SERVER MONITOR SMS SERVER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SERVER MONITOR SMS SERVER"

Transcriptie

1 TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline is ontvangt u een (of indien de SMS Server aanwezig is een SMS) als alarmering. Indien uw server opnieuw online is ontvangt u weer een bericht. De server wordt bewaakt via een in het netwerk aanwezige PC waar de TEC Server Monitor op geïnstalleerd is. SERVER MONITOR In de TEC Server Monitor kunnen de verschillende intervallen (controle, melding etc.) apart worden ingesteld. Ook de meldtekst kan naar believen worden aangepast. De TEC Server Monitor kan meerdere servers tegelijk bewaken. De TEC Server Monitor kan gekoppeld worden met de TEC SMS Server voor het versturen van SMS berichten en / of een SMTP server voor het versturen van . De TEC SMS Server gebruikt een GSM modem om SMS berichten te verzenden en te ontvangen. TEC Server Monitor is ontwikkeld door TEC Software BV, Amsterdam, Nederland. Met de TEC SMS Server kunt u eenvoudig SMS berichten versturen, ontvangen en routeren via Outlook, een zeer eenvoudig te gebruiken SMS client of via het aansturen van de TEC SMS API. Enkele toepassingen zijn: Alarm meldingen van andere programma's als SMS doorsturen. Buitendienst medewerkers SMS berichten versturen (tekst/codes/adressen..) + reply in mailbox. Reclame-nieuws versturen naar klanten en prospects. De status van bestellingen doorgeven. Een vraag- en antwoorddienst. Waarschuwingsberichten via SMS ontvangen. Orderbevestigingen doorgeven. Voor meer informatie kunt u ons bereiken via telefoonnummer of per mail via SMS SERVER Wij zijn u graag van dienst.

2 Voor de installatie van de TEC Server Monitor moeten de volgende stappen worden doorlopen: - Eventueel de TEC SMS software installeren, - De Server Monitor-software installeren, - De aanwezige ini files aanpassen. Installatie TEC Server Monitor. Zet de computer aan en wacht tot deze geheel is opgestart. Plaats de bijgeleverde installatie CD met de TEC Server Monitor in het CD-rom/DVD-station. Automatisch zal de set-up opstarten. Anders de software vanuit dit scherm opstarten via de volgende mappen. Dubbelklik op setup.exe om de TEC Server Monitor te installeren en het volgende scherm zal verschijnen. Hierna volgt het scherm. Klik op OK.

3 Het volgende scherm verschijnt, hier kan eventueel voor een andere programma directory worden gekozen. Klik op de installatie knop en het volgende scherm verschijnt. Klik op Continue en de volgende schermen verschijnen.

4 De verdere configuratie van de Server Monitor gebeurt via instellingen in de ini files. Ga hiervoor naar de programma directory van de TEC Server Monitor installatie. Standaard is dit C:\Program Files\TEC Software\TECServerMonitor. Open de TECServerMonitor.ini door er dubbel op te klikken. Het onderstaande overzicht verschijnt. De meeste instellingen in deze ini file zijn bedoeld voor het bewaken van 1 server. Indien er sprake is van meerdere servers kunnen deze onderin dit bestand (zie onderstaand punt 26) worden toegevoegd. Dit kan via de naam of het IP adres.

5 01 [Global] - Ongewijzigd laten. 02 LogDirectory= Pad naar de standaard log directory waar de logfiles worden opgeslagen. Alleen wijzigen indien er bij de installatie een andere programmadirectory is aangegeven of als de logfiles in een andere folder dienen te worden opgeslagen. Let op deze directory moet dan wel zijn aangemaakt! 03 IniDirectory= Pad naar de directory waar de server ini files zijn opgeslagen, alleen wijzigen indien er bij de installatie een andere directory is aangegeven. 04 StandaardBerichtOffline= Standaard tekst voor de melding wanneer de server offline is. Kan desgwenst worden aangepast. %NC% geeft het volgnummer weer van de melding, %SN% geeft de servernaam of IP-adres (zie punt 16) weer, %DT% geeft de datum weer, %TM% geeft de tijd weer. 05 StandaardBerichtOnline= Standaard tekst voor de melding wanneer de server weer online is, zie verder punt StandaardBerichtOntvanger= Telefoonnummer (indien de TEC SMS Server aanwezig is) en adres van de ontvanger van de meldingen. Hier kunnen ook meerdere telefoonnummers en / of adressen worden opgenomen. Deze dan scheiden door een puntkomma. Moet aan de werkelijke situatie worden aangepast. 07 StandaardSMSPogingen= Het aantal pogingen om een SMS bericht aan te bieden bij de TEC SMS Server (zie punt 16), hoeft niet aangepast te worden. 08 Standaard Pogingen= Het aantal pogingen om een bericht aan te bieden bij de ingestelde SMTP Server (zie punt 17), hoeft niet aangepast te worden. 09 StandaardNotificatieInterval= De interval (in dagen) die tussen de offline meldingen zit. Met een letter achter het getal kan worden aangegeven welke eenheid wordt gebruikt: s = seconden m = minuten h of u = uren d = dagen M = maanden Let op de letters zijn case sensitive. Standaard (zonder toegevoegde letter) is de eenheid in dagen. 10 StandaardNotificatieAantal= Het maximum aantal offline meldingen dat opeenvolgend wordt gegenereerd per server. 11 StandaardPingAantal= Het aantal onbeantwoorde ping pogingen dat wordt gedaan voordat een server offline wordt gegeven. 12 StandaardPingInterval= De interval (tijd in sec) die tussen de opeenvolgende ping pogingen zit. 13 StandaardPingIntervalOffline= De interval (tijd in sec) tussen de ping pogingen als de server offline wordt gezien. 14 StandaardPingTimeOut= De tijd (tijd in milisec) die het maximaal mag duren bij een ping poging voordat deze poging als mislukt wordt beschouwd. 15 StandaardInterval= De interval (tijd in sec) tussen de serverruns (controle van de bewaakte servers). 16 StandaardSMSServer= De naam of IP adres van de TEC SMS Server (indien deze geïnstalleerd is moet dit worden opgenomen). 17 StandaardSMTPServer= De naam of IP adres van de SMTP Server. Moet aan de werkelijke situatie worden aangepast. 18 StandaardSMTPPoort= De poort van de SMTP Server, alleen invullen indien de poort een andere waarde heeft dan standaard (25). 19 StandaardSMTPAfzenderAdres= Standaard vermelding van het adres van de afzender. Moet aan de werkelijke situatie worden aangepast. 20 StandaardSMTPAfzenderNaam= Standaard vermelding van de naam van de afzender. Moet aan de werkelijke situatie worden aangepast. 21 LogInfo - Wordt actief indien hier de puntkomma wordt verwijderd. Hiermee wordt de gelogde informatie maximaal. Alleen bedoeld voor de-bugging. De aangemaakte log-bestanden worden héél groot! 22 PingTestMode - Wordt actief indien hier de puntkomma wordt verwijderd. Bedoeld om het functioneren van de TEC Server Monitor te testen. 23 ClearOnStart - Wordt actief indien hier de puntkomma wordt verwijderd. Schoont de status van alle servers op als detec Server Monitor opnieuw start. 24 ClearSMSNotificatiesOnStart - Wordt actief indien hier de puntkomma wordt verwijderd. Verwijderd alle nog aanwezige aan te bieden SMS meldingen als de TEC Server Monitor opnieuw start. 25 Clear NotificatiesOnStart - Wordt actief indien hier de puntkomma wordt verwijderd. Verwijderd alle nog aanwezige aan te bieden berichten als de TEC Server Monitor opnieuw start. 26 [Servers] -Ongewijzigd laten. 27 Overzicht van de bewaakte servernamen of IP adresssen. Moet aan de werkelijke situatie worden aangepast.

6 Indien er sprake is van het bewaken van meerdere servers die aangegeven zijn in TEC Server Monitor.ini kan voor iedere server in de directory IniFiles een ini file worden aangemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door de huidige file te kopieren en te hernoemen met de naam of het IP adres van de bewaakte server. De indeling van dit bestand is als volgt. De instellingen in dit bestand gaan boven de standaard ini. Alleen invullen indien er afgeweken moet worden van de instellingen uit de standaard ini. 01 Pad naar de directory waar het logfile voor de vermelde server wordt opgeslagen. 02 Standaard tekst voor de melding wanneer de server offline is. 03 Standaard tekst voor de melding wanneer de server weer online is. 04 Telefoonnummer (indien de TEC SMS server aanwezig is) en adres van de ontvanger van de meldingen. 05 Het aantal pogingen om een SMS bericht aan te bieden bij de TEC SMS Server. 06 Het aantal pogingen om een bericht aan te bieden bij de ingestelde SMTP Server. 07 De interval die tussen de offline meldingen zit. 08 Het maximum aantal offline meldingen dat opeenvolgend wordt gegenereerd per server. 09 Het aantal onbeantwoorde ping pogingen dat wordt gedaan voordat een server offline wordt gegeven. 10 De interval (tijd in sec) die tussen de opeenvolgende ping pogingen zit. 11 De interval (tijd in sec) tussen de ping pogingen als de server offline wordt gezien. 12 De tijd (tijd in milisec) die het maximaal mag duren bij een ping poging voordat deze poging als mislukt wordt beschouwd. 13 Naam of IP adres van de TEC SMS Server (indien deze geïnstalleerd is moet dit worden opgenomen). 14 Naam of IP adres van de SMTP Server, moet aan de werkelijke situatie worden aangepast. 15 Poort van de SMTP Server, alleen invullen indien de poort een andere waarde heeft dan de standaard (25). 16 Standaard vermelding van het adres van de afzender, moet aan de werkelijke situatie worden aangepast. 17 Standaard vermelding van de naam van de afzender, moet aan de werkelijke situatie worden aangepast.

7 De aanpassingen die in de ini files worden uitgevoerd zijn direct na het opslaan actief in de TEC Server Monitor. Het programma hoeft daarvoor niet te worden afgesloten en opnieuw opgestart te worden. De weergave van het scherm van de TEC Server Monitor is als volgt:

8 01 Servernaam of IP adres van de bewaakte server(s), bij meerdere servers worden er extra regels opgebouwd. Het overzicht kan maximaal 5 servers weergeven, bij meer servers worden deze op de achtergrond bijgehouden. 02 De status, rood is offline, groen is online, bij een geel lampje is er (nog) geen reactie op de ping ontvangen maar het maximale aantal onbeantwoorde pings is nog niet bereikt (zie 25). Dit aantal kan afwijken indien dit in de server ini file is aangegeven. 03 Het aantal keren dat de ping mislukt is / het in de ini file ingestelde maximum aantal. 04 Datum en tijd van de laatste controle van de server / de in de ini file aangegeven interval. 05 Datum en tijd van de laatste wijziging van de status. 06 De laatst gegeven melding / de in de ini file ingestelde interval voor offline meldingen / het aantal keren herhaalde offline meldingen / het in de ini file ingestelde maximum. 07 Clear on start is actief (puntkomma in de ini file verwijderd). 08 ClearSMSNotificatiesOnStart is actief (puntkomma in de ini file verwijderd). 09 Clear NotificatiesOnStart is actief (puntkomma in de ini file verwijderd). 10 LogInfo is actief (puntkomma in de ini file verwijderd). 11 Groen geeft aan dat de serverrun gaande is, bij rood is deze niet gaande. Door op het lampje te klikken kan de serverrun geactiveerd worden. 12 PingTestMode actief (puntkomma in de ini file verwijderd). 13 Icoon dat verschijnt indien de TEC Server Monitor als service is opgestart (zie pagina 9). 14 Het aantal opgegeven servers in de standaard ini file. 15 Datum en tijd van de laatste serverrun. 16 De huidige datum tijd (wordt niet weergegeven indien de TEC Server Monitor als service is opgestart). 17 Het aantal gevonden server ini files behorende bij de te bewaken servers. 18 Het maximum aantal servers dat volgens de licentie bewaakt kan worden. 19 Het aantal servers dat bewaakt wordt. 20 Het pad naar de standaard log directory waar de logfiles worden opgeslagen. 21 Het pad naar de directory waar de server ini files zijn opgeslagen. 22 De standaard tekst voor de melding wanneer de server offline is, zoals in de ini file aangegeven. 23 De standaard tekst voor de melding wanneer de server weer online is, zoals in de ini file aangegeven. 24 De interval in de ini file die tussen opeenvolgende meldingen zit. 25 Het maximum aantal offline meldingen dat opeenvolgend wordt gegenereerd per server, zoals in de ini file aangegeven. 26 Het aantal onbeantwoorde ping pogingen dat wordt gedaan voordat een server offline wordt gegeven, zoals in de ini file aangegeven. 27 De interval (tijd in sec) die tussen de opeenvolgende ping pogingen zit, zoals in de ini file aangegeven. 28 De interval (tijd in sec) die tussen de opeenvolgende ping pogingen zit als de server offline is, zoals in de ini file aangegeven. 29 De interval (tijd in sec) tussen de opeenvolgende serverruns, zoals in de ini file aangegeven. 30 De standaard bericht ontvanger(s) van de meldingen, zoals in de ini file aangegeven.

9 De TEC Server Monitor kan ook als service (op de achtergrond) geïnstalleerd worden, klik hiervoor in de Server Monitor op Service en vervolgens op Installeer service. Zie voor de melding Vergeet niet het login account aan te passen pagina 10. Wanneer de TEC Server Monitor als service is opgestart wordt een nieuw icoon in het programma scherm zichtbaar.. Kik om de service te verwijderen in de Server Monitor op Service en vervolgens op Verwijder service.

10 Als de TEC Server Monitor als service is geïnstalleerd wordt de service automatisch opgestart als de PC reboot. Na deze installatie wordt de service dus nog niet automatisch opgestart. Als nadat de TEC Server Monitor als service is geïnstalleerd én opgestart vervolgens de applicatie afgesloten wordt via het kruisje rechtsboven, wordt hiermee de service gestopt. De TEC Server Monitor is dan niet meer actief. Het is aan te bevelen dit aan te passen via computerbeheer > services > TEC Server Monitor > Eigenschappen Klik hier op het tweede tabblad (Aanmelden) en verwijder de vink bij Service kan interactief met bureaublad worden uitgevoerd. Klik op Toepassen en OK. Als de applicatie nu wordt afgesloten, wordt de service níet gestopt.

11 In de TEC Server Monitor kan een uitgebreid scherm worden weergegeven met een overzicht van de gegenereerde meldingen. Klik hiervoor op Berichten en daarna op Toon berichten scherm. Het volgende scherm wordt dan getoond: Het verzenden van berichten kan via dit scherm gestopt worden door op het groene lampje te klikken, wat dan rood wordt. De meldingen worden dan nog steeds gegenereerd, maar niet meer verzonden. Deze status wordt opgeslagen en bij afsluiten en opnieuw opstarten van de applicatie niet automatisch aangepast. Dit geldt niet als de TEC Monitor Server als service is opgestart. In dit geval wordt de SMS- en verzending altijd geactiveerd. Door opnieuw op het lampje te klikken wordt de verzending hervat en het lampje weer groen. Dit geldt separaat voor en SMS. Het gele lampje in dit scherm geeft aan dat er een bericht verstuurd wordt.

12 De TEC Server Monitor kent een 30 dagen proefversie indien de installatie succesvol is afgerond en de licentie gegevens (nog) niet zijn ingevuld. Als deze periode is verstreken moet een activatie sleutel worden ingegeven om het programma te kunnen blijven gebruiken ( zie pagina 13). Ga om de Server Monitor op te starten naar "Start", "Alle Programma's", "TEC Software BV", selecteer "TEC Server Monitor" en het volgende scherm verschijnt. Nadat de blauwe balk aan de onderkant verdwenen is verschijnt het volgende scherm. U kunt nu de TEC Server Monitor 30 dagen lang uitproberen.

13 Tijdens de test periode van 30 dagen kunt u de TEC Server Monitor onbeperkt gebruiken, wacht bij onderstaand scherm tot de blauwe balk is doorgelopen en u kunt aan de slag. Na de test periode van dertig dagen start de applicatie niet meer op en verschijnt onderstaand scherm. Om de TEC Server Monitor te kunnen blijven gebruiken, heeft u nu een activeringsleutel nodig. Neem daarvoor contact op met TEC Software BV. Daarbij heeft u de gegevens nodig die in het scherm Licentie activering (zie bovenstaande schermen) vermeldt worden. - Vul het eerder verstrekte licentienummer in bij Serie nummer. - Geef aan TEC door wat het bij u vermelde IP adres en het Local ID is. - Vul bij Licentie houder de naam van uw onderneming in en geeft dit aan TEC door. - U krijgt van TEC een activatie sleutel door. - Vul in het veld Activeringsleutel de ontvangen sleutel in. - Klik op de knop Activeren. Nu kunt u de TEC Server Monitor onbeperkt gebruiken.

Otc Bewaken R2 voor Windows-95/98/XP

Otc Bewaken R2 voor Windows-95/98/XP Otc voor Windows - Bewaken Otc Bewaken R2 voor Windows-95/98/XP Opticom Engineering B.V. 1 Programma handleiding Het kan voorkomen dat bepaalde informatie in deze handleiding niet geheel overeenkomt met

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

Installatiehandleiding. programmatuur. versie 6.00 (13-03-2015)

Installatiehandleiding. programmatuur. versie 6.00 (13-03-2015) Installatiehandleiding programmatuur versie 6.00 (13-03-2015) Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 - Installatie en onderhoud van een Licentie... 4 1.1 - Algemeen... 4 1.2 Overzicht licentietypen... 4 1.3

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Document versie 6.4 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Page 1 of 23 RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Handleiding Page 2 of 23 Beste Gebruiker, Gefeliciteerd! U heeft een goede keuze gemaakt om met de RoadSoft oplossingen te gaan werken. Wij zullen er

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE Versie 2.14 / oktober 2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... pag. 3 2. SYSTEEM VEREISTEN... pag. 3 3. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE... pag. 4 4. OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE... pag.

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Windows. Backupfactory client software handleiding. 5.5 versie. PC Backup

Windows. Backupfactory client software handleiding. 5.5 versie. PC Backup Windows Backupfactory client software handleiding 5.5 versie PC Backup Versie: 2 2 augustus 2011 1 Installeren van de software Voordat u kunt starten met het backuppen van data naar de Backupfactory server,

Nadere informatie

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 Gebruikershandleiding 2.1.0 14.11.2008 Bryggegaten 7, N-0250 Oslo, Norway Tel: +47 24 13 47 00 Fax: +47 24 13 47 01 hello@birdstep.com www.birdstep.com Copyright 2008

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup Juli 2009 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Opstarten... 3 Hoofdscherm... 3 Uitleg van het scherm... 4 Backup...

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Exchange Online Handleiding v3.0

Exchange Online Handleiding v3.0 Exchange Online Handleiding v3.0 1 I nhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Mailbox Standard en Lite...4 2 Administratie van de e-mailomgeving...5 2.1 Algemeen inlogscherm...5 2.2 Overzichtsscherm beheerder...6

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Startershandleiding. Complete webhosting

Startershandleiding. Complete webhosting Complete webhosting Startershandleiding U koos, net als duizenden anderen, voor het voordeel én het gemak dat wij u als hosting provider bieden. Om u zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben wij deze

Nadere informatie

Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten)

Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten) Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten) Algemene inleiding en informatie De Tropaz-app van de trombosedienst Friesland Noord is alleen beschikbaar voor cliënten die onder

Nadere informatie

AS Hosting Control Panel

AS Hosting Control Panel AS Hosting Control Panel Handleiding voor eindgebruikers met Linux webhosting Versie 1.1 (Januari 2009) 0 Inhoud 1. Over deze handleiding... 3 2. Feedback... 4 3. Het AS Hosting Control Panel... 5 3.1Toegang

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding OpusFlowCRM binnen een NT Netwerk en/of Terminal Server DEZE HANDLEIDING IS NIET BEDOELD VOOR INSTALLATIE OP LATOPS/OFFLINE WERKSTATIONS! OpusFlowCRM is een product van: OpusFlow

Nadere informatie

Exchange Online Handleiding

Exchange Online Handleiding Exchange Online Handleiding Versie 3.0 Pagina 1 van 64 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Mailbox Standard en Lite...4 2 Administratie van de e-mailomgeving...5 2.1 Algemeen inlogscherm...5 2.2 Overzichtsscherm

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

GSM 2 Datamanager Handleiding. Datamanager-Versie 2.2.8

GSM 2 Datamanager Handleiding. Datamanager-Versie 2.2.8 GSM 2 Datamanager Handleiding Datamanager-Versie 2.2.8 Index 1 Infrastructuur... 3 2 MySQL... 4 2.1 Download... 4 2.2 Installeren van de Database Server (Windows)... 4 2.3 Test... 5 2.4 MySQL GUI Tools

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

TVB, 04/11/2014. Qbus Cloud Activatie & Configuratie

TVB, 04/11/2014. Qbus Cloud Activatie & Configuratie TVB, 04/11/2014 Qbus Cloud Activatie & Configuratie Door de ethernetpoort van de Controller CTD01E, CTD01E+, CTD02E, CTD03E te verbinden met de router in het lokale netwerk, zal deze controller zichzelf

Nadere informatie