Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress"

Transcriptie

1 Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress

2 Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit, uitgevoerd door elke persoon en machine, binnen elk bedrijf. Bij Atos betekent Business Intelligence (BI) meer dan rapportage alleen. BI is het fundament voor de efficiëntie en slagkracht van uw organisatie. Snel en juist gebruik kunnen maken van beschikbare informatie is van levensbelang voor uw organisatie. Of het nu gaat om wat wet- en regelgeving van u vraagt, om inzicht en verbetering van uw processen, of om de implementatie van uw strategie. BI je hebt het of je hebt het niet In het huidige economische klimaat kan geen enkele organisatie zich veroorloven om onnodige kosten te dragen of toestaan dat concurrenten kansen sneller herkennen en benutten. Goede besluitvorming is afhankelijk van de toegang tot de juiste informatie op het juiste moment. Iedere organisatie genereert enorme hoeveelheden gegevens, maar veel te weinig hiervan wordt omgezet in bruikbare informatie. BI zorgt voor betere besluitvorming en genereert informatie met langdurige toegevoegde business waarde. Om succesvol te zijn in de huidige snel veranderende markt, heeft het management binnen een organisatie duidelijke informatie nodig om goed onderbouwde beslissingen te nemen. Verschuivingen in de omgeving vragen immers ook om aanpassingen in uw organisatie De kwaliteit van deze beslissingen hangt af van de kwaliteit van de beschikbare BI. En intelligence is niet hetzelfde als Informatie. In feite is het heel goed mogelijk dat een organisatie die overspoeld wordt door informatie of gegevens, nog veel te weinig bruikbare hoogwaardige BI heeft maar die heeft ze wel nodig om de juiste beslissingen voor de toekomst te kunnen nemen. De waarde van BI komt pas goed tot uitdrukking wanneer er sprake is van integratie met uw processen. Goede implementatie van BI in uw organisatie maakt snel en gefundeerd ingrijpen mogelijk. De Ontwikkelingen We worden geconfronteerd met een exponentiële groei van de gegevens die we opslaan. Veel hiervan is ongestructureerd waardoor het moeilijker is om aan te sluiten bij de traditionele BI-modellen. Elk jaar voegen we nieuwe lagen van gegevens toe, waardoor nieuwe formats en een uitbreiding van de fysieke media nodig zijn. Tegelijkertijd hebben we moeite om de waarde van die gegevens vast te stellen, met de analyse van enkele grotere datasets om trends te identificeren en om gedetailleerde rapportage inzichtelijker te maken. 2 Business Intelligence (BI)

3 Deze Big Data problemen vragen het uiterste van de bestaande BI systemen. Deze systemen worden zo het slachtoffer van hun eigen succes en zijn niet in staat om het volume te verwerken dat nodig is om toegevoegde waarde te leveren. Er is een gevaar dat de intelligentie die de gegevens in zich hebben verloren gaat door de omvang ervan. Het is echter niet alleen de omvang van de gegevens die verandert, maar ook de aard en complexiteit van de daarin ver-scholen liggende informatie. Neem bijvoorbeeld de exponentiële groei van sociale netwerken met hun wereldwijde, 24-uurs bereik en beschikbaarheid. Kijk hoe mobiele apparaten (en in feite apparaten door het hele huis en bedrijf, zoals slimme meters) tegenwoordig enorme hoeveelheden informatie genereren en deze op grote schaal onderling uitwisselen. En vergeet de geografische data niet, het toevoegen van een extra laag van informatie door ons niet alleen te vertellen wie, wat en hoeveel, maar ook op welke locatie. Conclusie: Een nieuwe aanpak is nodig. Business Intelligence (BI) 3

4 De Resultaten BI-strategie en systeem moeten de basis vormen voor verdere dienstverlening. Ze moeten voldoen aan de behoeften van het bedrijf, op basis van een gedetailleerd inzicht in de doelen en de doelstellingen van de organisatie en zorgen voor: Een verbetering van uw kostenbasis als uw bedrijf verhuist naar een effectievere besluitvorming, het besturen met een grotere efficiëntie die op zijn beurt leidt tot meer flexibiliteit en concurrentievoordeel; Verminderde total cost of ownership door het snel identificeren van overbodige en dubbele processen en systemen wat leidt tot een vermindering in IT-kosten en het vrijmaken van kapitaal voor investeringen elders; Grotere slagvaardigheid, doordat samenwerking makkelijker wordt, wat leidt tot een snellere time-to-market, tegen lagere kosten en met betere relaties in de supply chain; Beveiliging en compliance verbeteringen waardoor het makkelijker wordt om de mogelijkheden van globalisering te benutten tegen veel lagere risico s; Een basis voor transformatie, waardoor grote verandertrajecten eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden; Beter inzicht en betere rapportages door diepgaande analyse en patroonherkenning van gestructureerde en ongestructureerde gegevens; De mogelijkheid om nieuwe gegevensbronnen binnen te halen en te interpreteren zoals het koppelen van informatie aan locaties (geografische gegevens) of complexe, dynamische relaties (sociale media) om voorspellende gegevens te leveren en sociale analyses uit te voeren; Oplossingen in de cloud, het leveren van on demand en mobiele diensten. Onze Mensen, onze Kennis en Organisatie Met 300 BI specialisten in Nederland is Atos marktleider op het gebied van BI. Onze BI specialisten vormen de basis van ons succes. Al ruim 25 jaar hebben wij expertise in het BI en Datawarehouse domein. Gedurende de afgelopen 25 jaar heeft Atos Datawarehouse expertise en Best Practices opgebouwd in het creëren van volledige voorzieningen voor bestuurlijke informatie zowel gezien vanuit een bedrijfskundig als een ICT (ondersteunend) perspectief. Via interne en externe kanalen houden wij de markt voortdurend in de gaten. We zorgen ervoor dat we ook op nieuwe gebieden kennis en ervaring opbouwen. Zo zijn er groepen specialisten die zich specifiek richten op Big Data, Location Intelligence, Mobile BI, Business Performance Management, Datavirtualisatie, BI Testen en Business Acceptatie en Datakwaliteit. Het kennisniveau van onze mensen is hierdoor continue up-to-date en op topniveau. Het is niet voor niets dat onze specialisten veelvuldig publiceren in vakbladen en spreken op congressen. Pragmatische mensen met een realistische doch ambitieuze aanpak, dat is waar de specialisten van Atos om bekend staan.. 4 Business Intelligence (BI)

5 Wij staan voor u klaar Wij gaan samen met u gegeven uw huidige behoeftes, de juiste BI-strategie en bijbehorende technologie definiëren, zodat u in staat bent om uw BI-processen te optimaliseren. We bieden de beste oplossingen voor een betere besluitvorming, wat leidt tot grotere snelheid, minder risico, verbeterde financiële prestaties en langdurig concurrentievoordeel. Onze oplossingen zijn zo flexibel dat ze in kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen in uw bedrijfsmodel en in de standaards van uw industrie. Verantwoordelijkheid Atos Verantwoordelijkheid klant Outtasking Outsourcing RaaS Atos kan op tal van manieren ondersteunen bij het inrichten, organiseren en beheren van uw Business Intelligence. Of het nu gaat om een partnership relatie, advies of audit-werkzaamheden, detachering van onze BI-specialisten, uitvoering van een project, verzorging van opleidingen, of het geheel overnemen van uw BI-productieomgeving. Secondment Co-sourcing Projects Hierbij zijn diverse maturity modellen mogelijk. Atos neemt u graag aan de hand om stap voor stap het gewenste level te bereiken. Maturity Business Intelligence (BI) 5

6 Benut talrijke expertises Als wereldwijd leider voor BI gebruikt Atos haar ongeëvenaarde ervaring, Best Practices en diepgaande kennis om professionele aangepaste diensten te leveren aan beleidsmakers in elk deel van de organisatie. Competence teams houden de markt voortdurend in de gaten. Kennismanagement is ingevuld voor een grote hoeveelheid aan expertise gebieden. Dit betreft zowel expertise behorende bij de applicatie levenscyclus, als functionele expertise. Ook nieuwe ontwikkelingen krijgen speciale aandacht. BI Navigator De ervaring die Atos op het gebied van BI projecten heeft opgedaan, is vertaald in een wegwijzer naar Best Practices: de BI Navigator. Deze BI Navigator omvat methoden, technieken en producten voor de gehele ontwikkel- en beheercyclus. Deze zijn inzichtelijk gemaakt in een matrix, waarin de architectuuraspecten en de ontwikkelfasen de assen vormen. Informatie Modellering met het informatie Management Frame Een correct informatiemodel dient als fundament onder elke BI-oplossing. Het Atos Informatie Management Frame geeft een methodebeschrijving om te komen tot een door domeindeskundigen gevalideerd informatie model. Op basis van dit model kan de BI-oplossing kostenefficiënt ontwikkeld en beheerd worden. Door gebruikmaking van een set aan methoden, technieken en tools wordt op basis van natuurlijke taal in nauwe samenwerking met domeindeskundigen een solide basis voor Informatie Management en Metadata Management gelegd. BI testen BI en een Datawarehouse hebben speciale kenmerken. Hierdoor is het testen van de ETLmappings, dashboards & rapportages anders dan het standaard IT Testen. Atos heeft hier een speciale methodiek voor ontwikkeld. Binnen deze methodiek is er speciale aandacht voor: Adresseren van datakwaliteitsissues. Correcte implementatie van de business rules. Test inspanningen op basis van product risico s. Consistentie tussen tabellen onderling (Datawarehouse) en over rapporten heen (BI). Services Audit (datawarehousing cost & lifecycle management) Met Cost & Lifecycle Management (CLM) biedt Atos structureel meer rendement, effectiviteit en efficiëntie van zowel nieuwe als bestaande Datawarehouse omgevingen. Door middel van een CLM Quick Scan die wordt afgezet tegen Best Practices en Benchmarking wordt duidelijk waar structureel kosten bespaard, baten verhoogd en risico s verminderd kunnen worden. 6 Business Intelligence (BI)

7 Integrale business acceptatie Bij integrale business acceptatie wordt de basis gelegd voor het succesvol gebruik van het op te leveren BI-systeem. De belangrijkste productrisico s worden bepaald en op basis daarvan de prioriteiten voor de acceptatie van functionaliteiten en data. De Business geeft akkoord op de gebruikte gegevens en de Business Rules, de wijze waarop de gegevens worden geïntegreerd en getransformeerd. Er is aandacht voor consistentie van de gegevens, zowel onderling als over rapportages heen. De resultaten worden vergeleken met de verwachting of bestaande cijfers en verschillen worden verklaard. De issues m.b.t. datakwaliteit van de bron data worden belegd bij de betreffende domeineigenaren. BI-Technology team Atos heeft een BI-Technology team dat de ontwikkelingen op het vlak van BI technologieën op de voet volgt. Dit betreft de verschillende versies van bekende bestaande pakketten, nieuw op de markt verschenen pakketten en andere ontwikkelingen als Cloud en Big Data. Atos beschikt tevens over een trainingsomgeving en gebruikt die zowel voor de BIAcademy, als voor zelfstudie en Proof of Concepts. BI-Academy Atos biedt voor het bijhouden van uw BIkennis zowel een inhoudelijke Academy als technische Tooltrainingen aan. Een selectie hieruit: BI Fundamentals, BI Architecture, BI Datawarehouse Modelling, BI FrontEnd/ Backend-ETL Modelling, BI Testing, en diverse BI Tooltrainingen. Reporting, Analysis & Metrics Deze service is al jaren onze kerncompetentie. Met de Reporting, Analysis & Metrics (RAM) oplossingen kunnen we snel en goed een complete BI-omgeving voor u inrichten, uitbouwen of beheren. Application Management In de dynamiek van de business zijn sneller en beter basisvoorwaarden. Dat geldt zeker voor BI toepassingen. De kosten moeten echter beheersbaar blijven of zelfs gereduceerd worden. Uitbesteding, Outsourcing en Outtasking, is dan een logische stap. Met Application Management biedt Atos een geïntegreerde oplossing voor uitbesteding van een BI applicatie- en platformbeheer. Directe kostenbesparingen worden gekoppeld aan ingebouwde innovatie. Atos Application Management maakt het mogelijk om maximaal in te spelen op de dynamiek in de bedrijfs voering én het IT-landschap met BI toepassingen. Met als grootste toegevoegde waarde dat alle diensten zijn toegespitst op de specifieke behoeften die samenhangen met de levenscyclus van producten en diensten van de organisatie. Atos onderscheidt verschillende strategieën die aansluiten op de economische omstandigheden die op een specifieke sector of onderneming van toepassing zijn. Bij elke strategie past een duidelijke focus van de dienstverlening op innovatie, stabiliteit van het bedrijfsproces, opwaarderen of continuïteit. Elke strategie kent een hierop afgestemde set van KPI s, governance en prijsmodellen. Het klassieke adagium One size fits all maakt dan ook plaats voor een op maat gesneden dienstverlening die aansluit op specifieke behoeften. Prijstransparantie stelt de opdrachtgever in staat om zelf de hoeveelheid af te nemen diensten aan te sturen. De organisatie bepaalt het kostenniveau en stelt zelf prioriteiten in de af te nemen diensten. Business Intelligence (BI) 7

8 Solutions Location Intelligence In het huidige landschap van applicaties binnen elk bedrijf, gemeenten of rijksoverheid is tegenwoordig veel data beschikbaar. Deze data bevat vaak een geografische component (80%). Zoals bijvoorbeeld de adressen van uw klanten of de vergunningaanvragers bij een gemeente. Visualisaties en geografische analyses zijn al jaren gemeengoed binnen de Geografisch Informatie Systeem (GIS) wereld, echter is dit nog lang niet het geval bij het management van veel bedrijven t.b.v. besluitvorming. Door BI & GIS te koppelen of te integreren worden BI-analyses aangevuld met krachtige geografische analyses en vice versa. Het is juist daarom interessant om de geografische component toe te voegen en zo beter inzicht te krijgen in de huidige beschikbare data. Dit levert antwoorden op de volgende vragen: Hoever zit ik van mijn klanten? Waar zitten mijn klanten? En ook risicogevoelige voorzieningen (bv. benzinestations, LPG opslagplaatsen en netwerkleidingen) kunnen in verband gebracht worden met bv. woningen. Door deze inzichten kan de winst omhoog gaan en de kosten en het risico omlaag. Performance Management (PM) Het vertalen van uw organisatie-strategie naar de concrete uitvoering op tactisch en operationeel niveau is een van de grootste uitdagingen waarmee organisaties worstelen. Met Performance Management bent u in staat deze kloof tussen strategie en uitvoering te dichten. Datakwaliteit Een Datawarehouse is niets zonder data. Data of eigenlijk informatie en intelligentie die op een goede manier is opgeslagen. Het vormt een strategische troef, beheerd ten behoeve van alle afdelingen en de totale onderneming. Data moet worden verzameld en bijgehouden in overeenstemming met de vastgestelde normen en richtlijnen. Met de grote hoeveelheden data waar organisaties van vandaag de dag mee te maken hebben is het belangrijk dat het Datawarehouse efficiënt wordt aangevuld met de nieuwe gegevens. Datakwaliteit besteedt aandacht aan het eigenaarschap, het genereren, het beheren en het verbeteren van de totale kwaliteit van informatie binnen een organisatie. Het hebben en behouden van de juiste kwaliteit is belangrijk. Om dit te bereiken is vaak een cultuurverandering nodig. Awareness sessies, Impact Workshops, een Quality Scan en een stappenplan voor de aanpak van informatiekwaliteit zorgen voor een bewustwording en verbetering van uw datakwaliteit. Big Data De hoeveelheid data in de hedendaagse wereld is geëxplodeerd. Het analyseren van grote data sets zal een sleutel vormen tot concurrentievoordeel, het onderkennen van nieuwe productiviteit groei en innovatie. Big Data gaat in op zowel de informatieve mogelijkheden als de technologische ontwikkelingen die de explosieve groei van informatie zowel in aantal als in soort met zich mee brengt. Advies/Projectleiding Migratie/Harmonisatie Platformselectie Ongestrucutreerde Big data Apparatuur (zeer grote databases) Metadata Met name als professional heb je tegenwoordig veel kanalen waarin je zaken/informatie ontvangt en kunt versturen, denk hierbij aan telefoon (Viber, WhatsApp, VoIP s, etc.), , Yammer, sms, Twitter, blog s, LinkedIn, chat, etc. Het is belangrijk om als verzender en ontvanger, in een zakelijk omgeving, na te gaan wat het te behalen doel is. Gaat het om het individu of een hele grote groep benaderen, of om iets anders? Belangrijk wordt ook het feit dat binnen social media allerlei partijen (niet alleen de bekende zoals Google en online winkels) toegang hebben tot de daarbij behorende social data en we ons goed moeten beseffen who is watching the watchers?. Door alle informatie die we delen en door de techniek weet men waar we zijn en wat we aan het doen zijn. Mede daar we dit zelf delen en updaten is dat natuurlijk ideaal voor diegenen die daar gebruik van willen maken. Atos heeft een Big Data omgeving, organiseert trainingen en adviseert u in wat de beste aanpak is in een project waar Big Data onderdeel van uitmaakt. Geavanceerde analytise (data mining, geo informatie, sociale informatie) Managementinformatiesysteem Query, rapportage en analyseapplicatie (dashboards, scorecards, Molap, KPI s...) Analyse Ontwerp Bouw Datawarehouse managementplatform (Cloud, On Demand) Datawarehouse management (Management applicatie service) Datawarehouse generatie, data controle, extractie, transformatie, laden, datakwaliteit Test Transactie Operatie 8 Business Intelligence (BI)

9 Business Intelligence (BI) 9

10 Datavirtualisatie Gevestigde (BI) technologieën beginnen tekort te schieten. Huidige toepassingen voldoen niet meer als gevolg van inflexibiliteit en snelle ontwikkelingen. Hierdoor gaat de Business zelf op zoek naar oplossingen buiten IT-afdelingen om. Moderne technieken als in-memory of kolomgeoriënteerde database management systemen en op services gebaseerde architecturen (zoals het data delivery platform) bieden mogelijkheden die eerder niet bestonden. Atos onderzoekt de impact en mogelijkheden van Datavirtualisatie en wat dit voor bedrijven kan betekenen. Op basis hiervan kunnen wij samen met u een stappenplan richting een toekomstvaste architectuur opzetten en u ondersteunen bij het zetten van deze stappen. Mobile BI Mobile BI is een van de grote trends die we zien in de wereld van BI. De meeste grote BI leveranciers bieden Mobile BI functionaliteit, bijvoorbeeld SAP, IBM, Oracle maar er zijn ook platformonafhankelijke oplossingen beschikbaar zoals RoamBI. Atos heeft een Mobile BI omgeving opgezet, organiseert trainingen en weet wat de diverse mogelijkheden zijn van de verschillende leveranciers. GIS Voor Atos is de term GIS meer dan een kaart alleen. GIS is een krachtige uitbreiding op bestaande bedrijfsprocessen en BI. Steeds meer organisaties zien in dat het ruimtelijk visualiseren van geografisch gebonden informatie de effectiviteit van de informatie sterk vergroot. Voor gebruikers is informatie gepresenteerd via kaarten snel en intuïtief toegankelijk. Het gebruiken van GIS werkt sterk kostenbesparend bij bewerkingen, berekeningen, en analyses van objecten waarvan de ruimtelijke ligging bekend is. Daardoor kunnen processen veel effectiever en efficiënter worden ingericht. Voor veel organisaties is er met geografische informatie een hele wereld te winnen. BI-CC BI neemt inmiddels een strategische plaats in binnen organisaties. IT en de Business staan daarbij voor de uitdaging continuïteit te houden in het managen en ondersteunen hiervan en toch de kosten beperkt te houden. Een BI-Competence Center is dé manier om dat te realiseren zodat kennis, Best Practices en technologie gebundeld kunnen worden. Uw voordelen zijn: Gegarandeerde capaciteit Gegarandeerde kennis en continuïteit Deskundige consultancy Duidelijke kosten/fees/sla s Standaardisatie en flexibiliteit Actuele kennis van software, tools en architecturen Variatie en beschikbaarheid van gecertificeerde BI kennis en kunde Advies hoe eigen BI-CC op te zetten. Atos helpt u verder! 10 Business Intelligence (BI)

11 Business Intelligence (BI) 11

12 Over Atos Atos is een internationale IT-dienstverlener met een jaaromzet van 8,5 miljard euro. Het bedrijf biedt werk aan collega s in 48 landen. Wereldwijd levert Atos aan haar klanten hitech transactieservices, advies en technologie, systeemintegratie en managed services. Met haar diepgaande technologische expertise en kennis van industriële sectoren ondersteunt zij klanten in de volgende marktsectoren: Manufacturing, Retail, Services; Overheid, Gezondheidszorg en Transport; Financiële dienstverlening; Telecom, Media & Technology en Energy & Utilities. Atos focust op het aanbieden van zakelijke technologie die klanten vooruit helpt en in staat stelt hun onderneming van de toekomst te creëren. Atos is de wereldwijde IT-partner voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen en staat genoteerd aan de Paris Eurolist Market. Atos opereert onder de namen Atos, Atos Consulting & Technology Services, Atos Worldline en Atos Worldgrid. Meer weten? Paul van Dijk BI- detachering en Competence Management Tel: Raymond de Jeu BI-Projecten en Beheer Tel: nl.atos.net/bi nl.atos.net Atos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldline, Atos Sphere, Atos Cloud, Atos Healthcare (in the UK) and Atos WorldGrid are registered trademarks of Atos SA. All trademarks are the property of their respective owners. October Atos.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress

sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress Kengetallen voor Atos Nederland B.V. Kengetal 1-1-2014 1 31-12-2014 Aantal medewerkers 5244 4943 Aantal FTE 4993 4704

Nadere informatie

werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress

werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress veilig werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress Efficiënt en compliant werken in de cloud Toenemende concurrentie, groeiende druk om

Nadere informatie

nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1

nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1 nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1 Nederland Waterland Water is overal. In de grond, in beken, rivieren en meren om ons heen.

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck Magnutude 2012 Efficient BI 18 september Joost de Ruyter van Steveninck 2 Inhoud Is BI nog niet efficiënt? Trends in BI Efficient BI: de trends in praktijk 3 Feedback van de gebruiker Informatie behoefte

Nadere informatie

optimale risicobeheersing

optimale risicobeheersing IT security voor de financiële sector grip op risico optimale risicobeheersing en beveiliging in een veranderende markt Your business technologists. Powering progress De meerwaarde van IT security Succes

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

doorbraak in de gezondheidszorg lagere kosten, betere resultaten Your business technologists. Powering progress

doorbraak in de gezondheidszorg lagere kosten, betere resultaten Your business technologists. Powering progress doorbraak in de gezondheidszorg lagere kosten, betere resultaten Your business technologists. Powering progress Gezonde maatschappij Niets is zo belangrijk in het leven als onze gezondheid. En natuurlijk

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress In samenwerking met White paper I grafieken interim index 9 samen voor ons eigen Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Op basis van leeftijd 4 Op basis

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Hello, are we your marketing analytics partner?

Hello, are we your marketing analytics partner? Hello, are we your marketing analytics partner? Travel Energy Vergroot het marktaandeel in de specifieke product categorieen door de effectiviteit te optimaliseren van het acquisitie budget. Analiseer

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager Welkom Christophe Limpens Solution Consultancy Manager Veranderende tijden For internal use only. Select your 'R' level. De huidige taal van onze klanten CLOUD Disaster Recovery MAART OKTOBER DECEMBER

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

BIG DATA. 4 vragen over Big Data

BIG DATA. 4 vragen over Big Data 4 vragen over Big Data Dit ebook geeft in het kort antwoorden op 4 vragen omtrent Big Data. BIG DATA Wat is Big Data? Hoe zet ik een Big Data Strategie op? Wat is het verschil tussen Big Data en BI? Wat

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 HET SUCCES VAN QLIKVIEW Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 UNIT4 BI SOLUTIONS Leon de Ridder UNIT4, beursgenoteerd, 24 landen Specialist in BI & Financial Management Sinds 1996 actief, > 800

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis. Actuarial Presales Consultant SunGard. Data Optimisatie.

DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis. Actuarial Presales Consultant SunGard. Data Optimisatie. DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis Actuarial Presales Consultant SunGard Data Optimisatie. Agenda 01 DE SLEUTELBEGRIPPEN VAN DATA MANAGEMENT 02 VERANDERENDE REGELGEVING EN HET EFFECT OP DATA MANAGEMENT 03

Nadere informatie

Outsourcing aanpak. Aanpak en leermomenten bij outsourcing Willem Klinkert

Outsourcing aanpak. Aanpak en leermomenten bij outsourcing Willem Klinkert Outsourcing aanpak Aanpak en leermomenten bij outsourcing Willem Klinkert Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself are registered trademarks

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

occurro Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis

occurro Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis BI & Data Warehousing Business Intelligence: Het proces dat

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Manufacturing

Prodware klantendag 2014 Manufacturing Prodware klantendag 2014 Manufacturing Stefan Mossel Manufacturing Voorstellen 03061966 1 2 26 1239 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Oxyma helpt organisaties bij het optimaliseren van marketing- en salesprocessen en verzorgt de uitvoering daarvan. Om een brede groep klanten complete dienstverlening

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren PDF Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren Engineering Data Management Algemeen Document Management Creëren en vrijgeven Creëren en vrijgeven r e p a P e t i Wh en Document Control;

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex Dynamische arbeid & dienstverlening Strategisch partnership in vast en flex DE WERELD VERANDERT, CONTINU Groeiende kloof tussen huidig aanbod en toekomstige vraag naar personeel Toenemende flexibilisering

Nadere informatie

creatief denken om te blijven groeien strategic media consulting Your business technologists. Powering progress

creatief denken om te blijven groeien strategic media consulting Your business technologists. Powering progress creatief denken om te blijven groeien strategic media consulting Your business technologists. Powering progress Frisse ideeën Mediabedrijven ervaren meer dan ooit hoe lastig het is een koers uit te zetten.

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Asset 1 van 9. Vermijd BI-valkuilen. Gepubliceerd op 17 september 2010

Asset 1 van 9. Vermijd BI-valkuilen. Gepubliceerd op 17 september 2010 Asset 1 van 9 Vermijd BI-valkuilen BI belooft veel, maar deze hulp voor het nemen van moeilijke beslissingen is zelf ook een lastig besluit. Toepassing van BI heeft geen succesgarantie. Vermijd deze tien

Nadere informatie

The HP Story Full Presentation Script Dutch

The HP Story Full Presentation Script Dutch The HP Story Full Presentation Script Dutch We doen zaken in een boeiende tijd. Een tijd die een compleet nieuwe aanpak vergt. Voortdurende verandering. Eindeloze informatiestromen. Verregaande samenwerking.

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien?

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien? Asset 1 van 4 Hoe houd je de cloudkosten beheersbaar? Gepubliceerd op 20 april 2015 Hoe krijgt u grip op uw cloud-kosten? Leer de verschillende oorzaken voor onverwachtse kosten te herkennen en lees vijf

Nadere informatie

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud Managed Services Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform is continu in beweging. Daarom is een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1. ENGIE & Digitalisering. Hoofdstuk 2. Digital Energy Solutions. Hoofdstuk 3. SDS Energy Cloud

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1. ENGIE & Digitalisering. Hoofdstuk 2. Digital Energy Solutions. Hoofdstuk 3. SDS Energy Cloud INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 ENGIE & Digitalisering Digital Energy Solutions SDS Energy Cloud Hoofdstuk 1 ENGIE & Digitalisering ENGIE wereldwijd Activiteiten en kengetallen Topspeler

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Ontdek de mogelijkheden

Ontdek de mogelijkheden Business Intelligence Ontdek de mogelijkheden Drs.Roel Haverland An apple a day.. Page 3 Hoe vertaalt dit zich naar u? Page 5 Hoe vertaalt dit zich naar u? Winst Page 6 Hoe de winst te verhogen? Winst

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

We helpen u security-incidenten te voorkomen

We helpen u security-incidenten te voorkomen Managed Services Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal te voorkomen en behoeden we u voor imagoschade.

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie