DBS Talent Self Service Release notes Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DBS Talent Self Service Release notes Versie 5.00.00"

Transcriptie

1 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Installatie van de TSS Webapplicatie en Upgrade van TenS database Aandachtspunten bij installatie van TSS Setup Manual van DVD afdrukken en zeer goed doorlezen Release notes doorgeven aan applicatiebeheerders en superusers; De volgende stappen uitvoeren op de webserver : Bestaande installatie volledig verwijderen van de webserver : Nieuwe versie van de TSS applicatie installeren op de webserver : Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in Talent Self Service To Do Verlofregistratie Ziekmeldingen Telefoonlijst Organisatie Persoonsgegevens SW Declaraties Bedrijfsdocumenten Electronisch Dossier Opleidingen Lease Auto Verstrekkingen Tijdregistratie Employee Benefits Client Volg Systeem (CVS) Beoordelingen Autorisatie Applicatiebeheer Systeembeheer Overzicht afgewerkte aanvraag- en kennisbanknummers Tips & Trucs Overzicht opgeloste aanvragen = kennisbankitemserror! Bookmark not defined.fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. DBS Business Solutions BV Pagina 2 van 15

3 1 Inleiding Deze release notes van DBS Talent & Salaris Self Service betreffen versienummer en bevatten korte beschrijvingen van nieuwe functionaliteit en opgeloste problemen. LET OP! Controleer altijd voor welke TSS versie het laatst een upgrade is gedaan op de Talent en Salaris database (versies worden getoond onderin het eerste TSS scherm bij opstarten van de webapplicatie). LET OP! Deze versie kan NIET als opwaardering van versie gebruikt worden. Als u de upgrade voor versie reeds op de database heeft uitgevoerd, dan MOET u eerst de upgrade voor versie installeren: voor de upgrade van de database heeft u altijd de juiste versie van de TSS DVD nodig. LET OP! Database upgrade voor een TSS versie MOET altijd herhaald worden (ook voor dezelfde versie) als onderdelen (extra modules, report server, etc.) worden toegevoegd of verwijderd. Gelieve wijzigingsverzoeken en probleemrapporten te melden via internet e-services op onze supportsite of bellen naar Supportcenter Talent & Salaris. Als u per of fax gegevens opstuurt, dan altijd het referentienummer van de door u aangemaakte call in e-services erbij vermelden, anders kan uw melding niet in behandeling worden genomen. Telefoon: 0900 DBShelp / (van 8:30 tot 17:00 uur) (60 ct. p/m) Fax: Internet : wachtwoord DBSsupport DBS Business Solutions BV Pagina 3 van 15

4 2 Installatie van de TSS Webapplicatie en Upgrade van TenS database. Voor de volledige beschrijving van de installatie van Talent Self Service webapplicatie en de daarbij behorende upgrade van de Talent en Salaris database wordt verwezen naar de separate SetupManual, die op de DVD staat in het document \Adds\Documentation\SetupManual.doc 2.1 Aandachtspunten bij installatie van TSS Setup Manual van DVD afdrukken en zeer goed doorlezen. Een nieuwe release kan een gewijzigde Setup vereisen, controleer dit altijd Release notes doorgeven aan applicatiebeheerders en superusers; ATTENTIE: het is noodzakelijk om de release notes beschikbaar te stellen aan de applicatiebeheerders en/of leidinggevenden die gebruik maken van TSS. Die gebruikers moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in deze Release. 2.2 De volgende stappen uitvoeren op de webserver : Bestaande installatie volledig verwijderen van de webserver : Manier 1: Oude Client Setup uitvoeren en in de onderhoudsmodus kiezen voor Verwijderen. Manier 2: Via Configuratiescherm Software Add/Remove Programs de laatste DBS TSS versie verwijderen. LET OP: Omdat wijzigingen in TenS client EN in de TSS webapplicatie zijn aangebracht en op elkaar zijn afgestemd, kunnen de webmodules alleen goed functioneren als EERST de TenS database upgrade naar versie is gedaan (met TenS DVD versie ) DAARNA de oude TSS webapplicatie volledig verwijderd is van de webserver EN de TSS webapplicatie versie geinstalleerd is op de (schone) webserver INCLUSIEF de database upgrade voor TSS versie (dus niet apart daarna in de DBConfig). LET OP: Controleer op de webserver of alle onderdelen zijn verwijderd na de-installatie van de oude TSS versie voordat de nieuwe TSS versie wordt geinstalleerd! Registry : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls Lokale schijf: C:\Inetpub\wwwroot en C:\Program Files\DBS BusinessSolutions. LET OP : Voor TSS wordt GEEN setup map meer aangemaakt. De nieuwe versie van de TSS applicatie wordt direct vanaf de DVD op de Webserver (in Program Files en Inetpub\wwwroot) geïnstalleerd en de database upgrade wordt (tenzij specifiek gede-selecteerd) aansluitend uitgevoerd Nieuwe versie van de TSS applicatie installeren op de webserver : Setup van de DVD uitvoeren Controleer of de juiste dbscon.ini wordt gebruikt, selecteer de juiste database en controleer of de Reporter URL is ingevuld indien ReportServer gebruikt wordt voor rapporten. Selecteer de specifieke extra modules waarvoor u wachtwoorden heeft, zodat deze tijdens de clientinstallatie direct worden toegevoegd. De Client wordt geinstalleerd. Na succesvolle installatie zal gevraagd worden om de PC (webserver) opnieuw op te starten. Reboot van de webserver is NOODZAKELIJK voor een correcte werking van de nieuwe TSS installatie. DBS Business Solutions BV Pagina 4 van 15

5 3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in Talent Self Service. 3.1 To Do In de Topregel van de ToDo lijst is een checkbox toegevoegd waarmee in een keer alle ToDo items op de pagina kunnen worden geselecteerd. Die kunnen vervolgens in eenkeer verplaatst of (via Automatisch doorgaan) verwerkt worden. 3.2 Verlofregistratie Menu Onderhoud Verlofdefinitie toont alle verlofdefinities onderverdeeld in de verlofgroepen, die opengeklikt kunnen worden zodat de versies (met datum ingang) van de verlofdefinities zichtbaar worden : DBS Business Solutions BV Pagina 5 van 15

6 Klikken op een van de bestaande versies van een verlofdefinitie zorgt voor het openen ervan in het Onderhoudsscherm. De indeling van en regels voor invullen van de velden in de tabbladen van de verlofdefinitie komen overeen met die in de Talent en Salaris Client. Als nog geen verlofdefinities en/of groepen zijn aangemaakt of moeten toegevoegd, dan kunt u dit doen door rechtsklikken op Verlofdefinities of een van de bestaande groepen en te kiezen voor Toevoegen Verlofgroep. U kunt per Verlofgroep de verlofdefinities toevoegen door te kiezen voor Boekbaar, Buitengewoon of Vastgelegd verlof toevoegen. Als een verlofdefinitie (in een verlofgroep) is aangemaakt, dan wordt automatisch de eerste versie getoond onder de naam van de Verlofdefinitie. Nieuwe versie aanmaken is mogelijk door in een bestaande versie de Ingangsdatum te wijzigen. Als het Onderhouds scherm is geopend, dan verschijnt standaard het eerste tabblad van de verlofdefinitie. In elk tabblad kunnen wijzigingen gemaakt worden en met Toepassen kunnen die tussentijds opgeslagen worden zonder het scherm te verlaten. DBS Business Solutions BV Pagina 6 van 15

7 Betreffende omcirkelde delen in de schermafdruk van het tabblad Algemeen van de Verlofdefinitie in TSS : 1. Kleurselectie en aanduiding : Sommige kleuren die in de TenS Client zijn ingesteld komen niet voor in de standaardlijst van de kleuren die voor TSS beschikbaar zijn. De kleur wordt dan in TSS als Door gebruiker gedefinieerd aangegeven met daaronder een kleurcode combinatie van Alpha, Rood, Groen en Blauw intensiviteit. De kleur kan aangepast worden door de waarden in de vakjes te wijzigen of via de selectielijst een kleur te kiezen uit de standaard (Engelstalige) lijst met kleuren voor het Web. 2. Salariscomponentnummer: In TSS bestaat geen apart tabblad Salaris, het component is op het tabblad Algemeen gezet, de andere twee velden die in TenS op het tabblad Salaris staan (Betaald percentage en Betalen premies soc.verz.) hadden en hebben geen functie. 3. Nog niet goedgekeurde Aanvragen en/of Verlofrechten meetellen bij de berekening van het verlofsaldo: Er zijn twee nieuwe opties in de Verlofdefinities toegevoegd met betrekking tot het berekenen van het Verlofsaldo van de werknemers. De omschrijving spreekt voor zich. Let op: als u een vinkje aan of uit zet, dan moeten alle verlofsaldi van de werknemers herberekend worden vanaf de Ingangsdatum van die Verlofdefinitie!! Dat kan veel tijd in beslag nemen! DBS Business Solutions BV Pagina 7 van 15

8 3.3 Ziekmeldingen 3.4 Telefoonlijst 3.5 Organisatie DBS Business Solutions BV Pagina 8 van 15

9 3.6 Persoonsgegevens Onder persoonsgegevens is in het extra menu-item salaris beschikbaar. Via dit item kunnen stortingen of opnames voor de levensloopregeling van een werknemer aangevraagd worden. Om opnames te kunnen doen moet via Persoonsgegevens - Onderhoud Salarisinstellingen worden vastgelegd op welk component moet worden uitbetaald: Door op het vergrootglas bij levensloop te klikken kan een handmatige correctie op het saldo worden opgegeven. Hiermee kan bijvoorbeeld het saldo van een vorige dienstbetrekking worden opgegeven. Door op het vergrootglas bij levensloopaanvraag te klikken kan een aanvraag worden ingediend. DBS Business Solutions BV Pagina 9 van 15

10 3.7 SW Als de SW module is geinstalleerd, dan zullen extra menu s in de module Persoonsgegevens extra SWrapporten beschikbaar zijn: 3.8 Declaraties 3.9 Bedrijfsdocumenten DBS Business Solutions BV Pagina 10 van 15

11 3.10 Electronisch Dossier 3.11 Opleidingen 3.12 Lease Auto 3.13 Verstrekkingen In verstrekkingen wordt nu ook de autorisatie via rollen ondersteund Tijdregistratie DBS Business Solutions BV Pagina 11 van 15

12 3.15 Employee Benefits 3.16 Client Volg Systeem (CVS) 3.17 Beoordelingen De beoordelingsmodule is nieuw in Self Service. Hij was al eerder beschikbaar in T&S. Indien de beoordelingen al in T&S waren ingericht dan zullen die eerst moeten worden geconverteerd via Beoordelingen Onderhoud Conversie. Kijk in de helpfiles voor de werking van deze module Autorisatie DBS Business Solutions BV Pagina 12 van 15

13 3.19 Applicatiebeheer 3.20 Systeembeheer DBS Business Solutions BV Pagina 13 van 15

14 4 Overzicht afgewerkte aanvraag- en kennisbanknummers Aanvraagnummer Omschrijving KBnummer C HRM LFW Ziekteaanpassing - Positieve ziekte aanpassing (bonus) werkt niet altijd goed Q C HRM beoordelingen, vanuit een medewerker opgestart dan toch weer medewerker moeten selecteren Q C Outlook wordt niet bijgewerkt na goedkeuring vakantie-aanvraag: Cannot import vcalendar File. Could not Q complete the operation... C LFW, ToDo, goed of afkeuren verlofaanvraag, tekst op knoppen aanpassen Q C CR TSS: info binnen TSS over de verlofsamenstelling Q C Kan help toets niet gebruiken bij DBS selfservice - talent- verlof : button Jaarwerk in TenS werkt niet meer Q C TSS, LFW. Bij uitdiensttreding wortd toekomstig verlof meegerekend in het saldo, maar is niet meer te Q zien/muteren. C PR: TSS, autorisatie voor eigen gegevens en autorisatie voor gegevens andere dan de eigen afdeling, Q dan toch de eigen afdeling ook te zien. C salaristrede is niet zichtbaar in employee data Q C HRM LFW: Verlofberekening bij beëindiging dienstverband door langdurig ziekte, gaat niet juist. Q C LFW: overzicht verlof in TSS : Aansprakenrapport Q C EB: adresgegevens in EB contracten ontbreken Q C LFW : Bonusdagen voor leeftijd niet berekend voor 2007 Q C LFW: bij weigeren verlofaanvraag is aanvraag niet meer zichtbaar bij medewerker Q C TSS LFW - De verlofdefinitie omschrijving kent geen regeleinden. Q C TSS LFW - Na klikken op knop 'Melding goedgekeurd' verschijnt verkeerde werknemernaam Q C Positieve aanpasing nieuwe medewerker in dienst op Q C LFW: aansprakenrapport laat correcties van voor de upgrade naar niet zien Q C TM: kan time management niet opstarten Q C DB: Verlofaanvragen kunnen niet geaccordeerd worden (Gantt.loadTaskInfo getdepartmentcalendar Q failed: Onverwachte Fout (Gantt.loadDepartmentOverview oblleavecal.empleavecalendar failed:.. C foutmeldingen bij verlof goedkeuren Onverwachte Fout (Gantt.btnYes_Click approverequest failed: Q Onverwachte Fout (Gantt.ApproveRequest anyerror: #5 Hour, Minute, and Second parameters describe an un-representable DateTime.)) C LFW Goedkeuren : Onverwachte Fout : Click ApproveRequest failed anyerror:#5 Hour, Minute, and Q Second parameters describe an un-representable DateTime C LFW Goedkeuren : Onverwachte Fout Click ApproveRequest failed anyerror:#5 Hour, Minure, and Q Second parameters describe an un-representable DateTime. C EB Authorisatie EB overeenkomst toont verkeerde werknemer Q C Meldingen in ToDo lijstblijven terugkomen en kunnen niet verwijderd worden Q C TM Het overzicht van de verlofsaldi is verdwenen Q C TSS, ToDo, automatsich doorgaan op een makkelijker manier aanzetten Q C LFW Goedkeuring : Onverwachte Fout (Gantt.btnYes_Click approverequest failed:... Q (Gantt.ApproveRequest anyerror: #5 Hour, Minute,. C LFW: Foutmelding bij WFtask goedkeuren verlof Onverwachte Fout (Gantt.btnYes_Click approverequest Q failed: Onverwachte Fout (Gantt.ApproveRequest anyerror: #5 Hour, Minute, and Second parameters describe an un-repre C Import users uit AD; skip lines werkt niet Q DBS Business Solutions BV Pagina 14 van 15

15 5 Tips & Trucs Sommige knoppen zijn nog niet helemaal duidelijk voor gebruikers, hierbij een aantal tips: : Als u een aantal specifieke items achter elkaar wilt afhandelen, dan kunt u de items selecteren door het hokje bij de items AAN te vinken en daarna op Automatisch doorgaan te klikken. Alle geselecteerde items worden achter elkaar getoond, zonder tussentijds terug te komen in de Aktielijst. Nadat de lijst is afgewerkt komt u terug in de bijgewerkte Aktielijst. LET OP: Als de items allemaal van hetzelfde type zijn, dan is het vaak niet snel te zien of u een volgend item op uw scherm heeft. Let altijd goed op de naam en titel van het scherm en op de naam van de werknemer. : als u deze knop opgelicht ziet, dan betekent het dat het item al in behandeling is genomen, maar nog niet afgehandeld is. De naam van degene die dat heeft gedaan staat erbij vermeld in kolom Status. Als u dat zelf bent, dan betekent het dat u het item al eens geopend en bekeken heeft, maar er niets mee heeft gedaan (ook niet Later Doen geklikt). U kunt dan op de knop Terugwinnen klikken en het item normaal afhandelen..: Als er meer items in uw lijst zijn dat het aantal dat u maximaal per pagina wilt zien (dat kan ingesteld worden bij uw WF-instellingen, waar ook het vinkje wordt gezet om wel of niet een bericht te ontvangen), dan wordt de knop More... aan het eind van de lijst getoond. Klik op die knop om de volgende pagina met items te zien en werk deze af zoals gewoonlijk. : Dit is een item dat aangeeft dat u een Verlofaanvraag van een werknemer dient te autoriseren. Alhoewel de knop Goedkeuring zegt, kun u na klikken op deze knop, in het scherm waarin de details van de Aanvraag worden getoond, beslissen om de Aanvraag af te keuren. of : Alle Verlofaanvragen die u zelf heeft ingediend (ook die u voor andere werknemers hebt ingediend via Talent), komen nadat de autorisaties (volgorden) zijn doorlopen terug in uw Aktielijst. De knop geeft aan wat het eindresultaat is. Klik op de knop en u krijgt de details van de autorisatie te zien. Klik op om het item van uw Aktielijst te verwijderen of om het item op uw Aktielijst te laten staan om later af te handelen. : Dit is een item dat aangeeft dat u een Tijdregistratie Periode van een werknemer dient te autoriseren. Klikken op de knop geeft u een scherm met details van de periode te zien, waarin u kunt goedkeuren of afkeuren. DBS Business Solutions BV Pagina 15 van 15

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 8.00.00

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 8.00.00 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie 8.00.00 Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie 7.50.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 10.00.10

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 10.00.10 Release-informatie Versie 10.00.10 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan anders

Nadere informatie

Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.25.00

Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.25.00 Visma DBS B.V. Talent & Salaris Release-informatie Versie 16.25.00 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00

d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00 d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Fitland Mijn Uren. Gebruikershandleiding medewerkers

Fitland Mijn Uren. Gebruikershandleiding medewerkers Fitland Mijn Uren Gebruikershandleiding medewerkers 1 INHOUD Algemeen pagina 3 Inloggen pagina 4 - Wachtwoord vergeten - Wachtwoord wijzigen Dashboard. pagina 8 Persoonsgegevens. pagina 10 - Raadplegen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6 1.0 Voordat je begint 7 1.1 Browserinstellingen 8 1.2 Beeldscherminstellingen 9 1.3 Pop-up blokkering 9 2.0 Starten met BDO Online 10 2.1 Inloggen in 12 2.2 Wijzigen

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Personnel Manager naar People Inc.

Personnel Manager naar People Inc. Personnel Manager naar People Inc. I Personnel Manager naar People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Personnel Manager naar People Inc. 1 1.1 Personnel... Manager 1 1.2 People... Inc. 2 1.3 De upgrade...

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2

HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2 HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2 1 INLEIDING... 1-5 2 STARTEN MET UNIT4 PERSONEEL & SALARIS ONLINE... 2-7 2.1 Inloggen... 2-7 2.2 Startscherm hoofdmenu... 2-7 2.2.1 Menubalk met de standaardkeuzen...

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.00.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.00.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.00.00 Copyright VISMA DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING STAPPENPLAN JAARAFSLUITING Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS Perspectief Groep 22 december 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 Aanmelden... 4 Verzuim... 6 Verzuimdossier... 6 Zoekresultaat... 7 Activiteit bewerken... 8 Detailgegevens

Nadere informatie

Storec Viewer. Storec Viewer

Storec Viewer. Storec Viewer Storec Viewer Storec Viewer Inhoudsopgave 1. Welkom bij Storec Viewer's help 1 2. Algemeen 2 2.1. Contactinformatie 2 2.2. Abonnement 2 2.3. Recente wijzigingen 3. Installatie 5-7 3.2. Accountgegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI User Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI User Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI User Manual - Dutch Product(en): KeyLink CTI software Versie: V4.13.1 Document Versie: 1.27 Datum: 15 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document beschrijft het

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL

DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Betalingsmodule (Isabel 6) <2011> TML bvba

Betalingsmodule (Isabel 6) <2011> TML bvba 27/12/2012 Contents 3 Table of Contents Foreword 0 4 1 Wat... vooraf dient te gebeuren 5 2 Instellingen... in DBFACTw 7 Licentie... 8 Rechten-gebruikersgroep... 9 Instellen contract-gegevens... 10 Manueel

Nadere informatie