Toelichting bij het reisverslag van de student

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij het reisverslag van de student"

Transcriptie

1 REISVERSLAG 2014 Toelichting bij het reisverslag van de student

2 Hoe moet je dit verslag invullen? Het invullen van dit verslag zal maar een klein uurtje in beslag nemen. Je kan tijdens je verblijf al nota's nemen op een papieren versie van het verslag dat je kan downloaden van onze site en afdrukken. Vragen met een * zijn verplicht in te vullen. In het begin vragen we om de evaluatie van je lokale promotor te uploaden. -Zorg dus dat je het document digitaal klaar hebt. Zonder de digitale versie van je evaluatie kan je je verslag niet indienen! We vragen je om een foto toe te voegen dat je verblijf in het Zuiden goed samenvat of een belangrijk/waardevol moment weergeeft. Zorg er dus voor dat je de foto kan uploaden! Opgepast: Het is na beëindiging van je verslag niet meer mogelijk om terug te gaan naar je antwoorden. Foutief ingevulde verslagen kunnen dus niet meer worden aangepast, maar zullen opnieuw ingevuld moeten worden. Waarom een reisverslag? Met dit reisverslag willen we je verhaal horen, hoe je jouw verblijf in het buitenland hebt ervaren, wat er goed en wat er minder goed is gegaan. De informatie die we van je krijgen gebruiken we om het reisbeurzenprogramma te verbeteren, om studenten die in de toekomst naar dezelfde bestemming trekken gerichter te informeren en om de samenwerking tussen de betrokken partners hier en in het buitenland te verbeteren waar nodig. Denk niet dat je bij een negatieve ervaring geen aanspraak maakt op een beurs. Uit negatieve ervaringen kunnen we vaak de beste lessen trekken. Voor wie is je verslag bestemd? De verantwoordelijken voor het reisbeurzenprogramma aan jouw instelling en jouw associatie zal je verslag lezen. Die kan eventueel je Vlaamse en/of lokale promotor contacteren om bepaalde aspecten die uit je verslag komen verder te bespreken. Sommige interessante verslagen worden samengevat en besproken met medewerkers van de internationale diensten van andere instellingen. Wij (VLIR-UOS) vatten de verslagen samen en trekken hieruit conclusies om het programma te verbeteren. Je getuigenis kan gebruikt worden om het reisbeurzenprogramma te promoten en/of andere studenten te informeren. Welke informatie bezorg je aan je Vlaamse en lokale promotor? Zowel de Vlaamse als de lokale promotor investeren vaak heel wat tijd en moeite om jouw verblijf in het buitenland te doen slagen. Zij willen ook graag weten hoe je dat verblijf hebt ervaren. Wij vragen je dan ook om hen op het einde van je verblijf jouw bevindingen aan hen door te geven. Bezorg de personen met wie je hebt samengewerkt ook een inhoudelijke samenvatting van wat je ter plaatse hebt gedaan, met eventuele tips of onderzoeksinformatie die nuttig kan zijn voor hen, in een taal die zij beheersen.

3 Samenvatting Naam * Q.1 Voornaam Achternaam Geslacht * Q.2 Vrouw Man Geboortedatum * Q.3 Dag / Maand / Jaar (persoonlijk) * Q.4 (e.g. Studie Q.5 Onderwijsinstelling waar je bent ingeschreven. * Q.6

4 Sector * Q.7 Binnen welke sector paste je verblijf in het Zuiden? Opleidingsonderdeel waarbinnen je verblijf paste. Q.8 Thesis Stage Combinatie thesis-stage Other: Hier kan je de evaluatie van je lokale promotor uploaden. * Q.9 Je benoemt de eindbeoordeling van de lokale promotor als volgt: naam universiteit of hogeschool 2012 familienaam voornaam evaluatie (bv. KUL 2012 Peeters Jan evaluatie ). Choose File No file selected Projectinformatie Q.10 Land van bestemming. Q.11 Regio van bestemming * Q.12 stad/dorp, streek

5 Datum vertrek Q.13 Dag / Maand / Jaar Datum terugkomst Q.14 Dag / Maand / Jaar hoeveel weken hiervan... :: waren werk-/studiegerelateerd? * Q.15 hoeveel weken hiervan... :: waren niet werk- /studiegerelateerd? * Q.16

6 Projectgegevens Pas op deze pagina je projectgegevens aan. Titel van de opdracht in het land van bestemming Q.17 Geef een korte omschrijving van je project (max 5 zinnen) Q.18 Geef 3 kernwoorden die je project samenvatten Q.19 woord 1 - woord 2 - woord 3 Vlaamse promotor - naam Q.20 Voornaam Familienaam Vlaamse promotor - Q.21

7 Lokale promotor - naam Q.22 Voornaam Familienaam Lokale promotor - Q.23 Wat is de naam van de lokale organisatie waarmee je samenwerkt Q.24 Type lokale organisatie (meerdere opties mogelijk) Q.25 Bedrijf Hospitaal NGO/4e pijler Onderzoeksinstelling Overheid School (kleuter/lager/secundair) Universiteit of hogeschool Other: Ben je in het kader van een VVOB project naar het Zuiden gegaan? Q.26 Ja Nee

8

9 Doe je verhaal! We willen graag wat meer weten over dingen die je sterk zijn bijgebleven. Vanuit je eigen ervaring tijdens je stage, beschrijf de meest significante verandering die je bij jezelf kan vaststellen tengevolge van jouw deelname aan het reisbeurzenprogramma? (+/- halve pagina) * Q.27 Deze verandering kan bijvoorbeeld gaan over persoonlijke inzichten of een verandering in je houding tegenover bepaalde aspecten van internationale samenwerking of veranderingen in je eigen gedrag of engagement in relatie tot noord-zuid aangelegenheden). Tracht hierbij heel specifieke voorbeelden te geven van deze veranderingen en indien mogelijk tracht aan te geven welke specifieke ervaringen binnen het reisbeurzen programma hiertoe hebben bijgedragen. ) Waarom is dit verhaal significant voor jou? * Q.28 Waarom heb je juist dit verhaal uitgekozen en niet een ander verhaal?

10 Wat was/waren de meest positieve ervaring(en) van je verblijf en waarom? * Q.29 Wat was/waren de meest negatieve ervaring(en) van je verblijf en waarom? * Q.30 Voeg hier een foto toe dat je verblijf in het Zuiden goed samenvat of een belangrijk/waardevol moment weergeeft. * Q.31 Zorg ervoor dat de foto minstens 500kb groot is, maar maximum 2 MB. Choose File No file selected Verklaar waarom je deze foto hebt gekozen. (5 zinnen) Q.32 Je gaat ermee akkoord dat VLIR-UOS of je hogeschool of universiteit jouw getuigenis mag gebruiken om het reisbeurzenprogramma te promoten en/of andere studenten te informeren.

11

12 Voorbereiding & ondersteuning Met de volgende vragen willen we te weten komen hoe en door wie je ondersteund werd. Hieruit willen we info verzamelen om onze voorbereidingscyclus te optimaliseren. Hoe vond je het/de voorbereidingsmoment(en) georganiseerd door de universiteit of hogeschool? * Q.33 Zeer goed Goed Matig Slecht Wat vond je goed aan de voorbereiding? * Q.34 Wat vond je minder goed aan de voorbereiding? * Q.35 Heb je andere voorbereidingen gevolgd? * Q.36 We denken hierbij aan voorbereidingen georganiseerd door bijvoorbeeld Jint, BTC, VVOB, CIMIC,... Ja Nee Zo ja, welke andere voorbereidingen heb je gevolgd?

13 Heb je andere Vlaamse studenten ontmoet tijdens je verblijf? * Q.37 Ja, ik had regelmatig contact met andere Vlaamse studenten Ja, maar die ontmoeting was eerder toevallig Ja, we zijn in groep vertrokken Nee In welke mate ondersteunden volgende personen je tijdens je verblijf? * Q.38 Op geen Sterk Middelmatig Weinig enkele wijze Vlaams e promotor/s tagebegeleider De verantwoordelijke voor de reis beurzen aan je univers iteit of hoges chool (ICOS) Familie en vrienden op het thuis front Andere Vlaamse studenten ter plaatse Lokale promotor Lokale collega's Lokale vrienden Gas tgezin/huis baas

14 Het einde van je verblijf en terugkeer Was er aan het einde van je verblijf een debriefing met de lokale partner over je onderzoek/stage? * Q.39 Ja Nee Indien ja, in welke vorm(en)? Q.40 Mondelinge bespreking in groep Mondelinge bespreking met de lokale partner Presentatie van activiteiten door mezelf voor een aantal betrokkenen Schriftelijk verslag door mezelf Other: Indien geen van vorige, plan je nog een debriefing te doen? Q.41 Ja Nee

15 Wat deed je reeds of ben je van plan nog te doen met je ervaringen na terugkeer? Hoe zal je die ervaringen delen met anderen? (je kan meerdere opties kiezen) * Q.42 dat heb dat plan dat vind ik (nog steeds) dat vind ik (nog dat vind ik ik al ik nog te zinvol, maar ik heb steeds) zinvol, maar niet (meer) gedaan doen hiervoor geen tijd (meer) is niets voor mij zinvol Pres entatie voor de volgende lichting reis beurs s tudenten Gas tles geven Artikel in de s tudentenkrant of een ander tijds chrift Fonds en werven voor de lokale partner Gaan spreken op een infoavond Een eigen website maken Een fototentoons telling organis eren Eventueel andere activiteiten? Q.43 Hoeveel mensen denk je in totaal te bereiken of bereikt te hebben met alle initiatieven samen? * Q tot 5 6 tot tot tot en meer Reeds bereikt Nog te bereiken

16 In welke mate zijn volgende stellingen van toepassing voor jezelf? * Q.45 1) Helemaal niet van toepassing => 5) Volledig van toepassing Ik ga in tegen s tereotype Noord-Z uidbeelden in dagdagelijks e omgang met vrienden, familie, s tudenten Ik geef geld aan een organisatie die zich inzet voor mensen in het Z uiden Ik koop producten van eerlijke handel (fairtrade, Max Havelaar,...) Ik vraag aan mijn ouders of ze iets willen doen voor het Z uiden Ik wil in de toekoms t meewerken als vrijwilliger Ik moedig andere mensen aan om naar het Z uiden te gaan Ik wil werk zoeken in de sector van ontwikkelingssamenwerking. Eventueel welke andere? Q.46

17 Resultaten Welke concrete resultaten heb je bereikt met je verblijf? * Q.47 Vergelijk, indien mogelijk, deze met de verwachte resultaten zoals vermeld bij je aanvraag. Hoe ben je tewerk gegaan om die resultaten te verkrijgen? Waaruit bestond jouw functie precies? * Q.48 Hoe groot schat je de meerwaarde in voor: * Q.49 Geef een score van 1 (geen meerwaarde) tot 5 (zeer grote meerwaarde) je opleidings res ultaten je latere loopbaan je pers oonlijke ontwikkeling de instelling of personen waarmee je hebt samengewerkt in het land van bes temming

18 Geef enkele concrete voorbeelden waarvoor je verblijf een meerwaarde betekent. * Q.50 Geef enkele concrete voorbeelden waarvoor je verblijf een negatieve impact heeft gehad. * Q.51

19 Je verblijf praktisch Met deze stellingen willen we tips verzamelen om het reisbeurzenprogramma op praktisch vlak te verbeteren in de toekomst. Gelieve per stelling aan te geven in welke mate je akkoord gaat. * Q.52 Ja Nee Taal vormde een moeilijkheid. De huis ves ting en leefoms tandigheden waren moeilijker dan ik had verwacht. Ik werd geconfronteerd met onveilige s ituaties. De werkoms tandigheden waren onaangenaam. Ik had las t van gezondheids problemen. Ik had onvoldoende toegang tot internet. Ik had de reis ook ondernomen moest ik niet geselecteerd geweest zijn voor een VLIR-UOSreisbeurs. Geef je graag commentaar bij één of meerdere van je antwoorden? Q.53 Hoeveel geld heb je in totaal uitgegeven voor je verblijf in het Zuiden? Q.54 Inclusief ticket, overnachting, visa, gezondeheid, eten,...

20 Ontving je nog een andere beurzen/financiering? * Q.55 Ja Nee Zo ja, welke? Geef aan hoe belangrijk de aangeboden steun was om je verblijf naar het Zuiden mogelijk te maken? * Q.56 1) onbelangrijke steun => 5) noodzakelijke steun nvt => niet van toepassing, dus je het deze steun niet ontvangen. nvt Financiele s teun van de VLIR-UOS Reis beurs De omkadering van mijn univers iteit of hoges chool De steun van mijn familie of vrienden De inhoudelijke s teun van mijn Vlaams e promotor De praktische omkadering van de stageorganisatie (vb: ngo, 4e pijler,...)

21 Tips? Heb je aanbevelingen om het reisbeurzenprogramma te verbeteren? * Q.57 Heb je tips voor toekomstige studenten die naar dezelfde regio gaan? * Q.58

22 Vragen voor VVOB Je bent in het kader van een project van VVOB naar het Zuiden gegaan, VVOB wil daarom graag enkele extra vragen stellen. Je volledige verslag zal ook te lezen zijn voor VVOB. Probeer in een vlot lezend tekstje van ongeveer 1 pagina een beeld te geven aan de buitenwereld hoe je stage is verlopen. * Q.59 Elementen die in zo n verslagje aan bod kunnen komen : Een korte voorstelling van jezelf, wat hield je stage in, wat waren je concrete taken, hoe zag je dag er meestal uit, op welke manier was de stage een verrijking voor jezelf, wat heb je bijgeleerd/ Heb je een VLIR-UOS Reisbeurs ontvangen * Q.60 Ja Nee Hoe evalueer je de aanpak van VVOB tijdens de fase voorafgaand aan de stage (bekendmaking stageplaatsen, selectie, vorming, )? Q.61

23 Wat zou je aanraden anders te doen? Q.62 Nog andere opmerkingen, suggesties om het VVOB stageprogramma te verbeteren? Q.63 Wat is je finale oordeel over je stage, alles bij elkaar genomen? * Q.64 Geef een globale score van tevredenheid. 1= ontgoocheld 5=heel tevreden Voldeed je s tage aan je verwachtingen Mag VVOB jou eventueel in de toekomst contacteren voor een vrijwillig engagement? * Q.65 Heel occasioneel doet VVOB beroep op vrijwilligers voor hulp bij activiteiten (bvb. ophalen buitenlanders luchthaven, stadsbezoek, organisatie ontwikkelingsdebat, vertalingen...). Ja Nee (liever niet)

24 Zou je graag nog een afsluitend gesprek hebben op het VVOB kantoor om je ervaringen bij ons af te toetsen of bijkomende vragen te stellen? * Q.66 Ja Nee Indien ja, geef enkele mogelijke momenten waarop je hiervoor naar Brussel kan komen.

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Gids voor de kandidaat

Gids voor de kandidaat AUGent-procedure toelatingsonderzoek voor Bacheloropleidingen van de AUGent-instellingen 2010-2011 Gids voor de kandidaat Versie januari 2010 Toelatingsonderzoek-Gids voor kandidaten.doc 1/15 1. Inleiding

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje voor leerlingen HAVO 4/5 en VWO 5/6 Schooljaar 2015-2016 MaS je mee? Versie 2015-2016 week 40 en 16 Inhoud Welkom vrijwilliger Pag. 2 Veelgestelde vragen Pag. 3 Tijdpad/ stappenplan Pag.

Nadere informatie

SELECTEREN OP SAFE. Leidraad voor het sollicitatiegesprek. veiligheid door samenwerking

SELECTEREN OP SAFE. Leidraad voor het sollicitatiegesprek. veiligheid door samenwerking SELECTEREN OP SAFE Leidraad voor het sollicitatiegesprek veiligheid door samenwerking 1 introductie en achtergrondinformatie wat is selecteren op safe? Selecteren op Safe is een hulpmiddel bij de selectie

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werkgever Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom een functioneringsgesprek?... 7 Wat is een functioneringsgesprek?...

Nadere informatie

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE

OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 1 OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE 2006-2007 INLEIDING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. STAGE 4 DOEL VAN DE STAGE 4 EISEN

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten Voortgezet onderwijs Junior company 1. starten Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2 Stageverslag 1 Rick de Groot / 20051993 Inhoudsopgave 1.0 Samenvatting... 4 2.0 Inleiding... 5 2.1 Probleemstelling... 6 3.0 Plan van aanpak... 7 3.1 Achtergronden... 7 3.2 Opdrachtomschrijving... 7 3.3

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten

Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten User-centred roadmap to the market Je hebt een geweldig idee en je wilt het graag op de markt brengen! Om dit goed te

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

LOB-dossier. Leerjaar 4

LOB-dossier. Leerjaar 4 LOB-dossier Leerjaar 4 2014 2015 Inhoudsopgave Deel 1: De instructie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 De LOB-module 4 1.2.1 Een vak zonder leraar 4 1.2.2 De eisen 4 1.2.3 De verslaggeving 4 1.2.4 De controle 4 1.2.5

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie