Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1"

Transcriptie

1 Programma van Eisen voor Verbetering Woningvoorraad Gemeente Schiedam jaar : 2002 uitgave : 1 afdeling : Bouw- en woningtoezicht Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1

2 INHOUDSOPGAVE: BLZ. INLEIDING...4 FUNDERING 5 Constructie Vochtbehandeling Kruipruimte TERREIN...5 Bergingen/erfafscheidingen VLOEREN... 5 Vloerconstructies vloerbeschot vloerluiken DAKEN... 7 Kapconstructies Pannendaken Leien daken Platte daken Randafwerking Dakgoten Dakdoorbrekingen en Dakkapellen PORTIEKEN... 8 Trapconstructie Leuningen Portiekplafond Portiekverlichting GEVELS Metselwerk Betonwerk Voegwerk Pleisterwerk Puien/houten gevelwanden Bijkomende voorzieningen Kozijnen, ramen en deuren BALKONS, TERRASSEN...12 Constructie Plaat/Bak Afwerkingen Hekwerk/borstwering Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 2

3 SCHILDERWERK BUITEN...14 Schilderwerk aan te handhaven onderdelen Schilderwerk aan nieuw aan te brengen onderdelen GLASWERK BUITEN...14 Bestaand Nieuw VENTILATIE/ROOKGASAFVOER...15 Be- en ontluchting Rookgasafvoeren Schoorstenen en ventilatiekanalen buitendaks INSTALLATIES...16 Algemeen Gas Waterleidingen Elektra RIOLERING EN HEMELWATERAFVOEREN...17 Hulpstukken Leidingen ISOLATIE...18 PLAFONDS...18 Plafondconstructie STUCWERK...18 Pleisterwerk KEUKENS...18 Keukenblokken/aanrechtbladen DOUCHES/TOILET...19 BINNENDEUREN...20 ELEKTRA...20 REGELING ENERGIE PRESTATIE ADVIES POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN...21 Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 3

4 Inleiding Dit programma van eisen (P.v.E.) geeft de technische voorwaarden aan voor het aanschrijven en de subsidiëring van onderhoud en verbeterplannen voor woningen en monumenten van eigenaar-bewoners en verhuurders. Uitgangspunt bij het verbeteren is dat de aan te pakken woningen (panden) een handhavingstermijn van tenminste 15 jaar hebben en dat er onderhoudsreserveringen plaatsvinden vanaf de ingreep gedurende de hele investeringstermijn. Het programma van eisen heeft als doel de samenhang tussen de te treffen voorzieningen, alsmede de sobere en doelmatige uitvoering daarvan te waarborgen. De kwaliteits- en uitvoeringseisen woningverbetering maken een onlosmakelijk deel uit van dit P.v.E., per element/onderdeel is een minimaal uitvoeringsniveau aangegeven. Van de geboden oplossingen is gebleken dat zij een goede verhouding tussen kosten en kwaliteit bieden. Gebruik van andere kwalitatief gelijkwaardige materialen of toepassingen zijn mogelijk. Het geheel, P.v.E. en de kwaliteits- en uitvoeringseisen, maken onderdeel uit van de gestelde voorwaarden in de subsidie verordening. Voor monumenten zijn geen uitvoeringseisen geformuleerd omdat dit op zichzelf staande specifieke bouwkundige onderdelen betreffen, die een op maat gesneden uitvoering vereisen. Bij de keuze tussen vervangen of herstellen van bouwdelen zal steeds de kosten/kwaliteit verhouding in ogenschouw genomen dienen te worden, in combinatie met de investeringstermijn. Wanneer het herstellen van een bouwdeel onevenredig veel duurder is dan vernieuwen (of wanneer herstellen technisch onmogelijk is), wordt het vernieuwen verplicht gesteld; e.e.a. dient te worden aangetoond. Algemene uitgangspunten - Indien in een woning situaties worden aangetroffen, die gevaar of hinder kunnen opleveren voor de bewoner, moeten er, voor zover in dit programma van eisen geen eisen zijn gesteld, doelmatige voorzieningen worden getroffen conform de daartoe gestelde eisen in het Bouwbesluit. - De bouwtechnisch noodzakelijke voorzieningen dienen het gehele pand te omvatten, ook indien daarbij andere woningen zijn betrokken. - Kamerverhuurbedrijven dienen te voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Gemeente Schiedam. - De kosten bij aanschrijving hoeven niet volledig in verhouding te staan met de opbrengsten. De doelstelling van collectief herstel van de woningvoorraad op buurt en wijknivo weegt zwaarder dan het individuele belang. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 4

5 FUNDERING CONSTRUCTIE De handhavingstermijn van de fundering dient minimaal 15 jaar te zijn Bij scheefstand van meer dan 2% van vloeren of muren en/of scheurvorming in muren is het noodzakelijk funderingsherstel conform de rapportage van een terzake deskundig adviesbureau uit te voeren VOCHTBEHANDELING Bij constatering van optrekkend vocht, een : - waterdichte laag aanbrengen tussen de - fundering en het opgaand metselwerk(onder de - balklaag). Slecht stucwerk t.g.v. optrekkend vocht, verwijderen en nieuw stucwerk aanbrengen KRUIPRUIMTE Rottend en stinkend afval uit de kruipruimte verwijderen. Ander afval, zoals puin, verwijderen of verspreiden, zodat het leidingwerk bereikbaar en gewaarborgd blijft. Bij natte kruipruimten maatregelen treffen om damptransport naar de bovengelegen woning te voorkomen TERREIN BERGINGEN/ERFAFSCHEIDINGEN Defecte of beschadigde gemetselde erfafscheidingen, grenzend aan de openbare ruimte, herstellen als bestaand VLOEREN VLOERCONSTRUCTIES Hellende vloeren, met een scheefstand groter dan 1 cm per meter, uitvlakken Doorgeroeste onderslagen te vervangen, zonodig incl. opleggingen c.q. verankeringen Houten vloerbalken en balkkoppen van begane grond- en verdiepingsvloeren en, indien daartoe aanleiding is i.v.m. doorzakken van de vloer of lekkage, herstellen of nieuw aanbrengen VLOERBESCHOT Verrot of versplinterd beschot vervangen VLOERLUIKEN Indien i.v.m. de bereikbaarheid van leidingen noodzakelijk, per vloerveld (beg. grond) een vloerluik van 400 x 600 mm aanbrengen. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 5

6 DAKEN KAPCONSTRUCTIES Gebreken aan spanten, muurplaten, gordingen e.d. opheffen door herstel of gedeeltelijke vervanging van onderdelen. Defecte ankers vervangen Onbeschoten kappen beschieten, bij vervanging van de bedekking en/of kapconstructie PANNENDAKEN Verrot c.q. aangetast dakbeschot, panlatten, tengels, windveren, dekspanen, boeidelen en dergelijke vervangen Scheefliggende pannen herleggen. Defecte pannen, vorsten en dergelijke vervangen Geschilferde dakpannen vervangen. Niet meer te herstellen oude pannendaken geheel vervangen LEIEN DAKEN Defecte leien vervangen. Scheefliggende leien opnieuw bevestigen PLATTE DAKEN Gebreken aan bitumineuze dakbedekking opheffen, lekkages verhelpen, ballastlagen waar nodig aanvullen Dakbedekkingen ouder dan 15 jaar of optisch slecht, geheel vervangen Zinken roofenkap: gebreken opheffen door gedeeltelijk vervangen RANDAFWERKING Gebreken opheffen aan dakopstanden, zinken deklijsten, loodslabben, daktrimmen e.d. door aanvulling of vervanging in hetzelfde materiaal Verrotte c.q. aangetaste boeiboorden, eventueel in samenhang met de herziening van de dakrand, vervangen Verrotte c.q. aangetaste houten onderdelen van dakoverstekken herstellen of vervangen DAKGOTEN Vervuilde dakgoten schoonmaken Defecte of verrotte houten onderdelen herstellen of vernieuwen. Indien nodig een extra afvoer aanbrengen, dan wel het afschot verbeteren Gebreken aan zinkwerk, loodwerk en dergelijke herstellen. Waar nodig ontbrekend lood en zinkwerk aanvullen. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 6

7 DAKDOORBREKINGEN Gebreken aan zinkwerk, loodwerk en dergelijke herstellen. Waar nodig ontbrekend lood en zinkwerk aanvullen Niet meer te herstellen dakramen en lichtkoepels, waar mogelijk, verwijderen en dichtzetten overeenkomstig de bestaande constructie DAKKAPELLEN Dakkapellen wind en waterdicht maken en verrotte onderdelen vervangen. Defect lood- en zinkwerk herstellen door partiële vervanging PORTIEKEN TRAPCONSTRUCTIE Defecte en versleten treden en/of stootborden vervangen Defecte bordessen herstellen, zonodig vervangen Geroeste staalconstructies ontroesten en behandelen Defecte staalconstructies vervangen LEUNINGEN Losse leuningen vastzetten. Defecte en/of verrotte leuningen vervangen. Ontbrekende leuningen aanbrengen PORTIEKPLAFOND Los en ondeugdelijk pleisterwerk aan de plafonds herstellen, zonodig vervangen PORTIEKVERLICHTING Defecte portiekverlichting herstellen Ondeugdelijke portiekverlichtingsinstallatie vervangen GEVELS METSELWERK Bij scheuren in metselwerk, de oorzaak wegnemen en de gevel herstellen in oorspronkelijke staat Metselwerk ontdoen van mos- alggroei en andere vervuiling Vocht doorslaand gevelmetselwerk impregneren BETONWERK Aangetast betonwerk repareren in overeenstemming met de bestaande situatie VOEGWERK Uitgesleten en verzand voegwerk vernieuwen. Ontbrekend voegwerk aanbrengen overeenkomstig het bestaande voegwerk. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 7

8 PLEISTERWERK Beschadigd en/of loszittend pleisterwerk vervangen overeenkomstig het bestaande werk PUIEN/HOUTEN GEVELWANDEN Aangetaste en/of versleten draaiende delen vernieuwen, overeenkomstig bestaand. Overige aangetaste delen herstellen overeenkomstig bestaand Gebreken aan stalen puien herstellen BIJKOMENDE VOORZIENINGEN In het metselwerk opgenomen stalen constructiedelen zoals bijvoorbeeld lateien, zo nodig ontroesten en behandelen, of indien noodzakelijk vervangen Gescheurde betonlateien, balkonplaten en dergelijke repareren en zonodig injecteren Losse hardstenen dorpels vastzetten. Gescheurde dorpels dichtwassen met epoxymortel Losse stenen in rollagen en gemetselde onderdorpels vastzetten en voegen overeenkomstig het bestaande werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN Kozijnhout waar nodig herstellen, indien niet mogelijk vervangen. Beweegbare delen, welke geheel of gedeeltelijk zijn verrot dan wel verweerd, geheel vervangen inclusief het hang- en sluitwerk Stalen kozijnen, waar mogelijk herstellen. Wanneer ernstig beschadigd of bij ernstige roestvorming of bij onvervangbaar defect hang- en sluitwerk, vervangen Slecht sluitende, klemmende of slecht gangbare ramen en deuren goed gang- en sluitbaar maken. Zo nodig hang- en sluitwerk vernieuwen Defecte waterslagen herstellen overeenkomstig bestaand BALKONS, TERRASSEN CONSTRUCTIE Indien de stalen draagconstructie sterke roestvorming vertoont, dient deze te worden ontroest en behandeld met een corrosiewerend middel. Bij onvoldoende lijf en flensdikte dient het profielstaal te worden vervangen PLAAT/BAK Aangetaste betonplaten herstellen. Scheuren injecteren Ondeugdelijke balkonplaten, welke gevaar kunnen opleveren voor de bewoners, geheel vervangen inclusief de draagconstructie Door houtrot aangetaste vloerbalken c.q. beschot herstellen dan wel vervangen. Zonodig afschot herstellen. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 8

9 AFWERKINGEN Gebreken aan lood- en zinkwerk herstellen, c.q. partieel vervangen Verrotte, c.q. aangetaste boeiboorden herstellen, zonodig vervangen HEKWERK/BORSTWERING Algemeen Onveilige balustrades herstellen cq vervangen. De stabiliteit van hekwerken en borstweringen dient voldoende gewaarborgd te zijn. Bevestiging en/of verankeringen aan vloer en gevels dienen zowel in aantal als in kwaliteit voldoende te zijn Staal Aangetast hekwerk, ontroesten en overschilderen, doorgeroeste delen vervangen Gemetselde borstweringen Losse en gescheurde delen verwijderen, metselwerk herstellen als bestaand. De stabiliteit van het metselwerk dient voldoende gewaarborgd te zijn Hout Verrotte delen vervangen, indien niet mogelijk hekwerk geheel vervangen. De detaillering van aansluitingen tussen hekwerk en omliggende delen dient zodanig te zijn dat de kwaliteit voldoende gewaarborgd wordt SCHILDERWERK BUITEN SCHILDERWERK AAN TE HANDHAVEN ONDERDELEN In het schilderwerk mogen geen blazen of bladders voorkomen en er mag geen verpoedering zijn opgetreden. Ondeugdelijk schilderwerk geheel vervangen Het schilderwerk aan bestaande onderdelen uitvoeren conform het "Basis-Verfbestek Onderhoud" (1995) SCHILDERWERK AAN NIEUW AAN TE BRENGEN ONDERDELEN Al het nieuwe schilderwerk in de fabriek c.q. op het werk conform het "Basis Verfbestek Nieuwbouw" (1995) GLASWERK BUITEN BESTAAND Defect glas in kozijnen en deuren verwijderen NIEUW Glaswerk in nieuwe ramen en deuren aanbrengen, waar mogelijk dubbel glas toepassen Op het zetten van glas zijn van toepassing het "Basis Verfbestek Nieuwbouw" (1995) en het "Basis Verfbestek Onderhoud" (1995). Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 9

10 VENTILATIE/ROOKGASAFVOER BE- EN ONTLUCHTING Indien niet of onvoldoende be- of ontluchting aanwezig is t.b.v. keuken, badkamer en toilet deze aanbrengen Ondeugdelijke ontluchtingskappen vernieuwen, zonodig het loodwerk herstellen ROOKGASAFVOEREN Nog in gebruik zijnde rookgasafvoerkanalen indien noodzakelijk kogelen SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS Buitendakse gedeelten van schoorsteen- en ventilatiekanalen die in slechte staat verkeren, herstellen. Indien noodzakelijk schoorsteen geheel vervangen Gebreken aan metsel- en voegwerk herstellen Het lood- en zinkwerk van de legeringen herstellen, zonodig vervangen Gebroken schoorsteenpotten vervangen Gescheurde c.q. geschilferde schoorsteenplaten vervangen INSTALLATIES ALGEMEEN In het algemeen dienen maatregelen getroffen te worden om de veiligheid van alle voorkomende installaties te waarborgen Aanpassen van bestaande installaties dient tevens te geschieden wanneer e.e.a. voortvloeit uit andere in dit programma van eisen benoemde werkzaamheden GAS De gasinstallatie dient te voldoen aan de eisen van het Energiebedrijf WATERLEIDINGEN Waterleidingen moeten deugdelijk zijn van kwaliteit en voldoen aan de eisen van de VEWIN Lodenwaterleidingen vervangen voor leidingen van koper ELEKTRA De elektra installatie dient te voldoen aan de eisen van het VEEN RIOLERING EN HEMELWATERAFVOEREN HULPSTUKKEN Kiezelbakken, vergaarbakken, uitlopen en balkondoorvoeren in geval van mechanische beschadiging vervangen. Lekkages opheffen. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 10

11 LEIDINGEN Ondeugdelijke afvoeren geheel of gedeeltelijk vervangen Rioleringsleidingen en/of aansluitstukken welke lek zijn dienen te worden vervangen. Bij vervanging van moeilijk bereikbare leidingen deze leidingen indien mogelijk afstoppen en een nieuw leidingbeloop aanbrengen, kolken en putten verwijderen en rechtstreeks aansluiten op het riool. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 11

12 AANVULLENDE EISEN BIJ GESUBSIDIEERDE WONINGEN EN PANDEN ISOLATIE Zie Regeling Energie Prestatie Advies (Par ) Begane-grond vloeren waar mogelijk isoleren PLAFONDS PLAFONDCONSTRUCTIE Ondeugdelijke plafondconstructies of plafondconstructies welke gevaar opleveren vervangen cq herstellen STUCWERK PLEISTERWERK Los of gescheurd pleisterwerk herstellen in overeenstemming met de bestaande situatie. Ontbrekend pleisterwerk aanbrengen overeenkomstig het bestaande KEUKENS KEUKENBLOKKEN/AANRECHTBLADEN Ondeugdelijke keukenblokken dienen te worden vervangen. N.B. Aanpassen van gas-, water-, elektra- en afvoerleidingen in samenhang met het vernieuwen van de keuken De wand tpv de kookhoek dient betegeld te zijn. Indien niet aanwezig, de kookhoek betegelen in samenhang met het vernieuwen van het spatstuk boven het aanrecht Ventilatie voorzieningen aanpassen conform het Bouwbesluit en gasvoorschriften DOUCHES/TOILET Indien geen douche aanwezig, douche dan wel wc/douche- combinatie aanbrengen, tenzij huurder geen toestemming geeft Bij bestaande douches en toiletruimten de waterkerende afwerkingen en het leidingwerk controleren op deugdelijkheid en waar nodig vervangen Ventilatie voorzieningen aanpassen conform het Bouwbesluit Benodigd sanitair, kranen e.d. indien defect vervangen. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 12

13 BINNENDEUREN Klemmende binnendeuren opnieuw passchaven en afhangen. Indien nodig hang- en sluitwerk vernieuwen Onherstelbaar beschadigde binnendeuren vervangen inclusief hang- en sluitwerk Hang- en sluitwerk van te handhaven ramen en deuren waar nodig vervangen c.q. gangbaar maken ELEKTRA Elektra-installatie aanpassen conform NEN REGELING ENERGIE PRESTATIE ADVIES Woningen aanpassen conform De Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 februari 2002, nr. Mjz Als bijlage opgenomen POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Woningen aanpassen aan de richtlijnen Politiekeurmerk Veilig Wonen. De richtlijnen staan omschreven in de volgende brochures: - ABC Veilig Wonen - Wijzer met Goede Beveiliging. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 13

14 Toelichting bij het PvE met verwijzingen naar regelgeving Onderdeel Gebrek BB WW Opmerkingen Fundering scheurvorming en/ of verzakking Nader onderzoek instellen vochthinder uit de kruipruimte 89 Aanbrengen waterdichte voorziening b.v. bodemafsluitend materiaal opgezet tot tegen de bouwmuur optrekken vocht uit kruipruimte Eis van waterdichtheid uitwendige scheidingsconstructie, b.v. muren injecteren overlast ten gevolge van vervuiling in de BV 14 UAH kruipruimte, b.v. rottend, stinkend afval of puin Aanschrijven motiveren Terreinen erf- of tuinafscheidingen gevaarlijke Van de openbaren weg af zichtbaar, zonodig situatie voor gebruikers en passanten aanschrijven (aanschrijving motiveren) bij niet zichtbaar vanaf de openbare weg: zeer terughoudend aanschrijven Beperken tot gevaarlijke situaties (aanschrijving motiveren) keuze laten tussen vervanging dan wel verwijderen. gebreken aan hout- en/of metselwerk Het vervaardigen van een aanschrijving is geen verplichting. van losse buiten berging en aangebouwde Een evt. aanschrijving moet dan ook worden gemotiveerd. buitenberging artikel 17.3 WW bij gevaar of ernstige eisen van welstand, dan kan aanschrijving evt. worden gebaseerd op artikel 19 WW (welstand) lekkage in de berging ten gevolge van De aanschrijving dient te worden gemotiveerd verrotte deuren en/of kozijnen, slechte dakbedekking etc. gebreken aan metsel- en/of houtwerk van sten op balkons Vloeren ernstige scheurvorming/schade beton- 73,1 14 vloer (ook portiekvloeren) houten vloerbalken aangetast door hout ernstige roestvorming onderslagen Ontroesten en roestwerend behandelen doorzakken constructie houten vloer Als de doorbuiging groter is dan 1/200 van de overspanning, is de veiligheid in het geding aantasting door zwam Onderzoek instellen naar aanwezigheid van zwam. Verwijderen en bestrijden van zwam dient overeenkomstig een door een deskundigen opgemaakt rapport te gebeuren. muisroosters 14 Zie gevels. ventilatie kruipruimte 14 UAH houten vloerbeschot versplinterd of aangetast door houtrot Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 14

15 Onderdeel Gebrek BB WW Opmerkingen Daken geroeste ankers Ontroesten en roestwerend maken bij te grote vervorming, door zakking Constructie versteviging gebreken aan muurplaten, sporen gording, Aangetaste, gescheurde onderdelen en/ of verbindingen verbeschot, panplatten, tegels, enz. vangen, ontbrekende onderdelen aanbrengen dakbeschot ontbreekt / verrot Alleen in aanschrijving meenemen als dakpannen vervangen worden. dakbeschot aangetast Bij totale vernieuwing isolatie aanbrengen defecte, ontbrekende pannen, vorsten Bij totale vernieuwing isolatie aanbrengen. Bedekkingen defecte, ontbrekende leiden Bij totale vernieuwing isolatie aanbrengen lekkages, beschadigingen bitumineuze dakbedekking Randafwerking naden zinken deklijsten staan open, zink door ouderdom verteerd, provisorisch met bitumen afgeplakt. lood gescheurd, verteerd, defect houtrol in dakranden, boeiboorden dakoversteken daken, overig overlast ten gevolgen van vervuiling en/of UAH 14 Aanschrijven uit andere hoofde op de grond van Artikel organische producten BV. Aanschrijving motiveren. Dakgoot opslaan van voorwerpen UAH 14 Aanschrijven uit andere hoofde op de grond van Artikel BV. Aanschrijving motiveren. dakgoot ontbreekt Om de ongezonde situatie op te heffen of de lekkage te verhelpen, dakgoot aanbrengen motivatie: ongezonde situatie afschot is onvoldoende of er is tegenschot Indien het afschot kleiner is dan 5 mm/m in verband met de ongezonde situatie en / of lekkage, voldoende afschot aanbrengen motivatie: ongezonde4 situatie capaciteit is onvoldoende Vergroten van de afvoer of nieuwe afvoerplaatsen, motivatie: voorkomen ongewenste situatie en overlast defecte of verrotte houten onderdelen Constructie is/ wordt aangetast gebreken aan zink- en loodwerk 89.1/ 14 Constructie is/ wordt aangetast Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 15

16 Onderdeel Gebrek BB WW Opmerkingen Dakkapellen houtwerk: aangetast, verrot lood zinkwerk: vergaan, gescheurd. Naden open staan daklichten glasruit defect houtwerk: gescheurde, verrotte, verwijderde of ontbrekende onderdelen. lood/zinkwerk: vergaan, gescheurd naden staan open Trappen, alg. constructie aangetaste constructie Constructieve veiligheid in het geding sterk uitgesleten of beschadigde UAH 14 Er kan evt. aangeschreven worden uit andere hoofde indien traptreden en/of stootborden, de toestand van de treden. constructieve veiligheid niet in het geding, wel een veilige begaanbaarheid Van dien aard is dat de constructieve veiligheid nog niet in het geding is maar de veiligheid van de trap niet langer gewaarborgt is. Aanschrijving motiveren Portieken ontbreken (oorspronkelijk wel aanwezige) Een trap dient aan elke zijde voorzien te zijn van een leuning afscheiding van tenminste 1.6 m hoogte boven de klimlijn. Daarnaast dient minimaal een leuning aanwezig te zijn. trappen in aangetaste constructie portieken onvoldoende besvestiging leuning of Indien een leuning aanwezig is dient deze veilig te defecte leuning gebruiken zijn. aangetaste constructie sterk uitgesleten of beschadigde traptreden UAH Zie opmerkingen hierboven, bij trappen, algemeen constructief. en of stootborden, constructieve veiligheid niet in het geding, wel een veilige begaanbaarheid. trappen in ontbreken leuning Aanschrijving motiveren de woning onvoldoende bevestigd aangetaste constructie portiek plafond portiekverlichting Zie plafonds Zie elektrische installatie Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 16

17 Onderdeel Gebrek BB WW Opmerkingen Gevels metselwerk gevel scheurvorming in metserwerk Gevel herstellen in oorspronkelijke staat ontbrekend metselwerk scheurvorming in metselwerk, geen Lichte scheurvorming als gevolg van een roestende latei constructief gevaar, bijv. door thermische of enigszins verzand voegwerk zal geen strijdigheid met uitzetting artikel 73 van het BB opleven Wel eis van waterdichtheid uitwendige scheidings- constructies mos- alggroei en andere vervuiling? 19 Eisen van welstand (motiveren) lekkage, vochtdoorslag Eis van waterdichtheid uitwendig scheidingsconstructie Betonwerk constructieve delen ernstig beschadigd, Aangetast betonwerk repareren in overeenstemming beschadigingen en/of scheurvorming met bestaande situatie. in beton voegwerk roestende lateien, erker constructie Metselwerk voor de lateien verwijderen, lateien ontroesten constructief gevaar en roestwerend behandelen, daarna metselwerk aanhelen gescheurd, verzand en/of ontbrekend Eis van waterdichtheid uitwendig scheidingsconstructie voegwerk gescheurd, verzand en/of ontbrekende De bescherming is noodzakelijk om de sterkte van het voegwerk, ook lichte scheurvorming ten bouwdeel te waarborgen en om de vochtwering in stand gevolge van roestende lateien te houden. Pleisterwerk gevels buitenpleisterwerk gescheurd algemeen plaatselijk loszittend en/of ontbrekende pleisterwerk houten gevels, puien ontbreken van muisroosters in ventilatie openingen gebreken aan constructieve delen, versleten, aangetast, verwijderd, verrot niet dragende delen houtrot aangetast lekkage, vochtdoorslag buitenschilderwerk biedt het hout Zie schilderwerk onvoldoende bescherming, in slechte staat, houtrot aanwezig. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 17

18 Onderdeel Gebrek BB WW Opmerkingen Kozijnen, ramen en deuren onderdelen aangetast door houtrot Evt. te combineren met artikel 89.1 BB, eis van waterdichtheid ernstige roestvorming, verrotte, gescheur- uitwendige scheidingsconstructies. de of ontbrekende onderdelen en/of verblindingen 20 Bij gehele vernieuwing van een kozijn, hang- en sluitwerk voldoen aan NEN 5096 motivatie: inbraakwerendheid. Tevens bij vernieuwing isolatieglas aanbrengen niet goed gang- sluitbaar Voorkomen van aantasting door houtrot ten gevolge van vochtindringing, daarnaast kan artikel 92 BB gebruikt worden, belemmering luchtverversing, of artikel 84 BB, belemmering vluchtmogelijkheden bij brand. Zo nodig hang- en sluitwerk vernieuwen. slechte aansluitingen met de gevel, kieren enz. slecht schilderwerk, onderliggende constructie onvoldoende beschermd (gevold houtrot) slecht schilderwerk, onderliggende Zie schilderwerk constructie onvoldoende beschermd (gevolg houtrot) stalen kozijnen 73.1 Ernstig aangetast door roestvorming Balkons en Galerijen kunststof kozijnen gescheurd Kozijn evt. vervangen ventilatie onvoldoende of ontbreekt geheel De minimale ventilatiecapaciteit wordt per ruimte voorgeschreven (zie artikel 92 BB en NEN 1087). Er worden geen eisen aan de inrichting van de ventilatievoorziening gesteld. (hardstenen) gescheurd, uitgesleten, geen onderdorpels, (of onvoldoende) geprofileerd in de gevel. (hardstenen) gescheurd, neuten in de gevel constructie onderdelen door houtrot Bij gevaarlijke situaties direct onderstempelen aangetast of ernstige roestvorming zichtbaar, scheuren t.p.v. oplegging houten vloer balken en/of vloerdelen door houtrot aangetast betonnen balkonvloer afbrokkelend beton, wapeningsstal roest in het zicht afwerklaag betonvloer beschadigd niet meerwaterdicht, waardoor ook de onderzijde van de vloer is aangetast. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 18

19 Onderdeel Gebrek BB WW Opmerkingen afwerklaag van lood en/of zinkwerk gescheurd, door ouderdom verteerd Afwerking houten boeidelen, verrotte, gescheurde of De detaillering van aansluitingen tussen hekwerk en ontbrekende onderdelen en/of verbindingen omliggende delen dient zodanig te zijn dat de kwaliteit van houten boeldelen. voldoende gewaarborgd wordt. bergkasten gebreken aan bergkaste op het balkon Zie terreinen (motiveren) op balkons Borstwering balustrade ontbreekt geheel Veelal zal volstaan kunnen worden met terugplaatsen van een balustrade/hekwerk. Boven 13 meter hekwerk van minimaal 1.20 m ontbreekt gedeeltelijk en/of slechte staat Terugbrengen in oorspronkelijke toestand onveilige, ondeugelijke bevestiging roestend of ontbrekend constructief U-profiel zorgt voor stabiliteit gemetselde borstwering U-profiel (afdekprofiel) roestende stalen balustrade Ontroesten en roestwerend behandelen gemetselde balustrade: in sterke mate aan De stabiliteit van het metselwerk dient voldoende getast, voegwerk grotendeels verzand, gewaarborgd te worden. scheuren enz. Buitenschilderwerk deuren, ramen en kozijnen in c.q. uitwendige Eventueel te combineren met 89.1, eis van waterdichtheid scheidingsconstructies: schilderwerken uitwendige scheidingsconstructies. De situatie kan zich slechte tot zeer slechte staat ( en onder- voordoen dat een onderdeel van een bouwwerk nu nog niet liggende houtwerk door houtrot aangetast). strijdig is met het Bouwbesluit voor bestaande bouw, maar dit geld ook voor dakoverstekken, boei- binnen afzienbare tijd wel daarmee in strijd zal zijn. Te denken boorden enz. Van toepassing op zowel valt bijv. aan een houten kozijn waar geen verf meer opzit. houten als stalen onderdelen. Zou dat kozijn ongeverfd blijven, dan mag worden aangenomen dat de staat van dat kozijn binnen afzienbare tijd zodanig zal zijn (verrot) dat het niet voldoet aan eisen, zoals die met betrekking tot de sterkte van een constructieonderdeel, de wering van vocht van buiten en de lucht doorlatendheid. In zo'n situatie is er ook een noodzaak tot het treffen van voorzieningen Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 19

20 Onderdeel Gebrek BB WW Opmerkingen Glaswerk stuk, gebarsten, ontbrekend Wandafwerking niet brandveilig Bij woongebouwen en woningen >500 m2 (i.v.m.brand-com- (afwerking partimenten). De overige woningen worden in het beginsel binnen) niet in brandcompartimenten opgedeeld (de woning zelf vormt een brandcompartiment). Het komt weinig voor dat op dit punt wordt aangeschreven. Bij ontoelaatbare situaties is aanschrijven wel degelijk mogelijk. bij onveilig materiaalgebruik, beschadigingen Bij "gekke" situaties overleg plegen. van wanden (gaten, scheuren) onvoldoende vochtwerend vermogen, De wand dient tot hoogte van 1meter waterdicht te zijn. inwendige scheidingsconstructie: bad/douche ruimte toiletruimte UAH Allen bij uitzondering Ventilatie kanalen Schoorstenen gebreken aan voeg- en metselwerk Bovendakse deel van de schoorsteen deel in de woning niet meer in gebruik zijnde: schoorstenen buitendeels verwijderen en dakbedekking aanhelen ontbreken schoorsteen geheel en/of gedeeltelijk en er is wel een stookplaats aanwezig onvoldoende capaciteit lood- en/of zinkwerk oud, versleten gescheurd lekkage in het kanaal schoorsteenpotten defect en/of schoor steenplaat gescheurd rookafvoer van een brandbaar materiaal Materiaal vanuit de rookafvoer is samengesteld moet voldoen vervaardigen aan de in de voorschriften gestelde eisen ten aanzien van brandwerendheid. Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 20

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM Afdeling Toezicht Gebouwen Versie 1.2 februari 2007 INLEIDING Dit Programma van Eisen is van toepassing op alle handhavingsbesluiten op grond

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Bouwkundige rapport inzake Nationale ypotheek Garantie Administratieve gegevens: Aanvrager: Naam: Keuringsinstantie: Janis van Donk Bedrijf: Bouwkundig Adviesbureau Adres: Telefoon: Adres: Beemd 24 3193L

Nadere informatie

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat

Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groningen. Nr. 27505 7 maart 2016 Wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen door toevoeging van een regeling voor Vastgoedverbetering Vishoek-Hoekstraat-Muurstraat

Nadere informatie

MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANATIE

MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANATIE Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het bouwkundig rapport wordt opgemaakt door de Gemeente of door de

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 foto van het gekeurde

algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 foto van het gekeurde algemeen bouwkundig rapport Volgnummer : 1234 AB-12 Keuringsadres : Voorbeeldweg 12 te Voorbeelddorp foto van het gekeurde Doel van de keuring: verkrijgen inzicht in de bouwkundige staat in verband met

Nadere informatie

BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 - MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

KWALITEITSEISEN BIJ SPLITSING BOUWKUNDIGE VEREISTEN VOOR EEN SPLITSINGSVERGUNNING

KWALITEITSEISEN BIJ SPLITSING BOUWKUNDIGE VEREISTEN VOOR EEN SPLITSINGSVERGUNNING KWALITEITSEISEN BIJ SPLITSING BOUWKUNDIGE VEREISTEN VOOR EEN SPLITSINGSVERGUNNING Stedelijke Woningdienst Amsterdam - september 2002 2 Inhoud pagina Inleiding 7 Toepassing 9 O GEBOUW 11 O1 Fundering 11

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING Herenhuis Johan de Witlaan 25 Rotterdam Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. Toelichting bij de

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK:

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: 00 Algemeen Indeling pand blijft ongewijzigd. Gevelbeeld zoveel mogelijk terug brengen in originele staat. Alles binnen de schil is voor rekening en uitvoering van de koper

Nadere informatie

mierlo.ons digitale dorp.nl

mierlo.ons digitale dorp.nl mierlo.ons digitale dorp.nl ` WoningScan. ` De onderhoudskosten van een eigen woning kunnen een belangrijke kostenpost vormen. Om deze kosten zoveel als mogelijk te beperken is de WoningScan ontwikkeld.

Nadere informatie

Renvooi Bouwbesluit Gebruiksfunctie logiesfunctie

Renvooi Bouwbesluit Gebruiksfunctie logiesfunctie Renvooi Bouwbesluit 2012 Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het Bouwbesluit 2012. Indien op de tekeningen en/of bestek waarden worden vermeld welke het niveau van het Bouwbesluit

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR -

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN - 10 JAAR - VvE Voorbeeldstraat 1 t/m 3 te Stad Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5 januari 2011 PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 4111503 Meerjaren onderhoudsplan

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT. Eengezinswoning. Voorbeeldstraat 10 Gouda

VOORBEELDRAPPORT. Eengezinswoning. Voorbeeldstraat 10 Gouda VOORBEELDRAPPORT Eengezinswoning Voorbeeldstraat 1 Gouda Toelichting bij de (visuele) keuring Dit bouwtechnisch rapport is een ondersteunende dienstverlening en heeft als doel de opdrachtgever inzicht

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische Keuring

Rapportage Bouwtechnische Keuring Rapportage Bouwtechnische Keuring Voorbeeldstraat 14 134AB Voorbeeldstad VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01

Nadere informatie

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Algemeen en buitenzijde - Al het houtwerk moet gecontroleerd worden op houtrot en waar nodig deels vervangen worden,

Nadere informatie

Tussenwoning. Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens

Tussenwoning. Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens Tussenwoning Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein, oud of nieuw,

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig Rapport. Woningconditie.nl. Voorbeeldstraat 3 8282 LK Kampen

Bouwkundig Rapport. Woningconditie.nl. Voorbeeldstraat 3 8282 LK Kampen Woningconditie.nl Dotterbloem 64 8265 HH Kampen Tel: 06 41 24 80 69 Email: info@woningconditie.nl Web: www.woningconditie.nl Woningconditie.nl BTW Nummer: NL1380.44.946.B01 KvK Nummer: 56696515 Regiobank:

Nadere informatie

Checklist. Schoon en heel. Alles wat u moet weten bij verhuizing

Checklist. Schoon en heel. Alles wat u moet weten bij verhuizing Checklist Schoon en heel Alles wat u moet weten bij verhuizing Trappen Indien op zolders een slaapkamer of hobbyruimte is ingericht, is een vaste trap verplicht. Anders inrichting zolderkamer te verwijderen.

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal Inhoudsopgave 1) Daken A) Kapconstructies B) Dakbedekkingen C) Dakoverstekken D) Dakramen E) Dakkapellen F) Schoorstenen 2) Goten 3) Hemelwaterafvoeren

Nadere informatie

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x Overzicht: a. wettelijke taakverdeling voor onderhoud en beheer tussen en schoolbestuur (kolom 1 en 2) b. vergelijking taakverdeling tussen verhuurder en huurder bij huur van schoolgebouwen volgens het

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x Nr. activiteit Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk Schoolbestuur p.o. en (v)so kan vergoeding aanvragen bij gemeente 1 2 A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PODUCT 6330 6020 3305 2410 615 2255 1040 685 1200 840 5930 1125 1080 250 1040 2325 PODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PODUCT 2930+ 2700+ 1990+ 2951+ 5 0 4000 1750 4080

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

IIIlI 11111 liii HiII 111111 II liii IlI lvi llli 1111111 1 0 AU 2015. gemeente

IIIlI 11111 liii HiII 111111 II liii IlI lvi llli 1111111 1 0 AU 2015. gemeente * gemeente Schiedam gemeente Schiedam team Vergunningen en Handhaving Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 AANGETEKEND T 14010 Exploitatiemaatschappij 4 Two Brothers B.V. T.a.v. de heer

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT Voorbeeldstraat 123 1000 AA Hoofdstad Referentie aanvrager: BIJN3926898 Rapportnummer: 78656WYUP Uitgebracht op: 10 oktober 2013 Uitgebracht door: BIJN Real Estate BV (www.bouwkeuringvergelijk.nl)

Nadere informatie

verdiepte kast dichtzetten legplanken behouden 13 slaapkamer 14,9 m² legplanken behouden 14 toilet 1,2 m² 9 kantoor 5,7 m²

verdiepte kast dichtzetten legplanken behouden 13 slaapkamer 14,9 m² legplanken behouden 14 toilet 1,2 m² 9 kantoor 5,7 m² VH.2 elektra kast? verdiepte kast dichtzetten nieuw te schacht tot 2e verdieping V06 kelder handhaven 330 250 verdiepte kast dichtzetten kozijn dichtzetten Voor het voorhuis geldt t.p.v. grove scheurvorming

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische keuring

Rapportage Bouwtechnische keuring Rapportage Bouwtechnische keuring 1 / 0 Inhoudsopgave - algemene gegevens - waardering/omschrijving & afkortingen - algemeen beeld van uw woning - samenvatting herstelkosten - samenvatting kosten woningverbetering

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

DVN2.0 DVN2.0 DVN2.0 DVN2.0

DVN2.0 DVN2.0 DVN2.0 DVN2.0 Formulier Aanvraag subsidie dorpsvernieuwing (DVN2.0, woningvoorraad) Aanvrager Voorletters, achternaam Adres, postcode, plaats vul de lege vakken in en streep door wat niet van toepassing is man / vrouw

Nadere informatie

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging TacoBouwadvies Bovenbergweg 4 te Markelo Bevindingen en opmerkingen bij inmeting werknr.201205 Behorende bij tekeningen : 1205BT-01,02 en 03

Nadere informatie

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016 HET GEHEEL IN DE WONING OPMERKINGEN Dak en binnenbetimmeringen zolder controleren binnenzijde dakbeschot op lekkages constoleren dakbalken hout op boktor en of houtworm Wand boven cv ketel scheuren en

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE

Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE 500027.00 Opdrachtgever Gemeente Leiden Vastgoed Ontwikkeling & Grondzaken Team Vastgoedexploitatie Contactpersoon K.S.C.A.

Nadere informatie

Bouwkundig adviesbureau de Braal

Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0701-300 Bouwkundig rapport inzake: Den Domp 29 Ouwerkerk Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: Fam Zwetsloot Bedrijf Adres: Den Domp 29 Plaats: Terneuzen Postcode: 4305 AR KvK nummer Terneuzen

Nadere informatie

Mierlo, ons digitale dorp

Mierlo, ons digitale dorp Mierlo, ons digitale dorp Gebruik van de controlelijst Woningscan. Klant controleert zelf de groene vragen. Kan dit als fraai document downloaden via jullie pagina. De rode vragen doen jullie. Je kunt

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) NHG-straat 11 Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN

Nadere informatie

Nieuwe woning.

Nieuwe woning. www.quawonen.com Nieuwe woning www.quawonen.com 2 Nieuwe woning Als u een woning bij QuaWonen gaat huren, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten. In deze folder kunt u lezen hoe de woning er

Nadere informatie

Demarcatielijst Gemeente Nuth 1

Demarcatielijst Gemeente Nuth 1 Bijlage 2: Demarcatielijst gemeente Nuth datum: 14-07-2015 Alfabet Onderdeel Omschrijving Verhuurder Huurder A B C Algemeen Afvoer Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen,

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Rapportage bouwtechnisch onderzoek Een visuele inspectie van de woning Opdrachtgever : Adres : Voorbeeld 1 Plaats : Amsterdam Opdrachtnummer Datum Bouwkundige : xxxxxx : xxxxxx : xxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Wie onderhoudt wat: overzicht

Wie onderhoudt wat: overzicht Wie onderhoudt wat: overzicht Omschrijving werkzaamheden Afvoeren Ontstoppen van gootsteen, wastafel en toilet Ontstoppen standleidingen en horizontale hoofdleiding hoogbouw Schoonmaken sifons Schoonmaken

Nadere informatie

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw)

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Algemeen Belangrijkste functie van een dakkapel is het creëren van extra leefruimte in een woning. De dakkapel wordt geplaatst op een hellend dak. wat is het verschil?

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 9 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

Bouwkundig adviesbureau de Braal

Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0701-264 Bouwkundig rapport inzake: Noorddijk 14 Bruinisse Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: De heer Moerman Bedrijf Adres: Noordijk 14 Plaats: Terneuzen Postcode: 4311 GR KvK nummer

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2008 nr.22

GEMEENTEBLAD 2008 nr.22 ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN GEMEENTE MAASSLUIS bladzijde 1 van 7 GEMEENTEBLAD 2008 nr.22 Overzicht van onderhoudsactiviteiten gerelateerd aan schoolgebouwen in de gemeente Maassluis gecategoriseerd naar de

Nadere informatie

Naam: Fam. Stoel Bedrijf Bouwkundig adviesbureau de Braal

Naam: Fam. Stoel Bedrijf Bouwkundig adviesbureau de Braal Rapportnummer B 0501-085 Bouwkundig rapport inzake: Noorddijkstraat 46 Brouwershaven Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam: Fam. Stoel Bedrijf Adres: Noorddijkstraat 46 Plaats: Terneuzen Postcode: 4318

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Bouwtechnisch rapport inzake Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Kerkdijk Westbroek Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen Kerkdijk 47B 3615

Nadere informatie

losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken

losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken In de woning Binnendeuren en kozijnen controle hang en sluitwerk losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken aanlopen van deur tegen kozijn conditie schilderwerk/afwerking

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Bouwkundig Inspectie-, Teken- & Adviesburo Rapportage bouwtechnisch onderzoek Dorpsstraat 26 INHOUD: 1. Voorblad + foto geïnspecteerd object Energielabel nodig? Neem contact met ons op. 2. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwkundig keuringsrapport De wijde AA 1 Zwolle

Bouwkundig keuringsrapport De wijde AA 1 Zwolle De huizenkeurder Bouwkundi keurinsrapport De wijde AA 1 Zwolle Opdrachtever : J Vos dd 5 januari 2004 De huizenkeurder aankoopkeurinen voor woninen keurinen voor Nationale hypotheek arantie bouwkundi advies.

Nadere informatie

Offerte toelichting. Onderbouw. Kelder (geen woonbestemming)

Offerte toelichting. Onderbouw. Kelder (geen woonbestemming) Offerte toelichting Onderbouw Kelder (geen woonbestemming) Conditie: Redelijk Waarneembaar: Deels Lichte vochtdoorslag De wanden en/of vloeren van de kelder zijn in lichte mate door vocht aangetast. Geadviseerd

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid:

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid: Overzicht werkzaamheden en forfaitaire verdeling Informatie van Belastingdienst Datum: 3 februari 2011 De Belastingdienst heeft met Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie afspraken gemaakt over een

Nadere informatie

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouw- en energieadvies INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMENE GEGEVENS... 3 2. CONCLUSIE & KOSTENRAMING... 4 2.1 Kostenraming... 4 2.2

Nadere informatie

Adres modelwoning Exterieur

Adres modelwoning Exterieur 1111101 Adres modelwoning Exterieur Gevels Gevelconstructie baksteen 7.9 m2 Loszittend, onsamenhangend 21% Slopen/verwijderen Stenen ontbreken van rollaag tuinmuur achter en staat los. 1% Vervuiling stenen

Nadere informatie

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Opdrachtnummer: 2015003 Inhoud Basisgegevens... 3 Waarderingsnormen en afkortingen... 4 Algemene beoordeling... 5 Overzicht kostenraming... 6 Woningverbetering

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verkoper

Inlichtingenformulier verkoper Onderdeel van Jonker van der Klein BV Inlichtingenformulier verkoper Naam Adres Postcode woonplaats Telefoonnummer Algemeen 1. Wat is het bouwjaar van de woning Jaar 2. Sinds welk jaar bent u woonachtig

Nadere informatie

Verbouwing Koningsweg 175 te Utrecht

Verbouwing Koningsweg 175 te Utrecht Verbouwing Koningsweg 175 te Utrecht 1. Zolder a. Slopen/verwijderen: i. Verwijderen zachtboard betimmering ii. Oude CV ketel leidingen + expansievat b. Verbouwen i. Isoleren dak ii. Dakaftimmering iii.

Nadere informatie

Omschrijving Opmerkingen Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken

Omschrijving Opmerkingen Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken CHECKLIST OPLEVERING Omschrijving Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken Gevelmetselwerk Voegwerk Raamdorpels Geveltimmerwerk Kozijnen Ramen Buitendeuren Dakpannen Dakgoten Hemelwaterafvoeren Schoorsteen

Nadere informatie

BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149. Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda. Tel: 06 28791055

BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149. Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda. Tel: 06 28791055 BOUWKUNDIG RAPPORT 2011149 Woonhuis met uitbouw en schuurtje. Benedenbaantje 43 4618 AV Breda Bernardlaan 55 4724 BS Wouw 1 ABN AMRO : 40.29.45.905 Nummer Kvk : 20123084 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS AANVRAGER

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

Instructie onderhoud balkons

Instructie onderhoud balkons Instructie onderhoud balkons 1. Geschiedenis van de balkons. 2. Wat zijn de meest voorkomende balkonconstructie. 3. Wat voor type schades zijn herkenbaar. 4. Hoe dient het onderhoud te worden uitgevoerd.

Nadere informatie

5' 6' PW19tekB01e - A3-1/20 Prof. Winklerlaan 19, Bakkum BESTAANDE & NIEUWE SITUATIE 21 april 2015. Dwarsdsn 4-B. Dwarsdsn 4-B

5' 6' PW19tekB01e - A3-1/20 Prof. Winklerlaan 19, Bakkum BESTAANDE & NIEUWE SITUATIE 21 april 2015. Dwarsdsn 4-B. Dwarsdsn 4-B Dwarsdsn 4-2 2' Staat van Nr. 9 ESTND: Energielabel: G estaand dak is foutief geisoleerd d.m.v. 'noppenfolie' op het dakhout onder de panlatten estaande rode kruispannen zijn gebroken, broos en aangeslagen

Nadere informatie

Afwerk- en kleurenstaat uitvoering DEFINITIEF

Afwerk- en kleurenstaat uitvoering DEFINITIEF Afwerk- en kleurenstaat uitvoering DEFINITIEF project 12.06 verbouwing en nieuwbouw CPO project Akkerstraat Eindhoven opdrachtgever CPO-vereniging Akkerstraat De Schrijver datum 12 maart 2015 UITVOERING

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 4 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Voorbeeldstraat 24 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Verklaring en aansprakelijkheid De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Perfectbouw naar

Nadere informatie

Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard )

Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard ) Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard ) Hiernavolgend vinden jullie een overzicht van de meest voorkomende herstellingswerken lastens Eigen Haard. Bij vragen hieromtrent

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat?

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat? Lek en Waard Wonen Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud bij Lek en Waard Wonen In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Lek en Waard Wonen onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw

Nadere informatie

Doelstelling onderzoek

Doelstelling onderzoek Gemeentewerken Rotterdam Ingenieursbureau t.a.v. de heer A. van Bavel Galvanistraat 15 3029 AD Rotterdam Datum opname Betreft Rapportnummer Technisch adviseur vrijdag 14 juni 2013 Zwamonderzoek 13/0385_R082

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671

Nadere informatie

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar)

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar) ningen oorspronkelijk : 42 ningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaa ningen verkocht : 0 ntal woningen : 42 rages Rapportage conditiemeting, Complex : 0 414 Voorblad conditiemeting : 1966

Nadere informatie