Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA)"

Transcriptie

1 een beknopte toelichting op de Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) voor vo-scholen Spirit4you, december 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Doel van dit document Vragen Wat is de TOA en hoe maak ik er gebruik van? Wat is de TOA? Hoe is de TOA te bereiken? Hoe maak ik nieuwe gebruikers aan voor de TOA? Welke toetsen zijn interessant voor vo-scholen? Welke toetsten zijn er? Hoe zet ik toetsen klaar voor scholieren? Hoe dienen deze toetsen afgenomen te worden? Hoe wordt elke toets afgenomen? Hoe kunnen de scholieren de toets maken? Hoe dienen deze toetsen nagekeken te worden? Hoe kan ik een toets beoordelen? Hoe moet ik een schrijftoets beoordelen? Hoe moet ik een spreek- of gesprekstoets beoordelen? Waar vind ik meer informatie over het beoordelen op vorm en inhoud? Welke resultaten kun je uit de TOA halen? Niveau uitslag Ontwikkelingsscore Hoe haal je resultaten uit de TOA? Voortgangsrapportages op leerling niveau Voortgangsrapportage op klasniveau Rapportages van resultaten pagina 2

3 1. Inleiding 1.1. Doel van dit document Spirit4you leent zijn licentie op de TOA aan vo-scholen in de regio Haaglanden die deelnemen aan Reken op Taal. De hoeveelheid aan opties die TOA biedt, kan in eerste instantie overweldigend overkomen. Daarom geeft Spirit4you ter ondersteuning in dit document een beknopte toelichting over de mogelijkheden die de TOA biedt voor vo-scholen. Hierbij wordt regelmatig verwezen naar de website handleiding.toets.nl en de Inhoudelijke Handleiding van bureau ICE Vragen In dit document wordt antwoord gegeven op de volgende vragen over de TOA: Wat is de TOA en hoe maak ik er gebruik van? Welke toetsen biedt de TOA, die interessant zijn voor vo-scholen? Hoe dienen deze toetsen afgenomen te worden? Hoe dienen deze toetsen nagekeken te worden? Welke resultaten kun je uit de TOA halen? Hoe haal je resultaten uit de TOA? pagina 3

4 2. Wat is de TOA en hoe maak ik er gebruik van? 2.1. Wat is de TOA? De TOA is een digitaal toetssysteem dat toetsten bevat voor vo-scholieren. Docenten kunnen in het systeem toetsen klaarzetten voor scholieren, toetsen nakijken en de resultaten van de scholieren bekijken. Scholieren kunnen in het digitale systeem toetsen maken Hoe is de TOA te bereiken? De TOA is bereikbaar via Docenten en scholieren kunnen vervolgens inloggen met een gebruikersnaam, wachtwoord en code Hoe maak ik nieuwe gebruikers aan voor de TOA? U kunt zelf nieuwe accounts aanmaken voor zowel docenten als scholieren. Hoe u dit kunt doen, leest u op pagina 4

5 3. Welke toetsen zijn interessant voor vo-scholen? 3.1. Welke toetsten zijn er? De TOA bevat voor vo-scholieren toetsen voor (de Nederlandse) taal, vreemde talen (Engels, Frans en Duits) en rekenen. In dit document worden alleen de toetsen voor taal- en rekenvaardigheid behandeld. Op de CEF-niveaus zijn er toetsen die betrekking hebben op de vijf vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken (van niveau A1 tot en met C1). Voor de Referentieniveaus van Meijerink zijn er toetsen op de vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven, spreken, gesprekken voeren en taalverzorging. De TOA biedt ook een intaketoets volgens het Referentiekader Rekenen Meijerink. Deze intaketoets bevat alle vier domeinen (getallen, verbanden, meten/meetkunde en verhoudingen) die in het Referentiekader onderscheiden worden en geeft een inschatting van het rekenniveau van de scholier (lager dan 1F, 1F, 2F of 3F). Tenslotte biedt de TOA rekentoetsen (van niveau 1F tot en met 3F). Ook deze rekentoetsen bevatten alle vier domeinen (met uit zondering van de domeintoetsen). Een overzicht van alle relevante toetsen is terug te vinden in het excelbestand Reken op Taal vo-toetsen in de TOA Hoe zet ik toetsen klaar voor scholieren? Voordat de scholier kan deelnemen aan de toets, dient de toets klaargezet te worden. Hoe dit kan, leest u op pagina 5

6 4. Hoe dienen deze toetsen afgenomen te worden? 4.1. Hoe wordt elke toets afgenomen? Het is belangrijk dat de scholier bij elke toets goed geïnstrueerd wordt. Zo moet de scholier bijvoorbeeld kunnen werken met een digitale toetsomgeving. Meer informatie over algemene instructies vindt u in de Inhoudelijke Handleiding van bureau ICE op pagina 16, onder het kopje 2.1. Toetsafname Algemeen. De afname verschilt per vaardigheid die getoetst wordt. Tabel 2 geeft een overzicht van de afnames per vaardigheid. Tabel 2: Afnames van toetsen per vaardigheid Vaardigheid Afname Benodigde tijd* Meer informatie** Lezen Volledig digitaal. Scholier mag geen woordenboek gebruiken. Luisteren Volledig digitaal. Scholier mag geen woordenboek gebruiken. Schrijven Spreken Gesprekken Rekenen en Kan digitaal of op papier worden afgenomen. Scholier mag geen woordenboek gebruiken. Thema kan van te voren vastgelegd worden. Er is ook een mogelijkheid om de scholier zelf een thema te laten kiezen. Docent neemt de toetsen 1 op 1 af. Scholier mag geen woordenboek gebruiken. De aanwezigheid van een assessor heeft de voorkeur. Volledig digitaal. Indien van toepassing, kan de scholier binnen de toetsomgeving (op de computer) gebruik maken van een rekenmachine. Toetsen op 2 niveaus - gemiddeld 60 min per toets - max 75 min per toets Toetsen op 1 niveau - gemiddeld 40 min per toets - max 50 min per toets Toetstijden variëren per toets (afhankelijk van de lengte van de geluidsfragmenten). Toetsen op 2 niveaus - max 60 min per toets Toetsten op 1 niveau - 1F & 2F: max 60 min per toets - 3F: max 60 min per toets Gemiddeld 30 min per toets. *Bij alle toetsen is 25% tijdverlenging voor scholieren met dyslexie of dyscalculie. **Refereert naar de Inhoudelijke handleiding van bureau ICE. Pagina 19: Lezen Nederlands Pagina 20: Luisteren Nederlands Pagina 22: Schrijven Nederlands Pagina 25: Spreken en Gesprekken Nederlands Max 60 min per toets Pagina 44: 2.5 Instructie rekentoetsen Raamwerk Rekenen/Wiskunde en Referentiekader Rekenen - Meijerink 4.2. Hoe kunnen de scholieren de toets maken? Indien de toets digitaal is, logt de scholier, op een computer, in via en selecteert hij de toets. Sommige toetsen bevatten audiofragmenten. Bij deze toetsen is het dus noodzakelijk dat de scholier ongestoord de fragmenten kan beluisteren. Voordat de scholier de toets kan selecteren, dient de docent de toets vrij te geven. Hoe dit kan, leest u op Uiteraard kunt u na de afname de toets weer stoppen. Hoe u een toets stopt, leest u op toetsen-beheren/76-lopende-toetsen. pagina 6

7 5. Hoe dienen deze toetsen nagekeken te worden? 5.1. Hoe kan ik een toets beoordelen? Voordat u een toets kunt beoordelen, dient u te worden aangewezen als beoordelaar voor de toets. Hoe dit kan, leest u op: Lees-, luister- en rekentoetsen worden volledig automatisch nagekeken. U hoeft dus alleen handmatig de schrijf-, spreek- en gesprekstoetsen na te kijken. Hoe u deze toetsen kunt beoordelen, leest u op: Hoe moet ik een schrijftoets beoordelen? Schrijftoetsen dient u handmatig te beoordelen. U maakt hierbij gebruik van een beoordelingssysteem in de TOA. U beoordeelt de schrijfvaardigheid op twee aspecten: inhoud en vorm. U beoordeelt het geheel van opdrachten op de inhoudelijke adequaatheid ervan. De TOA kan alleen een uitspraak over het schrijfniveau doen als u de volgende vragen met een ja kunt beantwoorden: - Zijn de opdrachten voldoende leesbaar? - Zijn de opdrachten uitgewerkt in het Nederlands? - Is minimaal 80% van de gevraagde inhoud gerealiseerd? Meer informatie over het beoordelen van schrijftoetsen, vindt u in de Inhoudelijke Handleiding van bureau ICE op pagina 23, onder het kopje Hoe moet u de toets beoordelen? Hoe moet ik een spreek- of gesprekstoets beoordelen? Spreek- en gesprekstoetsen dient u handmatig te beoordelen. U maakt hierbij gebruik van een vragenlijst in de TOA. U beoordeelt de spreek- of gespreksvaardigheid op twee aspecten: inhoud en vorm. U beoordeelt het geheel van opdrachten op de inhoudelijke adequaatheid ervan. De TOA kan alleen een uitspraak over het spreekvaardigheids- of gespreksvaardigheidsniveau doen als u de volgende vragen met een ja kunt beantwoorden: - Zijn de opdrachten voldoende verstaanbaar? - Zijn de opdrachten uitgevoerd in het Nederlands? - Is minimaal 80% van de gevraagde inhoud gerealiseerd? Meer informatie over het beoordelen van spreek- en gesprekstoetsen, vindt u in de Inhoudelijke Handleiding van bureau ICE op pagina 27, onder het kopje Hoe moet u de toets beoordelen? Waar vind ik meer informatie over het beoordelen op vorm en inhoud? Meer informatie over het beoordelen van schrijf-, spreek- en gesprekstoetsen op vorm en inhoud, vindt u in de Inhoudelijke Handleiding van bureau ICE op pagina 79, onder het kopje Het beoordelen van productieve vaardigheden. pagina 7

8 6. Welke resultaten kun je uit de TOA halen? 6.1. Niveau uitslag De TOA geeft een niveaubepaling over de gehele toets en op onderdelen van de toets. U kunt de niveaubepaling over de gehele toets zien door in de TOA naar het tabblad toetsen en sub-tabblad resultaten te gaan. U ziet dan op de pagina alle toetsen die afgelopen maand zijn afgenomen. Onder het kopje score staat de niveau-uitslag van de gehele toets. U kunt ook zien hoe een leerling op verschillende onderdelen in een toets heeft gescoord. U klikt dan op dezelfde pagina onder het kopje uitslag op rapport. U heeft de mogelijkheid om een uitslag of advies te kiezen. Vink het bolletje voor uitslag aan en klik op de gele knop genereer rapport. U krijgt dan in een PDF document een rapport te zien waar per onderdeel een niveau-uitslag wordt gegeven. Bijvoorbeeld bij een rekentoets staat per domein op welk niveau de leerling heeft gescoord. Ook staat er per domein genoemd hoeveel vragen een leerling juist heeft beantwoord, zie afbeelding 1. Deze leerling heeft op het domein Getallen, 7 vragen van de 8 vragen juist beantwoord en op dit domein op niveau 3F gescoord. Afbeelding 1: Voorbeeld uitslag rapportage 6.2. Ontwikkelingsscore Aan de rapportages in de TOA zijn ontwikkelscores toegevoegd. Deze scores worden afgezet op één schaal voor alle niveaus, zie afbeelding 2 en 3. De ontwikkelscore wordt berekend aan de hand van het niveau van de toets en de behaalde procentuele scores. Het geeft een verfijning van de toetsuitslag. Zo kunnen toetsresultaten met elkaar en met landelijke gemiddelde vergeleken worden. Met de ontwikkelscores kunt u zien of een leerling zich voldoende ontwikkelt op basis van de referentieniveaus of CEF-niveaus. Afbeelding 2: Ontwikkelscores afgezet tegen referentieniveaus. Afbeelding 3: Ontwikkelscores afgezet tegen CEF-niveaus pagina 8

9 7. Hoe haal je resultaten uit de TOA? In de TOA kunt u op drie verschillende manieren resultaten uit de TOA halen: 7.1. Voortgangsrapportages op leerling niveau Door middel van een voortgangsrapportage wordt zichtbaar hoe een leerling ervoor staat met taal en rekenen in relatie tot het referentieniveau. In de voortgangsrapportages wordt het rendement van het onderwijs in kaart gebracht. De grafiek van de voortgangsrapportage is gekoppeld aan de ontwikkelscores van de TOA toetsen. De voortgangsrapportages worden weergegeven per vaardigheid, bijvoorbeeld Nederlands lezen, zie afbeelding 4 In deze grafiek staat ook een zwarte stippellijn en een grijze lijn weergegeven. De zwarte stippellijn is het landelijk gemiddelde voor niveau en leerjaar. De grijze lijn is de normscore voor bijvoorbeeld vmbo. In de laatste grafiek onder aan de pagina wordt de voortgangsrapportage weergegeven van een leerling waarin alle vaardigheden in één grafiek zijn opgenomen, zie afbeelding 5. Afbeelding 4: Voortgangsrapportage per vaardigheid pagina 9

10 Afbeelding 5: Voortgangsrapportage overzicht van alle vaardigheden Hieronder staan de stappen beschreven om deze rapportages weer te geven: 1. Log in op 2. Ga naar het tabblad gebruikers. 3. Ga naar het sub-tabblad gebruikers. 4. In het zoekvenster kunt u op afdeling, klas of individuele leerlingen zoeken. Klik op de zoekopdracht te bevestigen op de gele knop zoek. 5. Klik op de gebruikersnaam van de leerling waarvan u de voortgangsrapportage wilt zien. U krijgt dan het scherm wijzig gebruiker te zien. 6. Klik op de gele knop voortgangsrapportage om de grafiek te zien. 7. U kunt in het zoekfilter van de voortgangsrapportage uw zoekopdracht nog specifieker maken (bijvoorbeeld door de datum van en datum tot aan te passen) Voortgangsrapportage op klasniveau. De voortgangsrapportage is ook te zien op klasniveau. Dit gaat als volgt: 1. Log in op 2. Ga naar het tabblad gebruikers. 3. Ga naar het sub-tabblad klassen. 4. Klik op de gewenste klas. 5. Onder het kopje bekijk toetsresultaten staat de gele knop voortgangsrapportage. Klik op deze knop. U krijgt dan een grafiek te zien waarin alle leerlingen per vaardigheid weergegeven worden. pagina 10

11 7.3. Rapportages van resultaten Uit de TOA kunnen ook alle resultaten die gemaakt zijn in een Exel bestand weergegeven worden. Afhankelijk van de zoekopdracht, worden de gedetailleerde resultaten van de leerlingen weergegeven. Hieronder staan de stappen beschreven om deze resultaten uit de TOA te halen: 1. Log in op 2. Ga naar het tabblad toetsen 3. Ga naar het sub-tabblad resultaten 4. Boven aan de pagina ziet u het zoekfilter. U kunt deze leeglaten. Let op: de datum staat standaard op één maand. Wanneer u de resultaten wilt zien over een langere periode dan past u de datum van en (eventueel) de datum tot aan. U kunt er ook voor kiezen om alleen de resultaten van één bepaalde vaardigheid te selecteren, bijvoorbeeld Nederlands lezen. U vult dan in het zoekfilter bij toets de vaardigheid in. U kunt ook specifiek zoeken op één bepaalde toets, bijvoorbeeld Nederlands lezen 1F-2F. U vult deze toets dan ook in het zoekfilter bij toets. U kunt specifiek zoeken op één leerling. U vult in het zoekfilter bij leerling de gebruikersnaam van de leerling in. U kunt de resultaten van één klas selecteren. U vult dan in het zoekfilter bij klas de gewenste klas in. 5. Wanneer u het zoekfilter heeft ingevuld, dan drukt u onderaan dit filter op de knop zoek. U ziet dan de zoekresultaten verschijnen. 6. Scrol onder naar de pagina en klik op de gele knop export. U exporteert de gegevens naar een Exel bestand. 7. In het Exelbestand kunt u via de knop sorteren en filteren de gegevens desgewenst sorteren en/of filteren. U kunt bijvoorbeeld sorteren op uitslag (kolom R) of ontwikkelscore (kolom S). pagina 11

versie: januari 2017 HANDLEIDING

versie: januari 2017 HANDLEIDING versie: januari 2017 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 Licentie Taaltestcentrum 3 Bestel uw credits om toetsen af te nemen op www.nt2.nl 3 Opbouw Taaltestcentrum 4 BEHEER > ORGANISATIE INRICHTEN EN

Nadere informatie

optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs

optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs Eerlijk meten, optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs Methode-onafhankelijke toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Frans Bureau ICE De nieuwe generatie

Nadere informatie

NT2 TESTCENTRUM GEBRUIKSAANWIJZIGING

NT2 TESTCENTRUM GEBRUIKSAANWIJZIGING NT2 TESTCENTRUM GEBRUIKSAANWIJZIGING Versie: september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 Licentie NT2 Testcentrum 3 Bestel uw credits om toetsen af te nemen op www.nt2.nl 3 Opbouw NT2 Testcentrum 3 BEHEER

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Taaltoets

Product Informatie Blad - Taaltoets Product Informatie Blad - Taaltoets PIB150-2010-Taaltoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

Snel starten met Testweb Diagnose

Snel starten met Testweb Diagnose Snel starten met Testweb Diagnose WAAR? Je vind Testweb Diagnose op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb Diagnose INLOGGEN

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Rekentoets

Product Informatie Blad - Rekentoets Product Informatie Blad - Rekentoets PIB240-2010-Rekentoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

EERLIJK METEN, OPTIMAAL GROEIEN

EERLIJK METEN, OPTIMAAL GROEIEN EERLIJK METEN, OPTIMAAL GROEIEN TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs Methodeonafhankelijke toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans Bureau ICE De nieuwe

Nadere informatie

TOA mailingen archief

TOA mailingen archief TOA mailingen archief Een overzicht van de TOA mailingen van november 2011 tot en met 2013 Bureau ICE Duits Lezen A2 - toets 3 1 Inhoud Inhoud... 2 TOA nieuwsbrief Bureau ICE... 4 Datum verzending: 17

Nadere informatie

TOA: Toolkit én schatkist

TOA: Toolkit én schatkist TOA: Toolkit én schatkist Ruim 1,7 miljoen toetsen afgenomen. Wat weten we nu? Taal en rekenen 2 jaar onderweg en wat heeft ons dit nu gebracht? Bekijk de resultaten van 2 jaar meten. Bureau ICE is in

Nadere informatie

Handleiding voor het maken en beheren van persoonlijke accounts

Handleiding voor het maken en beheren van persoonlijke accounts Handleiding voor het maken en beheren van persoonlijke accounts Contact Mocht u na of tijdens het lezen van deze handleiding toch nog vragen hebben, neemt u dan contact op met Sdu Klantenservice via (070)

Nadere informatie

Revisely Docentenhandleiding

Revisely Docentenhandleiding Revisely Docentenhandleiding Educate-itbalie@uu.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Account aanvragen en inloggen 3 2 Groep aanmaken 3 3 Studenten toevoegen 3 3.1 Handmatig één voor één toevoegen 3 3.2 Groep

Nadere informatie

TOA. Hét toetsinstrument voor efficiënt taal- en rekenonderwijs. instellingsexamen. voortgangs toetsen. voortgangs toetsen. diagnostische examentoets

TOA. Hét toetsinstrument voor efficiënt taal- en rekenonderwijs. instellingsexamen. voortgangs toetsen. voortgangs toetsen. diagnostische examentoets TOA Hét toetsinstrument voor efficiënt taal- en rekenonderwijs diagnostische examentoets instellingsexamen voortgangs toetsen voortgangs toetsen voortgangs toetsen 1 INTAKE 0-meting als startpunt voor

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Taaltoets

Product Informatie Blad - Taaltoets Product Informatie Blad - Taaltoets PIB150-2010-Taaltoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen Rapportage TOA Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014 Algemene bevindingen 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Resultaten in de regio Den Haag... 4 1.1 Overzicht toetsafnames... 4 1.2

Nadere informatie

1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen

1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen KWALITEIT IN TOETSEN EN EXAMENS TOA Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen Compleet leerlingvolgsysteem voor Taal en Rekenen in het voortgezet onderwijs 1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem

Nadere informatie

Cursistenhandleiding CODE Multimedia - standalone-versie

Cursistenhandleiding CODE Multimedia - standalone-versie Cursistenhandleiding CODE Multimedia - standalone-versie Inleiding Met CODE werk je een groot deel van de tijd zelfstandig. De opdrachten die je zelfstandig maakt doe je vaak op de computer. Met het computerprogramma

Nadere informatie

Handleiding ICT-trainer Coach voor docenten

Handleiding ICT-trainer Coach voor docenten Handleiding ICT-trainer Coach voor docenten Versie 2.0-2006 Auteur: IQ Development BV 2006 IQ Development BV Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Start... 3 1.2 Licentie activeren voor docenten... 3 1.3

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

Inhoud. Werken met de toetsomgeving van de Natuurkunde Olympiade Junior. versie februari 2016

Inhoud. Werken met de toetsomgeving van de Natuurkunde Olympiade Junior. versie februari 2016 Werken met de toetsomgeving van de Natuurkunde Olympiade Junior versie februari 2016 Met ingang van jaargang 2016 maken we voor het afnemen van de computertoetsen gebruik van het systeem dat ook wordt

Nadere informatie

Beroepsonderwijs. TOA Hét toetsinstrument met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Spaans

Beroepsonderwijs. TOA Hét toetsinstrument met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Spaans Efficiënt taal- en rekenonderwijs Beroepsonderwijs TOA Hét toetsinstrument met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Spaans Studenten die nu starten met een mbo-opleiding moeten scoren op

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Praktijkschool à la Carte. Handleiding voor de leerling

Praktijkschool à la Carte. Handleiding voor de leerling Praktijkschool à la Carte Handleiding voor de leerling Beste leerling, Voor je ligt de handleiding voor Praktijkschool à la Carte. We leggen je uit wat dit is, en hoe je hiermee kunt werken. Wat is Praktijkschool

Nadere informatie

Snelstartgids Voortgang

Snelstartgids Voortgang Snelstartgids Voortgang Inhoud Voortgang 3 Groepenbeheer 4 Subgroepjes aanmaken 5 Subgroepjes vullen met leerlingen 6 Subgroepjes wijzigen 7 Sessieplanner 8 Oefen- en toetssessies aanmaken 9 Oefeningen

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

Werken met DISK. Handleiding voor docenten

Werken met DISK. Handleiding voor docenten Werken met DISK Handleiding voor docenten Inhoud 1. DISK opstarten 2. Niveau instellen 3. Thema s arrangeren 4. Toetsen klaarzetten 5. Resultaten bekijken 6. Eigen materiaal toevoegen 7. Leerlingenview

Nadere informatie

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz December 2015 Inhoud 1. Een account aanmaken 2 2. Een locatie toevoegen 4 3. Een medewerker toevoegen 5 4. Wachtwoord aanpassen 7 5. Credits aanschaffen 8

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Taaltoets

Product Informatie Blad - Taaltoets Product Informatie Blad - Taaltoets PIB150-2010-Taaltoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

Docenthandleiding OefenprogrammaEngels.nl

Docenthandleiding OefenprogrammaEngels.nl Docenthandleiding OefenprogrammaEngels.nl Oefenprogramma voor Engels lezen, luisteren en kijken Wat is OefenprogrammaEngels.nl? Met OefenprogrammaEngels.nl gaan uw leerlingen aan de slag om de lees- en

Nadere informatie

Handleiding voor E-learning

Handleiding voor E-learning Handleiding voor E-learning Beste cursist, Hierbij een handleiding voor onze digitale toets, ook wel de E-learning genoemd. In dit document zal je stapsgewijs door dit programma worden geleid. Stap 1:

Nadere informatie

Handleiding verbinding maken met ioffice via Extern Bureaublad Deze handleiding beschrijft de stappen voor het verbinden met de ioffice omgeving met

Handleiding verbinding maken met ioffice via Extern Bureaublad Deze handleiding beschrijft de stappen voor het verbinden met de ioffice omgeving met Handleiding verbinding maken met ioffice via Extern Bureaublad Deze handleiding beschrijft de stappen voor het verbinden met de ioffice omgeving met behulp van Extern Bureaublad Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden versie 160628 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Learnbeat. Wegwijzer. Learnbeat is een product van Dedact 3e Binnenvestgracht 23K, 2312 NR Leiden

Learnbeat. Wegwijzer. Learnbeat is een product van Dedact 3e Binnenvestgracht 23K, 2312 NR Leiden Learnbeat Wegwijzer Learnbeat is een product van Dedact e Binnenvestgracht K, NR Leiden Wegwijzer Over Learnbeat Learnbeat is de complete leeromgeving waarin leerlingen op interactieve wijze kunnen werken

Nadere informatie

Nieuwe mogelijkheden in het Boom testcentrum januari Geachte gebruiker van het Boom testcentrum,

Nieuwe mogelijkheden in het Boom testcentrum januari Geachte gebruiker van het Boom testcentrum, Nieuwe mogelijkheden in het Boom testcentrum januari 2017 Geachte gebruiker van het Boom testcentrum, Sinds de livegang in oktober 2015 maakt u intensief gebruik van het Boom testcentrum. U bent overwegend

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

QUICK REFERENCE GUIDE TAALBLOKKEN 2

QUICK REFERENCE GUIDE TAALBLOKKEN 2 QUICK REFERENCE GUIDE TAALBLOKKEN 2 U heeft een proeflicentie aangevraagd voor de website van Taalblokken 2. Fijn dat u op deze wijze wilt kennismaken met Taalblokken 2 voor Nederlands, Engels en Duits

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Van 30 november t/m 18 december 2015 kunt u uw klassen aanmelden voor de LAKS-Monitor 2016. Per mail heeft u het wachtwoord en inlogcode per aangemelde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding -Leerkracht- Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Naar de leerkrachtomgeving... 4 3. Technische vereisten... 4 4. Startscherm... 5 4.1 Controleer software... 5 4.2 Help... 5 5. Beginpagina...

Nadere informatie

DWO BASISHANDLEIDING. Digitale Wiskunde Omgeving Freudenthal Instituut. VERSIE 10 augustus 2012

DWO BASISHANDLEIDING. Digitale Wiskunde Omgeving Freudenthal Instituut. VERSIE 10 augustus 2012 DWO Digitale Wiskunde Omgeving Freudenthal Instituut BASISHANDLEIDING VERSIE 10 augustus 2012 Basishandleiding DWO 1 augustus 2012 Inhoud DWO... 1 1. Gebruikers... 3 Gast... 3 Gebruiker met account...

Nadere informatie

Handleiding PAM-applicatie

Handleiding PAM-applicatie Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector Handleiding PAM-applicatie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Organisator 3 3. Bedrijfsarts 8 4. Testafnemer 15 5. Deelnemer 18 1

Nadere informatie

voor leerlingen Hoe krijg ik toegang tot het digitale lesmateriaal?

voor leerlingen Hoe krijg ik toegang tot het digitale lesmateriaal? voor leerlingen Hoe krijg ik toegang tot het digitale lesmateriaal? Hoe krijg ik toegang tot het digitale lesmateriaal? In deze folder vind je een stap-voor-stap uitleg over het inloggen in Schoolwise

Nadere informatie

HANDLEIDING voor WEBGEBASEERDE TESTING aan de hand van LIMESURVEY

HANDLEIDING voor WEBGEBASEERDE TESTING aan de hand van LIMESURVEY HANDLEIDING voor WEBGEBASEERDE TESTING aan de hand van LIMESURVEY LimeSurvey is niet-gecommercialiseerde software die zich ertoe leent testen te ontwikkelingen en verwerken. De software wordt beheerd door

Nadere informatie

Handleiding LCC Benchmarking Tool

Handleiding LCC Benchmarking Tool Handleiding LCC Benchmarking Tool Stap1. De tool http://benchmarking.zorgenbouw.nl opent met de onderstaande pagina. Op de openingspagina voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u van de beheerder

Nadere informatie

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys Handleiding Plannen opstellen in ParnasSys Inhoud Groepsplan opstellen... 3 1. Groepsplan aanmaken... 3 2. Doelen en aanpak invullen... 4 3. Verslag uitvoering... 5 4. Verslag evaluatie... 5 Clusterplan/individueel

Nadere informatie

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve eindtoets die in 2 à 3 klokuren via internet wordt afgenomen. 2 www.route8.nl

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve eindtoets die in 2 à 3 klokuren via internet wordt afgenomen. 2 www.route8.nl Vanaf april 2015 zijn scholen in het basisonderwijs verplicht om leerlingen uit groep 8 een eindtoets te laten maken. De afnameperiode van de eindtoets in groep 8 is verplaatst van februari naar 15 april

Nadere informatie

HANDLEIDING PD4PD-SCAN

HANDLEIDING PD4PD-SCAN HANDLEIDING PD4PD-SCAN INLEIDING 2 HOE WERKT DE PD4PD SCAN 2 AANMELDEN 3 EERSTE KEER INLOGGEN 3 STARTPAGINA 4 STAP 1 ROLLENKEUZE 5 STAP 2 ASSESSMENT AANMAKEN 6 2A: VRAGENLIJST INVULLEN 6 2B: RAPPORTAGE

Nadere informatie

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016. November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk

FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016. November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016 November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk OPBOUW PRESENTATIE Terugkijken Terugblik op de afnames in 2015 Resultaten rekentoets VO 2015 Vooruitkijken: afname

Nadere informatie

Handleiding Bronwijzer-applicatie Algemene versie Versie augustus 2015

Handleiding Bronwijzer-applicatie Algemene versie Versie augustus 2015 Handleiding Bronwijzer-applicatie Algemene versie Versie augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen voor docenten en leerlingen... 3 2. Navigatiebalk... 5 3. Tijdlijn... 6 4. Downloads... 7 5. Docentenhandleiding...

Nadere informatie

Praktisch aan de slag

Praktisch aan de slag Praktisch aan de slag 1. 2. Inhoudsopgave Inleiding Navigatie en programma onderdelen Starten met Leerwinst door middel van arrangeren Schema arrangeren Op groepsniveau een plan schrijven Op leerlingniveau

Nadere informatie

Scovr discover English

Scovr discover English Scovr discover English v. 2.1 Augustus 2012 Inhoudsopgave Snel aan de slag met Scovr... 3 Ondersteuning, FAQ s en contact... 3 Inloggen... 4 Welkomstscherm... 5 Docenten... 5 Leerling... 5 Starten met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Student

Gebruikershandleiding Student Gebruikershandleiding Student Rekenblokken 2.5 2015 Uitgeverij Malmberg Rekenblokken 2.5 Handleiding Student.docx 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Rollen... 3 1.2 Wat kun je in Rekenblokken?... 4 2. Inloggen...

Nadere informatie

LAS exporteren leerlinggegevens

LAS exporteren leerlinggegevens LAS exporteren leerlinggegevens Stappenplan 2017/2018 Hoe exporteer ik mijn leerlinggegevens vanuit het leerlingadministratiesysteem (LAS)? Vanuit uw leerlingadministratiesysteem kunt u een UWLR-bestand

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip Handleiding VO-MBO 2013 Handleiding Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Versiedatum:

Nadere informatie

BROCHURE. adaptievedigitaleeindtoets

BROCHURE. adaptievedigitaleeindtoets BROCHURE adaptievedigitaleeindtoets Vanaf april 2015 zijn scholen in het regulier primair onderwijs verplicht om leerlingen uit groep 8 een eindtoets te laten maken. De afnamedatum van de eindtoets in

Nadere informatie

1. Inloggen artsenportaal

1. Inloggen artsenportaal 1. Inloggen artsenportaal De inlogprocedure voor het artsenportaal is gelijk aan die van de Feedbackmodule. U logt in op dezelfde website met uw Call Manager gebruikersnaam en wachtwoord, vervolgens krijgt

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Handleiding Plantion Digitale Marktplaats

Handleiding Plantion Digitale Marktplaats Per 10-03-2017 Handleiding Plantion Digitale Marktplaats voor mobiele telefoon 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Inloggegevens aanvragen... 2 1) Inloggen... 2 2) Taal... 2 3 Een nieuwe opdracht aanmaken...

Nadere informatie

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Voortgezet onderwijs Cito Volgsysteem Toets 0 t/m 3 Voortgang in beeld Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs Toets 0 t/m

Nadere informatie

Handleiding ZooEasy Online

Handleiding ZooEasy Online Handleiding ZooEasy Online Een nieuw account of een nieuw wachtwoord Wanneer voor u een nieuw account is aangemaakt, of als u via het inlogscherm een nieuw wachtwoord heeft aangevraagd, ontvangt u een

Nadere informatie

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving)

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Versie oktober 2005 Peter Boon Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdpagina... 4 Inloggen als gast... 6 Inloggen als gebruiker/leerling... 9 Mijn profiel...

Nadere informatie

Handleiding LOGO-digitaal.nl

Handleiding LOGO-digitaal.nl Handleiding LOGO-digitaal.nl Voor u aan de slag gaat met LOGO 3000 Digitaal, adviseren wij u de laatste versie van de browser Chrome te installeren. Deze browser kan gratis gedownload worden, vaak wordt

Nadere informatie

Handleiding Online Boekhouden

Handleiding Online Boekhouden Handleiding Online Boekhouden Het online boekhoudprogramma kan gestart worden op de site van Horeca Boekhouden.nl (http://www.horecaboekhouden.nl/fin_administratie.php). Om verbinding te maken, moet op

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden versie 160628 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F

Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F bevat testmateriaal om in circa 45 minuten te bepalen of een rekenniveau door de leerling wordt beheerst. De suite bevat meerdere rekentoetsen,

Nadere informatie

Handleiding MedBIS Medeco Bestel en Informatie Systeem. MedBIS voor verzorgingshuis en apotheek

Handleiding MedBIS Medeco Bestel en Informatie Systeem. MedBIS voor verzorgingshuis en apotheek Handleiding MedBIS Medeco Bestel en Informatie Systeem MedBIS voor verzorgingshuis en apotheek Starten met MedBIS Voordat een verzorgingshuis kan starten met MedBIS is het van belang dat er overleg met

Nadere informatie

Examenorganisatie Toets Verpleegkundig Rekenen

Examenorganisatie Toets Verpleegkundig Rekenen Examenorganisatie Toets Verpleegkundig Rekenen U krijgt toegang tot de Cito Portal met alle applicaties die u nodig heeft om de Toets Verpleegkundig Rekenen af te kunnen nemen. Met de applicatie TestPlanner

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Rekenexamens. Deltion T&V

Rekenexamens. Deltion T&V Rekenexamens Deltion T&V Even Voorstellen Jan Kruijs Rekencoördinator sector T&V Rekenmeester Examen coördinator schooljaar 2010-2011 Cohorten voor 2010 geen centraal georganiseerd rekenexamen Cohorten

Nadere informatie

Handleiding VO LDOS 1 Handleiding VO LDOS, juli 2016

Handleiding VO LDOS 1 Handleiding VO LDOS, juli 2016 Handleiding VO LDOS 1 Inleiding... 3 Werkwijze voor het VO... 4 Aanmelden... 4 Inzien en afdrukken van het OKR... 4 Gegevens overzetten naar het eigen LVS.... 5 Toelatingsbesluit invoeren... 5 1. Gegevens...

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Got it?! Rekenen

Gebruikershandleiding Got it?! Rekenen Gebruikershandleiding Got it?! Rekenen Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Het leerlingenbeheer: niveau instellingen... 2 Het leerlingenbeheer: automatisch aangereikte toetsen... 3 Het leerlingenbeheer:

Nadere informatie

Handleiding Parnassys Ouderportaal de Klimophoeve

Handleiding Parnassys Ouderportaal de Klimophoeve Handleiding Parnassys Ouderportaal de Klimophoeve Versie 1.0 18 mei 2014 Inleiding Als team van de Klimophoeve vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Bij ons administratie- en leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

SOMtoday handleiding Korte instructie voor ouders

SOMtoday handleiding Korte instructie voor ouders SOMtoday handleiding Korte instructie voor ouders Inhoud Inloggen... 2 Algemeen en profiel... 3 Wachtwoord wijzigen... 3 Uitloggen... 3 Nieuws... 4 Cijfers in het nieuwsoverzicht... 4 Rooster... 5 Huiswerk...

Nadere informatie

Deel 1: de Maatwerk rekenen-route

Deel 1: de Maatwerk rekenen-route Opdracht 1 Opdracht 1: het invoeren van een nieuwe leerling 1. U start het computerprogramma door te dubbelklikken op het symbool van Maatwerk rekenen - oranje op uw scherm. 2. U gaat naar het beheerdersgedeelte

Nadere informatie

HANDLEIDING WEB SHOP

HANDLEIDING WEB SHOP HANDLEIDING WEB SHOP 1 Registreren... 2 1.1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 1.2 Persoonsgegevens... 2 1.3 Persoonsgegevens 2... 3 1.4 Eerste keer aanmelden... 4 2 Mijn profiel... 5 2.1 Mijn gegevens...

Nadere informatie

notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van

notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van commissie Bosker Bureau van het CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl Datum 10 juni 2015

Nadere informatie

Handleiding ParnasSys Ouderportaal

Handleiding ParnasSys Ouderportaal Handleiding ParnasSys Ouderportaal Kindercampus King 2016 Inhoud INLEIDING... 3 TOEGANG TOT HET OUDERPORTAAL... 3 1. EISEN BROWSER... 3 2. EERSTE KEER INLOGGEN... 4 3. INLOGGEN... 4 4. GEBRUIKERSNAAM...

Nadere informatie

Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool. Inhoud. Starthandleiding LVS2000 - Leerkrachten

Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool. Inhoud. Starthandleiding LVS2000 - Leerkrachten Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool Inhoud 1. Starten LVS2000 2. Selectiefilter maken 3. Afdrukvoorbeeld en afdrukken 4. Onderdelen of programma sluiten 5. Journaal 6. LVS 7. Handelingsplan 8.

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.1 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

Handleiding. Leerkracht

Handleiding. Leerkracht Handleiding Leerkracht 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Inloggen... 4 4. Mijn ParnasSys... 4 Home... 4 Persoonlijke gegevens... 5 Wachtwoord wijzigen... 5 Login-koppelingen... 5

Nadere informatie

Handleiding Nederlandse Bijenvereniging NBV

Handleiding Nederlandse Bijenvereniging NBV Handleiding Nederlandse Bijenvereniging NBV In deze handleiding maken wij u wegwijs op de site van de NBV. Stap voorstap laten wij u zien hoe u via deze site uw bestellingen kan maken. U bent aangelogd

Nadere informatie

Handleiding digitale leeromgeving Kidsweek in de Klas

Handleiding digitale leeromgeving Kidsweek in de Klas Al het digitale lesmateriaal van is in LessonUp te vinden. In deze handleiding leggen we uit hoe u met het lesmateriaal van in LessonUp aan de slag kunt en vertellen we welke mogelijkheden u nog meer met

Nadere informatie

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Voortgezet onderwijs Cito Volgsysteem Toets 0 t/m 3 Voortgang in beeld Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs Toets 0 t/m

Nadere informatie

Handleiding NIAZ auditorenportal

Handleiding NIAZ auditorenportal Handleiding NIAZ auditorenportal Versie 2, 10 april 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitnodiging om een wachtwoord aan te maken in de NIAZ-Qmentum portal... 3 2. Inloggen op de NIAZ Auditoren Portal... 4

Nadere informatie

STAPPENPLAN TOETSEN BOUWEN

STAPPENPLAN TOETSEN BOUWEN Inhoudsopgave 1 Toetsmodule... 1 2 Installatie N@Tschool Cliënt... 2 3 Toetsmodule opstarten... 4 4 Toetsen maken... 5 5 Vragen maken... 7 6 Beschikbaar maken van de toets... 9 7 Studieroute maken... 10

Nadere informatie

Handleiding Boeken hotelovernachting

Handleiding Boeken hotelovernachting Handleiding Boeken hotelovernachting Inhoud valk.com... 3 Reserveringen deel 1... 4 Stap 1 Controleer beschikbaarheid... 4 Stap 2 Kies kamertype... 5 Stap 3 Invullen en controleren gegevens... 6 Registreren

Nadere informatie

Snel starten met de VSGO-GIP in Testweb

Snel starten met de VSGO-GIP in Testweb Snel starten met de VSGO-GIP in Testweb WAAR? Je vindt testweb op de volgende website: testweb.bsl.nl kies aan de rechterkant (in het groene kader) voor: Direct inloggen Testweb Vroegsignalering INLOGGEN

Nadere informatie

1. Leerlingen toevoegen

1. Leerlingen toevoegen Met Gynzy Kids zet je jouw leerlingen individueel aan de slag met Gynzy. Zo kunnen ze tafels trainen, topografie oefenen of verder oefenen met Gynzy tools! En jij hebt inzicht in de resultaten. In Gynzy

Nadere informatie

Pearson Clinical Assessment. Scoring van de BDI-II-NL-R. Q-global TM Handleiding

Pearson Clinical Assessment. Scoring van de BDI-II-NL-R. Q-global TM Handleiding Pearson Clinical Assessment Scoring van de BDI-II-NL-R Q-global TM Handleiding SCORING VAN DE BDI-II-NL-R OP HET ONLINE PLATFORM Q- GLOBAL AANMELDEN Om een test kunnen scoren op het online platform, dient

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Got it?! Rekenen

Gebruikershandleiding Got it?! Rekenen Gebruikershandleiding Got it?! Rekenen Inhoudsopgave: Het leerlingenbeheer... 2 De instaptoets... 2 Opbouw van de instaptoets... 3 Uitlegfilmpjes... 6 Theorie... 6 De kenniskaart... 6 De detailkenniskaart...

Nadere informatie