Offerte toelichting. Onderbouw. Kelder (geen woonbestemming)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offerte toelichting. Onderbouw. Kelder (geen woonbestemming)"

Transcriptie

1 Offerte toelichting Onderbouw Kelder (geen woonbestemming) Conditie: Redelijk Waarneembaar: Deels Lichte vochtdoorslag De wanden en/of vloeren van de kelder zijn in lichte mate door vocht aangetast. Geadviseerd wordt indien men dit niet acceptabel vindt de kelder te behandelen (injecteren, waterdicht maken, aanvullende ventilatie). Nu is alleen volstaan met herstel van het stucwerk, Geen verdere actie noodzakelijk, daar het geen verblijfsruimte betreft. Herstel pleisterwerk Met name bij oudere kelders is het niet ongewoon dat in bepaalde jaargetijden er enige vochtdoorslag optreedt. Geadviseerd wordt het goed te ventileren. Inspecties in kelders zijn van belang om de staat van vloeren, muren en installaties (m.n. invloed van vocht op houten vloerdelen en stalen leidingen) vast te kunnen stellen. Vocht in kelders wordt veelal veroorzaakt door een onjuiste detaillering van wanden en vloeren (defecte kimnaad, onvoldoende afdichting of defecte coating aan buitenzijde) een onjuist uitgevoerde vloer (poreuze baksteen, matige kwaliteit dekvloer) of achterstallig onderhoud. Oplossingen worden veelal vanuit de binnenzijde aangebracht: door middel van injecteren of het aanbrengen van een binnenwandafwerking (klamplaag) of waterdichte betonnen vloer met opstand kunnen goede waterdichte kelders worden gerealiseerd. Vocht in kruipruimtes kan worden veroorzaakt door optrekkend vocht vanuit de ondergrond, door lekkages van leidingen, door te beperkte ventilatie of te poreuze fundering. Mogelijke oplossingen zijn het injecteren, het versterkt ventileren of het aanbrengen van een bodemafsluiting (folie, schuimbeton).

2 Bouwkundig inspectierapport Pagina 9-36

3 Gevelconstructie Metselwerk Conditie: Redelijk Geringe/lokale scheurvorming, bij achterzijde gebroken steen met opening Dichtzetten achtergevel incl. steen vervangen Controle van gesloten geveldelen (metselwerk) vindt plaats ter beoordeling van de fundering (m.n. scheuren), vochtproblemen (optrekkend vocht, doorslag) of uitvoeringsproblemen (dilatatie, onjuiste detaillering). Bij massief metselwerk bestaat de kans op vochtdoorslag. Pas echter op met impregneermiddelen. Indien niet correct aangebracht kan dit leiden tot schade aan het metselwerk. Geveluitrusting Buitenkozijnen - hout (excl. H&S) Conditie: Redelijk Houtrotaantasting in deurkozijn achter aan onderzijde zijstijlen Lokaal herstel aantasting middels reparatie met kunsthars Houtrot is niet altijd visueel waarneembaar, met name bij geschilderde onderdelen, wanneer de houtrot van binnen uit komt. De expansie van houtrot kan snel gaan, vooral bij een temperatuur boven de 5 graden Celsius i.c.m een hoge luchtvochtigheidsgraad. Bouwkundig inspectierapport Pagina 10-36

4 Buitenramen - hout (excl. H&S) Conditie: Goed Klemmen / aanlopen zolderraam Afstellen hang- en sluitwerk, corrigeren omtrekspeling Ramen zijn vaak kwetsbaarder als de kozijnen. Klemmen kan men herstellen door het aanpassen van de omtrekspeling. Een verzwakte hoekverbinding kan men verstevigen door het aanbrengen van hoekstaal. Ramen aangetast door houtrot kan men professioneel laten repareren middels een inzetstuk of minder professioneel door een houtrotvulmiddel toe te passen. In de meeste gevallen zal het vervangen van een aangetast / defect raam de goedkoopste oplossing zijn. Bouwkundig inspectierapport Pagina 11-36

5 Hang- en sluitwerk deuren Conditie: Goed Nieuwe sloten plaatsen bij voordeur, achterdeur en schuur Er wordt binnen de keuring niet beoordeeld of het aanwezige hang- en sluitwerk aan de huidige normen m.b.t. inbraakwerendheid voldoen. Beglazing; enkel / isolerend Conditie: Redelijk Vochtdoorslag / blindgeslagen, bovenlicht woonkamer in kopgevel, rest kitvoegen niet goed dicht Herstel beglazingsafdichitng in combinatie met schilderwerk. Vervanging isolatieglas, rondom nalopen en herstellen beglazingsafdichtingen In de isolerende beglazing is geen lekkage zichtbaar, anders dan genoemd: deze is mogelijk door vervuiling en / of de weersomstandigheden moeilijk herkenbaar of vast te stellen (en geeft derhalve geen garanties). Isolatieglas wordt technisch afgeschreven indien het ouder dan 18 jaar is. De fabrieksgarantieperiode is veelal 10 jaar op fabricagefouten. Bouwkundig inspectierapport Pagina 12-36

6 Lekdorpels - keramisch Conditie: Goed Voegen plaatselijk niet goed dicht Nalopen, herstellen (in combinatie met voegwerk gevel) Het voegwerk tussen de keramische raamdorpelstenen kan na verloop van tijd verzanden en uitspoelen. Als er veel voegwerk is uitgespoeld kunnen er raamdorpelstenen los gaan zitten. Gevelafwerking Voegwerk Conditie: Redelijk Verzanding / erosie / verwering Vervangen voegwerk bij onderzijde voorgevel Voegwerk wordt beoordeeld op staat van verwering, ontbrekende delen en verzanding. Uitgesleten voegwerk kan plaatselijk gerepareerd worden, hierbij bestaat echter de kans op kleurverschil. Indien het voegwerk zacht is, dient met vervanging binnen 5 tot 10 jaar rekening te worden gehouden. Bouwkundig inspectierapport Pagina 13-36

7 Schilderwerk - dekkend systeem Conditie: Matig Barstvorming / krijten / verwering In totaal 8 ramen Geheel schilderern, liggende werk extra voorbehandelen Voor de onderhoudsstaat van schilderwerk worden drie fasen onderscheiden (elke 3 tot 4 jaar een bijwerkbeurt van liggende delen, elke 6 jaar een vervolgschilderbeurt voor liggende en opgaande delen en elke 10 tot 15 jaar een nieuw schildersysteem, afhankelijk van eerdere schilderbeurten). Het schilderwerk wordt gezien als regulier onderhoud dat door particulieren veelal in eigen beheer wordt uitgevoerd. Ter indicatie de globale kosten bij uitvoering door een professioneel bedrijf, bij een gemiddelde vervolgbeurt voor een standaard eengezinswoning bedragen ca. 1900,- en bij een vervangingsbeurt (alle liggende delen kaal maken en overig grondig schuren, geheel 2-3 x behandelen) ca. 3900,-

8

9 Dakuitrusting Goten Conditie: Redelijk Waarneembaar: Deels Einde theoretische levensduur van de goot achter en mechanische beschadigingen Vervangen goot Goten worden beoordeeld op afschrijving, verkleuring, afwerking (omtimmering) en functioneren (doorbuiging, breuk, lekkages). Zinken goten hebben een levensduur van ca. 30 jaar. Indien niet correct aangebracht kunnen soldeernaden gaan scheuren. Oud zink kan moeilijk opnieuw gesoldeerd worden. Pagina 15-36

10 Bouwkundig inspectierapport Pagina 16-36

11 Dakdoorvoer be-/ontluchting buiten (ex. lood/zink) Conditie: Redelijk Losse- / ontbrekende delen Herstellen/aanpassen dakdoorvoer Het is middels een visuele inspectie niet vast te stellen of schoorsteen- en ventilatiekanalen voldoen aan de gestelde norm. Tevens zijn de kanalen niet aan de binnenkant te inspecteren. Dakdoorvoer be- en ontluchting buitendaks (excl. lood en zinkwerk). Bouwkundig inspectierapport Pagina 17-36

12 Loodslabben en loketten Conditie: Redelijk Scheurvorming bij aansluiting buren Herstellen/aanpassen loodwerk Lood dient te zijn aangebracht in lengtes van maximaal 1,2 meter. Bij langere stukken bestaat, ten gevolge van uitzetting van het materiaal, de kans op scheurvorming. Bouwkundig inspectierapport Pagina 18-36

13 Dakafwerking Dakbedekking schuin - keram. pan (ex. Lood / zink) Conditie: Redelijk Plaatselijk enkele gebroken pan, aansluiting bij buren deels open Inboetbeurt: Dit heeft betrekking op hellende dakvlakken voorzien van dakpannen. Hieronder word verstaan het recht leggen van de pannen, vervangen van de gebroken pannen en aanvullen daar waar een dakpan ontbreekt. De pannen zijn nog de originele pannen van tijdens de bouw van de woning. Keramische pannen hebben een theoretische levensduur van 90 jaar. De pannen hebben op dit moment een redelijke kwaliteit en dekken voldoende af. Er zijn geen sporen van een recente lekkage waargenomen. Het is niet ongebruikelijk dat men bij keramische pannen van deze leeftijd af en toe enkele pannen moet vervangen. nalopen aanspassen aansluiting, en inboetbeurt Dakbedekking wordt beoordeeld op de staat van onderhoud (leeftijd, craquelé, verwering, begroeiing). De levensduur bedraagt gemiddeld 60 tot 90 jaar. Bij vervanging dient rekening gehouden te worden met nieuwe tengels, panlatten en plaatselijk reparatie dakbeschot. Vochtdoorslag bij pannen kan, bij voldoende ventilatie, geen kwaad. Bouwkundig inspectierapport Pagina 19-36

14 Interieurconstructie Bouwkundig inspectierapport Pagina 20-36

15 Wanden - dragend Conditie: Redelijk Zetttingscheur herstel scheur Dragende wanden, worden beoordeeld op scheurvorming en doorslaand of optrekkend vocht. Wanneer voorzetwanden tegen de muren zijn aangebracht, is dit in het algemeen gebeurd i.v.m. vochtdoorslag, optrekkend vocht, of heeft men de buitenmuur willen isoleren. Gebreken/correctheid bouwfysische opbouw zijn dan niet visueel waarneembaar. Bouwkundig inspectierapport Pagina 21-36

16 Interieuruitrusting Keukenblok Conditie: Goed Geen gebreken geconstateerd aan keukenblok zelf, koelkast ingebouwd is geen Inbouw De koelkast zou kunnen functioneren indien deze voldoende beluchting heeft. Wel neemt het rendement af. Een inbouw koel- vriescombinatie plaatsen + vaatwasser inbouw Binnen huidig keukenblok aparte koelkast afvoeren en inbouwkoelkast plaatsen, tevens vaatwasser inbouwen (bijvoorbeeld bij rechter keukenkastje naast gootsteen) kosten voor plaatsing en koelkast + vaatwasser opnemen svp Kosten voor het moderniseren van het keukenblok zijn afhankelijk van kwaliteit en uitvoering. Derhalve worden er in het rapport geen kosten voor dit element opgenomen. Bouwkundig inspectierapport Pagina 22-36

17 Sanitair Conditie: Redelijk Niet professioneel uitgevoerde installatie toilet, bad oppervlak beschadigd, kitvoeg bad open De beschadigingen in het bad zijn een esthetisch gebrek, in deze keuring worden geen maatregelen opgenomen voor esthetische gebreken. Vervanging is afhankelijk van de wensen van de koper. Toilet nakijken (blijft lopen), kitvoeg vervangen nu opgenomen Kosten voor het moderniseren van het sanitair zijn afhankelijk van de kwaliteit en de uitvoering (b.v. uitvoering in eigen beheer). Derhalve worden er in het rapport geen kosten voor dit element opgenomen. Binnenkozijnen

18 Binnendeuren

19 Wandafwerking - pleisterwerk Conditie: Goed Plaatselijk scheurvorming Plaatselijk herstel pleisterwerk Dit element wordt steekproefsgewijs onderzocht. Er wordt slechts een indicatie gegeven bij dit element. Wandafwerking - tegelwerk Conditie: Goed in keuken voegwerk deels nog te doen en bij entree woning voegwerk vloertegels nog te doen voegwerk uitvoeren Dit element wordt steekproefsgewijs onderzocht. Er wordt slechts een indicatie gegeven bij dit element. Bouwkundig inspectierapport Pagina 25-36

20 Waterinstallatie Warmwatertoestellen Conditie: Redelijk Geen zichtbare gebreken geconstateerd (normale veroudering) Installatie in bedrijf ten tijde van de keuring: Ja Merk: Vaillant geijser Geijser en CV verwijderen en Combiketel plaatsen Warmwatertoestellen worden beoordeeld op basis van leeftijd, zichtbare gebreken en functionaliteit. Bouwkundig inspectierapport Pagina 26-36

21 Zichtbare riolering / vuil water afvoerleidingen Conditie: Redelijk Niet professioneel uitgevoerd, leiding niet op juiste wijze gesteund/gebeugeld Aanpassen, aanbrengen beugels Rioleringsleidingen worden beoordeeld op toegepaste materialen en functionaliteit. De buitenriolering is niet visueel te inspecteren en derhalve niet beoordeeld. Bouwkundig inspectierapport Pagina 27-36

22 Elektra - installatie Groepenkast (minimaal 4 groepen) Zichtbare elektrische leidingen Conditie: Redelijk Deels open dozen met bedrading Deksels aanbrengen net schakelaars of stopcontacten Woningen van voor 1960 kunnen nog geheel of gedeeltelijk voorzien zijn van jute bedrading en / of stalen leidingen. In dergelijke gevallen dienen deze te worden vervangen. Bouwkundig inspectierapport Pagina 28-36

23 Verwarmingsinstallatie CV-installatie op gas Conditie: Redelijk CV-ketel ouder dan 9 jaar en jonger dan 18 jaar. Installatie in bedrijf ten tijde van de keuring: nee (standby) Merk:Atag Type:Blauwe Engel II Fabricagejaar: ca (opgave) Vervangen van de ketel gelijktijdig met de warmwatervoorziening (geijser) En combineren met nieuwe HR combiketel De huidige opstelling van geijser en ketel is minder efficient. Vervangen bij de eerste tekenen van storing De technische levensduur van een CV-ketel bedraagt gemiddeld 18 jaar. Een ketel van die leeftijd behoeft echter lang niet altijd te worden vervangen, het rendement van de ketel zal echter zeker teruglopen. Afhankelijk van het rendement van de verwarmingsbron, kan vervanging goedkoper zijn dan handhaving. Verwarmingsinstallaties worden visueel en niet inwendig beoordeeld. Controle van capaciteit en goede werking vindt niet plaats. Bouwkundig inspectierapport Pagina 29-36

24 Zichtbare CV leidingen Conditie: Redelijk Roestvorming leidingwerk in kelder Lokaal herstel schade gelijktijdig met vervangen ketel opgenomen Bij lekkages van koppelingen kan het aandraaien en / of dicht slibben volstaan. De leidingen die aan het zicht onttrokken zijn worden niet door ons beoordeeld. Opmerking: er wordt geen controle van de vloerverwarming uitgevoerd. Bouwkundig inspectierapport Pagina 30-36

25 Bijgebouwen Bijgebouw 1: functioneel tot de woning behorend Conditie: Redelijk Twee ruiten tijdelijk met houten panelen opgevuld, glas plaatsen (ruiten). Optie: is het aanbrengen van een dekvloer noodzakelijk? Opnemen als eventuele optie in de offerte svp. Ruiten en dekvloer aanbrengen en geheel schilderen Van de bijgebouwen wordt een algemene waardering gegeven. Alleen de, tekortkomingen en gebreken worden in deze rapportage vermeld en niet per onderdeel uitgesplitst.

26 4.2 Opmerkingen inspecteur

27 Herstelkosten direct Herstelkosten op termijn Fundering Onderbouw Gevelconstructie Geveluitrusting Gevelafwerking Dakconstructie Dakuitrusting Dakafwerking Interieurconstructie Interieuruitrusting Interieurafwerking Waterinstallatie Gasinstallatie Elektra - installatie Verwarmingsinstallatie Bijgebouwen TOTAAL

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001 Rabobank

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Madoerastraat 31 Hengelo Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval van onvolledigheid of onjuistheden

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: KE11.0053 RoDijKa Koningshof 5 3481 HN Harmelen Tel: 0348 444 581 Web: www.rodijka.nl Email: advies@rodijka.nl Kvk: 30187186 Voorbeeldstraat 1 3333 AA Utrecht pagina 1 van 31 Algemene informatie

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek

Rapportage bouwtechnisch onderzoek Bouwkundig Inspectie-, Teken- & Adviesburo Rapportage bouwtechnisch onderzoek Dorpsstraat 26 INHOUD: 1. Voorblad + foto geïnspecteerd object Energielabel nodig? Neem contact met ons op. 2. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 begane grond

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. BOUWTECHNO-RAPPORT website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Algemene gegevens: Object Adres Postcode en plaats Opdrachtgever Adres Postcode

Nadere informatie

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem

AWK Woningkeuring AKK2013 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem AWK Woningkeuring AKK01 Eengezinswoning Leliestraat 11 Hattem INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ...

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ... ... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 20... 21... 22... 23... 25... 25... 27...

Nadere informatie

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk.

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk. Vooraf: Dit rapport bestaat uit twee delen: de Inleiding Bouwtechnische Keuring incl. onze Algemene Voorwaarden en het eigenlijke keuringsrapport. Het rapport is opgemaakt ter uitvoering van uw aanvraag

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Opdrachtnummer : voorbeeld rapport nhg sswbkn Opdrachtgever : Adres : Postcode en Plaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1

Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1 Programma van Eisen voor Verbetering Woningvoorraad Gemeente Schiedam jaar : 2002 uitgave : 1 afdeling : Bouw- en woningtoezicht Programma van Eisen Woningverbetering Schiedam 2002 uitgave 1 1 INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015 Opdrachtgever: HW Wonen t.a.v. mevrouw E. van liet Postbus 1502 3260 BA OUD BEIJERLAND Datum offerte: 13 januari 2013 0186899.899 Te keuren pand: Bouwkeuring HW Wonen Bouwkundige:.A. Breur Wilhelminastraat

Nadere informatie

Technische Aanbevelingen

Technische Aanbevelingen September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis Verkoopproject Sint Maria Klushuis, Oude Westen, Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding: Bouwbesluit, overige eisen en aanbevelingen blz. 7 2.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 119562-2 21 Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan 22-62 Leiden Printversie 24-10- INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT. Woonstad Rotterdam

PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT. Woonstad Rotterdam PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT Woonstad Rotterdam November 2010 1 VOORWOORD Voor de renovatie van de kluswoningen aan de Blokweg 36 t/m 44, 50 en 52 is gekozen om de aanpak van het Programma

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer Rijksmonume Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Datum : 24-06-2013 Projectnummer : K120397 Opdrachtgever Uitgevoerd door Met

Nadere informatie