Jaarverslag was een jaar van grote veranderingen in de zorg. Het was hét overgangsjaar. De nieuwe wetten en regels gingen van start.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag was een jaar van grote veranderingen in de zorg. Het was hét overgangsjaar. De nieuwe wetten en regels gingen van start."

Transcriptie

1 Passend Vertrouwd Dichtbij 2015 was een jaar van grote veranderingen in de zorg. Het was hét overgangsjaar. De nieuwe wetten en regels gingen van start. Jaarverslag Syndion 2015

2 De overgang ingezet Nieuwe wetten In 2015 gingen de nieuwe wetten van start. De AWBZ ging over in de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en nieuwe wetten zoals Wmo, jeugdwet en participatiewet. Voor cliënten en verwanten betekende dit een onrustige tijd. Want onder welke wet val je? Bij wie moet je aankloppen voor zorg? Gedurende het jaar werd dit voor steeds meer cliënten duidelijk. verzorgingshuizen, restaurants, diverse maatschappelijke organisaties, kleine en grotere bedrijven en scholen. Spannend en nieuw, maar ook een schat aan mogelijkheden tot contacten en nieuwe kansen voor cliënten. Keukentafelgesprekken Een deel van de cliënten kreeg vanaf 2015 hun zorg of begeleiding betaald door de gemeente. Met een keukentafelgesprek werd beoordeeld wat iemand zelf kan en waar iemand hulp of zorg bij nodig heeft. Een zoektocht voor beide partijen. Cliënten konden hierbij ondersteund worden door Syndion. Bijvoorbeeld door iemand van het Cliëntservicebureau of door een persoonlijk begeleider. Participatietrajecten In 2015 was participatie een belangrijk onderwerp binnen Syndion. Cliënten werden gestimuleerd om mee te doen aan een participatietraject. Dit betekent dat zij naast hun interne dagbesteding bij Syndion, ook een aantal uren ergens anders meedraaiden. Bijvoorbeeld in winkels, Contacten met de gemeente Nu de gemeenten meer dan voorheen zorg dragen voor het welzijn van hun kwetsbare burgers, zijn de contacten met gemeenten vanuit Syndion nog belangrijker geworden. Een speciaal team heeft dit in 2015 op zich genomen. Er zijn veel gesprekken gevoerd met alle gemeenten in het werkgebied van Syndion. Uiteindelijk heeft Syndion in 2015 met 29 gemeenten in het werkgebied afspraken gemaakt over de dienstverlening door Syndion aan de inwoners met een handicap. Contacten met bedrijven Syndion heeft in 2015 contact gezocht met het bedrijfsleven. Met elkaar zijn voorbereidingen getroffen voor het oprichten van een bijzondere vereniging met de naam Samen Leven. Syndion en bedrijven werken hierin samen om zorg die niet meer vergoed wordt, toch mogelijk te maken. 2 SYNDION JAARVERSLAG 2015

3 Dagbesteding Bij de dagbesteding kwamen er in 2015 vier nieuwe locaties bij. ACL Leerdam In januari was de opening van Arbeids Centrum Leerdam. Het ACL is een nieuwe locatie aan de Anjerstraat. Ze delen het gebouw met cliënten die hier al langere tijd wonen en dagbesteding hebben. De extra ruimtes die nog over waren, zijn verbouwd tot mooie werkruimtes. ATC Sleeuwijk In november was de start van het Arbeids Trainings Centrum in Sleeuwijk. In dit nieuwe centrum draait het om arbeid en training. Cliënten leren vaardigheden die nodig zijn om te groeien naar een baan op de arbeidsmarkt. Dat is ook te zien in het logo. Het trapje in het logo beeldt uit dat het ATC cliënten wil helpen om een stapje verder te komen. Bij de opening werd een mooie taart met het logo aangesneden. Oud Vuren In het plaatsje Vuren ging ook een dagbestedingslocatie van start. Bij het gelijknamige restaurant Oud Vuren is voldoende werk te doen voor cliënten van Syndion. Onderhoud van het terrein, bijhouden van de tuin, verzorging van de dieren en in de toekomst horecawerk. De Hoeff verbouwd In 2015 is er flink verbouwd bij De Hoeff in Giessenburg. Het hoofdgebouw is grondig aangepast aan de eisen van deze tijd. De werkruimtes van de keuken- en zorggroep zijn verbouwd. De toiletten zijn aangepast. Cliënten van de zorggroep hebben nu een eigen ingang en de mooie lichte ruimte sluit aan op de belevingstuin. In 2016 volgt de tweede fase: de herbouw van de tuinderij. Atelier Leerdam Er kwam nog een locatie bij in Leerdam: het Atelier. Dit is een onderdeel van OutsiderArt. Op deze locatie aan de Tiendweg waren al heel gauw mooie kunstwerken gemaakt, die tijdens de opening in juni al bewonderd konden worden. In oktober/ november deed het Atelier mee aan de Leerdamse kunstvierdaagse. 3

4 Syndion en In 2015 zochten we steeds meer de samenwerking met anderen. Enerzijds omdat de veranderende wetgeving dat van ons vraagt. Anderzijds omdat we het belangrijk vinden dat cliënten mee kunnen doen in de samenleving, op alle terreinen van het leven. In de buurt waar je woont, bij het invullen van je vrije tijd en bij het werk dat je doet. Een paar voorbeelden van deze samenwerking: maar kleinere projecten op verschillende locaties. Dat was te merken. Al snel kwamen ze in beeld bij allerlei bijeenkomsten. Bijvoorbeeld met leuke scènes tijdens een symposium in Dordrecht. Ook gaven ze miniworkshops bij Gorinchem beweegt. Steeds weer wisten ze op geheel eigen wijze mensen met elkaar te verbinden. Unitas Er is in 2015 een leuke samenwerking ontstaan tussen voetbalvereniging Unitas uit Gorinchem en cliënten van Syndion. Dagbestedingslocatie De Saak gaat met een aantal mensen iedere week een dag aan het werk op het terrein van de voetbalclub. Er is genoeg te doen: groenwerkzaamheden, onderhoud en schoonmaakwerk in kleedkamers en kantine. Toltheater Het Toltheater begon 2015 met een mooie voorstelling met de titel Gameworld. Daarna werd een iets andere koers ingezet. Niet meer één grote productie per jaar, Ouderinitiatieven Op twee plaatsen werden de handen ineengeslagen met ouders. Er werd een overeenkomst gesloten met Stichting Wooninitatief in Culemborg. Deze woningen zijn inmiddels in gebruik genomen. Syndion levert hierbij de zorg. Ook is er een overeenkomst gesloten met Stichting Tweede Thuis in Altena. Dit zal in 2017 gerealiseerd worden. Ouderinitiatief de Regenboog in Vianen heeft in 2015 besloten om met een andere zorgaanbieder te gaan samenwerken. Bredeschool Schuttersplein 2015 was ook het jaar waarin verhuisplannen werden gemaakt voor onze oude vertrouwde locatie Rollebol in Gorinchem. De kinderen van dit kinderdagcentrum krijgen een mooie plek in de Bredeschool Schuttersplein. De eerste steen werd gelegd op 17 april en op 26 november was het hoogste punt bereikt. In de zomer van 2016 zal het pand in gebruik worden genomen. 4 SYNDION JAARVERSLAG 2015

5 Wonen Woontrainingshuis Eén van de ontwikkelingen op woongebied was de komst van een tweede woontrainingshuis. Naast Kort Gerecht in Schoonrewoerd is er nu ook een woon-trainingshuis in Hendrik-Ido-Ambacht. Dit huis, het Fonteinkruid, biedt een plek aan jongeren die willen leren zelfstandiger te wonen. Ambulante ondersteuning Ambulante ondersteuning is ondersteuning aan cliënten die niet in een locatie van Syndion wonen. Dat kan op alle leeftijden, bij kinderen (en hun ouders), jongeren en volwassenen. Waar eerst nog een verdeling was in kinderen en volwassenen, zijn in 2015 de clusters ambulante ondersteuning samengevoegd. Door samen op te trekken zijn mooie initiatieven ontstaan. Zo werd In Alblasserdam gestart met tieneractiviteiten. Leuke activiteiten voor tieners met een lichte verstandelijke handicap. Ook werden er meer locaties gezocht in de wijk, waar cliënten kunnen binnenlopen en mee-eten. Belle Vie In Culemborg zijn 16 nieuwe woningen gerealiseerd in samenwerking met STMR en Kleurrijk Wonen. Deze zijn in 2015 in gebruik genomen. Glaskunst In maart werden in Leerdam prachtige kunstwerken van OutsiderArt-kunstenaars geveild met daarbij geblazen glaskunstwerken. Een uniek evenement met de prachtige opbrengst van euro. Dit bedrag is bestemd voor de inrichting van Atelier Leerdam, zodat kunstenaars hier hun bijzondere kunst kunnen blijven maken. 5

6 Organisatie Naast alle aanpassingen rondom de nieuwe wetten gingen ook andere ontwikkelingen in de organisatie door. Zo startte in het begin van het jaar een nieuwe directeur. Brigitte Jacobs ging in februari aan de slag als directeur Zorg en Dienstverlening. Clusters logischer verdeeld / samengevoegd In voorgaande jaren heeft Syndion de organisatie aangepast, als voorbereiding op de toekomst. Eén van de laatste stappen was in 2015 het verder terugbrengen van het aantal clusters. We gingen van 24 naar 18 clusters. Door de clusters logischer in te delen of soms samen te voegen kunnen we beter inspelen op veranderingen in de zorg. Bovendien sluit dit aan bij het vormen van zelfstandige teams op locaties. Syndion 2.1 Syndion ging verder met de uitwerking van de beleidsvoornemens. Het programma Syndion 2.1 ging van start rondom 6 belangrijke thema s, met als centraal doel: betere ondersteuning van cliënten. De projectleiders gingen met zoveel mogelijk medewerkers en cliënten in gesprek. Met deze informatie worden de plannen verder uitgewerkt. Dit duurt nog tot januari Cyclisch werken met het ECD In 2015 begon Syndion met de voorbereidingen voor het cyclisch werken met het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier). Dit middel helpt ons bij het vormgeven van zeggenschap. Het zorgt er namelijk voor dat we met elkaar doelen opstellen, dat er aan die doelen wordt gewerkt en dat er ook in de gaten wordt gehouden of de doelen ook gehaald worden. En dan niet onze doelen, maar echt de doelen van de cliënt. 6 SYNDION JAARVERSLAG 2015

7 Soms zit het in kleine dingen Snoezelbadkamer Woonlocatie Griendweg in Gorinchem is een snoezelbadkamer rijker. De begeleiders wilden de cliënten meer activiteiten aanbieden. Een badmoment was een van de activiteiten, maar de badkamer was erg saai. Er werd een plan gemaakt met als resultaat een mooie snoezelbadkamer met muziek, een vloeistofprojector, bubbelbuis en lichtslang, in een bijpassend zee thema. Veel cliënten genieten sindsdien wekelijks van deze sfeervolle activiteit. Van Gogh los Het jaar 2015 was het jaar van Van Gogh. Het was 125 jaar geleden dat deze beroemde schilder overleed. De kunstenaars van OutsiderArt lieten zich inspireren door Van Gogh. Met een heel eigen invulling werden prachtige kunstwerken gemaakt onder het thema Van Gogh los! De exposities bij Van der Plank Interieurs en de Kunstvierdaagse in Leerdam waren een groot succes. Vrijwilligers Vrijwilligers spelen een steeds belangrijkere rol in het werk van Syndion. Ze zijn vaak net die paar extra handen, waardoor het werk soepeler verloopt. Met hun tijd en aandacht betekenen ze veel voor cliënten. We zijn onze vrijwilligers hiervoor erg dankbaar. Daarom ontvingen zij een bedankje. We hopen dat ze nog lang aan onze organisatie verbonden willen zijn. Gezien op Facebook Het aantal locaties met een eigen pagina op Facebook is in 2015 flink gegroeid. Dat is geen wonder, want wat is het leuk om het laatste nieuws en de nieuwste producten van je locatie te kunnen laten zien! Er kwam een pagina voor Bakkerij Syn in Zoet, het Toltheater, GoedPunt, Naald en Daad, OutsiderArt en nog veel meer. De Facebookpagina van Syndion groeide zelfs uit tot 1000 likes. Mooi om te zien hoeveel mensen enthousiast reageerden op de berichten en deze vaak ook weer deelden met anderen. 7

8 Cliëntbelangen Evaluatie medezeggenschap cliënten Meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat is wat cliëntenraden doen. In het najaar van 2015 is er een evaluatie cliëntmedezeggenschap gehouden. Met de resultaten zijn nieuwe plannen gemaakt om de medezeggenschap nog dichter bij de cliënt vorm te geven. Bijvoorbeeld door niet meer te vergaderen in een clusterraad, maar over de eigen locatie in een locatieraad. Centrale cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad (CCR) is nauw betrokken geweest bij alle ontwikkelingen. Gelukkig kon Rina van de Heuvel in 2015 haar taak als voorzitter weer op zich nemen. Naast 10 vergaderingen met de bestuurder was er ook overleg met de Raad van Toezicht. In mei gingen de CCR-leden op bezoek bij verschillende locaties van Syndion. Veel leden van de centrale cliëntenraad lieten zich bijscholen. Ze volgden met elkaar de cursus vergaderen van Raad op Maat. Na afloop ontvingen ze een mooi certificaat. Jaarbijeenkomst In oktober kregen alle volwassen cliënten een uitnodiging om naar de jaarbijeenkomsten te komen. Een goede gelegenheid om met cliënten terug te kijken naar het afgelopen jaar. Ook werd vooruitgekeken en de plannen voor het nieuwe jaar uitgelegd. Er was een bijeenkomst in iedere regio, zodat niemand ver hoefde te reizen. 8 SYNDION JAARVERSLAG 2015

9 Cliëntvertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon heeft in 2015 alle locaties van Syndion bezocht om cliënten te ontmoeten. Ook op de nieuwe locaties heeft ze uitgelegd wat een vertrouwenspersoon doet. In totaal hebben dit jaar 38 cliënten hun klacht of ontevredenheid besproken met de cliëntvertrouwenspersoon en haar gevraagd te helpen bij het oplossen er van. Ook ouders of vertegenwoordigers zochten contact. Dit waren er 11. De meeste klachten zijn opgelost, een paar waren eind 2015 nog in behandeling. Klachtencommissie In 2015 is er een nieuwe klachtenfolder gemaakt voor cliënten. Ook ouders en verwanten kregen informatie toegestuurd. Hierin stond beschreven hoe men bij Syndion een klacht kan melden. Bij de klachtencommissie werden in 2015 dertien klachten ingediend. Alle klachten zijn behandeld door de commissie. Veel klachten konden worden opgelost. Bijvoorbeeld in overleg met de clustermanager. Eén klacht is mondeling behandeld in de klachtencommissie. Syndion vindt het belangrijk dat klachten gemeld worden, zodat we met elkaar aan oplossingen kunnen werken. In gesprek met cliënten In gesprek blijven met cliënten is en blijft belangrijk in de ondersteuning aan mensen met een handicap. Dit vindt ook bestuurder Harry Vogelaar. Daarom werden in 2015 lunches voor cliënten georganiseerd. Onder het genot van een lekker broodje ging men met elkaar in gesprek. Cliënten konden vragen stellen aan Harry en aangeven waar zij zorgen over hebben. Het werden goede, open gesprekken waarin ook weer nieuwe ideeën ontstonden waar Syndion mee aan de slag kan. 9

10 Samen talent ontwikkelen. Outsider Art, glaskunst en Van Gogh los! 10 SYNDION JAARVERSLAG 2015

11 Van de bestuurder en de Raad van Toezicht Harry Vogelaar over 2015 De overheid heeft plannen gemaakt om veranderingen in de zorg door te voeren. In 2015 zijn die veranderingen in gegaan. Syndion heeft daarop moeten inspelen en aanpassingen in de organisatie doorgevoerd. Daarbij hebben we steeds het belang van cliënten op de eerste plaats gezet. Maar het nadenken over verandering in de zorg is nog niet klaar. De overheid wil dat we anders naar zorg gaan kijken. Veel minder zorgen voor en uit handen nemen, maar kijken naar waar mogelijkheden liggen zodat een cliënt het zelf kan. Waar zorg en ondersteuning nodig zijn, moet die gegarandeerd worden. Dat gaat samen met meer zeggenschap voor de cliënt. De cliënten zelf bepalen de richting. Moet je dan alles zelf kunnen? Nee, maar je staat wel zelf aan het roer. Jij bepaalt het doel van de zorg en maakt de keuzes. Dat uitgangspunt past zo goed bij Syndion. Daarom kan ik ook volmondig zeggen dat Syndion de visie vasthoudt, ondanks wijzigingen in wetten en bezuinigingen. Daar hebben we het afgelopen jaar hard aan gewerkt en daar blijven we ook in de toekomst voor staan. De keuzes die we in 2015 moesten maken, hebben we zorgvuldig gedaan. Altijd in overleg met alle betrokkenen. Of dit nu met de Centrale Cliëntenraad was, met medewerkers in de Ondernemingsraad of in een persoonlijk gesprek, steeds zijn we er in goed overleg uitgekomen. Ik realiseer me dat we veel van mensen gevraagd hebben dit jaar. We hebben veel moeten oplossen. Gelukkig is Syndion op tijd begonnen met de voorbereidingen en was een deel van de organisatie al aangepast vóór Bijvoorbeeld door het omlaag brengen van kosten die niet direct met cliënten samen hangen zoals huisvesting en management. Tenslotte wil ik nog even mijn aandacht richten op de vrijwilligers bij Syndion. Ook dit jaar is gebleken hoe belangrijk vrijwilligers zijn in tijden van verandering. Soms echt een houvast voor cliënten. Daar zijn we erg blij mee! Met elkaar gaan we met vertrouwen de toekomst tegemoet. We blijven in gesprek met cliënten, verwanten, medewerkers, vrijwilligers en opdrachtgevers. Want alleen door het gesprek verliezen we elkaar niet uit het oog. Samen kunnen we de zorg in deze tijd vormgeven. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op de organisatie en de bestuurder. Ze geeft advies, controleert en houdt werkoverleg met de bestuurder en directie. In 2015 bestond deze raad uit 6 personen. Ze kwamen 9 keer bij elkaar voor een vergadering. Daarnaast hebben ze, zoals ieder jaar, een aantal locaties bezocht. In 2015 was dit bijvoorbeeld de Meteoriet in Dordrecht. Voorzitter Klaas Tammes vindt het erg belangrijk om dit soort bezoeken te doen. We worden direct geconfronteerd met wat er speelt. Zo zagen we bij de Meteoriet met eigen ogen dat het gebouw gedateerd was en dat de arbeidsomstandigheden aandacht vroegen. De Raad van Toezicht heeft meegedacht met het vinden van een oplossing. Dit heeft er toe geleid dat er in 2016 een nieuwbouwproject van start gaat op de plaats van de oude Meteoriet. Ook op andere manieren kreeg de Raad van Toezicht informatie over wat er speelde. In iedere vergadering kwam iemand van Syndion een toelichting geven over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld over vrijheidsbeperkende maatregelen. Daarnaast is er overleg geweest met de Centrale cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Klaas Tammes: Er zijn veel onderwerpen besproken in Speerpunten van dit jaar waren het medicatiebeleid, de bevoegdheid van medewerkers en het ziekteverzuim. Deze onderwerpen hebben direct effect op de kwaliteit en de financiële situatie van Syndion. Door toezicht te houden op deze thema s zorgen we er met elkaar voor dat de kwaliteit en veiligheid binnen Syndion gewaarborgd blijven. De Raad van Toezicht (v.l.n.r.): Dhr. Tammes (voorzitter), Mw. Visser (secretaris), Dhr. Krijgsman, Mw. Schenk, Dhr. Goedhart, Mw. Boxelaar. 11

12 Financiën Syndion heeft het jaar 2015 kunnen afsluiten met een positief resultaat. Er werd ongeveer euro overgehouden. Het aantal cliënten is bijna gelijk gebleven, maar de tarieven die betaald worden gingen omlaag. Het is dus gelukt om de kosten af te stemmen op de dalende inkomsten. Inkomsten 2015 De inkomsten van Syndion in 2015 waren 48,2 miljoen euro. Hiervan kwam 36 miljoen euro uit de WLZ, 3,5 miljoen euro kwam uit de PGB s, 6,1 miljoen euro kwam uit de Wmo, en 2,6 miljoen euro kwam uit overige inkomsten. Uitgaven 2015 De uitgaven van Syndion in 2015 waren 47,4 miljoen euro. Het meeste geld werd uitgegeven aan personeel (33 miljoen euro). Overige inkomsten 2,6 miljoen PGB 3,5 miljoen Wmo 6,1 miljoen Voeding en huishoudelijk 2 miljoen Gebouwen 6 miljoen Overige kosten 5 miljoen Vervoer 1,4 miljoen WLZ 36 miljoen Personeel 33 miljoen Colofon Uitgave van Syndion, Stadhuisplein 4, Gorinchem Postadres: Postbus 3012, 4200 EA Gorinchem Teksten, fotografie, redactie en eindredactie: PR & Communicatie Syndion In dit jaarverslag noemen we alleen de belangrijkste gebeurtenissen bij Syndion in Uitgebreide informatie (het directieverslag en de volledige jaarrekening) is te vinden op onze website 12 SYNDION JAARVERSLAG 2015

Passend Vertrouwd Dichtbij. Maak kennis met. Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Maak kennis met. Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Maak kennis met Syndion Dat het gewoon is dat ik er ben Syndion ondersteunt mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Nadere informatie

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad Meedenken, meepraten, meebeslissen in de Cliëntenraad Cliëntenraad Wat is een cliëntenraad? Iedereen die bij Syndion ondersteuning krijgt is cliënt van Syndion. Cliëntenraden komen op voor de belangen

Nadere informatie

Voorwoord. Harry Vogelaar, Bestuurder van Syndion

Voorwoord. Harry Vogelaar, Bestuurder van Syndion JAARVERSLAG 2013 Voorwoord Schouder aan schouder 2013 was voor Syndion een jaar waarin veel veranderde. Binnen Syndion werden er plannen gemaakt en uitgevoerd, om klaar te zijn voor de veranderingen buiten

Nadere informatie

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Wmo krant Nummer 1 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Samen tot goede oplossingen komen Voor u ligt de Wmo-krant van Syndion. We hebben deze krant gemaakt omdat er veel verandert

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij Wegwijs binnen Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij Wegwijs binnen Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Wegwijs binnen Syndion Voor nieuwe cliënten en medewerkers Syndion wil mensen met een handicap ondersteunen om hun leven zo in te richten als zij dat zelf willen. In de visie

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen Passend Vertrouwd Dichtbij Wonen Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Een groot deel van het dagelijks leven speelt zich thuis af. Voor mensen met een handicap is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad Meedenken, meepraten, meebeslissen in de Cliëntenraad Cliëntenraad Wat is een cliëntenraad? De cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten. Alle mensen die bij Syndion ondersteuning krijgen zijn

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Dagbesteding

Passend Vertrouwd Dichtbij. Dagbesteding Passend Vertrouwd Dichtbij Dagbesteding Werk is voor veel mensen een belangrijk deel van hun leven. Het draagt bij aan een zinvolle daginvulling, voldoening, een gevoel van eigenwaarde en sociale contacten.

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Careander stelt zich voor! Algemene informatie voor cliënten

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Careander stelt zich voor! Algemene informatie voor cliënten Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Careander stelt zich voor! Algemene informatie voor cliënten Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Wegwijs bij Syndion D i e n s t v e r l e n i n g e n o n d e r s t e u n i n g a a n m e n s e n m e t e e n h a n d i c a p

Wegwijs bij Syndion D i e n s t v e r l e n i n g e n o n d e r s t e u n i n g a a n m e n s e n m e t e e n h a n d i c a p Wegwijs bij Syndion Informatie voor cliënten, ouders en andere betrokkenen D i e n s t v e r l e n i n g e n o n d e r s t e u n i n g a a n m e n s e n m e t e e n h a n d i c a p Inhoud Welkom bij Syndion

Nadere informatie

SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 3 - NR 2 - NAJAAR 2014 MET

SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 3 - NR 2 - NAJAAR 2014 MET SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 3 - NR 2 - NAJAAR 2014 MET SYNDION JAARVERSLAG 2013 1 In dit nummer 6 Nieuwe wetgeving 8 Nieuws uit cliëntenraden 10 Hoe wil jij informatie van Syndion krijgen?

Nadere informatie

Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap

Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap Je staat er niet iedere dag bij stil, want wonen lijkt zo gewoon. Als je een handicap hebt is een fijne woonplek de basis. Daarnaast heb je ook voor andere

Nadere informatie

Wonen, werken, meedoen

Wonen, werken, meedoen Wonen, werken, meedoen zoals jíj dat wilt Bij Prezzent is er van alles te doen Wij zíjn er voor jou Bij Prezzent kun je wonen, werken en meedoen zoals jij dat wilt. Wij hebben woonlocaties met zelfstandige

Nadere informatie

Alex is vrijwilliger bij de judo Het is leuk om anderen te helpen

Alex is vrijwilliger bij de judo Het is leuk om anderen te helpen maart 2017 nieuws Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers Alex is vrijwilliger bij de judo Het is leuk om anderen te helpen 5 8 10 Ties helpt nieuwe vertrouwenspersoon kiezen Nelly

Nadere informatie

Informatie voor cliënten (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden

Informatie voor cliënten (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden Informatie voor cliënten (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden Picto versie (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden bij SDW De woorden waar een streep onder staat worden uitgelegd

Nadere informatie

Jaarverslag Zeggenschap

Jaarverslag Zeggenschap Jaarverslag Zeggenschap 2014 1 Odion, januari 2015 hallo Hallo, 2014 is voorbij gevolgen. Er is weer veel gebeurd op het gebied van zeggenschap. In dit verslag breng ik jullie op de hoogte van alle gebeurtenissen,

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG voor de centrale cliëntenraad-

TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG voor de centrale cliëntenraad- TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2015 -voor de centrale cliëntenraad- Inleiding Wat maakt 2015 nu nog uit? 2016 is al weer een paar maanden oud. En we zijn al benieuwd naar 2017. Het eerste jaar zonder Pierre.

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo 2015

Van AWBZ naar Wmo 2015 Van AWBZ naar Wmo 2015 Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning? i Informatie voor cliënten Inhoud Pagina Voor wie is deze folder?.................................3 Wie betaalt jouw ondersteuning?...3

Nadere informatie

ik heb een goed idee ik maak me zorgen ik heb een vraag De Cliëntenraad

ik heb een goed idee ik maak me zorgen ik heb een vraag De Cliëntenraad Cliënten ik heb een goed idee praten m ee ik maak me zorgen ik heb een vraag De Cliëntenraad Waarom een Cliëntenraad? Beste cliënten, Graag stel ik mij even voor. Ik ben Tineke Kamphuis, je hebt mij vast

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg . Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg 1 Jaarverslag Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg 2015 Februari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

Jaarverslag voor cliënten

Jaarverslag voor cliënten 2013 Jaarverslag voor cliënten Voorwoord In 2013 ging het bij Dichterbij vooral over de toekomst. Er gebeurt veel in de zorg. De regering vindt dat de zorg anders geregeld moet worden. Gemeenten gaan taken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Presentatie op zaterdag 2 november Gabie Conradi, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inleiding Maatschappelijke en politieke trends:

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Medezeggenschap Verleden Heden Toekomst Intern - extern

Medezeggenschap Verleden Heden Toekomst Intern - extern Symposium Samen sterk in sobere tijden De rol van de medezeggenschap in een veranderingsproces binnen en buiten een organisatie (Wmo) Vorden, 4 april 2014 Medezeggenschap Verleden Heden Toekomst Intern

Nadere informatie

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing 1 meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing Sociaal statuut cliënten Cello, versie voor cliënten 2 In dit boekje staat informatie over meedenken en meepraten als er in jouw woning wat verandert. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN 2014 Algemene beschouwing 2014 was het jaar van de kwaliteitscontrole. In mei heeft de 1 e audit plaatsgevonden door TÜV en bleek dat de Buurderij nog aan

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Een aantal opvallende punten uit het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Een aantal opvallende punten uit het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) Een aantal opvallende punten uit het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) Waar geldt de wet? De wet geldt in: - de langdurige zorg (Wlz), - de zorg via de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag Centrale Cliënten Raad SDW 2014 Pagina 2 van 9

Inhoud. Jaarverslag Centrale Cliënten Raad SDW 2014 Pagina 2 van 9 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Wie zit er in de CCR?... 3 3. Werkwijze... 4 4. Overlegvormen... 4 5. Informatie-uitwisseling... 5 6. Adviesaanvragen... 6 7. Contacten binnen en buiten SDW... 6 8. Activiteiten

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

maeykehiem zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap Zorgvisie cliëntenversie

maeykehiem zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap Zorgvisie cliëntenversie maeykehiem zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap Zorgvisie cliëntenversie Wat staat er in deze zorgvisie? Voorwoord Pagina 2 Wat is Maeykehiem? Pagina 3 Goede zorg Pagina

Nadere informatie

Overzicht van alle dagbesteding binnen Syndion

Overzicht van alle dagbesteding binnen Syndion DAGBESTEDING IN BEWEGING Passend Vertrouwd Dichtbij Het afgelopen jaar is veel gesproken over de veranderingen in de zorg. Een deel van de zorg, die nu nog valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers. Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf

Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers. Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf Jouw mening vinden wij belangrijk Jij bent cliënt van Philadelphia. Wij willen je zo goed mogelijk

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Samen op koers in 2015

Samen op koers in 2015 Beeld van de prestaties Wat hebben we bereikt? Samen dienen en delen 2017-2019 Samen op koers in 2015 Jaarbericht Zorggroep Sirjon Bepalend bij onze zorgverlening is een reformatorische visie op het leven,

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Inleiding en rode draad in 2016 Het jaar 2016 begon al vroeg voor Mens en Tuin. Immers, het zou het jaar van het 30- jarig bestaan worden. Wat wilden we eigenlijk vieren?

Nadere informatie

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR SECTOR BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN Ondersteuning bij integratie Syndion is een stichting... Syndion is een stichting voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap.

Nadere informatie

Jan Bauer en Marian Stet Samen zijn zij de Raad van Bestuur. Zij hebben dit verslag gemaakt. Cliëntenvertrouwenspersoon. Ondersteuningsplan

Jan Bauer en Marian Stet Samen zijn zij de Raad van Bestuur. Zij hebben dit verslag gemaakt. Cliëntenvertrouwenspersoon. Ondersteuningsplan Het jaarverslag Dit zijn: Jan Bauer en Marian Stet Samen zijn zij de Raad van Bestuur. Zij hebben dit verslag gemaakt. Er staat in wat de Hartekamp Groep in 2012 heeft gedaan. In 2012 hebben we bijna 1700

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 4 De Jeugdwet 32 Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken

Nadere informatie

Wat is het SDW cliëntenpanel?

Wat is het SDW cliëntenpanel? Terug kijken op het eerste jaar SDW cliëntenpanel 2016 Wat is het SDW cliëntenpanel? Het SDW cliëntenpanel praat samen met de Centrale cliëntenraad (CCR) over thema s. Het cliëntenpanel bestaat uit 25

Nadere informatie

Versie voor cliënten, april 2017

Versie voor cliënten, april 2017 Jaarverslag 2016, CCR SDW. De CCR wil jullie laten weten wat wij in 2016 hebben gedaan en wat er is bereikt. Speerpunten: Uit de cliënt tevredenheidsmeting heeft de CCR zaken gehaald welke jullie belangrijk

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Inleiding. Leo van den Heuvel Voorzitter bestuur 1 /9

Inleiding. Leo van den Heuvel Voorzitter bestuur 1 /9 Inleiding. We willen een droom in de praktijk brengen. Onze droom is het realiseren van een Tweede Thuis voor mensen die vanwege hun verstandelijke en/of lichamelijke handicap niet in staat zijn zelfstandig

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Professioneel in ondersteuning. Woon- en werkvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Frion komt naar Zwartsluis

Professioneel in ondersteuning. Woon- en werkvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Frion komt naar Zwartsluis Professioneel in ondersteuning Woon- en werkvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking Frion komt naar Zwartsluis In de loop van dit jaar gaat er iets veranderen in Zwartsluis. Frion, een

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Passend, vertrouwd, dichtbij

Passend, vertrouwd, dichtbij Wmo krant Nummer 2 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Passend, vertrouwd, dichtbij Al een paar jaar staan op folders van Syndion de woorden Passend, Vertrouwd, Dichtbij. Waarom

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING De Zijlen ondersteunt in de provincie DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING Groningen 1400 mensen bij wonen, werk en dagbesteding en vrijetijd. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen

Nadere informatie

Van AWBZ naar Jeugdwet

Van AWBZ naar Jeugdwet Van AWBZ naar Jeugdwet Wat betekent de Jeugdwet? i Informatie voor ouders/verzorgers Inhoud Van AWBZ naar Jeugdwet.... 3 Welke ondersteuning gaat naar de Jeugdwet?... 4 Wat zijn de doelen van de Jeugdwet?...

Nadere informatie

Ons Tweede Thuis Jaaroverzicht 2016 Centrale Cliëntenraad

Ons Tweede Thuis Jaaroverzicht 2016 Centrale Cliëntenraad Ons Tweede Thuis Jaaroverzicht 2016 Centrale Cliëntenraad & Centrale Cliëntenraad Colofon Jaaroverzicht 2016 Centrale Cliëntenraad Opgesteld door: Hiljàn Hoek (coach Centrale Cliëntenraad) Clementien Nagtegaal,

Nadere informatie

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou!

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg, wat verstaan jullie daar onder? vragen mensen mij wel eens. De claim zet je ook aan het denken, want het betekent ook dat je eigenwijs

Nadere informatie

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties Perspectief op gewoon leven Wat we leren van evaluaties Stichting Perspectief, juni 2005 Aanleiding De LFB komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. De LFB heeft de ervaring

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past WAT IS NAH? NAH is de afkorting van Niet-Aangeboren Hersenletsel. Iedereen, jong of oud, kan hersenletsel oplopen door ziekte of ongeval, bijvoorbeeld door

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Kennismaken. Je eigen leven leven. Samen met Frion je mogelijkheden en kansen benutten. Ondernemen in mens en werk. Professioneel in ondersteuning

Kennismaken. Je eigen leven leven. Samen met Frion je mogelijkheden en kansen benutten. Ondernemen in mens en werk. Professioneel in ondersteuning Professioneel in ondersteuning Je eigen leven leven. Samen met Frion je mogelijkheden en kansen benutten. Ondernemen in mens en werk. Voltastraat 19 T 038 467 10 00 8013 PM Zwolle F 038 467 10 88 Postbus

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving.

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De blijdschap bij Charley was groot toen er een plek voor haar vrijkwam in een woongroep van Pluryn in Horst. Zij voelt zich

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

nummer 18 januari 2015 installatie nieuwe CCR-leden praten met Adrie de Bruijn

nummer 18 januari 2015 installatie nieuwe CCR-leden praten met Adrie de Bruijn nummer 18 januari 2015 installatie nieuwe CCR-leden praten met Adrie de Bruijn de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit: Arco Boogaard Adrie de Bruijn cliëntenraad functionaris de Waaier + de

Nadere informatie

Zorgboerderij Paarlberg

Zorgboerderij Paarlberg Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Paarlberg Boerderijnummer: 790 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Klachten en complimenten samen werken nwe. samen werken we aan uw wensen. Zorgcentra De Betuwe: vertrouwd en dichtbij

Klachten en complimenten samen werken nwe. samen werken we aan uw wensen. Zorgcentra De Betuwe: vertrouwd en dichtbij Klachten en complimenten samen werken nwe samen werken we aan uw wensen Zorgcentra De Betuwe: vertrouwd en dichtbij Heeft u een klacht? Bespreek het met ons! Bij Zorgcentra De Betuwe voeren we onze zorg-

Nadere informatie

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Bijlage 5 Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Uitnodiging. Bijeenkomst van imkers. Even bijpraten! Diploma-uitreiking, film en een goed gesprek met imkers onder elkaar: Maandag 15 november 2010

Uitnodiging. Bijeenkomst van imkers. Even bijpraten! Diploma-uitreiking, film en een goed gesprek met imkers onder elkaar: Maandag 15 november 2010 November 2010 2 Uitnodiging Bijeenkomst van imkers Even bijpraten Diploma-uitreiking, film en een goed gesprek met imkers onder elkaar: Maandag 15 november 2010 Ons Huis Herman Kuykstraat 11 Geldermalsen

Nadere informatie

2015 is voorbij en in dat jaar is van alles gebeurd op het gebied van zeggenschap.

2015 is voorbij en in dat jaar is van alles gebeurd op het gebied van zeggenschap. Odion, januari 2016 hallo Hallo, 2015 is voorbij en in dat jaar is van alles gebeurd op het gebied van zeggenschap. In dit verslag breng ik jullie op de hoogte van alle gebeurtenissen, beslissingen en

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Welkom bij Maasveld 1

Welkom bij Maasveld 1 Welkom bij Maasveld 1 Inhoud Mensen met een verstandelijke beperking in staat stellen het leven te leiden waar ze voor kiezen 7 Wonen met de juiste zorg Ons aanbod Iedereen een persoonlijk plan Werken

Nadere informatie