DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00"

Transcriptie

1 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Installatie en update van de T&S database Aandachtspunten bij de installatie van TSS Upgrade-handleiding Silverlight Release-informatie ter beschikking stellen Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in TSS Algemeen Verlofregistratie Nieuwe indeling Massa-aanvraag Vergrendeldatum voor verlof Overlappende verlofaanvragen van een deel van de dag Nieuwe rekenmethodes voor extra verlofaanspraken Onderhoud verlofdefinitie (Boekbaar verlof) tabblad Ziekte Ziekmeldingen SW verzuimmelding Opgaaf WGA eigen risicodrager Koppelingen arbodienst en UWV in de module Verzuim Plus Persoonsgegevens Rollen inzien per werknemer Importeren arbeidsongeschiktheid Plaats van de officiële documenten als u begonnen bent in versie Elektronisch Dossier Converteer naar SharePoint Back-up Employee Benefits Applicatiebeheer Onderhoud externe bedrijven Gewijzigde autorisatie voor Onderhoud keuzelijsten Onderhoud koppelingen Massa-export werknemergegevens Overzicht gegenereerde gebeurtenissen Overzicht status gebeurtenissen Systeembeheer Mededelingen Services Gebeurtenissen Bekende problemen Prioriteit Ziekmeldingen Foutmeldingen bij het maken van een beoordeling Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Blad: 2

3 1 Inleiding Deze release-informatie van DBS Talent Self Service (TSS) betreft versie en bevat korte beschrijvingen van nieuwe functionaliteit en opgeloste problemen. Deze versie van Talent Self Service is optioneel. Bevat deze versie geen wijzigingen die voor u relevant zijn, dan hoeft u deze niet te installeren. De eindejaarsversie van T&S, die eind december zal worden vrijgegeven, kunt u gebruiken in combinatie met zowel TSS 7.00 als TSS Let op! Controleer altijd voor welke TSS-versie het laatst een upgrade is gedaan op de Talent & Salaris database (versies worden getoond op de startpagina van de webapplicatie onderin de pagina). TSS 7.50 kan alleen als opwaardering van versie 7.00.xx gebruikt worden. Als u nog een oudere versie gebruikt, moet u dus eerst versie 7.00 installeren. Een nieuwe installatie kan natuurlijk ook. Let op! Deze release bevat tevens de installatie van Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 en de DBS SharePoint Add-on ten behoeve van het Elektronisch Dossier. Voordat u TSS versie 7.50 gaat installeren moet u overleggen met de personen in uw bedrijf die de back-ups van de gegevens verzorgen (uw afdeling Systeembeheer bijvoorbeeld). Samen moet u de vijf gegevens (plaats van de SharePoint databases e.d.) bepalen die genoemd staan in de TSS Installatiehandleiding.pdf en de TSS Upgrade-handleiding.pdf. U vindt deze documenten in de map \Adds\Documentation op de dvd. SharePoint wordt pas gebruikt door TSS nadat u het hebt geactiveerd met het wachtwoord (vraag uw accountmanager) en nadat u in Elektronisch Dossier de functie "Converteer naar SharePoint" hebt uitgevoerd. Als u deze stappen niet uitvoert, blijft het Elektronisch Dossier werken op de "oude" manier waarbij de documenten worden opgeslagen in het bestandssysteem. Nadat u over bent gegaan naar Elektronisch Dossier met SharePoint moet u regelmatig (dagelijks) een back-up maken van de SharePoint databases. De back-up van de bestanden van het Elektronisch Dossier kan dan vervallen. Wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen kunnen worden gezonden naar DBS Business Solutions B.V. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Blad: 3

4 2 Installatie en update van de T&S database Voor de beschrijving van de update wordt verwezen naar de separate update-beschrijving, die op de dvd staat in het document TSS Upgrade-handleiding.pdf in de map \Adds\Documentation. Als er problemen optreden of als u een nieuwe webserver wilt installeren, dan moet u de volledige installatiehandleiding raadplegen in het document TSS Installatiehandleiding.pdf in dezelfde map op de dvd. Let op! Voordat u deze versie installeert moet u eerst T&S versie installeren. 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van TSS Upgrade-handleiding De Upgrade-handleiding van de dvd afdrukken en zeer goed doorlezen. Deze release vereist een gewijzigde set-up. Nogmaals! Deze release bevat tevens de installatie van Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 en de DBS SharePoint Add-on ten behoeve van het Elektronisch Dossier. Voordat u TSS versie 7.50 gaat installeren moet u de vijf gegevens (plaats van de SharePoint databases e.d.) bepalen die genoemd staan in de TSS Installatiehandleiding.pdf en de TSS Upgrade-handleiding.pdf. U vindt deze documenten in de map \Adds\Documentation op de dvd. Let op! Op Windows Server Bit zal het Elektronisch Dossier via SharePoint niet werken. Als de computer waar uw webserver op is geïnstalleerd nog gebruik maakt van deze versie moet u - óf eerst Windows Server 2008 installeren - óf niet converteren en Elektronisch Dossier "oude stijl" blijven gebruiken Silverlight Sinds versie 7.00 maakt TSS gebruik van de Silverlight invoegtoepassing van Microsoft. Silverlight maakt het mogelijk om een groter deel van de applicatie op de client-pc uit te voeren (in plaats van op de webserver). Dit zorgt voor meer gebruikersgemak en een vlottere werking van de webpagina's van TSS. Momenteel zijn er drie plaatsen waar eventueel gebruik gemaakt kan worden van Silverlight: 1. De geanimeerde knoppen op de voorpagina. Bij de set-up kunt u er voor kiezen om deze niet te installeren of als u ze toch geïnstalleerd hebt kunt u ze later desgewenst weer uitschakelen door op de webserver het bestand Setup.exe uit te voeren dat zich bevindt in de map "DbConfig\Extra\No animated buttons" op de Blad: 4

5 dvd. Deze instelling geldt per database, dus de knoppen zijn voor alle gebruikers ingeschakeld dan wel uitgeschakeld. 2. De Uitgebreide kalender in de module Verlofregistratie. Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruikers die geautoriseerd zijn voor functie PAY Als u de Silverlightaanvraag autoriseert kunt u desgewenst de autorisatie voor de "oude" Verlofaanvraag weghalen. 3. Het Vrij te definiëren overzicht in de module Persoonsgegevens. Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruikers die geautoriseerd zijn voor functie PAY De Silverlight functies en animaties zijn alleen te gebruiken op client-pc's waarop Microsoft Silverlight geïnstalleerd is. Niet iedere gebruiker kan zelf Silverlight installeren. Voor de gebruikers die niet deze rechten hebben kunt u Silverlight uitrollen naar de client-pc's via Groepsbeleid, WSUS, SMS of andere methoden zoals LanDesk Release-informatie ter beschikking stellen Let op! Het is noodzakelijk om de release-informatie beschikbaar te stellen aan de applicatiebeheerders en/of leidinggevenden die gebruik maken van TSS. Die gebruikers moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in deze release. Blad: 5

6 3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in TSS 3.1 Algemeen Deze versie van Talent Self Service is optioneel. Bevat deze versie geen wijzigingen die voor u relevant zijn, dan hoeft u deze niet te installeren. De eindejaarsversie van T&S, die eind december zal worden vrijgegeven, kunt u gebruiken in combinatie met zowel TSS 7.00 als TSS Verlofregistratie Nieuwe indeling Massa-aanvraag De pagina voor massa-aanvraag vindt u onder de menuoptie Andere aanvragen. In plaats van de vier tabbladen wordt er nu een proces doorlopen om zo op een juiste manier een aanvraag in te dienen. Het is nu ook mogelijk om het versturen van een bevestigings uit te schakelen. (door het vinkje weg te halen) Vergrendeldatum voor verlof In Onderhoud verlofinstellingen is een nieuwe datum opgenomen. Deze datum wordt automatisch door de set-up van versie 7.50 ingesteld. - Als de set-up wordt uitgevoerd in 2009, dan wordt de datum ingesteld op 1-jan-2009, zodat verlof tot en met 31 december 2008 niet meer gewijzigd kan worden. - Als de set-up wordt uitgevoerd in 2010 dan zal de datum ingesteld worden voor het oudste item op de To Do-lijst dat verband houdt met verlof. Als er geen verlofitems op de To Do-lijst staan, die nog goedgekeurd moeten worden, dan wordt geheel 2009 ook bevroren (datum 1-jan-2010). - In een bedrijf zonder verlofaanvragen (nieuw bedrijf of nieuwe klant) wordt geen datum vastgelegd Overlappende verlofaanvragen van een deel van de dag In versie 7.50 is de manier gewijzigd waarop gelijktijdige verlofaanvragen voor een deel van een dag worden berekend. Voorbeeld 1 (rooster van het type Tijd) Aanvraag 1 Van 9.00 uur tot uur (1 uur) Aanvraag 2 Van 9.00 uur tot uur (3 uur) In versie 7.00 en eerder werd het verlofsaldo met 1+3=4 uur verminderd. In versie 7.50 zal het systeem Aanvraag 2 verlagen tot 2 uur zodat het verlofsaldo met 1+2=3 uur verminderd. Voorbeeld 2 (rooster van het type Uren) Aanvraag 1 Maandag tot donderdag waarbij bij Uren eerste dag 2 uur is ingevuld. Blad: 6

7 Aanvraag 2 Maandag, waarbij Halve dag 's middags op eerste dag is aangevinkt. (ander verloftype/verlofdefinitie) In versie 7.00 en eerder werd het verlofsaldo met 2+4=6 uur verminderd (bij een rooster van 8 uur per dag). In versie 7.50 zal het systeem ervan uitgaan dat de twee uren van Aanvraag 1 aan het eind van de maandag zullen worden opgenomen, zodat het een aaneensluitende aanvraag wordt. De aanvragen vallen dan samen en er zal slechts 4 uur in mindering worden gebracht op het verlofsaldo Nieuwe rekenmethodes voor extra verlofaanspraken Er zijn nieuwe rekenmethodes voor extra verlofaanspraken toegevoegd. Dit om wijzigingen in een aantal cao s (o.a. WSW en VVT) te kunnen ondersteunen. Deze nieuwe mogelijkheden zijn beschikbaar in Onderhoud verlofdefinitie (Boekbaar verlof) op het tabblad Aanspraken, onder de kop Extra verlofaanspraken. Nadat u op Toevoegen hebt geklikt kunt u instellen onder welke voorwaarden de werknemer aanspraak heeft op het extra verlof. Enige toelichting bij de rekenregels in het keuzemenu: Gerechtigd aan begin van verlofberekeningsperiode: Gerechtigd aan eind van verlofberekeningsperiode: De verlofberekeningsperiode is bijvoorbeeld 1 jaar als u boven de keuzelijst 1 hebt ingevuld achter Iedere. Gerechtigd jaarlijks op aanvangsdatum dienstverband: Gerechtigd op door gebruiker opgegeven datum: Hier kunt u een jaarlijkse datum opgeven (maand en dag van de maand). Als op die datum aan de voorwaarden wordt voldaan wordt het verlof toegekend. Gerechtigd op vaste datum: Hier kunt u een eenmalige datum opgeven. Gerechtigd voor (x) of meer dagen in periode: Het extra verlof wordt alleen toegekend als de werknemer x dagen zit in de opgegeven categorie ( gerechtigd is) gedurende de opgegeven periode. Alleen alles als begin of einde na deze dag: Als het contract op of voor deze dag in de opgegeven periode begint wordt het volledige verlof toegekend. Na deze dag in de periode zal het verlof pro rata worden toegekend. Bij datum einde contract wordt het verlof op of voor deze dag in de periode pro rata toegekend. Bij vertrek na deze dag krijgt de werknemer volledige toekenning van het verlof. Blad: 7

8 Pro rata Het verlof wordt naar verhouding berekend en toegekend, rekening houdend met begin en einde contract, hieronder de mogelijkheden. Naar verhouding aan begin/eind van recht op: De rechten voor extra verlof gaan gelden/stoppen vanaf de dag dat iemand binnen/buiten de categorie valt. Alleen hele maand toekennen als gerechtigd voor volledige maand: Bij de start extra verlof rechten pas toekennen vanaf de eerste volledige maand. Bijvoorbeeld, iemand wordt op 10 september 50 waardoor hij in de categorie valt. Dan gaan de extra verlofrechten pas gelden vanaf oktober. Hele maand toekennen als gerechtigd voor deel van de maand: Bij de start de hele maand toekennen ook als de werknemer maar voor deel van de maand binnen de categorie valt. Hele maand toekennen als gerechtigd voor x dagen of meer van de maand: Bij de start de hele maand pas toekennen als de werknemer een x aantal dagen of meer binnen de categorie valt Onderhoud verlofdefinitie (Boekbaar verlof) tabblad Ziekte Binnen de verlofdefinitie is op het tabblad Ziekte voor de Negatieve aanpassing - Vast de nieuwe optie Werkdagen toegevoegd. Kiest u hiervoor dan vindt er ziektekorting plaats ongeacht het verzuimpercentage maar nog wel rekeninghoudend met de deeltijdfactor. Blad: 8

9 3.3 Ziekmeldingen In de module Ziekmeldingen zijn twee nieuwe overzichten toegevoegd. De functie Export Werknemergegevens is verplaatst naar Talent» Applicatiebeheer» Exporten» Export Werknemergegevens SW verzuimmelding Op deze pagina kunt u een overzicht maken van alle SW ziektegevallen waarvan de eerste ziektedag in de op te geven maanden viel. Het overzicht toont verzuimgegevens per afdeling over het verzuimpercentage en/of de ziekmeldingsfrequentie en/of de ziekteverzuimduur Opgaaf WGA eigen risicodrager Met deze functie in het menu Overzichten kunt u een lijst maken van de ziektegevallen in uw bedrijf ten behoeve van uw verzekeraar voor Eigen Beheer Daggeldverzekering WGA. Zoals alle overzichten in TSS kunt u het overzicht exporteren naar diverse indelingen, zoals Excel of CSV-bestand (kommagescheiden bestand). Het overzicht bevat mogelijk te veel informatie, na de export moet u met Excel de kolommen verwijderen die niet nodig zijn voor uw verzekeraar Koppelingen arbodienst en UWV in de module Verzuim Plus De koppelingen kunnen ingericht en geactiveerd worden in Onderhoud koppelingen in de module Applicatiebeheer. Blad: 9

10 3.4 Persoonsgegevens Rollen inzien per werknemer In deze module is de nieuwe menuoptie Rollen beschikbaar. Hiermee is niet alleen te zien welke rollen iemand vervult, maar ook welke rollen er voor de werknemer uitgevoerd worden. Bij de sectie Rollen door mij gedaan moet u op het pictogram klikken om de details te zien Importeren arbeidsongeschiktheid Deze functie in het menu Onderhoud maakt het mogelijk om arbeidsongeschiktheidsgegevens te importeren vanuit een Excelbestand. U moet opgeven welke kolommen in het spreadsheet de gegevens bevatten Plaats van de officiële documenten als u begonnen bent in versie 7.00 Als u in de vorige versie van TSS begonnen bent met het gebruik van officiële documenten dan zijn de bestanden (bijvoorbeeld ingescande paspoorten), die u toevoegde aan een officieel document, op een verkeerde locatie opgeslagen. U moet dan de documenten handmatig kopiëren naar de juiste locatie. Als u voor versie 7.00 de locatie van de documenten heeft aangegeven dan is dit niet op uw situatie van toepassing. De onjuiste locatie kunt u vinden met behulp van het volgende SQL-statement: (het DBS Support Center zal u hier graag bij helpen) SELECT * FROM settingsstore WHERE settingname = 'ED.LEGALDOCPATH' AND companyid = <bedrijfsnummer> De nieuwe (juiste) locatie kunt u vinden door in Elektronisch Dossier naar de functie "Onderhoud Fysieke mappen" in het menu te gaan. Klik op de knop "Bekijk permissies op de mappen" en kijk in de lijst naar de locatie van achter "Officiële Documenten". (De locatie is gelijk aan de locatie van "Ontvangen brieven".) Nadat u beide locaties hebt gevonden, moet u in Windows de documenten kopiëren. Blad: 10

11 3.5 Elektronisch Dossier Deze module heeft nu de mogelijkheid om de bestanden in het dossier op te slaan in SharePoint. Omdat de client-applicatie T&S deze mogelijkheid niet heeft kunt u na de conversie het Elektronisch Dossier in DBS Talent en Salaris niet meer gebruiken. De documenten zijn dan alleen nog toegankelijk via de web-applicatie. Bij de installatie van TSS versie 7.50 worden Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 en de DBS SharePoint Add-on geïnstalleerd, maar zolang u de conversie niet uitvoert, blijft het Elektronisch Dossier werken op de "oude" manier waarbij de documenten worden opgeslagen in het bestandssysteem. Let op! Op Windows Server Bit zal het Elektronisch Dossier via SharePoint niet werken. Als de computer waar uw webserver op is geïnstalleerd nog gebruik maakt van deze versie moet u - óf eerst Windows Server 2008 installeren - óf niet converteren en Elektronisch Dossier "oude stijl" blijven gebruiken Converteer naar SharePoint SharePoint kan pas worden gebruikt door TSS nadat u het hebt geactiveerd met het wachtwoord EDSharePoint in Talent» Systeembeheer» Moduleactivatie. Conversie is alleen mogelijk als u eerst de sjabloondocumenten van het type.doc converteert naar.docx of.xml. U kunt deze conversie uitvoeren op een pc waarop T&S is geïnstalleerd: Ga met de Verkenner naar de map Program Files\DBS Business Solutions\Common Files en dubbelklik op DocFormatConverter.exe. Kies de database, kies of u naar.xml of.docx wilt converteren en klik op Convert!. Daarna kunt u in Elektronisch Dossier de functie "Converteer naar SharePoint" uitvoeren (in het menu Onderhoud). De functie zal eerst controleren of aan alle vereisten is voldaan: De juiste versie van de DBS SharePoint Add-on moet zijn geïnstalleerd op de webserver. Blad: 11

12 Microsoft SharePoint moet zijn geïnstalleerd op de webserver. U heeft geen sjabloondocumenten meer in de.doc-indeling. De "OS-gebruiker met toegang tot de mappen" is webbeheerder in SharePoint. Raadpleeg voor meer informatie over de conversie de online help bij deze pagina Back-up Let op! Nadat u over bent gegaan naar Elektronisch Dossier met SharePoint moet u regelmatig (dagelijks) een back-up maken van de SharePoint databases. De back-up van de bestanden van het Elektronisch Dossier kan dan vervallen. Overleg dit met uw systeembeheerder. Blad: 12

13 3.6 Employee Benefits Voor gebruikers van de module Employee Benefits hebben we een handleiding bijgesloten. U vindt deze op de dvd in de map /Adds/Documentation, het bestand heet "Employee Benefits Procedures en rapporten.pdf". 3.7 Applicatiebeheer Onderhoud externe bedrijven De naam van deze functie is gewijzigd, in de vorige versie was dit Onderhoud relaties Gewijzigde autorisatie voor Onderhoud keuzelijsten De autorisatie van Onderhoud keuzelijsten is gewijzigd. In versie 7.00 kon u alleen Inzien en Wijzigen autoriseren, in versie 7.50 zijn Toevoegen en Verwijderen apart te autoriseren. Hetzelfde geldt voor de andere functies die keuzelijsten onderhouden: PAY Onderhoud keuzelijst notitie code (Persoonsgegevens» Onderhoud» Onderhoud notitiecodes) PAY Maintain Sickness reporting category (Ziekmeldingen» Onderhoud» Rapportagecodes) PAY Onderhoud keuzelijst Redenen afloop activiteit (Cliëntvolgsysteem» Onderhoud» Redenen afloop activiteit) De applicatiebeheerder moet de autorisaties van deze functies controleren Onderhoud koppelingen In deze functie in het menu Exporten kunt u de instellingen van de diverse koppelingen onderhouden. Blad: 13

14 Deze functie is ook beschikbaar in Talent» Applicatiebeheer» Externe bedrijven» Onderhoud externe bedrijven» tabblad Koppeling. Er zijn koppelingen te maken met ArboNed, Arbo Unie, Maetis, Achmea Vitale (ook voormalig Commit) en het UWV. Voor gebruik van de koppeling met het UWV moet de module Verzuim Plus zijn geïnstalleerd. Let op! Als u gebruik wilt maken van de koppelingen dient u deze in te schakelen in de functie Talent» Ziekmeldingen» Onderhoud» Set-up, als de module Verzuim Basis is geïnstalleerd. Dit kan later niet gewijzigd worden! Hebt u de set-up al afgerond maar de juiste koppeling niet geselecteerd, neemt u dan contact op met ons Support Center. Hieronder is er uitleg voor de volgende beschikbare koppelingen. Ga in TSS naar Talent» Applicatiebeheer» Externe bedrijven» Onderhoud externe bedrijven» (kies een arbodienst). Arbo Unie: Kies op het tabblad Algemeen bij het veld Contract voor EDI via ArboUnie. Geef op het tabblad Koppeling de locatie op waar de bestanden kunnen worden neergezet. Dit kan ook een UNC-pad zijn (bijv. \\fileserver\share). Vanaf deze locatie kunt u later de gegevens versturen. In het schema kunt u opgeven op welke dagen deze berichten moeten worden aangemaakt en wanneer de berichten moeten worden verstuurd. Zo is te kiezen om dit meerdere malen per dag te doen maar op vaste dagelijkse tijden. Om berichten aan te bieden bij de Arbo Unie maakt u gebruik van Aucsmeld. Neemt u contact op met uw accountmanager bij Arbo Unie om aan te geven dat u hier gebruik van wilt maken. ArboNed: Kies op het tabblad Algemeen bij het veld Contract voor EDI via ArboNed. Geef op het tabblad Koppeling de locatie op waar de bestanden kunnen worden neergezet. Dit kan ook een UNC-pad zijn (bijv. \\fileserver\share). Vanaf deze locatie kunt u later de gegevens versturen. In het schema kunt u opgeven op welke dagen deze berichten moeten worden aangemaakt en wanneer de berichten moeten worden verstuurd. Zo is te kiezen om dit meerdere malen per dag te doen maar op vaste dagelijkse tijden. Om berichten aan te bieden bij de ArboNed maakt u gebruik van Verzuim Online Plus. Via dit portal kunt u de berichten uploaden. Hebt u nog geen toegang tot dit portaal, neem dan contact op met de Service Desk van ArboNed op Maetis: Kies op het tabblad Algemeen bij het veld Contract voor EDI via Maetis. Kies op het tabblad Koppeling een adres dat als afzender gebruikt wordt, bijvoorbeeld Geef in het veld s verzenden naar op. Hier worden de verzuimmeldingen per naartoe gestuurd. Binnen de module Verzuim moet u aangeven welk bericht wanneer verstuurd moet worden. U maakt hier gebruik van de optie Taken in het menu Onderhoud. Neemt u contact op met uw accountmanager bij Maetis om aan te geven dat u de verzuimmeldingen elektronisch wilt aanbieden. Achmea Vitale: Bij de koppeling met Achmea Vitale maken we gebruik van de koppeling met Arbo Unie. Inrichting is dan ook gelijk aan die van de Arbo Unie. Op het tabblad Algemeen kiest u bij contract voor EDI via ArboUnie. Verzuimmeldingen aan Achmea Vitale worden via Verzuim Data Nederland aangeboden. Neemt u contact op met uw accountmanager bij Achmea Vitale om aan te geven dat u de verzuimmeldingen elektronisch wilt aanbieden. Blad: 14

15 UWV: Om de koppeling met het UWV te gebruiken moet de module Verzuim Plus geactiveerd zijn. Meldingen aan het UWV worden gedaan via SOAP- communicatie. Hiervoor is een certificaat nodig, dat u kunt aanvragen bij een aantal partijen. Tijdens het implementatietraject zal onze consultant dit met u doornemen Massa-export werknemergegevens Met deze functie in het menu Exporten kunt u werknemergegevens exporteren. In versie 7.00 zat dit nog in de module Ziekmeldingen Overzicht gegenereerde gebeurtenissen In deze functie in het menu Exporten kunt u zien welke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Maakt u gebruik van bijvoorbeeld de koppeling met een arbodienst dan kunt u middels deze functie inzicht krijgen in de gebeurtenissen waarop de meldingen zijn gebaseerd. Per koppeling is een overzicht te maken Overzicht status gebeurtenissen In deze functie in het menu Exporten kunt u zien wat de status is van exportbatches. Maakt u gebruik van bijvoorbeeld de koppeling met een arbodienst dan kunt u middels deze functie statusinformatie verkrijgen over de gegenereerde meldingen. Per koppeling is een overzicht te maken. Aan het stoplicht kunt u zien wat de status is van de berichten. Staat het stoplicht op rood dan kunt u het bericht nogmaals laten vervaardigen door op de knop te klikken. Blad: 15

16 3.8 Systeembeheer Mededelingen Het is nu mogelijk om het achtergrondplaatje te verplaatsen dat in het linker deel van de startpagina van TSS wordt getoond. Ook kunt u voorkomen dat het plaatje (als het een klein logo is) meerder keren getoond wordt. U kunt bijvoorbeeld ^repeat=no-repeat^position=5px 180px toevoegen aan de URL voor het achtergrondplaatje. Let op de dakjes ^ en de spatie tussen de horizontale verplaatsing (5 beeldpunten) en de verticale verplaatsing (180 beeldpunten in dit voorbeeld) Services Een service is een programma dat zonder gebruikersinterventie bepaalde taken uitvoert. Op de webserver van TSS worden nu zes services geïnstalleerd die speciaal voor TSS hun werk doen. De "DBS Sickness Service" was nieuw voor versie 7.00 (taken afhandelen voor de module Verzuim Plus) en nieuw in versie 7.50 is de "DBS GenEvents Async Service". Deze service moet gestart zijn als u gebruik maakt van de nieuwe koppelingen met arbodienst of UWV. Het is vooral van belang dat de service is gestart als u gebruik maakt van de Square Export, anders zullen mutaties die worden ingevoerd in T&S niet worden opgepikt Gebeurtenissen Mutaties van het werknemersbestand, ziekmeldingen, hersteldmeldingen en dergelijke zijn gebeurtenissen die u via de koppelingen aan bijvoorbeeld uw arbodienst moet melden. De gebeurtenissen worden door TSS in een databasetabel opgeslagen voor latere verwerking door de "DBS GenEvents Async Service". Blad: 16

17 4 Bekende problemen Hieronder een aantal al bekende zaken die door ons zijn geconstateerd bij de laatste tests. Deze problemen zullen door ons worden opgepakt in de eerstvolgende servicepack Prioriteit Ziekmeldingen Als u de nieuwe Verzuimmodule in gebruik neemt wordt de prioriteit van ziekte ten opzichte van verlof door het systeem aangepast naar de standaardwaarde 10. We hebben geconstateerd dat dit niet door u is aan te passen, u ziet het veld wel maar kunt het niet bewerken. Dit houdt mogelijk in dat, als u de prioriteit van ziekte heeft aangepast, verlof en ziekte op dezelfde dag binnen de verlofmodule op de verkeerde manier wordt afgehandeld. U kunt dit controleren door binnen Talent te kiezen voor Talent» Applicatiebeheer» Onderhoud» Algemene Arbeidsvoorwaarden. In de linkerkolom kiest u de arbeidsvoorwaarde, vervolgens gaat u naar het tabblad Ziekte client (T&S). Hier ziet u de oude verwerkingsprioriteit van ziekte staan. Is de verwerkingsprioriteit gelijk aan 10 dan is bovenstaande niet op u van toepassing en hoeft u niets te doen. Is de waarde verwerkingsprioriteit ongelijk aan 10 en gebruikt u de nieuwe ziektemodule, neemt u dan contact op met ons Support Center Foutmeldingen bij het maken van een beoordeling Dit kan gebeuren als u een gewijzigde of een nieuwe beoordeling opslaat door op de knop Toepassen te klikken. Als u op Akkoord klikt, zal de beoordeling wél worden opgeslagen. Als u op Toepassen klikt, krijgt u wellicht een van de volgende foutmeldingen: Onverwachte fout (APAppraisal.saveSectionAndAspectDataoAppraisalSection. InsertAPAppraisalSection rvalue#1 rvalue=retnotok) Onverwachte fout (APAppraisal.saveAppraisalDataoApAppraisal.UpdateAPAppraisal - AppraisalID#6rValue# rvalue=retnotfound) Om deze foutmeldingen te omzeilen kunt u het beste op het tabblad Gebieden een gebied toevoegen: Ga naar het tabblad Gebieden. Klik met de rechtermuisknop op Gebied in het linker deelvenster en selecteer Gebied toevoegen. Geef daarna in het grote tekstvak commentaar op bij het gebied (een enkele spatie is al voldoende). Klik dan in dit tabblad op Toepassen. U kunt nu terug naar het tabblad Samenvatting om de beoordeling af te ronden. Blad: 17

18 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Aanvraagnummer Omschrijving KB-nummer C CR:Verzoek om uitbreiding van het veld omschrijving Q C CR:Reden ziekmelding uitbreiden met adoptieverlof Q C BO overzicht ziekteverzuim HRM doc008 Q C T&S - Aanmaken meldingen UWV - afdelingen uwv Q C Onderhoud Ziekteverzuim - Wijzigen afdeling werkt niet Q C koppeling verzuimformulier en reden verzuim (verlengd bevallingsverlof) Q C Te klein veld om alle verlofsoorten te zien Q C TSS - EDA - SW - Guided Work - (37)Datum T/m: in combi met EmpPosition (Toevoegen Begeleid Werken voegt EmpPosition toe die niet meer muteerbaar/verwijderbaar) C LFW Basisdatum Jubileum in de kalender wordt altijd een maand opgeschoven : ORACLE C SW Persoonsgegevens - SW - Detachering - Periode - Rooster is geen geldig nummer Q Q Q C LFW: wens verlof op dienstjaren pro rato Q C Verlof Aansprakenrapport : Correctie ziektekortingsuren wel in kalender niet in aansprakenrapport : ((note like 'SAP%') or (note like 'SAV%') or (note like 'SAF%')) C SCK aantal ziektedagen in TSS stemmen niet overeen met T&S : Dashboard Afdeling : Top Tien versus Totaal versus Overzicht Ziekteverzuim per contract C LFW Verlofdefinitie Aansprakenberekeningsregel : volledige verlofopbouw in dienst voor de 16 en uit dienst na de 15e C Verlof Aansprakenrapport --> melding deze afdeling heeft geen medewerkers : FindEmpContractToeVia rvalue=3 : zie Q C LFW SICK Een persoon is voor 50% ziek, hij mag geen compensatie opbouwen, sickness adjustment must be for the full day if less than 7,2 work hours in the day with sickness C Verlofregistratie Extra Aanspraken voor Leeftijd : niet naar verhouding begin - einde contract berekend : pro rato berekening Extra Aanspraken werkt niet. C SW wachtlijst : Persoon uit dienst en weer naar wachtlijst. Bij overzichten komt deze persoon niet op de wachtlijst. EmpPosition Reparatie nodig. C Verlof Aansprakenrapport van afdelingen Wonen en P&O : probleem A : deze afdeling bevat geen medewerkers : zie Q C einddatum contract> geen verlofaanspraken : 2 medewerkers uit dienst: bij de één wel verlofaanspraken in beeld, bij de ander niet: Er zijn geen aanspraakgegevens beschikbaar voor het gekozen jaar C TSS - LFW - Verlofkalender - Verlofaanspraken deel is iets aan de kleine kant : wat meer regels tonen voordat een schuifbalk wordt ingevoegd. C To Do: taken kunnen niet worden afgehandeld: (ApproveCorrection.btnReject_Click rejectcorrection failed:..(approvecorrection.rejectcorrection BLLLeaveCorrection.RejectCorrection Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Blad: 18

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2

HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2 HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2 1 INLEIDING... 1-5 2 STARTEN MET UNIT4 PERSONEEL & SALARIS ONLINE... 2-7 2.1 Inloggen... 2-7 2.2 Startscherm hoofdmenu... 2-7 2.2.1 Menubalk met de standaardkeuzen...

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

Handleiding. RoBeheer 2.0.2. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Handleiding. RoBeheer 2.0.2. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Handleiding V RoBeheer 2.0.2 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle Rechten voorbehouden.

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie