1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen"

Transcriptie

1 KWALITEIT IN TOETSEN EN EXAMENS TOA Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen Compleet leerlingvolgsysteem voor Taal en Rekenen in het voortgezet onderwijs 1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen

2

3 De taal- en rekenvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs staat in de schijnwerpers. Scholen moeten ervoor zorgen dat leerlingen voldoende taal- en rekenvaardig worden en blijven. De TOA kan daarbij enorm helpen. De TOA is een digitaal webbased toetssysteem voor taal- en rekentoetsen. Al sinds 2006 zijn deze toetsen een onmisbaar hulpmiddel in het mbo, zowel voor de intake, de voortgang als de examinering van Taal en Rekenen. Inmiddels bevat de TOA ook tal van taal- en rekentoetsen voor zowel de onder- als de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De TOA: een toetssysteem voor Taal en Rekenen De toetsen rekenen en taal zijn gekoppeld aan de Referentieniveaus. Behalve toetsen voor rekenen en taal, bevat de TOA toetsen Nederlands, Engels en Duits. De toetsen Engels en Duits zijn gekoppeld aan het Europees Referentiekader (ERK). Bureau ICE Bureau ICE is specialist in het ontwikkelen van testen, toetsen en examens. Zo is Bureau ICE al 22 jaar, samen met het CITO, verantwoordelijk voor het Staatsexamen Nederlands als tweede taal. In opdracht van het Ministerie maakt Bureau ICE het inburgeringsexamen. Het TOA-toetssysteem met alle daarin opgenomen toetsen en examens vormt een belangrijk product van Bureau ICE. Wat heeft de TOA uw school te bieden? CM Met de taal- en rekentoetsen uit de TOA heeft u een perfect leerstofonafhankelijk leerlingvolgsysteem voor taal en rekenen. De taal- en rekentoetsen zijn direct gekoppeld aan de verplichte referentie niveaus. Zo kunt u een valide en betrouwbare uitspraak doen over het niveau van leerlingen. De toetsen en examens van de TOA worden geijkt aan de landelijke examens. Zo monitort de TOA niet alleen de ontwikkeling van leerlingen, maar biedt ook een gedegen examentraining. De meeste toetsen in de TOA worden automatisch nagekeken hét voordeel van digitaal toetsen. Zo wordt de docent ontlast. Doorlopende leerlijnen van primair naar voortgezet onderwijs, naar mbo of hbo/wo zijn eenvoudig te realiseren. De gegevens van leerlingen kunnen met de toetsgegevens mee naar vervolgonderwijs. De TOA 2,1 miljoen toetsafnamen Gebruikt door Docenten en beheerders Toetsen voor Engels, Nederlands, Rekenen, Duits, Studievaardigheid Schoolexamens en tussentijdse toetsen Toetsen in één maand Toetsen op een topdag Toetsen 1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen

4 De TOA: leerstofonafhankelijke taal- en rekentoetsen Bent u op zoek naar goede en betrouwbare taal- en rekentoetsen die makkelijk zijn af te nemen? Dan is de TOA een goede keuze. Ruim zes jaar geleden is Bureau ICE begonnen met het ontwikkelen van een webbased digitaal toetssysteem, de TOA. De TOA is in korte tijd uitgegroeid tot een toetsenbank met al meer dan 450 toetsen en examens. De taal- en rekentoetsen zijn leerstofonafhankelijk. Welke methode voor Taal en Rekenen u ook gebruikt, met de TOA kunt u het beginniveau vaststellen, de vorderingen meten en het eindniveau examineren. Een (digitale) rondleiding door de TOA? Maak een afspraak voor een presentatie TOA-gebruikers waarderen de koppeling van de TOA met het leerling-administratiesysteem met een 9. Bron: Resultaten TOA-enquête 2012 De TOA: Digitaal toetssysteem én leerlingvolgsysteem voor Taal en Rekenen De TOA is een webbased toetssysteem bevat vaste, betrouwbare en valide toetsen beoordeelt toetsen automatisch en geeft direct het resultaat en een diagnose is goedgekeurd door de Inspectie van het onderwijs is tegelijk een bruikbaar leerlingvolgsysteem is volledig transparant door ver wijzing naar Referentieniveaus is ontwikkelgericht en dekkend voor alle niveaus en vaardigheden bevat methode-onafhankelijke taal- en rekentoetsen sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen is gebruiksvriendelijk en eenvoudig in te zetten Benieuwd naar de resultaten van taal en rekenen in het mbo? Download het onderzoek TOA: Toolkit én schatkist: onderzoek_3.pdf Binnenkort komt er een vergelijkbaar onderzoek naar de resultaten in het voortgezet onderwijs. Gebruikers van de TOA zijn erg tevreden over de TOA. Wilt u weten wat zij precies vinden van de TOA? Download de resultaten van het TOA-gebruikersonderzoek. 2 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen

5 De TOA biedt doorlopende leerlijn naar vervolgonderwijs In het kader van opbrengstgericht werken en individuele leertrajecten is het ideaal als de toetsgegevens van de leerling automatisch meegaan naar vervolgonderwijs en de docent met zijn onderwijs verder kan op het punt waar de leerling is gebleven. Wanneer in een regio in het VO gebruikgemaakt wordt van de toetsen in de TOA en een leerling vervolgens naar een ROC gaat die een TOA- heeft, dan kunnen de gegevens van deze leerling digitaal worden overgedragen van de VO-school naar het ROC. Aan de gegevens van leerlingen kunnen documenten worden toegevoegd, die meegaan bij het overzetten. Er hoeft op deze manier minder getoetst te worden. Wel moet de school die de gegevens aanlevert, vanwege de privacy een akkoord regelen met de ouders of leerling voordat de gegevens worden doorgegeven. Regionale aanpak doorlopende leerlijn Taal & Rekenen ROC 1 TOA ROC 2 TOA Regio VO samenwerkingsverband TOA waaronder de VO scholen staan VO school 1 Regio PO samenwerkingsverband TOA waaronder alle PO scholen staan PO school 1 VO school 2 PO school 2 VO school 3 PO school 3 VO school 4 PO school 4 De TOA bevat toetsen voor: Rekenen Engels Nederlands Duits Studievaardigheid De TOA is geschikt voor tablets zoals ipad en Android-toestellen Bezig met RTTI? De focus van de TOA ligt op inzicht en toepassing. Wilt u weten hoe u de TOA in uw school optimaal kunt inzetten? Bel Bureau ICE voor meer informatie of maak een afspraak: Bureau ICE presenteert de TOA als een toetssysteem, maar in feite biedt de TOA de functionaliteiten van een leerlingvolgsysteem. Bron: Oberon Gebruik van en ervaringen met leerlingvolgsystemen in het voortgezet onderwijs. Onderzoek i.o.v. Ministerie van OC&W 3 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen

6 Kwaliteit in toetsen en examens met de TOA van Bureau ICE CS SE Centraal Schriftelijk Examen Schoolexamen TOA Niveautoetsen Vaardigheidstoetsenschakeltoetsen Methodeonafhankelijke toetsen Methodegebonden toetsen zoals hoofdstuktoetsen All right! en Talent Methodegebonden toetsen In dit schema is weergegeven hoe toetsen uit de TOA toewerken naar de uiteindelijke schoolexamens en het Centraal Schriftelijk Examen. In de TOA zijn ook methodegebonden toetsen opgenomen met een kwaliteitskeurmerk van Bureau ICE, zoals toetsen bij de methode Talent (Nederlands, Malmberg) en All right! (Engels, Malmberg). Met methodes werkt u aan de vaardigheidsontwikkeling van leerlingen. Met methodegebonden toetsen meet u het rendement van de lessen. Met de vaardigheidstoetsen-schakeltoetsen be kijkt u of de lessen leiden tot vaardigheids ontwikkeling. Met de leers tofo n af h anke lijke ni v e au to e t s e n ze t u de vaardigheidsontwikkeling af tegen referentieniveaus, zodat leer lingen goed voorbereid aan het examen deel nemen en met succes het examen afleggen. Scholen die met de TOA werken, waarderen het feit dat de toetsen aangeven op welke onderdelen de leerling goed of minder goed scoort ( ). Bron: Oberon Gebruik van en ervaringen met leerlingvolgsystemen in het voortgezet onderwijs. Onderzoek i.o.v. Ministerie van OC&W 4 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen

7 Eenvoudig aan de slag met de TOA Werken met de TOA is heel eenvoudig. Er wordt een technisch beheerder en een inhoudelijk beheerder aangewezen. De beheerder verzorgt alle organisatorische, administratieve en technische zaken. De docent hoeft alleen de toets te selecteren voor zijn leerling(en) en de resultaten op te vragen. Dit voorkomt dat het systeem voor docenten nodeloos ingewikkeld wordt. Toetsen in 3 stappen: 1. selecteer de toets 2. selecteer de leerling(en) 3. bepaal het tijdstip De docent ziet alleen de informatie en functionaliteiten die voor hem of haar van toepassing zijn. Het beheer, de organisatie en administratie is aan de technisch beheerder toegewezen. Alle informatie over de toets met één druk op de knop beschikbaar. TOA-gebruikers geven de TOA een 8 voor gebruiksvriendelijkheid. Bron: Resultaten TOA-enquête TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen

8 Hoe ziet de leerling een toets in de TOA? Een leerling kan alleen de toets starten die voor hem is klaargezet. Hij kan het resultaat niet bekijken, dat kan alleen de docent. Leerlingen reageren positief op de digitale toetsen in de TOA. Ze vinden de toetsen afwisselend, leuk en noemen ze grafisch mooi, beeldend en herkenbaar. Voordelen van digitaal toetsen Kopiëren niet meer nodig Nakijken verleden tijd Resultaten direct beschikbaar Meer variatie in opdrachten Spieken minder makkelijk Resultaten veilig en goed bewaard Leuker voor de leerlingen 6 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen

9 Diagnose voor rekenen en schrijven (voorbeeld) 7 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen

10 Invoering van de TOA: goed, gemakkelijk en snel Beginnen met de TOA Wanneer u een op de TOA heeft, helpen wij u de TOA te koppelen aan uw leerlingvolgsysteem, bijvoorbeeld Magister. Samen met uw applicatiebeheerder zorgen we ervoor dat de TOA gevuld is met de klassen en leerlingen, zodat u daar niet meer naar hoeft om te kijken. Tijdens een korte bijeenkomst geven wij u uitleg over de TOA en laten zien hoe de TOA werkt. Trainingen en workshops Wilt u dat nieuwe gebruikers op een praktische manier leren de TOA optimaal te gebruiken? Of wilt u uw docenten met een training handvatten bieden waarmee ze betrouwbaar en efficiënt kunnen beoordelen? Misschien wilt u gedifferentieerd lesgeven en uw lesprogramma laten aansluiten bij de toetsresultaten? Kijk op voor ons uitgebreide trainingsaanbod. Wij begeleiden en adviseren u ook graag bij het maken van een Plan voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Bel Bureau ICE voor een vrijblijvend gesprek. De TOA bestellen Bent u geïnteresseerd in de TOA of wilt u meteen met de TOA aan de slag? Neem dan contact met ons op. Dat kan via de website of maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. Met een heeft u toegang tot de toetsen in de TOA. Een is één jaar geldig. Licentie ,- per jaar en 1,50 per toetsafname Licentie ,- per jaar en 2,00 per toetsafname Licentie ,- per jaar en 2,50 per toetsafname Licentie ,- per jaar en 5,50 per toetsafname Exclusief voor gebruikers van methodes van Malmberg is er een Malmberg-toetspakket. Deze kost 650 per jaar en 0,25 per toetsafname. Deze bedragen zijn exclusief BTW. U betaalt de vooraf. De toetsen factureren wij achteraf op basis van de werkelijk afgenomen toetsen. U betaalt alleen voor toetsen die u daadwerkelijk gebruikt. Als u het bestelformulier heeft ingevuld, ontvangt u een factuur. Na betaling krijgt u direct toegang tot uw eigen TOA-omgeving en kunt u beginnen met het afnemen van toetsen. Meer informatie over de TOA en een voor de TOA? Bel Bureau ICE voor een vrijblijvend gesprek TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen

11

12 KWALITEIT IN TOETSEN EN EXAMENS Bureau ICE is specialist in het ontwikkelen van testen, toetsen en examens. De toetsen die Bureau ICE maakt, zijn geijkt, betrouwbaar en valide. Bureau ICE maakt onder andere toetsen voor in de TOA, het digitaal webbased toetssysteem van Bureau ICE. Bijvoorbeeld toetsen voor Taal en Rekenen, die aansluiten bij de Referentieniveaus. Bijna docenten en beheerders werken met de TOA. Meer dan leerlingen hebben samen miljoenen toetsen in de TOA gemaakt. Hiermee is de TOA een begrip bij intake, voortgang en examinering van Taal en Rekenen. Wilt u meer informatie over de TOA? Maak een afspraak met Bureau ICE voor een vrijblijvend gesprek en een presentatie van de TOA Zie ook en Postbus AD Culemborg Godfried Bomansstraat WR Culemborg T F Bank Kvk Tiel BTW NL B01 ISO gecertificeerd 10 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen

TOA: Toolkit én schatkist

TOA: Toolkit én schatkist TOA: Toolkit én schatkist Ruim 1,7 miljoen toetsen afgenomen. Wat weten we nu? Taal en rekenen 2 jaar onderweg en wat heeft ons dit nu gebracht? Bekijk de resultaten van 2 jaar meten. Bureau ICE is in

Nadere informatie

optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs

optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs Eerlijk meten, optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs Methode-onafhankelijke toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Frans Bureau ICE De nieuwe generatie

Nadere informatie

TOA. Hét toetsinstrument voor efficiënt taal- en rekenonderwijs. instellingsexamen. voortgangs toetsen. voortgangs toetsen. diagnostische examentoets

TOA. Hét toetsinstrument voor efficiënt taal- en rekenonderwijs. instellingsexamen. voortgangs toetsen. voortgangs toetsen. diagnostische examentoets TOA Hét toetsinstrument voor efficiënt taal- en rekenonderwijs diagnostische examentoets instellingsexamen voortgangs toetsen voortgangs toetsen voortgangs toetsen 1 INTAKE 0-meting als startpunt voor

Nadere informatie

Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak

Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak Beschikbaar per 1 september 2015 NIEUW TOA Profielkeuzetoets vmbo en havo Biologie, economie, natuurkunde en wiskunde Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen

Nadere informatie

Beroepsonderwijs. TOA Hét toetsinstrument met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Spaans

Beroepsonderwijs. TOA Hét toetsinstrument met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Spaans Efficiënt taal- en rekenonderwijs Beroepsonderwijs TOA Hét toetsinstrument met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Spaans Studenten die nu starten met een mbo-opleiding moeten scoren op

Nadere informatie

Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA)

Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) een beknopte toelichting op de Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) voor vo-scholen Spirit4you, december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel van dit document... 3 1.2. Vragen... 3 2. Wat

Nadere informatie

EERLIJK METEN, OPTIMAAL GROEIEN

EERLIJK METEN, OPTIMAAL GROEIEN EERLIJK METEN, OPTIMAAL GROEIEN TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs Methodeonafhankelijke toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans Bureau ICE De nieuwe

Nadere informatie

EEN PASSEND LEERTRAJECT VOOR ELKE NT2-CURSIST

EEN PASSEND LEERTRAJECT VOOR ELKE NT2-CURSIST nt2 EEN PASSEND LEERTRAJECT VOOR ELKE NT2-CURSIST Een complete set van instrumenten voor elke fase in het leertraject van de NT2-cursist Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens 1 15333 ICE brochure

Nadere informatie

SNEL OP WEG MET HET IEP LVS. Een kind is meer dan taal en rekenen IEP is een merk van Bureau ICE

SNEL OP WEG MET HET IEP LVS. Een kind is meer dan taal en rekenen IEP is een merk van Bureau ICE SNEL OP WEG MET HET IEP LVS Een kind is meer dan taal en rekenen IEP is een merk van Bureau ICE IEP; Inzicht Eigen Profiel Met het IEP LVS beschikt u over een leer- en criteriumgericht volgsysteem. Dat

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Vanaf

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Vanaf

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Sinds

Nadere informatie

Beroepsonderwijs. TOA Hét toetsinstrument met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels en Duits

Beroepsonderwijs. TOA Hét toetsinstrument met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels en Duits Efficiënt taal- en rekenonderwijs Beroepsonderwijs TOA Hét toetsinstrument met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels en Duits Voor studenten die nu starten met een mbo-opleiding hangt zakken of slagen

Nadere informatie

toetsing & training voor het vo Toetsen om van te leren JIJ! is een merk van Bureau ICE

toetsing & training voor het vo Toetsen om van te leren JIJ! is een merk van Bureau ICE toetsing & training voor het vo Toetsen om van te leren JIJ! is een merk van Bureau ICE toetsen om van te leren Iedere leerling leert en ontwikkelt zich anders. Hoe krijgt u inzicht in de ontwikkeling

Nadere informatie

Trainingen. De weg naar een waardevol diploma. TOA is een merk van

Trainingen. De weg naar een waardevol diploma. TOA is een merk van en De weg naar een waardevol diploma Om de kwaliteit van examens en processen te waarborgen is de professionalisering van examenpersoneel belangrijk. TOA ondersteunt mbo-scholen hierbij met verschillende

Nadere informatie

Referentieniveaus Nederlandse taal

Referentieniveaus Nederlandse taal Referentieniveaus Nederlandse taal Congres ThiemeMeulenhoff Ede 2 februari 2012 Zorg over taal en rekenen Pabo-studenten: onvoldoende taal- en rekenvaardig Internationale onderzoeken: voorzichtige neerwaartse

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren Diagnostische tussentijdse toets In september 2014 is de meerjarige pilotperiode van de diagnostische tussentijdse toets (DTT) van start gegaan.

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Na het doorlopen van de weet ik precies wat ik kan verwachten op het examen Nederlands. Door deze goede voorbereiding zie ik het examen met vertrouwen tegemoet! Toetsing

Nadere informatie

basiscursus rekenen vijfde bijeenkomst donderdag 8 maart 2012 vincent jonker

basiscursus rekenen vijfde bijeenkomst donderdag 8 maart 2012 vincent jonker basiscursus rekenen vijfde bijeenkomst donderdag 8 maart 2012 vincent jonker DE KRANT Waar gaat deze grafiek over? 99 x 75 15,15 : 3 ¼ x 260 PROGRAMMA Programma in vijf bijeenkomsten 1. Referentiekader

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

Programma Kwaliteit (school)examinering vmbo

Programma Kwaliteit (school)examinering vmbo Programma Kwaliteit van schoolexaminering Doel en inrichting van de Schoolexamenbank vmbo Werking van de Schoolexamenbank vmbo Uitgebreide demo Stand van zaken zomer 2017 Licentie en kosten Programma Kwaliteit

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Brochure MBO Toetsing Figuur 4, toetsing Door de nieuwe aanpak en de goede mix van digitaal lesmateriaal en boeken geeft Taalblokken Engels mij de ruimte om les te geven zoals ik wil. Verleg je grenzen!

Nadere informatie

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Augustus 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Over de regels en afspraken

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren Diagnostische tussentijdse toets In september 2014 start de meerjarige pilotperiode van de diagnostische tussentijdse toets, de DTT. De ambitie

Nadere informatie

TOETSBELEID. Pagina 1 van 13

TOETSBELEID. Pagina 1 van 13 TOETSBELEID Als instellingsbeheerder en afdelingsbeheerder kunt u onder het tabblad 'Toetsbeheer' toetsen oormerken. Met deze functionaliteit kunt u uw toetsbeleid vormgeven in de TOA. De toetsen die de

Nadere informatie

basiscursus rekenen vijfde bijeenkomst donderdag 13 december 2012 vincent jonker

basiscursus rekenen vijfde bijeenkomst donderdag 13 december 2012 vincent jonker basiscursus rekenen vijfde bijeenkomst donderdag 13 december 2012 vincent jonker DE KRANT 99 x 75 15,15 : 3 ¼ x 260 PROGRAMMA Programma in vijf bijeenkomsten 1. Referentiekader rekenen 2. Rekendidactiek,

Nadere informatie

Rekenexamens. Deltion T&V

Rekenexamens. Deltion T&V Rekenexamens Deltion T&V Even Voorstellen Jan Kruijs Rekencoördinator sector T&V Rekenmeester Examen coördinator schooljaar 2010-2011 Cohorten voor 2010 geen centraal georganiseerd rekenexamen Cohorten

Nadere informatie

Informatieblad Rekenen September 2012 Locatie Zusterstraat Schooljaar VWO, HAVO, MAVO en VMBO

Informatieblad Rekenen September 2012 Locatie Zusterstraat Schooljaar VWO, HAVO, MAVO en VMBO Informatieblad Rekenen September 2012 Locatie Zusterstraat Schooljaar 2012-2013 VWO, HAVO, MAVO en VMBO Informatieblad Rekenen, Johan de Witt, locatie Zusterstraat, september 2012 1 Beste ouder en/of verzorger,

Nadere informatie

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar Algemene bevindingen

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar Algemene bevindingen Rapportage TOA Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2014-2015 Algemene bevindingen 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Resultaten in de regio Den Haag... 4 1.1 Overzicht toetsafnames... 4 1.2

Nadere informatie

maak kennis met Het College voor examens

maak kennis met Het College voor examens maak kennis met Het College voor examens College voor Examens 030 28 40 700, info@cve.nl Postbus 315, 3500 AH Utrecht www.cve.nl Het is enorm belangrijk dat de focus altijd gericht blijft op de leerling

Nadere informatie

De lat omhoog. wetgeving kwaliteit (v)so. Marjan Zandbergen OCW

De lat omhoog. wetgeving kwaliteit (v)so. Marjan Zandbergen OCW De lat omhoog wetgeving kwaliteit (v)so Marjan Zandbergen OCW Onderwerpen Introductie; Doel; Inhoud wetgeving; Flankerend Beleid. Introductie Het grootste gevaar voor menigeen onder ons is niet dat de

Nadere informatie

RTTI Meten, volgen en verbeteren van leerprocessen

RTTI Meten, volgen en verbeteren van leerprocessen FEEDBACK OP MAAT RTTI Meten, volgen en verbeteren van leerprocessen Creëer betrokkenheid, enthousiasme en resultaat Benut de talenten binnen uw school maximaal HOE KUNT U ERVOOR ZORGEN DAT LEREN OPTIMAAL

Nadere informatie

Advies toetsgebruik monitor onderwijstijdverlenging BO

Advies toetsgebruik monitor onderwijstijdverlenging BO Advies toetsgebruik monitor onderwijstijdverlenging BO Oberon, januari 2010 Tier en Oberon hebben elk een toetsadvies opgesteld voor de pilots Onderwijstijdverlenging. Deze adviezen zijn gebaseerd op de

Nadere informatie

TOETSEN EN BEOORDELEN NT2. LOWAN-dag

TOETSEN EN BEOORDELEN NT2. LOWAN-dag TOETSEN EN BEOORDELEN NT2 LOWAN-dag 10-4-2017 DOEL VAN DE WORKSHOP Informatie geven over toetsing en beoordeling op de ISK Leiden en algemene informatie over een aantal toetsinstrumenten Samen beoordelen

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

Wat moet en wat mag in het voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Wat moet en wat mag in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) Onderwijsaanbod NIEUW beroepsgerichte programma s vmbo 1 Wat moet en wat mag in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) 1 Onderwijsaanbod Inhoudsopgave 4 Wettelijk kader 7 Onderwijsaanbod 11 Vormgeving

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS

Computerprogramma LOVS Primair onderwijs Cito Volgsysteem Computerprogramma LOVS Groep 1 t/m 8 Snelle verwerking toetsen Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Geavanceerde analyses op leerling-, groeps- en schoolniveau

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten Referentieniveaus Steunpunt PO

Informatiebijeenkomsten Referentieniveaus Steunpunt PO Referentiekader Informatiebijeenkomsten Referentieniveaus Steunpunt PO steunpuntpo@poraad.nl 030-3100940 Inhoud Aanleiding tot de referentieniveaus Wat zijn referentieniveaus? Voordelen referentieniveaus

Nadere informatie

De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit. met praktische hulpmiddelen en trainingen

De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit. met praktische hulpmiddelen en trainingen De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit met praktische hulpmiddelen en trainingen Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens Meer grip op

Nadere informatie

Informatie avond. Leerjaar 4

Informatie avond. Leerjaar 4 Informatie avond Leerjaar 4 2017 2018 Taakverdeling De weg naar een diploma Faciliteitenleerlingen Rapport Regels Belangrijke data op een rij Informatie contact Inhoud Taakverdeling Eindverantwoordelijk:

Nadere informatie

Overzicht verbeteringen Rekenblokken VO

Overzicht verbeteringen Rekenblokken VO Rekenblokken VO Schooljaar 2013-2014 Magistratenlaan 138 5233 MB Postbus 233 5201 AE s-hertogenbosch Doelgroep: Docenten Examencoördinatoren Beheerders Versie: 2.0 Datum: 27 juni 2013 Auteur: Peter Hoogendijk

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Rekentoets

Product Informatie Blad - Rekentoets Product Informatie Blad - Rekentoets PIB240-2010-Rekentoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

Overzicht verbeteringen Rekenblokken MBO

Overzicht verbeteringen Rekenblokken MBO Rekenblokken MBO Schooljaar 2013-2014 Magistratenlaan 138 5233 MB Postbus 233 5201 AE s-hertogenbosch Doelgroep: Docenten Examencoördinatoren Beheerders Versie: 2.0 Datum: 27 juni 2013 Auteur: Peter Hoogendijk

Nadere informatie

Programma. Presentatie: Aanleiding project en boek Inleiding boek Via knelpunten naar aanbevelingen en acties Warming up: wat doe jíj dit jaar?

Programma. Presentatie: Aanleiding project en boek Inleiding boek Via knelpunten naar aanbevelingen en acties Warming up: wat doe jíj dit jaar? Programma Presentatie: Aanleiding project en boek Inleiding boek Via knelpunten naar aanbevelingen en acties Warming up: wat doe jíj dit jaar? In groepen: Terugkoppeling uit de groepen: Cooling down: wat

Nadere informatie

Bij een voldoende score op het didactisch onderzoek worden geen verdere stappen genomen. Bij een lage score volgt stap 3.

Bij een voldoende score op het didactisch onderzoek worden geen verdere stappen genomen. Bij een lage score volgt stap 3. Protocol Dyslexie LOKET Zwijndrecht Inleiding Dyslexie is door de overheid erkend als een leerstoornis. Dat betekent dat er voor de leerlingen met dyslexie ondersteuning is en hoort te zijn. In dit protocol

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMENS KLAS 4 TEKENEN, BEROEPSGERICHTE VAKKEN TECHNOLOGIE, ZORG& WELZIJN, HANDEL& ADMINISTRATIE.

PRAKTIJKEXAMENS KLAS 4 TEKENEN, BEROEPSGERICHTE VAKKEN TECHNOLOGIE, ZORG& WELZIJN, HANDEL& ADMINISTRATIE. EDITIE 3 13 FEBRUARI 2015 MAGISTER 6 Na de carnavalsvakantie wordt een nieuwe versie van Magister ingevoerd voor alle leerlingen en ouders. Het voordeel is dat Magister 6 nu gebruikt kan worden vanaf elke

Nadere informatie

2. CEVO/CvE 3. Coe voor niveau 4 4. Niveau 1, 2 en 3 5. Verkenning vanuit voorbeelden vmbo

2. CEVO/CvE 3. Coe voor niveau 4 4. Niveau 1, 2 en 3 5. Verkenning vanuit voorbeelden vmbo Taal en rekenen in het mbo Op weg naar centraal ontwikkelde examens GDW kennisdelingsconferentie 16 april 2009 Jan Paul de Vries/Mia van Boxel Centraal ontwikkelde examens taal & rekenen mbo 1. Coe t&r

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren De diagnostische tussentijdse toets 1 Staatsexamens Diagnostische tussentijdse Nederlands VO als toets tweede taal Bouwen aan excellent onderwijs

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG.. Datum 9 november 2018 Toekomst van rekenen in het vo en mbo

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG.. Datum 9 november 2018 Toekomst van rekenen in het vo en mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Taalblokken Engels Brochure MBO Verleg je grenzen! Met de gedegen examentrainingen weten mijn studenten exact wat ze kunnen verwachten op het COE. En ik ook! Bibliotheek Nieuwe digitale leeromgeving Starten

Nadere informatie

Colofon: Datum: september Notitie Rekenbeleid

Colofon: Datum: september Notitie Rekenbeleid Colofon: Datum: september 2016 Notitie Rekenbeleid 2016-2017 Inhoud Inleiding... 2 Beoogde referentieniveaus voor rekenen... 3 Doelstelling... 3 Rekentoets en de overgangsnormen... 3 Rekentoets en de slaag/zak-regeling...

Nadere informatie

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen Rapportage TOA Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014 Algemene bevindingen 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Resultaten in de regio Den Haag... 4 1.1 Overzicht toetsafnames... 4 1.2

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) en aan de leerlingen van leerjaar 4. Purmerend, 23 maart Beste ouder(s) /verzorger(s), Beste leerling,

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) en aan de leerlingen van leerjaar 4. Purmerend, 23 maart Beste ouder(s) /verzorger(s), Beste leerling, Aan de ouder(s)/ verzorger(s) en aan de leerlingen van leerjaar 4 Purmerend, 23 maart 2018 Beste ouder(s) /verzorger(s), Beste leerling, Binnenkort gaan de leerlingen beginnen aan het Centraal Examen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 31 332 Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Nadere informatie

ISK woordenschattoetsen. Anne Abeling

ISK woordenschattoetsen. Anne Abeling ISK woordenschattoetsen Anne Abeling 8-4-2019 Wie zijn wij? Anne Abeling & Kelly Blom Bureau ICE ontwikkelt betrouwbare en valide toetsen (po, vo, mbo en NT2) Ontstaan: nieuwe Nederlanders een eerlijke

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Meetinstrumenten TOA, Bureau ICE

Privacy Bijsluiter Digitale Meetinstrumenten TOA, Bureau ICE 1.1 Bijlage 1 Privacy Bijsluiter Digitale Meetinstrumenten TOA, Bureau ICE Bureau ICE is een onafhankelijke aanbieder van betrouwbare en kwalitatief goede toetsen en examens (hierna digitale meetinstrumenten)

Nadere informatie

Concreet aan de slag met toetsen & toetsbeleid

Concreet aan de slag met toetsen & toetsbeleid vo Concreet aan de slag met toetsen & toetsbeleid Training, advies & studiedagen in het voortgezet onderwijs Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens CONCREET aan de slag met toetsen en toetsbeleid

Nadere informatie

Toelichting examenreglement

Toelichting examenreglement Toelichting examenreglement 2018-2020 Inleiding In het examenreglement vmbo zijn belangrijke regels opgenomen waaraan de school en de leerlingen zich tijdens de examens moeten houden. Want het is natuurlijk

Nadere informatie

CONFERENTIE DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL EN REKENEN

CONFERENTIE DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL EN REKENEN CONFERENTIE DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL EN REKENEN Naar een doorlopende toetslijn 9, 21 en 29 november Jan Kastelein/Maaike Beuving, CvE ONDERWERPEN 1 Uitgangspunten doorlopende leerlijn taal en rekenen

Nadere informatie

...over zicht op leren.

...over zicht op leren. ...over zicht op leren. a Wolters Kluwer business De Methode Monitor De Methode Monitor: inzicht door overzicht! De Methode Monitor is een computerprogramma, waarmee eindelijk een standaard voor het uitlezen

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren De diagnostische tussentijdse toets 1 Staatsexamens Diagnostische tussentijdse Nederlands VO als toets tweede taal Bouwen aan excellent onderwijs

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Over toetsing. Toetsen vmbo-mbo. Wat is 2F? Kenmerken opgaven 2F. Zijn er al officiële 2F toetsen? Onderwerpen (vaststelling programma)

Over toetsing. Toetsen vmbo-mbo. Wat is 2F? Kenmerken opgaven 2F. Zijn er al officiële 2F toetsen? Onderwerpen (vaststelling programma) Toetsen vmbo-mbo Rekenpiloot 13 april 2010 Monica Wijers, Freudenthal Instituut Over toetsing Wat toets je? Inhoud Vaardigheden Waarom toets je? Diagnose met welk doel? voor wie? behandeling? Peiling ten

Nadere informatie

Informatie avond. Leerjaar 3

Informatie avond. Leerjaar 3 Informatie avond Leerjaar 3 2017 2018 Taakverdeling Vakkenpakket leerjaar 3 De weg naar een diploma Rapport Faciliteitenleerlingen Regels Informatie Contact Inhoud Taakverdeling Eindverantwoordelijk: Directeur

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. de heer B.J. van Bochove Postbus EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. de heer B.J. van Bochove Postbus EA Den Haag Aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. de heer B.J. van Bochove Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 21 februari 2012 Kenmerk: UB.2012.032.KK MvdL Betreft:

Nadere informatie

Datum 4 november 2016 Schriftelijk overleg over het SO over het advies van de Raad van State inzake de rekentoets

Datum 4 november 2016 Schriftelijk overleg over het SO over het advies van de Raad van State inzake de rekentoets >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

TOA mailingen archief

TOA mailingen archief TOA mailingen archief Een overzicht van de TOA mailingen van november 2011 tot en met 2013 Bureau ICE Duits Lezen A2 - toets 3 1 Inhoud Inhoud... 2 TOA nieuwsbrief Bureau ICE... 4 Datum verzending: 17

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 34.4 en 34.6 van het Besluit bekostiging WPO;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 34.4 en 34.6 van het Besluit bekostiging WPO; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38652 6 november 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2015, nr. PO/829038,

Nadere informatie

NEDERLANDS en REKENEN

NEDERLANDS en REKENEN NEDERLANDS en REKENEN INHOUD Voorwoord Nederlands Rekenen Voorwoord Je beseft het misschien niet, maar de hele dag ben je met taal bezig. Om in de maatschappij en in je vak waarvoor je wordt opgeleid je

Nadere informatie

THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS. Mytylschool Eindhoven

THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS. Mytylschool Eindhoven THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS Mytylschool Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 16SO OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 292510 Datum onderzoek : 30 maart 2017 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

IEP Eindtoets 2019 TOETSREGELEMENT. Een kind is meer dan taal en rekenen. IEP is een merk van Bureau ICE

IEP Eindtoets 2019 TOETSREGELEMENT. Een kind is meer dan taal en rekenen. IEP is een merk van Bureau ICE IEP Eindtoets 2019 TOETSREGELEMENT Een kind is meer dan taal en rekenen IEP is een merk van Bureau ICE Inhoud Inleiding 2 1 Verantwoordelijkheden directeur 3 2 Aanmelding voor de IEP Eindtoets 4 3 Privacy

Nadere informatie

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2016 Volwassen en Eigentijds 1 Januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

Welkom! Maak kennis met de

Welkom! Maak kennis met de Welkom! Maak kennis met de Programma 1. Kwaliteit van schoolexaminering 2. Doel en inrichting van de Schoolexamenbank vmbo 3. Werking van de Schoolexamenbank vmbo 4. Uitgebreide demo De Schoolexamenbank

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2018-2019 Alle vakken in klas 4 op een rij De in rood aangeduide vakken zijn de verplichte vakken in klas 4 Nederlands Engels Frans Duits Aardrijkskunde

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ C.B.S. DE KORENAAR Plaats: Oude Bildtzijl BRIN-nummer: 04IY Onderzoeksnummer: 117091 Onderzoek uitgevoerd op: 22 september 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Voortgezet onderwijs Cito Volgsysteem Toets 0 t/m 3 Voortgang in beeld Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs Toets 0 t/m

Nadere informatie

Voorlichting IVO / VMBO-T

Voorlichting IVO / VMBO-T Voorlichting IVO / VMBO-T GGCA 5 oktober 2011 Leerlingen uit 10a en 10b zullen dit jaar (hard) werken om hun IVOdiploma te behalen. IVO: individueel voortgezet onderwijs Het IVO-diploma staat qua niveau

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksnaam Onderwijs september 2016 Selectiedatum 20-09-2016-29-09-2016 Onderzoeksresultaten - 06-10-2016 1. Ben je een man of een vrouw? Man 25.65 979 Vrouw 74.35 2838 2. Hoe lang werk je in het onderwijs?

Nadere informatie

Product en prijzen schooljaar 2015-2016

Product en prijzen schooljaar 2015-2016 Product en prijzen schooljaar 2015-2016 1 * Dit betreft de kosten per leerling. Er worden ook kosten per school en per docent in rekening gebracht. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Opbouw en inhoud mentorpakket...3

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Evaluatie POVO 2014-2015

Evaluatie POVO 2014-2015 Evaluatie POVO 2014-2015 Auteurs: Hilde van Baal, Marit van Luijn Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Overstapprocedure en planning... 3 2. Document Planning en overstapprocedure... 3 3. Opbouw overstapdossier

Nadere informatie

De Referentieniveaus Taal. BAVO Eemlanden 14 maart 2012

De Referentieniveaus Taal. BAVO Eemlanden 14 maart 2012 De Referentieniveaus Taal BAVO Eemlanden 14 maart 2012 2 Wat komt aan de orde? Aanleiding tot de referentieniveaus Wat zijn referentieniveaus? Status en ontwikkelingen rond de referentieniveaus Referentieniveaus

Nadere informatie

Whitepaper Getal & Ruimte 12 e editie havo/vwo onderbouw

Whitepaper Getal & Ruimte 12 e editie havo/vwo onderbouw Whitepaper Getal & Ruimte 12 e editie havo/vwo onderbouw WHITEPAPER GETAL & RUIMTE Getal & Ruimte is de grootste wiskundemethode in het voortgezet onderwijs. Met een heldere didactische structuur en een

Nadere informatie

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2018 Volwassen en Eigentijds 1 December 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting voor de leerling aanvulling op het boekje examenreglement van toetsing en afsluiting VMBO 4 gl-tl

Programma van Toetsing en Afsluiting voor de leerling aanvulling op het boekje examenreglement van toetsing en afsluiting VMBO 4 gl-tl Programma van Toetsing en Afsluiting voor de leerling aanvulling op het boekje examenreglement van toetsing en afsluiting VMBO 4 gl-tl Vakgebied : Duits Cursusjaar : 2018-2019 PTA voor de leerling VMBO

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

Producten en prijzen 2016 GPS Rekenen

Producten en prijzen 2016 GPS Rekenen Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2016 Volwassen en Eigentijds 1 Mei 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

Alles over. Grip op lezen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Grip op lezen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2019 Volwassen en Eigentijds 1 Januari 2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie