Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress"

Transcriptie

1 Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress

2 Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit, uitgevoerd door elke persoon en machine, binnen elk bedrijf. Bij Atos betekent Business Intelligence (BI) meer dan rapportage alleen. BI is het fundament voor de efficiëntie en slagkracht van uw organisatie. Snel en juist gebruik kunnen maken van beschikbare informatie is van levensbelang voor uw organisatie. Of het nu gaat om wat wet- en regelgeving van u vraagt, om inzicht en verbetering van uw processen, of om de implementatie van uw strategie. BI je hebt het of je hebt het niet In het huidige economische klimaat kan geen enkele organisatie zich veroorloven om onnodige kosten te dragen of toestaan dat concurrenten kansen sneller herkennen en benutten. Goede besluitvorming is afhankelijk van de toegang tot de juiste informatie op het juiste moment. Iedere organisatie genereert enorme hoeveelheden gegevens, maar veel te weinig hiervan wordt omgezet in bruikbare informatie. BI zorgt voor betere besluitvorming en genereert informatie met langdurige toegevoegde business waarde. Om succesvol te zijn in de huidige snel veranderende markt, heeft het management binnen een organisatie duidelijke informatie nodig om goed onderbouwde beslissingen te nemen. Verschuivingen in de omgeving vragen immers ook om aanpassingen in uw organisatie De kwaliteit van deze beslissingen hangt af van de kwaliteit van de beschikbare BI. En intelligence is niet hetzelfde als Informatie. In feite is het heel goed mogelijk dat een organisatie die overspoeld wordt door informatie of gegevens, nog veel te weinig bruikbare hoogwaardige BI heeft maar die heeft ze wel nodig om de juiste beslissingen voor de toekomst te kunnen nemen. De waarde van BI komt pas goed tot uitdrukking wanneer er sprake is van integratie met uw processen. Goede implementatie van BI in uw organisatie maakt snel en gefundeerd ingrijpen mogelijk. De Ontwikkelingen We worden geconfronteerd met een exponentiële groei van de gegevens die we opslaan. Veel hiervan is ongestructureerd waardoor het moeilijker is om aan te sluiten bij de traditionele BI-modellen. Elk jaar voegen we nieuwe lagen van gegevens toe, waardoor nieuwe formats en een uitbreiding van de fysieke media nodig zijn. Tegelijkertijd hebben we moeite om de waarde van die gegevens vast te stellen, met de analyse van enkele grotere datasets om trends te identificeren en om gedetailleerde rapportage inzichtelijker te maken. 2 Business Intelligence (BI)

3 Deze Big Data problemen vragen het uiterste van de bestaande BI systemen. Deze systemen worden zo het slachtoffer van hun eigen succes en zijn niet in staat om het volume te verwerken dat nodig is om toegevoegde waarde te leveren. Er is een gevaar dat de intelligentie die de gegevens in zich hebben verloren gaat door de omvang ervan. Het is echter niet alleen de omvang van de gegevens die verandert, maar ook de aard en complexiteit van de daarin ver-scholen liggende informatie. Neem bijvoorbeeld de exponentiële groei van sociale netwerken met hun wereldwijde, 24-uurs bereik en beschikbaarheid. Kijk hoe mobiele apparaten (en in feite apparaten door het hele huis en bedrijf, zoals slimme meters) tegenwoordig enorme hoeveelheden informatie genereren en deze op grote schaal onderling uitwisselen. En vergeet de geografische data niet, het toevoegen van een extra laag van informatie door ons niet alleen te vertellen wie, wat en hoeveel, maar ook op welke locatie. Conclusie: Een nieuwe aanpak is nodig. Business Intelligence (BI) 3

4 De Resultaten BI-strategie en systeem moeten de basis vormen voor verdere dienstverlening. Ze moeten voldoen aan de behoeften van het bedrijf, op basis van een gedetailleerd inzicht in de doelen en de doelstellingen van de organisatie en zorgen voor: Een verbetering van uw kostenbasis als uw bedrijf verhuist naar een effectievere besluitvorming, het besturen met een grotere efficiëntie die op zijn beurt leidt tot meer flexibiliteit en concurrentievoordeel; Verminderde total cost of ownership door het snel identificeren van overbodige en dubbele processen en systemen wat leidt tot een vermindering in IT-kosten en het vrijmaken van kapitaal voor investeringen elders; Grotere slagvaardigheid, doordat samenwerking makkelijker wordt, wat leidt tot een snellere time-to-market, tegen lagere kosten en met betere relaties in de supply chain; Beveiliging en compliance verbeteringen waardoor het makkelijker wordt om de mogelijkheden van globalisering te benutten tegen veel lagere risico s; Een basis voor transformatie, waardoor grote verandertrajecten eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden; Beter inzicht en betere rapportages door diepgaande analyse en patroonherkenning van gestructureerde en ongestructureerde gegevens; De mogelijkheid om nieuwe gegevensbronnen binnen te halen en te interpreteren zoals het koppelen van informatie aan locaties (geografische gegevens) of complexe, dynamische relaties (sociale media) om voorspellende gegevens te leveren en sociale analyses uit te voeren; Oplossingen in de cloud, het leveren van on demand en mobiele diensten. Onze Mensen, onze Kennis en Organisatie Met 300 BI specialisten in Nederland is Atos marktleider op het gebied van BI. Onze BI specialisten vormen de basis van ons succes. Al ruim 25 jaar hebben wij expertise in het BI en Datawarehouse domein. Gedurende de afgelopen 25 jaar heeft Atos Datawarehouse expertise en Best Practices opgebouwd in het creëren van volledige voorzieningen voor bestuurlijke informatie zowel gezien vanuit een bedrijfskundig als een ICT (ondersteunend) perspectief. Via interne en externe kanalen houden wij de markt voortdurend in de gaten. We zorgen ervoor dat we ook op nieuwe gebieden kennis en ervaring opbouwen. Zo zijn er groepen specialisten die zich specifiek richten op Big Data, Location Intelligence, Mobile BI, Business Performance Management, Datavirtualisatie, BI Testen en Business Acceptatie en Datakwaliteit. Het kennisniveau van onze mensen is hierdoor continue up-to-date en op topniveau. Het is niet voor niets dat onze specialisten veelvuldig publiceren in vakbladen en spreken op congressen. Pragmatische mensen met een realistische doch ambitieuze aanpak, dat is waar de specialisten van Atos om bekend staan.. 4 Business Intelligence (BI)

5 Wij staan voor u klaar Wij gaan samen met u gegeven uw huidige behoeftes, de juiste BI-strategie en bijbehorende technologie definiëren, zodat u in staat bent om uw BI-processen te optimaliseren. We bieden de beste oplossingen voor een betere besluitvorming, wat leidt tot grotere snelheid, minder risico, verbeterde financiële prestaties en langdurig concurrentievoordeel. Onze oplossingen zijn zo flexibel dat ze in kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen in uw bedrijfsmodel en in de standaards van uw industrie. Verantwoordelijkheid Atos Verantwoordelijkheid klant Outtasking Outsourcing RaaS Atos kan op tal van manieren ondersteunen bij het inrichten, organiseren en beheren van uw Business Intelligence. Of het nu gaat om een partnership relatie, advies of audit-werkzaamheden, detachering van onze BI-specialisten, uitvoering van een project, verzorging van opleidingen, of het geheel overnemen van uw BI-productieomgeving. Secondment Co-sourcing Projects Hierbij zijn diverse maturity modellen mogelijk. Atos neemt u graag aan de hand om stap voor stap het gewenste level te bereiken. Maturity Business Intelligence (BI) 5

6 Benut talrijke expertises Als wereldwijd leider voor BI gebruikt Atos haar ongeëvenaarde ervaring, Best Practices en diepgaande kennis om professionele aangepaste diensten te leveren aan beleidsmakers in elk deel van de organisatie. Competence teams houden de markt voortdurend in de gaten. Kennismanagement is ingevuld voor een grote hoeveelheid aan expertise gebieden. Dit betreft zowel expertise behorende bij de applicatie levenscyclus, als functionele expertise. Ook nieuwe ontwikkelingen krijgen speciale aandacht. BI Navigator De ervaring die Atos op het gebied van BI projecten heeft opgedaan, is vertaald in een wegwijzer naar Best Practices: de BI Navigator. Deze BI Navigator omvat methoden, technieken en producten voor de gehele ontwikkel- en beheercyclus. Deze zijn inzichtelijk gemaakt in een matrix, waarin de architectuuraspecten en de ontwikkelfasen de assen vormen. Informatie Modellering met het informatie Management Frame Een correct informatiemodel dient als fundament onder elke BI-oplossing. Het Atos Informatie Management Frame geeft een methodebeschrijving om te komen tot een door domeindeskundigen gevalideerd informatie model. Op basis van dit model kan de BI-oplossing kostenefficiënt ontwikkeld en beheerd worden. Door gebruikmaking van een set aan methoden, technieken en tools wordt op basis van natuurlijke taal in nauwe samenwerking met domeindeskundigen een solide basis voor Informatie Management en Metadata Management gelegd. BI testen BI en een Datawarehouse hebben speciale kenmerken. Hierdoor is het testen van de ETLmappings, dashboards & rapportages anders dan het standaard IT Testen. Atos heeft hier een speciale methodiek voor ontwikkeld. Binnen deze methodiek is er speciale aandacht voor: Adresseren van datakwaliteitsissues. Correcte implementatie van de business rules. Test inspanningen op basis van product risico s. Consistentie tussen tabellen onderling (Datawarehouse) en over rapporten heen (BI). Services Audit (datawarehousing cost & lifecycle management) Met Cost & Lifecycle Management (CLM) biedt Atos structureel meer rendement, effectiviteit en efficiëntie van zowel nieuwe als bestaande Datawarehouse omgevingen. Door middel van een CLM Quick Scan die wordt afgezet tegen Best Practices en Benchmarking wordt duidelijk waar structureel kosten bespaard, baten verhoogd en risico s verminderd kunnen worden. 6 Business Intelligence (BI)

7 Integrale business acceptatie Bij integrale business acceptatie wordt de basis gelegd voor het succesvol gebruik van het op te leveren BI-systeem. De belangrijkste productrisico s worden bepaald en op basis daarvan de prioriteiten voor de acceptatie van functionaliteiten en data. De Business geeft akkoord op de gebruikte gegevens en de Business Rules, de wijze waarop de gegevens worden geïntegreerd en getransformeerd. Er is aandacht voor consistentie van de gegevens, zowel onderling als over rapportages heen. De resultaten worden vergeleken met de verwachting of bestaande cijfers en verschillen worden verklaard. De issues m.b.t. datakwaliteit van de bron data worden belegd bij de betreffende domeineigenaren. BI-Technology team Atos heeft een BI-Technology team dat de ontwikkelingen op het vlak van BI technologieën op de voet volgt. Dit betreft de verschillende versies van bekende bestaande pakketten, nieuw op de markt verschenen pakketten en andere ontwikkelingen als Cloud en Big Data. Atos beschikt tevens over een trainingsomgeving en gebruikt die zowel voor de BIAcademy, als voor zelfstudie en Proof of Concepts. BI-Academy Atos biedt voor het bijhouden van uw BIkennis zowel een inhoudelijke Academy als technische Tooltrainingen aan. Een selectie hieruit: BI Fundamentals, BI Architecture, BI Datawarehouse Modelling, BI FrontEnd/ Backend-ETL Modelling, BI Testing, en diverse BI Tooltrainingen. Reporting, Analysis & Metrics Deze service is al jaren onze kerncompetentie. Met de Reporting, Analysis & Metrics (RAM) oplossingen kunnen we snel en goed een complete BI-omgeving voor u inrichten, uitbouwen of beheren. Application Management In de dynamiek van de business zijn sneller en beter basisvoorwaarden. Dat geldt zeker voor BI toepassingen. De kosten moeten echter beheersbaar blijven of zelfs gereduceerd worden. Uitbesteding, Outsourcing en Outtasking, is dan een logische stap. Met Application Management biedt Atos een geïntegreerde oplossing voor uitbesteding van een BI applicatie- en platformbeheer. Directe kostenbesparingen worden gekoppeld aan ingebouwde innovatie. Atos Application Management maakt het mogelijk om maximaal in te spelen op de dynamiek in de bedrijfs voering én het IT-landschap met BI toepassingen. Met als grootste toegevoegde waarde dat alle diensten zijn toegespitst op de specifieke behoeften die samenhangen met de levenscyclus van producten en diensten van de organisatie. Atos onderscheidt verschillende strategieën die aansluiten op de economische omstandigheden die op een specifieke sector of onderneming van toepassing zijn. Bij elke strategie past een duidelijke focus van de dienstverlening op innovatie, stabiliteit van het bedrijfsproces, opwaarderen of continuïteit. Elke strategie kent een hierop afgestemde set van KPI s, governance en prijsmodellen. Het klassieke adagium One size fits all maakt dan ook plaats voor een op maat gesneden dienstverlening die aansluit op specifieke behoeften. Prijstransparantie stelt de opdrachtgever in staat om zelf de hoeveelheid af te nemen diensten aan te sturen. De organisatie bepaalt het kostenniveau en stelt zelf prioriteiten in de af te nemen diensten. Business Intelligence (BI) 7

8 Solutions Location Intelligence In het huidige landschap van applicaties binnen elk bedrijf, gemeenten of rijksoverheid is tegenwoordig veel data beschikbaar. Deze data bevat vaak een geografische component (80%). Zoals bijvoorbeeld de adressen van uw klanten of de vergunningaanvragers bij een gemeente. Visualisaties en geografische analyses zijn al jaren gemeengoed binnen de Geografisch Informatie Systeem (GIS) wereld, echter is dit nog lang niet het geval bij het management van veel bedrijven t.b.v. besluitvorming. Door BI & GIS te koppelen of te integreren worden BI-analyses aangevuld met krachtige geografische analyses en vice versa. Het is juist daarom interessant om de geografische component toe te voegen en zo beter inzicht te krijgen in de huidige beschikbare data. Dit levert antwoorden op de volgende vragen: Hoever zit ik van mijn klanten? Waar zitten mijn klanten? En ook risicogevoelige voorzieningen (bv. benzinestations, LPG opslagplaatsen en netwerkleidingen) kunnen in verband gebracht worden met bv. woningen. Door deze inzichten kan de winst omhoog gaan en de kosten en het risico omlaag. Performance Management (PM) Het vertalen van uw organisatie-strategie naar de concrete uitvoering op tactisch en operationeel niveau is een van de grootste uitdagingen waarmee organisaties worstelen. Met Performance Management bent u in staat deze kloof tussen strategie en uitvoering te dichten. Datakwaliteit Een Datawarehouse is niets zonder data. Data of eigenlijk informatie en intelligentie die op een goede manier is opgeslagen. Het vormt een strategische troef, beheerd ten behoeve van alle afdelingen en de totale onderneming. Data moet worden verzameld en bijgehouden in overeenstemming met de vastgestelde normen en richtlijnen. Met de grote hoeveelheden data waar organisaties van vandaag de dag mee te maken hebben is het belangrijk dat het Datawarehouse efficiënt wordt aangevuld met de nieuwe gegevens. Datakwaliteit besteedt aandacht aan het eigenaarschap, het genereren, het beheren en het verbeteren van de totale kwaliteit van informatie binnen een organisatie. Het hebben en behouden van de juiste kwaliteit is belangrijk. Om dit te bereiken is vaak een cultuurverandering nodig. Awareness sessies, Impact Workshops, een Quality Scan en een stappenplan voor de aanpak van informatiekwaliteit zorgen voor een bewustwording en verbetering van uw datakwaliteit. Big Data De hoeveelheid data in de hedendaagse wereld is geëxplodeerd. Het analyseren van grote data sets zal een sleutel vormen tot concurrentievoordeel, het onderkennen van nieuwe productiviteit groei en innovatie. Big Data gaat in op zowel de informatieve mogelijkheden als de technologische ontwikkelingen die de explosieve groei van informatie zowel in aantal als in soort met zich mee brengt. Advies/Projectleiding Migratie/Harmonisatie Platformselectie Ongestrucutreerde Big data Apparatuur (zeer grote databases) Metadata Met name als professional heb je tegenwoordig veel kanalen waarin je zaken/informatie ontvangt en kunt versturen, denk hierbij aan telefoon (Viber, WhatsApp, VoIP s, etc.), , Yammer, sms, Twitter, blog s, LinkedIn, chat, etc. Het is belangrijk om als verzender en ontvanger, in een zakelijk omgeving, na te gaan wat het te behalen doel is. Gaat het om het individu of een hele grote groep benaderen, of om iets anders? Belangrijk wordt ook het feit dat binnen social media allerlei partijen (niet alleen de bekende zoals Google en online winkels) toegang hebben tot de daarbij behorende social data en we ons goed moeten beseffen who is watching the watchers?. Door alle informatie die we delen en door de techniek weet men waar we zijn en wat we aan het doen zijn. Mede daar we dit zelf delen en updaten is dat natuurlijk ideaal voor diegenen die daar gebruik van willen maken. Atos heeft een Big Data omgeving, organiseert trainingen en adviseert u in wat de beste aanpak is in een project waar Big Data onderdeel van uitmaakt. Geavanceerde analytise (data mining, geo informatie, sociale informatie) Managementinformatiesysteem Query, rapportage en analyseapplicatie (dashboards, scorecards, Molap, KPI s...) Analyse Ontwerp Bouw Datawarehouse managementplatform (Cloud, On Demand) Datawarehouse management (Management applicatie service) Datawarehouse generatie, data controle, extractie, transformatie, laden, datakwaliteit Test Transactie Operatie 8 Business Intelligence (BI)

9 Business Intelligence (BI) 9

10 Datavirtualisatie Gevestigde (BI) technologieën beginnen tekort te schieten. Huidige toepassingen voldoen niet meer als gevolg van inflexibiliteit en snelle ontwikkelingen. Hierdoor gaat de Business zelf op zoek naar oplossingen buiten IT-afdelingen om. Moderne technieken als in-memory of kolomgeoriënteerde database management systemen en op services gebaseerde architecturen (zoals het data delivery platform) bieden mogelijkheden die eerder niet bestonden. Atos onderzoekt de impact en mogelijkheden van Datavirtualisatie en wat dit voor bedrijven kan betekenen. Op basis hiervan kunnen wij samen met u een stappenplan richting een toekomstvaste architectuur opzetten en u ondersteunen bij het zetten van deze stappen. Mobile BI Mobile BI is een van de grote trends die we zien in de wereld van BI. De meeste grote BI leveranciers bieden Mobile BI functionaliteit, bijvoorbeeld SAP, IBM, Oracle maar er zijn ook platformonafhankelijke oplossingen beschikbaar zoals RoamBI. Atos heeft een Mobile BI omgeving opgezet, organiseert trainingen en weet wat de diverse mogelijkheden zijn van de verschillende leveranciers. GIS Voor Atos is de term GIS meer dan een kaart alleen. GIS is een krachtige uitbreiding op bestaande bedrijfsprocessen en BI. Steeds meer organisaties zien in dat het ruimtelijk visualiseren van geografisch gebonden informatie de effectiviteit van de informatie sterk vergroot. Voor gebruikers is informatie gepresenteerd via kaarten snel en intuïtief toegankelijk. Het gebruiken van GIS werkt sterk kostenbesparend bij bewerkingen, berekeningen, en analyses van objecten waarvan de ruimtelijke ligging bekend is. Daardoor kunnen processen veel effectiever en efficiënter worden ingericht. Voor veel organisaties is er met geografische informatie een hele wereld te winnen. BI-CC BI neemt inmiddels een strategische plaats in binnen organisaties. IT en de Business staan daarbij voor de uitdaging continuïteit te houden in het managen en ondersteunen hiervan en toch de kosten beperkt te houden. Een BI-Competence Center is dé manier om dat te realiseren zodat kennis, Best Practices en technologie gebundeld kunnen worden. Uw voordelen zijn: Gegarandeerde capaciteit Gegarandeerde kennis en continuïteit Deskundige consultancy Duidelijke kosten/fees/sla s Standaardisatie en flexibiliteit Actuele kennis van software, tools en architecturen Variatie en beschikbaarheid van gecertificeerde BI kennis en kunde Advies hoe eigen BI-CC op te zetten. Atos helpt u verder! 10 Business Intelligence (BI)

11 Business Intelligence (BI) 11

12 Over Atos Atos is een internationale IT-dienstverlener met een jaaromzet van 8,5 miljard euro. Het bedrijf biedt werk aan collega s in 48 landen. Wereldwijd levert Atos aan haar klanten hitech transactieservices, advies en technologie, systeemintegratie en managed services. Met haar diepgaande technologische expertise en kennis van industriële sectoren ondersteunt zij klanten in de volgende marktsectoren: Manufacturing, Retail, Services; Overheid, Gezondheidszorg en Transport; Financiële dienstverlening; Telecom, Media & Technology en Energy & Utilities. Atos focust op het aanbieden van zakelijke technologie die klanten vooruit helpt en in staat stelt hun onderneming van de toekomst te creëren. Atos is de wereldwijde IT-partner voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen en staat genoteerd aan de Paris Eurolist Market. Atos opereert onder de namen Atos, Atos Consulting & Technology Services, Atos Worldline en Atos Worldgrid. Meer weten? Paul van Dijk BI- detachering en Competence Management Tel: Raymond de Jeu BI-Projecten en Beheer Tel: nl.atos.net/bi nl.atos.net Atos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldline, Atos Sphere, Atos Cloud, Atos Healthcare (in the UK) and Atos WorldGrid are registered trademarks of Atos SA. All trademarks are the property of their respective owners. October Atos.

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services

Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services Om uw winstgevendheid te optimaliseren heeft u volledig overzicht nodig over uw organisatie

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant

ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant Maart 2015 Binnen dertig jaar is de helft van de nu bestaande banen, als gevolg van de toepassing van ICT overbodig. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen Lessons Learned in de tuinbouw Robbert Robbemond, Cor Verdouw Februari 2012 Rapport LEI 12-021 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag In opdracht

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

De vijf gamechangers voor consulting

De vijf gamechangers voor consulting De vijf gamechangers voor consulting Sioo Newtonlaan 209, 3584 BH Utrecht (030) 291 30 00 sioo@sioo.nl www.sioo.nl 2 Voorwoord 2012 was weer een slecht jaar in de adviesbranche in Nederland met omzetdalingen

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBOUWRAPPORT 144 Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBouwrapport 144 Handreiking Virtueel Bouwen Drs.ing. Jan Straatman, Balance & Result Organisatie Adviseurs Willem Pel,

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

U doet vast aan flex

U doet vast aan flex U doet vast aan flex Randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies Inhoudsopgave Samenvatting 1. Opzet onderzoek en onderzoeksmodel 09 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 09 1.2 Onderzoeksmodel 10 2.

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN

EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN EEN VERKENNING VOOR GEMEENTEN DIENSTVERLENING VERBETEREN MET BIG DATA Een verkenning voor gemeenten Auteurs Caroline van der Weerdt (caroline.vanderweerdt@tno.nl) Arnout de Vries (arnout.devries@tno.nl)

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers BUSINESS INTELLIGENCE VOOR KMO S Van Concept tot Determinanten Timothée Cuypers Eindwerk ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de handelswetenschappen Academiejaar 2004-2005 Promotor:

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Doe-het-zelf Zorg Disruptieve effecten van consumentenehealth

Doe-het-zelf Zorg Disruptieve effecten van consumentenehealth TNO-rapport TNO 2014 R11712 Disruptieve effecten van consumentenehealth Earth, Life & Social Sciences Schipholweg 77-89 2316 ZL Leiden Postbus 3005 2301 DA Leiden www.tno.nl T +31 88 866 30 00 Datum 28

Nadere informatie

Vijf denkfouten over cybersecurity

Vijf denkfouten over cybersecurity Vijf denkfouten over cybersecurity Een bestuurdersperspectief op cybersecurity ADVISORY kpmg.nl 2 Vijf Continuous denkfouten auditing over and cybersecurity continuous monitoring: The current status and

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Alles verandert, nu de ICT-functie nog!

Alles verandert, nu de ICT-functie nog! hmr92_poels-li-ok 16-10-2003 11:30 Pagina 64 INFORMATIETECHNOLOGIE Rob Poels en Leo Veen Alles verandert, nu de ICT-functie nog! De metafoor de eindgebruiker is dood typeert de nieuwe setting: de is zelfsprekend

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie