De lat omhoog. wetgeving kwaliteit (v)so. Marjan Zandbergen OCW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De lat omhoog. wetgeving kwaliteit (v)so. Marjan Zandbergen OCW"

Transcriptie

1 De lat omhoog wetgeving kwaliteit (v)so Marjan Zandbergen OCW

2 Onderwerpen Introductie; Doel; Inhoud wetgeving; Flankerend Beleid.

3 Introductie Het grootste gevaar voor menigeen onder ons is niet dat de lat te hoog ligt en we daardoor ons doel niet halen, maar juist dat de lat te laag ligt en we ons doel halen. Michelangelo

4 Doel Leerlingen krijgen kwalitatief goed onderwijs, dat er uit haalt wat er in zit; Vergroten van kansen van leerlingen in het (v)so op maatschappelijke participatie; Meer leerlingen keren terug of stromen door naar regulier onderwijs; De leerlingen, passend bij hun mogelijkheden, gedegen voorbereiden op: Regulier vervolgonderwijs; Duurzame plaats op de al dan niet beschermde arbeidsmarkt; Vormen van dagbesteding. 4

5 3 wetten van belang voor de kwaliteit: 1. Wet rekenen en taal; 2. Wetsvoorstel kwaliteit (v)so; 3. Wetsvoorstel centrale eindtoets en lvs.

6 Wet referentieniveaus Taal en Rekenen Voor so inwerking getreden per , treedt voor vso in werking per ; Opdracht aan scholen om bij hun onderwijs uit te gaan van de referentieniveaus taal en rekenen; Regioplan: scholen zijn aan de slag! Valide en betrouwbare gegevens in onderwijskundig rapport; ZML/MG is uitgezonderd. 6

7 Wetsvoorstel centrale eindtoets en LOVS Geldt voor hele primaire onderwijs, dus ook voor so; Beoogde invoeringstermijn wordt niet gehaald; behandeling opgeschoven; Niet alle leerlingen hoeven de toets te maken en niet alle leerlingen maken dezelfde toets; Wet treedt voor so sowieso later in werking, de eerste toets wordt in schooljaar 2015/2016 afgenomen; Ervaringen met aanpassing LOVS voor SO gebruiken voor eindtoets(en); Zorgvuldige invoering. 7

8 Wetsvoorstel kwaliteit (v)so SO en VSO ( ) Invoering ontwikkelingsperspectief en voortgangsregistratie; SO ( ) Engels verplicht, m.u.v. zml/mg VSO ( ) Drie uitstroomprofielen; Kerndoelen en referentieniveaus; Verplichte stages; Onderwijstijd en vakanties; Uitbreiding examenmogelijkheden (z.s.m. na ); Herkenbare afsluiting; Nazorg. 8

9 Ontwikkelingsperspectief en voortgangsregistratie Meerjarenperspectief i.p.v. korte termijn planning; Inhoud wordt uitgewerkt in AMvB: Tenminste verwachte uitstroombestemming en onderbouwing; Onderbouwing bevat tenminste belemmerende en bevorderende factoren Ontwikkeling wordt gevolgd door LOVS; op basis daarvan kan OPP bijgesteld worden; CvB en CvO adviseren over ontwikkelingsperspectief en bijstelling daarvan; Overleg met ouders gericht op bereiken overeenstemming; ouders kunnen aantekening maken op OPP en er komt een geschillenregeling.

10 . Duidelijk afbakening so en vso Overgangsleeftijd 14 jaar; So mg/zml mag vso onderwijs aanvragen (z.s.m. na ) Onderwijstijd in so conform po en in vso conform vo; Verblijfsduur vso blijft ongewijzigd; Kwalificatieplicht alleen voor leerlingen in uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

11 Kerndoelen en referentieniveaus Kerndoelen so inwerking getreden per ; Kerndoelen vso worden ontwikkeld, voor elk uitstroomprofiel een eigen set; Inwerkingtreding per ; Referentieniveaus taal en rekenen analoog aan po; referentieniveaus vso deels analoog aan vo; ZML/MG is uitgezonderd. 11

12 Stages in het vso Verplicht in profiel arbeidsmarktgericht; Maximaal 4 dagen per week, vanaf 14 jaar; (nog) geen verplichting tot officieel erkend leerwerkbedrijf; Stages profiel vervolgonderwijs conform vo. 12

13 Toetsing en afsluiting Iedereen een diploma of getuigschrift; een regeling voor een modelgetuigschrift is in de maak; Staatsexamen, symbiose, via VAVO (z.s.m. na 2 oktober)of zelf examineren en diplomeren (idem); Leerlingen in profielen dagbesteding en arbeidsmarkt krijgen een overgangsdocument. 13

14 Wat komt er nog aan? AMvB kwaliteit (v)so met als belangrijkste elementen: Kerndoelen vso; Inhoud ontwikkelingsperspectief. En verder: Aanwijzing vakleerkrachten; Vaststellen referentieniveaus uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht; Stageduur; Vavo-examen; Maatschappelijke stage. Regeling model getuigschrift.

15 Flankerend Beleid Activiteiten samenhangend met invoering referentieniveaus taal en rekenen (0-meting en monitoring, passende perspectieven, reken- en taalverbetertrajecten, opbrengstgericht werken); Ontwikkeling ondersteunende producten (leerlingvolgsysteem, kerndoelen, leerlijnen, leermiddelen, protocollen); Communicatie (informeren en betrekken van het veld door bijvoorbeeld brochures, conferenties, studiedagen). 15

16 De lat omhoog in het (v)so. Veel van de materialen en informatie kunnen ook gebruikt worden in regulier onderwijs. Voor het so en vso: ga aan de slag gaat met wat nu al kan. Er is tijd: maak daar gebruik van om in 2013 klaar te zijn. Brochures kunt u aanvragen bij:

17 17 Bedankt voor de aandacht!

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Duiden en Doen. Versie SBO

Duiden en Doen. Versie SBO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. Versie

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven,leerroutes, uitstroomniveaus en... enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. versie

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties 3 2 Opbrengstgericht werken op vier niveaus

Nadere informatie

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

Beelden bij de taalniveaus

Beelden bij de taalniveaus Beelden bij de taalniveaus Activiteiten en ideeën bij de posters referentieniveaus taal Leontine van den Berg Geppie Bootsma Annelies Kappers Hella Kroon Ebelien Nieman Atty Tordoir Bert de Vos Beelden

Nadere informatie

5. Toetsen om te leren

5. Toetsen om te leren 5. Toetsen om te leren Op Internet kwam ik dit bericht uit 1997 tegen: AMSTERDAM - De Montessorischolen voor voortgezet onderwijs halen slechtere eindexamenresultaten dan scholen van andere richtingen.

Nadere informatie

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD WAT MOET EN WAT MAG geactualiseerdee n versie d e f i n i t i e v e IN DE ONDERBOUW? Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

Regeldrukagenda gaat strijd aan met bureaucratie

Regeldrukagenda gaat strijd aan met bureaucratie Illustraties: Susi Bikle Regeldrukagenda gaat strijd aan met bureaucratie Iedereen is het erover eens: er moet een einde komen aan de overbodige papieren rompslomp in het onderwijs. Werkgevers, werknemers

Nadere informatie

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO Functieprofielen voor het vernieuwde VSO 1 2 Drukwerk: Drukkerij Jan Evers BV, De Meern Voorwoord In de nieuwe wetgeving op het gebied van het (voortgezet) speciaal onderwijs die grotendeels per augustus

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 2 Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 1 Onderwijsaanbod 2 Onderwijsvormgeving 3 Examinering 4 Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen

Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen Onderwijsgeschillen Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen Leon t Hart Het eerste jaar zal het nog wel druk worden. Maar als na verloop van tijd de lijnen wat duidelijker

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

Pilot dyscalculie/ernstige rekenproblemen - rekentoets VO 2014-2015

Pilot dyscalculie/ernstige rekenproblemen - rekentoets VO 2014-2015 Pilot dyscalculie/ernstige rekenproblemen - rekentoets VO 2014-2015 Net als vorig schooljaar wordt in het pilotjaar 2014-2015 de aangepaste rekentoets, de ER-toets (ER= ernstige rekenproblemen) aangeboden.

Nadere informatie

leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften

leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften centrale Eindtoets PO 2015 OKTOBER 2014 Centrale toetsing primair onderwijs 2 inhoud 1 Inleiding 3 2 De centrale eindtoets 4 3 Kaders en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken DATAMUUR Werken met groepsplannen PO Inleiding Scholen hebben als doel het maximale uit een leerling te halen. Een leerling moet kunnen presteren naar zijn cognitieve-

Nadere informatie

Meijerink verbeeld, en nu in actie

Meijerink verbeeld, en nu in actie Meijerink verbeeld, en nu in actie Activiteiten en ideeën bij de posters referentieniveaus rekenen Kees Hoogland Martin van Reeuwijk Suzanne Sjoers Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Peter van Wijk

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Effectiever en Efficiënter werken aan

Effectiever en Efficiënter werken aan KWALITEITSKAART Begrijpend Lezen Effectiever en Efficiënter werken aan Begrijpend Lezen PO Taalbeleid Onderwijsachterstanden Joop Stoeldraijer, Edux, Breda Mariët Förrer, CPS Onderwijsontwikkeling en Advies,

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Loesje van Zutphen In opdracht van: KPC Groep - openbaar - Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na

Nadere informatie

De waarde van Kies nu voor Kinderen

De waarde van Kies nu voor Kinderen De waarde van Kies nu voor Kinderen Amsterdam, augustus 2012 In opdracht van Het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leer Foundation De waarde van Kies nu voor Kinderen Lucy Kok Caroline Berden Carl Koopmans

Nadere informatie

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Algemeen Het Ministerie van OCW, sectororganisaties en vakbonden hebben in goed overleg een landelijk kader afgesproken voor de opvang van de personele gevolgen als

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen Yvonne Janssen & Janneke Breedijk-Dekker Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen SAMENVATTING Het vraagt een integrale kijk op talentvolle

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

Kwartetten met kinderen? Over echt passend onderwijs

Kwartetten met kinderen? Over echt passend onderwijs Kwartetten met kinderen? Over echt passend onderwijs Aleid Schipper en Cees de Wit Meester Karel: Mag ik van jou, Thea, die slimmerik uit 2a? Juf Thea: Nee, die heb ik niet. Mag ik van jou, Ans, uit 3b

Nadere informatie