Wat mag u als ondernemer van uw accountant verwachten? NIVRA MKB- BROCHURE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat mag u als ondernemer van uw accountant verwachten? NIVRA MKB- BROCHURE"

Transcriptie

1 Wat mag u als ondernemer van uw accountant verwachten? NIVRA MKB- BROCHURE Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

2 Deze publicatie is samengesteld voor leden en derden. De publicatie heeft geen status in het kader van de beroepsuitoefening, wel kan worden verwezen naar publicaties die een dergelijke status wel hebben Koninklijk NIVRA, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed is geen volledigheid nagestreefd, en kan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt het Koninklijk NIVRA deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden.

3 De registeraccountant, een onmisbare specialist Als mkb-ondernemer weet u alles van uw producten en/of diensten; die zijn immers uw bestaansrecht. Als goed ondernemer beseft u ook dat er voor een succesvolle bedrijfsvoering meer komt kijken dan kennis en ervaring alleen. Zo zijn personeelsbeleid, automatisering en financiering voor u minstens zo belangrijk. En uiteraard heeft u te maken met de fiscus, bouwt u aan uw oudedagsvoorziening en wellicht denkt u al na over bedrijfsopvolging. Dat zijn stuk voor stuk specialistische terreinen die ook nog eens steeds complexer worden; zo complex dat externe ondersteuning onmisbaar is. Dan is het goed te weten dat er een allround specialist is die u op alle gebieden kan bijstaan: de registeraccountant (RA). Veel mkb-ondernemers hebben de keuze voor een registeraccountant al gemaakt. Bijna de helft van de bedrijven met twee tot tien medewerkers maakt gebruik van een registeraccountant; bij bedrijven met tien tot vijftig medewerkers is dit bijna zeventig procent. De registeraccountant werkt dus niet exclusief voor grote bedrijven. Zijn expertise is uitstekend inzetbaar bij kleine en middelgrote bedrijven! In deze brochure leest u wat precies een registeraccountant is en doet, welke rol het NIVRA daarbij vervult en welke meerwaarde de registeraccountant voor u als mkb-ondernemer kan hebben. De registeraccountant en het mkb De bedrijfsvoering van ondernemingen is door de jaren heen steeds complexer geworden, ook in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Regels en verplichtingen op allerlei terreinen maken dat ondernemers professionele ondersteuning zoeken bij de hoog opgeleide registeraccountant. Voor veel mkb-ondernemers is de registeraccountant het eerste aanspreekpunt: een vertrouwenspersoon en sparring partner met wie zij alle zaken die in hun bedrijf spelen, kunnen bespreken. Ook boekhouders en administratieconsulenten kunnen die functie vervullen. Het voordeel van de registeraccountant is dat hij extra vertrouwen wekt bij externe partijen zoals banken, verzekeraars en de Belastingdienst. Door zijn opleiding en lidmaatschap van het NIVRA wordt hij alom beschouwd als een serieuze en betrouwbare partner. NIVRA mkb-brochure

4

5 Generalist én specialist Wie een netto-omzet heeft van meer dan 7,3 miljoen euro of een balanstotaal van 3,65 miljoen euro (2006), of meer dan 50 werknemers in dienst heeft, is wettelijk verplicht een onderzoek te laten instellen naar de betrouwbaarheid van zijn jaarrekening. De meeste ondernemers kennen de registeraccountant dan ook als samensteller en/of controleur van de jaarrekening en opsteller van de bijbehorende accountantsverklaring. Met de registeraccountant haalt u echter een professional in huis die van veel meer markten thuis is en daarom ook veel breder inzetbaar is. Hij is een echte allrounder die vaak bedrijven bezoekt en weet wat er in moderne ondernemingen speelt. Een registeraccountant stelt zich nooit tevreden met hoe de zaken er op papier voor staan, maar wil ook weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Door zijn voortdurende bijscholing beschikt de registeraccountant daarnaast over veel specialistische kennis. Dat maakt hem tot uw adviseur en aanspreekpunt bij uitstek, bijvoorbeeld als het gaat over: administratieve organisatie; fiscale zaken; ICT; financiering; bedrijfsopvolging; erfrecht; innovatie; pensioenen; (nieuwe) wetgeving. De registeraccountant in het maatschappelijk verkeer Het maatschappelijk verkeer - tussen bedrijven onderling, tussen bedrijven en overheden en tussen overheden onderling - heeft alle belang bij betrouwbare financiële informatie. De deskundigheid van de registeraccountant en zijn status van onafhankelijk en objectief specialist maakt hem daarom inzetbaar op veel plaatsen. Behalve openbare, vrij gevestigde registeraccountants (ca. 32%), kennen we overheidsaccountants (ca. 10%), interne accountants (ca. 4%), accountants werkzaam in de financieel-administratieve sector (ca. 38%) en ten slotte de nietactieve accountants (ca. 16%). Op al deze plekken en in al deze sectoren fungeert de registeraccountant als vertrouwenwekkend ijkpunt bij de overdracht van (financiële) informatie. Hij analyseert, controleert en verifieert het informatiesysteem. Daarmee verschaft hij zich inzicht in de betrouwbaarheid van de gegevens en dringt hij door tot de wereld achter de cijfers. Door de juiste verbanden te leggen, kan hij optreden als adviseur: onafhankelijk, onpartijdig en betrouwbaar. NIVRA mkb-brochure

6 De registeraccountant, tweemaal in de praktijk Twee ondernemers in twee heel uiteenlopende branches en met bedrijven die ook qua omvang zeer verschillen, vertellen waarom zij gebruikmaken van de diensten van een registeraccountant. Betonbekistingen Jan Thomassen is directeur van een bedrijf dat betonbekistingen levert, met over de hele wereld agentschappen en bedrijven die zijn producten verkopen of verhuren. De Belgische dochter met vijf medewerkers wordt vanuit Nederland (40 medewerkers) aangestuurd. Hij zou niet zonder registeraccountant kunnen. Waarom wij de ondersteuning van een registeraccountant nodig hebben? Om verschillende redenen. Onze organisatie is vergelijkbaar met die van een concern waarin de diverse geledingen rapporteren aan het moederbedrijf. Dan is het prettig als die rapporten zijn ondertekend door een registeraccountant want daarmee hebben ze een zeker gewicht. Dat is heel belangrijk, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van kredieten. Ook fiscale afwikkelingen gaan door die handtekening een stuk soepeler. En in de samenwerking met onze Duitse partners is de handtekening van de RA de enige die wordt geaccepteerd. De accountant is een van de belangrijkste mensen in je bedrijf, het is iemand op wie je blind moet kunnen vertrouwen. Anders gezegd: je moet er zeker van zijn dat hij jouw zaken behartigt zoals je het zelf zou willen doen. Mijn ervaring is dat een registeraccountant een uitstekende kijk op je bedrijfsprocessen heeft. Hij blijft bij met ontwikkelingen en weet precies waar we wat kunnen winnen en waar we iets moeten laten. Zijn adviezen over investeringen, afschrijvingen en de herwaardering van onroerend goed zijn altijd zinvol. Hij kent de internationale verschillen in regelgeving of kan dat razendsnel laten uitzoeken binnen zijn netwerk. Goed beschouwd zijn mijn besluiten gedekt door de adviezen van mijn registeraccountant. Alle plannen bespreken we van tevoren door. Het pakt wel eens iets anders uit, maar we komen altijd op een acceptabel spoor uit. Dat betekent dat ik op voorhand zijn goedkeuring heb zodat hierover later bij de jaarrekening geen misverstanden bestaan. Het is voor mij heel prettig vooraf te weten dat ik verantwoord bezig ben. Ik ben dan ook zeer tevreden over de samenwerking en de openheid daarin, al 12 jaar lang.

7 Trainer Maarten Breedveld is een ambitieus en zelfstandig werkend trainer-consultant. Hij opereert als franchisenemer onder de vlag van een grote organisatie. Maarten, die qua organisatie dus de kleinst mogelijke bedrijfssamenstelling kent, legt uit waarom hij zich als ondernemer laat bijstaan door een registeraccountant. Er zijn uiteraard veel meer accountants die een winst-en-verliesrekening en een balans kunnen opmaken, ik zou hiervoor iemand met een heao-achtergrond kunnen inhuren. Maar als het gaat over specifiek fiscale zaken, over bijvoorbeeld aftrekmogelijkheden, vergoedingen voor ziektekosten, pensioen- en vermogensopbouw, dan merk je dat een registeraccountant veel parate expertise heeft op een hoog niveau. Hoe je dat merkt? Aan de snelheid waarmee oplossingen over tafel gaan en aan de onderbouwing van alternatieven. Bovendien heeft mijn registeraccountant een fantastisch netwerk dat hij op ieder moment kan aanspreken als hij extra details wil weten over een financiële constructie of over wetgeving. In mijn werk als trainer-consultant ik geef onderricht in communicatieve en managementvaardigheden kom ik veel bij ondernemers over de vloer; mensen die mij in vertrouwen nemen en me soms vragen stellen die buiten de scope van mijn werk liggen. Als het opportuun is, introduceer ik mijn eigen registeraccountant, in de wetenschap dat die het probleem oplost. Daarop kan ik blind vertrouwen en dat is niet alleen heel geruststellend, het is een verrijking van mijn advieswerk. Vroeger werkte ik bij een bank en behandelde ik kredietaanvragen van ondernemers. Aanvragen die waren medeondertekend door een registeraccountant legden meer gewicht in de schaal. De presentatie en de inhoud waren gewoonweg beter, de onderbouwing deugde. Als (adspirant)ondernemer kom je beter voor de dag, men neemt je serieuzer. Dat laatste geldt niet alleen voor banken maar ook voor de Belastingdienst. Daaraan kun je de toegevoegde waarde van een registeraccountant goed aflezen. NIVRA mkb-brochure

8

9 Registeraccountant, een beschermde titel De titel registeraccountant (RA) is een wettelijk beschermde titel. Wie RA achter zijn naam voert, heeft een studie gevolgd die is gericht op accountancy en heeft de verplichte driejarige praktijkopleiding tot registeraccountant met succes afgesloten. Verder is iedere registeraccountant verplicht ingeschreven in het accountantsregister en daarmee aangesloten bij de beroepsvereniging, het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA). Daarnaast is de registeraccountant verplicht zich te houden aan beroepsregels. Deze regels waarborgen de kwaliteit van de dienstverlening. De verschillende verordeningen en richtlijnen zijn wettelijk vastgelegd: de Gedrags- en Beroepscode waarborgt o.a. de onafhankelijkheid, integriteit en objectiviteit; de Richtlijnen voor de Accountantscontrole waarborgen kwaliteit en uniformiteit. Dan is er nog de externe toetsing: elk kantoor wordt periodiek doorgelicht door deskundige collega s. Het is een onafhankelijke controle die het kwaliteitsniveau van het werk van registeraccountants waarborgt. Wie de regels schendt, kan na klachten van het NIVRA of van derden ter verantwoording worden geroepen. Over het NIVRA Het NIVRA is in 1962 opgericht bij Wet op de Registeraccountants. De beroepsvereniging vertegenwoordigt inmiddels bijna RA s die allen zijn ingeschreven in het accountantsregister. Het NIVRA controleert het kwaliteitsniveau van de aangesloten leden en ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs dat de registeraccountant volgt. Dat stopt niet bij het behalen van de RA-kwalificatie, ook daarna houdt de registeraccountant zijn vakkennis op peil. Life long learning is een verplichting. Het NIVRA is een publiekrechtelijke organisatie met de wettelijke taak tot: - de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de registeraccountants en de behartiging van hun gemeenschappelijk belang ; - de zorg voor de eer van de stand der accountants en het verzorgen of doen verzorgen van een opleiding tot het theoretische gedeelte van het accountantsexamen. (Wet op de Registeraccountants, artikel 1, lid 3.) NIVRA mkb-brochure

10 Meer weten? In deze brochure heeft u kennisgemaakt met de registeraccountant, zijn werk en zijn betekenis voor u als mkb-ondernemer. Vanzelfsprekend valt daarover veel meer te vertellen. Wilt u meer weten, bent u geïnteresseerd in een oriënterend gesprek met een registeraccountant? Neem dan contact op met een registeraccountant in uw woonplaats of regio. Op de website van het NIVRA vindt u het ledenregister met alle aangesloten registeraccountants. 10

11 Ontwerp Statuz, Amsterdam NIVRA Fotografie mkb-brochure Kees Hummel 11

12 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants A.J. Ernststraat 55 Postbus AD Amsterdam T F E I NIVRA bestelnummer 901

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie

De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant. Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie De Verordening Gedragscode (VGC) in het kort voor de AA-Accountant Internetversie 2007 NOvAA Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Praktijkhandreiking bedrijfsoverdracht

Praktijkhandreiking bedrijfsoverdracht NIVRA Actualiteiten 3 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder de verantwoordelijkheid van het NIVRA, beoogt registeraccountants ondersteuning

Nadere informatie

Bij accountancy draait het om de mensen

Bij accountancy draait het om de mensen ALGEMENE INFORMATIE OVER DEMAC Al 20 jaar úw partner in automotive Bij accountancy draait het om de mensen Peter Beelen Gregor Kruijssen DEMAC ACCOUNTANTS / CONSULTANTS B.V. Bellweg 2a, 4104 BJ Culemborg

Nadere informatie

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Afstudeeropdracht voor de opleiding SPD Bedrijfsadministratie LOI Hogeschool, Leiderdorp Studiebegeleider: drs. R. v.d. Wal RA Cursist: Suzanne

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Belastingdienst. Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Belastingdienst. Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen Belastingdienst Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen Belastingdienst Inhoudsopgave Inleiding Waarom dit keurmerk? 3 Interviews Will Reijnders, Stichting KBA 11 Wilko Stronks, Reeleezee 15 Theo Klarenbeek,

Nadere informatie

Welkom bij Accountnet

Welkom bij Accountnet Welkom bij Accountnet Bedrijven Pagina : 1 Even voorstellen Graag willen wij Accountnet aan u voorstellen. Daarom treft u in deze brochure een overzicht van onze diensten voor particulieren aan, en tevens

Nadere informatie

magazine nr. 04 12 13 Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? Jeroen Busscher: Initiërende rol loonmedewerker Andere tijden, andere vennoten?

magazine nr. 04 12 13 Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? Jeroen Busscher: Initiërende rol loonmedewerker Andere tijden, andere vennoten? desraadviseur magazine nr. 04 12 13 Jeroen Busscher: Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? 06 Andere tijden, andere vennoten? 12 Initiërende rol loonmedewerker 26 De robuuste familiebedrijfsaccountant interview

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

De wereld van software escrow Informatie voor management

De wereld van software escrow Informatie voor management De wereld van software escrow Informatie voor management 1 continuïteit controle open source licenties Java programmeertaal reconstructie PHP pandrecht API compiler editor fingerprint cloud SaaS deponering

Nadere informatie

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Executive Master of Accountancy De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Pieter Jongstra Managing Partner Ernst & Young België en Nederland Accountant worden? Dat vind ik een goede

Nadere informatie

Online samenwerken in de financiële branche. survival of the fittest

Online samenwerken in de financiële branche. survival of the fittest Online samenwerken in de financiële branche survival of the fittest 1. Online samenwerken in de financiële branche Independer: online sluiten van hypotheek niet haalbaar (2009), Aegon maakt online schade

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht in het microbedrijf

Horizontaal Toezicht in het microbedrijf Tiede Boersma Groepscode BAU 10.4 Examennummer BAU10.5.10 Februari 2013 (v4) Voorwoord In het land der blinden is éénoog koning, zo begon ik enige jaren geleden onze jaarlijkse nieuwsbrief voor ondernemers

Nadere informatie

2012 www.bdovoorcommissarissen.nl. Theorie rondetafelgesprek praktijk. Het waarborgen van de onafhankelijkheid

2012 www.bdovoorcommissarissen.nl. Theorie rondetafelgesprek praktijk. Het waarborgen van de onafhankelijkheid 2012 www.bdovoorcommissarissen.nl DE COMMISSARIS & DE ACCOUNTANT Theorie rondetafelgesprek praktijk Het waarborgen van de onafhankelijkheid Voorwoord 3 voorwoord commissaris en accountant Voor u ligt inmiddels

Nadere informatie

HIT-zine NORM DER PROFESSIE? EISEN VAN KWALITEITSBORGING HORIZONTAAL INTEGRAAL TOEZICHT IN DEZE UITGAVE WWW.PROMANAGEMENT.NL

HIT-zine NORM DER PROFESSIE? EISEN VAN KWALITEITSBORGING HORIZONTAAL INTEGRAAL TOEZICHT IN DEZE UITGAVE WWW.PROMANAGEMENT.NL HIT-zine IN DEZE UITGAVE HORIZONTAAL INTEGRAAL TOEZICHT Horizontaal toezicht is met de tijd meegaan. Dhr. A.C. Meenhuis Administratiekantoor Meenhuis Waar het uiteindelijk op neerkomt is de vraag of het

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Zo zijn wij u graag van dienst Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Mogen wij ons even voorstellen? Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Aangenaam. Wij zijn zeer

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

Dienstenwijzer NOVÈS B.V. Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Dienstenwijzer NOVÈS B.V. Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten Dienstenwijzer NOVÈS B.V. Wegwijs bij NOVÈS Als financieel adviseur willen wij graag helder zijn in onze dienstverlening. Wij hebben daarom deze Dienstenwijzer voor u opgesteld. Naast algemene informatie

Nadere informatie

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel Persoonlijke bijstand Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel 1 Juridische hulp met een warm hart Bent u buiten uw schuld slachtoffer van een ongeval? Zijn er bij een medische behandeling fouten

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

novak accountants magazine Ambitie

novak accountants magazine Ambitie novak accountants Verschijnt vier keer per jaar - 3e kwartaal - september 2014 Uitgave van de Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren magazine Ambitie Ambities van de mkb-accountant Een kijkje

Nadere informatie

MKB-accountant 2020. Visiedocument voor openbaar accountants werkzaam in het mkb

MKB-accountant 2020. Visiedocument voor openbaar accountants werkzaam in het mkb MKB-accountant 2020 Visiedocument voor openbaar accountants werkzaam in het mkb Maart 2013 Colofon Dit visiedocument is voorbereid door de Regiegroep MKB van de NBA en vastgesteld door de Ledengroep Openbaar

Nadere informatie

100% Transparant. Dienstenwijzer. Van den Boer en Roggen Financieel Advies. Inzicht in onze diensten

100% Transparant. Dienstenwijzer. Van den Boer en Roggen Financieel Advies. Inzicht in onze diensten 100% Transparant Dienstenwijzer Van den Boer en Roggen Financieel Advies Inzicht in onze diensten Heb je een verzekering nodig? Wil je weten hoeveel hypotheek je kunt krijgen? Of heb je net een huis gekocht?

Nadere informatie

Lees verder op pagina 4. Scheiden onderneming

Lees verder op pagina 4. Scheiden onderneming NFO Info jaargang 6 2011 2 Sturen op cijfers Steinbusch in Heerlen is een allround en full service industrieel toeleveringsbedrijf. Het familiebedrijf beleeft volgend jaar zijn 50e verjaardag. Onder de

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie