgesteld voor subsidiëringsaanvragen van nieuwe sociale tewerkstellingsprojecten. Eén dossier werd in 2011 ingediend en goedgekeurd, nl. het lokale diensteneconomieproject mobiele werkploeg van de stad Poperinge. Vzw verleende voor de werkjaren 2011, 2012 en 2013 telkens subsidie voor dit project. Wegens de afroming van de reserves van de PWA-diensten door het KB van 02/10/2011 dreigen de beschikbare middelen voor de vzw in de toekomst op te drogen. Ook het OCMW draagt financieel niet meer verder bij aan vzw Er worden voorlopig dan ook geen subsidieoproepen meer gelanceerd. Per 31/12/2014 beschikt het sociaal tewerkstellingsfonds nog over Juridisch advies Ingevolge de oprichting van het justitiehuis en de Commissie voor Juridische Bijstand kan er gratis juridische bijstand bekomen worden op de wekelijkse zitdag van een advocaat in het justitiehuis. Wegens het maandelijks spreekuur van onze raadsman Filip Houvenaghel worden weinig cliënten doorverwezen naar de eerstelijnsbijstand. Het werkingsjaar valt samen met het gerechtelijk jaar en loopt van 1 september tot 31 augustus. Tijdens het werkingsjaar werden er voor het gerechtelijk arrondissement Ieper een 300-tal adviezen verstrekt. Voor de optimalisering van onze dienst schuldbemiddeling verstrekt Mr. Filip Houvenaghel maandelijks advies voor de budgetdossiers en juridische ondersteuning. In 2014 werden er 10 zitdagen gehouden waarbij er gemiddeld 70 minuten advies werd verstrekt. 58

63 Mr. Sophie Gruwez werd aangesteld om de beroepsdossiers te behandelen. Er werden twee beroepsdossiers behandeld Buurtdiensten Poperinge Activiteiten en evolutie Coördinator: Debeer Ellen Korenbloemweg Poperinge Ploegbaas: Dieter Vande Vyvere Het project buurtdiensten werd als een experiment opgezet in maart 2002 om werk te maken van enkele sociale woonwijken. In 2007 werd een einde gemaakt aan de tijdelijke erkenningen. Het project buurtdiensten verkrijgt een meerjarige erkenning binnen het decreet voor de lokale diensteneconomie. Hierdoor biedt het project werkzekerheid op langere termijn. De subsidiëring vanuit de Vlaamse Regering (Tewerkstelling) vermindert echter in grote mate. Met het in voege treden van het nieuw decreet per 1 april 2015 zijn we nog slechts enkele jaren verzekerd van subsidies. Buurtdiensten Het project staat in voor het onderhoud van de openbare ruimte in meerdere sociale woonwijken in Poperinge en deelgemeenten. Het groen wordt onderhouden en verfraaid: grasperken maaien, struiken en bomen snoeien, een aantal percelen heraanleggen, vernissen van straatmeubilair, het melden van defecte straatverlichting, oneffen of kapotte voetpaden, het opruimen van zwerfvuil, Buurtontwikkelingsdiensten Het project beschikt, in de grootste sociale woonwijk die bediend wordt (de Bellewijk), over een buurthuis. Het buurthuis heeft zowel een initiatiefnemende als een receptieve functie. Het buurthuis is een aanspreekpunt voor allerhande soorten vragen en/of problemen. Je kunt er terecht bij de coördinator. Bouwmaatschappij De Mandel houdt er maandelijks een zitdag en ook de wijkagent springt regelmatig binnen. Om de dynamiek van de wijk te stimuleren wordt er wijkanimatie voorzien zoals een Sinterklaasbezoek, kerstversiering, kleur brengen zoals met gemeenschappelijke bloembakken, kleuter-,kinder-, tiener- en volwassenenactiviteiten, beplanten van de wijk met bloemen, het uitgeven van een interactieve tweemaandelijkse buurtkrant, onderhouden van een Facebookpagina en een blog, twee maal per week een cafetaria, een gemeenschappelijke kippenren (bewoners kunnen jaarlijks kippen adopteren en hiervoor in ruil gratis eieren ophalen), demonstratiecompostbakken (bewoners kunnen 3 maal per week hun keuken- en tuinafval binnenbrengen), Het organiseren van internetkamers (11 computers beschikbaar), 3 dagen per week voor kinderen en tieners, éénmaal per week voor volwassenen en op afspraak. Momenteel zijn 70 kinderen en jongeren ingeschreven als internetgebruiker en 17 volwassenen. 59

64 Internetgebruikers Groenten worden gekweekt in de volkstuinen. Wekelijks wordt twee maal soep gemaakt met de verse groenten. De bewoners kunnen tijdens de cafetariamomenten soep drinken en litersoep meenemen naar huis. Minder mobiele mensen krijgen hun soep aan huis geleverd door een vrijwilliger. Wekelijks wordt in totaal ongeveer 25 liter gemaakt. Kinderen inschrijven en begeleiden vanuit het buurthuis naar activiteiten tijdens vakanties van de jeugddienst (Popsjot). Een wekelijkse hobbynamiddag, onder leiding van een vrijwilligster. Gemiddeld 7 keer per jaar bloemschikles, zowel voor vrouwen als mannen. Een wekelijkse bijeenkomst van een AA-groep Anders leven. Twee maal per week is er huiswerkbegeleiding, voor kinderen van het basisonderwijs in samenwerking met de vrijwilligersorganisatie Albatros-Welzijnsschakel. 14 kinderen tekenden in voor een heel schooljaar. Wijkbewoners kunnen een beroep doen op het project om kleine klussen binnen- en buitenshuis te laten uitvoeren (tegen een vergoeding). Eind 2013 werd een sportwerking opgericht met 2 vrijwilligsters, onder begeleiding van een student Sociaal Werk. Tweewekelijks proberen ze een nieuwe, laagdrempelige sport uit. In 2014 evolueerde dit tot een tweewekelijkse wandel- of fietstocht van mei tot september. 6 buurtbewoners engageren zich om de buurtwerkster te ondersteunen in het organiseren van activiteiten voor kinderen en volwassenen. Deze bewonersgroep, Bellepunt, organiseerde in juli 2014 een rommelmarkt en in augustus een voetbaltornooi en gezinsdag. In december gaat hun kerstdrink door. We hebben in 2014 twee nieuwe samenwerkingen met stadsdiensten opgezet. Er wordt in het schooljaar een kunstklas van de Kunstacademie georganiseerd in het buurthuis. Elke woensdagnamiddag geeft een leerkracht van de academie les aan ongeveer 12 leerlingen van de wijk. Er wordt bijzondere aandacht besteed een het leren kennen van de academie en deelname aan het aanbod in de Oostlaan. Sinds voorjaar 2014 is er een nauwe samenwerking met de bibliotheek. Maandelijks komt een medewerkster van de bib naar het buurthuis op zaterdagochtend om er voor te lezen. Vrijwilligers van de wijk serveren dan een lekker ontbijt als afsluit. Dit voorleesontbijt trekt gemiddeld 20 kleuters en lagereschoolkinderen aan. Deze opdrachten worden gerealiseerd door een ploeg van 5 mensen : 1 coördinator (1 vte), 1 ploegbaas (1 vte) en 3 werkmannen (elk 0,8 vte). Eind 2014 stond de teller van het aantal vaste vrijwilligers op

65 Overleg en samenwerking Bouwmaatschappij De Mandel Herstellingen en aanvraag van een huurwoning. Heel wat bewoners hebben concrete vragen over een bepaalde herstelling aan hun woning of hebben hulp nodig met administratie omtrent de aanvraag van een huurwoning. Er werden enkele overleggen gehouden tussen De Mandel en het OCMW ter voorbereiding van de geplande renovaties in de wijk. Mobiele Stokpop De Mobiele Stokpop is een initiatief van stad Poperinge en het OCMW. De Mobiele Stokpop is een laagdrempelige uitleenpost van speelgoed met als doelstelling het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders van kinderen en jongeren. De buurtwerkster verzorgt de rit in de Bellewijk. In 2014 waren zo n 8 gezinnen van de wijk lid. Stadsdiensten Met de jeugddienst wordt nauw samengewerkt om een degelijk aanbod van activiteiten waar te maken voor kinderen en jongeren, voornamelijk rond Popsjot. Via het budget sociaal-culturele participatie OCMW Poperinge kunnen enkele gezinnen met een beperkter inkomen genieten van een verlaagd tarief zodat kinderen gemakkelijker kunnen deelnemen aan georganiseerde vrijetijdsactiviteiten. De jeugddienst staat in voor de organisatie van Buitenspeeldag. De Bellewijk is één van de locaties waar die dag activiteiten voorzien worden. In de Bellewijk wordt er dan basketbalinitiatie en voetbalinitiatie aangeboden. De Sportdienst gaf in 2014 een toelage om een sportwerking op te richten. Ook kregen de bewoners van de wijk de kans om gratis een voetbalwedstrijd in Kortrijk bij te wonen. De bibliotheek komt maandelijks voor het voorleesontbijt. De kunstacademie heeft in het schooljaar een kunstklas in de Bellewijk. Op die manier kunnen ongeveer 10 leerlingen op een laagdrempelige manier lid zijn van de academie. De bewonersgroep Bellepunt werkt samen aan het filmproject van de cultuurdienst. Twee maal per jaar vertonen ze een film in CC Ghybe voor het grote publiek. Jeugdraad en jeugdbewegingen De coördinator zit in haar vrije tijd in het bestuur van Jeugdraad Poperinge. Via die weg probeert ze kansarme jongeren ook een stem te geven in de jeugdraad. In 2014 organiseerden het buurthuis en de 3 centrumjeugdbewegingen (VKSJ, KSA en Scouts) voor de derde maal een activiteit in de wijk, om de kinderen kennis te laten maken met de jeugdbewegingen. Ouders steunen in Opvoeden Welzijnsraad Ieper De ouderbijeenkomsten die door het OCMW en de Welzijnsraad georganiseerd worden, gaan vaak door in het buurthuis. Daardoor is de drempel voor de inwoners van de wijk lager en zien we een stijging van het aantal deelnemers dat uit de Bellewijk komt. 61

66 2.3. Eerstelijnspsychologische functie Contactadres: OCMW Poperinge, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge Contactpersoon: Leen Ballieu Samen met 6 andere projecten in het Vlaamse land bekwam OCMW Poperinge in december 2011 goedkeuring voor een projectsubsidie van 3 jaar voor de opstart van een eerstelijnspsychologische functie in de regio Poperinge-Ieper-Diksmuide. De projectaanvraag werd ontwikkeld binnen functie 1 van het project Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Ieper Diksmuide (art. 107) met volgende partners: huisartsenkring Westhoek, CAW De Papaver, CGG Largo, psychiatrisch ziekenhuis H.Hart Ieper, LMN Centraal West-Vlaanderen, Netwerkcomité GGZ en SEL Midden West-Vlaanderen. In april 2012 ging Leen Ballieu van start als eerstelijnspsychologe (0,8 vte). Een comfortabel bureau werd ingericht in het sociaal huis Poperinge. Eind 2012 werd ook een antennepunt opgezet in het sociaal huis Diksmuide (IJzer-heemplein 4). Het project werd intussen verlengd tot eind februari Drie kernopdrachten behoren tot de taak van de eerstelijnspsychologische functie: 1. Kortdurende generalistische zorg In max. 5 consultaties een kortdurende, klantgerichte begeleiding opzetten voor mensen die zich zorgen maken of moeilijkheden ervaren. Taken hierbij zijn: intake, exploratie, screening/ diagnostiek, psycho-educatie, counseling, kortdurende therapie, motivatie tot hulpverlening De eerste consult is gratis. Vanaf het tweede consult wordt 9 euro aangerekend. Sommige mensen komen in aanmerking voor een kosteloze begeleiding (leefloon, asielzoekers, mensen zonder wettig verblijf, budgetbeheer, omnio- en WIGW-statuut en collectieve schuldenregeling). Aantal patiënten en consultaties cliënten consultaties In 2014 werden in Poperinge 26 aanmeldingen gedaan waarbij een eerste afspraak werd gepland die niet is doorgegaan. In Diksmuide waren dat er 8. De registraties tonen aan dat 95% van de aanmeldingen bestaan uit exploratie, counseling/advies en kortdurende therapie. 62

67 Doorverwijzers naar de ELP huisarts ocmw vdab andere zelf De grootste doorverwijzer naar de eerstelijnspsycholoog is de huisarts (44%), zoals het project vooropstelt. CLIËNTEN OPGEDEELD QUA WOONPLAATS Nabijheid speelt een grote rol in het bereiken van de doelgroep, de grootste groep cliënten wordt bereikt in Poperinge, gevolgd door Diksmuide. Dit zijn ook de plaatsen waar de consultaties door gaan. 63

68 OPDELING VOLGENS TARIFERING CLIËNTEN OPGEDEELD QUA GESLACHT (P = Poperinge D= Diksmuide) p 2013d 2014p 2014 d 9 euro 0 euro man vrouw De verdeling man/vrouw blijft constant: +/- 40 % van de cliënten is man, +/- 60 % is vrouw. AANTAL SESSIES PER CLIËNT één sessie twee sessies drie sessies vier sessies vijf sessies zes sessies zeven sessies acht sessies negen sessies tien sessies meer dan 10 sessies % van de begeleidingen in 2014 bestaan uit 1 of 2 sessies. Voegen we hierbij de cliënten waarbij de begeleiding bestaat uit 3 sessies, dan komen we aan 77%. 2. Opbouw netwerk brugfunctie De eerstelijnspsychologische functie is ontstaan vanuit het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Regio Ieper-Diksmuide, met het oog op het realiseren van de doelstellingen van het zogenaamde art 107. Ondertussen is de plaats en functie van de eerstelijnspsycholoog duidelijk en vult ze een onmisbare plaats in met het oog op de realisatie van de stepped care in de regio. De eerstelijnspsycholoog is een vaste partner op verschillende overlegmomenten binnen het netwerk, zoals de stuurgroep functie 1 van art 107, de reflectiegroep van het netwerk geestelijke gezondheidszorg en het adviserend en ondersteunend team van Psychiatrische Thuiszorg. De eerstelijnspsycholoog schenkt bijzondere aandacht aan de doelgroep landbouwers. Zo werd er mee geïnvesteerd in de oe ist campagne. Daarnaast is de eerstelijnspsycholoog lid van de werkgroep aanpak suïcide bij land- en tuinbouwers en wordt er jaarlijks een vorming gegeven over Zorgen voor jezelf in land- en tuinbouw (Nationaal Agrarisch Centrum). 64

69 3. Preventie, vroegdetectie en vroeginterventie De meest voorkomende aanmeldingsklacht bij de eerstelijnspsycholoog is depressieve stemming, ook bij huisartsen is dit een vaak gehoorde klacht. Vandaar kwam het idee om huisartsen nog meer ondersteuning te geven in het omgaan met deze aanmeldingsklacht. Een regionale ad hoc werkgroep werd samengesteld uit vertegenwoordigers van het netwerk geestelijk gezondheidszorg, de verschillende huisartsenkringen en het psychiatrisch ziekenhuis. Met deze werkgroep werd een handvat voor Depressie bij Volwassenen uitgedacht door een werkgroep deskundigheidsbevordering - afgestemd op de regio Ieper-Diksmuide (zie figuur hieronder). In 2015 wordt dit handvat via de LOK-bijeenkomsten aan de huisartsen gepresenteerd. De eerstelijnspsycholoog stond daarnaast in voor enkele vormingsmomenten: Zorgen voor jezelf in land- en tuinbouw voor het Nationaal Agrarisch Centrum. Een module over Omgaan met ouderen met depressie, dementie en andere cognitieve stoornissen in het kader van de vormingsreeks Deskundigheidsbevordering in het omgaan met psychiatrische problemen georganiseerd door de stuurgroep van functie 1 art 107. Promotie van de oe ist campagne tijdens de bijeenkomsten van de Landelijke Gilden. 65

70 2.4. Dienst gezinsondersteuning Coördinator: Nele Theunynck De dienst gezinsondersteuning is sinds 2013 actief geworden binnen het sociaal huis en staat mee in voor het project lokale kinderarmoedebestrijding. De projectaanvraag Proactief en gezinsondersteunend werken met kansarme gezinnen met jonge kinderen werd opgestart en verder uitgewerkt door deze dienst. De nieuwe coördinator van de dienst gezinsondersteuning werd per 16/09/2013 aangeworven. Voorstelling dienst gezinsondersteuning Iedereen die vragen over opvoeding heeft, kan hier terecht! Voor info, ondersteuning en gerichte doorverwijzing. Welk speelgoed is geschikt voor peuters? Mijn zoon van 15 wil graag uitgaan, welke afspraken zijn belangrijk om te maken? Soms voel ik mij als mama alleen, waar kan ik lotgenoten ontmoeten om eens te praten over opvoeding? Wij organiseren een vorming over het thema opvoeden, waar en hoe kunnen we dit bekendmaken bij het publiek? Waar kunnen we terecht als we een bepaalde vorming willen volgen? Met al deze vragen en andere kan je terecht bij de dienst gezinsondersteuning. We kijken samen wat de vraag juist inhoudt, welke dienst of organisatie jou kan helpen en eventueel maken we samen een afspraak. De coördinator bekijkt welke initiatieven rond opvoeding er reeds zijn en waar er nog tekorten zijn. Zo kan vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden. Mobiele Stokpop Verder is de coördinator ook verantwoordelijk voor de mobiele speel-o-theek. De Mobiele Stokpop doet ritten in Roesbrugge, Bellewijk, Busseniershof, t Appelgoedje en de Markt te Poperinge. De Mobiele Stokpop is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de kinderrommelmarkt op 1 mei. Hier namen 17 gezinnen aan deel. In de zomer- en kerstvakantie werd samengewerkt met de bibliotheek van Poperinge. Er werden een aantal gezelschapsspelen in de bib geplaatst en deze konden gedurende de vakanties ontleend worden. Door de bredere openingsuren werd een groot publiek bereikt. Verder werd de Mobiele Stokpop nog ingeschakeld op de Buitenspeeldag, op de familiedag van de Kinderbrouwerij en bezocht ook De Wervel in de vakanties. Maand Jan. Febr Maart April Mei Juni Juli/ aug Sept. Okt. Nov. Dec. Tot. Uitleningen Week van de Opvoeding De dienst gezinsondersteuning organiseert ook diverse activiteiten in het kader van de Week van de Opvoeding (Gezinsmarkt, voordracht). De Gezinsmarkt werkte samen met 10 opvoedingsondersteunende organisaties en heel wat vrijwilligers. Er waren 253 individuele bezoekers. De voordracht werd gegeven door Pedro De Bruyckere en had als titel: De jeugd is tegenwoordig. Er waren 55 mensen aanwezig. 66

71 Huis van het Kind Huis van het Kind Poperinge-Vleteren werd in november 2014 erkend en gesubsidieerd. Volgende organisaties zijn partner binnen dit Huis van het Kind: Sociaal Huis Poperinge, Stad Poperinge, OCMW Vleteren, CLB Poperinge, Kind en Gezin, Ouders Steunen in Opvoeden Speelkaffee In samenwerking met de jeugddienst werd van start gegaan met een kleinschalig ontmoetingsinitiatief voor gezinnen. Het Speelkaffee wordt elke maand in een andere buurt van Poperinge georganiseerd (centrum en deelgemeenten). In juni 2014 werd een try-out georganiseerd in het buurthuis Bellewijk, daar was een opkomst van 1 mama en 11 kinderen. Het Speelkaffee in Roesbrugge (1/10/2014) bereikte 4 mama s die effectief de namiddag bleven en er waren 24 kinderen aanwezig. In Proven (12/11/2014) kwamen 2 mama s opdagen met 4 kindjes. Project proactief en outreachend werken rond kinderarmoede Geboortebezoeken Er werden 15 geboortebezoeken gedaan in Deze gebeurden door de buurtwerkers, de vrijwilligers en de maatschappelijk werkers. Telkens werd een geboortegeschenkje gegeven (speelgoed) en werden een aantal initiatieven overlopen. Er werd gekeken of er verdere ondersteuning nodig was. Ondersteuning van vrijwilligers Er werd een vrijwilliger ingeschakeld bij 4 gezinnen om te ondersteunen. Bij 1 gezin ging er 2 x per week iemand langs om de 2 kindjes s morgens naar de creche en school te brengen. Dit ter ondersteuning van de hoogzwangere mama. Bij een 2 de gezin werd er ondersteuning door een vrijwilliger gegeven door 3x met de zwangere mama mee te gaan naar de thema-avonden in de materniteit. Ook werd er samen gekeken welk babymateriaal nodig was. De vrijwilliger ging samen met de zwangere mama enkele keren mee naar het ruilhoekje. Bij een 3 de gezin werd een vrijwilliger ingeschakeld om de woensdagnamiddagen structureler in te vullen. Deze ondersteuning loopt door in Bij een 4 de gezin werd kinderopvang gezocht. Er was een kennismakingsbezoek aan de kinderopvang waar de mama en de vrijwilliger samen naartoe gingen. Pamperbank In juni 2014 werd gestart met de Pamperbank. De pamperbanken zijn verzamelpunten voor niet-gebruikte overschotten van pampers. Mensen kunnen deze binnenbrengen in het Sociaal Huis, het consultatiebureau van Kind en Gezin en in het IBO Hopsakee. Er is ook een mobiele pamperbank die op plaatsen gezet wordt waar veel jonge gezinnen komen. In september startte de rondgang van de lagere scholen. In 2014 maakten 11 gezinnen gebruik van de pamperbank. 67

72 Ruilhoekje Voor het ruilhoekje werden 23 verwijsbrieven uitgeschreven. Er zijn 9 frequente gebruikers. Van de 23 uitgeschreven verwijsbrieven zijn er 15 voor mensen die ook voor voedselhulp naar de Wervel gaan. Er zijn 2 verwijsbrieven uitgeschreven voor mensen die niet naar de Wervel gaan. Zij komen ook niet naar het Ruilhoekje. Het project opvoedingsondersteuning van VOT Ons Tehuis. In 2014 werden er 52 pedagogisch adviesgesprekken verstrekt aan ouders. Dit is 9 minder dan in De adviezen werden hoofdzakelijk face-to-face en telefonisch gegeven. Het pedagogisch advies is opengesteld voor alle burgers van Poperinge en gaat ook door in het buurthuis. Dit advies werd verstrekt aan 29 % eenoudergezinnen, 19 % tweeoudergezinnen, en 33 % aan nieuw samengestelde gezinnen. Vooral moeders komen op pedagogisch adviesgesprek (62 %), 14 % vaders, 10 % beide ouders en 10 % professionelen. In 2014 werden volgende vormingscursussen in samenwerking met OCMW Poperinge gegeven: 4 ouderbijeenkomsten of vorming aan ouders rond verschillende thema s; 2 vormingen aan professionelen Sociale huisvesting, seniorenwoningen en assistentiewoningen Algemene beschrijving Zitdagen andere huisvesting (Rita Doom): maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag van 9u 12u. Gregory White: maandag- en dinsdagnamiddag van 14u tot 16u30 en donderdagvoormiddag van 9u tot 12u. Veurnestraat Poperinge - ook op afspraak Rita Doom (huisvesting) Gregory White (huisvesting) Sofie Hiele (doorgangswoningen) 057/ Het OCMW beschikt over een uitgebreid patrimonium. Deze woningen worden samen met de huurwoningen ingezet om een sociaal verantwoord huisvestingsbeleid te voeren en Lokale Opvanginitiatieven voor asielzoekers te organiseren. Daaronder vallen volgende woningen: - 83 bejaardenwoningen in Engelstraat, Hellekapelle, t Schellewerk, Sint-Annaplein en Kleine Markt Watou; - 24 aanleunappartementen in t Wingeroen (Beiaardstraat); - 13 woongelegenheden voor doorgangswoning waarvan 5 eigendom van het OCMW; - 1 woning voor crisisopvang (Bruggestraat 61: huurwoning) 68

73 - 14 te verhuren woningen (Baron Mazemanlaan e.a.). - 8 woningen worden gebruikt als Lokaal Opvanginitiatief: Prootstraat 13, Duinkerkestraat 20, St. Annaplein 1, 16, 21, Boeschepestraat 32 b, O.L.Vrouwekruisstraat 6 a en 6c. Als erkend sociaal verhuurkantoor SVK huurt en verhuurde het OCMW ook privé-woningen. In 2014 werd deze werking echter overgenomen door SVK Woonsleutel uit Ieper. Enkele woningen worden echter nog door het OCMW verder verhuurd Toewijzingen bejaardenwoningen Woningen Aantal Engelstraat 3 Sint-Annaplein 1 Hellekapelle 1 t Schellewerk 1 t Wingeroen 1 Kleine Markt 0 Totaal 7 In 2014 waren er 7 toewijzingen van een bejaardenwoning of -flat. Dit is 3 meer dan in Er is een beperkte doorstroming in de bewoning. Rekening houdend met de lange wachtlijsten is er nog steeds grote nood aan aangepaste huisvesting voor bejaarden aan een haalbare huurprijs. Aantal aanvragen 2014 Totaal aanvragen wachtlijst op 31/12/14 (aanvragen vreemde gemeenten inbegrepen) t Schellewerk 8 36 Hellekapelle 6 32 t Wingeroen 8 15 Engelstraat 4 15 Flats De Bres 3 14 Sint-Annaplein 1 7 Kleine Markt 0 0 Totaal Aantal op wachtlijst bejaardenwoning

74 De woningen van Hellekapelle en t Schellewerk zijn nog steeds het meest gevraagd. Een deel van de aanvragen kunnen als niet dringend worden beschouwd. De wachtlijst voor de flats t Wingeroen blijft eerder beperkt. Wel is er meer interesse voor de nieuwe appartementen boven De Bres. In de woning Hellekapelle 14 Poperinge werd door de eigen technische dienst een aangepaste douche geïnstalleerd Doorgangswoningen / woning voor crisisopvang - begeleid wonen Woningen Toewijzingen in 2014 Alexisplein 21 Proven 1 Boeschepestraat 32 Poperinge (2 woongelegenheden) 2 Doornstraat 22 Poperinge 1 Eekhoute 43 Proven 1 Koster Cuvelierwijk 30 Reningelst 2 Krombekestraat 64 Poperinge 1 Onze Lieve Vrouwekruisstraat 6 Poperinge 1 Pottestraat 147 Poperinge 1 Provenplein 12 Proven 1 Rekhof 19 Poperinge 2 Sint-Annaplein Poperinge 6 Vlamingstraat 7 Poperinge 2 Totaal 21 Er is een sterke stijging van het aantal toewijzingen van doorgangswoningen. Het aantal woningen is uitgebreid, enerzijds door omschakeling van LOI-woning naar gewone huisvesting (Pottestraat en Vlamingstraat) en anderzijds door een aantal bijkomende woongelegenheden (Doornstraat, Pottestraat, Rekhof en Vlamingstraat). De nood aan crisisopvang of doorgangswoning blijft reëel. De doorgangswoning Doornstraat 22 en Rekhof 19 worden beide tijdelijk gehuurd aan de Stad Poperinge. De Krombekestraat 64 werd niet overgenomen door SVK Woonsleutel Ieper en wordt tijdelijk gebruikt als doorgangswoning. De Pottestraat 147 was tot voor kort een LOI-woning. Gezien de reorganisatie van de opvangplaatsen van Fedasil werd deze woning met ingang van 13/02/2014 door Fedasil gesupprimeerd als opvangplaats en wordt momenteel gebruikt als doorgangswoning. De woning Vlamingstraat 7 werd wegens reorganisatie door Fedasil omgevormd van 8 opvangplaatsen naar 8 bufferplaatsen (= ter beschikking houden van Fedasil). Zolang Fedasil deze plaatsen niet opvordert, wordt deze woning gebruikt als doorgangswoning. De woning Pottestraat 47 Poperinge werd, na de beëindiging van de LOI-functie, van 7 tot en met 28 mei 2014 ingericht als demonstratiewoning voor het project Gezond (T)huis, een project van Stad Poperinge in samenwerking met het LOGO en het OCMW. Via een interactieve rondleiding leren de bezoekers een aantal knelpunten inzake gezondheid en veiligheid herkennen in de woning, o.a. gezond binnenmilieu, energie en duurzaamheid, CO-, brand- en valpreventie kwamen aan bod. Het project was gericht tot de ruime bevolking, voor de kansengroepen, voor de lokale actoren die actief zijn rond wonen of die regelmatig bij andere mensen aan huis komen. 70

75 Het WZC Huize Proventier staat in voor residentiële crisisopvang in het kader van het crisisnetwerk Arro Ieper. In 2014 werd een alleenstaande voor één nacht in crisisopvang opgenomen Toekenning huurwaarborgen In 2014 werden in het totaal 22 huurwaarborgen toegekend waarvan: - 13 schriftelijke huurwaarborgen - 9 geldelijke huurwaarborgen Dit zijn er 29 minder dan in Het aantal toegekende huurwaarborgen, zowel schriftelijke als geldelijke, is sterk gedaald. In 2014 werden geen nieuwe sociale huurprojecten in gebruik genomen. Met de bouwmaatschappijen kunnen schriftelijke huurwaarborgen overeengekomen worden. Huurwaarborgen Schriftelijke huurwaarborg Geldelijke huurwaarborg Totaal Aantal toekenningen voor een huurwaarborg Een nieuwe regeling voor huurwaarborgen voor sociale huisvesting werd van kracht. Vanaf 1 maart 2014 heeft elke sociale huurder het recht om de waarborg in schijven te betalen. De grondslag hiervoor ligt in het gewijzigde artikel 37 van het Kaderbesluit Sociale Huur. De eerste afbetaling van de huurwaarborg is minimaal gelijk aan het bedrag dat overeenkomt met één maand huur. De rest van het bedrag dient in maximaal 18 maanden te worden samengesteld. De huurder betaalt een kleine administratieve vergoeding voor deze betalingsfaciliteit. Uiteraard dient de eerste maand huur ook betaald te worden. 71

76 Tussenkomsten inzake uithuiszetting. In de loop van 2014 werden we door het Vredegerecht in kennis gebracht van 13 verzoekschriften inzake uithuiszetting. Dit zijn 6 verzoekschriften minder dan in Voor iedere melding worden door de sociale dienst volgende acties ondernomen: - er wordt een brief aan betrokkene gericht met de uitnodiging om zich naar het OCMW te wenden voor hulpverlening; - met een reeds gekende cliënt wordt rechtstreeks contact opgenomen om de problematiek te bespreken. - er worden proactieve huisbezoeken gebracht om uithuiszettingen te voorkomen. Aantal verzoekschriften uithuiszettingen Het aantal verzoekschriften uithuiszettingen blijft dalen. Er wordt preventief en probleemoplossend gewerkt in het kader van huurachterstallen door het samenwerkingsprotocol met de Mandel en Ons Onderdak. Door het groot aantal budgetdossiers wordt ook achterstallige huur vermeden. Indien nodig wordt een huurwaarborg toegestaan om herhuisvesting mogelijk te maken Sociaal Verhuurkantoor Het Sociaal Verhuurkantoor werd bij MB van 18/02/2005 erkend. Volgende woningen waren in 2014 ingeschakeld in het sociaal verhuurkantoor: - Boomgaardstraat 19, Poperinge - Casselstraat 78 bus B, Poperinge - Casselstraat 87, Poperinge - Deken De Bolaan 59, Poperinge - De Lijster 49, Poperinge - Doornstraat 5, Poperinge - Duinkerkestraat 11, Poperinge - Korte Bruggestraat 1, Poperinge - Koestraat 7, Poperinge - Krombekestraat 62, Poperinge - Krombekestraat 64, Poperinge - O.L.-Vrouwekruisstraat 2, Poperinge - O.L.-Vrouwekruisstraat 2A, Poperinge - O.L.-Vrouwekruisstraat 13, Poperinge - O.L.-Vrouwekruisstraat 19, Poperinge - Peperstraat 17, Poperinge - Priesterstraat 20, Poperinge - Provenplein 54 B2, Proven - St.-Annastraat 1, Poperinge - St.-Bertinusstraat 3, Poperinge - St.-Janskruisstraat 13, Poperinge - St.-Joristraat 24, Poperinge - Werf 21, Poperinge 72

77 In de loop van 2014 werd de SVK-werking van het OCMW van Poperinge overgenomen door het SVK Woonsleutel uit Ieper. Bij deze fusie werden 15 woningen overgenomen. 8 woningen worden voorlopig nog door het OCMW ingehuurd en doorverhuurd. Volgende woningen voldeden niet aan de kwaliteitseisen van het SVK en de eigenaar wou deze woning niet renoveren: - Boomgaardstraat 19, Poperinge - Krombekestraat 64, Poperinge - Onze-Lieve-Vrouwekruisstraat 19, Poperinge - Peperstraat 17, Poperinge - Sint-Janskruisstraat 13, Poperinge - Sint-Jorisstraat 24, Poperinge Het SVK De Woonsleutel kwam niet tot een consensus wat betreft de huurprijs voor 2 woningen: - Casselstraat 78 bus B, Poperinge - Onze-Lieve-Vrouwekruisstraat 13, Poperinge Om de bewoners van deze woningen niet in huisvestingsnood te brengen, worden deze woningen verder ingehuurd door het OCMW van Poperinge tot de bewoners de woning verlaten. Bij het vrijkomen van een woning wordt de verdere inhuring door het BCSD geëvalueerd. Gezien de overname van onze SVK-werking door SVK Woonsleutel werden de dossiers van de ingeschreven kandidaat-huurders van het SVK van Poperinge door SVK Woonsleutel geactualiseerd en afgetoetst in functie van toelaatbaarheid. Volledige dossiers werden met hun vroegere dossiernummer geïntegreerd in de wachtlijst van SVK-Woonsleutel. Om de bereikbaarheid en toegankelijkheid naar de kandidaat-huurders en huurders toe te verhogen, houdt SVK Woonsleutel de eerste dinsdagvoormiddag van de maand een spreekuur in het Sociaal Huis van Poperinge. Dit verhoogt ook de samenwerking rond inschrijven, toewijzen en doorverwijzen. Ook de samenwerking met de woonwinkel Habito is hierdoor versterkt. Door de recente deelname van Poperinge in SVK Woonsleutel wordt Poperinge ook vertegenwoordigd in de bestuursorganen (Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en toewijscommissie) van SVK Woonsleutel FRGE / Energielening Westhoek Contactadres: OCMW Poperinge, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge Contactpersoon: Jeroen Haghedooren In 2011 werd onder impuls van de gebiedswerker welzijn van de Provincie West-Vlaanderen en een gemengde stuurgroep mandatarissen/ambtenaren uit de Westhoek gekomen tot een samenwerkingsprotocol van 17 gemeenten en 17 OCMW s uit de Westhoek (alle gemeenten uit de arrondissementen Ieper, Veurne en Diksmuide exclusief Wervik dat reeds aangesloten was bij FRGE lokale entiteit Zuid-West-Vlaanderen). 73

78 Bedoeling: erkenning bekomen als lokale entiteit voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. OCMW Poperinge werd aangeduid als promotor. Het FRGE stelt kapitaal ter beschikking voor investeringen in particuliere woningen om energiebesparende werken uit te voeren: voor dak-, buitenmuur-, spouwmuur- en vloerisolatie, vervangen van oude stookketel, uitvoeren van een energieaudit, plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdsinschakeling als het woningen zijn ouder dan 5 jaar of plaatsing zonneboiler, warmtepomp, driedubbele beglazing of pelletkachel / speksteenkachel voor zowel nieuwbouw als voor renovatie. Extra aandacht dient geschonken te worden aan de specifieke FRGE-doelgroep, nl. aanvragers die voldoen aan één van volgende voorwaarden: - recht op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds; - jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan ,47 euro, te verhogen met 3.140,77 euro per persoon ten laste; - beroep op schuldbemiddeling of OCMW-budgetbegeleiding. Deze doelgroepdossiers kunnen lenen aan 0% en krijgen, indien gewenst, gratis begeleiding en opvolging van leningsdossier en opstart en uitvoering van de werken. Alle andere aanvragers kunnen een lening aangaan aan 2%. FRGE-lokale entiteit werd in de loop van 2011 erkend als kredietinstelling en bijkomend werd ook een Leader-dossier goedgekeurd rond het project Energiearmoede in de Westhoek, een samenwerking tussen provincie West-Vlaanderen, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en FRGE-Westhoek. Vanuit dit project worden sommige lokale of globale projecten ondersteund en wordt getest hoe we de mensen beter kunnen helpen en bereiken. Een kredietcommissie werd samengesteld, ook bestaande uit mandatarissen en ambtenaren van de Westhoek, die de aanvragen voor FRGE-kredieten beoordelen. Er werden tijdens het derde werkjaar (februari 14 januari 15) 189 leningsaanvragen ingediend voor een totaal ontleningsbedrag van euro (gemiddeld euro/lening). 67 % van het beschikbare leningsbedrag voor het tweede werkjaar werd aldus verstrekt. Van deze 189 leningsaanvragen werden 10 leningen verstrekt aan personen die reeds een FRGE lening afgesloten hadden in het verleden (2 de of 3 de FRGE lening). 48 leningen van de 179 eerste leningen werden verstrekt aan de beoogde doelgroep voor een totaal ontleningsbedrag van euro. Dit maakt 27 % van het totaal aantal leningen. Er werd vooropgesteld om 13,75 % van de leningen te verstrekken aan de beoogde doelgroep. Het doel werd dus ruimschoots gehaald. De FRGE lening werd door de 6 de staatshervorming overgeheveld naar het Vlaamse Gewest (Vlaams Agentschap Energie) en kreeg zo vanaf 1 januari 2015 de meer toegankelijke naam: Energielening. De naam voor de lokale entiteit wijzigt aldus in Energielening Westhoek (www.energieleningwesthoek.be). 74

79 Aantal verstrekte leningen FRGE Westhoek Gewone leningen Doelgroepleningen 0 Opstart nov 11 jan 12 1ste jaar febr 12 - jan 13 2de jaar febr 13 - jan 14 3de jaar febr 14 - jan 15 75

80 76

81 77

82 3.1. Thuisbezorgde maaltijden Dienstverlening Eva SCHAUT OCMWthuiszorgdiensten Sandra THEETEN Administratie Bejaarden, invaliden of personen in een sociale noodsituatie die onvoldoende of niet in staat zijn om het middagmaal te bereiden of hiervoor geen beroep kunnen doen op hun omgeving, kunnen een maaltijd aanvragen. De maaltijden worden bereid in de keuken van het WZC Huize Proventier en zijn aangepast aan de voedingsbehoeften of diëten van bejaarden. De prijs voor een maaltijd varieert tussen 4 en 8 per maaltijd. De bijdrage wordt berekend volgens het inkomen. Sinds 01/11/2014 wordt er een vaste prijs van 8 per maaltijd en 6 per maaltijd voor een 2 de cliënt op hetzelfde adres aangerekend gezien de meeste cliënten immers al 8 per maaltijd betalen. De mantelzorger die niet tot onze doelgroep behoort kan tegen 9 een maaltijd verkrijgen Evolutie Aantal gezinnen / begunstigden Op 31/12/2014 waren er 183 personen die in de loop van 2014 beroep gedaan hebben op warme maaltijden aan huis. Dit is 60 personen minder dan in Er werden maaltijden bedeeld of minder dan in De ontvangsten bedroegen of minder dan in Gemiddeld werden 95 maaltijden per dag bedeeld. Dit is 5 minder dan in Het aantal klanten nam vanaf september 2014 af. Bestaande klanten en nieuwe aanvragen vernamen dat er zou overgeschakeld worden naar gesealde maaltijden en haakten af omdat ze een warme maaltijd prefereren of opwarmen onhaalbaar is (of lijkt). Aantal bedeelde maaltijden op jaarbasis

83 Begunstigden Aantal maaltijden Bijdrage per maaltijd van de begunstigden De gemiddelde prijs per maaltijd op 31/12/2014 is 7,70 wat gelijk blijft ten opzichte van de gemiddelde prijs in De meeste klanten (87 %) betalen de standaardprijs van 8. Herkomst van de begunstigden De afhakende cliënten in de loop van 2014 situeren zich vooral in Poperinge Centrum. Zij kunnen immers beroep doen op een 3-tal alternatieve warme maaltijdbedelingen. De bewoners uit de deelgemeente kunnen op slechts 1 alternatief beroep doen. Poperinge 124 Krombeke 9 Watou 24 Reningelst 3 Roesbrugge 14 Haringe 0 Proven 9 TOTAAL Klusjesdienst Dienstverlening Klusjeshulp kan worden verleend aan bejaarden, invaliden en personen in een sociale noodsituatie (die ingevolge hun lichamelijke, geestelijke en/of sociale en financiële toestand) hetzij zelf, hetzij door private ondernemers, niet of onvoldoende kunnen instaan voor het uitvoeren van een bepaalde herstelling of onderhoudswerk met de nadruk op kleine klussen. De bijdrage is vanaf 01/01/2014 verhoogd naar 15 per uur. Wie het sociaal tarief geniet, betaalt 10 per uur (personen met leefloon of steun equivalent aan leefloon, cliënten met schulden in budgetbegeleiding of in collectieve schuldenregeling). Er wordt minstens één uur aangerekend. Voor het ter beschikking stellen van gemotoriseerd of elektrisch tuinmateriaal wordt een forfait van 3 aangerekend (onafhankelijk van de duurtijd van de opdracht/aantal toestellen) Evolutie In 2014 presteerde de klusjesdienst uren waarbij 198 gezinnen werden geholpen. Het aantal gepresteerde uren daalde met 12 uren. De klusjesman volgde enkele dagen vorming en het contract van de bijkomende klusjesman in de zomerperiode liep dit jaar tot eind oktober en diende niet verlengd te worden met 1 maand zoals vorige jaren. Het aantal klanten is met 60 gedaald maar het aantal gepresteerde uren blijven ongeveer gelijk. Het bestaand cliënteel die meer hulpbehoevend wordt, doet meer beroep op onze dienst voor kleinere opdrachten. Een aantal cliënten konden geen beroep meer doen op onze klusjesdienst gezien ze door de aard van hun aanvraag (te grote werken) of hun financiële situatie niet meer in aanmerking kwamen. Hierdoor kon het grasrollement stipt opgevolgd worden. 79

84 Deelgemeente Prest. Gezin Prest. Gezin Prest. Gezin Prest. Gezin Centrum Proven Haringe Watou Roesbrugge Reningelst Krombeke Abele Totaal Evolutie aantal gepresteerde uren klusjesdienst Evolutie aantal klanten klusjesdienst

85 De klusjesman volgde een aantal opleidingen in 2014: Aangepast sanitair voor 60-plussers en andersvaliden; Gevorderd onderhoud van park- en tuinmachines; Ongediertebestrijding Poetsdienst en dienstenonderneming huishoudelijke hulp Dienstverlening Bejaarden, invaliden of personen in een sociale noodsituatie die moeilijkheden hebben met het onderhoud van hun woning kunnen beroep doen op poetshulp. De prijs voor poetshulp varieert tussen 4,50 per uur en 7 per uur. De individuele bijdrage per uur wordt berekend op basis van het inkomen, eventueel te betalen huur en de onroerende eigendommen. In 2014 werkten 6 poetshulpen bij de reguliere poetsdienst. Het OCMW is sinds 2003 erkend als dienstenonderneming en heeft inmiddels 18 personeelsleden. De betaling gebeurt met een cheque van 9. De dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar Evolutie Aantal begunstigden poetsdienst In 2014 waren er 101 gezinnen die in de loop van het jaar beroep gedaan hebben op de poetsdienst (92 gezinnen in 2012). In 2014 werden uren gepresteerd goed voor inkomsten. De gepresteerde uren zijn gedaald tegenover 2013 gezien de langdurige ziekteperiode van 1 poetshulp (sinds augustus 2014 tot op heden). Daarnaast werd de poetshulp door 2 cliënten stopgezet wegens overlijden. Gezien de vervanging in overuren werd gepresteerd, werden er voorlopig geen nieuwe cliënten aanvaard. POETSDIENST Begunstigden Gepr. uren Aantal begunstigden huishoudelijke hulp via dienstencheques Op 01/12/2014 deden 147 gezinnen beroep op huishoudelijke hulp via dienstencheques en op 31/12/2013 waren dat 160 gezinnen. Dit is een stijging van 13 klanten. Naar aanleiding van de prijsstijging wilden een aantal klanten slechts 3 u in plaats van 4 u poetshulp zodat we meer klanten erbij konden nemen. Daarnaast wijzigde het aantal klanten naar aanleiding van overlijdens of rusthuisopnames van bestaande klanten. De nieuw klanten kiezen eerder voor 2- wekelijkse in plaats van wekelijkse hulp. Overzicht In 2014 werden er uren gepresteerd met dienstencheques. Dit zijn 124 uren minder dan in De daling van de dienstencheques is te wijten aan het feit dat er heel wat 81

86 ziekteafwezigheden waren waar niet onmiddellijk vervanging kon worden voorzien. Eén poetshulp diende om medische redenen de helft minder uren te presteren. Een 2 de poetsvrouw nam 2 maanden volledige loopbaanonderbreking. Enkele cliënten wilden niet of minder beroep doen op een vervangster Aantal cheques Begunstigden Sinds de start van de dienstencheque onderneming is het aantal gepresteerde uren van beide diensten tezamen (poetsdienst en DCO poetshulp) sterk gegroeid tot 2010, maar zet er zich vanaf 2011 een daling in. Het aantal begunstigden is vorig jaar wel weer gestegen. PD + DCO Begunstigden Gepr. uren Aantal begunstigden poetsdienst en DCO poetshulp Gepresteerde uren poetsdienst en DCO poetshulp

87 Evolutie uren PD / DCO PH Uren poetsdienst Uren dienstencheques PD+DC Personeel Op 31/12/2014 waren er 6 poetsvrouwen tewerkgesteld in de poetsdienst, allen met een contract van onbepaalde duur. Bij het dienstenchequebedrijf zijn er 18 poetshulpen tewerkgesteld, allen deeltijds. 16 personen met een contract van onbepaalde duur en 2 personen met een vervangingscontract en een contract van bepaalde duur. In totaal zijn er 24 personeelsleden actief voor poets- en huishoudelijke hulp. Wachtlijst Wegens de aanwerving van 1 poetshulp met een contract van bepaalde duur was er geen wachtlijst meer eind Vorming In de teamvergaderingen kwamen volgende thema s aan bod: - Info over functioneringsgesprekken, nieuw reglement klusjesdienst, tariefwijzigingen poetsdienst, correct invullen dienstencheques, zelf slachtoffer worden van agressie, vervoer en boodschappendienst, sneeuwtelefoon, mantelzorgpremie van Stad Poperinge, WOWactiviteit, personeelsfeest, gesealde maaltijden. - Toelichting 60+ team van het LARGO. - Dementiedeskundige geeft info over omgaan met dementie. - Bezoek aan de demonstratiewoning Gezond Thuis. Vorming maatschappelijk werkster: - Deelname aan de vergaderingen van de provinciale werkgroep thuiszorg (om de 2 maanden); - Deelname aan en secretariaat van het LAS Poperinge/Vleteren; - Deelname overlegplatform dementie te Ieper; - Opleiding door het netwerk geestelijke gezondheidszorg: Deskundigheidsbevordering in het omgaan met mensen met psychische problemen ; - Infosessie werking zorgboerderijen; 83

88 - Opleiding door Similes: voorlopige bewindvoering: de nieuwe wetgeving ter bescherming van de goederen en de persoon. Teambuilding Etentje en bezoek aan het dagcentrum De Plataan in Poperinge Vervoers- en boodschappendienst / gezelschap Dienstverlening Het OCMW van Poperinge heeft een eigen vervoer-, gezelschaps- en boodschappendienst met een vrijwilligersteam. Enkel de bewoners van binnen de ring kunnen beroep doen op deze dienst. Aan de vrijwilliger dient een kilometervergoeding betaald te worden. De vrijwilligers zijn verzekerd voor deze activiteiten Evolutie In 2014 werden er in interventies vervoer of oppas/gezelschap voor 112 verschillende aanvragers gerealiseerd. Er zijn 3 interventies en 3 aanvragers meer dan in De cliënten zijn hoofdzakelijk bejaarden en een klein aantal kansarmen waarvoor vervoer naar de logopediste, naar een pleeggezin en bezoek aan instelling BJZ werd georganiseerd. Er is een beperkte nood aan gezelschapsdienst/oppas. De meeste begunstigden doen regelmatig beroep op de dienst. Hieruit kunnen we wel besluiten dat er nood is aan deze dienstverlening. Evolutie interventies vervoers- en boodschappendienst

89 Aantal gebruikers vervoers- en oppasdienst Aard van het vervoer Vervoer naar kaarting, boodschappen in Poperinge, bezoek aan het kerkhof, familiebezoek, bezoek aan WZC Huize Proventier/RVT OLV Gasthuis in Poperinge of Home Vrijzicht in Elverdinge, bezoek aan kapper en pedicure, bezoek dokter/ziekenhuis/oogarts/tandarts, vervoer naar het ziekenhuis JYZ Poperinge/Ieper/Roeselare, vervoer naar de logopedie, om de 14 dagen vervoer naar pleeggezin om zoontje op te halen. Aard van het gezelschap Oppas bij zieke bejaarden of een gezellige babbel met eenzame bejaarde. Vrijwilligers De verschillende prestaties worden uitgevoerd door 18 vrijwilligers. De vrijwilligers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vormingen georganiseerd door dorpsdienst NESTOR (zie 4.3.). 85

90 86

91 87

92 4.1. Dienstencentrum De Bres Algemene beschrijving Centrumleider: Luc Dewilde Medewerker: Charlotte Devrekere Het lokaal dienstencentrum is een voorziening, die als opdracht heeft aan de lokale bevolking: activiteiten van algemene informatieve, recreatieve en vormende aard aan te bieden met het oog op het versterken van het sociale netwerk en dit onder andere in overleg met lokale sociaal-culturele verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden. ter plaatse hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven, inzonderheid hygiënische zorg, aan te bieden of binnen het bereik van de gebruikers te brengen. De werkings- en erkenningsvoorwaarden van het dienstencentrum worden geregeld door het woonzorgdecreet dat in voege ging op 01/01/2010. Bij besluit van 07/05/2009 werd het dienstencentrum officieel erkend onder het nummer LDC CE De werking is momenteel nog ingebed in de gebouwen van het woonzorgcentrum Huize Proventier (Doornstraat 4 6), maar sinds begin 2013 zijn de bouwwerken voor een nieuw dienstencentrum in de Veurnestraat 15 effectief gestart. De verhuis zal normaliter plaats vinden eind Evolutie en activiteiten Algemene cijfers Activiteiten Op naam geregistreerde gebruikers Op naam geregistreerde aanwezigen Aanwezigen (incl. groepsactiviteiten) Gebruikers uit Poperinge Gebruikers uit Poperingse deelgemeenten Gebruikers van buiten Poperinge In 2014 merken we opnieuw een stijging van het aantal activiteiten (+ 20) en dit vertaalde zich ook in een groter aantal geregistreerde aanwezigheden. In 2014 telden we op naam geregistreerde aanwezigheden. In vergelijking met 2013 toen er aanwezigheden werden geregistreerd, is dit een stijging met 13 %. Ook het aantal verschillende personen op naam geregistreerd is toegenomen, nl. 946 t.o.v. 801 in 2013, een stijging met 18 %. Het totale aantal bezoekers in 2014 bedroeg t.o.v in 2013 (stijging van 10 %). 88

93 Aanwezigheden in LDC Aantal op naam geregistreerde aanwezigheden Aantal aanwezigen Onze doelgroep, nl. de Poperingenaars, is in 2014 toegenomen tot 691, terwijl we in 2013 nog 595 Poperingenaars telden onder de gebruikers, een toename met 16 %. Deze groep vertegenwoordigt 73 % van de op naam geregistreerde gebruikers. Deze verhouding is vrijwel identiek aan deze van 2013, toen het percentage geregistreerde Poperingenaars 74 % bedroeg. Uit het centrum kwamen 566 personen, 125 personen kwamen uit de deelgemeenten; in 2013 bedroegen deze aantallen respectievelijk 502 en 93. Het grootste aantal deelnemers uit de deelgemeenten komt ook dit jaar uit Abele-Watou, nl. 43. Het aandeel gebruikers uit andere gemeenten, nl. 255, is opnieuw iets gestegen. Ze vertegenwoordigen 27 % (26 % in 2013) van het totale aantal geregistreerde bezoekers. Het grootste aandeel van deze laatste groep komt uit volgende 4 aangrenzende gemeenten: Ieper: 95 Vleteren: 44 Heuvelland: 24 Alveringem: 15 Totaal uit aangrenzende gemeenten: 178 Dit is onder andere te wijten aan: Voordrachten die in samenwerking met andere partners worden georganiseerd en die zich niet beperken tot Poperinge; Een aantal klanten komt ook uit de naburige gemeenten die niet over een lokaal dienstencentrum beschikken (Alveringem, Vleteren en Heuvelland) Om een duidelijk zicht te hebben op de effectieve dienstencentrumgebruikers, worden bewoners die verblijven in het woonzorgcentrum en die deelnemen aan een activiteit niet geregistreerd. 89

94 Evolutie activiteiten en gebruikers Aantal activiteiten Aantal op naam geregistreerde gebruikers Aantal gebruikers uit Poperinge Soorten activiteiten Activiteiten van algemeen informatieve aard Het dienstencentrum organiseert minstens 10 activiteiten waarbij op actieve wijze informatie wordt verschaft aan een groep gebruikers. De activiteiten zijn er op gericht aan een groep gebruikers informatie over te dragen over onderwerpen die relevant zijn voor het behoud of de verhoging van de zelfstandigheid of de emancipatie van de gebruiker of die bijdragen tot de integratie van de gebruiker in de lokale leefgemeenschap. Daarenboven biedt het centrum op minstens drie andere wijzen algemene informatie aan aan de bewoners van de lokale leefgemeenschap. Datum Onderwerp Aanwezigen 21/01 Info-avond voor blinden en slechtzienden 33 23/01 De invloed van voeding op emoties en gedrag /02 Vierdaagse Train je Geheugen 17 10/02 Hoe ga ik om met eenzaamheid? 37 18/02 Hoe omgaan met dementie 26 27/02 Lekker en gezond vegetarisch eten 15 17/03 Grootouders en kleinkinderen /04 Dans je leven lang valpreventieactiviteiten Niet geregistreerd 28/04 Voordracht voetverzorging 15 Van 13/05 Ligconcert met Tibetaanse klankschalen /05 Driedaagse omgaan met stress 14 20/05 Genieten met mate: over alcohol en drugs 9 02/06 Voetverzorging in de praktijk 15 05/06 Leven met chronische pijn /09 Week van de dementie: interactieve ruimte Niet geregistreerd 25/ /10 Driedaagse Piekeren 11 06/10 Gluten in de voeding 34 22/10 Hoe omgaan met dementie 10 30/10 Thuiszorgbeurs Niet geregistreerd 02/12 Rugscholing Geannuleerd 90

95 Informatieve voordrachten Totaal aantal geregistreerde aanwezigheden op de voordrachten: 401 (in 2013: 313). Het samenwerkingsverband afgesloten tussen het dienstencentrum en de externe partners VormingPlus en de Gezinsbond afdeling Poperinge werd op 01/01/2014 stilzwijgend verlengd. Recreatieve activiteiten Een lokaal dienstencentrum organiseert activiteiten van recreatieve aard die gericht zijn op ontmoeting, ontspanning en zinvolle tijdsbesteding en tot doel hebben het sociaal netwerk te versterken. In de ontmoetingsruimte is ten allen tijde een vrijblijvend aanbod van recreatieve activiteiten ter beschikking Recreatieve activiteiten Onder deze activiteiten verstaan we onder andere: kaarten, volksspelen, breien, bloemschikken, petanque, patchwork, uitstappen, bowling, kantklossen, scrabble, wandelen, Tai Chi, Deze activiteiten worden alle volgens een regelmatig schema georganiseerd. We stellen een lichte stijging vast bij het aantal activiteiten en telden geregistreerde aanwezigheden. De recreatieve activiteiten vonden zo goed als allemaal plaats in het dienstencentrum zelf. Vormende activiteiten Het dienstencentrum organiseert activiteiten van algemeen vormende aard die gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling en de verrijking op het vlak van kennis of vaardigheden van de gebruiker. Het dienstencentrum biedt jaarlijks minstens 100 groepsactiviteiten aan die moeten verspreid zijn over minstens vijf verschillende onderwerpen. Voordrachten Datum Onderwerp Aanwezigen Partner 27/05 Bouwen in de Middeleeuwen 27 VormingPlus 04/06 Kleur- en stijlupdate 10 VormingPlus 14/10 Basiscursus make-up 10 VormingPlus 21/10 Kookdemonstratie zonder gluten 17 VormingPlus 21/10 LED en verlichting 22 Gezinsbond Informatica Cursus: Aantal lessen Aantal deelnemers PC voor beginners PC voor gevorderden Internetcafé Facebook, twitter en sociale media Photoshop PC Update 2 13 Tablet: androïd Tablet: I-pad

96 Fotoboek maken Smartphone 3 15 I-phone 3 13 Taallessen Cursus: Aantal lessen Aantal deelnemers Spaans 3 A Spaans 3B Gespreksgroep Frans Teken- en schilderatelier Activiteit Aantal Aantal cursisten Schildersatelier Tentoonstelling Poperinge 1 -- Globale evolutie Aantal vormende activiteiten Aantal soorten vormende activiteiten Evolutie soorten activiteiten Aantal informatieve voordrachten Aantal recreatieve activiteiten Aantal vormende activiteiten Hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven Een centrum biedt hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven, inzonderheid de hygiënische zorg Bad/douche Aantal keer Aantal gebruikers Kapsalon Aantal kapbeurten Aantal gebruikers

97 Pedicure Aantal behandelingen Aantal gebruikers Het dienstencentrum doet voor deze zorgen beroep op de infrastructuur van Huize Proventier. Evolutie hygiënische zorgen Aantal keer bad/douche Aantal kapbeurten Aantal behandelingen pedicure Aanbieden warme maaltijden Het dienstencentrum biedt warme maaltijden aan. In 2014 werden maaltijden besteld in De Bres, hetgeen een stijging betekent met 336 maaltijden op jaarbasis (+ 5,47 %). Evolutie aantal maaltijden Een maaltijd kan gereserveerd worden tegen de prijs van: - 9 euro, zijnde het standaardtarief - 7 euro, het senioren - 5 euro, zijnde het sociaal tarief. Bewoners van het woonzorgcentrum die hun maaltijden gebruiken in De Bres, betalen niet aan het dienstencentrum (zit inbegrepen in de ligdagprijs) en studenten/stagiairs werkzaam in Huize Proventier kunnen eten aan tarief van 2 euro. Speciaal op aanvraag (groepen) kan ook een iets uitgebreidere maaltijd voorzien worden (met aperitiefje en koffie), waarvoor 12 euro aangerekend wordt. 93

98 Tarief Aantal klanten Aantal maaltijden De stijging van het aantal maaltijden aan 0-tarief (+ 120 maaltijden t.o.v. 2013) is te wijten aan volgende factoren: 8 bewoners van het woonzorgcentrum die s middags af en toe eten in het dienstencentrum (153 maaltijden in maaltijden in 2013); Stijging van het aantal verstrekte maaltijden aan vrijwilligers die s middags helpen in het restaurant (103 maaltijden in in 2013) Verhuring personenalarmtoestellen Evolutie gebruikers P.A.S.-toestel Gezien de beschikbare personenalarmtoestellen verouderd waren en de toestellen niet meer konden vervangen worden en onbetrouwbaar bleken, besliste het OCMW-bestuur om 10 nieuwe toestellen aan te schaffen. Deze toestellen werden aangekocht in december 2013 hetgeen een investering betekende van euro. Het OCMW kon beroep doen op een subsidiëring van het agentschap en dit ten bedrage van 250 euro per toestel. De huurprijs werd opgetrokken van 12,50 naar 17 euro per maand. De huur voor de oudere toestellen die nog in gebruik waren, bleef ongewijzigd. Indien de gebruikers een beperkte financiële draagkracht hebben, dan kan, mits een individuele aanvraag en mist goedkeuring door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, een financiële tussenkomst worden voorzien in de maandelijkse huurprijs. Deze aanvraag dient te gebeuren bij de centrumleider. Acht nieuwe toestellen zijn ondertussen uitgeleend Ontmoetingsruimte en openingsuren bistro De ontmoetingsruimte is iedere werkdag non-stop open van 9 uur tot 17 uur en op zondagnamiddag van 14 tot 17 uur. 94

99 Aantal, vergoeding en rekrutering van vrijwilligers/lesgevers Vrijwilligers uitbating bistro Vrijwilligers begeleiding activiteiten Kostenvergoeding - Vrijwilligers die les geven (computerlessen beginners en gevorderden, tekenlessen): vergoeding van 15 per halve dag; - Lesgever talen: in dienst van en betaald door het Centrum voor Volwassenenonderwijs. - Vrijwilligers die instaan voor de bistro: geen kostenvergoeding; - Vrijwilligers die instaan voor de verfraaiing van de ontmoetingsruimte: gemaakte kosten aanschaf materiaal; - Andere activiteiten: vrijwilligers bewijzen geen kosten en vragen geen vergoeding; - Alle vrijwilligers krijgen in principe per activiteit 2 consumpties in de bistro. Evolutie aantal vrijwilligers Vrijwilligers uitbating bistro Vrijwilligers begeleiding activiteiten Vrijwilligersattenties Omdat het dienstencentrum zich maar ten volle kan ontplooien indien voldoende vrijwilligers zich inzetten, is het noodzakelijk dat de dienst ook zijn waardering voor hun werk uitdrukt. Daarom organiseren we jaarlijks een tweetal vaste activiteiten: 17/01/2014: nieuwjaarsreceptie met de vrijwilligers en partners; 30/09/2014: vrijwilligersdag daguitstap met de muzikale lekkerbekkentocht in Poperinge, bezoek aan de IJzertoren in Diksmuide en aansluitend avondmaal in t Fermetje. Om de betrokkenheid van de vrijwilligers te stimuleren, worden ze op de hoogte gehouden van de vorderingen van de werkzaamheden in de nieuwbouw en werd eveneens reeds ter plaatse een rondleiding gegeven. Vrijwilligers die de logistieke medewerker bij ziekte of verlof vervangen, krijgen een gratis maaltijd aangeboden. 95

100 Permanent aanspreekpunt Aan het permanent aanspreekpunt werd in 2014 verder vorm gegeven. Aan de gebruikers wordt zoveel mogelijk gegarandeerd dat: - ze op elk moment hun hulpvraag kunnen stellen; - ze duidelijk weten tot wie ze zich kunnen richten; - er steeds iemand aanwezig is die hen te woord kan staan Verhuur en ter beschikking stellen lokalen dienstencentrum De lokalen en de bistro van het dienstencentrum kunnen door verenigingen/organisaties gebruikt worden mits betaling van een bepaalde vergoeding en met dien verstande dat de normale activiteiten van het dienstencentrum steeds voorrang krijgen. De lokalen werden in 2014 aan 19 verschillende organisaties verhuurd. De lokalen van het dienstencentrum worden eveneens ter beschikking gesteld voor teamvergaderingen OCMW personeel, opleidingen personeel, activiteiten woon- en zorgcentrum Proventier, Indien de stadsdiensten gebruik wensen te maken van een lokaal, wordt dit gratis ter beschikking gesteld Centrumraad De centrumraad komt minimaal 4 keer per jaar samen en brengt advies uit over de algemene werking van het centrum, over alle dienstverlening, over het activiteitenprogramma en over het jaarverslag. De centrumraad is samengesteld uit minstens negen leden, onder wie de centrumleider, een vertegenwoordiging namens de lokale ouderenadviesraad en minstens vijf gebruikers van het centrum. De centrumraad kwam bijeen op 11 maart, 26 mei, 23 september en 9 december. Zoals decretaal bepaald, maken 9 personen maken deel uit van de centrumraad. Iedere gebruiker van het dienstencentrum wordt uitgenodigd om te participeren. De centrumraad wordt aangekondigd via het activiteitenboekje en via affichering in het dienstencentrum. 96

101 4.2. Woonzorgcentrum Huize Proventier Huize Proventier Doornstraat 4, 8970 Poperinge Tel , fax Directeur: Dries Crombez Diensthoofden bewonerszorg: Avondliedeke, Onder de Appelboom & Animatieteam Cleo Vereecke Het Oudste Geluk, De Regenboog & Faciliteiten Johanna Worm Vlinderpark, Waterlelie & Nachtploeg Steve Allaeys Stafmedewerkers: Projectcoördinator (kwaliteits-, onderwijs- en verbeter coördinatie) Filip D Hooghe Administratief coördinator (Planner & Riziv- administratie) Greta Huyghe Sociale dienst en opname: Luc Dewilde Chef-kok: Jeannick Bauwens Ploegverantwoordelijke schoonmaak: Nele Bondue Algemene beschrijving Woonzorgcentrum Huize Proventier beschikt over 78 RVT-erkenningen op een totale capaciteit van 122 woongelegenheden. Naast vier heterogeen samengestelde woonunits beschikken we nog eens over 2 homogeen samengetelde woonunits voor bewoners met dementie. Elke kamer in het woonzorgcentrum is volledig uitgerust met sanitaire cel, ingebouwde frigo, safe in de kast, aangepaste relaxzetel enz. De ruime dagzalen hebben een mooi uitzicht over de stad. 97

102 Huize Proventier wil een open huis zijn met veel partners in de zorg voor een eigen thuis. Deze missie van Huize Proventier kunnen we slechts waarmaken als we een slagvaardige organisatie zijn; met voldoende, deskundig en gemotiveerd personeel; waar welzijn van de bewoner steeds centraal staat; en dit alles met open geest naar de omgeving Werkingsverslag Organogram DIR SECR I&EA CRA PROCO ADM. PL DH BZ DH BZ DH BZ AVL RB OG OAB WL VP WZA WZA WZA WZA WZA WZA Nachtteam Voltijdse Equivalenten Animatieteam VPK VPK VPK VPK VPK VPK STAFLEDEN CK Sociale dienst ZK ZK ZK ZK ZK ZK Dir: 1 vte PV HK Administratie & onthaal Keukenploeg Kiné Ergo LgMw Kiné Ergo LgMw Kiné Ergo LgMw Kiné Ergo LgMw Kiné Ergo LgMw Kiné Ergo LgMw Adm.Pl.: Proco: 0.5 vte 0.5 vte Schoonmaakploeg DH BZ: 3 vte Het organogram geeft verticaal de zes zorgteams en de stafwerking binnen Huize Proventier weer. De zorgteams zijn multidisciplinair samengesteld (verpleegkundigen, paramedici, zorgkundigen en logistiek medewerkers) en worden telkens twee aan twee aangestuurd door een diensthoofd bewonerszorg. Binnen ieder multidisciplinair zorgteam is een woonzorgassistent (WZA) actief. De WZA is een ervaren verpleegkundige, werkt nine-to-five 98

103 en heeft een aantal functie-specifieke taken ter ondersteuning van het betrokken diensthoofd bewonerszorg. De horizontale balken in het organogram staan o.a. voor de hoteldiensten, waarbij de chef-kok leiding geeft aan de keukenmedewerkers en de ploegverantwoordelijke op haar beurt aan de schoonmaakploeg. Daarnaast worden nog vier andere teams afdelingsoverstijgend ingezet, nl. de nachtdienst, het animatieteam, de sociale dienst en de administratie-onthaaldienst. De laatste twee diensten vallen rechtstreeks onder de bevoegdheid van de directeur, terwijl de nachtdienst en het animatieteam worden aangestuurd door een diensthoofd bewonerszorg Wijzigingen in de personeelsformatie Omwille van het overlijden van chef-kok Marc Deklerck werd Jeannick Bauwens eind 2014 aangesteld als nieuwe chef-kok. Jeannick werd in zijn functie als hulp-kok vervangen door Tom Vansteenkiste. Eind maart 2014 verliet Evelien Decoene de organisatie om zich definitief te vestigen in Nieuw Zeeland. Filip D Hooghe die reeds actief was binnen het OCMW Poperinge als ICT-medewerker volgde Evelien in de functie van projectcoördinator op. N.a.v. de op pensioenstelling van Viviane Lempiere (medewerker sociaal huis) en een aantal verschuivingen binnen de werking van de interne schoonmaakdienst werd de combi-functie van Diensthoofd Logistiek & Schoonmaak gecreëerd. Sedert midden 2014 neemt Nele Bondue de functie op Inhoudelijke werking Op de volgende pagina s wordt een summier overzicht gegeven van de belangrijkste verbeteracties en -projecten die ofwel werden opgezet ofwel verder uitgewerkt in A. De implementatie van een Elektronisch bewonersdossier (geracc.net) In 2014 werd er grondig werk gemaakt van de verdere implementatie van het elektronisch bewonersdossier binnen alle geledingen van het woonzorgcentrum. Een expertenteam (Petit Comité Geracc) ging aan de slag en verrichtte heel wat voorbereidend werk ter bevordering van de algehele implementatie van de geracc.net applicatie in het woonzorgcentrum. Verder werden er zowel intern als extern gerichte vormingen dienaangaande aangeboden aan de zorgmedewerkers, ook laptops werden per zorgafdeling ter beschikking gesteld. Wat betreft het beheer van de medicatie - Geracc - Opstart elektronisch medicatiebeheer op alle zorgafdelingen. In de loop van 2014 werd de medicatiemodule op de zes zorgafdelingen geïmplementeerd. Zo beheren we intern de medicatiefiche en de inventaris van onze bewoner, genereren we voorschriften en bestelbonnen voor de apotheek. Het klaarzetten van de restmedicatie en het aftekenen voor controle en toediening verlopen via het medicatiedossier, geïnstalleerd op de zorglaptops. - Geracc - Aanloop naar tarificatie per eenheid (TpE): Eén van de begrotingsdoelstellingen van de ziekteverzekering voor omvatte een besparing van 20 miljoen euro voor geneesmiddelen in rusthuizen, waarvan een 99

104 vermindering van 10 miljoen euro op jaarbasis door een fundamentele hervorming van het tariferingssysteem van geneesmiddelen in rusthuizen. In 2013 werden deze doelstellingen reeds ingeschreven in de begroting maar wegens de grote complexiteit werden ze niet meteen uitgevoerd. Op het einde van 2013 werd dit onder politieke impuls opnieuw op de agenda geplaatst. In de loop van 2014 werd snel duidelijk dat de overheid absoluut de besparing van 10 miljoen euro wenste te realiseren. In Huize Proventier werd het overleg met de huisapotheek Opsomer en de bezoekende huisartsen, vertegenwoordigd door de Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) Dr. Chielens, opgestart. Met de invoering van TpE wordt het wettelijk mogelijk om medicatie uit één verpakking te verdelen over verschillende patiënten. Om dit efficiënt te kunnen beheren, is een formularium onontbeerlijk. Eind 2014 werd dan ook het moment rijp geacht om dit bespreekbaar te maken binnen Huize Proventier. Het intern overleg CRA-APO-STAF tekende een pad uit waarbij begin 2015 zal ingezet worden op het overtuigen van de behandelende huisartsen van het belang met een huisformularium aan de slag te kunnen gaan. Het huisformularium zal dan de huidige medicatie-inventaris van geracc.net vervangen. Wat betreft het beheer van het zorgdossier - Geracc implementatie op alle afdelingen op kruissnelheid voor Medicatie & Zorg. De automatisering van het zorggebeuren is een bijzonder ingrijpende oefening voor het woonzorgcentrum geweest. De computer of de laptop zijn niet de meest evidente tools voor het zorgpersoneel dat in hoofdzaak zijn focus op de eigenlijke zorg legt, en terecht! In deze omstandigheid was het in eerste instantie noodzakelijk om medewerkers te sensibiliseren voor het digitale verhaal. Naast de eigenlijke opleidingen voor de specifieke toepassingssoftware kregen medewerkers via de interne IT-dienst dan ook een basisopleiding computergebruik mee. Nadat in 2013 het elektronisch MEDICATIE-dossier werd opgestart, kwam dit in 2014 tot volle ontplooiing en werd de communicatie met de apotheker geoptimaliseerd. Daarnaast werd na een intensieve opleidingsfase het digitale zorgdossier met redelijk succes definitief in productie genomen. De papiermolen is inmiddels flink geslonken. - Geracc ontwikkeling eigen standaard zorgplan (Petit Comité Gspot s) In de dagdagelijkse praktijk werd echter vastgesteld dat de inzichten en dientengevolge ook de gehanteerde werkwijzen in het zorgdossier divergeerden. Om hier synchronisatie tussen de afdelingen in te bewerkstelligen werd in hun schoot een Petit Comité Geracc ingesteld dat de opdracht meekreeg om de implementatie bij te sturen en efficiënt in goede banen te leiden. Een diensthoofd bewonerszorg, een woonzorgassistent en een verpleegkundige ontwikkel(d)en samen met de kwaliteitscoördinator een standaardplan waarvan het de bedoeling is dat het ganse centrum dit als leidraad gaat hanteren. Er wordt maandelijks vergaderd en achteraf worden er voorstellen geformuleerd in het gezamenlijk overleg met alle woonzorgassistenten en diensthoofden bewonerszorg. De finale directieven worden dan zowel voor Zorg als Medicatie - in een opzoekvriendelijk, allesomvattend naslagwerk neergeschreven, en dit wordt voor iedereen via het intranet beschikbaar gesteld. - Geracc opvolging wondzorg met beeldmateriaal. Bij de invoering van Geracc.net werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de opvolging van de wondzorg naar een hoger niveau te tillen door wondfotografie in te voeren. Dit moet de communicatie tussen hulpverleners verbeteren en zorgen voor een betere monitoring van het helingsproces. Dit moet een waardevolle bijdrage leveren in het management van wonden. De afdelingen kregen hiertoe elk hun eigen compact fototoestel en om de foto s te objectiveren worden meetschalen gehanteerd waarop ook de datum en de naam van de 100

105 bewoner wordt genoteerd. De genomen foto s maken deel uit van het patiëntendossier en worden met dezelfde vertrouwelijkheid behandeld. - Geracc kennismaking met MyCerussa, het nieuwe toekomstige elektronische zorgplatform. Met 'MyCerussa' kunnen alle medewerkers van een WZC via een smartphone, tablet, laptop of pc informatie van het zorgdossier opvragen en registreren per bewoner. MyCerussa bepaalt op basis van de taak van de medewerker welke informatie relevant is en hoe die best getoond wordt. In dit opzicht komt de nieuwe interface tegemoet aan de tekortkomingen van zijn voorganger Geracc.Net, die wél als basisapplicatie blijft bestaan. De vernieuwde applicatie zal gefaseerd ingevoerd worden. Momenteel is enkel de beheersmodule voor de hoofdverpleegkundigen operationeel. Voor de mensen van de werkvloer wordt MyCerussa door zijn tegelinterface straks wellicht een verademing tegenover de eerder logge layout van het huidige pakket. B. Interne communicatie - Optimalisatie intern mailgebeuren en uitbouw elektronisch prikbord. Men zegt wel eens dat een organisatie zo goed is als de kwaliteit van de onderlinge communicatie. In de loop van 2014 werden er een aantal projecten ter verbetering van de interne communicatie en de samenwerking opgezet: o Basismedewerkers met een bijzondere opdracht of een tijdelijk mandaat (bv. referenten, leden Petit Comité Geracc) kregen een persoonlijk mailadres; o Diverse mailgroepen werden gedefinieerd, zowel voor intern als extern gebruik (bv. MRSA melding algemeen ziekenhuis); o Een elektronisch prikbord werd geïnstalleerd. Het prikbord bevat informatie/nieuws die niet bewoner gerelateerd is maar wel organisatiebreed van belang is; o Het gebruik van het intranet werd verder gepromoot. Er kwam een smartscreen in de personeelsruimte en de medewerkers werden in de mogelijkheid gesteld om het intranet van thuis uit te consulteren; o De staf kreeg een smartphone ter beschikking gesteld, waarmee men ten allen tijde connectie kan maken met de mailserver en het agendabeheer. - Installatie van een formele overlegstructuur tussen WZA en Diensthoofden bewonerszorg Een van de activiteiten bij het ontwerpen van een organisatiestructuur is het ontwerpen van een communicatie- en overlegstructuur. We zagen in onze zorgorganisatie dat bepaalde werkzaamheden/taken werden opgesplitst en ondergebracht bij verschillende werknemers, waardoor mogelijks de samenhang verloren ging. Anderzijds stelden we ook vast dat dezelfde zorgen en diensten soms op een andere wijze werden verleend op de verschillende woonunits, waardoor de afstemming op organisatieniveau verloren ging. Om alles beter te kunnen stroomlijnen werd de bestaande communicatie- en overlegstructuur verder verfijnd. 101

106 De communicatie tussen de medewerkers van de verschillende woonunits en de verschillende hiërarchische niveaus wordt binnen onze organisatie vastgelegd in een cyclische overlegstructuur. Wekelijks wordt er overleg gepleegd op stafniveau, waarbij volgens een terugkerend patroon de belangrijke interne stakeholders (personeelsdienst, kwaliteitscoördinator, woonzorgassistenten) aansluiten. In onderstaand schema wordt het cyclische verloop weergegeven. Nieuw is dat de 1ste dinsdag van de cyclus de staf samenkomt met de 6 woonzorgassistenten. Tijdens het overleg wordt er gewerkt met volgende vaste agendapunten: Stand van zaken lopende projecten: hierin wordt een overzicht gegeven van de projecten die in uitvoering zijn (implementatie elektronisch zorgdossier, imput medicatie, plan rond het levenseinde, opnameprocedure,.). De WZA s kunnen hier vragen stellen over problemen waarmee ze tijdens de dagelijkse jobuitvoering worden geconfronteerd. Dienst-overschrijdende afspraken i.v.m. zorgorganisatie: dit punt behandelt de effectieve uitvoering op de werkvloer van eerder gemaakte werkafspraken. Uit overleg kwam naar boven dat elkeen een afspraak op een eigen manier omzet in de praktijk. Middels overleg met de werkvloer willen we concrete richtlijnen meegeven en een eventueel uitzondering voor afdelingsspecifieke wensen en noden goedkeuren. Zorg-gerelateerde topics: deze punten kunnen zowel door de WZA als door Diensthoofden bewonerszorg, Proco en Directeur aangebracht worden. Het gaat om het uitdiepen van zorg gerelateerde regelgeving en hun specifieke richtlijnen voor de werkvloer. Mogelijke thema s zijn interpretatie van KATZ-schaal, het nieuwe D-profiel, uitdiepen van een kwaliteitsindicator, m.a.w. een thema waar men meer uitleg over wil zodat men steviger in zijn schoenen staat op de werkvloer. Casuïstiek: bespreking van ervaringen, beleving, bedenkingen die men ondervindt op de werkvloer en waarover men wil afstemmen met collega s en eventuele tips kan uitwisselen. C. Updaten kwaliteitshandboek Alle woonzorgcentra moeten over een kwaliteitshandboek beschikken. Daaruit moet blijken hoe we de sectorale minimale kwaliteitseisen voor ons woonzorgcentrum zullen realiseren. Het komt erop neer dat minstens het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitssysteem beschreven worden. Naast het kwaliteitshandboek moet elke ouderenvoorziening ook een kwaliteitsplanning opstellen. Het is een planning waarin staat welke activiteiten we in het komende jaar zullen ondernemen om de kwaliteit in het woonzorgcentrum te verbeteren. Het kwaliteitsjaarplan 2015 ( ) kreeg vorm op de strategische denkdag van de staf die doorging op 22 april In de loop van 2014 werden volgende acties opgezet ter bevordering van de integrale zorgkwaliteit: 102

107 - Procedure Opname en Onthaal. Dit is de eerste verplichte procedure in het rijtje van 13 die in 2014 werd geëvalueerd, herschreven en gedigitaliseerd. Ze bevat alle documenten, taken, inzichten,..., die toepasselijk zijn vanaf de eerste contactname door de potentiële bewoner tot en met de eerste 6 maanden na opname. Voortaan is de intranetpagina de enige bron waar de correcte en meest actuele documenten op terug te vinden zijn. De gebruikers dienden alle andere documenten die waar dan ook opgeslagen stonden, te verwijderen. Het gaat o.a. om de onthaal- en kennismakingsmappen, de geactualiseerde documenten, de herzieningen, de elementen van sensibilisering, Link: - Procedure rond onrustwekkende verdwijningen. Naast een uitgeschreven procedure werd er ook een leidraad vermissing van personen uit het woonzorgcentrum opgemaakt. De procedure werd eveneens toegevoegd aan het Intern NoodPlan ( INP). Link: - Systematische invoering huisstijl Alle bestaande kwaliteitsdocumenten werden in de loop van 2014 omgezet in de huisstijl en geïnventariseerd met als doel ze in de loop van de komende jaren systematisch te gaan evalueren, indien nodig te herdefiniëren en tenslotte te digitaliseren (intranet). D. Zelfevaluatie - Survey Valpreventie Vlaanderen als trigger voor opstart werkzaamheden rond dit thema. Omdat we vaststelden dat we op het vlak van de valpreventie nog heel wat te leren hadden, namen we in 2014 deel aan het survey onderzoek Valpreventiemaatregelen in Vlaamse woonzorgcentra, georganiseerd door het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) is, in samenwerking een aantal universitaire partners. Ondertussen werden ook de eerste contacten gelegd met de valpreventiecoördinator teneinde in de loop van 2015 een intern zorgpad valpreventie te kunnen uitwerken en implementeren. - Bewonersmonitor van Bing Research In september 2014 werd het rapport van de Bing Resaerch enquête, die werd afgenomen bij onze klanten begin 2014 door de onderzoekers toegelicht. Het rapport bundelt de resultaten van de Bewonersmonitor en Familiemonitor. Er werd geen overkoepelend totaal berekend van de resultaten omdat het twee verschillende doelgroepen betreft en de verhouding bewoners versus familie bij elk WZC verschillend is. De twee belangrijkste indicatoren die werden gemeten zijn: o De tevredenheidsindicator gebaseerd op de vraag: Hoe tevreden bent u in het algemeen over het wonen/leven binnen het WZC? o De aanbevelingsindicator gebaseerd op de vraag: Zou u het WZC aanbevelen aan uw vrienden en familie? Aan de benchmark namen uiteindelijk achtenveertig voorzieningen deel, waarvan vijfenveertig Zorgnetvoorzieningen en slechts drie openbare voorzieningen. De deelnemende voorzieningen zijn allen voorzieningen die al lange tijd maximaal inzetten op een klantgerichte werking en een aantal grotere caritatieve voorzieningen excelleren reeds 103

108 op dit vlak. Bijna alle deelnemende voorzieningen doorliepen reeds meermaals het verbetertraject, terwijl Huize Proventier een eerste maal deelnam Tevredenheid Bing Research Rapport Tevredenheid klanten Aanbeveling door bewoners Tevredenheid families Aanbeveling door families Zeer hoog Goed Neutraal Niet goed Algemeen kan gesteld worden dat we tevreden klanten hebben. We leerden daaruit dat: o 27 % van onze bewoners heel tevreden, 59 % tevreden en slechts 4 procent niet tevreden is over het wonen en leven in HP; o 59 % van onze bewoners ons zeker wel, 39 % waarschijnlijk wel en slechts 2 procent HP zeker niet zou aanbevelen aan vrienden en familie. o 43 % van onze families heel tevreden, 53 % tevreden en slechts 4 procent neutraal is over het wonen en leven in HP; o 80 % van onze families ons zeker wel, 20 % waarschijnlijk wel en niemand HP zeker niet zou aanbevelen aan vrienden en familie. Uit de benchmark blijkt dat onze bewonersscores doorgaans lager liggen dan de gemiddelde benchmarkscore. De familiescores liggen evenwel systematisch hoger dan de gemiddelde benchmarkscore. Ondanks de zeer gunstige evaluatie, zeker voor een eerste benchmark, wordt hiernaast evenwel toch een 104

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007 Opgelet! Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier C - Dienstjaar 2007 Te bezorgen aan de bevoegde regionale directie(s) vóór 1 april 2008 Dit formulier C is

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN WOENSDAG 29 juni 2016

VERGADERING RAAD OCMW VAN WOENSDAG 29 juni 2016 AANVANG: Te 20:15 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, leden de heren: W. Van Aert,

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2009 19.30 uur DAGORDE Openbare zitting De openbare vergadering zal plaatsvinden in de bolerozaal van het Centrum voor Welzijn Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

departement Maatschappelijk welzijn

departement Maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg

Nadere informatie

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Infodagen preventie en bescherming in het GO! Tom Peerboom Sociaal inspecteur

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 27.10.2011 (openbare zitting) goedkeuring

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 27.10.2011 (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 24 november 2011

Nadere informatie

Globaal preventieplan

Globaal preventieplan // Globaal preventieplan 2017-2021 1. Doelstelling In het kader van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 en het uitvoeringsbesluit van 27 maart 1998 (B.S. 31 maart 1998) Art. 10, stelt de werkgever, in overleg

Nadere informatie

Eigendommen 5. Terbeschikkingstelling van deel van wzc Ter Wilgen aan Carolus principebeslissing

Eigendommen 5. Terbeschikkingstelling van deel van wzc Ter Wilgen aan Carolus principebeslissing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 25 oktober 2012

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried Van Bavel, Martine Wilms en Leo Verboven Sven Brabants

Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried Van Bavel, Martine Wilms en Leo Verboven Sven Brabants Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Wouter Patho Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried

Nadere informatie

Verbouwingswerken dienstencentrum De Wilg vaststelling lastenboek met raming en wijze van gunnen beslissing

Verbouwingswerken dienstencentrum De Wilg vaststelling lastenboek met raming en wijze van gunnen beslissing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 30 juni 2011 om

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 15 oktober 2009 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

Nadere informatie

A G E N DA : OPENBARE ZITTING

A G E N DA : OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 22 november 2012

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016

VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016 OPENBARE ZITTING 001 - FINANCIËN JAARREKENING 2015 De raad neemt kennis van de neergelegde jaarrekening 2015 en keurt deze goed. 002

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

A G E N DA : GEHEIME ZITTING. 1. Hoorzitting tuchtzaak OPENBARE ZITTING

A G E N DA : GEHEIME ZITTING. 1. Hoorzitting tuchtzaak OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 28 juni 2012 om

Nadere informatie

CO-PREV. Vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

CO-PREV. Vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk CO-PREV Vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk 1 CO-PREV= 13 erkende EDPB s EDPB s zorgen met +/- 3000 medewerkers voor: 3.200.000 werknemers; +/- 202.000 bedrijven.

Nadere informatie

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn Datum zitting 17/12/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 Locatie Raadzaal OPENBARE VERGADERING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 01 GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 28 december 2016 Agenda Locatie: Raadzaal Uur: 19:00 OPENBARE VERGADERING Secretariaat 1 GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 30 NOVEMBER 2016 2 MANDATENLIJST

Nadere informatie

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 Er-wel-zijn - beleid Bijlage 3 bij het arbeidsreglement Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 versie 1: xxxx 2015 Inhoudstafel A. Visie 2 B. Doelstellingen 2 C. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 99 ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 Aanwezig : De heer Patrick De Smedt, De heer Peter Beerens, mevrouw Agnes Lievens, mevrouw Joke Longin, mevrouw Gwendolijn Meskens de heer Roland Mortier, mevrouw Els Van

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET WOONZORGCENTRUM "ONZE-LIEVE-VROUW"

2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET WOONZORGCENTRUM ONZE-LIEVE-VROUW OCMW DEINZE MEMORIE BIJ DE OCMW-RAAD Zitting van 05 april 2016 om 19 u 30 OPENBARE ZITTING 1 PROCES-VERBAAL OPENBARE ZITTING VAN 1 MAART 2016 2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET

Nadere informatie

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 22.03.2012 (openbare zitting) goedkeuring

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 22.03.2012 (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 19 april 2012 om

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Visietekst aanwezigheidsbeleid. Gemeente Knokke-Heist

Visietekst aanwezigheidsbeleid. Gemeente Knokke-Heist Visietekst aanwezigheidsbeleid Gemeente Knokke-Heist «Als jij er bent, wint iedereen!» Deze visietekst werd opgesteld door een stuurgroep bestaande uit: Kristof Schotsmans, diensthoofd personeelszaken

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2017.

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2017. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2017. Openbare zitting 1. PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE 1.1 Personeel 1.1.1 Kennisname

Nadere informatie

8. Vervangen deuroperatoren grote liften WZC Ter Wilgen Blok C en D - principe goedkeuring - toewijzing

8. Vervangen deuroperatoren grote liften WZC Ter Wilgen Blok C en D - principe goedkeuring - toewijzing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 13 december 2012

Nadere informatie

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 APRIL 2017

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 APRIL 2017 OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 APRIL 2017 Hierna volgt, in toepassing van artikel 31 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 Locatie Raadzaal OPENBARE VERGADERING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 01 GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

GLOBAAL PREVENTIEPLAN WELZIJN OP HET WERK

GLOBAAL PREVENTIEPLAN WELZIJN OP HET WERK GLOBAAL PREVENTIEPLAN 2016-2020 WELZIJN OP HET WERK Globaal Preventieplan Welzijn op het Werk 2016-2020 1 Globaal Preventieplan Welzijn op het Werk 2016-2020 Inhoud 1. Referentie en doelstelling... 2 2.

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

1 2017_RMW_00160 OCMW & instellingen - Digitaal sociaal dossier - Aankoop en implementatie software - Ontwerp & gunningswijze - Toewijzing -

1 2017_RMW_00160 OCMW & instellingen - Digitaal sociaal dossier - Aankoop en implementatie software - Ontwerp & gunningswijze - Toewijzing - Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 21 november 2017 Dagorde OPEN ZITTING OCMW Hasselt Technische facilitaire dienst 1 2017_RMW_00160 OCMW & instellingen - Digitaal sociaal dossier - Aankoop

Nadere informatie

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00307 Onderwerp: Eénmalige vaste aanstelling in statutair verband op grond van aantal jaren actieve dienst -

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector PARITAIR COMITE 331 VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kamer welzijns- en gezondheidsinstellingen en -diensten (GID) Jaarverslag

Nadere informatie

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling 2 Psychosociale aspecten : subjectieve invulling van een objectief gegeven Michigan Model Kahn e.a., 1964 Persoonlijkheid Stressor Gebeurtenis Interpretatie

Nadere informatie

Ziekteverzuim 2012. April 2013 1. BEGRIPPEN

Ziekteverzuim 2012. April 2013 1. BEGRIPPEN Ziekteverzuim 2012 April 2013 Dit rapport geeft een overzicht van de afwezigheden wegens ziekte en arbeidsongevallen in 2012. De gegevens hebben betrekking op alle niet-onderwijzende personeelsleden die

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

GLOBAAL PREVENTIEPLAN 2016-2020 WELZIJN OP HET WERK

GLOBAAL PREVENTIEPLAN 2016-2020 WELZIJN OP HET WERK GLOBAAL PREVENTIEPLAN 2016-2020 WELZIJN OP HET WERK Globaal Preventieplan Welzijn op het Werk 2016-2020 Inhoud 1. Referentie en doelstelling... 2 2. Psychosociaal Welzijn... 3 3. Brandpreventie, interne

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

1. Verslagen raadszittingen goedkeuring Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring

1. Verslagen raadszittingen goedkeuring Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 10 februari 2011

Nadere informatie

Vertrouwelijk - (Anonymous June 18, 2016, 11:33 pm)

Vertrouwelijk - (Anonymous June 18, 2016, 11:33 pm) - ( ) JAARACTIEPLAN 2016 WELZIJN OP HET WERK - ( ) Jaaractieplan Welzijn op het Werk 2016 Inhoud 2. Psychosociaal Welzijn... 3 3. Brandpreventie, interne noodplanning, eerste hulp... 4 4. Arbeidsplaatsen,

Nadere informatie

Identificatiedocument Groep C- / D 1

Identificatiedocument Groep C- / D 1 dentificatiedocument Groep C- / D 1 1. dentificatie van de werkgever Firmanaam :... Aansluitingsnummer: Adres van de maatschappelijke zetel :... Adres van de bedrijfszetel :... Adres correspondentie :...

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

DOCUMENT TER INSPIRATIE PREVENTIESERVICE VOOR WZC

DOCUMENT TER INSPIRATIE PREVENTIESERVICE VOOR WZC DOCUMENT TER INSPIRATIE PREVENTIESERVICE VOOR Preventieservice volgens nieuw KB Tarifering: 6 preventiegroepen Tarief per medewerker Vanaf 1 januari 2016 zal de preventieservice van Provikmo verlopen volgens

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 mei 2012

OCMW-raad van 10 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding... 15

INHOUD. 1. Inleiding... 15 INHOUD 1. Inleiding... 15 2. Psychosociale risico s op het werk... 17 2.1. Stress op het werk... 19 2.2. Burn-out... 22 2.3. Ongewenst gedrag en conflicten... 23 2.3.1. Geweld op het werk... 23 2.3.2.

Nadere informatie

ONTHAALCHECKLIST NIEUWE WERKNEMER: WZC VERPLEGING/VERZORGING. Naam nieuwe medewerker:... Functie/dienst nieuwe medewerker:...

ONTHAALCHECKLIST NIEUWE WERKNEMER: WZC VERPLEGING/VERZORGING. Naam nieuwe medewerker:... Functie/dienst nieuwe medewerker:... ONTHAALCHECKLIST NIEUWE WERKNEMER: WZC VERPLEGING/VERZORGING Rollen: pa (preventieadviseur / brandweercommandant); pd (personeelsdienst), (peter of meter); (diensthoofd) om onthaalmedewerker: di directeur

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 februari 2011

OCMW-raad van 10 februari 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 17 oktober 2017

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 17 oktober 2017 Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 17 oktober 2017 Dagorde OPEN ZITTING Hasselt Technische facilitaire dienst 1 2017_RMW_00136 Instellingen - Diverse opdrachten/leveringen/aannemingen - Kennisnemen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van maandag, 21 december 2009 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET VZW KOMPAS GOEDKEURING De

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN 2017 WELZIJN OP HET WERK

JAARACTIEPLAN 2017 WELZIJN OP HET WERK JAARACTIEPLAN 2017 WELZIJN OP HET WERK Jaaractieplan Welzijn op het Werk 2017 Inhoud 1. Referentie en doelstelling... 2 2. Psychosociaal Welzijn... 3 3. Arbeidsplaatsen, omgevingsfactoren & ergonomie...

Nadere informatie

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016 AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016 OPENBARE ZITTING 001 - PERSONEELSBELEID NIEUWE UURREGELING DAGVERZORGINGSCENTRUM VERPLEGING Het akkoord van de raad wordt gevraagd

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Lijst met de ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 21 maart 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Enig

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 Hierna volgt, in toepassing van artikel 31 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Visserijstraat DIEPENBEEK

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Visserijstraat DIEPENBEEK OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Visserijstraat 10 3590 DIEPENBEEK Diepenbeek, 5 januari 2010 Raadsvergadering van woensdag 13 januari om 19:00 uur raadzaal, Visserijstraat 10. Eerste uitnodiging.

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2 Inhoudstafel Deel 1 Arbeidsovereenkomst Basiscontract Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur..................................... 2 Bijkomende bedingen Proefbeding... 5 Voorbehoud inzake gegevens om

Nadere informatie

OCMW Oostrozebeke Algemeen organisatiemodel

OCMW Oostrozebeke Algemeen organisatiemodel OCMW Oostrozebeke Algemeen organisatiemodel 2009-2019 Raad en college Raad en Vast Bureau Beleid & management shoofden Secretaris Financieel beheerder gemeente en OCMW OCMW secretaris Managementteam Managementteam

Nadere informatie

Identificatiedocument Groep A / B / C+ 1

Identificatiedocument Groep A / B / C+ 1 dentificatiedocument Groep A / B / C+ 1 1. dentificatie van de werkgever Firmanaam:... Aansluitingsnummer: Adres van de maatschappelijke zetel:... Adres van de bedrijfszetel:...... Adres correspondentie:...

Nadere informatie

Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting

Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN 2016 WELZIJN OP HET WERK

JAARACTIEPLAN 2016 WELZIJN OP HET WERK JAARACTIEPLAN 2016 WELZIJN OP HET WERK Jaaractieplan Welzijn op het Werk 2016 Inhoud 2. Psychosociaal Welzijn... 3 3. Brandpreventie, interne noodplanning, eerste hulp... 4 4. Arbeidsplaatsen, omgevingsfactoren

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5 Infofiche Nr. 3015 12/2017 Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1 Beschrijving Er moeten sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wastafels, toiletten, rustlokalen,...)

Nadere informatie

Gender- en diversiteitsplan 2005

Gender- en diversiteitsplan 2005 Brussel, juni 2005 060805_Gender-_en_diversiteistplan_2005 Gender- en diversiteitsplan 2005 Sociaal-Economische Raad van laanderen Inhoud 1. otivatie... 3 2. Identificatie van de entiteit... 5 3. Gender-

Nadere informatie

Globaal PreventiePlan

Globaal PreventiePlan GLOBAAL PREVENTIEPLAN HULPVERLENINGSZONE1 WEST-VLAANDEREN Het dynamisch risicobeheersingssysteem van de hulpverleningszone bestaat erin de risico s, van welke aard dan ook, te inventariseren en te evalueren.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Raad 12 september 2012 60 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 september 2012 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen, Lodewijk

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5 Infofiche Nr. 3015 09/2017 Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1 Beschrijving Er moeten sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wastafels, toiletten, rustlokalen,...)

Nadere informatie

Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop

Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop Pascale Swinnen sociaal inspecteur Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal overleg Toezicht op het Welzijn op het Werk Kennisdirectie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

ZITTING VAN 21 MEI 2014

ZITTING VAN 21 MEI 2014 121 ZITTING VAN 21 MEI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Renaat RAES, Dirk VAN OPDENBOSCH,

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 maart 2015

OCMW-raad van 26 maart 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015

Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015 Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015 Openbare zitting 01. Raad voor maatschappelijk welzijn: verslag vorige vergadering openbaar gedeelte - goedkeuring De raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN Welke lessen kunnen we trekken uit de evaluatie van de pestwet? Sofie D Ours, Preventieadviseur Psychosociale IDEWE 20 september 2011 Kursaal Oostende PreBes vzw Diestersteenweg

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie