AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS"

Transcriptie

1 AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS Jaargang 64 Nummer:

2 Steur- en sierviskwekerij Spierings vis Steur- en sierviskwekerij: Oijenseweg 284 Tel: (0412) JG Oss Fax: (0412) Openingstijden: november en maart: za. van uur van 1 apr. tot 1 okt.: ma. - vr.: van uur za.: van uur (alle andere tijden op afsraak) Vijver- en aquariumartikelen: Klingenstraat 27 Tel: (0412) AX Oss Openingstijden: ma.: van uur dinsdag t/m vrijdag: van uur en uur za.: van uur (zon- en feestdagen gesloten) 2

3 Jaarprogramma 2010 Datum: Activiteit: Plaats: Lezing Willem Heijns Clubgebouw 27/ Open Dagen Josina Oss Bak van de Maandag Theo van Meegen Uitslag Districtskeuring Boxtel 27/ Beurs Vivarium 2010 Nieuwegein Lezing Dick Poelemyer Clubgebouw Bak van de Maandag Frank de Boer Lezing Aad Bouman Clubgebouw Watermeetavond (voorjaar, 1 van 2) Clubgebouw Bak van de Maandag Hans Meulblok Bak van de Maandag Max Hopman Barbecue Clubgebouw Bak van de Maandag Peter Stevens Clubavond (nog nader in te vullen) Clubgebouw Watermeetavond (najaar, 2 van 2) Clubgebouw Clubavond (vrije avond) Clubgebouw Watermeetavond - uitslag Clubgebouw Lezing Fons van Lieshout + Jeroen Appelhof (AppLED BV) Clubgebouw Bak van de Maandag Fons v. Lieshout Quizavond 2010 Clubgebouw Verenigingskeuring (John Frencken) Bak van de Maandag Jos Hoedeman Verenigingskeuring (uitslag) Clubgebouw Open Dagen Spierings Vis Oss Verslaggever Clubavond (22-02) : Hans Meulblok Verslaggever Bak vd Maandag (08-03) : Max Hopman Jaargang 64 Nummer:

4 Activiteiten voor de komende maand Clubavond 22 februari : Lezing Willem Heijns Op maandagavond 22 februari zal dhr. Willem Heijns een lezing geven genaamd : Op zoek naar naar cichliden in Belize en Nicaragua. De lezing bevat een reisverslag over het prachtige land Belize (juist ten oosten van México). Behandeld worden bezoeken aan rivieren en meren om de cichliden aldaar te fi lmen en zo mogelijk te verzamelen. Er is ook videomateriaal te zien van cichliden in veel van deze rivieren alsmede een boottocht met een lokale visser op Freshwater Creek. Naast de kratermeren van Nicaragua heeft Willem Heijns ook andere gebieden van dit land bezocht. Deze lezing is een verslag van die reizen naar de soms ontoegankelijke gebieden in het noorden en oosten van Nicaragua. Behalve foto s zijn ook video opnamen te zien van de cichliden uit de riveren van dit gebied. Bak van de maandag 8 maart : Theo van Meegen Op maandag 8 maart zijn wij welkom op de bak van de maandag bij Theo van Meegen. Het betreft hier een roestvrijstalen aquarium van 190x70x50. Momenteel ingericht als West Afrika aquarium met als hoofdgroep een 15 tal kongozalmen aangevuld met west afrikaanse cichliden (Hemichromis elongatus, - caliente & steatocranus casuaris) Voorts zwemmen er ook nog een tweetal Kwastvin alen van een 25 cm rond. De beplanting bestaat voornamelijk uit Groene Tijgerlotus en Anubias nana. De inrichting wordt verder gecompletteerd met diverse stukken hout. Filtering geschied via een eheim buitenfi lter. Belangstellenden worden om 20:00 uur verwacht. Theo woont op de Ypelaar 67 in Veghel. (tel ) Rene Molmans 4

5 5 Bel gerust en vraag nu vrijblijvend uw offerte aan!

6 F Fa. van Haren Vogels Tropische vissen Zeevissen Kooien Aquaria Papagaaien Van Noremborghstraat s Hertogenbosch tel:

7 Van de redactie Met een tevreden blik kijkt zowel het oude als het nieuwe bestuur terug op de ledenvergadering van 25 januari jl.. De leden waren goed vertegenwoordigd en de vergadering verliep in een goede stemming. Wel zijn er zorgen t.a.v. de huidige ontwikkelingen binnen het NBAT. Door de bestuurscrisis en de fi nanciële situatie binnen het NBAT, staat de bond te schudden op haar grondvesten. Dit en de andere agendapunten van de ledenvergadering kunt u lezen in de notulen die in dit boekje zijn gepubliceerd. Verder in dit clubblad het verslag van Joost Boumans van het bezoek bij Nico de Man voor de Bak van de Maandag. Aquariumbezitters hebben vaak geen idee welke lange reis hun siervissen hebben moeten afl eggen om uiteindelijk gezond en wel in de bak thuis te belanden. Voor de vangst of de kweek, de verzorging en het transport zijn heel wat handelingen en mensen nodig. In dit clubblad een uitgebreid verhaal van o.a. de rol van Ruijsbroek siervisgroothandel in dit traject. Cees van Son 45-jarig jubileum van de Orchideeënvereniging Kring Noordoost Brabant bij Josina Oss Op 27 en 28 februari is Aquariumvereniging Xiphophorus Oss met een grootse stand aanwezig tijdens het 45-jarig jubileum van de Orchideeënvereniging Kring Noordoost Brabant bij Josina Oss. In de kas wordt een groot terrarium met een waterval tentoongesteld. Ook staan er aquaria met vissen en terraria met een vogelspin, een slang en een baardagaam. En bij de informatiewand kunt u bij leden van de vereniging meer informatie krijgen over de aquarium-, terrarium- en/of vijverhobby. 7

8 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Xiphophorus, maandag 25 jan Aanwezig Afwezig : Het voltallige bestuur en 23 leden. : Max Hopman (met kennisgeving). 1. OPENING (20:00) - De voorzitter( Vz) verwelkomt de aanwezigen en maakt melding van een extra agendapunt aangaande de perikelen binnen de NBAT en Het Aquarium. Dit agendapunt zal voor de pauze worden besproken. 2. NOTULEN algemene ledenvergadering Deze werden goedgekeurd met alleen een opmerking van Ria Ceelen dat het evt. toetreden als bestuurslid in 2011/ 2012 voor haar niet haalbaar is. ( punt 7 laatste alinea). Met dank aan de notulist. 3. JAARVERSLAG SECRETARIS - Dit verslag wordt gedaan door Truus Jansen. In 2009 heeft het bestuur voor alle actieve leden en hun partners een kaderavond georganiseerd als dank voor hun jaarlijkse grote inzet. Wij zijn 2009 gestart met 60 leden. Negen leden zijn er op een natuurlijke weg afgevloeid, beëindigen van de hobby of andere privé redenen. Jammerlijk heeft het bestuur 2 leden moeten royeren vanwege hun betalingsachterstand. Er hebben zich 7 nieuwe leden aangemeld zodat we 2010 kunnen starten met 56 betalende leden. In 2009 hebben in totaliteit 13 personen deelgenomen aan de verenigingscursussen. Zeven personen deden aan de aquariumcursus april/mei) mee waaronder 4 leden van onze vereniging. De vijvercursus in oktober werd door 6 personen gevolgd, waaronder 3 leden. A.V. Terra Collinaria uit Gulpen heeft in november de aquariumcursus gekocht om deze intern te kunnen gebruiken. In 2009 hebben 3 leden deel genomen aan de districtkeuring. Bij de landelijke keuring heeft Richard Ceelen een keurige 8e plaats behaald. 4. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER - Iedereen krijgt het verslag uitgereikt en Irene Lamers licht een en ander toe. Het verslag is voor iedereen duidelijk. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Doordat iedereen zijn/haar contributie tijdig heeft voldaan kan men het jaar afsluiten met een positief saldo. 5. VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE - De kascontrole is verricht door Theo van Meegen en Jos Geurts. Men heeft steekproefsgewijs gecontroleerd. Er werden geen onrechtmatigheden geconstateerd. Met dank aan Irene en Fons, die haar heeft ondersteund met het nieuwe boekhoudprogramma, verleent de 8

9 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Xiphophorus (vervolg) commissie Irene dan ook decharge. 6. VERKIEZING KASCONTROLE COMMISSIE - Jos Geurts wordt eerste lid, Fons van Lieshout wordt lid 2 en als reserve lid mogen we Joop Meijer noteren. 7. BEGROTING De begroting wordt ook nu weer toegelicht door Irene. Er zijn wel een paar kanttekeningen: (1) in 2010 is de contributie als vereniging bij de NBAT verhoogt van 200 naar 300 euro, (2) er is een verhoging van Het Aquarium van 13,- naar 15,-. Aangezien vorig jaar de ledencontributie is verhoogd, heeft het bestuur besloten de huidige ledencontributie te handhaven. (3) Richard Ceelen vraagt waar de uitgave post van de activiteiten commissie op is gebaseerd. Irene antwoord hierop dat dit bedrag vooral de BBQ onkosten zijn. (4) De exacte kosten van het clubblad in nieuwe vorm zijn nog niet bekend. De drukkerij heeft nog geen factuur gestuurd voor de nieuwe coveren advertentiepagina s, en het drukken van de lagere oplage van het clubblad. Fons vind dat de begrotingsuitgave van het clubblad wel erg hoog is en hij stelt voor om dit bedrag te halveren. 8. NBAT PERIKELEN - De vereniging heeft een mail ontvangen waarin de secretaris van de NBAT bekend maakt dat hij met onmiddellijke ingang stopt met zijn secretariële werkzaamheden. In de mail geeft hij een korte toelichting op zijn besluit. Daarnaast heeft ook Jordan Klink zich als regiovertegenwoordiger teruggetrokken. Wel gaat hij samen met regio zuid iets ondernemen omdat men vind dat alle verenigingen zich solidair dienen op te stellen t.a.v. de NBAT. Daarnaast ontvingen we nog een schrijven van de ex-secretaris van de NBAT over het maandblad Het Aquarium. Doordat de NBAT bij de drukker nog betalingsachterstand heeft, is aan de verspreider opgedragen om Het Aquarium van december 2009 niet te versturen. Hiervoor heeft ieder (NBAT) lid betaald en men heeft daar recht op dit blad te ontvangen. Er zijn verenigingen die hun afdracht aan de NBAT nog niet hebben betaald. Als de verenigingen niet betalen dan gaat de NBAT ten onder. Waarschijnlijk komt er een versnelde verenigingsraad. Het bestuur stelt voor om de mailing lijst te gebruiken t.a.v. berichtgeving naar de leden over de bestuurlijke NBAT perikelen en Het Aquarium. Fons vraagt of de statuten en het reglement van de NBAT bekrachtigd zijn. Verklaard wordt dat deze zijn bekrachtigd. 9

10 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Xiphophorus (vervolg) Daarbij vraagt Fons of de aangepaste statuten en reglementen van de vereniging inmiddels ook bekrachtigd zijn. Aangegeven wordt de de aangepaste statuten en reglementen van de vereniging vooralsnog niet zijn bekrachtigd. Afgesproken wordt om dit onderwerp tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering te bespreken. 9. BESTUURSAANGELEGENHEDEN - Aftredend en niet herkiesbaar zijn Irene Lamers (penningmeester) en Truus Jansen (secretaris). Theo van Meegen heeft zich voor een jaar beschikbaar gesteld als opvolger van Irene. Cees van Son zal Truus vervangen totdat een vrijwilliger zich aanmeldt om de functie van secretaris over te nemen. Hans Meulblok heeft zich kandidaat gesteld om zitting te nemen in het bestuur. Hij zal dit jaar meedraaien in het bestuur en zal zich in 2011 kandidaat stellen voor het voorzitterschap. Irene en Truus worden bedankt voor hun inzet. 10. JAARPROGRAMMA René heeft het jaarprogramma nagenoeg helemaal ingevuld. Er worden nog enkele kleine wisselingen gemaakt. De watermeetavond wordt iets naar voren geschoven. Fons vraagt wel om hier volgend jaar rekening mee te houden en deze in april te doen. Als er problemen met het water zijn aangaande de vijvers dan ben je ein mei te laat om nog iets te ondernemen of te verbeteren. Het volledige programma vind men in het clubblad of op de website. 11. VERENIGINGSBLAD en WEBSITE - De voorzitter merkt op dat men nagenoeg niets heeft gemerkt dat het clubblad een andere redacteur heeft. Cees heeft, in het begin met hulp van Fons, begin 2009 de taak op zich genomen om het clubblad te verzorgen. Dit is hem prima gelukt. Cees dankt Fons voor zijn hulp. In het afgelopen jaar hebben Cees en Fons gewerkt aan het digitaliseren van het clubblad en per ingang van 2010 wordt het clubblad digitaal verspreid onder circa ¾ van de leden. Wat de website betreft is er een werkgroep geformeerd. Bestaande uit Richard Ceelen, Alexander Buil, Fons van Lieshout en Cees van Son. Zij zullen er zorg voor dragen dat de website up-to-date blijft. Dit is erg belangrijk zeker nu ook het boekje digitaal wordt aangeleverd en de website in toenemende mate het communicatiekanaal wordt van de vereniging. René vraagt is het mogelijk om de pagina s van het boekje i.p.v. scrollen om kan slaan? 10

11 11

12 12

13 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Xiphophorus (vervolg) Dit is makkelijker lezen. De werkgroep website zal kijken of dit gerealiseerd kan worden. 12. JAARVERSLAG ACTIVITEITEN COMMISSIE - Richard brengt hierover verslag uit. In april heeft men een water meetdag gehouden bij Spierings. Het vijverwater werd gemeten door Max en Jos. Ook heeft Leo van Haaren het AX-cie ondersteund. Op 24 mei hebben wij samen met 15 andere verenigingen bijgedragen aan de open dag van Kinderboerderij Elzeneind. De BBQ werd gehouden op 27 juni en was ook nu weer zeer geslaagd. De wandeling in natuurgebied de Kampina met Rien Smetsers als gids was weer geweldig. Tijdens de opendagen bij Spierings vis van 28 t/m 30 december heeft onze vereniging zich weer gepresenteerd. Het AX-cie van Xiphophorus was met de full color stand aanwezig. Het fraaie aquariummeubel uit de nalatenschap van Colisa Ghuna was door Theo van Meegen beschikbaar gesteld en ingericht. Door de opbrengst van de maandelijkse loterij heeft men dit allemaal kunnen realiseren. Tim Pijl heeft zitting genomen in de AX-cie en Harrie Heijmans zal ondersteunen bij evenementen. Het voorlopige jaarprogramma ziet er als volgt uit: 27/28 februari.- open dagen bij Josina vanwege het 45-jarig bestaan van de Orchideënvereniging kring Noord-Oostbrabant. Er wordt een uitstapje georganiseerd naar vliegveld Eindhoven, een tweede wandeling in het natuurgebied de Kampina, waarbij deze keer de andere zijde bezocht zal gaan worden. Tevens worden door de aanwezige leden suggesties gedaan zoals bezoekjes aan : De Weerribben, De Biesbosch, Orchideeën hoeve in Luttelgeest, de tuinen en vijvers bij Holzmann in Rees (Dld) en de Koi-show met aquaria Appeltern of Beekse Bergen. 13. BEHANDELING DIVERSE COMMISSIES - Het verenigingsaquarium, het visite plaatje van de vereniging, is ook het afgelopen jaar verzorgt door Jo van de Leest, Joop Kling en Leo van Haaren. De voorzitter bedankt de drie heren voor hun inzet. Nu het clubblad digitaal is gegaan, zijn de verspreidingswijken aangepast. Joop Meijer wordt bedankt voor zijn inzet als bezorger In april 2010 zal wederom de vijvercursus worden gegeven en in het najaar staat weer een cursus aquarium houden in de planning. 13

14 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Xiphophorus (vervolg) Jan Goedhard meldt dat hij op korte termijn met pensioen zal gaan en dat hij niet meer de mogelijkheid zal hebben om de cursusboeken te printen en in te binden. In het clubblad van februari zal niet meer de ledenlijst worden gepubliceerd ivm. het digitaal gaan van het clubblad en het beschikbaar komen van het blad op internet. De ledenlijst zal via de mail worden verzonden. De adressen van de leden zullen niet op de ledenlijst worden gepubliceerd. Deze worden niet aan de leden verzonden omdat het bestuur bij het opvragen van deze mailadressen de leden beloofd heeft dat deze vertrouwelijk zullen worden gebruikt. Indien men behoefte heeft aan een mailadres moet men desbetreffend lid zelf direct benaderen hierover. 14. RONDVRAAG - Er zijn geen vragen dus kan er geconcludeerd worden dat het een duidelijke vergadering is geweest. 15. SLUITING (22:55) - Met dank aan alle aanwezigen voor hun inbreng wenst de voorzitter iedereen wel thuis. Bak van de maandag bij Nico de Man, januari 2010 Notulist Truus Jansen Op 11 Januari werden we verwelkomd bij Nico en Sandra om hun aquarium te bewonderen. Het was een goed bezochte BvdM, waar Nico niet alleen een tevreden aquariumbezitter bleek, maar tevens de trotse vader van zoon Ties! Nico is al geruime tijd een groot liefhebber van de vivaristiek. Voorheen lag de nadruk vooral op terrariumgebied, maar sinds 4 jaar heeft hij zich volledig gestort op zijn huidige aquarium. In de afgelopen kerstvakantie is de bak volledig op de schop gegaan, en heeft een andere bodem en qua planten een wat rustigere bezetting gekregen. 14

15 Bak van de maandag bij Nico de Man, januari 2010 (vervolg) Nico heeft een gezelschapsaquarium van 100 x 40 x 40 cm. Het is een bak met een open karakter qua inrichting. De achterwand is van kurk en de bak is ingericht met mopanihout en stenen. Het achterste gedeelte van de bak heeft een grindbodem, voorin is een mooie zandstraat van fi lterzand aangelegd, begrensd met stenen. Door het open karakter van de bak hebben de vissen veel zwemruimte. Het visbestand bestaat uit: Ongeveer 20 kardinaaltetra s (Paracheirodon Axelrodi); 5 Kegelvlekbarbelen (Rasbora Heteromorpha); Een groot aantal gewone en Endlerguppen (Poecilia Reticulata en Poecilia Wingei). Nico zou binnenkort het liefst alleen nog Endler-guppen houden in plaats van beide soorten door elkaar. 9 Roze tetra s (Hyphessobrycon Bentosi Bentosi) 2 Zwarte Tetra s (Gymnocorymbus Ternetzi) 6 Corydoras Panda (Corydoras Panda) 1 Bloedvlektetra (Hyphessobrycon Erythrostigma) 2 Kuhli s (Pangio Kuhli) 1 Siamese algeneter (Gyrinocheilus Aymonieri) En als laatste een Otocinclus (Otocinclus Affi nis) die zich pas laat op de avond een keertje liet zien! 15

16 Bak van de maandag bij Nico de Man, januari 2010 (vervolg) De vissen zagen er allemaal goed uit, wellicht zouden er iets minder verschillende scholenvissen gehouden mogen worden, maar dan met meer exemplaren per soort. Het plantenbestand is als volgt: 2 verschillende Cryptocoryne soorten, verdeeld over 3 groepen. 1 prachtige rode tijgerlotus (Nymphaea zenkeri var. rood) Lobelia Cardinalis 1 Echinodorus Bartii 1 Echinodorus Cordifolius 1 Echinodorus sp. Anubias Nana Saggitaria (Saggitaria teres) Cabomba De planten staan netjes in het grindgedeelte geplant, daaronder ligt een voedingsbodem. Nico geeft dagelijks een dosering Easycarbo, en wekelijks een dosering Profi to. De planten en vissen worden op leidingwater gehouden. Op de bak draait een potfi lter. De verlichting bestaat uit 2x 30 watt T8 met 1 x Philips 827 achterin en 1x Sera Daylight Brilliant voorin. De buitenkant van het aquarium is door Nico zelf netjes afgewerkt. Van een paar latere bezoekers kwamen nog een aantal goede tips met betrekking tot eventuele beplanting voor op de achterwand en om de techniek in het aquarium iets meer aan het oog te onttrekken. Het was een gezellige en geslaagde avond. Nico en Sandra bedankt! 16 Joost Boumans

17 Als dank voor het gratis gebruik van de promotiewand Van Schijndel Bekistingen Gespecialiseerd in prefab traditionele bekistingen. Daarnaast leveren wij ook slipkegels, sparingen, vulkisten, randkisten, vlonders en werkplaatsmontage. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De Hammen MK Ravenstein tel: fax: gsm:

18 18

19 Siervissen maken wereldreis (bron : Aqua Spiegel ) Aquariumbezitters hebben vaak geen idee welke lange reis hun siervissen hebben moeten afl eggen om uiteindelijk gezond en wel in de bak thuis te belanden. Voor de vangst of de kweek, de verzorging en het transport zijn heel wat handelingen en mensen nodig. Van alle verkochte siervissen is 95 procent afkomstig van kweek; de rest is wildvang. Wereldwijd zijn vele honderdduizenden mensen voor hun bestaan afhankelijk van de siervisteelt. Siervisteelt vindt in veel, waaronder ook Nederland, plaats. Elk land van herkomst lijkt zich daarbij op een bepaalde soort te concentreren. Uit Singapore komen vooral de veelgevraagde guppen, plaatjes, zwaarddragers en mollies. Door de aldaar sterk gestegen kosten wordt steeds meer gebruikgemaakt van in Maleisië en Thailand gekweekte vis, die dan via Singapore wordt geëxporteerd. Hong Kong heeft zich vooral een naam verworven met de kweek van discussen en neontetra s. Belangrijke exportlanden voor wildvang zijn Brazilië, Colombia, Peru en Nigeria. Het vangen gebeurt gewoonlijk met handnetten waarbij zorgvuldig te werk wordt gegaan. Beschadigde of dode vis levert namelijk geen cent op. De vangst gaat vervolgens naar een opvangbassin. Een plaatselijke opkoper vervoert de dieren naar een verzamelstation waar de volgende tussenhandelaar ze overneemt. Het transport gaat in kunststof bakken die regelmatig van vers water worden voorzien. Iedere schakel in deze keten is gebaat bij een gezonde vis. De exporteur houdt de vissen voor kortere of langere tijd in grote bassins of aquaria en maakt ze gereed voor transport naar Europa, Amerika of Azië. De vissen worden transportklaar gemaakt door ze minimaal twee dagen te laten vasten. Siervissen worden volgens de regels van de Internationale Vereniging van Luchttransportbedrijven verpakt. De controle daarop is heel scherp en aan de juiste verpakking en correcte behandeling van de dozen wordt veel aandacht besteed. Nederland voert op grond van gegevens van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) jaarlijks gemiddeld 1350 zendingen met siervissen in. Deze zijn afkomstig uit 41 verschillende landen met Singapore als belangrijkste leverancier. 19

20 Siervissen maken wereldreis (vervolg) Op basis van de gemiddelde verpakkingsdichtheid per zending is de schatting dat er jaarlijks minstens 14 miljoen siervissen worden geïmporteerd. Daarvan zijn ten minste 2,5 miljoen vissen rechtstreeks uit het wild gevangen, waaronder zoutwatersiervissen. Bij zeven procent viszendingen vindt de RVV problemen: onder andere ondeugdelijke verpakkingen en problemen tijdens het transport van de zendingen. Driekwart van de verpakkingsproblemen heeft een negatief effect op het welzijn van de verpakte vissen. Voorheen werden de internationale transporten uitgevoerd door een dertigtal luchtvaartmaatschappijen, maar mede naar aanleiding van recente negatieve voorvallen met o.a. de versnipperde eekhoorntjes in januari 2000 is daar paal en perk aan gesteld. Alleen KLM beschikt momenteel op de nationale luchthaven over goedgekeurde keuringsfaciliteiten waar de luchthavendouane het transport van levende have controleert. Siervissen worden door de exporteur doorgaans verpakt in met water gevulde en gesealde plastic zakken en opgevuld met zuivere zuurstof om de levende have tijdens het transport in leven te houden. Om temperatuurschommelingen en schokken tijdens het transport zoveel mogelijk te beperken, worden de plastic zakken in stapelbare isolerende tempex boxen en in dozen geplaatst, die op hun beurt in de vliegtuigcontainers met bestemming Schiphol komen. Gemiddeld vijf maal per week gaat er op deze wijze een zending siervis naar onder andere Ruijsbroek siervisgroothandel in Maassluis. Import en kweek De ingevlogen siervissen worden bij Ruijsbroek siervisgroothandel in Maassluis afgeleverd, waarna ze na een controle op watertemperatuur en visconditie op soort worden overgezet in de voorraadaquaria van deze groothandel. Volgens directeur-eigenaar Jack Ruijsbroek verpakken en verzenden zijn vaste leveranciers uitzonderlijk goed. Hooguit één procent van mijn import is dood, verklaart hij. De siervishandel is volledig geënt op wederzijds vertrouwen en overleg. Beschadigde zendingen zijn doorgaans volledig voor rekening van de afnemer. Het is in het lange vervoerstraject doorgaans ook bijzonder moeilijk aantoonbaar waar het fout is gegaan. Een transportverzekering is binnen deze branche niet gebruikelijk en schadeposten worden 20

21 Siervissen maken wereldreis (vervolg) binnen een redelijke marge geaccepteerd. Tweemaal per jaar ga ik op bezoek bij mijn vaste leveranciers in Azië of Amerika, of ik spreek hen op de jaarlijkse wereldbeurzen Aquarama in Singapore, of op Interzoo in Neurenberg. Om de uitval nog verder te beperken, hebben we het dan steevast over de kwaliteit van de aanlevering van de vissen. Het is in de pioniersfase (de vijftiger jaren) wel eens voorgekomen dat een zending van een nieuwe leverancier meer dood dan levend aankwam. Dan heb je intensief wederzijds overleg over de mogelijke oorzaak en verbeteringen. Daarna geef je hem in ieder geval nog een kans, maar dan moet het goed zijn, want het is al met al een fl inke schadepost. Nederland telt pakweg zeven siervisgroothandels met eigen kweekfaciliteiten en een dertiental groothandels die naast vis met name gespecialiseerd zijn in aquariumbenodigdheden, zoals fi lters, pompen en verwarmingen. Naast import van moeilijk kweekbare en/of zeldzame siervissen beschikt Ruijsbroek als een van de weinige groothandels over eigen kweekfaciliteiten. Ruijsbroek heeft bijna 3000 aquaria met de gemiddelde afmetingen van 60x40x40 cm, waar bij elkaar honderdduizenden siervissen worden opgekweekt voor verkoop en levering aan zo n 300 dierenspeciaalzaken in Nederland. Buiten de landsgrenzen wordt er door deze groothandel ook geleverd binnen Europa. De exportactiviteiten heb ik de laatste tijd op een lager pitje gezet. Met name de monopoly-positie van de KLM voor het transport en de keuringen - sinds het voorval in januari geeft de nodige problemen, verklaart Jack Ruijsbroek. Ik voel momenteel niet meer zo die behoefte aan expansie en concentreer me nu het meest op de kweek en levering van siervissen en planten binnen de Benelux. Samen met mijn 20 personeelsleden heb ik daar de handen vol aan. Een siervisgroothandel met eigen kweek heeft een sterk dynamische voorraad. Doorlopend worden vissen geboren en uitgeleverd aan de dierenspeciaalzaken. Die gigantische aantallen jonge vissen moeten eerst nog groeien, voordat ze het gewenste formaat voor verkoop hebben bereikt en de kweek is seizoensafhankelijk en van soort tot soort sterk verschillend. Tussentijds gaan er tengevolge van ziekte ook vissen dood. Al die variabelen leiden ertoe dat het voorraadbeheer zich bijzonder moeilijk laat automatiseren. 21

22 Siervissen maken wereldreis (vervolg) Ik ken ook geen voorraadbeheerssysteem dat specifi ek voor onze branche is gemaakt. Voorraadbepaling op stuksniveau heeft voor ons ook geen enkele zin. We werken hier op basis van de grote getallen. Eens per week maken we een ronde langs de bakken en bepalen we de voorraad simpelweg door te schouwen, hoeveel vis er per soort nog in een kweekbak aanwezig is. Daarbij hanteren we basic begrippen als half- en kwartvol. Het enige wat hier wel volledig is geautomatiseerd, verlichting, verwarming en waterverversing van de kweekbakken. Hoewel we ook voerautomaten hebben, voeren we bij voorkeur toch handmatig. Dan zie je direct hoe de conditie van de vis is. Orderpicken is in de context een ietwat vreemd klinkende activiteit voor een siervisgroothandel, maar het met netjes uit de bakken scheppen van de bestelde vissen, kan toch als zodanig worden aangemerkt. De meest gevraagde vis, is nog steeds de rood en blauw getinte neon- en kardinaaltetra. Ruijsbroek beschikt over een drietal eigen bestelbussen, waarmee zij de dierenspeciaalzaken volgens bestelling minimaal eens per twee weken beleveren. In de grote steden eenmaal per week. Volgens een vastgesteld routepatroon worden de bestellingen bij hun klanten afgeleverd. De bussen zijn daartoe geïsoleerd en uitgerust met een aanvullend verwarmingssysteem. Sterke temperatuurschommelingen zijn namelijk funest voor de siervissen. De gebruikte verpakkingsmethode is vergelijkbaar met die voor het luchtvervoer wordt gebruikt. Imitatie biotoop De fi rma Sachtleven is een van de dierenspeciaalzaken waar Ruijsbroek zijn siervissen en planten aan levert. Vanaf hier beginnen de siervissen aan hun laatste reis, om een van de tienduizenden Nederlandse aquaria te bevolken. Vanaf de verre tropische rivier of kweekvijver ergens in Azië tot aan de imitatie biotoop thuis hebben hebben zij na een lange reis, omgeven door veel zorg, eindelijk hun rust gevonden. Daar zullen zij de eigenaar met hun prachtige vormen en kleuren, mits goed verzorgd, nog jaren kunnen bekoren. Verschenen in : LogistiekKrant, Publicatiedatum : 19 oktober 2001 Auteur : Martin Althoff 22

23 Stichting NOP Papegaaienpark Wintelresedijk PP Veldhoven telefoon telefax Ons vogelpapegaaien opvangcentrum is 7 dagen per week geopend van uur tot uur. (Okt. tot/met Apr. van uur tot uur) In ons park treft u aan: ± 4500 grote papegaaien, tientallen toekans, diverse grote parkieten, tropische vogels, kraan-, roof- en watervogels. Tevens kunt u bezoeken: Onze tropische vogel- en plantenkas. Onze hoender- en fazanten afdeling. Onze vrije vluchtvolières van 30, 40, 50 & 80 meter lang. De dagelijkse veterinaire begeleiding wordt verzorgd door: Drs. H. van der Horst. Tel Entree prijzen: Volwassenen 10,00 Kinderen van 4 t/m 11 jaar 8, en gehandicapten 8,00 Groepskortingen vanaf 20 personen 1,00 korting per persoon. Rondleiding op aanvraag. Wij kopen en verkopen geen papegaaien 23

24 Als u op zoek bent naar een betrouwbare computer U kunt bij Giso-Automatisering terecht voor: PC-privé projecten Allerlei merken zoals: Hewlett-Packard, Target,enz Op maat gemaakte PC s Printers, scanners, all-in-one, Software,enz Draagbare PC s Aanleggen en onderhouden van netwerken Reparaties en veranderingen aan PC s, monitoren,enz Fons van Lieshout Gerard van Gils De Vroedschap 4 Woldreef MP Oss 5345 XW Oss A&J Partners in de bouw Voor alle voorkomende timmerwerken: verbouw, onderhoud en renovatie van woning of bedrijf Ook verzorgen wij het bouwen en/of afwerken van uw woning in uw beheer Vraag vrijblijvend informatie bij: Joop Kling: Tel.: (024) of (0486)

25 Uitnodiging uitslagavond van de Districtskeuring Oost Brabant 2009/2010 Aquariumvereniging Daphnia Boxtel nodigt u, uw partner en alle belangstellenden graag uit voor de feestelijke uitslagavond van de Districtskeuring Oost Brabant 2009/2010 Deze uitslagavond wordt gehouden op zaterdag 13 maart 2010 in het VMBO-college aan de Baanderherenweg 2, 5282 RJ te Boxtel. Het programma is als volgt: Zaal open Welkomstwoord Aanvang Diapresentatie 1e deel Pauze Aanvang Diapresentatie 2e deel Pauze Trekking Loterij Prijs uitreiking Bekendmaking winaars Keuringspool Naborrelen en napraten.. Advertentie Te Koop : Compleet Aquarium de afmetingen zijn: l = 170 cm, b = 70 cm en h = 50 cm. het aquarium is compleet met - onderstel & ombouw; - verlichting - biologisch fi lter - verwarming P. Rombouts, tel. :

Onze hobby avond, wat doen we deze maand 1. De Hobbyavond

Onze hobby avond, wat doen we deze maand 1. De Hobbyavond Seizoen 2009-2010 Onze hobby avond, wat doen we deze maand 1 De Hobbyavond Op elke 1e maandag van de maand is er een hobbyavond in de Reensche Compagnie aan de Tak van Poortvlietstraat 361 te Hoogezand.

Nadere informatie

HERKOMST: WILDVANG, AZIË EN EUROPA

HERKOMST: WILDVANG, AZIË EN EUROPA Uit de bibliotheek van DISCUS PASSIE.nl 1 januari 2014 INFOBLAD HERKOMST: WILDVANG, AZIË EN EUROPA DISCUS PASSIE.nl Passie maakt het verschil Herkomst: wildvang, Azië en Europa Voordat discusvissen bij

Nadere informatie

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen.

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen. TC De Viskoerier Jaargang 36 Nummer 2 jan. 2016 www.terracollinaria.nl Verslag jaarvergadering Terra Collinaria 15-januari 2016. Afgemeld: Nic Luijten, Hans Mommer, Remy Meertens en Hub Hartmans. Aanwezig:

Nadere informatie

December 2015. Jaargang 37

December 2015. Jaargang 37 December 2015 Jaargang 37 Bij ons voelt uw viervoeter zich thuis! T 0162 437822 F 0162 437284 I www.teraalst.nl Aquariumvereniging De Siervis Ingeschreven onder 40258165 bij de K.v.K te Tilburg. Goedgekeurd

Nadere informatie

AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS

AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS Jaargang 65 Nummer: 01-2011 Steur- en sierviskwekerij Spierings vis Steur- en sierviskwekerij: Oijenseweg 284 Tel: (0412) 64 81 17 5346 JG Oss Fax: (0412)

Nadere informatie

Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde ``

Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde `` Heerlerheide Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde `` Opgericht: 7 oktober 1961 te Heerlerheide gemeente Heerlen. Koninklijk goedgekeurd bij besluit van 4 september 1975 Aangesloten bij de N.B.A.T. en

Nadere informatie

AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS

AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS Jaargang 65 Nummer: 06-2011 Steur- en sierviskwekerij Spierings vis Steur- en sierviskwekerij: Oijenseweg 284 Tel: (0412) 64 81 17 5346 JG Oss Fax: (0412)

Nadere informatie

www.deschuttervis.nl Aan: Beste Leden, Als eerste wens ik u namens het bestuur een goed en gezond 2012 toe.

www.deschuttervis.nl Aan: Beste Leden, Als eerste wens ik u namens het bestuur een goed en gezond 2012 toe. Beste Leden, Als eerste wens ik u namens het bestuur een goed en gezond 2012 toe. Even een terugblik naar onze jaarlijkse feestavond van december 2011. Met een goed gevulde zaal, blije mensen en vele mooie

Nadere informatie

www.deschuttervis.nl Aan:

www.deschuttervis.nl Aan: Beste Leden, Wat gaat de tijd toch snel, alweer 3 maanden geleden dat onze laatste clubavond was. A.s. zal daarom in het teken staan van een grote vis en plantenveiling en tijdens de pauze vindt er nog

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Verenigingsblad Aquariumvereniging Aquaria Hoogezand-Sappemeer

Verenigingsblad Aquariumvereniging Aquaria Hoogezand-Sappemeer Verenigingsblad Aquariumvereniging Aquaria Hoogezand-Sappemeer 44 ste jaargang Seizoen 2015-2016 Onze hobby avond, wat doen we deze maand 1 De Hobbyavond Op elke 1 e maandag van de maand is er een hobbyavond

Nadere informatie

Dus heb je tijd op donderdag 10 augustus kom dan om u naar Moershei 13 in Landgraaf.

Dus heb je tijd op donderdag 10 augustus kom dan om u naar Moershei 13 in Landgraaf. Jaargang 37 Nummer 15 aug. 2017 www.terracollinaria.nl E-mail: info.terracollinaria@gmail.com TC Onze vakantie-hobby-avond bij Luc en Kristel. EXTRA, EXTRA, EXTRA, EXTRA, EXTRA, EXTRA, EXTRA, EXTRA,EXTRA

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

2011/2012. aquariumplantenvoeding. Catalogus www.syfiori.nl Festal. Sybren Brouwer

2011/2012. aquariumplantenvoeding. Catalogus www.syfiori.nl Festal. Sybren Brouwer Catalogus www.syfiori.nl Festal aquariumplantenvoeding Sybren Brouwer 2011/2012 In deze catalogus treft u een overzicht aan van de Festal producten en krijgt u informatie over de diensten van www.syfiori.nl

Nadere informatie

Verenigingsblad Aquariumvereniging Aquaria Hoogezand-Sappemeer

Verenigingsblad Aquariumvereniging Aquaria Hoogezand-Sappemeer Verenigingsblad Aquariumvereniging Aquaria Hoogezand-Sappemeer 44 ste jaargang Seizoen 2015-2016 Onze hobby avond, wat doen we deze maand 1 Op elke 1 e maandag van de maand is er een hobbyavond in Wijkcentrum

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS

AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS Jaargang 65 Nummer: 05-2011 Steur- en sierviskwekerij Spierings vis Steur- en sierviskwekerij: Oijenseweg 284 Tel: (0412) 64 81 17 5346 JG Oss Fax: (0412)

Nadere informatie

Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland

Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland Kringblad NOV kring Noord- Brabant West Zeeland Jaargang 24 nr.3 Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland Dendrobium chrysotoxum Maart 2015 1 Agenda: - Welkom en mededelingen Maandag 16 maart 2015

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Jos Koster gefeliciteerd, door het bestuur en de leden

Jos Koster gefeliciteerd, door het bestuur en de leden Danio Rerio Del 69 2013 Jos Koster gefeliciteerd, door het bestuur en de leden Op zaterdagavond 23 maart was de uitslag van de Districtskeuring van het district Zuidholland Noord. Jos Koster verdedigde

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 1 maart 2010 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 26 personen aanwezig bij deze

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

KEUZE VAN DISCUSVISSEN

KEUZE VAN DISCUSVISSEN Uit de bibliotheek van DISCUS PASSIE.nl 1 januari 2014 INFOBLAD KEUZE VAN DISCUSVISSEN DISCUS PASSIE.nl Passie maakt het verschil Keuze van discusvissen Er zijn zeer veel verschillende soorten discusvissen

Nadere informatie

Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland

Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland Kringblad NOV kring Noord- Brabant West Zeeland Jaargang 24 nr.7 Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland Dendrobium jenkensii September 2015 1 Agenda: - Welkom en mededelingen. Maandag 21 september

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang.

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang. Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee Opgericht 10 augustus 1949 september 2013 27 e jaargang Verenigingsinfo ERELEDEN P.C. Hagenaars en J.A. Plokker BESTUUR

Nadere informatie

Vivarium 2017: Ready for more?

Vivarium 2017: Ready for more? Nieuwsbrief nr.3 November 2017 Vivarium 2017: Ready for more? Inmiddels staat Vivarium bij vele bezoekers jaarlijks in de agenda gemarkeerd. Dit jaarlijkse hoogtepunt voor de Vivariumhobby brengt iedere

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Huishoudelijk Reglement KBO Afdeling Veghel Dit Huishoudelijk Reglement is geen op zichzelf staand document; het is onlosmakelijk verbonden met de Statuten van

Nadere informatie

AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS

AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS Jaargang 64 Nummer: 05-2010 Steur- en sierviskwekerij Spierings vis Steur- en sierviskwekerij: Oijenseweg 284 Tel: (0412) 64 81 17 5346 JG Oss Fax: (0412)

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg.

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Verslag jaarvergadering over het verenigingsjaar 2010. Gehouden op dinsdag 25 januari 2011. Plaats: Maastricht-Airport. Aviation Competence Centre. Leeuwenborgh Opleidingen.

Nadere informatie

AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS

AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS Jaargang 66 Nummer: 03-2012 2 Jaarprogramma 2012 Datum: Activiteit: Plaats: 14-mei-12 Bak van de Maandag Spierings Vis 21-mei-12 Watermeetavond Clubgebouw

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Bestuur: Mw. J Doucet, Dhr. J. de Boer, penningmeester, Dhr. T. Jonker, secretaris, Mw. S. Hopman en Dhr. J. Schmeitz 1. Opening De

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE LEDENVERGADERING ALGEMENE LEDENVERGADERING Zaterdag 29 maart 2014 AANVANG 10:00UUR LOKATIE VTV GROENAKKER Van de Voorzitter Is de Groenakker toekomst bestendig? Zo aan het begin van een nieuw tuinseizoen denk ik wel is

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Verkiezingsprocedure van het bestuur

Verkiezingsprocedure van het bestuur Verkiezingsprocedure van het bestuur Artikel 1 Het bestuur bestaat uit drie of vijf leden van wie er drie uit de bovenbouw moeten komen, deze drie zullen de functies voorzitter, penningmeester en secretaris

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Verenigingsblad Aquariumvereniging Aquaria Hoogezand-Sappemeer

Verenigingsblad Aquariumvereniging Aquaria Hoogezand-Sappemeer Verenigingsblad Aquariumvereniging Aquaria Hoogezand-Sappemeer 42 e jaargang Seizoen 2013/2014 Excursie en barbecue Op 25 mei, ja, dat is al erg snel, gaan we dit jaar naar Delfzijl en wel naar het Muzeeaquarium.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Scoutinggroep de IJmondtrekkers

Scoutinggroep de IJmondtrekkers Scoutinggroep de IJmondtrekkers www.ijmondtrekkers.nl Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 26 maart 2012 Aanvang: Locatie: 20.00 uur Clubhuis aan de Heerenduinweg Het groepsbestuur nodigt u

Nadere informatie

AQUA TROPICA NIEUWS. Jaargang 10, nummer 2 - datum: 10 augustus 2013

AQUA TROPICA NIEUWS. Jaargang 10, nummer 2 - datum: 10 augustus 2013 AQUA TROPICA NIEUWS Jaargang 10, nummer 2 - datum: 10 augustus 2013 Verenigingslokaal : Maria Danneelserf 20, 2907 BD Capelle aan den IJssel Telefoonnummer : 06 48 38 78 67 Clubavond : Maandagavond van

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL FEBRUARI 2012 NR. 356 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 LEDENVERGADERING 6 AKTIVITEITEN - KAARTAVONDEN - BILJARTEN 7 VERJAARDAGEN CONTRIBUTIE 8 ADRESSEN AGENDA FEBRUARI 2012

Nadere informatie

AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS

AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING XIPHOPHORUS OSS Jaargang 64 Nummer: 07-2010 Steur- en sierviskwekerij Spierings vis Steur- en sierviskwekerij: Oijenseweg 284 Tel: (0412) 64 81 17 5346 JG Oss Fax: (0412)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering 2013

Notulen Algemene ledenvergadering 2013 Notulen Algemene ledenvergadering 2013 1. Opening door voorzitter De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Verder verzoekt de voorzitter 1 minuut stilte ter nagedachtenis

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

BIJZONDERHEDEN KOMENDE WEEK:

BIJZONDERHEDEN KOMENDE WEEK: BIJZONDERHEDEN KOMENDE WEEK: Ma 25-11 groep 7 en 8 theatervoorstelling Thema ouderavond Di 26-11 Wo 27-11 Do 28-11 groep 7 hightech automotive campus groep 8 naar Jan van Brabant Vr 29-11 groep 3-4 naar

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Augustus 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Grote Commissie vergadering. 20 augustus 2005 te Hoek van Holland.

Grote Commissie vergadering. 20 augustus 2005 te Hoek van Holland. Concept Grote Commissie vergadering. 20 augustus 2005 te Hoek van Holland. Aanwezig. Lia en Johan Kraayvanger, Bert en Carien van t Veld, Sybo Bruinsma, John Naborg, Lucas van der Wurf, Ronald Starren,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

1. Het standaard LOOdS tenue is een blauw en groen LOOdS35 polo shirt met witte broek, groen fleecevest en zwarte bodywarmer.

1. Het standaard LOOdS tenue is een blauw en groen LOOdS35 polo shirt met witte broek, groen fleecevest en zwarte bodywarmer. Reglement LOOdS35 Repetities 1. Er wordt wekelijks op donderdag gerepeteerd. Bij Sky Ballonvaarten, Gilzerbaan 495 5032 VD Tilburg. Er wordt verwacht dat je bij elke repetitie aanwezig bent. 2. Als je

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde ``

Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde `` Heerlerheide Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde `` Opgericht: 7 oktober 1961 te Heerlerheide gemeente Heerlen. Koninklijk goedgekeurd bij besluit van 4 september 1975 Aangesloten bij de N.B.A.T. en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Vereniging voor senioren

Vereniging voor senioren Vereniging voor senioren HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDVERENIGING Werkgebied Artikel 1 1. Het gebied waarbinnen de vereniging haar activiteiten uitoefent betreft hoofdzakelijk de regio Oost en Midden Brabant,

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

X Het niveau van het Engelse taalonderwijs. X De sociaal-emotionele ontwikkeling in relatie met de veiligheid en de uitvoering van het pestprotocol

X Het niveau van het Engelse taalonderwijs. X De sociaal-emotionele ontwikkeling in relatie met de veiligheid en de uitvoering van het pestprotocol 1. Jaarplan en werkafspraken MR. Datum Maandag 26 September 2016 Maandag 7 november 2016 Maandag 12 december 2016 Agenda punten en Diepte-onderwerp De rode punten komen jaarlijks terug - Concept jaarverslag

Nadere informatie

Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans.

Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans. Notulen vergadering 1 oktober 2008 Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans. Afwezig: Theo van Gasteren, Leonie Willemssen. 1. Opening

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Maart 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde ``

Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde `` Heerlerheide Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde `` Opgericht: 7 oktober 1961 te Heerlerheide gemeente Heerlen. Koninklijk goedgekeurd bij besluit van 4 september 1975 Aangesloten bij de N.B.A.T. en

Nadere informatie

Hierbij treft u de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de goudvisindustrie, ingezonden 4 november jl. (2013Z21021).

Hierbij treft u de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de goudvisindustrie, ingezonden 4 november jl. (2013Z21021). > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN DE LEDEN ART. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Aanmelding voor het lidmaatschap Degene die als lid van de vereniging wil toetreden maakt dit

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf Notulen ledenvergadering Jump 80 Datum 9-9-2015 Van 19.30 uur tot 21.30 uur Voorzitter: Nicole van Apeldoorn Notulist: Jeannette van der Graaf Aanwezig : Nicole, Chantal, Jeannette, Angelique, Arie, Stefan,

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland

Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland NOV Kring Noord-Brabant West en Zeeland Opgericht 1972 KRINGBLAD JANUARI 2017 jaargang 26 nr 1 Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland Chysis limminghei Plant van het jaar 2016 Wim de Groot Een

Nadere informatie