Release Notes Talent Self Service Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release Notes Talent Self Service Versie 4.50.00"

Transcriptie

1 Release Notes Talent Self Service Versie Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Upgrade en installatie van de TSS Client en TenS database Stappenplan om TSS te installeren Release notes T&S Self Service Employee Benefits Electronisch dossier SW Rollen Opleidingen Verlofregistratie Organisatie Opgeloste problemen enotify Overige opgeloste Kennisbankitems Overzicht opgeloste aanvragen in DBS Business Solutions BV Pagina 2 van 22

3 1. Inleiding Deze release notes van DBS Talent & Salaris Self Service betreffen versienummer en bevatten korte beschrijvingen van nieuwe functionaliteit en opgeloste problemen. LET OP! Deze versie kan als opwaardering van versie 4.0X.00 gebruikt worden, maar NIET voor versie Als u de upgrade voor versie reeds op de database heeft uitgevoerd, dan MOET u eerst de upgrade voor versie installeren: voor de upgrade van de database heeft u altijd de juiste Client nodig. Gelieve wijzigingsverzoeken en probleemrapporten te melden via internet e-services op onze supportsite of bellen naar Supportcenter Talent & Salaris. Als u per of fax gegevens opstuurt, dan altijd het referentienummer van de door u aangemaakte call in e-services erbij vermelden, anders kan uw melding niet in behandeling worden genomen. Telefoon: 0900 DBShelp / (van 8:30 tot 17:00 uur) (60 ct. p/m) Fax: Internet : wachtwoord DBSsupport DBS Business Solutions BV Pagina 3 van 22

4 2. Upgrade en installatie van de TSS Client en TenS database Voor de beschrijving van de installatie en/of upgrade van TSS Client en de Talent en Salaris database wordt verwezen naar de separate SetupManual, die op de dvd staat in het document \Adds\Documentation\SetupManual.doc 2.1. Stappenplan om TSS te installeren Setup Manual van dvd afdrukken en zeer goed doorlezen. Een nieuwe release kan een gewijzigde Setup vereisen, controleer dit altijd. Release notes afdrukken en zeer goed doorlezen; ATTENTIE: de release notes ook beschikbaar stellen aan de gebruikers van TSS. De gebruikers moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in de Release. Voordat TSS geinstalleerd kan worden MOET eerst T&S Bugfix geinstalleerd zijn. TSS 4.50 werkt alleen met T&S De volgende stappen uitvoeren op de webserver : zie voor uitleg de Setup Manual op de dvd in: (*:TSS \Adds\Documentation\SetupManual.doc). Bestaande installatie volledig verwijderen van de webserver : Manier 1: Oude Client Setup uitvoeren en in de onderhoudsmodus kiezen voor Verwijderen. Manier 2: Via Configuratiescherm Software Add/Remove Programs de laatste DBS TSS versie verwijderen. Controleer in de Registry en Inetpub op de webserver of alle onderdelen zijn verwijderd. Setup van dvd uitvoeren. LET OP : Vanaf TSS wordt GEEN client setup map meer aangemaakt. De nieuwe Client wordt direct op de Webserver (in Program Files) geïnstalleerd en de database upgrade wordt (indien dat is aangegeven) aansluitend uitgevoerd. Nieuwe Client installeren op de webserver : Setup van de DVD uitvoeren : Controleer of de juiste dbscon.ini wordt gebruikt, selecteer de juiste database en controleer of de Reporter URL is ingevuld indien ReportServer gebruikt wordt voor rapporten. Selecteer de specifieke extra modules waarvoor u wachtwoorden heeft, zodat deze tijdens de clientinstallatie direct worden toegevoegd. De Client wordt geinstalleerd. Na succesvolle installatie zal gevraagd worden om de PC (webserver) opnieuw op te starten. DBS Business Solutions BV Pagina 4 van 22

5 3. Release notes T&S Self Service 3.1. Employee Benefits Programmatuur rond de autorisatie voor Employee Benefits is herschreven. Een gevolg hiervan is dat een aantal zaken mbt. de autorisatie zijn gewijzigd. Om in My Talent een EB-overeenkomst te kunnen indienen dient u geautoriseerd te zijn voor: Web My Benefit Agreement View Web My Benefit Agreement Button My Talent Om te kunnen annuleren: Web - Cancel My Agreement Om facturen in te kunnen dienen: EB Topbarmenu Facturen My.Employee invoices overview My.Employee invoices Om documenten te zien: EB Document Overzicht Employee invoices Om in Talent een EB-overeenkomst te kunnen indienen: Web Talent Benifit Agreemeent - Edit DBS Business Solutions BV Pagina 5 van 22

6 3.2. Electronisch dossier Het is in deze versie mogelijk om documenten te downloaden, wijzigen en weer te uploaden. Klik met de rechtermuisknop op een document en selecteer Download document voor wijzigen. Vervolgens moet het document opgeslagen worden (klik op Opslaan ) om het daarna te kunnen wijzigen. NB. Na downloaden is het document gelocked voor wijzigingen. Het kan niet door andere gebruikers worden aangepast. Het document kan eventueel weer worden vrijgegeven door de gebruiker die het document heeft gelocked of superusers. Door de cursor te bewegen boven de het slotje kunnen andere gebruikers zien wie het document heeft gelocked. Na aanpasen van het gedownloade document kan het document weer worden geupload. DBS Business Solutions BV Pagina 6 van 22

7 In Talent Electronisch Dossier is het mogelijk om voor een medewerker in één keer de inhoud van een folder in het dossier op te nemen (batch upload). Vul in het pad een UNC-pad in. De knop Tel Opnieuw kan worden gebruikt als er nog documenten zijn toegevoegd nadat het pad is opgegeven. Door op Batch Upload te klikken worden de bestanden in het dossier geplaatst. DBS Business Solutions BV Pagina 7 van 22

8 3.3. SW Op de dvd staat in de map \DbConfig\Extra het programma SWConvert.exe. Na opstarten van dit programma kan verbinding worden gemaakt met de TSS database. Allereerst moet een bedrijfsnummer gekozen worden. Als gebruik wordt gemaakt van een een relatie voor begeleid werken kan dat worden aangegeven. Het programma converteert records SW-data uit de oude tabellen naar de nieuwe tabellen. Ook muteert het de bed_id in de tabellen dvb, dsa, con en csa zodat ze niet meer toegankelijk zijn voor SW-werknemers. Na conversie worden de volgende gegevens weergegeven: NB. Dit programma kan maar één keer worden uitgevoerd. Het programma mag alleen worden uitgevoerd als u uw data wilt migreren naar de nieuwe SW onderhoudsprogramma s via TSS. Het kan niet ongedaan gemaakt worden. Als u uw oude SW-rapportage wilt behouden moet u dit programma NIET uitvoeren. DBS Business Solutions BV Pagina 8 van 22

9 3.4. Rollen Via Talent Autorisatie kunnen verschillende rollen worden toegevoegd. Een rol is een functie of activiteit waar een bepaalde workflow activiteit aan verbonden is. Bijvoorbeeld het goed- of afkeuren van verlofaanvragen kan worden gedaan door een rol. Als een rol wordt gedefinieerd moet een default gebruiker of gebruikersgroep worden toegewezen. Per rol kan worden aangegeven welke gebruikers of groepen naast de defaultgebruiker deze rol kunnen uitvoeren. Een rol kan per afdeling worden toegekend. Hier kan worden afgeweken van de default gebruiker(sgroep). Als voor de hoogste afdeling een rol is ingericht wordt deze door onderliggende afdelingen overgenomen tenzij daar specifiek een andere gebruiker of groep is ingevuld. Rollen kunnen eventueel ook op werknemersniveau worden vastgelegd. DBS Business Solutions BV Pagina 9 van 22

10 In bijvoorbeeld Leave from Work kan nu via een autorisatie-volgorde een rol worden vastgelegd: Deze volgorde kan nu in een verlofdefinitie worden gebruikt: DBS Business Solutions BV Pagina 10 van 22

11 Het gebruik van rollen wordt nu ondersteund in de volgende modules: Verlofregistratie Persoonsgegevens Electronisch Dossier Opleidingen Verstrekkingen Cliënt volgsysteem 3.5. Opleidingen Met behulp van de module opleidingen kunt u op een eenvoudige manier opleidingsgegevens van uw werknemers vastleggen. Zo kunt u de opleidingshistorie van een medewerker registreren. Daarnaast kunt u alle opleidingen volgen welke worden genoten vanaf de indiensttreding van de werknemer. Kosten welke gepaard gaan met deze opleidingen kunt u in kaart brengen en mocht er een terugbetalingsregeling van toepassing zijn dan kunt u dit op een eenvoudige wijze inzichtelijk maken. Informatie omtrent opleidingen kunt u op verschillende manieren ontsluiten. Onderstaand een schematische weergave van de module Opleidingen Als u vragen heeft over de Inrichting van Opleidingen neem dan contact op met DBS voor het eventueel inhuren van een consultant. DBS Business Solutions BV Pagina 11 van 22

12 3.6. Verlofregistratie Verlofregistratie programma s zijn herschreven, een aantal schermen zijn aangepast en een aantal mogelijkheden toegevoegd. LET OP: Omdat deze wijzigingen in TenS client EN in TSS webclient zijn aangebracht en op elkaar zijn afgestemd, kan de verlofmodule alleen goed functioneren als TenS client upgrade is gedaan en daarna de TSS webclient upgrade. Verlof : De kalender van de werknemer blijft nu zichtbaar bij indienen van een verlofaanvraag, de manier van invoeren is aangepast. De kleuren in de kalender worden bepaald door de kleurinstellingen van: TenS Beheer Roosterdefinitie : voor werkdagen/uren TenS HRM Verlofdefinities : voor verlofdagen/uren TenS HRM Arbeidsvoorwaarden : voor ziektedagen/uren TenS HRM Standaardbedrijfsinstellingen : voor niet ingeroosterde dagen De details (opbouw van het saldo, correcties, opgenomen verlof, etc.) van elk verloftype kunnen opgevraagd worden door op het verloftype te klikken. Aanvraag vastleggen in Outlook Agenda: De manier van registreren van de verlofaanvragen in de Outlook Agenda is aangepast. Dit wordt nu automatisch gedaan, via directe communicatie met de MailServer. Zodra de verlofaanvraag is ingediend door of voor een werknemer bij wie een gebruikersid met geldig adres is ingesteld (in Talent en Salaris : Onderhoud Werknemer - tabblad Overig - veld UserID en Algemeen - Autorisatie - Gebruiker - adres), dan wordt getracht om in de Agenda van het Postvak van die gebruiker een Afspraak te plannen voor die verlofaanvraag: de begin en eindtijd, het commentaar en de status van de verlofaanvraag worden geregistreerd in de afspraak. Zodra de verlofaanvraag goedgekeurd, afgekeurd of geannuleerd is, wordt de Afspraak bijgewerkt of verwijderd. Als automatisch registreren niet lukt, dan wordt dit gemeld op het moment dat de aanvraag wordt ingediend. Om automatisch registreren mogelijk te maken moet de OS-gebruiker met toegang tot de ED mappen (zie T&S - HRM - Onderhoud - Dossierlocaties - Electronisch Dossier) gemachtigd zijn als auteur op het Postvak EN de Agenda van de gebruiker en moeten de Inbox instellingen (zie TSS - Talent - Systeembeheer ) correct zijn. Instellingen zijn afhankelijk van het soort certificaat dat door de MailServer is afgegeven cq is aangemaakt door de beheerder van de MailServer voor de DBS applicatie. Zie helptekst (?) op de webpagina. DBS Business Solutions BV Pagina 12 van 22

13 Overzicht per Afdeling: Namen worden getoond volgens de Schrijfwijze in Instellingen bij Persoonsgegevens. Personen zonder dienstverband/contract Afdeling (0) kunnen zichtbaar gemaakt worden door een Organisatorische Eenheid met ID nummer 0 aan te maken (in TenS ) en deze in de Organisatiestructuur te zetten. Zie verder opgeloste calls (kennisbankitems) voor dit overzicht. Verlofomwisseling : Was voorheen Conversie. Omwisselen van verlof volgens de ingestelde conversieregels is vereenvoudigd en overzichtelijker gemaakt Bestaande conversies kunnen worden verwijderd (dit kan NIET in TenS client, alleen via TSS Web client) De geschiedenis van conversies wordt duidelijk getoond, klikken op een conversieregel toont de details van de conversie. Autorisatieprocedures voor goedkeuring van de (annulering van) Verlofomwisseling kunnen ingesteld worden in TenS client in Onderhoud Verlofconversie ConversieAutorisatie. Verlofcorrecties : Alle correcties op verlofsaldo kunnen nu via het Web worden gedaan. Bestaande correcties kunnen worden verwijderd (dit kan NIET in TenS client). Saldo toevoegen op verloftypes met een nul-aanspraak is mogelijk. Deze verloftypes worden niet selecteerbaar bij (door) de werknemer zolang geen correctie toegepast is. De geschiedenis van correcties wordt duidelijk getoond. Klikken op achter de correctie regel toont de details van de correctie. De Soort geeft aan wat de oorsprong is : DBS Business Solutions BV Pagina 13 van 22

14 Gegenereerd = aanspraak in de verlofdefintie Correctie = correctie via T&S of TSS gemaakt door gebruiker Omgezet = verlof dat gekocht of verkocht is via Verlofconversies Gewerkt uren = verlof (gewerkte uren) die omgeruild zijn voor verlof (vakantieuren) Sal gegenereerd = aanspraak die via Vakantie Opbouw Regeling in de salarisadministratie gegenereerd is omdat in de vakantieregeling van de werknemer het vinkje bij T&S leidend AAN staat (heeft gestaan) en het salariscomponent uit de verlofdefinitie voorkomt in de historische salarisperiodeberekeningen van de werknemer. Autorisatieprocedures voor goedkeuring van de (annulering van) Verlofcorrectie kunnen ingesteld worden in TenS client in Onderhoud Verlofdefinitie tabblad Correctie-Autorisatie 3.7. Organisatie Afdelingskalender In dit overzicht wordt per afdeling per maand gesignaleerd welke werknemers jarig zijn, een jubileumdatum hebben. Ook wordt aangegeven of hunproeftijd of contract afloopt. DBS Business Solutions BV Pagina 14 van 22

15 4. Opgeloste problemen 4.1. enotify Q ToDo meer dan 5000 signalen van Enotify in mijn ToDo lijst : hoe krijg ik ze snel weg? Verwijderen Enotify Signalen van ToDo lijst.. Als gestart werd met inrichten van enotify is het mogelijk dat ineens zeer veel notificaties werden gegenereerd. Het is nu mogelijk om het maximum aantal notificaties + 1 per trigger per run op te geven. Op het tabblad Error log verschijnt per trigger een melding als het maximum is overschreden. Het is nu mogelijk om in enotify triggers te activeren die in geval van meerdere ziektegevallen signaleert op de samengestelde periode. De periode hersteld wordt niet meegenomen. DBS Business Solutions BV Pagina 15 van 22

16 Tevens is het mogelijk om bij deze nieuwe signalen zelf een boodschap op te geven Uiteindelijk komt dan onderstaand bericht in de ToDo-lijst. DBS Business Solutions BV Pagina 16 van 22

17 4.2. Overige opgeloste Kennisbankitems Q Autorisatie - ontbrekende e-dossier functies : wel DAAfuncties, geen autoriseerbare functies FunctieAutorisatie Niet alle DAA functies bleken selecteerbaar voor functieautorisatie Q LFW Namen - Verlofregistratie - Aanspraken Rapport - sortering - Entitlement Report Q LFW Namen - voornaam wordt getoond ipv roepnaam/ first names instead of nick names are shown Q LFW Namen : Afdeling overzicht verlofregistratie : Voornamen ipv roepnamen worden getoond. Q LFW Namen : naamsvermelding in verlofkaart - verlof overzicht per afdeling - Department Overview Q LFW Namen Voornaam wordt getoond in plaats van de roepnaam Q TM - Naamweergave bij afdelingsoverzichten Schrijfwijze Namen Via Talent - Persoonsgegevens - Onderhoud - Instellingen kan de voorkeur voor Schrijfwijze van Namen opgegeven worden. Overal waar de naam van de persoon wordt getoond (HRM boom, overzichten, rapporten, etc.) zal dat volgens de opgegeven schrijfwijze gedaan worden. Q LFW AUT Verlofautorisatievervanging - Leave authorise - User (no number) : Vervaldatum voor gebruiker werkt niet Gebruikers Alle keuzelijsten waar Gebruikers gekozen kunnen worden tonen nu niet meer de gebruikers met verlopen vervaldatum. Q WF Instellingen : Zijn de volgende regels te verwijderen : Berichtgeving Service Status : laatste meldingen ToDo - WFNotifier Als de berichten vanuit de DBSWFNotifier Service (mail van ToDo) niet verzonden Instellingen kunnen worden door foutmeldingen van de Service, dan worden de meldingen getoond op het scherm WF Berichtgevingen instellingen bij Laatste meldingen. Deze meldingen kunnen nu verwijderd worden (als de oorzaak is opgelost) met de (nieuwe) knop Erase Last Messages. Verstrekkingen Comp Items Regressie test : Verstrekkingen : Rollen voor Aanvraagautorisatie kan nu via Autorisatie Volgorde, waarin Rollen gebruikt kunnen worden. Q EB medewerkers uit dienst worden weergegeven Q EB Tonen contract 3 : standaard wordt contract 1 (afgesloten) getoond, hoofdcontract is 3 (actieve contract) Employee Problemen met meerdere contracten zijn opgelost. Benefits Q Enotify - ToDo meer dan 5000 signalen van Enotify in mijn ToDo lijst : hoe krijg ik ze snel weg? Verwijderen Enotify Signalen van ToDo lijst. enotify Triggers In het schema van de Service Control Button is het nu mogelijk om een maximaal aantal signalen per gebruiker(sgroep) per trigger in te stellen Q LFW - Kleuren : status van verlofaanvraag : aparte kleur voor lopende verlofaanvragen Kleurinstellingen In de verlofdefinities is een kleurkeuze toegevoegd voor verlofaanvragen die wachten op akkoord. Q LFW Aanspraken rapport : Corr : OLAP: Geen overzicht verlof vorig jaar Adhoc rebuild OLAP : correcties niet in overzicht Q LFW Aansprakenrapport TSS Verlof Aanspraken overzicht geeft onjuiste informatie. DBS Business Solutions BV Pagina 17 van 22

18 Rapporten OLAP : Unblock Service : Rebuild is afgebroken : runadhocempolap More then 10 errors while calling CreateEmployeeOLAP, giving up OLAP Overzicht vakantietegoeden : Aansprakenrapport en Ziekterapporten Problemen met de OLAP Service zijn opgelost, rapporten tonen nu juiste gegevens (mits OLAP correct uitgevoerd is). Q LFW Aut ToDo geen voor 2e ontvanger van verlofaanvraag Q LFW Aut: Rollen ter vervanging van OrgEenheidAutorisatie ( DAA functionaliteit) via Gebruikersgroep (support for roles) =14085 LFW Authorisation - Roles : item not in ToDo list of user LFW Authorisation leave request manx2 and manx3 incorrect Q LFW AuthorisationOverride verlofautorisatievervanging voor Ongeldige Verzoeken werkt niet. Q LFW AuthorisationOverride aanvragen gaan niet naar gebruiker : Verlofautorisatievervangingen werken niet goed. Q LFW AuthorisationOverride Verlofaanvraag gaat niet naar ToDo lijst van autorisator : Verlofautorisatievervanging werkt niet. Q LFW AuthorisationOverride: Soms wordt een verlofaanvraag automatisch goedgekeurd : verlofautorisatievervangingen Q LFW AuthorisationOverride :Geen autorisatiemelding ( bericht uit ToDo lijst) bij aanvragen verlof, wel bij annuleren, =12067 Q LFW AuthorisationOverride : VerlofAutorisatieVervanging voor Ongeldige Verzoeken werkt niet juist Q LFW, de afdelings/managementstructuur is voor deze werknemer niet juist opgezet. Q TM WorkFlow ToDo-Lijst wordt niet geschoond nadat taak is voltooid Autorisatie Workflow en ToDo ( ) Workflow voor autorisaties van periodeinvoer in Tijdregistratie is aangepast, zodat deze sneller en logischer werkt. Workflow voor autorisaties van verlofaanvragen is aangepast, problemen opgelost en autorisatiemogelijkheden zijn uitgebreid met Rollen en Autorisatie Volgorden, die vastgelegd kunnen worden via TSS - Talent - Autorisatie. LET OP: bij Rollen en Gebruikersgroepen is delegatie niet mogelijk en zal geen automatisch bericht verzonden worden vanuit de ToDo lijst omdat de taken niet specifiek aan die ene gebruiker zijn toegewezen, ook al staat er maar 1 gebruiker gedefinieerd bij de Rol of in de Gebruikersgroep. Een Rol kan per tijdsperiode toegewezen worden en in een Gebruikersgroep kunnen personen toegevoegd/verwijderd worden, waardoor delegatie via de ToDo lijst niet nodig is. Q LFW Het saldo vakantie-uren op intranet heeft 4 cijfers achter de komma : afronding gewenst Q LFW LeaveDefinitionOverride : nieuwe versie verlofdefinitie : Toegevoegde verlofdefinitievervanging wordt fout berekend Q LFW Overzicht verlof-afwezigheid: Verkeerde weergave saldo- : Leave & Absence report : Wrong Balance in Summary Q LFW Verlofrechten in meerdere decimalen: verlofrechten per week fout berekend aan eind van het jaar Q LFW: Vervolg call C Afronding van Aanspraken op het web Q LFW Verlofvervanging 1 jan t/m mrt : alleen vervangende VD berekend / Leave override from 1 jan to march: only override LD is calculated Saldo Verlofaanspraken Een aantal problemen bij (her)bereken van de verlofaanspraken en van het verlofsaldo zijn opgelost. Afronding van het eindsaldo wordt niet gedaan, het beperken tot twee cijfers achter de komma kan door middel van het instellen van afrondingsvoorkeuren voor de aanspraken, aanvragen en conversies. Door afronding van deze (begin)waarden kan een saldo met 4 decimalen vermeden worden. Met behulp van Correcties kunnen de reeds 'foute' getallen hersteld worden van 4 naar 2 decimalen. DBS Business Solutions BV Pagina 18 van 22

19 Q LFW : Kan de Salarisperiode van de werknemer niet ophalen...getsalaryscaleforperiod Anyerror Division by zero..cgenerror.errnr (nr=20051) VerlofAanspraken Als in de verlofdefinitie een Extra Aanspraak was toegevoegd op basis van Salarisschaal, dan konden de aanspraken niet berekend worden en werd de verlofkaart niet getoond. Probleem met Extra Aanspraak categorie Salarisschalen is opgelost. Q LFW Extra verlofrechten op basis van dienstjaren peildatum aanpassing naar jubileumdatum Q LFW Velofrechten obv halve leeftijdsjaren & jubileumdatum Q LFW Extra verlofrechten :Kan geen decimalen in voeren (Support for decimals in leave definitions) Extra Verlofaanspraken In de Verlofdefinitie bij Extra Aanspraken zijn de categorieen Leeftijd en Dienstjaren aangepast zodat decimalen ingevoerd kunnen worden. De basisdatum Jubileum wordt nu gebruikt voor het bepalen van het aantal dienstjaren. Q LFW Boeken op type Buitengewoonverlof (Verlofdefinitievervangingen - toevoeging) via Snelle Aanvraag gaat fout: LOOP Verlofaanvraag Verlofdefinitievervangingen in de Arbeidsvoorwaarden van de werknemer werkten niet voor het type Buitengewoon Verlof, dit is aangepast. Q LFW Conversion: Verlofconversie Overboeken negatief saldo niet mogelijk (not possible to book negative balance via conversions) VerlofConversie Verlofconversie via het Web is aangepast zodat inruilen van negatief saldo nu mogelijk is. Dit is in principe het 'omkeren' van de inruil : als de verlofconversie is: van verlof A naar verlof B, dan kunt u voor A een negatief aantal ingeven, waardoor het verlofsaldo in feite van B naar A gaat. Q LFW Corr : Add/edit entitlements in TSS - Correcties in aanspraken via TSS Q LFW Corr : Add/edit entitlements in TSS : Corrections in TSS Q LFW Corr: wijzigen verlofaanspraken in selfservice Verlof Correcties Aanpassingen op verlofsaldo (Correcties) kunnen nu via het web aangemaakt en verwijderd worden. Net zoals de Verlofaanvragen kunnen hiervoor autorisaties (AutorisatieVolgorden, Rollen) ingericht worden. Zie nieuw tabblad Correctie-Autorisatie in de Verlofdefinitie (Onderhoud HRM in TenS ). Q LFW Dep Overview : medewerkers niet zichtbaar in afdelingsoverzicht Q LFW Dep Overview : overzicht per afdeling laat werknemer die gedurende de maand indienst komt niet zien Verlof Afdelingsoverzicht Het Afdelingsoverzicht voor Verlofregistratie toont nu alle werknemers die in de geselecteerde periode (enige tijd) in dienst zijn (geweest) of in dienst komen. Q LFW New Request : melding bij verlofaanvraag over de jaargrens Q LFW New Request : Tekstruimte verlofregistratie Q LFW U hebt niet voldoende recht op verlof die uw verzoek rechtvaardigt : verlof boeken in volgend jaar. Q LFW Verlofaanvraag afgekeurd en verlofsaldo is positief : Ongeldige Aanvraag bij voldoende saldo Q LFW Verlofaanvraag verlof niet voldoende rechten Verlofaanvraag De manier van verlof aanvragen via het Web is aangepast. Er zijn nieuwe schermen met een nieuwe mogelijkheden en betere werking. Daardoor zijn een aantal oude problemen opgelost. Q LFW Outlook : Verlofaanvraag/annulering in Outlook Agenda laten zetten: begin en eindtijd komt niet overeen met aanvraag LFW Outlook ToDo : in omschrijving voor afspraak agenda in outlook extra spatie tussenvoegen DBS Business Solutions BV Pagina 19 van 22

20 Q LFW Outlook wordt niet bijgewerkt na goedkeuring vakantie-aanvraag: Cannot import vcalendar File. Verlofaanvraag in De manier van registreren van de verlofaanvragen in de Outlook Agenda is aangepast. Outlook Dit wordt nu automatisch gedaan, via directe communicatie met de MailServer. Q TM Overuren (plusuren) ontbreken in het overzicht na jaarovergang Tijd- Via Talent - Tijd-/Urenregistratie - Periode acties - Periode 0 was het reeds mogelijk om /Urenregistratie met de knop 'Transport O/O uren' de overuren van een werknemer over te zetten naar Periode 0 een volgend jaar. Nu is 'onder' deze knop ( in het scherm Getransporteerde som) de mogelijkheid om deze actie voor alle werknemers tegelijk uit te voeren en om deze actie zonodig te herhalen voor alle geregistreerde jaren. Q TM Het scherm voor de uren invoer via de Webapplicatie verdient aanpassing Q TM, titels van kolommen kunnen niet 'vastgezet' worden Q TM, schermnaam staat standaard op Invoer week, terwijl gekozen is voor invoer per maand Q TM: na opslaan en verzenden van mutatie in tijdregistratie blijft de opslaan en verzenden inactief Tijd- /Urenregistratie Periode invoer Het invoerscherm voor de Periode invoer is aangepast, zodat het ook bij invoer van een maand en/of veel kolommen en/of veel rijen overzichtelijk blijft en snelle invoer toestaat. Navigatie (bladeren tussen periodes) is ook aangepast. TM navigatie Talent - Tijdregistratie - Afdelingsoverzicht : DAA autorisatie van functie 1713 Q TM Afdelingsoverzicht - Medewerkersoverzicht in webapplicatie tijdbeheer is wisselend Tijd- /Urenregistratie Afdelingsoverzicht Extra vinkje toegevoegd voor het tonen van ex-werknemers. Wanneer deze uitstaat worden er geen ex-werknemers getoond. Wanneer deze aanstaat, worden alleen die werknemers getoond die in het gekozen jaar in dienst zijn geweest. AfdelingsAutorisatie voor dit overzicht (functie 1713) aangepast, problemen opgelost. Tijd- /Urenregistratie Export TM Export:Er is geen mogelijkheid om selectie Vorige export ongedaan te maken Naast de knop "Nieuw" is nu een extra knop "Negeer selectie Vorige export", die standaard AAN staat. Beide knoppen worden alleen getoond zodra een van de oude exportnummers (batchregels) is aangeklikt (geselecteerd). Als de knop "Negeer selectie Vorige export" AAN staat, wordt een nieuw export# gegenereerd voor de nieuwe export (batch). Als de knop "Nieuw" AAN staat, dan wordt het geselecteerde export# overschreven, met alle gevolgen van dien: ook alle uren uit de oude batch worden opnieuw geëxporteerd naar de nieuwe batch (nummer en periode). Dit is alleen wenselijk als de oude batch nog niet verwerkt was in de salarisperiode en de laatste ureninvoer voor die periode nog toegevoegd moet worden. Als geen van beide knoppen zichtbaar is wordt ALTIJD een nieuw export# gegenereerd voor de nieuwe export (batch). DBS Business Solutions BV Pagina 20 van 22

21 5. Overzicht opgeloste aanvragen in Aanvraagnummer Omschrijving KBnummer C HRM Voornamen worden getoond in plaats van de roepnaam Q C HRM Voornaam i.p.v. roepnaam op diverse plaatsen in LFW en TM Q C HRM LFW Roepnaam ipv Naam gebruiken in overzichten Q C HRM LFW Een aantal vragen Q C HRM LFW voornamen worden getoond ipv roepnamen Q C HRM LFW Verlofvervanging vanaf 1 jan t/m mrt : alleen aanspraak van vervangende definitie wordt berekend. Q C HRM LFW status van verlofaanvraag : aparte kleur voor lopende verlofaanvragen Q C HRM LFW:Roepnamen en voornamen door elkaar gebruikt Q C LFW Verlofconversie Overboeken negatief saldo niet mogelijk Q C Tonen van namen : roepnamen of doopnamen Q C Verlofaanvraag/annulering in Outlook Agenda laten zetten: begin en eindtijd komt niet overeen met aanvraag Q C Tekstruimte verlofregistratie Q C LFW geen voor 2e ontvanger van verlofaanvraag Q C C LFW DAA functionaliteit Change Request : autorisatie Verlof door Gebruikersgroep afdelingsgevoelig maken. Q HRM - Verlofautorisatievervanging - Leave authorise - User (no number) : Vervaldatum voor gebruiker werkt niet Q C TSS aanvraag verlof niet voldoende rechten Q C HRM LFW U hebt niet voldoende recht op verlof die uw verzoek rechtvaardigt Q C HRM LFW Extra verlofrechten op basis van dienstjaren peildatum aanpassing Q C HRM LFW - verlofautorisatievervanging voor Ongeldige Verzoeken werkt niet Q C HRM LFW Verlofaanvraag afgekeurd en verlofsaldo is positief : Ongeldige Aanvraag bij voldoende saldo. Q C Add/edit entitlements in TSS Q C Velofrechten obv halve leeftijdsjaren & jubileumdatum Q C verandering voornaam in roepnaam Q C medewerkers niet zichtbaar in afdelingsoverzicht Q C Het saldo vakantie-uren op intranet heeft 4 cijfers achter de komma : afronding gewenst Q C HRM LFW: Soms wordt een verlofaanvraag automatisch goedgekeurd : verlofautorisatievervangingen Q C PR:HRM LFW:Kan geen decimalen in voeren Q C CR Afdeling overzicht verlofregistratie : Voornamen ipv roepnamen worden getoond. Q C TM, schermnaam staat standaard op Invoer week, terwijl gekozen is voor invoer per maand Q C CR, TM, titels van kolommen kunnen niet 'vastgezet' worden Q C TSS - Webverlof - aanvragen gaan niet altijd naar aangewezen gebruiker : Verlofautorisatievervangingen werken niet goed Q C HRM LFW: nieuwe versie verlofdefinitie : Toegevoegde verlofdefinitievervanging wordt fout berekend Q C TM Overuren (plusuren) ontbreken in het overzicht na jaarovergang Q C DB: LFW: Na installatie van TenS kan een medewerker niet benaderd worden vanuit TSS Q C TSS: Verlofaanvraag gaat niet naar ToDo lijst van autorisator : Verlofautorisatievervanging werkt niet. Q C TSS:Medewerkersoverzicht in webapplicatie tijdbeheer is wisselend Q C HRM TM:Het scherm voor de uren invoer via de Webapplicatie verdient aanpassing Q C ToDo-Lijst wordt niet geschoond nadat taak is voltooid Q C Invullen Outlook agenda Q C HRM LFWBoeken op type Buitengewoonverlof (Verlofdefinitievervangingen - toevoeging) via Snelle Aanvraag gaat fout. Q C HRM LFW Geen autorisatiemelding ( bericht uit ToDo lijst) bij aanvragen verlof, wel bij annuleren, Q C TSS - Verlofregistratie - Aanspraken Rapport - sortering Q C Tonen contract 3 : standaard wordt contract 1 (afgesloten) getoond, hoofdcontract is 3 (actieve contract) Q C LFW foutmelding bij verlofaanvraag toevoegen die over de jaargrens heen gaat Q DBS Business Solutions BV Pagina 21 van 22

22 C DB: Vervolg call C Afronding van Aanspraken op het web Q C TSS - Aanvragen Verlof : VerlofAutorisatieVervanging voor Ongeldige Verzoeken werkt niet juist Q C TSS WF Instellingen : Zijn de volgende regels te verwijderen : Berichtgeving Service Status : laatste meldingen Q C TSS : wisselen tussen Mijn Talent en Talent : U ben niet geautoriseerd Q C Add/edit entitlements in TSS - Correcties in aanspraken via TSS Q C Naamweergave bij afdelingsoverzichten Q C TM: Verlofrechten in meerdere decimalen: verlofrechten per week fout berekend aan eind van het jaar Q C TM: na opslaan en verzenden van mutatie in tijdregistratie blijft de opslaan en verzenden inactief Q C CVS : er is geen persoonstype geïnstalleerd voor deze werknemer Q C Verkeerde weergave saldo-overzicht verlof-afwezigheid Q C TSS: EB medewerkers uit dienst worden weergegeven Q C E-notify, signaal op 1 dag ziek Q C Verlofautorisatie via rollen geeft foutmelding Q C Maint: LFW: Geen overzicht verlof vorig jaar Adhoc rebuild Olap (aanspraken rapport in TSS) : correcties niet in overzicht Q C Enotify - ToDo meer dan 5000 signalen van Enotify in mijn ToDo lijst : hoe krijg ik ze snel weg? Q C LFW, de afdelings/managementstructuur is voor deze werknemer niet juist opgezet. Q C DB:verwijderen en toevoegen fotos bij dbs selfservice, button organisatie geeft foutmelding Q C naamsvermelding in verlofkaart - verlof overzicht per afdeling Q C LFW: wijzigen verlofaanspraken in selfservice Q C TSS Verlof Aanspraken overzicht geeft onjuiste informatie. Q C TSS Autorisatie - ontbrekende e-dossier functies Q DBS Business Solutions BV Pagina 22 van 22

DBS Talent Self Service Release notes Versie 5.00.00

DBS Talent Self Service Release notes Versie 5.00.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming

Nadere informatie

DBS Talent Self Service Release notes Versie 5.01.00

DBS Talent Self Service Release notes Versie 5.01.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.25.10

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.25.10 Release-informatie Versie 9.25.10 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan anders

Nadere informatie

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Autorisatie. Module Applicatiebeheer. Functionele beschrijving

Autorisatie. Module Applicatiebeheer. Functionele beschrijving Autorisatie Module Applicatiebeheer Functionele beschrijving Inhoud 1. Inhoud Autorisatie... 2 1.1 Wat is het doel?... 2 1.2 Voor welke (soort) klanten?... 2 1.3 Wat zijn de (technische) voorwaarden voor

Nadere informatie

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 8.00.00

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 8.00.00 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie 8.00.00 Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vind u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie)

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer

Nadere informatie

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie.

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. Welkom bij Yoobi Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. De Yoobi webversie is beschikbaar via je browser

Nadere informatie

Vervanging BAPI-certificaten

Vervanging BAPI-certificaten Vervanging BAPI-certificaten Inhoudsopgave Deel I: Registratie bij KPN en aanvraag BAPI-certificaten...1 Deel II: Vervangen CA-certificaten en BelastingdienstE certificaat...5 1. Vervangen CA-certificaten...5

Nadere informatie

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie.

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. Welkom bij Yoobi Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. De Yoobi webversie is beschikbaar via je browser

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers Handleiding mijndienstrooster voor medewerkers versie 1.2 19 maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Wachtwoord wijzigen...3 Homepage...4 Rooster bekijken...5 mijnrooster...6 Agenda...7 Verlof

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk / A. Koppenaal I Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk Inhoudsopgave A Inleiding 1 B Installatie 2 C Troubleshoot 4 1 Melding:... Kan database niet

Nadere informatie

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort)

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort) AllSolutions 10.0.21 Online samenwerken Algemeen Extra systeemvariabelen toegevoegd Op alle plekken in het systeem waar u systeemvariabelen kunt gebruiken (onder meer bij de weergaven, instellingen en

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding Migratietool Adresboek Crediteuren

Handleiding Migratietool Adresboek Crediteuren Met behulp van de Migratietool Adresboek Crediteuren kunt u de gegevens van uw Crediteuren in Money Manager for Windows converteren naar Access Online. Hieronder staat uitgelegd welke stappen u daarvoor

Nadere informatie

Instructiedocument. Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012

Instructiedocument. Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012 Instructiedocument Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012 Versie 0.3 3-10-2011 1 Inhoud Aanleiding... 3 Nieuwe vakantiewetgeving... 3 Algemene informatie aanpassingen Verlofregistratie...

Nadere informatie

Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur

Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur Inhoudsopgave Startscherm Client Export...2 Beheren bedrijfsgegevens - Basisgegevens relatie...3 Beheren bedrijfsgegevens - Export

Nadere informatie

Handleiding Urenstaat Applicatie

Handleiding Urenstaat Applicatie Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Professional... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Uren boeken en declaraties indienen... 3 1.2 Maandstaat... 3 1.3 Geboekte uren printen en gereed melden... 3 1.4 Jaaroverzichten...

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)...

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)... Inhoud 1. INLEIDING... 2 Controleer de huidige Queen versie... 2 2. UPDATE QUEEN... 2 2.1. Maak eerst een Backup... 2 2.2. Download de software en pak de nieuwe software uit... 2 3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King lost een kritiek probleem op bij het analyseren van facturen waardoor onder sommige omstandigheden Factuur2King volledig

Nadere informatie

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten 2014 Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten Gerben Teeler Staff Support B.V. 14-7-2014 Deze handleiding geeft een complete beschrijving van alle onderdelen inzake het roosteren

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Handleiding Medewerker Versie 3.0

Handleiding Medewerker Versie 3.0 Handleiding Medewerker Versie 3.0 0 Laatst bijgewerkt op: 21 mei 2013 Inhoud 1 Starten met Online-Planning... 2 1.1 De eerste keer inloggen... 2 1.2 De Online-Planning navigatie... 4 2 Uw persoonlijke

Nadere informatie

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Basishandleiding Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Inhoudsopgave 1 ESS LOKET.NL... 3 2 TOEGANG TOT ESS... 4 3 WERKNEMER TOEGANG TOT APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

OSCOMMERCE INSTALLATIE

OSCOMMERCE INSTALLATIE Instellingen CMS Pakketten OSCOMMERCE INSTALLATIE oscommerce installatie! U dient voordat u met stap 1 begint een database te hebben aangemaakt. Weet u niet of u dat heeft gedaan of hoe dat moet? Klik

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

mijnnaktuinbouw - Keuringen

mijnnaktuinbouw - Keuringen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Nieuwe update mijnnaktuinbouw - Keuringen... 2 Uw keuringendossier altijd beschikbaar... 2 Uw jaarlijkse teeltaangifte... 3 1 Voorlopige teeltaangiftes voor u klaargezet

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vindt u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Uren invoeren 6 3. Overige functionaliteiten Employ UrenOnline 9 4. Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten)

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) Handleiding iria ipower iprofit MKB iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) iprofit (Financieel + Facturering + Relaties) iprofit (Financieel) iprofit ASP Inleiding Inventive wil haar

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Zorgverlenersrapportages Plaats: Utrecht Datum: 3-7-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Oplevering nog onder voorbehoud Naar update volgende maand

Oplevering nog onder voorbehoud Naar update volgende maand Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vindt u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Versie 1.3.15.0 Bladzijde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie:... 3 Systeemeisen:... 4 Installeren op een SX100:... 5 De Werking:... 6 Scannen van

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

Verlofaanvragen Insite

Verlofaanvragen Insite voor bibliotheken HANDLEIDING Verlofaanvragen Insite 12-01-2015 versie 0.8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanvragen verlof... 4 2.1 Waar vraag ik verlof aan?... 4 2.2 Verplichte velden... 5 2.3 Extra

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Handleiding managerlogin HR en salaris online

Handleiding managerlogin HR en salaris online Handleiding managerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Verlof 5 4 Verzuim 7 5 Kalender 9 6 Declaraties 11 7 Uitloggen 13 1 Inleiding Met uw managerlogin is het mogelijk

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012) December 2012 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012) Met welke versie van SalonNet

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Uitzendkracht rol. 30 maart 2011 Akyla bv. copyright Akyla bv

Uitzendkracht rol. 30 maart 2011 Akyla bv. copyright Akyla bv Uitzendkracht rol 30 maart 2011 Akyla bv copyright Akyla bv Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN... 4 2.1 ICOONTJES... 5 2.2 OVERZICHTEN... 5 2.3 ROLLEN... 6 2.4 PROCESTYPES... 7 3. DE UITZENDKRACHT

Nadere informatie

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group Nieuw in versie 3 I Nieuw in versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Nieuw in Versie 3 1 1.1 Algemeen... 1 Nieuwe... opzet 1 Beveiliging... 1 Systeem... opties 2 Scherm... openen 2 1.2 Het pakket... 4 Aangehechte...

Nadere informatie

Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS.

Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS. Handleiding inloggen Talent en Salaris (web) Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS. Hiervoor typ je in het webadres van je browser het volgende

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Werkinstructie goedkeuring digitale facturen

Werkinstructie goedkeuring digitale facturen Werkinstructie goedkeuring digitale facturen Universiteit Leiden Pagina: 1/17 Digitale factuurafhandeling Inhoudsopgave: 1 Digitale factuur afhandeling...3 1.1 Goedkeuren digitale facturen...5 1.1.1 Inloggen

Nadere informatie

Module Telefoonlijst. Functionele Beschrijving

Module Telefoonlijst. Functionele Beschrijving Module Telefoonlijst Functionele Beschrijving Inhoud 1. Inhoud van de module... 2 1.1 Wat is het doel van de module?... 2 1.2 Voor welke (soort) klanten is deze module?... 2 1.3 Wat zijn de (technische)

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem OMZETTING AFAS PROFIT CONNECTIE NIS Notarieel Informatie Systeem 2016 Van Brug Software Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaarden noch de auteur, noch Van Brug Software enige

Nadere informatie

Handleiding Werkgever Zelfservice

Handleiding Werkgever Zelfservice Handleiding Werkgever Zelfservice 1 Inleiding 2 2 Inloggen en wachtwoord kiezen 3 3 Start 5 3.1 Start Verlofaanvragen medewerkers 5 3.2 Start Verlofoverzicht medewerkers 6 3.3 Start Verzuimoverzicht 7

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Versie: 20161206 Inhoud Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl... 1 Inloggen... 3 Homepage... 3 Navigeren... 4 Cliëntoverzicht... 4 Profiel... 5 Cliëntplan... 5 Rapportages...

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Handleiding voor managers

Handleiding voor managers Handleiding voor managers Vrijedagen Deze handleiding geeft biedt de handvaten ter ondersteuning voor het gebruik van Vrijedagen naar de wensen en behoeften van jouw eigen bedrijf. Dit betreft een verkorte

Nadere informatie

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl V2011.03.1 Tool Calculeren Voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene

Nadere informatie

Support website WATCH

Support website WATCH Support website WATCH Op support.watch-projectbeheer.nl is de support website van WATCH te vinden. Elke klant kan hier inloggen met zijn klantcode en wachtwoord. Figuur 1 WATCH support inlogscherm Na inloggen

Nadere informatie

Release Notes Carta 14.1

Release Notes Carta 14.1 Release Notes Carta 14.1 Datum: 2-6-2014 09:43 Auteur: Hans Wijntjes Project: Carta 14.1 Versie: 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Importfunctie... 3 2.1 Stap 1 Kolomdefinities... 3 2.2 Stap 2 Gedrag... 4

Nadere informatie

Release notes 5.2.4. Inhoud

Release notes 5.2.4. Inhoud Release notes 5.2.4 Deze release heeft vooral wijzigingen aan het legionella dossier. De wijzigingen hebben betrekking op vereenvoudiging in registratie en beheer van activiteiten 1. Release datum 1 november

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 30 Efficiency through innovation 1 (PIBU) #CON: Importeren van contracten 1.1 Doelstelling Het doel van deze tool is om de vorige contracten, uit een ander softwarepakket,

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Contents 1. Introductie... 3 1.1. Hoe werkt het?... 3 2. Eerste Contact als gebruiker... 4 3. Ticket Acties... 5 4. Tickets Pagina...

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Archie CRM Koppeling Outlook JANUARI 2002 AICA

Archie CRM Koppeling Outlook JANUARI 2002 AICA Archie CRM Koppeling Outlook JANUARI 2002 AICA HANDLEIDING Archie CRM Outlook Connection Pack copyright 2002 by Automatiserings- en Informatieverwerkings Centrum Amstel bv (AICA bv) Gorslaan 10 1441 RG

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding I-Wise web portaal De weg naar informatie Gebruikershandleiding Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Werkwijze schermen... 4 3. Beheer... 6 4. Filters... 9 5. Bestuurder gegevens wijzigen... 11 6. Kilometer verwerking...

Nadere informatie

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten In het menu item mijn projecten ziet u alle projecten welke gekoppeld zijn aan de groep waarvoor u bent geautoriseerd en waarbij u opgevoerd bent als

Nadere informatie

Flexweb gastouderopvang

Flexweb gastouderopvang Flexweb gastouderopvang Handleiding voor gastouders document-versie 1.04 Volwassen software waar je geen kind aan hebt! Copyright Copyright 2010 Dicon Development Center BV. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim (VV)

Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Versie 7.1 september 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding: Click & Claim opstarten... 3 2 In- en uitloggen Click & Claim... 3 3 Click & Claim gebruiksklaar maken... 4 3.1

Nadere informatie

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie 7.50.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Belangrijke Informatie

Belangrijke Informatie Belangrijke Informatie Geachte relatie, Deze Dahua NVR beschikt over de nieuwste generatie firmware. Deze firmware beschikt over vele nieuwe mogelijkheden. Veel van deze nieuwe functionaliteiten worden

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Tot nu toe was het alleen mogelijk om in de database opgeslagen documenten alleen te openen

Nadere informatie