Leerling in beeld. overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerling in beeld. overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs. www.platformpraktijkonderwijs.nl"

Transcriptie

1 Leerling in beeld overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

2 2 Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

3 Leerling in beeld - overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs Het praktijkonderwijs maakt sterk onderwijs en brengt de opbrengsten van de leerlingen in beeld. Omdat we dat met elkaar al enige tijd doen, zijn er specifieke volgsystemen ontstaan voor praktijkonderwijs. Daar zijn recent nog enkele nieuwe initiatieven bij gekomen. Om de scholen te helpen in hun keuze, worden de belangrijkste kenmerken van deze volgsystemen hierna op een rij gezet. Dat doen we in alfabetische volgorde. Aan bod komen achtereenvolgens: CITO-volgsysteem vso arbeid / praktijkonderwijs Coins, de competentiemeter + COSO, project ABC EA Match Presentis Profijt Strux 3 We gaan er van uit dat we daarmee de meest voorkomende applicaties hebben geïnventariseerd. Mocht u nog een systeem kennen dat niet in deze brochure is meegenomen, dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat van het Platform. Het kan dan bij een mogelijk volgende editie wel worden meegenomen. Aan het opstellen van deze brochure is de nodige zorg en aandacht besteed. De teksten die over de verschillende applicaties gaan, en die u hierna aantreft, zijn opgesteld door de betreffende organisaties. Mocht u naar aanleiding van die informatie vragen hebben over de applicatie, neem dan contact op met de vermelde contactpersoon.

4 Cito Volgsysteem VSO Arbeid/PrO Naam contactpersoon / mailadres Telefoonnummer Volledig postadres adres algemeen Website Claudia Huisman Postbus 1034, 6801 MG Arnhem Wat doet dit systeem? Het volgsysteem bevat toetsen voor de leergebieden begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen-wiskunde. De resultaten komen automatisch in het digitale systeem. Door overzichtelijke rapportages kunt u de groei van uw (groepen) leerlingen goed volgen en ziet u hoe hun niveau zich verhoudt tot de referentieniveaus. Ook wordt zichtbaar hoe leerlingen scoren op de verschillende domeinen en onderdelen binnen de leergebieden. Het systeem geeft zo houvast om uw onderwijsaanbod optimaal op de leerlingen af te stemmen. Sinds wanneer is of wordt het systeem operationeel? In de loop van schooljaar is het systeem beschikbaar. Werkt het ook op tablets? Is er een app? Nee 4 Zijn gegevens uitwisselbaar? Kostenindicatie De gegevens zijn via een DOD-export uitwisselbaar met andere systemen. De kosten worden in 2015 bekend. Ondersteuning Bij het systeem zit een handleiding waarin zowel de technische kanten als de inhoudelijke kanten van het systeem aan de orde komen. Gebruikers van het systeem kunnen gratis gebruik maken van de helpdesk van Cito (te bereiken per telefoon en per ). Op aanvraag verzorgt Cito trainingen en workshops over het interpreteren van de toetsresultaten en de rapportages uit het systeem. Gebruikerservaring Voor de ontwikkeling van het systeem hebben diverse proeftoetsingen plaatsgevonden. De proeftoetsingen vonden plaats in een ander afnamesysteem dan het systeem van de uiteindelijke uitgave. Het overgrote deel van de leerlingen kon de toetsen vlot maken. Veel docenten geven aan dat de toetsen aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en dat ze op een efficiënte wijze de taal- en rekenvaardigheden in beeld brengen. Overige informatie Het is de bedoeling dat het een adaptief toetssysteem wordt, waarbij elke leerling op zijn eigen niveau getoetst wordt. Leerlingen worden zo uitgedaagd op hun eigen niveau en niet gefrustreerd door een te moeilijke toets. Bovendien kan de vaardigheid van leerlingen op deze manier nauwkeuriger vastgesteld worden. Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

5 COINS, de competentiemeter + Naam contactpersoon / mailadres Telefoonnummer Volledig postadres adres algemeen Website P. Hartog / A.M.G. Schmidtweg 1, 1613 MA Grootebroek Wat doet dit systeem? Met het systeem beschikt de school over een digitaal instrument, waarmee: gecoacht wordt; leerlingen zich leerdoelen stellen op competentie- en vaardigheidsniveau; een koppeling is gemaakt met het examendossier voor het pro-diploma; opbrengsten van inspanningen in beeld kunnen worden gebracht per domein. De uitwerking van de coachgesprekken vormt de onderlegger voor de IOP/OPP-gesprekken. Sinds wanneer is of wordt het systeem operationeel? Als competentiemeter in gebruik sinds Als COINS (koppeling met pro-diploma, leerlijnen, opbrengsten e.d) nu in probeerfase. Komend schooljaar i.p.v. de originele competentiemeter. Werkt het ook op tablets? Is er een app? Zijn gegevens uitwisselbaar? Nog niet Niet (van belang geacht) 5 Kostenindicatie Geen kosten. Wellicht is expertise nodig om COINS aan te passen aan de wensen van een school in het kader van implementatie. Deze kunnen/willen wij leveren tegen kostprijs. Ondersteuning Zie boven. Gebruikerservaring Praktijkschool Westfriesland Stede Broec Overige informatie -

6 COSO: Project-ABC Naam contactpersoon / mailadres Telefoonnummer Volledig postadres adres algemeen Website Christiaan Nieuwlaat / / Tolweg 7, 4851 SJ Ulvenhout Wat doet dit systeem? Individuele, adequate voortgangsbewaking van deelvaardigheden en competenties, zowel vakinhoudelijk als Algemene en Beroeps Competenties (ABC s), ondersteund door uitgebreide rapportagemogelijkheden, roostergeneratie en informatieportaal voor de leerlingen. Sinds wanneer is of wordt het systeem operationeel? Het systeem is op dit moment in aanbouw, en wordt verwacht in Q operationeel te zijn. Werkt het ook op tablets? Is er een app? Doordat het systeem gebouwd wordt als een zogenaamd responsive webapplicatie, schaalt de interface mooi mee voor gebruik op tablets. Een alternatieve interface via een app in de nabije toekomst wordt onderzocht. 6 Zijn gegevens uitwisselbaar? Kostenindicatie Het systeem zal een koppeling kunnen maken met externe gegevensbronnen zoals leerling volgsystemen via XML / CSV databestanden. Licentiekosten incl. onderhoud en updates bedragen 5.000, - per school, per jaar. Eventueel meerwerk en/ of overzetten van uw reeds bestaande administratie zal op basis van uurtarief plaatsvinden. Ondersteuning Bij het pakket wordt standaard documentatie (digitaal) bijgeleverd, te weten: Snelstart gids Handleiding Er wordt voorzien in een helpdesk door middel van een helpdeskportaal / ticketsysteem en eventuele telefonische 2e-lijns ondersteuning. Ondersteuning buiten kantooruren kan via een SLA overeenkomst worden vastgelegd. Ook is er scholing mogelijk, zowel individueel als klassikaal. De klassikale variant zal worden gegeven in de vorm van een 2-daagse workshop waarin de basisfunctionaliteit van het pakket wordt behandeld en kost 4.000, - voor een groep van 6 cursisten. De individuele variant is volledig naar eigen inzicht in te vullen en kan naast de basisfunctionaliteit onderwerpen verder uitdiepen. De kosten voor individuele begeleiding komen op een uurtarief van 150, - per cursist per uur. Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

7 Gebruikerservaring Het systeem is op dit moment nog in ontwikkeling, derhalve is het nu nog niet mogelijk om gebruikerservaringen te vermelden. Het systeem wordt gebouwd in samenwerking met Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs te Bergen op Zoom. Actief betrokken bij de ontwikkeling is dhr. I.P. Verduin (functionaris kwaliteit praktijkonderwijs bij Het Kwadrant). Hij neemt de rol van eindgebruiker waar en is derhalve ook de kennisbank als het aankomt op de praktijksituatie en de problemen welke men via het pakket graag zou willen oplossen. Overige informatie Een van de doelen van het pakket is ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk paperless gewerkt wordt. De meeste informatie is in een bepaalde vorm vluchtig van aard, en doordat het op elk moment digitaal te raadplegen is, hoeft het niet uitgeprint te worden en is het minder schadelijk voor het milieu. 7

8 EA-Match Naam contactpersoon / mailadres Telefoonnummer Volledig postadres adres algemeen Website dhr. T. Thomassen & mw. drs. E.J. van Wijngaarden (met doorschakeling) Postbus 238, 4200 AE Gorinchem Wat doet dit systeem? Als enig digitaal geïntegreerde programma in Nederland werkt EA-Match vanuit de begeleiding: hoe begeleid ik de leerling het best naar zijn einddoel: werk, werken en leren, leren of dagbesteding. Sinds wanneer is of wordt het systeem operationeel? EA-Match is sinds 2003 in ontwikkeling door werkgroepen uit PrO en AKA en voor VSO, PrO en Entreeopleiding volledig operationeel sinds Werkt het ook op tablets? Is er een app? EA-Match maakt gebruik van Internet Explorer. Tablets met IE zijn direct inzetbaar, voor overige tablets dient men gebruik te maken van extern bureaublad. 8 Zijn gegevens uitwisselbaar? Gegevensuitwisseling met een administratiepakket vindt batch-gewijs plaats, middels een dump via het https-protocol op EA-Match. De voorkeur heeft een XML-gebaseerde koppeling. Dit kan bijvoorbeeld met een geplande taak worden aangestuurd. Er zal een script beschikbaar worden gesteld waarmee de dump kan worden aangemaakt en verstuurd en er zal indien gewenst ondersteuning op locatie kunnen worden geboden. Daarnaast is real-time uitwisseling van begeleidingsgegevens uit het administratiepakket mogelijk. Ook is een directe koppeling met Stagemarkt aanwezig. Koppelingen met Magister, Som, Edictis, Peoplesoft, KRD, etc. Kostenindicatie Jaarlijks abonnement excl. BTW (prijspeil 2014): Per leerling: 0,00 Licentie (url): 600,00 Minimaal 10 inloggers*: 1.250,00 Per extra inlogger*: 125,00 Opslag externe documenten: 200,00 (Na-)zorgmodule inbegrepen * Inlogger = gebruiker (docent, management, administratie, etc.) Synchronisatie (eenmalig) nacalculatie Ondersteuning Scholing: 3 dagdelen inbegrepen Handleiding / helpdesk inbegrepen Extra training nacalculatie Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

9 Gebruikerservaring Enkele voorbeelden: Elde College Praktijkonderwijs, Schijndel Locatieleider en applicatiebeheerder EA-Match: dhr. J. Kloks Specifiek: van stage naar arbeidstoeleiding naar start totale inzet EA-Match Functioneert sinds 2004 Overige informatie Rijn IJssel Arnhem Applicatiebeheerder EA-Match: dhr. S. Jansen Teamleider Cluster Entree & Maatwerk: dhr. C.B.J. Derksen Specifiek: Totale inzet EA-Match en nu totaal gericht op Entreeopleidingen en (na)zorg. Functioneert sinds 2003 ROC West Brabant, Traject (Entreeopleiding) Applicatiebeheerder EA-Match: dhr. J. van Dijke Afdelingsmanager: dhr. C.M. Luijsterburg Specifiek: Totale inzet EA-Match en nu gericht op Entreeopleidingen en (na)zorg. Functioneert sinds 2003 Enkele projecten: Netwerkschool, Stage Matchpoint, RBA Jobcoach, Community Coaching Bureau voor Educatie en Arbeid werkt sinds 1994 voor het onderwijs. Match it is een zusterbedrijf van Bureau voor Educatie en Arbeid en ontwikkelt, onderhoudt en innoveert (op basis van ontwikkelingen uit de praktijk) de internetapplicatie EA-Match. Als enig digitaal geïntegreerde programma in Nederland werkt EA-Match vanuit de begeleiding: hoe begeleid ik de leerling het best naar zijn einddoel: werk, werken en leren, leren of dagbesteding. Vanuit EA-Match verantwoordt de organisatie de inzet van haar begeleiding van het leerproces naar ouders, leerlingen, team, bedrijfsleven, bestuur en inspectie. EA-Match : Dynamisch IOP op basis van leerlijnen, kwalificatieprofiel(en), opdrachten (gericht op competenties) en de ingezette begeleiding op school en bedrijf. Interactief zorgdossier met toegang in EA- Match voor betrokken instanties (o.a. Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, ZAT, UWV, etc.) Eenvoudig een leerling naar een stage matchen: de stage die volgens de docent, op advies van de applicatie, het best past bij de stagewensen van de deelnemer. Directe koppeling met Stagemarkt.nl. Schooleigen-documenten worden automatisch gegenereerd, alsmede het IOP. Documenten, leerlijnen en kwalificatiedossiers zijn volledig in eigen beheer. Uitstroommodule inclusief nazorg beschikbaar. 9

10 Presentis Naam contactpersoon / mailadres Telefoonnummer Volledig postadres adres algemeen Website Wat doet dit systeem? Peter Hubert Koekoeksweg 2c (Flex Business Point), 8084 GM t Harde Presentis is een leerling begeleidingssysteem. Het omvat de leerlijnen (theorie-praktijk), competenties, handelingsplannen, IOP, leerlingenzorg, starten groeidocument, OPP, stage, nazorg en na de zomer van 2014 ook de koppeling met DUO en de uitstroommonitor. Al deze zaken zijn geïntegreerd in Presentis. Het is gekoppeld aan elkaar. Het een staat niet los van het ander. Hoofdzaak: leerling, ouders en professionals zijn op de hoogte en hebben inzicht in de ontwikkelingen in het verleden, heden en toekomst. Waarom doen we wat we doen? Daarbij is de doelstelling dat gegevens die voor verschillende doeleinden nodig zijn, maar 1 keer worden ingevoerd. 10 Sinds wanneer is of wordt het systeem operationeel? Werkt het ook op tablets? Is er een app? Presentis is nu 3 jaar operationeel. 1ste jaar alleen voor Praktijkonderwijs Zutphen. De afgelopen 2 jaar zijn er 17 scholen bij gekomen die de overstap naar Presentis hebben gemaakt. Presentis is een client server applicatie op Windows gebaseerd. Presentis zal binnen nu en twee jaar volledig web based zijn en dus platform onafhankelijk. Zijn gegevens uitwisselbaar? Presentis heeft im- en exportmogelijkheden. Voor verschillende scholen zijn gegevens uit SOM, Magister, Examn en ook andere systemen ingelezen. Koppeling met de nieuwe vragenlijst van de uitstroommonitor en volgmodules is na de zomervakantie van 2014 actief. Koppeling met DUO voor aanwezigheid en bronmelding wordt na de zomer van 2014 op de eerste scholen getest. Kostenindicatie Op onze website staat een uitgebreide brochure met daarin een overzicht van alle kosten. Ondersteuning Scholing, helpdesk, handleiding zijn beschikbaar. Voor scholing worden extra kosten in rekening gebracht. De helpdesk, updates en dagelijkse ondersteuning vallen onder de jaarlijkse kosten. Zie hiervoor de brochure van Presentis. Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

11 Gebruikerservaring Op onze website staat een aantal referenties van verschillende scholen. De volgende scholen gebruiken Presentis of zullen hier aankomend schooljaar mee starten: Praktijkonderwijs Zutphen De Boog Zwolle De Boog Apeldoorn Praktijkschool Apeldoorn MaxX Neede Luca Amsterdam Met Waalwijk De Compagnie Heerenveen Carmel College Raalte De Steiger Lelystad Accent Amersfoort Prakticon Doetinchem De Gooise Praktijkschool Hilversum Reggesteyn Rijssen t Genseler Hengelo Het Rhedens de Tender Dieren De Wissel Enschede Produs Arnhem Wat de meeste scholen als commentaar geven: Presentis brengt alles samen. Gebruiksvriendelijk, ook voor de leerlingen. Het is compleet. Het is een kapstok waar alles aan wordt opgehangen. Je merkt dat het door mensen uit de praktijk is ontwikkeld. Het geeft leerlingen inzicht. Het is bij de tijd, Curriculum Pro, Start en groeidocument, OPP 11 Overige informatie Wanneer een school interesse heeft kan er vrijblijvend een demo worden gegeven op de school zelf. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De demo bestaat uit een uitleg van het systeem en vooral ook een brainstorm naar de mogelijkheden voor de school. Presentis wordt door de school zelf onder begeleiding van ons ingericht. Zo herkennen de gebruikers hun eigen school in Presentis.

12 PrOfijt Naam contactpersoon / mailadres Telefoonnummer Volledig postadres adres algemeen Website XSservice Olav van Doorn / Tivolistraat 6-14, 5017 HP Tilburg Wat doet dit systeem? De leer- & werkomgeving PrOfijt is de eerste online applicatie die exclusief voor het Praktijkonderwijs is ontwikkeld! PrOfijt faciliteert en ondersteunt het gepersonaliseerd leren. De leerdoelen van de leerling worden in een gebruiksvriendelijke web-applicatie vastgelegd. De applicatie vormt voor leerling, docent en ouders het IOP, de competentiemeter, de weekplanner en het portfolio van de leerling. Aan elk leerdoel kan een schat aan leermaterialen worden gekoppeld waardoor PrOfijt ook een volwaardige ELO is. PrOfijt wordt geleverd met een koppeling aan DOTPrO. Hierdoor ontstaat een compleet LVS. 12 PrOfijt kan in de loop van het schooljaar 2014/ 2015 o.a. worden geleverd met: Magazijnbeheer Verzuimregistratie Stagebegeleiding Sinds wanneer is of wordt het systeem operationeel? Versie 1.0 van PrOfijt zal in september 2014 op enkele tientallen Praktijkscholen in heel Nederland in gebruik worden genomen. Werkt het ook op tablets? Is er een app? PrOfijt werkt op alle devices zoals mobiele telefoons, tablets, laptops en computers. Het wordt ondersteund door zowel Android, Windows als IOS Zijn gegevens uitwisselbaar? PrOfijt kan in principe worden gekoppeld aan elk gewenst online systeem. XSservice heeft uitgebreide ervaring met het tot stand brengen van koppelingen aan Magister en Som. Kostenindicatie Zie de website of neem contact met ons op via Ondersteuning De scholing en implementatie wordt verzorgd in samenwerking met MN Training. Zowel het implementatie-traject als eventuele additionele begeleiding worden op maat samengesteld. Gebruikerservaring De gebruikers van PrOfijt geven aan zeer tevreden te zijn over de gebruiksvriendelijkheid en uitgebreide functionaliteit. De functionaliteit sluit naadloos aan bij de wensen van de scholen. Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

13 Overige informatie PrOfijt wordt ontwikkeld voor en door Praktijkscholen! Het wordt de nieuwe standaard voor het Praktijkonderwijs. De unieke samenwerking tussen XSservice, MN Training en de Praktijkscholen biedt de mogelijkheid om met elkaar een maatwerk applicatie te ontwikkelen die past bij de Praktijkschool van tegenwoordig. XSservice heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van webapplicaties voor het PrO en MN Training begeleidt al jaren tientallen scholen op weg naar excellent onderwijs. PrOfijt bevordert nu al de regionale saamhorigheid en samenwerking. De olievlekwerking in de regio heeft tot gevolg dat er al in diverse regio s wordt gesproken over regionale samenwerking op het gebied van contentontwikkeling, brancheopleidingen en stageplaatsen. De makers van PrOfijt organiseren regelmatig bijeenkomsten in het land maar geven desgewenst ook presentaties op school! 13

14 StruX-scan Naam contactpersoon / mailadres Telefoonnummer Volledig postadres adres algemeen Website Edu Actief Postbus 1056, 7940 KB Meppel Wat doet dit systeem? De StruX scan bevat onder andere alle doelen uit het curriculum voor het praktijkonderwijs, alle doelen voor Nederlands en Rekenen voor 1F en 2F, èn doelen Engels ERK A1. 14 De StruX-scan meet de persoonlijke groei van de deelnemers op kennis, vaardigheden en competenties. Tijdens een begeleidingsgesprek formuleert u samen met de deelnemer de leerdoelen voor de komende leerperiode. Deze leerdoelen koppelt u in de StruX-scan aan de individuele deelnemer, of aan een groep of hele klas. Na afloop van de leerperiode kunnen beoordelaars (begeleiders, ouders, stagebegeleiders, of de deelnemer zelf) worden uitgenodigd om de scan in te vullen. Zij beoordelen ieder leerdoel dat voor de deelnemer is geselecteerd op een vijf-puntschaal. Het doel van de StruX-scan is om begeleiders en deelnemers te laten focussen op een lange termijn perspectief en van informatie te voorzien over het leerproces van de deelnemer, zodat een leeromgeving gecreëerd kan worden die de deelnemer in staat stelt telkens voort te bouwen op wat hij of zij al weet en kan. Sinds wanneer is of wordt het systeem operationeel? Het is bestelbaar en kan in de praktijk ingezet worden vanaf schooljaar Werkt het ook op tablets? Is er een app? De StruX-scan draait via het platform 24-boost. Dit platform is webbased en is daarom te bereiken met een pc, laptop, tablet of smartphone. De pagina s wordt automatisch aangepast aan de grootte van het scherm. Zijn gegevens uitwisselbaar? Koppelingen van schoolsystemen naar de StruXscan wordt in samenwerking met Edu Actief tot stand gebracht. Profielgegevens van leerlingen en docenten worden vanuit de schoolsystemen (SOM/Magister/ Eduarte/etc.) geëxporteerd naar de StruX-scan. Denk hierbij aan de verplichte velden adres, voor- en achternaam, geslacht, rol, groep en gebruikersnaam. Koppeling met Entree-accounts (Kennisnet) en reeds bestaande accounts bij Edu Actief zijn ook mogelijk. Kostenindicatie De competentiescan en kennis- en vaardigheden scan kosten als losse scans 12,50 per jaar per deelnemer. Wanneer een combinatie van beide scans wordt afgenomen betaalt u 20,- euro per jaar per deelnemer. Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

15 Ondersteuning Via de website is een gratis handleiding met instructiefilmpje beschikbaar. Op de website zijn ook servicedocumenten te vinden, die de koppeling maken tussen de leerdoelen uit de StruX-scan en de kerndoelen vso, het curriculum praktijkonderwijs en het kwalificatiedossier entree. Voor aanmelding voor een gratis, vragen of advies kunt u terecht bij de helpdesk. De helpdesk van Edu Actief is op werkdagen telefonisch te bereiken op of via de mail Gebruikerservaring Een aantal scholen heeft meegedacht en feedback gegeven. De verwachtingen bij de scholen en docenten zijn hoog. Overige informatie...persoonlijk was ik verrast door de compleetheid en het nut van de StruX-scan. Waar ik aanvankelijk aanhanger was van de Wet van blinde Maupie (eerst zien, dan geloven) zie ik nu de kracht van dit instrument. Het zal tijd en energie kosten om het instrument in de onderwijspraktijk in te voeren. Maar als dat gebeurd is, zullen de gebruikers er alleen maar voordeel van hebben... Ruud Schinkel (docent en auteur StruX Nederlands). De StruX-scan gebaseerd op kerndoelen en bevat geen lesinhouden. U kunt er kennis, vaardigheden en/ of competentiegroei mee bijhouden. Daardoor is de scan volledig onafhankelijk van StruX-leereenheden en kunt u de scans ook inzetten bij gebruik van andere leermiddelen/methodes. Met de StruX scans kunt u systematisch, opbrengstgericht werken aan de arbeidsmatige competentheid en de zelfredzaamheid (wonen, vrije tijd en burgerschap) van uw leerlingen. 15

16 Kijk op praktijk digitaal onder Learntoo (met PulseOn inside) Naam contactpersoon / mailadres Telefoonnummer Volledig postadres adres algemeen Website Ron Duchatteau / Postbus 341, 7600 AH Almelo Wat doet dit systeem? Kijk op praktijk digitaal is een digitaal systeem (PulseOn) dat leerlingen gepersonaliseerd leermaterialen aanbiedt en hun leerproces en voortgang bijhoudt. Via ipads hebben zowel docenten als leerlingen toegang tot de leermaterialen van Kijk op praktijk. Kijk op praktijk is de methode voor de praktijkvakken onderbouw die door het praktijkonderwijs van Het Erasmus zelf is ontwikkeld. De digitale leermaterialen bestaan uit zowel theorie- en praktijkkaarten als interactieve toetsen en (instructie)filmpjes. Afhankelijk van individuele wensen en mogelijkheden van de leerling worden de manier van leren en de leervolgorde vastgesteld, bijgehouden en indien nodig aangepast. Sinds wanneer is of wordt het systeem operationeel? Met ingang van schooljaar Werkt het ook op tablets? Is er een app? De praktijkvakken voor de onderbouw worden vak voor vak gedigitaliseerd. Binnen het praktijkonderwijs van Het Erasmus werken we met ipads. PulseOn werkt ook op devices met Windows 7 en 8, Mac OS, Android en Chrome OS. Er is momenteel (nog) geen app. Zijn gegevens uitwisselbaar? Tot op heden (september 2014) zijn er geen koppelingen met administratieve pakketten. Kostenindicatie Volgt Ondersteuning Volgt Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

17 Gebruikerservaring Gedurende schooljaar is binnen het praktijkvak Basis Koken met Kijk op praktijk digitaal gewerkt. Het gebruik is geëvalueerd onder de docent, de schoolleiding en leerlingen. De belangrijkste evaluatieresultaten zijn: - Leerlingen: totaal onverwacht vinden de leerlingen theorie (ja-nee-toets) leuker dan de praktijk. Reden: spanning, resultaat ligt vast en direct inzicht in cijfer. Game-element! - Leerresultaten: cijfers van theorie (op digitale theorietoets) zijn hoger dan voorheen (toets op papier). - Docent: lesvoorbereiding en planning zijn een stuk gemakkelijker (tijdbesparing). Hiërarchie van leerobjecten vormt de basis en volgorde. - Schoolleiding: betrokkenheid bij visievorming is belangrijk en als zeer positief ervaren. - Docent: meer gebruik maken van differentiatiemogelijkheden door moeilijkere opdrachten te ontwikkelen voor voorlopers. - Docent: meer variatie in de vorm van interactieve toetsvragen inbouwen. Overige informatie Met ingang van schooljaar wordt naast Basis Koken binnen Textiel en Zorg&Welzijn met Kijk op praktijk digitaal gewerkt. Gedurende dit schooljaar zullen in ieder geval vier vakken volgen (inschatting). 17

18 Notities 18 Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

19 19

20 COLOFON Dit is een uitgave van: Platform Praktijkonderwijs Postbus AT Rotterdam Telefoon Opmaak en drukwerk: OJO Communications Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu PASSIE VOOR ONLINE LEREN www.profijt.nu WAT IS PROFIJT? Het Praktijkonderwijs heeft behoefte aan een systeem waarin alle dagelijkse processen op een logische wijze en in één platform worden vastgelegd.

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen

1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen KWALITEIT IN TOETSEN EN EXAMENS TOA Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen Compleet leerlingvolgsysteem voor Taal en Rekenen in het voortgezet onderwijs 1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem

Nadere informatie

Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg Handleiding Digicampuz voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Voorwoord 3 2 Belangrijke gegevens 4 2.1 Aanmeldgegevens 4 2.2 De Digicampuz 4 3 Aan de slag 5 3.1 Aanmelden

Nadere informatie

Platform Praktijkonderwijs 12-03 -2014. Curriculum Praktijkonderwijs. Marijke Beumer Ina Berlet

Platform Praktijkonderwijs 12-03 -2014. Curriculum Praktijkonderwijs. Marijke Beumer Ina Berlet Platform Praktijkonderwijs 12-03 -2014 Curriculum Praktijkonderwijs Marijke Beumer Ina Berlet Het curriculum PrO is een raamwerk Hoe zit het in elkaar? Het curriculum Praktijkonderwijs is opgebouwd rond

Nadere informatie

Platform Praktijkonderwijs 11-12 -2013

Platform Praktijkonderwijs 11-12 -2013 Platform Praktijkonderwijs 11-12 -2013 Curriculum Praktijkonderwijs Marijke Beumer Inge Schulkes Ina Berlet Het curriculum PrO is een raamwerk Hoe zit het in elkaar? Het curriculum Praktijkonderwijs is

Nadere informatie

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch?

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch? Inhoud Inleiding... 1 Aanmelden bij Office 365... 2 Werken met Office 365 Outlook... 2 Agenda delen... 2 Gedeelde agenda inzien... 2 Gedeelde postbus inzien... 2 Een handtekening instellen... 3 Conversatieweergave

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS

Computerprogramma LOVS Primair onderwijs Cito Volgsysteem Computerprogramma LOVS Groep 1 t/m 8 Snelle verwerking toetsen Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Geavanceerde analyses op leerling-, groeps- en schoolniveau

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Met Planaday maak je het jezelf makkelijk.

Met Planaday maak je het jezelf makkelijk. Wat is Wat is Planaday? Planaday is de webapplicatie voor instituten, opleidingcentra, overheid, gemeentes en bedrijven die cursussen of opleidingen verzorgen. Het is een totaaloplossing voor de volledige

Nadere informatie

Beschikbare functionaliteit PR

Beschikbare functionaliteit PR Beschikbare functionaliteit PR Aan Geïnteresseerden in PROFIJT Van PROFIJT team Betreft Beschikbare functionaliteit in PROFIJT Datum 20 augustus 2015 Dit document is bedoeld als leeswijzer bij de werking

Nadere informatie

NEC trainingen en opleidingen 2015. Zetacom Training Center

NEC trainingen en opleidingen 2015. Zetacom Training Center NEC trainingen en opleidingen 2015 1. NEC trainingen en opleidingen Een succesvolle implementatie van uw nieuwe communicatieplatform, valt of staat met het draagvlak binnen uw organisatie. Mensen werken

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Van ESIS naar Kindkans of rechtstreeks in Kindkans

Van ESIS naar Kindkans of rechtstreeks in Kindkans Van ESIS naar Kindkans of rechtstreeks in Kindkans Pagina 2 van 17 Pagina 3 van 17 Uitgangspunten Passend Onderwijs De komst van Passend Onderwijs vraagt om een goede samenwerkingsrelatie tussen scholen

Nadere informatie

De opbrengsten van het Praktijkonderwijs Hart van Holland te Nijkerk 11 december 2013

De opbrengsten van het Praktijkonderwijs Hart van Holland te Nijkerk 11 december 2013 De opbrengsten van het Praktijkonderwijs Hart van Holland te Nijkerk 11 december 2013 Zoals u weet is er op 11 december 2013 weer de landelijke Pro-dag, dit keer in Hart van Holland te Nijkerk. Centraal

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Congres Werknemer in opleiding 2011. Workshop Nazorg in het praktijkonderwijs

Congres Werknemer in opleiding 2011. Workshop Nazorg in het praktijkonderwijs Congres Werknemer in opleiding 2011 Workshop Nazorg in het praktijkonderwijs Even voorstellen Dennis Heijnens (Platform Praktijkonderwijs) Ed Veenema (mentor/stagedocent en nazorgmedewerker Praktijkschool

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren

Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren 1 Leermanagement Systeem Leermanagement Ondanks dat het vaak gedacht wordt, is een Leer management Systeem (LMS) geen leermanagement. Leermanagement

Nadere informatie

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG?

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? HJGGV HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? Dé kwaliteitscyclus voor onderwijsteams in het MBO Heb je genoeg geleerd vandaag? Heb je genoeg geleerd vandaag? Merk je dat docenten aan de slag gegaan zijn met jullie

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Doelstellingen en beoogde resultaten

Doelstellingen en beoogde resultaten Doelstellingen en beoogde resultaten Gemeenschappelijk kader met streef- en beheersingsdoelen rond de 4 domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap Domein Wonen Streefdoelen Wo 1. Ik leer zo zelfstandig

Nadere informatie

praktijkschool apeldoorn Individuele leer-werklijnen

praktijkschool apeldoorn Individuele leer-werklijnen praktijkschool apeldoorn Individuele leer-werklijnen Principekeuze werkwijze School volgt leerling Motivatie / Uitdaging Schoolverlater Begin school Praktisch/Cognitief Vaardigheden Sociale vaardigheden

Nadere informatie

Handleiding ParnasSys Ouderportaal

Handleiding ParnasSys Ouderportaal Handleiding Ouderportaal 23 FEBRUARI 2016 ParnasSys Handleiding ParnasSys Ouderportaal o.b.s. de Westwijzer Inhoud INLEIDING... 3 TOEGANG TOT HET OUDERPORTAAL... 3 1. EISEN BROWSER... 3 2. EERSTE KEER

Nadere informatie

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015. 1. De competenties.

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015. 1. De competenties. Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent. Versie: 26-11-2015 Passend Onderwijs betekent thuis nabij onderwijs voor bijna elk kind uit de buurt. De diversiteit in de school zal hierdoor toenemen.

Nadere informatie

PRAKTIJKONDERWIJS. De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen

PRAKTIJKONDERWIJS. De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen PRAKTIJKONDERWIJS De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen Je doet ertoe! DE COMPAGNIE De Compagnie verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Friesland. De school is voor leerlingen van 12 tot

Nadere informatie

AANBOD BLACKBOARD VOOR

AANBOD BLACKBOARD VOOR AANBOD BLACKBOARD VOOR VO UNIVERSITAIR ONDERWIJSCENTRUM GRONINGEN Rijksuniversiteit Groningen Brainbox voor voortgezet onderwijs, aanbod 2005-2007, pagina 1 Brainbox Sinds de zomer 2002 verzorgt de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Nieuwe scholennetwerken curriculum pro kunnen van start!

Nieuwe scholennetwerken curriculum pro kunnen van start! Nieuwe scholennetwerken curriculum pro kunnen van start! Het curriculum pro; wat beogen we ermee? In 2013 heeft het praktijkonderwijs het curriculum pro ontwikkeld. Daarmee hebben wij als schoolsoort een

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

Handleiding Magister 6

Handleiding Magister 6 Handleiding Magister 6 voor leerlingen De Amsterdamsche School schooljaar 2014-2015 Inhoud Inleiding 1 Inloggen Magister 6 2 Onderdeel: Het Vandaag scherm 3 Onderdeel: Agenda 4 Onderdeel: Cijfers 5 Onderdeel:

Nadere informatie

JOEP. Handleiding - hulpverlener

JOEP. Handleiding - hulpverlener JOEP. Handleiding - hulpverlener Versie 1.0 Oktober 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder

Nadere informatie

Van ParnasSys naar Kindkans

Van ParnasSys naar Kindkans Van ParnasSys naar Kindkans Uitgangspunten Passend Onderwijs De komst van Passend Onderwijs vraagt om een goede samenwerkingsrelatie tussen scholen en scholen voor speciaal onderwijs in de regio. Samen

Nadere informatie

Leerroutes taal en rekenen voor het Praktijkonderwijs

Leerroutes taal en rekenen voor het Praktijkonderwijs Leerroutes taal en rekenen voor het Praktijkonderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Op niveau werken met doelen: Passende perspectieven. Annette van der Laan (SLO) Joost Jacobs (Praktijkschool

Nadere informatie

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub s ccer nline Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub Administratie Aanwezigheden, rapporten, busregeling, terrein- en kleedkamerregeling, spelersfiches Smartphone Communicatie, kalender,

Nadere informatie

Handleiding Webportal. Schooljaar 2014-2015

Handleiding Webportal. Schooljaar 2014-2015 Handleiding Webportal Schooljaar 2014-2015 1 Inhoud Inleiding... 3 Stap 1: Inloggen op webportal... 4 Stap 2: het vandaag-scherm... 5 Stap 3: de agenda... 5 Stap 4: Cijfers... 7 Stap 5: Aanwezigheid...

Nadere informatie

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs De leeromgeving biedt het praktijkonderwijs, zijn leerlingen en docenten een volwaardig en betaalbaar

Nadere informatie

Cito Corporate. Werken bij Cito

Cito Corporate. Werken bij Cito Cito Corporate Werken bij Cito Werken bij Cito is werken bij dé specialist op het gebied van toetsontwikkeling, examinering en het meten, beoordelen en volgen van leerprestaties. Wij werken in binnen-

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

Module Bovenschoolse rapportage

Module Bovenschoolse rapportage Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Module Bovenschoolse rapportage Besturen primair onderwijs Met zeven heldere rapporten een compleet beeld van de opbrengsten van uw scholen Vergelijking met

Nadere informatie

Station, nederlands voor het vmbo

Station, nederlands voor het vmbo Station, nederlands voor het vmbo Volledig herziene modules voor de onderbouw (Station 2e editie) Nieuwe aantrekkelijke vormgeving Duidelijk verschil tussen vmbo-bk en vmbo-kgt In kleine stappen door meer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO De Baander Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 03SX 00 PRO BRIN nummer : 03SX C1 Onderzoeksnummer : 259727 Datum onderzoek : 11 september

Nadere informatie

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR Eindnotitie Uitwisselingsstandaard UWLR Doorbraak ICT en Onderwijs Tafel informatie en inzicht INHOUDSOPGAVE 1. UWLR STANDAARD... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 ONTWIKKELING UWLR (UITWISSELING LEERRESULTATEN)...

Nadere informatie

TOA: Toolkit én schatkist

TOA: Toolkit én schatkist TOA: Toolkit én schatkist Ruim 1,7 miljoen toetsen afgenomen. Wat weten we nu? Taal en rekenen 2 jaar onderweg en wat heeft ons dit nu gebracht? Bekijk de resultaten van 2 jaar meten. Bureau ICE is in

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO De Sprong voor praktijkonderwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO De Sprong voor praktijkonderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO De Sprong voor praktijkonderwijs Plaats : Sliedrecht BRIN nummer : 26HD 00 PRO BRIN nummer : 26HD C1 Onderzoeksnummer : 276871 Datum onderzoek : 10 juli

Nadere informatie

De leerling is het uitgangspunt van mijn werk EA-Match is het onderwijspakket: méér dan alles in één!

De leerling is het uitgangspunt van mijn werk EA-Match is het onderwijspakket: méér dan alles in één! De leerling is het uitgangspunt van mijn werk EA-Match is het onderwijspakket: méér dan alles in één! EA-Match is geen traditioneel administratiepakket maar een onderwijspakket voor iedere docent. Het

Nadere informatie

Snel start handleiding Basispoort voor scholen

Snel start handleiding Basispoort voor scholen Snel start handleiding Basispoort voor scholen 1 / 7 Inhoud Snel start handleiding Basispoort voor scholen... 3 Raadpleeg ook de uitgebreide handleiding en FAQ op http://help.basispoort.nl).... 3 1. Voorbereiding...

Nadere informatie

Van Parnassys naar Kindkans

Van Parnassys naar Kindkans Van Parnassys naar Kindkans Pagina 2 van 11 Pagina 3 van 11 Uitgangspunten Passend Onderwijs De komst van Passend Onderwijs vraagt om een goede samenwerkingsrelatie tussen scholen en scholen voor speciaal

Nadere informatie

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO E-nieuwsbrief speciale leerlingen Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO Dagbesteding en Arbeid, Hét Congres en nog veel meer. Stuur deze

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV 1. INLEIDING De arbeidsintegratie van jongeren met leermoeilijkheden is gebaat bij een goede regionale samenwerking.

Nadere informatie

Handleiding Magister. voor ouders en verzorgers. De Amsterdamsche School

Handleiding Magister. voor ouders en verzorgers. De Amsterdamsche School Handleiding Magister voor ouders en verzorgers De Amsterdamsche School schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding 1 Inloggen Magister 1 Uitleg Magisteronderdelen 2 Agenda 4 Cijfers 5 ELO 6 Mijn instellingen

Nadere informatie

SCAN-CRM. SCAN-CRM is het hart van het totale SCAN-ICT systeem.

SCAN-CRM. SCAN-CRM is het hart van het totale SCAN-ICT systeem. CRM webbased software voor de Collectieven SCAN-CRM SCAN-CRM is het hart van het totale SCAN-ICT systeem. Door elk collectief worden in SCAN-CRM alle deelnemers geregistreerd die deelnemen aan het ANLB.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR OUDERS MAGISTER 6. Definitief. S.V. Sariowan. 2014 OVER-Y College STATUS VERSIE 1 AUTEUR. DATUM 16 december 2014

HANDLEIDING VOOR OUDERS MAGISTER 6. Definitief. S.V. Sariowan. 2014 OVER-Y College STATUS VERSIE 1 AUTEUR. DATUM 16 december 2014 HANDLEIDING VOOR OUDERS MAGISTER 6 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief S.V. Sariowan DATUM 16 december 2014 KENMERK 20141211.Instr ouders M6.001 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Inloggen...

Nadere informatie

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor.

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor. Q&A HBO GO Versie: 0 Versie: 1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Instellingen Problemen oplossen

Nadere informatie

Handleiding inloggen. Informatie voor leerlingen

Handleiding inloggen. Informatie voor leerlingen Handleiding inloggen Informatie voor leerlingen Schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Inloggen op diverse systemen van school (leerlingen)... 3 Inloggen/uitloggen op pc-laptop en fujitsu...

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Handleiding beginnen met de Calculus VIP app. Voor zorgverleners. Datum Juli 2017 Calculus Software

Handleiding beginnen met de Calculus VIP app. Voor zorgverleners. Datum Juli 2017 Calculus Software Handleiding beginnen met de Calculus VIP app Voor zorgverleners Datum Juli 2017 Auteur Calculus Software Inhoudsopgave Waarom de Calculus VIP app?... 3 Gemakkelijk... 3 Veilig... 3 Technische voorwaarden

Nadere informatie

Library, engels voor het vmbo

Library, engels voor het vmbo Library, engels voor het vmbo Volledig herziene modules voor de onderbouw (Library 2nd Edition) Nieuwe aantrekkelijke vormgeving Duidelijk verschil tussen vmbo-bk en vmbo-kgt In kleine stappen door meer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

Presentatie Tweedaagse management directieleden ZML. Praktijkvoorbeeld. Amersfoort 1 oktober 2010

Presentatie Tweedaagse management directieleden ZML. Praktijkvoorbeeld. Amersfoort 1 oktober 2010 Presentatie Tweedaagse management directieleden ZML Praktijkvoorbeeld Amersfoort 1 oktober 2010 Korte schets Stéphan van den Boom s.vdboom@hermanbroerenschool.nl 06-46755571 Leraar MLK-onderwijs s-hertogenbosch;

Nadere informatie

De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet hebben ontvangen.

De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet hebben ontvangen. Aan ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8 Betreft: Aanmelding schooljaar 2015-2016 Geachte ouders/verzorgers, De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet

Nadere informatie

Gebruikers-handleiding RegioTransport 3.x

Gebruikers-handleiding RegioTransport 3.x Gebruikers-handleiding RegioTransport 3.x Uitgave : SnapIT Auteur : R. Segerink Versie : 1.3 Datum : 10 december 2015 Gebruikers-handleiding RegioTransport 3.x 1/11 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

BOOKSHELF E-BOOKS VOOR HOGER ONDERWIJS EN DE PROFESSIONELE MARKT HANDLEIDING

BOOKSHELF E-BOOKS VOOR HOGER ONDERWIJS EN DE PROFESSIONELE MARKT HANDLEIDING BOOKSHELF E-BOOKS VOOR HOGER ONDERWIJS EN DE PROFESSIONELE MARKT HANDLEIDING BOOKSHELF? Partner van ACCO voor distributie van interactieve en multimediale e-books voor hoger onderwijs en professionele

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Magic4Schools. Leerlingadministratie

Magic4Schools. Leerlingadministratie Magic4Schools Leerlingadministratie 1 Magic4Schools speciaal ontwikkeld voor autorijscholen 3 Magic4Schools speciaal ontwikkeld voor autorijscholen 3 Functionaliteiten in Magic4Schools 4 Onze diensten

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs

optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs Eerlijk meten, optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs Methode-onafhankelijke toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Frans Bureau ICE De nieuwe generatie

Nadere informatie

Verslag activiteiten 2013 Platform Praktijkonderwijs

Verslag activiteiten 2013 Platform Praktijkonderwijs Verslag activiteiten 2013 Platform Praktijkonderwijs Definitieve versie 16 maart 2014 In april 2013 overleed Cees Hoedjes, volkomen onverwacht. Hij was jarenlang zeer actief voor en vanuit het praktijkonderwijs.

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie 1 Inhoud Inleiding... 3 Training en Implementatie... 4 2. Starten met de module

Nadere informatie

Magister 6 voor ouders/verzorgers november 2014

Magister 6 voor ouders/verzorgers november 2014 Magister 6 voor ouders/verzorgers november 2014 Leerlingen en ouders hebben via internet toegang tot Magister; het leerlingvolgsysteem van MSA scholen. De leerling en de ouder/verzorger hebben elk een

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS

Computerprogramma LOVS Primair onderwijs Cito Volgsysteem Computerprogramma LOVS Groep 1 t/m 8 Snelle verwerking toetsen Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Geavanceerde analyses op leerling-, groeps- en schoolniveau

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Kennemer Praktijkschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Kennemer Praktijkschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Kennemer Praktijkschool Plaats : Heemskerk BRIN nummer : 28BN 00 Onderzoeksnummer : 251206 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Hans Petrischool PRO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Hans Petrischool PRO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Hans Petrischool PRO Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 27VF C1 BRIN nummer : 27VF 00 PRO Onderzoeksnummer : 288590 Datum onderzoek : 29 januari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg Deloitte Hennis in uitvoering Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg telefoon fax e-mail website +31 (0)13 535 15 35 +31 (0)13 535 81 69 waarstaatjegemeente@hetpon.nl waarstaatjegemeente.hetpon.nl

Nadere informatie

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O Volledige naam van het instrument De Zorgmeter Afkorting Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor ook geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS

Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS Onderwijs wordt steeds flexibeler en meer op maat aangeboden aan leerlingen. Voor onze doelgroep is dat logischer en vanzelfsprekender dan waar

Nadere informatie

Opdrachtbeschrijving, stand van zaken en verzoek tot vernieuwing opdracht. Werkgroep digitaal portfolio

Opdrachtbeschrijving, stand van zaken en verzoek tot vernieuwing opdracht. Werkgroep digitaal portfolio Opdrachtbeschrijving, stand van zaken en verzoek tot vernieuwing opdracht Werkgroep digitaal portfolio Auteur: Steven Boot in samenwerking met werkgroep portfoliosysteem In opdracht van: Directie VO, stuurgroep

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Teamspot: Samen LOB makkelijker en leerzamer maken Organiseren, Verbinden, Matchen, Uitvoeren en Begeleiden

Teamspot: Samen LOB makkelijker en leerzamer maken Organiseren, Verbinden, Matchen, Uitvoeren en Begeleiden Teamspot: Samen LOB makkelijker en leerzamer maken Organiseren, Verbinden, Matchen, Uitvoeren en Begeleiden Huub, decaan havo 24 november 2016, Utrecht www.teamspot.nl Agenda 1. Voorstellen Teamspot.nl

Nadere informatie

De testgegevens worden automatisch bewaard en zijn altijd en overal voor u inzichtelijk zodat u zorgvuldige opleidingsafwegingen kunt maken.

De testgegevens worden automatisch bewaard en zijn altijd en overal voor u inzichtelijk zodat u zorgvuldige opleidingsafwegingen kunt maken. Ter onderbouwing en het inzichtelijk maken van de aanwezige kennisgaten adviseren wij u om een nulmeting te faciliteren. De overstap naar Office2016 is groot met veel nieuwe functionaliteiten, scherm-

Nadere informatie

Handleiding werkomgeving Apple / Connect College SOML

Handleiding werkomgeving Apple / Connect College SOML Handleiding werkomgeving Apple / Connect College SOML Inhoudsopgave 1 Belangrijke gegevens 3 1.1 Aanmeldgegevens 3 1.2 DigiCampuz (digitale werkplek) 3 2 Aan de slag 4 2.1 Aanmelden op de computer 4 2.2

Nadere informatie

ICT Infrastructuur en netwerkbeheer

ICT Infrastructuur en netwerkbeheer ICT Infrastructuur en netwerkbeheer Huidige situatie netwerk 13 locaties De Rolfgroep (vanaf 2006) met lokale server 3 locaties Winsys (vanaf 2014) met externe server De computers zijn onderdeel van het

Nadere informatie

Voor een goed verloop van de testprocedure is de medewerking van uw basisschool noodzakelijk.

Voor een goed verloop van de testprocedure is de medewerking van uw basisschool noodzakelijk. Aan: Scholen voor primair onderwijs in de gemeente Arnhem t.a.v. directies, groepsleraren groep 7 en 8 en interne begeleiders Ter kennisname: scholen voor vmbo en praktijkonderwijs in de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Altijd toegang tot de nieuwste versie van uw vertrouwde Office-programma's, ongeacht of u een pc, Mac, tablet of telefoon gebruikt.

Altijd toegang tot de nieuwste versie van uw vertrouwde Office-programma's, ongeacht of u een pc, Mac, tablet of telefoon gebruikt. Office 365, Office 2016 op al uw apparaten Altijd toegang tot de nieuwste versie van uw vertrouwde Office-programma's, ongeacht of u een pc, Mac, tablet of telefoon gebruikt. Eenvoudiger samenwerken Bewaar,

Nadere informatie

Magister voor leerlingen en ouders/verzorgers Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (CML, IVKO, MCO, MLA) Juli 2013

Magister voor leerlingen en ouders/verzorgers Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (CML, IVKO, MCO, MLA) Juli 2013 Magister voor leerlingen en ouders/verzorgers Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (CML, IVKO, MCO, MLA) Juli 2013 Inleiding Leerlingen en ouders hebben via internet toegang tot Magister; het leerling-administratiepakket

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Praktijkonderwijs Stadskanaal Plaats : Stadskanaal BRIN-nummer : 18UZ Afdeling : Praktijkonderwijs Onderzoek uitgevoerd op : 12 februari 2013 Conceptrapport

Nadere informatie