Leerling in beeld. overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerling in beeld. overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs. www.platformpraktijkonderwijs.nl"

Transcriptie

1 Leerling in beeld overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

2 2 Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

3 Leerling in beeld - overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs Het praktijkonderwijs maakt sterk onderwijs en brengt de opbrengsten van de leerlingen in beeld. Omdat we dat met elkaar al enige tijd doen, zijn er specifieke volgsystemen ontstaan voor praktijkonderwijs. Daar zijn recent nog enkele nieuwe initiatieven bij gekomen. Om de scholen te helpen in hun keuze, worden de belangrijkste kenmerken van deze volgsystemen hierna op een rij gezet. Dat doen we in alfabetische volgorde. Aan bod komen achtereenvolgens: CITO-volgsysteem vso arbeid / praktijkonderwijs Coins, de competentiemeter + COSO, project ABC EA Match Presentis Profijt Strux 3 We gaan er van uit dat we daarmee de meest voorkomende applicaties hebben geïnventariseerd. Mocht u nog een systeem kennen dat niet in deze brochure is meegenomen, dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat van het Platform. Het kan dan bij een mogelijk volgende editie wel worden meegenomen. Aan het opstellen van deze brochure is de nodige zorg en aandacht besteed. De teksten die over de verschillende applicaties gaan, en die u hierna aantreft, zijn opgesteld door de betreffende organisaties. Mocht u naar aanleiding van die informatie vragen hebben over de applicatie, neem dan contact op met de vermelde contactpersoon.

4 Cito Volgsysteem VSO Arbeid/PrO Naam contactpersoon / mailadres Telefoonnummer Volledig postadres adres algemeen Website Claudia Huisman Postbus 1034, 6801 MG Arnhem Wat doet dit systeem? Het volgsysteem bevat toetsen voor de leergebieden begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen-wiskunde. De resultaten komen automatisch in het digitale systeem. Door overzichtelijke rapportages kunt u de groei van uw (groepen) leerlingen goed volgen en ziet u hoe hun niveau zich verhoudt tot de referentieniveaus. Ook wordt zichtbaar hoe leerlingen scoren op de verschillende domeinen en onderdelen binnen de leergebieden. Het systeem geeft zo houvast om uw onderwijsaanbod optimaal op de leerlingen af te stemmen. Sinds wanneer is of wordt het systeem operationeel? In de loop van schooljaar is het systeem beschikbaar. Werkt het ook op tablets? Is er een app? Nee 4 Zijn gegevens uitwisselbaar? Kostenindicatie De gegevens zijn via een DOD-export uitwisselbaar met andere systemen. De kosten worden in 2015 bekend. Ondersteuning Bij het systeem zit een handleiding waarin zowel de technische kanten als de inhoudelijke kanten van het systeem aan de orde komen. Gebruikers van het systeem kunnen gratis gebruik maken van de helpdesk van Cito (te bereiken per telefoon en per ). Op aanvraag verzorgt Cito trainingen en workshops over het interpreteren van de toetsresultaten en de rapportages uit het systeem. Gebruikerservaring Voor de ontwikkeling van het systeem hebben diverse proeftoetsingen plaatsgevonden. De proeftoetsingen vonden plaats in een ander afnamesysteem dan het systeem van de uiteindelijke uitgave. Het overgrote deel van de leerlingen kon de toetsen vlot maken. Veel docenten geven aan dat de toetsen aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en dat ze op een efficiënte wijze de taal- en rekenvaardigheden in beeld brengen. Overige informatie Het is de bedoeling dat het een adaptief toetssysteem wordt, waarbij elke leerling op zijn eigen niveau getoetst wordt. Leerlingen worden zo uitgedaagd op hun eigen niveau en niet gefrustreerd door een te moeilijke toets. Bovendien kan de vaardigheid van leerlingen op deze manier nauwkeuriger vastgesteld worden. Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

5 COINS, de competentiemeter + Naam contactpersoon / mailadres Telefoonnummer Volledig postadres adres algemeen Website P. Hartog / A.M.G. Schmidtweg 1, 1613 MA Grootebroek Wat doet dit systeem? Met het systeem beschikt de school over een digitaal instrument, waarmee: gecoacht wordt; leerlingen zich leerdoelen stellen op competentie- en vaardigheidsniveau; een koppeling is gemaakt met het examendossier voor het pro-diploma; opbrengsten van inspanningen in beeld kunnen worden gebracht per domein. De uitwerking van de coachgesprekken vormt de onderlegger voor de IOP/OPP-gesprekken. Sinds wanneer is of wordt het systeem operationeel? Als competentiemeter in gebruik sinds Als COINS (koppeling met pro-diploma, leerlijnen, opbrengsten e.d) nu in probeerfase. Komend schooljaar i.p.v. de originele competentiemeter. Werkt het ook op tablets? Is er een app? Zijn gegevens uitwisselbaar? Nog niet Niet (van belang geacht) 5 Kostenindicatie Geen kosten. Wellicht is expertise nodig om COINS aan te passen aan de wensen van een school in het kader van implementatie. Deze kunnen/willen wij leveren tegen kostprijs. Ondersteuning Zie boven. Gebruikerservaring Praktijkschool Westfriesland Stede Broec Overige informatie -

6 COSO: Project-ABC Naam contactpersoon / mailadres Telefoonnummer Volledig postadres adres algemeen Website Christiaan Nieuwlaat / / Tolweg 7, 4851 SJ Ulvenhout Wat doet dit systeem? Individuele, adequate voortgangsbewaking van deelvaardigheden en competenties, zowel vakinhoudelijk als Algemene en Beroeps Competenties (ABC s), ondersteund door uitgebreide rapportagemogelijkheden, roostergeneratie en informatieportaal voor de leerlingen. Sinds wanneer is of wordt het systeem operationeel? Het systeem is op dit moment in aanbouw, en wordt verwacht in Q operationeel te zijn. Werkt het ook op tablets? Is er een app? Doordat het systeem gebouwd wordt als een zogenaamd responsive webapplicatie, schaalt de interface mooi mee voor gebruik op tablets. Een alternatieve interface via een app in de nabije toekomst wordt onderzocht. 6 Zijn gegevens uitwisselbaar? Kostenindicatie Het systeem zal een koppeling kunnen maken met externe gegevensbronnen zoals leerling volgsystemen via XML / CSV databestanden. Licentiekosten incl. onderhoud en updates bedragen 5.000, - per school, per jaar. Eventueel meerwerk en/ of overzetten van uw reeds bestaande administratie zal op basis van uurtarief plaatsvinden. Ondersteuning Bij het pakket wordt standaard documentatie (digitaal) bijgeleverd, te weten: Snelstart gids Handleiding Er wordt voorzien in een helpdesk door middel van een helpdeskportaal / ticketsysteem en eventuele telefonische 2e-lijns ondersteuning. Ondersteuning buiten kantooruren kan via een SLA overeenkomst worden vastgelegd. Ook is er scholing mogelijk, zowel individueel als klassikaal. De klassikale variant zal worden gegeven in de vorm van een 2-daagse workshop waarin de basisfunctionaliteit van het pakket wordt behandeld en kost 4.000, - voor een groep van 6 cursisten. De individuele variant is volledig naar eigen inzicht in te vullen en kan naast de basisfunctionaliteit onderwerpen verder uitdiepen. De kosten voor individuele begeleiding komen op een uurtarief van 150, - per cursist per uur. Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

7 Gebruikerservaring Het systeem is op dit moment nog in ontwikkeling, derhalve is het nu nog niet mogelijk om gebruikerservaringen te vermelden. Het systeem wordt gebouwd in samenwerking met Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs te Bergen op Zoom. Actief betrokken bij de ontwikkeling is dhr. I.P. Verduin (functionaris kwaliteit praktijkonderwijs bij Het Kwadrant). Hij neemt de rol van eindgebruiker waar en is derhalve ook de kennisbank als het aankomt op de praktijksituatie en de problemen welke men via het pakket graag zou willen oplossen. Overige informatie Een van de doelen van het pakket is ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk paperless gewerkt wordt. De meeste informatie is in een bepaalde vorm vluchtig van aard, en doordat het op elk moment digitaal te raadplegen is, hoeft het niet uitgeprint te worden en is het minder schadelijk voor het milieu. 7

8 EA-Match Naam contactpersoon / mailadres Telefoonnummer Volledig postadres adres algemeen Website dhr. T. Thomassen & mw. drs. E.J. van Wijngaarden (met doorschakeling) Postbus 238, 4200 AE Gorinchem Wat doet dit systeem? Als enig digitaal geïntegreerde programma in Nederland werkt EA-Match vanuit de begeleiding: hoe begeleid ik de leerling het best naar zijn einddoel: werk, werken en leren, leren of dagbesteding. Sinds wanneer is of wordt het systeem operationeel? EA-Match is sinds 2003 in ontwikkeling door werkgroepen uit PrO en AKA en voor VSO, PrO en Entreeopleiding volledig operationeel sinds Werkt het ook op tablets? Is er een app? EA-Match maakt gebruik van Internet Explorer. Tablets met IE zijn direct inzetbaar, voor overige tablets dient men gebruik te maken van extern bureaublad. 8 Zijn gegevens uitwisselbaar? Gegevensuitwisseling met een administratiepakket vindt batch-gewijs plaats, middels een dump via het https-protocol op EA-Match. De voorkeur heeft een XML-gebaseerde koppeling. Dit kan bijvoorbeeld met een geplande taak worden aangestuurd. Er zal een script beschikbaar worden gesteld waarmee de dump kan worden aangemaakt en verstuurd en er zal indien gewenst ondersteuning op locatie kunnen worden geboden. Daarnaast is real-time uitwisseling van begeleidingsgegevens uit het administratiepakket mogelijk. Ook is een directe koppeling met Stagemarkt aanwezig. Koppelingen met Magister, Som, Edictis, Peoplesoft, KRD, etc. Kostenindicatie Jaarlijks abonnement excl. BTW (prijspeil 2014): Per leerling: 0,00 Licentie (url): 600,00 Minimaal 10 inloggers*: 1.250,00 Per extra inlogger*: 125,00 Opslag externe documenten: 200,00 (Na-)zorgmodule inbegrepen * Inlogger = gebruiker (docent, management, administratie, etc.) Synchronisatie (eenmalig) nacalculatie Ondersteuning Scholing: 3 dagdelen inbegrepen Handleiding / helpdesk inbegrepen Extra training nacalculatie Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

9 Gebruikerservaring Enkele voorbeelden: Elde College Praktijkonderwijs, Schijndel Locatieleider en applicatiebeheerder EA-Match: dhr. J. Kloks Specifiek: van stage naar arbeidstoeleiding naar start totale inzet EA-Match Functioneert sinds 2004 Overige informatie Rijn IJssel Arnhem Applicatiebeheerder EA-Match: dhr. S. Jansen Teamleider Cluster Entree & Maatwerk: dhr. C.B.J. Derksen Specifiek: Totale inzet EA-Match en nu totaal gericht op Entreeopleidingen en (na)zorg. Functioneert sinds 2003 ROC West Brabant, Traject (Entreeopleiding) Applicatiebeheerder EA-Match: dhr. J. van Dijke Afdelingsmanager: dhr. C.M. Luijsterburg Specifiek: Totale inzet EA-Match en nu gericht op Entreeopleidingen en (na)zorg. Functioneert sinds 2003 Enkele projecten: Netwerkschool, Stage Matchpoint, RBA Jobcoach, Community Coaching Bureau voor Educatie en Arbeid werkt sinds 1994 voor het onderwijs. Match it is een zusterbedrijf van Bureau voor Educatie en Arbeid en ontwikkelt, onderhoudt en innoveert (op basis van ontwikkelingen uit de praktijk) de internetapplicatie EA-Match. Als enig digitaal geïntegreerde programma in Nederland werkt EA-Match vanuit de begeleiding: hoe begeleid ik de leerling het best naar zijn einddoel: werk, werken en leren, leren of dagbesteding. Vanuit EA-Match verantwoordt de organisatie de inzet van haar begeleiding van het leerproces naar ouders, leerlingen, team, bedrijfsleven, bestuur en inspectie. EA-Match : Dynamisch IOP op basis van leerlijnen, kwalificatieprofiel(en), opdrachten (gericht op competenties) en de ingezette begeleiding op school en bedrijf. Interactief zorgdossier met toegang in EA- Match voor betrokken instanties (o.a. Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, ZAT, UWV, etc.) Eenvoudig een leerling naar een stage matchen: de stage die volgens de docent, op advies van de applicatie, het best past bij de stagewensen van de deelnemer. Directe koppeling met Stagemarkt.nl. Schooleigen-documenten worden automatisch gegenereerd, alsmede het IOP. Documenten, leerlijnen en kwalificatiedossiers zijn volledig in eigen beheer. Uitstroommodule inclusief nazorg beschikbaar. 9

10 Presentis Naam contactpersoon / mailadres Telefoonnummer Volledig postadres adres algemeen Website Wat doet dit systeem? Peter Hubert Koekoeksweg 2c (Flex Business Point), 8084 GM t Harde Presentis is een leerling begeleidingssysteem. Het omvat de leerlijnen (theorie-praktijk), competenties, handelingsplannen, IOP, leerlingenzorg, starten groeidocument, OPP, stage, nazorg en na de zomer van 2014 ook de koppeling met DUO en de uitstroommonitor. Al deze zaken zijn geïntegreerd in Presentis. Het is gekoppeld aan elkaar. Het een staat niet los van het ander. Hoofdzaak: leerling, ouders en professionals zijn op de hoogte en hebben inzicht in de ontwikkelingen in het verleden, heden en toekomst. Waarom doen we wat we doen? Daarbij is de doelstelling dat gegevens die voor verschillende doeleinden nodig zijn, maar 1 keer worden ingevoerd. 10 Sinds wanneer is of wordt het systeem operationeel? Werkt het ook op tablets? Is er een app? Presentis is nu 3 jaar operationeel. 1ste jaar alleen voor Praktijkonderwijs Zutphen. De afgelopen 2 jaar zijn er 17 scholen bij gekomen die de overstap naar Presentis hebben gemaakt. Presentis is een client server applicatie op Windows gebaseerd. Presentis zal binnen nu en twee jaar volledig web based zijn en dus platform onafhankelijk. Zijn gegevens uitwisselbaar? Presentis heeft im- en exportmogelijkheden. Voor verschillende scholen zijn gegevens uit SOM, Magister, Examn en ook andere systemen ingelezen. Koppeling met de nieuwe vragenlijst van de uitstroommonitor en volgmodules is na de zomervakantie van 2014 actief. Koppeling met DUO voor aanwezigheid en bronmelding wordt na de zomer van 2014 op de eerste scholen getest. Kostenindicatie Op onze website staat een uitgebreide brochure met daarin een overzicht van alle kosten. Ondersteuning Scholing, helpdesk, handleiding zijn beschikbaar. Voor scholing worden extra kosten in rekening gebracht. De helpdesk, updates en dagelijkse ondersteuning vallen onder de jaarlijkse kosten. Zie hiervoor de brochure van Presentis. Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

11 Gebruikerservaring Op onze website staat een aantal referenties van verschillende scholen. De volgende scholen gebruiken Presentis of zullen hier aankomend schooljaar mee starten: Praktijkonderwijs Zutphen De Boog Zwolle De Boog Apeldoorn Praktijkschool Apeldoorn MaxX Neede Luca Amsterdam Met Waalwijk De Compagnie Heerenveen Carmel College Raalte De Steiger Lelystad Accent Amersfoort Prakticon Doetinchem De Gooise Praktijkschool Hilversum Reggesteyn Rijssen t Genseler Hengelo Het Rhedens de Tender Dieren De Wissel Enschede Produs Arnhem Wat de meeste scholen als commentaar geven: Presentis brengt alles samen. Gebruiksvriendelijk, ook voor de leerlingen. Het is compleet. Het is een kapstok waar alles aan wordt opgehangen. Je merkt dat het door mensen uit de praktijk is ontwikkeld. Het geeft leerlingen inzicht. Het is bij de tijd, Curriculum Pro, Start en groeidocument, OPP 11 Overige informatie Wanneer een school interesse heeft kan er vrijblijvend een demo worden gegeven op de school zelf. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De demo bestaat uit een uitleg van het systeem en vooral ook een brainstorm naar de mogelijkheden voor de school. Presentis wordt door de school zelf onder begeleiding van ons ingericht. Zo herkennen de gebruikers hun eigen school in Presentis.

12 PrOfijt Naam contactpersoon / mailadres Telefoonnummer Volledig postadres adres algemeen Website XSservice Olav van Doorn / Tivolistraat 6-14, 5017 HP Tilburg Wat doet dit systeem? De leer- & werkomgeving PrOfijt is de eerste online applicatie die exclusief voor het Praktijkonderwijs is ontwikkeld! PrOfijt faciliteert en ondersteunt het gepersonaliseerd leren. De leerdoelen van de leerling worden in een gebruiksvriendelijke web-applicatie vastgelegd. De applicatie vormt voor leerling, docent en ouders het IOP, de competentiemeter, de weekplanner en het portfolio van de leerling. Aan elk leerdoel kan een schat aan leermaterialen worden gekoppeld waardoor PrOfijt ook een volwaardige ELO is. PrOfijt wordt geleverd met een koppeling aan DOTPrO. Hierdoor ontstaat een compleet LVS. 12 PrOfijt kan in de loop van het schooljaar 2014/ 2015 o.a. worden geleverd met: Magazijnbeheer Verzuimregistratie Stagebegeleiding Sinds wanneer is of wordt het systeem operationeel? Versie 1.0 van PrOfijt zal in september 2014 op enkele tientallen Praktijkscholen in heel Nederland in gebruik worden genomen. Werkt het ook op tablets? Is er een app? PrOfijt werkt op alle devices zoals mobiele telefoons, tablets, laptops en computers. Het wordt ondersteund door zowel Android, Windows als IOS Zijn gegevens uitwisselbaar? PrOfijt kan in principe worden gekoppeld aan elk gewenst online systeem. XSservice heeft uitgebreide ervaring met het tot stand brengen van koppelingen aan Magister en Som. Kostenindicatie Zie de website of neem contact met ons op via Ondersteuning De scholing en implementatie wordt verzorgd in samenwerking met MN Training. Zowel het implementatie-traject als eventuele additionele begeleiding worden op maat samengesteld. Gebruikerservaring De gebruikers van PrOfijt geven aan zeer tevreden te zijn over de gebruiksvriendelijkheid en uitgebreide functionaliteit. De functionaliteit sluit naadloos aan bij de wensen van de scholen. Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

13 Overige informatie PrOfijt wordt ontwikkeld voor en door Praktijkscholen! Het wordt de nieuwe standaard voor het Praktijkonderwijs. De unieke samenwerking tussen XSservice, MN Training en de Praktijkscholen biedt de mogelijkheid om met elkaar een maatwerk applicatie te ontwikkelen die past bij de Praktijkschool van tegenwoordig. XSservice heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van webapplicaties voor het PrO en MN Training begeleidt al jaren tientallen scholen op weg naar excellent onderwijs. PrOfijt bevordert nu al de regionale saamhorigheid en samenwerking. De olievlekwerking in de regio heeft tot gevolg dat er al in diverse regio s wordt gesproken over regionale samenwerking op het gebied van contentontwikkeling, brancheopleidingen en stageplaatsen. De makers van PrOfijt organiseren regelmatig bijeenkomsten in het land maar geven desgewenst ook presentaties op school! 13

14 StruX-scan Naam contactpersoon / mailadres Telefoonnummer Volledig postadres adres algemeen Website Edu Actief Postbus 1056, 7940 KB Meppel Wat doet dit systeem? De StruX scan bevat onder andere alle doelen uit het curriculum voor het praktijkonderwijs, alle doelen voor Nederlands en Rekenen voor 1F en 2F, èn doelen Engels ERK A1. 14 De StruX-scan meet de persoonlijke groei van de deelnemers op kennis, vaardigheden en competenties. Tijdens een begeleidingsgesprek formuleert u samen met de deelnemer de leerdoelen voor de komende leerperiode. Deze leerdoelen koppelt u in de StruX-scan aan de individuele deelnemer, of aan een groep of hele klas. Na afloop van de leerperiode kunnen beoordelaars (begeleiders, ouders, stagebegeleiders, of de deelnemer zelf) worden uitgenodigd om de scan in te vullen. Zij beoordelen ieder leerdoel dat voor de deelnemer is geselecteerd op een vijf-puntschaal. Het doel van de StruX-scan is om begeleiders en deelnemers te laten focussen op een lange termijn perspectief en van informatie te voorzien over het leerproces van de deelnemer, zodat een leeromgeving gecreëerd kan worden die de deelnemer in staat stelt telkens voort te bouwen op wat hij of zij al weet en kan. Sinds wanneer is of wordt het systeem operationeel? Het is bestelbaar en kan in de praktijk ingezet worden vanaf schooljaar Werkt het ook op tablets? Is er een app? De StruX-scan draait via het platform 24-boost. Dit platform is webbased en is daarom te bereiken met een pc, laptop, tablet of smartphone. De pagina s wordt automatisch aangepast aan de grootte van het scherm. Zijn gegevens uitwisselbaar? Koppelingen van schoolsystemen naar de StruXscan wordt in samenwerking met Edu Actief tot stand gebracht. Profielgegevens van leerlingen en docenten worden vanuit de schoolsystemen (SOM/Magister/ Eduarte/etc.) geëxporteerd naar de StruX-scan. Denk hierbij aan de verplichte velden adres, voor- en achternaam, geslacht, rol, groep en gebruikersnaam. Koppeling met Entree-accounts (Kennisnet) en reeds bestaande accounts bij Edu Actief zijn ook mogelijk. Kostenindicatie De competentiescan en kennis- en vaardigheden scan kosten als losse scans 12,50 per jaar per deelnemer. Wanneer een combinatie van beide scans wordt afgenomen betaalt u 20,- euro per jaar per deelnemer. Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

15 Ondersteuning Via de website is een gratis handleiding met instructiefilmpje beschikbaar. Op de website zijn ook servicedocumenten te vinden, die de koppeling maken tussen de leerdoelen uit de StruX-scan en de kerndoelen vso, het curriculum praktijkonderwijs en het kwalificatiedossier entree. Voor aanmelding voor een gratis, vragen of advies kunt u terecht bij de helpdesk. De helpdesk van Edu Actief is op werkdagen telefonisch te bereiken op of via de mail Gebruikerservaring Een aantal scholen heeft meegedacht en feedback gegeven. De verwachtingen bij de scholen en docenten zijn hoog. Overige informatie...persoonlijk was ik verrast door de compleetheid en het nut van de StruX-scan. Waar ik aanvankelijk aanhanger was van de Wet van blinde Maupie (eerst zien, dan geloven) zie ik nu de kracht van dit instrument. Het zal tijd en energie kosten om het instrument in de onderwijspraktijk in te voeren. Maar als dat gebeurd is, zullen de gebruikers er alleen maar voordeel van hebben... Ruud Schinkel (docent en auteur StruX Nederlands). De StruX-scan gebaseerd op kerndoelen en bevat geen lesinhouden. U kunt er kennis, vaardigheden en/ of competentiegroei mee bijhouden. Daardoor is de scan volledig onafhankelijk van StruX-leereenheden en kunt u de scans ook inzetten bij gebruik van andere leermiddelen/methodes. Met de StruX scans kunt u systematisch, opbrengstgericht werken aan de arbeidsmatige competentheid en de zelfredzaamheid (wonen, vrije tijd en burgerschap) van uw leerlingen. 15

16 Kijk op praktijk digitaal onder Learntoo (met PulseOn inside) Naam contactpersoon / mailadres Telefoonnummer Volledig postadres adres algemeen Website Ron Duchatteau / Postbus 341, 7600 AH Almelo Wat doet dit systeem? Kijk op praktijk digitaal is een digitaal systeem (PulseOn) dat leerlingen gepersonaliseerd leermaterialen aanbiedt en hun leerproces en voortgang bijhoudt. Via ipads hebben zowel docenten als leerlingen toegang tot de leermaterialen van Kijk op praktijk. Kijk op praktijk is de methode voor de praktijkvakken onderbouw die door het praktijkonderwijs van Het Erasmus zelf is ontwikkeld. De digitale leermaterialen bestaan uit zowel theorie- en praktijkkaarten als interactieve toetsen en (instructie)filmpjes. Afhankelijk van individuele wensen en mogelijkheden van de leerling worden de manier van leren en de leervolgorde vastgesteld, bijgehouden en indien nodig aangepast. Sinds wanneer is of wordt het systeem operationeel? Met ingang van schooljaar Werkt het ook op tablets? Is er een app? De praktijkvakken voor de onderbouw worden vak voor vak gedigitaliseerd. Binnen het praktijkonderwijs van Het Erasmus werken we met ipads. PulseOn werkt ook op devices met Windows 7 en 8, Mac OS, Android en Chrome OS. Er is momenteel (nog) geen app. Zijn gegevens uitwisselbaar? Tot op heden (september 2014) zijn er geen koppelingen met administratieve pakketten. Kostenindicatie Volgt Ondersteuning Volgt Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

17 Gebruikerservaring Gedurende schooljaar is binnen het praktijkvak Basis Koken met Kijk op praktijk digitaal gewerkt. Het gebruik is geëvalueerd onder de docent, de schoolleiding en leerlingen. De belangrijkste evaluatieresultaten zijn: - Leerlingen: totaal onverwacht vinden de leerlingen theorie (ja-nee-toets) leuker dan de praktijk. Reden: spanning, resultaat ligt vast en direct inzicht in cijfer. Game-element! - Leerresultaten: cijfers van theorie (op digitale theorietoets) zijn hoger dan voorheen (toets op papier). - Docent: lesvoorbereiding en planning zijn een stuk gemakkelijker (tijdbesparing). Hiërarchie van leerobjecten vormt de basis en volgorde. - Schoolleiding: betrokkenheid bij visievorming is belangrijk en als zeer positief ervaren. - Docent: meer gebruik maken van differentiatiemogelijkheden door moeilijkere opdrachten te ontwikkelen voor voorlopers. - Docent: meer variatie in de vorm van interactieve toetsvragen inbouwen. Overige informatie Met ingang van schooljaar wordt naast Basis Koken binnen Textiel en Zorg&Welzijn met Kijk op praktijk digitaal gewerkt. Gedurende dit schooljaar zullen in ieder geval vier vakken volgen (inschatting). 17

18 Notities 18 Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

19 19

20 COLOFON Dit is een uitgave van: Platform Praktijkonderwijs Postbus AT Rotterdam Telefoon Opmaak en drukwerk: OJO Communications Leerling in beeld Overzicht van digitale leerlingvolgsystemen voor het praktijkonderwijs

Platformonafhankelijk

Platformonafhankelijk Oktober 2011 Nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs Directe toegang tot digitaal lesmateriaal via SOM MagnaView Cum Laude in de praktijk Rapportages in SOM Voor ieder wat wils Appsentie voor de ipad

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict

KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict December 2007 Nummer 5 Ict op school KOOPwijzer Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs Ict op school is onderdeel van Kennisnet Ict op school

Nadere informatie

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl Inleiding Heutink ICT heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor het onderwijs. Op grond van onze ervaring hebben

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Programma van Eisen Leerlingvolgsysteem

Programma van Eisen Leerlingvolgsysteem Versie 0.9 Aan CvB Van Lotte de Rooij, Bas Kruiswijk Programma van Eisen Leerlingvolgsysteem Datum 10 maart 2015 Pagina 1 van 43 De Onderwijsspecialisten Centrale Diensten Wij bieden (voortgezet) speciaal

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS ii Implementatie van leerlijnen in het speciaal onderwijs Verslag van onderzoek Ed Smeets juni 2010 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen De particuliere

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Basispoort helpdocumenten. Uitgebreide handleiding voor scholen. Uitgebreide handleiding Basispoort voor scholen versie 1.

Basispoort helpdocumenten. Uitgebreide handleiding voor scholen. Uitgebreide handleiding Basispoort voor scholen versie 1. Basispoort helpdocumenten Uitgebreide handleiding voor scholen 1 Inhoud Belangrijke informatie voor ICT-coördinatoren!... 7 1. Snel start handleiding Basispoort voor scholen... 9 Raadpleeg ook de uitgebreide

Nadere informatie

FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A. aasdad

FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A. aasdad FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A Functionaliteiten Sonar 7 l met vergelijking architectuur Triple A l De Overdracht 2010 SONAR 7 BEGELEIDINGSYSTEEM MET EEN VERGELIJKING MET DE

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen 1 OP RAPPORT 02 Voorwoord Hartelijk dank voor uw interesse in itslearning! itslearning is al jaren een toonaangevende partij in het Nederlandse

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst?

Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst? Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst? Health & Public Service Delivering Public Service For The Future Copyright 2015 Accenture All Rights Reserved. 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Stagebeleidsplan

Inhoudsopgave Stagebeleidsplan Inhoudsopgave Stagebeleidsplan Inleiding blz. 3 Teamvisie op stage blz. 4 Doelstellingen van de stage blz. 4 Stage en het onderwijsaanbod blz. 6 Onderwijskundige principes Voorbereiding op de stage Assessment

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6 KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict Februari 2008 Nummer 6 Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs In dit nummer: 3 Waarom een elektronische leeromgeving? 4 Beschrijving elektronische

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Wijzer over Zien en Kijken

Wijzer over Zien en Kijken Wijzer over Zien en Kijken Inventarisatie observatie instrumenten in het PO Uitgevoerd in opdracht van de PO Raad Geactualiseerde versie, juli 2015 Ike Overdiep 1 Inhoud Aanleiding... 4 Leeswijzer rapport...

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering voorwoord Voor je ligt de publicatie Onderwijsdroom in uitvoering, een bundeling met best practices van de Netwerkschool. Het doel: ervoor zorgen

Nadere informatie

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver VIS2: Gebruikerservaringen 3 Arcon 2006 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 GEBRUIKERS VAN VIS2... 7 3 VERWACHTINGEN CLIËNTVOLGSYSTEEM...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

ICT beleidsplan 2014-2016

ICT beleidsplan 2014-2016 ICT beleidsplan 2014-2016 16-04-2014 INHOUDSOPGAVE INHOUD Inleiding 3 Missie en visie van Fortior 4 Externe invloeden op het ICT beleid 5 De onderwijsmarkt 5 Wet en regelgeving 5 Technologie 6 SWOT analyse

Nadere informatie

dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs

dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs Portfolio dr. Aletta Jacobs College Deelschool Praktijkonderwijs Portfolioproject in het praktijkonderwijs Portfolioproject aan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie