RESIDENTIE ELZENGAARD 8 APPARTEMENTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESIDENTIE ELZENGAARD 8 APPARTEMENTEN"

Transcriptie

1 BOUWPROJECT DENDERGAARD RESIDENTIE ELZENGAARD 8 APPARTEMENTEN LIGGING : Oude Dendermondsesteenweg ts.n 33 & Aalst BOUWHEER : DENDERGAARD bvba Geraardsbergsestraat Aalst ARCHITECT : Architectenbureel ARTEC + bvba Steenweg 57a 9473 Welle (Denderleeuw) Tel.: 053 / Fax.: 053 / Mail: VERKOOP : ONIS bvba Geraardsbergsestraat Aalst Tel.: 0475 / / Mail:

2 BOUWPROJECT DENDERGAARD RESIDENTIE ELZENGAARD - 8 APPARTEMENTEN Het bouwproject Dendergaard wordt ingeplant aan de Oude Dendermondse steenweg (ts. de huisnummers 33 en 37) te Aalst. Hiertoe worden 2 oude woningen met afhangen en serres afgebroken. Centraal op het terrein en haaks op de bestaande straat wordt ingevolge de goedgekeurde verkaveling een nieuwe straat aangelegd,voorzien van de nodige openbare parkeerplaatsen,groenaanleg,speelcombinatie,zitbanken en een wadi. Er wordt voorzien in ruime groenaanleg,oa dr. bestaande en nieuwe wilgen Hierlangs worden de 16 nieuwe ééngezinswoningen ingeplant, 6 aan linkse zijde en 10 aan rechtse zijde Aan de Oude Dendermondse steenweg worden links en rechts van de inrit met de nieuwe straat elk één meergezinswoning opgericht,beiden bestaande uit 8 appartementen. Residentie Elzengaard is gelegen aan de linkse zijde van de nieuwe wegenis. Het nieuw op te richten gebouw paalt met zijn voorgevel aan de Oude Dendermondse steenweg,met zijn zijgevel aan de nieuwe straat. Het gebouw links bestaat uit 2 appartementen met 3 slaapkamers op gelijkvloers, op 1 e en 2 e verdieping telkens 2 appartementen met 2 slaapkamers en één met één slaapkamer. Verder voorziening van garages en parkeerplaatsen (totaal 9) + een gemeenschappelijke fietsenberging. De inplanting van het project situeert zich aan de buitenring van de stad (onmiddellijk aansluitend op de Leopold- en H.Hartlaan) met goede verbinding naar de grote invals- en verbindingswegen,het station en het stadscentrum.

3 Tevens dichtbij het O.L. Vrouwziekenhuis (700 m.) en de Wijngaardveld. industriezone De bouwplaats zelf kent een rustige ligging,midden in een nette buurt met alle basisvoorzieningen als een warme bakker,beenhouwerij-fijnkost en een autobushalte. De woningen en de meergezinswoningen worden opgericht in degelijke en mooi geselecteerde uniforme bouwmaterialen (lichtgrijs genuanceerde handvormgevelsteen/ lichtgrijs architectonisch beton en alu-ramen). Niet alleen wordt gefocust op een aangenaam en fris woonkader,tevens wordt de nodige aandacht besteed aan degelijke materiaalkeuzes,constructieprincipes en de professionele uitvoering ervan. Door deze materiaalkeuzes en constructieprincipes wordt de nadruk gelegd de isolatie,ventilatie en luchtdichtheid. ( E 60 peil) Alle appartementen worden verwarmd met performante gaswandketels van het gesloten type (condenserend),dewelke tevens instaan voor de warmwaterproductie. Teneinde in de verkaveling tot een verzorgd en net geheel te komen,worden alle kavels zo ook de appartementen - na beeindiging der bouwwerken voorzien van de nodige perceelsafsluitingen,worden ze genivelleerd en voorzien van een aangelegd achterterras en oprit.zodoende zijn niet alleen de openbare maar ook alle private infrastructuurwerken voorzien en voleindigd. Residentie Elzengaard is opgebouwd rond één centraal trappenhuis en liftinstallatie.de inkom ligt centraal aan de Oude Dendermondsesteenweg en geeft verdeling aan de 8 appartementen,zijnde : 2 appartementen met elk 3 slaapkamers op gelijkvloers (0.1 rechts) (0.2 links) Beide appartementen beschikken over een private voor- en achtertuin,dewelke achteraan toegang geeft tot de garages/parkings 3 appartementen op de 1 e en de 2 e verdieping,waarvan telkens één met 1 slpk. en 2.1) gelegen aan de voorzijde (hoek Oude Dendermondsestwg./nieuw aangelegde straat) verder 2 appartementen met 2 slaapkamers,waarvan de app. 1.2 en 2.2 uiterst links gelegen zijn (van voor- naar achtergevel) en de app. 1.3 en 2.3 rechts achteraan gelegen (zijgevel aan de nieuw aangelegde straat Alle appartementen beschikken over een ruim terras (0.1 en 0.2) op gelijkvloers of een zitbalkon op de verdiepingen. Op het gelijkvloers,bij de inkom is een meterruimte voorzien en een vuilnisberging (enkel bereikbaar vanaf de buitenzijde). De bouwvergunning werd verleend op basis van 9 open parkeerplaatsen en een fietsenberging.

4 Momenteel is een aanvraag lopend tot wijziging hiervan tot een geheel van gesloten,private garages,een gesloten fietsenberging en 3 open parkeerplaatsen. (verkavelingswijziging en bouwaanvraag). De appartementen,residentie Elzengaard worden ontworpen en technisch begeleid door : Architectuur Architectenbureel Artec + bvba Steenweg 57A 9473 Welle-Denderleeuw Tel. 053/ Stabiliteit Bureau Van Ransbeeck bvba Achiel Cleynhenslaan Keerbergen Tel. 015/ Veiligheidscoordinatie E.P.B. AVG Consulting bvba Biezestraat Hamme Tel. 0475/ Onis bvba staat in voor de begeleiding van de kopers ten overstaan van de ontwerpers,technici,aannemers en toeleveraars en houdt een individueel dossier bij. Eventuele aanpassingen dienen steeds tijdig aangevraagd.indien deze zouden leiden tot prijsaanpassingen,zullen deze vooraf dienen ondertekend te worden voor akkoord.

5

6 001. Afbraakwerken & opkuis bouwterrein Alle (kleine) bebouwingen en constructies op het terrein worden vooraf afgebroken. Het terrein wordt opgeruimd en de begroeiing op het maaiveld voor zover aanwezig verwijderd Verzekeringen De bouwheer voorziet tijdens de werken in alle verzekeringen t.o.v. derden en een verzekering " alle bouwplaats risico's ". Van bij de voorlopige oplevering sluit de eigenaar zelf een brandverzekering af Funderingen Er worden vooraf grondsonderingen (bepalingen van de grondweerstand) uitgevoerd door een geotechnisch laboratorium. De funderingen van het gebouw worden uitgevoerd tot op goede grond en ingevolge de resultaten van deze grondsonderingen, en worden uitgevoerd volgens de betonstudie die door de ingenieur stabiliteit opgemaakt zal worden Ondergronds metselwerk Bovenop de algemene funderingsplaat met vorstrand wordt de basis van alle muren (ondergronds metselwerk) opgetrokken in geïsoleerde snelbouwstenen Vochtisolatie Boven het peil van het gelijkvloerse vloerniveau, alsook boven alle raam- en deuropeningen zal een vochtmembraan geplaatst worden, dat doorlopend zal zijn over de breedte en de lengte en eindigend met opstaande zijden, om opstijgend vocht tegen te gaan en spouwvocht te evacueren Rioleringen De rioleringsbuizen in volle grond zullen uitgevoerd worden in hoogwaardig pvc met BENOR-keuring, inclusief controlekamers, reukafsnijders en andere hulpstukken. Op het terrein wordt een regenwaterput voorzien met de nodige capaciteit ingevolge de geldende normen. De overloop van de regenwaterput wordt aangesloten op een infiltratiebekken indien de grond voldoende doorlatend is. De aansluiting met de openbare riool wordt uitgevoerd door een door het stadsbestuur aangestelde aannemer.

7 Alle deksels van controlekamers en regenwaterputten, die gelegen zijn in de circulatiezone van mechanisch verkeer worden afgedekt met een daarvoor aangepast metalen deksel Opgaand metselwerk Het opgaand metselwerk zal uitgevoerd worden met snelbouwsteen, met Ytong-steen om koudebruggen te vermijden en met betonsteen op de plaatsen die door de stabiliteitstudie (betonstudie) aangeduid worden. Alle niet dragende muren worden uitgevoerd in snelbouwsteen dikte 0.09 m. Alle woningscheidende (tussen twee woningen ) wanden worden uitgevoerd in 2 x dikte 0.14 m, met luchtspouw en akoestische isolatie. De spouwen worden geïsoleerd volgens de voorschriften van de EPB-verslaggever en zijn voorzien van een verluchte spouw met aangepaste spouwhaken. Vloeren worden voorzien met zgn. predallen, breedplaatvloeren bestaande uit een geprefabriceerde betonplaat van min. 120 cm breedte, met ingebetoneerde tralieliggers in staal, die ter plaatse opgegoten en van verdere onder-, bovenen voegwapening voorzien worden Gevelafwerkingen De buitengevels worden opgetrokken in genuanceerde lichtgrijze handvormgevelsteen Inbegrepen zijn alle voegwerken (ton sur ton), zowel van gevelsteen als van buitenschrijnwerk aan geveldelen Blauwe hardsteen Alle dorpels (voor zover ze niet gevormd zijn uit de prefab-balkonelementen) worden uitgevoerd in blauwe hardsteen, glad geschuurd Afdekkingen van terras- en vrijstaande muurhoofden worden eveneens uitgevoerd in blauwe hardsteen Kokerleidingen Alle kokerleidingen in het gebouw ( nodig voor o.a. afvoer rookgassen, afzuiging dampkap en verluchting lokalen ) worden geconcipieerd ingevolge de geldende normalisaties inzake EPB Er zal gewerkt worden met een mechanisch verluchtingssysteem (type C+) dat via metalen kokers en elektrisch aangedreven ventilatoren de vochtige lucht afzuigen in de natte ruimtes; en waarbij aanzuigroosters voor verse lucht zorgen in de droge ruimtes. Er worden geen afvoeren voorzien voor droogkasten. Er wordt de kopers (ten voordele van de goede werking) aangeraden om condenserende droogkasten te plaatsen. Hiertoe wordt dan wel een sanitaire afloop met reukafsnijder voorzien.

8 011. Hellingsbeton De platte daken en de inwaartse terrassen worden op de draagvloer voorzien van hellingschape, dewelke de goede afwateringsgraad der daken zal bewerkstelligen Gewapend beton - elementen De vorstranden, funderingszolen, funderingsbalken, de opgaande delen (kolommen-balken) worden uitgevoerd in gewapend beton. De vloerplaten zijn van het type predallen met een druklaag en wapening. Ook zullen enkele draagbalken uitgevoerd worden als metalen liggers, daar waar de inbouwhoogte te klein is en/of de draaglast te groot. Al deze onderdelen worden berekend en gedimensioneerd door het studiebureel stabiliteit Elementen architectonisch beton De balkons op de 1 e en 2 e verdieping worden uitgevoerd in vooraf gefabriceerde elementen in architectonisch sierbeton van grijze kleur (gearmoniseerd met de gevelsteen).deze worden terplaatse aangegoten met thermische onderbreking aan de vloerplaten. De balkonelementen zijn voorzien van afwaterend grondvlak en doorgangen voor aflopen/roosters Dakdichting platte daken - dakisolatie Bovenop het hellingsbeton wordt een dampscherm aangebracht met daarop een isolotielaag,bestaande uit gecacheerde PU-platen. De afdichting zelf bestaat uit 2 lagen bitumeus dichtingsmembraan,waarvan één met glasvlies versterkt is,of uit een een éénlagig systeem uit hoogwaardige rubberverbindingen zoals PIB,EPDM of rephanol. Inbegrepen zijn alle verdere aanwerkingen als solins,klemprofielen,tapbuizen en bolroosters of bladvangers.ook een dubbelwandige koepel ter hoogte van het trappenhuis,dewelke dienst doet als rookluik (brandvoorschriften) en mechanisch bedienbaar is Alu-dakranden Alle gebouwhoofden worden bovenaan afgewerkt met een aluminiumdakrandprofiel met druiplijst. Deze profielen in alu-natuurkleur worden na bevestiging,waterdicht aangewerkt met het dichtingsmembraan.

9 016. Regenwaterafvoeren De afvoeren worden deels uitgevoerd in zink-titanium legering, deels (waar ze intern in het gebouw geplaatst worden) in HDPE (polyethyleen). Ze zijn voorzien van de nodige beugels voor plaatsing, overgangstukken, enz Buitenschrijnwerken Alle ramen en deuren worden uitgevoerd in alu-3 kamerprofielen. Alle bedieningswijzen zijn op plan aangeduid. Alle lokalen zijn voorzien van mogelijkheid tot verluchting, hetzij door kipstand van minstens één raam, hetzij door een schuifraam. de Bijkomend op deze verluchtingswijze zullen de ramen (in de droge ruimtes) voorzien worden van verluchtingsroosters boven de ramen of op het glas in overeenstemming met de EPB-studie. Ook de inkomdeuren worden uitgevoerd in hetzelfde materiaal. De garages worden afgesloten door middel van een geisoleerde sectionaalpoort ( model stucco vlak). In optie / meerprijs kan deze poort voorzien worden van een motor dewelke mechanisch bediend kan worden via een zender / afstandsbediening. Inbegrepen is het aanspuiten van alle buitenschrijnwerk aan het gevelmetselwerk met plastische voegen Beglazingen Overal is superisolerende dubbele beglazing voorzien met een K-waarde van 1.1 W/m²K. Het glas zal een dikte hebben evenredig met de grootte van de raamgehelen.glasvolumes zijn,waar van toepassing,als gelaagd glas voorzien volgens NBN norm S Vloerisolatie De vloerplaat van het gelijkvloers wordt voorzien van een laag thermische vloerisolatie in P.U.R. aan de dikte,zoals opgegeven in het E.P.B. rapport. Deze tussen het gelijkvloers en de verdiepingen worden voorzien van thermische isolatie Isobet (monolitische,isolerende mortellaag) met daarop aangebracht een laag Thermofloor silence,voorzien van geplooide randstroken met opstand en waarvan alle naden afgeplakt worden -isolatie tegen kontaktgeluid (EN-ISO db)

10 020. Binnenpleisterwerken Alle binnenmuren zullen afgewerkt worden in gespoten en glad afgestreken gipsbepleistering. Alle buitenschrijnwerk wordt ingepleisterd (raamslagen). Alle vrijstaande hoeken worden voorzien van gegalvaniseerde hoekijzers. De plafonds in predallen worden eerst voorzien van een voegvulling en worden nadien voorzien van spuitplamuur van ongeveer 2 mm Chape / dekvloer Alle draagvloeren zullen worden bekleed met een dekvloer van aangepaste dikte (egalisatielaag voor aanbrengen van diverse bevloeringen) Bevloeringen (prijzen van vloer- en muurbekledingsmaterialen zijn excl. btw en excl. plaatsing) privé- terras op gelijkvloers in getrommelde betonklinkers in formaat 20/20 balkons in slijtlaag in architectonisch beton of met graniet 40/40 x 3 op tegeldragers en met open voegen oprit in betonklinkers binnentrappen,bordesden en inkomhall in natuursteen ingewerkte deurmat private hall, wc, vestiaire en living keramische tegels, handelswaarde 35./m². excl. plaatsing aanhorige plinten keuken en badkamer keramische tegels, handelswaarde 35./m². excl. plaatsing aanhorige plinten berging en eventuele wasplaats keramische tegels, handelswaarde, 25./m². excl. plaatsing aanhorige plinten slaapkamers houten fineer-parket, handelswaarde, 35./m². excl. plaatsing

11 aanhorige plinten deur- en raamtabletten natuursteen met dikte van 20 mm. materiaal en kleur aangepast aan de overige gekozen vloermaterialen 023. Muurbekledingen badkamer & eventuele douchekamer : bekleding met faiencetegels op alle muurvlakken tot volledige kamerhoogte faience met een handelswaarde van 30./m². excl. plaatsing keukens : aanbrengen van faiencetegels in keuken tussen onder- en bovenkasten handelswaarde 30./m². excl. plaatsing 024. Binnenschrijnwerken houten binnendeuren Vlakke, volle standaarddeuren, voorzien van hang en sluitwerk en krukken en sleutelplaatjes in inox - kassementen en deuromlijstingen in M.D.F.-plaat om te schilderen.de omlijstingen worden uitgevoerd in MDF. De op de plannen vermelde schuifdeuren zijn van dezelfde kwaliteit, doch voorzien van aangepast hang- en sluitwerk. De deuren worden vooraf geschilderd met een grondlaag in witte kleur. Op de plaatsen,door de brandweer geeist zullen dezelfde deuren geplaatst worden,doch met Rf. ½ h. en eventueel deurpomp? De inkomdeuren v.d. appartementen in Rf. ½ h. uitvoering zijn voorzien van een driepuntsluiting + een trekker aan de zijde vh. Trappenhuis. glazen binnendeur De doorgang tussen living en inkomhall of deze tussen living en nachthall wordt voorzien van een glazen deur in gehard veiligheidsglas met een handelswaarde van 750. Hier worden de dagkanten uitgepleisterd de glazen deur draait op een in de vloer ingewerkte deurpomp en de deurbladen worden voorzien van een inox-trekker aan weerszijden Brandbeveiligingen Het gebouw zal volledig voldoen aan de door de stedelijke brandweer gestelde eisen en de wettelijke bepalingen (conform het brandpreventieverslag).

12 026. Sanitaire installaties uitbouw voorzieningen : Bedeling van koud water bij middel van kunststofbuizen, verdeeld via een collector punt per punt afzonderlijk. Bedeling van warm water op zelfde wijze via de individuele doorstroomboiler. Afvoerleidingen in polyethyleenbuizen merk geberit of gelijkwaardig. De installatie wordt gekoppeld aan een individuele meter, dewelke staat opgesteld in de meterruimte op gelijkvloers. toestellen : (informatief) De op de plannen getekende toestellen en hun opstelling zijn bij wijze van voorbeeld. De koper kiest de toestellen, accesoires en hun opstelling in samenspraak met de bouwheer en de aannemer sanitair. Volgende zaken kunnen gekozen worden : - Acryl-ligbad of acryl-douche uitgerust met eengreepsmengkraan, handdouche met slang en wanddouchehouder en automatische lediging. - Enkele of dubbele inbouwlavabo met eengreepsmengkranen, geplaatst op een badkamermeubel, bestaande uit blad, onderkast, spiegel en lichtluifel. - Toilet type : hangtoilet met verdoken jachtbak Het hangtoilet op gelijkvloers wordt aangevuld met een handwasser met alle aanhorigheden (spiegel, handdoekdrager en zeephouder) Alle kraanwerk is van het merk F. Grohe of gelijkwaardig inbegrepen alle verchroomde aanvoerbuisjes, shell-kraantjes e.d. De totale handelswaarde van deze toestellen per appartement bedraagt : app. 0.1 & (excl. btw) app. 1.1 & (excl. btw) app. 1.2 / 2.2 / 1.3 & (excl. btw) 027. Verwarmingsinstallaties De woningen worden verwarmd met verwarming op aardgas. De gasmeter wordt opgesteld in de meterruimte op gelijkvloers. Condensatiegaswandketel met voldoende calorisch vermogen, opgesteld in de berging. Deze ketel staat ook in voor de individuele productie van warmwater door toedoen van een ingebouwde boiler.

13 Radiatoren in standaardkleuren in alle ruimtes, recht evenredig met de berekende warmteverliezen. Opstelling en grootte kan gepersonaliseerd worden. Sierradiatoren zijn mogelijk,mits supplement. Toevoerbuizen van de radiatoren zijn ingewerkt in de muren. Alle toe- en afvoerleidingen zijn in kunststof, vertrekkend vanaf de collector. Voeding radiator per radiator. Inbegrepen alle toebehoren, zoals afsluitkranen, overloop e.d. en ook de aardgasleidingen vanaf de gasteller. Bij de berekening van de installatie wordt rekening gehouden met een buitentemperatuur van -10 C.om volgende binnentemperaturen te bereiken: - living en keuken : 22 C. - badkamer : 24 C. - slaapkamers : 18 C. De temperatuur wordt geregeld door een klokthermostaat in de living en bij middel van thermostatische kranen in de andere ruimtes Elektriciteitsuitbouw Stroomtoevoer 3 x 380 V of 220 V wisselstroom. De volledige installatie wordt uitgevoerd conform de AREI-normen en de voorschriften van de distributiemaatschappij. Alle leidingen en verdeeldozen zijn ingewerkt in de muren, behoudens in de garages, waar de installatie in opbouw voorzien wordt. De installatie omvat de hoofdvoedingkabel, het verdeelbord en de distributie naar alle lokalen. De elektriciteitsmeter wordt opgesteld in de meterruimte,de zekeringkast in de berging van het appartement. De zekeringkast is voorzien van automatische zekeringen en verliesstroomschakelaars. Alle installatiemateriaal is van het merk Niko, Legrand of gelijkwaardig. Alle installaties zijn van het ingewerkte type, behalve in de garages, waar alles in opbouw wordt voorzien. De installatie van een appartement omvat: 1. terras of balkon 1 lichtpunt met enkele bediening 1 buitenstopcontact 2. Inkomhal

14 1 stopkontakt 2 lichtpunten met dubbele bediening 2 schakelaars 3. wc 1 lichtpunt enkele bediening 1 schakelaar 4. living en eethoek 2 lichtpunten (met dubbele bediening) 4 schakelaars 8 stopkontakten 1 TV-voorziening 1 UTP-voorziening (RJ45-stopkontakt voor digitale TV) 1 telefoonvoorziening 1 voeding kamerthermostaat 1 videofoon (binnenpost en camera-unit aan de inkom) 5. keuken 1 lichtpunt (enkele bediening) 1 schakelaar 1 voeding dampkap 1 voeding kookplaat 1 voeding oven 1 voeding microgolfoven 1 voeding vaatwas 1 lichtpunt onder bovenkasten (enkele bediening) 1 schakelaar 2 dubbele stopkontakten boven werkblad 6. berging / wasplaats 1 lichtpunt (enkele bediening) 1 schakelaar 1 stopkontakt 1 stopkontakt wasmachine 1 stopkontakt droogkast 1 voeding C.V. 1 verdeelbord 7. badkamer 1 lichtpunt (enkele bediening) 1 schakelaar 1 voeding verlichting badkamermeubel 2 stopcontact aan het lavabo-meubel 8. slaapkamers 1 lichtpunt met dubbele bediening 2 schakelaars 3 stopcontacten

15 parlofonie : Iedere slaapkamer wordt voorzien van een UTP stopcontact en op 1 slaapkamer TV. volledige installatie videofonie ontvanger met scherm in de living verbonden op electrische deuropener en camera aan de inkomdeur 029. Keukeninstallaties De keuken ontworpen, geleverd en geplaatst door een gespecialiseerde keukeninstallateur bestaat uit boven- en onderkasten op watervaste sokkels, spoeltafel, kast met vuilnisbakje en handdoekdragers, kast vaatwas, dampkapkast (indien niet vrij opgesteld), kast voor koelkast, kast voor oven en de verdere bergkasten en laden met bestekbakjes, voorzieningen voor verlichting onder de bovenkasten. Alle keukenkastonderdelen zijn vervaardigd uit hoogwaardige laminaatpanelen, de werkbladen uit speciaal gevormde opgeronde panelen. De deuren zijn opgehangen aan sterke scharnieren. Er zijn verschillende kleuruitvoeringen en combinaties mogelijk. De hiernavolgende toestellen (+ aansluitingen ervan) zijn standaard voorzien : spoeltafel in inox met dubbele bak en afdruipvlak ééngreepsmengkraan elektrische keramische kookplaat met 4 zones dampkap met verschillende snelheden en verlichting onderbouwoven koelkast 240 liter met vriesvak geintegreerde vaatwasser (niet vr.de app. met 1 slpk.) De voorziene handelswaarde voor de volledige keuken bedraagt per appartement : app. 0.1 & (excl. btw) app. 1.1 & (excl. btw) app. 1.2/2.2/1.3 & (excl. btw) Wanneer de keukeninstallatie op verzoek van de koper geleverd en geplaatst wordt door een externe leverancier,dan zal een som t.b.v. 15% vh. voorziene keukenbudget aangerekend worden bij de eindafrekening Liftinstallatie Electrisch aangedreven lift capaciteit 630 kg. 8 personen snelheid 1 m. /sec. 3 stoppplaatsen (gelijkvloers 1 e 2 e verd.) Kooi voorzien van luxueuze afwerking en aangepaste verlichting.

16 Telescopische schuifdeuren Rf ½ h. Metalen tussendeurbekledingen Bedieningssysteem met microprocessor. Noodverlichting en telefoonaansluiting voorzien. Lift wordt opgeleverd na keuring en met de nodige garanties Brievenbussen De brievenbussen worden geplaatst in een vooraf uitgespaard gedeelte gevelsteen in de voorgevel,links van de inkomdeur. Er worden in totaal 8 afzonderlijke brievenbussen verzameld in één geheel. Uitvoering in RAL-kleur aangepast aan de gevelsteen en het buitenschrijnwerk. Het videofoonpanee met bel en camera wordt naast de inkomdeur geplaatst Schilderwerken inkomhall verlichting De gemeenschappelijke delen worden volledig geschilderd opgeleverd. (inkomhall/gangen/liftdeuren/inkomdeuren/trapkeuning in metaal) Onder de trap naar 1 e verdieping wordt een afgesloten ruimte voorzien met uitgietbak,koudwaterkraantje op pomp (regenwater vanuit de regenwaterput) en afloop ten behoeve van het onderhoud der inkomhall,gangen en trappen. De verlichtingsarmaturen in inkomhall,trappen en sassen zijn inclusief. Zo ook de verlichtingsarmaturen aan terrassen en balkons (om reden van conformiteit)

17 OPMERKINGEN 001. Wijzigingen - aanpassingen De architect kan altijd wijzigingen aanbrengen en-of aanpassingen doorvoeren, dewelke hij nuttig acht voor de goede uitvoering van het werk. (om technische en om esthetische redenen). Evenwel zal steeds de geest van het ontwerp en van het bestek geëerbiedigd worden en zal dit geen enkele minwaarde mogen tot gevolg hebben Plannen en bestekken De plannen, dewelke berusten bij de opdrachtgever, bij het verkoopbureau en bij de notaris, vormen de basis voor het opstellen van de verkoopsovereenkomst. Afwijkingen van kleine orde - dewelke zouden kunnen bestaan - zowel in plus als in min, zullen aanzien worden als toleranties. Deze kunnen door partijen niet ingeroepen worden om aanleiding te geven tot vergoedingen. Uiteraard mogen deze ook niet leiden tot bewijsbare minwaardes. Evenzo kan het bestek kleine wijzigingen ondergaan, dewelke nodig zouden zijn voor goede uitvoering en voor conformiteit t.o.v. door de administratieve overheden opgelegde normen Zettingen De kleine krimp- en zettingsscheurtjes, dewelke veroorzaakt worden door uitdroging van materialen en door normale zettingen van het gebouw, kunnen geen aanleiding geven tot achteruitstelling van betaling, voor zover deze gering zijn en derwijze inherent aan de natuur van het gebouw en van de materialen Invulling plannen Vast en los meubilair, opstelling toestellen sanitair en configuratie badkamer zijn op de plannen enkel voorgesteld als invulling van de ruimtes. Ze zijn dan ook als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in voorgaande beschrijvingen.

18 005. Aansluitingen Alle aansluitingen (water, gas, distributie, elektriciteit, telefoon en riolering) en de tellerkasten worden aan elke koper afzonderlijk aangerekend. Deze zijn dus niet voorzien in de koopprijs van het appartement. De totale kostprijs van deze aansluitingen zal aan de koper doorgefactureeerd worden op basis van de kostende prijs (voorlegging van facturen) 006. Veiligheidscoordinatie E.P.B.-regeling Er wordt ingevolge wettelijke bepalingen terzake een veiligheidscoordinator aangesteld, dewelke een ontwerp zal opstellen en de werf zal opvolgen. Deze zal ook instaan voor controle op de normalisaties van E.P.B.-normen. De kosten voor opmaken van het post-interventiedossier zullen aan de kopers aangerekend worden en zijn dus niet voorzien in de koopprijs van het appartement Opleveringen De appartementen worden opgeleverd met verwijdering van alle puin en afval, dus bezemschoon. Voor de overhandiging der sleutels zal de koper het saldo betaald hebben. Bij het overhandigen wordt door de leidende architect een proces-verbaal opgemaakt van voorlopige aanvaarding. Indien dit niet gebeurt, aanvaardt de koper door het in gebruik nemen (onder in gebruik wordt verstaan het aanwezig zijn van huishoudelijke materialen zoals meubels, onderhoudsmateriaal e.d.) een stilzwijgende voorlopige aanvaarding. De tienjarige aansprakelijkheid neemt een aanvang op datum van de voorlopige oplevering. Eén jaar na datum van de voorlopige aanvaarding wordt het gebouw beschouwd als definitief opgeleverd. De eigenaar dient de bouwheer minstens één maand voor de datum van definitieve oplevering te verwittigen indien het gebouw nog gebreken vertoont, dewelke de definitieve oplevering in de weg staan. Indien dit niet gebeurt, aanvaardt de eigenaar de definitieve oplevering. De koper wordt overeenkomstig de dwingende wetsbepalingen eigenaar van de opstallen naargelang van de vordering van de werken. De partijen komen echter uitdrukkelijk overeen dat, zonder afbreuk te doen aan het eigendomsbegrip in de zin van de Wet Breyne, de afgifte van de sleutels en de toegang tot het pand slechts gebeurt bij de voorlopige oplevering en de betaling van de facturen.

19 Opgemaakt te Aalst op Voor akkoord : Bouwheer: Voor akkoord : Koper(s) : Voor kennisname : Architect :

RESIDENTIE "STEFANIE" 23 appartementen, 23 garages en 10 parkeerplaatsen

RESIDENTIE STEFANIE 23 appartementen, 23 garages en 10 parkeerplaatsen RESIDENTIE "STEFANIE" 23 appartementen, 23 garages en 10 parkeerplaatsen LIGGING : Markt 15 A en 15 B, 17 A en 17 B te 9500 GERAARDSBERGEN BOUWHEER : TRAWOBO BVBA 8 NIEUWSTRAAT 9860 OOSTERZELE BTW BE 0446434184

Nadere informatie

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop:

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop: Koperslastenboek Bouwplaats: Bouwheer: Ontwerp: Klantencoördinatie: Verkoop: Lambert Invest bvba GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke BVBA Vlato, Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt VLAEMYNCK

Nadere informatie

Project NIEUWE ERVEN

Project NIEUWE ERVEN Verkoopslastenboek BLOK C Project NIEUWE ERVEN TURNHOUT 25 Februari 2013 Dit verkoopslastenboek en/of plannen architect kan (kunnen) op latere datum steeds aangepast worden in functie van bouwvergunning,

Nadere informatie

Residentie Les Belles Fleurs

Residentie Les Belles Fleurs Residentie Les Belles Fleurs Verkoopslastenboek Korte technische omschrijving Bouwheer: Serge Vanhee 1 Algemeen Residentie Les Belles Fleurs is een totaal project gelegen langs de Marktstraat 6 in De Haan.

Nadere informatie

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be RESIDENTIE LARGO OTEGEMVELDE Project: Bouwheer: Projectcoördinatie: Architect: Ingenieursburo: Veiligheidscoördinatie: Basisakte: Verkoop: Residentie Largo Kouterstraat 56-58-60 9240 Zele Berg Real Estate

Nadere informatie

Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K

Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K RESIDENTIE RODERICK OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN LIGGING: ZANDVOORDSESTRAAT 32 8460 OUDENBURG BOUWHEER: DE RUYTTER BVBA Vaartdijk Noord 25B 8432 LEFFINGE

Nadere informatie

PRUYTENSHOF. Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP. Tel. 09 233 15 30 Tel. 09 325 73 50 URL: www.urbis.be URL: www.mevaco.

PRUYTENSHOF. Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP. Tel. 09 233 15 30 Tel. 09 325 73 50 URL: www.urbis.be URL: www.mevaco. RESIDENTIE PRUYTENSHOF Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP LASTENBOEK INLICHTINGEN EN VERKOOP URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103, 9000 GENT AANNEMER PROMOTOR MEVACO BOUWBEDRIJF nv Durmelaan

Nadere informatie

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK RESIDENTIE De Biezen - BESTEK HOOFDSTUK 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken : De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de funderingswerken, kanalisatie-

Nadere informatie

1. VOORBEREIDENDE WERKEN

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 1. VOORBEREIDENDE WERKEN a. AFBRAAK De kosten voor de sloop zijn inbegrepen in de koopprijs. b. BEMALING In functie van de heersende grondwaterstand worden de eventueel nodige bemalingswerken uitgevoerd

Nadere informatie

Residentie Les Mouettes

Residentie Les Mouettes Residentie Les Mouettes Zeedijk 379 - Koksijde 1 "Residentie Les Mouettes" TECHNISCHE OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN LIGGING : Zeedijk 379 8670 KOKSIJDE BOUWHEER / PROMOTIE bvba HOCON Doorniksesteenweg 81A

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne LIGGING Zeelaan 15-17 8660 De Panne BOUWHEER THV concept Mavibo Amerikalei 160 2000 Antwerpen

Nadere informatie

Residentie Oud Ghent LASTENBOEK. Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL: www.mevaco.be

Residentie Oud Ghent LASTENBOEK. Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL: www.mevaco.be Burgstraat - Perkamentstraat, GENT LASTENBOEK INLICHTINGEN EN VERKOOP MEVACO Bouwbedrijf nv AANNEMER - PROMOTOR MEVACO Bouwbedrijf nv Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL:

Nadere informatie

Residentie Siepel Immerzeeldreef 1 te 9300 Aalst

Residentie Siepel Immerzeeldreef 1 te 9300 Aalst Siepel Immerzeeldreef 1 te COMMERCIEEL LASTENBOEK BOUWHEER : NV Hyboma Wilgenlaan 39-8610 Kortemark tel : 051/56.74.01 info@hyboma.be ARCHITECT : Architectenburo Berkein Bellemstraat 50 9880 Aalter Tel

Nadere informatie

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne VERKOOPLASTENBOEK ARTEVELDE - PLAZA De Panne 20/11/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE LASTENBOEK AFGEWERKT PULDERHOF VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN C. AFWERKING DER PRIVATE WOONGELEGENHEDEN D. ALGEMENE

Nadere informatie

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline PROJECT BARA B8 Lastenboek Appartementen Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne Cityline Antoon Van Osslaan 1 bus 2-1120 Brussel Tel 02-749 95 46 - Fax 02-749 95 25 www.immobam.be Inhoudsopgave 1 Algemeen...4

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE STATIO Wolvertem 30/10/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv VERKOOPLASTENBOEK T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend

Nadere informatie

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Index Blz 1. Voorwoord 3 2. Beschrijving van het project 4 3. Bouwkundig lastenboek 5 3.1. Afbraak en voorbereidende werken 3.2. Ondergrondse

Nadere informatie

Residentie Swellendam Veerstraat 28 te 9290 Berlare

Residentie Swellendam Veerstraat 28 te 9290 Berlare Veerstraat 28 te COMMERCIEEL LASTENBOEK BOUWHEER : NV Hyboma Wilgenlaan 39-8610 Kortemark tel : 051/56.74.01 info@hyboma.be ARCHITECT : Architectenburo Berkein Bellemstraat 50 9880 Aalter Tel : 09/227

Nadere informatie

TURNHOUT HOOGSTRATEN TURNHOUT NIEF HOUT TURNHOUT

TURNHOUT HOOGSTRATEN TURNHOUT NIEF HOUT TURNHOUT BR Commercieel lastenboek Appartementen Zomerlinde, Diksmuidestraat 76-78 Lijsterbes, Dokter Nand Peetersstraat 16-18 Vogelkers, Guldensporenlei 33-37 PARTNERS: Bouwheer Hecta bvba of een aan haar gelieerde

Nadere informatie

Residentie De Dageraad Groene-Herdersgoed 1 en 3

Residentie De Dageraad Groene-Herdersgoed 1 en 3 Residentie De Dageraad Groene-Herdersgoed 1 en 3 COMMERCIEEL LASTENBOEK BOUWHEER : NV Hyboma Wilgenlaan 39-8610 Kortemark tel : 051/56.74.01 info@hyboma.be ARCHITECT : BVBA Architectenvennootschap INK

Nadere informatie

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg VERKOOPSLASTENBOEK Residentie Kruisberg MAKELAAR: Century 21 Bruyninckx Vastgoed Rubensstraat 157 2300 ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER: Pluym Van Loon Kanaaldijk 16c 2380

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2.

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN 1 VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN Bouwen van een appartementencomplex van 17 appartementen en 1 handelsruimte met 20 bergingen en 33 ondergrondse

Nadere informatie

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels kennis ervaring kwaliteit samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier 1 Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave....

Nadere informatie

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK IMMO-TOP Witte TORENWAL 8 3960 BREE tel 089462525 www.immo-top.be info@immo-top.be RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK Trendy wonen

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 1. K a r a k t e r i s t i e k e n v a n h e t gebouw 1.1 ALGEMENE VOORZIENINGEN EN AFWERKINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN De afwerkingsmaterialen voor

Nadere informatie