DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00"

Transcriptie

1 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Installatie en update van de T&S database Aandachtspunten bij de installatie van TSS Upgrade-handleiding Silverlight Release-informatie ter beschikking stellen Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in TSS Algemeen Verlofregistratie Nieuwe indeling Massa-aanvraag Vergrendeldatum voor verlof Overlappende verlofaanvragen van een deel van de dag Nieuwe rekenmethodes voor extra verlofaanspraken Onderhoud verlofdefinitie (Boekbaar verlof) tabblad Ziekte Ziekmeldingen SW verzuimmelding Opgaaf WGA eigen risicodrager Koppelingen arbodienst en UWV in de module Verzuim Plus Persoonsgegevens Rollen inzien per werknemer Importeren arbeidsongeschiktheid Plaats van de officiële documenten als u begonnen bent in versie Elektronisch Dossier Converteer naar SharePoint Back-up Employee Benefits Applicatiebeheer Onderhoud externe bedrijven Gewijzigde autorisatie voor Onderhoud keuzelijsten Onderhoud koppelingen Massa-export werknemergegevens Overzicht gegenereerde gebeurtenissen Overzicht status gebeurtenissen Systeembeheer Mededelingen Services Gebeurtenissen Bekende problemen Prioriteit Ziekmeldingen Foutmeldingen bij het maken van een beoordeling Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Blad: 2

3 1 Inleiding Deze release-informatie van DBS Talent Self Service (TSS) betreft versie en bevat korte beschrijvingen van nieuwe functionaliteit en opgeloste problemen. Deze versie van Talent Self Service is optioneel. Bevat deze versie geen wijzigingen die voor u relevant zijn, dan hoeft u deze niet te installeren. De eindejaarsversie van T&S, die eind december zal worden vrijgegeven, kunt u gebruiken in combinatie met zowel TSS 7.00 als TSS Let op! Controleer altijd voor welke TSS-versie het laatst een upgrade is gedaan op de Talent & Salaris database (versies worden getoond op de startpagina van de webapplicatie onderin de pagina). TSS 7.50 kan alleen als opwaardering van versie 7.00.xx gebruikt worden. Als u nog een oudere versie gebruikt, moet u dus eerst versie 7.00 installeren. Een nieuwe installatie kan natuurlijk ook. Let op! Deze release bevat tevens de installatie van Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 en de DBS SharePoint Add-on ten behoeve van het Elektronisch Dossier. Voordat u TSS versie 7.50 gaat installeren moet u overleggen met de personen in uw bedrijf die de back-ups van de gegevens verzorgen (uw afdeling Systeembeheer bijvoorbeeld). Samen moet u de vijf gegevens (plaats van de SharePoint databases e.d.) bepalen die genoemd staan in de TSS Installatiehandleiding.pdf en de TSS Upgrade-handleiding.pdf. U vindt deze documenten in de map \Adds\Documentation op de dvd. SharePoint wordt pas gebruikt door TSS nadat u het hebt geactiveerd met het wachtwoord (vraag uw accountmanager) en nadat u in Elektronisch Dossier de functie "Converteer naar SharePoint" hebt uitgevoerd. Als u deze stappen niet uitvoert, blijft het Elektronisch Dossier werken op de "oude" manier waarbij de documenten worden opgeslagen in het bestandssysteem. Nadat u over bent gegaan naar Elektronisch Dossier met SharePoint moet u regelmatig (dagelijks) een back-up maken van de SharePoint databases. De back-up van de bestanden van het Elektronisch Dossier kan dan vervallen. Wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen kunnen worden gezonden naar DBS Business Solutions B.V. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Blad: 3

4 2 Installatie en update van de T&S database Voor de beschrijving van de update wordt verwezen naar de separate update-beschrijving, die op de dvd staat in het document TSS Upgrade-handleiding.pdf in de map \Adds\Documentation. Als er problemen optreden of als u een nieuwe webserver wilt installeren, dan moet u de volledige installatiehandleiding raadplegen in het document TSS Installatiehandleiding.pdf in dezelfde map op de dvd. Let op! Voordat u deze versie installeert moet u eerst T&S versie installeren. 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van TSS Upgrade-handleiding De Upgrade-handleiding van de dvd afdrukken en zeer goed doorlezen. Deze release vereist een gewijzigde set-up. Nogmaals! Deze release bevat tevens de installatie van Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 en de DBS SharePoint Add-on ten behoeve van het Elektronisch Dossier. Voordat u TSS versie 7.50 gaat installeren moet u de vijf gegevens (plaats van de SharePoint databases e.d.) bepalen die genoemd staan in de TSS Installatiehandleiding.pdf en de TSS Upgrade-handleiding.pdf. U vindt deze documenten in de map \Adds\Documentation op de dvd. Let op! Op Windows Server Bit zal het Elektronisch Dossier via SharePoint niet werken. Als de computer waar uw webserver op is geïnstalleerd nog gebruik maakt van deze versie moet u - óf eerst Windows Server 2008 installeren - óf niet converteren en Elektronisch Dossier "oude stijl" blijven gebruiken Silverlight Sinds versie 7.00 maakt TSS gebruik van de Silverlight invoegtoepassing van Microsoft. Silverlight maakt het mogelijk om een groter deel van de applicatie op de client-pc uit te voeren (in plaats van op de webserver). Dit zorgt voor meer gebruikersgemak en een vlottere werking van de webpagina's van TSS. Momenteel zijn er drie plaatsen waar eventueel gebruik gemaakt kan worden van Silverlight: 1. De geanimeerde knoppen op de voorpagina. Bij de set-up kunt u er voor kiezen om deze niet te installeren of als u ze toch geïnstalleerd hebt kunt u ze later desgewenst weer uitschakelen door op de webserver het bestand Setup.exe uit te voeren dat zich bevindt in de map "DbConfig\Extra\No animated buttons" op de Blad: 4

5 dvd. Deze instelling geldt per database, dus de knoppen zijn voor alle gebruikers ingeschakeld dan wel uitgeschakeld. 2. De Uitgebreide kalender in de module Verlofregistratie. Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruikers die geautoriseerd zijn voor functie PAY Als u de Silverlightaanvraag autoriseert kunt u desgewenst de autorisatie voor de "oude" Verlofaanvraag weghalen. 3. Het Vrij te definiëren overzicht in de module Persoonsgegevens. Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruikers die geautoriseerd zijn voor functie PAY De Silverlight functies en animaties zijn alleen te gebruiken op client-pc's waarop Microsoft Silverlight geïnstalleerd is. Niet iedere gebruiker kan zelf Silverlight installeren. Voor de gebruikers die niet deze rechten hebben kunt u Silverlight uitrollen naar de client-pc's via Groepsbeleid, WSUS, SMS of andere methoden zoals LanDesk Release-informatie ter beschikking stellen Let op! Het is noodzakelijk om de release-informatie beschikbaar te stellen aan de applicatiebeheerders en/of leidinggevenden die gebruik maken van TSS. Die gebruikers moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in deze release. Blad: 5

6 3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in TSS 3.1 Algemeen Deze versie van Talent Self Service is optioneel. Bevat deze versie geen wijzigingen die voor u relevant zijn, dan hoeft u deze niet te installeren. De eindejaarsversie van T&S, die eind december zal worden vrijgegeven, kunt u gebruiken in combinatie met zowel TSS 7.00 als TSS Verlofregistratie Nieuwe indeling Massa-aanvraag De pagina voor massa-aanvraag vindt u onder de menuoptie Andere aanvragen. In plaats van de vier tabbladen wordt er nu een proces doorlopen om zo op een juiste manier een aanvraag in te dienen. Het is nu ook mogelijk om het versturen van een bevestigings uit te schakelen. (door het vinkje weg te halen) Vergrendeldatum voor verlof In Onderhoud verlofinstellingen is een nieuwe datum opgenomen. Deze datum wordt automatisch door de set-up van versie 7.50 ingesteld. - Als de set-up wordt uitgevoerd in 2009, dan wordt de datum ingesteld op 1-jan-2009, zodat verlof tot en met 31 december 2008 niet meer gewijzigd kan worden. - Als de set-up wordt uitgevoerd in 2010 dan zal de datum ingesteld worden voor het oudste item op de To Do-lijst dat verband houdt met verlof. Als er geen verlofitems op de To Do-lijst staan, die nog goedgekeurd moeten worden, dan wordt geheel 2009 ook bevroren (datum 1-jan-2010). - In een bedrijf zonder verlofaanvragen (nieuw bedrijf of nieuwe klant) wordt geen datum vastgelegd Overlappende verlofaanvragen van een deel van de dag In versie 7.50 is de manier gewijzigd waarop gelijktijdige verlofaanvragen voor een deel van een dag worden berekend. Voorbeeld 1 (rooster van het type Tijd) Aanvraag 1 Van 9.00 uur tot uur (1 uur) Aanvraag 2 Van 9.00 uur tot uur (3 uur) In versie 7.00 en eerder werd het verlofsaldo met 1+3=4 uur verminderd. In versie 7.50 zal het systeem Aanvraag 2 verlagen tot 2 uur zodat het verlofsaldo met 1+2=3 uur verminderd. Voorbeeld 2 (rooster van het type Uren) Aanvraag 1 Maandag tot donderdag waarbij bij Uren eerste dag 2 uur is ingevuld. Blad: 6

7 Aanvraag 2 Maandag, waarbij Halve dag 's middags op eerste dag is aangevinkt. (ander verloftype/verlofdefinitie) In versie 7.00 en eerder werd het verlofsaldo met 2+4=6 uur verminderd (bij een rooster van 8 uur per dag). In versie 7.50 zal het systeem ervan uitgaan dat de twee uren van Aanvraag 1 aan het eind van de maandag zullen worden opgenomen, zodat het een aaneensluitende aanvraag wordt. De aanvragen vallen dan samen en er zal slechts 4 uur in mindering worden gebracht op het verlofsaldo Nieuwe rekenmethodes voor extra verlofaanspraken Er zijn nieuwe rekenmethodes voor extra verlofaanspraken toegevoegd. Dit om wijzigingen in een aantal cao s (o.a. WSW en VVT) te kunnen ondersteunen. Deze nieuwe mogelijkheden zijn beschikbaar in Onderhoud verlofdefinitie (Boekbaar verlof) op het tabblad Aanspraken, onder de kop Extra verlofaanspraken. Nadat u op Toevoegen hebt geklikt kunt u instellen onder welke voorwaarden de werknemer aanspraak heeft op het extra verlof. Enige toelichting bij de rekenregels in het keuzemenu: Gerechtigd aan begin van verlofberekeningsperiode: Gerechtigd aan eind van verlofberekeningsperiode: De verlofberekeningsperiode is bijvoorbeeld 1 jaar als u boven de keuzelijst 1 hebt ingevuld achter Iedere. Gerechtigd jaarlijks op aanvangsdatum dienstverband: Gerechtigd op door gebruiker opgegeven datum: Hier kunt u een jaarlijkse datum opgeven (maand en dag van de maand). Als op die datum aan de voorwaarden wordt voldaan wordt het verlof toegekend. Gerechtigd op vaste datum: Hier kunt u een eenmalige datum opgeven. Gerechtigd voor (x) of meer dagen in periode: Het extra verlof wordt alleen toegekend als de werknemer x dagen zit in de opgegeven categorie ( gerechtigd is) gedurende de opgegeven periode. Alleen alles als begin of einde na deze dag: Als het contract op of voor deze dag in de opgegeven periode begint wordt het volledige verlof toegekend. Na deze dag in de periode zal het verlof pro rata worden toegekend. Bij datum einde contract wordt het verlof op of voor deze dag in de periode pro rata toegekend. Bij vertrek na deze dag krijgt de werknemer volledige toekenning van het verlof. Blad: 7

8 Pro rata Het verlof wordt naar verhouding berekend en toegekend, rekening houdend met begin en einde contract, hieronder de mogelijkheden. Naar verhouding aan begin/eind van recht op: De rechten voor extra verlof gaan gelden/stoppen vanaf de dag dat iemand binnen/buiten de categorie valt. Alleen hele maand toekennen als gerechtigd voor volledige maand: Bij de start extra verlof rechten pas toekennen vanaf de eerste volledige maand. Bijvoorbeeld, iemand wordt op 10 september 50 waardoor hij in de categorie valt. Dan gaan de extra verlofrechten pas gelden vanaf oktober. Hele maand toekennen als gerechtigd voor deel van de maand: Bij de start de hele maand toekennen ook als de werknemer maar voor deel van de maand binnen de categorie valt. Hele maand toekennen als gerechtigd voor x dagen of meer van de maand: Bij de start de hele maand pas toekennen als de werknemer een x aantal dagen of meer binnen de categorie valt Onderhoud verlofdefinitie (Boekbaar verlof) tabblad Ziekte Binnen de verlofdefinitie is op het tabblad Ziekte voor de Negatieve aanpassing - Vast de nieuwe optie Werkdagen toegevoegd. Kiest u hiervoor dan vindt er ziektekorting plaats ongeacht het verzuimpercentage maar nog wel rekeninghoudend met de deeltijdfactor. Blad: 8

9 3.3 Ziekmeldingen In de module Ziekmeldingen zijn twee nieuwe overzichten toegevoegd. De functie Export Werknemergegevens is verplaatst naar Talent» Applicatiebeheer» Exporten» Export Werknemergegevens SW verzuimmelding Op deze pagina kunt u een overzicht maken van alle SW ziektegevallen waarvan de eerste ziektedag in de op te geven maanden viel. Het overzicht toont verzuimgegevens per afdeling over het verzuimpercentage en/of de ziekmeldingsfrequentie en/of de ziekteverzuimduur Opgaaf WGA eigen risicodrager Met deze functie in het menu Overzichten kunt u een lijst maken van de ziektegevallen in uw bedrijf ten behoeve van uw verzekeraar voor Eigen Beheer Daggeldverzekering WGA. Zoals alle overzichten in TSS kunt u het overzicht exporteren naar diverse indelingen, zoals Excel of CSV-bestand (kommagescheiden bestand). Het overzicht bevat mogelijk te veel informatie, na de export moet u met Excel de kolommen verwijderen die niet nodig zijn voor uw verzekeraar Koppelingen arbodienst en UWV in de module Verzuim Plus De koppelingen kunnen ingericht en geactiveerd worden in Onderhoud koppelingen in de module Applicatiebeheer. Blad: 9

10 3.4 Persoonsgegevens Rollen inzien per werknemer In deze module is de nieuwe menuoptie Rollen beschikbaar. Hiermee is niet alleen te zien welke rollen iemand vervult, maar ook welke rollen er voor de werknemer uitgevoerd worden. Bij de sectie Rollen door mij gedaan moet u op het pictogram klikken om de details te zien Importeren arbeidsongeschiktheid Deze functie in het menu Onderhoud maakt het mogelijk om arbeidsongeschiktheidsgegevens te importeren vanuit een Excelbestand. U moet opgeven welke kolommen in het spreadsheet de gegevens bevatten Plaats van de officiële documenten als u begonnen bent in versie 7.00 Als u in de vorige versie van TSS begonnen bent met het gebruik van officiële documenten dan zijn de bestanden (bijvoorbeeld ingescande paspoorten), die u toevoegde aan een officieel document, op een verkeerde locatie opgeslagen. U moet dan de documenten handmatig kopiëren naar de juiste locatie. Als u voor versie 7.00 de locatie van de documenten heeft aangegeven dan is dit niet op uw situatie van toepassing. De onjuiste locatie kunt u vinden met behulp van het volgende SQL-statement: (het DBS Support Center zal u hier graag bij helpen) SELECT * FROM settingsstore WHERE settingname = 'ED.LEGALDOCPATH' AND companyid = <bedrijfsnummer> De nieuwe (juiste) locatie kunt u vinden door in Elektronisch Dossier naar de functie "Onderhoud Fysieke mappen" in het menu te gaan. Klik op de knop "Bekijk permissies op de mappen" en kijk in de lijst naar de locatie van achter "Officiële Documenten". (De locatie is gelijk aan de locatie van "Ontvangen brieven".) Nadat u beide locaties hebt gevonden, moet u in Windows de documenten kopiëren. Blad: 10

11 3.5 Elektronisch Dossier Deze module heeft nu de mogelijkheid om de bestanden in het dossier op te slaan in SharePoint. Omdat de client-applicatie T&S deze mogelijkheid niet heeft kunt u na de conversie het Elektronisch Dossier in DBS Talent en Salaris niet meer gebruiken. De documenten zijn dan alleen nog toegankelijk via de web-applicatie. Bij de installatie van TSS versie 7.50 worden Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 en de DBS SharePoint Add-on geïnstalleerd, maar zolang u de conversie niet uitvoert, blijft het Elektronisch Dossier werken op de "oude" manier waarbij de documenten worden opgeslagen in het bestandssysteem. Let op! Op Windows Server Bit zal het Elektronisch Dossier via SharePoint niet werken. Als de computer waar uw webserver op is geïnstalleerd nog gebruik maakt van deze versie moet u - óf eerst Windows Server 2008 installeren - óf niet converteren en Elektronisch Dossier "oude stijl" blijven gebruiken Converteer naar SharePoint SharePoint kan pas worden gebruikt door TSS nadat u het hebt geactiveerd met het wachtwoord EDSharePoint in Talent» Systeembeheer» Moduleactivatie. Conversie is alleen mogelijk als u eerst de sjabloondocumenten van het type.doc converteert naar.docx of.xml. U kunt deze conversie uitvoeren op een pc waarop T&S is geïnstalleerd: Ga met de Verkenner naar de map Program Files\DBS Business Solutions\Common Files en dubbelklik op DocFormatConverter.exe. Kies de database, kies of u naar.xml of.docx wilt converteren en klik op Convert!. Daarna kunt u in Elektronisch Dossier de functie "Converteer naar SharePoint" uitvoeren (in het menu Onderhoud). De functie zal eerst controleren of aan alle vereisten is voldaan: De juiste versie van de DBS SharePoint Add-on moet zijn geïnstalleerd op de webserver. Blad: 11

12 Microsoft SharePoint moet zijn geïnstalleerd op de webserver. U heeft geen sjabloondocumenten meer in de.doc-indeling. De "OS-gebruiker met toegang tot de mappen" is webbeheerder in SharePoint. Raadpleeg voor meer informatie over de conversie de online help bij deze pagina Back-up Let op! Nadat u over bent gegaan naar Elektronisch Dossier met SharePoint moet u regelmatig (dagelijks) een back-up maken van de SharePoint databases. De back-up van de bestanden van het Elektronisch Dossier kan dan vervallen. Overleg dit met uw systeembeheerder. Blad: 12

13 3.6 Employee Benefits Voor gebruikers van de module Employee Benefits hebben we een handleiding bijgesloten. U vindt deze op de dvd in de map /Adds/Documentation, het bestand heet "Employee Benefits Procedures en rapporten.pdf". 3.7 Applicatiebeheer Onderhoud externe bedrijven De naam van deze functie is gewijzigd, in de vorige versie was dit Onderhoud relaties Gewijzigde autorisatie voor Onderhoud keuzelijsten De autorisatie van Onderhoud keuzelijsten is gewijzigd. In versie 7.00 kon u alleen Inzien en Wijzigen autoriseren, in versie 7.50 zijn Toevoegen en Verwijderen apart te autoriseren. Hetzelfde geldt voor de andere functies die keuzelijsten onderhouden: PAY Onderhoud keuzelijst notitie code (Persoonsgegevens» Onderhoud» Onderhoud notitiecodes) PAY Maintain Sickness reporting category (Ziekmeldingen» Onderhoud» Rapportagecodes) PAY Onderhoud keuzelijst Redenen afloop activiteit (Cliëntvolgsysteem» Onderhoud» Redenen afloop activiteit) De applicatiebeheerder moet de autorisaties van deze functies controleren Onderhoud koppelingen In deze functie in het menu Exporten kunt u de instellingen van de diverse koppelingen onderhouden. Blad: 13

14 Deze functie is ook beschikbaar in Talent» Applicatiebeheer» Externe bedrijven» Onderhoud externe bedrijven» tabblad Koppeling. Er zijn koppelingen te maken met ArboNed, Arbo Unie, Maetis, Achmea Vitale (ook voormalig Commit) en het UWV. Voor gebruik van de koppeling met het UWV moet de module Verzuim Plus zijn geïnstalleerd. Let op! Als u gebruik wilt maken van de koppelingen dient u deze in te schakelen in de functie Talent» Ziekmeldingen» Onderhoud» Set-up, als de module Verzuim Basis is geïnstalleerd. Dit kan later niet gewijzigd worden! Hebt u de set-up al afgerond maar de juiste koppeling niet geselecteerd, neemt u dan contact op met ons Support Center. Hieronder is er uitleg voor de volgende beschikbare koppelingen. Ga in TSS naar Talent» Applicatiebeheer» Externe bedrijven» Onderhoud externe bedrijven» (kies een arbodienst). Arbo Unie: Kies op het tabblad Algemeen bij het veld Contract voor EDI via ArboUnie. Geef op het tabblad Koppeling de locatie op waar de bestanden kunnen worden neergezet. Dit kan ook een UNC-pad zijn (bijv. \\fileserver\share). Vanaf deze locatie kunt u later de gegevens versturen. In het schema kunt u opgeven op welke dagen deze berichten moeten worden aangemaakt en wanneer de berichten moeten worden verstuurd. Zo is te kiezen om dit meerdere malen per dag te doen maar op vaste dagelijkse tijden. Om berichten aan te bieden bij de Arbo Unie maakt u gebruik van Aucsmeld. Neemt u contact op met uw accountmanager bij Arbo Unie om aan te geven dat u hier gebruik van wilt maken. ArboNed: Kies op het tabblad Algemeen bij het veld Contract voor EDI via ArboNed. Geef op het tabblad Koppeling de locatie op waar de bestanden kunnen worden neergezet. Dit kan ook een UNC-pad zijn (bijv. \\fileserver\share). Vanaf deze locatie kunt u later de gegevens versturen. In het schema kunt u opgeven op welke dagen deze berichten moeten worden aangemaakt en wanneer de berichten moeten worden verstuurd. Zo is te kiezen om dit meerdere malen per dag te doen maar op vaste dagelijkse tijden. Om berichten aan te bieden bij de ArboNed maakt u gebruik van Verzuim Online Plus. Via dit portal kunt u de berichten uploaden. Hebt u nog geen toegang tot dit portaal, neem dan contact op met de Service Desk van ArboNed op Maetis: Kies op het tabblad Algemeen bij het veld Contract voor EDI via Maetis. Kies op het tabblad Koppeling een adres dat als afzender gebruikt wordt, bijvoorbeeld Geef in het veld s verzenden naar op. Hier worden de verzuimmeldingen per naartoe gestuurd. Binnen de module Verzuim moet u aangeven welk bericht wanneer verstuurd moet worden. U maakt hier gebruik van de optie Taken in het menu Onderhoud. Neemt u contact op met uw accountmanager bij Maetis om aan te geven dat u de verzuimmeldingen elektronisch wilt aanbieden. Achmea Vitale: Bij de koppeling met Achmea Vitale maken we gebruik van de koppeling met Arbo Unie. Inrichting is dan ook gelijk aan die van de Arbo Unie. Op het tabblad Algemeen kiest u bij contract voor EDI via ArboUnie. Verzuimmeldingen aan Achmea Vitale worden via Verzuim Data Nederland aangeboden. Neemt u contact op met uw accountmanager bij Achmea Vitale om aan te geven dat u de verzuimmeldingen elektronisch wilt aanbieden. Blad: 14

15 UWV: Om de koppeling met het UWV te gebruiken moet de module Verzuim Plus geactiveerd zijn. Meldingen aan het UWV worden gedaan via SOAP- communicatie. Hiervoor is een certificaat nodig, dat u kunt aanvragen bij een aantal partijen. Tijdens het implementatietraject zal onze consultant dit met u doornemen Massa-export werknemergegevens Met deze functie in het menu Exporten kunt u werknemergegevens exporteren. In versie 7.00 zat dit nog in de module Ziekmeldingen Overzicht gegenereerde gebeurtenissen In deze functie in het menu Exporten kunt u zien welke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Maakt u gebruik van bijvoorbeeld de koppeling met een arbodienst dan kunt u middels deze functie inzicht krijgen in de gebeurtenissen waarop de meldingen zijn gebaseerd. Per koppeling is een overzicht te maken Overzicht status gebeurtenissen In deze functie in het menu Exporten kunt u zien wat de status is van exportbatches. Maakt u gebruik van bijvoorbeeld de koppeling met een arbodienst dan kunt u middels deze functie statusinformatie verkrijgen over de gegenereerde meldingen. Per koppeling is een overzicht te maken. Aan het stoplicht kunt u zien wat de status is van de berichten. Staat het stoplicht op rood dan kunt u het bericht nogmaals laten vervaardigen door op de knop te klikken. Blad: 15

16 3.8 Systeembeheer Mededelingen Het is nu mogelijk om het achtergrondplaatje te verplaatsen dat in het linker deel van de startpagina van TSS wordt getoond. Ook kunt u voorkomen dat het plaatje (als het een klein logo is) meerder keren getoond wordt. U kunt bijvoorbeeld ^repeat=no-repeat^position=5px 180px toevoegen aan de URL voor het achtergrondplaatje. Let op de dakjes ^ en de spatie tussen de horizontale verplaatsing (5 beeldpunten) en de verticale verplaatsing (180 beeldpunten in dit voorbeeld) Services Een service is een programma dat zonder gebruikersinterventie bepaalde taken uitvoert. Op de webserver van TSS worden nu zes services geïnstalleerd die speciaal voor TSS hun werk doen. De "DBS Sickness Service" was nieuw voor versie 7.00 (taken afhandelen voor de module Verzuim Plus) en nieuw in versie 7.50 is de "DBS GenEvents Async Service". Deze service moet gestart zijn als u gebruik maakt van de nieuwe koppelingen met arbodienst of UWV. Het is vooral van belang dat de service is gestart als u gebruik maakt van de Square Export, anders zullen mutaties die worden ingevoerd in T&S niet worden opgepikt Gebeurtenissen Mutaties van het werknemersbestand, ziekmeldingen, hersteldmeldingen en dergelijke zijn gebeurtenissen die u via de koppelingen aan bijvoorbeeld uw arbodienst moet melden. De gebeurtenissen worden door TSS in een databasetabel opgeslagen voor latere verwerking door de "DBS GenEvents Async Service". Blad: 16

17 4 Bekende problemen Hieronder een aantal al bekende zaken die door ons zijn geconstateerd bij de laatste tests. Deze problemen zullen door ons worden opgepakt in de eerstvolgende servicepack Prioriteit Ziekmeldingen Als u de nieuwe Verzuimmodule in gebruik neemt wordt de prioriteit van ziekte ten opzichte van verlof door het systeem aangepast naar de standaardwaarde 10. We hebben geconstateerd dat dit niet door u is aan te passen, u ziet het veld wel maar kunt het niet bewerken. Dit houdt mogelijk in dat, als u de prioriteit van ziekte heeft aangepast, verlof en ziekte op dezelfde dag binnen de verlofmodule op de verkeerde manier wordt afgehandeld. U kunt dit controleren door binnen Talent te kiezen voor Talent» Applicatiebeheer» Onderhoud» Algemene Arbeidsvoorwaarden. In de linkerkolom kiest u de arbeidsvoorwaarde, vervolgens gaat u naar het tabblad Ziekte client (T&S). Hier ziet u de oude verwerkingsprioriteit van ziekte staan. Is de verwerkingsprioriteit gelijk aan 10 dan is bovenstaande niet op u van toepassing en hoeft u niets te doen. Is de waarde verwerkingsprioriteit ongelijk aan 10 en gebruikt u de nieuwe ziektemodule, neemt u dan contact op met ons Support Center Foutmeldingen bij het maken van een beoordeling Dit kan gebeuren als u een gewijzigde of een nieuwe beoordeling opslaat door op de knop Toepassen te klikken. Als u op Akkoord klikt, zal de beoordeling wél worden opgeslagen. Als u op Toepassen klikt, krijgt u wellicht een van de volgende foutmeldingen: Onverwachte fout (APAppraisal.saveSectionAndAspectDataoAppraisalSection. InsertAPAppraisalSection rvalue#1 rvalue=retnotok) Onverwachte fout (APAppraisal.saveAppraisalDataoApAppraisal.UpdateAPAppraisal - AppraisalID#6rValue# rvalue=retnotfound) Om deze foutmeldingen te omzeilen kunt u het beste op het tabblad Gebieden een gebied toevoegen: Ga naar het tabblad Gebieden. Klik met de rechtermuisknop op Gebied in het linker deelvenster en selecteer Gebied toevoegen. Geef daarna in het grote tekstvak commentaar op bij het gebied (een enkele spatie is al voldoende). Klik dan in dit tabblad op Toepassen. U kunt nu terug naar het tabblad Samenvatting om de beoordeling af te ronden. Blad: 17

18 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Aanvraagnummer Omschrijving KB-nummer C CR:Verzoek om uitbreiding van het veld omschrijving Q C CR:Reden ziekmelding uitbreiden met adoptieverlof Q C BO overzicht ziekteverzuim HRM doc008 Q C T&S - Aanmaken meldingen UWV - afdelingen uwv Q C Onderhoud Ziekteverzuim - Wijzigen afdeling werkt niet Q C koppeling verzuimformulier en reden verzuim (verlengd bevallingsverlof) Q C Te klein veld om alle verlofsoorten te zien Q C TSS - EDA - SW - Guided Work - (37)Datum T/m: in combi met EmpPosition (Toevoegen Begeleid Werken voegt EmpPosition toe die niet meer muteerbaar/verwijderbaar) C LFW Basisdatum Jubileum in de kalender wordt altijd een maand opgeschoven : ORACLE C SW Persoonsgegevens - SW - Detachering - Periode - Rooster is geen geldig nummer Q Q Q C LFW: wens verlof op dienstjaren pro rato Q C Verlof Aansprakenrapport : Correctie ziektekortingsuren wel in kalender niet in aansprakenrapport : ((note like 'SAP%') or (note like 'SAV%') or (note like 'SAF%')) C SCK aantal ziektedagen in TSS stemmen niet overeen met T&S : Dashboard Afdeling : Top Tien versus Totaal versus Overzicht Ziekteverzuim per contract C LFW Verlofdefinitie Aansprakenberekeningsregel : volledige verlofopbouw in dienst voor de 16 en uit dienst na de 15e C Verlof Aansprakenrapport --> melding deze afdeling heeft geen medewerkers : FindEmpContractToeVia rvalue=3 : zie Q C LFW SICK Een persoon is voor 50% ziek, hij mag geen compensatie opbouwen, sickness adjustment must be for the full day if less than 7,2 work hours in the day with sickness C Verlofregistratie Extra Aanspraken voor Leeftijd : niet naar verhouding begin - einde contract berekend : pro rato berekening Extra Aanspraken werkt niet. C SW wachtlijst : Persoon uit dienst en weer naar wachtlijst. Bij overzichten komt deze persoon niet op de wachtlijst. EmpPosition Reparatie nodig. C Verlof Aansprakenrapport van afdelingen Wonen en P&O : probleem A : deze afdeling bevat geen medewerkers : zie Q C einddatum contract> geen verlofaanspraken : 2 medewerkers uit dienst: bij de één wel verlofaanspraken in beeld, bij de ander niet: Er zijn geen aanspraakgegevens beschikbaar voor het gekozen jaar C TSS - LFW - Verlofkalender - Verlofaanspraken deel is iets aan de kleine kant : wat meer regels tonen voordat een schuifbalk wordt ingevoegd. C To Do: taken kunnen niet worden afgehandeld: (ApproveCorrection.btnReject_Click rejectcorrection failed:..(approvecorrection.rejectcorrection BLLLeaveCorrection.RejectCorrection Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Blad: 18

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.25.10

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.25.10 Release-informatie Versie 9.25.10 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan anders

Nadere informatie

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 8.00.00

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 8.00.00 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie 8.00.00 Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

DBS Talent Self Service Release notes Versie 5.00.00

DBS Talent Self Service Release notes Versie 5.00.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming

Nadere informatie

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Autorisatie. Module Applicatiebeheer. Functionele beschrijving

Autorisatie. Module Applicatiebeheer. Functionele beschrijving Autorisatie Module Applicatiebeheer Functionele beschrijving Inhoud 1. Inhoud Autorisatie... 2 1.1 Wat is het doel?... 2 1.2 Voor welke (soort) klanten?... 2 1.3 Wat zijn de (technische) voorwaarden voor

Nadere informatie

DBS Talent Self Service Release notes Versie 5.01.00

DBS Talent Self Service Release notes Versie 5.01.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Handleiding managerlogin HR en salaris online

Handleiding managerlogin HR en salaris online Handleiding managerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Verlof 5 4 Verzuim 7 5 Kalender 9 6 Declaraties 11 7 Uitloggen 13 1 Inleiding Met uw managerlogin is het mogelijk

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Instructiedocument. Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012

Instructiedocument. Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012 Instructiedocument Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012 Versie 0.3 3-10-2011 1 Inhoud Aanleiding... 3 Nieuwe vakantiewetgeving... 3 Algemene informatie aanpassingen Verlofregistratie...

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - Maetis link

Handleiding People Inc. - Maetis link Handleiding People Inc. - Maetis link I Handleiding Installatie en Gebruik Maetis link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - Maetis link 1.1 Inleiding... 1. Werking... van de link 1.3

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 I Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 ESS... Iconen selecteren 1 1.2 ESS... Inlog scherm tekst

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie)

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.00

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.00 Release-informatie Versie 9.00 Copyright Visma DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Verlofregistratie. Handleiding

Verlofregistratie. Handleiding Verlofregistratie Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Installatie Datum: Versie: Informant Software

Installatie Datum: Versie: Informant Software Installatie 7.47 Datum: 19-12-2016 Versie: 7.47 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Waar is deze handleiding voor bedoeld? De installatie van de update van Informant is op een dusdanige

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Versie 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Menu opties...

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012) December 2012 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012) Met welke versie van SalonNet

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017 Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017... 1 Hoe log ik in op Online Personeel & Salaris?... 2

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.3 26 September 2012 Document versie 1.1 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Handleiding Employee Self Service ESS Module

Handleiding Employee Self Service ESS Module Software Consultancy Projectmanagement Training Handleiding Employee Self Service ESS Module Uitgebracht door: Planbition B.V. Datum van uitgifte: 14 februari 2014 Referentie: Handleiding_ESS Versie: 1.3

Nadere informatie

Openstaande verlofaanvragen 6 Aandachtspunten 6

Openstaande verlofaanvragen 6 Aandachtspunten 6 1/6 Handleiding Verlofregistratie (Werkgever) Verlofinstellingen aanmaken (werkgever) 1 Dashlets toevoegen 1 Verlof Groepen toevoegen 2 Verlof Saldo toevoegen 2 Feestdagen toevoegen 2 Verlofinstellingen

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Verlofaanvragen Insite

Verlofaanvragen Insite voor bibliotheken HANDLEIDING Verlofaanvragen Insite 12-01-2015 versie 0.8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanvragen verlof... 4 2.1 Waar vraag ik verlof aan?... 4 2.2 Verplichte velden... 5 2.3 Extra

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Handleiding Installatie en Gebruik PVM LADIS 2.0.doc Datum: 08 maart 2016 Versie: 2.0 Vooraf Voor

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15 Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie 1 van 15 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding: Click & Claim opstarten 3 2. In- en uitloggen Click & Claim 4 3. Click & Claim gebruiksklaar maken 5 3.1. Inlezen

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Handleiding Simpelbase Inhoud

Handleiding Simpelbase Inhoud Handleiding Simpelbase Inhoud... 2 Login... 3... 3 Instellingen... 5... 5 Artikelen... 7 Contacten... 7 Offerte... 8 Order... 9 Pakbon... 10 Factuur... 10 Bestelling... 11 BTW... 13 Gebruikers... 13 Registratie...

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave Handleiding Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke

Nadere informatie

Oplevering nog onder voorbehoud Naar update volgende maand

Oplevering nog onder voorbehoud Naar update volgende maand Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vindt u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning

Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning 1 Inhoud Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning... 1 Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Menu Personeelsplanning... 4 Instellingen...

Nadere informatie

Ziekteverzuim 2014. Handleiding

Ziekteverzuim 2014. Handleiding Ziekteverzuim 2014 Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Handleiding Employee Self Service ESS Module

Handleiding Employee Self Service ESS Module Software Consultancy Projectmanagement Training Handleiding Employee Self Service ESS Module Uitgebracht door: Planbition B.V. Datum van uitgifte: 14 februari 2014 Referentie: Handleiding_ESS Consolid.

Nadere informatie

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Basishandleiding Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Inhoudsopgave 1 ESS LOKET.NL... 3 2 TOEGANG TOT ESS... 4 3 WERKNEMER TOEGANG TOT APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk / A. Koppenaal I Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk Inhoudsopgave A Inleiding 1 B Installatie 2 C Troubleshoot 4 1 Melding:... Kan database niet

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

Voorbereiding op de werkplek(ken)

Voorbereiding op de werkplek(ken) 2Look inrichten Deze handleiding bevat de volgende onderdelen: Voorbereiding op de werkplek(ken) Voorbereiding op de eigen website Voorbereiding in 2Work Initiële vulling van de 2Look database Betalingen

Nadere informatie

Primaccount FiscaalManager migreren naar Unit4 Fiscaal Gemak

Primaccount FiscaalManager migreren naar Unit4 Fiscaal Gemak Primaccount FiscaalManager migreren naar Unit4 Fiscaal Gemak Versie 1.5 18 februari 2016 Unit4 Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

RAAM installeren op Windows 7, 8 en 10

RAAM installeren op Windows 7, 8 en 10 Naam handleiding: Handleiding RAAM RAAM installeren op Windows 7/8/10 Sleutelwoord(en): RAAM installeren op Windows 7/8/10 Datum publicatie: 07-08-2015 Handleiding RAAM RAAM installeren op Windows 7, 8

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER Dit document beschrijft de migratie van King naar een nieuwe pc (Stand Alone) en naar een nieuwe server (Client-Server). Hierin wordt verwezen naar de installatiehandleidingen

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie intern digitaal invoeren

Handleiding urenregistratie intern digitaal invoeren Beste collega, In deze handleiding wordt beschreven hoe je jouw maandstaat met overheaduren (zoals (kort) verlof, ziekte en bijzonder verlofuren) digitaal kunt inleveren bij je manager. Eén keer per maand,

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Problemen 2Work. Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven

Problemen 2Work. Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven Problemen 2Work Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven Object width is niet ingesteld Installeer/Herinstalleer de Extra Windows Bibliotheken. Deze kan van onze website onder Downloads afgehaald

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie